Vítání nových
občánků
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 24. března
2. dubna
... 5. strana
Pozvánka
Fotosoutěž
... 3. strana
Ročník XX. č. 6 19. března 2010
Kč 5,–
Umění zjemňuje
mravy a bystří rozum
...zpráv
aktualit
fotografií
S výměnou řidičáků
si raději pospěšte
Společnost kruhu přátel hudby v Kadani pokračuje ve své 18. koncertní sezóně
jarním koncertem v úterý dne 23. března 2010 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Kadani v 19 hodin. Spoluvytváří tak
životní styl našeho města, jehož nabídka
v oblasti kultury a umění je vysoká a pestrá. V programu Musica Leggera Classica
vystoupí Pavla Švestková, absolventka
Pražské konzervatoře, Jan Riedlbach
a Miroslav Klaus, oba absolventi Akademie múzických umění.
(dokončení na 2. straně)
Pracovníci odboru dopravy Městského úřadu v Kadani začínají bít na poplach.
Jejich výzva je určena řidičům, kteří si musí
vyměnit řidičské průkazy za nové. Do konce
roku 2010 si je musí vyměnit všichni, jejichž
řidičské průkazy byly vydány do 31. 12. 2000.
Zatím však řidiči s výměnou nijak nespěchají. Na začátku března zbývalo vyměnit ještě
3 052 řidičských průkazů. Aby se výměna do
konce roku stihla, muselo by každý úřední
den o ni požádat 35 řidičů. Zatím jich přichází jen kolem dvaceti. Určitě se vyplatí neotálet a vyřídit si výměnu včas, dokud je bez
poplatku i případné pořádkové pokuty. (r)
Další dotace
Sběrný den
Kadaň obdržela z ministerstva kultury
příslib na dotaci ve výši půl milionu korun
na restaurování nástěnných maleb ve
františkánském klášteře. Dalších 200 000
korun poskytne našemu městu na tento
účel Ústecký kraj. Zbývajících zhruba 200
000 korun přidá ze svého rozpočtu město. V letošním roce se bude dokončovat
restaurování ambitu, které bude provádět
jako v minulém roce společnost Brandl s. r.
o.. Začátek prací je závislý na vývoji počasí.
Vše by mělo být hotovo letos v září.
(r)
Minulý týden byla v galerii Josefa Lieslera otevřena výstava prací dětí mateřských škol v Kadani „Dětský svět“. Výstava, která
návštěvníka pohladí po srdíčku, potrvá do 30. března. Snímek je z vernisáže výstavy.
Foto: (vv)
Zdobení břízek
Blokové čištění by mělo začít 29. března
V úterý 30. března v 10 hodin se na
náměstí v Kadani uskuteční zdobení
velikonočních břízek. Akce se zúčastní děti z mateřských škol v Kadani
a Mateřského centra. Pořádá MŠ Klásek. Děti z mateřské školy si připravily krátké vystoupení. Program dále
doplní vystoupení MC Radka. (mšk)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
Technické služby se jako každý rok
v těchto dnech připravují na blokové čištění města. Pokud to dovolí vývoj počasí,
jeho kompletní očista by měla začít od
pondělí 29. března a skončena by měla
být v úterý 27. dubna.
Jako každý rok musíme připomenout,
že majitelé vozidel stojících na komunikacích a jejich součástích jsou povinni
Tradiční masopust netradičně
zajistit odstranění svých vozidel nejpozději do 6. hodiny ranní ohlášeného dne
čištění, pokud není určena na dopravní
značce jiná doba, jinak se vystavují nebezpečí, že jejich vozidla budou odtažena
na jejich náklady a bude jim uložena
pokuta za porušení dopravního předpisu. Vozidla budou odtažena do areálu
technických služeb v Polní ulici č. p. 1900
a vydány majitelům po zaplacení poplatků
za odtažení vozu, parkovné a pokuty za
porušení dopravních předpisů. Řidiči by
o blokovém čištění měli být informováni
s dostatečným předstihem. Dopravní
značky, které budou na čištění upozorňovat, budou rozváženy 5 dní předem.
Předpokládaný
harmonogram
blokového čištění: Pondělí 29. března: Kadaňská Jeseň, Brodce, Zásada,
stupeň, Prahly, Lomazice, Královský
vrch – průmyslová zóna.
Úterý 30. března: nádraží Prunéřov,
Strážiště I. a II., Strmá.
Středa 31. března: Průmyslová, Želinská, Topolová, Javorová, Jedlová, Habrová, Borová, Lísková, Lipová, Ovesná,
Polní, Obránců míru.
Čtvrtek 1. dubna: Žitná, Červeného kříže, Sluneční, Jitřní, Ječná, Skalní,
Zeyerova, Věžní, Sukova.
Pátek 2. dubna od 4.00 hodin:
nádraží autobusové a vlakové.
Úterý 6. dubna: Zahradní, Nová kolonie, Golovinova, Okály, dětské středisko,
Třešňová, Příčná, 100 byt.jed.
Středa 7. dubna: vycházková cesta, Jana
Roháče, Husova, panelák pod Albertem od
čp. 1570.
(dokončení na 2. straně)
Technické služby Kadaň pořádají
v sobotu 27. března další sběr nebezpečného odpadu. Tím se myslí například:
lednice, televize, plasty, výbojky, zářivky,
léky, akumulátory, pneumatiky, zbytky
pryže, plechovky od barev, monočlánky,
olejové filtry, textil znečištěný olejem.
Likvidace je pro občany zdarma.
(dokončení na 2. straně)
Zápis dětí do
mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2010/2011 se uskuteční ve
dnech 7. – 8. dubna 2010 v době od 10
do 15 hodin. Zápis dětí bude probíhat
v těchto mateřských školách v Kadani:
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň,
ul.Kpt. Jaroše 581, Mateřská škola,
ul.Žitná 615, 432 01 Kadaň, Mateřská škola, ul.Klášterecká 1557, 432
01 Kadaň, Mateřská škola, ul. Husova
1337, 432 01 Kadaň, Mateřská škola, ul.
Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, Mateřská škola, ul.Kpt. Jaroše 1554, 432 01
Kadaň.
Rodiče (zákonní zástupci) přijdou
s dětmi k zápisu a přinesou s sebou
občanský průkaz a rodný list dítěte. (oš)
Při domácím násilí zabití není vražda
Letošní masopustní veselí na kadaňském Domově pro seniory bylo jako vždy vyplněné dobrou muzikou, tanečky, veselými scénkami a hlavně výbornou náladou. Krásnou atmosféru
vytvořily tentokrát netradiční maškary – 3 nádherné kočky – Míca, Číča a jejich kamarádka Elsa. Elsu kočky pozvaly až z daleké Afriky, aby ochutnala české pochoutky. Jitrnice,
jelítka, tlačenka a uzené maso chutnaly všem, i když dle vyjádření Míci byly všechny tyto
dobroty vyrobeny z myší, krys a nutrií … a kočky strávily lovením potřebných surovin a
vařením celý den. Seniorům přesto chutnalo – dezinfikovali následně dobrým českým pivem
a navrch si ještě pochutnali na koláčcích. Zpěvem a tancem ale kalorie zase všichni vydali,
takže přeplněné bříško měla nakonec jen Elsa, která na české pochoutky není zvyklá …
Pro mnoho lidí není jejich domov místem pohody a lásky. Bohužel, naopak je pro ně místem strachu a místem bolesti.
Bolesti fyzické a duševní. Místem, kde jsou velice často vystaveni
útokům ze strany toho člověka, kterého milovali a možná i přesto ještě stále milují, který se jim stal životním
partnerem. Toto násilí se převážně odehrává
v soukromí, proto je skryté a řadu let utajeno.
Pro domácí násilí je typické, že je opakující
a dlouhodobé, samo od sebe neustane, že jeho
brutalita má vzestupný trend. Dochází při něm
k porušování základních lidských práv. Toto
domácí násilí má různé podoby: fyzické násilí
- dochází k bezprostřednímu útoku ze strany násilníka vůči své oběti, psychické násilí
– vyvolávání strachu útočníkem na oběť, sexuální násilí – znásilnění a vynucování různých
sexuálních praktik, které oběť odmítá, přesto si
je násilník vyžaduje výhružkami a násilím, sociální násilí – násilník brání oběti v návštěvách rodiny, kontroluje telefonáty, ekonomické násilí - násilník neposkytuje peníze na provoz domácnosti. To jsou jenom malé příklady jednotlivých druhů násilí. Stává
se, že domácí násilí se vyskytuje v několika
formách současně a vyhrotí se v násilí fyzické. Násilník tak u oběti způsobuje strach
a začíná ji ovládat. Pokud oběť domácí násilí neoznámí, je pravděpodobné, že násilník
je bude páchat znovu s větší silou, protože
ví, že jej nečeká žádný strach o sebe a o své
děti. Alkohol může při domácím násilí působit jako stimulátor násilí, pod jeho vlivem se
odbourávají zábrany, ale také se vyvolávají
stupňující se agresivní prvky. Alkohol ale
není bezprostřední příčinou násilí.
(dokončení na 5. straně)
Krátce … z Kadaňska
Pranostika:
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá,
tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.
Pěkný den na svatého Josefa (19. března) zvěstuje dobrý rok.
Do Kadaně proudí
kvalitní voda
Umění zjemňuje
mravy a bystří rozum
(pokračování z 1. strany)
Mezzosopranistka Pavla Švestková
vystupuje na mnoha mezinárodních
hudebních festivalech, představila se na
koncertech v Mnichově, Haagu, Bruselu
a k nám do Kadaně přichází po úspěšném turné v Japonsku.
Jan Riedlbauch a Miloslav Klaus
- Gran Duetto Concertante“ představují spojení dvou osvědčených sólových nástrojů - flétny a kytary. Tito
dva excelentní umělci v nedávné době
koncertovali v zemích Jižní a Střední
Ameriky a ve Spojených státech amerických. V roce 2004 byli našimi hosty
v Kadani, ve zcela zaplněném koncertním sále kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Společnost KPH má zápis v kronice:
„Děkujeme za báječné publikum, za
úžasnou akustiku a hluboké kadaňské
spirituálno! J. R., M. K.“
Nabízí se nám tedy další možnost prožití příjemného jarního večera s krásnou
hudbou. Touto cestou děkuji jménem
Společnosti KPH Severočeským dolům a.
s. v Chomutově za sponzorskou pomoc.
Je nám tak umožněno prezentovat prostřednictvím vynikajících interpretů
umění k lidem a lidi k umění.
Vstupenky možno objednat na tel.
č. Společnosti KPH: 474 343 285. Zbylé
budou v prodeji hodinu před koncertem.
Vstup 40 Kč.
Hezké hudební zážitky a příjemné dny
vám přeje Erika Bernhardtová
2
Opilá dívka v bezvědomí
Agresivní pacient
Generální ředitel Bohdan Soukup společně se starostou Jiřím Kulhánkem předvádí jeden
z pokusů, které mohou nyní žáci kadaňských základních škol vyzkoušet díky obdrženým
„vodním kufříkům“. Malá laboratoř umožňuje provést až čtyři desítky pokusů. Foto: (vv)
Severočeské vodovody a kanalizace
věnovaly u příležitosti Dne vody (22.
března) každé základní škole v Kadani takzvaný „vodní kufřík“. Za pomoci
jeho obsahu se dá uskutečnit kolem čtyř
desítek pokusů s vodou. Prakticky to
předvedl dětem generální ředitel společnosti Bohdan Soukup, kterému asistoval
starosta města Jiří Kulhánek. Třeba jak
voda dokáže téci do kopce. Nebo se děti
přesvědčily, že jejich tolik oblíbená Cocacola je vlastně kyselina.
Před vlastním předáním „vodních
kufříků“ se v zasedací místnosti měst-
ského úřadu uskutečnila prezentace, při
které pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací dětem ukázali, kde se
voda získává a jakou cestou a úpravami
musí projít, než si ji mohou pustit doma
z kohoutku. A voda je to kvalitní.
