11.02.2015 tarih ve 06/02 sayılı Senato kararı
Başka Üniversiteden alınan ders ile bölümlerarası yatay geçişlerde eşdeğerliliği kabul edilen
derslerin not dönüşümleri hakkındaki 09/07/2014 tarih ve 23/4 sayılı senato kararının görüşülmesi.
ESOGÜ Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre başka
üniversiteden alınan ders ile bölümlerarası yatay geçişlerde eşdeğerliliği kabul edilen derslerin not
dönüşümleri hakkındaki 09/07/2014 tarih ve 23/04 Sayılı Senato Kararındaki aşağıda belirtilen
şekilde yeniden düzenlenmesine oy birliği ile.
*Eski hali: Eşdeğerliği kabul edilen derslerin dönüşümlerinin öğrencinin önceki
Üniversitesindeki eşdeğer ders adı, kredisi ve ECTS kredisi ile dersin isminin İngilizce karşılığı
belirlenerek yapılması ifadesinin;
*Yeni Hali: Eşdeğerliği kabul edilen derslerin dönüşümlerinin öğrencinin önceki
Üniversitesindeki eşdeğer ders adı, kredisi, İngilizce karşılığı ve Üniversitemizdeki eşdeğer dersin
ECTS kredisi sayılarak yapılmasına şeklinde değiştirilmesinin ve mevcut kayıtlı öğrencilerin
eşdeğerlenen dersleri için isteğe bağlı olarak düzenleme yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile.
karar verildi.
Download

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız