Pár slov úvodem…
Toto číslo zpravodaje obsahuje informace a fotky z Vinobraní 2012, které se stalo novodobou úspěšně
opakovanou slavností. Prezentujeme se tím širokému okolí s našimi tradicemi, ale i s naším prostředím
(obnovené hradby u jedinečné památky opevněného kostela). Vidíme zde, jak všemu napomáhá nadšení
a um organizátorů. Je to jedna z mimořádností spjatých s místem, které tak nezůstává jen prostředím, kde
bydlíme, ale kde žijeme. Vždyť každý, třeba jen podvědomě, chce, aby jeho život nebyl obyčejný. A nechce
mít jen všechno pro sebe, ale chce najít příležitost radovat se s těmi, které má rád okolo sebe. Slavit sám
se sebou se nedá.
Oslavovalo se i zprovoznění čističky a dokončení kanalizace, což jsou prozaické technické věci a přece
neobyčejné.
Dobré je obnovovat vztah k „rodné hroudě“. Dobré by bylo – snad se jednou i toto zdaří – i k širšímu
obecenství (k vlasti, ke státu – snad to ještě nejsou sprostá slova). V dobách ohrožení a těsně potom se to
vždy dařilo. I každý 28. říjen je k tomu příležitostí.
Snad si rádi přečtete i o dalších tématech, co je v Nosislavi nového a co se připravuje…
Vladimír Svoboda
Vinobraní pod hradbami - fotogalerie
1
Vinobraní pod hradbami – 10. ročník
Před více než 10 lety se tato, dnes již můžeme říci, tradice rodila. Někteří už si ani na začátky
nevzpomenou, a tak jsem to udělala ve zkratce já. Ve spolku místních zahrádkářů, většinou již jen vinařů,
se našlo dost členů, kteří s nostalgií vzpomínali na časy, kdy v Nosislavi bývala zábava vinobraní s vinicí,
šatlavou a hutaři (jmenovitě především pan Brabec). Nadšení dalších bylo základem pro obnovení této
tradice, ovšem nově pojaté jako „zarážení hory“. Zejména můj muž Karel Válka, který má rád historii, chtěl
poukázat na dlouhou vinařskou tradici v naší obci i přesto, že je tzv. náplava. Proto jsme využili našich
poznatků a zkušeností z Boleradic, kde jsme nějakou dobu bydleli a kde jsme také viděli tradiční ochotnické
pásmo zarážení hory poprvé.
Za souhlasu členské základny jsme začali sbírat střípky, co všechno se u příležitosti slavnosti
vinobraní může ukázat, co, jak, kde a koho můžeme využít. Myslím, že výběr místa a název této akce byl
tím, na co můžeme být jako občané Nosislavi právem hrdí. Vinobraní pod hradbami má svou originalitu
a jedinečnost místa, spojenou s historií. Zůstal tu také punc vesnické vzájemnosti.
Nadšení lidí je základ a postupně se podařilo najít lidi, kteří byli ochotni něco udělat pro dobrou věc.
Vždyť na začátku jsme všechny obcházeli osobně, oslovili je a vysvětlovali, a řekla bych, že téměř všichni
se rádi připojili, mnozí ještě s vlastními nápady – když vzpomenu na nedávno zemřelého pana Rudolfa
Mahovského s jeho alegorickými vozy. Připojili se hasiči s otevřením věže, připojil se učitelský sbor se
soutěžemi pro děti, bylo uspořádáno několik krásných výstav u příležitosti vinobraní. A co víc, výstava vín
z našeho velmi malého regionu Výhon si získala zvuk i oblibu u vinařů i návštěvníků.
Ochotnické divadlo, které začalo jen s několika málo nadšenci, objevilo několik hereckých
amatérských talentů. Práce divadelníků neskončila jen u zarážení hory, ale Martin Burian se pustil i do
režisérské a autorské práce, a tak jsme mohli být svědky i několika divadelních kusů. Nejenom ochotnické
talenty, ale také básnířka paní Zdeňka Husáková s nekonečným básnickým střevem se v našich řadách
projevila a dodnes její verše neodmyslitelně patří k nosislavskému vinobraní.
Podzim je doba pilné práce všech vinařů a je dobře, že i přesto si alespoň někdy našli čas pro
společnou věc. Vinaři a zároveň ochotníci, pan Miroslav Skúpy a Miloš Samson, odešli od nedokončené
práce. Čest jejich památce.
Mnoho lidí podpořilo tuto dnes již významnou nosislavskou akci, mnoho lidí ji pomohlo přivést k životu
a jsem ráda, že jsme mohli být u zrodu a pomoci ji formovat a tvarovat. To, že tady tak zakořenila a že má
pokračovatele, je naší největší radostí. A vzpomenu-li si na začátky, kdy jsme všechno dávali dohromady,
tak mne napadá parafráze veršů Jana Wericha:
Ten dělá pódium, ten hraje divadlo,
ten tluče obruče, ten zkouší jiný um,
děláme legraci, hrajem si pro radost,
to všechno po práci, vždyť máme času dost.
Ten dělá to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.
Milada Válková
Netřeba představovat tuto velkou kulturní událost, která se těší stále větší slávě. Přesto si ale myslím, že
nenapsat alespoň pár slov, by byl hřích. Pokusím se tedy shrnout víkend 8. - 9. září...
Je sobota. Ochotníci, stárci a další dobrovolníci se schází těsně po obědě a připravují se na průvod
po místních sklepech. Jako první je na řadě pan starosta, kde zároveň oficiálně začíná odpoledne plné
lidových písniček, ochutnávání vín a burčáku. Z rukou měšťanů je vinařům udělováno právo čepovat víno
a samozřejmě nic z toho se neobejde bez drobného humoru. Postupně se špalír rozrůstá a nálada je stále
uvolněnější. Slunce se pomalu schovává za obzor a všech jedenáct vinařů má svá povolení. Ochotníci,
kteří tvořili čelo průvodu, mají svoji večeři u komína, kde na ně už čekají další pomocnice. Na pár krátkých
chvil je v Nosislavi ticho. To však střídá taneční zábava v hale za mostem, kterou nás provází kapela
Vebraband a hutaři střežící obecní vinici rozprostírající se nad tanečním parketem. Kdo je polapen při
krádeži hroznů, dostane vždy od hutařů výprask a je odveden do šatlavy, kde se musí vykoupit. Že nevíte
jak? Přijďte si to příští rok zjistit!
Ze soboty se pomalu stává neděle a někteří spali jen pár hodin. Nic jim ale nebrání se sejít pod hradbami
a připravit vše pro šest stovek návštěvníků, kteří přijdou už po obědě. Je půl druhé a všichni jsou na svých
místech: pan starosta zahajuje akci svým projevem, dobrovolní hasiči pro vás otevírají rozhlednu,
v Kulturním centru Nosislav zahrádkáři pořádají výstavu vín sousedící s výstavou fotografií Jakuba
Strouhala, u pošty je půjčovna segway a výstava historických aut a motorek. Při vchodu do areálu
pod hradbami se nachází trampolína pro děti a skákací hrad, všude kolem se rozprostírá historický jarmark
2
a na scénu nastupuje mužácký pěvecký sbor Švarcavan za doprovodu cimbálky Švarcava. Ze všech stran
se k radosti pořadatelů i účinkujících neustále hrnou davy. Areál se plní. Před zraky diváků se střídá
pohádkové vystoupení dětí z všesokolského sletu a dokonce nám nově přišel zazpívat i místní začínající
ženský pěvecký sbor. Ani letos nechybí šermířské vystoupení v podání Dux Moravia. Pozvání k mikrofonu
přijala i paní Milada Válková a řekla nám pár slov k této tradici, neboť byla se svým manželem u jejího
zrodu.
Teď už ale přichází doba, kdy se dav návštěvníků z velké části zastaví a sleduje scénu. Přicházejí
ochotníci, kteří se pilně učili nové texty k humorné smyšlené scénce z historie Nosislavi. Scházeli se už
celé léto a pilovali vystoupení, aby k desátému výročí předvedli něco víc. Soudě podle reakcí diváků, se
jejich úsilí vyplatilo. Divadlo doplnili ještě o bonusovou pěveckou vložku a to už polevili i ti nejznuděnější.
Potlesk je opravdu zaslouženou odměnou všem. Je ale na čase udělat místo pro mužáky Šatavan
ze Žabčic. Na ně navazuje pan Farkaš se svou cimbálovou muzikou Ponava. I ti už k našemu Vinobraní
patří a tak hrají až do tmy. Pod hradbami však den nekončí. Lidé zůstávají, povídají si, zpívají, tvoří
vzpomínky.
Já na tento víkend budu vzpomínat hodně dlouho. Pokud taktéž i Vy, pak všichni, co přiložili ruku k dílu
a jakkoli se podíleli na přípravách desátého vinobraní, si budou vědomi toho, že se nesnažili zbytečně.
Dovolte mi tedy, abych vyslovil velké poděkování za organizaci úřadu městyse Nosislav, ochotnickým
hercům, Švarcavanu, Švarcavě, členům KSŠK, TJ Sokol Nosislav, SDH Nosislav, ČZS Nosislav, Jakubovi
Strouhalovi, ženskému pěveckému sboru, cvičencům z všesokolského sletu, vystavovatelům aut
a motorek, Dux Moravia, Šatavanu, Ponavě, vinařům, stárkům, výběrčím na pokladnách a všem, co
neváhali a pomohli.
Děkuji také vám, co na Vinobraní pod hradbami chodíte, a doufám, že ani v budoucnu nebudete zklamáni.
Martin Burian, předseda KSŠK
Vinobraní 2012 – Výstava vín
Jako jeden z doprovodných programů Vinobraní pod hradbami pořádala ZO ČZS Nosislav přehlídku vín
vyrobených z vinic náležících do mikroregionu Výhon. Účelem bylo prezentovat vinaře a vína vyrobená
z vinic v katastru obcí Blučina, Nosislav a Židlochovice. Akce se pořádala v přísálí Kulturního centra a letos
se podařilo získat kolem 100 vzorků vín. Jednalo se o volnou přehlídku vín, při níž se každý návštěvník
obsluhuje sám a vína nejsou bodově ohodnocena.
Děkujeme tímto všem vinařům za dodané vzorky. Vína chutnala a měla pozitivní ohlas.
Rádi bychom dále pozvali nejen vinaře, ale i širokou veřejnost k návštěvě a ochutnání letošních mladých
vín. Akce se pořádá v sobotu 17. listopadu 2012 od 14 hodin v přísálí Kulturního centra Nosislav.
Tak přijďte ochutnat, posoudit a prodebatovat letošní úrodu!
Petr Svoboda, ČZS Nosislav
RODNÁ VÍSKA
Tam, kde za Brnem se cesta k jihu vine
A kopec Výhon k nebi ční
Tam víska krásná tiše dříme
U řeky Svratky zvony zní
Ta víska mému srdci drahá
Se starou tvrzí, hradbami
Kde v dětství žila moje máma
Se svým bratrem a sestrami
Dvě věže kostelní tam hrdě stojí
Dvě víry žijí pospolu
A vinaři svá zralá vína
Společně chutnají u stolu
Již její jméno směle láká
Každého vítá v náruč svou
Toť Nosislav je, obec rodná
A srostlá s jižní Moravou...
Ivana Schwarzová
Vážení čtenáři, článek „Nosislavské tradiční Vinobraní pod hradbami, letošní již jubilejní 10. ročník – aneb V Nosislavi
to žije....“ od autorky Ivany Schwarzové nebyl otištěn. Máte-li zájem, přečtěte si jej v původním znění
na www.nosislav.cz v sekci Zpravodaj – Aktuálně.
3
Informace z radnice
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,
přijměte, prosím, hned úvodem poděkování za Váš odpovědný přístup a postoj při uzavírání smluv
o odvádění odpadních vod a za napojování se na kanalizaci. K dnešnímu dni je uzavřeno více jak 97 %
smluv (tj. 422) z celkového počtu a obdobné číslo evidujeme i u napojených rodinných domů. Je sice stále
ještě několik „hříšníků“, kteří nemají smlouvu, nejsou napojeni, nemají projekt, mají sice smlouvu, ale
neplatí, atd., ale většina z Vás má již vše ohledně kanalizace správně vyřízeno, tak jak má být.
„Hříšníkům“ sděluji, že skončila „doba hájení“ a kamarádského upozorňování ze strany městyse a od této
chvíle bude postupováno už jen z moci úřední v přenesené působnosti tak, aby se nikdo nemohl žádným
povinnostem uložených zákonem v oblasti odpadních vod vyhnout a hřešit tak na úkor poctivých
spoluobčanů, kteří vše řádně splnili a dodrželi.
Městys však dnes už nežije kanalizací. V současnosti vyvíjíme snahu, úsilí a aktivitu v oblasti tzv. „Místních
akčních skupin“ (dále jen MAS). Více o MAS se dočtete sice ve článku p. Nevěděla, ale proč rada a další
členové zastupitelstva jsou v této věci tak aktivní? Na to je jednoduchá odpověď: velká pravděpodobnost
získat cca od roku 2014 finanční prostředky z EU do našeho regionu, a potažmo i do Nosislavi, a proto už
teď je potřeba budoucímu zastupitelstvu práci usnadnit a připravit. Bylo by velikou chybou nás všech
„nechat si ujet vlak“.
