OZVĚNY
SAMOŠK Y
A
V
A
R
T
S
O
2014
TRADIČNÍ TRH
MÁ VĚTŠÍ ŠANCE
Vladimír Pikora, hlavní ekonom Next Finance,
v prezentaci uvedl, že oživení ekonomiky můžeme
očekávat až za rok. Kongres ukázal cesty, jejichž
následováním se maloobchodníci mohou na další
vývoj připravit, případně získat náskok.
PARTNEŘI:
Děkujeme partnerům 12. ročníku kongresu Samoška:
ZLATÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÝ PARTNER:
BRONZOVÍ PARTNEŘI:
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:
ODBORNÍ PARTNEŘI:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:
MEDIÁLNÍ PARTNER:
ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZAL:
ORGANIZÁTOR:
ÚVODNÍK OZVĚNY
SAMOŠK Y
DÍKY ZA UPŘÍMNÝ POHLED,
ÚSMĚV A POTLESK
Ta čtrnáctka v letopočtu je sice hrůzným důkazem, že čas ani
nezastavíš, ani neobalamutíš, ale jedna z dobrých věcí na tom
je, že s lednem přichází doba konání už opravdu zavedené tradice v podobě kongresu Samoška. Jeho v pořadí dvanáctý díl
přivítala počasím lehce omráčená, ale jinak velice pohostinná
Ostrava a její Clarion Congress Hotel. Účastníci se opětovně
pobavili na večerním neformálním setkání a během kongresového dne si vyměnili názory, nápady a zkušenosti ze své každodenní praxe spojené s maloobchodním prodejem. Tentokrát
byla do programu zařazena část, o jejíž náplň se postarali
čtyři vybraní majitelé obchodů. Bylo až neuvěřitelné, s jakou
lehkostí a otevřeností nám všem dali z blízka nahlédnout do
svého podnikání. Vyslali tak jasný signál, že i v této nepříznivé
době lze úspěšně podnikat, provozovat obchod, nabízet zákazníkům to nejlepší a nejkvalitnější. Měl jsem tu čest s nimi vést
dialog před celým auditoriem a mohl tak v přímém přenosu
vidět okamžité reakce přítomných. V jejich očích a reakcích
jsem mohl vypozorovat pohledy a úsměvy plné upřímného
obdivu a pochopení. Několikrát se sál rozezněl spontánním
potleskem. Určitě i jako vyjádření vřelého poděkování a uznání
čtveřici, která toho tolik dokázala, dokazuje a určitě ještě
dokáže. I za to vám všem patří velké díky. Na shledanou
v červnu v Praze.
Petr Hříbal,
šéfredaktor, Zboží&Prodej
i n ze rce
OBSAH
FOTOREPORTÁŽ
: str.
4
: str.
5
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ
TRADIČNÍ TRH
Nepromeškejte budoucnost!
: str.
16
: str.
18
SORTIMENT
Využijte potenciálu drogerie
ALIANCE
Jednotný postup ve všech směrech
: str.
6
PROVOZ
Inventura nemusí být černou můrou
INSPIRACE
: str.
Jak získat zákazníky v nepříznivých
časech
: str.
7
POZOROVATEL TRENDŮ
Polepšíme si až za rok
: str.
10
CATEGORY MANAGEMENT
Řízení kategorií je na tradičním trhu
podceňováno
Pořádání soutěže nemusí být náročné
: str.
12
20
: str.
22
OCENĚNÍ
S jarem přicházejí i nákupní dny
: str.
14
Variabilní modulární systém BakeOff splňuje
hygienické předpisy, garantuje čerstvost zboží
a umožňuje optimální manipulaci pro zákazníky
i personál.
IMAGE OBCHODU
Posílení pozitivní image obchodu
je nezbytností
MAPA NÁKUPNÍCH DNŮ
BakeOff
: str.
Certifikace se vyplácí!
LEGISLATIVA
19
Hygienický
prodej pečiva
: str.
25
WANZL spol. s r.o., 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555
www.wanzl.cz | [email protected]
OZVĚNY
SAMOŠK Y
FOTOREPORTÁŽ
Načerpat inspiraci a poradit se bylo opět
možné při návštěvách vybraných prodejen.
12.
9
1
3
357
50 %
47 %
ročník
prezentací
panelová diskuse
odborné sekce
účastníků
4
V rámci doprovodného programu
proběhlo zasedaní sekce obchodních
aliancí SOCR ČR.
Spolu s organizátory přítomné přivítal také
Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR.
zástupců obchodu
dodavatelů
zboží a vybavení
pro obchod
Předvečer kongresu patřil již tradičnímu
neoficiálnímu setkání, na kterém proběhlo
předávání certifikátů zástupcům oceněných
prodejen Q21 – prodejna 21. století.
in ze rc e
Novinkou byla diskuse nad videoprojekcí z lokálních
úspěšných prodejen.
www.asilgroup.ro
výrobce kvalitních vlhčených ubrousků a detergentů
[email protected]
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ OZVĚNY
SAMOŠK Y
Klára Dubská,
ředitelka velkoobchodu, místopředsedkyně,
Družstvo CBA CZ
Zdeněk Juračka,
prezident, Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR
Každé odvětví se čas od času ocitne v nelehké situaci a bohužel
český maloobchod v ní byl řadu let. V poslední době to však vypadá, že se tradičnímu trhu opět daří. Na 12. ročníku Samošky mě
proto velmi potěšila reakce pořadatelů na nastalou situaci. Do programu zařadili diskusi a prezentaci majitelů prodejen z tradičního
trhu, které považuji za hrdiny letošního kongresu. Nejenom proto,
že inspirovali, motivovali a přesvědčili řadu přítomných obchodníků
a dodavatelů v sále, ale především proto, že ukázali možný směr,
jakým by se měl český maloobchod ubírat.
Letošní Samoška v Ostravě se mi velmi líbila a považuji ji
za zdařilou. Na programu kvituji zvláště novinku – představení konceptů prodejen patřících zajímavým či úspěšným maloobchodníkům formou videa a následné diskuse. Kongres hodnotím pozitivně i z hlediska možnosti
navázání nových kontaktů a setkání s kolegy obchodníky.
Arnošt Košťál,
majitel, Smíšené zboží Arnošt Košťál,
Brno-Soběšice
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH
KONGRESŮ!
Kongresu Samoška jsem se zúčastnil již počtvrté.
Srovnávat ten letošní s minulými je obtížné. Každý byl
trochu jiný, ale všechny byly výborně připravené a pro
mě přínosné. Lednová akce nezklamala příjemným prostředím hotelu a zejména bezchybnou organizací.
Velkou inspirací pro mě byly informace o podnikání
kolegů maloobchodníků v dopoledním programu
a odpoledne fakta o výběru a uspořádání drogistického
zboží v prodejně potravin. Obchodně kongres využijeme
aplikací získaných informací v praxi, rozšířením sortimentu o některé prezentované zboží, zejména novinky,
a získáním nových dodavatelů či obchodních partnerů.
Ondřej Hlinecký,
národní manažer pro klíčové zákazníky,
Plzeňský Prazdroj
Během dvou dnů Samošky jsme měli možnost získat nové a inspirativní informace. Velkým přínosem jsou určitě osobní setkání s našimi zákazníky, kdy
máme příležitost projednat různé oblasti naší spolupráce, a osobně věřím, že
taková setkání hrají důležitou roli a mají své kouzlo. Celkově hodnotím kongres
jako velmi přínosnou akci, a to ze všech uvedených důvodů. Kdybych měl
něco vyzdvihnout, pak to bude celý dopolední blok, který byl velmi inspirativní
a dal nám jasný signál, kudy může vést úspěšný rozvoj tradičního trhu
v budoucnosti. Zároveň bych pochválil i odpolední blok věnovaný category
managementu, protože v této oblasti vidím novou příležitost. Organizátorům
do další práce přeji, aby udrželi nastavenou laťku této lednové Samošky.
Martin Pařík,
senior category management
manager CZ/SK, Mondelez
Czech Republic
Osobně jsem byl na Samošce poprvé, ale naše
společnost se samozřejmě zúčastnila i všech
minulých kongresů. Z komentářů svých kolegů
usuzuji, že letošní ročník byl zase o něco lepší
a zajímavější. Z programu se mi líbil zejména
ranní blok. Ukázky best practice čtyř zajímavých
obchodníků poměrně dobře ukázaly, jak si lze
najít místo na trhu i v obrovské konkurenci nadnárodních řetězců. A že pokud se vsadí zejména na kvalitu potravin, osobní přístup k nakupujícím, příjemné nákupní prostředí a další
inovace, zákazníci to ocení. Zajímavý byl i ekonomický výhled ekonoma Vladimíra Pikory
a část věnovaná category managementu.
Zuzana Gajdušková
majitelka, Potraviny, Ostrava-Svinov
Byl to můj první kongres Samoška, nemám tedy možnost srovnávat. Kromě absolvování programu jsem
svou účast využila k domluvení návštěvy obchodního
zástupce jedné z přítomných dodavatelských firem
u mě v prodejně.
5
Markéta Zázvorková,
category manager, Čepos –
Česká potravinářská obchodní
Na Samošce jsem byla poprvé a kongres se
mi velice líbil. Zejména chválím organizaci,
která byla profesionální. Z programu pro
mne byl nejzajímavější odpolední blok
o category managementu. Zejména příspěvek Petra Slámy, manažera Kofoly, považuji
za přínos, protože byl o směru, kterým by se
měl podle mého názoru category management ubírat. Kongres jsem využila také k jednání s dodavateli a prohloubení obchodní
spolupráce s nimi.
Jan Čech,
spolumajitel, potraviny ČBHP
a Majka, Blížkovice
Kongresu Samoška jsme se s manželkou
zúčastnili již několikrát a akci v Ostravě hodnotíme jako jednu z nejlepších. A to jak po
stránce organizační, tak i umístění. Prostory
hotelu, parkování a obsluha byly perfektní.
Kladně hodnotíme debatu kolegů z praxe
s náměty z provozu a běžné činnosti.
Hana Mikulková
referentka marketingu,
Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně
Nejvíce se nám líbilo vystoupení Vladimíra Pikory, který podal velmi zajímavé informace o predikci dalšího hospodářského vývoje. Umí přednášet ekonomické záležitosti poutavě i pro „neekonomy.“ Na kongresu se
každoročně setkáváme se zástupci našich obchodních partnerů. Toto
neformální setkání je velmi přínosné a je zdrojem nových informací, na
jejichž základě se lze lépe orientovat na trhu.
OZVĚNY
SAMOŠK Y
ALIANCE
JEDNOTNÝ POSTUP
VE VŠECH SMĚRECH
bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
poskytovat záruky za úvěry,
a to až do výše pěti milionů korun na dobu až šesti let. Podmínkou je, že podnikatel má
pod sebou méně než padesát
zaměstnanců. Formuláře žádosti o záruku společně s pokyny k jejímu podání jsou k dispozici na webových stránkách
ČMZRB.
Inspirace tradičním maloobchodem ve Švédsku,
státní podpora úvěrování obchodníků a nové
možnosti řešení sporů maloobchodníků s výrobci.
To byla některá z témat zasedání sekce obchodních
aliancí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
6
Stejně jako u předchozích ročníků Samošek se
před oficiálním večerním zahájením kongresu
v jednom ze salonků hotelu sešli zástupci maloobchodních aliancí s pracovníky Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), aby společně probrali novinky na českém i evropském
tradičním trhu.
NA ZKUŠENOU DO ŠVÉDSKA
Na zasedání zazněly informace k projektu Sociální dialog v obchodě a cestovním ruchu, který
nabídne vzdělávací semináře. Jednotlivé vzdělávací semináře probíhají vždy v šesti krajích ČR
a jsou přístupné zdarma. V rámci projektu byla
navíc zřízena pracovněprávní poradna pro zaměstnance i zaměstnavatele, která je rovněž bez-
platná. Problematice pracovního práva se budou
samostatně věnovat i semináře v rámci projektu
Sociálního dialogu.
Účastníci zasedání SOCR ČR se rovněž dozvěděli o poznávacím zájezdu do Švédska, během
něhož se zájemci mohou inspirovat u svých severských kolegů. Je plánován na květen 2014
a bude zahrnovat prohlídku velkoobchodů i maloobchodů potravin v sítích ICA a Coop.
ZA ÚVĚR SE ZARUČÍ STÁT
Přísedící kulatého stolu v ostravském hotelu se
rovněž seznámili s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR také v letošním roce pokračuje s podporou financování projektů v oblasti
průmyslové a stavební výroby, maloobchodu
a velkoobchodu. Na základě pokynu ministerstva
in ze rc e
nejlepší šunky
na morave
proc jsou
jso šunky
chodura
at
a
ak výjimecné?
výjim
tak
Vynikající
Vy
ynikající chuť
Pevná konzistence
Bez separ
separátu
átu a náhr
náhražek
až
Bez alergenů,
gluta
alergenů, bez glutamátu
a bez lepku
www.chodura.cz
www.facebook.com/ChoduraBeskydskeUzeniny
SE SPORY POMŮŽE INICIATIVA
K tradičním tématům zasedání patřily informace
o novinkách na tradičním trhu v Evropě. K nim se
řadí to, že evropská sdružení EuroCommerce
a Independent Retail Europe (dříve UGAL),
jejichž členem je SOCR ČR, spolu s evropskými
sdruženími výrobců potravin podnítila vznik dobrovolné iniciativy pro řešení sporů mezi podnikateli. „Většina mateřských společností členů SOCR
ČR se k iniciativě svým podpisem připojila. Jde
o pravidla, která všichni obchodníci dodržují, a je
v podstatě nemožné, aby se od této iniciativy
distancovali. Independent Retail Europe vyzývá
i skupiny tradičních obchodníků, aby se do této
iniciativy také zapojili,“ informovala Hana Carvová.
