OZVĚNY
SAMOŠK Y
A
H
A
R
P
2014
TRADICI PŘEJE
I HLAVNÍ MĚSTO
Jean Jacques Vandenheede, ředitel analýz retailového
prostředí společnosti Nielsen Europe, podobně jako
ostatní prezentující odborníci apeloval na tradiční
obchodníky: Vy sami jste tvůrci svého osudu.
Nesledujte tolik konkurenci, zaměřte se na zákazníky
a vytvoření blízkého vztahu s nimi. Buďte odlišní,
jedineční, nejlepší ve svém oboru!
PARTNEŘI:
Děkujeme partnerům 13. ročníku kongresu Samoška:
ZLATÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
BRONZOVÍ PARTNEŘI:
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:
ODBORNÍ PARTNEŘI:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:
MEDIÁLNÍ PARTNER:
ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZAL:
ORGANIZÁTOR:
ÚVODNÍK OZVĚNY
SAMOŠK Y
PRAHA A TRADIČNÍ TRH
SI ROZUMÍ
Začátkem června proběhl kongres na podporu českého
tradičního trhu Samoška. Celkově už potřinácté, ale vůbec
poprvé v Praze. I když by se někomu mohlo zdát, že hlavní
město je pro setkání tohoto druhu nepatřičné, výsledný
efekt plný porozumění potvrdil pravý opak. Podle ohlasů
účastníků všechny více než oslovila jak jeho poloha uprostřed republiky (tedy pro všechny stejně daleko/blízko),
tak i moderní Aquapalace Hotel Prague. A také již tradičně
opravdu pestrý, motivačně inspirativní program. Co připomenout? Určitě všudypřítomné diskuse o aktuální situaci na
českém maloobchodním trhu i o problémech, kterým čelí
právě menší prodejci. Jako dlouhá červená nit se příspěvky
domácích i zahraničních řečníků, mezi kterými byl tentokrát
i známý kuchař, odborník na výzkum či manažer se zkušenostmi z nadnárodního velkoobchodního řetězce, vinula
v podstatě univerzální rada: nebojujte s retailery cenou, ale
tím, čím jste odlišní, jiní, svoji. Již podruhé bylo možné prostřednictvím videoprojekcí a následné diskuse nahlédnout
do zákulisí úspěšného podnikání. Tentokrát šlo o čtyři
obchodnice. Jejich příběhy jsou téměř nepopsatelné.
Ale aspoň část vám zprostředkuje tato příloha, videa najdete na našem webu. Snad jen na doplnění: i jim Praha rozuměla. A to nejen proto, že je také ženského rodu.
Petr Hříbal,
šéfredaktor, Zboží&Prodej
i n ze rce
Interiéry prodejen
· Kompletní
vybavení prodejny
· Návrh a vizualizace
· Individuální řešení
· Řízení projektů
· Ucelené řady
regálových systémů
OBSAH
FOTOREPORTÁŽ
: str.
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ
: str.
4
5
INSPIRACE
SHOPPER MARKETING
Sledujte aktuální trendy a změny
na trhu
: str.
MARKETING
Výloha je důležitý marketingový
nástroj
Vítězí osobní přístup a rodinná
atmosféra
: str.
6
POHLED ODJINUD
: str.
: str.
9
POZOROVATEL TRENDŮ
: str.
: str.
10
POZOROVATEL TRENDŮ
: str.
: str.
21
PROVOZ
Interiéry prodejen
Platba kartou může být konkurenční
výhodou
I David může porazit Goliáše
20
CATEGORY MANAGEMENT
Využijte investic dodavatele
Vezměte osud do svých rukou!
18
CATEGORY MANAGEMENT
Na společné misi k zákazníkovi
Potenciál skrývají unikátní potraviny
16
12
: str.
22
: str.
23
OCENĚNÍ
MAPA NÁKUPNÍCH DNŮ
Certifikace se cení!
Čas voleb i nákupů
: str.
14
WANZL spol. s r.o. | 783 47 Hněvotín 333
Tel.: +420 585 751 555
[email protected] | www.wanzl.cz
OZVĚNY
SAMOŠK Y
FOTOREPORTÁŽ
Zkušenosti a inspiraci opět nabídly návštěvy
vybraných prodejen.
13.
8
1
2
359
47 %
46 %
ročník
prezentací
inspirativní diskuse
odborné sekce
účastníků
4
Samoška byla také vhodným prostředím pro
neformální diskuse, například o nově založené
Asociaci českého tradičního obchodu.
Vedle organizátorů a partnerů akce se při zahájení
ujala slova i nově zvolená prezidentka Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.
zástupců obchodu
dodavatelů
zboží a vybavení
pro obchod
V předvečer kongresu již tradičně proběhlo
neoficiální setkání, v jehož úvodu byly
předány certifikáty zástupcům oceněných
prodejen Q21 – prodejna 21. století.
in ze rc e
Žite
Ž
iitte zdr
zdravo,
draavo,
žite
žit
te s si
si
Okrem
Ok
rem skvelej
skvelej chuti:
•
•
•
•
podporujú trávenie
trávenie
pri chudnutí
pomáhajú pri
udržujú hlad
inu choles
e olu
udržujú
hladinu
cholesterolu
riziko srdcových
srdcových
znižujú riziko
ochorení,
ochorení, diabetes
diabetes typu
typu
2 a niekt
niektorých
o ých druhov
druhov
rakoviny
rakoviny
• obsahujú komplexné
komplexné
sachar dyy, nerozpustnú
nerozpustnú
sacharidy,
vlákninu
ďalšie
živiny...
vlákninu a ď
alšie živin
y.
Bližší seznámení s úspěšnými prodejnami podruhé
zprostředkovala videoprojekce a následná diskuse.
Tentokrát si všeobecnou a zaslouženou pozornost
získaly čtyři ženy-obchodnice.
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ OZVĚNY
Jiří Štorch,
předseda představenstva,
Družstvo Eso Market
Miroslav Hladký,
majitel, Potraviny, Veselí na Moravě
Je až neuvěřitelné, že v této nelehké ekonomické situaci je pořádán
kongres na tak vysoké profesionální úrovni, který je určen tak těžce
zkoušenému odvětví podnikání, jako je tradiční trh s potravinami.
Samošku hodnotím jako skvělou prezentaci a reklamu pro tradiční
české obchodníky, místo předávání zkušeností a inspirace pro další
podnikání. Je skvělé, že se na jednom místě setkávají nejen zástupci dodavatelů, vedení aliancí a obchodních společností, ale i jednotliví majitelé prodejen. Ostatně právě hojná účast „běžných“ obchodníků dělá Samošku naprosto jedinečnou. Děkuji a jen tak dál.
NAČERPALI JSME
ENERGII A NÁPADY!
Pavel Linhart,
manager, Vacek Bio-Market
Kongres pro nás byl určitě přínosem, protože jsem
navázal kontakty pro budoucí spolupráci. Přínosné pro
mě byly třeba zkušenosti čtyř obchodnic, budu se inspirovat například využitím facebooku.
Stanislav Vodička,
ředitel, Qanto CZ
Krásné setkání úspěšných
lidí. Výměna zkušeností
a naslouchání tomu, jak se
to dělá jinde. Samoška je
dobrá akce se skvělými
lidmi. Chválím pořadatele
za dobrou práci.
SAMOŠK Y
Na Samošku jezdím každý rok a vždy mě to nakopne
a posune vpřed. I letos jsem byl maximálně spokojený.
Získal jsem novou energii a nápady, co ve své prodejně
mohu sám zlepšovat. Sílu mi dodaly i čtyři dámy, které
zde prezentovaly svůj obchodní příběh.
Blanka Štulíková,
manažerka nákupu, JPServis
Pro mě je Samoška vždy užitečná a přínosná, protože
poznatky, které tu zazní, se dají vždy nějakým způsobem
aplikovat. A samozřejmě je kongres také o neformálních
setkáních a nových kontaktech. Tím je mimořádná
a výborná. Protože jsem prakticky orientovaná, vždy mě
znovu zaujmou zkušenosti účastníků nebo kolegů, takže
nejvíce mě oslovilo detailní přiblížení čtyř prodejen.
Pavel Primus,
manažer pro klíčové zákazníky a regionální
ředitel prodeje, ZOK – system
Na kongres jsem dříve jezdil jako zaměstnanec jiné firmy. A protože
jsem měl dobré zkušenosti s organizací a faktem, že se tu setká
mnoho obchodníků a známých, domluvil jsem naši účast i po nástupu do nového zaměstnání. Považuji tuto akci s ohledem na získání
nových kontaktů za přínosnou. Zajímavé byly i prezentace, zejména
o maloobchodu ve Španělsku a zkušenosti čtyř obchodů.
Jan Řeha,
jednatel, Potraviny Darina
Kongres jsem navštívil již počtvrté
a letos se mi líbil asi nejvíce, protože
se přesně trefil do problému, který
v současnosti řeším – čerstvé potraviny a navýšení jejich objemu v prodejně a také přístup k menšímu formátu obchodu. Účast pro mě měla
velký smysl, i pokud jde o nové kontakty na dodavatele.
Pavel Šenítko,
oblastní vedoucí prodeje, United Bakeries
Potkal jsem tu spoustu lidí, které již znám, takže jsem mohl naše
kontakty prohloubit. Tomu pomáhá i neformální večírek, kde se
nové kontakty navazují díky uvolněné atmosféře podstatně lépe.
Z programu mě nejvíce zajímaly ukázky čtyř maloobchodů.
Jiří Sedlář,
majitel, Minimarket Ferda
Na kongresu jsem poprvé a musím říct, že se mi velmi líbil a odnesl
jsem si spoustu poznatků, které využijeme i v našem obchodě.
Zaujala mě zejména přednáška o marketingu. Sami se snažíme
o efektivní přístup k zaměstnancům, kteří k nám díky osobnímu
přístupu dokáží přilákat zákazníky a zvyšují tak výrazně náš obrat.
Pokud to bude možné, rádi přijedeme příští rok znovu.
Ľudovít Brezina,
key account manager, Acaimania Europe
Protože naší ambicí je navázat kontakty na českém tradičním
trhu, účast na Samošce splnila naše očekávání. Navštívil jsem
i dopolední bloky přednášek, z nichž nejzajímavější pro mě
byly prezentace dvou zahraničních hostů.
Jan Drahoňovský,
key account manager,
Hero Czech
Co se týká přednášek, důležité bylo
sdělení o významu čerstvého sortimentu. To by si čeští maloobchodníci měli vzít k srdci. Ačkoli se z nabídky typu čerstvé ryby neprodá
všechno, zákazníci si k ní koupí řadu
dalších věcí a nákupní košík je
rázem větší. Čeští maloobchodníci
jsou však málo odvážní a raději tvrdí,
že svého zákazníka přece znají.
Peter Meliš,
manažer prodeje, Leonteus
Účast na kongresu hodnotím pozitivně.
Setkal jsem se tu s lidmi, s nimiž
momentálně jednáme o vstupu na český
trh a kteří díky ochutnávce našich produktů mohli reagovat a přímo si o tom
popovídat. I do budoucna se budeme
snažit o opětovnou účast. Aktivně jsem
navštěvoval také přednášky. Všechny mi
něco daly, ať už o retailu ve světě,
i v rámci Španělska, nebo o bezkontaktních platbách.
Stanislav Illek,
technik – zásobovač, Eso Market
Pramenka
Na Samošku jezdíme od samého začátku jejího konání, takže
se všichni známe a můžeme si popovídat, co a jak vylepšit.
Největším přínosem pro mě byly zkušenosti čtyř obchodnic.
Zaujal mě zejména první příběh s tajemným sponzorem, který
mi připomněl naše začátky.
5
OZVĚNY
INSPIRACE
SAMOŠK Y
VÍTĚZÍ OSOBNÍ PŘÍSTUP
A RODINNÁ ATMOSFÉRA
Již podruhé byla do programu kongresu Samoška
zařazena videoprojekce několika maloobchodnic,
které nechaly nahlédnout pod pokličku svého
podnikání. V diskusi s publikem přiblížily, jak a čím se
jim daří vzdorovat tvrdé konkurenci moderního trhu.
6
Volba zajímavých maloobchodníků, jejichž příběhy a nápady jsou inspirativním příkladem pro
ostatní, padla tentokrát na čtyři dámy, za nimiž
se zástupci skupiny Atoz Retail vydali opět
s kamerou. Virtuální návštěvu prostřednictvím
krátkého videa absolvovalo během dopoledního
programu Samošky i přítomné publikum,
a následně se rozběhla diskuse o tom, jak a čím
se obchodnicím daří získávat věrné zákazníky.
KAPKA ŠTĚSTÍ V PODNIKÁNÍ
První inspirativní příběh byl připomínkou začátku
podnikání v postkomunistickém Česku a zároveň
důkazem, že k úspěchu je vedle každodenní
práce zapotřebí i kapka štěstí. Anně Wertheimové, majitelce Potravin Anna na pražské
Zbraslavi, k ní pomohl její kouzelný dědeček,
v podstatě cizí člověk. Rozpoznal v ní tehdy
obchodnický talent a bez jakéhokoli úpisu či dobrozdání jí v roce 1991 půjčil sto tisíc korun na
vydražení první porevoluční samoobsluhy v aukci.
PODPORA
V TĚŽKÝCH ČASECH
I přes velkou chuť a vervu do podnikání se však
maloobchodnické vlaštovce problémy nevyhnuly. Po třech měsících se kvůli výkopům kanalizace objevila v ulici značka Zákaz vjezdu a ruku
v ruce s ní šly dolů i tržby. V té době se znovu
objevil kouzelný dědeček, který podnikatelce
opět vypomohl penězi na první splátku. Obchod
se znovu rozběhl a vydělané prostředky putovaly okamžitě do vybavenosti prodejny i rozšiřování sortimentu.
in ze rc e
Už více než 20 let Vám dodáváme prodejní vybavení, vážicí, balicí a etiketovací zařízení
včetně aplikačních softwarů a spotřebního materiálu.