V srpnu t. r. byla definitivně schválena novela zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD),
s účinností od 1. ledna 2013. Možná, že i náš hlas, jedné z malých členských obcí registrovaných ve Svazu
měst a obcí ČR, se zasadil při hlasování a diskuzi na celorepublikových konferencích o to, abychom
konečně zlomili nadvládu koalicí velkých měst a prorostlých stranických aparátů a jejich zájmů v Praze,
Brně atd. při rozdělování státních peněz tzv. „na hlavu“. Poslanci z hlavního města a z dalších statutárních
měst napříč politickým spektrem a na ně napojených lobbistů a dalších (já jim říkám – „UFO“), vystupovali
donedávna vždy jako jeden muž při obhajobě jejich nároku na čtyřnásobek částky ze státního rozpočtu
na občana oproti malým obcím. Naštěstí po obrovském, několik let trvajícím tlaku většiny z více jak 6 tisíc
obcí a měst, politických stran (STAN - iniciátoři, TOP 09) a veřejnosti, došlo nakonec ke kompromisu
zakotvenému v novele uvedeného zákona. Pro nás z něj vyplývá, že městys Nosislav bude od roku 2013
dostávat ze státního rozpočtu prostřednictvím sdílených daní finanční prostředky navíc o 2,3 mil Kč/rok,
než doposud. Je to poměrně vysoké navýšení, ale jedním dechem musím dodat, že i státní rozpočet
samozřejmě zobrazuje celkový stav republikové ekonomiky a pokud se jí nebude dařit, pak se tady bavíme
pouze v teoretické rovině. V každém případě se bude jednat o výrazné oživení našeho rozpočtu. Ještě
kdyby se tak jednou v budoucnu rozpustily tzv. „národní dotační tituly“ a ministerstva je přerozdělila dolů
směrem na obce a města, aby si o nich sami zastupitelé rozhodli, kam je investují. Jenomže to už bychom
chtěli asi trochu moc a lidem a politikům, kteří na dotacích sedí, bychom sebrali práci. Takto máme práci
všichni, oni (složitou a velice náročnou práci při rozhodování, jestli a komu dotaci přidělí) a my, kteří
sledujeme, kdy a kdo vyhlásí výzvu, pak žádáme, s nechutí papírujeme, dokládáme, vyhodnocujeme,
odstraňujeme nedostatky, odvoláváme se, přepracováváme ………….
Závěrem už jen heslovitě z jednání rady a zastupitelstva, odkud vybírám:
- Zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) schválilo uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 13/1, 13/6, 13/14 a 177/1, v k.ú.
Nosislav. Jedná se o pozemky, druh ostatní plocha (chodníky), v blízkosti krajské komunikace v ul.
Kroužek a Městečko. Pozemky bezúplatně přechází na městys,
- ZM schválilo prodej pozemku v majetku městyse, p.č. 1536/292, ostatní plocha, o výměře 12 m2, k.ú.
Nosislav, odděleného dle GP č. 2285/2012-703,
- ZM schválilo zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a zprávu o výsledku hospodaření společnosti KTS
EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka, za rok 2011, bez výhrad,
- Rada městyse (dále jen RM) schválila nově Smlouvy o nájmu hrobového místa na obecním hřbitově
(v minulosti „evangelický“) s účinností od 1. ledna 2013 a bylo stanoveno nájemné celkem 28,Kč/m²/rok, splatnost nájemného bude na období 5 let,
- RM odsouhlasila přepracované nájemní smlouvy s občany a právnickými osobami, a to včetně smluv
se ZEMOS a.s., Vinice s.r.o., Sady s.r.o.,
- RM vzala na vědomí Statický posudek na objekt Mateřské školy z 09/2012, vypracovaný
p. Ing. J. Kalendou, ze kterého je zřejmé, že současný stav budovy nijak nebrání užívání a svému
účelu a není životu nebezpečný,
- RM vzala na vědomí žádost starosty městyse adresovanou HZS JMK v Brně, o bezúplatný převod
jejich nepotřebného hasičského vozidla CAS 32 T 815 hasičům do Nosislavi a jejich odpověď, že to
v současnosti není z kapacitních důvodů možné.
Pavel Fröhlich, starosta městyse
4
Zpráva o průběhu Slavnostního ukončení akce „Nosislav - kanalizace a ČOV“
a Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod (dále jen ČOV)
Slavnost byla zahájena dne 29. září 2012 v 16 hodin v Kulturním centru Nosislav. Ve vstupní hale byla
nainstalována malá výstavka fotografií z průběhu stavebních prací na kanalizačních stokách a objektu
ČOV. Akci moderoval Martin Burian. Přivítal všechny hosty (p. hejtman Jihomoravského kraje M. Hašek a
oslovení radní p. J. Polák s p. V. Horákem a také zástupci Ministerstva životního prostředí se bohužel
všichni omluvili z nedostatku času) a všechny přítomné občany pozdravil jménem pořadatele, městyse
Nosislav. Úvodní slovo dostal starosta městyse p. Fröhlich, který v krátkosti seznámil spoluobčany
s přípravou a realizací akce, která trvala více jak 10 let. Také připomenul práci předchozích zastupitelů
v době starostování p. J. Brabce (práce na územním plánu), ale hlavně vyzdvihnul starostu p. Z. Rychtáře a
starostu J. Kokrhela, kteří zahájili první opravdové kroky na projektové přípravě pro územní řízení v období
1999 – 2002.
V dalším bloku přednesl odborný příspěvek, plný čísel, p. J. Neuer z firmy AP Investing s.r.o., který nás
blíže a podrobně informoval o finančních nákladech, délkách stok, o dozoru stavby, o zajištění provozu,
o dozoru nad dotacemi atd. Na něj navázal p. A. Vach z projekční firmy DUIS s.r.o. Seznámil nás
s technickými parametry vlastní stavby, s problematikou a úskalím vlastních stok, odlehčovacích komor,
celého systému obecně a také jak funguje ČOV. Závěrečné slovo dostal p. J. Stibůrek, ředitel Skanska a.s.,
Brno, který zhodnotil působení jejich firmy v Nosislavi a na závěr popřál všem spoluobčanům, aby jim dílo
sloužilo k jejich spokojenosti v řádech desítek let. Pokud budou nalezeny nějaké závady, odstraní je. Jako
projev dobré spolupráce a trpělivosti občanů se stavbou, zajistila a uhradila spol. Skanska a.s., slavnostní
raut s občerstvením a hudební skupinu v rámci ukončení akce pro všechny přítomné bez rozdílu.
Martin Burian vyzval všechny řečníky k slavnostnímu přípitku a přestřižení pamětní pásky. Následně nás
začala bavit místní kapela Vebraband. Většina účastníků se přesunula pěšky, na kolech nebo v autech
na objekt ČOV, kde nás přivítal p. J. Jedlička (dohled nad provozováním) a B. Pilát (obsluha). Zasvětili nás
do problematiky vlastního chodu ČOV, osazených strojů a zařízení, ale také nás seznámili s povinnostmi
nás uživatelů kanalizace (např. nesmí se vylévat olej a tuk po smažení do WC, nesmí se vylévat hadry
a písek do WC, vinaři nesmí vylévat kaly, atd.). Zodpověděli dotazy přítomných desítek občanů a sami byli
překvapeni jejich vysokým zájmem.
Závěrečná část slavnosti se odehrála opět v kulturním centru. Raut byl opravdu vytříbený a bohatý
a nosislavské vínečko podle názoru návštěvníků chutnalo. Zbytek večera se odehrál již plně pod taktovkou
hudební skupiny L. Vencovského. Hráli nám k tanci a k poslechu skoro do půlnoci a myslím si, že k plné
spokojenosti těch, co vydrželi.
Pavel Fröhlich
Volební výsledky krajských voleb 12. - 13. října 2012 v Nosislavi
Volební účast 36,41% (voliči v seznamu 1063, vydané i odevzdané obálky 387, platné hlasy 369); hlasy pro
volební strany nad 5 %: ČSSD 88 (23,84 %), KSČM 61 (16,53 %), KDU-ČSL 56 (15,17 %), TOP 40 (10,84 %),
ODS 38 (10,29 %). Další informace na www.volby.cz.
