Marketingové
číslo 4 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
květen–červen 2014:
Brno Zlín
Praha Plzeň
VELETRH řešení V.
Trhy se mění, změňte se i vy
8 krátkých prezentací, 8 workshopů,
8 stolů pro individuální konzultace
Paspův sál
2
Mysli a pracuj
3
O moderním pojetí cateringu
5
Hledáme, hledáte?
6
Vlastní kancelář jako
marketingový nástroj?
7
Novinky
8
O networkingu s Kamilou Zárychtovou
9
Něco k zamyšlení: Financování na úvěr
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
Mysli a pracuj
Motto či životní krédo, které provází úspěšné podnikatele. Podnikatele,
kteří mění svět. Dvě krátká slova, dvě části spojených nádob. Jedna
bez druhé nedává smysl. Slova jsou nositeli obsahu – pokusme se do
hloubky definovat obsah. V podstatě se jedná o procesy.
MYSLI – tvoř, hledej řešení, neustále
se ptej, boř dogmata, nevěř a ověřuj.
Nikdy se nespokoj se stavem, který je.
Průběžně reaguj na změny.
PRACUJ – vytvářej aktivity naplňující
cíle, podporující směr, kam míříš. Konkrétní, měřitelné, jednoznačné aktivity.
Vtip a kouzlo efektivity je v propojení
obou částí. A v neustálém opakování
obou procesů. Absence jednoho vede
k neefektivitě.
Popišme si, co se v takovém případě
děje:
Mysli a nic
Gejzír myšlenek, nápadů, inovací a vizí.
Cesta je cíl = inovování je cílem samo
o sobě. Desítky projektů jsou odsouzeny
k potupné postupné smrti, protože se
nikdy nedočkají svého konce. Pohled
zvenčí přesto může vypadat jako, že se
dějí velké věci. Adrenalin by se z firmy
dal vyvážet, ALE… Přesto tomu časem něco začne scházet. To „něco“ se
jmenuje provozní kapitál. Dojdou totiž
zdroje. Tím, že nic není dotaženo, nic
také nevydělává. Lidé se začnou ptát
po odměně. Pro samotného myslitele
je odměnou myšlení. Pro ostatní, kteří
„pouze“ naplňují cizí vizi, už tolik motivující není. Nadšení vystřídá únava.
Časem se takový tvořitel stane přítěží
a zvítězí pragmatismus.
Pracuj a nic
V dětství jsem od rodičů slýchával
„když budeš tvrdě pracovat, budeš se
mít dobře“. Mnoho lidí dnes velmi tvrdě
pracuje. Své práci věnuji čas (běžné jsou
15hodinové aktivity), zdraví a rodinu.
A přesto nejsou úspěšní. Proč? Protože
na tom, co dělají a jak to dělají, nezměnili za posledních X let vůbec nic.
A čárku, ani jeden krok. Odsoudili se
tak k opakování stejných chyb. Stejné
chyby vedou ke stejným – resp. k ještě
horším – výsledkům. Pátá položená
otázka stejnému (ne)zákazníkovi zaslouží stejné, páté odmítnutí a čas běží.
Práce bez podložení silnou myšlenkou,
hodnotou je práce s malou efektivitou.
Mysli a pracuj
Pracuj jinak, protože jsi v rámci myšlení
přišel na to, co se změnilo a úspěšně ses
tomu přizpůsobil. Kdo myslí a pracuje,
je vždy o krok před ostatními. Protože
je první, který přichází s novým nápadem, produktem, postojem k dané věci.
Ostatní jsou pouze odsouzeni k jeho
následování a sběru toho, co zbude.
Mysli a pracuj – spojené nádoby v rukách a hlavách úspěšných!
Jedním z důvodů, proč pořádám Veletrhy řešení, je, že jejich princip a filozofie
je pravým naplněním tohoto kréda.
Pouhé navštěvování konferencí plnící
třetí šuplík (poznámkový) nedává smysl. Jenom promítnutí nápadů do praxe
a nejlépe ve spolupráci s odborníky
z praxe dává smysl.
ŠEST důvodů proč říct ANO
účasti na Veletrhu řešení
ANO, chci pro sebe co nejvíce užitečných informací v co nejkratším čase.
