Marketingové
číslo 1 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
leden–únor 2014:
Praha Brno Ostrava
Zlín Olomouc Plzeň
VELETRH řešení IV.
Přes věrného zákazníka k zisku
2
3
5
8 krátkých prezentací, 8 workshopů,
8 stolů pro individuální konzultace
7
Jak se rodí a jak umírají lídři trhu?
Franchising je šance pro rozšíření
obchodní sítě
Výsledky ankety: vánoční a novoroční
PFKa emailem
Už jste slyšeli o cross e-mailingu?
Marketingové inspirace
č. 1 / 2014
Jak se rodí a jak umírají lídři trhu?
Ulice, město, kraj či Evropská unie? Je jedno, na jak
velkém území jste lídr trhu. Vždy si přejete být lídrem
na věčné časy a nikdy jinak. Veliké přání mnoha firem
v oborech, kde 20 % společností obsadilo 80 % trhu.
Ale jakou cestou se dostane společnost na piedestal
lídra a kudy vede cesta z ráje ven? Pokusím se nahlédnout trochu k jádru pudla.
Co dělá rodící se lídr
Co dělá umírající lídr
Energie, odvaha, nasazení, inovace
Alibismus, demagogie, setrvačnost
Jasný a srozumitelný produkt plný konkrétních užitků
Obecný, přežitý produkt postavený na slevě
Propagace – osobní doporučení, šeptanda
Propagace – image – slevy
Jasný lídr – jedno jméno, zvěstovatel
Anonymní firma, značka, neznámý šéf
Prudký nárůst tržního podílu
Plíživý a soustavný pokles tržního podílu
Firemní kultura hoří šéf hoří všichni
Firemní kultura – hlavně alibi a nic nepokazit
Pokusy a omyly, neustálé hledání
Zajetý režim, žádné změny
Tvůrčí kritika
Alibismus a sebeobhajoba
Vstup na nové trhy
Plácání se ve stejných vodách
Firma získá díky dravosti a marketingu
větší tržní podíl a pak… A pak se něco
stane! Usne na pomyslných vavřínech.
Mezitím jinde na naší planetě se rodí
nový dechberoucí produkt. A co na to
lídr trhu? Nic neví, proč taky. Mlčí a spí
dál ve svých vyjetých kolejích. Podle
Gausovy křivky postojů k novinkám
reaguje okamžitě 10 % zákazníku. To je
procento, které lídr snadno vyhodnotí
jako běžné odchylky. Kdyby se v tomto
stavu proces rozpadu velké říše zastavil,
tak škody nebudou zas tak veliké. Ale
pravda je, že se nezastaví. Pomohou
tomu apoštolové a nadšenci. Šířitelé
novinek, kteří zapáleni pro novou hračku zdarma (opakuji zdarma) předávají
informace dále. A tak se k dalším lidem
dostává – velmi důvěryhodným způsobem – info o produktu či službě, která
obsahuje vyšší přidanou hodnotu než
nabídka lídra. A co víc, ona voní. Voní
novotou.
Časem už nejsou ztráty lídra jen 10 %,
ale rostou 20, 30… Ještě pořád je čas reagovat! Co s tím udělá? Mozek jedinců
s rozhodovací pravomocí si vzpomene
na jediný osvědčený model, fungující
už od pravěku. Volím útěk nebo útok.
Výsledkem je obří kampaň za veliké
peníze propagující jediné poselství.
„Máme 70% slevu“.
Prodeje rapidně rostou, ódu za hrdiny
pěje firemní lid. Bohužel jen krátce.
Přesně po tu dobu, co běží kampaň.
Mezitím neznámý nováček získal první ostruhy, vydělal první peníze a ty
začíná investovat do propagace svého
sdělení, které říká „děláme to jinak,
máme pro vás přidanou hodnotu“. Pomocníkem jsou mu stále apoštolové,
kteří chodí na návštěvy a chlubí se tím,
co nového si koupili.
Jaké z toho plyne ponaučení? Lídři
nespěte! Je jedno, jak veliká je oblast
vašeho vlivu. Ulice, obec, město, stát
či vesmír. Svoji pozici lídra nemáte na
věky. Tu si musíte zasloužit. Pamatujte,
po celou dobu, co budete nahoře bude
existovat dlouhý zástup bojechtivých
nováčků a konkurentů, kteří budou
chtít to vaše místo.
Ti dlouhodobě nejúspěšnější neustále
inovují.
Bc. Milan Nerud
2
Příklady pár lídrů, kteří dlouho
spali:
Svět: Nokia versus Samsung
ČR: Česká pošta versus ostatní firmy nabízející doručování balíků
Brno: Lídl hudební nástroje versus
ostatní prodejci hudebních nástrojů
Jste lídři? Gratuluji. Jak dlouho jimi
budete? To záleží na Vás.