Světová válka i 28. říjen
Pomalu se blíží stoleté výročí Světové války, které bylo dodatečně dáno k ostudě lidstva pořadové číslo První.
Jako připomenutí chci vypsat jen namátkově pár vět z dobového dokumentu. Někdy jen pár syrových vět řekne
více než složité rozbory.
→ Gold Adolf…zanechal manželku s dítkem, která letos na jaře zemřela…
→ Lukl Vladimír…odešel v 14 roce při mobilizaci – byl poslán na ruskou frontu – přidělen ke strojním puškám.
Stal se nezvěstným. Dle údajů svých kamarádů raněn šrapnelem do hlavy, od té doby nezvěstný.
→ Lukl Josef…v 18 letech odvelen, poslán na italskou frontu, kde byl jedním z vojínů – Maďarem, zákeřně
zavražděn.
→ Lukl Václav…otec 4 dítek.
→ Putna Jan… prof. na reálce v Lounech, svob. onemocněl jako praporčík – zemřel v Brně ve vojenské
nemocnici v lednu 1915. Převezen do Nosislavi a zde pochován.
→ Sedlo Jindřich …jediný syn…
→ Trumpeš Jaroslav…zemřel v Rumunsku, v den kdy měl nastoupit dovolenou.
A dalo by se psát o dalších padlých, celkem jich bylo 42, rukovalo v několika vlnách ohromné množství 450
mužů z Nosislavi, padl tedy téměř každý desátý (!). Mnozí byli ranění, měli následky na celý život. Mnoho jich
padlo do zajetí. Riskovali, že se nikdy nevrátí, když se v zajetí stali československými legionáři. Každá válka
velmi citlivě zasáhne zázemí s civilisty. Tato byla zlá v tom, že každý měl někoho ve velkém ohrožení. Nedivte
se pak, že se dlouho oslavovalo ukončení této mizérie koncentrované do svátku 28. října.
Vladimír Svoboda
5
Rozhovor - Mgr. Monika Přibylová, ředitelka základní a mateřské školy Nosislav
Dobrý den, můžu se pro začátek zeptat, kde jste studovala? Jaká byla vaše profesní dráha, než jste
si za cíl vybrala Nosislav?
Protože jsem se narodila a vyrůstala v Brně, chodila jsem zde i do školy. Nejprve jsem navštěvovala
Gymnázium Matyáše Lercha, a pak jsem studovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity obor
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu. Po ukončení studia jsem pracovala na ZŠ
Vranovská a potom na ZŠ Milénova. Po téměř dvaceti letech za katedrou jsem „zkusila štěstí“ na konkurzu
zde v Nosislavi a vyšlo to.
Se školou pořádáte různé výlety a vycházky. Líbí se
vám Nosislav a její okolí?
Než jsem se poprvé před konkurzem přijela podívat
do Nosislavi, nikdy jsem tu nebyla. Nosislav se mi velmi
zalíbila, má velmi pěkné okolí, ať už Výhon nebo les
v bažantnici. Je to tu opravdu pěkné. Líbí se mi hlavně
to, že můžeme s dětmi vyjít ze školy a za chvíli jsme
v přírodě. Nemusím se bát, že děti někde srazí auto.
Dokonce můžeme pořádat i každoroční cyklistický výlet,
což by ve městě bylo nemožné. Je tu prostě klid.
Zažila jste ve své učitelské praxi zrození génia? Máte
informace o dalších studijních úspěších dětí, které
navštěvovaly nosislavskou školu?
Ve své praxi jsem se setkala už s několika opravdu
velmi nadanými dětmi. I zde v Nosislavi. Jsem velmi
ráda, že děti i z tak malé školy jsou úspěšné i na víceletých gymnáziích. Pokud se nám vrací zpětné
informace, dobře si vedou naši žáci na základních školách, kam odcházejí. Doufám, že to tak bude
i v budoucnu.
Vidíte nějaké rozdíly v chování městských dětí a dětí ze škol v menších obcích? Pozorujete i nějaké
změny ve vztahu k autoritám, jak ve škole, tak v rodinách? Myslím, z pohledu rozdílu žáků škol za
první republiky a nyní, jsou rozdíly obrovské…
Děti jsou dnes prostě jiné než před pár lety. Všude se na ně valí spousta informací, o kterých se nám dřív
ani nesnilo. Je daleko těžší je nadchnout pro obyčejné věci bez počítačů a internetu.
Musím ale říct, že při srovnání městských dětí a dětí v menších obcích, jsem opravdu ráda, že jsem tady.
Ve městě je to všechno uspěchanější. Rodiče na děti mají málo času, děti tráví čas organizovaně
v kroužcích nebo jen tak běhají venku. Děti z vesnice jsou přece jen ještě nezkaženější, zdvořilejší
a pracovitější. Je vidět, že jsou zvyklé doma pomáhat a trávit čas s rodinou.
A jaký máte názor na baby-boom, o kterém se v poslední době tolik hovoří. Zvládá škola nástup
nových prvňáčků?
Jsem ráda, že dětí konečně přibývá. V dnešní době není lehké mít více dětí. Proto si vážím všech rodin,
které to zvládnou. Pro nás ve škole je radost, když na zápis do 1. třídy přijde větší počet dětí. Znamená to,
že zaplníme třídu a nebudeme muset slučovat ročníky jako dosud. Jen „houšť“, místa je ve škole dost.
Povolání učitele a funkce ředitelky školy a školky jsou jistě náročné. Přibližte nám, prosím,
například jeden váš pracovní den.
Nemyslela jsem si, že to bude tak náročné. Po příjezdu do školy mě čeká vyučování nebo spousta
kancelářské práce. Různého papírování stále přibývá. Na velkých školách mají sekretářku, účetní,
hospodářku, zástupce ředitele atd. Bohužel, já musím tuto práci zastat všechnu dohromady. Práci si vozím
i domů. Doma mi často vyčítají, že počítač mě vidí častěji než oni. Ale co naplat, práce se udělat musí.
Mám štěstí, že mě to zatím i baví.
Je třeba také relaxovat. Jak vy trávíte volný čas, jaké jsou vaše koníčky?
Můj největší koníček je spánek. Protože toho v týdnu moc nenaspím, snažím se to dohánět, kdy to jde.
Jinak nejraději čtu. Všechno a v jakémkoliv množství. Ráda také jezdím na kole a chodím do přírody. To je
balzám na nervy.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů a pevné nervy s nosislavskými žáky.
Libuše Konopíková
Mgr. Monika Přibylová
- absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
- věk 45, vdaná, třináctiletá dcera
- pochází z Brna, v Nosislavi pracuje od roku 2006
- vize: snaha děti nejen naučit, ale i pobavit a zaujmout
6
Školka aneb Jak běžel čas…
Slovo „školka“ v každém z nás vyvolá vlastní
vzpomínku na svoje rané dětství, kdy se poprvé
odloučil na kratší dobu od svých nejmilejších.
Všichni máme na školku nějaké vzpomínky.