Dotyková PC pokladna
CHD 8700
» plochý bezrámečkový dotykový 15" displej
» moderní design
Anna Wertheimová
» bezvětrákové chlazení, díky kterému se
do pokladny nedostávají nečistoty
Další těžká zkouška přišla v roce 2002, kdy na
Zbraslav udeřily povodně. Přestože voda jen
zázrakem nechala prodejnu netknutou, bylo pro
její majitelku psychicky náročné udržet kontakt
se zákazníky, jimiž byli především velkou vodou
postižení obyvatelé obce.
» součástí pokladny je vestavěná čtečka
magnetických karet MSR
» v nabídce mnoho typů příslušenství
například tiskárna, multimediální externí
zákaznický displej, apod.
PUNC ČESKÉ TRADICE
Praha
váhy
a vážicí
systémy
|
Brno
registrační
pokladny
|
Opava
pokladní
systémy
pokladní
boxy
www.novum.cz
etiketovací
stroje
balicí
stroje
mobilní
vážení
scannery
spotřební
materiál
Ačkoli se obchod časem opět zvedl, nebylo to na
dlouho. Kvůli napojení dálnice na Brno a Plzeň se
v okolí znovu objevily výkopy a s nimi omezené
zásobování a ztížený přístup zákazníků do
obchodu. „Nakonec jsme po čtrnácti měsících
OZVĚNY
pochopili, že už nás snad nemůže nic zlého potkat, takže vydržíme. V současné době prodejna
prosperuje, ale myslím si, že samostatně by
těžko obstála v konkurenci,“ hodnotí majitelka
spolupráci se sítí prodejen společnosti Enapo
Obchodní. Ta obchodu pomáhá s přípravou
akcí, letáků a zároveň mu propůjčuje punc tradičního českého řetězce, což podle Anny Wertheimové zákazníci oceňují.
Její prodejna s prodejní plochou 300 m2 však láká
k nákupu i z jiného důvodu. „Lidé nás vyhledávají hlavně kvůli osobnímu přístupu a komunikaci
mezi prodavačkami a zákazníkem. Máme v obchodě v podstatě rodinné prostředí, které zákazníci ve velkých řetězcích nenajdou,“ dodává.
LAHODNÁ OSVĚTA PO ŠVÝCARSKU
Na následující virtuální návštěvu jsme vyrazili do
pražského satelitního městečka Jesenice. Tam
už patnáct let žije s manželem a dětmi Barbara
John, která je původem ze Švýcarska. Její perfektní čeština vás ovšem nenechá na pochybách,
že tato schopná obchodnice se neztratí nikde.
Původní profese hoteliérky ji časem přestala
naplňovat, a proto se před čtyřmi lety rozhodla
využít tradice své rodné země ve výrobě sýrů
a nabídnout vysoce kvalitní a chuťové rozmanité
plody alpských sýráren i českým zákazníkům.
ROZMANITOST A KVALITA
Prodejna Swiss Cheese o ploše asi 35 m2, která
je i s malým parkovištěm výhodně situovaná
u hlavní silnice vedoucí z hlavního města, je
v Česku v podstatě unikátní a k radosti nakupujících doslova zahlcená rozmanitostí švýcarské
produkce. Vedle stovky druhů tamních sýrů v ní
najdete i uzeniny, klobásy, jogurty, osvěžující
limonádu Rivella ze syrovátky, a samozřejmě
i švýcarské čokolády. „Nejprve mi připadalo
divné nabízet ji v obchodě, kde převažují sýry, ale
zákazníci si to přáli, a proto jsem vybrala druhy,
které v českých obchodech nenajdete,“ říká
Barbara John. Všichni její dodavatelé jsou Švýcaři, přičemž jeden z nich se specializuje na
„Když jsme po revoluci začínali, byla doba velmi
nejistá. Nikdo nevěděl, co bude dál, jak se ta politika
u nás převalí. A protože jsem předtím celá léta pracovala v obchodě, ani jsem se toho moc nebála. Teprve
po aukci, ve které jsem vydražila svůj obchod, mi
došlo, do jak velkého rizika jsem šla, protože jsem
v podstatě kupovala nemovitost. Což v dnešní době
oceňuji, protože neplatíme nájem a můžeme se trochu rovnat se supermarkety, i když se to nedá úplně
srovnávat.“
Anna Wertheimová, majitelka, Potraviny Anna
„S našimi zákazníky se snažím udržovat osobní vztahy. Díky zákaznické kartě jim mohu na e-mail nepravidelně zasílat newsletter, což je spíše osobní dopis se
zajímavými informacemi o švýcarských sýrech
a pozvánkami na různé akce. Nebo si zákazníci
vymyslí vlastní akce, na které nás pozvou, a my jim
zajistíme sýrový catering. Díky tomu jsem našla
i hodně kamarádů.“
Barbara John, majitelka, Swiss Cheese
SAMOŠK Y
z nich koupit. To je základ,“ potvrzuje Barbara
John.
Barbara John
SPOLUPRÁCE S MAKREM SE VYPLATILA
Za další inspirací jsme vyrazili do Karviné na
severní Moravu, kde si Blanka Sedlářová v roce
2011 spolu s manželem vybudovala obchůdek
nedaleko centra přímo mezi panelovými domy.
A protože v jednom z nich předchozích 12 let
provozovali vlastní večerku, začátky byly o to
snazší. Přesto se rozhodli spolehnout na zkušenosti společnosti Makro Cash & Carry ČR, u níž
absolvovali školení, a potom využili pomoc
s navržením celkového vzhledu prodejny, rozmístěním regálů, chladicích vitrín a mrazicích
boxů včetně uložení jednotlivého zboží podle
sortimentu.
vývoz sýrů a zboží doveze až do jejího obchodu,
zatímco u dalších je potřeba zboží objednat
a pomocí přepravní společnosti je jednou týdně
dopravit do Prahy.
OCHUTNAT PŘED NÁKUPEM
JE ZÁKLAD
Také ona sází na osobní přístup a se zákazníky
udržuje velmi osobní vztahy. K tomu slouží mimo
jiné i věrnostní program v podobě zákaznické
karty, díky níž získají kupující rozmanité výhody
včetně tříprocentní slevy na každý nákup.
Protože však švýcarské sýry u nás nejsou příliš
známé, investuje obchodnice hodně času i surovin do osvěty. Pořádá například různé akce včetně ochutnávek, rautů i přípravy sýrových mís na
objednávku, spolupracuje s vinotékami nebo
jezdí na farmářské trhy a festivaly. „Každý zákazník samozřejmě může sýry v našem obchodě
ochutnat ještě předtím, než se rozhodne některý
7
Blanka Sedlářová
Poměrně malá prodejní plocha o velikosti 64 m2
se sice jeví jako nevýhoda, přesto ji dokázali
Sedlářovi využít na sto procent a nabídnout
zákazníkům široký sortiment zboží. Zahrnuje
pečivo od šesti dodavatelů, mléčné výrobky,
uzeniny, zákusky, běžný koloniál, chlazené nápoi n ze rc e
OZVĚNY
8
SAMOŠK Y
„Obchod je náš život, proto se mu věnujeme s maximální péčí denně i hodiny navíc. Do budoucna máme
spoustu nápadů, jak zlepšit naše služby, protože
i v malé prodejně se dají dělat velké věci. Zákazníkům
nabízíme hlavně možnost komunikace a pocit, že
někam patří. Ve velkých supermarketech tohle nemají a připadají si tam jako cizinci, zejména starší lidé,
kteří si potřebují promluvit. Našim zákazníkům proto
nabízíme osobní přístup a rodinnou atmosféru, která
k malému obchodu patří.“
Blanka Sedlářová, majitelka, Minimarket Ferda
nachází hned několik, konkrétně Billa, Tesco,
Kaufland, Lidl a Albert, ale spíše menší obchody, jako je řetězec Hruška. I proto se majitelé
Minimarketu Ferda snaží zákazníkům nabídnout
další služby včetně kopírování dokladů a sběrny
Sazky, platebního terminálu i možnost platby
stravenkami.
„Hned po otevření prodejny jsme chtěli získávat
další zákazníky, a tak jsme pro ně vymysleli věrnostní program,“ říká Blanka Sedlářová o další
nabídce, která spočívá ve sbírání razítek za
nákup ve výši 150 Kč, přičemž za deset razítek
na vyplněné kartičce obdrží zákazník dárek.
„Investice do naší prodejny byla vysoká, nicméně se
ukázala jako krok správným směrem, v němž chceme
pokračovat. Letos plánujeme oživení interiéru a zavedení modernějších trendů, aby se u nás zákazníci cítili ještě lépe. To se týká i seniorů, pro něž organizujeme takzvané seniorské čtvrtky, kdy si u nás mohou
výhodně nakoupit. Pro starší zákazníky je to vlastně
i společenská událost, protože si nakoupí na celý
týden, k tomu dostanou malý dárek či pozornost,
a ještě si popovídáme, co je nového.“
Yvona Bendová, majitelka, Duomax
VĚRNOSTÍ K PRAČCE
je, a v letním období dokonce i ledovou tříšť,
a dále také kávu z kávovaru, kterou si lidé mohou
odnést s sebou.
KOLONIÁL, KAVÁRNA
A KANCELÁŘ V JEDNOM
Konkurenci pro malý obchod kupodivu nepředstavují ani tak velké řetězce, kterých se v okolí
„Každý měsíc tyto dárky měníme a snažíme se,
aby to byly dárky potravinové, díky nimž zákazník ušetří a nebude muset danou věc kupovat.“
Lákadlem pro sbírání razítek je i fakt, že Sedlářovi
věrnostní kartičky každého půl roku losují a výherce obdarují hodnotnými cenami. O Vánocích
to byl například televizor, v létě zase automatická pračka.
SÁZKA NA ČERSTVOST
S kamerou jsme se vypravili také do Mokré, malé
obce kousek od Brna čítající 2700 obyvatel.
Právě tam se rok po revoluci přistěhovala Yvona
Bendová, a dva roky poté si tu otevřela svůj první
bazárek s cílem nabízet lepší služby než konkurence. To se jí podařilo do puntíku splnit, ovšem
s postupným rozšiřováním sortimentu a služeb
se časem nedostávalo prostoru. Proto se rozhodla koupit objekt Jednoty, po jehož zbourání
zde v roce 2008 vyrostl zcela nový supermarket
Duomax.
A na prodejní ploše 500 m2 už bylo možné si
vyhrát s prostorem. „Snažili jsme se rozčlenit ho
in ze rc e
*$Ý
' celozrnné
celozrnné p
pečivo?
ečiv
vo
• Vyšší
V y š ší obsah
ob s a h v
lá k n i ny
vlákniny
• Vyšší
V y š š í obsah
ob s a h v
it a m í nů s
k upi ny B
vitamínů
skupiny
•N
ižší g
l y k em i c k ý iindex
nd e x
Nižší
glykemický
/D/RUUDLQHDV8.RçRY\KRU\.ODGQRąHVNiUHSXEOLND
/D/RUUDLQHDV8.RçRY\KRU\.ODGQRąHVNiUHSXEOLND
WHOID[
WHOID[
HPDLOREMHGQDYN\#OOEJFRPZZZOOEJFRP
HPDLOREMHGQDYN\#OOEJFRPZZZOOEJFRP
Yvona Bendová
výroby a saláty, z nichž si zákazníci nejvíce oblíbili těstovinové a z čerstvé zeleniny, třeba sezonních ředkviček či kysaného zelí. „Lidé se k nám
pro tyto výrobky rádi vracejí, protože mají záruku,
že jsou z čerstvých surovin a přímo od nás,“ připomíná Yvona Bendová.
LAHŮDKY VLASTNÍ VÝROBY
Celozrnné pečivo
Proč
Proč
tak, aby tu mohly pohodlně nakupovat i maminky s kočárky nebo lidé na invalidním vozíku, protože jsme zjistili, že lidé mají rádi prostor k nakupování bez dlouhých front,“ říká Yvona Bendová.
Zákazníkům ovšem vedle toho dopřává i široký
sortiment zboží, k čemuž je samozřejmě zapotřebí mít zázemí v dodavatelích – obchod se
proto stal členem Maloobchodní sítě Brněnka,
za sebou má i velkoobchodní sklad Rapo Brno,
což kromě jiného zajišťuje vysokou flexibilitu.
Stačí večer objednat a zboží je ráno na pultech.
Kromě toho spolupracuje majitelka i s řadou regionálních dodavatelů, kteří se starají zejména
o čerstvé zboží. Právě na ně se v Duomaxu klade
mimořádný důraz, protože vytvářejí nejvyšší procento obratu.
V segmentu lahůdek tak najdete kromě základní
nabídky chlebíčků také obložené bagety vlastní
V hledáčku kupujících je i čerstvé krůtí či kuřecí
maso a jednou týdně i čerstvé chlazené ryby.
Uzeniny se v Duomaxu zásadně nepředkrajují,
ale krájejí se začerstva přímo na přání zákazníka.
Podobně si lidé nechávají zabalit i sýry. Čerstvost
je atributem také místní zeleniny, kterou majitelce dovážejí každé ráno, ať už z velkoobchodu či
v případě brambor od regionálního farmáře.
„Jedná se prakticky o biovýrobek, který prodáváme už několik let, aniž bychom o tom věděli,“
usmívá se.
Ani v Mokré nezapomněli na věrnostní program,
který nazvali Dobrý nákup. Spočívá ve sbírání
bodů za nákup a následném získání dvacetikorunových poukázek. Kromě toho si mohou
zákazníci zapojení do programu koupit určité
zboží za zvýhodněnou cenu. „Kromě vydávání
vánočních poukázek máme také celoroční soutěž, v níž ten, kdo u nás za rok nakoupí nejvíc,
získá nárok na vánoční nákup ve výši tisíce korun
zdarma,“ uzavírá Yvona Bendová.
Andrea Votrubová
POHLED ODJINUD OZVĚNY
Díky televizním kuchařským show se pomalu začíná
profilovat segment českých spotřebitelů, kteří
podle nich vaří a zkoušejí nové recepty. Neustálý
důraz špičkových kuchařů na vysoce kvalitní či
specifické suroviny by mohl dát prostor pro vznik
POTENCIÁL SKRÝVAJÍ
UNIKÁTNÍ POTRAVINY
prostředí a je třeba hledat rezervy
skutečně všude. Nikomu nepomůže,
pokud bude pouze naříkat. Je třeba
přemýšlet a optimalizovat náklady
na energie a vybavení prodejny. Aby
byl provoz ekonomický, měl by na
každých 50 m2 provozní plochy připadat jeden zaměstnanec. Díky nejrůznějším tarifům a balíčkům je také
možné ušetřit náklady na energii.
„Jen loni se nám podařilo ušetřit
osmnáct procent za energie. Na
první pohled to nevypadá nijak skvěle, nicméně v našem provozu to
představuje tři miliony korun, a to
rozhodně není málo. Další cestou,
jak své podnikání povznést, je požadovat po dodavatelích lepší vybavení,“ podotýká Radek Šubrt.
úzce specializovaných prodejen, které by anonymní
suroviny povýšily na konkrétní produkty
s příběhem, případně s vysledovatelným původem.
Ve své podstatě by ani nemuselo jít o samostatné prodejny, ale spíše o sortiment, jehož zařazení by pomohlo odlišit menší prodejny tradičního
trhu od konkurence a vytvořit jim okruh zákazníků, pro které není problém připlatit si za kvalitu.
DOBRÉ JÍDLO ZE ŠPATNÝCH PŘÍSAD NEUVAŘÍTE
Fakt, že základem každého dobrého jídla jsou
kvalitní a čerstvé suroviny, zdůrazňují snad všichni špičkoví kuchaři. Samozřejmě existují i takoví,
kteří své televizní show zakládají na protikladu
a učí diváky ingredience nahrazovat nebo je
suplovat levnějšími variantami. Ovšem velká většina těch kvalitních již naštěstí pochopila, že
dobré jídlo se ze špatných přísad neuvaří. Nejedná se zatím o příliš velkou skupinu, nicméně
její potenciál je do budoucna obrovský. Je na
tuto situaci současný maloobchod připravený?
Podle Radka Šubrta, šéfkuchaře, porotce kuchařské show Master Chef a majitele restaurací
Amande restaurant & café, Sokool bar & restaurant a jídelen Na Pruhu a Krejcárek, rozhodně ne. Jak podotýká, pokud chce kuchař do
své kuchyně suroviny, ze kterých má vzniknout
kvalitní jídlo, vede jeho cesta prakticky jedině do
Makra, případně na pražskou Náplavku.
PRODÁVEJTE TO, CO NIKDO NENABÍZÍ
Budoucnost obchodníka by mohla spočívat
v tom, že bude prodávat naprosto unikátní zboží,
které široko daleko nikdo nemá. V současnosti se
například jen málo prodejců zabývá druhem
masa, u kterého je zdůrazňováno a upřednostňováno plemeno zvířete, přičemž mnoho receptů si
takový typ masa přímo vyžaduje. „Je zapotřebí
hledat zboží, které nikdo nemá a pro něž budou
zákazníci chodit právě k vám. Jenže základem je
vznést tento požadavek na vašeho řezníka, případně další dodavatele,“ říká Radek Šubrt.
NEZAMĚNITELNOST
NAHRÁVÁ LOKÁLNÍMU
Jak tvrdí, nezaměnitelnost zboží je také důvodem,
proč se tak velké oblibě těší farmářské trhy s lokálními produkty. Pokud by se podařilo povznést
prodávané zboží na tuto úroveň a naučit Čechy
rozlišovat je, mohla by dokonce nastat situace, že
nadnárodní řetězce nebudou mít své produkty
pocházející z neidentifikovatelných lokalit komu
prodávat. Připomíná také, že velkým problémem
SAMOŠK Y
je v současnosti pro české prodejce sortiment
čerstvého ovoce a zeleniny. Tento prodej naopak
velmi dobře zvládli vietnamští obchodníci.
NENAŘÍKEJTE, HLEDEJTE REZERVY
Mnoho majitelů si dnes stýská na nedostatek
financí, který jim svazuje ruce a nedovoluje investovat do nových technologií a nápadů tak, aby se
jejich obchod mohl rozvíjet. Jenže jak Radek
Šubrt připomíná, všichni žijeme v konkurenčním
BEZ INTERNETU JSTE MRTVÍ
Velmi mocným nástrojem, který nemusí být
drahý, jsou v současnosti sociální sítě, zejména
Facebook. „Který z obchodníků tradičního trhu
ale pracuje na vlastních facebookových stránkách?“ ptá se Radek Šubrt. I když se samozřejmě světlé výjimky najdou, většina z nich o ničem
podobném ani neuvažuje.
Pavel Neumann
i n ze rc e
9
OZVĚNY
SAMOŠK Y
POZOROVATEL TRENDŮ
VEZMĚTE OSUD
DO SVÝCH RUKOU!
Stěžovat si na špatnou ekonomiku a svalovat vinu
za vlastní neúspěchy na druhé nemá smysl. Podle
ředitele analýz retailového prostředí společnosti
Nielsen Europe Jeana Jacquese Vandenheedeho
není současná situace sice kdovíjak optimistická,
ovšem není ani špatná. Je třeba využít všechny
příležitosti, které tato doba nabízí, a změnit zvyky
10
své i spotřebitelů. Jedině tak je možné jít dál.
Jak Jean Jacques Vandenheede v úvodu své
prezentace připomněl, za několik posledních let
jsme se naučili hledat příčinu všech našich
nezdarů jinde než v sobě. Mnoho obchodníků
proto obviňuje své vlády, banky a ekonomiky.
Takové chování ovšem k ničemu nevede, protože nikdo jiný než my sami naše problémy nevyřeší a budoucnost nevybuduje. Je tedy na čase
pokročit dál a tuto situaci změnit.
JE NUTNÉ ZLEPŠIT NÁLADU V CELÉ EVROPĚ
V České republice mělo na ceny vliv mnoho faktorů, mimo jiné i zvýšení DPH; přesto se už dva
roky drží zhruba na stejné úrovni. Je třeba také
zmínit, že spotřebitelé nenakupují více, trh roste
díky vyšším cenám.
Z průzkumů společnosti Nielsen vyplývá, že
evropští spotřebitelé ještě stále zcela nepřepnuli na optimistickou notu. Mnohem více optimismu koluje v žilách Číňanům nebo Indům. Ovšem
ani Evropa na tom není nijak katastrofálně
a Česká republika se drží právě na evropském
průměru. Mnohem horší nálada naopak panuje
ve Španělsku a v Itálii, optimističtější než my jsou
třeba Němci.
TRH ROSTE I DÍKY INFLACI
Při pohledu na dopad pesimismu na spotřebitelské chování je z kontinuálních průzkumů vidět,
že podle celkových prodejů trh v Evropě roste,
a to i díky inflaci. Čísla také naznačují, že pokud
rostou ceny, do šesti měsíců se projeví pokles
objemu prodejů, a naopak pokud klesají, vzroste
do půl roku objem. Z toho je patrné, že spotřebitelé reagují na cenu.
Zejména to, že lidé nakupují potraviny, které se
vždy nakupovaly a nakupovat budou, představuje příležitost, jak mezi ně vnést lepší náladu a přimět je více nakupovat. Tento krok je však třeba
chápat komplexně a celoevropsky. „I přesto, že
jsou Němci optimističtější, nenakupují více.
K této problematice je nutné přistupovat jako
k počasí. Je jedno, jestli právě v jedné zemi prší
a jinde svítí slunce. Globální počasí tohle neovlivní. Nutné je zlepšit náladu v celé Evropě,“
vysvětluje Jean Jacques Vandenheede.
K DISPOZICI
JE JEDINÉ ŘEŠENÍ
Společnost Nielsen prováděla v minulosti průzkumy, při kterých se ptala majitelů restaurací,
zda pociťují krizi. „Někteří z nich odpovídali, že
ano, nicméně to nebylo samotnou krizí, ale tím,
že se svým zákazníkům nevěnovali; okolní hospody byly plné. Proto vezměte osud do svých
rukou a vymyslete, co by se dalo zlepšit. Je to
jediné řešení, které je k dispozici,“ vzkazuje Jean
Jacques Vandenheede.
UMOŽNĚTE NÁKUP V DALŠÍCH KANÁLECH
Jedna z velkých chyb, které dělají obchodníci
i producenti, je, že se neustále řídí pouze čísly
vyjadřujícími změny v procentech. Podle Jeana
Jacquese Vandenheedeho je však veškerá čísla
zapotřebí zasadit do kontextu a brát v potaz
konečný objem. Změny v procentech se totiž
mohou týkat jak velkých, tak malých objemů,
takže v konečné částce mohou představovat
naprosto jiný zisk.
Je třeba také využít všechny příležitosti, které
naše doba nabízí. Například Evropané jsou již připraveni na nákup potravin po internetu, nicméně
mnoho lidí to provede jen jednou, což ovšem
nemá na tržby prakticky žádný vliv. „I přesto má
smysl tento nákup umožnit. Najednou totiž objevíte skupinu, která své zvyky již změnila. I kdyby
to byl jen jeden ze čtyř nakupujících,“ nabádá
prezentující. Jak dodává, retail je odvětví, které
se mění jen velmi pomalu. Spotřebitel je věrný
zvyku a nemá rád změny. Právě proto mnoho
z nich udává, že nakupují ve stále stejném
obchodě. To, co se mění rychle, jsou pouze produkty vycházející z továren.
MALÉ PRODEJNY BY SE MĚLY ZVĚTŠIT
Z dat společnosti Nielsen vyplývá, že si v současnosti stále velmi dobře vedou velké nákupní
formáty. Celých 36 % útraty za nákupy zůstane
v hypermarketech, 28 % v supermarketech a diskontech. Naopak podíl na tržbách v malých
obchodech klesá. „Z toho plyne, že prodejny
s plochou menší než čtyři sta metrů čtverečních
by se nad sebou měly zamyslet a uvažovat
o svém zvětšení. A to z jednoduchého důvodu:
na tak malé ploše nedokážou co do šíře sortimentu uspokojit současnou poptávku,“ konstatuje Jean Jacques Vandenheede.
V České republice, kde se velmi rychle rozvinuly
hypermarkety a udržují si svou pevnou pozici,
bychom však mohli v následujících letech čekat
některé změny. Rozvoj by mohly zaznamenat
supermarkety, menší supermarkety a diskonty.
V této oblasti podle něho není náš trh ještě stále
nasycený.
VRCHOLÍ SOUBOJ ZNAČEK
Spotřebitelé v současnosti dělí své nákupy na
velké, střední a malé, a tím je ovlivněn i vývoj prodejních formátů. Češi mají stále v oblibě velké
nákupy, provádí je 40 % z nich, což je dokonce
více než ve Francii nebo v Německu. Naproti tomu
v Turecku stále převládají nákupy v malých prodejnách, což by se ale mělo do budoucna změnit
a některá čísla to již naznačují. Německo a Finsko
ve velkých nákupech již stagnují, a tak by tomu
mělo být v budoucnu i v České republice. „Dovolím si tvrdit, že bitva jednotlivých formátů skončila před deseti lety. Ale to neznamená, že se nic
nemění. Teď se přesouváme k souboji značek
a vybíráme si mezi hypermarkety A, B a C, případně supermarkety. Tato bitva se blíží k vrcholu,“
podotýká Jean Jacques Vandenheede.
NEVYTVÁŘEJTE AKCE NA TENTO TÝDEN
Z průzkumů provedených na českých spotřebitelích vyplývá, že mají při nákupu několik preferencí. Naprosto nejdůležitější je pro ně nalézt
v nabídce obchodníka to, co právě potřebují.
Dále chtějí mít z nakupování příjemný zážitek,
SOUSTŘEĎTE
SE NA ZÁKAZNÍKY,
ZAPOMEŇTE NA KONKURENCI
lký řetězec
tu, ať už jste ve
ak
nt
ko
v
le
tá
kupujícími neus
t své zákazníky,
y a zmobilizova
můžete být s na
u
ěh
íb
et
rn
př
te
et
in
ář
y
tv
ík
„D
e vy
ch letech, ale do
ejna. I vy můžet
y v sedmdesátý
od
al
pr
ov
ná
ng
di
fu
je
ky
bo
tá
i? Díky
Le
ne
vázat komunikac štního
dou dále sdílet.
na
bu
y
né
tk
ož
ži
m
zá
m
é
ví
sv
ct
kteří pak
prostředni
ovat něco zvlá
líte, že je jejich
Můžete zorganiz
e.
et
ůž
m
at
budoucna? Mys
ov
unik
znáte z prodejů,
ogu s nimi kom
co mají rádi, po
bl
,
To
bo
i.
ne
al
u
ov
ok
er
bo
ef
e mezi vámi
pr
Face
uděláte, vznikn
tit o radu, co by
to
ž
rá
dy
ob
K
.
m
at
ni
k
pt
ze
se
íte
meňte
nebo
na to se jich mus
zákazníky a zapo
í,
na
aj
m
se
ne
te
di
eď
rá
tř
ale to, co
íběh. Sous
ce vám žádnou
ími milostný př
nost, konkuren
uc
do
bu
ou
a vašimi kupujíc
es
in
pokud
Zákazníci vám př
í budoucnost. A
tn
as
vl
ou
sv
te
na konkurenci!
jistí. Vy utváří
smena.“
budoucnost neza nevadí – v abecedě jsou další pí
ýz retailového
nevyjde plán A,
ede, ředitel anal
he
en
nd
spotřebitelé plné
Va
s
ue
Jean Jacq
en Europe
peněženky. Výzvou
prostředí, Niels
důležitý je
pro ně také
poměr mezi hodnotou a cenou. Dokážou
ocenit širokou nabídku, kvalitní potraviny i čerstvé ovoce a zeleninu. Za neméně významný
považují i prodejní personál, který umí poskytnout kvalifikované informace, zatímco nízká cena
je až na šestnácté pozici, reklama dokonce na
devatenácté. Jak Jean Jacques Vandenheede
predikuje, například věrnostní systémy do
budoucna příliš úspěšné nebudou, zejména ne
v podobě plastových kartiček, jichž budou mít
je proto správně a rychle zareagovat na potřeby
zákazníka, nikoli pro něj vytvářet akce na tento týden. Jako dobrý
příklad přístupu uvádí švédský maloobchodní řetězec ICA, z českých pak Lidl, Kaufland a Globus.
JDE O NÁROČNÝ A ZDLOUHAVÝ PROCES
Pokud chce maloobchodník vyhrát, musí změnit
své staré návyky a změnit také návyky spotřebitelů. Zejména u nich je tento proces náročný
a zdlouhavý. A není ani tak řízen kreativitou jako
spíše ochotou změnu přijmout. Zkrátka buď se
OZVĚNY
SAMOŠK Y
spotřebiteli líbí, nebo nelíbí. Naprosto zásadní roli
v tomto procesu dnes hraje internet a sociální
sítě, kde své zážitky jejich uživatelé sdílejí.
Internet je mocný nástroj, díky němuž může být
obchodník se svými zákazníky v kontaktu. K prodeji již není možné přistupovat systémem, že
zaznamenáme poptávku, pochopíme ji a následně připravíme nabídku v prodejně. Je třeba si
uvědomit, že díky internetu může zákazník velmi
rychle vyhlásit do celého světa kladný, ale také
záporný ohlas. Zákazníci dnes své značky milují.
Ovšem nikoli pouhé značky, ale ty, ke kterým
mají vazbu, věří jim a respektují je. Totéž platí
o prodejnách – nakupují tam, kde to mají rádi.
Pavel Neumann
i n ze rc e
11
OZVĚNY
SAMOŠK Y
POZOROVATEL TRENDŮ
I DAVID MŮŽE
PORAZIT GOLIÁŠE
MYŠLENKY
arkety
„I když superm
pěch
alé prodejny, ús
odník
patrně vytlačí m
ob
k
v tom, ja ch
e
al
u,
át
rm
fo
íků.“
nespočívá ve
ání svých zákazn v Africe.
naplňuje očekáv
bný životu
hodě je boj podo aby ulovil antilo„Život v maloobc
erý,
probouzí lev, kt
no
rá
é
pokud se
žd
ka
se
Tam
ona zase ví, že
A
a.
on
ž
ne
í
jš
on.“
chle
žet rychleji než
pu, musí být ry
bě
í
us
m
,
ou
av
potr
nechce stát jeho de Leza, generální ředitel,
ér
P
Javier ez
í ředitel,
bývalý generáln
Future Retail a
arry ČR
Makro Cash & C
Úspěch nespočívá ve velikosti. Javier Pérez de
Leza, generální ředitel poradenské společnosti
Future Retail a bývalý generální ředitel Makro
Cash & Carry ČR, na praktických příkladech ze
španělského trhu ukázal, že i malí hráči mohou
porazit velké nadnárodní řetězce. Je k tomu
ovšem zapotřebí dodržet jistá pravidla a odlišit se
od konkurence. A především se soustředit na
12
potřeby vlastních zákazníků.
Zatímco ještě v roce 2006 dominovala na španělském maloobchodním trhu francouzská společnost Carrefour, v současnosti tomu tak již
není. Lídrem se stal španělský řetězec Mercadona, který původně vznikl z jednoho jediného
obchodu.
VÍTĚZÍ DISKONTY A REGIONÁLNÍ LÍDŘI
Díky rozhodnutí španělské vlády, která svým nařízením přibrzdila růst hypermarketů, se na tamním
trhu začaly ve zvýšené míře objevovat supermarkety, a to od malých přes středně velké a až po ty
s rozlohou 1000 m2 a větší. Supermarkety tak
dnes ve Španělsku převažují, přičemž se vesměs
jedná o nezávislé obchodníky. Další formáty
v posledních deseti letech buď stagnují, nebo
jejich podíl klesá. Situace v posledních šesti
letech navíc v této zemi nebyla jednoduchá: čtvrtina populace byla nezaměstnaná a polovina
absolventů vysokých škol z nich vycházela bez
možnosti nastoupit do zaměstnání.
Prodeje na španělském trhu za posledních pět let
neustále klesaly, nicméně se na něm vyprofilovaly dvě skupiny, které dokázaly zvítězit. Jde
o diskontéry s celostátní působností (Mercadona
a Lidl) a regionální lídry, kteří dnes již existují také
jako řetězce a spolupracují s lokálními dodavateli (AhorraMas, Bon Preu a Condis). Jak Javier
Pérez Leza připomíná, úspěch ovšem nepřináší
formát, ale to, jak obchodník naplňuje očekávání svých zákazníků. Důkazem je existence diskontů s celostátní působností, které úspěšné
nejsou.
KAŽDÁ NOVÁ PRODEJNA JE VĚTŠÍ
Jedním z podstatných kamínků do mozaiky
úspěšnosti je prodej vlastních značek. Již zmiňovaná Mercadona jich prodává 60 %. Za úspěchem této společnosti ovšem stojí také skutečnost, že jde o rodinný řetězec, který nepotřebuje
za každou cenu generovat obrovský zisk. Proto
prakticky veškeré své nabyté prostředky znovu
investuje sám do sebe. Díky tomu také i v době
ekonomické krize otevíral okolo devadesáti prodejen ročně. „To si malí obchodníci nemohli
dovolit. A co se týče dalšího vývoje, očekáváme,
že budou těmi velkými zcela vytlačeni,“ predikuje budoucí vývoj nejen tamního trhu Javier Pérez
de Leza.
SLOŽENÍ SIL
A SPOLEČNÝ PODNIK
Jak tedy obstát? Kudy jít dál? Příkladem pro
české obchodníky může být řetězec AhorraMas
(v překladu Ušetřete více), který ve Španělsku
vznikl již v roce 1979. Šest prodejců tehdy složilo své síly a založili společný podnik. Dodnes
figurují v představenstvu, přičemž tržby této společnosti dosahují 1,3 miliardy eur ročně. Tato
společnost si pro svých 232 prodejen také sama
vychovává zaměstnance. „Navíc si uvědomili, že
malé prodejny nemají smysl, protože do nich není
možné umístit veškerý sortiment. Pro představu:
ten dnes zahrnuje jedenáct tisíc položek, přičemž
šedesát procent představují čerstvé potraviny
včetně masa a ryb,“ říká Javier Pérez de Leza.
Každá nově otevřená prodejna je proto již větší
a v případě rekonstrukce staršího obchodu
dochází k jeho rozšíření.
Velký důraz se klade právě na čerstvé zboží. „Jen
pro představu: víte, kolik ryb jsme vyhazovali
v Makru, aby si naši zákazníci zvykli, že je máme?
Denně padesát procent. Dnes je to určitě méně.
Ani Španělé si nemohli dovolit soutěžit s diskonty. Proto se zaměřili na čerstvé potraviny, které
generují větší marže,“ vysvětluje Javier Pérez de
Leza. Uvedený řetězec prodává pod svou úspěšně se rozvíjející privátní značkou potraviny, pet
food, prací prostředky a kosmetiku.
STRIKTNÍ CENOVÁ POLITIKA
Jak již bylo zmíněno, pro úspěch řetězce je
naprosto zásadní orientace na čerstvost.
Nákupčí proto nikdy nesedí v kanceláři, ale pro
celou síť obchodů sami selektují a nakupují zboží.
Například ryby se vybírají přímo v přístavu, zelenina a ovoce na tržišti. „Abyste udrželi kvalitu,
nemůžete střídat dodavatele. Najděte si jednoho, a pokud je dobrý, snažte se ho udržet,“ radí
obchodníkům v českém prostředí Javier Pérez
de Leza. Jak dále dodává, v tomto řetězci mají
svůj striktní postoj k cenové politice – čerstvé
zboží se nikdy nezlevňuje. Pokud je nižší jakosti,
považuje se za vadné a vyhazuje se podle filozofie, že zboží musí být prvotřídní kvality i poté, co
si jej zákazník donese domů.
Pokud chce být obchodník úspěšný, musí
zaměstnávat ty nejlepší pracovníky a náležitě je odměňovat. AhorraMas platí své zaměstnance jednak lépe než konkurence
a také je motivuje. Jejich plat je složen ze
základu a dalších 30 % z bonusové složky
závislé na jejich výkonu.
MOTIVUJTE
ZAMĚSTNANCE
Velmi výhodný se jeví také mystery shopping,
jehož výsledek může ovlivnit plat zaměstnanců. Jestliže obchodník vlastní jen několik prodejen, nic mu nebrání provádět jej vlastními
silami. V případě masivnější expanze je však
vhodné najmout si externí firmu. V Česku
tomu tak ještě stále není, ale ve Španělsku dnes
již prakticky neexistuje obchod, který by svým
zákazníkům nenabízel parkovací plochu.
NEKOPÍRUJTE TY VELKÉ
Aby vyjednali lepší ceny, využívají dnes nezávislí španělští maloobchodníci služeb nákupních aliancí Euromadi a IFA, které představují hráče
číslo tři a čtyři na tamním trhu. Spolupráce funguje tak, že část tržeb připadne vždy obchodníkovi a část alianci.
Mezi další zbraně malých hráčů patří orientace
na zákaznické skupiny a věrnostní programy,
které dnes neslouží ani tak k loajalitě, ale ke zjištění, kdo co nakupuje. Jedině tak je možné
nabídnout zákazníkům to, co skutečně chtějí,
a nenabízet jim to, kvůli čemu do prodejny nepřišli. Vhodná je také dovážka do okolí, a protože
stále více lidí požaduje více prodejních kanálů, je
vhodné i využití internetu.
Jak na závěr podotýká Javier Pérez de Leza, je
možné být malý a přitom ziskový. Takový ob-
ROZVÍJEJTE SVOJE VÝHODY
chodník ovšem musí být odlišný a osobitý
a v žádném případě nemůže kopírovat velké společnosti. Naopak by měl přednostně rozvíjet
výhody vyplývající z blízkosti jeho prodejny, případně dát dohromady tým malých hráčů s velkou nákupní synergií.
Pavel Neumann
i n ze rc e
Y,
V
Á
Ť
Š
E
C
VÍ
STI
O
D
A
R
VÍCE
!
l
6
1 OJE
P
Á
N
PO VY
MĚ
R Ř ŠŠÍ
ED
ĚN
Í
1:12
JUPÍ
DOUBLE SIRUP
JABLKO / VIŠEŇ
POMERANČ / MANGO
13
OZVĚNY
SAMOŠK Y
MAPA NÁKUPNÍCH DNŮ
ČAS VOLEB I NÁKUPŮ
LITOMĚŘICE
Výstaviště, hala H
30. 10.
NÁKUPNÍ DEN DRUŽSTVA ESO MARKET
Pořadatel: Družstvo Eso Market
Počet vystavovatelů: zhruba 80
Doprovodný program: tombola, losování
o ceny, raut v průběhu celého dne
ZICHOVEC
14
Zichovecký pivovar
31. 10.
KONTRAKTAČNÍ DEN SORTIMENTU
DROGERIE
Pořadatel: Barvy a laky Hostivař
Počet vystavovatelů: 40
Doprovodný program: prezentace
dodavatelů drogerie, barev a nátěrových hmot, ukázky prací s nátěrovými
hmotami, prohlídka pivovaru, výklad
pana sládka, ochutnávka pivních
speciálů, raut
NĚMČICE U KOLÍNA
PRAHA
TOP Hotel Praha
6. 11.
KONFERENCE ŘETĚZCŮ
COOP
Pořadatel: Coop Centrum
družstvo
Doprovodný program:
odborná konference
PLZEŇ
Congress Centre Parkhotel
Pilsen
7. 10.
OBCHODNÍ DEN ENAPO
Pořadatelé: Rosa market,
Enapo obchodní
Počet vystavovatelů: zhruba 80
Doprovodný program: nabídka
privátní značky Ave, prezentace
vlastních značek, ochutnávky
piva Delegát, výhodné nabídky
smluvních dodavatelů, představení marketingových aktivit
Enapo a obchodního portálu
ABC Business, doprovod klokánka Ríši, teplý i studený raut
po celý den, věcné dárky pro
zákazníky a mnoho dalšího
Areál Vigvam
12. 9.
KONTRAKTAČNÍ DEN
SORTIMENTU DROGERIE
Pořadatel: Barvy a laky
Hostivař
Počet vystavovatelů: 40
Doprovodný program: prezentace dodavatelů drogerie,
barev a nátěrových hmot, raut
ve staročeském duchu, prohlídka areálu, posezení s grilováním a hudbou, ohňostroj
PŘÍBRAM
Kulturní dům
2. 10.
KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Pogrr
Počet vystavovatelů:
zhruba 100
Doprovodný program:
celodenní raut
Dům kultury
4. 11.
KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Maloobchodní
síť Bala
Počet vystavovatelů:
zhruba 100
Doprovodný program:
celodenní raut, tombola,
dárek pro zúčastněné
HORAŽĎOVICE
Kulturní dům
18. 9.
PODZIMNÍ VELETRH
Pořadatel: Plus JIP
Počet vystavovatelů: zhruba 85
Doprovodný program: tombola,
občerstvení po celý den pro
nákupčí i vystavovatele, školení
pro operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Výstaviště, Pavilon T1
9. 9.
