Çift Anadal
Programı
İstatistikleri
1. Çift Anadal Programları – Fakülteler Arası Öğrenci Sayıları
İkinci
Anadal
İBEF
Hukuk
Fak.
Anadal
Toplam
10
75
6
367
80
20
8
0
197
48
27
14
8
0
97
İBEF
33
0
1
88
1
123
Hukuk
Fak.
12
0
0
3
Anadal
İİBF
İİBF
256
20
Müh. Fak.
89
Fen Fak.
İkinci
Anadal
Toplam
438
Müh. Fak. Fen Fak.
127
45
182
Aşağıdaki tablo,
Koç Üniversitesi’nin
kuruluşundan itibaren
başlatılmış olan tüm çift
anadal programlarının
fakülteler arası
dağılımını vermektedir.
15
7
İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İBEF: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Müh. Fak.: Mühendislik Fakültesi
Fen Fak.: Fen Fakültesi
Hukuk Fak.: Hukuk Fakültesi
2
2. Çift Anadal Programları – Bölümler Arası Öğrenci Sayıları
Bu tablo, Koç Üniversitesi tarihinde öğrencilerin başlatmış
oldukları tüm çift anadal program sayılarını bölümler bazında
özetlemektedir.
Sayılar öğrencinin anadalı veya ikinci anadalı farkı
gözetilmeksizin toplu halde gösterilmektedir.
Örneğin 167 olarak gözüken Ekonomi - İşletme çift anadal
sayısı, hem anadalı Ekonomi olan hem de anadalı İşletme olan
öğrencileri kapsamaktadır.
3
2. Çift Anadal Programları – Bölümlerarası Öğrenci Sayıları
BÖLÜMLER
ARKEOLOJİ-SANAT TARİHİ
İŞLETME
KIM-BIYOLOJI MÜH.
KIMYA
BILG. MÜH.
EKONOMI
İŞLETME
2
KIM-BIYOLOJI MÜH.
Aşağıdaki tablo, Koç
Üniversitesi’nin kuruluşundan
7 BILG. MÜH.
itibaren başlatılmış olan tüm
çift anadal programlarının
1672
EKONOMI
bölümlerarası dağılımını
417 3
ELEK-ELEKTRON. MÜH.
vermektedir.
44
KIMYA
ELEK-ELEKTRON. MÜH.
İNG.-EDEBIYAT
1
TARIH
42
1 2
END. MÜH.
38
ULUSLARAR. İLIŞK.
5336
HUKUK
6 8
MATEMATIK
10 4 36
MEDYA-GÖRS. SANAT.
İNG.-EDEBIYAT
1
TARIH
917386
END. MÜH.
615
ULUSLARAR. İLIŞK.
1 1
4
39
211 2
4 1 4
3
HUKUK
MATE MATIK
1
MEDYA-GÖRS. SANAT.
MOL-BIYO. VE GEN.
1 6 3
1
MAK. MÜH.
5 1
7
9
TIP
1
FELSEFE
1 1
2
TIP
FIZIK
2
33 5
PSIKOLOJI
2
2 1
7 1 1
10
SOSYOLOJI
111
1 1 3
1 4 1
14
27
6
17
1
MOL-BIYO. VE GEN.
13 1 8
1 1
4
MAK. MÜH.
3 FELSEFE
19 1
PSIKOLOJI
6 1 39
4
Bölüm Açıklamaları
Ark.-Sanat Tar.
İşletme
Kim-Biyoloji Müh.
Kimya
Bilg. Müh.
Ekonomi
Elek-Elektron. Müh.
İng.-Edebiyat
Tarih
End. Müh.
Uluslarar. İlişk.
Hukuk
Matematik
Medya-Görs. Sanat.
Mol-Biyo. ve Gen.
Mak. Müh.
Tıp
Felsefe
Fizik
Psikoloji
Sosyoloji
: Arkeoloji ve Sanat Tarihi
: İşletme
: Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
: Kimya
: Bilgisayar Mühendisliği
: Ekonomi
: Elektirik ve Elektronik Mühendisliği
: İngiliz Dili ve Edebiyatı
: Tarih
: Endüstri Mühendisliği
: Uluslararası İlişkiler
: Hukuk
: Matematik
: Medya ve Görsel Sanatlar
: Moleküler Biyoloji ve Genetik
: Makine Mühendisliği
: Tıp
: Felsefe
: Fizik
: Psikoloji
: Sosyoloji
5
3. Çift Anadal Programları
– Bölümlerde En Çok Tercih Edilen Kombinasyonlar
1
İşletme – Ekonomi
167
İşletme – Ekonomi: 82
Ekonomi – İşletme: 85
2
İşletme- Uluslarar. İlişk.
53
İşletme – Uluslarar. İlişk.: 11
Uluslarar. İlişk. – İşletme: 42
3
Psikoloji – Sosyoloji
39
Psikoloji - Sosyoloji 10
Sosyoloji – Psikoloji.: 29
4
İşletme – End. Müh.
38
İşletme – End. Müh.: 9
End. Müh.– İşletme: 29
5
Ekonomi – End. Müh.
38
Ekonomi – End. Müh.: 8
End. Müh. - Ekonomi: 30
6
Ekonomi – Uluslarar. İlişk.
36
Ekonomi – Uluslarar. İlişk. : 14
Uluslarar. İlişk. - Ekonomi: 22
7
Ekonomi - Matematik
36
Ekonomi – Matematik : 8
Matematik - Ekonomi: 28
8
İşletme - Psikoloji
27
İşletme - Psikoloji : 24
Psikoloji – İşletme : 3
6
4. Çift Anadal Mezun İstatistikleri
Koç Üniversitesi’nde 2013 yılı Bahar dönemi
sonuna kadar
445 öğrenci
çift anadal programlarından mezun olmuştur.
2013 mezunları
arasında çift anadal programlarından mezun olmuş öğrenciler,
hem sayı hem de tüm mezunlara oranla yüzde olarak en
yüksek değere ulaşmıştır.
7
4. Çift Anadal Mezun İstatistikleri
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
66
205
181
199
184
209
219
282
402
452
490
576
560
611
556
666
618
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
Toplam mezun
4
7
4
11
13
18
17
22
28
42
32
22
37
37
44
49
68
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
Çift Anadal
Mezunu
%6
%3
%2
%6
%7
%9
%8
%8
%7
%9
%7
%4
%7
%6
%8
%7
%11
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
Çift Anadal Mezun Oranı
8
Download

Çift Anadal Programı İstatistikleri