Voda, která do Kadaně přitéká, pochází z vodní nádrže Přísečnice. Její cesta
vede přes úpravnu vody Hradiště, která
je jednou z největších v České republice,
až do vodojemů u Kadaně. Zásobují tři
tlaková pásma. Spotřeba vody v Kadani
se v době maxima pohybuje kolem 30 litrů za sekundu.
(r)
Blokové čištění začne...
(pokračování z 1. strany)
Čtvrtek 8 . dubna: pravá část sídliště
B od teplárny až po průtah, vrchní část
průtahu.
Pátek 9. dubna: Chomutovská, Bystřická, levá část sídliště B, U Stadionu,
koupaliště.
Pondělí 12. dubna: Prunéřov.
Úterý 13. dubna: Brožíkova, Alešova,
Mánesova, Fibichova, Klášterecká – včetně okolo věžáku, 1. část Pionýrů, Policie,
Kordy.
Středa 14. dubna: sídliště D – 144548, 2 parkoviště – u koberců a u hřiště,
Dvořákova 1841- 1843, parkoviště.
Čtvrtek 15. dubna: kompletně sídliště D.
Pátek 16. dubna: Poštovní, Dvořákova od Věžičky k průtahu, 2. část Pionýrů,
Janáčkova, sídliště, Věžička, parkoviště
kino, za poštou Na Podlesí 1468.
Pondělí 19. dubna: Jungmannova, J.
Švermy ke kruhovému objezdu, pravá
část sídliště A, schodiště 3x, Klášterecká
od výměníku po křižovatku
Úterý 20. dubna: Havlíčkova, Masarykova, Fučíkova, V Zahrádkách, Březinova, Máchova, Raisova, Nerudova, komunikace za Delikou, Jiráskova, Lázeňská,
část Říční, krátká Fibichova, tržnice, J.
Švermy od kruhového objezdu k Mikulovické bráně.
Středa 21. dubna od 3.00 hodin: část
kpt. Jaroše od Rafandy a zásobování až
po náměstí, Komenského, pěší zóna,
náměstí Míru, Čsl. armády, Vrchlického,
Sládkova, Tyršova, Čechova, Žatecká, 2.
část Říční, Sokolovská, B. Němcové
Čtvrtek 22. dubna: 5. května, Rafanda, Pastýřská studánka, Koželužská, kpt.
Jaroše, Školní 21.
Pátek 23. dubna: 1. máje včetně chodníku k průtahu, Hřbitovní, průtahové
chodníky.
Pondělí 26. dubna: Věžní, chodník u
hřbitova, parkoviště u hřbitova.
Úterý 27. dubna: průtah č. 224 od
křižovatky s Chomutovskou až po most,
včetně parkoviště u servisu.
(ts)
Sběr nebezpečného odpadu
(pokračování z 1. strany)
V rámci třídění odpadu a následného
dalšího využití mohou občané donést
sběrový papír, PET lahve, nápojové obaly - krabice (víno, mléko), sklo a folie.
Sběrná místa dle časového harmonogramu: sídliště C: 8.00-8.15 parkoviště pod Elektro Míchal, 8.20-8.30
parkoviště ul. Husova č. 1295. Sídliště B: 8.35-8.50 parkoviště vjezd před
teplárnou, 8.55-9.10 novin. stánek u
vjezdu ke stadionu č. 1202-1203. Sídliště D: 9.15-9.30 9.15-9.30 parkoviště
u prodejny koberců, 9.35-9.45 křižovatka mezi č. 1413 a školkou. Sídliště
A: 10.35-10.45 parkoviště u č. 1152 za
obchodem, 10.50-11.05 městská tržnice, 11.10-11.15 křižovatka ul. Pionýrů
a Švermova. Strážiště: 11.20-11.35 č.
1918 „u skály“. Staré město: 11.4011.55 ul. Fučíkova. Mírové náměstí:
11.20-12.10 u bývalé benzinové pumpy - dřevák. Koželužská: 12.15-12.30
parkoviště u autobazaru Mertlík,
městské policie
Kadaňští strážníci museli spěchat na
pomoc třináctileté podnapilé dívce, která
v bezvědomí ležela na skateboardovém
hřišti. Dívka z Klášterce nad Ohří měla
u sebe mobil, který při příjezdu strážníků
vyzváněl. Díky tomu se podařilo kontaktovat její babičku, která za ní přijela do
nemocnice, kam byla dívka převezena.
Citát na tento týden:
Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej
hledá jinde.
ROCHEFOUCAULD
Novou službou v Informačním
centru na Mírovém náměstí je prodej
vstupenek přes portál „Ticket portál“.
Tři majitelé psů si zakoupili během
prvního týdne speciální kleště na sběr
psích exkrementů. Jejich funkčnost si
pochvalovali. Kleště jsou k dostání za
42 Kč v Informačním centru na Mírovém náměstí.
Ve středu 10. března zavlála na
kadaňské radnici tibetská vlajka.
Naše město se tak již poosmé připojilo
v rámci mezinárodní solidarity k akci
„Vlajka pro Tibet. Akce připomíná
povstání proti čínské okupaci ve Lhase,
při kterém zemřelo nejméně 80 000
Tibeťanů.
Oslava MDŽ jako překvapení byla
připravena pro obyvatelky Domova
pro seniory v Kadani. Aniž to tušily,
čekalo je odpolední vystoupení dvojice Nováková - Mikulčák. Lidové písničky v jejich podání a scénky se seniorkám líbily.
Ze zápisníku
Strážníci museli přijet zkrotit agresivního pacienta, který byl do kadaňské
nemocnice převezen s pohmožděným
obličejem a zlomeným nosem z Klášterce nad Ohří. Zranění údajně pocházelo
z rvačky na ulici. Dvacetiletý muž byl
v podnapilém stavu. Při vyšetření byl opět
agresivní a napadal zdravotnický personál.
Záchvaty zuřivosti měl i poté, co jej strážníci vyvedli ven, aby se zklidnil. Dokonce
se pokusil skočit z terasy, v čem mu jeden
ze strážníků zabránil. Muž byl převezen
do Mostu na detoxikační pracoviště, kde
lékař rozhodl, že bude umístěn na psychiatrické oddělení, jelikož se jednalo
o pacienta se schizofrenií.
(mp)
Služební čtyřkolka kadaňských hasičů
vyjela k zásahu na cyklostezku z Kadaně
do Klášterce na žádost záchranné služby.
Osobu, ke které záchranka spěchala, se
podařilo najít až u Klášterce nad Ohří.
Policie pátrá
Hledaný:
Michal Fornádel,
postava střední,
výška 175 cm až
180 cm, barva očí
hnědá, vlasy rovné, hnědé vousy
bradka, vypadá
na 30 až 32 let. Trv. hlášen na adrese
v Jirkově. Jmenovaný Fornádel si je
vědom, že jej hledá policie a úmyslně
se vyhýbá trestnímu stíhání. Pohybuje se hlavně v Ústeckém, Libereckém
a Karlovarském kraji, kde se seznamuje s osamělými ženami s dětmi a
následně se dopouští krádeží v jejich
bytech.
Hledaná:
Helena Geigerová,
postava
hubená, výška
160 cm, barva
očí modrá, vlasy barvy černé,
vypadá na 16 let.
Jedná
se
o svěřenku VÚ Kostomlaty pod Milešovkou, naposledy byla spatřena dne
17. 06. 2009, jmenované byla udělana vycházka do Teplic, ze které se
nevrátila. Dle získaných poznatků je
předpoklad, že by se mohla skrývat
u nějaké rómské rodiny v Kadani. Do
současné doby se nepodařily zjistit
jiné informace, které by vedly k vypátrání shora jmenované.
Poznatky k pobytu nebo výskytu
uvedené osoby je možno předat na
linku 158 případně na nejbližší oddělení PČR.
(pčr)
Poprvé se na služební kariéru
u MP připravuje psí slečna
Služební psi se stali během posledních let neodmyslitelnými pomocníky
kadaňských strážníků. Potvrdil nám to
i ředitel městské policie Jindřich Drozd.
Jak připomněl, jejich pomoc je přínosem
například při kontrolách zahrádkářských
a chatových osad, při zajišťování pořádku
Psovod Radek Vyhnálek a pětiměsíční Pinky, která se bude pod jeho vedením připravovat na kariéru služebního psa u městské
policie.
Foto: (vv)
hromadných akcí, řešení hospodských
rvaček a zadržení pachatelů trestné činnosti. Naposledy se podařilo zadržet
pachatele, na kterého bylo vyhlášeno
celostátní pátrání.
V současné době má městská policie
ve stavu čtyři služební psy. Na stejnou
kariéru se začala připravovat pod vedením psovoda Radka Vyhnálka fenka Pinky. Když zdolá všechny úskalí výcviku
a složí předepsanou zkoušku, bude první
fenkou v historii služebních psů městské
policie.
(r)
12.35-12.45 parkoviště u kruhového
objezdu č. 1522-1523. 1. máje: 12.5013.00 spojnice k ČSD u trafostanice,
13.05-13.15 parkoviště za Priorem.
Čs.polského přátelství: 13.20-13.30
zast. ČSD vykládka vagonů. Žitná:
13.35-13.45 u veterinárního střediska.
Obránců míru: 13.50-14.00 ul. Polní hlavní brána kasáren.
Spádové obce: Zásada: 8.00-8.15
stanoviště velk. kontejneru. Pokutice:
8.20-8.35 stanoviště velk. kontejneru. Brodce: 8.40-8.55 zastávka ČSAD.
Úhošťany: 9.00-9.15 stanoviště velk.
kontejneru. Kadaňská Jeseň: 9.20-9.35
stanoviště velk. kontejneru. Chatová oblast 10: 9.45-10.00 odbočka na
Dubinu, 10.05-10.20 parkoviště u chat
č. 98-102. Tušimice: 10.25-10.40 před
panelovými domy. Prunéřov Ušák:
11.30-11.50 před vývěskou MěÚ. Prunéřov - chataři: 12.00-12.20 stan. kontejnerů TDO. Prunéřov - Kadaň 12.4013.00 bývalé nádraží.
(tsk)
Byl odsouzen
V roce 2005 poškodil jeden „sprejer“
z Kadaně svým barevným výtvorem výměník v Golovinově ulici, a způsobil tak Tepelnému hospodářství Kadaň škodu ve výši
17 715 korun. Tentokrát však spravedlnosti
neunikl a v nedávných dnech byl odsouzen
k náhradě způsobené škody. Jak nám řekl
jednatel společnosti Dušan Kučera, byl
s ním již uzavřen splátkový kalendář. (r)
www.kadanskenoviny.cz
19. března 2010 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v
měsíci
březnu
2010
oslaví
"kulatá"
výročí
–
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
Čáry partnerských měst
Naše partnerské město Halle z Belgie
vyhlásilo fotografickou soutěž pro svá
partnerská města, potažmo amatérské
fotografy z těchto měst (francouzské
Mouvaux, britský Buckingham, německé Werl a Neukirchen a ještě jedno belgické). Téma letošní soutěže zní: „Lines“
tedy „Čáry“. Nesoutěží se o ceny, ale je
to čistě prestižní záležitost s tím, že díla
budou vystavena a proběhnou tiskem
partnerských měst (podmínkou je tedy
souhlas autora s jejich volným publikováním). Fotografie (ve formátu JPEG
nebo BMP) se musí do Belgie zaslat do
15. května 2010. Bohužel počet fotografií
za město je omezený maximem 15 fotografií.
Kulturní zařízení Kadaň se proto ujalo
organizace naší městské vstupní soutěže.
Nakonec ale nepůjde jen o „šťastnou patnáctku“. „Určitě bychom ze všech kadaňských příspěvků udělali rovněž nějakou
zajímavou prezentaci a možná i výstavu,“
prozradil ředitel organizace Jan Losenický. Věříme, že kadaňští fotografové,
kterých je u nás dost, zvednou hozenou
rukavici a nenechají se v mezinárodní
soutěži zahanbit.