Marketingové inspirace
č. 1 / 2014
Franchising je šance pro rozšíření
obchodní sítě
Přesvědčen o tom je Jiří Krajča, zástupce Franchise & Retail
Academy, jeden z vystupujících
na lednových Veletrzích řešení.
Zeptali jsme se pana Krajči na
podrobnosti.
‹‹Motivem lednových Veletrhů řešení
je hledání nástrojů, jak zvýšit loajalitu
zákazníků. Jakou roli podle vás v tomto nelehkém snažení hraje zakládání
nových franchisových projektů?
Franchising má význam pro zvyšování
loajality zákazníků. Kvalita franchisové
sítě se přímou úměrou podílí na zvýšení loajality ke značce, k franchisovému
řetězci. Je proto potěšující, že se zvyšuje počet franchisových řetězců na
našem trhu. Růst počtu franchisových
konceptů na našem trhu je přirozeným
vývojem. Na trzích obdobné velikosti,
jako je trh český je okolo 500–600 franchisových konceptů. Příkladem pro
nás může být Rakousko, kde je cca
600 franchisových konceptů. K tomu,
aby se franchising rozvíjel, se musí
kultivovat trh franchisingu. Na zvýšení
povědomí o franchisingu má velkou
zásluhu aktivní práce České asociace
franchisingu, která již 20 roků pomáhá
popularizovat myšlenku franchisingu.
‹‹Proč se podnikatelé rozhodují provést expanzi pomocí prodeje franchisových licencí? Jaké jim to přináší
výhody oproti vlastním pobočkám?
V čem je kouzlo franchisingu?
Franchisorovi umožňuje franchising
rozšířit počet provozoven a získat větší podíl na trhu. Franchisantovi zase
umožňuje začít podnikat s podporou
centrály, značky a odzkoušeného modelu.
Na určitém území může franchisor
buď zřídit jednu či více provozoven
s definovaným okruhem působnosti,
nebo ustanovit Master franchisanta,
který v daném teritoriu vybuduje síť
dalších franchisantů.
Hlavním typickým rysem franchisového konceptu je, že zákazníci mají s jeho
produkty vždy stejnou zkušenost, nezávisle na tom, kde se provozovna nachází a kdo ji vede. To franchisor zajišťuje
pomocí jednotného manuálu a školení
franchisantů a jejich zaměstnanců.
‹‹Je nějaká souvislost mezi nárůstem
Franchis a hospodářskou krizí?
Růst počtu franchisových poboček přímo s krizí nesouvisí. Je však pravda, že
v krizi se o franchising zvyšuje zájem.
Téměř nikdo nechce experimentovat
s podnikáním v neznámém oboru bez
spolupráce s kvalitním partnerem. Pro
podnikání pokus, omyl již není prostor
jako na počátku devadesátých let. Kdo
má zájem si vybudovat stálou živnost,
podnikání bez nepřiměřeného rizika,
raději zakoupí vyzkoušený franchisový
3
koncept s vyzkoušeným know-how,
s podporou silné značky. V krizi přichází mnoho managerů ve středních
a vyšších pozicích o práci z důvodu
restrukturalizací a snižování nákladů,
ale mnoho z nich také touží po vlastním podniku a tady franchising je pro
ně ideální řešení. To jsou velmi dobří
adepti na nákup franchisové licence.
‹‹Jaký předpokládáte vývoj růstu
franchisového trhu do budoucna?
Počet franchisových konceptů bude postupně stoupat a do dvaceti let dosáhne
počtu někde kolem 400–500 franchisových konceptů na českém trhu. Obdobné množství jako ve srovnatelných
zemích Západní Evropy.
‹‹Co je třeba vědět, než se podnikatel
rozhodne investovat do franchisy?
Chcete samostatně podnikat a přitom
nebýt sám? Pak by tou pravou volbou
pro vás mohl být franchising. Mezi
jeho výhody patří, že se můžete při
zahájení i v průběhu podnikání opřít
o podporu z ústředí i od dalších franchisantů. Franchisy najdete dnes nejčastěji v sektoru stravování, ale jsou
rozšířeny snad do všech oblastí prodeje
zboží a služeb. Bez ohledu na produkt
jsou však zásady franchisingu ve všech
oborech stejné.
odměny
motivování
poznávání pravého
upevňování
následný obchod
VELETRH řešení IV.
Přes věrného zákazníka k zisku
databáze, práce s daty
oboustranný rozvoj
segmentace
reklamace
doporučování
zábava, soutěže
komunikace
leden–únor 2014
Praha Brno Ostrava Zlín OlomoucPlzeň
4. 2. 2014
23. 1. 2014
30. 1. 2014
28. 1. 2014
29. 1. 2014
5. 2. 2014
KUDY VEDE CESTA K PŘÁTELSTVÍ ZÁKAZNÍKA?
