CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)
BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Öğrenci ilan edilmiş olan çift anadal programına, anadal lisans programının 3. veya 5. döneminin
başında başvurabilir.
Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında alması gereken tüm kredili
dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir.
Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisi içinde
bulunması gerekmektedir.
Çift anadal programına başvurular programına başvurular, kayıt yenilemeler haftasında başvuru
formu ve transkript ile çift anadal programının yapıldığı bölümlere yapılır. Başvuru sonuçları
Makine Mühendisliği Bölüm web sayfasından duyurulur.Kayıtlanması kesinleşenlerin ders
kayıtları ise ders ekle-çıkart haftasında yapılır.
2013-2014 Akademik Yılı Mühendislik Fakültesi ÇAP Kontenjanları Fakülte Yönetim Kurulu’nca
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2013 – 2014 AKADEMİK YILI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇAP KONTENJANLARI
KONTENJAN
Bölümü
3. Dönem
5.Dönem
Endüstri Mühendisliği
2
2
Malzeme Mühendisliği
2
2
Download

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP