T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4A
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
TRK 4
E.SON
TRK 4
E.SON
FEN 3
E.SON
DİN
TRK 4
KÜL.
E.SON
YAKAR
SERB 1 SERB 1
E.SON E.SON
İNG
M.K.G
SOS
E.SON
SOS
E.SON
İNG
M.K.G
MAT 4 SERB 1
E.SON E.SON
Salı
FEN 3
E.SON
Çarşamba
MAT 4 İNG
E.SON M.K.G
Perşembe
TRK 4
E.SON
DİN
SOS
KÜL.
E.SON
YAKAR
Cuma
TRF 1
E.SON
FEN 3
E.SON
Toplam
30
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN BİLİMLERİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE
MATEMATİK 4
MÜZİK
SERBEST ETKİNLİK
SOSYAL BİLGİLER
TRAFİK GÜVENLİĞİ
TÜRKÇE 4
HDS
2
2
3
1
3
4
1
4
3
1
6
Öğretmen
EBRU SONKAYA
YASİN YAKAR
EBRU SONKAYA
EBRU SONKAYA
M KEMAL GÜNEYLİ
EBRU SONKAYA
EBRU SONKAYA
EBRU SONKAYA
EBRU SONKAYA
EBRU SONKAYA
EBRU SONKAYA
Derslik
BEDEN BEDEN MAT 4 MÜZ
E.SON E.SON E.SON E.SON
MAT 4 TRK 4
E.SON E.SON
TRK 4
E.SON
SERB 1
E.SON
GÖRS 1
E.SON
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4B
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
BEDEN BEDEN MAT 4 MAT 4 İNG
ÜLKÜ ÜLKÜ ÜLKÜ ÜLKÜ M.K.G
Pazartesi
DİN
SERB 1
KÜL.
ÜLKÜ
YAKAR
DİN
FEN 3
KÜL.
ÜLKÜ
YAKAR
Salı
FEN 3
ÜLKÜ
Çarşamba
FEN 3
ÜLKÜ
Perşembe
SOS
ÜLKÜ
TRK 4
ÜLKÜ
GÖRS 1 TRF 1
ÜLKÜ ÜLKÜ
SOS
ÜLKÜ
SERB 1
ÜLKÜ
Cuma
TRK 4
ÜLKÜ
TRK 4
ÜLKÜ
MAT 4 TRK 4
ÜLKÜ ÜLKÜ
TRK 4
ÜLKÜ
SOS
ÜLKÜ
Toplam
30
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN BİLİMLERİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE
MATEMATİK 4
MÜZİK
SERBEST ETKİNLİK
SOSYAL BİLGİLER
TRAFİK GÜVENLİĞİ
TÜRKÇE 4
HDS
2
2
3
1
3
4
1
4
3
1
6
Öğretmen
ÜLKÜ EKENEL
YASİN YAKAR
ÜLKÜ EKENEL
ÜLKÜ EKENEL
M KEMAL GÜNEYLİ
ÜLKÜ EKENEL
ÜLKÜ EKENEL
ÜLKÜ EKENEL
ÜLKÜ EKENEL
ÜLKÜ EKENEL
ÜLKÜ EKENEL
Derslik
SERB 1 MÜZ
ÜLKÜ ÜLKÜ
SERB 1
ÜLKÜ
MAT 4 TRK 4
ÜLKÜ ÜLKÜ
İNG
M.K.G
İNG
M.K.G
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4C
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
FEN 3
A.YAV
Salı
TRK 4
A.YAV
MAT 4 İNG
A.YAV M.K.G
İNG
M.K.G
MAT 4 SERB 1
A.YAV A.YAV
FEN 3
A.YAV
TRK 4
A.YAV
SERB 1
A.YAV
TRK 4
A.YAV
TRK 4
A.YAV
SERB 1
A.YAV
MÜZ
A.YAV
SOS
A.YAV
SERB 1
A.YAV
DİN
MAT 4
GÖRS 1
KÜL.
A.YAV
A.YAV
YAKAR
DİN
SOS
FEN 3
KÜL.
A.YAV A.YAV
YAKAR
Çarşamba
Perşembe
TRK 4
A.YAV
Cuma
Toplam
BEDEN BEDEN TRF 1
A.YAV A.YAV A.YAV
30
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN BİLİMLERİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE
MATEMATİK 4
MÜZİK
SERBEST ETKİNLİK
SOSYAL BİLGİLER
TRAFİK GÜVENLİĞİ
TÜRKÇE 4
HDS
2
2
3
1
3
4
1
4
3
1
6
Öğretmen
AYSEL YAVUZ
YASİN YAKAR
AYSEL YAVUZ
AYSEL YAVUZ
M KEMAL GÜNEYLİ
AYSEL YAVUZ
AYSEL YAVUZ
AYSEL YAVUZ
AYSEL YAVUZ
AYSEL YAVUZ
AYSEL YAVUZ
Derslik
TRK 4
A.YAV
İNG
M.K.G
MAT 4 SOS
A.YAV A.YAV
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4D
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
BEDEN BEDEN SERB 1 SERB 1 SOS
SOS
RAHİM RAHİM RAHİM RAHİM RAHİM RAHİM
Pazartesi
Salı
DİN
MAT 4 MAT 4
FEN 3 FEN 3 SERB 1
KÜL.
RAHİM RAHİM
RAHİM RAHİM RAHİM
BAHAT
Çarşamba
MAT 4 MAT 4 FEN 3 TRK 4 İNG
RAHİM RAHİM RAHİM RAHİM M.K.G
Perşembe
DİN
TRF 1 SOS
TRK 4 TRK 4 SERB 1
KÜL.
RAHİM RAHİM
RAHİM RAHİM RAHİM
BAHAT
Cuma
TRK 4 TRK 4 GÖRS 1 İNG
RAHİM RAHİM RAHİM M.K.G
Toplam
30
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN BİLİMLERİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE
MATEMATİK 4
MÜZİK
SERBEST ETKİNLİK
SOSYAL BİLGİLER
TRAFİK GÜVENLİĞİ
TÜRKÇE 4
HDS
2
2
3
1
3
4
1
4
3
1
6
Öğretmen
RAHİM IŞIK
BAHATTİN ALTINSOY
RAHİM IŞIK
RAHİM IŞIK
M KEMAL GÜNEYLİ
RAHİM IŞIK
RAHİM IŞIK
RAHİM IŞIK
RAHİM IŞIK
RAHİM IŞIK
RAHİM IŞIK
Derslik
İNG
M.K.G
TRK 4
RAHİM
MÜZ
RAHİM
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-A
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
MAT 5 MAT 5 BİL TEK BİL TEK HZ
FEN iho FEN iho
MÜZ
NEVZA NEVZA
A.
A.
MHMD
S YIL
S YIL
G.İTİ
T
T
KRGÜLL KRGÜLL NİHAL
ARAPC
TRK 6 TRK 6 GÖRS 1 SOS
SOS İNG
A
M.UĞR M.UĞR KKASIM V.ÇİF
V.ÇİF IŞIL
M.AY
DİN
HZ
TEM MAT 5 MAT 5
FEN iho FEN iho
KÜL
MHMD
DİN NEVZA NEVZA
S YIL
S YIL
İHO
NİHAL B.ÇAT T
T
MAT 5
TRK 6 TRK 6
BEDEN BEDEN İNG
İNG
NEVZA
M.UĞR M.UĞR
ADEM ADEM IŞIL
IŞIL
T
ARAPC ARAPC
KUR'AN KUR'AN TRK 6 TRK 6
SOS
A
A
B.ÇAT B.ÇAT M.UĞR M.UĞR
V.ÇİF
M.AY M.AY
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
MANOLYA AY
ADEM ŞIĞVA
ALİ KARAGÜLLE
MERAL ÖZTÜRK
SÜREYYA YILDIRIM
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
IŞIL ÖZKAN
BETÜL ÇATMAN
NEVZAT ÖZBEK
GONCA İTİK
VEYSEL ÇİFTÇİ
BETÜL ÇATMAN
MİHRİBAN UĞRAŞIR
Derslik
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-B
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
TRK 6 TRK 6 KUR'AN KUR'AN
M.UĞR M.UĞR B.ÇAT B.ÇAT
MÜZ İNG
G.İTİ IŞIL
İNG
IŞIL
MAT 5 MAT 5
SOS
NEVZA NEVZA
V.ÇİF
T
T
MAT 5
TRK 6 TRK 6
NEVZA
M.UĞR M.UĞR
T
MAT 5 MAT 5
TRK 6
NEVZA NEVZA
M.UĞR
T
T
ARAPC ARAPC
BİL TEK BİL TEK
A
A
İBRAH İBRAH
M.AY
M.AY
TEM
HZ
FEN iho FEN iho
DİN
MHMD
S YIL S YIL
MERAL
NİHAL
ARAPC
TRK 6
BEDEN BEDEN
A
M.UĞR
ADEM ADEM
M.AY
DİN
FEN iho FEN iho GÖRS 1 İNG
SOS SOS
KÜL
S YIL
S YIL
KKASIM IŞIL
V.ÇİF V.ÇİF
İHO
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
MANOLYA AY
ADEM ŞIĞVA
İBRAHİM SARDOĞAN
MERAL ÖZTÜRK
SÜREYYA YILDIRIM
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
IŞIL ÖZKAN
BETÜL ÇATMAN
NEVZAT ÖZBEK
GONCA İTİK
VEYSEL ÇİFTÇİ
MERAL ÖZTÜRK
MİHRİBAN UĞRAŞIR
Derslik
HZ
MHMD
NİHAL
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-C
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
TEM
DİN
B.ÇAT
ARAPC
TRK 6
MAT 5 MAT 5
A
M.UĞR SONER SONER
M.AY
HZ
FEN iho FEN iho TRK 6 MAT 5 MAT 5
MHMD
S YIL
S YIL
M.UĞR SONER SONER
NİHAL
SOS
V.ÇİF
İNG
IŞIL
Çarşamba
KUR'AN KUR'AN SOS
B.ÇAT B.ÇAT V.ÇİF
Perşembe
ARAPC ARAPC HZ
İNG
A
A
MHMD
IŞIL
M.AY M.AY NİHAL
Cuma
TRK 6 TRK 6 FEN iho FEN iho MAT 5 BEDEN BEDEN
M.UĞR M.UĞR S YIL
S YIL
SONER ADEM ADEM
Toplam
SOS
V.ÇİF
BİL TEK BİL TEK
A.
A.
