Download

BB – angl. skr. buffer base súčet koncentrácií