.
Klub plaveckých sportů Opava
pořádá
28. 2. -
1. 3. 2015
XXII. ROČNÍK
Velké ceny města Opavy v plavání
a
XII. ROČNÍK
memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové
Klub plaveckých sportů Opava, Zámecký okruh 4, Opava, 746 01, IČO : 47815345, ČSOB a.s., č.ú.: 225244348 / 0300
ROZPIS
-
Velká cena Opavy v plavání
2015
I.
Všeobecná ustanovení
1.
2.
Pořadatel :
Místo konání :
Klub plaveckých sportů Opava
krytý bazén Opava (Zámecký okruh ), 25 m, 6 oddělených drah,
obrátky hladké, elektronické měření časů
3.
Datum konání a časový rozvrh :
sobota
28.2.2015
12.00 hod. - rozplavání
12.50 hod - nástup a zahájení
13.00 hod - závody
4.
5.
Organizační výbor :
ředitel závodu :
sekretář :
hospodář :
zdravotní služba :
Přihlášky:
neděle
8.00 hod
8.50 hod
1.3.2015
- rozplavání
- závody
Rypl Vladimír
Kracíková Zuzana
Ryplová Eva st.
Ryplová Eva ml.
zasílají oddíly (kluby) do 21. 2. 2015
plavecké disciplíny :
on-line nebo ve formě soupisky pro počítačové zpracování ve formě souboru
Prihlas.xls na adresu : [email protected]
tel : 604 933 124
Ubytování a strava :
[email protected]
tel : 732 571 128
nebo na adresu : Vladimír Rypl, Kotršova 25, 747 07 Opava 7
Na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel !
6.
Hospodářské podmínky :
Přihlášené oddíly startují na vlastní náklady, startovné činí 50,- Kč, za každý přijatý start
Startovné uhradí vedoucí při prezentaci.
7.
Informace :
Veškeré dotazy k ubytování, stravě a organizaci závodů vyřizuje Vladimír Rypl, tel.: 732 571 128,
[email protected]
Informace k přihláškám plaveckých disciplín vyřizuje Jan Michalík, tel: 604 933 124 (v odpoled.hod.),
[email protected]
8.
Ubytování :
Pořádatel zajistí ubytování na podkladě závazných objednávek v cenovém rozpětí 300 - 350,- Kč.
Požadavky na ubytování zašlete v souladu s bodem 5 !
9.
Stravování :
Pořádatel může zajistit pro přihlášené oddíly večeři v sobotu 28.2.2015,
snídani ( popř. i oběd ) v neděli 1.3.2015 a to na podkladě závazných objednávek
Objednávku na stravování a ubytování zašlou oddíly v souladu s bodem 5.
II.
Technická ustanovení
1.
2.
Závodí se podle Pravidel plavání a soutěžního řádu.
Startují : muži A, ženy A
ročník 2000 a starší
žáci B, žačky B
ročník 2001 - 2002
žáci C, žačky C
ročník 2003 - 2004
3.
Pořadí disciplin :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
sobota 28.2.2015
ve 13.00 hod., rozpl. ve 12.00 hod
100 m vol. způsob
100 m vol. způsob
100 m vol. způsob
100 m vol. způsob
50 m vol. způsob
50 m vol. způsob
muži
ženy
žáci
žačky
žáci
žačky
A
A
B
B
C
C
7.
8.
9.
10.
100 m PZ
100 m PZ
100 m PZ
100 m PZ
muži
ženy
žáci
žačky
A
A
B
B
11.
12.
13.
14.
15.
16.
100 m znak
100 m znak
100 m znak
100 m znak
50 m znak
50 m znak
muži
ženy
žáci
žačky
žáci
žačky
A
A
B
B
C
C
17.
18.
19.
20.
21.
22.
200 m motýl
200 m motýl
100 m motýl
100 m motýl
50 m motýl
50 m motýl
muži
ženy
žáci
žačky
žáci
žačky
A
A
B
B
C
C
neděle 1.3.2015
rozplavby
rozplavby
rozplavby
rozplavby
MEMORIÁL
MEMORIÁL
v 9.00 hod., rozpl. v 8.00 hod
23.
24.
25.
26.
27.