KRGÜLL KRGÜLL
TRK 6 TRK 6 GÖRS 1
M.UĞR M.UĞR KKASIM
İNG
IŞIL
DİN
KÜL
İHO
MÜZ
G.İTİ
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
MANOLYA AY
ADEM ŞIĞVA
ALİ KARAGÜLLE
BETÜL ÇATMAN
SÜREYYA YILDIRIM
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
IŞIL ÖZKAN
BETÜL ÇATMAN
SONER GEDİKLİ
GONCA İTİK
VEYSEL ÇİFTÇİ
BETÜL ÇATMAN
MİHRİBAN UĞRAŞIR
Derslik
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-D
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
TEM
DİN
B.ÇAT
HZ
MHMD
NİHAL
TRK 6
H
ÇOKSÜ
TRK 6
H
ÇOKSÜ
MAT 5 SOS
SONER V.ÇİF
TRK 6
H
ÇOKSÜ
TRK 6
H
ÇOKSÜ
TRK 6
H
ÇOKSÜ
SOS
V.ÇİF
TRK 6
H
ÇOKSÜ
DİN
KÜL
İHO
BEDEN
5
ADEM
FEN iho İNG
S YIL SEVİL
MÜZ
G.İTİ
FEN iho FEN iho MAT 5 MAT 5
S YIL
S YIL SONER SONER
FEN iho
S YIL
SOS İNG
V.ÇİF SEVİL
ARAPC
KUR'AN KUR'AN
A
NİHAL NİHAL
S.PİR
SPOR
BİL TEK BİL TEK MAT 5 MAT 5
GÖRS 1
BÜLEN
İBRAH İBRAH SONER SONER
KKASIM
T
İNG
SEVİL
ARAPC
A
S.PİR
HZ
MHMD
NİHAL
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
SPOR FİZİKİ ETKİN
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
1
6
Öğretmen
SELDA PİRBUDAK
ADEM ŞIĞVA
İBRAHİM SARDOĞAN
BETÜL ÇATMAN
SÜREYYA YILDIRIM
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
SEVİLGÜNGÖREN
NİHAL ÖZEK
SONER GEDİKLİ
GONCA İTİK
VEYSEL ÇİFTÇİ
BÜLENT ÇAKIR
BETÜL ÇATMAN
HACI ÇOKSÜRER
Derslik
ARAPC
A
S.PİR
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-E
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
MAT 5 MAT 5
ARAPC HZ
FEN iho FEN iho TRK 6 TRK 6
NEVZA NEVZA
A
MHMD
S YIL
S YIL
ADNAN ADNAN
T
T
S.PİR
AHM
Salı
TRK 6 TRK 6 FEN iho KUR'AN KUR'AN SOS
ADNAN ADNAN S YIL
NİHAL NİHAL V.ÇİF
SOS
V.ÇİF
MAT 5
NEVZA
T
TEM
DİN
B.ÇAT
ARAPC
A
S.PİR
BİL TEK
A.
KRGÜLL
BEDEN
BÜLEN
T
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
SOS
V.ÇİF
MAT 5
NEVZA
T
DİN
KÜL
İHO
ARAPC
TRK 6
A
ADNAN
S.PİR
HZ
MAT 5 BİL TEK
TRK 6
MHMD NEVZA A.
ADNAN
AHM
T
KRGÜLL
BEDEN
GÖRS 1 İNG
İNG
MÜZ
BÜLEN
KKASIM F.ÖZC F.ÖZC
G.İTİ
T
FEN iho İNG
S YIL
F.ÖZC
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
SELDA PİRBUDAK
BÜLENT ÇAKIR
ALİ KARAGÜLLE
BETÜL ÇATMAN
SÜREYYA YILDIRIM
KÖKSAL KASIM
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
FİKRET ÖZCAN
NİHAL ÖZEK
NEVZAT ÖZBEK
GONCA İTİK
VEYSEL ÇİFTÇİ
BETÜL ÇATMAN
ADNAN BARAN ÖNER
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-F
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
SOS
HZ
MAT 5 MAT 5
BAYRA MHMD
SEVİM SEVİM
M
AHM
GÖRS 1
TRK 6 TRK 6 MAT 5 İNG
N.
F.AKB F.AKB SEVİM BETÜL
BİÇER
ARAPC ARAPC HZ
SOS
SOS
A
A
MHMD BAYRA BAYRA
S.PİR
S.PİR
AHM
M
M
OK BEC DİN
MÜZ
İNG
İNG
MEHTA KÜL
H.ÇOL BETÜL BETÜL
P
İHO
BEDEN
KUR'AN KUR'AN TRK 6 TRK 6
5
S.ÖZC S.ÖZC F.AKB F.AKB
İBRAH
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
SELDA PİRBUDAK
İBRAHİM ÖZALP
EMİNE UZUN
ALİ BULDUK
SÜLEYMAN KAŞIKCI
NEVİN BİÇER
AHMET ULUĞ
BETÜL ÖZPINAR
SELMA ÖZCAN
SEVİM KALKAN
HALE ÇOLAKOĞLU
MEHTAP ALTUNTAŞ
BAYRAM KARATAŞ
AHMET ULUĞ
FATMA AKBAL
Derslik
TRK 6
F.AKB
TRK 6
F.AKB
FEN iho FEN iho
S
S
KASIKCI KASIKCI
MAT 5 MAT 5
SEVİM SEVİM
FEN iho
S
KASIKCI
TEM
DİN
AHM
FEN iho
S
KASIKCI
ARAPC
A
S.PİR
15
16
BİL TEK BİL TEK
E UZUN E UZUN
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-G
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Salı
MAT 5
SEVİM
Çarşamba
TRK 6
F.AKB
Perşembe
FEN iho
S
KASIKCI
ARAPC ARAPC
MAT 5
A
A
SEVİM
S.PİR
S.PİR
HZ
BEDEN
MAT 5
MHMD 5
SEVİM
AHM
İBRAH
ARAPC
TRK 6
BİL TEK
A
F.AKB
E UZUN
S.PİR
FEN iho HZ
MÜZ
S
MHMD
H.ÇOL
KASIKCI AHM
Cuma
TRK 6
F.AKB
TRK 6
F.AKB
Pazartesi
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
SELDA PİRBUDAK
İBRAHİM ÖZALP
EMİNE UZUN
ALİ BULDUK
SÜLEYMAN KAŞIKCI
NEVİN BİÇER
AHMET ULUĞ
BETÜL ÖZPINAR
SELMA ÖZCAN
SEVİM KALKAN
HALE ÇOLAKOĞLU
MEHTAP ALTUNTAŞ
MÜCAHİT YILMAZ
AHMET ULUĞ
FATMA AKBAL
Derslik
SOS
MÜCAH
İT
OK BEC
MEHTA
P
15
FEN iho FEN iho
TRK 6
S
S
F.AKB
KASIKCI KASIKCI
DİN
İNG
KÜL
BETÜL
İHO
SOS
SOS
BİL TEK
MÜCAH MÜCAH
E UZUN
İT
İT
TEM
İNG
İNG
DİN
BETÜL BETÜL
AHM
GÖRS 1
MAT 5 MAT 5 KUR'AN KUR'AN
N.
SEVİM SEVİM S.ÖZC S.ÖZC
BİÇER
16
TRK 6
F.AKB
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-H
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
TRK 6
F.AKB
Pazartesi
TRK 6
F.AKB
Salı
MAT 5 MAT 5 TRK 6
HÜLYA HÜLYA F.AKB
Çarşamba
KUR'AN KUR'AN TRK 6
S.ÖZC S.ÖZC F.AKB
TRK 6
F.AKB
Cuma
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
SELDA PİRBUDAK
İBRAHİM ÖZALP
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
SEDA SUSAMAN GÜRBÜZ
NEVİN BİÇER
AHMET ULUĞ
BETÜL ÖZPINAR
SELMA ÖZCAN
HÜLYA YAKUPOĞLU
HALE ÇOLAKOĞLU
MEHTAP ALTUNTAŞ
MÜCAHİT YILMAZ
AHMET ULUĞ
FATMA AKBAL
16
GÖRS 1 HZ
MAT 5
N.
MHMD
HÜLYA
BİÇER AHM
İNG
FEN iho FEN iho
BETÜL SEDA SEDA
SOS
SOS
BİL TEK
MÜCAH MÜCAH
E UZUN
İT
İT
BEDEN
HZ
İNG
İNG
FEN iho FEN iho
5
MHMD
BETÜL BETÜL SEDA SEDA
İBRAH
AHM
ARAPC ARAPC
MAT 5 MAT 5 TRK 6 MÜZ
A
A
HÜLYA HÜLYA F.AKB H.ÇOL
S.PİR
S.PİR
Perşembe
Toplam
ARAPC OK BEC TEM
A
MEHTA DİN
S.PİR
P
AHM
15
BİL TEK
E UZUN
DİN
KÜL
İHO
SOS
MÜCAH
İT
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-I
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
TEM
DİN
AHM
MAT 5
MUSTA
FADÖN
OK BEC
ARAPC
İNG
FEN iho FEN iho
MEHTA
A
BETÜL SEDA SEDA
P
S.PİR
MAT 5
HZ
MÜZ
KUR'AN KUR'AN
MUSTA
MHMD
H.ÇOL S.ÖZC S.ÖZC
FADÖN
AHM
ARAPC ARAPC BEDEN SOS
TRK 6
A
A
5
MÜCAH
HİLAL
S.PİR
S.PİR
İBRAH İT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
İNG
İNG
TRK 6
BETÜL BETÜL HİLAL
Cuma
Toplam
TRK 6
HİLAL
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
SELDA PİRBUDAK
İBRAHİM ÖZALP
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
SEDA SUSAMAN GÜRBÜZ
NEVİN BİÇER
AHMET ULUĞ
BETÜL ÖZPINAR
SELMA ÖZCAN
MUSTAFA DÖNMEZ
HALE ÇOLAKOĞLU
MEHTAP ALTUNTAŞ
MÜCAHİT YILMAZ
AHMET ULUĞ
HİLAL ASLAN
TRK 6
HİLAL
15
16
MAT 5
MUSTA
FADÖN
MAT 5
MUSTA
FADÖN
HZ
SOS
SOS
MHMD MÜCAH MÜCAH
AHM
İT
İT
MAT 5
MUSTA
FADÖN
TRK 6
HİLAL
TRK 6
HİLAL
FEN iho FEN iho
SEDA SEDA
GÖRS 1 DİN
BİL TEK BİL TEK
N.
KÜL
E UZUN E UZUN
BİÇER İHO
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-J
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
HZ
MHMD
AHM
SOS
FEN iho FEN iho
MÜCAH
SEDA SEDA
İT
BEDEN
5
İBRAH
SOS
MÜCAH
İT
Çarşamba
MAT 5 MAT 5 TRK 6
HÜLYA HÜLYA HİLAL
TRK 6
HİLAL
Perşembe
ARAPC
FEN iho FEN iho TRK 6
A
SEDA SEDA HİLAL
S.PİR
Cuma
TRK 6
HİLAL
TRK 6
HİLAL
Pazartesi
Salı
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
SELDA PİRBUDAK
İBRAHİM ÖZALP
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
SEDA SUSAMAN GÜRBÜZ
NEVİN BİÇER
AHMET ULUĞ
BETÜL ÖZPINAR
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
HÜLYA YAKUPOĞLU
HALE ÇOLAKOĞLU
MEHTAP ALTUNTAŞ
MÜCAHİT YILMAZ
AHMET ULUĞ
HİLAL ASLAN
TRK 6
HİLAL
MÜZ
H.ÇOL
15
16
TEM
KUR'AN KUR'AN MAT 5 MAT 5
DİN
M ALİ M ALİ HÜLYA HÜLYA
AHM
ARAPC ARAPC
MAT 5
A
A
HÜLYA
S.PİR
S.PİR
GÖRS 1 OK BEC
İNG
N.