PODZIMNÍ VELETRH
FLOSMAN A FLOP
Pořadatelé: Flosman a Flop
Počet vystavovatelů: 120
Doprovodný program:
ponechán v režii dodavatelů
BYSTŘICE POD
PERNŠTEJNEM
Hotel Skalský dvůr
18. 10.
KONTRAKTAČNÍ
DEN MO PARTNER
Pořadatel: MO Partner
Počet vystavovatelů:
50
Doprovodný
program: tombola,
wellness, večerní
program
Letošní podzim bude ve znamení volebního klání, ale i jistě pohodovějšího nakupování. Září, říjen a listopad již tradičně patří setkání členů maloobchodních
aliancí s dodavateli. Podělí se o poznatky a zkušenosti získané za uplynulé období, a hlavně se seznámí s aktuálními novinkami a osvědčenou nabídkou,
jako obvykle za výhodnou cenu. Přátelskou a uvolněnou atmosféru opětovně umocní doprovodný program, včetně chutného občerstvení a soutěží.
Přejeme všem prodejcům a dodavatelům, ať se společné obchodní dílo podaří.
i n ze rce
OLOMOUC
KONGRES SAMOŠKA
Clarion Congress Hotel Olomouc
21.–22. 1. 2015
Pořadatel: Atoz Retail
Počet účastníků: zhruba 450 (maloobchodníci, obchodní aliance,
velkoobchody, dodavatelé, výzkumné agentury, státní instituce)
Doprovodný program: neformální večer s rautem a živou hudbou,
předání certifikátů Q21 – prodejna 21. století, po celou dobu
konference stánky dodavatelů, ochutnávky
PROSTĚJOV
BRNO
Veletrhy Brno – hala E
22. 10.
VELETRH NA VELETRHU
Pořadatelé: Maloobchodní síť
Brněnka, velkoobchodní sklady
Rapo Brno, Jaso – Distributor
Počet vystavovatelů: zhruba 110
Doprovodný program: celodenní
bohatý teplý i studený raut pro
zákazníky a vystavovatele, losování
o ceny, tombola pro návštěvníky,
nabídka vybavení prodejen, poradenství, nabídka privátní značky
Česká cena, věcné dárky pro zákazníky, akční nabídky a slevy na zboží
vystavovatelů, hodnocení nejlepšího
vystavovatele atd.
Hotel Tennis Club
7. 10.
NÁKUPNÍ VELETRH
DRUŽSTVA CBA CZ
Pořadatel: Družstvo CBA CZ
Počet vystavovatelů:
zhruba 130
Doprovodný program:
ochutnávky, bohatá tombola
o věcné ceny, již tradiční
možnost pro zástupce prodejen získat speciální finanční bonus za objednávku
u dodavatele, předpokládaná
návštěvnost 200 prodejen
HOLEŠOV
Zámek Holešov
9. 10.
OBCHODNÍ DEN ENAPO
Pořadatelé: Rosa market, Enapo
obchodní.
Počet vystavovatelů: zhruba 80
Doprovodný program: nabídka
privátní značky Ave, prezentace
vlastních značek, ochutnávky piva
Delegát, výhodné nabídky smluvních dodavatelů, představení marketingových aktivit Enapo
a obchodního portálu ABC
Business, doprovod klokánka Ríši,
teplý i studený raut po celý den,
věcné dárky pro zákazníky
a mnoho dalšího
OZVĚNY
SHOPPER MARKETING
SAMOŠK Y
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ TRENDY
A ZMĚNY NA TRHU
Ekonomika se vzmáhá, důvěra spotřebitelů roste
řetězců, které mají svůj vlastní standard jak z hlediska malých samoobsluh, tak specialistů, jako
je Pekárna Kabát. „Subjekty tohoto typu mají na
českém trhu jasnou tendenci sílit,“ sděluje
Zdeněk Skála, vedoucí výzkumu retail & shopper
ve společnosti Incoma GfK.
Jako třetí významnou změnu lze zmínit diverzifikaci a specializaci, které s sebou nesou jisté sortimentní zaměření a představují dynamizující
složku českého trhu malých formátů. A konečně
je v této oblasti patrná i modernizace, která ať už
po stránce technologické či ve vztahu k zákazníkovi moderní trh často předčí.
a tradiční trh po letech úpadku prožívá období
stability a modernizace. Změna nákupního chování
s sebou nicméně nese pro malé formáty také
hrozby, k jejichž odvrácení a získání nových
zákazníků je potřeba správně vyhodnotit danou
lokalitu, nákupní mise a segmenty nakupujících.
16
Současná pozice tradičního trhu rozhodně není
zanedbatelná. Malých samoobsluh, ať už českých či asijských, s prodejní plochou méně než
400 m2 se v České republice nachází kolem 13 tisíc, což představuje 80 miliard Kč celkových
tržeb ve všech kategoriích. Jen o tisíc méně je
podle sčítání společnosti Incoma GfK specializovaných prodejen včetně trafik, které vytvářejí
více než 45 miliard celkového obratu.
NÁVRAT KE SPECIALISTŮM
K predikci dalšího vývoje je však nutné vzít
v potaz základní trendy, které v poslední době
modifikují celý trh. V první řadě je evidentní, že
tradiční trh se proti minulosti stabilizoval,
a v některých oblastech dokonce vykazuje
náznaky růstu. Jinými slovy: nakupující se vracejí do malých a specializovaných prodejen.
Dalším trendem je koncentrace tradičního trhu,
která do jisté míry připomíná předchozí vývoj na
trhu moderním. Vzniká stále více národních
in ze rc e
s námi
dokážete
velké věci
NAKUPUJÍCÍ SE MĚNÍ A S NIMI TRH
Co je vlastně motorem těchto změn? Podle
Zdeňka Skály za nimi stojí především změna
nákupního chování zčásti tažená tím, jak se mění
retail jako takový. Příkladem je rostoucí hustota
maloobchodní sítě, jež ve výsledku znamená, že
zákazník má prodejny stále blíže a může stále
častěji nakupovat v sousedství. Nákupní mise,
které jsou klíčem ke všem marketingovým krokům, se navíc diverzifikují a lidé se u specializovaných nákupů stále více obracejí ke specialistům. Tato tendence je patrná zejména u produktů
či kategorií, u nichž nakupující očekávají jistou
profesionální službu, ať už jde o kosmetiku, pečivo či krmivo pro domácí mazlíčky.
V očích zákazníků rovněž dochází ke splývání
profilace velkoplošných řetězců, což vede k růstu
konkurence stále podobnějších obchodů a snaze
získat si jejich pozornost stále častějšími a hlubšími promocemi. „To však do jisté míry snížilo
důvěru spotřebitelů ve férové ceny a omezení
sortimentu v letech krize navíc způsobilo, že
nakupující nemají důvod utrácet v obchodě více
než dosud,“ vysvětluje zástupce Incoma GfK.
STÍRAJÍ SE
ROZDÍLY VE VĚRNOSTI
Plíživou, ale velmi důležitou změnou, kterou by
obchodníci měli brát na vědomí, je změna životního stylu a sociodemografie. Lidé žijí stále více individuálně, klesá počet členů domácnosti (například
domácností s jedním či dvěma členy je v současnosti 63 %) a stírají se rozdíly ve věrnosti vůči hlavním nákupním místům a ostatním využívaným prodejnám. V neposlední řadě tu má vliv i změna role
médií, neboť klesá význam klasických nadlinkových médií typu televize, rozhlasu a tisku. Roste
naopak vliv podlinky včetně POS, obalu, regálu,
venkovního vizuálu a internetu.
ODMÍTAČŮ LETÁKŮ PŘIBÝVÁ
Změna je patrná i v případě letáků, u nichž se
s rostoucí hloubkou promocí na moderním trhu
projevuje polarizace zákaznického profilu. Na
jedné straně totiž přibývá těch, kteří leták použí-
www.schneider-group.cz
Í
DOPORUČEN
OZVĚNY
CO DĚLAT A CO NEDĚLAT
SAMOŠK Y
POS a vizibilita.
je potřeba zvážit, je
ý
er
kt
prodejů,
kt
pe
as
z
„Jedním
í v různých typech
liš
ě
dn
sa
zá
du
pa
tiž ve svém do
alou prodejnu.
POS nástroje se to
arket, drogerii či m
rm
pe
hy
o
á
dn
je
užít těch někoních formátů, ať se
, tedy maximálně vy
ci
na
zo
í
pn
tu
vs
t
t vstupní
nutné provés
náležitě zatraktivni
a
ví,
rá
V tomto případě je
st
ně
ej
od
l s pravikazník v pr
it si základní manuá
oř
tv
vy
lika minut, které zá
á
en
am
zn
to
ový organizační
nkrétního řetězce
ejen, a určit si klíč
od
zónu. V případě ko
pr
u
or
ob
m
né
erý může
lat v da
u roli i personál, kt
no
el
dly, co dělat a nedě
at
db
ne
za
ne
e
tým krormátů hraj
ně. Neméně důleži
zó
ní
ad
prvek. U malých fo
kl
po
v
še
ko
šovat nákupní
tak, aby cílil
lení podoby letáku
velmi úspěšně navy
yš
om
pr
je
ka
ní
od
ch
kupní koše
kem pro malého ob
ně. Jestliže jsou ná
ej
od
pr
né
da
v
i
is
pní m
a z promoční
na nejsilnější náku
říci, co má zákazník
si
a
eb
tř
po
je
é,
al
více.“
opravdu m
vat, aby nakupoval
ivo
ot
m
ně
eč
ut
sk
&
mechaniky
ucí výzkumu retail
Zdeněk Skála, vedo
K
shopper, Incoma Gf
vají jako
hlavní nákupní pomůcku, zároveň však roste podíl nakupujících, kteří ho zcela odmítají. V každém případě si
zákazníci na slevové akce zvykli a víceméně je
očekávají. Proti tomu však působí jiná tendence,
a to pořizování menších nákupů a využívání
malých formátů. „V tomto protitlaku se dnes
pohybuje tradiční trh a je otázka, kudy se vydá
a jak v této situaci nalezne svou pozici,“ vybízí
k zamyšlení Zdeněk Skála a vzápětí vyjmenovává hlavní příležitosti a hrozby.
Pozitivní zprávou je skutečnost, že optimismus
a výdaje domácností v prvním čtvrtletí letošního
roku jednoznačně rostou. Pokud jsou lidé spokojení a věří, že se jim bude dařit dobře, otevírají peněženky s mnohem lehčím pocitem než
v době krize. Obchodu s potravinami však tento
vývoj překvapivě pomáhá jen málo.
LIDÉ SE NAUČILI ŠETŘIT
stavuje obrovskou oblast, kde se
stírají všechny lokální šumy a rozdíly,
u malých prodejen se spádovou zónou
několik set metrů velmi záleží na tom, kdo tu
bydlí a jak se chová. Roli tu přitom hrají i zdánlivé drobnosti: jedna značka v sortimentu navíc či
trochu menší parkoviště. Důležité je proto zjistit
počet potenciálních zákazníků a jejich kupní sílu,
což dnes pomocí moderních výzkumných technologií není velký problém.
OBCHODNÍK
SPOLU S VÝROBCEM
Druhým krokem je určení nákupních misí, které
představují silné vodítko pro zvolení správného
sortimentu. Chodí do prodejny spíše rezidenti
bydlící v okolí, nebo obchod láká kolemjdoucí,
kteří zaběhnou pro nákup rychlé spotřeby typu
svačiny do školy či práce mimo domov?
„Důležité je se ptát, jak se tato nákupní mise
podílí na frekvenci obratu prodejny. Jaké kategorie a výrobky tvoří hlavní nákupní koš a jak
silná je lokální konkurence, která nabízí podobné
zboží. V tomto případě se bavíme o konkrétních
výrobcích. To by měl obchodník ideálně řešit
spolu s výrobcem, který mu jako jediný dokáže
poskytnout realistický obrázek, jak to funguje na
celém trhu, a podle toho nastavit sortiment,“ říká
Zdeněk Skála.
PRVNÍ VTEŘINY ROZHODUJÍ
Velký význam má i segmentace nakupujících
neboli zjištění, kdo v dané oblasti bydlí. Jsou to
mladé rodiny, důchodci, či dělníci? V tomto případě je potřeba provést ideální rozvržení nákupního prostředí, respektive kategorií a regálů, protože každý zákazník očekává od prodejny jinou
službu. Se segmentací souvisejí i (spíše psychologické) bariéry nákupu, kdy například maminky
s dětmi odmítají chodit do prodejny s dlouhými
otevíracími hodinami, kam se navečer stahují
asociální typy lidí pro alkohol či tabák.
i n ze rc e
Jednak se lidé naučili v době ekonomického
poklesu šetřit, což se samozřejmě může změnit,
zatím však k tomu podle Zdeňka Skály chybí
důvod. „Jestliže zákazníci vidí obchodníky, kteří
se sobě velmi podobají a výrazně omezili sortiment a investice do personálu, nemají impulz ke
zvýšení maloobchodních nákupů. Spíše investují do spotřebního zboží, rekonstrukce bytů, aut,
rekreace či vzdělání, ale nikoli do potravinářského zboží. Jediné, co za těchto okolností vykazuje známky růstu, je internet.“
ZMAPUJTE LOKALITU A KATEGORIE
Vyvstává tak otázka, jaký impulz může tradiční
trh lidem nabídnout, aby začali utrácet právě na
jeho půdě a vnímali v něm v době postupné standardizace něco nového, co jinde nenajdou.
Podívejme se proto na několik aspektů, jejichž
správné vyhodnocení může podle Zdeňka Skály
přitáhnout malým formátům zákazníky.