(r)
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
•
•
VZPOMÍNKY
•
Dne 10. března
tomu bylo 5 let, kdy
nás náhle a navždy
opustil náš milovaný syn Michal
Pusztakürti. 6. dubna by se dožil 27 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodiče, bratr a ostatní příbuzní.
Dne 22. března
2010 si vzpomeneme 5. výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Alois Sekanina
z Kadaně. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka
s rodinou.
Vyžádané fotografie si můžete vyzvednout v Informačním centru na Mírovém
náměstí.
•
•
Výstavy
Městská galerie „Josefa Lieslera“ (dříve Pod Věží) - Mírové náměstí
•
Výstava mateřských škol v Kadani potrvá do 30. března. Ve čtvrtek 1. dubna od 17
hodin: vernisáž výstavy kantorů gymnázia. Výstava potrvá do 20. dubna.
Galerie Karla Havlíčka, kadaňský hrad
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Kulturní zařízení Orfeum
Senioři města Kadaně oslavili Mezinárodní den žen jak se patří. Sešli se tradičně ve společenské místnosti Klubu přátel města Kadaně. Pogratulovat ženám k svátku přišel také
starosta města Jiří Kulhánek. Při oslavě nechyběly ani kytičky, občerstvení a hudba k tanci
i poslechu, o kterou se postaral František Fiřt. Příští setkání kadaňských seniorů se uskuteční ve středu 14. dubna od 15 hodin. Zváni jsou i zájemci o vstup do sdružení.
Foto: (vv)
•
Blíží se uzávěrka fotografické soutěže
ra nebo na odbor kultury. Fotografie musí
mít rozměry 18x13cm. Každou fotografii
je nutné označit na druhé straně jménem
účastníka a místem a datem pořízení.
Jeden soutěžící může poslat maximálně
3 fotografie. Kdo tak učiní, získá šanci
navíc. Z nejlepších fotografií plánuje město vydat kalendář na rok 2011.
Celá akce má podpořit zájem o znalosti
našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkov-
ských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Vítězové
soutěže se mohou těšit na velmi zajímavé
odměny. Firma Zoner opět věnuje hodnotné ceny pro účastníky v hodnotě 50 000
korun. Vzhledem k velké mezinárodní
prestiži soutěže se sdružení rozhodlo vysílat na slavnostní vyhlášení ve Strasbourgu
první tři umístěné. Další informace o soutěži najdete na webové adrese sdružení:
www.shscms.cz.
(r)
Kdy
pro knihy
Oddělení pro dospělé, dětské oddělení,
internetové pracoviště, antikvariát a
bezbariérová služba:
pondělí
10 – 18 hodin
úterý
zavřeno
středa
10 – 18 hodin
čtvrtek
13 – 16 hodin
pátek
10 – 18 hodin
oddělení pro dospělé a internet v hlavní
budově jsou otevřeny i v sobotu od 9 do
11,30 hod
Pobočka v Husově ulici
pondělí
9 – 11
13 – 18 hodin
úterý
zavřeno
středa
9 – 11
13 – 18 hodin
čtvrtek
13 – 16 hodin
pátek
9 – 11
13 – 16 hodin
Provozní doba internetu (pobočka)
pondělí
9 - 12
13 - 18 hodin
úterý
9 - 12
13 - 16 hodin
středa
9 - 12
13 - 18 hodin
čtvrtek
9 - 12
13 - 16 hodin
pátek
9 - 12
13 - 16 hodin
e-mail: [email protected]
www.knihovnakadan.cz
Úterý 23. března od 19 hodin: Lehká hudební klasika - účinkují: Pavla Švestková
- mezzosoprán (absolventka pražské konzervatoře), Jan Riedlbauch - flétna (absolvent
AMU), Miloslav Klaus - kytara (absolvent AMU). Vstupné 40 Kč, žáci ZUŠ zdarma.
Městské muzeum v Kadani
•
•
•
Dámský klub s hlubokou výpovědí
V dalším Dámském klubu, který se
sešel tradičně v kulturním domě Střelnice, převažovala vážnější témata.
Jedním z hlavních hostů byla primářka
dětského oddělení Patricie Kotalíková,
která nejen mluvila o své práci, ale také o
své rodině. Spolu s ní pak usedl do křesla
i její muž, který se přítomným svěřil se
svými zkušenostmi v roli muže na mateřské dovolené, a vysloužil si zasloužený
potlesk. „Víc takových mužů,“ dodala
Neděle 21. března od 14 hodin: Richard 3 - Komická variace na zlé téma
v podání divadla DNO. Loutkami proti tragédii. Slavný shakespearovský záporák už zase v akci – vraždí, slídí, pátrá, řádí, intrikuje. Živá hudba živý humor,
mrtvé loutky. Vstupné 20 Kč.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
•
„Mladí fotografují památky,“ se jmenuje mezinárodní soutěž, kterou v České
republice zaštiťuje Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž je
určena pro žáky a studenty základních
a středních škol. Věkový limit je 21 let.
Připomínáme, že uzávěrka pro zaslání
fotografií je 31. března.
Z našeho města fotografie do soutěže
zašlou hromadně, je jen potřeba je předat
do 22. března 2010 do Informačního cent-
Sobota 20. března od 20 hodin: 10. reprezentační ples města Kadaně - hudba:
Taneční orchestr Radima Vojíře, konferenciérka: Lenka Taussigová (Miss sympatie
ČR), host: Ivan Hlas Trio, taneční vystoupení, klavírní koncert, půlnoční koncert:
Celine Dion Cover Show (Zuzana Nová), klub: swingová skupina, přísálí: psalitypie
(originální pohlednice od siluetisty), tombola: 10 hodnotných cen (slosovatelná vstupenka). Vstupné 190 Kč.
Čtvrtek 25. března od 16 hodin: Akademie DDM Šuplík - tradiční představení
zájmových kroužků DDM Šuplík. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 25. března od 19 hodin: Jazz Efterrätt - sdružení mladých profesionálních
hudebníků, kteří společně hrají a vystupují od svého vzniku v roce 1998. Skupina Jazz
Efterrätt ve své tvorbě nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ni typický
ostrý kontrast funkově pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Vstupné
50 Kč, klubová sleva 30 Kč.
Pátek 26. března od 19.30 hodin: rocková zábava s Led Zeppelin Revival Myst
- předkapely: St. Age (Karlovy Vary) a Tender Graf (Kadaň). Vstupné 80 Kč.
Středa 31. března od 16 hodin: Maxim Turbulenc - koncert pro malé i velké. Přijďte
oslavit příchod velikonočních prázdnin! Vstupné 60 Kč.
Středa 7. dubna od 19 hodin: O lásce čili Parle moi d´amour - Ve francouzské konverzační komedii se ve strhujícím manželském duelu představí Jana Krausová a Karel Roden.
Studio DVA ji uvádí v české premiéře v překladu Alexandra Jerie. Vstupné 150 Kč.
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků a jsou
rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné do expozic je 50 Kč (platí se za každý okruh;
školní mládež, studenti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 70 Kč). Na přednášky 20 Kč.
Otevírací doba: 5. ledna – 31. března 2010 otevřeno na objednání po předchozí písemné
dohodě s muzejními pracovníky ([email protected]).
Loutky pana řídícího - výstava souboru loutek typu rodinného divadélka, která
se dochovala v soukromé sbírce v blízkém regionu. Návštěvníci nespatří pouze
historické stoleté loutky, ale i kulisy k jejich hrám. Do samotných herních textů
se budou moci také začíst. Výstava potrvá do 30. května.
Úterý 30. března od 16 hodin: Velikonoční zastavení u klášterních maleb - v refektáři kláštera se nejprve uskuteční krátká přednáška s projekcí obrázků, která má za
úkol představit velikonoční náměty v křesťanském umění různých epoch. Poté bude
následovat prohlídka před nedávnem zrestaurovaných pozdně gotických a renesančních maleb s pašijovými náměty ve františkánském klášteře. Přímo před originály
mohou návštěvníci uplatnit poznatky z předchozího obecného výkladu. Touto akcí
bude zároveň v muzeu zahájena turistická sezóna 2010. Klášter se pro pravidelné
prohlídky otevře od 1. 4. 2010.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
•
•
•
Leona Hrnková, která hosty zpovídala.
Patricie Kotalíková se představila ještě
v jiné roli, jako členka skupiny Farah,
která se věnuje orientálním tancům.
V programu pochopitelně nemohly chybět tradiční vstupy modelek, které předvedly módu z Butique Lucie.
Dalším hostem byl JUDr. Štěpán Farkaš, specializovaný pracovník pro domácí
násilí. Tématu, o kterém mluvil, se věnujeme podrobně v jiném článku. Za zmínku
ovšem stojí zkušenosti s provozem porad-
ny zaměřené na tuto oblast, která byla otevřena v loňském roce. O tom, že byla tato
služba potřebná, svědčí to, že zde řešili již
kolem padesáti případů. Přihlédneme-li
k velikosti Kadaně, jde o poměrně velké číslo. A kolik je těch, kteří se zatím do
poradny, která je zdarma, neodvážili přijít?
Na samý závěr usedla do křesla pro
hosta Romana Klímová se svou hlubokou výpovědí ženy, která nedávno přišla
o svoji dcerku po dlouhém boji se zákeřnou nemocí.
(r)
•
•
•
Zámek v Klášterci nad Ohří
•
•
Led Zeppelin znovu v akci
•
V pátek dne 26. března od 19.30
hodin se v kulturním domě Střelnice
uskuteční přeložený únorový rockový
koncert brněnské skupiny Led Zeppelin Myst cover band. Kadaňské publikum, které se na první akci dostavilo
v hojném počtu, se má na co těšit. Skupina věrně produkuje songy hardrockových velikánů a se svou 2,5 hodinovou
šou slavila úspěchy jak na domácích
pódiích, tak i na zahraničních festiva-
•
Kadaňské noviny /19. března 2010
lech v Německu, Rakousku i Švýcarsku.
Jako předkapela se představí známá
karlovarská skupina St.Age se zpěvačkou Luccou, hrající některé převzaté
věci od skupiny Guano Apes a samozřejmě své vlastní skladby. Trojlístek
kapel doplňuje kadaňská skupina Tender Graf (Vaněček, Domanja, Totzauer,
Novotný) s poctivým bigbítem. Vstupné 80 Kč, předprodej v Informačním
centru na Mírovém náměstí.
(pk)
www.kadanskenoviny.cz
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: říjen až březen: pondělí–pátek: 9.00
– 16.00 hodin, sobota 10.00–16.00 hodin, neděle: zavřeno. Polední přestávka
12.00–12.30 hodin. Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz.
Hlavní budova – Husova ul. 678: stálé expozice: Historický a urbanistický vývoj
města Žatce – Kabinet chmelových známek - Vývoj středního Poohří v pravěku
- Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky (ikonografie města).
Gustav Zindel - 50 let od úmrtí krušnohorského krajináře. Prostřednictvím obrazů G. Zindela navštívíte Krušné hory a jejich obyvatele v době před první světovou
válkou. Výstava bude otevřena do 11. dubna 2010.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344: do 21. 3.: průřez tvorbou malíře Oskara Brázdy.
Oskar Brázda - výběr z malířova díla bude přístupný do 21. března.
Fotoobrázky Evy Pilarové - jak vidí fotografování známá česká zpěvačka Eva Pilarová.
Výstava potrvá do 11. dubna 2010.
Zámek je celoročně přístupný. V měsíci lednu a únoru je zámek přístupný od
úterý do soboty od 9 do 15 hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku! Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského,
japonského a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a
loutek rodiny Matěje Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před ukončením otevírací doby zámku. Více informací na
www.zamek-klasterec.cz.