ANO, chci o své firmě jednat s odborníky s prokazatelnou praxí a výsledky.
ANO, chci se od nich dozvědět vše o aktuálních trendech.
ANO, naše firma potřebuje účinné internetové i tradiční marketingové nástroje.
ANO, chci na akci, která je výborně dostupná (Brno, Zlín, Praha, Plzeň).
ANO, rád se poznám s lidmi, kteří se chtějí rozvíjet a kteří chtějí rozvíjet své firmy.
2
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
O moderním pojetí cateringu
Představujeme Petra Faita, manažera marketingu a obchodu ve společnosti F&B Catering. Společnosti, která se specializuje na akce v krásném
prostředí Paspova sálu v Praze na Smíchově. V květnu 2014 v tomto
reprezentativním prostředí proběhne v pořadí již pátý Veletrh řešení.
‹‹Zeptali jsme se pana Faita na jeho
zkušenosti s cateringem 21. století.
Náš obor je v tomto ohledu velice složitý. Jako všude jinde musíme jít s dobou,
abychom si udrželi stálé a získali nové
klienty. Firmy dnes šetří, kde mohou,
a tak často upouštějí od spolupráce
s agenturami. To je pro nás, jako pro
cateringovou společnost, o něco náročnější. Nejen, že musíme klienta uspokojit v jeho požadavcích na kvalitu občerstvení a servisu, které rok od roku
stoupají bez ohlednu na růst cen, ale
také nám přibývá práce s organizačními záležitostmi. Ty řešíme napřímo
s klientem, který kolikrát nemá tušení,
jak se v praxi taková akce organizuje.
Přes to všechno se snažíme, aby od nás
odcházeli všichni spokojení a nejlépe
se k nám opět vrátili. Třeba jen díky
flexibilnímu a osobnímu přístupu.
‹‹Můžete čtenáře trochu uvést do historického rámce Paspova sálu? Kdy
vznikl a jaké akce v něm v minulosti
probíhaly?
Naše prostory se nacházejí přímo v budově pražského pivovaru Staropramen.
Paspův sál a přilehlé prostory jsou tedy
v provozu prakticky od zahájení vaření piva, mluvíme o období kolem
roku 1871. Nejprve sloužily pouze pro
účely pořádání výročních setkání zaměstnanců pivovaru. Posléze zde byla
otevřena pivovarská hospoda a začaly
se zde pořádat společenské akce i pro
veřejnost, například tzv. „čaje“, které si
řada čtenářů může pamatovat ze svého
mládí. Před pár lety se nám naskytla možnost tyto prostory provozovat
a za pomoci původního pivovarského
rázu sálu se snažíme do podvědomí
lidí dostat nejen prostor jako takový,
ale také naše cateringové služby, které
zde realizujme.
‹‹Dnešní svět je posedlý online komunikací. Jak vnímáte význam pořádání
živých setkání?
Z obchodního hlediska samozřejmě jako
nutnost. Jdeme ale s dobou a pokoušíme
se pomocí sociálních sítí, webových
aplikací a dalších výdobytků moderní doby být s potenciálními i stálými
klienty co nejvíce v kontaktu. Spojení
cateringu a online komunikace je opravdu potřebné, přeci jen se k nám většina
klientů dostane právě touto cestou. Na
druhou stranu online vánoční večírek
či konferenci pro dvě stě osob prakticky nelze zorganizovat. Možná ano, ale
rozhodně bez našeho skvělého guláše,
čepovaných piv a dalších pochutin.
‹‹Cateringové služby nabízí mnoho
firem. Jaký je váš recept „ jak umocnit
zážitek“ účastníků?
Jak už jsem zmínil, snažíme se ke klientům přistupovat co nejvíce individuálně. Spoléháme na osobní přistup
a flexibilitu.
3
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
Rostoucí nároky a požadavky toto přímo vyžadují, i když
ne každý to tak vnímá. Jako přidanou hodnotu nabízíme
našim klientům poskytnutí prostor bez nájemného, ovšem za
předpokladu zajištění gastronomických služeb z naší strany.
‹‹Nakolik jsou vaše prostory flexibilní? Jaké různé varianty
konferencí či společenských akcí je možné u vás uspořádat?
Jediné, co nedokážeme klientovi upravit na míru, jsou dispozice prostor. V rámci vlastního mobiliáře a inventáře jsme
vybaveni až na 250 hostů (pokud se tedy bavíme o kapacitě,
aby každý host měl vlastní místo k sezení), celková kapacita
prostor je až tři sta osob. Prostory otevíráme pouze „na klíč“
každému klientovi zvlášť, jsme tedy schopni vyjít vstříc všem
individuálním požadavkům. V případě, že nestačí naše standardní vybavenost, můžeme se spolehnout na služby našich
stálých subdodavatelů. Umíme tedy realizovat konference,
firemní večírky, svatby a další podobné události.
‹‹Paspův sál se nachází vedle Staropramenu. Nedá mně
se nezeptat na Váš osobní vztah k pivu?
Pokud se bavíme o Staropramenu, člověk si těžko vybírá. A to
v tom kladném slova smyslu. Nabídka pražského pivovaru
je velmi pestrá, od tradičních českých receptur přes belgické
speciály až po moderní ovocné beer mixy a nealko limonády,
které sládci připravují, si musí vybrat přeci každý. Osobně
volím zpravidla Staropramen Ležák, tedy světlou dvanáctku.
vztahům s jednotlivými klienty, které jsou nás prioritou
a nesmírně si vážíme všech, kteří k nám zavítají, a všemi
dostupnými prostředky usilujeme o to, aby od nás odcházeli
do jednoho spokojeni, jak jsem již podotkl v úvodu.
‹‹V květnu 2014 proběhne v Paspově sále Veletrh řešení –
setkání odborníků s podnikateli. Mohou se účastníci těšit,
že se na něm s vámi potkají?
Určitě mohou, snažím se být přítomen na všech akcích, které
pořádáme. Nejen z důvodu kontroly, ale především kvůli
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
4
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
Nová rubrika: Hledáme, hledáte?
Připravili jsme pro vás novou rubriku hledáte, hledáme“ zde budeme pravidelně publikovat personální
inzerci. Pokud máte zájem zveřejnit zdarma svůj
inzerát pište na email [email protected]
Ing. Oto Strmiska
Tel.: 724 116 553
Email: [email protected]
Bydliště: Brno
Praxe
Vzdělání
2011 – do současnosti
Account Manager, Citibank Europe plc., Centrála společnosti, Praha
• akvizice 97 firem do partnerského programu Citi a Gold
Club (slevy a benefity pro klienty Citibank; Citi Club –
přední komunikační nástroj pro prodej Citi kreditních
karet)
• budování a rozvoj dlouhodobých vztahů s 112 obchodními
partnery
• spolupráce s partnery na 5–8 mkt kampaních měsíčně,
(emailing, bannerová reklama, remarketing, direct mail,
branding, exkluzivní komunikace vybraného partnera
klientům, další)
• jednání s TOP managementem firem
• významné akvizice top značek: KFC, Tommy Hilfiger,
SCANquilt, Prospekta Moda CZ, Knihy Dobrovský, další
• 2012, 2013 nejlepší plnění obchodních cílů v 5 členném
obchodním týmu
• Od ledna 2014, vedení 4 členného týmu, externích agentur na svěřených projektech (development partnerských
programů, mkt kampaně)
2009–2011: Ing., Management a marketing
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu
a ekonomiky, Zlín
2010–2011: Erasmus, Business administration
Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Izmir, Turecko
2006–2009: Bc., Management a marketing zahraničního
obchodu Evropský polytechnický institut, Kunovice
Certifikáty, jazykové znalosti
2009: Výkonný manažer – řízení malých a středních firem
Evropský polytechnický institut, Kunovice
2005: Certificate in English Cambridge ESOL – PET
ILC International House, Brno
Řidičský průkaz: A, B – aktivní řidič
Angličtina
• Plynulá pokročilá znalost
• Obchodní korespondence, obchodní jednání
Němčina
• Mírně pokročilá znalost
2009–2011
Account manager – částečný úvazek, ORS PLUS s.r.o., Brno
• obchodní jednání, komunikace s B2B zákazníky
• příprava dokumentace pro výběrová řízení
• řízení montáže v místě realizace
Zájmy
• Cestování, Kynologie
• Sport – horská cyklistika, fotbal, squash, snowboard
2008 – 4 měsíce
Catering Coordinator, 75 MAIN, New York, USA
• realizace cateringových služeb, eventů
• vedení pracovního týmu
S panem Strmiskem jsem osobně spolupracoval v rámci
jednoho projektu a mohu jej doporučit! Je velký profesionál.
2007 – 4 měsíce
Catering Assistant, 75 MAIN, New York, USA
• příprava cateringových služeb, eventů
Milan Nerud
5
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
Vlastní kancelář jako
marketingový nástroj?
Otázku, zda spadá vzhled a vybavení kanceláří, resp. pracovních prostor, do oblasti corporate identity, nebo
lze kanceláře či jednací místnosti pojmout také jako jeden z marketingových nástrojů, otevírá nový portál
www.kancelarsnu.cz. Musíme brát totiž do úvahy, že dojem, který naše pracovní prostředí dělá na klienty,
ovlivňuje také náš business. A to je zásadní. Nemluvě o tom, že je zde mnoho prostoru pro komunikaci jak
s klienty, tak s vlastními zaměstnanci.
„Pokud patříte mezi ty, kteří musí chodit
na jednání do různých firem, jistě mi dáte
za pravdu, že mnohé kanceláře firem nejsou
svým způsobem na návštěvy obchodních
partnerů příliš dobře vybaveny. Design je
nudný ne-li žádný, barevnost a celkový styl
vůbec nekoresponduje s tím, co o sobě či
svých produktech firma říká,“ vysvětluje
důvody vzniku tohoto specializovaného
webu Jana Girgašová z agentury Badyan, která je tvůrcem projektu Kancelář
snů (www.kancelarsnu.cz). „V jednacích
místnostech často chybí části základního
vybavení, takže si nemáte kam pověsit
kabát, připojit notebook či nenápadně se
během jednání podívat, kolik je hodin. Tyto
neútulné prostory pak negativně ovlivňují atmosféru jednání a vztah k firmě. To
chceme postupně měnit a dávat firmám
inspiraci, jak si budovat moderní a příjemné pracovní prostředí, představit trendy
v oblasti kancelářských potřeb, techniky
a vybavení.“
Zaměstnanci se někdy
za svou firmu i stydí
vu. Je to prostě důkaz úcty a celkové
firemní kultury. Zanechat pozitivní
dojem v podobě stylové a inspirativní
kanceláře či zasedací místnosti, je důkaz
toho, že modernost, originalitu a jiné
atributy firma dodržuje nejen na papíře
a prezentovaných produktech.
Kancelář musí být funkční a nesmí finančně ruinovat
Mnoho lidí se obává, že pojmy jako
design, elegance, styl, originalita…
jsou spojeny s neúnosnými finančními nároky. Tak tomu není. Smyslem
kvalitního interiéru není investice do
netradičních desigových výstřelků
a experimentů architektů. Atraktivní
a funkční kancelářský prostor lze zařídit z běžně dostupných prvků, které se
vkusně sladí a oživí nutným vybavením
v zajímavých barevných či tvarových
provedeních.
Je logické, že sami od sebe, asi ideální
podobu funkční kanceláře či zasedačky nevytvoříte. Proto, zatímco vy jste
specialisté na svůj obor, existují také
designérská a návrhářská studia, která
vám poradí s vaším interiérem. Pokud
Smutným faktem je, že špatná úroveň
interiéru kanceláří někdy dokonce žene
zaměstnance k tomu, že se za firemní
prostory stydí a zákazníky zvou na
jednání raději do kaváren a restaurací na
neutrální půdu. To ovšem není ideální
řešení. Jednak tyto schůzky mimo firmu
práci prodražují (nejen za konzumaci,
ale také spotřebou času na cestování
apod.) a také firmě ubírají možnost
k další komunikaci a navázání užších
vazeb s obchodními partnery.
Pokud firma dbá na správný design
a vybavení, dává tím klientům najevo,
že připravena a těší se na jejich návště-
6
byste to však chtěli přece jen zkusit
sami, pak pro vás má portál Kancelář
snů nejednu radu a inspiraci.
Vyplatí se investice do redesignu interiéru?
Rozhodně ano. Zatímco my sami nedostatky v naší kanceláři cíleně přehlížíme, naše návštěvy je odhalí po prvních
krocích. A hlavní argumenty, proč se
designem a vybavením více zabývat?
‹‹Správně vybavené a uspořádané
kanceláře navozují v zaměstnancích
pohodu a zvyšují jejich výkon.
‹‹Moderní a funkční kanceláře lákají
nové kvalitní zaměstnance a při možnosti výběru zaměstnavatele se stávají jedním z faktorů, proč si vybrat
danou firmu jako zaměstnavatele.
‹‹Stylové a příjemné jednací místnosti
pomáhají budovat vztahy s obchodními partnery a získávat přízeň nových zákazníků.
Co si myslíte vy, má podoba kanceláří
a zasedaček vliv na pověst a marketing
společnosti?
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
Novinky
Michael J. Mauboussin
Dvakrát měř,
než rozhodneš!
Jak se vyhnout myšlenkovým chybám
v rozhodování
Kniha amerického investičního stratéga,
behaviorálního ekonoma a kognitivního
psychologa, určená nejen podnikatelům
a investorům, kteří chtějí přijímat lepší
rozhodnutí, probírá obvyklé myšlenkové chyby, jichž se při rozhodování
dopouštějí vysoce inteligentní pracovníci odborných profesí. S využitím příběhů a případových studií prezentuje
pravidla umožňující takovým chybám
předcházet a rozpoznat situace, v nichž
byste měli „měřit dvakrát“ – znovu se
zamyslet a přijmout rozhodovací strategie, které jsou mnohem efektivnější,
třebaže mohou být v rozporu s vaší
intuicí.
Management Press, brož., A5, 224 str.,
389 Kč, ISBN 978-80-7261-270-3
www.mgmtpress.cz
1. VOX a.s. Získejte komplexní přehled o HR oblasti: PERSONÁLNÍ AKADEMIE je
aktuální, řeší v praxi diskutované oblasti. Všechny semináře cyklu vedou lektoři
s dlouholetou praxí v HR oblasti s obsáhlými lektorskými zkušenostmi i poznatky
z praxe. www.hrvpraxi.cz
Socionika — Osobnost, Týmovost, Spolupráce
Představuji nový a perspektivní obor aplikovaných společenských věd – socioniku, která si v Česku získává své místo. Socionika zlepšuje mezilidské vztahy,
sebehodnocení, rozvíjí talent dětí, toleranci k ostatním, pomáhá realizaci v práci
a v kolektivu. Věnuji se jí sedmým rokem a absolvoval jsem školicí programy
ve škole Použitelné socioniky Eleny Udalové v Moskvě a nyní jsem lektorem
kurzů pro firmy i veřejnost. Jaký je základní přínos socioniky?
Celý život se potkáváme s množstvím lidí, kteří na nás působí svými postoji
a názory. Každý z nás má osobitý pohled na svět, ovlivněný tím, čím si v životě
prošel. Proto jsem si začal klást otázky: Proč se ke každému nemůžu chovat stejně? Proč musím na každého mluvit jeho vlastním jazykem? Proč je informace,
vyjádřená naprosto srozumitelně, druhým člověkem nepochopena, a když mu ji
sdělí trochu jinými slovy někdo další, hned porozumí?
Tyto otázky mě při cestách po Ukrajině a Rusku přivedly k socionice, která mě
nadchla tím, že na ně nabízela odpovědi. Dnes už vím, že rozdílnost našich povah
je dána přirozenými zákony, které jsou v nás hluboko zakódované, stejně jako
množství dalších vědeckých, sociálních či jiných zákonitostí. Zaměření na tyto
vnitřní zákony lidské psychiky a podobnosti mezi jednotlivými lidmi zformuloval ve svých pracích C. G. Jung v roce 1921 v díle Typologie osobnosti, která
byla základem pro práce Aušry Augusty, Litevky, která v jeho díle pokračovala
v 70. letech na východě a díky ní se tato typologie dostala k široké veřejnosti.
Pokud máte chuť zjistit svůj talent na základě podložených a dlouhodobě prověřených znalostí, jste vítání na našich akcích. Martin Másilko
Nativní mobilní aplikace, proč a kdy?
AKCE pro čtenáře: Váš lepší web či
eShop už do 14 dnů, s individuálním
designem, a za překvapivě příznivou
cenu! Volejte prosím 730 607 508, nebo
zadejte do kontaktního formuláře na
www.Symplio.cz kód MI5 a získejte od
nás SEO poradenství ZDARMA!
Pod nativní aplikaci rozumíme takovou aplikaci, kterou je potřeba do mobilního
zařízení instalovat. Není tedy pouhým zobrazovačem dat, ke kterému je nutnou
podmínkou připojení k internetu a poskytuje (téměř) komplexní funkcionalitu,
vždy a všude.
Příkladem využití nativní aplikace může být hra, katalog, samostatní služba. Při
každém použití by se zbytečné stahoval velký objem stejných dat. Díky nativní
aplikací se tomu můžeme jednoduše vyhnout. Zároveň je důležité, že díky nativní aplikaci, máme mnohem širší možnosti využití funkcí telefonu jako GPS,
kamera a jiné.
Naopak příkladem, kdy je vhodné využít pouhý zobrazovač dat, jsou v reálném
čase stahované noviny a aktuality ze serveru a jiné většinou textový formáty,
Jejich informační hodnota je mnohem vyšší, než náklady spojené se stahováním
a aktualizací častěji měnících se dat.
http://dactylgroup.cz
7
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
O networkingu s Kamilou Zárychtovou
Představujeme Kamilu Zárychtovou zakladatelku Business for Breakfast
v České republice. Projektu, který slaví již páté výročí. Zeptali jsme se
paní Zárychtové na podrobnosti.
‹‹Online marketingové nástroje zabírají většinu odborných časopisů a konferencí. Jak v tomto kontextu vnímáte
význam networkingu?
Obecně networking jsou aktivity, které
vedou k navazování, budování a udržování vztahů na osobní úrovni. A v tomto je obrovská přednost networkingu
– je to marketing na osobní úrovni.
A ten je vždy nejlépe fungující. Online
marketingové strategie jsou fajn, sama
je používám na osvětu networkingu
a šíření myšlenky BforB, ale co se týče
obchodu, své nezastupitelné místo na
trhu má osobní jednání a udržování
vazeb na osobní úrovni.
‹‹Projekt BforB slaví v ČR páté výročí.
Na jakou tradici, paní ředitelko, navazuje? Existuje v ČR nějaká srovnatelná
platforma?
Je tomu skutečně tak, v září 2014 oslavíme páté výročí provozu podnikatelských klubů BforB v ČR. Za dobu,
co jsme poprvé vkročili do ČR s tímto
unikátním marketingovým nástrojem,
se trh na poli networkingu rozvinul.
V dnešní době se již setkáváme s net­
workingovými akcemi a dalšími net­
workingovými kluby pro podnikatele.
Dovoluji si ale tvrdit, že žádný z těchto konceptů se nedá srovnat s tím naším. Buďto je cílem těchto aktivit jiný
druh networkingu, naše BforB kluby
se specializují zejména na „referenční
networking“, nebo jsou založeny na jiných modelech fungování. Takže i v této
době zůstává projekt BforB platformou,
která je svým způsobem a fungováním
jedinečná.
‹‹Pravděpodobně se shodneme, že
základním stavebním kamenem networkingu jsou emoce. Jaký je váš
recept jak dosáhnout těch žádoucích?
Myslím si, že kladná emoce je základem pro každý obchodní vztah, který
navážete a udržujete. Na základě toho,
jak se ostatním s vámi pracuje, se rozhodují, zda do takové spolupráce půjdou
8
znovu a znovu a zda vás budou chtít
seznámit se svým váženým okruhem
kontaktů nebo zda vás někomu doporučí. Já osobně se při každém setkání
snažím působit tak, abych si já i druhá
strana mohla říct – to bylo fajn setkání a měli chuť se se mnou zase někdy
potkat. Při každém jednání je pro mě
cílem, aby to skončilo win win situací.
Razím pravidlo, že klíčem k úspěchu je
„správný přístup“ a mnohokrát se mi
osvědčilo, že styl „jak vám mohu pomoci“ byl tím nejsprávnějším a přinesl
mi mnoho dobrého.
‹‹Networking je dnes velmi často
skloňované slovo. Přesto se domnívám, že se jedná o nástroj, který je
v ČR v začátcích. Existuje více druhů
networkingových akcí a pro kterou
příležitost jsou vhodné?
Je báječné, že se dnes networking již
často skloňuje. Když jsem vstoupila
s BforB do ČR, tak mnoho podnikatelů
nevědělo, co to networking je a nebo
měli o networkingu naprosto mylnou
představu, např. že networking se rovná
multilevel marketingu, což není pravda.
Marketingové inspirace
Já osobně tedy vidím obrovský pokrok a velký kus cesty, který jsme ušli.
A mám velkou radost, že nyní se můžeme bavit o tom, že existuje několik druhů networkingu – je to další fáze osvěty.
Velmi stručně řečeno, existují 4 druhy
networkingu – mixer networking, pravidelný otevřený networking, všeobecný
networking a referenční networking.
Velmi obecně, na všech typech těchto
akcí můžete získat kontakty na nové
lidi a díky jim tak získat nový byznys.
Rozdílem je však cíl jednotlivých akcí,
průběh, okruh účastníků a pravidelnost
setkávání, a to vše ovlivňuje efektivitu
výsledku, který můžete z těchto akcí
získat. Podrobněji o těchto typech akcí
se zmiňuji v online škole networkingu,
která v současné době probíhá na portálu Asociace malých a středních podniků.
‹‹Jaké jsou vaše vzpomínky na začátky BforB v letech 2009–2010? Jak se
vyvíjí váš projekt dnes po pěti letech?
Můj dojem je, že je to tak strašně dávno, že si na to snad ani nepamatuji.
Ale, když se budu trošku snažit, tak si
vzpomenu, že to nebylo pro mě vůbec
jednoduché. Vrátila jsem se po 5 letech
z Velké Británie, skočila jsem rovnýma
nohama do podnikání, investovala jsem
značné peníze do master licence a začala rozvíjet byznys, po kterém nebyla
poptávka. Navíc jsem se rozhodla začít
v Praze, kde jsem neměla žádné kontakty a tenkrát jsem bydlela asi 130 km
za Prahou. Ale povedlo se a dnes mám
kolem sebe již 9 nejbližších kolegů a jejich týmy, se kterými společně rozvíjíme
naše podnikatelské kluby BforB v různých městech v ČR. Budovat BforB je
nádherná práce, protože naší vizí je
změnit podnikatelské prostředí v ČR
k lepšímu.
A po těch několika letech již vidím
výsledky naší práce, slyším od našich
členů, co se jim všechno podařilo díky
spolupráci se členy klubu a mám z toho
velkou radost a vím, že to má prostě
cenu.
č. 4 / 2014
‹‹Na závěr nám prosím prozraďte,
paní ředitelko, jaké jsou vaše plány na
nejbližší léta? Na co se mohou podnikatelé v ČR těšit?
V dalších letech bychom velmi rádi
rozšířili BforB do všech krajů v ČR,
aby každý podnikatel v ČR měl příležitost získávat byznys díky doporučení a efektivní práci se svým okruhem
kontaktů. Zjistili jsme, že náš systém
BforB je velmi efektivní prostředek pro
firmu, která chce pečovat o svůj okruh
kontaktů na osobní úrovni a namísto
honu na nové a nové kontakty, raději dělat více byznysu s těmi, které už
kolem se dávno mají. Otevřeme tedy
9
novou formu spolupráce – firmy si
budou moci „pronajmout“ náš BforB
systém pro svoji firmu a výhradně pro
své kontakty. Plánujeme taktéž další
publikace, jako je naše aktuální Online
škola networkingu, které podnikatelům
pomohou uchopit networking pevně do
svých rukou a pracovat s ním efektivně.
A v neposlední řadě se podnikatelé mohou těšit na spoustu otevřených networkingových večírků a dalších aktivit, na
kterých mohou získat nová doporučení,
která se obrátí v byznys.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 4 / 2014
Něco k zamyšlení: Financování na úvěr
Zrychlení. V dnešní době vidíme všude – v soukromém i pracovním
životě. Ve všech jeho úrovních. Netrpělivost. Nemáme čas čekat na
výsledek. Vše chceme hned. A je to tak snadné! Vše můžeme mít hned!
Poznáváte se? Nebo někoho z vašeho okolí? Symbolem tohoto zrychlení
a netrpělivosti by mohlo být i úvěrové
financování. Je to nešvar dnešní doby?
