Marketingové
číslo 5 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
říjen 2014:
Brno Praha Plzeň
VELETRH řešení VI.
Aktuální otázky podnikatelů
2
Veletrh řešení V.
3
Zaměstnanci jako ambasadoři na facebooku
4
7. profesní setkání magazínu Best of
5
Přivážím Paříž do Znojma
6
Nové projekty
7
8
krátké prezentace, workshopy,
individuální konzultace
9
10
Naším posláním je zlepšovat finanční
gramotnost v České republice
Veletrhy řešení druhé generace
Když zákazník sám volá,
tedy stojí o to s námi hovořit
O čem jsou Veletrhy řešení...
Marketingové inspirace
Veletrh řešení –
č. 5 / 2014
trhy se mění, změňte se i vy
V květnu a červnu 2014 proběhly další Veletrhy řešení. Tentokrát jsme se zaměřili na hledání způsobu jak a kdy
reagovat na tržní změny. Dal jsem dohromady myšlenky, které mně připadaly nejvíce užitečné.
„
Správný reklamní dárek způsobí až mnohaletý
reklamní efekt a hlavně velikou emoci.
Petr Svoboda, Speed Press
„
Příjemné pracovní prostředí ovlivňuje náladu
a ta následně pracovní výkon.
Dana Šmídová Křesinová – DK Design
„
Moderní event manažer musí koordinovat až
sedm různých nástrojů a to mu bere podstatný
čas, který by měl věnovat účastníkům eventu.
Jaroslav Škrabálek – Takeplace.eu
„
Úspěšní podnikatelé mají odvahu dát svým
zákazníkům až 80 % svého know how zdarma
a komunikovat s nimi velmi plnohodnotný obsah.
Petr Popek – Cesta podnikatele
„
Jen 20 % návštěvníků www stránky čte, ale na
video se podívá 80 % návštěvníků.
Oldřich Brýža – TVF
„
Facebook umí velmi přesně cílit na segment
zákazníků dle vašich představ a charakteristik.
Jaroslav Korčák – MoAdversiting
„
Pokud jsou jasně definované cíle a očekávání,
mohou být cloudové služby velmi užitečné.
Vojtěch Krejčíř – Hexageek
„
Umíme dodat studenta přesně podle vašich
představ a potřeb.
Jan Čada – Univerzita Tomáše Baťi
„
Zásadní změnou v novém občanském zákoníku
je velká volnost obou smluvních stran a bezformálnost průběhu uzavírání vztahů.
Tomáš Kintr – AK Doležal & Partners
“„
“„
“„
„
“
„
“
„
“
„
“
„
“
“
Moderní kontaktní centra kumulují více komunikačních nástrojů.
Patrik Pavel – UniCall
“
Kampaně na sociálních sítích jsou velmi přesně
měřitelné!
Stanislav Julíček – Pria
“
Při tvorbě každého webu je potřeba znát odpovědi na základní otázky!
Petr Bechyně - Webstory
“
Profesionál zná svou odbornost (co a jak) filozofii (proč) a ekonomiku.
Jana Ženatá – HUYS LAVJAN
“
Společenská odpovědnost nezvyšuje cenu podniku, ale zvyšuje jeho hodnotu.
Zdenka Vymětalová – CSR Zlín
“
Nebraňte zákazníkům, aby vám volali. Zákazníci
volají, protože volat chtějí. Naopak telefonát je
příležitost, dejte telefon na web na viditelné místo.
Pavel Cenek – OptimSys
“
Nebraňte svým zaměstnancům být na facebooku. Naopak udělejte z nich své ambasadory.
Gabriela Sedláčková – NEWTON Media
“
Hlavním úkolem podnikatelských klubů je
měnit atmosféru podnikání v ČR.
Jana Havlíčková – BforB
“
Další myšlenky najdete na dalších
stranách časopisu.
Video ke shlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?v=dwWDevQ3ThE
2
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
Zaměstnanci jako ambasadoři na facebooku
Představujeme Gabrielu Jičínskou – koordinátoru vzdělávacího a rozvojového centra společnosti NEWTON Media. Jedné z firem, která prezentovala své řešení na posledním Veletrhu řešení v Praze a Plzni. Zajímalo
nás, jak se lidé staví k potřebě vzdělávání v oblasti sociálních služeb.
‹‹Sociální sítě jsou top tématem současné doby, stačí
tento fenomén na naplňování vašich kurzů nebo je
potřeba ještě kousek něčeho
přidat?
Určitě nestačí, neboť institucí, které se věnují vzdělávání
v marketingovém využití sociálních, je celá řada. My se
snažíme jít cestou maximálního přizpůsobení se zákazníkům v jejich požadavcích, tak aby jim
školení přinesla co nejpraktičtější informace. Snažíme se o zákazníky pečovat
a nabízet jim dlouhodobou podporu
(například po každém školení nabízíme
konzultace – 1 hodinu zdarma). Mohou
se na nás kdykoliv obracet a pokud
můžeme, rádi poradíme.
‹‹Lidé považují nespoutanost a dynamiku sociálních sítí za výhodu. Jak
proti této výhodě vnímají
informace, které přinášíte
na svých kurzech, kdy se
snažíte vnést do sociálních
sítí pravidla, etiketu a řád?
Sociální sítě jsou pouze
jedním (a určitě čím dál
výraznějším) kanálem komunikace a jenom jednou
z možností, jak sebe nebo
svoji firemní značku propagovat. Ve skutečnosti se
ale vůbec neliší od jakéhokoliv jiného
pojetí marketingu a komunikace. Poslední věty, kterými zakončujeme naše
školení, zní: určete si váš cíl, promyslete,
k čemu chcete, sociální sítě využívat,
napište si tento cíl na kus papíru a mějte
je neustále před očima pokaždé, když
na sociální síti komunikujete. Nakonec
platí všude, sociální sítě nevyjímaje, že
v jednoduchosti je krása. Naopak jasné
ukotvení a jednoduchý rámec pravi-
del jsou mnohem lepším sluhou svého
pána, než ona zmiňovaná živelnost.
‹‹Ve své prezentaci na Veletrhu řešení
jste hodně mluvili o zapojení zaměstnance jakožto ambasadora firmy na
sociálních sítích. Mají účastníci vašich
kurzů praktické zkušenosti se zapojováním zaměstnanců?
Můžu říci, že u firem, které se rozhodly
využít uzavřeného školení a proškolily
všechny relevantní zaměstnance, je to
na jejich sociálních sítích hezky vidět.
Už jen tím, že školení jejich zaměstnance
navnadilo „si hrát“ a zkoušet a zapojit
se i svými vlastními podněty. Sociální
sítě by měly bavit a pokud zaměstnance
baví zapojit se do propagace firmy tímto
způsobem, je to určitě dobře. Však to
může i pozitivním způsobem posílit
vztah k firmě.
‹‹Čeho se v oblasti sociálních sítí můžeme dočkat v nejbližších letech a jaké
nové kurzy připravujete?
Sociální sítě jsou tak dynamické, že
těžko lze předvídat cokoliv na několik
let dopředu. Jisté je, že už se staly běžnou a přirozenou formou komunikace
a pravděpodobně tomu tak bude i nadále. Co se týče naší firmy, rádi bychom
se zaměřili v dalším směřování právě
na firemní kurzy pro zaměstnance,
kteří nejsou správci firemních profilů,
ale běžnými uživateli. A dále bychom
chtěli rozšířit naši nabídku o mnohem
komplexnější podporu klientů. Kromě
školení a monitoringu, také analytickou
podporu aj.
‹‹Na závěr čtenářům prosím prozraďte, která nová myšlenka vám nejvíce
utkvěla v hlavě během dvou Veletrhů
řešení, kterých jste se účastnila?
Líbil se mi projekt Takeplace.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
www.newtonmedia.cz
3
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
7. profesní setkání magazínu Best of
Dne 2. června 2014 se v Design­
hotelu Elephant Prague uskutečnilo v pořadí již 7. profesní
setkání magazínu Best of. Pořádající profesní magazín tak
přinesl další z možností, kdy
se spolu mohou lidé z různých
profesí setkat, lépe se poznat
a seznámit s některými z profesí,
o kterých mohou všichni čtenáři
číst na stránkách www.ibestof.cz
již čtyři roky.
Oběma organizacím, hostům a celému projektu přispěl svým požehnáním a moudrými slovy farář z Moutnic
u Brna René Strouhal.
Na pódiu vystoupila šansonová zpěvačka Renata Drössler, flétnistka Žofie
Vokálková a duo Martin Chobot a Filip
Sázavský. Programem provedl elegantní a dobře naladěný moderátor Lukáš
Langmajer.
Hosté si mohli v průběhu odpoledne
prohlédnout celou řadu prezentací. Například vernisáž obrazů streetartové
fotografky Jitky Kopejtkové, způsob
archivace DNA – Mettinum, svatební
výzdobu vozu Peugeot 508 v provedení GT z autosalonu Peugeot Kopecký
a prostor hotelu dekoroval florista Ivan
Šablatúra, pardubický perník, Českou
inovaci, která představila aktuálního
vítěze s projektem Světlo propouštějící
beton, body scanning 3D GANG, mak-
ro fotografie Petry Krausové, módní
tvorbu návrhářky Marie Zelené, která
oblékala také pořadatelku Michaelu
Lejskovou.
Klára Čiperová předvedla zájemcům
rychlou zdravotnickou pomoc. Ochutnávku kávy Sisel, kterou zajistil distributor Vratislav Dědoch a barista Martin
Tomášek. Welcome drink a degustaci
vín provázel odborným slovem ředitel
Chateau Lednice Jindřich Sobota. Pekárna Kompek nabídla celou řadu sladkých
a slaných dobrot a o hladu rozhodně
nikoho nenechal Designhotel Elephant
Prague, který zajistil pestrý a chutný
catering. O pěkné dárky pro účinkující
a hosty se postarala firma Aloxxi a EP
line s.r.o, dovozce kvalitních hraček.
4
Odpolední čas přál také rodičům s dětmi, o které se staral tým Baby Office
v dětském koutku postaveném v jednom ze salonků v blízkosti konané akce.
Za Podporu projektu patří poděkování
generálním partnerům Designeholetu
Elephant a autosalonu Peugeot Kopecký. Dále pak hlavním partnerům,
společnosti Relmost, Czech Masters,
dovozci hraček EP line s.r.o., pekárně
KOMPEK, Sisel Kaffe a vinařství Chateau Lednice.
Více zde: www.ibestof.cz
Foto: zdroj ibestof.cz
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
Přivážím Paříž do Znojma
Není sporu, že Paříž je Mekkou krásna.
Celý svět netrpělivě čeká na trendy,
které přicházejí z Paříže. Staletí zdokonalování a jemného citu s nádechem
červeného vína a melancholických tónů
harmoniky v nás vytvořily touhu, alespoň na pár minut být živým svědkem.
Být součástí galerie živých obrazů krásy, kterých je možné se dotknout, které
jsou k vám až ve vyzývavé blízkosti.
Jen na pár vteřin se zasněte a přidejte se
ke mně a prožijte ten neopakovatelný
prožitek.
Na podzim roku 2013 jsem se rozhodla
udělat důležitý krok ve svém podnikání.
Tím krokem byla certifikace členství
v mezinárodní prestižní asociaci La
Haute Coiffure Francoise. Byla jsem
si vědoma faktu, že moji zákazníci si
prostě zaslouží služby světových kvalit
a že jedině touto cestou jsem schopna
jim je přivést.
pár přednášek a jedu domů. Pro mě to
bylo jiné. Vše jak z kouzelné pohádky,
snu, ze kterého se člověk nechce probudit. Opravdu, ač mi to nebudete věřit,
je krásno a estetično cítit v Paříži na
každém kroku. Svůj piedestal módní
slávy si právem zaslouží.
Už cestou zpět jsem myslela na své
zákazníky. Těšila jsem se na každou
příležitost představit vše, co jsem se
naučila a vše, co je součástí poslední
kolekce. Vždyť v čem je jiná česká žena?
Je snad méně důležitý český muž než
jeho francouzský kolega? Nemyslím.
I oni mohou cítit kousek toho lehce
sladkého a voňavého prožitku z Paříže.
Někomu může připadat, že přeceňuji
význam toho, jak člověk vypadá a že
zapomínám na duchovní a duševní rozměr člověka. Ale opak je pravdou. Není
náhodou, že lidé, na které přenesu jen
malý střípek svého pocitu, svého prožitku z Paříže, se stávají po kadeřnickém
zásahu, který ctí a respektuje všechny
zásady asociace HFC, malým živým
obrazem krásy. Jak navenek, tak uvnitř.
Členstvím v asociaci La Haute Coiffure
Francoise začíná veliký závazek. V žádném případě nejde jen o samolepku na
dveřích a po nás potopa. Já osobně pevně věřím, že i mé kolegyně, berou toto
členství velmi vážně. Nutí nás nikdy
nepřestat na sobě pracovat. Nespokojit
se jen tak s… Každý, kdo se rozhodne
vstoupit do dveří našeho salónu, musí
již při vstupu cítit, že je vítaným hostem. Vítejte na Boulevard Saint Michel.
A věřte, nevěřte máte můj slib, že to tak
zůstane navždy.
Gabriela Lorenc
www.galeriegl.cz
Moc se mi zalíbilo poslání asociace,
které v sobě nese jak vysokou profesionalitu, tak kus umění. A kadeřnické
služby mezi umění právem patří. Byla
jsem pyšná na fakt, že jako první budu
moci ve svém regionu představit nejnovější trendy, které se před pár dny
zrodily v Paříži.
Pak už události vzaly rychlý spád. Pár
formalit, trochu mailové komunikace,
zabalit dva kufry a cesta do Paříže, na
kterou jsem se moc těšila. Je zvláštní, jak
rychle utíká čas, když prožíváte naplnění svých životních snů. Možná by si někdo řekl, no tak co, převezmu certifikát,
podívám se na přehlídky, poslechnu si
„
Bojíme se psát, protože jsme již od školy naučení na hodnocení a velikou sebekontrolu.
Dnes se píše jinak než před 10 lety. Základem
úspěchu je příběh.
Zdeněk Kurica – rovAn PROMO STUDIO
“
„
5
Celý život jsme velmi ovlivněni hodnocením. Ve škole, v rodině, v týmu. Koučink
podporuje lidi v tom, aby si uvědomili svůj
potenciál. To, co skutečně v nich je.
Lenka Šlajsová – Havi Consulting
“
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
Nové projekty:
Zapomeňte na vysoké účty za elektřinu
V České republice již několik let vzniká
inovativní a ekologický byznys. Pěstování japonských topolů, které patří mezi
rychle rostoucí dřeviny, se prosazuje
nejen mezi zemědělci, ale také mezi
všemi lidmi toužící ulevit fakturám za
energie.
Japonský topol byl speciálně vyšlechtěn a díky svému raketovému růstu ho
můžete sklízet každé 3 roky na štěpku
a každých 5 až 6 let na dřevo. A pak
s ním topit v kotli nebo krbu. Sklízet ho
můžete opakovaně, protože jeho kmen
vždy obroste znovu. A vy tak získáte
levné dřevo téměř na celý život!
Zjistěte, jak se stát v dnešní době nezávislými na komerčních zdrojích energie.
V této knize najdou tipy k nezaplacení
všichni ti, kteří vytápí dům, chatu, firmu, halu, sklady, mají zahradu nebo
pozemky či topí dřevem a nebaví je
platit vysoké účty za energie. Přejete
si být energeticky nezávislí a třeba si
i přivydělat nebo začít vlastní byznys
s japonským topolem, pak v této knize
najdete užitečné tipy, které se osvědčily
i jejím autorům a pěstitelům tohoto
rychle rostoucího stromu.“
Více zde http://www.japonskytopol-prodej.
cz/japonsky-topol-pestovani-kniha-jiz-v-prodeji/
6
„
Moderní call centra se mění na kontaktní
centra spojující více komunikačních nástrojů.
Patrik Pavel - UniCall
„
Zákazníci reagují na Enplug displeje velmi
pozitivně, protože potřeba dělit se o zážitky
je přirozená.
Rastislav Brenčič – Enplug.eu
„
Nejčastější remarketingová strategie souvisí
s návštěvníkem, který předčasně opustil
nákupní košík. Důležité je správné načasování oslovení.
Jan Fencík – Acomware
“
“
“
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
Naším posláním je zlepšovat finanční
gramotnost v České republice
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co je pro vás
motivem se na Veletrhy řešení vracet?
Veletrhy řešení jsem objevil díky členství
v úterním brněnském klubu Business
for Breakfast, které jsou stálým partnerem Veletrhů. Jsou to tak především
obchodní partneři a v mnoha případech
i přátelé v jedné osobě, které jsem díky
networkingu poznal a se kterými se na
dalších vydáních opakovaně potkávám.
Zároveň rád poznávám nové lidi a zajímavá řešení v oblastech technologií,
osobního rozvoje a moderních způsobů
propagace a toto vše mi pravidelná
účast na Veletrzích řešení přináší.
Představujeme Marka Odehnala, finančního a pojišťovacího
makléře ze společnosti Allrisk
s.r.o, jednoho z nejvěrnějších
účastníků všech Veletrhů řešení. Zajímalo nás, co jej k tomu
vedlo.
‹‹Potkal jste na předchozích Veletrzích nějaké zajímavé lidi? Čím vás
obohatili?
Ano, i když je pravda, že řada představovaných řešení může být i slepou
uličkou a pouhým startupovým nápadem bez delší životnosti. Jako nejsilnější
ideu zatím hodnotím zaměření firmy
Neogenia a její způsoby využití všudypřítomných SMS zpráv pro nesmírně
efektivní marketingové účely. Hodně se
mi na posledním Veletrhu líbil i nápad
„živého banneru“ Enplug a inspirativní
příspěvek mého dlouholetého kamaráda Zdeňka Kurici.
‹‹Pojišťovací a finanční trh je plný
různých služeb a produktů. Běžný
občan se v tom nevyzná. Jakými způsoby mu v tomto nelehkém úkolu
pomáháte?
Se svými klienty mluvím vždy tak, aby
pochopili a uvědomili si právě probírané téma. Nenadužívám proto zbytečně
odborné terminologie, nezahlcuji je čísly, grafy a obecnými parametry. Představuji jim praktické příklady z reálného
života a konkrétní užitek dané služby
právě pro ně a jejich rodinu. Důvěra je
samozřejmě základ, chci ale, aby klient
i sám chápal proč jsme pro něj společně
vybrali právě to které řešení. Naším posláním je zlepšovat finanční gramotnost
v České republice.
7
‹‹Co vy osobně děláte pro svůj osobní
rozvoj?
Je to pro mě důležité téma a věnuji mu
hodně času. Chodím na řadu tématických seminářů, čtu knihy, nechávám se
inspirovat. S vedením naší společnosti
to navíc cítíme stejně, a tak jsem velmi rád i za pravidelné vnitrofiremní
workshopy na toto téma. Stejným směrem s důrazem na osobní rozvoj chci
vést i svůj vlastní tým spolupracovníků, který aktuálně dotvářím a doplňuji
o vhodné kandidáty.
‹‹Na jaké další produkty se mohou
zákazníci těšit v nejbližších měsících?
Během léta představíme unikátní Majetkové pojištění Allrisk, které klientovi
přinese k ochraně domu či bytu a jeho
vybavení navíc zcela zdarma řemeslné
služby do domácnosti jako elektrikáře
nebo instalatéra 24/7 stejně jako záruční
a pozáruční servis domácích spotřebičů
včetně zakoupení zcela nových v případě jejich neopravitelnosti.
‹‹Mohou se budoucí účastnící příštího
Veletrhu řešení těšit, že vás potkají?
Určitě minimálně jako návštěvníka.
Chtěl bych se ale zapojit i jako jeden
z řečníku a představit návštěvníkům
naše revoluční pojištění právní ochrany
Rodinný právník, komplexní krytí celé
rodiny za měsíční cenu dvou lístků
do kina, které v návaznosti na Nový
občanský zákoník dodává zcela nový
rozměr vymahatelnosti práva a ochraně
spotřebitele v naší zemi.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
Veletrhy řešení druhé generace
Setkání lidí, kteří hledají nové
výzvy, s lidmi, co mají nové řešení. O co kratší o to intenzivnější historii má projekt Veletrh
řešení. Od ledna 2013 proběhlo
patnáct setkání, celkem v šesti
městech. Stovky podnikatelů,
marketérů, obchodníků či manažerů poprvé prožilo nový model,
který nemá v ČR obdoby. Děkuji
všem partnerům, prezentujícím
a účastníkům. Bez všech těchto
skupin by Veletrhy řešení nebyly.
Z pozice pořadatele bych mohl být na
své dílo hrdý a zpomalit. Hrdý rozhodně jsem, ale o zpomalení nemůže být
žádná řeč. Prvních patnáct Veletrhů
řešení představovalo hlavně marketingová témata. Informační potřeby podnikatelů jsou však daleko širší. Soudobý
podnikatel musí mít přehled v personalistice, marketingu, právu, ekonomice, dotacích, bankovnictví, IT nebo
skladovém hospodářství. A přitom se
tyto oblasti neustále mění a komplikují.
Smekám svůj pomyslný klobouk před
všemi podnikateli a podnikatelkami,
kteří se s tímto nelehkým úkolem se
ctí perou. Rozhodl jsem se dodat jim
informace a řešení z většiny oblastí,
o kterých jsem psal, naráz během jednoho setkání.
Proč hned snižovat ceny? Jak zlepšit komunikaci ze zákazníky?
Jak hledat talenty a rozvíjet členy týmu?
Jaký informační, ekonomický a marketingový systém je
pro nás nejlepší?
Jak nejlépe nastavit smlouvy a právní dokumenty?
Jak restartovat podnikání a najít nové zákazníky?
8
Na tyto a další otázky budeme odpovídat!
Říjen 2014
Brno, Praha, Plzeň
Kompletní program jednotlivých měst
bude stanoven do 15. 7. 2014. Budeme
vás informovat v dalším vydání.
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
Když zákazník sám volá,
stojí o to s námi hovořit
Představujeme Pavla Cenka, jednatele společnosti OptimSys, prezentujícího na Veletrhu řešení v lednu i červnu 2014. Jeho celoživotním
tématem je technická a procesní stránka telefonické péče o zákazníky.
Zeptali jsme se jej na zkušenosti s tímto komunikačním nástrojem
z praxe.
‹‹Jednou z hlavních myšlenek z vaší
prezentace na Veletrhu řešení byl tvrzení „pokud vám zákazníci chtějí volat, nebraňte jim v tom“. To mně přijde
absurdní. Máte zkušenosti, že tomu
tak v některých firmách je?
Telefonát může přijít prakticky kdykoliv, vyruší vás od práce, přetrhne nit,
naruší odpočinek. Proto snaha směrovat zákazníky k méně rušivým komunikačním kanálům vypadá na první
pohled celkem logicky a v praxi se s ní
setkávám. Občas plánovitě, častěji spíše
formou „pasivní rezistence“.
Přitom telefonát je skvělý nástroj pro
upevnění vztahu se zákazníkem nebo
prodej. Zejména když zákazník sám
volá, tedy stojí o to s námi hovořit
a má na to čas. Telefonát je osobní, interaktivní a lze v něm dobře pracovat
s emocemi. Email nebo facebook nejsou
v žádném případě modernější náhrada.
‹‹V českých firmách příliš nefunguje systémový přístup k řízení firmy.
Co v rámci telefonické péče získají
firmy, které se pro systémový přístup
rozhodnou?
Systémový přístup lze chápat ve dvou
rovinách. První se soustředí na obsah
telefonátu a jako systémový přístup
vnímám systematický trénink telefonických komunikačních dovedností.
Druhá rovina, kterou se zabývá společnost OptimSys, zahrnuje technickou
a procesní stránku telefonování a jeho
počítačovou podporu. Tedy například
jak zařídit, aby se hovor dostal k člověku, který může volajícího kvalifikovaně
obsloužit, jak naložit s hovorem, který
nikdo obsloužit nemůže, jak efektivně
uchovávat a předávat informace apod.
Systémové řešení se neobejde bez zavedení nástrojů, s jejichž pomocí je možné
hovory směrovat a automaticky obsluhovat, případně nahrávat a ve větších
řešeních volání integrovat s dalšími
IT systémy. Zároveň musí být možné
snadno upravovat nastavení a pružně
tak reagovat na změny.
Takové nástroje potom umožňují rozumně řešit výše zmíněný rozpor mezi
dostupností pro zákazníky a potřebou
klidu na práci a odpočinek. Zaměstnanci se nestanou otroky telefonní linky
a přitom dokážou zákazníkům poskytnout péči, se kterou budou spokojeni.
Kromě toho získají firmy nástroj, jak
měřit a vyhodnocovat kvalitu telefonické péče o zákazníky, což je základ
pro další zlepšování.
‹‹Pokud mluvíme o telefonické péči
o zákazníky, mnozí si pod tím představí call centra. Přitom vaše řešení
zasahuje hlavně do vnitřních procesů
řízení péče a pomáhá zabránit chybám
a ztrátám. Je pro podnikatele, se kterými jednáte poprvé, problém pochopit,
co se změní, když vaše nástroje a doporučení zavedou?
Rovnice telefonická péče o zákazníky = call centrum pochází z dob, kdy
vybavení pro počítačové zpracování
9
telefonních hovorů bylo velmi drahé
a dostupné jen pro velké firmy a profesionální call centra. Dnes je situace zcela
odlišná a právě ve firmách, kterým se
nevyplatí vyčlenit tým pouze na telefonování, může naše řešení znamenat
výrazný posun, protože oblast telefonování zatím nijak neřídí. Principy řešení
a jeho přínosy však nejsou notoricky
známé, proto je vysvětlování a šíření
osvěty důležitá součást naší práce.
‹‹Během debat s lidmi ze svého okolí
občas narazím na téma automatický
hlas. Telefonát s automatem. Jaký Vy
sám máte postoj k této části vaší nabídky?
Klasické hlasové automaty mám rád asi
stejně jako většina populace, tedy vůbec.
V naší nabídce existují ale i různé modifikace, které jsou podle mého názoru
zajímavější, např. odchozí hlasové automaty pro distribuci hlasových zpráv,
hlasování a ankety, hlasové automaty se
syntézou a rozpoznáváním řeči apod.
‹‹Na jaké novinky a služby se mohou
firmy těšit v nejbližších měsících?
Možnosti našich produktů neustále rozšiřujeme. Brzy se naši zákazníci dočkají
mobilní aplikace pro řízení své telefonní linky nebo modulu pro distribuci
hlasových zpráv s možností využití
syntézy řeči.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 5 / 2014
O čem jsou Veletrhy řešení...
https://www.youtube.com/watch?v=dwWDevQ3ThE
Koho jste mohli vidět ve Zlíně...
https://www.youtube.com/watch?v=YRAHqRrpIQU
https://www.youtube.com/watch?v=2HYoh74Dl0c
REDAKCE
https://www.youtube.com/watch?v=PAfdl7AbcYU
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a sazba:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených technik.
www.veletrhreseni.cz
Partneři:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
10
www.muffinybrno.cz
Download

inspirace - Veletrh řešení