Marketingové
číslo 2 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
květen–červen 2014:
Brno Zlín Olomouc
Praha Plzeň
VELETRH řešení V.
Trhy se mění, změňte se i vy
8 krátkých prezentací, 8 workshopů,
8 stolů pro individuální konzultace
2
3
4
Veletrh řešení:
Přes věrného zákazníka k zisku
O financích, robotech a profesionalitě
Logistika a on-line platby:
nutnost, ne pouze výhoda
6
Pozitivní slovo RUTINA
7
Něco k zamyšlení
8
Pozvánka na Veletrh řešení V.
Marketingové inspirace
č. 2 / 2014
Veletrh řešení:
Přes věrného zákazníka k zisku
Zákazník není nepřítel, ten s kým nejvíce bojujeme, jsme my sami. Z toho
pohledu není marketing nic jiného než cesta sebepoznání. Hodnoty a užitek,
který zákazníkovi poskytujeme, povyšuje naše počínání na smysluplnou
činnost a dává základ budování vztahu.
Během šesti konferencí hledalo přibližně
300 účastníků (prezentujících odborníků, podnikatelů, marketérů) řešení jak
zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků,
jak zlepšit komunikaci se zákazníkem.
Esencí každého zvyšování spokojenosti
musí být základní otázka: Kdo je zákazník? Přes odpovědi všichni, ten kdo
koupí apod. jsme se prokousali k jádru:
ten, kdo nás potřebuje! Ten, pro koho je
náš produkt a služba užitečný!
Další klíčovou otázkou je, kdy vzniká
první a kdy druhý vztah? Mnoho lidí
si plete potenciální kontakty za zákazníky. Skutečným zákazníkem se stanou
až s prvním nákupem. Až zarážející je
zjištění, že pouze 1 % účastníků přiznalo, že má nastavený systém kontroly
spokojenosti po prvním obchodě.
Rozdílné byly také zkušenosti účastníků
v oblasti získávání druhého obchodu.
Část tvoří zárodek právě na zmiňovaném hodnotícím setkání. Za důležité
v budování vztahů považoval v Brně
Michal Hrubý za BforB osobní jednání. Je přesvědčen, že budování vztahů
není delegovatelné. Protože tak vzniká
jiný vztah.
Úvod všech Veletrhů řešení patřil ukázce z prvorepublikového filmu Zlaté dno.
„Každému zákazníkovi je potřeba až
třikrát poděkovat:
•při příchodu pozdravit
•odměna reklamním dárečkem
•rozloučení
To si zákazníci velmi dobře pamatují a pak se vrací. Přesto, i když toto
všechno proběhne, úspěch se nemusí
dostavit. Proč? Protože člověk, který
bude naplňovat tuto vizi kvalitní péče,
nebude své počínání myslet upřímně.
Více než slev a dárků si totiž zákazníci
váží osobního přístupu a zájmu. Včetně
toho, že zákazník rád poslouchá své
jméno.
Jednou z velmi podceňovaných rovin
péče o zákazníky je telefonní péče. Hlav-
ně její systematizace. Mluvil o ní pan
Pavel Cenek z firmy OptimSys.
Velmi živou diskusi (včetně přestávek)
vyvolala prezentace paní Jany Ženaté a Levona Lavchyana z firmy Huys
Lavjan. „Nikdy vám nedáme vzorec,
pokud vám jej někdo dá, je 95% pravděpodobnost, že vám to nebude fungovat. Řešení je totiž ve vás a záleží, zda
najdete odvahu ho hledat“ byla slova,
která odstartovala diskusi.
Gamifikace v marketingu (Petr Pouchlý), SMS voucher (Libor Červínek),
Takeplace (Jaroslav Škrabálek), Etiketa
v obchodním jednání (Eliška Reková),
Franchising (Jiří Krajča), úskalí interkulturní komunikace (Jana Havlíčková)
to je pouze pár ze všech 21 témat. Celý
výčet je na www.veletrhreseni.cz
Veletrh řešení dokázal, že zájem je
stále o online i offline řešení. Opět se
potvrdilo, že pouze kooperace všech
marketingových nástrojů může vést ke
skutečnému úspěchu.
Třešinkou, snad i sladkou, byla prezentace Petra Všetuly z firmy Vinotéka.es,
který mluvil o radosti z předávání dárků
a o kultuře dávání vína jako firemního
dárku. A také prezentace Roma­na Řípy
z firmy BlueStrategy, který účastníky
upozornil na nešvar mnoha českých firem – lidé spolu přestávají mluvit. Vyzval všechny na cestu od monologu
k dialogu. A také připomněl, že každý
podnikatel by měl mít jasno – proč jsme?
V čem je naše vize?
Speciální poděkování patří paní Ivaně
Hrdinové – regionální manažerce z firmy
WSM. Paní Hrdinová představila všem
účastníkům činnost finančních robotů.
Jak se říká „zemřel král, ať žije král“.
A proto jsme se všichni v agentuře
Správná volba už intenzivně pustili do
práce na dalším Veletrhu řešení, který
proběhne v květnu a červnu 2014. Téma
bylo vybráno ze všech nejaktuálnější –
„Trhy se mění, změňte se i vy“. Držte
nám pace.
Bc. Milan Nerud
2
Marketingové inspirace
č. 2 / 2014
O financích, robotech a profesionalitě
zkušenosti s obchodováním na kapitálových trzích. Já osobně neprogramuji, ani
sama na burze neobchoduji, nicméně
mám právě výhodu, že využívám naše
roboty. Mojí výhodou je seznámení se
spolumajitelem společnosti a společností od prvních dnů na evropském trhu.
Vše pečlivě sleduji, účastním se velké
většiny firemních akcí. Roboty mám
samozřejmě zapojeny a vidím jejich
práci již cca 2 roky.
Vidím za ní kus práce a její ohromný
rozvoj a to jsme s firmou teprve na
začátku.
Představujeme paní Ivanu Hrdinovou, regionální manažerku
firmy World Systems Market
Inc. Zajímalo nás, jak fungují
finanční roboti. Paní Hrdinová
představila finanční roboty na
všech lednových a únorových
Veletrzích řešení, jakožto generální partner.
‹‹O financích, obchodování a poradenských službách už bylo napsáno a řečeno mnoho. Přesto o spojení
softwaru a finančních potřeb už tolik
informací není. Na čem je řešení, které
prezentujete, postaveno?
Spoluzakladatelé naší společnosti jsou
autory unikátního automatického obchodního systému, který obchoduje na
forexovém trhu. Hlavním produktem
jsou tedy forex roboti. Jsou to vlastně
superobchodníci, kteří neznají únavu,
emoce, spánek ani nemoci. Pracují bez
přestávky, s plným nasazením 24 hodin
denně 5 dní v týdnu, po celou dobu,
co je forexový trh otevřen. O roboty se
plně stará naše společnost. Vzhledem
k tomu, že robotům plně důvěřujeme,
garantujeme klientům návratnost vkladu při dodržení obchodních podmínek.
Také garantujeme správný technický
chod robotů. Klienti mají založené své
vlastní účty u smluvních či jimi vybraných brokerů, a zde si sami spustí
vybraného robota. Klientům stačí mít na
svém účtu 650,– USD, pro více robotů
vždy násobky 650,– USD.
‹‹Čapkovské slovo robot zaznělo před
více jak 90 léty při premiéře hry R.U.R.
S jakou reakcí se setkáváte, když zákazníkům prezentujete finanční řešení
pomocí robota?
Zákazníci jsou překvapeni, jak jednoduché to je a většina klientů reaguje
velmi pozitivně. Nemusejí mít starost
se zadáváním příkazů, čekat na zprávu v mobilu a utíkat k PC, aby nic
nepromeškali. Náš robot je určen pro
každého, nejen pro specialisty. Dává
naprostou svobodu klientovi, který má
zajištěn pasivní zisk i v době, kdy se
věnuje úplně jiným činnostem.
‹‹Čtenáře by jistě zajímalo, s jakou
výkonností váš systém pracuje?
Historické výsledky nejsou zárukou
výsledků budoucích, speciálně v tomto
oboru, nicméně výsledky našich robotů
byly v roce 2012 38–110 %, v roce 2013
25–35 %., v tomto roce jsme ale připravovali lepší podmínky a servis našim
klientům, zahájili jsme spolupráci s novými brokery atd. Naše předpoklady
jsou 20–50 % ročně.
‹‹Finanční trhy se často potýkají s problémy (ne)profesionality. Jakou roli
hraje profesionalita pro Vás osobně?
Kterým směrem se vydají finanční trhy,
není jednoduché předvídat. Jsem proto
ráda, že naši roboti fungují na úplně
jiném základě, nikoli na klasické bázi
statistického vývoje ceny, ale na unikátním systému 3D programování této
ceny. Na tomto principu jsou programováni pouze naši roboti, jsou tedy opravdu unikátní. Co se týká profesionality
v našem oboru – programování je na
lidech, kteří programování automatických systémů rozumí a mají letité
3
‹‹Lidé se do světa financí dostávají
různým způsobem. Jaká byla Vaše
cesta? Co pro Vás tento svět znamená?
Byla jsem dlouho klasickým zaměstnancem v oboru účetnictví, mzdy a personalistika. V posledním zaměstnání
jsem dostala nabídku finančního poradenství, posléze investičního. Také mě
zajímal obor diamantů, zlata a stříbra. Přes tyto komodity jsem se dostala
k obchodování, učila jsem se i sama
obchodovat. Zjistila jsem ale, že to není
pro mě to pravé. Následně přišly firmy
s nabídkou automatického obchodování. Finance jsme však vždy někomu
svěřovali, neměli jsme je pod dohledem
a museli jsme se na někoho spolehnout,
že nám finance zhodnotí a v neposlední
řadě zhodnocené vrátí. Bohužel jsem
zůstala vždy velmi zklamaná.
A pak přišla příležitost, kdy jsem poznala jednoho ze spoluzakladatelů společnosti World Systems Market Inc.
a v té chvíli jsem věděla, že je to něco
úžasného. Roboty jsem samozřejmě zapojila a mám je v provozu. Firma je mojí
srdeční záležitostí. Jsem nesmírně ráda,
že toto potěšení a radost mohu předávat
svým klientům. Věřím tomu, že všechny účastníky náš produkt zaujal, a na
základě reakcí to vidím. Velmi se těším
i na všechny ostatní účastníky, zájemce
o informace, a přeji, aby jste měli co
nejdříve svého „finančního robota“.
Otázky kladl: Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 2 / 2014
Logistika a on-line platby:
nutnost, ne pouze výhoda
Firma Comgate vás zve ve spolupráci s vydavatelstvím Economia na odborný seminář na téma Logistika a on-line
platby – nutnost ne pouze výhoda! Na semináři se dozvíte,
jak nejlépe zajistit svým zákazníkům komfort v podobě
objednání a zaplacení zboží z příjemného prostředí domova
a rychlého doručení zboží až před práh jejich domu. Cíl všech provozovatelů eshopů je stejný – rychle a efektivně dostat zboží k zákazníkům a co nejrychleji zrealizovat
proces zaplacení. Nástrojem k tomuto cíli je pružná logistika
a rychlá online platba.
Program semináře je zaměřen zejména na případové studie
a zkušenosti provozovatelů e-shopů. V průběhu semináře
bude také dostatečný prostor pro diskusi a konzultaci osobních projektů, zodpovídání konkrétních dotazů apod. Účastníci mohou formulovat dotazy předem.