JAK ZÍSKAT NÁSLEDNÝ OBCHOD A DOPORUČENÍ?
KTERÉ NÁSTROJE ZVYŠUJÍ LOAJALITU ZÁKAZNÍKA?
JAK SE NENECHAT DOTLAČIT ZÁKAZNÍKEM DO NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK?
JAK VÉST EFEKTIVNÍ DATA A JAK S NIMI PRACOVAT?
Přivedeme odborníky, kteří mají zkušenosti s podporou věrnosti zákazníka!
A opět, jak je naším zvykem: žádné dlouhé přednášky,
krátké prezentace a hodně networkingu.
Sledujte www.veletrhreseni.cz nebo si napište o blžší informace
na email [email protected] Do předmětu napište Veletrh.
odpolední
program
dopolední
program
Časové schéma veletrhu
9.30–10.00
Registrace účastníků
10.00
Zahájení
10.05–11.00
Pětiminutové prezentace
11.00–11.15
Přestávka
11.15–11.45
Pětiminutové prezentace
12.10–14.40
Individuální konzultace
14.40
Slosování cen
15.00
Zakončení
13.10–13.30
odborný workshop
13.40–14.10
odborný workshop
14.20–14.40
odborný workshop
Marketingové inspirace
č. 1 / 2014
Výsledky ankety:
vánoční a novoroční PFKa emailem
PROVEDLA AGENTURA BADYAN
5
Zveme Vás na
JEDINEČNÝ VEČER
pro Vás a Vaše přátele
Golf Hotel Kaskáda
1. 3. 2014
ní
xus
eze lu
Pro páry i pro singles
v
A
ás od
ísto V ZDARM
Na m
a
zín
limu
BRNO
TCP
Rezervujte si místa včas!
Omezená kapacita 200 míst
www.jedinecnyvecer.cz
Jedinečný večer pro Vás a Vaše přátele
Byli jste již tolikrát na tradičních plesech, kde jste byli nuceni tančit, když jste nechtěli
a v tombole jste nic nevyhráli? S tím je už konec. Užijte si s námi „JEDINEČNÝ VEČER“ na
neobvyklém místě Golfového resortu Kaskáda v Jinačovicích, jak v sále plném překvapení, tak
i v ostatních prostorách resortu, a to vše v přátelské a komorní atmosféře. Můžete přijít s kýmkoliv, klidně i sami a budete se bavit!
Výbornou atmosféru nám zajistí moderátorské duo Jiří Kniha a Robert Mikluš, k zábavě,
poslechu a tanci nás bude doprovázet kapela Golden Delicious.
Netradičně Vám okořeníme společenský večer překvapením ve formě divadelních skečů.
Pokud Vám bude v sále horko, na terase resortu budete mít možnost pod hvězdnou oblohou obdivovat vodní dýmky, osvěžit se netradičními alko i nealko čajovými drinky, ochutnat exklusivní
whisky nebo vyzkoušet elektronické bicí.
Závěrem společenského večera proběhne dobročinná dražba obrazu, který vytvoří v autentické
atmosféře mladá umělkyně. Výtěžek této dražby bude věnován SOS dětským vesničkám.
Protože myslíme na Vaše pohodlí, nabízíme možnost dopravy z Brna do Golfového
resortu Kaskáda v Jinačovicích a zpět limuzínou zdarma a využít lze i výhodného
ubytování přímo v samotném resortu Kaskáda.
Rezervaci míst na „JEDINEČNÝ VEČER“ máte možnost provést telefonicky na čísle
+420 777 553 358 nebo prostřednictvím elektronické rezervace na
www.jedinecnyvecer.cz.
Tančit nemusíte, bavit se budete určitě!
Marketingové inspirace
č. 1 / 2014
Už jste slyšeli
o cross e-mailingu?
Agentura Badyan připravila novou službu v oblasti
e-mail marketingu s názvem cross e-mailing. Jde o formu „křížové propagace – cross marketingu“. Znamená
propojení subjektů či produktů za účelem společné
e-mailové komunikace, jehož primárním cílem je zvýšení potenciálu a efektivity, tzn. oslovení větší cílové
skupiny při snížení či udržení nákladů na realizaci
a také zvýšení konverze distribuovaného sdělení).
ZÁJEMCI SE MOHOU BEZPLATNĚ
REGISTROVAT
Na webu CrossEmail.cz je k dispozici formulář, prostřednictvím kterého se mohou zájemci o vyzkoušení cross e-mailingu
bezplatně registrovat do databáze potenciálních cross partnerů.
Jakmile se v databázi objeví vhodný partner, budou zájemci
kontaktování s možností spojení. Agentura bude také aktivně
vyhledávat vhodné subjekty, takže nebude nutné pasivně
čekat na možného partnera.
