Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 1
OZVĚNY
SAMOŠK Y
C
U
O
M
O
OL
2013
Celkem 427 účastníků zaujalo 11 prezentací.
Zaměřit se na hodnotu, na sebe a na
zákazníka doporučil tradičnímu trhu Zdeněk
Skála, ředitel výzkumu retail & shopper
společnosti Incoma GfK.
JIŽ DESÁTÝ
ROČNÍK
PARTNEŘI:
Děkujeme partnerům 10. ročníku kongresu Samoška:
ZLATÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
BRONZOVÍ PARTNEŘI:
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:
ODBORNÍ PARTNEŘI:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:
MEDIÁLNÍ PARTNER:
ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZAL:
ORGANIZÁTOR:
Novinka Milka Caramel ve třech formátech:
45g, 100g a 280g od října na trhu
Kraft Foods ČR s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
tel.: 296 380 111, fax: 296 380 356
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 3
ÚVODNÍK OZVĚNY
SAMOŠK Y
NECHYBĚL ANI DORT
Jubilejní desátý kongres pro tradiční trh Samoška hostil NH Olomouc Congress hotel 22. a 23. ledna. Kdo chyběl, přišel
o další výjimečnou příležitost být u toho, když se na jednom místě sejde 427 profesionálů z domácího maloobchodu.
Celodenní program jim byl opět ušitý doslova na míru.
i n ze rce
Podle ohlasů všem až neskutečně sedl. Stejně jako oslava
10. narozenin Samošky při neformálním setkání v předvečer akce, na které nechyběl ani veledort, jak jinak než ve
tvaru hradu. Už jenom od pohledu lákal všechny přítomné
k útoku, tedy k ochutnání.
Probralo se toho hodně, ostatně náplň následujících stran
je toho důkazem. Řeč byla hlavně o zákazníkovi a nejlepších
cestách k němu, jeho důvěře a náklonnosti. Všichni souhla: Kompletní vybavení
sili, že nakupující je alfou i omegou výsledku snažení všech
prodejny
lidí s maloobchodem spojených. Jen pár dnů nato jsem –
: Návrhy a vizualizace
stižen chřipkou – šel do nejbližšího obchodu na rohu pro
: Individuální řešení
citrony. Co mě tam čekalo? Krabice plesnivých jižních
: Řízení projektů
plodů. Na dotaz v dohledu stojící prodavačky, jestli nemají
: Ucelené řady
regálových systémů
lepší, jsem uslyšel jen a pouze toto: „Tady se ovozelo prodává špatně. Budu to muset přebrat.“ Nic víc, nic míň. Ještě
nás čeká hodně práce. A hodně dalších kongresů Samoška.
Interiér y prodejen
Petr Hříbal,
šéfredaktor, Zboží&Prodej
OBSAH
FOTOREPORTÁŽ
: str.
4
: str.
5
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ
REGIONÁLNÍ TRH
Tradiční trh je pro Moravu důležitý
: str.
6
ZÁKAZNÍCI
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Když česká síť přebírá zahraniční
konkurenci
: str.
FRANCHISA
Jste připraveni na expanzi?
: str.
7
PANELOVÁ DISKUSE
PODPORA PRODEJE
Přilákejte zákazníka společně
vytvořeným sortimentem
: str.
8
Promoce pro tradiční trh musí být
unikátní
: str.
: str.
17
KOMUNIKACE
Využijte svůj obchod pro efektivní
podporu prodeje!
: str.
Jdeme zákazníkům naproti
16
18
20
AKTIVNÍ PRODEJ
ŘÍZENÍ ZÁSOB
Jak prodávat aktivně aneb Líná huba
– holé neštěstí
: str.
Máte skladem vždy to, co zákazníci
chtějí?
: str.
10
21
VYBAVENÍ PRODEJEN
VYUŽITÍ POTENCIÁLU
Nestresujte zákazníka nepříjemným
prostředím
: str.
Jak využít potenciál malých
prodejen
: str.
ROZHOVOR
OCENĚNÍ
Jednoznačné ano skupinovému
podnikání
: str.
Tradičním prodejnám pomáhá
certifikace
: str.
12
14
22
Interiéry prodejen
23
WANZL spol. s r.o., 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555
www.wanzl.cz | [email protected]
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 4
OZVĚNY
SAMOŠK Y
FOTOREPORTÁŽ
V předvečer kongresu proběhlo tradiční
neoficiální setkání, které bylo tentokrát
obohaceno o oslavu již 10. ročníku.
V průběhu večera si také převzali
zástupci oceněných prodejen certifikáty
Q21 – prodejna 21. století.
10.
11
1
3
427
55 %
ročník
prezentací
panelová diskuse
odborné sekce
účastníků
4
zástupců
maloobchodu
41 %
dodavatelů
zboží a služeb
pro obchod
i n ze rc e
V úvodním bloku k přítomným
promluvil mimo jiné hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Mnoho pozitivních ohlasů přinesla novinka – exkurze
do úspěšných místních prodejen, v nichž měli účastníci
možnost diskutovat nejen nad jejich koncepty, ale také
načerpat inspiraci a seznámit se s maloobchodními
specifiky olomouckého regionu.
w
www.candyplus.cz
ww.candyplus.cz
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 5
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ OZVĚNY
SAMOŠK Y
Aneta Vacková,
brand manager, Partner in Pet Food
Jaroslav Švamberk,
majitel, Potraviny Švamberk Hořice
Kongresu Samoška jsem se zúčastnila poprvé a byla
jsem příjemně překvapena. Z prezentací jsem velmi
uvítala Inspiraci ze zahraničí, kde bylo zmíněno pár
velice zajímavých trendů využitelných i pro náš trh.
Dalším zajímavým článkem programu byla panelová
diskuse, kde se sešlo dobré seskupení lidí z různých
pracovních oblastí, což činilo diskusi různorodou.
Zajímavá byla také poslední prezentace promocí, kde
byly uvedeny konkrétní příklady a jejich vyhodnocení.
Na Samošku jezdím rád. Večerní setkání před hlavním
programem je dobré pro možnost potkat se s obchodními
partnery i přáteli z branže a podebatovat s nimi o vývoji trhu či
se jen po čase potkat. Je také fajn, že je možné ochutnat či
otestovat některé novinky. Hlavního programu konference
jsem se letos bohužel nemohl zúčastnit, ale beru ho vždy jako
možnost se něco nového dozvědět, inspirovat se. Na jedné
z předchozích Samošek nás zaujala prezentace osvětlení
prodejen od společnosti Feschu – no a od loňského léta
máme od nich nově nasvícenou prodejnu i my. Nejenže je to
osvětlení opravdu pěkné, ale i výrazně šetří náklady, takže se
vyšší pořizovací cena vrátí velmi brzy. Další Samoška by měla
být v Hradci Králové, naše prodejna je v nedalekých Hořicích
v Podkrkonoší, takže bychom rádi, aby právě na příštím
kongresu byla naše prodejna oceněna certifikátem Q21.
ODNÁŠÍME SI
ZAJÍMAVÉ POZNATKY
Andrej Surovec,
člen představenstva, Nitrazdroj
Celkově hodnotím svou první účast na konferenci v České republice
vysoce pozitivně. Už první den mě zaujaly úvodní prohlídky prodejen
Terno a Chodura, kde jsme se mohli na praktických příkladech v reálu
inspirovat, jak se lépe přiblížit zákazníkovi sortimentním zastoupením či
technickými zásahy do budovy. Z druhého dne mne nejvíce zaujala
prezentace Jana Jírovce z firmy Logio Máte skladem vždy to, co
zákazníci chtějí? Byla velmi výstižná a otevřela problematiku, kterou
v současném nestabilním období řeší i na Slovensku mnoho
obchodních firem.
Oldřich Kovařík,
jednatel, OK Design
Kongresu jsem se zúčastnil poprvé
a byl jsem mile překvapen vysokou
účastí odborníků z oblasti
obchodu. Protože se firma OK
Design zabývá mimo jiné světelnou
reklamou a dalšími prvky pro
vybavení obchodů, bylo zajímavé
dozvědět se o trendech, které
v této oblasti panují, z dalších
zdrojů. V neposlední řadě oceňuji
možnost potkat se zde s kolegy
a získat nové pracovní kontakty.
Ivana Krobová,
spolumajitelka,
Drogerie DK
Moc za tuto akci děkujeme.
Zúčastnili jsme se jí poprvé a byli
jsme velice příjemně překvapeni
vysokou úrovní organizace,
špičkovými přednášejícími
a celkově milou atmosférou, která
na kongresu panovala. Mnohé
myšlenky, které zazněly, jsme už
zavedli, mnohé ještě zkusíme.
Velmi inspirativní určitě byly také
návštěvy olomouckých obchodů.
Je velice dobré vidět prodejnu
z druhé strany pultu. A tak
osvěženi a plni informací vyrážíme
do dalšího boje o zákazníka!
Gabriela Grznárová,
manažerka pro marketing, CBA CZ
Kongresu Samoška jsem se zúčastnila již podeváté
a stejně jako ze všech předchozích ročníků jsem si
i tentokrát odnesla zajímavé poznatky. Zajímám se
hlavně o novinky a trendy nejen v České republice, ale
v celé Evropě. Na letošním kongresu v Olomouci mne
nejvíc zaujala přednáška Miloše Tomana o aktivním
prodeji. Navíc Samoška představuje jedinečnou
příležitost pro setkání s obchodními partnery.
Miroslav Borák
jednatel, Tekoo
Největším přínosem každé
Samošky je pro mne to, že se
mohu neformálně setkat se svými
obchodními partnery a přáteli,
což je pro mě velmi důležité.
i n ze rc e
5
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 6
OZVĚNY
SAMOŠK Y
REGIONÁLNÍ TRH
TRADIČNÍ TRH JE PRO
MORAVU DŮLEŽITÝ
HLAVNÍ TRENDY:
• Většina Evropy se podle spotřebitelů nachází
v ekonomické recesi, lepší situace podle nich
nebude ani v roce 2013.
• Čeští spotřebitelé mají finanční rezervy, ale jsou
velice citliví na změny cen.
• Důležitost tradičního trhu u TOP 10
potravinářských kategorií mírně roste, a to
mimo jiné díky možnosti rychlého nákupu.
• Tradiční trh téměř ve všech regionech po
loňském propadu ožil.
• Pivo, minerální vody, sušenky spolu s oplatkami
a dále cukrovinky jsou z hlediska výše prodejů
nejdůležitější kategorie ve všech regionech.
• Také na tradičním trhu na Moravě prodeje
většiny kategorií rostou díky zvyšování cen, na
rozdíl od zbytku trhu ale většina z TOP 10
kategorií roste i v objemu.
Společnost Nielsen provádí již od roku 2005
kvartální internetový průzkum Global Survey of
Consumer Confidence and Spending Intentions,
který měří spotřebitelskou důvěru, výši obav
a výdajové záměry mezi více než 29 000 spotřebiteli
z 58 zemí Evropy. Na kongresu Samoška prezentoval
Maroš Staruch, senior client consultant
společnosti Nielsen, některá zajímavá zjištění
6
týkající se zejména tradičního trhu na Moravě.
Z průzkumu vyplývá, že důležitost tradičního trhu
téměř ve všech z TOP 10 potravinářských kategorií (až na jogurty) meziročně roste. To může být
způsobeno změnou spotřebitelského chování,
kdy lidé nakupují menší objem zboží, kvůli němuž
se jim nevyplatí nebo nechce chodit do hypermarketů.
i n ze rc e
Z hlediska preferencí prodejního kanálu vedou
stále hypermarkety a diskonty, nicméně je vidět,
že Češi při nákupu základních potravin stále více
upřednostňují menší formáty. Kdybychom sečetli tradiční trh a specializované prodejny, je jeho
důležitost například u pečiva 44 %. Důvodem,
proč spotřebitelé volí právě daný prodejní kanál,
je rychlost nákupu a čerstvost produktů; výjimkou jsou mléčné produkty, u nichž místo nákupu
ovlivňuje zvýšená trvanlivost, takže spotřebitelé
spíše uvítají širokou nabídku. Je třeba také připomenout, že preference pro výběr prodejny
dále značně ovlivňuje místo bydliště.
DŮLEŽITOST TRADIČNÍHO TRHU ROSTE
Při pohledu na jednotlivé regiony České republiky
z hlediska tradičního trhu je patrný meziroční
nárůst v Praze (0,4 %) a ve středních Čechách
(8,2 %), což jsou také místa, která kontinuálně
v průběhu posledních tří let vykazují růstový trend.
Severní Čechy naopak klesají, což souvisí s tamní
kritickou nezaměstnaností. Jižní a západní Čechy
se po loňském 12% propadu vracejí ke svým
původním hodnotám, opětovný nárůst zaznamenává také severní i jižní Morava. Srovnáme-li důležitost tradičního trhu napříč regiony, je logicky nejnižší v Praze, kde existuje hustá síť supermarketů
a diskontů, zatímco nejsilnější je na Moravě a je
možné říci, že je pro ni velmi důležitý. I když celkově trh roste, je nutné připomenout, že jde z větší
části o návrat k původním hodnotám.
Při pohledu na TOP 10 kategorií napříč regiony
je vidět značná různorodost. Nejsilnější jsou na
Moravě, z čehož vyplývá, že Morava je pro tradiční trh velice důležitá – odehrává se zde 45 %
všech jeho prodejů. Mezi ty nejdůležitější patří
minerální vody, cukrovinky, másla a margaríny či
bonbony. Mezi dalších TOP deset se dále řadí
pivo, sušenky, limonády, jogurty, jednoporcové
zmrzliny, tvarohy a sýry, zrnková a mletá káva
a mléčné dezerty (aby bylo TOP 10 pokryto ve
všech krajích, je jich zde uvedeno 12). A proč je
důležitých právě TOP 10? „Jsou to kategorie,
které jsou odpovědné za zhruba 60 procent tržeb
na tradičním trhu,“ vysvětluje Maroš Staruch. Jak
dále upozorňuje, regiony mají svá specifika a je
dobré vědět, které kategorie jsou pro danou konkrétní oblast důležité.
Pavel Neumann
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 7
ZÁKAZNÍCI OZVĚNY
SAMOŠK Y
JDEME ZÁKAZNÍKŮM NAPROTI
ské trhy – nejdříve se konaly patnáctkrát do
roka, loni už padesátkrát. Zákazníci tak
mohou každý pátek ochutnat v obchodě
regionální produkty, případně se dozvědět,
jak se vyrábějí – ty, o které je největší zájem,
zařazuje Terno do své běžné nabídky.
Orientace na prodej masa, ovoce a zeleniny
z místního regionu, ale třeba i vybudování nového
vchodu do prodejny, který zvýšil její dostupnost
a pozitivně ovlivnil prodeje, to jsou kroky, jimiž se
Terno Olomouc snaží přiblížit zákazníkům.
Supermarket Terno Olomouc, který v hanácké
metropoli provozuje Jednota, spotřební družstvo v Českých Budějovicích, má zcela jiný
vzhled než konkurenční super- a hypermarkety.
„Ty na první pohled vypadají spíše jako hangáry;
my chceme působit víc jako rodinný supermarket, ve kterém se zákazník bude cítit dobře,“ říká
David Hoffman, ředitel Terna Olomouc.
FARMÁŘSKÉ TRHY MÁME
PŘÍMO NA PLOŠE
Jen vnější odlišnost by ale samozřejmě k přitáhnutí zákazníků nestačila. Terno Olomouc proto
cíleně zkoumá změny spotřebitelských preferencí a přizpůsobuje jim své služby. „Z průzkumů
jsme zjistili, co dnes nejvíce ovlivňuje nákup. Je
to samozřejmě šíře a kvalita nabízeného zboží
a jeho cena, velkou roli však hrají i zaměstnanci
a jejich chování. U zboží je pak velmi důležitá
také jeho čerstvost a původ – lidé stále více preferují české výrobky. I proto podporujeme české
10 DŮVODŮ PRO
NÁVŠTĚVU TERNA
OLOMOUC
• Česká firma i její dodavatelé
• Podpora regionálních dodavatelů
• Farmářské trhy každý pátek
• Rychlý nákup – dva vchody (jeden pro pěší,
dvakrát rychlopokladna)
• Zákaznický klub – karty, dárky podle výběru
• Nákup za stravenky
• Rychloobslužný bufet s wi-fi připojením,
kavárna s možností posezení
• Nápojové centrum – zápůjčka výčepního
zařízení pro akce a oslavy, mléčný automat
• Dobrá dostupnost – tramvaj, D1
• Parkoviště bez kruhových objezdů
dodavatele, zvláště ty regionální. Chceme tím
i pomoci zastavit růst nezaměstnanosti, která
dnes na Olomoucku dosahuje deseti procent,“
vysvětluje David Hoffman. K větší znalosti regionálních výrobců napomáhá Terno i tím, že přímo
pod svou střechou už dva roky pořádá farmář-
VÝHODOU JSOU STRAVENKY
I WI-FI PŘIPOJENÍ
Zákazníkům vychází Terno Olomouc vstříc
i možností co nejrychlejšího nákupu. Má
dvě rychlopokladny (nikoli samoobslužné)
a před dvěma lety usnadnilo a urychlilo
pěším zákazníkům přístup do supermarketu vybudováním druhého vchodu ze strany
od tramvaje. Věrnost zákazníků pak pomáhá udržovat i zákaznický klub, díky němuž
mohou získat celou řadu zajímavých bonusů a dárků. Určitý bonus i pro nečleny klubu
ostatně do jisté míry představuje možnost
platby stravenkami, které ostatní hypermarkety v Olomouci nepřijímají, nebo bufet
a kavárna s možností posezení přímo na
prodejní ploše obchodu a s možností wi-fi
připojení. Zajímavou službu nabízí i nápojové centrum, kde je možné zapůjčit si
domů výčepní zařízení; vyznavači zdravé
výživy si zde pak mohou v mléčném automatu načepovat čerstvé mléko od farmáře
z Hané. Výsledkem všech těchto snah byl v loňském roce poměrně výrazný nárůst obratu –
106,8 % (paragony 113,4 %).
Jana Dulíková
i n ze rc e
7
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 8
OZVĚNY
SAMOŠK Y
PANELOVÁ DISKUSE
PŘILÁKEJTE ZÁKAZNÍKA
SPOLEČNĚ VYTVOŘENÝM
SORTIMENTEM
DISKUTÉŘI
JE TRADIČNÍ TRH
PŘIPRAVENÝ NA
NOVÉHO ZÁKAZNÍKA?
leli:
se společně zamýš
tel
Nad touto otázkou
Sk
, Zdeněk ála, ředi
SD
M
SČ
da
se
ed
př
el,
Zdeněk Juračka,
K, Jiří Málek, jednat
Gf
a
m
co
In
r,
pe
op
tu maloobvýzkumu Retail & Sh
ý, manažer segmen
ck
bi
do
Ra
r
te
Pe
t,
Náš grun
rry ČR, Jiří
ů, Makro Cash & Ca
chodních zákazník
stvo
edstavenstva, Druž
Štorch, předseda př
ředitel
tin Minář, obchodní
ar
M
a
t,
ke
ar
m
o
Es
s CR.
ČR/SR, Kraft Food
8
Spotřebitelé se mění, jejich informovanost a nároky
nakupujících a jejich potřeby. Orientace na malé
rostou. Změny v segmentaci zákazníků mohou využít
a časté nákupy v blízkosti domova je příležitost pro
prodejci, kteří se soustředí na určité typy
menší prodejny. Jsou na ni připraveny?
i n ze rc e
VYZKOUŠEJTE
BÍLÝ JOGURT
z Mlékárny Valašské Meziříčí
Z pohledu dodavatele se k dané problematice v úvodu panelové diskuse vyjádřil
Martin Minář, obchodní ředitel ČR/SR společnosti Kraft Foods CR. Kromě jiného
mají podle něho i dodavatelské firmy před sebou
domácí úkol: společně s obchodníky všech velikostí správně ošetřit nákupní příležitosti také
z hlediska sortimentních kategorií. „Každá nadnárodní firma v jisté době do jisté míry profitovala na globalizaci. Připravila promoční aktivitu pro
pět zákazníků, kteří dohromady představovali 50
procent trhu, a tím jej pokryla. Malí prodejci jsou
z tohoto hlediska komplikovaní, protože vyžadují mnohem více úkonů. A to je kontinuální dilema,
které je třeba řešit,“ dodává.
NABÍZÍME REGIONÁLNÍ
VÝROBKY, KTERÉ LIDI ZNAJÍ
„Náš grunt má z pohledu tak zvaného nového
zákazníka velkou výhodu proti ostatním. Jsme síť
obchodů relativně mladá, na trhu působíme od roku
2010. Spoustou nových trendů a myšlenek jsme
stačili podchytit už při přípravě našeho konceptu.
A že to funguje, dosvědčuje fakt, že jsme po celé
republice dosud otevřeli 21 nových prodejen, které
jsou relativně úzce specializované na kvalitní české
a regionální potraviny. Zákazníci v nich najdou
výrobky regionálních pekařů či uzenářů, tedy
produkty, které znají a vyhledávají je. Exkluzivní
spolupráce s řadou výrobců pomáhá našim
prodejnám výrazně se odlišit. Naším cílem, který je
odrazem správně zvolené cesty rozvoje, je ještě
letos otevřít deset až patnáct takových prodejen.“
Jiří Málek, jednatel, Náš grunt
www.mlekarna-valmez.cz
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 9
ZÁKAZNÍK BY NEMĚL MÍT POTŘEBU
JÍT JINAM
Jiří Štorch, předseda představenstva Družstva Eso market, se zamyslel nad pojmem
nový zákazník. Myslí si, že k němu chodí
stále jedni a titíž zákazníci. Jen se možná
chovají trochu jinak, i když ne masivně.
Nesouhlasí s cestou specializace na určitý
sortiment, jako třeba na pekárnu: „Když máte
prodejnu o 200 metrech čtverečních, těžko se
budete takto vyhraněně zaměřovat.“ Jako podmínku dalšího dobrého fungování obchodu vidí
nabídku takového sortimentu, aby zákazník
neměl potřebu jít někam jinam. Pokud specializace, tak ji spíše vidí tak, že pekař bude mít svou
prodejnu. A když u tradičního trhu, tak přímé
dodávky čerstvého zboží, kde lze zákazníkovi vyjít
vstříc, poslouchat ho a věnovat se mu. Potom tlak
na cenu není tak zásadní.
JDE O VYTVOŘENÍ PRAKTICKY
RODINNÉHO VZTAHU
S tvrzením Zdeňka Skály, ředitele výzkumu Retail
& Shopper společnosti Incoma GfK, který ve své
prezentaci mimo jiné uvedl, že kopírování konkurence je cesta do pekel, souhlasí Peter Radobický,
manažer segmentu maloobchodních zákazníků
společnosti Makro Cash & Carry ČR: „S tímto
problémem se potýkáme v České i Slovenské
republice. Tradiční obchodníci vidí cestu v napodobování, a to hlavně cenami. Udržovat tempo
Štorch, protože podle něho nelze o zákazníkovi získat tu správnou informaci: „Myslím,
že ve většině případů, když se zákazníka
zeptáte přímo, tak vám řekne, jak by chtěl
nakupovat, a nesdělí vám, jak ve skutečnosti nakupuje. A v tom je velký rozdíl. Zákazník
mnohdy jinak přemýšlí a jinak se chová.“
s cenovou politikou maloobchodních sítí je přitom
dlouhodobě nemožné.“ Cestu spatřuje ve specializaci nebo diferenciaci, tedy kromě klasického
sortimentu nabídnout i něco osobního, co jinde
zákazníci nenajdou. Jde o pochopení a přístup
k zákazníkovi v podstatě na úrovni rodinného
vztahu. S tímto cílem v současné době jeho firma
v ČR i SR vytváří alianci Můj obchod. „U majitelů
prodejen pozorujeme fakt, že se snaží vyhovět
všem. Ale to se nedá. Přitom je nezbytné mít
uspořádaný sortiment s určitou logickou posloupností, aby prodejna byla přehledná.“ I proto
Makro/Metro nabízí zájemcům své široké know-how, které zahrnuje rovněž práci se sortimentem.
DEJTE NA SVOU INTUICI
Zdeněk Juračka, předseda SČMSD, přispěl do
diskuse poznatkem, že dobrý tradiční obchodník
nejedná plánovitě, ale intuitivně: „Ví, že když se
zákazník zeptá na jisté mýdlo, tak mu ho objedná,
protože příště přijde znovu. Zboží do regálu dá
intuitivně tam, kde ho nakupující nejlépe uvidí.“
S nezbytnou intuitivností prodejců souhlasí i Jiří
SPOLUPRACUJTE NA
DEFINICI SPRÁVNÉ
NABÍDKY
I s ohledem na měnícího se zákazníka je podle
Zdeňka Skály klíčem k úspěchu tradičního
obchodu sortiment a jeho správná volba: „Je to ta
zbraň, která rozhodne o situaci na trhu v příštích
několika letech. Ani ne tak ceny a promoce, ale
sortiment. Jeho perfektní nastavení a pochopení,
co znamená typický nákup v malé prodejně, to je
základní věc.“ Souhlasí s Martinem Minářem, že
právě tady je zásadní bod, kde se stýká zájem tradičního obchodu s velkými výrobci a dodavateli:
„A jestliže je mezi nimi zájem o spolupráci, tak by
měl být právě v této oblasti – v definici správného sortimentu pro formáty malých prodejen.“
Petr Hříbal
i n ze rc e
9
Samoska 10__ 22.02.13 16:50 Stránka 10
OZVĚNY
SAMOŠK Y
AKTIVNÍ PRODEJ
JAK PRODÁVAT AKTIVNĚ aneb
LÍNÁ HUBA – HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Boj o udržení zákazníka je v posledních patnácti
letech pro tradiční obchodníky alfou a omegou
jejich podnikání. Využívání metod velkých
nadnárodních řetězců jim však tuto bitvu vyhrát
nepomůže. Správnou cestu naopak znamená
návrat k vlastním kořenům.
10
Zatímco v roce 1997 nakupovalo na tradičním
trhu 60 % českých domácností a v roce 2007
ještě 39 %, loni se už jejich podíl scvrkl na pouhých 13 %. To jistě není situace nijak radostná,
sedět v koutě a lomit rukama ji však vylepšit rozhodně nepomůže.
TRADIČNÍ OBCHOD
POTŘEBUJE TRADIČNÍ
NÁSTROJE
i n ze rc e
Proč tradiční obchod vyklidil tak rychle své pozice? Důvodů je jistě více, podle Miloše Tomana,
marketingového poradce, však bylo rozhodující,
že většina malých obchodníků začala napodobovat velké nadnárodní řetězce, místo aby využila nástrojů, které jim byly vlastní, které vždy
fungovaly a jichž se naprosto zbytečně vzdali.
NABÍDNOUT A DOPORUČIT
NEZNAMENÁ OBTĚŽOVAT
Ke zmíněným tradičním nástrojům patří především aktivní prodej. Řada obchodníků má ale při
uplatňování tohoto stylu určité zábrany – má totiž
pocit, že není správné zákazníkovi něco nutit
a vlastně ho tak obtěžovat. Správně vedený
aktivní prodej je ale služba zákazníkovi, která
malý obchod dokáže odlišit od velkých řetězců –
poskytne totiž kupujícímu informace a vzbudí
v něm emoce, které mu právě ve velkých řetěz-
AKTIVNÍ PRODEJ NENÍ
NIC NOVÉHO
Strakošově kuchařce řekl: „Jé, slečno, vy dnes
máte hezkou jupku!“ Kuchařka se celá zapálila
a nakoupila místo dvou květáků čtyři, místo
dvou citrusů třeba pět, a také i kapustu,
třebaže ji pak vůbec nevařila a dala králíkům.“
Leopold Němeček, Frantík letí do světa, 1946
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 11
Í
DOPORUČEN
cích tak často chybí.
Využít přitom lze všech
jeho smyslů.
POZOR NA VHODNÉ
ZBRANĚ!
ich vlastními
„Nikdy nebojujte s obry jej
em lépe.“
zbraněmi. Ovládají je mnoh
poradce
vý
Miloš Toman, marketingo
STAČÍ JEDNO SLOVO
NAVÍC
Řadu informací přijímá zákazník sluchem. Proto je důležité umět
s ním mluvit – nebát se doporučit mu
zboží (což ovšem znamená opravdu o něm něco
vědět), nabídnout pohotově náhradu za něco, co
není na skladě nebo co nevedeme, či se vhodně
zmínit o tom, co kupují jiní. Přitom můžeme působit i na jeho emoce. „Často se vyjadřujeme zbytečně jednoduše – a přitom stačí jedno přídavné
jméno navíc a zvýšíme účinnost toho, o čem mluvíme. Nemusíme nabízet jen chleba, ale chleba
měkoučký, voňavý, křupavý – cítíte, jak se vám
začíná jeho chuť objevovat na jazyku?“ doporučuje Miloš Toman.
NAKUPUJE SE I OČIMA
Je jasné, že na zákazníka působí velmi silně to,
co v obchodě vidí – důležité je však i to, kde to
vidí. „Hořčice samozřejmě může být v regále, ale
když ji dáme k uzeninám a ještě poblíž přidáme
rohlíky, třeba už se zákazníkovi vybaví večeře –
a o nákupu je najednou rozhodnuto,“ vysvětluje
Miloš Toman a dodává, že stejně tak se vyplácí
předvést zákazníkovi při pultovém prodeji zboží
co nejdetailněji. „Cítí se pak svým způsobem
sýr nebo rohlík je, nabídněte kousek k ochutnání a zapojte tak další
zákazníkův smysl – chuť. Prodej se
určitě zvýší,“ tvrdí Miloš Toman.
POŠIMREJTE
ZÁKAZNÍKŮV NOS
zavázaný a na oplátku se bude snažit něco koupit. Nikdy však nesmí ztratit pocit, že si mohl
vybrat,“ zdůrazňuje Miloš Toman.
DOSTAŇTE LIDEM ZBOŽÍ NA JAZYK
S předváděním potravin souvisí i jejich ochutnávky. Větší efekt než stánek s hosteskami přitom má, jsou-li přímou součástí prodeje. „Když
se u pultu zákazník zeptá, jaký ten salám, šunka,
Když obchod s potravinami nijak
nevoní, ochuzuje se o jeden smysl,
jímž se k zákazníkovi dostávají
informace. To dobře vědí i nadnárodní řetězce, proto se tak často
v jejich hypermarketech nebo supermarketech grilují kuřata či rozpéká pečivo – člověk při jejich vůni
nedostane chuť jen na ně, ale na
jídlo všeobecně. V malé prodejně
přitom podle Miloše Tomana stačí
nechat třeba někde vzadu vařit párek, i kdyby se
pak měl vyhodit. Podobných vychytávek se
samozřejmě může ve všech oblastech prodeje
potravin najít mnohem více, jejich účel je však
jediný – zajistit, aby se zákazník cítil v prodejně
dobře a vzbuzovala v něm pozitivní emoce. Na
takové místo bude totiž vždycky rád chodit.
Jana Dulíková
i n ze rc e
11
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 12
OZVĚNY
SAMOŠK Y
VYBAVENÍ PRODEJEN
NESTRESUJTE ZÁKAZNÍKA
NEPŘÍJEMNÝM PROSTŘEDÍM
Jak si získat nebo udržet zákazníka? Důležité je,
aby pro něj byl nákup příjemným zážitkem, nikoliv
stresem. Zajistit takový zážitek pomůže správné
vybavení prodejny a její zajímavý design.
12
Když si zákazník položí otázku „Co a kam zajdu
nakoupit?“, ovlivní ho při odpovědi několik základních faktorů. K nim vedle cen prodávaných
produktů, marketingových akcí či merchandisingu patří v neposlední řadě i dojem z celé
prodejny, a ten význačnou měrou ovlivňuje její
vybavení.
TRENDEM JE VOLNÝ PROSTOR
A NIŽŠÍ REGÁLY
V současné době se při vybavování prodejen
vedle technických vymožeností, jako jsou například samoobslužné pokladny, klade důraz
především na vzdušnost a dostatečný prostor
pro pohyb zákazníků, přehlednost, barevnost
a vhodné osvětlení. S prvními dvěma body souvisí i změna v uspořádání prodejních regálů: jejich
výška se začala snižovat – obvykle na 150 až
i n ze rc e
Jsme čeští zpracovatelé a producenti masných výrobků, kteří svou činností navazují na
téměř 100letou tradici masné výroby v Opavě.
Tímto jsme zavázáni k tomu, abychom i současným spotřebitelům nabízeli jen to nejlepší z masa
a uzenin. Při výrobě si proto velmi zakládáme na dodržování tradičních receptur i výrobních postupů.
dic
a
r
t
a
l
í
s
.
..
e
Šunka od kosti
výběrová
Dekor šunka
www.bivoj.cz
Bivojova klobása
160 cm. „Díky tomu se zákazník v prodejně líp
orientuje a pohodlně dosáhne i na zboží v horní
polici, zatímco prodavači zase mají lepší přehled
po celé prodejně. Zároveň se zmenšuje i hloubka regálů zhruba na třicet až čtyřicet centimetrů
– vždyť prodejna není sklad, aby regály musely
pojmout co nejvíce zboží,“ říká Milan Harasim,
vedoucí prodeje retail společnosti Wanzl.
PLECH ZAČAL USTUPOVAT
DRÁTU
Zvláště v západní Evropě je pak současným trendem ústup plechových regálů a jejich výměna za
drátěné. „Drátěné police mají výšku několik milimetrů, takže nerusí pohled na zboží. Při pohledu
na takový regál má zákazník navíc pocit stále
doplňovaného zboží, protože díky průhledné
zadní stěně gondoly je možné vidět zboží
i z druhé strany. Výhodou je i to, že kruhové
zakončení drátěného regálu či zakončení v podobě vlny navazuje na regálové uličky a umožňuje
pozorovat zboží ze všech stran, což je vhodné
zvláště pro vystavení akčního či jinak atraktivního zboží,“ vyjmenovává důvody pro příklon
k drátěným regálům Milan Harasim, podle něhož
je příjemné i to, že drátěné regály lze v prodejně
bez problémů kombinovat se dřevem, sklem,
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 13
Í
DOPORUČEN
NĚKDY STAČÍ STOKORUNY
sign prodejny dělá hodně.
„Nikdo asi nepopře, že de
ských tradičních prodejen
I provedení českých a morav
však někdy spočívá v detai
dnes bývá pěkné, problém
é
viklané schody, opadan
lech. Nenatřené dveře, roz
azníka odradit, a přitom by
dlaždice – to vše dokáže zák
pár stokorun…“
na nápravu občas stačilo jen
deje retail, Wanzl
Milan Harasim, vedoucí pro
FANTAZII SE ŽÁDNÉ
MEZE NEKLADOU
suše a sterilně – a opět nemusí jít o velké
náklady. Důraz je dnes přitom třeba klást
zvláště na vystavení pečiva i ovoce a zeleniny –
především některé malé vesnické prodejny by
13
plasty, zrcadly, chromem i dalšími moderními
materiály.
POMOCI MŮŽE I NOVÝ VOZÍK
Investice do nového vybavení prodejny, případně
jejího celého remodelingu, představuje samozřejmě finančně poněkud náročnější investici.
Někdy však lze prostředí a s ním celkovou atmosféru obchodu výrazně vylepšit zdánlivými drobnostmi, které příliš nestojí. Důležitý je už vstup do
prodejny – oprýskané dveře, rozviklané schody,
špinavá výloha nebo šmajdavá kolečka u vozíků
nové zákazníky asi nepřilákají. Dobré je naopak
přidat mezi vozíky i jeden či dva dětské – radovat
se z nich budou děti i jejich maminky, a tato skutečnost bude jistě hrát roli při jejich rozhodování
SOUČASNÉ TRENDY
V ZÍSKÁVÁNÍ KLIENTELY
• Důraz na vzhled budovy a přístup zvenčí
• Uspořádání a čistota nákupních vozíků
či košíků
• Přehledný vstup do prodejny
• Důraz na vhodně zvolené a uspořádané regály
či gondoly
• Dotváření atmosféry pomocí dekorativních
fotografií a osvětlení
• Využití barev, materiálů a dekorací
• Důraz na uspořádání oddělení ovoce a zeleniny
• Samoobslužná pokladní zóna
• Dojem čistoty, prostoru a přehledného
uspořádání prodejny
(Zdroj: Wanzl)
o příštím nákupu. K dotváření atmosféry uvnitř
prodejny se dnes často využívá velkých dekorativních fotografií, různých typů osvětlení, příjemných barev, zajímavých neotřelých materiálů
a dekorací.
Tomu by se neměly vyhýbat ani malé prodejny,
neboť bez těchto prvků působí jejich prostor
měly zapomenout na prodej z plastových přepravek a snažit se najít nějaký zajímavější způsob jejich předvedení – fantazii se zde meze
nekladou. To, že tyto produkty nebudou ovadlé,
by pak už mělo být samozřejmé.
Jana Dulíková
i n ze rc e
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 14
OZVĚNY
SAMOŠK Y
ROZHOVOR
JEDNOZNAČNÉ ANO
SKUPINOVÉMU PODNIKÁNÍ
Inspiraci ze zahraničí na desátou Samošku přivezla
Else Groen, generální ředitelka evropského
sdružení samostatných obchodníků UGAL.
V exkluzivním rozhovoru pro náš časopis se kromě
jiného rozhovořila o tom, jak se daří tradičnímu
trhu v Evropě a v čem se mohou malí obchodníci
spojit, aby mohli lépe čelit konkurenci
zahraničních řetězců.
14
Zboží&Prodej: Proč podle vás zatím v České
republice nejsou podnikatelská družstva?
Else Groen: To není záležitost jenom České
republiky, ale všech východoevropských zemí.
Pravděpodobně za to mohou kulturní základy.