MEHTA
BETÜL
BİÇER P
DİN
SOS
HZ
KÜL
MÜCAH MHMD
İHO
İT
AHM
İNG
İNG
BİL TEK BİL TEK
BETÜL BETÜL E UZUN E UZUN
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-A
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
BİL TEK BİL TEK SOS
SOS
MAT 5 MAT 5 FEN iho FEN iho
İBRAH İBRAH A ŞENC A ŞENC CAVİT CAVİT Z.GER Z.GER
Salı
TRK 6
S.ALK
TRK 6
S.ALK
HZ
DİN
MHMD KÜL
AHM
İHO
MÜZ KUR'AN KUR'AN
O.SUR M.DUM M.DUM
Çarşamba
TRK 6
S.ALK
TRK 6
S.ALK
İNG
F.ÖZC
ARAPC ARAPC
MAT 5
A
A
CAVİT
M.AY M.AY
Perşembe
FEN iho FEN iho BEDEN BEDEN MAT 5 MAT 5 GÖRS 1
Z.GER Z.GER KEREM KEREM CAVİT CAVİT KKASIM
Cuma
İNG
F.ÖZC
Toplam
İNG
F.ÖZC
SOS
A ŞENC
ARAPC TEM
A
DİN
M.AY B.ÇAT
HZ
TRK 6
MHMD
S.ALK
AHM
TRK 6
S.ALK
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MANOLYA AY
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
ZEHRA MERVE GERGİN
KÖKSAL KASIM
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
FİKRET ÖZCAN
MUSTAFA DUMAN
CAVİT KAHVECİ
ONUR KIVILCIM SUR
AHMET ŞENCANLI
BETÜL ÇATMAN
SERPİL ARSLAN ALKIŞ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-B
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
ARAPC ARAPC
TRK 6
A
A
S.ALK
M.AY M.AY
Salı
SOS
SOS
BİL TEK MAT 5
A ŞENC A ŞENC İBRAH CAVİT
Çarşamba
FEN iho FEN iho
MAT 5 MAT 5
TRK 6 BEDEN BEDEN
MUHA MUHA
CAVİT CAVİT
S.ALK KEREM KEREM
RREM RREM
Perşembe
TRK 6
S.ALK
Cuma
DİN
GÖRS 1
KÜL
KKASIM
İHO
Toplam
TRK 6
S.ALK
TRK 6
S.ALK
FEN iho FEN iho HZ
MÜZ
MUHA MUHA MHMD
O.SUR
RREM RREM AHM
MAT 5 İNG
CAVİT F.ÖZC
İNG
F.ÖZC
MAT 5 SOS
BİL TEK KUR'AN KUR'AN
CAVİT A ŞENC İBRAH M.DUM M.DUM
HZ
TRK 6
MHMD
S.ALK
AHM
TEM
İNG
DİN
F.ÖZC
B.ÇAT
ARAPC
A
M.AY
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MANOLYA AY
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
MUHARREM KALAYCI
KÖKSAL KASIM
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
FİKRET ÖZCAN
MUSTAFA DUMAN
CAVİT KAHVECİ
ONUR KIVILCIM SUR
AHMET ŞENCANLI
BETÜL ÇATMAN
SERPİL ARSLAN ALKIŞ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-C
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
TRK 6
S.ALK
Salı
FEN iho FEN iho
TRK 6
MUHA MUHA
S.ALK
RREM RREM
Çarşamba
İNG
F.ÖZC
Perşembe
Cuma
Toplam
TRK 6
S.ALK
BİL TEK BİL TEK MÜZ İNG
İBRAH İBRAH O.SUR F.ÖZC
TRK 6
S.ALK
MAT 5 MAT 5
CAVİT CAVİT
SOS BEDEN BEDEN
A ŞENC KEREM KEREM
HZ
ARAPC
MHMD A
AHM
M.AY
FEN iho FEN iho
TEM
TRK 6 MAT 5
SOS SOS
MUHA MUHA
DİN
S.ALK CAVİT A ŞENC A ŞENC
RREM RREM
B.ÇAT
ARAPC ARAPC
HZ
KUR'AN KUR'AN TRK 6
GÖRS 1
A
A
MHMD
M.DUM M.DUM S.ALK
KKASIM
M.AY M.AY
AHM
İNG
F.ÖZC
MAT 5 MAT 5
CAVİT CAVİT
DİN
KÜL
İHO
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MANOLYA AY
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
MUHARREM KALAYCI
KÖKSAL KASIM
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
FİKRET ÖZCAN
MUSTAFA DUMAN
CAVİT KAHVECİ
ONUR KIVILCIM SUR
AHMET ŞENCANLI
BETÜL ÇATMAN
SERPİL ARSLAN ALKIŞ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-D
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
HZ
DİN
MHMD KÜL
AHM
İHO
Salı
BİL TEK
İBRAH
Çarşamba
FEN iho
MUHA
RREM
Perşembe
MAT 5
CAVİT
Cuma
TRK 6
S.ALK
Toplam
ARAPC
İNG
A
F.ÖZC
M.AY
TEM
BİL TEK SOS
GÖRS 1
MAT 5
DİN
İBRAH A ŞENC KKASIM
CAVİT
M.DUM
FEN iho
TRK 6 TRK 6
MAT 5 MAT 5
MUHA
S.ALK S.ALK
CAVİT CAVİT
RREM
ARAPC
SOS
SOS
TRK 6
TRK 6
A
A ŞENC A ŞENC S.ALK
S.ALK
M.AY
TRK 6
S.ALK
MÜZ
O.SUR
İNG
F.ÖZC
BEDEN BEDEN
KEREM KEREM
FEN iho FEN iho
MUHA MUHA
RREM RREM
MAT 5
CAVİT
HZ
MHMD
AHM
ARAPC
A
M.AY
İNG KUR'AN KUR'AN
F.ÖZC M.DUM M.DUM
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MANOLYA AY
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
MUSTAFA DUMAN
MUHARREM KALAYCI
KÖKSAL KASIM
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
FİKRET ÖZCAN
MUSTAFA DUMAN
CAVİT KAHVECİ
ONUR KIVILCIM SUR
AHMET ŞENCANLI
MUSTAFA DUMAN
SERPİL ARSLAN ALKIŞ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-E
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
FEN iho FEN iho
MUHA MUHA
RREM RREM
HZ
TRK 6
MHMD
RMZ ÇT
NİHAL
ARAPC ARAPC
A
A
M.AY M.AY
DİN
KÜL
İHO
ARAPC
TEM
TRK 6
SOS
A
DİN
RMZ ÇT
V.ÇİF
M.AY
M.DUM
MÜZ
O.SUR
BİL TEK BİL TEK MAT 5 MAT 5
İBRAH İBRAH EMEL EMEL
İNG
MAT 5
FERHA
EMEL
N
FEN iho FEN iho
TRK 6 TRK 6
MUHA MUHA
RMZ ÇT RMZ ÇT
RREM RREM
HZ
BEDEN BEDEN SOS
MHMD
KEREM KEREM V.ÇİF
NİHAL
İNG
TRK 6 TRK 6
FERHA
RMZ ÇT RMZ ÇT
N
GÖRS 1 KUR'AN KUR'AN
KKASIM NİHAL NİHAL
İNG
MAT 5 MAT 5
FERHA
EMEL EMEL
N
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MANOLYA AY
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
MUSTAFA DUMAN
MUHARREM KALAYCI
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
FERHAN PELİTLİ
NİHAL ÖZEK
EMEL GÜRLEK
ONUR KIVILCIM SUR
VEYSEL ÇİFTÇİ
MUSTAFA DUMAN
RAMAZAN ÇETİNKAYA
SOS
V.ÇİF
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-F
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
İNG
FERHA
N
DİN
KÜL
İHO
İNG
FERHA
N
TEM
DİN
M.DUM
Çarşamba
BİL TEK BİL TEK
İBRAH İBRAH
Perşembe
BEDEN BEDEN
KEREM KEREM
Cuma
KUR'AN KUR'AN
BEYTUL BEYTUL
LAH
LAH
Toplam
TRK 6 TRK 6
RMZ ÇT RMZ ÇT
SOS SOS
V.ÇİF V.ÇİF
ARAPC
MAT 5 TRK 6
TRK 6
A
EMEL RMZ ÇT RMZ ÇT
M.AY
İNG
FEN iho FEN iho
GÖRS 1
FERHA MUS
MUS
KKASIM
N
KELŞ
KELŞ
ARAPC ARAPC
MÜZ TRK 6
A
A
O.SUR RMZ ÇT
M.AY M.AY
HZ FEN iho
MAT 5 MAT 5
MHMD MUS
EMEL EMEL
NİHAL KELŞ
MAT 5 MAT 5
EMEL EMEL
HZ
MHMD
NİHAL
SOS
V.ÇİF
TRK 6
RMZ ÇT
FEN iho
MUS
KELŞ
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MANOLYA AY
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
MUSTAFA DUMAN
MUSTAFA KELEŞ
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
FERHAN PELİTLİ
BEYTULLAH ÇETİN
EMEL GÜRLEK
ONUR KIVILCIM SUR
VEYSEL ÇİFTÇİ
MUSTAFA DUMAN
RAMAZAN ÇETİNKAYA
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-G
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
TRK 6 TRK 6 MAT 5 MAT 5
RMZ ÇT RMZ ÇT EMEL EMEL
Salı
FEN iho FEN iho SOS
MUS
MUS
G.
KELŞ
KELŞ
SEMİZ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
HZ ARAPC İNG
İNG
MHMD A
FERHA FERHA
NİHAL MERAL N
N
BEDEN BEDEN TRK 6 TRK 6
KEREM KEREM RMZ ÇT RMZ ÇT
HZ
TRK 6 TRK 6 BİL TEK BİL TEK
MAT 5
MHMD
RMZ ÇT RMZ ÇT İBRAH İBRAH
EMEL
NİHAL
KUR'AN KUR'AN TEM
İNG
DİN
GÖRS 1
BEYTUL BEYTUL DİN
FERHA
KÜL
KKASIM
LAH
LAH
M.DUM N
İHO
SOS
SOS
FEN iho FEN iho ARAPC ARAPC
G.
G.
MUS
MUS
A
A
SEMİZ SEMİZ KELŞ
KELŞ
MERAL MERAL
MAT 5
EMEL
MÜZ
O.SUR
MAT 5
EMEL
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MERAL ÖZTÜRK
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
MUSTAFA DUMAN
MUSTAFA KELEŞ
KÖKSAL KASIM
NİHAL ÖZEK
FERHAN PELİTLİ
BEYTULLAH ÇETİN
EMEL GÜRLEK
ONUR KIVILCIM SUR
GÜRKAN SEMİZ
MUSTAFA DUMAN
RAMAZAN ÇETİNKAYA
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-H
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
ARAPC
A
MERAL
İNG
FERHA
N
FEN iho
MUS
KELŞ
ARAPC
A
MERAL
İNG
FERHA
N
FEN iho FEN iho
MUS
MUS
KELŞ
KELŞ
SOS
TRK 6 TRK 6
G.
RMZ ÇT RMZ ÇT
SEMİZ
FEN iho DİN
TRK 6
MUS
KÜL
RMZ ÇT
KELŞ
İHO
ARAPC
TRK 6 TRK 6
A
RMZ ÇT RMZ ÇT
MERAL
İNG
MAT 5 MAT 5
FERHA LUTFİY LUTFİY
N
EU
EU
MÜZ
O.SUR
TEM
DİN
MERAL
SOS
G.
SEMİZ
HZ
MHMD
İHSAN
HZ
MHMD
İHSAN
MAT 5 MAT 5
LUTFİY LUTFİY
EU
EU
MAT 5
LUTFİY
EU
TRK 6 BİL TEK BİL TEK
RMZ ÇT İBRAH İBRAH
SOS KUR'AN KUR'AN
G.
BEYTUL BEYTUL
SEMİZ LAH
LAH
GÖRS 1 BEDEN BEDEN
KKASIM KEREM KEREM
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MERAL ÖZTÜRK
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
BEYTULLAH ÇETİN
MUSTAFA KELEŞ
KÖKSAL KASIM
İHSAN KABUL
FERHAN PELİTLİ
BEYTULLAH ÇETİN
LÜTFİYE ÜNAL
ONUR KIVILCIM SUR
GÜRKAN SEMİZ
MERAL ÖZTÜRK
RAMAZAN ÇETİNKAYA
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-I
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
MÜZ
O.SUR
Salı
BEDEN
KEREM
Çarşamba
FEN iho
İKAVUR
MACI
Perşembe
BİL TEK
İBRAH
Cuma
ARAPC
A
MERAL
Toplam
TEM
MAT 5
DİN
LUTFİY
MERAL E U
İNG
BEDEN
FERHA
KEREM
N
FEN iho SOS
İKAVUR G.