Pátek 19. března od 18 hodin: Brahms trio Prague - účinkují: Ondřej Vrabec – lesní
roh, Monika Vrabcová – housle, Daniel Wiesner – klavír. Projekt ZUŠ pod názvem
„Od počátků k synteze“.
Čtvrtek 25. března od 18 hodin: Zadáno pro dámy - další pořad z cyklu, který nabízí
odpočinek v příjemném prostředí, popovídání si u dobrého občerstvení, inspiraci pro
dekoraci v domácnosti, zajímavé besedy.
Středa 31. března od 10 hodin: Maxim Turbulence - Pořad je určený pro základní a mateřské školy, jako zahájení hlavní turistické sezony a znovuotevření rozšířené
„Pohádkové země“. Vstupné 40 Kč.
Horní hrad
•
•
Hrad je otevřen o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin a nabízí dva prohlídkové okruhy: samotný hrad a arboretum a botanickou zahradu Horní hrad.
Zahrada je rovněž genofondovou plochou ohrožené květeny dosud nevyhlášené
CHKO Střední Poohří. Další informace na www.hornihrad.cz.
Neděle 4. dubna od 19 hodin: veliko-noční prohlídka - historické mystifikace nejoblíbenějšího hornohradního průvodce Viktora Braunreitera, spolek šermířů Savioli, členové
ohnivého divadla Ignis. Vstupné: rodinné 300, dospělé 120, dětské 60 Kč.
3
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
Z blogu kzk
Richard 3 aneb loutkami proti tragédii!
www.kultura-kadan.cz
Získati stříbro, dávati zlato
Po medailovém úspěchu jakéhokoli olympionika se při vyhlášení
výsledků ke stropu haly nebo přímo
k nebi zvedá národní vlajka a hraje
národní hymna. Sportovec je odměněn plackou z drahého kovu. Moc
se mě dotklo, když Lukáš Pollert
prodal svou zlatou medaili z Barcelony a stříbrnou z Atlanty a peníze
z nich věnoval na charitu. Nemusel,
ale chtěl. Proto si ho vážím nejvíc ze
všech olympioniků. Stejně to udělal
americký plavec Anthony Ervin, víc
jich neznám a tak trochu se domnívám, že jich o moc víc není. Proč
by taky měli sportovci prodávat
svoje medaile, určitě mohou pomoci i jinak. A jsou to jenom lidi, tak
pomáhají hlavně sobě.
Martina Sáblíková
bude mít
svou pozlacenou sochu, Martině
Sáblíkové postavíme stadion, Martina Sáblíková bude na známkách
– to jsou logické novinové titulky
po velkém úspěchu naší rychlobruslařky. Antické dědictví zbožňování lidí je přeci pro olympiádu
charakteristické a nosit vavříny je
jistě příjemné. Ovšem i Martina
je jenom člověk, a tak bude muset
během chvilky volit, co s tím úspěchem dál. Jestli kromě známek na
nás bude koukat z každého druhého billboardu jako onehdy pětivrutař, aby mohla spokojeně žít nebo
aby mohla postavit tu halu, kterou
by ráda a která samozřejmě není
pro ni, ale pro všechny, co mají a
budou mít tento sport rádi. Ta druhá varianta by z ní v mých očích
udělala po Lukášovi další zlatou
olympioničku. Ale může to dopadnout i tak, že jí halu postaví stát a
na kanadské vlně se k volbám sveze
nějaká politická strana. Tipněte si.
Jan Losenický
Koncem února se v Orfeu uskutečnil jednou odložený koncert skupiny Psí vojáci. Někteří návštěvníci prožívali při jejich vystoupení nostalgické chvíle. Není se co divit, protože
Filip Topol založil se svými spolužáky ze základní školy – bubeníkem Davidem Skálou
a baskytaristou Janem Hazukou – soubor Psí vojáci již v roce 1979. Mnohem mladší historii má kladenská skupina Zrní, která od roku 2001 hraje pořád ve stejném složení.
Poslední neděle patřila maskám
Kdo
se
n e c ht ě l
v
neděli
nudit, vyrobil si masku
a zavítal na
Střelnici,
kde uspořádala Radka
o. s. masopustní karneval. Pro
příchozí byl
připraven
pestrý program plný
krátkých
divadelních scének na motivy vybraných pohádek. V rámci každé scénky
proběhla soutěž pro malinké, ale i větší děti. Ty si za své odhodlání odnesly
drobnou odměnu.
Akce začala krátce po půl čtvrté
a během dvou hodinek se na pódiu
vystřídaly pohádkové postavičky jako
Bocciu hrají senioři rádi
Červená karkulka s vlkem, Káťa a Škubánek, Fík a Ája a v neposlední řadě
i sněžný muž. Na Střelnici se dostavilo
mnoho maminek a tatínků se svými
dětmi. Z dětských úsměvů a hlavně
neupadajícího zájmu bylo patrné, že
se dětem na karnevalu líbí. Po odhození počátečního studu se děti „naskládaly“ k okraji pódia a hltaly své
oblíbence. V soutěžní chvilce se některé z dětí nebály zazpívat celému sálu
nebo prozradit něco zajímavého. Když
uplynula zhruba hodinka a kousek, na
přání rodičů zařadili organizátoři do
programu 15minutovou diskotéku. Na
parketu bylo k vidění tolik krásných
masek, jako např. princezny, kostlivci,
králíčci, rytíři, piráti a spousta dalších.
Následovala ještě čtyři vystoupení,
během kterých už začali rodiče a děti
pomalinku odcházet. Nejspíše kvůli
únavě, protože jak děti, tak i dospělí
na karnevalu vydali spoustu energie.
Chvilkami sice nastal malý zmatek,
zvláště u soutěží, ale to je jediné, co
můžeme týmu Radka o. s. vytknout.
Pochvalu si zaslouží i aktéři jednotlivých scének, kteří na jevišti působili
takřka jako profesionální herci.
Královská Kadaň
Zlatý uzel
pro skauty
Minulý týden mohla Lenka Raadová, ředitelka Městské správy sociálních
služeb v Kadani zahájit v domově pro
seniory první turnaj ve hře bociia.
Boccia je hra, která má hodně blízko ke
hře petang. Rozdíl je v tom, že v boccii
se místo kovových koulí používají míčky z kůže, které mají určitou váhu, jsou
měkké a lépe se drží i tělesně postižené-
4
mu hráči. Senioři tuto hru dostali
k Vánocům a velmi si ji oblíbili.
Na dolním snímku jsou členky vítězného družstva: K. Šťovíčková, Š. Olahová, J. Kenseková spolu s organizátorkami
soutěže. Vítězné družstvo bude reprezentovat domov v regionálním klání se seniory z dalších měst, které chtějí v Kadani
uspořádat.
(r)
Skautské středisko Úhošť- Kadaň
letos pořádalo již 16. ročník této
soutěže v uzlování. Akce se konala v
sobotu 27. února v tělocvičně Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště v Kadani (na
zemědělce). Tímto děkujeme vedení školy za poskytnutí prostor pro
konání soutěže. Z celého okresu se
nás sjelo přes 80, abychom porovnali
své dovednosti ve vázání mnoha uzlů,
které by měl znát a umět uvázat každý
skaut. Soutěžilo se ve 4 kategoriích:
O turbánek bratra Kima (pro vlčata a světlušky)- 1. místo si vybojovala
světluška z Jirkova.
Zlatý uzel (pro skauty a skautky)- stěžejní kategorie, kde 1. místo
vyhrála skautka, opět z Jirkova.
R+R (pro Rovery a Rangers)- vázání nejstarších v týmech a 1. místo si
opět odvezli jirkovští skauti.
Družstva (složení ze všech kategorií)- Tato kategorie je spíše pro rozveselení a hádejte, kdo si vybojoval 1.
místo. Ano, správně - skauti z Chomutova.
Akce se povedla a všichni z ní
odcházeli nadšení (hlavně Jirkov).
Těšíme se na příští rok a už teď začneme trénovat, abychom putovní ceny
za první místa získali napřesrok my.
Více se o nás dozvíte na www.skautizkadane.cz.
Medvěd
www.kadanskenoviny.cz
Výstava Loutky pana řídícího, která
začala v Městském muzeu před několika dny a o níž jsme vás informovali
v minulém čísle Kadaňských novin,
bude během svého trvání do konce
května doplněna čtyřmi plánovanými
divadelními vystoupeními. To první
osvěží kadaňský vzduch již na první
jarní den, jenž je zároveň Světovým
dnem divadla pro děti. Jistěže nejde
o náhodu, výstavu i sérii představení
připravilo muzeum a Kulturní zařízení Kadaň právě u příležitosti tohoto
svátku.
Nač se tedy můžeme těšit? Půjde o
představení sehraná vždy o nedělích
ve čtrnáctidenním taktu nejlepšími
soubory současné české loutkářské
scény. Chceme touto nabídkou střídavě oslovovat diváky všech věkových
kategorií, jelikož loutkové divadlo není
pouze divadlem dětským. Po představení, která se odehrají v Orfeu nebo
v refektáři františkánského kláštera,
bude vždy možné navštívit s průvodcem zmíněnou muzejní výstavu.
„Kočičky“ jsou předzvěstí jara.
První představení začne zostra –
vražděním, intrikami a podlostí svého
hlavního (anti)hrdiny, anglického krále
Richarda III. Ovšem neděste se, půjde
o verzi, kde teče krev pouze imaginární. Navíc na celý případ slavné shakespearovské postavy z 15. století se autor
divadelní adaptace Jiří Jelínek dívá
s patřičným odstupem, kterému nechybí svérázný, pro něj charakteristický
humor. Nit pětapadesátiminutového
příběhu, odehrávajícího se za živého
hudebního doprovodu Jana Kuželky
v nápadité scénografii Zuzany Vítkové, je s patřičným smyslem pro napětí
i nadsázku skvěle vygradována. Herecké i pěvecké výkony souboru Tichý
jelen jsou ozdobou představení. Více
nebudeme prozrazovat. Přijďte se sami
v neděli 21. března před 14. hodinou do
kadaňského Orfea pokochat! Nenechte
si ujít tenhle svěží spektákl, který – jak
poznáte – nic neubírá z obsahu klasické hry velkého Angličana alžbětínské
doby. Dáváme nejvyšší doporučení!
Za pořadatele Lukáš Gavenda
Foto: Pavel Šíp
Poděkování sponzorům
V letošním školním roce opět vyjede Sluníčková škola z Kadaně do školy
v přírodě. Vybrali jsme krásné prostředí Krkonoš - Horní Malá Úpa. Rodiče
našich druháčků se dobrovolně zapojili
do hledání sponzorů a byli velice úspěšní. Díky finančním darům budou moci
třídy 2. A a 2. B uskutečnit během ŠvP
několik výletů (například do Safari ve
Dvoře Králové nad Labem, do Pece pod
Sněžkou...). O zbývající část darovaných
peněz bude všem žákům druhých tříd
snížena celková cena pobytu.
Třídní učitelky a jejich žáci děkují
těmto sponzorům: Sasme s. r. o., RRK
spol. s r. o. a Jampl-PSV, spol. s r. o.
Připomínky k místnímu vysílání
Občas se dívám na místní televizní
vysílání Fokus, a co mě zvlášť vždycky potěší, jsou upoutávky na některé
akce. Například jsme zváni v březnu
na Vánoční prodejní akci Kulda Computers s upozorněním, že třetí adventní neděli je otevřeno.
Nebo jsme v minulosti koncem
února byli upozorněni na Mikulášskou nadílku, která se koná 5. prosince v Šuplíku. Je to nedocenitelná
starostlivost o diváky. Ono prodávat
kalendáře loňského roku v březnu je
přinejmenším na úrovni nedokončeného základního vzdělání.
Stanice Fokus vyniká ještě jednou zvláštností a tou je délka jednotlivých upoutávek
na obrazovce. Ne každý má televizor, kterým si zastaví obraz podle potřeby, a tak
„Blahopřání, Vzpomínáme, Kdy, kde, co“ si
přečtu pětkrát, než zmizí, oznámení o patnácti řádcích přečtu maximálně čtyři řádky.
