Marketingové
číslo 7 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
únor 2015:
Brno Praha Plzeň Třinec
VELETRH řešení VII.
Podnikat chytře a s odvahou
2
3
Oceňuji praktický přínos prezentovaných
nástrojů
4
8. profesní setkání magazínu Best of
6
Témata nadcházejícho Veletrhu řešení
8
Právo na pozornost si musíme zasloužit
9
Ples jako Brno
10
krátké prezentace, workshopy,
individuální konzultace
ANKETA: Jak využíváte ve svém
marketingu vánoční návštěvu?
11
12
Citím potřebu změny
Něco k zamyšlení:
Odvaha podnikat
Směrem k michelinské hvězdě
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
ANKETA: Jak využíváte ve svém marketingu
vánoční návštěvu?
V naší ryché předvánoční anketě jsme oslovili čtenáře časopisu Marketingové inspirace se třemi dotazy.
Celkem odpovědělo 50 respondentů.
Z toho 45 dělá aktivní vánoční návštěvy a 5 ne.
1. Využíváte nástroj vánoční návštěva ve svém marketin­
govém mixu? Pokud ano, uveďte prosím svoji motivaci.
Můžete zaškrtnout více odpovědí.
Odpověď
Procent
2. Přijímáte vánoční návštěvy (obchodní partneři, dodava­
telé)? Pokud ano, uveďte prosím, co od nich očekáváte.
Můžete zaškrtnout více odpovědí.
Počet
Odpověď
Procent
Počet
Ano, nosím dárky
27,00 %
27
Ano, očekávám nějakou pozornost, dárek
8,64 %
7
Ano, hodnotíme spolu celý rok
21,00 %
21
Ano, chci zhodnotit celý rok
22,22 %
18
Ano, plánujeme budoucnost
21,00 %
21
Ano, chci znát novinky na další rok
25,93 %
21
Ano, jedná se hlavně o zdvořilostní návštěvu
19,00 %
19
Ano, návštěvu spojím s nějakým prodejem
nebo servisem
33,33 %
27
4,00 %
4
Ano, ale většinou se jedná pouze o zdvořilostní
návštěvu
Ano, chci si sjednat lepší podmínky na další rok
4,94 %
4
Další
8,00 %
8
Další
4,94 %
4
Z pěti respondentů, kteří nedělají návštěvy řeší vánoční přání
4 emailem a jeden poštou – dopisy.
‹‹Příjemnou formu obchodně-zdvořilostního setkání.
‹‹Jako poděkování klientům za spolupráci a připomenutí se.
‹‹Vnímám ho spíše jako nutnost.
‹‹O klienty se starám v průběhu celého roku, průběžně
hodnotíme a děláme plány. Nepokládám tedy za nutné,
to dělat zrovna před Vánoci, kdy na to stejně nikdo nemá
čas ani chuť.
‹‹Považuji to spíše za zdvořilostní gesto.
‹‹Dříve intenzivněji, dnes již méně… spíše jako tradici,
nicméně okolí může mít jistá očekávání, pak je na místě
skutečnost využít.
‹‹Je to příjemné zakončení roku a zároveň vykročení k dalším
obchodům v roce nadcházejícím.
‹‹Vánoční návštěvu vnímám jako něco násilného, nepřirozeného… možná proto, že nemám ráda Vánoce… ale
takových lidí je více.
‹‹Většinou jako opravdu zdvořilost a nástroj k upevnění
vztahu.
‹‹Zdvořilostní přátelská návštěva s možností v klidu probrat
další spolupráci.
‹‹Tradice v dlouhodobých vztazích.
‹‹Jako tradiční způsob, jak dát najevo nebo získat pocit, že
si vážíme vzájemné spolupráce.
‹‹Jako příležitost prohloubit vztahy s lidmi, na kterých mi
záleží nebo věřím, že jim záleží na mně.
Hodnocení vnímání vánoční návštěvy:
‹‹Možnost setkat se v klidu, posílit obchodní i osobní vztah.
‹‹Skvělá příležitost k hodnocení a plánování nových akcí.
‹‹Jedna s forem se sejít se zákazníkem a poděkovat mu.
‹‹Myslím, že je to u větších firem, hlavně výrobních, či velkoobchodů nezbytnou nutností. Malé firmy ve službách
mohou oslovit jen stálé a dlouholeté zákazníky a na ty by
neměli zapomenout. Je to důležitý kontakt i s malým dárkem.
‹‹Vždy sváteční, milé a pozitivní.
‹‹Jako serióznost a slušnost.