Na zasedání sekce obchodních aliancí SOCR ČR
přítomní doporučili Jaroslava Švamberka, aby se
za obchodní aliance zúčastnil diskusí k zavedení
dobrovolného systému řešení sporů na národní
úrovni. Česko-Slovenská iniciativa ECR přislíbila,
že se kvůli svým členům z potravinářského sektoru v této oblasti bude angažovat.
K DISPOZICI
JE VIRTUÁLNÍ PRODEJNA
Ke konci zasedání informoval prezident SOCR
ČR Zdeněk Juračka o virtuální prodejně, která je
k dispozici pro vzdělávání budoucích prodavačů
či k dalšímu vzdělávání v Manažerském institutu
Coop v Klánovicích a je vybavena funkční technikou i zbožím (čerstvé zboží je nahrazeno maketami). Následné jednání obchodních aliancí zahájil a řídil mluvčí obchodních aliancí Miloš Škrdlík,
člen představenstva SOCR ČR a předseda rady
svazu pro kraje, který vysoce vyzdvihl pravidelné
schůzky aliancí s věcným obsahem, s výbornou
účastí (zhruba 85 %) a atmosférou. Konstatoval,
že aliance jsou dlouhodobě pevnou aktivní páteří svazu, ocenil i hojnou a aktivní účast prezidenta Zdeňka Juračky na jednáních. O konkrétní
strategii a o dalším směřování aliancí bude rozhodnuto po konání valné hromady. Příští jednání
obchodních aliancí se uskuteční krátce po uskutečnění valné hromady (konec května či začátek
června 2014).
Michal Roškanin
INSPIRACE OZVĚNY
JAK ZÍSKAT ZÁKAZNÍKY
V NEPŘÍZNIVÝCH ČASECH
„Naše pekárna je malá, ale plně využitá, i pro restauraci a hotelové snídaně. Vyrábíme také zákusky,
bagetky, bábovičky a další. Výrobky jsou sice dražší,
ale zákazníci je kupují. Stejně tak se nám dobře prodává čerstvé maso. Tvrdím, že aby byl obchod dobrý,
musí být všichni spokojeni – dodavatel, maloobchodník a samozřejmě zákazník. Když se všichni tři potkají v rovině a mají pocit, že udělali dobrý obchod,
máme všichni vyhráno. Ráda bych všem obchodníkům
popřála hodně zdraví a sil na to, aby naše tržby byly
hodně velké. A nejenom tržby, aby i nějaký ten rabat
z toho byl.“
Magda Živná, majitelka, Magda Market
„Já bych uvítal, kdyby si obce začínaly všímat, že se
jim začínají ztrácet obchodníci. Zákazníci odcházejí
žít na periferii, nakupují v obchodních centrech
a kultura celého národa značně upadá. Tak vlastně
upadáme všichni, včetně obchodu. Centra měst se
vyklidňují, a hlavně úředníci by si měli uvědomit,
že je třeba obchodníky v těchto částech obcí
podporovat.“
Michal Fleissner, majitel, Potraviny U Michala
4v1
Všechny
spojuje
čtyři obchodníky
ístup, novátorprozákaznický př alitu a to, že
a na kv
ské nápady, sázk
je pro ně natolik
provoz potravin
stí, že neváhali
srdeční záležito
obchodu
spojit s názvem
své jméno.
„Život nám ztěžují nesmyslné předpisy a nařízení.
A také svévole některých dozorových orgánů.
Vzpomeňme si na koblihovou vyhlášku. Proč u nás
prakticky nelze koupit čerstvou obloženou bagetu
a v Rakousku či Německu vám ji připraví na každé
benzince? A u nás koupíte jen ty ,zaéčkované‘. Třeba
pekárnu nám hygiena vůbec nechtěla povolit. Je
v polosuterénu, v bývalém protiatomovém krytu
a pekařům by prý chybělo denní světlo. Nakonec jsem
musel požádat kamarádku hygieničku z jiné části
republiky, aby k nám přijela – s její pomocí si to pak
vedoucí místní hygieny nechala vysvětlit. A najednou
to šlo. A dnes pečeme výborný chléb!“
Jaroslav Švamberk, majitel, Potraviny Švamberk
„Ve čtvrti rodinných domků a satelitů se nám podařilo vybudovat pěkný moderní obchod s určitou tradicí, který dokáže konkurovat zahraničním řetězcům
a na trhu se drží. To se mnohým nepodařilo. Myslím
si, že zákazníci u nás nakupují nejenom proto, že
bychom jim zbyli. Kromě jiného je láká náš široký
sortiment. Nikdy jsme přitom nebyli cenově nízko.
Vždy jsme se snažili za zboží, které nabízíme, dostat
zaplaceno i s přidanou hodnotou. Všem obchodníkům bych chtěl popřát, aby jim rostly tržby, aby
jejich zákazníci byli věrní a tím se navyšoval celý
obrat.“
Miroslav Koula, majitel, Potraviny Koula
SAMOŠK Y
7
Letošní novinkou programu kongresu Samoška byly
videoprezentace několika maloobchodníků, kteří
nechali nahlédnout pod pokličku svého podnikání.
V diskusi odpovídali na to, jak se jim daří provozovat
v blízkém okolí jsou diskontní řetězce (Lidl,
Penny Market), nezávislé sítě (Coop, Hruška),
supermarket Billa i vietnamské večerky. Jaroslav
Švamberk se v nepříliš bohatém regionu rozhodl
bojovat kvalitou: „Věřili jsme, že se najdou zákazníci, kteří chtějí zjednodušeně řečeno špekáčky
z masa, chleba z mouky a podobně a budou
ochotni za kvalitu také zaplatit.“ Jeho strategií je
prodejnu navzdory nepříznivé ekonomické situaci.
I s přihlédnutím k doporučení obchodníků a dodavatelů vybrali zástupci skupiny Atoz Retail čtyři
maloobchodníky, kterým se daří a mají zajímavé
nápady, a rozjeli se za nimi s kamerou. Během
dopoledního programu Samošky přítomní prostřednictvím krátkého videa jednotlivé prodejny
virtuálně navštívili a následně se rozběhla inspirativní diskuse o tom, jak a čím se jim daří získávat věrné zákazníky.
SÁZKA NA KVALITU SE VYPLÁCÍ
Prvním inspirativním maloobchodníkem byl Jaroslav Švamberk, majitel Potravin Švamberk,
které se nacházejí na náměstí v devítitisícových
Hořicích na Jičínsku a jsou členem Družstva Eso
Market. V rámci své spádové oblasti, čítající
zhruba 25 tisíc lidí, mají tvrdou konkurenci –
Pestrý design vchodu i výloh Potravin Švamberk přímo
vybízí ke vstupu.
rovněž investice prakticky veškerých vydělaných
peněz zpět do prodejny – do výměny světel, kráječe chleba, automatu na kávu s sebou atd.
„I přes poměrně vysokou nezaměstnanost v okolí
jsme si svou klientelu našli a denně k nám přijde
nakoupit přes tisíc zákazníků. Možná se budete
divit, ale zákazníků nám dlouhodobě pomalu přibývá,“ podotýká obchodník.
INSPIRACE PŘIŠLA
Z IRSKA
Výhodou Jaroslava Švamberka je proti konkurenci i jeho nátura. Je to velice podnikavý člověk,
který sleduje moderní trendy a zkouší je zavádět
OZVĚNY
SAMOŠK Y
VĚTŠÍM NÁKUPŮM POMOHLY „ŽIVŇÁKY“
K další inspirativní prodejně jsme vyrazili směrem
na Moravu, konkrétně do brněnské části Žebětín, která má zhruba tři tisíce obyvatel a sousedí
s Masarykovým okruhem. Na zdejším náměstí se
nachází Magda Market, který je součástí Maloobchodní sítě Brněnka. Jeho majitelce Magdě
i v prodejně, jež má prodejní plochu přesahující
300 m². V loňském roce přesvědčil kolegy z maloobchodních sítí a pod křídly Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR uskutečnili poznávací
cestu do Irska. Když v nezávislém obchodě viděl,
jak v něm má část pronajatou místní řezník, který
tím konkuruje sám sobě, inspirovalo ho to.
„S podobnou myšlenkou jsem oslovil řezníka
v Hořicích a po jeho počátečním váhání jsme se
dohodli. Spolupráce je pro nás oboustranně
výhodná. On nám dodává prvotřídní maso,
a pokud ho neprodá, tak zavčas jej zpracuje na
uzeninu. Tím nevznikají téměř žádné ztráty,“ prozrazuje.
VLASTNÍ PEKÁRNA KVŮLI
NIŽŠÍM NÁKLADŮM
8
Podobně přistupuje i k pečivu – nabízí kvalitu za
vyšší cenu. Kvůli nižším nákladům si pořídil vlastní pekárnu a pod heslem Ostatní rozmrazují, my
pečeme vyrábí přes 60 druhů vlastního pečiva –
od rohlíků přes koláče, smaženky, makové koblihy až po vyhlášený chléb. „Nejoblíbenější je
chléb Petra Voka, který prodáváme za téměř 40
korun. Není neobvyklé, že přijde zákazník a bere
jich deset či patnáct. Nejen pro sebe, ale také pro
rodinu, přátele, spolupracovníky,“ poznamenává
Jaroslav Švamberk.
MODERNÍ VZHLED LÁKÁ ZÁKAZNÍKY
O několik kilometrů dál se nachází další inspirativní obchod, Potraviny Koula. Svou povahou je
přitom zcela jiný. Nachází se v královéhradecké
čtvrti Malšovice, má více než dvojnásobnou prodejní plochu a čelí přitom konkurenci Intersparu,
Teska, Terna a Kauflandu. Konkurenční výhodou prodejny, která patří do sítě společnosti
in ze rc e
Enapo Obchodní, je široký sortiment zboží.
„Včetně sezonního zboží, k němuž řadíme grilovací potřeby a potřeby pro chovatele, se u nás
během roku otočí zhruba 15 tisíc položek,“ uvádí
majitel Miroslav Koula a doplňuje: „Za obchodem
máme zahrádkářskou kolonii, proto nabízíme
i potřeby pro zahrádkáře.“ Odlišení obchodu
spočívá i ve speciální nabídce vína, což je koníček otce Miroslava Kouly.
CO VYDĚLÁME,
INVESTUJEME DO OBCHODU
S Jaroslavem Švamberkem má Miroslav Koula
společné to, že má stejný pohled na použití vydělaných peněz. Investuje je zpátky do obchodu,
který díky nové fasádě a rekonstrukci prodejny
působí velice moderně. A moderně i funguje –
využívá rekuperaci a přebytkem teplé vody topí,
a také používá nový systém chlazení masa
a zeleniny.
Magda Market nabízí výrobky vlastní pekárny,
které nikdo jiný nevyrábí.
Živné se společně s rodinou podařilo vybudovat
nejprve samoobsluhu s prodejní plochou 200 m²
a postupně také restauraci, hotel a sportoviště.
S nedalekou konkurencí obchodních řetězců ve
velkých brněnských částech Bystrc a Kohoutovice Magda Market úspěšně bojuje kvalitou
sortimentu. Zákazníkům nabízí například výrobky
regionálního dodavatele masa, který každý den
dodává čerstvé maso, a to, jež zbylo, si odváží.
„Chtělo to jen trochu odvahy a zeptat se dodavatele, zda je ochoten takovou službu poskytnout,“ poznamenává Magda Živná. Původně přitom měli v obchodě s odbytem masa problém –
zákazníci jezdili jinam, takže kvůli tomu zkrachovala místní masna. Obchod má také vlastní
pekárnu, která dodává pečivo i do restaurace.
V prodejně si mohou zákazníci rovněž natočit do
PET lahve několik druhů vín od jihomoravských
vinařů.
LÁKADLEM
JE BANKOMAT I KAPŘI
Majitelé Magda Marketu se snaží přilákat zákazníky nejrůznějšími službami a udělat něco i pro
malou obec. „Od naší banky se nám podařilo získat bankomat, který je u hlavního vchodu do
obchodu. O Vánocích vždy prodáváme kapry
a ve frontě na ně dáváme svařák, lidé si povídají,“ vyjmenovává Magda Živná, držitelka ocenění
Živnostník roku 2009 Jihomoravského kraje.