Myslím, že většina diváků je na tom stejně.
Možná by do vysílání mohla zasáhnout
Kabelová televize a. s., která zajišťuje vysílání Fokus. Ale proč by? Nemá smysl něco
měnit, když je to léta zaběhnuté. Svoji
činnost Dozorčí rada nedělá zadarmo,
důležité, že to hodí nějakou „kačku“.
Erich Slavík, Kadaň
19. března 2010 / Kadaňské noviny
Jednali o mobilitě pracovních sil
Střední odborná škola služeb
a Střední odborné učiliště v Kadani
se staly místem, kde se sešli zástupci
vzdělávacích institucí ze čtyř evropských zemí- České republiky, Německa, Holandska a Rakouska. Jednali o
projektu, který se týká mobility pracovních sil v Krušných horách. Cílem
projektu by mělo být vyslání mladých
nezaměstnaných z německé strany na
praxi v délce 1 až 6 měsíců do firem
v dalších zemích, kde by získali praxi
i jazykové znalosti, které by jim po
návratu umožnily lépe se uplatnit na
pracovním trhu.
Účastníky konference přivítala v Kadani místostarostka Olga Zörklerová, která
účastníky také seznámila s firmami, které
v našem regionu působí. Zajímavé bylo
vystoupení Miloslavy Mertové z Úřadu práce v Chomutově, která účastníky
seznámila s tím, jaké zkušenosti máme
s podobnými projekty u nás. Některé se
velmi osvědčily.
Jak nám po skončení konference
řekl Jiří Marek, podařilo se pro tento
Vítání nových občánků
V únoru se v obřadní síni města
uskutečnilo další vítání nových občánků Kadaně. Přivítal je starosta města Jiří
Kulhánek. Mezi uvítanými byl i Jakub
Pipota, který se stal prvním miminkem
roku 2010, když se narodil 1. 1. 2010
v ústecké porodnici. Prvním občánkem,
který se narodil v kadaňské porodnici,
je Tomáš Batěk, který se vítání rovněž
zúčastnil. Stejně jako poslední občánek roku 2009, kterým se stala Karin
Mihalovová.
Obřad uváděla matrikářka Zuzana
Voltrová a na jeho přípravě se podílela
matrikářka Jana Demjanová.
Na vítání občánků se z pozvaných dostavily tyto děti: Jakub Jindra, Zuzana a Sára Kubincovy, Lukáš
Selinger, Liliana Smišková, Klára
Hlaváčková, Kryštof Matyáš, Štěpánka Dubová, Jakub Ondráček, Martina Karičková, Klára Kolomá, Veronika Šindelářová, Karolína Nobisová,
Denisa Erösová, Karin Mihalová,
Lukáš Sentenský, Jakub Pipota,
Tomáš Batěk, Šimon Hévr, Viktorie
Protivová, Eliška Hanselová, Vojtěch
Dvořáček, Simona Kučerová, Filip
Růžek, Elisabeth de Boer, Kateřina
Krucká.
(r)
Na úvod konference vzstoupili se svými příspěvky ředitel školy Jiří Marek, místostarostka
Olga Zörklerová (vpravo) a Miloslava Mertová z Úřadu práce v Chomutově. Foto: (vv)
projekt najít zatím dvě místa v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří.
Vytipována byla i další firma. Pro
naši stranu jsou přínosem načerpané
zkušenosti, jak v této oblasti postupují v jiných zemích, a připočíst k tomu
můžeme i zdokonalování jazykových
znalostí.
(r)
Při domácím násilí zabití není vražda
(pokračování z 1. strany)
Jak přibývá na jedné straně domácí
násilí, tak na straně druhé přibývá i dětí,
které jsou bohužel svědky domácího
násilí. Podle statistik jsou děti svědky 97
procent všech případů domácího násilí. Pro dětskou psychiku je dlouhodobě
devastující vidět a slyšet, jak otec mlátí
matku, jak jí sprostě nadává nebo jak ji
psychicky týrá. U dětí se poté vyskytují nápadné změny v chování, jako jsou
úzkostné plačtivé stavy, psychosomatické potíže, dochází k agresivitě vůči otci
násilníkovi, ale hlavně dochází k výraznému zhoršení školního předmětu.
V oblasti prevence v boji proti domácímu násilí došlo oproti minulosti k podstatnému zlepšení. Například v roce
2004 vstoupil v účinnost trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě
nebo domě, dříve § 215 a trestního zákona, dnes podle novelizovaného trestního
zákona § 199. U tohoto trestného činu
se nevyžaduje, aby u napadené oběti
vznikly následky na zdraví, jak bývá
u jiných trestných činů, ale musí jít o
jednání, které týraná osoba pro jeho
krutost, bezohlednost nebo bolestivost
pociťuje jako těžké příkoří.
Dále od roku 2007 poskytuje obětem
domácího násilí větší ochranu také zákon
č. 135/2006 Sb.,který mimo jiné na tomto úseku přináší také možnost vykázat
násilnou osobu ze společného obydlí.
Největší změny nastaly trestním zákonem dnem 1. ledna 2010. Například zabití již není vraždou. § 141, odstavec 1,
který nese název zabití a říká se v něm,
kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo
jiného omluvitelného hnutí mysli anebo
předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného, bude potrestán trestem
svobody na tři až osm let. Obdobně je
to u nového § 146 a, ublížení na zdraví
z omluvitelné pohnutky, kdy může být
pachatel odsouzen až na jeden rok.
Mezi jinými novinkami v novém trestním zákoně je rovněž § 354 nebezpečné
pronásledování (stalking), kdy pachatel
opakovaně a dlouhodobě obtěžuje jiné
osoby nevyžádanou a nechtěnou pozorností například pomocí dopisů,e-mailů,
telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých
zásilek s dárky, kdy postupně obsah těchto zpráv se mění na urážející, zastrašující
zprávy, snažící se získat kontakt oběti,
stalker postupně ve svých projevech dává
důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy.
Na závěr bych ještě uvedl, že k domácímu násilí podle odborných studií
dochází ve všech společenských vrstvách, bez ohledu na vzdělání, příjmy,
bydliště, mnoho obětí a pachatelů zastává významné společenské postavení.
Na jeho výskyt nemá vliv ani věk,
náboženské vyznání, rasa, ani sexuální
orientace.
Oběť ani pachatele na první pohled
nelze poznat. Pachatelé domácího násilí
mají dvojí tvář. Chovají se jinak doma,
jinak na veřejnosti. Svému okolí se jeví
jako sympatičtí a příjemní lidé, do kte-
rých by to nikdo neřekl. Oběti se za násilí
často stydí a před okolím to dlouho tají a
různě „ maskují“.
Při domácím násilí se můžete obrátit
a očekávat pomoc jednak od Policie ČR,
oddělení sociálně právní ochrany dětísociálních pracovnic městského úřadu,
specializované poradny pro oběti domácího násilí, intervenčních center, soudů,
státního zastupitelství a zdravotnictví.
Co dodat na závěr ? Chci jenom poradit těm obětem domácího násilí, které
stále váhají, jak vyjít z tohoto bludného
kruhu ven.
Neostýchejte se vyhledat pomoc
příbuzných, přátel, specializovaných poraden pomáhajících obětem
domácího násilí, které Vám doporučí
i psychologa či právníka. Rozhodnutí
o tom, zda budete násilí dále
snášet nebo se mu postavíte
a jak, záleží jen a jen na Vás.
Získejte důvěru ve vlastní síly.
I Vy máte šanci žít normálním životem.Mějte na paměti, že každé násilí
proti kterému se hned nepostavíte na
odpor, se bude více a více stupňovat
a Vás ponižovat. Věřte tomu, že máte
dostatek sil jak s domácím násilím
jednou navždy skoncovat. Věřte, že
i Vy máte tu velkou šanci se nenechat
stále ponižovat, že máte i Vy nárok na
šťastný a spokojený život, pohodu a lásku za zdmi Vašeho domu nebo bytu.
JUDr. Štěpán Farkaš, specializovaný
pracovník pro domácí násilí, Poradny pro
rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
Parkoviště,
nebo hřiště?
V minulém vydání Kadaňských
novin jsme se zmínili o chystané
anketě mezi částí obyvatel sídliště D
o tom, zda chtějí na asfaltové ploše
vedle čp. 1473 ponechat dětské hřiště
na míčové hry, nebo zde zřídit trvalé
parkoviště. Plocha hřiště je vyznačena
na obrázku vpravo. Připomínáme, že
v zimním období až do konce března
je zde povoleno parkování osobních
automobilů.
Anketní lístek měli v nedávných
dnech obdržet do svých schránek
obyvatelé částí sídliště D v okolí této
plochy. Jedná se o tato čísla popisná:
1410, 1411, 1412, 1413, 1465, 1466,
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,
1473, 1474, 1475, 1476. Prostřednictvím anketního lístku se mohou lidé
vyjádřit, zda preferují dětské hřiště,
nebo parkoviště pro osobní automobily
(sohlasné stanovisko se zakroužkuje).
Vyplněné anketní lístky doplněné
jménem, adresou a podpisem je potřeba
odevzdat nejpozdeji do 31. března 2010.
Nejlépe v podatelně městského úřadu.
Případně je možné anketní lístek poslat
na adresu: MěÚ Kadaň - odbor dopravy, Jana Švermy čp. 21, Kadaň případně
i poslat e-mailem na adresu. ruzena.
[email protected]
(od)
Kadaňské noviny /19. března 2010
H Ř IŠTĚ
www.kadanskenoviny.cz
5
Filmové středy
KINO
hraje
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Co nabízí: pohodlná sedadla, dvojsedadla, zvuk dolby digital surround
ex, rozšířené plátno, zrekonstruovaný
interier. Více na www.kinokadan.cz,
info a připomínky: [email protected]
cz, tel.: 732942324
Pátek 19. a sobota 20. 3. od 19.00 hod.
NEZVRATNÝ OSUD 4 3D
USA, 80 min., nevhodný do 12-ti let, titulky.
Film je posledním pokračováním série hororů Nezvratný osud a prvním 3D filmem, který svým fanouškům nabídne děsivou, šílenou a vzrušující jízdu. Vstupné 130 Kč.
Neděle 21. 3. od 19.00 hod.
NEBE, PEKLO ... ZEM
SR/ČR, 95 min. , nevhodný do 15-ti let. Drama. Mladá baletka Klára má před sebou
úspěšnou kariéru. Seznámí se s charismatickým lékařem a tento vášnivý a zároveň
bolestný vztah jí umožní poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe i peklo. V hlavní roli
Zuzana Kanócz (Román pro ženy). Vstupné
70 Kč.
Pozvánky do kinokavárny v kině
Hvězda.
24. března od 20 hodin: RESTART
- příběh vypráví o jednom dni v životě
mladé ženy, ve kterém se její život rozpadne jako domek z karet. Moderní a
originální vizuální styl filmu je výsledkem spolupráce českého režiséra Julia
Ševčíka a finského kameramana Kasimira Lehta. Subjektivně pojaté vyprávění nabízí pohled na okolní svět očima hlavní hrdinky, expresivní obrazy
vtahují diváka hluboko do jejího nitra.
Restart je osobité, experimentální drama ze současnosti. Vstupné 40 Kč. (kh)
Sobotní odpoledne pro
seniory v kině Hvězda
Sobota 20. března od 14.00
hodin: Muži v říji - Komedie Roberta Sedláčka s Jaromírem Hanzlíkem
a Igorem Barešem v hlavních rolích.
Vstupné 40 Kč.
(kh)
USA , 103 min., přístupný, titulky. Filmová
komedie vypráví příběh úspěšného manželského páru z Manhattanu, kterému se však
rozpadá manželství. Stanou se svědky vraždy a FBI je pošle do malého kovbojského
městečka ve Wyomingu. V hlavní roli Sarah
Jessica Parker a Hugh Grant. Vstupné 70 Kč.