‹‹Je to dobrá příležitost setkat se s obchodním partnerem
mimo standardní obchodní jednání a probrat některé věci
méně formálním způsobem.
‹‹Vhodné ukončení roku.
‹‹Jako milou záležitost.
‹‹Určitě je to velice vhodný nástroj pro udržování kontaktu
se zákazníkem. Jako prostředek na upevnění obchodní
spolupráce.
‹‹Vánoční návštěvy mě potěší, jsou-li krátké, přátelské,
upřímné.
‹‹Snažíme se s klienty potkávat několikrát v průběhu celého
roku, nikoliv jen o Vánocích. Sílu vnímáme v pravidelné
a nejlépe osobní komunikaci. Setkání se všemi klienty není
bohužel v měsíci prosinci možné, proto mu nepřikládáme
zvláštní význam ve smyslu obdarování dárkem – všichni
naši klienti jsou pro nás stejně důležití, nechceme tedy
nikoho preventivně o dárek ošidit.
‹‹Je inspirativní a zjišťuji, že dle položených a mnou nezaškrtnutých odpovědí mám ještě velké pole působnosti
nevyužité. Zlepším se.
ZÁVĚR:
90 % respondentů aktivně využívá vánoční setkání se zákazníkem, dodavatelem, obchodním partnerem ve svém
marketingovém mixu. Tuto návštěvu vnímají respondenti
jako zdvořilostní s cílem utužovat vztah, předat dárek a plánovat další spolupráci.
2
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Oceňuji praktický přínos
prezentovaných nástrojů
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy, s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co vás vedlo
k účasti?
V současné době u nás řešíme jak dělat efektivněji marketing. Na Veletrhu
řešení byl právě marketingu menších
a středně velkých firem věnován seminář. Proto jsem se přihlásil.
‹‹Veletrh řešení je v mnoha ohledech
jiný než ostatní konference, školení,
semináře. V čem vnímáte jeho odliš­
nost vy?
Zaujal mě důraz kladený na praktický
přínos prezentovaných nástrojů. A také
forma, kde dopoledne jde vlastně jen
o představení témat odpoledních seminářů. Je to zajímavý koncept, který
se ukázal jako velmi funkční.
‹‹Kde jste se o Veletrhu řešení do­
zvěděl?
Hledal jsem akce zaměřené na menší
a středně velké podniky, kde bychom
si mohli vyměnit informace a názory
na aktuální otázky podnikání. O Veletrhu řešení jsem se dozvěděl na portále
ibrno.cz.
‹‹Jak užitečné jsou získané informace
pro váš byznys?
Hodně informací bylo užitečných, hlavně tipy na různé služby a nástroje, které
Představuji pana Petra Skokana ze společnosti Intelligent Technologies,
jednoho z nových účastníků říjnových Veletrhů řešení.
Zajímá mě, jak s odstupem několika týdnů hodnotí svoji účast.
poskytují za dostupnou cenu velmi
profesionální výstupy. Vždy je větší
spolehnutí na nástroje, o kterých vím, že
již někdo vyzkoušel a je s nimi spokojen.
A v jedné z diskuzí jsem dostal i kontakt
na firmu, se kterou teď již navazujeme
spolupráci.
firmy mohou dnes ke správě svých dat
používat kvalitní nástroje a metody,
které jim otevřou zcela nové možnosti
jak získat detailní informace o stavu
a možnostech svého podnikání. Naší
největší zbraní jsou spokojení zákazníci,
kteří nás doporučují dál.
‹‹Jak vnímáte networkingovou část
Veletrhu řešení. Připadalo vám, že
ostatní účastnící řeší stejné otázky
jako vy?
V tomto velmi záleží, jaké firmy zrovna
konkrétní veletrh navštíví. Tím, že já
mám na starosti ve firmě obchod tak
ty otázky jsou opravdu velmi podobné
– jak vyhledávat, oslovovat a získávat
nové zakázky a zákazníky. Téma aktuální pro většinu firem.
‹‹Čím své zákazníky překvapíte
v roce 2015?
Chceme se ještě více věnovat teď moderní oblasti označované jako Big Data.
A i zde najít praktické metody, jak přinést využití těchto technologií i středně
velkým firmám.
‹‹Vaše firma implementuje řešení
v oblasti business intelligence a data
warehousingu. Jedná se o mladý a mo­
derní trh. Jaké zbraně využíváte k jeho
prosazení?
Snažíme se firmám ukázat, že tyto oblasti již nejsou vyhrazeny jen pro největší nadnárodní korporace. I středně velké
3
‹‹Mohou se účastnící příštího Veletr­
hu řešení těšit, že vás potkají?
Právě teď připravujeme s kolegy náš
nový marketingový plán na příští rok.
Vyhodnocujeme letošní aktivity a jejich
přínos a naše cíle pro příští rok. Účast
na Veletrhu řešení určitě v našem plánování svoje místo najde.
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
8. profesní setkání magazínu Best of
V pořadí 8. setkání členů a partnerů
profesního magazínu Best of, kterého
byl magazín Marketingové inspirace
mediálním partnerem, se konalo ve spolupráci s pražským klubem Mecca dne
16. října 2014 od 15.00. Netradiční místo
zvolili pořadatelé Michaela Lejsko­
vá a Radek Koch zejména proto, aby
hostům ukázali multifunkční prostory
klubu, který nabízí celou řadu možností
využití.
Společenskou událost zahájila francouzskou hymnou interpretka muzikálu An­
toinetta – královna Francie, Pavlína
Matiová. Nebyla zdaleka jediná, kdo
muzikál reprezentoval. V rámci progra-
4
mu, ve kterém jde také o představení
hudebních žánrů a profesí, vystoupili
i její kolegové Renata Drössler, Peter
Strenáčik a David Uličník a představili tak muzikál, který můžete vidět
v divadle Hybernia v Praze.
Marketingové inspirace
Hudební vystoupení obohatila klasická
hudba houslisty Pavla Šporcla a swing
v podání Jana Smigmatora.
Filmová a produkční společnost Orange
Production je současně autorem prvního reklamního spotu profesního
magazínu Best of. Jeho animovanou
produkci zajistila majitelka Ivanna Be­
nešová a její tým. Reklamní spot vznikl
za podpory těchto společností: Harley
Davidson, Mettinum, A1 Mobil, s. r. o.,
Mejta Zlín, Karlova pekárna a Orange
Production.
Neodmyslitelná podpora neziskovým
organizacím patřila v rámci 8. profes­
ního setkání těmto organizacím:
UNICEF – zastoupený Alešem Foltýn­
kem a Pavlou Gombou
Český národní registr dárců dřeně – zastoupený ředitelem Danielem Pagáčem
Nadační fond Ivana Hlinky – zastoupený generálním sekretářem Českého
svazu ledního hokeje Martinem Urba­
nem a hokejistou Jiřím Šlégrem.
Oblastní charita Hodonín – zastoupená
ředitelem Václavem Salajkou a Lud­
milou Malou.
Milým poukázáním na aktivní činnost
bylo předání dárků v podobě dortů a perníků, a to konkrétně k výročí 20 let ve vedení Oblastní charity
Hodonín Václavu Salajkovi. K jubilejním 50 tisícům dárců v Českém ná-
č. 7 / 2014
rodním registru dárců dřeně Danielu
Pagáčovi. Z rukou pořadatelky převzali
pozornost hokejista Jiří Šlégr a generální
sekretář Českého svazu hokeje Martin
Urban, kteří vzpomenuli deset let od
smrti Ivana Hlinky. UNICEF má aktuálně 25 let od úmluvy o právech dítěte.
Dárek dostal také spolumajitel klubu
Mecca Radek Koch, který převzal štafetu vedení klubu, který slaví letos 16 let.
Pozvání na tuto událost přijala celá řada
lidí vynikajících ve svých profesích,
o kterých magazín pojednává. Pořadatelka Michaela Lesková své hosty
přivítala těmito slovy: „Jak všichni víte,
5
publikujeme na internetu, kde nám moderní
doba nabízí řadu skvělých možností. Těší
mě, že mohu dávat příležitost také k osobnímu setkání, které hraje velký význam
v komunikaci s druhými lidmi.“
Společenská událost se konala za podpory Aurum Clinic, Mecca Club Pra­
gue, Czech Masters European Tour,
Sisel Kaffé, muzikálu Antoinetta královna Francie, Karlovy pekárny,
Orange Production, cateringu Jana
Paukerta, květinářství Papavera, mód­
ní návrhářky Aleny Wilson, Vinařství
Chateau Lednice a vlasové kosmetiky
Aloxxi.
Zdroj: www.ibestof.cz
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Témata nadcházejícího Veletrhu řešení
Je důležité být v centru nebo stačí periferie?
Ing. Jiří Belcredi Knauer, Remax Magnum
Podnikatelé řeší mnoho otázek, které se týkají fixních nákladů i těch variabilních. V průběhu života firmy
mohou některé být tytéž! Například investice do marketingu a pronájem vhodné kanceláře.
Máte svá data v bezpečí?
Vojtěch Krejčíř, Gekonis
Jste si jisti, že máte svoje firemní data v bezpečí? Zálohujete? Co se stane, když ztratíte notebook? V mobilních
zařízeních nosíme mnoho důležitých informací. Jak zabránit jejich ztrátě a zneužití?
Tvorba vítězství
RNDr. Jana Ženatá, HUYS LAVJAN
Vítězství znamená úspěch. Podstata úspěchu východoasijských automobilek je přenositelná do každého
podnikání. Znamená to spojit tři základní pilíře: odbornost, filosofii odbornosti a její ekonomiku.
Benefit v podobě ochrany práv
Oto Strmiska, Vasenaroky.cz
Společnost Vaše nároky.cz se zabývá zajišťováním finančního odškodnění občanů bez nákladů a rizika na
straně klienta. Představíme Vám možnosti propojení této služby s Vaší firmou.
Odvážným podnikatelům štěstí přeje
Dr. Ing. Markéta Raková
Asi si dovedete představit, co byste mohli všechno mít, pokud byste dokázali vykročit ze své komfortní zóny.
A kým byste mohli být. Ale jak udělat ten první odvážný krok a podnikat s větší odvahou?
Využívejte s odvahou sílu dnešního chytrého marketingu
Jiří Procházka, Mediatel
Představíme si jednoduchý postup a nástroje, jak bez obav efektivně využívat „dnešní chytrý marketing“,
který vede k získání více zákazníků a následnému zvýšení prodejů. Získáte VÍCE ZÁKAZNÍKŮ.
Nekomunikovat znamená nebýt…
Martina Kurfistrová, ImginePR
Zákazník vám musí rozumět. Efektivní komunikace věnuje pozornost výběru správné cílové skupiny, vhodných komunikačních kanálů, musí být brány v potaz překážky komunikace i správná formulace sdělení.
6
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Jak převést své podnikání na franchisu?
Jiří Krajča, Franchise & Retail academy
Franchisové systémy budují podnikatelé ve výrobě, obchodu i službách. Soustředí se na vývoj opakovatelné
obchodní koncepce, kterou dál prodává. Dosahují zisku pro sebe a pro své partnery – franchisanty.
Jak zabít prezentaci ve 3 krocích
Radim Baron, Riverstone
Špatná prezentace zabíjí vaše dobré myšlenky. Odhalte skryté tajemství skvělých prezentací, jednoduše
a srozumitelně.
Jak využít firemní data na maximum
Ondřej Plánička, Intelligent Technologies, s.r.o
Business Intelligence. Představení jak ve firmě chytře a na maximum využít běžné kancelářské nástroje,
zejména Microsoft Excel a jeho doplňky. Příklady práce s daty, tvorby reportů a vizualizací.
Jak financovat podnikání ? Faktoringem...
Pavel Holík, Bibby Financial Services
Faktoring je moderní finanční služba, která uvolní vaše peníze vázané ve vystavených fakturách. Dojde
k posílení cash flow, profinancování růstu firmy, k nárůstu obratu i zisku, zvýšení konkurenceschopnosti.
Právní formy podnikání s ohledem na zákon o obchodních korporacích
Martin Macura, Macura & partner a.s.
Výběr právní formy | výhody a nevýhody jednotlivých právních forem | statutární orgán a jeho odpovědnost
| smlouva o výkonu funkce | zákaz souběhu funkcí | povinné informace na webu | povinně zveřejňované
informace.
Osobnostní PR
Michaela Lejsková, iBestof
Profesní magazín Best of přináší v elektronické podobě osvětu a povědomí o rozličných oborech formou
rozhovorů, informačních článků a pravidelných profesních setkání. Podnikáte pro zisk?
Eva Vysekalová, Daně v pohodě
Všichni podnikáme pro zisk. Opravdu je to tak? Stanovme si finanční plán a změřme svoji výkonnost. Spočítejme si reálnou nákladovost svého podnikání a zjistíme skutečnost. Dosahujeme opravdu zisku? 7
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Právo na pozornost si musíme zasloužit
Svět informací je svět naplňující moji představu o nekonečnu. Soudobý
člověk je několikanásobně více zahlcován informacemi než před sto
lety. Většinou nevyžádanými. Vypustit informaci do světa je díky online
prostředí tak snadné. Kolik lidí, než někoho zasáhne svou informací, se
sama sebe zeptá „ proč právě já mám právo chtít po oslovené osobě
tolik vzácné vteřiny, minuty, hodiny života“? Odpověď na tuto klíčovou
otázku je dobrým základem pro zodpovědné rozhodnutí.
PŘÍNOS SDĚLENÍ:
a) informace přinese oslovené osobě
užitek do pracovního nebo soukromého života. Užitek v oblasti osobního rozvoje, seberealizace, zvyšování
efektivity, úspěchu, úspor, nového
zaměstnání, zlepšení mezilidských
vztahů apod. Užitek je reálný a dostupný v blízkém čase,
b) informace je pro oslovenou osobu
nová (úplně nová nebo připomenutá, za předpokladu splnění bodu a),
c) informace představuje oslovené osobě potenciálně použitelného dodavatele, kterého vymění za stávajícího
nebo použije jako úplně nového (za
předpokladu splnění bodu a),
d) informace pomáhá oslovenému k sebepoznání.
KOMUNIKAČNÍ DÁLNICE
Je diskutabilní, zda komunikační dálnice je ještě dnes oboustranná. Příjemce,
který zpracovává informace efektivně,
se zákonitě ptá „ Proč mně to říká (píše,
volá), jaký je jeho motiv, co mně informace přinese“. Sobecky myslí sám na
sebe. Je logické, že i ten, kdo informace vysílá, myslí sám na sebe, tedy na
svůj užitek. Tímto zjištěním už jsme
jen krůček od odhalení příčiny, proč
naprostá většina komunikace končí na
jednostranné dálnici.
NAŠE SDĚLENÍ NENÍ MOTIV
Je pravdou, že oslovený se pro daný
komunikační kanál rozhodl dobrovolně.
Přece jej nikdo nenutil otevřít si noviny, zapnout internet, dívat se za jízdy
z auta po billboardech, poslouchat své
oblíbené rádio, brouzdat po sociálních
sítích, zvedat telefonní hovor, číst email
apod. Na druhou stranu je důležité mít
na paměti, že v naprosté většině případů nebylo přijímání reklamního sdělení
jeho primárním motivem. Výjimkou
jsou pouze jen čistě reklamní noviny
a letáky, kde příjemce ví předem, že
jiný obsah a smysl nemají.
TRESTUHODNÁ NEDBALOST
Někdy naopak jde informacím naproti
– sám hledá, píše si o ně, volá, klade
dotaz na chatu. Je velikou chybou, že
firmy tento zdroj podceňují. A nechovají
se k němu podle pravidel uvedených
výše v bodech a až d. Za odměnu, že
jste něco po nás chtěl, pane tazateli, se
dozvíte spoustu balastu, který jste nechtěl. Když budete šikovný, tak si v tom
marastu najdete potřebné. Většinou takto zklamaný tazatel bývá šikovný až až.
Rychle si najde někoho jiného, kdo si
privilegia odpovídat více váží.
BUDEME PLATIT
Vnímavý pozorovatel vývoje komunikace chápe, že dříve lidé platili za
informace (bylo způsobeno nedostatkem a složitostí je najít), dnes ztratily
informace cenu (pro svoji maximální
dostupnost). Svět ale nezůstane stát.
V budoucnu budou firmy lidem platit
za přijetí informace odměnu. Už dnes
se to objevuje například v kampaních
různých rádii (poslouchejte naše rádio
a máte možnost vyhrát peníze). Na
tento fenomén upozorňují například
8
autoři zajímavé knihy Karaoke kapitalismus (vydalo nakladatelství Grada
v roce 2005).
PAMATUJTE, PRÁVO OSLOVIT SI MUSÍTE ZASLOUŽIT
Na závěr malé shrnutí. Čas, který jsme
oslovené osobě sebrali, musí být vykoupen hodnotou sdělení, které od nás
získá. Pamatujte na to, až budete příště
tvořit komunikační kampaň a budete
diskutovat o motivu a obsahu. A nezkoušejte se schovat za tolik otřepané
„to je jen image kampaň, chceme se jen
připomenout nebo jej informovat, aby
o nás věděl“. Nikdo o vás nechce jen
tak bezdůvodně vědět.
Speciální poděkování Petru Vitouchovi
za názor a pomoc při tvorbě článku.
Bc. Milan Nerud
EXKLUZIVNÍ
ZÁŽITKOVÝ
PLES
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Cítím potřebu změny
Představuji pana Romana Teufela, provozovatele penziónu Ferda v Jizerských horách, jednoho z nových účastníků říjnových Veletrhů řešení.
Zajímá mě, jak s odstupem několika týdnů hodnotí svoji účast.
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy, s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co vás vedlo
k účasti?
Po pěti letech provozu jsem dospěl do
fáze, kdy cítím, že jsou potřebné změny
v systému práce. Zákazníků je teď větší
počet než když jsme začínali a je potřeba
zlepšit organizaci práce, návaznost jednotlivých činností a některé zjednodušit
a urychlit. Myslím, že než vymýšlet vymyšlené, je lepší se poohlédnout, jak to
dělají ostatní a poznatky si přizpůsobit
vlastním podmínkám a potřebám. Pozvánka na Veletrh řešení přišla právě
v době, kdy je u nás po sezoně a kdy jsem
se touto problematikou začal zabývat.
‹‹Veletrh řešení je v mnoha ohledech
jiný než ostatní konference, školení,
semináře. V čem vnímáte jeho odliš­
nost vy?
Na Veletrhu řešení mě zaujala pestrost
témat, ze kterých bylo možno vybírat,
soustředěných na jedno místo a v jeden
čas. Pokud by se člověk snažil získat
nabízené informace jednotlivě, stálo by
to mnohem víc úsilí, času a i výdajů.
Užitečné bylo krátké představení jednotlivých přednášejících, které pomohlo
při výběru workshopů, kterých jsem se
chtěl zúčastnit. Příjemná byla i účast
ostatních firem, které zde nabízely své
produkty, aniž by workshopy pořádaly.
muset ještě chvíli počkat. Nicméně účast
na Veletrhu řešení je pro mě významnou
pomocí v tom, že jsem získal představu,
jakými směry bych se měl ubírat a na které oblasti podnikání zaměřit pozornost.
‹‹Jak vnímáte networkingovou část
Veletrhu řešení. Připadalo vám, že
ostatní účastnící řeší stejné otázky
jako vy?
Vzhledem k různorodosti aktiv jednotlivých zúčastněných by se dalo očekávat,
že okruhy zájmů se příliš překrývat
nebudou. Ale opak byl pravdou. Zkušenosti ostatních jsou cenným zdrojem
informací, protože pocházejí přímo
z provozu. A právě zkušenosti jsou to,
co ve většině vzdělávacích programů
nenajdete. Tedy pokud vzdělávající sám
není úspěšným v oboru.
‹‹Vaše firma se pohybuje v oblas­
ti hotelových a gastro služeb. Trh je
etablovaný a je těžké se prosadit. Jaké
zbraně využíváte vy?
Musím přiznat, že díky charakteru provozoven v nejbližším okolí je v tomto
‹‹Kde jste se o Veletrhu řešení do­
zvěděl?
Pozvánka přišla e-mailem. Zajímavé na
tom shledávám, že právě ona mezi všemi ostatními upoutala mou pozornost
a byla to právě ona, která vedla k efektivnímu získání potřebných informací.
‹‹Jak užitečné jsou získané informace
pro váš byznys?
Protože jsem teprve na začátku cesty
ke změnám, na konkrétní akci si budu
10
směru situace zde příznivá. Každý z nás
má cílovou skupinu zákazníků poněkud
odlišnou a tak se spíše doplňujeme.
Samozřejmě na to ale nemůžeme spoléhat a našim zákazníkům se při pobytu
snažíme vytvořit rodinnou atmosféru
při zachování profesionálního přístupu.
To, že nemalý počet z nich se k nám
opakovaně vrací, nám naznačuje, že se
nám to minimálně z části daří.
‹‹Čím své zákazníky překvapíte
v roce 2015?
Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění
úrovně ubytování i vybavenosti pro
hosty. Příští léto mimo jiné najdou
hosté na zahradě další zařízení na hraní pro naše malé zákazníky, kteří to
stávající velmi rádi využívají. Jejich
rodiče se zatím mohou občerstvit v zahradní terase a své děti mít stále pod
dohledem.
‹‹Mohou se účastnící příštího Veletr­
hu řešení těšit, že vás potkají?
Věřím, že mojí účast na příští akci nepřekazí žádná nečekaná událost a budu
mít možnost načerpat další podněty pro
svoje podnikání. Děkuji za pozvání na
váš Veletrh řešení a přeji vám ať ty další
jsou neméně tak úspěšné, jako byl tento.
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Něco k zamyšlení: Odvaha podnikat
Ptám se lidí okolo na názor, který si
udělali o podnikání. Zaměstnanců,
nezaměstnaných, maminek na rodičovské, sotva opeřených absolventů
našeho vzdělávacího systému i lidí
ve věku kdy si užívají zaslouženého
odpočinku.
Otázka zní: Jakým způsobem si vyděláváte
na svoji životní úroveň. Proč to tak děláte… Vyhovuje vám
tento způsob? Chcete ho změnit?
Drtivá většina odpovědí je ve smyslu, že jsou v zaměstnání,
jsou ohodnoceni méně, než si zaslouží (jinými slovy že mají
malý plat), šéf to dělá špatně, mají málo času na rodinu –
zjednodušeně řečeno nevyhovuje jim tento způsob… a šok
na závěr – NECHTĚJÍ ho změnit.
Důvody jsou pořád obdobné – nevědí, co by dělali, nevědí,
kde vzít kapitál do startu a nemají čas, kdy by podnikali.
Čtvrtou odpovědí je, že nemají odvahu.
Můžu poukázat i na studie v zahraničí, s výsledky velmi
srovnatelnými. Obava, strach – jinými slovy chybí odvaha
k podnikání.
Já podnikám celý život, více či méně úspěšně, jak si zasloužím. Odvahu musíte mít možná před skokem na padáku
z letadla, nebo bungee jumping…
Zkusme si představit sportovce, třeba skokana o tyči. Přemýšlí o tom, jestli má odvahu? Sprinter přes překážky –
přemýšlí před skokem přes překážku o obavách (co když
nepřeskočím, co když spadne překážka…)? Nebo naopak má
cíl za kterým jde? Sen, který mu dává smysl. Kam kouká ten
sprinter, na každou překážku před sebou nebo za cílovou
pásku (kde se vidí na prvním místě)?
Jsem přesvědčený, že odvaha podnikat je zakletá v tom,
zda máte dostatečně velký sen, čeho chcete dosáhnout.
Ono není ani tak podstatné CO budete dělat, ale PROČ to
budete dělat. Čím větší sen a cíl máte, tím menší a méně
nebezpečné se překážky zdají… a i jsou. Napište si své sny
na papír, čtěte si v nich pravidelně. Důsledkem bude menší nebo žádný strach. Nevěříte, že to funguje? Najděte ve
svém okolí úspěšného člověka a zeptejte se ho. Pokud bude
ochoten se podělit o svá tajemství úspěchu, bude mezi nimi
i sepsaný seznam snů a cílů. Zjistíte, že se musel učit podnikat, vzdělávat, musel číst, poslouchat a jako nezbytné vám
sdělí, že přebýval v pozitivním prostředí plném úspěšných
lidí. Proč? Protože vše se dá naučit. Učit se podnikat a být
úspěšný se naučíte od lidí, kteří podnikají a jsou úspěšní.
Od kohokoli se naučíte jen a vždy to, co umí.
Zbavit se strachu z podnikání je věc jednoduchá, nikoli však
snadná. A jde to. Pokud se bojíte, jděte do toho, akce je to,
co léčí. Pasivita vede k neúspěchu, aktivita k úspěchu.
Výběr je svobodnou volbou každého z nás.
Petr Červinka
autor pracuje v oboru realit a práce s lidmi
Co pro vás znamená pocit, že něco
nedopadne dobře?
Tento pocit může mít obsah potenciálu
strachu, obav, pochybností i sebeklamu.
Chcete být součástí růstu svého podnikání?
Je na místě připustit, že existuje něco jako Duch moudrého
podnikání. Tichým nasloucháním této fyzicky nehmotné
inteligence objevíte, že v lidském nitru existují inteligentní
části JÁ. Tyto části pracují pro vás, přiznáte-li jejich existenci.
Moudrý duch podnikání a část „JÁ – PRAVÉ ŘEŠENÍ“ vnímají pravost, jsou osvobozené od pocitů destruktivních stop.
Při tichém oslovení své JÁ části zvané Pravé řešení dochází
k přirozenému propojení intuice s oblastí srdce.
Vrozená inteligentní část moudrého ducha vždy ví, jak dál,
dokonce i v situacích, u kterých si myslíme, že je nemůžeme
ovlivnit.
Právě v těchto bezmocných situacích je zde výzva pro něco,
čím můžeme přispět, i když to nevnímáme lidskými smysly
příznivě.
Odstup získaný vnitřním ztišením poskytuje nejen vhled
do podstaty problému, ale hlavně:
–– odvahu smýšlet, že se tak děje pro vyšší dobro všech
zúčastněných,
–– odvahu myslet se 100% bdělostí,
–– odvahu rozlišovat pomocí intuice,
–– odvahu situaci uchopit srdcem.
Oldřiška Kališová
www.alternativnistudio.cz
Partneři časopisu:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
www.muffinybrno.cz
Polep firemního automobilu
Ukázky vizuálního stylu
11
Marketingové inspirace
č. 7 / 2014
Směrem k michelinské
hvězdě
Představuji Lucii Vychodilovou ze společnosti Hotel Golf, jednou z nových
účastnic říjnových Veletrhů řešení. Zajímá mě, jak s odstupem několika
týdnů hodnotí svoji účast.
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy. Co vás
vedlo k účasti?
Veletrhu řešení jsem se zúčastnila především ze zvědavosti. Zajímalo mě, v čem
je pojetí tohoto veletrhu jiné. Také jsem
chtěla zjistit, zda se na trhu objevila
nějaká zajímavá služba, která by mohla
být využitelná pro hotel.
‹‹Veletrh řešení je v mnoha ohledech
jiný než ostatní akce. V čem vnímáte
jeho odlišnost vy?
Podle mého názoru je zde kladen větší důraz na praktickou využitelnost.
Hodně se dbá na efektivní rozdělení
programu a workshopů.
‹‹Kde jste se o Veletrhu řešení do­
zvěděl?
Účast na Veletrhu řešení mi byla doporučena prostřednictvím obchodního
klubu BforB.
‹‹Jak užitečné jsou získané informace
pro váš byznys?
Získané informace jsou pro hotelový
byznys velmi dobře využitelné.
‹‹Jak vnímáte networkingovou část
Veletrhu řešení. Připadalo vám, že
ostatní účastnící řeší stejné otázky
jako vy?
Protože byli účastníci z rozdílných oborů, každý řešil trochu odlišné otázky.
Na druhou stranu byl díky tomu networking přínosnější.
‹‹Vaše firma se pohybuje v oblas­
ti hotelových a gastro služeb. Trh je
etablovaný a je těžké se prosadit. Jaké
zbraně využíváte vy?
Hotel Golf se snaží jít cestou osobního
přístupu ke klientům. Dbáme na vysokou kvalitu služeb a vstřícný přístup
personálu. Díky tomu se k nám mnoho
hostů z řad turistů i korporátních klientů pravidelně vrací.
‹‹Čím své zákazníky překvapíte
v roce 2015?
V roce 2015 plánujeme další etapu rekonstrukce, hotelových prostor a změnu
nabídky restaurace. Společně s novým
šéfkuchařem chceme vykročit směrem
k michelinské hvězdě.
‹‹Mohou se účastnící příštího Veletr­
hu řešení těšit, že vás potkají?
Pokud mi to časová kapacita dovolí,
ráda se zúčastním i dalšího Veletrhu
řešení.
Bc. Milan Nerud
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
REDAKCE
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a sazba:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených
technik.
www.veletrhreseni.cz
12
personalistika
účetnictví
právo
marketing
osobní rozvoj
VELETRH řešení VII.
ekonomika
informační technologie
dotace
Podnikat chytře a s odvahou
skladové hospodářství
bankovnictví
únor 2015
PODNIKAT
CHYTŘE A
Brno 5. 2. 2015
Praha 10. 2. 2015
Plzeň 11. 2. 2015
Třinec 17. 2. 2015
S ODVAHOU
Představíme chytrá a praktická řešení, která podpoří vaše podnikání
a také příběhy podnikatelů, kteří je použili. Budou z oblasti:
personalistiky, práce s lidmi – řízení a motivace, marketingu – jak zaujmout a motivovat zákazníky,
financí - jak financovat podnikání, moderního autoparku, realitního trhu,
osobního rozvoje, práce s daty a databázemi, IT bezpečnosti a dalších
Sledujte www.veletrhreseni.cz nebo si napište o blžší informace na email [email protected]
Do předmětu napište Veletrh.
dopolední
program
Časové schéma veletrhu
9.30–10.00
Registrace účastníků
10.00
Zahájení
10.05–11.00
Pětiminutové prezentace
11.00–11.15
Přestávka
11.15–12.00
Pětiminutové prezentace
odpolední program
12.30–14.50 Individuální konzultace
15.30
Slosování cen
15.40
Zakončení
12.30–13.00
odborný workshop
13.00–13.30
odborný workshop
13.30–14.00
odborný workshop
14.00–14.30
odborný workshop
14.30–15.00
odborný workshop
15.00–15.30
odborný workshop
Download

7 / 2014 - Veletrh řešení