Učeno pro: provozovatele eshopů; majitele a jednatele menších a středních podniků; marketingové a obchodní ředitele…
Více na: http://kas.economia.ihned.cz/cz/detail-akce/
provozujete-e-shop-14032/
SPECIÁLNÍ
PRODUKT
Originální receptura firmy
Muffiny Brno.
Kombinace špenátu a zrajícího sýru
je lákavá už při pohledu na fotografii.
Dokonalost chuti podtrhují dýňová semínka, která lehce křupnou při každém
kousnutí.
Špenátový muffin s modrým sýrem
můžete mít ve velikosti 65 g.
Firma Muffiny Brno
Tel.: 603 920 829 a 725 747 127 nebo
email: [email protected]
Projekt Farmy Blahoňov nabírá nové členy.
Přidejte se k nám.
Jsme sdružení lidí, kteří se snaží o vytvoření rozmanité a úrodné komunitní
farmy na pozemku vzdáleném 25 km
severně od Brna
Fungujeme na principu komunitou
podporovaného zemědělství. To prakticky znamená, že se všichni členové
na začátku sezony zavazují k uhrazení
členského poplatku.
Členský poplatek bude použit na provozní náklady spojené s pěstováním
produktů, zejména na koupi semen,
údržbu nářadí, plat zahradníka…
Podle svých možností se o víkendech
scházíme v Blahoňově a společnými
silami, případně i za pomoci placeného
zahradníka pěstujeme zeleninu, ovoce,
bylinky…
4
Veškerá sezónní produkce farmy bude
1x týdně rovným dílem rozdělena mezi
platící členy, domlouváme se na dovoz
na jedno odběrní místo v Brně.
Členové se zavazují k odpracování několika dní v roce jako brigádu.
http://farma-blahonov.webnode.cz/
Zveme Vás na
JEDINEČNÝ VEČER
pro Vás a Vaše přátele
Golf Hotel Kaskáda
1. 3. 2014
ní
xus
eze lu
Pro páry i pro singles
v
A
ás od
ísto V ZDARM
Na m
a
zín
limu
BRNO
TCP
Rezervujte si místa včas!
Omezená kapacita 200 míst
www.jedinecnyvecer.cz
Jedinečný večer pro Vás a Vaše přátele
Byli jste již tolikrát na tradičních plesech, kde jste byli nuceni tančit, když jste nechtěli
a v tombole jste nic nevyhráli? S tím je už konec. Užijte si s námi „JEDINEČNÝ VEČER“ na
neobvyklém místě Golfového resortu Kaskáda v Jinačovicích, jak v sále plném překvapení, tak
i v ostatních prostorách resortu, a to vše v přátelské a komorní atmosféře. Můžete přijít s kýmkoliv, klidně i sami a budete se bavit!
Výbornou atmosféru nám zajistí moderátorské duo Jiří Kniha a Robert Mikluš, k zábavě,
poslechu a tanci nás bude doprovázet kapela Golden Delicious.
Netradičně Vám okořeníme společenský večer překvapením ve formě divadelních skečů.
Pokud Vám bude v sále horko, na terase resortu budete mít možnost pod hvězdnou oblohou obdivovat vodní dýmky, osvěžit se netradičními alko i nealko čajovými drinky, ochutnat exklusivní
whisky nebo vyzkoušet elektronické bicí.
Závěrem společenského večera proběhne dobročinná dražba obrazu, který vytvoří v autentické
atmosféře mladá umělkyně. Výtěžek této dražby bude věnován SOS dětským vesničkám.
Protože myslíme na Vaše pohodlí, nabízíme možnost dopravy z Brna do Golfového
resortu Kaskáda v Jinačovicích a zpět limuzínou zdarma a využít lze i výhodného
ubytování přímo v samotném resortu Kaskáda.
Rezervaci míst na „JEDINEČNÝ VEČER“ máte možnost provést telefonicky na čísle
+420 777 553 358 nebo prostřednictvím elektronické rezervace na
www.jedinecnyvecer.cz.
Tančit nemusíte, bavit se budete určitě!
Marketingové inspirace
Pozitivní
slovo
RUTINA
č. 2 / 2014
S agenturou Správná volba spolupracuje již delší dobu. Návštěvníci Veletrhů řešení ho mohli potkat na několika akcích.
Jmenuje se Tomáš Psota. Přečtěte si, co mi o sobě prozradil
tento „muž v pozadí“.
‹‹Jak dlouho vlastně trvá tvoje spolupráce s agenturou Správná volba?
Těžko najít nějaké konkrétní datum, od
kterého spolupráce začala. Řekl bych,
že už to nějaký ten pátek bude. Velmi
těsná spolupráce nastala zhruba od
února 2013.
‹‹A spolupráce pokračuje. Už máš
připraveny grafické podklady pro
květnové Veletrhy?
Jak správně předesíláš, jsem především
grafik. Takže na podkladech už se intenzivně pracuje a co nevidět je budeš
mít k dispozici.
‹‹Která oblast grafiky je ti nejbližší?
Vždycky jsem říkal, že jsem „papírový“ grafik. Tím, že jsem s touto prací
začal brzy po revoluci, bylo logické, že
jsem začínal od papíru. Vizitky, letáky,
katalogy… Webovky a powerpointové
prezentace přišly později.
‹‹Zmínil jsi vizitky, letáky… To určitě
není všechno, co umíš.
To by bylo opravdu málo. Hodně jsem
se věnoval sazbě a grafické úpravě knížek. Pro vydavatelský dům Coputer
Press jsem vysázel několik desítek odborných publikací, především z oblasti
automobilismu. Zpracovával jsem také
pohlednice, výroční zprávy a booklety
cédéček. Myslím, že mohu říct, že se
postupem času mojí doménou staly
zpravodaje, časopisy a publikace.
‹‹To trochu zavání rutinou.
Rutina – jak ji chápu já – je nesmírně pozitivní slovo. Mojí ambicí totiž vždycky
bylo být dobrým řemeslníkem, chceš-li
rutinérem. Když vezmu do ruky knížku, časopis nebo třeba firemní katalog,
vždycky se nejprve podívám, jaké je
zpracování. Tedy, jestli tu tiskovinu
zpracovával dobrý „řemeslník“. Mnohdy se nestačím divit. Je to bohužel způsobeno tím, že „grafikem“ se dnes cítí
být skoro každý. A samozřejmě také
tím, že spousta firem šetří a svoje výstupy odmítají svěřit odborníkovi. To
považuji za obrovskou chybu.
‹‹Mám pocit, že kvalita grafických
výstupu šla za poslední roky hodně
dolů. Podle čeho se pozná neprofesionání tiskový materiál?
Především je na první pohled poznat leták, ceník, nedejbože katalog tvořený ve
Wordu. Při vší úctě, Word není grafický
program. Laici neznají typografická
pravidla, nedokáží dobře sladit rozložení textu a grafiky na svém výstupu,
většinou netuší, že pro tisk jsou potřeba
kvalitnější obrázky než pro web a často
používají nevhodné barevné kombinace
pod heslem „čím více barev, tím lépe“.
‹‹Můžeš zmínit nějaké svoje kreativní
zakázky?
Jsou příležitosti, kdy mě někdo ze zákazníků osloví s potřebou nového loga
nebo redesignu již nevyhovujícího viVýroční zpráva 2010
N e m o c n i c e
Svět se mění
B l a n s k o
Před 60 lety zemřel
otec Audi Augus Horch
Před 60 lety, 3. února 1951, zemřel německý automobilový průkopník August
Horch, který se do historie motorismu
zapsal jako otec dvou slavných automobilových značek. První, která nesla jeho
jméno, vznikla už roku 1899. Po deseti
letech se však Horch nepohodl se společníky a v saském Cvikově založil novou
firmu – Audi, což v latině (stejně jako
Horch v němčině) znamená „slyš“.
Před 55 lety byl
zahájen první přesun
stavebního objektu
v zemi
Před 55 lety, 2. února 1956, byl zahájen
vůbec první přesun stavebního objektu
v zemi. Zachráněnou stavbou byla kaple
svaté Máří Magdalény v Praze, které hrozil
zánik kvůli přestavbě letenského nábřeží
a předmostí Čechova mostu v souvislosti
s výstavbou Stalinova pomníku.
Projekt přesunu kaple navrhl a vypracoval
akademik Stanislav Bechyně, jehož zásluhou byla kaple přemístěna o 30,75 metru
směrem proti proudu Vltavy. Šlo o technicky náročnou akci, při níž byla kaple nejprve uvnitř vyztužena dřevěnou
konstrukcí, po obvodě ji pak stahovaly
ocelové skruže. Byla také podbetonována
železobetonovým věncem. Poté byla po
dráze s kolejištěm pro transportní vozíky
a za pomoci tlačného zařízení přesunuta
na předem připravené místo a zrekonstruována.
Kaple svaté Máří Magdalény, kterou dal na
někdejší klášterní vinici pod Letnou vystavět v roce 1635 probošt kláštera cyriaků,
stála původně v těsné blízkosti mostu
Svatopluka Čecha. V roce 1956 měla ale
padnou za oběť plánovanému schodišti
k nechvalně proslulému pomníku.
Stavba s kupolí, věžičkou, malými okny
a působivými freskami od italského architekta Giovanniho Battisty de Barrifise,
měla pestrou historii. V závěrečné fázi
třicetileté války ji obsadilo švédské vojsko, roku 1783 ji císař Josef II zrušil. Až
do počátku 20. století pak kaple sloužila
převážně jako skladiště. Znovu vysvěcena
byla v roce 1908, kdy ji do péče získalo
město Praha, které ji po vyčištění a opravení propůjčilo starokatolické církvi.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz
Zatímco jméno Horch se stalo synonymem pro luxusní limuzíny, značka Audi
se na počátku vydala směrem ke sportovním vozům. První automobil této značky
vyjel z továrny v roce 1910. Známé logo
složené ze čtyř propojených kruhů získala
automobilka v roce 1932, kdy se v období
hospodářské krize pod společnou střechu
dostala s původní Horchem založenou
Před 40 lety byl
vyhlášen úpadek na
firmu Rolls-Royce
Značka Rolls-Royce byla vždy symbolem
pohodlí, bezpečnosti a především luxusu.
Na britskou firmu, jejíž první vůz vyjel na
silnici před více než sto lety, byl vyhlášen
úpadek 4. února 1971.
Druhá světová válka znamenala pro slavnou firmu příklon k výrobě pro letecký
průmysl, letecké motory pak zůstaly trvalou součástí aktivit firmy i po válce.
A byly to právě obrovské náklady na vývoj
proudového motoru RB 211, které dostaly
firmu před 40 lety do potíží, jež vyvrcholily
převzetím kontroly ze strany státu a následným odprodejem divize automobilů
do soukromých rukou.
Za vznikem slavné značky stály dva muži –
automobilový nadšenec Henry Royce
a aristokrat Charles Rolls známý svou zálibou v rychlosti. Už jejich první model
Silver Ghost, který na silnici poprvé vyjel
v březnu 1906, se stal legendou. Po první
světové válce, kdy firma poprvé vyráběla
Další vývoj přerušila válka, na západě Německa se obnovený Auto Union zpočátku
vrátil k výrobě dvoutaktních vozů v roce
1949. O deset let později ovládl firmu
koncern Daimler-Benz a na kapotu se
v polovině 60. let dostalo staronové jméno
Audi. Ve stejné době se novým majitelem
Auto Union stal Volkswagen, který dnes
patří k největším světovým automobilkám
a pod jeho křídly se daří i Audi.