28.
50 m vol. způsob
50 m vol. způsob
50 m vol. způsob
50 m vol. způsob
100 m vol. způsob
100 m vol. způsob
muži
ženy
žáci
žačky
žáci
žačky
A
A
B
B
C
C
29.
30.
31.
32.
100 m PZ
100 m PZ
100 m PZ
100 m PZ
muži
ženy
žáci
žačky
A
A
B
B
33.
34.
35.
36.
37.
38.
100 m prsa
100 m prsa
100 m prsa
100 m prsa
50 m prsa
50 m prsa
muži
ženy
žáci
žačky
žáci
žačky
A
A
B
B
C
C
FINÁLE
FINÁLE
FINÁLE
FINÁLE
4.
Systém soutěže :
Závody jsou soutěží jednotlivců. Discipliny 1. - 6. a 11. - 38. se plavou přímo na čas
bez finále. Discipliny hlavního závodu 7. - 10. se plavou v rozplavbách a postupem
do finále. Disciplina 17. - 18. je memoriál.
Rozlosování bude provedeno podle uvedených časů.
5.
Námitky a protesty :
Podávají písemně vedoucí družstev, nejpozději 30 minut po výskytu či oznámení
příslušné události vrchnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí
propadá vklad ve prospěch pořadatele.
III.
Závěrečné ustanovení
6.
Ceny :
Závodníci,kteří se umístí na 1.až 3.místě v každé disciplině (mimo 100m PZ a 200m motýl)
obdrží diplom a věcnou cenu.
Vítězové hlavního závodu na 100 m polohový závod - žáci, žákyně - finanční odměna 500,- Kč,
Vítězové hlavního závodu na 100 m polohový závod - muži, ženy - finanční odměna 1.000,- Kč,
Závodníci, kteří se umístí na 2. a 3. místě obdrží diplom + věcné ceny.
Vítězové memoriálů obdrží finanční odměnu 2.000,- Kč
V Opavě dne 18.11.2014
Vladimír Rypl
předseda KPSOp
Vítězové minulých ročníků VC Opavy
.
1. ročník 1994
2. ročník 1995
3. ročník 1996
4. ročník 1997
5. ročník 1998
6. ročník 1999
7. ročník 2000
8. ročník 2001
9. ročník 2002
10. ročník 2003
11. ročník 2004
12. ročník 2005
13. ročník 2006
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
muži
HORKÝ
Josef
76
KomB
00:58,6
ženy
KAZÍKOVÁ
Sandra
76
KomB
01:08,8
žáci
TÝČE
Zdeněk
80
MezFr
01:09,7
žačky
HUDEČKOVÁ
Kateřina
80
UnOl
01:15,3
muži
HAVRLANT
Roman
74
KomB
00:59,8
ženy
KUPIEC
Magdalena
77
Rat.
01:07,3
žáci
KUDER
Adrian
81
KPSOs
01:07,8
žačky
SKLENÁŘOVÁ
Markéta
81
TŽTř
01:13,0
muži
WENDRINSKÝ
Jacek
78
SlHa
01:02,8
ženy
BENEŠOVÁ
Martina
76
PKNJ
01:10,8
žáci
KŘIŠTOF
Martin
83
MezFr
01:07,4
žačky
MASCHEKOVÁ
Beril
82
Kopř
01:16,3
muži
PALATÝ
Matěj
78
KPSOs
01:01,60
ženy
SKLENÁŘOVÁ
Markéta
81
TŽTř
01:08,31
žáci
KŘIŠTOF
Martin
83
MezFr
01:05,71
žačky
ZAVADILOVÁ
Martina
83
UnOl
01:12,45
muži
TOKOLYI
Marek
78
Vital