Většinou si pamatujeme jen pár okamžiků, které
se při prohlížení fotografií z té doby oživí
v paměti. Většina z nás také určitě podotkne, že
ze školky vzpomíná hlavně na odpolední
odpočinek, který by nyní byl tolik potřebný, ale pro
dospělé už bohužel často vůbec není možný…
Při vzpomínání máte na mysli kamarády,
rošťárny, hry, vystoupení před rodiči, ale málokdo
si uvědomí, že se během všech dnů ve školce
vlastně cíleně „učil“ hrou. O tom, že vždy byly
nějaké plány nebo cíle, které učitelky záměrně
plnily, se tolik nehovořilo... Pro každého to byla
vždy jen hra, a tak je to v pořádku, protože hra je
v dětství to nejdůležitější.
Pokusím se vám nyní přiblížit vývoj a srovnat
práci s dětmi v mateřské škole z pohledu mých
dlouholetých zkušeností. Před mnoha lety, např.
v roce 1989, měly všechny učitelky v celé
republice stejné plány (vytvořené tehdejšími
odborníky na předškolní výchovu) a v nich návrhy
her a činností. Tehdy uměly všechny děti v celé
republice stejné básničky a písničky, často i hry.
Mělo to svoje výhody – všechny děti znaly
spoustu písniček a básniček zpaměti, secvičovaly
spartakiádu, každý měsíc se pořádaly akce pro
děti i rodiče... Ale – tenhle systém mírně bránil
vlastní aktivitě dětí, jejich fantazii, jejich
samostatnému projevu, vlastnímu názoru,
vlastnímu rozhodování a vlastní zodpovědnosti.
Vždy se učilo podle plánů a změna kvůli právě
prožívanému okamžiku (např. krupobití, záplavy
atd.) nebyla možná.
V další etapě předškolní výchovy, po roce 1990,
se ustoupilo od požadavků v dovednostech dětí.
Tehdy se polemizovalo, zda se má dítě
v mateřské škole připravovat na školu. Názory
odborníků byly různé – některé se blížily tzv.
volné výchově dětí, jiné podporovaly všestranný
rozvoj dětí, a tím také přípravu na školu. Podle
zákona byly mateřské školy pořád vedeny jako
předškolní zařízení, ne jako školy. V té době
začala éra počítačových bojových her a na
nějakou dobu byly rozbourány veškeré hranice
a pravidla pro správné jednání dětí. I tehdy však
zodpovědné
učitelky
připravovaly
děti
v grafomotorice, početních představách, cvičení
a jiných dovednostech na školu, přestože se to
neslučovalo s názorem některých inspektorek
tehdejší doby.
Během dalších let se trend předškolní výchovy,
v rámci které učitelky učily podle různých
doporučených motivačních programů, výrazně
měnil. Po letech „hledání“ byl v souvislosti
s novým školským zákonem (v roce 2004) vydaný
závazný dokument pro mateřské školy (dále jen
MŠ) – Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání (RVP PV). Tímto zákonem
dostala předškolní výchova ráz předškolního
vzdělávání. Velký vliv na atmosféru a chování dětí
mělo vytvoření pravidel, které dává dětem tolik
potřebné mantinely v jednání s ohledem na
ostatní. Děti pravidla přijímají za svá a dokážou je
každému vysvětlit. Jednání a chování podle
pravidel umožňuje vytvořit pozitivní klima mezi
dětmi, které je důležité pro dětskou psychiku.
S dětmi také pracujeme individuálně, obzvlášť
pak s předškolními dětmi. Formou kroužku –
„Edukativně-stimulační skupina“ se s předškolními dětmi v 10 lekcích připravujeme na školu spolu
s jedním z jeho rodičů. Nabídkou pro rodiče
a jejich informovanost o dítěti se staly
tzv. hovorové hodiny.
Také ostatní rodiče jsou s námi denně v kontaktu
a mohou podle možností pohovořit o svém dítěti
a jeho pokroku. Svoje rady a nápady nebo
připomínky mohou rodiče také písemně
a anonymně vložit do krabice, která je k dispozici
v MŠ. Komunikace probíhá také přes e-maily,
v nichž jsou upozornění na připravované akce pro
děti a důležité informace o životě dětí v MŠ. Na
webových stránkách základní školy si každý
může prohlédnout fotografie z akcí, které s dětmi
během školního roku prožíváme.
Počet dětí v mateřské škole se měnil v souladu
s demografickou křivkou v celé ČR. Před mnoha
lety bylo období, kdy přihlášené děti naplnily
pouze jednu třídu, ale nyní je situace úplně jiná.
Počet přijatých dětí souvisí s plochou tříd, a proto
se v posledních letech uskutečnily kroky, které
umožnily přijmout maximálně 44 dětí ve dvou
třídách.
Všechny stavební změny na budově MŠ se
uskutečňují podle možností a finanční situace,
která je z rozpočtu obce i školy maximálně
možná. Některé prvky na školní zahradě nebo hry
máme díky sponzorům a díky akci „Sběr papíru
pro děti“, za což patří všem velké poděkování.
V budoucích letech máme v plánu výměnu oken
a další opravy.
Chceme, aby děti měly modernější prostředí,
které jim bude vyhovovat, ale hlavně aby se děti
do školky vždy těšily.
Zdeňka Růžičková, vedoucí učitelka MŠ
(redakčně kráceno, celý článek k dispozici na www.nosislav.cz v sekci Zpravodaj – Aktuálně)
7
Občanské sdružení a regionální produkt
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o vznikajícím občanském sdružení Místní akční skupiny Rozvojové
partnerství Regionu Židlochovicko a Pohořelicko. Do tohoto sdružení mohou vstoupit fyzické osoby,
firmy, organizace, instituce, spolky či školy.
Pro roky 2014 – 2020 vytvoří toto nové občanské sdružení místní strategii, na základě které bude
do území proudit přibližně sto miliónů korun ročně. Na tvorbě nové strategie se budou podílet veřejný,
neziskový i podnikatelský sektor na principu partnerství. Na podzim a v zimě 2012 a následně na jaře
a v létě 2013 se budou zapojení setkávat a diskutovat nad novou strategií. Můžete tak aktivně ovlivnit,
jakým směrem půjde náš region v letech 2014 – 2020.
Cílem je, abychom v první fázi navázali kontakty, zahájili spolupráci, případně vytvořili nové
nápady a cesty k jejich řešení. Hlavním společným výstupem bude formulovaná strategie, která přesně
a jasně popíše, jaké budou naše cíle, priority, jak a na co budou určeny prostředky pro rozvoj našeho
území. Následně pak budeme moci (obce, podnikatelé i neziskové organizace) vytvořit konkrétní
projekty, které získají naši společnou podporu. Tak aby nově poskytnuté prostředky vedly pokud možno
k vyváženému rozvoji, včetně kvalitní podpory podnikání. Na všem výše uvedeném se musí dohodnout
všechny sektory. Bude potřeba se scházet a diskutovat. Strategie nebude vytvořena od stolu několika
lidmi.
Svou aktivní účastí můžete utvářet podobu uvedeného občanského sdružení, ovlivnit tvorbu
strategie, můžete se zapojit do tvorby priorit rozvoje a hájit tak své zájmy. Zapojit se je potřebné už nyní.