August Horch se automobilkám dlouho
nevěnoval, již v roce 1920 se v 52 letech
stáhnul do ústraní. Narodil se v roce 1868,
vystudoval techniku a v mládí pracoval
jako konstruktér mimo jiné také pro Karla
Benze.
Meziroční nárůst výnosů je dán jednak z titulu navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, kdy byla doúčtována poskytnutá zdravotní péče minulých
let. Pravidelná jednání na úrovni vedení nemocnice a zástupců pojišťoven
přinesla pozitivní dopady na další optimalizaci tržeb. Současně se zvyšují
počty prováděných zdravotních výkonů, které jsou poskytovány za úhradu
samoplátcům. S nárůstem poskytovaných zdravotních služeb souvisí
zvýšení spotřeby souvisejícího zdravotnického materiálu.
2007
Díky plnění tohoto cíle skončilo hospodaření nemocnice ziskem 2,9 mil. Kč.
2009/2008
v%
288 490
303 360
107,88
105 330
95 864
98,99
105
63
65
594
530
321
269
23
12
7
50,39
0
5
49
71
981,40
59,65
89,15
1 084
1 694
2 325
2 902
124,82
352 813
376 218
396 798
402 590
105,47
V souladu s platnými legislativními platovými předpisy organizace zajistila
meziroční růst osobních nákladů.
CELKEM VÝNOSY
Náklady na prodané zboží
89 812
83 416
83 040
75 919
99,55
Nemocnice dokončovala významnou stavbu jednodenní péče, kdy část
vybavení tohoto pracoviště se podílelo na navýšení nákladů za DDHM.
Spotřeba materiálu a energie, služby
87 628
100 021
104 263
112 555
104,24
153 120
165 508
171 577
188 580
103,67
Osobní náklady
Daně a poplatky
Přijatá úsporná opatření se projevila nejvíce v oblasti energií a služeb.
Odpisy
Tvorba opravných položek
Daň z příjmů za běžnou činnost
28
24
15 591
15 911
0
0
4 779
7 774
42
12 185
19
90,17
20 327
101,81
4
0,00
2 274
156,73
2 382
4 473
1 999
187,80
375 036
391 800
401 677
104,47
Hospodářský výsledek
Investice a dotace EU
Nemocnice Blansko hospodařila podle zřizovatelem schváleného vyrovnaného rozpočtu pro rok 2010. K 31. 12. 2010 dosáhla kladného
hospodářského výsledku ve výši 2,9 mil. Kč, z toho 2,1 mil. Kč v hlavní
činnosti a 0,8 mil. Kč v hospodářské činnosti.
Nemocnice získala dotační prostředky na projekt DIGI II ve výši 20 mil. Kč
díky nimž umořila část úvěru k těmto účelům poskytnutý. Dále využila
prostředky EU na realizaci investiční akce „Solární ohřev užitkové vody“
ve výši cca 4,5 mil. Kč, kdy nemocnice předpokládá dopad generovaných
úspor až v následujících letech.
Díky dobré ekonomické situaci se nemocnici podařilo i přes realizovanou
zásadní investici „pracoviště jednodenní péče“ udržet vyrovnanou bilanci
mezi pohledávkami a závazky. Udržela si platební schopnost i přes vysoké
nároky na straně výdajů.
PW interier Jaroslav Horák s.r.o. ..........91
Quinn Plastics s.r.o. ...........................107
REHAU, s.r.o. .....................................101
RTD QUALITY SERVICES s.r.o..................53
Rudolf Šimůnek ..................................40
S&K KONTAKT spol. s r.o. ......................91
SÁRY s.r.o. .........................................109
SCORPIO Slovensko, s.r.o. .....................87
SEA - Chomutov, s.r.o. ..........................49
Selectra spol. s r.o................................47
SITTECH CZ, s.r.o. .................................45
SITTECH HYDRAULIKA, s.r.o. .................43
Starkon Jihlava CZ a.s. .......................105
STRNADEL engineering, s.r.o. ...............68
TERMONTA PRAHA a.s. .........................30
Trumpeš, spol. s r.o. .............................68
UniSTEEL s.r.o. .....................................49
Vapotec AB .........................................49
VAREX CZECH s.r.o. .............................101
VSM · Vereinigte Schmirgel- und
Maschinen-Fabriken AG ......................47
22
16 198
484
351 441
Závazky a pohledávky
seznam inzerentů
LABICOM s.r.o. ....................................61
LINTECH, spol. s r.o. .............................28
Lloyd‘s Register EMEA ..........................83
LOŽISKA HANÁ s.r.o. ............................69
LOŽISKA plus, s.r.o. ..............................47
M+L LOGISTIK s.r.o. .............................39
Mankiewicz Průmyslové barvy
a laky k.s. ............................................65
Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. ..48
MGM, spol. s r.o. ..................................49
Moravec a Prýma, v.o.s. .......................41
O.K.SPED, s.r.o. ..................................101
OSBORN International GmbH ..............49
OTAVA, výrobní družstvo ......................27
P+P METAL CZ s.r.o. .............................53
Paul & Co. Slovensko, spol. s r.o. ...........87
PCT ČR s.r.o. ........................................95
PÉROVNA s.r.o. ....................................40
Plojhar s.r.o. ........................................28
POLYSOUDE S.A.S. ................................48
Prestar, s.r.o. .......................................48
PROFIMONT a.s....................................34
2010
v tis Kč
267 415
106 405
117
789
Tržby z prodeje majetku a materiálu
Zúčtování opr. pol., provozní dotace
CELKEM NÁKLADY
Dr. A. K. 123, s.r.o. ...............................94
Elakov s.r.o. .........................................68