MACI SEMİZ
DİN
BİL TEK
KÜL
İBRAH
İHO
ARAPC KUR'AN
A
BEYTUL
MERAL LAH
MAT 5
LUTFİY
EU
İNG
FERHA
N
SOS
G.
SEMİZ
FEN iho
İKAVUR
MACI
ARAPC
A
MERAL
HZ
MHMD
İHSAN
İNG
TRK 6
FERHA
ADNAN
N
KUR'AN SOS
BEYTUL
G.
LAH
SEMİZ
FEN iho
İKAVUR
MACI
MAT 5
LUTFİY
EU
HZ
MHMD
İHSAN
MAT 5
LUTFİY
EU
TRK 6 TRK 6
ADNAN ADNAN
GÖRS 1
KKASIM
TRK 6
ADNAN
MAT 5
LUTFİY
EU
TRK 6 TRK 6
ADNAN ADNAN
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MERAL ÖZTÜRK
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
BEYTULLAH ÇETİN
İSMAİL KAVURMACI
KÖKSAL KASIM
İHSAN KABUL
FERHAN PELİTLİ
BEYTULLAH ÇETİN
LÜTFİYE ÜNAL
ONUR KIVILCIM SUR
GÜRKAN SEMİZ
MERAL ÖZTÜRK
ADNAN BARAN ÖNER
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-J
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
İNG
TRK 6 TRK 6
FERHA
ADNAN ADNAN
N
MAT 5 MAT 5 ARAPC
LUTFİY LUTFİY A
EU
EU
MERAL
TEM
SOS
FEN iho
DİN
G.
İKAVUR
MERAL SEMİZ MACI
İNG
HZ MAT 5
FERHA MHMD LUTFİY
N
İHSAN E U
ARAPC
HZ FEN iho
A
MHMD İKAVUR
MERAL İHSAN MACI
DİN
GÖRS 1
KUR'AN
KÜL
KKASIM
M.DÖĞ
İHO
ARAPC
TRK 6 TRK 6 BİL TEK BİL TEK
BEDEN
A
ADNAN ADNAN İBRAH İBRAH
KEREM
MERAL
FEN iho FEN iho İNG MAT 5
TRK 6 TRK 6
İKAVUR İKAVUR FERHA LUTFİY
ADNAN ADNAN
MACI MACI
N
EU
SOS
G.
SEMİZ
MÜZ
O.SUR
KUR'AN
M.DÖĞ
BEDEN
KEREM
MAT 5
LUTFİY
EU
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
2
2
1
4
1
2
3
2
5
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
MERAL ÖZTÜRK
KEREM YAŞAR BAYRAM
İBRAHİM SARDOĞAN
BEYTULLAH ÇETİN
İSMAİL KAVURMACI
KÖKSAL KASIM
İHSAN KABUL
FERHAN PELİTLİ
MEHMET ALI DÖĞDÜ
LÜTFİYE ÜNAL
ONUR KIVILCIM SUR
GÜRKAN SEMİZ
MERAL ÖZTÜRK
ADNAN BARAN ÖNER
SOS
G.
SEMİZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-K
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
BİL TEK
SEYDA
SAR
TRK 6 TRK 6
HASAN HASAN
B
B
TEM
GÖRS 1
DİN
N TÜRE
MERYE
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
ALİ BULDUK
ARZU YORUL
NAZMİYE TÜRE
ŞERİFE ÇEKİN
HANDE ARSLAN KAYA
SELMA ÖZCAN
AHU ATEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
HASAN BİLGİÇ
MÜCAHİT YILMAZ
MERYEM BAĞCI
HASAN BİLGİÇ
OK BEC BEDEN
İNG
HASAN 5
HANDE
B
İBRAH
SOS
FEN iho FEN iho
MÜCAH
ARZU ARZU
İT
TRK 6 TRK 6 DİN
HASAN HASAN KÜL
B
B
İHO
16
TRK 6
MAT 5 MAT 5
HASAN
A.ATE A.ATE
B
SOS
MÜCAH
İT
HZ
MÜZ
MHMD
H.ÇOL
ŞÇEKİN
TRK 6
SOS
İNG
İNG
KUR'AN KUR'AN MAT 5
HASAN
MÜCAH
HANDE HANDE
S.ÖZC S.ÖZC A.ATE
B
İT
ARAPC ARAPC HZ
FEN iho FEN iho
MAT 5 MAT 5
A
A
MHMD
ARZU ARZU
A.ATE A.ATE
L.YAĞ L.YAĞ ŞÇEKİN
Pazartesi
BİL TEK
SEYDA
SAR
ARAPC
A
L.YAĞ
15
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-L
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
FEN iho
ARZU
Çarşamba
İNG
HANDE
Perşembe
FEN iho
ARZU
Cuma
MAT 5
A.ATE
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
ALİ BULDUK
ARZU YORUL
NAZMİYE TÜRE
ŞERİFE ÇEKİN
HANDE ARSLAN KAYA
SELMA ÖZCAN
AHU ATEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
HASAN BİLGİÇ
MÜCAHİT YILMAZ
MERYEM BAĞCI
HASAN BİLGİÇ
SOS
BİL TEK
MAT 5
MÜCAH SEYDA
A.ATE
İT
SAR
ARAPC
FEN iho MÜZ
A
ARZU H.ÇOL
L.YAĞ
TRK 6
İNG
MAT 5
HASAN
HANDE
A.ATE
B
SOS
SOS
FEN iho
MÜCAH MÜCAH
ARZU
İT
İT
BEDEN
MAT 5
İNG
5
A.ATE
HANDE
İBRAH
BİL TEK
SEYDA
SAR
ARAPC
A
L.YAĞ
TRK 6
HASAN
B
TRK 6
HASAN
B
OK BEC
MAT 5
HASAN
A.ATE
B
TEM
TRK 6
DİN
HASAN
MERYE B
DİN
HZ
KÜL
MHMD
İHO
ŞÇEKİN
15
16
HZ
KUR'AN KUR'AN
MHMD
S.ÖZC S.ÖZC
ŞÇEKİN
TRK 6
HASAN
B
GÖRS 1
N TÜRE
TRK 6
HASAN
B
ARAPC
A
L.YAĞ
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-M
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
SOS
DİN
MÜCAH KÜL
İT
İHO
Pazartesi
MÜZ
H.ÇOL
Salı
HZ
MHMD
MERYE
ARAPC
A
L.YAĞ
Çarşamba
GÖRS 1 FEN iho FEN iho
N TÜRE ARZU ARZU
OK BEC
HASAN
B
SOS
İNG
MÜCAH
HANDE
İT
Perşembe
Cuma
Toplam
BİL TEK
FEN iho FEN iho
SEYDA
ARZU ARZU
SAR
TRK 6 TRK 6 ARAPC
MAT 5 MAT 5
HASAN HASAN A
N GÜN N GÜN
B
B
L.YAĞ
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
SELMA ÖZCAN
ARZU YORUL
NAZMİYE TÜRE
MERYEM BAĞCI
HANDE ARSLAN KAYA
SELMA ÖZCAN
NESLİHAN GÜNEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
HASAN BİLGİÇ
MÜCAHİT YILMAZ
MERYEM BAĞCI
HASAN BİLGİÇ
MAT 5 MAT 5
N GÜN N GÜN
SOS
BEDEN
MÜCAH 5
İT
İBRAH
15
16
BİL TEK TRK 6 TRK 6
SEYDA HASAN HASAN
SAR
B
B
ARAPC
A
L.YAĞ
TRK 6
İNG
İNG
HASAN
HANDE HANDE
B
TRK 6
KUR'AN KUR'AN
HASAN
S.ÖZC S.ÖZC
B
HZ
TEM
MAT 5
MHMD DİN
N GÜN
MERYE MERYE
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-N
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
ARAPC
A
L.YAĞ
BİL TEK
SEYDA
SAR
Salı
Çarşamba
Perşembe
TRK 6
H.TUG
Cuma
MAT 5
N GÜN
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
SELMA ÖZCAN
ARZU YORUL
NAZMİYE TÜRE
MERYEM BAĞCI
BETÜL ÖZPINAR
SELMA ÖZCAN
NESLİHAN GÜNEŞ
ONUR KIVILCIM SUR
HASAN BİLGİÇ
MÜCAHİT YILMAZ
MERYEM BAĞCI
HABİBE TUGAY
Derslik
HZ
GÖRS 1
MAT 5
MHMD
N TÜRE
N GÜN
MERYE
BEDEN OK BEC
TRK 6
5
HASAN
H.TUG
İBRAH B
BİL TEK
TRK 6 TRK 6
SEYDA
H.TUG H.TUG
SAR
DİN
TRK 6
FEN iho
KÜL
H.TUG
ARZU
İHO
TEM
HZ
MAT 5
DİN
MHMD
N GÜN
MERYE MERYE
15
16
SOS
KUR'AN KUR'AN
FEN iho FEN iho
MÜCAH
S.ÖZC S.ÖZC
ARZU ARZU
İT
TRK 6 MAT 5 MAT 5
H.TUG N GÜN N GÜN
MÜZ
O.SUR
İNG
İNG
BETÜL BETÜL
ARAPC
FEN iho
A
ARZU
L.YAĞ
SOS
SOS
MÜCAH MÜCAH
İT
İT
ARAPC
A
L.YAĞ
İNG
BETÜL
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-O
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
TRK 6
H.TUG
Çarşamba
MAT 5
SEVİM
Perşembe
KUR'AN
S.ÖZC
Cuma
ARAPC
A
L.YAĞ
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
SELMA ÖZCAN
ZEHRA MERVE GERGİN
NAZMİYE TÜRE
MERYEM BAĞCI
HANDE ARSLAN KAYA
SELMA ÖZCAN
SEVİM KALKAN
ONUR KIVILCIM SUR
MEHTAP ALTUNTAŞ
MUSTAFA KAPANDAŞ
MERYEM BAĞCI
HABİBE TUGAY
DİN
TRK 6 TRK 6
KÜL
H.TUG H.TUG
İHO
BEDEN
TRK 6
FEN iho
5
H.TUG
Z.GER
İBRAH
BİL TEK BİL TEK
MAT 5
SEYDA SEYDA
SEVİM
SAR
SAR
HZ
KUR'AN
TRK 6
MHMD
S.ÖZC
H.TUG
MERYE
ARAPC
FEN iho FEN iho
A
Z.GER Z.GER
L.YAĞ
15
16
TEM
HZ
İNG
MAT 5 MAT 5
DİN
MHMD
HANDE SEVİM SEVİM
MERYE MERYE
OK BEC
FEN iho SOS
MEHTA
Z.GER M.KAP
P
ARAPC
GÖRS 1
MÜZ
A
N TÜRE
O.SUR
L.YAĞ
TRK 6 SOS
SOS
H.TUG M.KAP M.KAP
MAT 5 İNG
İNG
SEVİM HANDE HANDE
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-P
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
16
HZ
DİN
İNG
İNG
TRK 6 TRK 6
SOS
SOS
MHMD
KÜL
HANDE HANDE H.TUG H.TUG
M.KAP M.KAP
ŞÇEKİN
İHO
BEDEN ARAPC
OK BEC
TRK 6
MAT 5 FEN iho FEN iho
5
A
MEHTA
H.TUG
SEVİM ARZU ARZU
İBRAH L.YAĞ
P
Pazartesi
Salı
TRK 6 TRK 6 MÜZ
H.TUG H.TUG O.SUR
Çarşamba
MAT 5 MAT 5 GÖRS 1 SOS
SEVİM SEVİM N TÜRE M.KAP
BİL TEK HZ
ARAPC ARAPC
TRK 6
SEYDA MHMD
A
A
H.TUG
SAR
ŞÇEKİN
L.YAĞ L.YAĞ
BİL TEK
MAT 5 MAT 5 FEN iho FEN iho
SEYDA
SEVİM SEVİM ARZU ARZU
SAR
Perşembe
Cuma
Toplam
15
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
SELMA ÖZCAN
ARZU YORUL
NAZMİYE TÜRE
ŞERİFE ÇEKİN
HANDE ARSLAN KAYA
ZEKİYE ÖZDEMİR
SEVİM KALKAN
ONUR KIVILCIM SUR
MEHTAP ALTUNTAŞ
MUSTAFA KAPANDAŞ
MERYEM BAĞCI
HABİBE TUGAY
TEM
İNG
DİN
HANDE
MERYE
KUR'AN KUR'AN
Z.