Právě v nadcházejících měsících budou vznikat základní vize a priority, které se budou dále
rozpracovávat. Být u toho znamená informační výhodu. Do strategie můžete promítnout i své osobní
/místní /podnikatelské plány a být připraveni mezi prvními.
Pro naše poslání je zcela zásadní vyváženost sektorů. Nečekáme, že se strategie bude rodit
jednoduše. Očekáváme řešení konfliktů atp. Výstupem ale v konečném důsledku bude dokument, který
má pomoci všem. Navíc se i lépe poznáme.
Z členství v občanském sdružení budou plynout dvě povinnosti. První povinností je aktivní účast
na výše uvedeném. Druhou je úhrada členského příspěvku, který bude určen hlasováním členů.
Druhou aktivitou, která se nyní prosazuje na Židlochovicku, je tvorba regionálních produktů. Cílem
je podpořit rozvoj místních podnikatelů, kteří mají vlastní produkty, které jsou jedinečné svou vazbou
na Židlochovicko, jsou kvalitní a nepoškozují životní prostředí.
Značené výrobky, jejich propagace a prodej zároveň posilují turistickou atraktivitu regionu, dotváří
jeho charakter a příznivě ovlivňují vnímání regionu jako celku. Lze říci, že značka „regionální produkt
Židlochovicka“ bude charakterizovat především nás a naši práci. Značení regionálních produktů
nezahrnuje dosud žádné zavedené certifikáty, hlavním smyslem regionálních produktů je zdůraznění
a garance původu výrobku na Židlochovicku.
Regionálním produktem mohou být např. řemeslné výrobky a umělecká díla, potraviny
a zemědělské produkty či přírodní produkty. Značení je financováno z dotací a vstupních poplatků.
Máte - li zájem, kontaktujte mne, prosím, na tel. čísle 776 082 493 nebo [email protected]
Lukáš Nevěděl
Skautský oddíl Káňata
Skautský oddíl Nosislav, který opět funguje po několika letech, má již
za sebou první schůzky. Oddíl je určen pro mládež školního věku. Budeme
rádi za nové členy. Schůzky jsou každou středu od 17:00 do 18:30 v Husově
domě (ale nejsme náboženská organizace), všichni jste samozřejmě zváni.
Učíme se chovat k přírodě, poznávat krajinu, tábořit, ale i o věcech
do budoucího života nezbytných (ale nejsme škola). Skauti pomáhají přírodě
a české krajině, skautů je v Česku skoro 50 000. Skauting je rozhodně lepší,
než se jen tak poflakovat na ulici. Jakákoliv podpora je vítaná (nepotřebný
nábytek, stolní hry, výtvarné potřeby…).
Vojtěch Válka (Šotek) [email protected] tel. 739 379 678
Miroslav Sedlo [email protected] tel. 720 103 398
8
Drobnosti
- V minulém čísle jste si přečetli několik výzev (sbírání fotek ze srpna 1968, kdo by se chtěl podílet
na knize o Nosislavi). Je třeba poděkovat těm několika, kteří se přihlásili k práci na knize o historii
Nosislavi, například máme slíbené pěkné panoramatické snímky ze současnosti a několik
odvážných z okupace 1968. Vězte však, že výzvy stále trvají.
- Řeklo nám několik čtenářů, jak je fajn, že stočné se dá platit automaticky (inkasem) a nemusí se
běhat s hotovostí v úřední dny, kdy je normální pracující člověk většinou jinde. Anebo taky
na poštu, která má otevřeno málo výhodně. (Ovšem nejlepší by bylo neplatit nic, ale to se říká
jaksi automaticky, že?) Napadlo nás, že by jistě šel platit i poplatek z odpadu (za popelnice)
pravidelnými měsíčními (čtvrtletními) splátkami, obzvláště kdyby se zvyšoval. Už to není malá
částka a prý jinde už to nějaký čas dělají. Nešlo by to i v Nosislavi?
redakce
Popelnice
Čas od času myslím na popelnice. Hlavně v pondělí, když se vyvážejí. Znepokojuje mě, že pořád přibývají.
Docela mě to trápí. A je mi smutno, když se dostanu do blízkosti kopců vytvořených z odpadků. Odkaz našim
dětem a příštím generacím.
Byla doba, kdy měla každá rodina jednu malou plechovou popelnici. Dnes si všímám, že před domy stojí
často dvě a třeba i velké. Nejspíš je to tím, že se platí odpad na hlavu a ne za známku na popelnici.
Ve společnosti se mluví o třídění odpadu. Máme zvláštní kontejnery na sklo, papír, plasty… Má to smysl?
Nebo je to jen otrava?
Donedávna jsme žili jako osmičlenná rodina. Odpad jsme třídili. Plechovou popelnici jsme někdy nenaplnili
ani za měsíc. Je to sice otrava. Spousta různých nádob. Práce navíc. A děti se neustále ptají: „Mami, je to
plast? A kam to mám dát?“ Ale jednou se to naučí. A budou vědět, že tak pomáhají zmenšovat objem
odpadu, který se jen zahrabává do země.
Je mi jasné, že odpadky vždycky budou a že se musí někam vyvážet. Ale taky je mi jasné, že se můžeme
snažit tvořit odpadu méně a třídit ho. Naše starost a zodpovědnost by totiž neměla končit popelnicí
vystrčenou před vraty.
Iva Květonová
Pojmenování ulic (uliček)
Probrali jsme v několika pokračováních pojmenování ulic – co znamenají jejich názvy a jak vznikly.
V intravilánu se neoficiálně používá i pár názvů uliček. Pojmenovat by šly, protože „obci přísluší
rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství“ (zákon č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění) a toto jsou „jiná veřejná prostranství“. V některých obcích je pojmenovávají, protože je
prostě pro orientaci potřebují, i když tam nikdo nebydlí (vchody do domů mají z jiné strany). Například
proto, že jejich názvy se používají stejně často jako názvy obydlených ulic nebo jsou jinými výraznými
prostranstvími.
V Nosislavi díky protáhlé konfiguraci a původnímu výskytu jen dvou ulic bylo množství uliček mezi
jednotlivými usedlostmi. Navíc byly velmi praktické – byly to především požární přístupy ke zdroji vody
v řece. Dnes jsou již často zaniklé, pamětníci si jistě vzpomenou, např. v Městečku na straně k řece, kde
jich bylo mnoho: mezi domy č. p. 71 a 70, č. p. 67 a 66, č. p. 61 a 60. Z těchto nejstarších zůstala jen
ulička mezi č. p. 49 a 48.
V pojmenování nevládla žádná výrazná originalita. Název se bral většinou z přilehlé dominantní
usedlosti (např. Farská ulička – dříve možná ulička u toleranční modlitebny, nevím ale, jak se to říkalo).
Dnes se v tom často zachovává pro budoucnost příjmení již zemřelého majitele (Goldova ulička) anebo
k jedné uličce jsou i dvě varianty (Michálkova-Sixtova ulička).
Připomeňme si názvy dalších uliček: Weissova ulička, Kneslova ulička, Pírkova ulička, Borutova ulička,
Pucova ulička…, a to nejsou všechny. Dá se vzpomínat anebo se dají vymýšlet nové názvy, třeba
známé jen v okruhu nejbližších sousedů, mohou však aspirovat na uvedení do všeobecné známosti.