Pokud chtějí být vaši lidé nezávislí, chtějí být
opravdu nezávislí. V momentě, kdy se octnou
v nějaké skupině, i když třeba podnikatelské, cítí
v tom něco jako socialistické pozadí. A to se jim
příliš nelíbí. Rádi mají své věci pevně v ruce.
i n ze rc e
Z&P: Přitom podle vašich zkušeností má tento typ spolupráce
řadu výhod.
E. G.: Má mnoho výhod. Jedna
z hlavních je, že danou skupinu
vedou sami maloobchodníci, jsou
na jejích výsledcích závislí, a tak
dělají vše pro to, aby fungovala.
Pokud jste ve skupině, nedíváte se
jenom na svůj vlastní obchod, ale
také na to, co je pro vaši skupinu
nejlepší. Musíte pracovat na obou
stranách. Když si vede skupina
dobře, daří se i vašemu obchodu.
A naopak. Pokud jsou retaileři
zapojeni do vedení skupiny, cítí se
s ní mnohem více spojení, skutečně se cítí jako její součást.
Z&P: Jsou také jejími majiteli,
což se evidentně musí odrážet
i ve výrobcích a službách, které
poskytují zákazníkům.
E. G.: Samozřejmě. Chtějí být nejlepší oni sami, chtějí, aby jejich
skupina byla nejlepší, snaží se poskytovat opravdu ty nejlepší služby a produkty a přizpůsobují se
tomu, co chtějí zákazníci. A to je důvod, proč tyto
skupiny v západoevropských zemích fungují tak
dobře. Daří se jim dokonce mnohem lépe než
integrovaným řetězcům. A to i v dobách ekonomické krize!
Z&P: Myslíte, že to ještě nějakou dobu potrvá, nebo už nastal čas, aby se i v tuzemsku
změnil v tomto směru názor na tento typ společného podnikání?
E. G.: Myslím si, že až daný systém opravdu
pochopíte a uvidíte jeho výhody, potom můžete
zavést něco podobného. Ovšem nemůžete už
zavedený systém zcela přeměnit. Pokud máte
systém, který byl nastartován velkoobchodem
a jde spíše o symbolickou skupinu, kde velkoobchod říká: dobře, budu vám dodávat zboží, a vy
přesto můžete používat název a produkty s vlastní značkou a vše kolem – výměnou za stanovenou cenu. To je totéž, co dělá například SPAR,
ale pokud vím, i některé české skupiny realizují
podobné systémy. Takový systém nemůžete
předělat na podnikatelské družstvo, protože
v jeho čele už je velkoobchod. Ale můžete přistoupit k jistým krokům – například více zapojit
maloobchodníky nebo od nich získávat větší
zpětnou vazbu nebo jim poskytovat více možností výběru, což by takové skupině v podstatě
také přinášelo prospěch.
Z&P: Všichni teď čelíme jistým následkům
hospodářské recese. Možná, že díky ní nadešel nejlepší čas k takové změně, která by
mohla pomoci všem zúčastněným.
E. G.: Možná nastal ten správný moment. I proto,
že tento typ spolupráce je v současnosti velice
oblíben mezi evropskými politiky. A to i v důsledku velice dobrého lobbování mého předchůdce.
Mimochodem – lobbování se v poslední době
stalo oficiální součástí legislativního procesu.
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 15
ELSE GROEN
Else Groen je generální ředitelka evropského
sdružení samostatných obchodníků UGAL, které
letos slaví 50 let od svého založení. Vystudovala
obchodní právo na univerzitě v Leidenu
v Nizozemsku. Svou kariéru začala před 25 lety
stáží na Generálním ředitelství pro hospodářskou
soutěž v Evropské komisi, pro niž pracovala jako
právník v komunitní advokátní kanceláři Belmont.
Během práce pro Coopers & Lybrand Europe
působila několik let jako externí konzultantka
Evropské komise na projektu sítě evropských
informačních center pro malé a střední podniky.
Před tím, než se v červnu 2012 stala generální
ředitelkou sdružení UGAL, byla přes deset let
generální tajemnicí FEACO, Evropské federace
asociací manažerského poradenství.
I díky tomu se dnes všeobecně říká, že každý,
kdo je do něčeho zapojen, by se měl podílet i na
rozhodování a měl by mít možnost říci, co chce
a jak by to mělo fungovat. Takže něco jako otevřený proces. A my se viditelně zúčastňujeme
různých debat na toto téma a říkáme: my tyto
skupiny zastupujeme a toto jsou věci, které je
odlišují. A dotyční lidé dnes říkají: ano, to je ve
skutečnosti velice dobrý, skvělý systém. Máme
díky němu více podnikatelů a my chceme podnikání podporovat. I proto, že s těmi všemi řetězci,
které teď ovládají trh, ztrácíme naše podnikatele.
Řetězec má jenom jednoho podnikatele, ti ostatní jsou manažeři. A tohle je jedna z cest, jak podporovat podnikání v retailovém sektoru.
vá situace: žádný z TOP 10 nemá větší než
desetiprocentní podíl na trhu. Co je podle vás
v pozadí a jak se bude situace dále vyvíjet?
E. G.: Je to následek toho, že v tuzemsku stále
působí poměrně dost významných hráčů. Je to
pro ně zajímavý trh a všichni se snaží nějakým
způsobem dostat toho druhého ze hry. V určitý
moment začnou někteří vyhrávat, jiní zase prohrávat. A někteří z těch, kteří nakonec prohrají,
se stanou podle mého názoru nezávislými
obchodníky. Pokud se nespojí do skupiny
a nebudou mít co nabídnout.
Petr Hříbal, Veronika Mišíková
i n ze rce
Ročně doručit
532 746 640 dopisů,
to už je pořádné sousto.
Z&P: Když mluvíme o maloobchodním sektoru, v rámci moderního retailu je u nás zajíma-
Efektivně vyřešíme
i vaši korespondenci
Nechceme vás krmit nudnými čísly, ale máme pro vás pořádnou porci argumentů.
Přes 500 milionů doručených dopisů ročně, bezmála 90 let zkušeností, 3 300 poboček
a také perfektní logistická síť vám dává záruku efektivního vyřešení vaší firemní
korespondence. Od úvodní kompletace dat přes tisk až po úspěšné doručení.
Spolehněte se.
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 16
OZVĚNY
SAMOŠK Y
PŘÍPADOVÁ STUDIE
KDYŽ ČESKÁ SÍŤ PŘEBÍRÁ
ZAHRANIČNÍ KONKURENCI
LAKMUSOVÝ PAPÍREK
ÚSPĚŠNOSTI
Teta Drogerie místo prodejen Schlecker. Co tento
ly loňské
šnosti přechodu by
pě
ús
em
rk
pí
pa
bo kazí
„Lakmusovým
svátky zachraňují ne
ito
m
tě
ed
př
y
dn
tý
a
ěma týdnům –
Vánoce. Poslední dv
– díky posledním dv
je
ec
in
os
pr
e
ož
ot
to super. Když se
byznys. Pr
Když se povede, je
.
íc
ěs
m
ný
ěr
ům
pr
paní zvrádvojnásobný než
li jsme vánoční kam
tě
Ch
.
né
at
šp
ě
dn
iročně
nepovede, je to ho
době přechodu mez
v
ly
by
r
ke
ec
hl
Sc
ny
nocemi vykázaly
tit i fakt, že prodej
ním týdnu před Vá
ed
sl
po
V
t.
en
oc
pr
ích prodejen
v propadu -10
erií včetně původn
pohledu
prodeje Teta Drog
inimálně z našeho
M
t.
en
oc
pr
31
o
k špatné.“
Schlecker nárůst
u krizí není zase ta
to
s
to
že
ví,
je
m
se ná
ketingový ředitel,
David Vejtruba, mar
p.k.Solvent
na českém trhu dosud hodně neobvyklý přesun
znamenal pro společnost p.k.Solvent, ve svém
příspěvku detailně přiblížil její marketingový
ředitel David Vejtruba.
16
V jakých dimenzích se vše v loňském roce odehrálo? Teta Drogerie měla původně 210 vlastních prodejen, 300 tzv. klubových franchis a 170
franchis bez klubu (spíše nákupních aliancí).
Vedle toho bylo na trhu 142 prodejen Schlecker,
více než 200 prodejen dm drogerie markt a přes
100 obchodů Rossmann. Místa prodeje Teta
Drogerie a Schleckeru se nacházela v centech
měst i v nákupních centrech. A k tomu ještě něco
navíc. „Anton Schlecker se zapomněl v 80. letech
minulého století, jeho systém byl založen na osekávání nákladů a nulových investicích. Když jsme
přebírali jeho prodejny, nebylo v nich možné přistoupit ke kusové inventuře, protože k tomu neexistoval systém. Nebyl tam internet, přenos dat
probíhal vytáčenou linkou v noci a většinou
s padesátiprocentní úspěšností přenosu.
VÁNOCE
Prodejny byly také hluboko pod stavem, tak jsme
kromě jiného museli okamžitě přijmout 200 prodavaček,“ popisuje situaci David Vejtruba.
ŠÍŘE SORTIMENTU JE ZACHOVÁNA
Proč se firma rozhodla pro jednotnou značku
Teta Drogerie? Při tomto rozhodování se podle
Davida Vejtruby zohledňovaly čtyři základní faktory: dostupnost, atmosféra v obchodě, cena
a nabídka sortimentu a služeb. Podle výsledků
i n ze rc e
zkoumání mezi spotřebiteli je Teta Drogerie velice oblíbená a má méně odmítačů; stejně tak
vykazuje lepší vztah spotřebitelů ke značce. Na
druhé straně Schlecker měl velký počet nespokojených zákazníků. Naopak oceňována byla
jeho široká nabídka kosmetiky. Také proto se
zachovala šíře sortimentu Schlecker. „Máme více
dekorativní kosmetiky, parfémů, luxusní péče
o pleť a vlasy a nově také dětskou výživu a kosmetiku,“ specifikuje David Vejtruba.
NOVÝ LETÁK INSPIRUJE
Důležitá byla také schopnost zaujmout spotřebitele ve smyslu nabídky a akční nabídky. A velkým
nositelem informací o daném produktu je samozřejmě také leták. Došlo k rozšíření jeho formátu
i počtu stran o dalších osm věnovaných kosmetické nabídce. Nový leták inspiroval, kromě jiného pomohl i k vyšší ochotě nakupovat, k lepší
srozumitelnosti cenovek a následně ke zvýšení
výkonů promočních prodejů.
Nabízíme Vám servis a prodej
nářezových strojů všech
významných evropských
výrobců, grilů na kuřata,
konvektomatů, mlýnků, vah,
pecí na pečivo a dalších vysoce
kvalitních potravinářských zařízení
Najdete nás v Ústí nad Labem
Praze
Rokycanech
Ostravě
Slavkově u Brna
GASTROTECHNO GROUP s.r.o.
Na Luhách 12
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 602 152
Mob: 733 383 999
E-mail:[email protected]
www.gastrotechnogroup.cz
ZE TŘÍ BUDE JEDNA
A co bude následovat? „Již pracujeme na dalším
zvýšení konkurenceschopnosti Teta Drogerií,
které mají v současnosti tři tváře: Teta modrá,
Teta klubová a Teta start. Postupem času bude
docházet ke sjednocování jejich sortimentu,
v březnu by měla být realitou vzorová prodejna
s novým logem a v průběhu léta by měla začít
přestavba jednotlivých prodejen,“ prozrazuje
David Vejtruba. Dojde tak ke sjednocení tří
podob Teta Drogerií, a to z hlediska sortimentu,
letáku, cen, propagačních materiálů, nabídek
v klubu, ale také dodržování listingu, sortimentu,
planogramů a dalších náležitostí.
Petr Hříbal
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 17
FRANCHISA OZVĚNY
JSTE PŘIPRAVENI
NA EXPANZI?
SAMOŠK Y
ných podnika„Místo, aby sto drob
ání,
jlepší formě podnik
telů přemýšlelo o ne
u
no
le
yš
převzít již vym
je pro ně výhodnější
ém
syst u.“
u ve franchisovém
rm
fo
ou
en
ěř
ov
pr
a
adatel
Manfred Maus, zakl
zce Obi
franchisového řetě
Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce
společnosti AVEX systems, ve vymezeném čase
nabídl zájemcům workshop s cílem objasnit
základní atributy úspěšného a kvalitního
franchisového konceptu, hlavní strategie expanze
franchisových systémů a poskytnout doporučení
a rady z praxe.
Úvodem Aleš Tulpa uvedl a osvětlil definice
pojmů, které danou problematiku vymezují: franchising, franchisa, franchisor, know-how franchisora, franchisant, franchisová smlouva (v České
republice nepojmenovaná, obvykle o rozsahu 60
až 100 stran), franchisový balík (rozsah plnění
poskytovaných franchisorem: pro představu –
mívá 300 až 1000 stran) a franchisové poplatky.