ERMEG s.r.o. ........................................57
Euro Support Manufacturing
Czechia, s.r.o. ......................................35
FANAK s.r.o..........................................45
FOR ELECTRON.......................................2
HASPO - KOVOVÝROBA, s.r.o. ................45
IBM Česká republika, spol. s r.o. ...........70
Ing. Vladimír Herůfek – KOVOVÝROBA
Herůfek ............................................104
INKOD KOVO s.r.o. ................................48
INTERFORST spol. s r.o..........................79
interStroj, a.s. .....................................49
INVA Building Materials s.r.o. .............108
JAF HOLZ spol. s r.o. ...........................101
Jaroslav Calta ......................................45
JAS Chomutov spol. s r.o. .....................48
JK Nástroje s.r.o. ..................................69
K+R PRINT, s.r.o. .................................87
KNTL a.s. ...........................................115
KODA s.r.o. ..........................................45
v tis Kč
2009
v tis Kč
241 862
108 693
Změna stavu zásob vlastní výroby
Aktivace
Ostatní náklady
AB Facility a.s. .....................................41
ACT IN TIME .........................................69
Air Liquide CZ, s.r.o. .............................53
ALARM SECCO GROUP, spol. s r.o............91
ALFA SYSTEM s.r.o. ...............................64
Ammeraal Beltech s.r.o........................95
ANALYTIKA, spol. s r.o. .........................61
ARAMARK, s.r.o. ..................................69
ATOMO PROJEKT s.r.o. ..........................95
AUTOCENTRUM - HÁŠA, s.r.o. ................79
AXIMA, spol. s r.o. ................................27
B a K systémy s.r.o. ..............................27
BALJER - ZEMBROD, spol. s r.o...............78
BERLAC AG ..........................................65
BRIGGS & STRATTON CZ, s.r.o. ..............97
Buchen Ekoservis s.r.o. ........................35
C.S.O., spol. s r.o. .................................68
CNI Tlač servis, spol. s r.o. .....................87
Controltest, s.r.o. .................................52
ČSOB Factoring, a.s. ...........................116
DAS Levoča, spol. s r.o. .........................87
DMC management consulting s.r.o. ......57
2008
Tržby za prodej výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Ostatní provozní výnosy
‹‹A co děláš kromě práce?
Když mi vyjde čas a mám spoluhráče,
zajdu si zahrát badminton. Mimochodem, málo lidí tuší, jak náročný je to
sport, když ho hraješ s vervou. Občas
se trochu snažím zvelebit obydlí – například jsem založil trávník a pořídil
psa… A nebud zapírat, že si rád zajdu
ho hospůdky na kulečník, šipky nebo
mezi muzikanty s mojí novou vášní –
ukulele.
www.promobrno.cz
Otázky kladl: Bc. Milan Nerud
КЛАСИРАНИ НОВИ ЗВЕЗДИ
декември 2010
v tis Kč
v realizaci výběrových řízení, která kladla důraz na nejnižší cenu, nebo
stanovení a dodržování ukazatelů nezbytných pro zajištění minimálních
regulačních srážek a maximalizace příjmů ze strany zdravotních pojišťoven.
Vývoj celkových výnosů a nákladů k 31. 12. daného roku
Po druhé světové válce zaujímaly letecké
motory v portfoliu firmy minimálně poloviční podíl. Auta se ale nedostala úplně
do pozadí – RR například vyrobil 18 kusů
Phantomu IV, k jehož koupi byl oprávněn
pouze král či prezident.
34 srpen~září
20102011
34 únor
Vedení nemocnice si stanovilo za dlouhodobý cíl vyrovnané hospodaření,
případně zisk. Tento ekonomický cíl představoval nutné změny ve strategii
organizace, spočívající zejména v zavedení zásadních úsporných opatření,
Náklady a výnosy
i letecké motory, se RR vrátil k automobilům. V roce 1929 představila firma první
vůz z legendární řady Phantom, o dva roky
později převzala konkurenční Bentley.
Od roku 1980 byla výroba automobilů
RR součástí zbrojařského koncernu Vickers, odkud později přešla do skupiny
Volkswagen. Od roku 2003 je vlastníkem
výrobce luxusních automobilů pro „vyvolené“ skupina BMW. Volkswagen si ponechal výrobu vozů Bentley.
Hospodářská činnost nemocnice v roce 2010 byla vedena snahou minimalizovat
náklady a maximalizovat výnosy při udržení finančního zdraví nemocnice.
‹‹Jak se pereš se syndromem sedavého
zaměstnání?
Kromě grafiky, která se opravdu musí
„vysedět“ mě baví i práce produkční.
Něco zařídit, domluvit, privézt, postavit
a být k ruce – prostě udělat něčemu
zázemí, aby to fungovalo. Proto taky
s tebou jezdím na veletrhy. Je to pro mě
vítaná změna pracovního stylu.
DIMOVA ANKA
BOYNOVSKA BORYANA
鲤鲤鲤鲤鲤 ?
Jeleva T.
Nikolov N.
MINCHEVA G.
DIMITROVA P.
NEDKOVA R.
Atanasova V.
Yazadzhieva K.
Koleva T.
KOSTOV R.
STRAJANOVA ROSSI
KUTSEVA D.
NANEVA K.
ALEKSANDROV G.
HADJIEVA R.
IVANOVA E.
RADEVA V.
DARAKSIEV R.
KAMENAROV V.
MACHKANSKA L.
IVANOV P.
IVANOVA S.
VERA I.
KASABOVA D.
PACHOVA K.
ZLATINA P.
ANETA G.
MIHAIL K.
NIKOLOVA Y.
DANIELA L.
YORDANOVA I.
TRAYANOVA M.
ALEKSANDROVA Y. M.
MEHMED H.
OPALCHENOVA I. Z.
BLIZNAKOVA E.
KUZMINOV A.
TODOROV T.
NIKOLOVA D.
BOYNOVSKA VASILKA
鲤鲤鲤鲤 ??
ZHELEVA L. A.
NIKOLOV P. N.
Kiossev V.
Gaypardzhieva A.
KRASTEV BORIS
KYUCHUK R.
ABRAMOV A.
KYSEVA V. A.