CROSS E-MAILING V PRAXI
V praxi jde o to, že dva či více partnerů (firem, které mají PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA
shodnou cílovou skupinu, ale vzájemně si nekonkurují, Služba je na českém trhu ojedinělá a Badyan je prozatím jejím
spíše se doplňují) vytvoří společný newsletter s obsahem jediným poskytovatelem. Vhodná je zejména pro menší a středprezentujícím všechny zainteresované skupiny. Každý ní eshopy, výrobce i prodejce zboží, poskytovatele služeb
Tým
od firmy,
prvníkteré
minuty….
z partnerů pak rozešle v dohodnutém termínu newsletter a jiné. Nejvhodnější
je pro
cílí na ženy, ale také
na svou databázi. Kontakty tak nikdo nikomu nepředává Jaké
např.
na
podporu
turistického
ruchu
a pro
řadu dalších
oborů.na člověka
máte pocity, před setkáním s novým obchodním partnerem?
Jste zvědaví
a zůstávají bezpečně v držení jejich majitelů. Na celý průběh se kterým chcete obchod sjednat, nebo cílíte na výsledek obchodu? Myslíte třeba i na to, ja
dohlíží zprostředkovatel, aby byla dodržena litera zákona se cítí
KONTAKT:
on?
a realizace proběhla podle dohodnutých pravidel a v termí- Lidé,
Janakteří
Girgašová,
Badyan, s.r.o., Divišovská 16, 149 00 Praha
se znají, uzavírají obchody snáz. A co teprve, když vytvoří tým, který společně
nu. Další informace jsou k dispozici na www.crossemail.cz. řešíE-mail:
[email protected],
Tel. +420 607 735 062
nějaký problém – nějakou potřebu. Půjde obchodování
lépe? Jak začít?
Tým se svými klienty vytvoříte v první minutě tou lepší z těchto otázek:
„Dáte si kávu?“
Něco k zamyšlení:
o kávě, obchodu a emocích
„Dáme si kávu?“
Stačí změnit jedno písmeno a z občerstvení uděláte společenskou událost. A jaký kořen
má slovo „společenský“? Kořen slova společenský je „tým“.
Chcete ho vytvořit se svými klienty? Vytvořme ho napřed spolu!
Tomáš Pazdera - Coffee O
Tým od první minuty…
Jaké máte pocity před setkáním s novým obchodním partnerem?
Jste zvědaví na člověka, se kterým chcete obchod sjednat, nebo
cílíte na výsledek obchodu? Myslíte třeba i na to, jak se cítí on?
Lidé, kteří se znají, uzavírají obchody snáz. A co teprve, když
vytvoří tým, který společně řeší nějaký problém – nějakou
potřebu. Půjde obchodování lépe? Jak začít?
Tým se svými klienty vytvoříte v první minutě tou lepší z těchto
otázek: „Dáte si kávu?“ „Dáme si kávu?“
Stačí změnit jedno písmeno a z občerstvení uděláte společenskou událost. A jaký kořen má slovo „společenský“? Kořen
slova společenský je „tým“.
Chcete ho vytvořit se svými klienty? Vytvořme ho napřed spolu!
Tomáš Pazdera, Coffee Offi
7
promoBRNO.cz
CÍLENÁ PROPAGACE V BRNĚ
INZERCE VE ZPRAVODAJÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
INZERCE V MAGAZÍNU NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO – DIVA
starolískovecký
Zpravodaj městské části Brno-střed | Číslo 1 | Leden 2013 | Ročník XXII
zpravodaj
osobnost měsíce
První letošní osobností, kterou na tomto místě
již pátým rokem představujeme, je jediný žijící
basketbalový mistr Evropy z roku 1946 a nejlepší
hráč mistrovství Evropy z roku 1951, legendární
hráč a později i trenér, v lednu narozený pan Ivo
Mrázek.
Pokračování na str. 11
na Zelňáku
Vánoce
na str. 2
Radnice Brno-střed chce Brňanům nabídnout
výhodnější přístup k čerpání svých služeb
Výhodnější vstup do kulturních zařízení
a na sportoviště provozovaná městskou
částí Brno-střed a do budoucna i možnost
komfortnějšího využívání služeb příspěvkových organizací města, ale i jiných provozoven, institucí nebo firem – to vše by
měla nabídnout Karta Brňana.
Zavedení Karty Brňana chce iniciovat starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
„Město Brno a jeho městské části dostávají
přes rozpočtové určení daní určité finanční
prostředky – ty jsou z principu určeny k tomu,
aby se za ně poskytovaly veřejné služby lidem
žijícím v Brně, přesněji lidem, kteří mají v Brně
trvalé bydliště. Momentální stav je ovšem takový, že za peníze určené Brňanům dotujeme
provoz sportovišť a kulturních zařízení pro
všechny, což se nám v dnešní ekonomicky
nepříznivé době nezdá příliš spravedlivé,“
popsal důvody iniciativy starosta Šťástka.