Zajímavost na závěr: Existuje nosislavská průpovídka „Hózkó huličkó do Króžka“ (pozn.: nosislavské „ó“
se vyslovuje jako něco mezi „o“ a „a“). Kdeže taková ulička byla? Je to zajímavé, byla mezi č. p. 14 a 15
(Hluchaňovi-Kleinovi). Je to jen ukázka nářečí, která se dobře vyslovuje – do Kroužku ta ulička nevedla.
Přísně vzato možné to bylo, když se totiž prošlo z Masarykovy ulice „Hózkó huličkó“ do Městečka a pak
se pokračovalo do Kroužku a dál na Humínka.
(dokončení příště)
Vladimír Svoboda
9
Příroda kolem nás - Výhon
Zdřevnatělý letorost, z něhož už opadaly listy, se nazývá výhon… Ale Výhon s počátečním velkým
písmenem je něco zcela jiného!
Jedná se o přírodní park, který byl zřízen 16. prosince 2002 a má rozlohu cca 1700 ha. Nachází se
v katastrálním území Blučina, Židlochovice a Nosislav. Výhon se svými 355 metry nad mořem je
nejvyšším vrchem Dyjsko-svrateckého úvalu a nad hladinu řeky Svratky vystupuje o více jak 170 metrů.
Prudké svahy jsou typické mozaikou vinohradů, sadů, políček a zahrad, travnatých mezí podél cest
a travnatých lad a na rovinatějších místech, hlavně na temeni Výhonu, jsou velké plochy vinohradů
a orné půdy. Několik lesíků bylo osázeno akátem a borovicí lesní, což nejsou přirozeně se vyskytující
dřeviny. Výjimku tvoří nevelká plocha dubů a habrů v lese Hájek nad Židlochovicemi. Několik strží a míst
s rákosovým porostem naznačuje, že zde byly potůčky a prameniště, dokonce v minulosti i rybník.
V současné době se za silných bouřek vyhloubenými koryty valí jen přívalové vody. Hnízdiště zde má
přes 60 druhů ptáků, některé jsou zvláště chráněné a nejcennější je nádherně zbarvená vlha pestrá.
Výhon je bohatý mnoha druhy hmyzu, motýlů, výskytem ještěrky a slepýše křehkého, zvěře i rostlin
(vstavač, lilie, dub pýřitý a další).
Přírodní park Výhon je jednou z nejbohatších třetihorních lokalit na Moravě. Mořské a ostatní sedimenty
jsou překryty silnými vrstvami spraše. Nálezu velrybí spodní čelisti a žraločích zubů v lokalitě
„Židlochovický hliník“ se dostalo mezinárodního uznání. Přírodní park má svoji historii, neboť byl mezi
brněnskou kotlinou a Pálavskými vrchy strategickým místem.
Dvaceti hektarové návrší Cezavy u Blučiny je světově proslulou archeologickou lokalitou. Pro dobu
bronzovou znamenají Cezavy asi tolik jako Dolní Věstonice či Altamira pro starší dobu kamennou nebo
jeskyně Býčí skála pro starší dobu železnou. První, náhodné nálezy zde
byly učiněny ve třicátých letech 20. století a na jejich základě se pak
na Cezavách během 2. světové války realizovaly menší archeologické
výzkumy. Systematicky byla lokalita zkoumána v letech 1948-1960. Od
r. 1983 zde provádí Moravské zemské muzeum v Brně nové
archeologické výzkumy. Dosud byly objeveny hroby s lidskými pozůstatky,
šperky, keramika, výstroj, výzbroj, ale také mamutí ostatky.
Severozápadní částí parku prochází naučná stezka „Krajinou Výhonu“. Má
asi 7 km a 11 naučných tabulí, které seznamují návštěvníky s jednotlivými
složkami životního prostředí. Část stezky kopíruje žlutá turistická trasa,
vedoucí ze Židlochovic do Blučiny. Z Hrušovan u Brna přes židlochovické
náměstí Míru vede zeleně značená turistická cesta, která pak přes vrchol
pokračuje také do Blučiny. Od 1. srpna 2009 můžete na vrcholu Výhonu
navštívit dřevěnou rozhlednu „Akátová věž“ (viz foto), která je vysoká
necelých 18 metrů a má 76 schodů. Rozhledna je otevřena nonstop,
celoročně, vstup je volný a dostanete se k ní pouze pěšky.
Okolo celého Výhonu vede i cyklotrasa spojující Blučinu s Židlochovicemi,
dále vede do Nosislavi po staré silnici, průjezdem Nosislaví k Zeleňáku
a skrze Rumunskou bažantnici opět do Blučiny.
Rozhodnete-li se na Výhon vydat, dobře si rozmyslete, kdy vyrazíte. Dejte přednost jasným dnům, právě
během nich je rozhled z Akátové věže nejkrásnější a okolní krajinu budete mít jako na dlani, má ale
jedinou vadu – není vidět Nosislav.
Libuše Konopíková
Vladimír Svoboda
Pranostiky
LISTOPAD
Kolem Všech Svatých (1.11.) se mají okopávat stromky, aby nesly hojně ovoce.
Vydá-li strom v listopadu květu, sahá zima k létu.
Od Svatého Martina (11.11.) zahřeje jen peřina.
Bouřka svatého Ondřeje (30.11.) zdravou zimu nám zvěstuje.
PROSINEC
Když se Kateřina (25.11.) klouže, jsou na Barborku (4.12.) louže.
Přichází –li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
Svatá Lucie (13.12.) ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Na Vánoce-li zebe, pro pole to dar z nebe.
10
Myslivna v novém kabátě
Že máme v Nosislavi myslivecké sdružení, to ví určitě každý. Že v ulici Vinohradská stojí myslivna, už
také jistě každý z vás bere jako samozřejmost. Víte ale, že právě prošla několika vlnami rekonstrukce?
Ani si nevzpomínám, kdy se tam naposledy dělalo něco rozsáhlejšího, a o to víc mě těší, když vidím, jak
se myslivci snaží. Po opravě schodů, renovaci placu a výměně zábradlí přišlo i na vnitřní prostory.
Toalety jsou celé nové, všude je hezky vymalováno a během letošního roku se částečně obnovila
i kuchyně. Nadále se obměňuje i dokupuje nádobí. Je zde vše, co běžně potřebujete. Cena za pronájem
myslivny činí 800 Kč plus spotřebované energie (voda, plyn, elektřina).
Ti z vás, co už někdy na myslivně byli, vědí, že tyto prostory s kapacitou 40 až 50 lidí jsou pro rodinné
oslavy a podobné akce jako stvořené. Velkou výhodou je přilehlý plac, jenž poslouží jako parkoviště, ale
i jako bezpečný prostor pro rozverné děti. Pro ty z vás, co by měli jakékoliv otázky nebo měli zájem
si rezervovat termín oslavy, je zde kontakt na kastelány:
Renata Kovářová (Zástěrová) 721 267 786, Jaroslav Zástěra 702 013 768
Jménem mysliveckého sdružení Nosislav jste všichni srdečně zváni jak do těchto obnovených prostor,
tak na další Myslivecký ples.