Miteva M.
KIRCHEVA H.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
януари 2010
DIMITROVA D.
KIRILOVA S.
TODOROV V.
GEORGIEV N.
NOVOSELSKA N. B.
4
4
4
4
4
NIKOLOVA R.
Vasilev T.
YUNAKOVA M. T.
PETROVA G.
GEORGIEVA N.
RAYKOVA A.
YLIEV M. S.
GERGOVA T.
TODOROVA E. I.
RADEVA P.
DARIKA T.
MADZAROVA R.
GEORGIEVA D.
KOYCHEVA M.
Velichkova D.
STANCHEVA T.S
TOPALOVA I.
SLAVOV T.
BONEVA K.
DIMITROV N.
UTMANOVA D.
CHARDAKLIEVA G.
ILIEVA - MARINOVA G. M.
ANTONOVA B. T.
YANCHEV H.
GENOV S.
GENOV V.
PRODANOV T.
DYAKOVA I.
TODOROVA P.
DIMITROVA K. T.
Terziev I.
SHTARBOVA K.
STEFANOVA K.
STEFANOV STEFAN
IVANOVA D.
ANJELA T.
PLAKOV B.
TSANKOV T. N.
KOUEVA V. K.
GUGUSHEVA E L.
ANTONOVA B. T.S
SHTEREVA R. I.
RAKLYOVA M.
Shushulova I L.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
февруари 2010
GEORGI A.
GENCHOVA T.
PESHKINA V. D.
YOTOVA M.
KUYUMDZHIEV Z.H
MARINKEV A.
BAI ZHONGWEI
NIKOLOV NIKOLAY
PETROV T. V.
GEORGIEVA A.
Grancharov V.
SLAVOV H.
BEROVA-KUZMANOVA H.
Shivikova D.
IVANOV S.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10 / Януари 2011 - Mарт 2011 / www.tiens.bg
35 únor 2011
25
24
6
Млада генерация
НИЕ И ТИЕНС
Výkaz zisku k 31. 12. 2010
Ekonomika a hospodaření
firmou, továrnou DKW a společností Wanderer. Nový podnik dostal jméno Auto
Union.
zuálu, návrhu plakátu, výroční zprávy
apod. Zajímavá je rozmanitost oborů.
Chvíli koukám na náklaďáky, pak na
doplňky stravy nebo třeba na pivní
sklenice či teplárenská zařízení. Ideální
samozřejmě je se zákazníkem „běžet
delší trať“ a dobře poznat jeho produkty, ale také trh, na kterém se pohybuje.
To je zase parketa pro vás marketéry
– a pro potřebnou spolupráci grafika
s odborníkem na marketing.
ANASTASOVA A.
CANEVA I. R.
Naydenova M.
IVANOVA R. S.
EFTIMOVA G. H.
YOVCHEVA T. I.
SHISHKOVA T. I.
TRIFONOVA Y. V.
HRISTOVA V. H.
PLATNIKOVA D.
RAYKOV G.
Toncheva R.
NAYDENOV V.
MUSHKOVA P. Y.
PULEV Z.H
MIHAYLOV S.
STOYANOVA M.
IVANOVA S.
Sotirova T.
MANCHEVA M.
MLADENOVA T. A.
DIMITROV D. Y.
STOYANOVA E. S.
HRISTOV A.
IVANOV N. I.
Pencheva P P.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
март 2010
PETKOVA R.
KARMANOVA V.
PRODANOVA TAMARA A.
Popova M.
RUSINOVA T. L.
YANCHEVA Z. B.
SEMERDZHIEVA E.
ANGELOVA A. S.
ANASTASOVA Z.
IVANOV G.
ZAMFIROVA V.
Tileva D.
SHARLAGANOVA D.
VANYA Y.
NATASHA Z.
YORDANOVA-GRIGOROVA S.
YONKA B.
IVANOV T.
NIKOLOVA D.
TSAKLEVA K. V.
YANKOVA M. N.
KOZHOVSKI I. I.
DINEVA D. B.
DIMITROVA I. G.
PALAZOVA D.
ANGELOVA P.
MUSHKOVA Y. Y.
DISHLIEVA E. D.
MUSHKOV Y. G.
GEORGIEVA FANI
Kirilova N.
Vlaskovska M.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Christov M.
ALEKSANDROVA Y. M.
MUSHKOVA P. Y.
GRIGOROVA R. I.
Yoveva M.
Hristova V.
5
5
5
6
6
6
април 2010
MARKOVA S.
SEMERZHIEV T.Z
MARINKEVA D.
POPOVA B.
TANEVA T.
TODOROVA E.
GEORGIEV G.
GENKOVA R. M.
Penev V.
GEORGIEVA R.
YURUKOVA D.
Lyubomirov Y.
Mancheva S.
Toteva R.
KALEV V.
IVANOVA Y.
NENOV N.
YNEVA T. N.
Todorov I.
IVANOVA V.
Stoyanov S.
STANCHEVA C.
KALEVA S.
IVANOVA D.
VRAZHEVA K.
GUVERDJELIEVA IVANKA T.
ABRAMOVA K. V.
ATANASOVA I.
GEORGIEVA L. P.
IVANOV P.
BENAVELLI ELENI
MARINOV I.
NIKITOVA G.
DEZHEVA M. I.
TOMASYAN E.
ITSINSKA Z.
MUTAFOVA T.
Marinkeva B.
TACHEV Y.
TOSHEVA M.
GRIGOROV V.
Peneva V.
Tsankova M N.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
Тиенс България вече има свой младежки комитет, който тясно
ще се занимава с разработка на нови материали и обучения
съвместно с централния офис. Вече можете да ни намерите
във Facebook, там ще бъдат публикувани всички събития
и новости свързани с компанията. Нека бъдем заедно на
първото младежко обучение в крaя на юни!