00:58,90
ženy
SKLENÁŘOVÁ
Markéta
81
KomB
01:08,39
žáci
MITRENGA
Peter
84
DuBB
01:06,02
žačky
HRDINOVÁ
Martina
84
KúPi
01:10,08
muži
MITRENGA
Peter
84
DuBB
01:02,75
ženy
SKLENÁŘOVÁ
Martina
84
KúPi
01:08,57
žáci
HAŠKO
Milan
85
MPKDK
01:06,32
žačky
LISEK
Joanna
85
MMKS
01:11,37
muži
MACHOVIČ
Miroslav
76
AšBB
00:59,17
ženy
ALSCHEROVÁ
Andrea
81
SPF
01:09,49
žáci
RUSŇÁK
Lukáš
86
KúPi
01:07,97
žačky
MIŠKUFOVÁ
Petra
86
PKBB
01:12,35
muži
MATUŠ
Ivan
84
KúPi
01:00,97
ženy
HRDINOVÁ
Martina
84
KúPi
01:06,55
žáci
JURIGA
Michal
87
PKPR
01:11,34
žačky
STAŠKOVÁ
Alžběta
87
Zlín
01:14,72
muži
HASIK
Konrád
83
MKSTR
00:59,42
ženy
HRDINOVÁ
Martina
84
KúPi
01:07,39
žáci
MATÚŠ
Jan
88
SkKop
01:06,78
žačky
HALAČOVÁ
Michaela
89
NCHZ
01:09,30
muži
OHAREK
Zdeněk
84
PSKr
00:58,7
ženy
PALOUŠKOVÁ
Hana
87
MEZMo
01:07,4
žáci
BAĎURA
Martin
89
TJVs
01:04,5
žačky
HALAČOVÁ
Michaela
89
NCHZ
01:08,4
muži
RUSŇÁK
Lukáš
86
KúPi
00:59,50
ženy
PALOUŠKOVÁ
Hana
87
MEZMo
01:05,80
žáci
BRADA
Tomáš
90
SjBr
01:06,73
žačky
REČKOVÁ
Michaela
90
SnPDB
01:10,59
muži
BALÁŠ
Jiří
77
PKČa
00:59,0
ženy
BALÁŠOVÁ
Andrea
76
PKČa
01:07,1
žáci
KUBICKÝ
Petr
91
MaPu
01:08,8
žačky
JEDLIČKOVÁ
Adéla
92
KPSOp
01:13,7
muži
BALÁŠ
Jiří
77
PKČa
00:58,94
ženy
BALÁŠOVÁ
Andrea
76
PKČa
01:06,49
žáci
PLACHÝ
Luboš
92
UnOl
01:08,59
žačky
JEDLIČKOVÁ
Adéla
92
KPSOp
01:12,26
14. ročník 2007
15. ročník 2008
16. ročník 2009
17. ročník 2010
18. ročník 2011
19. ročník 2012
20. ročník 2013
21. ročník 2014
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
100 PZ
muži
DURNA
Pavel
83
UnBr
01:01,8
ženy
MRÁČKOVÁ
Tereza
92
POPro
01:10,9
žáci
DANĚK
Jiří
93
UnOl
01:05,8
žačky
HANUŠTIAKOVÁ
Jana
93
TJVs
01:13,6
muži
JUSKU
Alexander
91
SlHa
01:00,15
ženy
ČEŠÍKOVÁ
Barbora
92
UMB
01:11,73
žáci
ADAMSKÝ
Marian
94
PKBŠ
01:06,17
žačky
MAJTÁNOVÁ
Michaela
94
UMB
01:13,20
muži
JUSKU
Alexander
91
SlHa
00:58,38
ženy
KOSTELNÁ
Gabika
93
PPK
01:13,31
žáci
FLORA
Daniel
95
TJKr
01:09,22
žačky
POLOMČÁKOVÁ
Rebeka
96
AtLe
01:08,79
muži
OHAREK
Zdeněk
84
PSKr
01:00,12
ženy
TENKELOVÁ
Denisa
95
PKBŠ
01:08,43
žáci
TOKARSKI
Krzysztof
96
Ratiboř
01:05,38
žačky
ŠPIČKOVÁ
Karolína
96
SnVa
01:08,85
muži
NĚMEC
Ondřej
91
UnOl
01:00,42
ženy
TENKELOVÁ
Denisa
95
PKBŠ
01:06,94
žáci
ŠVORC
Tomáš
97
SnVa
01:05,07
žačky
ŠÍMOVÁ
Michaela
98
TJŠum
01:11,63
muži
VAVREČKA
Dominik
95
KPSOs
00:59,91
ženy
TENKELOVÁ
Denisa
95
PKBŠ