Úterý 23. a středa 24. 3. od 19.00 hod.
VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ 3D
VB, 81 min.. Dokument. Fascinující 3D výlet
podmořským světem. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 25. a pátek 26. 3. od 19.00 hod.
AVATAR 3D
USA, 161 min., přístupný. Největší filmová
událost roku a zároveň jedna z prvních 3D
projekcí kina Hvězda. Vstupné 145 Kč.
Neděle 28. 3. od 19.00 hod.
HERCULES 3D
USA , 92 min., přístupný. Rodinná komedie. Malý polobůh Hercules žije se svým
otcem Diem - nejvyšším z Bohů - a o
jeho výchovu se stará Sokrates – největší
z filozofů. Vstupné 80 Kč.
Pondělí 29. 3. od 19.00 hod.
NA SV. VALENTÝNA
USA, 125 min., nevhodný do 12-ti let, titulky.
Romantická komedie. V hlavních rolích Jessica Alba, Anne Hathaway, Jessica Biel, Ashton
Kutcher a Julia Roberts. Vstupné 70 Kč.
Úterý 30. 3. od 19.00 hod.
KATKA 2D
ČR, 90 min., přístupný. Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem mapujícím čtrnáct let života mladé
narkomanky a jejího marného zápasu se
závislostí. Vstupné 60 Kč.
Středa 31. 3. od 19.00 hod.
LÍTÁM V TOM
USA , 109 min., nevhodný do 15-ti let, titulky. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích.
Vstupné 70 Kč.
Pondělí až čtvrtek od 15 do 19.00
hodin, v pátek do 18.00 hodin: stolní tenis - Pálky a míčky jsou volně
k dispozici, vše je k vypůjčení na recepci DDM Šuplík.
Internet a herna - během otevíracích
hodin Šuplíku je internet pro rodiče na
recepci, pro děti v herně - vše zdarma.
Herna otevřena od pondělí do čtvrtka
od 15.00 do 19.00, v pátek od 14.00 do
18.00 hodin.
Nábor:
Oddíl sportovního a tradičního juda
Po celý rok probíhá nábor mládeže
(5 - 16 let) a dospělých (muži i ženy).
Zdarma můžete s námi nezávazně
vyzkoušet trénink a rozhodnout se,
zda je to ten pravý sport pro vás. Pro
děti možnost zapůjčení kimona a
sjednání delšího zkušebního období.
Kdy trénujeme? Úterý a čtvrtek od
15.30 do 16.30 mládež, od 16.30 do
18.00 hodin dospělí.
(Pokračování)
1.
Slavný panovník Sámo
O Sámovi a událostech v jeho době se
píše podrobněji v četné literatuře, např.
v knihách (2), (3), kde se dočteme, kdo
to byl Sámo, jak pomohl Slovanům
(Vinidům), jak došlo k boji u Wogastisburgu s Franky a jak Sámovi bojovníci
slavně zvítězili. Také jak značný dopad
to mělo na vývoj událostí v celé střední
Evropě, zejména na úspěšný vývoj života našich slovanských předků. Sámo
panoval 35 let do r. asi 658 a po jeho
smrti již nejsou dlouho přes sto let žádné doložené zprávy o jeho následovnících a o událostech v jeho bývalé říši.
Připomeňme si stručně události spojené
s bojem u Wogastisburgu. Stále málo známý první prokazatelný panovník v naší
zemi Sámo vytvořil velkou a rozvíjející se
říši, jejíž význam a síla byly trnem v oku
západně sousedícím Frankům. A tak pod
určitou záminkou vytáhl v r. 631 s vojskem franský král Dagobert proti Sámově
říši třemi proudy k různým stranám říše,
aby se obranné síly rozdrobily, také kvůli
větším možnostem drancování, loupení
apod. Langobardi a Alamani táhli k jižnímu a jihozápadnímu okraji Sámovy říše,
nejsilnější proud Austrasijců od západu
k severní části říše. Dva proudy útočníků
na jihu přepadené kraje pustošily a pak se
s kořistí a mnoha zajatci vrátily. Severní
proud útočníků směřoval podél Mohanu
(Main) směrem k dnešní severozápadní hranici Čech. Kudy přesně táhl, není
známo, patrně jak bylo obvyklé, směrem
k Chebu, k Ohři a dále po obchodní cestě
vedoucí do úrodné české nížiny, zřejmě
kolem onoho Wogastisburgu. Je logické,
že se útočníci potřebovali dostat co nejdříve na cizí území, aby si mohli zajistit
Jeden z mnoha pohledů na horu Úhošť.
zásobování drancováním, a že tedy zřejmě
trasa jejich pochodu vedla kolem dnešního Chebu. Není jasné, kam až došli,
a kde tedy máme opevnění tehdy Franky
pojmenované „Wogastisburg“ hledat. Toto
jméno je totiž známé tím, že tam tažení
Franků po prohraném boji se Sámovými
bojovníky skončilo.
Ve Fredegarově kronice se o tomto boji
u Wogastisburgu mj. píše: „Zatím co se
z opačné strany Slované na těchto i na
jiných místech připravovali, dosáhlo vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem
vítězství v krajině, do níž vkročilo. Rovněž
Langobardi dosáhli vítězství, a jak Alamani, tak Langobardi si odvedli velmi značný
počet slovanských zajatců. Avšak Austrasijci oblehnou pevnost Wogastisburg, kde
zůstal největší oddíl statečných Vinidů,
a po tři dny s nimi bojují; je tu mečem
pobit velký počet lidí z Dagobertova vojska a potom, davše se na útěk, zanechají
tam všechny stany i věci, které s sebou
Stalo se před 10 lety
Padesát kadaňských občanů podpořilo v roce 2000 žádost o zřízení
plochy, kde by chovatelé zvířat mohli
důstojně uložit pozůstatky svých čtyř-
Organizátory 3. ročníku memoriálu Václava Javůrka v roce 2000 potěšila krom hezkého počasí především velká účast. Celkem si v kadaňském lesoparku dalo dostaveníčko
téměř 180 účastníků. Soutěžilo 28 hlídek mladých hasičů. Nejlepší z našich zástupců
byli Soptíci, kteří skončili na 9. místě.
Repro: archiv KN
6
Pátek 19. března od 18.00 do
20.00 hodin: Pepkovská diskotéka
- diskotéka pro školní mládež spojená se soutěžemi a oslavou svátku
všech Pepíků a Pepinek. Vstupné
20 Kč.
Středa 24. března od 16.00 hodin:
Ping-pongovaná - Vrátím míček 166
krát. Jsi lepší? Nebo se bojíš? Překonejte náš rekord udržení míčku ve hře.
Startovné 10 Kč.
Čtvrtek 25. března od 16.00
hodin: Akademie DDM Šuplík
2010 - tradiční prezentace činnosti DDM Šuplík v kulturním domě
Střelnice.
Moderují
princezna
Ariela a rybář. Součástí programu
tombola.
Pátek 26. až sobota 27. března od
18.00 hodin: Jarní noční putování
- Dobrodružná cesta noční krajinou,
ubytování v teple, dobrá večeře, trocha zábavy a cesta domů. Účastnický
poplatek 20 Kč.
Zdarma
nabízíme
účast na první lekci jarních Kurzů snižování
nadváhy. Začínáme ve
čtvrtek 25. března od
17.30 hod. v malé učebně
RADKA o. s., Kpt. Jaroše 630. Součástí lekce
je terapeutická a pohybová aktivita. Trvání kurzu je 12 týdnů, je vhodný pro ženy i
muže, mohou se hlásit i lidé s cukrovkou.
Kurzy vede zkušená lektorka Lada Grozdanová. Více informací získáte na www.radka.
kadan.cz, tel. čísle 604 632 268 nebo ksnlg@
seznam.cz.
Bližší informace:
Jarmila
Bůchová, tel.: 606
522 317, radka@
kadan.cz, www.
radka.kadan.cz
Stále se hledá slavný Wogastisburg
Pondělí 22. 3. od 19.00 hod.
MORGANOVI
Šup do Šuplíku - březen
nohých miláčků. Město v té době mělo
vyhlédnutou lokalitu, kde by se dal „psí
hřbitov“ zřídit.
Rada města jednala v březnu 2000
o prodeji bytů. Jako první by podle radních měly přijít na řadu byty na Rafandě.
Na konci března se sešli kadaňští zastupitelé. Schvalování rozpočtu provázela
řada pozměňovacích návrhů. Nakonec byl
schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 385
milionů korun.
Stavební úřad vydal demoliční
výměr na opuštěný objekt bývalé mlékárny. Na jejím místě vyrostl později
nový supermarket.
Hostem posledního klubového pořadu
byl „král fóru“ Jiří Sovák. I v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, kde se klubové pořady
konaly, dokázal, že mu dělalo potěšení
vyprávět lidem příhody ze svého života,
který skončil o pár měsíců později – 6.
září 2000.
Petr Koňařík, běžec AK Remontas
Kadaň, obsadil na mistrovství ČR staršího žactva v hale pro rok 2000 třetí pozici,
a získal tak bronzovou medaili.
(r)
www.kadanskenoviny.cz
měli, a navrátí se do svých sídel.“ (text je
převzatý z knihy (2)).
Po vyhrané bitvě u Wogastisburgu se
značně posílila moc Sámovy říše, zatím
co franská poklesla natolik, že Slované si
dovolovali brzy po vítězství opakovaně
vpadat do země Franků, o tom je záznam
„…když Vinidové z rozkazu Sámova divoce řádili a dosti často překročivše své hranice vpadávali do Durynska i do ostatních
krajin, aby pustošili království Franků …“
(text převzat z knihy/2/). Tyto akce trvaly
řadu let. Z toho je zřejmé, že východisko bojovníků k výpadům bylo poměrně
blízko od franské hranice, pravděpodobně opět z Wogastisburgu, rozhodně se
nemohly často podnikat z jižních Čech
nebo z Moravy, protože Durynsko se rozkládalo severozápadně od Chebu. Tyto
poznatky jsou důležité, protože upozorňují, kde se má Wogastisburg s tábořištěm
bojovníků hledat – v severní části Čech, v
Poohří, blíže franské hranici.
Bitva u Wogastisburgu v roce 631(632?)
je událostí dokumentovanou, ale časově
velmi vzdálenou, málo připomínanou,
tím snáze se na význam zapomíná. Málo
se veřejnosti zdůrazňuje, že se tehdy
skutečně rozhodovalo o dalším bytí či
nebytí slovanského lidu v našich zemích,
protože cílem útoku Franků bylo vyplenění a pokoření země, zničení mocné a
rozrůstající se Sámovy říše, pro Franky
nebezpečných slovanských sil, vydrancování a vypálení země. Kdo by přežil, stal
by se utlačovaným nebo by byl odvlečen
do otroctví. Vtírá se otázka: Nebýt Sáma
a vítězství u Wogastisburgu - byli bychom tu dnes?
Osobnost Sáma a jeho písemně
doložených činů stále patřičně neuctíváme. Neoslavujeme ho, naopak se oslavují
pozdější, zejména církevní osobnosti,
o jejichž činech existují často jen báje
a vymyšlené legendy. České pověsti se
o Sámovi nezmiňují přesto, že to byla
prokázaná, a tak významná osoba. Je
možné, že v pověstech jeho osoba nebo
potomci vystupují pod jiným jménem.
Palacký se např. domnívá, že „Krok byl
jeden z potomků Sámových, snad vlastní jeho syn nebo vnuk ...“. Při vytváření
pověstí, bájí, legend vždy působila katolická církev, také při ovlivňování vědomostí a názorů lidu, ve snaze podporovat vliv církve a potírat vše, co bylo
spojeno s pohanstvím. Tak byly vytvářeny legendy oslavující osoby vyhovující církvi a do těch se Sámo s jeho činy
nehodil. Napravujme tu křivdu!