KILOMETRY
VERSUS METRY
Prvním z nich je fakt lokality. Ta totiž u malých
formátů ovlivňuje chování lidí vůči dané prodejně
mnohem extrémnějším způsobem než u velkoplošného obchodu. Zatímco hypermarket má
spádovou zónu půl hodiny až hodinu, což před-
Andrea Votrubová
BIZERBA Váhy a Systémy s.r.o.
Kamenická 5, Praha 7
[email protected]
Tel.: +420 233 379 697
Spolehlivý dodavatel
pultových vah,
nářezových strojů,
pokladních systémů
a spotřebního materiálu
pro vaši prodejnu.
17
OZVĚNY
SAMOŠK Y
Í
DOPORUČEN
MARKETING
ní, než
„Hledejte jiné řeše
t!“
nabízí váš konkuren
ultantka
nz
ko
Marcela Holečková,
ketingu pro
strategického mar
obchod, Ve výloze
VÝLOHA JE DŮLEŽITÝ
MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
Využijte ve svůj prospěch dvě klíčové vteřiny,
jak přesvědčit zákazníka, aby k vám
vstoupil a nakoupil,“ konstatuje
Marcela Holečková.
kdy se zákazník rozhoduje, jestli k vám vstoupí!
Nenechávejte peníze konkurenci jen proto,
že ho odradí váš výklad.
Jak by měla správná výloha vypadat, předvedla
Marcela Holečková, konzultantka strategického
marketingu pro obchod společnosti Ve výloze.
A protože mnoho obchodníků již trpí profesní slepotou, poukázala také na případy, které potenciální nakupující spíše odradí.
18
MUSÍ ZAUJMOUT BĚHEM DVOU VTEŘIN
Marcela Holečková zahájila svou prezentaci
seznámením s výsledky výzkumu, který proběhl
v lednu a v únoru letošního roku a jehož se
zúčastnilo 450 respondentů. Ukázalo se, že
kolemjdoucí věnuje výkladu pozornost přibližně
dvě až tři sekundy. A právě tolik času má
obchodník na to, aby budoucího zákazníka oslovil. Ovšem existuje i jiné důležité číslo – devět
z deseti lidí vešlo do prodejny proto, že je zaujala výloha. A také šest z deseti zákazníků si všímá
výkladu prodejny, do které chodí pravidelně.
in ze rc e
OBCHOD JE O EMOCÍCH
„Vycházíme z toho, že obchod je o emocích,
o příběhu. Je důležité si uvědomit, že lidé se rozhodují emotivně a impulzivně. Pro obchodníka je
velkou výhodou, když tuhle skutečnost umí využít ve svůj prospěch. Výklady jsou důležitým
marketingovým nástrojem a představují způsob,
VŠEMU VLÁDNE JEDNODUCHOST
Je zapotřebí si uvědomit vzdálenost, ze které si lidé výlohu prohlížejí. Většinou jsou to dva až tři
metry, takže detaily obvykle nepostřehnou. Proto musí být ve výloze
nějaký prvek, jenž je zaujme a díky
kterému budou prezentaci vnímat
jako celek. Většinou ocení jednoduchost, přestože obchodníci mají
zakořeněné, že by do výkladu měli
dostat co nejvíce zboží, aby tam
bylo pokud možno všechno. Na
tento nešvar ovšem upozorňovaly
již aranžérské příručky ze začátku
20. století. Bohužel se s ním setkáváme dodnes. „Opak je ale pravdou. Až 84 procent lidí zaujme na výloze spíš její
přehlednost a jeden dominantní prvek. Pouze 16
procent má rádo výlohy plné zboží,“ upozorňuje
Marcela Holečková.
ZÁKLAD TVOŘÍ ČISTOTA
Nejčastějšími důvody, proč bývají lidé výlohami
zklamáni, jsou nevzhledné a nepěkné instalace
(29 %), staré a vyšisované zboží (47 %) či příliš
mnoho vystavených produktů (14 %). Stále není
nic neobvyklého, že narazíme na výlohu s mnoho
let starou a sluncem zežloutlou lahví Coca-Coly,
případně s obaly od Granka, na kterých již není
možné ani přečíst nápis. A právě tohle jsou věci,
na které by si obchodníci měli dávat pozor.
Úplným základem je však čistota, kterou mnoho
výkladů také nemá zvládnutou. Je třeba si všímat, zda jsou natřené rámy a zda je dojem
z výkladu takový, jaký má být. Důležité je přenést
se přes běžnou provozní slepotu a dívat se na
prodejnu očima zákazníka. Jaký je celkový dojem
z výlohy? Jak působí vstup do prodejny? Lákalo
by mě samotného vejít dovnitř?
ROLI HRAJE TAKÉ VSTUP
„Nezapomínejte právě na vstup do prodejny – je
přes dveře vidět do obchodu? Mnohdy jsou právě
dveře obětí mnoha reklamních samolepek a materiálů. Celek pak působí velmi chaoticky a zákazníka to může odradit. Věnujte pozornost i tomuto
faktu,“ nabádá Marcela Holečková. Na dveře
správně patří jasná a dobře čitelná (aktuálnost je
samozřejmostí) otevírací doba obchodu, informace o akceptaci platebních karet, a to je v podstatě vše. Pokud má obchodník vstup větší s dostatkem prostoru, můžete ho využít a nainstalovat
například jednoduchý klip rám, v němž může
snadno měnit nabídku. Právě vstup (pokud disponuje dostatkem místa) je ideálním prostorem
pro propagaci denní nabídky či pro umístění infor-
OZVĚNY
mací o novinkách nebo slevách. „Důležitá je však
aktuálnost nabídky, která v žádném případě nesmí
působit přeplácaně,“ varuje Marcela Holečková.
BUĎTE JINÍ!
Většina obchodníků nabízí pro nás nezbytné
zboží, jako je jídlo či drogerie, tedy produkty,
které každý z nás denně používá. „Pro prodejce je
v důsledku toho velmi důležité, aby v záplavě
výloh dokázal tou svou nějakým způsobem vyniknout a přilákat zákazníka. To se mu podaří v případě, že nabízené produkty propojí s příběhem
a vytvoří nějakou zajímavou kompozici, která zaujme. Například z pračky může vylétat čisté prádlo.
Často jde spíše o nápad než o to, že realizace
byla drahá,“ podotýká Marcela Holečková.
CHYBY!
ková. Nyní je například velice trendy bio, takže
pokud zákazníci vyhledávají takovéto produkty, je
vhodné je upozornit, že je máte v sortimentu.
Také to, že jste na trhu již 90 let, pro mnohé z nich
znamená, že u vás mohou nakupovat s důvěrou.
Zažitým špatným předsudkem je to, že výloha
slouží jen prezentaci zboží. Výloha má být
i o emocích. A to, čím je v zákaznících probudíte,
může být prakticky cokoliv.
• neaktuálnost (ve výloze musí být zboží,
které má obchodník na skladě)
• nekonkrétní zacílení a příliš mnoho
zboží (je třeba se rozhodnout, která je
v daném období cílová skupina)
• špinavý a neupravený výklad
• nedostatek kreativity (zboží ve výloze
potřebuje příběh)
UJASNĚTE SI STRATEGII
Pokud se obchodník již pustí do realizace
výkladu, měl by si položit několik otázek.
Zejména by si měl uvědomit, na jak dlouhou
dobu provádí aranžmá, zda bude zajímavé
a zda postihne jeho cílovou skupinu. Některé
výlohy mohou dobře sloužit šest měsíců nebo
dokonce rok, ovšem takto dlouhodobou strategii je vhodné konzultovat s odborníkem.
Pokud je vše v pořádku, drobné změny může
následně provádět i personál prodejny. Pokud
je prodejce schopen realizovat také krátkodobý design, měl by ho pravidelně obměňovat.
V případě, že je výloha v rámci úspory místa
zaplněna regály, může být vhodným řešením
polep skla. Ten při současných možnostech
dokáže velmi věrně imitovat interiér prodejny.
Důležité je také sledovat konkurenci i ostatní
obchody v okolí prodejny. Pokud je v ulici vedle
sebe šest obchodů a pět z nich má výlohy laděné do tmavších barev, jen těžko prodejce zaujme
zákazníky další tmavou výlohou. „Provozujete
řeznictví a hned za rohem je další? Používá váš
konkurent pro komunikaci nabídky černé popisovací tabule? Hledejte jiné řešení! Sledujte, jak
celý obchod vypadá, a snažte se odlišit. A to jak
vzhledem, tak i komunikací se zákazníky,“ radí
Marcela Holečková.
SAMOŠK Y
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ TRENDY
Ve výloze nemusí být vždy jen zboží. „Zkuste
přemýšlet jako zákazník. Co by vás, kdybyste nakupovali, při rozhodování nejvíc zaujalo?
Neobyčejné zboží? Delší záruka? Regionální
dodavatel? Šíře sortimentu? Tradice prodejce?
A to na výloze zdůrazněte,“ říká Marcela Holeč-
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NEMUSEJÍ BÝT SLOŽITÁ
Pokud chce mít obchodník zajímavou výlohu,
měl by investovat do vybavení, které může použít i vícekrát. Příkladem mohou být snímatelné
samolepky, jejichž výhodou je právě možnost
opakovaného používání, pokaždé s jinou výší
slevy. „Pozornost přitahují například nápadné
zábavné polepy, kterých můžete mít v zásobě
sérii pro každou sezonu, výprodej nebo akční
nabídku. Pro akční nabídku je možné využít také
univerzální panel,“ informuje Marcela Holečková.
Zajímavá jsou i atypická řešení, takže novou
kolekci může propagovat LCD televize. Její rám
lze jednoduchým způsobem přizpůsobit ostatním
produktům vystaveným ve výloze, takže zapadne do celé kompozice. Použít je možné také
popisové tabule či pozadí, které vytvoří náležitou
atmosféru. Na promoci akčního zboží se velmi
dobře hodí opláštěné palety nebo plochy okolo
vstupních dveří či podlahové samolepky.
ROZEHRAJTE PŘÍBĚH
Mnoho výloh je v současnosti stále nevyhraněných ve snaze zaujmout všechny, a nakonec
nezajímají nikoho. „Efektní a přesně zacílená výloha vám udělá mnohem lepší službu. Pokud již cílíte na více skupin zákazníků, můžete témata výloh
střídat v kratších časových úsecích nebo je různě
kombinovat,“ podotýká Marcela Holečková.
Pavel Neumann
i n ze rc e
VĚNUJTE SE I TOMU, CO JE ZA VÝKLADEM
Výklady jsou sice důležité, ale není to všechno.
Pokud je v pořádku výklad, je zapotřebí propojit
ho s prodejnou. Podle výsledku průzkumu vstoupí do prodejny tři čtvrtiny lidí na základě zajímavého výkladu, ovšem následně zažívají zklamání,
a to zejména ze čtyř důvodů. Prvním je neochotný personál, druhým nepřehledné členění prodejny, třetím nevzhledný interiér a čtvrtým špatné značení. Aby se zákazníka podařilo nalákat
k návštěvě prodejny a aby v ní utratil peníze, je
pro každé období zapotřebí ujasnit si strategii
a propojit ji s prodejní plochou. Je třeba vzít
v potaz, že také podle výzkumů asociace POPAI
se až 70 % nákupního rozhodnutí odehrává
přímo v místě prodeje. Tím, že obchodník ve
správný čas nabídne nakupujícímu správné
výrobky, zvýší své tržby. Základem úspěchu je
tedy vystavení správného zboží a jeho vhodná
prezentace. Dalším důležitým faktorem je vytvoření podmínek pro správnou orientaci zákazníka.
Ten totiž z prodejny odejde, pokud hledaný produkt rychle nenalezne, a už ho nijak neovlivníte.
www.kozivrsok.sk
19
OZVĚNY
SAMOŠK Y
CATEGORY MANAGEMENT
NA SPOLEČNÉ MISI
K ZÁKAZNÍKOVI
Společná cesta. Sousloví, pod kterým si každý
Martin Novotný, Gustav Varecha a Ondřej Hlinecký
představí trochu něco jiného. Zkusme pohled
experimentální. Pohled, kdy se obchodník
i výrobce dívá očima zákazníka. Přesně tak na to
šly Plzeňský Prazdroj a Jednota, spotřební
Radek Froulík
družstvo České Budějovice.
20
Pivovar a spotřební družstvo k sobě mají blíž, než
se zdá. Právě tradiční trh je totiž v rámci off-trade
rostoucí kategorií piva až dvakrát významnější
než trh moderní, neboť chmelová komodita u něj
tvoří kolem pěti až šesti procent celkového obratu. I proto je pro malé obchodníky důležité se jí
věnovat. V nápojových kategoriích totiž pivo jednoznačně vede.
NOVÉ SUBKATEGORIE ZVĚTŠUJÍ AKČNÍ RÁDIUS
Martin Novotný, senior manažer pro klíčové zákazníky společnosti Plzeňský Prazdroj, pro to
vidí dva důvody. Jednak se mění nákupní chování spotřebitelů, kteří dnes daleko více konzumují
pivo balené v odnosných baleních, mimo restau-
race a hospody. „Díky tomu roste podíl prodaného piva v retailovém distribučním kanálu,“ vysvětluje. Druhý důvod růstu kategorie je stejně logický. Na trhu se objevují nové subkategorie včetně
nealko piv, ochucených piv i ciderů, které oslovují mnohem větší skupinu nových zákazníků.