Specialitou marketu je vlastní měna – živňáky –,
které zákazník získá za nákupy a lze je uplatnit
pouze v tomto areálu včetně sportovišť a restau-
OZVĚNY
race. „Touto cestou jsme vyřešili problém, že
zákazníci u nás nedělali velké nákupy,“ vysvětluje Magda Živná. Netypická je rovněž nabídka
dětských vozíků, jimiž si obchod vychovává
budoucí zákazníky. Dětem, navštěvujícím blízkou
školu, je ostatně určen v obchodě i samostatný
kout, kde najdou školní potřeby.
poskytuje slevu 3,5 %. Kromě drogistického
zboží, lahůdkářských, cukrářských a uzenářských výrobků lze v malém, ale útulném krámě
zakoupit i výběrový alkohol světových značek.
Nejmladší návštěvníky prodejny zaujmou cukrovinky, které jsou zavěšeny na hácích ve výšce
těsně nad zemí tak, aby je nepřehlédli.
Zajímavostí pak je, že už více než rok na cenovkách u masných výrobků uvádí procentní obsah
SAMOŠK Y
něž projekt, v jehož rámci se lze prostřednictvím
chytrého telefonu dostat k dalším informacím
o prodávaných výrobcích.
OJEDINĚLÝ
PŘÍSTUP K MLÁDEŽI
NAVZDORY
NEPŘÍZNI OSUDU
Rodinné firmě Živných se daří navzdory nepřízni osudu. V 90. letech minulého století byla po
rekonstrukci samoobsluha vytopena. Zhruba
rok po otevření znovu zrekonstruovaná prodejna
vyhořela. Naštěstí nikoliv do základů. Silně věřící majitelka si pak Magda Market nechala požehnat a nad vchod připevnila kříž. Magda Živná
prodejnou doslova žije. „Jediné okamžiky, kdy
na ni nemyslím, jsou, když hraju golf,“ dodává
s úsměvem.
SERVIS PŘINÁŠÍ OVOCE
S poslední virtuální návštěvou potravin jsme se
dostali do Prahy, do jejího šestého obvodu, do
Potravin U Michala, člena Družstva Eso Market.
Ačkoliv se obchod nachází jen deset minut pěšky
od Pražského hradu, vzhledem k tomu, že není
na turistické trase a je ve staré zástavbě, nejedná se z obchodního hlediska o příliš dobrou lokalitu. Věrnou klientelu postupně nahrazují mladší
ročníky, které jsou zvyklé dělat velké nákupy
u retailerů. Navíc čelí tvrdé konkurenci pár zastávek vzdáleného Kauflandu, který je jedním z největších v tuzemsku, stejně jako blízké Žabce
a několika vietnamským obchodníkům v okolí.
Jedním z odlišovacích prvků Potravin U Michala je také bohatá nabídka vín uspořádaná podle návrhu jejich majitele.
NOVÝ PROJEKT S INFORMACEMI O SORTIMENTU
masa. „Zákazníkům občas i říkám, u kterého
párku stačí k nasycení jeden a u kterých čtyři,“
poznamenává Michal Fleissner. Po podobných
doporučeních podle jeho slov řada zákazníků
akceptuje vyšší cenu. Pro zákazníky připravil rov-
Specialitou Michala Fleissnera je pak spolupráce s nedalekou obchodní školou, z níž na praxi
do prodejny chodí žáci a učni. „Někdy je s nimi
spolupráce problematická, ale spíše vidím pozitiva, a nutno říci, že práce s mládeží mě baví,“
uvádí. Tento jinde prakticky nevídaný přístup je
v souladu s jeho názorem, že by potraviny měli
prodávat lidé, kteří o nich něco vědí (videoprezantace najdete na www.samoska.cz).
Michal Roškanin
i n ze rc e
La Lorraine
tradiční dodavatel kvalitního pečiva
k dopékání
• výběr z m noha d r uhů
sladkého i slaného pečiva
• technologie pro dopékání,
poradenství
• efektivita, hospodárnost,
rychlost přípravy
• moderní koncept, tradiční
hodnoty
plně dopečené
• výběr z nejoblíbenějších
druhů sladkého i slaného
pečiva
• stačí pouze rozmrazit
Vyučenému obchodníkovi a majiteli krámku
s necelými 80 m² prodejní plochy Michalu
Fleissnerovi se však daří i v těchto podmínkách.
Drsné konkurenci čelí nadstandardním servisem.
Na přání zákazníků je například schopen sehnat
téměř jakékoliv zboží a zařadit jej do prodeje.
Studentům po předložení studentské karty
• není potřeba technologie
k dopékání
• vhodné rozšíření nabídky
běžného pečiva
• perfektní řešení i pro malé
provozovny
/D/RUUDLQHDV8.RçRY\KRU\
.ODGQRąHVNiUHSXEOLND
WHOID[
HPDLOREMHGQDYN\#OOEJFRPZZZOOEJFRP
9
OZVĚNY
SAMOŠK Y
POZOROVATEL TRENDŮ
POLEPŠÍME SI AŽ ZA ROK
Zdá se, že to nejhorší z ekonomické krize máme již
za sebou. Část eurozóny se již vrací zpět k růstu
a míří k němu i Česká republika. Jak ale
upozorňuje Vladimír Pikora, hlavní ekonom Next
Finance, Češi se výraznějšího zlepšení situace
dočkají až v roce 2015.
Ekonomická situace rozdělila Evropu na dvě
části: chudý jih reprezentovaný Řeckem a relativně bohatý sever tažený ekonomikou Německa.
Z globálního celosvětového hlediska je však již
dnes možné hovořit o zlepšujícím se ekonomickém stavu.
10
KLÍČOVÁ JE NĚMECKÁ EKONOMIKA
Eurozóna v současné době vykazuje nízkou míru
inflace, a proto se mnozí ekonomové obávají
situace, že by ceny mohly začít klesat, což by
patrně vedlo k tomu, že by spotřebitelé začali své
nákupy odkládat na pozdější dobu ve snaze ještě
více ušetřit. Tím by se ovšem spotřeba začala
snižovat. Toho si je vědoma také Evropská
centrální banka, jejíž úroky jsou již prakticky na
nule. Spekuluje se také o něčem tak netradičním,
jako jsou záporné úrokové sazby, které by měly
spotřebitele v jejich nákupech podpořit.
in ze rc e
„Co se týče výhledu inflace, očekáváme, že
pokud nedojde k deflaci, což je jen velmi málo
pravděpodobné, bude se pohybovat kolem jednoho procenta. To bude mít za následek, že ceny
budou v zásadě stagnovat,“ predikuje Vladimír
Pikora.
Klíčovou ekonomikou bude pro eurozónu ta
německá, neboť bude oživovat jak spotřebu, tak
investice. Přestože se evropské ekonomice jako
celku zatím příliš nedaří, její akcie jsou úspěšné.
Protože investoři v zásadě nevědí, co mají nakupovat, nakupují právě je. V současnosti rostou
natolik rychle, že mnozí se obávají jejich stejně
strmého pádu.
CENY BUDOU STAGNOVAT
K optimismu vede zejména také trh s ropou, a to
díky novým vrtům ve Spojených státech amerických, které touto surovinou zásobují také Evropu.
Z hlediska energií se tedy pro nejbližší období
nemusíme obávat.
ČEKÁ NÁS JEŠTĚ PROPAD
Česká republika si prošla třemi vlnami recese. Při
pohledu na meziroční růst reálného HDP v roce
1998 ji druhá postihla relativně krátce, ovšem
hluboce v roce 2010, a třetí pozorujeme za rok
2013. Česká ekonomika v meziročním porovnání ještě stále klesá o 1,2 %, ovšem při mezikvartálním srovnání již můžeme být mírně optimističtí, protože o 0,2 % mírně roste. Tento růst je
nicméně dán několika nepříjemnými faktory:
vláda své výdaje navýšila o 2,5 %, zatímco výdaje domácností stagnují. Propadly se také veškeré investice o 5,3 %, přičemž největší hodnoty
dosahuje pokles investic do nemovitostí.
Minusové hodnoty vykazují odvětví, jako je stavebnictví, těžba, doprava a služby (komunikace).
Ve třetím čtvrtletí loňského roku se naopak dařilo finančnímu sektoru, pojišťovnictví, výrobě strojů, pryže a plastů.
PO PROPADU PŘIJDE RŮST
Situaci ovlivňuje také to, že na trh práce nastupují
dva velmi silné ročníky, přičemž ekonomicky
aktivní je stále ještě také silná poválečná generace, takže na jedno pracovní místo připadá pří-
REGIONÁLNÍ TRH OZVĚNY
FAKTA
roce 2014
„Reálné mzdy v
i, průdíky nízké inflac
jí
ru
le
ce
ak
ně
enta.“
mír
14 bude 1,2 proc
20
ce
ro
v
e
ac
nace,
měrná infl
zhruba rok stag
„Čeká nás ještě
.“
pak přijde růst
očekávám
dočasné, za rok
n
je
je
ny
ru
ko
/EUR .“
„Oslabení
runu pod 27 CZK a rozvoj
navzdory ČNB ko
olupráci
spodářskou sp
ho
o
pr
e
ac
iz
potravin
„Organ
seti let růst cen
de
m
he
bě
á
áv
oček
ent.“
o 10 až 40 proc
hlavní ekonom,
Vladimír Pikora,
Next Finance
liš mnoho uchazečů. „Do blízké budoucnosti nás
patrně nás čeká ještě propad, pak už by ale měla
česká ekonomika začít růst,“ odhaduje Vladimír
Pikora. Zejména v druhé polovině roku 2014 by
měl naší ekonomice pomoci globální růst. Projeví
se však také intervence České národní banky
proti koruně. Ta krátkodobě přiškrtí spotřebu,
z dlouhodobého hlediska by však měla podpořit
český průmysl a export, což by mohlo navýšit
také zaměstnanost. Jak ale Vladimír Pikora připomíná, k těmto pozitivním projevům dojde nejdříve v roce 2015. V letošním roce ekonomiku
potáhnou zejména automobilky; podle konzervativního očekávání by mohla povyrůst o 1 %.
ZA NÁMI JE POUZE KYPR A ITÁLIE
Z dat hovořících o tempu růstu HDP vyplývá, že
hůře než my je na tom v Evropě jen Kypr a Itálie.
V podobné situaci jsou Španělé a Portugalci,
relativně lépe si vede Slovensko, Německo
a Maďarsko. Vůbec nejvyššího tempa růstu
dosahuje v současnosti Island. Za českou situací stojí zejména tři faktory: korupce ve státních
institucích, špatné zákony a podnikatelské prostředí (například ping-pong s DPH, fotovoltaika,
stavební spoření či důchodová reforma).
TAHOUNEM JSOU
ZEJMÉNA AUTA
Tahounem české ekonomiky je průmysl, který ve
třetím čtvrtletí minulého roku zaznamenal oživení o 3,7 % (zejména automobilová produkce
SAMOŠK Y
s růstem 13,4 %). Rostly také
(především zahraniční) zakázky,
a to o 14,9 %. Celkově průmysl
loni v listopadu vzrostl o 6,2 %, a po
očištění od vlivu počtu pracovních
dní dokonce o 8,8 %. Zvyšují se
také tržby o 5,6 %, které však
táhne hlavně přímý vývoz, zatímco domácí poptávka je stále
slabá (růst jen o 0,3 %). Pro rok
2014 je však již odhadovaný růst
průmyslu o 4 %.
DOMÁCNOSTI BUDOU
JEŠTĚ ŠETŘIT
Velkou naději pro nejbližší období
představuje automobilový průmysl
a jeho export, zatímco české domácnosti v tomto roce budou stále ještě šetřit.
Přesto při pohledu na poslední dostupná čísla
můžeme již být optimističtí. Za třetí kvartál loňského roku vzrostly maloobchodní tržby o 2,5 %,
a to zejména v motoristickém segmentu (8,1 %),
zatímco pohonné hmoty klesly o 5,5 %. Klesly
také potraviny (o 0,2 %), což bylo dáno snahou
českých spotřebitelů šetřit a nahrazovat je levnějšími variantami. Listopadový růst tržeb o 6,1 %
meziročně byl nejvyšší za tři poslední roky.
ROK 2015, ROK ZLOMU?
„Do budoucna můžeme očekávat, že intervence
České národní banky přinese ještě další zdražení, takže spotřeba ještě poklesne. Oživení ekonomiky můžeme očekávat až v roce 2015. V roce
2014 odhadujeme její růst o jedno až jedno a půl
procenta,“ uzavírá Vladimír Pikora.
Pavel Neumann
i n ze rc e
INVENTURA
NA KLÍČ
ZA PÁR
HODIN
NEZÁVISLE, PŘESNĚ, V JAKOUKOLIV DOBU
t1SPWFEFOÓGZ[JDLÏJOWFOUVSZWFÝLFSÏIP[CPäÓWKFEOPUMJWâDIQSPWP[PWOÈDI
t/BTUBWFOÓQSPDFTVJOWFOUVSZQDzFTOǔEMFQPUDzFCLMJFOUB
t;QSBDPWÈOÓEBUEPLMJFOUFNQPäBEPWBOÏQPEPCZ
t*OWFOUBSJ[BDFWZCBWFOÓQSPEFKFOQPNPDÓǏÈSPWâDILØEǾ
www.inventury.cz
02/&%3)/.¿,.Â).6%.4529
11
OZVĚNY
LEGISLATIVA
SAMOŠK Y
POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE
NEMUSÍ BÝT NÁROČNÉ
Z právnického pohledu nemusí být pořádání
soutěže pro maloobchodníka nikterak složité.
Marketingové soutěže jsou dokonce prakticky
zcela na libovůli pořadatele. S právní
problematikou soutěží se seznámili účastníci
Dotaz z publika:
ěže se jedná
„O jaký typ sout
ku
me jako podmín
v případě, že dá
ázku
ot
í
tn
nějakou anke
ne,
výhry v soutěži
bo
vědí typu ano ne
s možností odpo správných odpovědí
me ze
a následně bude hodným výběrem?“
ná
losovat výherce
Odpověď:
,
bitelskou soutěž
ře
ot
sp
o
ě
čn
na
y o výher„Jedná se jednoz
nem. Kdykoliv, kd
ko
zá
t
di
ří
í
us
m
obem,
která se
náhodným způs
le
ná
fi
ve
e
et
uj
ci rozhod
kola soutěže
íci závěrečného
tn
as
úč
že
to
es
př
nenáhodovali způsobem
oj
ob
pr
j
ně
do
se
ěž.“
řebitelskou sout
ným, jde o spot
ner,
Petr Kůta, part
ncelář
ka
í
KMVS advokátn
ostravské Samošky.
12
Jedním z moderních nástrojů podpory prodeje
a zavázání si zákazníka jsou soutěže, které pořádají maloobchodníci. Jejich organizace je však
spojena s určitými pravidly, jimž provozovatelé
prodejen potravin a drogistického zboží úplně
nerozumějí. A i kdyby chtěli rozumět, nemají to
snadné, protože legislativa není vždy zcela jasná.
S problematikou spotřebitelských soutěží účastníky kongresu seznámil Petr Kůta, partner společnosti KMVS advokátní kancelář.
NOTÁŘ NENÍ POTŘEBA
Hned na úvod své prezentace odpověděl Petr
Kůta na nejčastější dotazy, jež v praxi dostává,
když chce nějaká společnost pořádat soutěž.
Firmy se ho často ptají, zda se mají v pravidlech
soutěže či letácích označovat za pořadatele,
organizátora nebo provozovatele. „Je to úplně
jedno. Zákon tyto pojmy nerozlišuje,“ uvádí Petr
Kůta. Dalším častým dotazem je, zda na losování výherce musí dohlížet notář. „Nemusíte mít
žádného notáře,“ dodává.
Rozdíly však existují, když pořádáte tzv. spotřebitelskou anebo tzv. marketingovou soutěž. Spotřebitelská soutěž se totiž musí řídit zákonem
č. 202/1990, o loteriích, zatímco marketingová
soutěž se jím řídit nemusí. Rozdíl mezi nimi je ve
výběru výherce. „Pokud jej vybíráte náhodně –
in ze rc e
Už více než 20 let Vám dodáváme prodejní vybavení, vážicí, balicí a etiketovací zařízení
včetně aplikačních softwarů a spotřebního materiálu.
Dotyková PC pokladna
CHD 8700
» plochý bezrámečkový dotykový 15" displej
» moderní design
» bezvětrákové chlazení, díky kterému se
do pokladny nedostávají nečistoty
» součástí pokladny je vestavěná čtečka
magnetických karet MSR
váhy
a vážicí
systémy
|
Brno
registrační
pokladny
|
Opava
pokladní
systémy
pokladní
boxy
ČÍM SE ŘÍDIT?
Zájemci o uspořádání jakékoliv spotřebitelské
soutěže se musí řídit nejen zákonem č. 202/1990,
o loteriích, ale rovněž by se měli řídit stanovisky
Ministerstva financí ČR, které má na svých
webových stránkách sekci věnující se spotřebitelským soutěžím. Ministerstvo na svých stránkách vlastně prezentuje, jak si zákon vykládá,
což je pro potenciálního provozovatele soutěže
důležité vědět. A do třetice je důležitým zdrojem
informací pro pořadatele soutěže obvyklá praxe.
„V posledním roce zaznamenáváme zvýšenou
aktivitu takzvaných specializovaných finančních
úřadů, pod něž nově spadá dozor nad spotřebitelskými a marketingovými soutěžemi. Někteří
z našich klientů bohužel čelí různým správním
řízením například kvůli tomu, že překročili limity
na výhry nebo soutěžící nebyli omezeni věkem
a byli mladší osmnácti let. Důležitá soudní rozhodnutí v těchto případech teprve budou, což
dále určí pravidla pro pořádání soutěží,“ vysvětluje Petr Kůta. Už šest let se připravuje také herní
zákon, který by měl promluvit i do oblasti spotřebitelských akcí.
ÚPLNÁ PRAVIDLA
JSOU PRAKTICKÁ
» v nabídce mnoho typů příslušenství
například tiskárna, multimediální externí
zákaznický displej, apod.
Praha
například losováním – jedná se o spotřebitelskou
soutěž. Pokud je výběr nenáhodný – například
rozhoduje znalost, rychlost či kreativita –, jde
o marketingovou soutěž,“ upozorňuje Petr Kůta.
Pořádání marketingových soutěží je tak pro pořadatele jednodušší a svobodnější a výhrou mohou
být na rozdíl od spotřebitelských soutěží i peníze.
www.novum.cz
etiketovací
stroje
balicí
stroje
mobilní
vážení
scannery
spotřební
materiál
Zajímavostí je, že pořadatel jakékoliv soutěže
nemusí ani vytvářet takzvaná úplná pravidla.
Podle Petra Kůty je to však pro pořadatele praktické. V případě soutěží také platí, že výherce
nemá ze zákona nárok na reklamaci vad u vyhraného výrobku.
Michal Roškanin
Vyrobte si duozmnáácímých
limonád umělých
značek bez onzervantů!
barviv a k
ÚčInEk EnErGy dRiNku
A Chuť KOfOly OBsAhUjE KOfEiN
A VItAmínY B3, B9, B12
OZVĚNY
SAMOŠK Y
MAPA NÁKUPNÍCH DNŮ
S JAREM PŘICHÁZEJÍ I NÁKUPNÍ
LITOMĚŘICE
Výstaviště, hala H
13. 3.
NÁKUPNÍ DEN DRUŽSTVA ESO MARKET
Pořadatel: Družstvo Eso Market
Počet vystavovatelů: zhruba 80
Doprovodný program: tombola, losování
o ceny, raut v průběhu celého dne
ZICHOVEC
14
Zichovecký pivovar
7. 3.
KONTRAKTAČNÍ DEN
SORTIMENTU DROGERIE
Pořadatel: Barvy a laky Hostivař
Počet vystavovatelů: zhruba 30
Doprovodný program: akční
nabídky a slevy na zboží vystavovatelů, bohatý raut pro vystavovatele i zákazníky, věcné dárky pro
zákazníky
PRAHA
KONGRES SAMOŠKA
4.–5. 6.
Pořadatel: Atoz Retail
Počet účastníků: zhruba 450 (maloobchodníci, obchodní aliance, velkoobchody,
dodavatelé, výzkumné agentury, státní instituce)
Doprovodný program: návštěvy obchodů, neformální večer s rautem a živou hudbou,
předání certifikátů Q21 – prodejna 21. století, po celou dobu konference stánky
dodavatelů, ochutnávky
PLZEŇ
Congress Centre Parkhotel
Pilsen
27. 3.
NÁKUPNÍ DEN ENAPO
Pořadatel: PDS velkoobchod
Počet vystavovatelů: 60
Doprovodný program:
nabídka privátní značky Ave,
prezentace vlastních značek
Ríša a Exclusive of Nature,
výhodné nabídky smluvních
dodavatelů, představení marketingových aktivit Enapo
a obchodního portálu ABC
Business, raut po celý den
a další
PŘÍBRAM
Kulturní dům
13. 3.
KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Pogrr
Počet vystavovatelů: zhruba 100
Doprovodný program: celodenní raut
HORAŽĎOVICE
Kulturní dům
27. 3.
JARNÍ VELETRH PLUS +
Pořadatel: Plus JIP Sušice
Počet vystavovatelů: 85
Doprovodný program: veletržní
hity, prezentace novinek, tombola
pro maloobchodníky
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Výstaviště, Pavilon T1
12. 3.
16. VELETRH FLOSMAN A FLOP
Pořadatelé: Flosman a Flop
Počet vystavovatelů: zhruba 100
Doprovodný program: ponechán
v režii dodavatelů
DNY
Novinky a favorité v podobě prodejem prověřených výrobků od vybraných vystavovatelů, příležitosti k uzavření objednávek za velice
výhodné ceny, chutné občerstvení, tombola či soutěže o zajímavé ceny a další pestrý doprovodný program. To jsou jasné rozeznávací
znaky tradičních kontraktačních dnů maloobchodních aliancí. S nadcházejícím jarem se opět blíží jejich čas. Přejeme tedy všem
zainteresovaným co nejvíce domluvených obchodů, řadu nových poznatků a zkušeností získaných od výrobců i kolegů a samozřejmě
také zasloužené odreagování.
15
LITOMYŠL
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Zámecký pivovar Litomyšl
8. 4.
JARNÍ KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Kubík
Počet vystavovatelů: zhruba 100
Doprovodný program: celodenní
teplý a studený raut, soutěž
o ceny, motivační program pro
zákazníky spojený s hodnotnými
dárky, produkty se super cenou,
prezentace a objednávky privátních výrobků Česká cena, kuchařské vystoupení s ochutnávkami,
soutěž o nejlepší expozici dodavatele a další
Dům kultury
13. 5.
KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Maloobchodní síť Bala
Počet vystavovatelů: více než 110
Doprovodný program: kuponová
knížka s exkluzivními cenami vybraných výrobků, nabídka vozů
Hyundai, bohatý raut, hodnotná
tombola, věcný dárek pro každého
zúčastněného člena sítě
BRNO
Veletrhy Brno – hala E
5. 3.
VELETRH NA VELETRHU
Pořadatelé: Maloobchodní síť Brněnka, velkoobchodní
sklady Rapo Brno a Jaso – Distributor
Počet vystavovatelů: 94
Doprovodný program: prezentace výrobků i novinek ze
strany výrobců a vystavovatelů z regionu, celodenní teplý
a studený raut, losování malé a velké tomboly – hlavní cenou
bude osobní automobil Hyundai i20, prezentace privátní
značky Česká cena, nabídka vybavení prodejen, poradenství
v rámci dodavatelských služeb, prezentace akčních nabídek
zboží a vyhodnocení i ocenění tří nejlepších stánků veletrhu
PROSTĚJOV
Hotel Tennis Club
11. 3.
NÁKUPNÍ VELETRH DRUŽSTVA
CBA CZ
Pořadatel: Družstvo CBA CZ
Počet vystavovatelů: zhruba 140
Doprovodný program: ochutnávky, bohatá tombola o věcné ceny,
již tradiční možnost pro zástupce
prodejen získat speciální finanční
bonus za objednávku u dodavatele, nově pro zástupce prodejen
možnost získat zdarma reklamní
tabuli, předpokládaná návštěvnost 200 prodejen
HOLEŠOV
Zámek Holešov
25. 3.
OBCHODNÍ DEN
Pořadatelé: Rosa market,
Enapo Obchodní
Počet vystavovatelů: 80
Doprovodný program: nabídka privátní značky Ave, prezentace vlastních značek Ríša,
Exclusive of Nature a piva
Delegát, výhodné nabídky
smluvních dodavatelů, představení marketingových aktivit
Enapo a obchodního portálu
ABC Business, teplý i studený
raut po celý den, věcné dárky
pro zákazníky a další
Petr Hříbal
OZVĚNY
SAMOŠK Y
TRADIČNÍ TRH
NEPROMEŠKEJTE
BUDOUCNOST!
Jak si dnes stojí tradiční trh, a hlavně jak se bude
vyvíjet jeho budoucnost? To závisí především na
Í
DOPORUČEN
ičního
„Hlavní zbraní trad
kaznický
trhu je dokonalý zá
servis.“
nt business
Maroš Staruch, clie
partner, Nielsen
obchodnících, na jejich přístupu k zákazníkům,
k nabízenému zboží, a také na jejich ochotě
spolupracovat nejen s výrobci, ale také mezi
sebou. Pomoci jim může také správný výběr zboží
a volba kategorií, které v současnosti zažívají svůj
rozvoj a představují pro tradiční trh nebývalou
16
příležitost k růstu.
Většina živnostníků provozujících prodejny
s potravinami a smíšeným zbožím začínala již
v devadesátých letech minulého století a za
celou tu dobu určitě pamatují lepší časy než
posledních několik let. Podívejme se ale zpátky
na začátek, kdy do obchodu s rychloobrátkovým
zbožím vstupovali. „Byli plni nadšení, hýřili nápady a odhodláním, trávili na prodejnách hodně
času a snažili se vylepšit, co šlo, v rámci jejich
finančních možností, aby přitáhli zákazníky a získali si jejich dlouhodobou důvěru. Všechna čest
těm, kteří v tom pokračují dodnes. Jsem přesvědčen, že i navzdory krizi se těmto obchodníků stále daří a jejich zákazníci jsou věrní a spokojení,“ konstatuje Maroš Staruch, client
business partner společnosti Nielsen.
NĚKTEŘÍ SPÍ
NA VAVŘÍNECH
Jak ale jedním dechem dodává, bohužel u nás
existuje část obchodníků, kteří od jisté doby spí
na vavřínech. Dostali své prodejny na jistou úroveň, kdy si řekli, že jim tohle stačí, a nechali je
běžet si svým vlastním životem. Bláhově přitom
počítali s tím, že obchod bude nastoleným tempem fungovat do nekonečna. A nyní se diví, že
jsou jejich prodejny zašlé a tržby jen sotva zaplatí provoz.
ZÁLEŽÍ PŘEDEVŠÍM NA OBCHODNÍKOVI
Další část obchodníků se v průběhu času nechala zlákat ke vstupu do nákupní aliance. „To by
samo o sobě nebylo špatné, jelikož myšlenka
nákupních aliancí je logická a osobně s ní v principu souhlasím. Jde ale zase o to, jakým způsobem je uváděna do praxe,“ upozorňuje Maroš
Staruch. Lepší ceny aliance vyjednává převážně
na letákové zboží, což ale nemusí zohledňovat
regionální zvyklosti. Obchodníci v rámci aliance
pak závidí jeden druhému, kolik mu ta či ona promoce přinesla. Další část začne dokonce z obchodního neúspěchu obviňovat alianci, protože
leták přece dělá ona.
JE TŘEBA NĚCO UDĚLAT,
PŘÍPADNĚ OBĚTOVAT
Jenže § 2 živnostenského zákona říká: Živností
je soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. „Je tedy jasné, že pokud
chtějí obchodníci i v tomto roce uspět v boji
o zákazníky, je v první řadě na nich, co všechno
jsou schopni pro dosažení tohoto cíle udělat, případně obětovat,“ vzkazuje Maroš Staruch.
ZÁPAD SPOTŘEBU LONI NESNÍŽIL
Pokud bychom se ve zkratce ohlédli za loňským
rokem, zjistili bychom, že při meziročním srovnání ve třetím čtvrtletí český maloobchodní trh
s rychloobrátkovým potravinářským a drogistickým zbožím stagnoval, přičemž pozitivní nula je
výsledkem nárůstu cen a zároveň poklesu spotřeby.
Velice podobně si vedli všichni východní sousedé (Maďarsko, Polsko, Slovensko), naproti tomu
u našich západních sousedů nedošlo ke snížení
spotřeby. A to i navzdory nárůstu cen, který byl
srovnatelný s nárůstem cen u nás.
LIDÉ MÍŘÍ DO MENŠÍCH PRODEJEN
Pro pochopení celého českého maloobchodního
trhu je vhodné seznámit se také s tím, co se dělo
na trhu moderním. Od roku 2009 do roku 2013
na něm přibylo více než 16 procent prodejen,
počet zákazníků však vzrostl pouze o 10,5 procenta. Celková útrata na moderním trhu se zvedla o pouhých 8,4 procenta, což má za následek
pokles průměrné útraty o 2 procenta.
Při rozboru prodejních kanálů zjistíme, že negativní trend je tažen především prodejnami s největší nákupní plochou (hypermarkety), což jen
potvrzuje postupnou změnu nákupního chování
českých spotřebitelů. Konkrétně jde o odklon od
velkých zásobovacích nákupů v hypermarketech
a přechod k menším doplňovacím nákupům
v menších formátech, jako jsou supermarkety
nebo prodejny tradičního trhu. Tento trend je nejpatrnější na severní Moravě a v jižních a západních Čechách. „Zde vidím velkou příležitost pro
provozovatele prodejen na tradičním trhu, jak by
mohli do budoucna rozvíjet své podnikání.
Již v roce 2013 prokázal tradiční trh svůj potenciál rychlejším růstem prodejů v potravinových
kategoriích, a to o 2,1 procenta, čímž dosáhl celkového podílu 20 procent. U drogistického zboží
OZVĚNY
SAMOŠK Y
ROSTLY I MÁSLA,
MARGARÍNY
A INSTANTNÍ KÁVA
to byl nárůst dokonce o 8,1 procenta. Naproti
tomu klesly tržby jak modernímu trhu o 3,2 procenta, tak i drogistům o jedno procento.
Zajímavostí je, že největší meziroční nárůsty
zaznamenaly kromě již známých tahounů tabulkových čokolád a oplatek také kategorie, u kterých hrál v minulosti prim zásadně trh moderní.
Jde o másla, margaríny a instantní kávu,“ naznačuje Maroš Staruch.
POTENCIÁL SKRÝVAJÍ SNÍDANĚ I SÝRY
Cílem prezentace bylo zaměřit se na budoucnost
a ukázat příležitosti pro tradiční trh, a proto byla
při výběru kategorií s růstovým potenciálem
vzata v potaz následující kritéria. Kategorie meziročně roste jak v hodnotě prodejů (Kč) tak
i v objemu (l, kg), roste rychleji (víc) na tradičním
než na moderním trhu (a to v obou parametrech)
a tradiční trh v ní nedosahuje průměrného podílu (potravinářské kategorie 20 procent, drogistické kategorie 11,9 procenta). „Porovnáním aktuálních tržeb uvedených kategorií za posledních
12 měsíců, končících říjnem/listopadem 2013
a tržeb, kterých by bylo dosaženo v případě, že
by se podíl tradičního trhu v dané kategorii rovnal jeho průměrnému podílu za celý sledovaný
koš, jsem dospěl k vyčíslení obchodní příležitosti ve výši zhruba 300 milionů v šesti vybraných
potravinářských a přibližně 135 milionů v šesti
vybraných drogistických kategoriích,“ vypočítává
Maroš Staruch. Mezi potravinami jde o obilné
snídaně, roztíratelné sýry, instantní kávu, čokoládové cukrovinky a čokoládové pomazánky
a dezerty. Z drogerie to jsou přípravky do myček
nádobí, deodoranty, osvěžovače vzduchu, ústní
vody, sprchové gely a kondicionéry na vlasy.
ZPŘÍJEMNĚTE ZÁKAZNÍKŮM NAKUPOVÁNÍ
Jakým způsobem je však možné získat, a hlavně
udržet si zákazníky? Studie zaměřená na věrnost
zákazníků, kterou realizoval Nielsen celosvětově
ve třetím čtvrtletí 2013, ukázala, že až 57 procent
zákazníků maloobchodních řetězců je vlivem
impulzu ochotno změnit místo nákupu. A pokud
už tyto zákazníky obchodník dostane k sobě do
prodejny, je pouze na něm, aby je zaujal a udržel
si jejich přízeň. Jak ale Maroš Staruch upozorňuje, není pro tradiční trh tím správným nástrojem
pro boj s moderním trhem cena. „Místo toho je
tu například kvalita nabízených produktů, kde je
velký prostor pro spolupráci obchodníka s výrobci. Za hlavní zbraň v tomto pomyslném boji osobně považuji zákaznický servis a celkové služby
spojené s nakupováním. Tady má tradiční trh
obrovské příležitosti, které stačí jen uchopit
a využít,“ naznačuje.
JDE VÍCEMÉNĚ
O DROBNOSTI
Nejedná se přitom o nic složitého. Ve finále jde
víceméně o drobnosti, které všem zákazníkům
při nakupování zpříjemňují život – pozdravit
zákazníka u vchodu do prodejny, aby věděl, že
o něm personál ví, nebo mu usnadnit orientaci
v prodejně, aby nebloudil. Případně, pokud
zákazník nemůže něco najít, umět mu poradit
a doporučit, nebo alespoň přivolat kolegu, která
má daný úsek na starosti. Pomoci udržet si
zákaznickou přízeň pomůže také poděkování za
nákup a přání hezkého zbytku dne. „Toto jsou
jenom některa ze základních pravidel, která by
měl dodržovat všechen personál v prodejnách,
obzvláště na tradičním trhu. Bohužel mnohde ani
dnes nejsou samozřejmostí,“ stýská si Maroš
Staruch, který závěrem doporučil řídit se citátem
J. F. Kennedyho: „Change is the law of life. And
those who look only to the past or present are
certain to miss the future.“ Tedy „Změna je podstatou života a ti, kteří žijí pouze minulostí a přítomností, zcela určitě promeškají budoucnost.“
PŘEMÝŠLEJTE NAD TÍM,
CO UDĚLAT,
ABYSTE SE MĚLI LÉPE
„Proto prosím: neplýtvejte časem na rozebírání
minulosti a stěžováním si na přítomnost. Místo
toho přemýšlejte, co uděláte, co budete ochotni
obětovat zítra pro to, aby vaše podnikání pozítří
kvetlo a vy jste se měli lépe,“ vzkazuje obchodníkům Maroš Staruch.
Pavel Neumann
i n ze rc e
17
OZVĚNY
SAMOŠK Y
SORTIMENT
VYUŽIJTE POTENCIÁLU
DROGERIE
Jak je možné zvýšit tržby za drogerii v prodejně
s potravinami díky správnému výběru sortimentu,
jeho uspořádání podle nejnovějších poznatků
o zákaznickém chování a za využití zásad category
managementu, to ukázali a na konkrétních
příkladech dokumentovali zástupci společnosti
Procter & Gamble Michal Trunkát a Lenka Burešová.
18
Tradiční trh roste, což je viditelné nejen na potravinovém zboží, ale také v oblasti drogerie. Tento
trend je zapříčiněn kromě jiného změnami spotřebitelského a tržního vývoje – populace stárne
a zvyšuje se počet malých domácností. Také
aktuální životní styl nahrává šetření časem, což
mimo jiné znamená, že ho lidé již nechtějí trávit
dlouhými nákupy. Velká část spotřebitelů proto
klade důraz na jednoduchost nákupu, a to bez
nutnosti velkého přemýšlení, tak, aby nakoupili
rychle a efektivně.
in ze rc e
„Na významu ve spotřebitelském spektru nabývá
rovněž chuť nakupovat produkty známých značek. Spotřebitelé si rádi zaplatí za produkt, který
jim splní požadovanou službu a disponuje předpokládanými vlastnostmi, než aby dlouze experimentovali,“ doplňuje Michal Trunkát, manažer
týmu pro tradiční trh společnosti Procter &
Gamble.
OPTIMALIZUJTE POČTY ZNAČEK
V návaznosti na společenský vývoj a změny
v nákupním chování vznikají na trhu prodejcům
příležitosti, jejichž řešení může výrazně nakupujícím změnit zážitek. Závod mezi regály je díky
jejich aplikaci možné změnit v pozitivní nákupní
zážitek, který se poté obvykle projeví ve vyšších
útratách. „Elementy, na které retailera v současné chvíli upozorňujeme, se týkají především
managementu kategorií. Jedná se o optimalizaci
počtu značek a položek na regálu, usnadnění orientace pomocí logického uspořádání kategorií,
eventuálně navigace a komunikace hodnoty produktu formou uspořádání regálu a POS komunikace. Pokud jsou tyto zásady dodrženy, obvykle
dojde k navýšení obratu, a tedy i obratu retailerů,“ říká Michal Trunkát.
ZJEDNODUŠTE ZÁKAZNÍKŮM ORIENTACI
Mezi nejdůležitější elementy category managementu patří správný sortiment pro daný typ
obchodu a správné vystavení produktů přímo na
regálu. Mít v kategorii efektivní sortiment je
zásadní klíč k úspěchu, což obzvláště platí pro
malé formáty s omezeným prostorem. Do regálu
je proto nejdůležitější umístit pouze takové
výrobky, které mají vysoké odprodeje nebo naplňují specifickou potřebu nakupujícího.
Ideální vystavení výrobků by mělo být v souladu
s tím, jak se nakupující rozhoduje. Optimální
řazení výrobků vyplývá z výzkumu, který se zabývá kritérii, podle kterých hledají nakupující výrobky v obchodě. Jednotlivým kritériím (značka,
cena, velikost, vůně aj.) je přisouzena různá míra
důležitosti.
Vzhledem k limitovanému času, který nakupující
v obchodě stráví, je nutné mu hledání produktu
usnadnit. „Toho je možné dosáhnout tak, že uložíme příbuzné kategorie do vzájemné blízkosti.
Nakupující nejenže výrobek najde snadněji, ale
zároveň dochází k impulzu pro nákup zboží, které
původně koupit neplánoval. Příkladem takového
umístění může být například prací prášek a aviváž,“ vysvětluje Lenka Burešová.
DOJDE K OPTIMALIZACI TOKŮ
Po optimalizaci umístění jednotlivých kategorií
v obchodě je nutné podívat se i na vzhled kategorií samotných. Důležité je věnovat pozornost prostoru, který jednotlivé výrobky zabírají. Ten by měl
odpovídat jejich prodejním podílům v daném
maloobchodním řetězci, případně prodejně. V případě dodržování tohoto principu nebude v obchodech docházet k výpadkům v zásobování nejprodejnějších produktů nebo naopak k nadzásobám.
Pavel Neumann
PROVOZ OZVĚNY
INVENTURA NEMUSÍ BÝT
ČERNOU MŮROU
SAMOŠK Y
Í
DOPORUČEN
by měla být
„Při outsourcingu
vatele
ní otevřenost doda
ál
im
ax
m
á
jm
ře
oz
sam
možnost
ovníci by měli mít
ac
pr
i
ov
nt
ie
kl
–
i
vůči klientov
průběžných
ntury nahlédnout do
ve
in
m
he
bě
i
ol
yk
kd
ci je rovněž
trolovat. Spoluprá
on
zk
li
ko
co
a
ků
e.“
výsled
enší pilotní inventuř
vhodné ověřit na m
EM
NT
nný ředitel, DA
Petr Adámek, výko
Inventura představuje nejen zákonnou povinnost,
ale její výsledek může hrát důležitou roli také při
finančním plánování, prevenci ztrát, řízení zásob
majetku v rámci jednotlivých místností či budov.
Jak u inventur zásob, tak i u dlouhodobého majetku přináší automatická identifikace mnoho výhod.
„Výsledky jsou generovány přímo v elektronické
podobě, pro identifikaci nejsou zapotřebí žádné
expertní znalosti a může ji provádět i osoba, která
se v daném provozu běžně nepohybuje,“ vypočítává Petr Adámek.
a kontrole odpovědných zaměstnanců. Jak lze
tento jinak obvykle zatěžující proces zefektivnit,
ukázal ve své prezentaci Petr Adámek, výkonný
ředitel společnosti DANTEM.
Inventura prováděná klasickým způsobem s použitím papíru a tužky je obvykle neefektivní proces, který nadměrně zatěžuje provoz. Tyto metody jsou navíc doprovázeny i velkou chybovostí.
Důvodem bývá špatně nastavená metodika,
nedostatek zdrojů, ale nezřídka i nedostatečná
motivace pracovníků, pro něž inventura představuje jen nevítané narušení jejich obvyklé pracovní náplně.
POMÁHÁ ČÁROVÝ KÓD
Ať už se jedná o inventury zásob nebo dlouhodobého hmotného majetku, existují obecně dvě
možnosti, jak je zefektivnit. První z nich je zavedení automatické identifikace zboží či majetku
(obvykle v podobě čárového kódu), druhou pak
svěření celého procesu specializované firmě.
I v druhém případě je však třeba počítat s automatickou identifikací.
Ačkoli pod pojem automatická identifikace spadá
širší škála technologií (například RFID), v principu
jsou velice podobné čárovému kódu. Výhody
této technologie jsou známé již několik desítek
let, i přesto se však v některých oblastech prosazuje poměrně pomalu.
Široké uplatnění našel u zásob v maloobchodě
čárový kód, který se zdaleka nepoužívá jen ke
zjednodušení inventur, ale hlavně v prodeji,
v logistice a při řízení skladu. Ve všech těchto
oblastech přináší automatická identifikace výrazné zvýšení efektivity při současném snížení chybovosti jednotlivých procesů.
VÝHODY PŘINÁŠÍ AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE
Při inventurách zásob pomocí čárových kódů je
nutné rozdělit počítané zboží do menších celků
(například regálových modulů či jednotlivých polic)
a údaj o umístění zboží zaznamenávat spolu s jeho
množstvím. Díky tomu je následně možné provádět namátkové či cílené kontroly omezené na
daný úsek, případně v závěru inventury efektivně
dohledávat rozdíly na základě rozdílové sestavy.
U inventur dlouhodobého majetku pomocí čárových kódů je potřeba dát pozor na proces ozna-
čení majetku čárovým kódem, který zpravidla
první řádné inventuře předchází. Důležité je rozmyslet si způsob označování majetku a jednotlivých lokací (budov, místností) a zajistit správnou
identifikaci majetku při jeho označování. „Jakékoli
chyby vzniklé při zavedení systému čárových
kódů se při následných inventurách dají jen velmi
obtížně napravit,“ upozorňuje Petr Adámek,
výkonný ředitel společnosti DANTEM. Při samotné inventuře je zásadní průběžné dohledávání
PROFESIONÁLOVÉ JSOU PŘESNÍ A EFEKTIVNÍ
U nás relativně novou, na západ od našich hranic
již ovšem široce využívanou možností je využití
služeb specializovaného dodavatele – inventurní
firmy. Kromě nezávislosti umí obvykle externí
dodavatel poskytnout také vysokou kapacitu,
profesionální vedení projektu i vysokou přesnost
a efektivitu.
Kromě úplného outsourcingu lze využít i asistovaných inventur, při kterých inventury provádějí
zaměstnanci klienta, ale pod vedením profesionálních manažerů s využitím specializovaného
vybavení dodaného inventurní firmou.
19
Pavel Neumann
i n ze rc e
CITLIVOST
CITLIV
OST ZUBŮ
SKL
SKLOVINA
OVINA
ČISTOTA
ČISTOTA
D
DÁSNĚ
ÁSNĚ
SVĚŽEST
ZUBNÍ PLAK
BĚLOST
BĚLOST
NOVINKA
7 SPECIÁLNĚ
NAVRŽENÝCH BENEFITŮ
1 PASTA PRO KOMPLETNÍ
OCHRANU CITLIVÝCH ZUBŮ
ZUBNÍ LÉKAŘI
DOPORUČUJÍ
SENSODYNE*
MUDr. Aleš Váňa, Praha
*Zdroj: Průzkum © GfK 2013 | GSK HCP Recommendation Tracker | June 2013
OZVĚNY
SAMOŠK Y
CATEGORY MANAGEMENT
ŘÍZENÍ KATEGORIÍ JE NA
TRADIČNÍM TRHU PODCEŇOVÁNO
Ostravská Samoška se letos zaměřila také na
Pro maloobchodníka může být spolupráce
s dodavatelem v oblasti catmanu velice přínosná.
Obchodník tak může zlepšit image svých prodejen, což zpravidla vede k tzv. buzz efektu (jedna
dodavatele. Zatímco pro většinu z nich je běžné
uplatňovat category management (catman) na
JDE O PŘÍNOSNOU
SPOLUPRÁCI
moderním trhu, řízení kategorií zboží na tradičním
trhu mnozí dodavatelé ne zcela oprávněně
opomíjejí. Proto byl tématem jedné ze sekcí
Martin Láska
kongresu catman pro tradiční trh. O bohaté
vědomosti a zkušenosti se podělili tři prezentující.
20
Podíl tradičního trhu na maloobchodu v Česku již
neklesá, ustálil se na úrovni okolo 20 %, a během
posledních dvou let dokonce mírně roste. To je
důvod, proč se budou category manažeři výrobců a dodavatelů více zajímat o prodej svých
výrobků v tradičních obchodech.
TRADIČNÍ TRH JE PŘITAŽLIVĚJŠÍ
Význam catmanu dokládá odborná literatura.
Některá čísla z ní mnohé obchodníky překvapí.
in ze rc e
V učebnicích marketingové komunikace se například uvádí, že 68 % nákupních rozhodnutí není
plánováno a že 70 % výběrů značky zákazník
provádí až v místě prodeje. Zároveň platí, že
pouze 5 % nakupujících je věrných jedné značce
nebo výrobkové řadě a rozhodnutí o koupi značky trvá méně než 2,5 vteřiny. „Uvedené statistiky
vedou k tomu, že místo prodeje je čím dál
významnější a dodavatelé do podpory prodeje
směřují čím dál více finančních prostředků,“
uvádí Martin Láska, nezávislý konzultant v oblasti catmanu. „Přitažlivost tradičního trhu pro dodavatele navíc roste s tím, jak je v obchodních
řetězcích stále menší možnost něco ovlivnit,
a pokud ano, tak je to čím dál dražší,“ dodává.
paní povídala) mezi zákazníky a potenciálními
nakupujícími a zvýšení celkové návštěvnosti.
Zároveň dosáhne zvýšení loajality současných
zákazníků. Finálním efektem pak jsou lepší
finanční výsledky. Podobně pozitivní je i přínos
spolupráce z pohledu výrobce či dodavatele.
„Pro obchodníka se dodavatel stává poradcem
pro danou kategorii, a dodavatel tak buduje silnější vztahy s obchodníkem,“ konstatuje Martin
Láska. Povědomí a poptávka po jeho produktech
se zvyšují, což vede stejně jako u maloobchodníka k vyššímu obratu a zisku.
CHYBÍ KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP DODAVATELE
Tolik tedy teorie. V praxi však spolupráce
navzdory uvedeným výhodám pro všechny strany (výrobce/dodavatele, obchodníka, zákazníka)
nefunguje tak, jak by měla a mohla. Se svým
pohledem na důvody, proč na nezávislém trhu
spolupráce dodavatelů a obchodníků v mnoha
případech nefunguje, účastníky kongresu seznámil Pavel Vidím, category manager společnosti
Čepos - Česká potravinářská obchodní. Podle
něho category manažeři převážně podporují své
značky a nevěnují se celé kategorii, což by maloobchodník potřeboval. „Proč mají některé pro-
Pavel Vidím
dejny osmimetrový regál na polévky, jejichž prodej klesá? Spíše by měly zvětšit prostor pro
chlazené a mléčné výrobky nebo uzeniny,“ uvádí
příklad z praxe.
Současnou obecně nízkou důvěru obchodníků
k dodavatelům je podle Pavla Vidíma potřeba
překonat. „Maloobchodníci nevědí, proč mají
dodavatelům poskytovat svá data o prodejích
sortimentu,“ říká Pavel Vidím. Cestou k větší
důvěře může být to, když dodavatel analyzuje
OZVĚNY
je typický pro konzervativní a starší zákazníky,“
konstatuje Petr Sláma.
Filip Hokr
potřeby konkrétní prodejny, a výstupy pak
obchodníkovi poskytne. Analýzu je dobré doplnit doporučeními a příkladem nějaké podobné
prodejny, u níž navrhované řešení prodeje zafungovalo a přineslo vyšší tržby. „Obchodník by měl
mít zkrátka pocit, že obchodní zástupce chápe
celou jeho prodejnu, ne jen konkrétní kategorii
zboží,“ poznamenává Pavel Vidím. Teprve poté
je dobré se zaměřit na jednotlivé kategorie prodávaného zboží. I pak se však dodavatel může
setkat s nezájmem obchodníka. Častým nešvarem totiž je, že obchodníci se zaměřují hlavně na
akční zboží, které dokážou nakoupit levně.
Konkrétní kategorie zboží pak vůbec neřeší.
JSOU TŘEBA JINÉ
DEFINICE KATEGORIÍ
K tradičnímu trhu by měli dodavatelé z hlediska
catmanu přistupovat jinak než k modernímu trhu.
Ten první jmenovaný potřebuje například jiné
definice kategorií. „U moderního trhu se určují
čtyři typy kategorií, ale u tradičního trhu je důležité nejprve určit úlohu dané prodejny – zda je
jejím úkolem hlavní, impulzní nebo doplňkový
prodej, což zase souvisí s tím, zda je prodejna na
venkově či na sídlišti nebo třeba v turistické
oblasti,“ upozorňuje Martin Láska.
ŽENY VÍCE POUŽÍVAJÍ MOZEK
Zajímavou prezentaci o nákupním chování si
v další části sekce připravil Petr Sláma, business
development manager společnosti Kofola. Ve
spolupráci se společností Incoma GfK udělala
jeho firma studii chování zákazníků u sekce nápojů v obchodech. „Chtěli jsme vědět, jak se nakupující chová při nákupu nealka. Pozorovali jsme
nejprve, jak reagují, pak jsme je zpovídali a nakonec jsme je nechali, aby z našich produktů sestavili ideální nealko sekci,“ popisuje Petr Sláma.
Z výzkumu zaměřeného na tradiční trh vyplynulo
několik zajímavých poznatků. Jedním z nich je
například to, že ženy jsou v nákupech racionálnější než muži. „Ženy více řeší akční ceny, více
myslí na požadavky všech členů domácnosti
a vyberou to nejlepší pro rodinu. Nelze však říci,
že by ženy měly menší tendenci ke spontánním
nákupům než muži,“ poznamenává Petr Sláma.
Zajímavý pohled měli zákazníci z nápojů nealko
na ledové čaje. Tuto kategorii kupovala jen úzká
skupina respondentů. Podobně jako neochucené
vody někteří spotřebitelé chápou jako obyčejné
a levné pití, za něž by utratili zbytečně mnoho
peněz, tak i ledové čaje mnozí vnímají jako zbytné a drahé nápoje. Podle jejich mínění je lze nesrovnatelně levněji připravit doma. „Tento přístup
LEPŠÍ JE VERTIKÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Pochopení vnímání sekce nealko nápojů spotřebiteli umožňuje následně správně seřadit jednotlivé kategorie a výrobky na prodejní ploše. Zákazníci nechtějí nákupem ztrácet čas, proto
chtějí, aby nabídka byla přehledná a jednoduchá.
„Spotřebitel nechce, aby byla nealko sekce
uspořádána podle jednotlivých výrobců – blok
Coca-Cola, Pepsi, Kofola. Chce, aby byly pohromadě kolové nápoje, vody, sirupy a dětské nápoje,“ informuje Petr Sláma. Zatímco obchody
moderního trhu mají catman nealko nápojů
v pořádku, tradiční trh je v této oblasti pozadu,
zboží v jeho obchodech je zpřeházené a nakupující je dezorientován.
NE DĚTSKÝM NÁPOJŮM
VEDLE PIVA
Petr Sláma pak na názorných příkladech – fotografiích z různých obchodů – ukázal, jakých chyb
se obchodníci dopouštějí. Jedním z nejvážnějších prohřešků, kterých si všiml, bylo umístění
dětských nápojů v jednom nejmenovaném
obchodním řetězci hned vedle pivní sekce. „To
je z mého pohledu zcela nepřípustné a z hlediska prodejů kontraproduktivní,“ varuje Petr Sláma.
Na závěr své prezentace představil ideální rozdělení prodejní plochy na tradičním trhu. „Při
tvorbě planogramů je vhodnější umísťování artiklů do vertikálních bloků, protože je zákazník lépe
vnímá. Nejznámější a nejvíce vnímané značky by
přitom měly být více vlevo – je to podobné jako
u čtení, při němž text vnímáme zleva doprava,“
naznačuje Petr Sláma.
SAMOŠK Y
ZÁKLADNÍ PROBLÉM: DATA
Úskalím tradičního trhu je nedostatek informací.
Této problematice se věnoval ve své prezentaci
Filip Hokr, senior retail executive společnosti
Nielsen, která data o prodaném zboží na tradičním i moderním trhu sbírá a následně poskytuje.
Nevýhoda sběru informací z nezávislých prodejen
je zřejmá. Tento segment trhu (definovaný prodejní plochou jednotky menší než 400 m²) předsta-
Petr Sláma
vuje zhruba 15 až 17 tisíc provozoven, přitom na
něj připadá pouze téměř 25 % obratu. Zbytek připadá na diskontní řetězce, super- a hypermarkety, jejichž počet je přitom desetkrát menší.
Spolupráce Nielsenu s maloobchodníky probíhá
v první fázi tak, že agentura shomažďuje data od
obchodníků. „Následně data agregovaná za jednotlivé prodejní kanály reportujeme spolupracujícím řetězcům a klientům z řad výrobců a distributorů,“ uvádí Filip Hokr. Data Nielsen získává
buď manuálně – takto monitoruje 2100 obchodů
tradičního trhu – v posledních letech však přechází na elektronický audit. Skenovaná data jsou
pak doplněna o data odhadovaná.
Michal Roškanin
i n ze rc e
21
OZVĚNY
SAMOŠK Y
OCENĚNÍ
CERTIFIKACE SE
Tradiční předávání certifikátů Q21 – prodejna 21. století nemohlo chybět ani v Ostravě, kam si pro ně přišli zástupci šesti
oceněných prodejen, přičemž někteří z nich již podruhé. Všechny oceněné provozovny jsou členy Maloobchodní sítě Brněnka.
POTRAVINY U SEDLÁČKŮ
22
„Na základě mystery shoppingu, který prob
ěhl
v roce 2013 v prodejnách Maloobchodn
í sítě
Brněnka a v němž se naše prodejna umís
tila na
1. místě, byla naše provozovna přihlášena
vedením sítě k další certifikaci. Naše druhá prod
ejna,
Potraviny u Sedláčků v Rajhradě, obdržela
tento
certifikát již v roce 2011. Certifikát pro nás
znamená určitou prestiž a je důkazem nejen dobř
e odváděné práce
všech zaměstnanců, ale také toho, že nem
alé finanční prostředky, které jsme do prodejny investovali při její
reko
kem roku 2013, vedly ke zkvalitnění poskytov nstrukci začátaných služeb.“
Radek Sedláček, jednatel, Potraviny U Sedl
áčků
Adresa: 1. máje 612, Zastávka u Brna
Majitel: Reglan Trade, jednatel Radek Sedláček
Prodejní doba: Po–Pá 5.30–18.00, So 6.00–13.00,
Ne 7.00–12.00
Konkurenční výhodou je interiér prodejny. Prodejna je zcela
nová, kvalitně nasvícená s moderním vybavením. Dostatečně velký je obsluhovaný úsek nabízející široký sortiment lahůdek a uzenin. V nabídce je také čerstvé
maso, které v Zastávce nikdo jiný nenabízí. Z centrálního chladíciho agregátu je zbytkové teplo využíváno
na ohřev vody, čímž provozovatel šetří na energiích.
Prodejna je umístěna u frekventované silnice.
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ ARNOŠT KOŠŤÁL
Adresa: Zeiberlichova 46, 644 00 Brno
Majitel: Arnošt Košťál
Prodejní doba: Po–Pá 7.00–18.00, So a Ne 7.00–11.00
in ze rc e
KUPUJTE
NEJLEPŠÍ
ZNAČKY
P&G
„Certifikát pro mě znamená ocenění dlouholetého úsilí celého kolektivu zlepšovat úrov
eň
prodeje a služeb v prodejně. Q21 říká našim
zákazníkům, že k nám mohou chodit bez obav
pro kvalitní, zejména české potraviny. Jako
silnou stránku naší prodejny vidím možnost
pružně reagovat na potřeby a měnící se náku
pní zvyklosti místních obyvatel. To se odráží
ve větším
důrazu na některé kategorie jako ovoce a zele
nina,
sortiment sýrů a čerstvé výsekové maso.“
Arnošt Košťál, majitel, Smíšené zboží Arno
št Košťál
“ Děkuji,
m minko,
jsi nejlepší.”
Konkurenční výhodou je znalost místních
obyvatel a jejich potřeb stejně jako více než
padesátiletá tradice prodejny v obci, dnes
městské části Brna. Jako naprosto nezbytnou ji místní shledávají také pro komunikaci a jako místo pro setkávání. V jejím okolí je
i zastávka městské hromadné dopravy,
pošta, restaurace a praktický lékař. Prodejna byla kompletně nově vybavena v roce
2011, což umožňuje efektivní umístění zboží
v regálech, širokou nabídku čerstvého sortimentu v obsluhovaném úseku od zákusků
až po čerstvé maso.
VYPLÁCÍ!
„Toto ocenění pro nás znamená dlouholetou
usilovnou práci na prodejně, kdy se snažíme
nabízet čerstvé, kvalitní a regionální výrobky našim zákazníkům. Je to certifikát, který
oceňuje naši snahu a ukazuje zákazníkovi,
že u nás najde vše, co potřebuje, a navíc
mu budou poskytnuty nadstandardní služby – ve všech oblastech. Nemůžeme konk
urovat
zahraničním řetězcům v objemu a výši cen
výrobků, ale chceme
se od nich odlišit, a to v mnoha oblastech,
například nabídnout
regionální výrobky v podobě vysoké kvality
a služeb. Právě kvalitní sortiment, příjemná nákupní atmosfé
ra a profesionalita
našeho personálu deklaruje získané ocenění,
které jsme získali již
podruhé.“
Marek Burian, vedoucí, Supermarket Brně
nka
SUPERMARKET BRNĚNKA
Adresa: Purkyňova 3030/35d, 612 00 Brno –
Královo Pole
Vedoucí prodejny: Marek Burian
Prodejní doba: Po–Pá 7.00–20.00, So 7.00–18.00,
Ne 8.00–18.00
Tato prodejna se od konkurence odlišuje především blízkostí
konečnému zákazníkovi. Prodejna plní slogan společnosti
Maloobchodní sítě Brněnka: ,,Brněnka – Váš dobrý soused.
Provozovna má dlouhodobě a široce vybudovanou loajalitu zákazníků, kterým vedle standardního sortimentu
nabízí i mnoho novinek a doplňkových služeb. Novinkou je možnost výběru peněz z bankomatu a zřízení nového bufetu, který je součástí prodejny. Zde je
možné posedět u kávy, dát si chlebíček nebo si objednat z nabídkových menu. Samozřejmostí je možnost připojení k wi-fi či sledování TV přenosu na LCD televizi.
23
„Ocenění Q21 je pro nás známka toho,
že kvalita služeb v naší prodejně neustále stoupá a že k nám přicházejí
stálí i noví zákazníci. K certifikaci
jsme se přihlásili z vlastní iniciativy,
abychom získali nezávislé ohodnocení naší prodejny ze strany profesionálů, kteří sestavují celkovou analýzu zkoumaných prodejen. Je to sladká
odměna za
dlouholetou práci. “
Miroslava Volfová, vedoucí, Samoobsluha Brně
nka
Hlavní přidanou hodnotou a zároveň i konkurenční výhodou je blízkost spotřebiteli.
Silnou stránkou personálu je, že se maximálně vycházet vstříc stálým, ale i novým
zákazníkům, nabízet jim kvalitní zboží
a kompletně jim zpříjemnit nákup v prodejně. Ta nabízí široký sortiment zboží, přičemž je kladen důraz na čerstvost, kvalitu
a regionalitu. Vybrané zboží, jako je například pečivo, je dováženo od dodavatelů
několikrát denně. Tomu je přizpůsoben
i minimální skladovací prostor, takže nově
přijaté zboží je od dodavatele přímo expedováno a doplňováno na prodejní plochu.
SAMOOBSLUHA BRNĚNKA
Adresa: Cihlářská 24/26, 602 00 Brno – Veveří
Vedoucí prodejny: Miroslava Volfová
Prodejní doba: Po–Pá 7.00–20.00, So 7.00–18.00,
Ne 8.00–18.00
i n ze rc e
0
0OpNRSRFKi]t]WUDGLF
OpNRSRFKi]t]WUDGLFààQtFKREODVWt
QtFKREODVWt
N
NWHUpVL]DFKRYDO\F
WHUpVL]DFKRYDO\FààLVWpSU
LVWpSUààtURGQt
tURGQt
S
SURVWU
URVWUààHGtDYKRGQpSRGPtQN\
HGtDYKRGQpSRGPtQN\
OZVĚNY
SAMOŠK Y
„Rozhodli jsme se pro tuto certifikaci s cílem ukázat široké veřejnosti, že nabízíme kvalitní služby
a sortiment. Snažíme se plnit
požadavky a přání našim věrným, ale i novým zákazníků,
kteří zavítají do naší prodejnu.
Získat ocenění Q21 bylo pro
nás výzvou a jsme velice rádi, že jsme
jej dosáhli. Je to certifikace, která nás nutí
jít stále
dopředu a udržovat kvalitu prodejny a personál
u na
požadované úrovni.“
Dobromila Hornová, vedoucí,
Potraviny Bydo Hornová
OCENĚNÍ
POTRAVINY BYDO HORNOVÁ
Adresa: Masarykova 131, 664 11 Zbýšov
Vedoucí prodejny: Dobromila Hornová
Prodejní doba: Po–Pá 6.00–18.00, So 6.00–11.00,
Ne 6.00–11.00
Konkurenční výhodou této prodejny je blízkost zákazníkovi. Také servis, který poskytuje nakupujícím, je jednou z jejích předností. Samozřejmostí je i podpora regionálních dodavatelů, která se odráží v nabídce tradičních výrobků z regionu. Prodejna se nachází na hlavním tahu
obce Zbýšov, což je z hlediska polohy frekventované místo, a spousta zákazníků se tak zde ráda zastaví a nakoupí. Prodejna
vyvolává velmi příjemnou nákupní atmosféru, a to i díky personálu. Zákazník má po příchodu do prodejny možnost širokého výběru z nabídky mléčného sortimentu, pečiva a uzenin.
Nechybí ani ovoce a zelenina včetně mražených výrobků,
koloniálu a chlazených nápojů. Prodejna se v rámci svých
aktivit účastní Veletrhu na veletrhu, který dvakrát ročně pro své členy a podporované dodavatele pořádá
Maloobchodní síť Brněnka.
„Udělená certifikace jasně říká, že naše prodejna nabízí
nadstandardní služby se širokou nabídkou kvalitního sortimentu. Podstatou a očekávaným přínosem je její zviditelnění u široké veřejnosti a snaha udržet vysoké stanAdresa: náměstí Míru 1, 602 00 Brno
dardy kvality služeb i v budoucnu. Získané ocenění je
Vedoucí prodejny: Gabriela Bernická
úspěchem celého pracovního kolektivu prodejny a velké
Prodejní doba: Po–Pá 7.00–20.00,
poděkování patří i majitelům, kteří umožnili prodejně se
So 7.00–18.00, Ne 8.00–18.00
úspěšně rozvíjet. Získané ocenění, které vyplynulo z analýzy naší prodejny z pohledu nezávislé firmy dokazuje, že směřujeme správNejsilnější stránkou prodejny je
ným směrem a dokážeme oslovit širokou veřejnost. Hlavním podstatou je
velmi dobré lokální umístění.
však uspokojit potřeby zákazníka a zajistit, aby se k nám rád a trvale vracel.“
Stojí na zelené louce nedaleGabriela Bernická, vedoucí, Samoobsluha Brněnka
ko hustě osídlené oblasti a na
SAMOOBSLUHA BRNĚNKA
24
EX
TR
A
HD PE
PE VN
É
in ze rc e
SÁČKY
S
ÁČKY DO
DO KOŠŮ
KOŠŮ
NA NOV
NA INK
ŠE
M A
TR
HU
T
Ty
y to s
áčky m
ůžeme v
yrábět i p
od v
aší p
rivátní zznačkou.
načkou.