(pokračování příště)
Vlastimil Baumgärtl
Dějiny kadaňského vinařství (6.)
Přes všechnu snahu ochránit
kadaňské vinařství se však blížila
zkáza. Z 18. století jsou o kadaňském víně již jen sporadické zprávy, vinařství je ve značném úpadku. Ovšem na hlavních dveřích do
městské radnice, zhotovených v roce
1713, vidíme jako hlavní kadaňskou
plodinu vyobrazenou vedle hrušek
a chmele i vinnou révu.
Ještě v roce 1845 je v Kadani evidováno deset hektarů vinic,
především na Svaté hoře a některých stráních kolem Ohře. Posledním kadaňským vinařem byl tehdy
měšťan Pollet, který se však révou
zaobíral spíše z nadšení a úcty k tradici. Kolem roku 1870 se nacházely
zbytky zplanělých vinic na Jelení
hoře nad Bystřicí a koncem 19. století se pokoušel kadaňské vinařství
obnovit Wendelin Schmidt, měšťan
a zdejší gymnaziální profesor. To už
však Kadaň dávno nebyla vinařskou
obcí. Přesto se tu a tam i ve 20. století nacházely v Kadani jednotlivé
kmeny vinné révy, ať už ve františ-
kánském klášteře, u Ohře nebo na
Svaté hoře. A hlavně téměř všude
zůstaly na kopcích kolem Kadaně
mohutné kamenné viničné terasy,
někde i zbytky vinařských domků. Ani povědomí o někdejší slávě
kadaňského vína nezaniklo docela.
Dnes je Kadaň opět registrovanou
vinařskou obcí a místem konání
tradičního vinobraní. (konec)
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
19. března 2010 / Kadaňské noviny
Betis doma přehrál Celtic Kladno
AUTOSERVIS
PINC
FC Betis Kadaň A-aAFC Celtic Kladno 6:5 (2:2), branky: Škůrek, Gorol, Šabík,
Vrba, Švestka, Salač. Sestava: Ladislav Šinágl, Josef Vrba, Ladislav Škůrek(C), Mari-
DIAGNOSTIKA a SERVIS VOZIDEL
ZAJIŠTĚNÍ STK
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
NOVÁ KOLONIE
Tel: 474 335 486, 777 583 981
Truhlářství
Libor Vítek Kadaň
Kuchyně na míru, vestavěné
skříně, kanceláře, zakázková
výroba...
Zaměření a 3D návrh zdarma
Prodej na splátky i s 0% akontací
Jiráskova 1367 (u vchodu do Fitness-centra
v budově Zelený strom) 43201 Kadaň
telefon: 474 34 11 11, 606 857 710
e-mail: [email protected]
an Gorol, Jan Šabík, Jiří Švestka, Robert
Pálinkáš, Miroslav Vrba, Ladislav Salač,
Jan Peinelt, Tran Tien Thanh.
Ve 20. kole futsalové divize A přivítali kadaňští na domácí palubovce
zachraňující se AFC Celtic Kladno.
Betis potřeboval k jistotě záchrany tři
body a to se mu nakonec podařilo.
Hosté přestáli úvodní tlak domácích
a několikrát ohrozili domácí branku.
Ovšem i brankář Šinágl se překonával.
Skóre se tak měnilo až ve 12. minutě. Po signálu z rohu se trefil Škůrek
a Betis vedl 1:0. Utkání i nadále dominovali brankáři a další branky padly
až ve dvou závěrečných minutách prvního poločasu. V infarktovém závěru
pak udrželi kadaňští jednobrankové vedení a po závěrečném hvizdu se
mohli radovat dvě kola před koncem
soutěže z udržení v divizi „A“. Kadaňští, kteří nyní figurují na 7. místě, tak
budou hrát poslední dvě kola v poklidu
a skončí nejhůře osmí.
(mez)
Zimní příprava
Začátkem ledna začala příprava
7 mládežnických mužstev fotbalového klubu Tatran Kadaň. Probíhala
převážně v tělocvičnách a u starších
ročníků také venku v terénu. Tréninkovou píli si zpestřila sérií halových
turnajů a přátelských zápasů. Mistrovské zápasy začínají na přelomu
března a dubna.
(pk)
malý
oznamovatel
Pronájem
Pronajmu místnost 42 m2 jako provozovnu (prodejna, kosmetické a vlasové
studio, masážní salón atp.) nebo kancelář
v Říční ulici v Kadani. Velmi pěkné prostory se sociálním zázemím. Slušné podmínky.
Informace: 724 693 652-3.
Různé
Potřebujete dlouhodobě pohlídat vaše
děti? Bližší informace na tel.: 725 290 969.
Fiala Ladislav Fi - Gas
Chomutovská 1270, 432 01 Kadaň
E-mail: [email protected]
Plynová zařízení
prodej
servis
revize
Tel.: 474 342 410
mob.: 731 101 438
Pohřební služba Kadaň
Vysočanské zahrady a. s.
krematorium
ČLEN SDRUŽENÍ POHŘEBNICTVÍ
Zákaznická linka - ZDARMA
NON STOP: 800 26 11 28
Sjednávací kancelář pohřební služby
ve smuteční síni na hřbitově v Kadani
PO - PÁ: 7.00 - 15.00
Tel.: 474 336 336
Stálá služba: 776 332 218 E-mail: [email protected]
Web: www.vysocany.cz
Poskytujeme kompletní služby v oboru
pohřebnictví na vysoké profesionální úrovni.
OknoMaMi nabízí:
kvalitní 5 a 6 komorová plastová okna a dveře ze špičkových profilů
AVANTGARDE, SALAMANDER, DECEUNINCK za rozumné ceny
Slevy 50 %
nenabízíme
Avantgarde 6 656,- Kč Avantgarde 5 523,- Kč
Salamander 8 597,- Kč Salamander 7 133,- Kč
Deceuninck 9 707,- Kč Deceuninck 8 054,- Kč
Avantgarde 4 210,- Kč
Salamander 5 437,- Kč
Deceuninck 6 139,- Kč
Ceny bez DPH,
a montáže
Avantgarde 6 022,- Kč
Salamander 7 778,- Kč
Deceuninck 8 782,- Kč
Avantgarde 8 788,- Kč
Salamander 11 351,- Kč
Deceuninck 12 816,- Kč
Zaměření, odborná konzultace, doprava a likvidace oken ZDARMA
Dále nabízíme:
- kvalitní a nejlevnější žaluzie
- parapety vnitřní a venkovní
- garážová vrata + rolety.
mob: 605 365 800 pobočka Most mob:
603 541 313 pobočka Louny e-mail:
[email protected]
Kadaňské noviny /19. března 2010
Vyplněné kupóny pro předplatné odevzdejte v Informačním centru na Mírovém náměstí, kde předplatné také uhradíte.
www.kadanskenoviny.cz
7
SPORTOVNÍ
pozvánky
Zimní běžecký pohár skončil závodem na náhradních tratích na sídlišti B
Jakub Coufal obhájil prvenství
Nábor mladých fotbalistů
V průběhu měsíce dubna proběhne
nábor nových mladých fotbalistů Tatranu Kadaň (zejména ročníků 1999-2005).
Případné informace na tel.: 724 592 450
Kostrzewa Pavel, metodik mládeže. A
dále PO, ST, PÁ od 16.30 hodin – přímo
na hřišti FK Tatran Kadaň u trenérů mládeže (Václav Kocík, Pavel Holeček).
Do zbývajících 124 320 metrů ještě účastníkům Zimního běžeckého poháru chybělo 3 800 metrů. Poslední 18. kolo se mělo
běžet jako kontrolní dvojboj 3 000 a 800
metrů. Na startu se sešlo 56 běžců, takže
průměrná účast nepoklesla pod 62 běžců.
Obrovský úspěch děvčat z Kadaňské jedničky!
Sport pro všechny
TJ Pohyb a my Kadaň zve: Aerobik: SOŠ (zem.) - Po a St v 19
hodin, ZŠ Na Podlesí - Po ve 20, Čt
v 19.00 hodin. Brännball pro děti:
ZŠ Chomutovská - Pá v 15 hodin.
Rodiče a děti: ZŠ Na Podlesí - Čt
v 17.00 hodin. Rehabilitační cvičení:
ZŠ Na Podlesí - Čt v 18 hodin. Seniorky:
ZŠ Pionýrů - Po a St v 18.30 hodin.
Kam s výsledky
Výsledky a další sportovní informace
můžete posílat e-mailem
([email protected]), zavolat
na tel.: 474 319 678, využít připraveného formuláře na www.kadanskenoviny.cz nebo se stavit osobně
v redakci - MěÚ Kadaň ul. Jana
Roháče (zaklepat na okno).
(r)
Jedenáctý únor byl pro naši školu
dnem velké radosti. Děvčata z osmých
a devátých tříd se jako krajské vítězky
Orion Florbal Cupu zúčastnila v Praze
kvalifikace, z níž pouze vítěz postupoval
do republikového finále. Soupeřkami jim
byla děvčata ze Základní školy Úšovice
v Mariánských Lázních a pražské Vladivostocké. Již vítězství v krajském finále
v Teplicích bylo velkým úspěchem, ale
ne konečným. V Praze se naše dívky
neztratily, ba naopak. V obou zápasech
zvítězily, nad soupeřkami z Mariánských Lázní 5:3 a ve druhém zápase nad
Pražankami 6:4. Svou kvalifikační skupinu tímto vyhrály a slavily postup do
finále, které se bude konat v termínu 15.
– 17. března v Kopřivnici. Tím udělaly
radost i početnému davu svých fanoušků
(jinak žáků 8. a 9. tříd), kteří je do Prahy doprovázeli. Budeme holkám všichni
držet palce a těšit se, že i v kopřivnickém
finále uspějí. O tento výjimečný úspěch
se svými výkony zasloužily hráčky Klára Chmelová, Petra Klímová, Štěpánka
Kolářová, Veronika Korecká, Iveta Kovalová, Lenka Láryšová, Kateřina Marešová, Michaela Saláková, Sára Tesaříková
a Marcela a Kamila Tirpákovy a perfektním koučováním paní učitelky Vlasta
Elisová a Lucie Matoušková. Poděkování za skvělou fanouškovskou kulisu patří i kamarádům ze školy a v neposlední
řadě bychom chtěli poděkovat také panu
Františku Chmelovi, který pro hráčky
a fanoušky zajistil dopravu. Děkujeme!
A držíme pěsti!
Mgr.Pavel Soukup, zástupce ŘŠ
Známe jména kadaňských šplhů
Tělocvična na 5. ZŠ v Kadani duněla při
mohutném povzbuzování 125 účastníků
kadaňských škol a žáků z Perštejna při již 38.
ročníku přeboru města ve šplhu. Nejrychlejším šplhem na 4,5m tyči se stal Michal Beck
z 2. ZŠ, který časem 2,11 utvořil absolutní
rekord celé soutěže. Rekord drží již dosluhující aut. časomíra, která ve své době byla
jedinou v naší republice, a sestrojili ji pracovníci Dolu Nástup. Důvod ke šplhu mají
lidé různý, ale jen tento posiluje vaše svaly.
Z výsledkové listiny: předžactvo
1999-2000: 1. Borek Vodrážka (3. ZŠ)
5,24 a Amalie Švabíková (3. ZŠ) 4,06,
2. Jorge Kali (Perštejn) 5,58 a Lucie
Bartošová (5. ZŠ) 5,38, 3. Michael Tejkát (3. ZŠ) 6,06 a Zuzana Pícková (1.
ZŠ) 5,66.
Nejmladší žactvo 2001: 1. Jan Prokop
(3. ZŠ) 6,43 a Klára Kňavová (2. ZŠ) 5,86,
2. Adam Vodrážka (3. ZŠ) 7,96 a Evelina
Adamová (3. ZŠ) 6,60, 3. Patrik Hodaň (5.