Městská část proto přichází s návrhem zavést
„Kartu Brňana“, slevovou kartu pro občany
města Brna. Její vydávání obyvatelům Brna
by mělo být bezplatné a její držitel by měl
nárok na slevy v organizacích zřizovaných
městskou částí. „Jde o projekt, který by měl
posílit vazbu mezi městem a jeho občany.
V první fázi jej hodláme pilotně zavést
a vyzkoušet v rámci centrální městské části,
u námi zřizovaných příspěvkových organizací.
A umožnit Brňanům zvýhodněné využívání
služeb koupaliště na Kraví hoře, Divadla Polárka, Klubu Leitnerova a Centra volného času
Botanka,“ upřesnil Šťástka.
Zavedení slevové karty plánuje radnice během
roku 2013. „V rámci přípravy tohoto projektu
i v návaznosti na vyhodnocení pilotní fáze na
Brně-střed budu hledat podporu v orgánech
města Brna za účelem rozšíření celého systému a zapojení organizací, zřizovaných městem Brnem,“ nastínil další kroky starosta
Šťástka.
Uplatnění slevové karty by se tak výrazně rozšířilo a Brňané by mohli výhodnější ceny
využívat např. při vstupech do Domu umění,
hvězdárny na Kraví hoře, městských lázní,
Pokračování na straně 6
12–15
5
Do Otevřené
zahrady zve
Nadace Partnerství
Přehled
mateřských
škol
Duben 2013
ROČNÍK 21
č. 4 – 2013
ROČNÍK 23  ZDARMA
www.staryliskovec.cz
zpravodaj
městská část
25–26
Pozvánky
na jarní
prázdniny
PF 2013
Všem čtenářům, obyvatelům i návštěvníkům městské části Brno-střed přeji
všechno nejlepší v novém roce, hodně
úspěchů a splněných přání.
Beseda s policií
Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed
n
Některé fámy však
úspěšně přetrvávají.
Například ta, jak máme
v obecních domech nejvyšší nájemné v Brně,
a jak ho ještě chceme
zvyšovat. Je to s podivem,
že to slýchám z mnoha
stran. A to přesto, že jsme o nájemném v obecních bytech již popsali
spoustu stran zde ve zpravodaji,
a i přesto, že všichni nájemníci
obecních bytů musí vědět, jaká
je pravda. Nicméně, zopakuji ji.
Skutečné nájemné v obecních
bytech ve Starém Lískovci patři
k nejnižším v městě Brně. Je sice
pravda, že jsme konečnou částku
zvýšili, ale ihned jsme současně
poskytli na další dva roky takovou
procentuální slevu, že faktické navýšení bylo zcela minimální. Takže
jednoznačným faktem zůstává,
že za poslední čtyři roky nedošlo
k žádnému zásadnímu navýšení
nájmu. Kdo tvrdí něco jiného, tak
buď nebydlí v obecním bytě ve
Starém Lískovci, nebo jednoduše říká nepravdu. Stejně tak chci
ještě jednou deklarovat, přestože jsem to jasně už několikrát
na stránkách Zpravodaje udělal,
že je jednoznačná shoda v Radě
městské části – tuto slevu, po uplynutí dvou let znovu schválit ve
stejné výši. To znamená, že k navýšení nájmu v obecních bytech
nedojde minimálně další tři roky.
Další fámou, kterou musíme neustále vyvracet, je údajné rušení
V
31
Velikonoční festival
duchovní
hudby
prostorách Základní školy Labská se dne 21. března uskutečnila
beseda se zástupci Policie ČR a Městské policie. Díky tomu, že
první jarní den toho letos s jarem mnoho společného neměl, nebylo
účastníků tolik, ale ti, kteří přišli, nemuseli litovat. Dostalo se jim
vyčerpávajících odpovědí na jejich dotazy.“
Slovo starosty
www.bohunice.brno.cz
Zápisník starosty
Vážení spoluobčané,
jsou tomu dva měsíce, kdy jsem na těchto
stránkách vyhlížel brzký
příchod jara. Skutečnost
jste po tu dobu pozorovali venku sami. Jak vidno, větru, dešti a sněhu
neporučíme, i když nám kdysi
tvrdili něco jiného.
Možná právě sníh, kterého se
stále nemůžeme zbavit, byl příčinou relativně nízké účasti obyvatel
Starého Lískovce na besedě se zástupci policie. Je to škoda, neboť
právě od obyvatel vzešel popud na
zorganizování této besedy. Věřím,
že příště bude na podobné akci
účast hojnější, protože program
i dotazy občanů byly velmi zajímavé a podnětné.
