BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ-ÇİFT ANADAL-YANDAL
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
14-25 Temmuz 2014
Başvuru
04-07 Ağustos 2014
Başvuruların değerlendirilmesi
08 Ağustos 2014
Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
11-15 Ağustos 2014
Kesin Kayıtlar
18-22 Ağustos 2014
Yedek kayıtlar
25-29 Ağustos 2014
İntibakların Yapılması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Gönderilmesi
08-12 Eylül 2014
Yönetim Kurulunca kabul edilen İntibakların sisteme girilmesi
Download

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