Stručně také shrnul fungování franchisového
systému v praxi.
VOLTE MEZI PĚTI STRATEGIEMI
Pokud jde o expanzi franchisových konceptů
(centrál) do zahraničí, na světě se postupem času
etablovalo pět strategií, které mají své výhody
i nevýhody: direct-franchising (vhodná pro nové
trhy nebo trhy v okolních zemích a pro menší
počet franchisorů), národní franchisová centrála
(zřízení 100% dceřiné společnosti, většinou pro
důležité a perspektivní trhy; nejlepší, ale nejdraž-
PRO KOHO A KDE JE
FRANCHISING VÝHODNÝ?
• zejména pro oblast malého a středního
podnikání
• pro osoby fyzické i právnické
• nejčastěji se uplatňuje v obchodě, různých
službách a gastronomii
• master-franchising je nejčastější forma
expanze na nové trhy
• vývoj vlastního franchisového systému je
časově i kapitálově poměrně náročný, ale
možný a reálný
• nákup franchisové licence a know-how, nebo
vlastní vývoj? Před rozhodnutím je nutná
analýza odborníka
ší způsob expanze), joint-venture (založení společné firmy s lokálním obchodním partnerem,
který přebírá část rizika podnikání), master-franchising (nejčastější forma expanze na nové trhy,
zvolení master-franchisového partnera, který se
na daném trhu chová jako franchisor) a area
developer (nalezení lokálních partnerů, tzv. area
developerů, kteří pro zahraniční centrálu vyhledávají vhodné franchisory).
PŘEDEJDĚTE BUDOUCÍM SPORŮM
Jaký je současný vývoj? Ve světě funguje
16 tisíc franchisových systémů, v České
republice jich je dnes asi 180, v roce 2000
jich přitom bylo jenom 50. Odborníci odhadují, že do roku 2015 bude v tuzemsku
operovat asi 240 franchisových systémů,
na Slovensku jich má být o 100 méně.
„V České republice je tedy jednoznačný
trend rozvoje franchisového podnikání
a zvyšuje se nabídka franchisových systémů. Kdyby poptávka nebyla, tak sem franchisové systémy nejdou. Pokud jde o rozdělení mezi obchod a služby, je to 40 ku
60 procentům. Do služeb přitom spadají
i gastronomie, fast foody, hotely a další,“
shrnuje aktuální situaci Aleš Tulpa. Vzhledem k turbulentnímu rozvoji franchisy doporučuje hned na začátku každé takové spolupráce (při
expanzi do další země nebo uzavírání smlouvy
s novým partnerem) specifikovat veškeré podmínky tak, aby v budoucnu nedošlo ke zbytečným soudním sporům, nebo dokonce k anulování smlouvy. Štěstí přeje připraveným!
Petr Hříbal
i n ze rc e
17
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 18
OZVĚNY
SAMOŠK Y
KOMUNIKACE
VYUŽIJTE SVŮJ OBCHOD
PRO EFEKTIVNÍ PODPORU
PRODEJE!
V postojích k využití prostředků komunikace na
prodejní ploše panují mezi nadnárodními řetězci
a tradičními obchodníky značné rozdíly. Daniel
Jesenský, viceprezident POPAI CE, představil výsledky
nového průzkumu Retail In-store Marketing Manual
(RIMM), z něhož vyplývá, kterému typu reklamy
18
nejen v místě prodeje věří obchodníci, kterému
dodavatelé a který se pro tradiční trh ukazuje jako
nejefektivnější. Průzkum byl realizován spolu
s agenturou OMD (OMG Research) za podpory
portálu mistoprodeje.cz a časopisu Zboží&Prodej.
V rámci průzkumu byli osloveni zástupci vybraných mezinárodních širokosortimentních řetězců
i lokálních maloobchodních sítí, hobby řetězců,
elektroprodejen a drogistických řetězců. Průzkum
proběhl formou on-line dotazování CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a byl realizován
prostřednictvím unikátního nástroje OMG Snapshots. Tento exkluzivní výzkumný nástroj umožňuje získat relevantní a aktuální informace o spotřebitelském chování, názorech a postojích
různých cílových skupin. OMG Research je
výzkumné oddělení, které realizuje marketingové
výzkumy pro klienty mediálních agentur OMD,
PHD a Attention!Media. Zabývá se zejména
výzkumy týkajícími se efektivity marketingu
a komunikace. Průzkum je součástí dlouhodobého monitoringu názorů zástupců maloobchodních
řetězců, který POPAI CE provádí od roku 2005.
Průzkum zejména zjišťoval, co především motivuje maloobchodní společnosti ke spolupráci se
zadavateli reklamy v oblasti in-store komunikace
a naopak jaké aspekty jim v této spolupráci
chybí, jaké jsou vnímané přínosy i negativa POP
nástrojů ze strany maloobchodu, jaké jsou postoje maloobchodu k různým typům médií a jak
zástupci maloobchodu vnímají důležitost jednotlivých in-store médií. Průzkum obsahuje rovněž
detailní hodnocení využitelnosti jednotlivých typů
komunikačních prostředků v místě prodeje.
LOKÁLNÍM SÍTÍM JDE O NOVÉ
ZÁKAZNÍKY
Výsledky průzkumu odhalily některé významné odlišnosti mezi názory mezinárodních a lokálních maloobchodních sítí. Zatímco hlavním
motivačním faktorem pro spolupráci s dodavateli v in-store je pro
mezinárodní maloobchodní sítě
zvýšení prodeje podporovaných
produktů, lokální maloobchodní
sítě chtějí hlavně přilákat nové
zákazníky. To potvrzují často zmiňované strategie lokálních maloobchodníků, kde v centru zájmu je
zákazník. Mezinárodní řetězce mají
primární cíle definované ekonomickými ukazateli.
Podle Martiny Malcové, marketingové ředitelky
řetězce SPAR ČOS, je generování zisku velmi
přínosné, a to za celou kategorii, nikoliv jen pro
jednotlivý produkt. Je ale zároveň velmi důležité,
aby místo prodeje bylo pro zákazníka natolik příjemné, aby zde strávil co nejvíce času, aby si
mohl v klidu nakoupit a aby se v nabízeném sortimentu vyznal.
Zástupci lokálních maloobchodních sítí v průzkumu potvrdili, že za současného rozdělení trhu
je pro lokální řetězce důležitý každý zákazník.
Generování zisku, zákaznická loajalita, zejména
získání nových zákazníků a vytvoření bližšího
vztahu se zákazníkem přímo v prodejně, to jsou
pro ně primární cíle. Jak připomněl Michal
Charvát z OgilvyAction, v rychloobrátkové kategorii je klíčová penetrace, tedy přivést nové
zákazníky. Jak dále uvedl, je třeba zapomenout,
že máte nějaké své zákazníky, a snažit se získat
i n ze rc e
NOVÝ PALETOVÝ
VOZÍK LIMITED
EDITION
POUŽITÁ
MANIPULAČNÍ
TECHNIKA
stronger together
ogether
Akční
nabídka
manipulační
techniky
Paletový vozík
BT Limited edition
Čelní akumulátorový vozík
Toyota 8FBET15
Nosnost: 2 300 kg
Vidlice: 1150×520 mm
Řídící kola: Polyurethan
Vidlicová kola:
Single
polyurethan
Rok výroby: 2009
Nájezd motohodin: 10 847
Kapacita: 1 500 kg
Délka vidlic: 1 000 mm
Stožár: Duplex - 3 300 mm
Záruka: 6 měsíců/500 MTH
7.990 Kč
197.000 Kč
www.toyota-forklifts.cz
Objednávejte na: Toyota Material Handling CZ s.r.o., K Vypichu 1049, 252 19 Rudná, Tel.: +420 311 651 111, e-mail: [email protected]
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 19
zákazníky ostatních konkurenčních značek a produktových kategorií. To jediné podle něj může
vrátit investici vloženou do POP materiálů.
TRADIČNÍ TRH POŽADUJE
OD POS VÍCE KREATIVITY
Z odpovědí respondentů vyplynulo, že povolování umísťování POP prostředků pro mezinárodní i lokální řetězce není primárně motivováno
poplatky za jejich umísťování, respektive nevnímají je jako výrazně důležité. Podle slov Dany
Bělouškové z POS Media jsou primárním argumentem kvalita a přínos POP materiálů. Překvapivě ani zlepšení atmosféry nákupního prostředí
nepovažují maloobchodní společnosti za důležitý motivační faktor ke spolupráci se svými dodavateli a nasazování prostředků in-store komunikace. Hlavním důvodem tohoto postoje je na
základě diskuse fakt, že účastníci průzkumu chápali tuto otázku z pohledu dodavatelů konkrétních značkových výrobků, a nikoliv celých produktových kategorií.
V oblasti spolupráce s dodavateli v in-store chybí
zástupcům mezinárodních maloobchodních sítí
zejména prokazování účinností a efektivity POP
prostředků, naopak lokální maloobchodní sítě
postrádají hlavně kreativní nápady.
DOPORUČENÍ
PRO DODAVATELE
POS MATERIÁLŮ
NA TRADIČNÍ TRH:
• Sbírejte a předkládejte argumenty hovořící
o přilákání nových zákazníků a zvýšení obratu
kategorie.
• Buďte kreativnější a berte ohled na specifickou
prodejní plochu.
• Hlídejte si kvalitu a velikost POS prostředků.
• Velký potenciál v sobě skrývá in-store rádio.
• Dávejte si pozor na přesycenost.
Nedostatek kreativních nápadů prezentovaný
lokálními maloobchodníky je podle výsledků
výzkumu dán především tím, že dodavatelé
reklamy tomuto distribučnímu kanálu nevěnují
tolik pozornosti jako mezinárodním sítím a dodávají spíše univerzální in-store řešení, která neodpovídají prodejní ploše v malých prodejnách. Pro
tato místa prodeje je tedy nezbytný individuální
přístup, ale ten se zase dodavatelům nevyplácí
z hlediska nákladů.
Zároveň prý lokální maloobchodníci spolupracují s menšími, často lokálními dodavateli, kteří
nedodávají tak sofistikovaná in-store komunikační řešení jako globální dodavatelé. To se pak
odráží na kreativní i všeobecné úrovni POP kampaní v prodejnách lokálních maloobchodních sítí.
STÁLE CHYBÍ UŽŠÍ SPOLUPRÁCE
Směrem k mezinárodním obchodníkům je tedy
třeba stále generovat a prezentovat studie na
téma přímých ekonomických přínosů nasazování POP médií. Ač se může zdát, že již existuje
dostatek zkušeností a výzkumů, které to v minulosti prokázaly, na základě výsledků průzkumu je
stále po nich poptávka a jejich význam by neměl
být podceňován. V této souvislostí lokální i mezinárodní maloobchodníci přiznávají, že jsou
ochotni věřit i výsledkům studií z jiných maloobchodních prodejen nebo trhů, pokud jsou takové
výsledky relevantní k jejich prodejním plochám.
Zajímavé je, že i v průzkumu mezi zadavateli
reklamy z roku 2011 byly důkazy o efektivitě
vyhodnoceny jako jeden ze tří nejvýznamnějších
nedostatků ve spolupráci s dodavateli POP
komunikačních řešení. Maloobchodníci tedy
požadují tato data po svých dodavatelích (zadavatelích reklamy), a ti je zase požadují od svých
dodavatelů. Evidentně na tomto poli všechny
články trpí nedostatkem, a trh by tudíž měl existujícímu deficitu dokázat vyjít vstříc vyšší mírou
spolupráce mezi všemi články. Bez jejich aktivní
spolupráce se tato data v podstatě nedají generovat. Otázkou zůstává, kdo z nich by měl být iniciátorem a organizátorem takových projektů.
PRODEJNY NESMÍ BÝT
PŘESYCENÉ REKLAMOU
Zástupci mezinárodních sítí označili za největší
problém, který brání rozsáhlejšímu umísťování
in-store prostředků, nesoulad POP prostředků
s interními pravidly pro jejich umísťování. To je
dáno kromě nedisciplinovaností dodavatelů, kteří
mají tendenci pravidla porušovat, také nepřehledností a častými změnami těchto pravidel,
jejichž interpretace se prý často liší i mezi jednotlivými interními odděleními maloobchodníků.
Z diskuse vzešlo doporučení pro dodavatele zajímat se proaktivně o pravidla a snažit se je maximálně dodržovat. Tím uspoří nemalé starosti
a náklady vzniklé možným zmařením neodpovídajících POP kampaní, protože POP prostředky
vyrobené v rozporu s pravidly se nakonec vůbec
nemusí dostat na prodejní plochu, pokud se zjistí
jejich nedostatky až těsně před nasazením.
Lokální maloobchodní sítě tohle naopak vnímají
jako marginální problém, a to především proto,
že ve významnější míře takovými pravidly nedisponují. Pro ně je naopak největším problémem již
zmíněná nízká úroveň kreativity dodávaných
řešení, nízká kvalita POP médií a jejich nevhodné
rozměry nerespektující specifika menších prodejen lokálních maloobchodníků.
Všechny maloobchodní sítě pak považují za
negativum přesycenost prodejen, a také to, když
POP prostředky překážejí zákazníkům. To prý je
hlavní důvod regulací jejich podoby a množství
v prodejnách.
NA TRADIČNÍM TRHU
MÁ ÚSPĚCH IN-STORE RÁDIO
Pro mezinárodní sítě jsou nejsilněji vnímanými
komunikačními POP prostředky paletové ostrovy, dekorace, ochutnávky a předváděcí akce.
Z diskuse vzešlo poznání, že prvenství paletových ostrovů a ochutnávek je dáno jejich propojením s promoakcemi a slevovými pobídkami,
neboť ty jsou mezinárodními maloobchodníky
preferovány v rámci podpory prodeje.
Na druhém místě se na základě shodného hodnocení umístila reklama v letácích, dočasné podlahové stojany a příbalové/prémiové dárky.
Pro lokální maloobchodní sítě jsou na prvním
místě reklama v letáku spolu s digitálními médii
v místě prodeje a in-store rádiem. Zůstává
otázkou, zda je velmi pozitivní postoj k digital signage dán nedostatkem zkušeností lokálních
maloobchodníků s tímto médiem nebo naopak
pozitivními zkušenostmi z úspěšných aplikací.
In-store rádio je naopak díky menší míře všeobecného ruchu v prodejnách lokálních řetězců
médium nejen dobře hodnocené, ale i hojně a prý
úspěšně využívané.
Pavel Neumann
i n ze rc e
nejlepší šunky
na morave
proc jsou šunky
chodura tak výjimecné?
Vynikající chuť
Pevná konzistence
Bez separátu a náhražek
Bez alergenů, bez glutamátu
a bez lepku
Napište si o katalog šunek na [email protected]
www.chodura.cz
www.facebook.com/ChoduraBeskydskeUzeniny
19
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 20
OZVĚNY
SAMOŠK Y
PODPORA PRODEJE
PROMOCE PRO TRADIČNÍ TRH
MUSÍ BÝT UNIKÁTNÍ
olupráce mezi
„Kromě výborné sp
oakníky musí být prom
dodavateli a obchod
í, aby
ivn
uz
kl
iční trh naprosto ex
éh
ce určené pro trad
bn
do o na
bitel jistý, že nic po
ře
ot
sp
t
bý
l
oh
m
si
najde.“
moderním trhu ne
pment
annel sales develo
Jaroslav Dušek, ch
lé Česko
confectionery Nest
Tradiční trh u nás funguje již po staletí. Pak ale
přišly moderní maloobchodní řetězce a mnohé
zákazníky mu vzaly. Jak je opět přilákat do
nezávislých prodejen, ukázali formou klíčových
V rámci toho je třeba zaměřit se na správnou
komunikaci v místech, kam spotřebitelé přicházejí, kde ji vidí, kde je osloví tak, aby následně učinili nákupní rozhodnutí. Při umístění jsou důležité
zejména čtyři oblasti: regály, druhotné umístění,
propagace v letáku (kterou spotřebitelé vnímají
jako jednu z nejúčinnějších reklam) a v impulzní
zóně na pokladně, kde je možné nabízet je v rámci
aktivního prodeje i obsluhujícím personálem.
studií ve svých prezentacích zástupci dodavatelů
ze společností Nestlé Česko a Karlovarské
minerální vody.
20
Nejnovější čísla vypovídající o chování českých
spotřebitelů napovídají, že si mnozí z nich velmi
váží úspory času, které dosáhnou tím, že namísto cestování do vzdálených hypermarketů
nakoupí v menší prodejně v místě bydliště. Právě
tyto prodejny často patří tradičnímu trhu, což pro
něj představuje příležitost zvýšit tržby.
FUNGUJÍ TRADIČNÍ DÁRKY
Jak ve svém vystoupení zdůraznil Jaroslav
Dušek, channel sales development confectionery společnosti Nestlé Česko, není pro tradiční
trh vždy nutné vymýšlet zcela nový koncept. Je
však naprosto zásadní, aby přinášel něco originálního. „Pokud připravujeme promoci, je celoplošná, ale určená přímo pro tradiční trh. Tak
například víme, že v tomto případě nefungují
dárky, jako jsou iPhony nebo iPady; pro tradiční
trh jsou vhodné tradiční dárky,“ říká. Svá slova
doložil čísly z kampaně, která proběhla loni a promovala tyčinky Koko, Margot a Banány.
Primárně šlo samozřejmě o to, aby si spotřebitelé
zakoupili více produktů a aby mohl růst jak výrobce, tak obchodník. Jinými slovy jde vždy o to, aby
akce byla přínosná pro obě zúčastněné strany.
i n ze rc e
představte si…
vaše zadání a náš nápad
Grafický design
Logo
Korporátní identita
Katalog
Časopis
Publikace
Plakáty a letáky
Webdesign
Reklamní předměty
Fotografie
Myšlenku nejde uskutečnit bez klíčových prvků:
představivost, komunikace, organizace a realizace.
WAU! Studio s.r.o., Kosmická 537, 149 00 Praha 4 – Háje
telefon: +420 776 818 160, e-mail: [email protected]
PRODEJE VZROSTLY O 50 %
Při loňské akci, která proběhla s nezávislými
maloobchodními sítěmi, byly připraveny regály,
kde byl spotřebitel na akci upozorněn POS materiály a zároveň se v nich mohl seznámit s pravidly probíhající soutěže o zahradní lehátko. Dále
měl možnost vzít si domů veškeré informace
včetně telefonního čísla pro zasílání soutěžních
SMS. Stejně tak byly veškeré informace dostupné u druhotných umístění a komunikace probíhala také v letáku, u něhož obchodník poskytl
výrobci první stranu pro propagaci. Na té pak
bylo jasně komunikováno, o co se soutěží a jaké
jsou podmínky. V neposlední řadě je nutné připomenout již zmiňované místo u pokladny, kde
probíhal aktivní prodej.
Čísla z výše popsané promoakce prozradila 50%
nárůst prodejů a téměř 5000 zákaznických ohlasů, což je při porovnání s televizní kampaní velmi
příznivé číslo. Realizováno přitom bylo zhruba
1200 druhotných umístění a akce byla komunikována v letácích šesti nezávislých maloobchodních sítí.
JE TŘEBA OBOUSTRANNÁ SPOLUPRÁCE
Podobný úspěch jako v předešlém případě popisuje také Pavel Fuksa, národní manažer prodeje
společnosti Karlovarské minerální vody. Ta loni
připravila ve spolupráci s maloobchodní sítí
Hruška promoakci zcela odlišnou od akcí pro
moderní trh. V tomto případě šlo o promoakci
k baleným vodám, kdy spotřebitelé za určitý
počet nakoupených produktů obdrželi jako dárek
látkovou skládací tašku. Akce byla propagována
v materiálech výrobce, kde se objevilo logo
obchodníka, a podobně také na první straně letáku sítě Hruška, kde byly samozřejmě uvedeny
veškeré podmínky. Prodeje vzrostly o 50 %, a to
proti letákovým akcím bez dárku (přičemž porovnávání proběhlo ve stejném ročním období, aby
bylo vyloučeno zkreslení způsobené nárůstem
spotřeby vod v létě).
Pavel Neumann
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 21
ŘÍZENÍ ZÁSOB OZVĚNY
SAMOŠK Y
MÁTE SKLADEM VŽDY TO,
CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ?
Jan Jírovec, obchodní ředitel Logio, české
poradensko-technologické společnosti s vlastním
vývojem, představil detaily případové studie
efektivního řízení zásob a předpovědi poptávky
v prodejnách Jednoty s. d. v Uherském Ostrohu,
která je členem skupiny Coop, má 10 tisíc členů
a 77 maloobchodních jednotek.
Co všechno zákazníci očekávají od implementace plánovacího systému, v tomto případě softwaru Planning Wizard? Především je to přesná
předpověď prodeje na všech kombinacích prodejna/produkt, dále naprosto přesné odhady
promočních objemů, přesné pojistné zásoby na
vykrytí neočekávaných extrémních prodejů
a nespolehlivosti dodavatelů a strategické nastavení úrovně zákaznických služeb. V tomto konkrétním případě šlo také o specifickou sadu
manažerských pravidel respektujících její směřování a politiku.
datových můstků a zprovoznění denních reportů
(čtyři měsíce od startu), dále ladění výstupů
a postupné zavádění manažerských pravidel
(povinný a volitelný sortiment, balení, záruční
doby, rozvozové kalendáře, svátky atd., dva
měsíce od předání dat). Pak přichází pilotní projekt na několika prodejnách spojený s intenzivním testováním a denním reportingem (trvání
jeden měsíc). Ostrý start přichází – ideálně po
jednotlivých typech prodejen – ihned po vyhodnocení pilotu (typicky tři měsíce od kompletního
předání dat).
ČÍSLA HOVOŘÍ ZA VŠECHNO
A jaký je aktuální stav? V srpnu 2012 byl spuštěn
pilotní projekt na několika prodejnách, v září proběhlo spuštění velkých supermarketů, v prosinci
došlo ke spuštění menších supermarketů. Na
první kvartál 2013 je plánováno spuštění zbytku
prodejní sítě. Dosažené výsledky osvětluje
obchodní ředitel Jan Jírovec: „Měříme jenom sortiment řízený systémem Planning Wizard s vyloučením novinek, celkem tedy asi padesát procent
sortimentu; neřídíme přímé dodavatele a měříme
všechny řízené prodejny, i když některé z nich
byly v posledním roce silně poznamenány vlivem
konkurenčních řetězců.“ A doplňuje konkrétní
čísla: od spuštění projektu se úroveň zákaznických služeb zvýšila o 1,6 % (z 96,25 % na
97,8 %), meziroční nárůst tržeb za rok 2012
vzrostl z -0,72 % za prvních osm měsíců na
7,07 % za poslední čtyři měsíce (+7,8 %). Pokud
jde o snižování zásob u řízeného sortimentu,
v meziročním srovnání došlo k poklesu o -6,3 %
s tím, že se rozšířil sortiment o +1,9 %. Uvedená
čísla prezentovaného příběhu dokazují, že tímto
způsobem lze plánovat vlastní prodeje a promoční akce a dále efektivně řídit zásoby dodavatelského řetězce. Důsledkem je zvýšení prodejů (tržeb), snížení vázaného kapitálu
a efektivnější dodavatelský řetězec.
BEZ ANALÝZY VHODNOSTI
A RENTABILITY SE NEZAČNE
Jak celý projekt, kterých firma Logio má za
sebou zhruba padesát, ale snaží se realizovat
pouze ty, které mají návratnost do jednoho roku
(průměr za rok 2012 činí šest měsíců, nejhorší
číslo v tomto směru je 14 měsíců), probíhá?
Prvním krokem je předprojektová analýza určující vhodnost a rentabilitu systému (jeden měsíc
před podpisem smlouvy), následuje vytvoření
21
Petr Hříbal
i n ze rc e
CÍLE PROJEKTU
Hlavní cíle
• zvýšení úrovně zákaznických služeb, a tím
zvýšení tržeb
• snížení vázaného kapitálu v zásobách při
zachování nebo zvýšení úrovně zákaznických
služeb a šíře sortimentu
Vedlejší cíle
• snížení časové náročnosti tvorby objednávek
v prodejnách
• zavedení strategického nástroje na řízení
sortimentu
• pokročilý reportovací a analytický nástroj
Proč
Proč mít
mít Lázničku
Lázničku ve
ve ssvém
vém ssortimentu?
ortimentu?