Tyto
sáčky
můžeme
vyrábět
pod
vaší
privátní
ČESKÝ
ČESKÝ
VÝROBEK
VÝROBEK
Vy
V
yrobeno v C
Z
Vyrobeno
CZ
232
V
řesinská 2
Vřesinská
2232
7
08 0
0O
strava-Poruba
708
00
Ostrava-Poruba
[email protected]
w
ww.vipor.cz, o
www.vipor.cz,
[email protected]
694 230
230 - 1
T
el.: +
420 5
95 694
Tel.:
+420
595
konečné zastávce MHD. V širokém okruhu se nevyskytuje obdobný obchod, proto
má v tomto směru dominantní postavení.
I proto prodejnu navštěvují stálí zákazníci,
kteří využívají její služby, ale také noví
zákazníci, kteří si sem rádi přijdou nakoupit. Nově zde byl zahájen prodej masa,
který byl v okolí nedostatkovým sortimentem, a z reakcí zákazníků je zřejmé, že jsou
spokojeni, zvýšila se i návštěvnost prodejny. Od konkurence jí odlišují také nabízené
služby: možnost výběru peněz z bankomatu, cashback, platby platební kartou či
stravenkami, terminál Sazky a další.
Pavel Neumann
IMAGE OBCHODU OZVĚNY
SAMOŠK Y
POSÍLENÍ POZITIVNÍ IMAGE
OBCHODU JE NEZBYTNOSTÍ
Kongres Samoška v Ostravě přinesl řadu zajímavých
témat, která, přestože nejsou nová, jsou stále
aktuálnější. Jedním z nich je otázka image obchodu
jako odvětví a obchodníků, respektive
maloobchodníků, a jejich role ve společnosti.
Téma dobré image kvalitní prodejny bylo nadneseno již v předvečer zahájení akce, kdy byly tradičně předávány certifikáty značky Q21 – prodejna 21. století, jejímž spoluzakladatelem je Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).
Následující den při příležitosti zahájení kongresu
upozornil na potřebu zlepšení image obchodu
jako ekonomického odvětví i jako společenského
hybatele prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka.
Přestože na vylepšení obrazu obchodu a obchodníků musí zapracovat především obchodníci sami,
SOCR ČR jim může významně pomoci. Nástrojů
nabízí celou řadu – od vzdělávání zaměstnanců
i top managementu přes hájení pozic obchodníků
v odvětvovém sociálním dialogu po garanci zmíněné značky kvality Q21, která zřetelně vyzdvihuje nadstandardní úroveň prodeje.
JDE O SEBEOBRANU I DALŠÍ ROZVOJ
Některé obtíže jsou společné pro celý obchod
jako odvětví ekonomiky. A to přesto, že měřeno
ekonomickými ukazateli je obchod silný a významný sektor českého hospodářství. Obchod
vytváří 14 % HDP a velké množství pracovních
míst na různých úrovních kvalifikace včetně nízko
kvalifikované pracovní síly. Posledně jmenovaná
skutečnost mimo jiné znamená, že obchod dává
pracovní příležitost cizincům a jiným lidem sociálně znevýhodněným, a přispívá tak k jejich integraci do společnosti. Obchod plní svou společenskou roli rovněž tím, že zajišťuje základní
potřeby obyvatelstva – dostupnost nejen potravin, ale i dalšího zboží denní potřeby.
OBCHOD ROZHODUJE
O ATRAKTIVITĚ OBCE
Jak dlouhodobě vyzdvihuje SOCR ČR, jen těžko si
lze představit zachování obvyklého životního standardu bez obchodníků a jejich činnosti. Zejména
v malých obcích zajišťují obchody řadu služeb
a přítomnost a úroveň obchodu rozhoduje o atraktivitě obce pro obyvatele, zejména pro mladé rodiny. Přesto jsou v dnešní době s pojmy obchod
a obchodníci spojovány negativní konotace.
Sdělovací prostředky jsou plné zpráv o nekvalitních potravinách a nefér praktikách obchodníků
vůči dodavatelům i spotřebitelům. Média vytvářejí zdání, že obchodníci mohou za všechny negativní jevy spojené s kvalitou a cenami potravin.
Posílení pozitivní image není jen otázkou určité
sebeobrany, ale nutnou cestou pro další vývoj
obchodu jako odvětví. K posílení pozitivní image
obchodu je totiž hned několik důvodů.
stroje registrace tržeb mohou zabránit daňovým
únikům, které jsou k tíži celé společnosti.
Posílení pozitivní image obchodu, a zejména
maloobchodu, je důležité ještě z jednoho důvodu
– pro zajištění kvalifikované pracovní síly.
Dlouhodobě klesá zájem mladých lidí především
KVALITU OCENÍ VZDĚLANÝ SPOTŘEBITEL
V první řadě se jedná o již naznačené zlepšení
image vzhledem ke spotřebitelům. Kvalita potravin se stává populárním a sledovaným tématem
a zkažené potraviny a nekalé praktiky obchodních
řetězců jsou téma, které prodává noviny a televizní zpravodajství. Veřejně pranýřováno je zvyšování cen na straně jedné a kvalita levných
potravin na straně druhé. Obrázek obchodu se
redukoval do mediální zkratky obchodní řetězec –
klamaný spotřebitel – utiskovaný dodavatel.
Realita je však mnohem širší, zahrnuje například
celý segment nezávislého obchodu, který se od
systému obchodních řetězců odlišuje. Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou také výrazně formovány spotřebitelskou poptávkou. SOCR ČR
dlouhodobě poukazuje na to, že cestou ke zlepšení na tomto poli je vzdělávání a zvyšování spotřebitelské gramotnosti. Vzdělaný spotřebitel si
bude nejen vědom svých práv, ale také ocení kvalitu, což zejména menším prodejnám na nezávislém trhu poskytne konkurenční výhodu.
KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ
SÍLA JE ZÁKLAD
OBCHOD JAKO SOUČÁST VLÁDNÍ AGENDY?
Dalším vztahem, který by bylo vhodné do
budoucna posílit, je vztah ke státu a jeho institucím. Na rozdíl od jiných agend není problematika
obchodu na vládní úrovni příliš často řešena.
Obchod se neobjevuje vysoko ani v rámci agendy ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud už
toto ministerstvo činí kroky k podpoře obchodu,
jedná se o podporu exportu, a vnitřní trh je více-méně ponechán svému osudu. Obchod ovšem
trápí řada problémů, které je třeba řešit na vládní úrovni, protože výrazně ovlivňují nejen obchodníky, ale celou společnost. Například ná-
na středoškolské úrovni o obchodní obory.
Neustále se zvyšující nároky zákazníků však
vyžadují kvalifikovaný a dobře informovaný personál. V oboru vyučení prodavači a pokladní jsou
nahrazovaní pouze krátce zaškolenými pracovníky, kteří nemohou zákazníkům poskytnout kvalitní služby, což zhoršuje image obchodu a začarovaný kruh se tak uzavírá. Pokud přistoupíme na
tezi, že informovaný, ochotný a vstřícný personál
je důvodem loajality zákazníků, pak je angažmá
ve vzdělávání a výchově pracovní síly v zájmu
každého obchodníka.
PŘISPĚT MOHOU I SAMI OBCHODNÍCI
Zvýšit pozornost věnovanou obchodu ze strany
státních institucí, ale i krajských politických reprezentací, je běh na dlouhou trať a nejdůležitějším běžcem v tomto závodě je SOCR ČR. Pro
zlepšení pověsti obchodníků ale mohou hodně
udělat i oni sami.
Na kongresu Samoška bývají tradičně předávány
certifikáty kvality Q21. Značka Q21 – prodejna
21. století, zařazená pro programu Česká kvalita,
byla založena s cílem umožnit zákazníkovi jednoduše identifikovat kvalitu prodejny. Právě certifikace vysoké úrovně prodejny je cesta, jak prezentovat kvalitu, dobrou praxi a zlepšit tím image
obchodu. Q21 se tak může stát vlajkovou lodí
nového kola boje za posílení obchodu, obchodníků a vylepšení jejich obrazu na veřejnosti.
Pavla Zdráhalová, Dring Consulting
25
Rejstřík
Seznam firem
Barvy a laky Hostivař ..............................................................14
Billa ............................................................................................7
Coop ......................................................................................6, 7
Čepos – Česká potravinářská obchodní ................................20
DANTEM ..................................................................................19
Procter & Gamble ....................................................................18
Družstvo CBA CZ ................................................................5, 15
Rapo Brno ................................................................................15
Družstvo Eso Market ......................................................7, 9, 14
Reglan Trade............................................................................22
Dring Consulting ......................................................................25
Rosa market ............................................................................15
Enapo Obchodní ......................................................................15
Tesco Stores ČR ....................................................................8, 9
Flop ..........................................................................................14
Flosman ..................................................................................14
Inzerenti
ICA ..............................................................................................6
26
Incoma GfK ..............................................................................21
Al – Namura ............................................................................21
SPAR ČOS ..................................................................................8
Alimpex Food ..........................................................................27
Jaso – Distributor ....................................................................15
Asil Slovakia ..............................................................................4
Jednota, spotřební družstvo České Budějovice ......................8
Beskydské uzeniny ....................................................................6
Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně........................................5
DANTEM ..................................................................................11
Kaufland Česká republika ........................................................8
GlaxoSmithKline ......................................................................19
KMVS advokátní kancelář ......................................................12
Kofola ......................................................................................13
Kofola ......................................................................................21
La Lorraine ................................................................................9
Kubík ........................................................................................15
Lactalis CZ ..............................................................................23
Lidl Česká republika ..................................................................7
Mondelez Czech Republic ........................................................2
Maloobchodní síť Bala ............................................................15
Novum......................................................................................12
Maloobchodní síť Brněnka ............................8, 15, 21, 22, 23
PepsiCo CZ ..............................................................................20
Mondelez Czech Republic ........................................................5
Plzeňský Prazdroj ....................................................................28
Next Finance ................................................................1, 10, 11
Procter & Gamble Czech Republic ........................................22
Nielsen ..............................................................................16, 21
Red Bull Česká republika........................................................17
PDS velkoobchod ....................................................................14
SHP Bohemia ..........................................................................18
Penny Market ............................................................................7
Tekoo ..........................................................................................8
Plzeňský Prazdroj ......................................................................5
Váhala a spol. ........................................................................10
Plus JIP Sušice ........................................................................14
Vipor ........................................................................................24
Pogrr ........................................................................................14
Wanzl ........................................................................................3
vydává: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29, 150 00 Praha 5
IČ: 48117706
tel.: +420 246 007 200
fax: +420 246 007 201
www.atoz.cz; www.samoska.cz
e-mail: [email protected]
vzor e-mailu: [email protected]
vydavatel: Christian Beraud-Letz
generální ředitel: Jeffrey Osterroth
retail group manager: Jana Lysáková
šéfredaktor: Petr Hříbal
redakce: Pavel Neumann, Michal Roškanin
korektury: Martina Čechová
layout: Bruno Marquette
fotografie: Martin Mašín, archiv
obchod: Miroslav Finger, Renáta Klausová, Pavel Kotrbáček,
Tomáš Král, Irena Seibertová, Josef Venc
fakturace, administrativa: Jana Nerudová
produkce: Lucie Čtveráčková
DTP: WAU! Studio s. r. o.
Líšnice 209, 252 10 Mníšek pod Brdy
tiskárna: Helma Roto, spol. s r. o.
U Pekařky 5, 180 00 Praha 8
distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis Praha
Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
e-mail: [email protected]
vydává:
Odkazy na určité značky a jejich užití, ať ve formě textové či obrazové, zmíněné v ediční části této publikace, jsou bezplatné. Jsou
užity pouze za účelem poskytnutí informací o zboží a značkách.
in ze rc e
TRADIČNÍ TRH JE POD PALBOU. NEJLEPŠÍ OBRANOU JSOU INFORMACE
A INSPIRACE, JAK UHÁJIT SVOU POZICI NA TRHU.
VŠICHNI NA HRAD SAMOŠKA!
P4.–R5.A6.H20A14
Kongres pro tradicní
ˇ trh
ZAPIŠTE SI
DO DIÁŘE!
Více informací:
Jana Gaerbkarieprloojekvátu
Organizátor:
Hlavní mediální partner:
Záštitu nad akcí převzal:
Manaž
.cz
[email protected] 554
3
55
3
73
Mobil: +420
www.samoska.cz
Download

samošky - Samoška