2014-2015 ÇİFT ANADAL VE YAN DAL KONTENJAN VE KOŞULLARI
Çift
Bölüm
Anadal
Yan Dal
Ön Koşul
Fen Edebiyat Fakültesi
İlgili mevzuat hükümleri ve öğrencinin kayıt
Psikoloji
18
1
olduğu yılda Üniversiteye giriş sınavından;
Psikoloji
Bölümünün
taban
puanını
almış
olması gerekmektedir.
İlgili mevzuat hükümleri ve öğrencinin kayıt
Sosyoloji
7
1
olduğu yılda Üniversiteye giriş sınavından;
Sosyoloji
Bölümünün
taban
puanını almış
olması gerekmektedir.
Ticari Bilimler Fakültesi
İşletme
9
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
İşletme İngilizce
6
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
Bankacılık ve Finans
8
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
İktisat İngilizce
8
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
İktisat Türkçe
6
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
Muhasebe ve Denetim
5
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
Uluslararası İlişkiler
15
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
Uluslararası Ticaret
15
0
İlgili Mevzuat Hükümleri
Hukuk Fakültesi
Hukuk
2
2
İlgili Mevzuat Hükümleri
İletişim Fakültesi
Medya ve İletişim Sistemleri
6
3
İlgili Mevzuat Hükümleri
Halkla İlişkiler
6
3
İlgili Mevzuat Hükümleri
Görsel İletişim Tasarımı
9
3
İlgili Mevzuat Hükümleri
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Çift Anadal
Bilgisayar Mühendisliği
5
10
Yan Dal
İlgili mevzuat
hükümleri ve Tüm
İlgili mevzuat
Mühendislik
hükümleri ve tüm
Bölümleri, Matematik
lisans programları
ve İstatistik Bölümü
Elektrik-Elektronik
Müh.
3
0
İlgili mevzuat
hükümleri ve Tüm
İng.
Mühendislik
Bölümleri,
-
Mekatronik
Mühendisliği (İng.)
Bölümü ile Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği
5
5
İlgili mevzuat
hükümleri ve Tüm
İlgili mevzuat
Mühendislik
hükümleri ve tüm
Bölümleri, İşletme,
lisans programları
İktisat, Matematik ve
Mekatronik Müh. İngilizce
0
0
İstatistik Bölümleri
-
Mücevherat Müh. İngilizce
5
0
İlgili mevzuat
hükümleri ve Tüm
Mühendislik
Bölümleri
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Basım
Yayın
Üretim
Teknolojileri
6
3
İlgili Mevzuat Hükümleri
Uluslararası Lojistik
6
3
İlgili Mevzuat Hükümleri
6
3
İlgili Mevzuat Hükümleri
Sivil
Hava
İşletmeciliği
Ulaştırma
-
Download

2014-2015 ÇİFT ANADAL VE YAN DAL KONTENJAN VE