Jsem ve funkci starosty naší
městské části už šest let. Měl bych
být už na ledacos zvyklý. Jsou však
věci, které mě stále znovu a znovu překvapují. Jednou z takových
záležitostí je vznik a absurdnost
některých fám, které nám putují
po Starém Lískovci. Jest pravdou,
že jich teď naštěstí trochu ubylo,
protože jistí jedinci to svým „počestným chováním“ dotáhli až
do policejní vazby. Načež si pak
v hlavních zpravodajských pořadech začali vyřizovat účty mezi
sebou. Což mělo něco do sebe,
protože se konečně ukázala pravda o tom, kdo mnoho let organizuje vymyšlené a zákeřné útoky na
mne, místostarostu i celou radnici.
3/2012
2
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOSTARÝ LÍSKOVEC
míst v MŠ. Přitom pravý opak je
pravdou. Za posledních šest let
došlo k navýšení kapacity mateřských škol o šedesát míst. A další
navýšení se připravuje na letošní
rok. Stejně jako v MŠ Bosonožská
vznikla nová třída z bývalého bytu
školníka, podobný projekt připravujeme na MŠ Kosmonautů. Zde
by tedy od září mělo být k dispozici
dalších 25 míst pro vaše děti.
Nebudu dál rozebírat další fámy
a hlouposti, které se kolem nás
objevují. Jen si myslím, že pokud
kdokoliv chce získat hodnověrné
informace, stačí mi napsat e-mail,
zajít na úřad, nebo si přečíst Starolískovecké zpravodaje, které jsou
všechny na našich internetových
stránkách, a najdete v nich vše
podstatné. Chápu, že pro někoho
je mnohem pohodlnější a zábavnější získávat informace systémem
„jedna paní povídala“. Faktem však
zůstává, že tyto „informace“ mají
k pravdě asi tak daleko, jako měl
dosavadní průběh zasněženého
dubna daleko k jaru.
(Pokračování na str. 8)
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Vítání občánků
3
Starolískovecký parlament
5
Čtenářský souboj
8
Z naší farnosti
Změna provozní doby SSO
O
znamujeme občanům, že ode dne 1. 4. 2013 je realizována
změna provozní doby na sběrných střediscích odpadů Vltavská
a Točná, která se nacházejí v městské části Starý Lískovec. Změna byla
vyjednána a odsouhlasena OŽP MMB.
Ke změně provozní doby se přistupuje z důvodu zlepšení služeb
pro občany města Brna. Konec provozní doby se posouvá až na
18 hodinu, aby pracující občané mohli využívat služeb SSO déle do
pozdních odpoledních hodin.
Nová provozní doba SSO Vltavská:
Po
14.00–18.00
Út–Pá 9.00–13.00 a 14.00–18.00
So
8.00–12.00
Nová provozní doba SSO Točná:
Út–So 9.00–13.00 a 14.00–18.00
Ing. František Matejov
vedoucí sběrných středisek odpadů
e-mail: [email protected]
tel. 603 432 248
STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Podraz
Slovo „podraz“ v nás bezpochyby
žádné pozitivní pocity nevyvolává.
Většinou se jedná o zklamání z postoje někoho blízkého, nebo někoho, od koho byste „něco takového“
nečekali.
I já mám v sobě v současnosti pocit
takového zklamání a marnosti.
Vedení naší městské části se snaží
dlouhodobě o to, aby naše malé děti
měly dostatek míst v bohunických
školkách. Během posledních cca 4 let
jsme navýšili počet míst v MŠ o více
než 100, což je v Brně zcela ojedinělé.
Když jsme v září otevírali dvě třídy
mateřinky v ZŠ Vedlejší, byly přijaty
všechny děti, které měly 3 roky do
prosince daného roku. Podle odhadů
a demografického vývoje nám mělo
zůstat neumístěno asi 50–80 dětí,
které by se bez problémů dostaly na
uvolněná místa po nastupujících
školácích.
Avšak jaké bylo naše překvapení,
když se v průběhu zápisu do školek
ukázalo, že zde máme dětí více než
dvojnásobek proti uvedenému předpokladu a volným kapacitám.
Velmi záhy se mi donesla informace,
že někteří rodiče z jiných městských
částí nebo vesnic nedaleko Brna
se zcela účelově nahlásili k trvalému pobytu do Bohunic – ke svým
známým a příbuzným. Tím získali
v přijímacím řízení stejný počet bodů
jako „naše“ děti, které zde bydlí od
narození. A protože tyto děti byly třeba o několik měsíců starší, byly na
úkor našich dětí přijaty. Přestože jsme
tyto školky budovali pro bohunické
děti, zůstaly tyto neumístěny. A právě v tom cítím podraz a zklamání.
Je to nefér jednání od těch, kteří zde
s námi nebydlí a přirozeně ani bydlet
nehodlají.