Nutnost? Nebo jen zkratka k vytouženému cíli?
Na úvěrování není v zásadě nic špatného. Je to služba úzce spojená s bankovním systémem. Kde je po něm poptávka, tam se zákonitě musí objevit. Od
založení první banky, kde si lidé mohli
ukládat své majetky, je již jen krůček
k okamžiku, kdy bankéři začali tyto ma-
jetky půjčovat dál. A další krůček, kdy
si uvědomili, že mohou půjčit více, než
ve skutečnosti mají ve svých trezorech.
A od té doby se tak děje, že se nám to
stalo naprostou přirozeností a denním
chlebem. Náš dnešní ekonomický systém je na této logice půjčování peněz,
které neexistují, přímo postaven. Je to
těžko pochopitelné, ale ano – pokud si
půjčujete peníze z banky, tyto peníze
neexistovaly a byly vytvořeny z ničeho,
jsou bankou zajištěny jen malým procentem z vkladů (tzv. systém částečných
rezerv).
Dějiny peněz nám pravidelně ukazují postupný, k závěru až exponenciální růst zadlužení, který je ukončen
„nějakou reformou“, při které dochází
k masivnímu přesunu bohatství. A současnost nám přináší mnoho signálů, že
předlužení začíná být celosvětovým
problémem.
Úvěrové financování ale není jednoznačně výhodné nebo nevýhodné. Financování na úvěr je dostupné jako
služba, každý by měl zvážit, zda je to
služba potřebná v daném okamžiku.
Nakonec nic jiného než daný okamžik
řídit nemůžete, budoucnost je vždy
nejistá. Úvěr, stejně jako to říkali naši
předci o ohni, může být dobrým pomocníkem, ale špatným pánem. Zvažujte
proto, zda se vyplatí být trpělivý a nechat život i podnikání plynout svým
tempem nebo má pro vás výrazně zajímavější efekt získání mimořádných
finančních prostředků z úvěru, čímž sice
dosáhnete svých cílů dříve, ale zatížíte
svoji budoucnost.
Z pohledu finančního poradenství se
doporučuje volné finanční prostředky
vhodně investovat s výhledem zajímavého zhodnocení a na nákup např.
nemovitosti volit levné úvěrové zdroje.
Protože jsou nyní skutečně levné. Pokud
poměřujeme efektivitu vlastních a cizích
zdrojů, dávám jim za pravdu. Ale pozor
– znovu opakuji: ne vždy tomu tak bylo
a ne vždy tomu tak bude.
Jednoznačnou radu k financování na
úvěr tedy čekat nemůžete. Pro někoho
v daný okamžik výhodné, pro jiného
cesta do dluhové pasti. Vždy se vyplatí použít jiné české rčení „dvakrát
měř, jednou řež“, neboť financování je
to rychlé, následky však dlouhodobé.
Poradit se s finančním poradcem proto
vždy doporučuji, minimálně vám ukáže
jiný pohled na situaci a vy se tak budete
moci zodpovědně zvolit nejvhodnější
řešení právě pro vás.
Jakub Šimonovský, www.zafin.cz
10
VELETRH řešení V.
Trhy se mění, změňte se i vy
květen–červen 2014
Praha
Plzeň 27. 5. 2014
Brno
28. 5. 2014 3. 6. 2014
Zlín
5. 6. 2014
ZNÁTE SVŮJ TRH? JAK SE ZMĚNIL ZA POSLEDNÍCH PÁR LET?
• POTŘEBY, HODNOTY A NÁKUPNÍ ZVYKY ZÁKAZNÍKŮ,
• TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY
• NOVÉ DISTRIBUČNÍ CESTY
• PRÁVNÍ ZMĚNY
CO DĚLAJÍ FIRMY, KTERÉ ROSTOU A EXPANDUJÍ NA NOVÉ TRHY?
Přivedeme odborníky, kteří mají zkušenosti z praxe! A opět, jak je naším
zvykem: žádné dlouhé přednášky, krátké prezentace a hodně networkingu.
Přihlaste se www.veletrhreseni.cz
REDAKCE
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a sazba:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených technik.
www.veletrhreseni.cz
Partneři:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
www.muffinybrno.cz
Download

4 - Veletrh řešení