D
Dnešní
nešní ddoba,
oba, kkdy
dy je
je ttrendem
rendem nnávrat
ávrat zzákazníka
ákazníka k ttradiční
radiční ččeské
eské kkvalitní
valitní ppotravině
otravině nnás
ás ppřiměla
řiměla uuvést
vést nnaa ttrh
rh
teré ppřesně
řesně oodpovídají
dpovídají ttěmto
rendům.
vvýrobky
ýrobky zznačky
načky L
Láznička,
áznička, kkteré
ěmto ttrendům.
eceptura ssee
N
aše ssterilovaná
terilovaná zzelenina
eský ttradiční
le ddomácí
omácí rreceptury
eceptury „„Láznička”
Láznička” - jjee ččeský
radiční vvýrobek
ýrobek jjehož
ehož rreceptura
Naše
elenina ddle
jjiž
iž ddlouhá
louhá lléta
éta ppředává
ředává z ggenerace
enerace nnaa ggeneraci
eneraci jjako
ako ppečlivě
chovávané ttajemství.
ajemství.
ečlivě uuchovávané
Prospect
Prospect Company
Company s.r.o.,
s.r.o., Hybernská
Hybernská 1009/24,
1009/24, Praha
Praha 1
www.prospectcompany.cz
www.prospectcompany.cz
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 22
OZVĚNY
SAMOŠK Y
VYUŽITÍ POTENCIÁLU
JAK VYUŽÍT POTENCIÁL
MALÝCH PRODEJEN
nejsou
„Tradiční prodejny
í
místo pro speciáln
zatím vnímány jako
ch
ni chodit.
u by mělo smysl do
ém
er
kt
i
ůl
kv
p,
ku
t by se
ná
lé změnit. Inspirova
ite
aj
m
h
jic
je
i
ěl
m
uruje
To by
velice úspěšně konk
á
er
kt
ií,
er
og
dr
mohli dm
tože má užší
lkým řetězcům, přes
ve své kategorii ve
i. Má totiž
a nevítězí ani akcem
ny
ce
í
šš
vy
t,
en
im
je vnísort
ializovaný nákup a
ec
sp
ný
ře
et
oš
e
bř
velmi do
ta na drogerii.“
mána jako specialis
&
tel výzkumu retail
Zdeněk Skála, ředi
K
shopper, Incoma Gf
Nejen v České republice, ale v celé Evropě je vidět
pozvolnou, avšak masivní změnu nákupního chování.
Tradiční trh má pro naplnění nových zákaznických
požadavků potenciál – jak ale dosáhnout toho, aby
to skutečně dokázal?
22
Z výzkumů společnosti Incoma GfK jasně vyplývá, že v posledních pěti letech se nákupní chování zákazníků u nás i jinde v Evropě mění. Objem
nákupu klesá, při jednom nákupu toho nakoupíme méně, ale nakupovat chodíme častěji. Více
také nakupujeme v akcích, méně plýtváme jídlem
a děláme méně „zbytečných“ nákupů. Na druhou
stranu klademe větší důraz na čerstvost a kvalitu
potravin, přičemž různé typy nákupů uskutečňujeme v různých typech prodejen.
ORIENTUJTE SE NA ZÁKAZNÍKA
Podle Zdeňka Skály, ředitele výzkumu retail &
shopper společnosti Incoma GfK, z uvedeného
vyplývá, že trend v zákaznickém chování směřuje k hodnotě (value for money) a rovněž k větší
diferenciaci nakupujících. Těmto změnám ale
ZA RŮZNÝM NÁKUPEM
DO RŮZNÝCH PRODEJEN
neodpovídá reakce velkých nadnárodních řetězců, u nichž zůstávají převažujícím nástrojem
shopper marketingu cenové promoce a jejichž
Í
DOPORUČEN
profily se místo většího odlišení stále více sbližují. A právě
zde je potenciál malých prodejen. „Tradičnímu obchodu
nahrávají některé trendy nákupního chování, zvláště důraz na čerstvé zboží, vyšší
frekvence nákupu či nárůst
malých košů, i když mu škodí
masivnější vstup moderního
obchodu do oblasti malých
košů, tedy menších formátů
včetně supermarketů. Tradiční
obchodníci však mají právě
s malými formáty letité zkušenosti a ty by měli nyní zúročit,“
zdůrazňuje Zdeněk Skála.
VYUŽIJTE DAT Z VAŠICH POKLADEN
Klíčové je podle Zdeňka Skály důsledné
uspokojení požadavků spotřebitelů na malý
nákup, které se liší podle typu prodejny, lokality i konkurence. To znamená určit, jaký typ
nákupu u něj chtějí zákazníci především
uskutečňovat, a podle toho zvolit otvírací
dobu, frekvenci doplňování čerstvého zboží, profilační sortiment
(kategorie, konkrétní výrobky / dodavatelé, ceny) a jeho komunikaci
(včetně vystavení na prodejně).
Velkou část informací nutných
k tomuto postupu má tradiční
obchod v pokladních datech; dnes
již jsou technologie pro vytěžení
tohoto zdroje běžně dostupné.
Další významné informace o trhu,
• Zaměřit se na HODNOTU
o jeho trendech a novinkách je
• Zaměřit se na SEBE
samozřejmě možné získat od
(ne na konkurenci)
vybraných výrobců – proto je důle• Zaměřit se na ZÁKAZNÍKA
žité začít s nimi v tomto směru
ještě úžeji spolupracovat.
JAK DÁL
NA TRADIČNÍM
TRHU?
Zdeněk Skála, ředitel výzkumu
retail & shopper, Incoma GfK
Jana Dulíková
i n ze rc e
Dodavatel váicích, balicích a etiketovacích zaøízení
vèetnì aplikaèního softwaru a spotøebního materiálu.
Pokladní systémy + POS pokladny > Váhy s tiskem > Scannery a váhoscannery > Aplikaèní software + pokladní boxy > Kontrola bankovek
Obchodní váha
s funkcí pokladny
DIGI SM 5400
Obchodní váha
s funkcí pokladny
DIGI RM 5800
PC pokladna
s dotykovým displejem
CHD 8700
Systémová váha
DIGI SM 5100 BS
PRAHA • BRNO • OPAVA
s moností volitelného
pøíslušenství
Více na našem novém webu:
www.novum.cz
Samoska 10__ 22.02.13 16:51 Stránka 23
OCENĚNÍ OZVĚNY
SAMOŠK Y
TRADIČNÍM PRODEJNÁM
POMÁHÁ CERTIFIKACE
V době, kdy Češi šetří a maloobchodní tržby klesají, je každá možnost zvýšení konkurenceschopnosti tradičním prodejnám dobrá. Jednu z nich představuje
i certifikát Q 21 – prodejna 21. století. Proces jejího získávání není žádná formalita – hodnotitelé během něj pomohou uchazečům podívat se na jejich provozovnu
nezávislýma očima a vychytat i ty nejmenší „mouchy“, o nichž někdy obchodníci ani netuší, že by mohly být na cestě k vyšším tržbám nějakou překážkou.
COOP DOLNÍ BOJANOVICE (PROVOZOVATEL JEDNOTA, S. D. V HODONÍNĚ)
„To, že se nám podařilo
certifikát Q21 získat, pro
mě opravdu hodně znamenalo – i proto, že jsem
do prodejny nastoupila
jako vedoucí teprve loni
v květnu a tento úspěch
mi potvrdil, že jsem se v práci vydala správnou
cestou. Zvláště mě potěšilo, že se nám společně
podařilo změnit chování celého kolektivu prodavač
ek –
když jsem přišla, byly většinou zamračené,
nemluvné, dnes jsou vstřícné, usměvavé, nezapom
enou
zákazníka pozdravit, pohovořit s ním... A záka
zníci
to oceňují, chodí k nám o to víc, všimla jsem
si, že
jsme některé z nich přetáhli naší konkurenci
z druhé
strany vesnice – prý je to u nás lepší.“
Hedvika Šimková, vedoucí, Coop Dolní Boja
novice
Adresa: Hlavní 186, Dolní Bojanovice
Vedoucí prodejny: Hedvika Šimková
Prodejní doba: Po–Pá 6.00–18.00, So 6.00–11.00,
Ne 7.00–11.00
Najít prodejnu Coop v Dolních Bojanovicích není nic těžkého – hned u silnice na ni upozorňuje výrazná oranžová
cedule s uvedením otvírací doby a také její světlounce zelená
fasáda s firemním logem svítí už do daleka. Před rokem a čtvrt
prošla celá prodejna remodelingem a od té doby nabízí místním spotřebitelům vše, co má opravdu moderní obchod mít –
bezbariérový vstup, vozíky s logem firmy, kvalitní regálové
vybavení i dostatek chladicích vitrín, které umožňují
nabídnout široký sortiment mléčných výrobků, uzenin
i výsekového masa. Kvalitní je zde i nabídka pečiva,
nechybí ani automat na výkup lahví a k pohodlí zákazníků slouží také uzamykatelné skříňky na tašky. K celkové
atmosféře prodejny, která vyvolává pocit čistoty, prostornosti a pořádku, pak přispívá i uplatnění různých prvků,
především velkých vizuálů se symboly příslušného zboží.
COOP ROHATEC (PROVOZOVATEL JEDNOTA, S. D. V HODONÍNĚ)
„Certifikát vidím jako potvrzení toho, že se i v malé
obci může podařit vybudovat opravdu moderní obchod. Před zažádáním
o certifikaci prošla naše
prodejna celkovým remodelingem, při kterém se zvětšila prodejní plocha
akompletně obměnilo celé zařízení – od regálů až po
mrazicí a chladicí vybavení, které se také o dva
metry
zvětšilo, což nám umožnilo rozšířit nabídku
mléčných výrobků iovoce azeleniny. Zákazníkům se
samozřejmě všechny změny líbily a zůstávají nám
věrní –
to je velký úspěch, protože jsme jen pět kilom
etrů od
Hodonína, kam samozřejmě není obtížné zaje
t na
nákup ke konkurenci.“
Eva Hřebačková, vedoucí, Coop Rohatec
Adresa: Hodonínská 840, Rohatec
Vedoucí prodejny: Eva Hřebačková
Prodejní doba: Po–Pá 6.00–18.00, So 6.00–12.00,
Ne 7.30–11.00
Samoobslužná prodejna ve středu obce upoutává na první pohled
novou čistou fasádou v barvách vypovídajících stejně jako logo k příslušnosti ke skupině Coop. Novotou to ostatně září i vevnitř – vždyť
celkovým remodelingem prošla prodejna teprve před necelým rokem.
Díky němu má nejen větší prodejní plochu, která umožnila účelné
uspořádání běžných regálů a pohodlný průchod celou prodejnou, ale
také kvalitní osvětlení, nové regály, jejichž čela se účelně využívají
k vystavování impulzního zboží, a samozřejmě nové chladicí
a mrazicí vitríny a boxy. Zákazníci oceňují i nově zbudovanou
samostatnou akční zónu za vstupním turniketem, výstavu nabídky odměn zákaznického klubu ve vstupní části prodejny i to, že
ve stojanu u vstupu do prodejny mají vždy k dispozici aktuální
akční leták. Ještě více si však pochvalují to, že personál jim vždy
dokáže vyjít vstříc, například při objednání zboží, a dovede s nimi
příjemně pohovořit.
23
Samoska 10__ 22.02.13 16:52 Stránka 24
OZVĚNY
SAMOŠK Y
OCENĚNÍ
COOP STRÁŽNICE (PROVOZOVATEL JEDNOTA, S. D. V HODONÍNĚ)
„Když jsem na Samošce
v Olomouci přebírala pro
naši prodejnu certifikát
Q21, byl to pro mne
moc příjemný okamžik.
Jsme totiž na to, jak
naše prodejna vypadá,
opravdu hrdí. Loni v červnu prošla remodel
ingem
a to, jak dnes vypadá a co všechno nabí
zí, může
podle mě uspokojit i toho nejnáročnějšího
zákazníka. Ale nejde jen o techniku a vybavení, důle
žité jsou
i vztahy, které jsme si s našimi zákazníky vybu
dovali.
Když jsme loni po přestavbě prodejnu znov
u otevřeli,
říkali nám, že už se na nás těšili – to nám opra
vdu udělalo velkou radost a slyšet to bylo velmi příje
mné.“
Veronika Trojková, zástupkyně vedoucího, Coop
Strážnice
24
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1313, Strážnice
Vedoucí prodejny: Zdeněk Tomeček
Prodejní doba: Po–Pá 6.00–17.00, So 6.00–11.00
Třetí prodejna Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně, která si z lednové Samošky v Olomouci
odvezla certifikát Q21 – prodejna 21. století, leží
mimo centrum města, mezi rodinnými domky, a její
bezprostřední konkurence je opravdu minimální.
Služby však poskytuje stejně kvalitní, jako kdyby
stála v samém centru obchodního dění. Mimo jiné
nabízí službu cash back i platbu v eurech, samozřejmostí je možnost využít výhod zákaznického klubu.
Zákazníci také oceňují malé parkoviště přímo před
prodejnou a pohodlný automatický vstup do prodejny, který mohou využít i vozíčkáři či maminky s dětmi.
Po loňských úpravách má prodejna velmi
dobré technologické vybavení – zaujme například výborným osvětlením včetně speciálního
nasvícení sortimentu ovoce a zeleniny i kvalitním provedením pokladních zón. Spotřebitele
pak vhodně osloví i čela středového regálu
s nabídkou impulzního sortimentu stejně jako
dobře volená podpora akčního zboží – k té patří například akční rámy v zápultí obslužného
úseku nebo umístění dodavatelských letáků na odkládacím pultu v prostoru za pokladnami.