Chce se mi zvolat: „Chcete-li přijít se
svými dětmi do Bohunic, jste vítáni,
ale o tento druh účelových přistěhovalců nestojíme!“
Antonín Crha, místostarosta
Uzávěrka příštího čísla je 2. 5. 2013
Začnu drobným povzdechem. Není
jednoduché býti starostou na dědině, kde se kope kanalizace, plyn
a vodovod. Není to jednoduché
proto, že i mnozí zastupitelé tuto
potřebnou výstavbu a rekonstrukci
technické infrastruktury vnímají spíše
jako příležitost ke zveřejnění svých
ne příliš informovaných komentářů.
A ani bych si nikdy nepomyslel, kolik
potenciálních stavebních techniků,
inženýrů a řídících pracovníků u nás
v Bohunicích žije! Ne, nemyslím to
opravdu zle. Rád v mezích časových
možností odpovím každému. A je
i poctivé přiznat, že lecjaké drobnosti, které zbytečně znepříjemňovaly „život se stavbou“, se na základě
upozornění podařilo alespoň omezit.
Ale na stranu druhou je to složité dílo,
které se v Bohunicích a dalších pěti
městských částech realizuje. Čekalo
se na něj několik desítek let. Komplikovanost se odráží i v PŘEDEM
předpokládaných změnách harmonogramů výstavby jednotlivých
úseků. A to i podle toho, co se pod
zemí tu a tam najde, nebo na co se
tu a tam narazí. Také prosím vězme,
že výstavba kanalizace měla započít
loni na jaře, ale vzhledem k neustále
“vylepšovanému“ zákonu o veřejných
zakázkách bylo zahájení prací umožněno až na podzim. Tedy na dobu,
kdy mnohé již mělo být hotovo.
Odpovídám takto na vícero dotazů:
stavba není v časovém skluzu, ale je
termínově posunuta. Přičemž vlastní
doba stavebních prací zůstává nezměněna! Nikdo z toho nemá radost,
ani stavební firmy, které tak pracují
v horších klimatických podmínkách.
A tak prosím buďme trpěliví a přidejme k tomu i něco nesobeckého
pochopení. Vždyť na podzim bude
hotovo! Zvláště se touto výzvou obracím k těm, kterých se stavba věcně
a finančně ani nedotýká a jsou „jen“
omezováni v možnostech průjezdu
či parkování.
A jeví se mi na tomto místě jako
účelné i zopakovat, že projekt rekonstrukce a dostavby kanalizace „je
významným přínosem pro kvalitu
životního prostředí, neboť hospo-
daření s vodou patří
k nejdůležitějším aspektům ochrany přírody. Výstavbou celkem
více než 25 kilometrů
kanalizačního potrubí
a několika retenčních
nádrží dojde k zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadů do vodních toků
a výrazně se omezí
znečišťování vod podzemních.“ Pokud by se zdálo toto oficiální tiskové
sdělení příliš úřední a v praxi málo
představitelné, tak jej zjednoduším:
systém oddělení splaškové a dešťové kanalizace zamezí vyplachování
modřické čistírny odpadních vod
přívalovými dešti a Mušovská jezera
pod Pálavou konečně přestanou plnit
nechtěnou funkci sedimentačních
a vyhnívacích stokových nádrží moravské metropole.
Rovněž věřím, že po rekonstrukci
chodníků a komunikací v původní domovní zástavbě se úsilí bohunické samosprávy obrátí i tímto směrem a na
Humenné budou opět růže kvést…
Městské jaro bývá již tradičně doprovázeno blokovým čištěním ulic.
Prosím věnujte zveřejňovanému
harmonogramu dostatečnou pozornost. Oproti minulosti se podařilo
posunout ranní začátek úklidu až na
osmou hodinu, což umožní vozidla
přeparkovat nebo s nimi odjet třeba
do zaměstnání…
V měsíci dubnu bude dokončena
více než milionová investice do rekonstrukce dvou odborných učeben
na ZŠ Vedlejší. V prostorách původně
školnického bytu vznikne moderně
vybavena cvičná kuchyně a zázemí
pro pěstitelskou výuku na školní zahradě…
S procesem výstavby kanalizace
máme potvrzenu migraci v těchto
místech žijících hlodavců – potkanů.
Stěhují se do klidnějších míst. Z úrovně městské části je tomuto problému
věnována odpovídající pozornost.