Martin Burian
Neckyjáda aneb Motorkáři trochu jinak (18. srpna 2012)
Po úspěšných (tuším po dvakráte) „dnech dětí“, které zorganizovala parta místních motorkářů, vyloupla
se myšlenka „spáchat neckyjádu“. Slovo dalo slovo a začalo tajné konstruování plavidel. Jelikož klub
motorkářů pod názvem „H2O racing“ se skládá i z přespolních členů, vypukla zdravá rivalita a účastníci
zosnovali různé plány a taktiky pro případné vodní souboje. Když nastal čas vylodění, začala se svážet
plavidla na startovní břeh ve Vojkovicích u mostu. Zúčastňovali se jak členové klubu H2O tak i jejich příznivci.
Jak jsem již předeslal, své plavidlo dopravila i parta z Velkých Němčic a jelikož jsou to recesisté, plavali pod
vlajkou „PUPÁL GANG“. Když zazněl signál ke startu, spustila se zmatečná rozplavba a sotva se plavidla
odrazila od břehu, vypukla vodní řežba. Stříkalo se, vrhaly se vodní bomby, ale nakonec nejúčinnější zbraní
byl obyčejný kbelík. Posádky se mezi souboji snažily předhánět v rychlosti, avšak řeka častokrát byla tak
mělká, že posádky musely tzv. po svých a plavidla doslova přetlačit po dně. Tato akce měla spoustu
příznivců na březích a někteří tvořili doprovod po celou dobu plavby. První zdravice mezi plavci a diváky se
odehrála pod velkým mostem v Židlochovicích, kde posádky také očekávaly dvě odvážné dívky, které u břehu
ve vodě nabízely občerstvení. Největší překvapení pro posádky plavidel (řeklo by se zákeřné překvapení)
však bylo pod lávkou na konci Židlochovic, kde příznivkyně „PUPÁL GANGU“ spustily bombardování
posádek pod jinými vlajkami různými ingrediencemi (moukou, kečupy, barvami aj.) Po vysilujících soubojích
posádky ochably a jen sporadicky sem tam proběhly malé bitvy mezi jednotlivými posádkami.
Nyní mi ale dovolte malý poznatek. Žiji zde od narození, což jsou více než 4 desítky let, ale nikdy jsem
po Svratce neplul na loďce. Ve chvílích, kdy neprobíhaly žádné bitvy, obhlížel jsem břehy řeky a mohu říci, že
jsem měl zvláštní pocit. Z břehu to člověk tolik nepostřehne, ale z plavidla je vidět, jak působí na tuto oblast
přírody člověk (nevalně), ale také především, jak působí vodní živel samotný. Potopené kmeny stromů, malé
splávky, zborcená stěna břehu aj. Určitá místa působila doslova strašidelně, dá se říci téměř hororově.
Pro starší generace by byl ale nejzajímavější pohled při vplouvání do Nosislavské zátočiny, která byla
populární jako místo pro koupání a vodní hrátky. I když její dno bylo vždy nevyzpytatelné, pro mnohé z nás
starší přesto byla a je „Zátočina“ pojmem a připomínkou spousty krásných zážitků, o kterých dnešní generace
nemají ani ponětí.
Ale zpět k neckyjádě. Právě v Zátočině byla první zastávka, kde se plavci občerstvili, a poté co se
odrazilo od břehu, posádky s posledními silami vyrazily k cíli. Ten byl kousek za mostem u hostince,
na kterém se tlačili diváci vítající posádky. Ale aby finále nebylo jednoduché, téměř každá posádka musela
vynaložit poslední energii k proplutí pod zmíněným mostem, kde je vodní proud docela divoký. Ale na finále
se všichni účastníci šťastně vylodili. Co se týče plavidel, jedno zrádnosti tohoto úseku řeky Svratky podlehlo.
Důležité ale bylo, že kolik plavců vyplulo, tolik jich také připlulo.
11
Rekapitulace: délka úseku cca 7 km, celá plavba k údivu
všech trvala cca 3 hodiny.
Negativní stránka akce: málo vody a hodně špinavá, místy
nesnesitelný zápach rozkládajících se ryb po nedávném otrávení
řeky. Pozitiva: Perfektní akce/zábava jak pro posádky, tak i pro
přihlížející diváky. Kdo ví, možná příště i někteří z diváků skončí
na plavidlech.
Myslím, že si to všichni užili a snad u pár lidí pomine negativní názor na tuto partu lidí, kteří svojí vášní
pohoršují některé jedince.
Vladimír Kendík, za H2O racing
Z fotbalového trávníku
Vstup do nové sezony se našemu A mužstvu moc nezdařil. Po rozpačitých výkonech jsme na spodních
místech tabulky. Výsledky jsou však zřejmě odrazem přístupu hráčů k zápasům a k tréninku. Na lavičce
náhradníků mnohdy sedí jeden nebo dva hráči.
V dnešní době je sice stále těžší spojit práci a sport dohromady, ale na druhou stranu současné zázemí
stojí za více snahy. Věříme, že o vzestup ještě zabojují, nejsme ani v polovině zápasů.
Zato naši mladí hráči to na hřišti válí. Je vidět, že tam to srdíčko nechybí. Děkujeme a přejeme další
pěkné výsledky.
Při našem oddíle kopané působí ještě dvě mužstva stolního tenisu. Těm začne sezona až nyní.
Své domácí zápasy odehrají v kulturním centru.
Pavel Svoboda
Výzva
TJ Sokol Nosislav nabízí od nového roku 2013 do pronájmu své prostory v areálu za mostem.
V současnosti jsou využívány k pohostinské činnosti. Případní zájemci ať se informují na telefonním
čísle 728 471 643 (Tomáš Zástěra).
Společenská kronika
V uplynulém období se narodili:
Markéta Hájková, nar. 23. 4. 2012, rodiče Katarína a Jan Hájkovi,
Masarykova 467, Nosislav
Tomáš Holeček, nar. 10. 7. 2012, rodiče Eliška Ingrová a Stanislav Holeček,
Komenského 320, Nosislav
Marie Sokolová, nar. 8. 9. 2012, rodiče Jana a Ladislav Sokolovi,
Pod Baštou 87, Nosislav
Terezie Nádeníčková, nar. 22. 9. 2012, rodiče Barbora Dvořáková a Pavel Nádeníček,
Komenského 92, Nosislav
Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení o úmrtí blízkého člověka bylo
oznámeno v Nosislavském zpravodaji, je potřeba na úřadu městyse podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů.
Nosislavský zpravodaj. Vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 7. prosince 2012. Náklad 450 výtisků je
neprodejný a je bezplatně dodáván občanům do domácností. Nevyžádané rukopisy nevracíme, články nehonorujeme. Inzerci přijímá Úřad městyse. Aktuální
informace se nachází na www.nosislav.cz. Redakční rada pracuje ve složení: Libuše Konopíková, Jitka Ondryhalová, Vladimír Svoboda. Jazyková úprava:
Lenka Dobrovolná, Radka Raflová. Tiskla firma Karla Vodáka www.color-press.cz. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání.
Příspěvky a podněty zasílejte na: [email protected] Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 10126.
12
Download

1 Pár slov úvodem… Vinobraní pod hradbami - fotogalerie