Z.
ÖZDMR ÖZDMR
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-R
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
HZ
OK BEC
MHMD
NAİL
ŞÇEKİN
İNG
SOS
SOS
FUNDA
M.KAP M.KAP
K
Pazartesi
Salı
16
KUR'AN KUR'AN
FEN iho FEN iho TRK 6
Z.
Z.
ARZU ARZU NAİL
ÖZDMR ÖZDMR
TRK 6
NAİL
TRK 6
NAİL
TRK 6
NAİL
MAT 5 MAT 5
HÜLYA HÜLYA
ARAPC
A
L.YAĞ
İNG
İNG
BİL TEK BİL TEK TEM
HZ
SOS
FUNDA FUNDA
SEYDA SEYDA DİN
MHMD
M.KAP
K
K
SAR
SAR
MERYE ŞÇEKİN
BEDEN
ARAPC ARAPC DİN
GÖRS 1
MAT 5 MAT 5
5
A
A
KÜL
N TÜRE
HÜLYA HÜLYA
İBRAH
L.YAĞ L.YAĞ İHO
FEN iho FEN iho MAT 5 TRK 6
ARZU ARZU HÜLYA NAİL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
15
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
LÜTFİYE YAĞCILAR
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
SELMA ÖZCAN
ARZU YORUL
NAZMİYE TÜRE
ŞERİFE ÇEKİN
FUNDA KURT
ZEKİYE ÖZDEMİR
HÜLYA YAKUPOĞLU
ONUR KIVILCIM SUR
NAİL BOYSAK
MUSTAFA KAPANDAŞ
MERYEM BAĞCI
NAİL BOYSAK
TRK 6
NAİL
MÜZ
O.SUR
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-S
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
TRK 6
NAİL
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
AHMET ULUĞ
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
ŞERİFE ÇEKİN
YASEMİN DEMİRTAŞ
NEVİN BİÇER
ŞERİFE ÇEKİN
FUNDA KURT
ALİ BULDUK
HÜLYA YAKUPOĞLU
GONCA İTİK
NAİL BOYSAK
MUSTAFA KAPANDAŞ
ŞERİFE ÇEKİN
NAİL BOYSAK
16
İNG
İNG
FEN iho FEN iho
MAT 5 MAT 5 OK BEC
FUNDA FUNDA
YAS
YAS
HÜLYA HÜLYA NAİL
K
K
DEMR DEMR
ARAPC ARAPC
MAT 5
A
A
HÜLYA
AHM
AHM
BEDEN
TRK 6
SOS
5
NAİL
M.KAP
İBRAH
TEM
TRK 6 TRK 6
DİN
NAİL
NAİL
ŞÇEKİN
GÖRS 1
MÜZ
SOS
N.
G.İTİ
M.KAP
BİÇER
Salı
15
KUR'AN KUR'AN TRK 6
A.BUL A.BUL NAİL
HZ
MHMD
ŞÇEKİN
ARAPC
A
AHM
İNG
FUNDA
K
DİN
KÜL
İHO
FEN iho
YAS
DEMR
BİL TEK
SEYDA
SAR
TRK 6
NAİL
FEN iho
YAS
DEMR
BİL TEK
SEYDA
SAR
HZ
SOS
MAT 5 MAT 5
MHMD
M.KAP HÜLYA HÜLYA
ŞÇEKİN
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-T
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
16
MAT 5 MAT 5
KUR'AN KUR'AN
MUSTA MUSTA
A.BUL A.BUL
FADÖN FADÖN
FEN iho ARAPC ARAPC
TRK 6 TRK 6
SOS
YAS
A
A
NAİL
NAİL
M.KAP
DEMR AHM
AHM
İNG
BEDEN TEM
DİN
GÖRS 1
TRK 6 TRK 6
FUNDA
5
DİN
KÜL
N.
NAİL
NAİL
K
İBRAH ŞÇEKİN İHO
BİÇER
HZ
ARAPC FEN iho FEN iho
MAT 5 MAT 5
OK BEC
MHMD A
YAS
YAS
MUSTA MUSTA
NAİL
ŞÇEKİN AHM
DEMR DEMR
FADÖN FADÖN
BİL TEK BİL TEK İNG
İNG
MAT 5
SOS
SOS
SEYDA SEYDA FUNDA FUNDA MUSTA
M.KAP M.KAP
SAR
SAR
K
K
FADÖN
MÜZ
G.İTİ
Pazartesi
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
AHMET ULUĞ
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
ŞERİFE ÇEKİN
YASEMİN DEMİRTAŞ
NEVİN BİÇER
ŞERİFE ÇEKİN
FUNDA KURT
ALİ BULDUK
MUSTAFA DÖNMEZ
GONCA İTİK
NAİL BOYSAK
MUSTAFA KAPANDAŞ
ŞERİFE ÇEKİN
NAİL BOYSAK
HZ
MHMD
ŞÇEKİN
FEN iho
YAS
DEMR
15
TRK 6
NAİL
TRK 6
NAİL
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-U
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
HZ
BEDEN MAT 5
TRK 6
MHMD 5
MUSTA
HİLAL
MERYE İBRAH FADÖN
İNG
KUR'AN KUR'AN OK BEC
SOS
FUNDA
A.BUL A.BUL NAİL
M.KAP
K
HZ
MAT 5 MAT 5
TRK 6 TRK 6
MHMD MUSTA MUSTA
HİLAL HİLAL
MERYE FADÖN FADÖN
Pazartesi
FEN iho
YAS
DEMR
ARAPC
A
AHM
FEN iho
MÜZ
TRK 6 TRK 6 SOS
SOS
YAS
G.İTİ
HİLAL HİLAL M.KAP M.KAP
DEMR
İNG
İNG
BİL TEK BİL TEK ARAPC MAT 5
FUNDA FUNDA SEYDA SEYDA A
MUSTA
K
K
SAR
SAR
AHM
FADÖN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
TRK 6
HİLAL
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
OKUMA BECERİLERİ
SOSYAL BİLGİLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE 6
HDS
3
1
2
1
4
1
2
3
2
5
1
1
3
1
6
Öğretmen
Derslik
AHMET ULUĞ
İBRAHİM ÖZALP
ŞEYDA SARDOĞAN
ŞERİFE ÇEKİN
YASEMİN DEMİRTAŞ
NEVİN BİÇER
MERYEM BAĞCI
FUNDA KURT
ALİ BULDUK
MUSTAFA DÖNMEZ
GONCA İTİK
NAİL BOYSAK
MUSTAFA KAPANDAŞ
ŞERİFE ÇEKİN
HİLAL ASLAN
15
16
DİN
TEM
GÖRS 1
KÜL
DİN
N.
İHO
ŞÇEKİN BİÇER
FEN iho
YAS
DEMR
ARAPC
A
AHM
FEN iho
YAS
DEMR
MAT 5
MUSTA
FADÖN
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-A
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
FEN iho FEN iho MAT 5 MAT 5
SOS SOS
BEDEN BEDEN
S.ÇET S.ÇET Ö ATEŞ Ö ATEŞ A ŞENC A ŞENC ADEM ADEM
TEM
KUR'AN KUR'AN TRK
DİN
M.DÖĞ M.DÖĞ ADNAN
S.İŞL
HZ
MÜZ
İNG 4 İNG 4
MHMD
G.İTİ
IŞIL
IŞIL
S.İŞL
DİN
SOS
MAT 5 MAT 5
KÜL
A ŞENC
Ö ATEŞ Ö ATEŞ
İHO
TEK
V.KÖS
TEK
V.KÖS
ARAPC ARAPC
MAT 5
A
A
Ö ATEŞ
AHM
AHM
GÖRS 1 FEN iho FEN iho
KKASIM S.ÇET S.ÇET
ARAPC
TRK TRK
A
ADNAN ADNAN
AHM
HZ
TRK
TRK
İNG 4 İNG 4
MHMD
ADNAN ADNAN IŞIL IŞIL
S.İŞL
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
ADEM ŞIĞVA
SEYFEDDİN İŞLER
SADIK ÇETİN
KÖKSAL KASIM
SEYFEDDİN İŞLER
IŞIL ÖZKAN
MEHMET ALI DÖĞDÜ
ÖMER ATEŞ
GONCA İTİK
AHMET ŞENCANLI
VESİLE NAZAN KÖSE
SEYFEDDİN İŞLER
ADNAN BARAN ÖNER
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-B
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
HZ
MAT 5 SOS
MHMD
Ö ATEŞ A ŞENC
S.İŞL
TRK
DİN
KUR'AN
H
KÜL
M.DÖĞ
ÇOKSÜ İHO
İNG 4
IŞIL
İNG 4
IŞIL
ARAPC
A
AHM
ARAPC
A
AHM
TEM
KUR'AN
DİN
M.DÖĞ
S.İŞL
TRK
TRK
İNG 4
H
H
IŞIL
ÇOKSÜ ÇOKSÜ
FEN iho FEN iho
S.ÇET S.ÇET
BEDEN BEDEN
SOS SOS
MÜZ
ADEM ADEM A ŞENC A ŞENC G.İTİ
ARAPC
FEN iho FEN iho
A
S.ÇET S.ÇET
AHM
TRK
TRK
TEK
H
H
V.KÖS
ÇOKSÜ ÇOKSÜ
HZ
GÖRS 1
MAT 5 MAT 5
MHMD
KKASIM
Ö ATEŞ Ö ATEŞ
S.İŞL
TEK
V.KÖS
MAT 5 MAT 5 İNG 4
Ö ATEŞ Ö ATEŞ IŞIL
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
ADEM ŞIĞVA
SEYFEDDİN İŞLER
SADIK ÇETİN
KÖKSAL KASIM
SEYFEDDİN İŞLER
IŞIL ÖZKAN
MEHMET ALI DÖĞDÜ
ÖMER ATEŞ
GONCA İTİK
AHMET ŞENCANLI
VESİLE NAZAN KÖSE
SEYFEDDİN İŞLER
HACI ÇOKSÜRER
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-C
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
DİN
SOS
KÜL
A ŞENC
İHO
ARAPC ARAPC
A
A
AHM
AHM
TRK
İNG 4
H
IŞIL
ÇOKSÜ
HZ
İNG 4
MAT 5 MAT 5
MHMD
IŞIL
Ö ATEŞ Ö ATEŞ
AHM
FEN iho FEN iho GÖRS 1 BEDEN BEDEN
S.ÇET S.ÇET KKASIM ADEM ADEM
TRK
SOS
SOS
H
A ŞENC A ŞENC
ÇOKSÜ
HZ
MAT 5
TEK
MHMD
Ö ATEŞ
V.KÖS
AHM
TEM
MAT 5 MAT 5
DİN
Ö ATEŞ Ö ATEŞ
S.İŞL
TRK
H
ÇOKSÜ
MÜZ İNG 4
G.İTİ IŞIL
ARAPC
A
AHM
TRK
TRK
H
H
ÇOKSÜ ÇOKSÜ
TEK
V.KÖS
İNG 4
IŞIL
FEN iho FEN iho
S.ÇET S.ÇET
KUR'AN KUR'AN
BEYTUL BEYTUL
LAH
LAH
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
ADEM ŞIĞVA
SEYFEDDİN İŞLER
SADIK ÇETİN
KÖKSAL KASIM
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
IŞIL ÖZKAN
BEYTULLAH ÇETİN
ÖMER ATEŞ
GONCA İTİK
AHMET ŞENCANLI
VESİLE NAZAN KÖSE
SEYFEDDİN İŞLER
HACI ÇOKSÜRER
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-D
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
ARAPC
A
S.İŞL
TEM
DİN
S.İŞL
SOS
ÖMER
MAT 5
Ö ATEŞ
HZ
TRK
FEN iho FEN iho
MHMD H
S.ÇET S.ÇET
AHM
ÇOKSÜ
TRK