Nicméně deratizace
v jednotlivých domech je záležitostí i ve
věcném zájmu majitelů jednotlivých nemovitostí. V této souvislosti bylo zjištěno,
že v několika místech
jsou zásypem na zem
krmeni holubi, což
bezesporu vítají i potkani. To, že je tímto
konáním porušována vyhláška o znečišťování veřejného prostranství, je
snad ve svém důsledku prohřešek
ten nejmenší…
Ve vnitrobloku ulice Moldavská plánujeme instalovat nový pingpongový
stůl. Ten starý betonový se nepodařilo loni opravit a byl odvezen. Tak snad
nebude tato zábava v okolí bydlícím
příliš vadit. Pokud ano, a zkušenost
z minula není s touto hrou dobrá,
ozvěte se raději prostřednictvím samospráv domů…
Vážení spoluobčané,
vítejte při letošním posledním Útěchovském
zpravodaji, který tradičně
připomene události předešlých měsíců a zmíní ty
očekávané. – Za celý rok
si zaslouží nejvíce prostoru
naši hasiči, jejichž aktivity přibližuje
kalendárium, včetně obrazové dokumentace. – Bez nákladů obce byly
zřízeny tzv. bezbariérové přechody
na Adamovské ulici, takže se odstranilo letité nebezpečí, že děti budou
vypadávat z kočárků. Opravena byla
i západní strana ulice Adamovské –
i za to patří dík Brněnským komunikacím, a.s.! – Posunuli jsme citlivé téma
školky, takže věřím, že již nebude docházet k diskriminaci útěchovských
dětí. – Zmíněn musí být, i přes slabší
návštěvnost, Útěchovský
Countryfest s hvězdami
Michalem Prokopem
i skupinou Tibet. – Fantastický výsledek si vykopaly nohejbalistky naší
TJ. – A sluší se i zmínit, že
ani další auditor neshledal
v činnosti našeho miniúřadu pochybení, úřad zvládl i krajské volby a je
připraven na volby prezidentské (pokud nebudou vyšší mocí odsunuty)
– za to patří dík jediné zaměstnankyni! – V příštím roce se můžeme těšit
na zřízení parčíku uprostřed obce.
Státní fond životního prostředí po
dvou letech dotaci potvrdil, město
Brno vysoutěží zhotovitele, a tak by
měl být Útěchov o něco hezčí – bez
spontánního parkoviště!
zdr
Novoroční
Vážení spoluobčané,
je mi potěšením, že po deváté na tomto místě
a v tento čas vám děkuji za celoroční sousedství i spolupráci. Přeji vám všem i vašim
blízkým krásné Vánoce a šťastný nový rok
2013. Přeji vám, abyste pocítili radost ze
společného setkávání s vaší rodinou i přáteli.
Ne všichni z nás toto mohou sdílet. I tento
rok opustilo Útěchov několik výrazných a tak
pozitivních osobností. – Mráz kopřivu nespálí
–. Vzpomeňme s vděkem i je...
Jménem všech zastupitelů i paní tajemnice
přeji vše dobré.
Váš
Zdeněk Drahoš
Vánoční setkání s občany
V neděli 16. 12. se před úřadem městské části již poosmé uskutečnilo vánoční
setkání s občany. S učiteli z Vranova a ze Soběšic zazpívaly a zahrály děti
těchto škol, kulturní úroveň tradičně posunula sboristka Národního divadla
v Brně paní Lenka Malinková,doprovázená na klávesové nástroje Veronikou
Velemanovou. Podával se čaj, svařené víno, štrůdl, perníčky a jiné pochutiny. Za přípravu celé akce patří největší dík Ivaně Kolínkové, Ivaně Patákové,
Miroslavě Meluzínové a hasičům!
zdr
Před nedávnem jsem informoval o instalaci kontejnerů na tříděný odpad
na ulicích Pod Nemocnicí, Okrouhlá
a Uzbecké. Dnes máme problémy
s jejich včasným vývozem. Snad svůj
úkol již vývozová firma pochopila…
V mnohých vašich poštovních
schránkách se objevil informační
bulletin jedné z politických stran zastoupené v městské i v bohunické
samosprávě. Ne, nebudu a ani nechci
na těchto stránkách dávat prostor reakci na tento stranický tisk. Jen budu
velmi rád, když se slova a přání pana
primátora naplní a město Brno na Bohunice „nebude nezapomínat“. Vždyť
máme a dále plánujeme investice
v řádu 50 milionů korun, na něž nemáme finanční zdroje…
Přeji dobrý duben.
Ing. Miloš Vrážel, starosta
Uzávěrka č. 5/13
21. dubna 2013
2
Změna v MHD
2
Usnesení
zastupitelstva
3
Rok 2012
u hasičů
4
Ženský nohejbal
se blýskl i na MS
5
Město poskytuje
půjčky z FRB
Kontakt: promoBRNO.cz, Tomáš Psota, Bubeníčkova 18, 615 00 Brno
tel.: 511 115 793, 774 458 060, e-mail: [email protected], [email protected]
REDAKCE
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Jazyková a grafická úprava:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených
technik.
www.veletrhreseni.cz
Partneři:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
www.muffinybrno.cz
Download

1 - Veletrh řešení