ВАЛЕНТИН
ГРИГОРОВ 5*
Повечето ми приятели ме
определиха като луд, когато
започнах да работя за Тян­
ши. Те се бяха отказали да
мечтаят, а аз им говорех как
ще сбъдна мечтите си с Тян­
ши. Имам си мечта и план и
нищо и никой не може да
ми ги отнеме или да ме убеди, че е невъзмож­
но постигането им. Важното е да действаме и
разбира се и да грешим, защото така се учим
и когато паднем просто да се изправим и да
продължим. Грешките са част от пътя ни към
успеха и колкото повече грешим, толкова по­
вече го приближаваме, защото всеки един от
нас го заслужава. Желая да привлека повече
млади хора в този бизнес и да им покажа, че
е възможно да постигнат големи успехи
именно тук в България. Ще цитирам отново
Ричард Бах: „Всички ли могат да постигнат Ва­
шият успех?” „Всички не могат, но всеки – мо­
же!”. Изберете си мечта, определете й срок –
така тя ще стане цел и действайте, действай­
те, действайте!
МАРИЕТА
ЦАНКОВА, 6*
От този ден моят живот се промени. Аз израс­
нах и узрях в този бизнес, натрупах много
опит в MLM и се запознах с прекрасни хора в
страната и чужбина. Аз съм медицинска се­
стра с икономическо образование, но смя­
там, че най­сериозното ми образование го
получих тук за 8 години.
ми семейство, както и срещи с много хора по
цял свят, чрез международните конферен­
ции в Будапеща, Атина и Истанбул. Тиянши
доказа едно за всичките тези 8 години в Бъл­
гария, че мечтите се сбъдват, затова дерзайте.
Вие можете, всички можем да израснем като
лидери . Ние сме хората, които имаме една
невероятна мисия – да променяме човешки­
те съдби в името на едно светло бъдеще!!!
Тиенс ми даде много – професионално из­
растване, здраве и комфорт на мен и цялото
Успех на всички от голямото семейство на
Тянши!!!
Казвам се Мариета Цанкова, дистрибутор в Ти­
енс от юни 2003г., сега 6 звезди в компанията.
ТИЕНС БЪЛГАРИ
Я ВЪВ FACEBOO
K:
Присъединете се
към нас на нашата
Facebook
страница, за да
научавате
ни, новини, промоции. последните проме­
Може да разглеждате
снимки и видео
от събитията, свързани
с Тиенс.
Януари 2011 - Mарт 2011 / www.tiens.bg /
11
Marketingové inspirace
č. 2 / 2014
Něco k zamyšlení: Dej vzorec
Do těchto dvou slov bychom mohli
shrnout počáteční požadavky všech
našich klientů. Ale to je to jediné, co
nikdy neděláme. Prostě neprodáváme
„ověřené“ vzorce. Pravděpodobnost, že
to, co přineslo obrovský efekt u někoho
jiného, nebude u vás fungovat, hraničí
s jistotou. Viz ilustrační obrázek. Ve skutečnosti je vaše výchozí pozice jiná než
jeho. Liší se to oborem, segmentem trhu,
osobními vlastnostmi pracovníků, atd.
i bolet, vytrvejte. Je to známka správného směru.
I procesy kolem věrného zákazníka
musí být v souladu s odpovědí na otázku „Co chceš?“. Jak byste definovali
svého věrného zákazníka? Jaké jeho
potřeby chcete svým produktem naplnit? Tím je položen rámec, ve kterém
by mělo být vaše řešení.
Jana Ženatá
HUYS LAVJAN
www.huyslavjan.cz
Garantovanou dlouhodobou úspěšnost
mají pouze řešení, která vychází z vás,
na jejichž tvorbě jste se podíleli. Která
respektují všechny vaše unikátnosti.
Na počátku zodpovědného řešení stojí
pravdivá a poctivá odpověď na základní
otázku: „Co chceš?“ Udělejte pro sebe
to nejlepší, co pro svou budoucnost
blízkou či dalekou můžete udělat. Najděte odpověď. Hledání odpovědi může
REDAKCE
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených
technik.
www.veletrhreseni.cz
Partneři:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
7
www.muffinybrno.cz
odměny
motivování
poznávání pravého
upevňování
následný obchod
VELETRH řešení V.
doporučování
zábava, soutěže
komunikace
PRAHA
databáze, práce s daty
oboustranný rozvoj
segmentace
květen–červen 2014
BRNO
ZLÍN
OLOMOUC
PLZEŇ
ZNÁTE SVŮJ TRH? JAK SE ZMĚNIL ZA POSLEDNÍCH PÁR LET?
• POTŘEBY, HODNOTY A NÁKUPNÍ ZVYKY ZÁKAZNÍKŮ,
• TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY
• NOVÉ DISTRIBUČNÍ CESTY
• PRÁVNÍ ZMĚNY
CO DĚLAJÍ FIRMY, KTERÉ ROSTOU A EXPANDUJÍ NA NOVÉ TRHY?
Přivedeme odborníky, kteří mají zkušenosti z praxe!
A opět, jak je naším zvykem: žádné dlouhé přednášky,
krátké prezentace a hodně networkingu.
Sledujte www.veletrhreseni.cz nebo si napište o blžší informace na email [email protected]
Do předmětu napište Veletrh.
dopolední
program
Časové schéma veletrhu
9.30–10.00
Registrace účastníků
10.00
Zahájení
10.05–11.00
Pětiminutové prezentace
11.00–11.15
Přestávka
11.15–12.00
Pětiminutové prezentace
12.30–14.50 Individuální konzultace
odpolední program
reklamace
Trhy se mění, změňte se i vy
14.50
Slosování cen
15.00
Zakončení
12.30–13.00
odborný workshop
13.00–13.30
odborný workshop
13.30–14.00
odborný workshop
14.00–14.30
odborný workshop
14.30–14.50
odborný workshop
Download

4 - Veletrh řešení