PEKAŘSTVÍ ILLÍK HAVÍŘOV (PROVOZOVATEL PEKAŘSTVÍ ILLÍK)
„Samotný certifikační proces nám poskytl nestranný, odborný a detailní rozbor toho, zda koncept,
kterým prodejní jednotky vedeme, je správný,
a poskytl nám obraz toho,
jak nás vnímá veřejnost. V jednotlivých ukaz
atelích
hodnotící zprávy se objevily drobné nedo
statky,
které se teď snažíme postupně eliminov
at, a to
nejen v hodnocené prodejně, ale i v dalších
prodejnách naší sítě. Slabším místem u exteriér
u bylo
například používání reklamních tabulí typu
A – zde
jsme se zaměřili na text i samotnou
nabídku.
V interiéru se zase budeme snažit podbarvi
t atmosféru prodejny reprodukovanou hudbou,
což nám
umožní instalace televize s možností vlastní
prezentace akcí či nových výrobků přes power poin
t. Po analýze a postupném odstranění nedostatků uved
ených
v závěrečné zprávě bychom rádi požádali
o certifikaci další prodejny, pravděpodobně v Olom
ouci.“
Leopold Šíma, obchodní ředitel, Pekařství
Illík
Adresa: Hlavní třída 594/20, Havířov-město
Zodpovědný manažer: Adam Illík
Prodejní doba: Po–Pá 6.00–18.00, So 6.00–11.00
Prodejna na havířovské obchodní pěší zóně patří
k obchůdkům, po jakých český spotřebitel
v poslední době stále více volá. Je jednou z 18 podobných prodejen sítě Pekařství Illík, která se od otevření první prodejny snaží prezentovat jako specializovaná prodejna pekařství, kde si zákazník nakoupí vše,
co z pekařského sortimentu potřebuje, v příjemném
prostředí a ve výborné kvalitě, čerstvé a v bohaté šíři
výběru – odnést si může jak pekařskou klasiku, tak
výrobky, které najde právě jen „u Illíka“. Kdo chce
ušetřit, může se přitom těšit i na promoční akce.
Prodejna, která byla otevřena v září 2011, má dobré
technologické vybavení, nechybí dostatečné
osvětlení a speciální nasvícení vybraných skupin sortimentu. Kvalitní a pestrou nabídku
pekařských výrobků s akcentem na vlastní produkci doplňuje prodej nápojů a vybraných lahůdek – zákazníci si přitom mohou zakoupené
výrobky vychutnat přímo na místě spolu s kávou,
čajem či jinými nápoji. Jejich chvála ale patří
i personálu – jak jeho odborným znalostem, díky
nimž dokáže zboží kvalifikovaně doporučit, tak
i milému chování a ochotě.
Samoska 10__ 22.02.13 16:52 Stránka 25
TERNO ČESKÉ BUDĚJOVICE
(PROVOZOVATEL JEDNOTA, S. D. ČESKÉ BUDĚJOVICE)
„Proč jsme žádali o certifikaci podruhé? Důvod je
zcela jasný. Jsme přesvědčeni, že supermarket Terno
neustále splňuje vysoký
standard prodeje, sortimentní nabídky a kvalifikovaného personálu. Obhájení certifikátu Q21 to
potvrzuje a pro naše zákazníky je jasným důkazem toho
, že
nejde jen o planá slova. Vždy je ovšem jedn
odušší
medaili získat než ji obhajovat – to vám řekn
e snad
každý sportovec. A já to vnímám naprosto stejn
ě–
jsem přesvědčen o tom, že obhájit Q21 bylo obtíž
nější, a proto jsem velice hrdý na všechny své kole
gy, bez
kterých by se nám to nepodařilo. Certifikace nás
zavazuje neustále držet špičkovou kvalitu ve všec
h směrech, a pokud bychom polevili, nejenže ji neob
hájíme,
ale co je důležitější, zklameme naše zákazník
y.“
Miroslav Konfršt, ředitel, Terno České Budějovic
e
Adresa: Suchomelská cesta 2251, České Budějovice
Ředitel: Miroslav Konfršt
Prodejní doba: Po–Ne 7.00–21.00
Supermarket Terno České Budějovice, který je v tomto
krajském městě zákazníkům k dispozici od roku 1995, obdržel certifikát Q21 už podruhé. Stejně jako před dvěma lety
zde i tentokrát certifikační komise našla čistou, výborně
vybavenou prodejnu s vynikající úrovní kvality sortimentu
ovoce a zeleniny a nabízeného sortimentu v obslužném
úseku i s celkově velmi pestrým a kvalitním výběrem čerstvého zboží. Objevila se však i řada novinek – vedení se
totiž snaží Terno průběžně inovovat tak, aby bylo pro
zákazníky co nejpříjemnější. K největším inovacím v posledních dvou letech patřila kompletní výměna chladicího
a mrazicího zařízení, která do obchodu přinesla
chladicí pulty, vitríny a mrazicí vany odpovídající
nejnovějším trendům. Kompletní rekonstrukcí prošla i klimatizace celého supermarketu, kterou
zákazníci jistě ocení zvláště v letních měsících.
V sortimentu klade Terno hlavní důraz na prodej českých, zejména regionálních potravin a v tomto stylu
se snaží držet i in-store komunikaci.
TERNO ZLÍN (PROVOZOVATEL JEDNOTA, S. D. VE ZLÍNĚ)
„Náš supermarket Terno
dlouhodobě poskytuje
služby na vysoké úrovni
a obhájením certifikátu
jsme chtěli tuto skutečnost potvrdit. V anketě
se zákazníky jsme si pak
jejich vysokou spokojenost s prodejno
u mohli
opravdu ověřit – kladně v ní hodnotili sort
iment
zboží, jeho čerstvost a kvalitu, přičemž
obzvlášť
vyzdvihovali úsek lahůdek a uzenin či pečiva
a zeleniny podobně jako vinotéku nebo dárkové cent
rum.
Pochvalu sklidila i ochota a vstřícnost pers
onálu
k zákazníkům. Získání certifikátu je další mot
ivací,
abychom v úsilí o neustálé zvyšování úrovně
poskytovaných služeb nepolevovali, a to nejen
v supermarketu Terno, ale ani v dalších provozov
nách.
Obhájení certifikátu znamená totiž podle
našeho
názoru i zlepšení image našeho družstva jako
celku.“
Jarmila Rajznauerová, vedoucí, Terno Zlín
Adresa: tř. Tomáše Bati 398, Zlín – Louky
Vedoucí: Jarmila Rajznauerová
Prodejní doba: Po–Ne 7.00–20.00
Také zástupci Terna Zlín přijeli do Olomouce převzít
ocenění již podruhé. Ani tento supermarket není na
místním trhu žádným nováčkem – spotřebitelům ve
Zlíně slouží již od roku 1999. Kromě širokého sortimentu
potravin včetně tabákových výrobků, sortimentu drogistického zboží a doplňkového prodeje domácích potřeb
i textilního zboží jim nabízí i řadu nadstandardních služeb
– pořádání farmářských trhů, promoční akce, soutěžní
akce, víkendové a zlaté ceny, zákaznický klub, komunikaci se zákazníky e-mailem, dárkové centrum či pravidelné ochutnávky různých novinek. Jeho velkou výhodou
je i dobrá přístupnost – patří k němu dostatečné parkoviště a vchod do prodejny je ze dvou stran.
Stejně jako ostatní prodejny řetězce Terno má i tato
provozovna od počátku velmi kvalitní vybavení a dobře
vyškolený personál, přesto i zde v posledních dvou
letech došlo k určitým změnám, které byly k dalšímu
prospěchu věci. Efektivním využitím impulzních zón se
například podařilo ještě zkvalitnit komunikaci personálu
prodejny se zákazníky, rozšířila se spolupráce s regionálními dodavateli a zvýšená pozornost v nabídce byla
věnována výrobkům oceněných Perlou Zlínska. Vylepšení
se nevyhnulo ani vybavení – došlo na výměnu chladicí vitríny v úseku zeleniny a rekonstrukcí prošel úsek pečiva.
25
Samoska 10__ 22.02.13 16:52 Stránka 26
Rejstřík
Seznam firem
Attention!Media ......................................................................18
AVEX systems ..........................................................................17
Tekoo ....................................................................5
Wanzl ..........................................................12, 13
dm drogerie markt ..................................................................16
Drogerie DK................................................................................5
Družstvo Eso market ............................................................8, 9
Inzerenti
Družstvo CBA CZ ........................................................................5
Alimpex Food ..........................................................................27
Incoma GfK ................................................................1, 8, 9, 22
Al-Namura ................................................................................13
Jednota, s. d. České Budějovice ........................................7, 25
Jednota, s. d. v Hodoníně ................................................23, 24
Atoz Event ................................................................................26
Beskydské uzeniny ..................................................................19
Jednota, s. d. ve Zlíně ............................................................25
Jednota s. d. v Uherském Ostrohu ........................................21
Bivoj..........................................................................................12
Karlovarské minerální vody ....................................................20
Candy Plus Sweet Factory ........................................................4
Kraft Foods CR ..........................................................................8
Česká pošta ............................................................................15
Logio ........................................................................................21
Gastrotechno Group ................................................................16
Makro Cash & Carry ČR ........................................................8, 9
Karlovarské minerální vody ......................................................9
Náš grunt....................................................................................8
Nestlé Česko............................................................................20
Kraft Foods CR ..........................................................................2
Nielsen ......................................................................................6
La Lorraine ................................................................................7
Nitrazdroj....................................................................................5
Lactalis CZ..................................................................................6
Obi ............................................................................................17
Mlékárna Valašské Meziříčí ....................................................8
OK Design ..................................................................................5
MP Krásno ..............................................................................14
OgilvyAction..............................................................................18
Nestlé Česko ..........................................................................11
OMD ........................................................................................18
Partner in Pet Food....................................................................5
Novum......................................................................................22
Pekařství Illík............................................................................24
Plzeňský Prazdroj ....................................................................28
PHD ..........................................................................................18
Prospect Company ..................................................................21
p.k.Solvent ..............................................................................16
Red Bull Česká republika........................................................10
POS Media ..............................................................................19
Potraviny Švamberk Hořice ......................................................5
vydává: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29, 150 00 Praha 5
IČ: 48117706
tel.: +420 246 007 200
fax: +420 246 007 201
www.atoz.cz; www.samoska.cz
e-mail: [email protected]
vzor e-mailu: [email protected]
vydavatel: Christian Beraud-Letz
generální ředitel: Jeffrey Osterroth
retail group manager: Jana Lysáková
šéfredaktor: Petr Hříbal
redakce: Jana Dulíková, Pavel Neumann
korektury: Martina Čechová
layout: Bruno Marquette
fotografie: Martin Mašín, archiv
obchodní oddělení: Miroslav Finger, Renáta Klausová,
Pavel Kotrbáček, Tomáš Král, Daniel Šístek, Irena Seibertová,
Josev Venc
administrativa a finance: Jana Nerudová
produkce: Lucie Čtveráčková
DTP: WAU! Studio s. r. o.
Líšnice 209, 252 10 Mníšek pod Brdy
tiskárna: Helma Roto, spol. s r. o.
U Pekařky 5, 180 00 Praha 8
distribuce: Česká pošta, s.p., Postservis Praha
Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
e-mail: [email protected]
vydává:
SHP Bohemia ..........................................................................17
Toyota Material Handling ........................................................18
Rossmann ................................................................................16
Schlecker ................................................................................16
26
Váhala a spol. ............................................................................5
SPAR ........................................................................................14
Wanzl ..........................................................................................3
SPAR ČOS ................................................................................18
Wau! Studio ............................................................................20
Odkazy na určité značky a jejich užití, ať ve formě textové či obrazové, zmíněné v ediční části této publikace, jsou bezplatné. Jsou
užity pouze za účelem poskytnutí informací o zboží a značkách.
i n ze rc e
TRADIČNÍ TRH JE POD PALBOU.
NEJLEPŠÍ OBRANOU JSOU INFORMACE A INSPIRACE.
ZÍSKEJTE JE V ČERVNU…
Kongres pro tradicní
ˇ trh
VŠICHNI NA HRAD SAMOŠKA!
HRADEC
KRÁLOV2É013
I
S
E
T
ZAPIŠ ŘE!
Á
I
D
O
D
5.–6. 6.
Více informací:
Jana Gabriekaloprovájektu
Manažer
z.cz
[email protected] 4
55
Mobil: +420 733 553
Organizátor:
Zlatí partneři:
Stříbrní partneři:
Bronzoví partneři:
Speciální
partneři:
Odborní
partneři:
Hlavní mediální
partner:
Mediální
partner:
Záštitu
nad akcí převzal:
Untitled-1 1
21.2.13 11:43
Pravá koleda
má svou cenu.
velikonoce_240x340.indd 1
19.2.2013 15:51:54
Download

samošky - Samoška