VZÁJEMNĚ SE INSPIROVAT
Na druhou stranu stále zbývá 40 % zákazníků,
kteří pivní sekci míjejí bez většího zájmu. „A my
se zamýšlíme nad tím, jak právě tyto spotřebitele
oslovit,“ říká zástupce pivovaru, který se rozhodl
spojit síly a vzájemně se inspirovat s Jednotou,
spotřebním družstvem České Budějovice, jež
in ze rc e
PRÉMIOVÉ TOALETNÍ PAPÍRY
HARMONY EXCLUSIVE
OLOGI
AT
TE
LLY
CA
DERM
svěží vůně bylinek je nanášená
jen do dutinky,
ne na papír
ST ED
140x96
mm
Návody na složení papírových dekorací na:
dermatologicky
testovaný papír,
lehce rozpustný
ve vodě
velmi velké,
pevné a jemné
útržky pro
ekonomické
používání
www.klubharmony.eu a www.shpgroup.eu
zákazníky motivuje pomocí věrnostního programu. Jeho základ spočívá v tom, že zákazník za své nákupy sbírá body, za něž pak
získá dárek. „Skupina dárků je široká, aby si
každý mohl vybrat to, co má pro něj hodnotu. Vedle sbírání bodů nabízíme věrným
zákazníkům také speciální akční ceny, slevy
u dalších partnerů a možnost nákupu prostřednictvím rodinné karty,“ vysvětluje marketingový ředitel Jednoty Radek Froulík.
MOTIVOVAT PŘIDANOU HODNOTOU
A soudě podle více než 50 % zapojených zákazníků je jasné, že věrnostní program slaví úspěch.
Jednota se nicméně snaží získat loajalitu i zbývajících zákazníků. A to nejen cenovou pobídkou,
ale i různými bonusy, jako jsou například slevy na
zážitkové akce. Hlavní otázka přitom zní: Co
můžeme pro zákazníka udělat nového, aby to
posílilo jeho loajalitu a vztah k našemu řetězci
a značce? Jednou z odpovědí je i nevšední akce,
kdy byl do letáku zahrnut akční výrobek, při jehož
koupi v uceleném balení piva typu čtyř kusů získal zákazník násobek věrnostních bodů.
Obě společnosti se přitom zaměřily i na detaily.
„Řekli jsme si, že na to, abychom správně
pochopili zákaznickou zkušenost, musíme strávit čas přímo v terénu, vžít se právě do role
zákazníků a získat jejich pohled a podívat se na
náš byznys jinak – pohledem zákazníků,“ vysvětluje Radek Froulík.
POHLEDEM ZÁKAZNÍKA
Pro tento účel realizovaly obě strany nákupní
mise zaměřené na sortiment alko i nealko piva.
Aktivity si rozdělily do tří misí, sestavily minitýmy
o dvaceti náhodně vybraných spolupracovnících
a navštívily patnáct prodejen. „Hlavním smyslem
dodržení struktury nákupu bylo, aby se získaná
data dala vyhodnotit a přitom se nebránilo spontánnosti nakupujících,“ dodává Ondřej Hlinecký,
národní manažer pro klíčové zákazníky Plzeňského Prazdroje.
Jedna z misí se zabývala nákupem piva, druhá
nákupem vysoce hodnotného výrobku určeného
pro pohodový večer a poslední nákupem nepivaře. To přineslo řadu poznatků, s nimiž chtějí
obě strany dále pracovat a zaměřit se na skutečnosti, které obchodníci z Jednoty dokáží ovlivnit.
Rozhoduje každý detail. Třeba to, zda si personál
zákazníka všimne a dokáže mu poradit.
„Dnes je všeho dostatek a my si čím dál více uvědomujeme, že do budoucna bude stále více rozhodovat konkrétní detailní důvod či vliv, který
zákazníka přiměje nakoupit a udělat s námi byznys. A my pak zase s dodavatelem. Proto to děláme spolu,“ vysvětluje Gustav Varecha, obchodní
ředitel Jednoty.
Andrea Votrubová
CATEGORY MANAGEMENT OZVĚNY
SAMOŠK Y
VYUŽIJTE INVESTIC
DODAVATELE
Pavel Fuksa
Vhodně zvolený a vystavený sortiment se prodává
mnohem lépe a ve větší míře. Někteří obchodníci
však stále prodávají postaru. Proto přišla
společnost Karlovarské minerální vody
s projektem, který jí pomůže zvýšit zisky a přitom
ji nestojí ani korunu.
prodejny, přičemž se bere v potaz nejen
její velikost, ale i prodejní potenciál. „Při
tvorbě regálu není zohledněna pouze
naše firma, ale zohledňují se všichni lídři.
Regál je dále uspořádán podle rozhodovacího stromu spotřebitelů a rozdělen na
přírodní a ochucené vody, limonády, ledové
čaje, a následně na džusy, dětské nápoje
a sirupy. Vystavení je dáno objemovými prodeji a ladí se podle dat, která získáváme od
našich zákazníků. Celá sekce je doplněna
o navigaci, což urychluje a zefektivňuje rozhodovací proces nakupujících, a v prodejně
vzniká i hezčí prostředí, takže zákazník je
spokojenější, zdrží se déle a více v ní utratí,“
vysvětluje Martin Dudešek.
SPUŠTĚNÍ PŘINESLO HMATATELNÉ ZLEPŠENÍ
Bylo jasné, že projekt si vyžádá značné investice,
které společnost samozřejmě chtěla získat zpět,
a proto v roce 2011 začalo testování v šesti prodejnách tradičního trhu. Přineslo velmi dobré
výsledky, takže projekt mohl být spuštěn.
Jednou z prvních prodejen byl Tip Diskont ve
Špindlerově Mlýně, který měl nápoje vystaveny
pouze na paletách. „Po realizaci nápojového
centra vzrostl obrat celé kategorie o třicet sedm
procent,“ konstatuje Pavel Fuksa.
Další příklad úspěšné realizace pochází z velmi
malé provozovny spadající do sítě Enapo v Dře-
Roman Němeček a Martin Dudešek
vohosticích, kde nezřídka docházelo k vyprodání nejžádanějších značek. Po přeorganizování
a nové výstavbě regálů se projevil 28% nárůst.
„Díky našemu vybavení a reorganizaci bylo
možné sortiment nápojů navíc rozšířit o dalších
sedmnáct položek. Průměrný nárůst prodejů ve
všech doposud realizovaných prodejnách činí
dvacet tři procent,“ doplňuje Pavel Fuksa.
NÁRŮSTY POTVRZENY
Úspěšnost projektu komentuje také Roman Němeček, vedoucí odboru maloobchodu, Jednota,
spotřební družstvo v Jindřichově Hradci: „Se
společností Karlovarské minerální vody spolupracujeme již dva roky. Když jsem rebrandovali naše
prodejny, přišla nám vhod nabídka jejich obchodních zástupců, kteří vytvořili projekty přímo na
míru, a to jak na čtyřsetmetrovou, tak na stometrovou prodejnu. Z čísel, která máme k dispozici
ze všech našich prodejen od roku 2012, musím
potvrdit pozvolný nárůst prodeje nápojů.“ Z dat
za prvních pět měsíců letošního roku eviduje proti
loňsku nárůst dokonce na 108,1 %.
Pavel Neumann
i n ze rc e
Podle dat společnosti Nielsen tvoří nápoje nejhodnotnější potravinovou kategorii. „Samotné
vody jsou čtvrtou největší kategorií v hodnotě prodeje za posledních dvanáct měsíců,“ naznačuje
důvod, proč je tomuto sortimentu nutné věnovat
náležitou pozornost, Martin Dudešek, category
manager a analytik společnosti Karlovarské
minerální vody.
VÝHODNÉ PRO OBĚ STRANY
Velice silnou kategorií jsou nápoje také na tradičním trhu. I když počet malých prodejen klesá,
přibývá těch, jejichž prodejní plocha činí sto
a více čtverečních metrů. Navíc se pozvolna začíná vracet ochota spotřebitelů utrácet, a toho se
rozhodla využít firma Karlovarské minerální vody.
„Došli jsme k názoru, že investovat do správných
kategorií ve spolupráci s dodavatelem, tedy
s námi, může být správná cesta. Věříme, že
budou přibývat další projekty, které obchodníkům pomohou v prodejnách zvýšit obraty, a tím
i zisky. Náš projekt jsme již realizovali na čtyřech
stech padesáti sedmi provozovnách v České
republice,“ komentuje národní manažer prodeje
Pavel Fuksa. Investice, kterou do projektu společnost vloží, se podle něho samozřejmě vrátí
zvýšenými prodejem, a tedy i odběrem většího
objemu nápojů od výrobce. Projekt však není
zaměřený pouze na produkty této společnosti,
ale na celou sekci nápojů napříč všemi značkami.
Primárně jde o vytvoření nápojové sekce v rámci
21
OZVĚNY
SAMOŠK Y
PROVOZ
PLATBA KARTOU MŮŽE BÝT
KONKURENČNÍ VÝHODOU
DOTAZKA:
Z PUBLI
„Má majitel prodej
?
at
kazník pl it kartou
ny jásat, že chce zá
“
í…
žš
ni
tovost jsou
Vždyť náklady na ho
banky, které
atků, je to dotaz na
pl
po
ká
tý
se
o
„C
ktují náklady,
Odpověď:
ecně poplatky refle
Ob
.
pe
ro
Eu
sa
Vi
to náklaje určují, nikoli na
ždou transakcí. Ty
ka
s
a
nk
ba
á
sk
el
matu. Zároveň je
které nese přijímat
y a karetního sché
rt
ka
pu
ty
e
dl
po
í
a podpůrnou
dy se různ
třebnou technickou
po
na
y
ad
kl
ná
t
ta
bě karpotřeba započí
ukazují, že při plat
y
tik
is
at
st
ě
én
cm
víc můžete oslovit
infrastrukturu. Ni
cejí více. A vy je na
rá
ut
ně
ec
ob
i
íc
zn
mi.“
tou záka
užeb, případně akce
nabídkou dalších sl
ret
ka
e
ac
rozvoje akcept
Petr Polák, ředitel
ou
sk
olupráce pro Če
a marketingové sp
pe
republiku, Visa Euro
Přijímání bezhotovostních plateb je v dnešní době
vnímáno zejména jako služba zákazníkům. Nejenže
mají své finance neustále po ruce a nemusejí
s sebou nosit hotovost, ale dochází také ke
zrychlení jejich odbavení, a tedy i k jejich větší
spokojenosti.
s občerstvením a potravinami si díky
tomu, že již nepřicházejí do styku s fyzickým oběživem, velmi pochvaluje zvýšení hygienické úrovně. Velký potenciál ještě spočívá ve skutečnosti,
že spotřebitelé do budoucna očekávají, že budou
moci bezhotovostně platit prakticky všude, což
zatím zejména u menších prodejců nemohou.
Prozatím se platební karty nejčastěji používají
v supermarketech (36 %), na čerpacích stanicích
(14 %), u ostatních prodejců (11 %), pro výběr
hotovosti z bankomatů (11 %), při platbě za oblečení (8 %), za zábavu (6 %), v hobby marketech
(3 %), v servisech (3 %), při platbě za jídlo a pití
HLAVNĚ BEZ KONTAKTU
Jak v úvodu svého vystoupení zdůraznil, platba
prostřednictvím karet se u Čechů těší značné
oblibě. Z dat asociace Visa Europe vyplývá, že si
kvůli jednoduchosti a rychlosti placení zamilovali zejména bezkontaktní placení. Jen loni vzrostl
počet těchto plateb o 213 %, což znamená, že
každá třetí transakce kartou byla provedena bezkontaktně. Mimochodem mnoho obchodníků
in ze rc e
v restauracích a fast foodech (2 %) a v dalších
segmentech (4 %).
VÝHODY PRO NAKUPUJÍCÍHO I PRODEJCE
„Platební karta logicky přináší výhody oběma
stranám. Nakupující si pohodlně zaplatí zboží bez
kontroly a přepočítávání hotovosti v peněžence
a prodejce má možnost nabídnout mu i další
zboží a služby,“ konstatuje Petr Polák. Z mnoha
provedených průzkumů také jasně vyplývá, že
pokud zákazníci platí kartou, je jejich útrata vyšší,
než když k placení používají hotovost. Tato záležitost je do jisté míry dána psychologicky, protože peníze (respektive jejich příděl) nevidí fyzicky
v peněžence.
De
ˇtská sklovina
je o 50 % tenc
ˇí
než ta vaše
Proto volte péči vyvinutou experty
Šetrná k zubní sklovině
Chrání proti kazu
Chutná dětem
EXPERTI NA DĚTSKÉ ZOUBKY je ochranná známka skupiny firem GSK.
NESMÍ CHYBĚT
VE VAŠEM
OBCHODĚ!
Z U B NÍ
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DRŽITELŮ
Visa Europe v České republice používání platebních karet dále rozvíjí především prostřednictvím
svých marketingových aktivit, inovací a nejrůznějších projektů. Při marketingových kampaních spolupracuje s obchodníky, aby zákazníkům nabídla
benefit při platbě kartou tam, kde často nakupují.
V této souvislosti Petr Polák uvedl, že ještě značná část populace využívá kartu k výběru hotovosti z bankomatu. To ovšem stále zatěžuje obchodníky i banky. Visa Europe proto ve spolupráci
s partnerskými bankami pomáhá vzdělávat držitele, jak správně a efektivně používat kartu.
Pavel Neumann
K A ŘI
VRŽENO
NA
LÉ
Experti na dětské zoubky™
SPECIÁLNĚ
22
Jak nové platební metody proces placení ještě
zrychlují a co můžeme očekávat v budoucnu,
prezentoval Petr Polák, ředitel rozvoje akceptace
karet a marketingové spolupráce pro Českou
republiku Visa Europe.
MI
CHC
CHCSK/CHODO/0002/14
SK/CHODO/000
0 2/14
OCENĚNÍ OZVĚNY
SAMOŠK Y
CERTIFIKACE SE CENÍ!
„Pro opětovnou žádost o udělení certifikátu jsme se rozhodli hlavně proto,
že nám zaručuje určitou konkurenční
výhodu, které je v této době velice
těžké dosáhnout. Také díky monitoringu máme možnost získat nezávislý pohled na naši prodejnu, a tak
zlepšovat úroveň našich služeb, a tím se přib
lížit k naprosté
spokojenosti zákazníků a poskytnout jim mož
nost rozpoznat kvalitní výrobky. Neméně důležitou souč
ástí rozhodování je i fakt, že certifikace napomáhá akti
vně motivovat
zaměstnance.“
Renata Brychtová, manažerka filiálek, Karl
ova pekárna
KARLOVA PEKÁRNA
Adresa: OC Arkády Pankrác,
Na Pankráci 86, Praha 4
Manager filiálek: Renata Brychtová
Prodejní doba: Po–Pá 7.30–21.00, So–Ne 9.00–21.00
Konkurenční výhodou je velký prostor k posezení a celodenní nabídka
jídel – menu. Prodejna je situovaná v přízemí obchodní galerie v bezprostřední blízkosti metra a nabízí široký sortiment, často vlastní výroby. Od sladkého nebo
slaného až po speciální pečivo, svatební koláčky, chlebíčky, saláty či jednohubky, zákusky, dorty, kávu
a kávové speciality. Čerstvé pečivo je pečené přímo
v prodejně, kde se rovněž připravují čerstvé bagety.
Silnou stránkou je i marketingová podpora, například
Výhodné menu, prodej poukazů na nákup, věrnostní program Káva zdarma či ochutnávky novinek.
23
„Certifikace jedné z mých svěřených
prodejen ukazuje nejen hodnotícím
pracovníkům, ale především našim
zákazníkům, že v prodejně je vše směrováno na zákazníka a jeho naprostou spokojenost. Jen tím je zaručeno, že do našich prodejen se
zákazník bude rád vracet. Ocenění je pro
nás všechny odměnou, ale i velkým závazkem
.“
Adam Illík, manažer firemních prodejen, Peka
řství Illík
Specializované pekařství, cukrářství a rychlé občerstvení je součástí bytové zástavby
v centru města s dobrou dostupností placeného parkoviště. Interiér prodejny dělá již
na první pohled dobrý dojem svou velikostí, vzdušností, čistotou a osvětlením. Její
konkurenční výhodou je závoz čerstvého
sortimentu třikrát denně, bezbariérový přístup, široký sortiment výrobků a v neposlední řadě ochotný a profesionální personál. Velmi dobrá je v prodejně také podpora
prodeje včetně vnější i vnitřní komunikace
a jasné profilace akčních položek a novinek.
PEKAŘSTVÍ ILLÍK
Adresa: Hlavní třída 1023/55,708 00 Ostrava-Poruba,
Manažer firemních prodejen: Adam Illík
Prodejní doba: Po–Pá 6.30–18.00, So 6.30–12.00
i n ze rc e
OZVĚNY
SAMOŠK Y
PEKAŘSTVÍ ILLÍK
„Získané ocenění není zásluha
jen moje, ale celého kolektivu
a vedení firmy. Je pro nás o to
cennější, že ukazuje výsledek
dlouhodobé koncepční práce.
Není pro nás jen výzvou do
budoucna, ale i obrovskou motivací pro každ
ého
z nás dále na sobě pracovat a neustále se
zdokonalovat. To vše kvůli tomu, aby se u nás záka
zník
cítil dobře a rád se vracel.“
Renata Machačová, vedoucí, Pekařství Illík
Adresa: náměstí Antonie Bejdové 1810/10,
708 00 Ostrava-Poruba
Vedoucí prodejny: Renata Machačová
Prodejní doba: Po–Pá 6.00–18.00, So 6.00–12.00
Konkurenční výhodou specializované pekařské prodejny je široká škála rozpékaných výrobků, velký
a pohodlný prostor k posezení (35 m² tvoří prodejní plochu,
60 m² je určeno pro posezení, dohromady je tedy plocha prodejny necelých 100 m²) s nabídkou denního
tisku, televize a internetového připojení wi-fi.
Prodejna je součástí obchodního centra v sídlištní zástavbě, přičemž hodnotitelé ocenili
zejména dobré označení prodejního místa
i příslušnosti k síti a dobrou komunikaci nabízeného sortimentu.
„Ocenění si jako kolektiv velmi ceníme,
neboť nás posunuje v tvrdé konkurenci boje o zákazníka v Přerově na přední pozice a jasně ukazuje, že zákazník je
v naší prodejně na prvním místě a chodí
k nám rád nakupovat. Odráží také skutečnost, že práce, kterou zde odvádíme, je hodnocena nezávislým kontrolním orgánem jako velmi dobré úrovně a že nastavený směr, jakým
se chceme na trhu prezentovat, je správný.“
Irena Hladká, vedoucí, Pekařství Illík
24
PEKAŘSTVÍ ILLÍK
Adresa: Kratochvílova 17, Přerov
Vedoucí prodejny: Irena Hladká
Prodejní doba: Po–Pá 5.15–16.30, So 5.30–10.00
Prodejna se nachází v centru města Přerov, což představuje výhodu a zároveň i riziko vystavení okolní konkurenci. Proti ní se pekařství může pochlubit denní
nabídkou asi 140 druhů vlastních pekařských výrobků,
velmi dobrou nabídkou nápojů a závozem čerstvého
in ze rc e
pečiva třikrát denně. Vybavení prodejny je
atraktivní a čisté, sortiment je velmi dobře
osvětlen a součástí zákaznických služeb je
i dětský koutek. Příjemný efekt vytváří také
komunikace s personálem, který je ochotný, schopný poradit a rychlý v obsluze.
OZVĚNY
SAMOŠK Y
POTRAVINY KATKA
„Certifikace pro nás znamená ocenění dlou
holetého úsilí zlepšovat úroveň prodeje
a služeb. Je to naše druhá certifikace, která
nás nutí jít stále dopředu a udržovat kvalitu prodejny na co nejvyšší úrovni. Nedílnou
součástí úspěchu je personál, který odvádí skvělou práci a vytváří v prodejně příjemno
u atmosféru, takže
zákazníci se k nám rádi vracejí.“
Darina Strokoszová, vedoucí, Potraviny Katk
a
Adresa: Nýdek 510, 739 95 Nýdek
Majitelka: Kateřina Rašíková
Prodejní doba: Po–So 6.00–20.00, Ne 7.00–20.00
Tato prodejna, která se nachází v rekreační oblasti
v Nýdku a je součástí řetězce Hruška, se od konkurence odlišuje především atraktivním exteriérem a odpočinkovým prostorem, výbornou navigací, možností
pohodlného parkování s dobrou dostupností a skvělou
vnější komunikací. Atraktivní a čistý je
také interiér, kde obchod nabízí široký
sortiment masných výrobků, ovoce
a zeleniny i mléčných výrobků. Ocenění
si zaslouží rovněž podpora prodeje včetně dobré práce s akčními tabulemi a velmi dobré komunikace v pokladním místě.
„Supermarket Tip jsme do certifikace
přihlásili po provedení rozsáhlé
modernizace prodejny. Stavebně jsme
ji upravili a došlo k výraznému rozšíření prodejní plochy. Vybavili jsme ji
novým zařízením včetně chladicích
vitrín a zavedli nový pokladní
systém. Udělení certifikátu, docilované
výsledky a spokojení zákazníci jsou potvrzen
ím toho, že
provedená opatření byla krok správným
směrem.
Provedené investice jsou však jen podmínko
u pro docílení vysoké kvality služeb. Tím rozhodujícím
faktorem je
vysoká úroveň práce vedení a celého personál
u prodejny.
Pozitivní hodnocení prodejny spotřebiteli
je dokladem
toho, že i tohle se v této prodejně daří.“
Miroslav Svoboda, místopředseda, Jednota
družstvo
spotřebitelů v Kaplici
v obslužném úseku a dobré technologické
vybavení prodejny s moderním a příjemným interiérem. Klad představují i čisté
prostředí, označení a fasáda prodejny
včetně příslušnosti k síti a kvalitní personál. Ten se zákazníky ochotně komunikuje
i při doplňování sortimentu.
Andrea Votrubová
25
SUPERMARKET TIP
Adresa: Plešivec 254, Český Krumlov
Místopředseda družstva: Miroslav Svoboda
Prodejní doba: Po-Pá 7.30–18.30 (v letní sezoně 19.30),
So 7.00–12.00 (16.00), Ne 7.00–12.00 (14.00)
Konkurenční výhodou je široká nabídka čerstvého zboží.
Mimořádná pozornost je věnována rovněž nabídce ovoce
a zeleniny, je zde dobrá nabídka masných výrobků
i n ze rc e
Rejstřík
Seznam firem
26
Acaimania Europe......................................................................5
Ahold Czech Republic................................................................8
AhorraMas ........................................................................12, 13
Barvy a laky Hostivař ..............................................................14
Billa ............................................................................................8
Bon Preu ..................................................................................12
Carrefour ..................................................................................12
Condis ......................................................................................12
Coop ........................................................................................14
Družstvo CBA CZ......................................................................15
Družstvo Eso Market ..........................................................5, 14
Enapo Obchodní ....................................................7, 14, 15, 21
Euromadi..................................................................................13
Flop ..........................................................................................14
Flosman ..................................................................................14
Future Retail ............................................................................12
Globus ČR ................................................................................11
Hero Czech ................................................................................5
ICA ............................................................................................11
IFA ............................................................................................13
Incoma GfK........................................................................16, 17
JPServis ......................................................................................5
Jaso – Distributor ....................................................................15
Jednota ......................................................................................8
Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici ................................25
Jednota, spotřební družstvo České Budějovice ....................20
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci ................21
Karlova pekárna ......................................................................23
Karlovarské minerální vody ....................................................21
Kaufland Česká republika ..................................................8, 11
Leonteus ....................................................................................5
Lidl............................................................................................12
Lidl Česká republika ..........................................................8, 11
Makro Cash & Carry ČR ......................................................7, 12
Maloobchodní síť Bala ............................................................14
Maloobchodní síť Brněnka ................................................8, 15
Maloobchodní síť Hruška ..........................................................8
Mercadona ..............................................................................12
MO Partner ..............................................................................14
Nielsen....................................................................1, 10, 11, 21
Pekárna Kabát ........................................................................16
Pekařství Illík ....................................................................23, 24
Plzeňský Prazdroj ....................................................................20
Plus JIP ....................................................................................14
Pogrr ........................................................................................14
Qanto CZ ....................................................................................5
Rapo Brno............................................................................8, 15
Rosa market......................................................................14, 15
Tesco Stores ČR ........................................................................8
United Bakeries ........................................................................5
Ve výloze............................................................................18, 19
Visa Europe..............................................................................22
ZOK – system ............................................................................5
Inzerenti
Alimpex Food ..........................................................................27
Atoz Group ..............................................................................26
Bizerba Váhy a systémy ..........................................................17
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby ..............7
GlaxoSmithKline ......................................................................22
Granette & Starorežná Distilleries ........................................25
Karlovarské minerální vody ......................................................2
Kofola ......................................................................................13
La Lorraine ................................................................................8
Leonteus ..................................................................................19
Masokombinát Plzeň ..............................................................16
Mondelez Czech Republic ......................................................11
MP Krásno ..............................................................................18
MPC Cessi ..................................................................................4
Novum ........................................................................................6
PepsiCo CZ ..............................................................................15
P.V.A. systems ..........................................................................24
Plzeňský Prazdroj ....................................................................28
SHP Bohemia ..........................................................................20
United Bakeries ......................................................................23
Váhala a spol. ............................................................................9
Wanzl ..........................................................................................3
ZOK – system ..........................................................................21
vydává: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29, 150 00 Praha 5
IČ: 48117706
tel.: +420 246 007 200
fax: +420 246 007 201
www.atoz.cz; www.samoska.cz
e-mail: [email protected]
vzor e-mailu: [email protected]
vydavatel: Christian Beraud-Letz
generální ředitel: Jeffrey Osterroth
retail group manager: Jana Lysáková
šéfredaktor: Petr Hříbal
redakce: Pavel Neumann, Andrea Votrubová
korektury: Martina Čechová
layout: Bruno Marquette
fotografie: Martin Mašín, archiv
obchod: Libor Bulíček, Miroslav Finger, Renáta Klausová,
Pavel Kotrbáček, Tomáš Král, Róbert Rácz, Irena Seibertová,
Josef Venc
fakturace, administrativa: Jana Nerudová
produkce: Eva Furmanová
DTP: WAU! Studio s. r. o.
Líšnice 209, 252 10 Mníšek pod Brdy
tiskárna: Helma Roto, spol. s r. o.
U Pekařky 5, 180 00 Praha 8
distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis Praha
Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
e-mail: [email protected]
vydává:
Odkazy na určité značky a jejich užití, ať ve formě textové či obrazové, zmíněné v ediční části této publikace, jsou bezplatné. Jsou
užity pouze za účelem poskytnutí informací o zboží a značkách.
in ze rc e
TRADIČNÍ TRH JE POD PALBOU. NEJLEPŠÍ OBRANOU JSOU INFORMACE
A INSPIRACE, JAK UHÁJIT SVOU POZICI NA TRHU.
SAMOŠKA VÁS BUDE BRÁNIT
I V ROCE 2015!
Kongres pro tradicní
ˇ trh
VŠICHNI
NA HRAD
SAMOŠKA
MORAVA!
VŠICHNI
NA HRAD
SAMOŠKA
ČECHY!
OL.–O22M. 1O. 2U01C5
PR4A. 6H. 2A015
3.–
21
ZAPIŠTE SI
DO DIÁŘE!
Organizátor:
Hlavní mediální partner:
Více informací:
Jana Gaerbkarieprloojekvátu
Záštitu nad akcí převzal:
Manaž
.cz
[email protected] 554
3
55
3
73
Mobil: +420
www.samoska.cz
dej si novinku
Radegast
Ryze Hořká 12
Plnější a víc hořká chuť díky
použití 3 druhů moravského chmele
Výrazně chmelové aroma díky
trojitému chmelení
Nositel označení České pivo
Download

samošky - Samoška