01:07,93
žáci
ŠPAČEK
Dominik
98
ASBl
01:06,46
žačky
ŠÍMOVÁ
Michaela
98
TJŠum
01:09,36
muži
KŘEMEN
Jan
90
TJKr
01:00,29
ženy
KRISTLOVÁ
Ivana
88
KoKa
01:09,53
žáci
PAVUK
Marek
99
AQSLE
01:06,60
žačky
GERŽOVÁ
Dominika
99
TJKr
01:09,60
muži
HAVRÁNEK
Tomáš
94
Bohemians
00:57,58
ženy
GERŽOVÁ
Dominika
99
TJKr
01:06,65
žáci
KRATOCHVÍL
Josef
.01
PKNJ
01:09,72
žačky
POTANČOKOVÁ
Timea
.00
PKBS
01:13,20
Držitelé rekordů Velké ceny Opavy
50 m VZ muži
50 m VZ ženy
50 m VZ st. žáci
50 m VZ st. žačky
50 m VZ ml. žáci
50 m VZ ml. žačky
Broda
Hrdinová
Světlík
Halačová
Kubický
Jedličková
Ondřej
Martina
Alexander
Michaela
Petr
Adéla
82
84
98
89
91
92
SlHa
KúPi
SPK
NCHZ
KPSOp
KPSOp
00:23,45
00:27,15
00:25,75
00:27,8
00:28,7
00:28,98
2009
2001
2012
2003
2003
2004
100 m VZ muži
100 m VZ ženy
100 m VZ st. žáci
100 m VZ st. žačky
100 m VZ ml. žáci
100 m VZ ml. žačky
Broda
Klosová
Světlík
Šímová
Ružič
Listopadová
Ondřej
Petra
Alexander
Michaela
Tomáš
Kateřina
82
88
98
98
.00
93
SlHa
PKNJ
SPK
TJŠum
SPK
VŠK-UK
00:51,3
00:57,76
00:56,22
01:00,33
01:03,05
01:04,4
2007
2011
2012
2012
2012
2005
100 m Z muži
100 m Z ženy
100 m Z st. žáci
100 m Z st. žačky
50 m Z ml. žáci
50 m Z ml. žačky
Machovič
Klosová
Pavuk
Nawaryňska
Ružič
Gebauerová
Miroslav
Petra
Marek
Katarzyna
Tomáš
Petra
76
88
99
96
.00
98
AšKBB
PKNJ
AQSLE
Ratiboř
SPK
KPSOs
00:57,04
01:03,71
01:03,65
01:06,70
00:32,73
00:32,57
2000
2011
2013
2010
2012
2010
100 m PZ muži
100 m PZ ženy
100 m PZ žáci
100 m PZ žačky
Havránek
Klosová
Baďura
Halačová
Tomáš
Petra
Martin
Michaela
94
88
89
89
Bohem.
PKNJ
TJVs
NCHZ
00:57,58
01:05,42
01:04,5
01:08,4
2014
2011
2003
2003
100 m P muži
100 m P ženy
100 m P st. žáci
100 m P st. žačky
50 m P ml. žáci
50 m P ml. žačky
Beinhauer
Paloušková
Tokarski
Halačová
Špaček
Halačová
Radek
Hana
Krzysztof
Michaela
Dominik
Michaela
69
87
96
89
98
89
KomB
MEZMo
Ratiboř
NCHZ
ASKBl
NCHZ
01:04,2
01:12,07
01:08,78
01:15,4
00:35,74
00:36,24
1994
2004
2010
2003
2010
2001
200 m M muži - Mem.
200 m M ženy - Mem
100 m M st. žáci
100 m M st. žačky
50 m M ml. žáci
50 m M ml. žačky
Havránek
Smoleňová
Světlík
Polomčáková
Ružič
Gebauerová
Tomáš
Denisa
Alexander
Rebeka
Tomáš
Petra
94
89
98
96
.00
98
Bohem.
ViB
SPK
AtLe
SPK
KPSOs
02:00,37
02:15,48
01:01,36
01:06,78
00:31,74
00:31,27
2014
2008
2012
2009
2012
2010
Download

Velké ceny města Opavy v plavání memoriálu