T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ İŞLETME BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMI BAŞVURU DEĞERLENDIRME SONUCU
SIRA
NO
1
2
Öğrencinin
Adı Soyadı
Anadalı
SİBEL YILDIRIM
HATİCE EKER
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Not
Ortala
ması
Değerlendirme
3,24
3,09
ASİL
ASİL
Yandal Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Burcu DOĞANALP
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ İŞLETME BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU DEĞERLENDIRME SONUCU
SIR
A
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Öğrencinin
Adı Soyadı
Anadalı
FERİZE ÖZTÜRK
ATAKAN ŞEN
FURKAN İLÇİN
YASİN ERGÜN
HİKMET YILMAZ
SELMAN ŞAHİN
ALPER KAZIM TUNÇ
MEVLÜT ANIL FİDAN
ELEM DEMİR
Reklamcılık
Makine Müh.
Makine Müh.
Sanat Tarihi
Uluslararası İliş.
Sanat Tarihi
Kamu Yönetimi
Sanat Tarihi
Reklamcılık
Not
Ortalaması
Değerlendi
rme
3,39
3,35
3,30
3,22
3,21
3,18
3,13
3,12
3,05
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
Çift Anadal Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Burcu DOGANALP
Download

SIRA NO - Selçuk Üniversitesi