MAT 5 BEDEN BEDEN
H
Ö ATEŞ ADEM ADEM
ÇOKSÜ
HZ
DİN KUR'AN
MÜZ
MHMD
KÜL BEYTUL
G.İTİ
AHM
İHO LAH
Çarşamba
MAT 5 MAT 5
Ö ATEŞ Ö ATEŞ
Perşembe
TEK
V.KÖS
TEK
V.KÖS
FEN iho FEN iho MAT 5 İNG 4
S.ÇET S.ÇET
Ö ATEŞ SEVİL
Cuma
SOS
ÖMER
SOS
ÖMER
İNG 4
SEVİL
Toplam
ARAPC
A
S.İŞL
İNG 4
SEVİL
TRK
H
ÇOKSÜ
KUR'AN
BEYTUL
LAH
İNG 4
SEVİL
ARAPC TRK
TRK
A
H
H
S.İŞL ÇOKSÜ ÇOKSÜ
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
SEYFEDDİN İŞLER
ADEM ŞIĞVA
MERAL ÖZTÜRK
SADIK ÇETİN
NAZMİYE TÜRE
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
SEVİLGÜNGÖREN
BEYTULLAH ÇETİN
ÖMER ATEŞ
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
VESİLE NAZAN KÖSE
SEYFEDDİN İŞLER
HACI ÇOKSÜRER
GÖRS 1
N TÜRE
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-E
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
TRK
TRK
İNG 4
H
H
SEVİL
ÇOKSÜ ÇOKSÜ
Salı
SOS
ÖMER
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
İNG 4
SEVİL
MAT 5 MAT 5 FEN iho FEN iho
Ö ATEŞ Ö ATEŞ S.ÇET S.ÇET
HZ
MHMD
M GÜN
KUR'AN KUR'AN
TRK
FEN iho FEN iho
BEYTUL BEYTUL
H
S.ÇET S.ÇET
LAH
LAH
ÇOKSÜ
TEM
DİN
TRK
TRK
MAT 5
DİN
KÜL
H
H
Ö ATEŞ
S.İŞL
İHO
ÇOKSÜ ÇOKSÜ
ARAPC ARAPC
SOS
BEDEN BEDEN
A
A
ÖMER ADEM ADEM
S.İŞL
S.İŞL
SOS
ÖMER
İNG 4
SEVİL
İNG 4
SEVİL
MAT 5 MAT 5
Ö ATEŞ Ö ATEŞ
HZ
ARAPC
MHMD A
M GÜN S.İŞL
MÜZ
G.İTİ
GÖRS 1
N TÜRE
TEK
V.KÖS
TEK
V.KÖS
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
SEYFEDDİN İŞLER
ADEM ŞIĞVA
MERAL ÖZTÜRK
SADIK ÇETİN
NAZMİYE TÜRE
MUSTAFA GÜNAYDIN
SEVİLGÜNGÖREN
BEYTULLAH ÇETİN
ÖMER ATEŞ
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
VESİLE NAZAN KÖSE
SEYFEDDİN İŞLER
HACI ÇOKSÜRER
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-F
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
HZ
HZ
GÖRS 1
MHMD MHMD
N TÜRE
M.DUM M.DUM
DİN ARAPC
TRK
KÜL A
P.AKÇ
İHO S.İŞL
Pazartesi
SOS
ÖMER
İNG 4
F.ÖZC
İNG 4
F.ÖZC
Salı
İNG 4
F.ÖZC
İNG 4
F.ÖZC
TRK
P.AKÇ
Çarşamba
MAT 5 KUR'AN KUR'AN FEN iho FEN iho TEK
TEK
SONER M.DUM M.DUM M.AKA M.AKA ÖZLEM ÖZLEM
Perşembe
SOS
ÖMER
Cuma
TEM
FEN iho FEN iho
DİN
M.AKA M.AKA
B.ÇAT
Toplam
SOS
ÖMER
TRK
P.AKÇ
MAT 5 MAT 5
SONER SONER
ARAPC
A
S.İŞL
ARAPC
A
S.İŞL
BEDEN BEDEN
MÜZ
BÜLEN BÜLEN
G.İTİ
T
T
TRK
P.AKÇ
TRK MAT 5 MAT 5
P.AKÇ SONER SONER
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
SEYFEDDİN İŞLER
BÜLENT ÇAKIR
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
MARZİYE ÇİĞDEM AKALIN
NAZMİYE TÜRE
MUSTAFA DUMAN
FİKRET ÖZCAN
MUSTAFA DUMAN
SONER GEDİKLİ
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
ÖZLEM KÜÇÜKYILDIZ
BETÜL ÇATMAN
PERVİN AKÇASIZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-G
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
ARAPC
A
S.İŞL
ARAPC
MÜZ
A
G.İTİ
S.İŞL
MAT 5 MAT 5 İNG 4
SONER SONER F.ÖZC
İNG 4
F.ÖZC
SOS TEK
TEK
ÖMER ÖZLEM ÖZLEM
ARAPC
MAT 5 MAT 5
A
SONER SONER
S.İŞL
TEM
KUR'AN KUR'AN
DİN
M.DUM M.DUM
B.ÇAT
HZ
BEDEN
MAT 5
MHMD BÜLEN
SONER
M.DUM T
DİN
KÜL
İHO
İNG 4 FEN iho FEN iho
F.ÖZC M.AKA M.AKA
SOS
ÖMER
SOS TRK
ÖMER P.AKÇ
Pazartesi
İNG 4
F.ÖZC
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
TRK
P.AKÇ
TRK
P.AKÇ
HZ
GÖRS 1
MHMD
N TÜRE
M.DUM
TRK
P.AKÇ
BEDEN
FEN iho FEN iho TRK
BÜLEN
M.AKA M.AKA P.AKÇ
T
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
SEYFEDDİN İŞLER
BÜLENT ÇAKIR
MEHMET ALI DÖĞDÜ
MARZİYE ÇİĞDEM AKALIN
NAZMİYE TÜRE
MUSTAFA DUMAN
FİKRET ÖZCAN
MUSTAFA DUMAN
SONER GEDİKLİ
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
ÖZLEM KÜÇÜKYILDIZ
BETÜL ÇATMAN
PERVİN AKÇASIZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-H
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
FEN iho
MUS
KELŞ
BEDEN
BÜLEN
T
DİN
KÜL
İHO
FEN iho
MUS
KELŞ
BEDEN
BÜLEN
T
İNG 4
FERHA
N
Perşembe
TRK
P.AKÇ
TRK
P.AKÇ
Cuma
TRK
P.AKÇ
TRK
P.AKÇ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Toplam
MAT 5
TEK
TEK
LUTFİY
ÖZLEM ÖZLEM
EU
HZ
MAT 5 MAT 5
MHMD LUTFİY LUTFİY
M.DUM E U
EU
ARAPC
KUR'AN KUR'AN
A
M.DUM M.DUM
S.İŞL
TEM
MAT 5 MAT 5
DİN
LUTFİY LUTFİY
S.İŞL
EU
EU
İNG 4 İNG 4
HZ
FERHA FERHA MHMD
N
N
M.DUM
İNG 4 ARAPC ARAPC
FERHA A
A
N
S.İŞL
S.İŞL
SOS
ÖMER
TRK
P.AKÇ
FEN iho FEN iho
MUS
MUS
KELŞ
KELŞ
SOS
ÖMER
SOS
ÖMER
GÖRS 1 MÜZ
N TÜRE G.İTİ
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
SEYFEDDİN İŞLER
BÜLENT ÇAKIR
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
MUSTAFA KELEŞ
NAZMİYE TÜRE
MUSTAFA DUMAN
FERHAN PELİTLİ
MUSTAFA DUMAN
LÜTFİYE ÜNAL
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
ÖZLEM KÜÇÜKYILDIZ
SEYFEDDİN İŞLER
PERVİN AKÇASIZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-I
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
ARAPC
MAT 5 MAT 5
A
EMEL EMEL
MERAL
BEDEN
TRK
TRK
BÜLEN
P.AKÇ P.AKÇ
T
İNG 4 ARAPC
MÜZ
FERHA A
G.İTİ
N
MERAL
DİN
İNG 4 İNG 4
KÜL
FERHA FERHA
İHO
N
N
FEN iho FEN iho
TRK
MUS
MUS
P.AKÇ
KELŞ
KELŞ
ARAPC FEN iho FEN iho
TEK
TEK
A
MUS MUS
ÖZLEM ÖZLEM
MERAL KELŞ KELŞ
BEDEN
HZ
MAT 5
SOS
BÜLEN
MHMD
EMEL
ÖMER
T
M GÜN
MAT 5
EMEL
TRK
P.AKÇ
SOS
ÖMER
MAT 5 KUR'AN KUR'AN
EMEL M.DUM M.DUM
HZ
TRK
MHMD
P.AKÇ
M GÜN
İNG 4
SOS
FERHA
ÖMER
N
TEM
DİN
S.İŞL
GÖRS 1
N TÜRE
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
MERAL ÖZTÜRK
BÜLENT ÇAKIR
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
MUSTAFA KELEŞ
NAZMİYE TÜRE
MUSTAFA GÜNAYDIN
FERHAN PELİTLİ
MUSTAFA DUMAN
EMEL GÜRLEK
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
ÖZLEM KÜÇÜKYILDIZ
SEYFEDDİN İŞLER
PERVİN AKÇASIZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-J
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
TEK
TEK
SOS
ÖZLEM ÖZLEM ÖMER
Salı
ARAPC
A
MERAL
Çarşamba
KUR'AN
M.DÖĞ
Perşembe
FEN iho
MUS
KELŞ
MAT 5
NEVZA
T
ARAPC MAT 5 FEN iho FEN iho
A
NEVZA MUS
MUS
MERAL T
KELŞ
KELŞ
TEM
HZ
KUR'AN TRK
DİN
MHMD
M.DÖĞ DERYA
S.İŞL
M GÜN
FEN iho
ARAPC
HZ
SOS
MUS
A
MHMD
ÖMER
KELŞ
MERAL M GÜN
Cuma
İNG 4
M.K.G
İNG 4
M.K.G
Toplam
SOS
ÖMER
GÖRS 1 TRK
N TÜRE DERYA
MAT 5
NEVZA
T
BEDEN
BÜLEN
T
İNG 4
M.K.G
TRK
TRK
DERYA DERYA
BEDEN
BÜLEN
T
İNG 4
M.K.G
MAT 5 MAT 5
NEVZA NEVZA
T
T
DİN
TRK MÜZ
KÜL
DERYA G.İTİ
İHO
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
2
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
MERAL ÖZTÜRK
BÜLENT ÇAKIR
AHMET KÜÇÜKKÖMÜRLER
MUSTAFA KELEŞ
NAZMİYE TÜRE
MUSTAFA GÜNAYDIN
M KEMAL GÜNEYLİ
MEHMET ALI DÖĞDÜ
NEVZAT ÖZBEK
GONCA İTİK
ÖMER AKIN
ÖZLEM KÜÇÜKYILDIZ
SEYFEDDİN İŞLER
DERYA TİŞTAŞ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-K
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
HZ
ARAPC ARAPC
MAT 5 MAT 5
TRK
MHMD
A
A
A.ATE A.ATE
E.ATA
A.BUL
MERYE MERYE
Pazartesi
Salı
BİL
MÜZ
A.
H.ÇOL
KRGÜLL
Çarşamba
TRK
E.ATA
TRK
E.ATA
TRK
E.ATA
GÖRS 1
KUR'AN KUR'AN
N.
A.BUL A.BUL
BİÇER
ARAPC BEDEN
FEN iho
TEK
TEK
A
5
S
F.
F.
MERYE İBRAH
KASIKCI
TEM
DİN
İNG 4 İNG 4
SOS
DİN
KÜL
SLHA SLHA
R.CAN
M ALİ İHO
Perşembe
Cuma
Toplam
SOS
R.CAN
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
MERYEM BAĞCI
İBRAHİM ÖZALP
ALİ KARAGÜLLE
ALİ BULDUK
SÜLEYMAN KAŞIKCI
NEVİN BİÇER
ALİ BULDUK
SALİHA DOĞ
ALİ BULDUK
AHU ATEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
FATMA DİNÇ
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
ERDEM ATA
TRK
E.ATA
İNG 4
SLHA
İNG 4
SLHA
MAT 5 MAT 5
A.ATE A.ATE
HZ
MAT 5
MHMD
A.ATE
A.BUL
FEN iho
SOS
S
R.CAN
KASIKCI
15
16
FEN iho FEN iho
S
S
KASIKCI KASIKCI
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-L
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
BEDEN HZ
5
MHMD
İBRAH A.BUL
BİL
TEK
A.
F.
KRGÜLL
Salı
TEK
F.
Çarşamba
KUR'AN KUR'AN TRK
A.BUL A.BUL E.ATA
DİN
KÜL
İHO
GÖRS 1
N.
BİÇER
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
MERYEM BAĞCI
İBRAHİM ÖZALP
ALİ KARAGÜLLE
ALİ BULDUK
SÜLEYMAN KAŞIKCI
NEVİN BİÇER
ALİ BULDUK
SALİHA DOĞ
ALİ BULDUK
AHU ATEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
FATMA DİNÇ
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
ERDEM ATA
MÜZ
H.ÇOL
15
16
FEN iho
S
KASIKCI
TEM
DİN
M ALİ
FEN iho
MAT 5 MAT 5 TRK
S
A.ATE A.ATE E.ATA
KASIKCI
TRK
E.ATA
İNG 4
SLHA
SOS
R.CAN
İNG 4
SLHA
İNG 4
SLHA
ARAPC ARAPC
A
A
MERYE MERYE
MAT 5 MAT 5 TRK
A.ATE A.ATE E.ATA
TRK
E.ATA
SOS
R.CAN
SOS
R.CAN
ARAPC FEN iho FEN iho
HZ
MAT 5
İNG 4
A
S
S
MHMD
A.ATE
SLHA
MERYE KASIKCI KASIKCI
A.BUL
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-M
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
TEM
DİN
M ALİ
BİL
MAT 5
A.
N GÜN
KRGÜLL
Pazartesi
Salı
Çarşamba
İNG 4
SLHA
İNG 4
SLHA
Perşembe
TEK
F.
TEK
F.
Cuma
ARAPC
MÜZ
A
H.ÇOL
MERYE
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
MERYEM BAĞCI
İBRAHİM ÖZALP
ALİ KARAGÜLLE
ZEKİYE ÖZDEMİR
SÜLEYMAN KAŞIKCI
NEVİN BİÇER
ALİ BULDUK
SALİHA DOĞ
ALİ BULDUK
NESLİHAN GÜNEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
FATMA DİNÇ
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
ERDEM ATA
GÖRS 1
N.
BİÇER
HZ
MHMD
A.BUL
BEDEN
5
İBRAH
15
KUR'AN KUR'AN MAT 5 MAT 5 SOS
A.BUL A.BUL N GÜN N GÜN R.CAN
FEN iho
S
KASIKCI
ARAPC
A
MERYE
FEN iho
S
KASIKCI
ARAPC
A
MERYE
DİN
İNG 4 İNG 4
KÜL
SLHA SLHA
İHO
FEN iho
MAT 5 MAT 5
S
N GÜN N GÜN
KASIKCI
TRK
E.ATA
TRK
E.ATA
TRK
E.ATA
TRK
E.ATA
SOS
R.CAN
TRK
E.ATA
FEN iho HZ
S
MHMD
KASIKCI A.BUL
16
SOS
R.CAN
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-N
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
MAT 5 MAT 5 SOS
N GÜN N GÜN R.CAN
Pazartesi
Salı
İNG 4
SLHA
Çarşamba
BEDEN
TEK
5
F.
İBRAH
DİN
KÜL
İHO
TEK
F.
BİL
MAT 5 MAT 5
A.
N GÜN N GÜN
KRGÜLL
KUR'AN
FEN iho FEN iho
Z.
Z.GER Z.GER
ÖZDMR
Perşembe
Cuma
Toplam
İNG 4
SLHA
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
ZEKİYE ÖZDEMİR
İBRAHİM ÖZALP
ALİ KARAGÜLLE
ZEKİYE ÖZDEMİR
ZEHRA MERVE GERGİN
NEVİN BİÇER
GÜLGEZ TAŞ
SALİHA DOĞ
ZEKİYE ÖZDEMİR
NESLİHAN GÜNEŞ
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
FATMA DİNÇ
ZEKİYE ÖZDEMİR
MEHTAP ALTUNTAŞ
TEM
DİN
Z.
TRK
MEHTA
P
SOS
R.CAN
15
16
GÖRS 1 TRK
TRK
HZ
ARAPC
N.
MEHTA MEHTA MHMD A
BİÇER P
P
G TAŞ Z.
MAT 5 FEN iho FEN iho
N GÜN Z.GER Z.GER
TRK
ARAPC ARAPC
MEHTA A
A
P
Z.
Z.
HZ
TRK
SOS
MHMD MEHTA
R.CAN
G TAŞ P
KUR'AN
İNG 4
Z.
SLHA
ÖZDMR
İNG 4
SLHA
MÜZ
H.ÇOL
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-O
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
GÖRS 1
N.
BİÇER
MAT 5
M
UYANIK
MAT 5 MAT 5
SOS
M
M
M.KAP
UYANIK UYANIK
TEM
TRK
İNG 4 TEK
TEK
DİN
ÖMER
SLHA F.
F.
Z.
SAD
KUR'AN KUR'AN
FEN iho FEN iho
SOS
SOS
Z.
Z.
SEDA SEDA
M.KAP M.KAP
ÖZDMR ÖZDMR
BİL
BEDEN TRK
TRK
MAT 5
MÜZ
A.
5
ÖMER ÖMER M
H.ÇOL
KRGÜLL İBRAH SAD
SAD
UYANIK
ARAPC HZ
TRK
İNG 4 İNG 4
FEN iho
A
MHMD
ÖMER
SLHA SLHA
SEDA
Z.
G TAŞ
SAD
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
ZEKİYE ÖZDEMİR
İBRAHİM ÖZALP
ALİ KARAGÜLLE
GÜLGEZ TAŞ
SEDA SUSAMAN GÜRBÜZ
NEVİN BİÇER
GÜLGEZ TAŞ
SALİHA DOĞ
ZEKİYE ÖZDEMİR
MALİKE UYANIK
HALE ÇOLAKOĞLU
MUSTAFA KAPANDAŞ
FATMA DİNÇ
ZEKİYE ÖZDEMİR
ÖMER SADETTİN ALKAN
DİN
KÜL
İHO
15
16
ARAPC ARAPC HZ
A
A
MHMD
Z.
Z.
G TAŞ
TRK
ÖMER
SAD
İNG 4
SLHA
MAT 5
M
UYANIK
FEN iho
SEDA
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-P
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
İNG 4
FUNDA
K
ARAPC
A
Z.
MAT 5
M
UYANIK
Salı
Çarşamba
Perşembe
MÜZ
H.ÇOL
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
ZEKİYE ÖZDEMİR
İBRAHİM ÖZALP
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
SEDA SUSAMAN GÜRBÜZ
NEVİN BİÇER
ALİ BULDUK
FUNDA KURT
ZEKİYE ÖZDEMİR
MALİKE UYANIK
HALE ÇOLAKOĞLU
MUSTAFA KAPANDAŞ
FATMA DİNÇ
ZEKİYE ÖZDEMİR
ÖMER SADETTİN ALKAN
KUR'AN
Z.
ÖZDMR
TEM
DİN
Z.
ARAPC
A
Z.
MAT 5
M
UYANIK
KUR'AN
Z.
ÖZDMR
MAT 5
M
UYANIK
DİN
KÜL
İHO
İNG 4
FUNDA
K
BEDEN
SOS
SOS
5
M.KAP M.KAP
İBRAH
TRK
TRK
HZ
ÖMER ÖMER MHMD
SAD
SAD
A.BUL
İNG 4
FEN iho FEN iho
FUNDA
SEDA SEDA
K
İNG 4 HZ
TRK
FUNDA MHMD ÖMER
K
A.BUL SAD
ARAPC
SOS
FEN iho FEN iho
TEK
A
M.KAP SEDA SEDA
F.
Z.
15
16
MAT 5 MAT 5
BİL
M
M
E UZUN
UYANIK UYANIK
GÖRS 1
N.
BİÇER
TRK
ÖMER
SAD
TRK
ÖMER
SAD
TEK
F.
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-R
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
SOS
R.CAN
SOS
R.CAN
TRK
ÖMER
SAD
İNG 4
FUNDA
K
TRK
ÖMER
SAD
HZ
MHMD
M ALİ
İNG 4
FUNDA
K
Salı
TRK
ÖMER
SAD
Çarşamba
MÜZ
H.ÇOL
Perşembe
TRK
ÖMER
SAD
Cuma
MAT 5
FEN iho FEN iho
M
SEDA SEDA
UYANIK
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
GÜLGEZ TAŞ
BÜLENT ÇAKIR
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
SEDA SUSAMAN GÜRBÜZ
NEVİN BİÇER
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
FUNDA KURT
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
MALİKE UYANIK
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
FATMA DİNÇ
ZEKİYE ÖZDEMİR
ÖMER SADETTİN ALKAN
SOS
R.CAN
GÖRS 1 İNG 4
N.
FUNDA
BİÇER K
İNG 4
BİL
FUNDA
E UZUN
K
DİN
TRK
KÜL
ÖMER
İHO
SAD
TEM
MAT 5
DİN
M
Z.
UYANIK
MAT 5 ARAPC
M
A
UYANIK G TAŞ
BEDEN
5
BÜLEN
MAT 5
M
UYANIK
16
ARAPC
KUR'AN KUR'AN
A
M ALİ M ALİ
G TAŞ
MAT 5
M
UYANIK
FEN iho FEN iho
SEDA SEDA
TEK
F.
15
TEK
F.
ARAPC HZ
A
MHMD
G TAŞ M ALİ
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-S
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
FEN iho
YAS
DEMR
ARAPC
A
G TAŞ
FEN iho
YAS
DEMR
MAT 5
M
UYANIK
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
GÜLGEZ TAŞ
BÜLENT ÇAKIR
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
YASEMİN DEMİRTAŞ
NEVİN BİÇER
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
M KEMAL GÜNEYLİ
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
MALİKE UYANIK
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
FATMA DİNÇ
ALİ BULDUK
ÖMER SADETTİN ALKAN
BEDEN
5
BÜLEN
FEN iho
YAS
DEMR
TRK
ÖMER
SAD
FEN iho
YAS
DEMR
MAT 5
M
UYANIK
HZ
MHMD
M ALİ
GÖRS 1
N.
BİÇER
TRK
ÖMER
SAD
TRK
ÖMER
SAD
SOS
R.CAN
15
ARAPC ARAPC MAT 5 MAT 5
İNG 4
A
A
M
M
M.K.G
G TAŞ G TAŞ UYANIK UYANIK
MÜZ
H.ÇOL
BİL
KUR'AN KUR'AN
E UZUN M ALİ M ALİ
SOS
R.CAN
SOS
R.CAN
DİN
KÜL
İHO
MAT 5 HZ
İNG 4
M
MHMD
M.K.G
UYANIK M ALİ
TRK
TEK
TEK
ÖMER
F.
F.
SAD
TEM
DİN
A.BUL
İNG 4
M.K.G
TRK
ÖMER
SAD
16
İNG 4
M.K.G
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-Ş
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
MAT 5
MUSTA
FADÖN
ARAPC
A
AHM
DİN
KÜL
İHO
HZ
MHMD
G TAŞ
TRK
MEHTA
P
ARAPC
A
AHM
HZ
MHMD
G TAŞ
SOS
R.CAN
SOS
R.CAN
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
AHMET ULUĞ
BÜLENT ÇAKIR
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
YASEMİN DEMİRTAŞ
NEVİN BİÇER
GÜLGEZ TAŞ
M KEMAL GÜNEYLİ
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
MUSTAFA DÖNMEZ
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
VESİLE NAZAN KÖSE
AHMET ULUĞ
MEHTAP ALTUNTAŞ
BEDEN
5
BÜLEN
TRK
MEHTA
P
TRK
MEHTA
P
TRK
MEHTA
P
MAT 5
MUSTA
FADÖN
15
FEN iho FEN iho
TEK
YAS
YAS
V.KÖS
DEMR DEMR
TEM
SOS
İNG 4 BİL
DİN
R.CAN M.K.G E UZUN
AHM
FEN iho FEN iho MAT 5 MAT 5
YAS
YAS
MUSTA MUSTA
DEMR DEMR FADÖN FADÖN
TRK
İNG 4 KUR'AN KUR'AN
MEHTA
M.K.G M ALİ M ALİ
P
MAT 5 GÖRS 1
ARAPC
MÜZ
MUSTA N.
A
H.ÇOL
FADÖN BİÇER
AHM
İNG 4
M.K.G
İNG 4
M.K.G
16
TEK
V.KÖS
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-T
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
FEN iho
Z.GER
Çarşamba
TRK
MEHTA
P
Perşembe
KUR'AN
M ALİ
Cuma
HZ
MHMD
G TAŞ
Toplam
36
Dersin Adı
ARAPÇA 3
BEDEN EĞİTİMİ İH
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ iho
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
HZ PEYGAMBERİN HAYATI
İNGİLİZCE 4
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK 5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ TASARIM
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TÜRKÇE
HDS
3
1
1
1
4
1
2
4
2
5
1
3
2
1
5
Öğretmen
Derslik
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
BÜLENT ÇAKIR
EMİNE UZUN
GÜLGEZ TAŞ
ZEHRA MERVE GERGİN
NEVİN BİÇER
GÜLGEZ TAŞ
HANDE ARSLAN KAYA
MUSTAFA ALİ CÜNGÜR
MUSTAFA DÖNMEZ
HALE ÇOLAKOĞLU
RAHİME CANDAN
VESİLE NAZAN KÖSE
ALİ BULDUK
MEHTAP ALTUNTAŞ
MAT 5 MAT 5
MUSTA MUSTA
FADÖN FADÖN
MAT 5
FEN iho
MUSTA
Z.GER
FADÖN
TRK
İNG 4
MEHTA
HANDE
P
DİN
KUR'AN
KÜL
M ALİ
İHO
MAT 5
İNG 4
MUSTA
HANDE
FADÖN
BEDEN
5
BÜLEN
MAT 5
MUSTA
FADÖN
MÜZ
H.ÇOL
TEK
V.KÖS
TEK
V.KÖS
ARAPC
A
M ALİ
HZ
MHMD
G TAŞ
GÖRS 1
BİL
N.
E UZUN
BİÇER
SOS
R.CAN
TRK
İNG 4 İNG 4
MEHTA
HANDE HANDE
P
ARAPC ARAPC
FEN iho
A
A
Z.GER
M ALİ M ALİ
SOS
R.CAN
SOS
R.CAN
TEM
DİN
A.BUL
FEN iho
Z.GER
15
16
TRK
TRK
MEHTA MEHTA
P
P
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-A
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
MATE
TRK
TRK
YODAB
DERYA DERYA
AŞ
FEN iho FEN iho DİN
İKAVUR İKAVUR KÜL.
MACI MACI NİHAL
MATE
İNG 4 İNG 4
YODAB
SEVİL SEVİL
AŞ
İNK
İNG 4
TRK
G.
SEVİL
DERYA
SEMİZ
FEN iho FEN iho BİL
İKAVUR İKAVUR A.
MACI MACI KRGÜLL
MATE
YODAB
AŞ
TRK
DERYA
İNK
MÜZ
G.
O.SUR
SEMİZ
MATE
İNG 4
YODAB
SEVİL
AŞ
REH
BEDEN BEDEN
İKAVUR
ADEM ADEM
MACI
TRK
DERYA
TEK
AY
TEK
AY
VATAN
DİN
GÖRS 1
G.
KÜL.
N TÜRE
SEMİZ
NİHAL
30
Dersin Adı
HDS
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE 4
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TC İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜK
TEKNOLOJİ TASARIM
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI
2
1
2
4
1
4
4
1
1
2
2
5
1
Öğretmen
Derslik
ADEM ŞIĞVA
ALİ KARAGÜLLE
NİHAL ÖZEK
İSMAİL KAVURMACI
NAZMİYE TÜRE
SEVİLGÜNGÖREN
YASEMİN ODABAŞOĞLU
ONUR KIVILCIM SUR
İSMAİL KAVURMACI
GÜRKAN SEMİZ
AYŞEGÜL DEMİRTOKA
DERYA TİŞTAŞ
GÜRKAN SEMİZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-B
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
FEN iho FEN iho DİN
İKAVUR İKAVUR KÜL.
MACI MACI NİHAL
MATE
TRK
TRK
YODAB
DERYA DERYA
AŞ
İNK
MATE MATE
G.
YODAB YODAB
SEMİZ AŞ
AŞ
VATAN
TRK
TRK
G.
DERYA DERYA
SEMİZ
MATE
İNG 4 İNG 4
YODAB
SEVİL SEVİL
AŞ
İNK
BEDEN BEDEN
G.
ADEM ADEM
SEMİZ
TEK
AY
TEK
AY
İNG 4
SEVİL
REH
DERYA
DİN
TRK
KÜL.
DERYA
NİHAL
GÖRS 1
N TÜRE
İNG 4 MÜZ
SEVİL O.SUR
BİL
FEN iho FEN iho
A.
İKAVUR İKAVUR
KRGÜLL MACI MACI
30
Dersin Adı
HDS
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE 4
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TC İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜK
TEKNOLOJİ TASARIM
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI
2
1
2
4
1
4
4
1
1
2
2
5
1
Öğretmen
Derslik
ADEM ŞIĞVA
ALİ KARAGÜLLE
NİHAL ÖZEK
İSMAİL KAVURMACI
NAZMİYE TÜRE
SEVİLGÜNGÖREN
YASEMİN ODABAŞOĞLU
ONUR KIVILCIM SUR
DERYA TİŞTAŞ
GÜRKAN SEMİZ
AYŞEGÜL DEMİRTOKA
DERYA TİŞTAŞ
GÜRKAN SEMİZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-C
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
İNG 4
SEVİL
İNG 4
SEVİL
FEN iho DİN
İKAVUR KÜL.
MACI NİHAL
MATE MATE
YODAB YODAB
AŞ AŞ
Salı
İNK
G.
SEMİZ
TEK
AY
TEK
AY
MÜZ
O.SUR
TRK TRK
DERYA DERYA
Çarşamba
İNG 4
SEVİL
REH
SEVİL
MATE FEN iho
YODAB İKAVUR
AŞ MACI
Perşembe
Cuma
Toplam
DİN
TRK
KÜL.
DERYA
NİHAL
VATAN
FEN iho
İNG 4
G.
İKAVUR
SEVİL
SEMİZ
MACI
BEDEN BEDEN İNK
BÜLEN BÜLEN G.
T
T
SEMİZ
FEN iho
TRK
İKAVUR
DERYA
MACI
BİL
GÖRS 1
A.
N TÜRE
KRGÜLL
TRK
DERYA
MATE
YODAB
AŞ
30
Dersin Adı
HDS
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE 4
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TC İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜK
TEKNOLOJİ TASARIM
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI
2
1
2
4
1
4
4
1
1
2
2
5
1
Öğretmen
Derslik
BÜLENT ÇAKIR
ALİ KARAGÜLLE
NİHAL ÖZEK
İSMAİL KAVURMACI
NAZMİYE TÜRE
SEVİLGÜNGÖREN
YASEMİN ODABAŞOĞLU
ONUR KIVILCIM SUR
SEVİLGÜNGÖREN
GÜRKAN SEMİZ
AYŞEGÜL DEMİRTOKA
DERYA TİŞTAŞ
GÜRKAN SEMİZ
15
16
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
19.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-D
Bahattin ALTINSOY
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50
Pazartesi
VATAN İNK
G.
G.
SEMİZ SEMİZ
Salı
İNG 4
SEVİL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
TRK
TRK
DERYA DERYA
FEN iho FEN iho
İKAVUR İKAVUR
MACI MACI
REH
TRK
TEK
TEK
YODAB
DERYA AY
AY
AŞ
FEN iho FEN iho
BEDEN
İNG 4
İKAVUR İKAVUR
BÜLEN
SEVİL
MACI MACI
T
DİN
MATE
TRK
TRK
KÜL.
YODAB
DERYA DERYA
NİHAL AŞ
İNG 4
SEVİL
DİN
İNG 4
KÜL.
SEVİL
NİHAL
MATE
MÜZ
YODAB
O.SUR
AŞ
İNK MATE
G.
YODAB
SEMİZ AŞ
BEDEN
GÖRS 1
BÜLEN
N TÜRE
T
MATE BİL
YODAB A.
AŞ KRGÜLL
30
Dersin Adı
HDS
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM 8
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL BİL
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE 4
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TC İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜK
TEKNOLOJİ TASARIM
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI
2
1
2
4
1
4
4
1
1
2
2
5
1
Öğretmen
Derslik
BÜLENT ÇAKIR
ALİ KARAGÜLLE
NİHAL ÖZEK
İSMAİL KAVURMACI
NAZMİYE TÜRE
SEVİLGÜNGÖREN
YASEMİN ODABAŞOĞLU
ONUR KIVILCIM SUR
YASEMİN ODABAŞOĞLU
GÜRKAN SEMİZ
AYŞEGÜL DEMİRTOKA
DERYA TİŞTAŞ
GÜRKAN SEMİZ
15
16
Download

22 09 2014 sınıflar ders programı