ZŠ) 8,41 a Kamila Bartošová (2. ZŠ) 6,62.
Mladší žactvo 98-97: 1. Jaroslav
Gut (5. ZŠ) 4,41 a Markéta Pátková (1.
ZŠ) 4,90, 2. Tomáš Wufka (2. ZŠ) 4,49 a
Kamila Mihalíková (5. ZŠ) 4,92, 3. Marek
Beňák (3. ZŠ) 4,49 a Adéla Nováková.
Starší žactvo 96-95: 1. Michal Saar (1.
ZŠ) 2,96 a Ludmila Včelařová (Perštejn),
2. Ondra Tichý (3. ZŠ) 3,00 a Jana Dvořáková (Gymnázium Kadaň) 4,20, 3.
Michal Hlinka (3. ZŠ) 3,03.
Dorost 93-94: 1. Michal Beck (2. ZŠ)
2,11 a Michaela Vozková (Perštejn) 7,03,
2. Marek Rys (3. ZŠ) 3,06 a Lucie Zušťáková (1. ZŠ) 7,68, 3. Filip Rozenkranz (3.
ZŠ) 3,39 a Marie Procházková (1. ZŠ)
8,05.
(apu)
S průběhem semináře Wing Tsung byli jeho organizátoři spokojeni
Byl zaměřen na středoškolskou mládež
Koncem února se v tělocvičně
Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště v Kadani konal seminář Wing Tsung. Byl
zaměřen především na středoškolskou mládež. Jeho cílem bylo nabídnout alternativu pro náplň volného
času mládeži, jako prostředek boje
proti kriminalitě a dalším patologickým společenským jevům.
obhájil loňské prvenství, 2. Ladislav Doležal
(Team Hnízdil) 6 625, 3. Vladimír Růžička
(Ústí n. L.) 5 995 - vítěz kategorie veteráni
A, 4. Daniel Macs (Žatec) 5 440, 5. Stanislav
Wittman (Kadaň) 5 042, 6. Karel Hellmich
(Triatlet KV) 4 776 - vítěz kategorie veteráni B. Ženy: 1. Lucie Svobodová (AK Most)
3 614, 2. Eva Rejmanová (AK Most) 3 410,
3. Kateřina Pletichová (Kadaň) 2 446.
Vítězové kategorií a pohárů: veteráni
C - Josef Svoboda (DNT Kadaň) 3040,
junioři - Aleš Filingr (BK F-C Kadaň) 4
765, starší žáci - David Hnízdil (AK Most)
2 943, mladší žákyně - Barbora Pribičinová (Triatlet KV) 740, mladší žáci - Jan Kočí
(AK Meziboří) 1 504.
(apu)
Nejmenší pozemkáři byli úspěšní
Plavání
TJ VS Kadaň opět organizuje zájezdy na plavání do Městských lázní
v Chomutově pro občany města Kadaně, cena
za obě cesty je 30 Kč, jezdí se vždy v pondělí.
Zastávky jsou: kino Orfeum 18.00, Rozkvět
18.05 a Slovan sídliště B 18.15 hodin. Plavání
je od 19.00 do 20.00 hodin, vstup pro veřejnost
si každý hradí sám, odjezd autobusu je ve 20.10
hodin od lázní. Další informace poskytne
Karel Leština – tel.: 777 283 232.
(vs)
Dráha na stadionu, kde se mělo běhat, byla
spíše pro rychlobruslaře a taktéž přilehlý
terén v lesoparku. Nezbylo tedy nic jiného,
než běhat na náhradních tratích v sídlišti B.
Poprvé tedy s diváky na tribunách.
Složení dvojboje bylo kruté, ale šlo o
poslední body do bodování celého seriálu. Neobvyklé bodování dvojboje přineslo
překvapivé výsledky. Nečekaně vyhrála starší žákyně Lucie Svobodová - 1 232 bodů
(12:23,02 + 2:43,01) před Jakubem Coufalem z AK Kadaň - 1230 bodů (10:15,89 +
2:14,91). Třetí byla veteránka Eva Rejmanová
z AK Most - 1 199 bodů (12:30,69 + 2:44,80).
Celkové pořadí po 18 kolech: 1. Jakub
Coufal (Atletika Kadaň) 6 722 bodů -
Semináře se zúčastnilo 34 osob a
lektor se svými třemi žáky. Nejmladší
účastnici bylo 10 let. Průběh semináře
řídil lektor Jan Říha ze školy Wing Tsung
v Děčíně. Seznámil účastníky s historií
WT, poté se většina zapojila do cvičení.
Byly promítnuty ukázky pokročilého
stupně tréninku WT. V přestávce měli
všichni možnost ochutnat několik druhů kvalitního čínského zeleného čaje.
Zúčastnění, kteří aktivně cvičili, obdrželi
certifikáty o absolvování semináře. Větší
množství účastníků se vyslovilo pro opakování akce, nebo zavedení pravidelných
tréninků. Po dohodě lektor nabídl možnost realizovat pravidelné víkendové tréninky.
Organizátoři semináře, občanské
sdružení Dům v Krušných horách
a SOŠS a SOU Kadaň, podporovaní
Severočeskými doly, a.s., jsou s průběhem semináře spokojeni.
Fotografie z průběhu semináře jsou
přístupné na http://dkh.rajce.net. (mh)
Nejmenší pozemkáři Kadaně se
zúčastnili v únoru v Plzni Myšpulínského poháru v halovém hokeji. Benjamínci
do 8 let - Svišti Kadaň získali medaile za
3. místo, když porazili Rakovník B 2:0
brankami Růžičky a Šumy, litické Myšpulíny 1:0 brankou Kopeckého a Bohemians 2:1. Branky dali Šuma a Růžička.
Podlehli jen Rakovníku A 0:1. Pořadí: 1.
Rakovník A, 2. Litice 3. Svišti Kadaň, 4.
Myšpulíni, 5. Rakovník B, 6. Bohemians.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen kadaňský Tomáš Kroupa.
Ve stejném termínu, ale v jiné plzeňské hale se uskutečnil turnaj přípravek za
účasti 8 družstev. Také na tomto turnaji
se Predátoři Kadaň umístili na pěkném
třetím místě. Výsledky: Kbely-Kadaň
3:1, branka: Lalík; Kadaň-Rakovník 2:1,
branky: Lalík; Kadaň-Myšky Litice 4:2,
branky Lalík 2, Anýž a Soukup.
V boji o třetí místo se utkali s Liticemi.
Utkání skončilo 2:2, když branky dali:
Lalík a Soukup. Došlo na nájezdy, ve kterých byli úspěšnější Predátoři - rozhodl
Soukup. Pořadí: 1. Kbely, 2. Bolevec, 3.
Predátoři Kadaň, 4. Litice, 5. Myšpulíni,
6. Rakovník, 7. Myšky, 8. Bohemians.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
kadaňský Štěpán Lalík.
(za)
Výsledky a tabulky
Kulečník
Podkrušnohorská billiard liga 200910: I. liga: průběžná tabulka po 16. kole:
1. Símalka A
16 11 5 107: 69 22
2. Astra
16 11 5 101: 75 22
3. Medvědi
16 10 6 91: 85 20
4. Pod Českou
16 8 8 94: 82 16
5. Rozkvět
16 8 8 92: 84 16
6. Gambáč
16 8 8 87: 89 16
7. Labyrint
16 8 8 87: 89 16
8. Pohodáři
16 7 9 85: 91 14
9. Fair Play
16 7 9 80: 96 12
10. Pošta
16 2 14 56:120 4
16. kolo: Pošta-Fair Play 4:7, Pod ČeskouRozkvět 4:7, Labyrint-Gambáč 6:5, AstraSímalka A 7:4, Pohodáři-Medvědi 4:7.
II. liga: skupina A: tabulka po 13.kole:
1. Ústecká
13 11 2 89:54 22
2. XXL
13 11 2 80:63 22
3. Pivovar
13 8 5 74:69 16
4. Panoráma
13 7 6 81:62 14
5. Náhoďáci
13 5 8 66:77 10
6. Lounská A
13 4 9 68:75 8
7. Lounská B
13 4 9 63:80 8
8. U rozporky
13 2 11 51:92 4
Výsledky: 13. kolo: Panoráma-Lounská B
7:4, Ústecká-U rozporky 9:2, XXL-Náhoďáci 7:4, Lounská A-Pivovar 3:8.
II. liga: skupina B: tabulka po 13. kole:
1. King
11 8 3 76:45 16
2. Símalka B
12 7 5 69:63 14
3. Drak
11 7 4 67:54 14
4. Kocouři
11 7 4 64:57 14
5. Rafanda
11 6 5 63:58 12
6. Šahoj
11 4 7 46:75 8
7. Asterix
11 0 11 44:77 0
13. kolo: Asterix-Rafanda I 4:7, Drak-Kocouři 6:5, Símalka B-King 8:3, volno - Šahoj.
Lední hokej
3. třída: SK Kadaň-HC Děčín 16:11,
branky: Prokop 4, Gut 3, Nouzák 2, Kerda
2, Cestr, Ptáček, Chobot, Vařák, Hütlová.
Draci Bílina-SK Kadaň 5:7, branky: Prokop 3, Vařák 3, Holka.
4. třída: Kadaň-Děčín 10:2, branky: Konášek 4, Hájek 3, Beránek, Kolářová, Ptáček.
5. třída: SK Kadaň-HC Ústí n. L. 3:2,
branky: Čuřík, Studený, Tlačvoda. HC
Kladno-SK Kadaň 4:1, branka: Studený.
6. třída: SK Kadaň-HC Ústí n. L. 10:3,
branky: Kulich 4, Chlouba 2, Hřebíček 2,
Dostál, D. Novák. HC Kladno-SK Kadaň
3:4, branky: Kulich 2, Chlouba, Dostál.
7. třída: HC Ústí n. L.-SK Kadaň 9:1,
branka: Lédlová. Kadaň-KLH Chomutov
3:3, branky: Lédlová, Kanči, Šmejc.
8. třída: HC Ústí n. L.-SK Kadaň 3:5, branky: Mojžíš 2, Macháček, Chmelová, D. Kaše.
Kadaň-HC Kladno 6:3, branky: Chmelová
3, D. Kaše, Široký, Mojžíš. Kadaň-Chomutov 12:5, branky: Chmelová 5, D. Kaše 2,
Strunz 2, Mojžíš, Macháček, Dimitrov.
Mladší dorost: SK Kadaň-HC Beroun 5:4,
branky: Chmelová 2, Sukovič, Šeba, Frajt.
Starší dorost: SK Kadaň-HC Litoměřice 3:2, branky: Kopáč, Svoboda, Gubela.
Děčín-SK Kadaň 6:10, branky: Toman 2,
Tumpach 2, Svoboda 2, Kopáč, Štelcich,
Ulrych, Gubela. Kadaň-Hvězda Praha 5:3,
branky: Frajt 2, Tumpach 2, Svoboda.
Kvalifikace o postup do II. ligy mužů:
SK Kadaň B-HC Lomnice nad Popelkou
7:5, branky: Wágner 2, Toman 2, Hrdlička,
Bartók, Januška. HK Slaný-SK Kadaň B
8:5, branky: Bartók, Toman, Schönauer,
Hartman, Hrdlička.
(ves)
Fotbal
Zimní turnaj Apollo cup 2010: konečné
pořadí: 1. Slavoj Žatec 38:11 27, 2. FK SIAD
Souš 46:11 24, 3. FK Tatran Kadaň 30:20
21, 4. Kopisty 102:87 13, 5. Baník Most
D 25:18 12, 6. LoKo Chomutov 18:26 12,
7. Duchcov 85:109, 8. Spořice 20:30 7, 9.
Strupčice 19:31 7, 10. Ervěnice 12:52 0.
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, stálí spolupracovníci: Petr Hlaváček, Karel Zárybnický a Pavel
Wolf. Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, přízemí. Telefon ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Informační centrum na Mírovém
náměstí. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny