Mnoviny
ariánskolázenské
6. březen 2014 Ě číslo 5. Ě ročník II. Ě cena 15 Kč
NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled‘sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart
Pavlína Jíšová
v Mariánských Lázních
Přátelé folku zbystřete. 14. března do
Mariánských Lázní zavítá první dáma
českého folku PAVLÍNA JÍŠOVÁ. Podařilo se nevídané. Pavlína přijede do
Mariánek se svou skupinou nejen zahrát,
ale dojde zde i k atraktivnímu křtu jejího
zbrusu nového CD „To já písnička“.
Pavlína
Jíšová se
hudbě věnuje celý život.
Výraznou
jihočeskou
osobností
se stala především jako
zpěvačka
folkové
hudby
a příbuzných
žánrů.
Její hlas je možné slyšet na více než
šedesáti albech. Své písně, texty a hudbu představuje především ve své kapele Pavlína Jíšová a přátelé, ve které se
také doprovází na akustickou kytaru.
V současnosti se kromě aktivní koncertní činnosti věnuje prezentaci hudby
v Českém rozhlase v Českých Budějovicích v pravidelné hudební relaci „Folková
jíška Pavlíny Jíšové“, kterou připravuje
jako scénáristka a moderátorka. Koncert
proběhne v kině Slavia 14. března, od
19:30, vstupné činí 150 Kč.
Jiří Chval
J
Jarní
í ples
l
Akordeonového orchestru
Alexandra Smutného
Bohuš Matuš Mirákl
taneční
č í skupina
k i
Concordia Band
Mexico
2014
4
představeníí nadcházejícího
d há jí íh turné
t é
sobota 15. března v 19,00 hod,
Společenský dům CASINO
předprodej v CK Richtertour - informace o předprodeji na tel. č.: 603 805 430 nebo na webu
www.akordeonovyorchestr.cz
PARTNEŘI
mariánskolázeňských novin
V tomto čísle si přečtete:
Počasí nám pomáhá
Ledviny a sárnutí
Î Národní týden trénování paměti
Î Kulturní přehled
Î Edwardovy stálice
Î Pecha Kucha Night
Î Sportovní zprávy
Î
Î
Muzeum otevírá sezónu
novou výstavou
Paní Kamila Cretan a dudák Martin Hoang Chinh Nguyen na koncertě pro děti a rodiče.
Symfonický
koncert pro děti a rodiče
V pátek 14. února se v Městském divadle Mariánské Lázně konal další
z koncertů určených nejmenším posluchačům. Tentokrát byl koncert
připraven ve spolupráci Západočeského symfonického orchestru a ZUŠ
Fryderyka Chopina.
Na úvod zazněly dva ze Slovanských tanců A. Dvořáka. Další skladba byla netradiční
a zajímavá – Concertino pro dudy od českého skladatele 20. století Františka Domažlického. Jako sólista se v této skladbě představil dlouholetý člen folklórního souboru
Martin Hoang Chinh Nguyen. Před provedením Concertina došlo i na krátké představení
nástroje v podání moderátorky koncertu Kamily Cretan a sólisty. Ten potom Concertino
zahrál s jistotou a profesionálním nadhledem.
Ve druhé části koncertu vystřídal za dirigentským pultem šéfdirigenta Martina Peschíka sbormistr Olimpiu Cretan a k ZSO se přidal pěvecký sbor Canzona.V jejich podání
nejprve zazněla hudba Miroslava Raichla a lidová píseň Na tom Bošileckým mostku.
Pro orchestr obě tyto skladby aranžoval O. Cretan. Na závěr koncertu zazněla směs národních písní v úpravě Otakara Jeremiáše. Na závěr ještě následoval přídavek a bylo obdivuhodné, kolik i docela malých dětí v zaplněném divadle dokázalo program koncertu
pozorně sledovat až do posledního potlesku.
(PČ)
Nová kniha Vladimíra Párala
Ing. Vladimír Páral, inženýr – chemik a mariánskolázeňský občan, se řadí
k nejvýznamnějším a nejčtenějším českým spisovatelům 20. století.
Je autorem desítek próz. Proslavil se zejména knihami
Soukromá vichřice, Profesionální žena, Milenci a vrazi.
Podle jeho knih vznikla řada filmů. Po dvacetiletém odmlčení přichází Mistr Páral s novým skandálním dílem.
Kniha o biči je mrazivým příběhem o moci a sexu i o moci
sexu. Vzrušující novela navazuje na znepokojivé romány
jako Historie od Pauline Reage, Venuše v kožiše od Leopold von Sacher-Masoch či Trestanecká kolonie Franze
Kafky.
Křest, autogramiáda Vladimíra Párala a beseda se spisovatelem proběhla ve středu 26. 2. v KNIHY DOBROVSKÝ Arkády Pankrác za účasti herečky Ivy Pazderkové.
Autogramiády se uskuteční i v dalších městech české republiky – v Brně, Olomouci, Ostravě..
Městské muzeum v Mariánských Lázních
si v tomto roce připravilo výstavu s tajuplným názvem „Ukryto v depozitáři“.
Výstava představuje zajímavosti, které
byly dlouhá léta ukryté v depozitáři muzea, a návštěvníci nyní budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si soubor
neobvyklých, vzácných a také úsměvných
předmětů.
Zajímá vás, jak vypadaly lázeňské upomínkové předměty z počátku 20. století?
Víte, jak vypadala stará chebská světnice
z dnešního hotelu Monty, kterou s oblibou
navštěvoval i anglický král Eduard VII.?
Pamatujete si, jak vypadaly boby, na kterých se závodilo na místní bobové dráze?
To vše a mnoho dalšího se dozvíte po
návštěvě muzea v Mariánských Lázních.
Výstava je určena všem návštěvníkům,
kteří se nejen chtějí dozvědět něco z dějin Mariánských Lázní a okolí, ale také si
prohlédnout věci, které byly našimi předky používány k běžné denní potřebě. Současně s otevřením výstavy budeme čtenáře
Mariánskolázeňských novin týdně seznamovat s příběhy nejzajímavějších předmětů. Srdečně zveme na vernisáž výstavy
s výkladem ve čtvrtek 13. března v 18:00
hod. v městském muzeu.
ANKETA
MLN č. 5 - Jste spokojeni
s čistotou a zajišťováním úklidu
v Mariánských Lázních?
Ano (21)
Mohlo by to být lepší (43)
Ne (175)
CELKOVÝ POČET HLASŮ: 239
Najdete nás na facebooku
facebook.com/MarianskolazenskeNoviny
Vycházíme každých 14 dní
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 20. března 2014
(Příspěvky posílejte do pátku 14. 3. do 12.00 hodin.)
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
OPĚT SE NEČERPALO…
Na posledním jednání zastupitelstva (4. března) se objevil návrh rozpočtového opatření, které se týkalo rozšíření parkovacích ploch – Panská Pole.
Konkrétně šlo o rozšíření parkovacích ploch v Janáčkově ulici a rekonstrukce a rozšíření parkovacích ploch v Mánesově ulici, dohromady za 4.260.000 Kč. Tento projekt
byl v rozpočtu města pro rok 2013 a nestihl se realizovat. To se stává. Koaliční zastupitelé odhlasovali, že se tedy uskuteční letos. Za prostředky města a bez dotací. Na řadu
projektů dotační výzvy vypsané nejsou, na tento ale byla. Proto je mi obrovskou záhadou, proč nebyla využitá výzva vypsaná 28. 11. 2013 Ministerstvem pro místní rozvoj.
„Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství
panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do
výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč.“ Uzávěrka žádostí
o dotace byla 17. 2. 2014.
Dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj má naše město 5.990 obydlených bytů
z toho 2.486 bytů v panelových domech. Kritéria splňujeme a navíc se podílem 41,5%
panelových bytů pohybujeme v horní polovině potenciálních žadatelů. Proč nejsou městem podobné programy využívány, nevím. Nejen koaliční nářky, že našemu městu chybí
peníze na investice, jsou oprávněné. Když jsme tak bohatí, že vše financujeme jen ze
svého, zbude nám opravdu jen na opravu dvou ulic za jedno volební období. To moc
velká hitparáda není. Kdybychom využívali dotace, mohly být opravené třeba čtyři ulice. A co mě na tom všem překvapuje nejvíc - z téhož programu na podporu revitalizace
panelových sídlišť již město prostředky čerpalo v roce 2012. Konkrétně šly peníze na
komplexní revitalizaci sídliště Vora. Takže to evidentně jde, ale jen když se chce.
Ing. Miloslav Vrána
GALERIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH OSOBNOSTÍ
Strana 2
6. březen 2014
Mgr. Luboš Borka
zastupitel za Město sobě, věk 51 let
Kolik let jste aktivně činný v politice Mariánských Lázní? Poslední volební období.
Hodláte kandidovat do MZ Mariánských
Lázní v roce 2014? Zatím nejsem pevně rozhodnut, ale pravděpodobně ano. Spolu s naším
sdružením „Město sobě”.
Co se Vám osobně podařilo prosadit pro
naše město v MZ? Ve volebním období se
naše sdružení zasazovalo o odmítnutí uzávěry
centrálního vytápění provozované firmou Dalkia. Domníváme se, že každý obyvatel má mít
právo zvolit si svůj zdroj tepla. Ve sportovní komisi, které jsem členem, se
podařilo zajistit navýšení přísunu financí do sportovních oddílů. Jako pedagog
považuji sport za velmi důležitou součást využití volného času nejen mládeže.
Prosazovali jsme udržení stávající úrovně zdravotní péče v našem lázeňském
městě. Z našeho pohledu v důsledku ne zcela dobrých rozhodnutí v minulých
obdobích došlo k jejímu omezení, což je bohužel zřejmě nezvratné. Nechceme
však připustit další omezování.
Jaké jsou vaše ambice, čeho chcete ještě dosáhnout v tomto období
MZ? Chceme podniknout další kroky k řešení parkování v lázeňské části města. Zasazovali jsme se o odkup akcií Parking centra. Soustředit dlouhodobější
parkování tam a tím ovlivnit dopravní situaci v centru města.
Co považujete za svůj hlavní cíl, pokud budete znovu kandidovat do
MZ? Město opouštějí mladí lidé. Cílem je zamezit tomuto odlivu a nabídnout perspektivu. Udržet rozsah středních škol na stávající úrovni. Jako velmi
nešťastný mi připadl záměr Karlovarského kraje zrušit osmileté gymnázium.
Další oblastí je nevyhovující stav místních komunikací. Chceme věnovat úsilí
k jejich opravám.
Jak hodnotíte práci MZ a vedení města za uplynulé volební období jako
týmu? Naše sdružení má zájem na dobré komunikaci, být spojujícím prvkem
mezi mezi všemi subjekty v MZ. V zásadních věcech, které se týkají rozvoje
města, jsme se snažili nalézt společnou řeč. Ne vždy se nám to podařilo.
POLICIE ČR KULTURNÍ
PŘEHLED
zdarma POHLED Z DOLNÍHO KONCE
V noci na konci ledna v Mariánských
Lázních na ulici Kollárova měl 21letý
místní muž na parkovišti rozbít skleněnou výplň okna na zadních dveřích zde
zaparkovaného vozidla značky Škoda
a ze zadního sedadla odcizit dámskou kabelku společně s peněženkou, osobními doklady, svetrem, šálou, flash diskem, sluchátky, s drogerií a svazkem klíčů, čímž způsobil celkovou škodu předběžně odhadnutou na částku přesahující 3 000 korun.
Ve stejnou dobu na stejném parkovišti
měl stejným způsobem poškodit další zde
zaparkované vozidlo značky Volkswagen
a ze zadního prostoru odcizit dámskou kabelku, která byla zavěšená na sedadle řidiče. Společně s kabelkou měl odcizit věci,
které byly uvnitř. Jednalo se o peněženku,
osobní doklady, svazek klíčů, klíče k dalšímu vozidlu a mobilní telefon. Svým jednáním způsobil škodu předběžně odhadnutou na částku přesahující 5 000 korun.
V dalším případě měl v půlce února
v odpoledních hodinách v Mariánských
Lázních v místní prodejně elektra, odcizit
z přihrádky stolku mobilní telefon v hodnotě necelých 3 000 korun, který jeden ze
zákazníků dal do reklamace.
Jednadvacetiletý muž si od kriminalistů vyslechl obvinění ze spáchání přečinu
krádeže. V případě prokázání viny mu
hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Policisté radí, nenechávejte si žádné
věci ve svých vozidlech na viditelných
místech, jen tím lákáte potencionální zloděje!! AUTO NENÍ TREZOR!!
prap. Kateřina Krejčí, tisková mluvčí
policie Karlovarského kraje
Rádi bychom Vás jménem Mariánskolázeňských novin oslovili
a zároveň požádali o spolupráci.
Chtěli bychom informovat čtenáře o dění nejen v Mariánských
Lázních, ale i v okolních obcích.
Připravujeme kulturní přehled, do
kterého bychom rádi zařadili i vaše akce
zdarma!
Jistě již víte, že vydáváme v našem
městě Mariánskolázeňské noviny. Těchto novin se prodá dvakrát za měsíc více
jak 1000 ks. Nejpozději do konce roku se
chceme dostat na počet prodaných novin
1600 ks. Jistě jste si všimli, jakým způsobem prezentujeme firmy a provozovny.
Přicházíme nyní s nabídkou podílet se intenzivně na mediálním i obchodním vlivu
právě v našich novinách. Město Mariánské Lázně je na noviny zvyklé a vydávají
se již přes 25 let. Mariánskolázeňské noviny jsou novinkou, ale díky šéfredaktorce
Janě Drahokoupilové prakticky pokračujeme v tradici, jen v trochu jiném kabátě.
Zapojte se do dění také vy! Děje se
něco ve vašem okolí, pořádáte např.akce
pro děti, výstavy, koncerty, zábavy, plesy
a chcete, aby o nich všichni věděli? Zapojte se! Posílejte na email:
[email protected] (NH)
1. března 2014 uplynulo již 20 let od doby,
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička
paní Jaroslava Kopecká,
dlouholetá učitelka na Základní škole Sever
v Mariánských Lázních.
Prosíme Vás, kdo jste ji znali, abyste jí spolu
s námi věnovali tichou vzpomínku.
F. Kopecký, manžel; Alena a Eva, dcery s rodinami
MLN věnovaly v letošních číslech 2, 3 a 4 poměrně hodně prostoru
TDS, z dolního konce se však některé skutečnosti jeví trochu jinak než
z oken ředitelny, zvlášť když jde o naše peníze.
Říká se, že hospodářská soutěž je nejlepším přítelem spotřebitele, protože nutí podniky k nízkým cenám a vysoké kvalitě. Také se říká, že snem každého podnikatele je stát
se monopolistou. A to se našemu TDS téměř splnilo, neboť nemusí čelit konkurenci.
Mimo jiné jsme se dočetli, že díky TDS „není město vystaveno područí nadnárodních
firem, které účtují v dlouhodobém horizontu vyšší finanční částky a mohou tak zneužívat monopolního postavení“. Područí je velmi silné slovo, volně přeloženo, podnikatelé
podnikající na svobodném trhu jsou zloději, kteří naše milé lázeňské město prachsprostě
okrádají.
Tím ovšem TDS udělal městským úředníkům medvědí službu. Nákup služeb pro
město je bezesporu složitější než pořízení nové ledničky. Ale nemusí skončit na předražených cenách, pokud jsou správně nastaveny podmínky, pokud je transparentně a spravedlivě provedena soutěž, pokud jsou práce důsledně kontrolovány a zaplaceny jen ty
kvalitní. TDS nám vlastně říká, že tohle všechno město neumí. Kdyby město slušně zaplatilo jednoho nebo dva manažery, ale skutečné manažery, kteří budou schopni takové
soutěže kvalitně připravit a držet vítězného dodavatele na uzdě, tak si na tu svou trochu
vyšší výplatu nejen vydělají, ale navíc městu ušetří.
TDS hlasitě proklamuje, že pracuje pro město na základě objednávek jednotlivých odborů městského úřadu a nedostává žádné dotace či příspěvky. Ono je to obojí sice pravda, ale mají městští úředníci zájem zadávat práce někomu jinému? Takže je lhostejné,
zda peníze, které přitékají do TDS, se nazývají příspěvkem či fakturací, TDS má tak jako
tak „své jisté“. Odpadové hospodářství je i přes veškeré zásluhy TDS pro město ztrátové.
Alespoň podle letošního rozpočtu: příjmy – za svoz odpadů 5,8 mil. Kč a příspěvky od
EKO_KOM za tříděný odpad 1,1 mil. Kč, výdaje – svoz odpadu 6,0 mil. Kč a svoz tříděného odpadu + sběrný dvůr 2,5 mil. Kč. Ve výsledku mínus 1,6 mil. Kč. TDS dostane
zaplaceno víc než „odvede“, tak kde jsou ty zásluhy? Nesnížilo by se náhodou lepším
tříděním množství směsného odpadu a tím i úhrady za jeho likvidaci? Nezvýšily by se
tím tržby za předávání vytříděného odpadu do systému ECO-KOM? Co TDS udělal pro
to, aby se tato ztráta snížila, kolikrát apeloval na městské úředníky, aby vysvětlovali
občanům města význam třídění? Kolikrát to v zájmu města udělal TDS sám?
Kapitola sama pro sebe je nový městský sběrný dvůr. Nový je totiž i ve Velké Hleďsebi. I ten největší ekonomický ignorant chápe, že jeden společný je výhodnější než dva
samostatné, zvlášť když jsou nějaké dva kilometry od sebe. A že byl ten od TDS levnější
než městskými úředníky připravovaný? Ale mohl být ještě levnější, jsou na to dotace,
koneckonců v Plané ho z dotací postavili. Není řešením pozvat jednoho zastupitele do
TDS, kdoví, co tam panu Vránovi napovídali, a kdoví, zda to vůbec správně interpretoval. Všech těchto přestřelek i tohoto textu mohli být čtenáři MLN ušetřeni, kdyby
TDS zveřejňoval výroční zprávy, jasné, přehledné a srozumitelné, s přehledem výkonů,
s údaji o výrobní a správní režii atd. Tvrzení, že to nic a nikdo nevyžaduje, neobstojí,
TDS je firma plně vlastněná městem a z 90 % městem financovaná, jde tedy o naše peníze
a máme právo vědět, jak je s nimi nakládáno. Originální text najdete na saveml.webnode.
com.
Dušan Vítek
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 3
ZPRÁVY Z RADNICE
POČASÍ NÁM POMÁHÁ Rekonstrukce OA
Mariánky začínají být oblíbenou fotbalovou destinací.
Teplá zima a přechod do jara velice prospívá
areálu Viktoria. Probíhají už přípravné práce na
travnaté ploše a dokonce si ji v těchto teplých
dnech vyzkoušelo mužstvo Baník Most, které
je v Mariánských Lázních na soustředění. Hráči Baníku pak 26. února prověřili za umělého
osvětlení místní borce FC Viktoria. Utkání skončilo výsledkem 3:1 pro hráče 2. ligy Baník Most,
kdy místní borci podali podle trenéra Mostu obdivuhodný výkon a do 78. minuty drželi remízu 1:1. V důvěrném rozhovoru mi pak
řekl, že s těmito výkony na divizi máme a že areál se mu velice líbí a určitě nás znovu
navštíví. Náš areál ještě využili hráči 2. ligy ze Sokolova a pražský tým Vltavín. Všichni
si pochvalovali připravenost umělé plochy a my jsme rádi, že se jim u nás líbilo.
V příštích dnech provedeme již první krátkou seč, provzdušníme a pohnojíme trávník
speciálním hnojivem, abychom dobře nastartovali regenerační proces růstu. V současné
době také probíhá po dohodě s povodím Ohře prořez podél tribuny, abychom ji v následujících letech dobře ochránili před znečištěním a ničením, jak tomu bylo doposud.
Příznivé počasí a zásadní změna v ovládání a hlídaní odběru páry nám za letošní zimu
přinese úsporu téměř 50% v některých měsících. Je pro mě až nepochopitelné, když se
podívám, jak se odebírala pára minulý rok v prvních šesti měsících. Musíme si udělat
audit, abychom zjistili, kde byla chyba. Začnou i práce na sluneční louce a mým přáním
je, aby se otevřela již letošní rok.
Na zimním stadionu už brzy vznikne dráha na curling. V současné době jednám s českým svazem curlingu o technických parametrech a o případné pomoci v začátcích. Velmi
mě těší jejich ochota nám pomoci. Určitě založím i dětský curlingový oddíl. Je to jedná
z věcí, jak zatraktivnit zimní stadion a třeba i vychovat olympioniky.
Jarní údržbové práce začaly také na Prelátě, kam již začali chodit návštěvníci. Tento
areál převzala SMS v letošním roce. Chtěli bychom ho ještě více zatraktivnit. Jedna
z možností je odkoupení altánu od firmy Balmed. Po rekonstrukci této budovy, která je
v havarijním stavu, by tento nádherný altán mohl fungovat pro školy. Mohl by tam být
například tkalcovský stav a pec k připomenutí řemesel, zároveň by fungoval jako info
pro naučnou stezku a lidé by se zde mohli schovat před deštěm. S těmito plány bych chtěl
oslovit zastupitele, abychom tento krásný kout ještě více vylepšili pro naše občany a hosty. Jarní základní práce jsme také provedli v areálu hřiště na pétanque a ve skateparku.
Za SMS Michal Kandráč
Nová mateřská škola
v Úšovicích splnila očekávání
Nová a moderní mateřská škola v Úšovicích, která byla slavnostně otevřena v roce 2012, si získala mnoho zastánců, ale i kritiků.
Mezi zastánce určitě patří rodiče, kteří mají možnost vodit své děti do této moderní
školky a na vlastní oči vidí, jak jsou tady spokojené. Tato stavba má ale také své kritiky,
kteří argumentují například tím, že stavba školky byla drahá a že její provoz je neekonomický. Rada města proto pověřila odbor IDCR šetřením, které mělo za úkol prověřit
soulad projektové dokumentace a reality nákladů na vytápění v této mateřské škole. Z tohoto šetření vyplynulo, že v letech 2006 – 2009 byla průměrná spotřeba tepla 889 GJ/rok
a náklady pak průměrně 485 000 Kč/rok. Nová školka spotřebovala v letech 2012 – 2013
průměrně 346 GJ/rok, tj. 192 000 Kč/rok. Pokud vezmeme v úvahu, že kapacita staré
školky byla 75 dětí a kapacita nové školky je 150 dětí, je potřeba tepla na jedno místo
ve školce nové o cca 80% nižší, než ve staré budově. (Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčí)
Rekonstrukce budovy bývalé obchodní
akademie je pro město prioritní akcí.
Rada města je průběžně informována o průběhu stavebních prací. Velice se sleduje
dodržení původního rozpočtu, i když se
dají očekávat nějaké skryté závady (tento týden se objevily některé problémy na
půdě budovy). Zatím však probíhá vše podle harmonogramu.
(RK)
KRÁTCE Z RADNICE
Oficiální stránky města
Mariánské Lázně:
www.muml.cz
novinky, webkamera,
virtuální prohlídky, galerie,
fotky, dotazy.
Odkup akcií Parking centra umožní městu
snadněji rozhodovat o svém majetku
Po posledním jednání zastupitelstva města Mariánské Lázně vyvstaly
otázky, proč chce město koupit zbytek akcií od minoritních akcionářů
Parking centra za dojednanou částku 780 Kč za akcii.
Pro ty, kteří nejsou až tak informováni, je dobré uvést, že město je majitelem této nemovitosti pouze ze šedesáti procent, prostřednictvím dceřiné městské společnosti KIS s.r.o.,
což samozřejmě komplikuje majetnické vztahy a rozhodovací procesy.
Výše ceny akcií byla stanovena na základě znaleckého posudku, který stanovil tři různé
ceny akcií, které mají v držení různí akcionáři. Jejich skutečná hodnota je stanovena
spíše v teoretické rovině a lze ji odhadovat, protože tyto akcie nejsou obchodovatelné na
burze. A teď to důležité a logické. Posudek se zmiňuje o situaci, kdyby všechny akcie
vlastnil pouze jeden vlastník. V takovém případě má jejich hodnota růstový potenciál až
na 1 300 ,- Kč za jednu akcii. Tedy téměř dvojnásobek toho, za co nyní město zvažuje
akcie odkoupit.
Podle nejnovějšího znaleckého posudku, který město nechalo vypracovat, je hodnota
nemovitostí před opotřebením 117 933 286 Kč. Výpočet ceny po opotřebení je 31 175
300 Kč. To je nejnižší možné ohodnocení. Reálně lze kalkulovat s tím, že budova má
hodnotu 40 milionů korun. Z tohoto pohledu není 15 milionů korun za odkup 40%
akcií, od minoritních vlastníků, přehnaná částka. Po těchto krocích se město stane 100%
vlastníkem, jak akciové společnosti, tak veškerého jejího majetku. Skutečností také je, že
společnosti Parking centrum již druhým rokem klesají tržby, protože město samo (tedy
také samo sobě) této společnosti konkuruje provozováním parkovacích automatů. Tržby
z parkovacích automatů meziročně rostou. Městská policie ale nemůže spolupracovat na
generování zisku se společností, která je ze 40% vlastněna soukromými subjekty.
Spojením celého systému, tedy parkovacího domu a parkovacích automatů pod jedno
vedení a nastavení správné cenové politiky, dává jistou naději na prosperující činnost,
která přinese zisk do městské pokladny. Bude například možno prodávat parkovací místa
investorům, kteří nejsou schopni splnit požadavky stavebního úřadu na počet parkovacích míst apod. Tato opatření ale bude možné dělat pouze v případě, že město bude 100%
vlastníkem parkovacího domu. Neosvědčilo se ani dosazování zástupců města do vedení
parkovacího domu, kterých se už vystřídalo hodně, ale dříve, nebo později se dostaly do
sporu soukromé zájmy a zájmy veřejné.
Další možností, jak využít parkovací dům, je například umístění některých detašovaných
pracovišť městského úřadu a opět se můžeme vrátit k tolikrát diskutované galerii v suterénu budovy parkovacího domu.
Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčí
V Mariánských Lázních přibývá prvňáčků
Podle informací z odboru školství můžeme konstatovat, že ve školním roce
2014/2015 nastoupí do prvních tříd základních škol v našem městě nejvíce prvňáčků za posledních pět let. V letech 2009 – 2013 to bylo 119, 116, 109, 145 a 118 žáků.
V letošním roce může zahájit svou povinnou školní docházku až 185 dětí, které se
zúčastnily zápisu do prvních tříd. Podle zkušeností z minulých let můžeme předpokládat,
že maximálně dvacet dětí dostane odklad.Tento nárůst žáků prvních tříd základních škol
bude trvat ještě další tři roky, kdy silné ročníky budou přecházet z mateřských škol do
škol základních a rozšíří řady svých spolužáků o dvě třídy ročně.
Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčí
Rekonstrukce parků pokračují
Město získalo od Státního fondu životního prostředí dotaci na další etapu postupné rekonstrukce parků v lázeňské části.
Etapa, která se oficiálně nazývá KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍCH
PARKŮ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - ČÁST IV, je zahájena právě tento týden.
Čilý stavební ruch a některé zásahy nepochybně vzbudí zájem veřejnosti. Úprava má
za cíl zlepšit zdravotní stav stávajících stromů, výchovnými probírkami upřednostnit
perspektivní dřeviny, doplnit porost o některé další druhy dřevin a vytvořit podmínky
pro založení kvalitního zapojeného porostu trávníku. Zásahy dbají na zdraví veřejné zeleně s maximálním důrazem na estetiku, vrácení otevřenosti a průhledů do Skalníkových
sadů kolem ulic Masarykova, Reitenbergerova a pod kolonádou, ale také na bezpečnost
promenujících návštěvníků parků. Vedle toho je součástí projektu odstranění či redukce
rušivých a životnímu prostředí nepřátelských staveb jako jsou betonové terasy mezi Zpívající fontánou a pavilonem s Rudolfovým a Karolininým pramenem či rozsáhlé asfaltové plochy, dnes nevyužívané, kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ukončení akce
je plánované do konce měsíce dubna.
Jiří Chval
Strana 4
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. březen 2014
ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..
Nezapomeňte na své ledviny
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Tématem letošního Mezinárodního dne
ledvin jsou: Ledviny a stárnutí. Ledviny jsou
párovým orgánem uloženým v oblasti bederní
páteře. V organismu hrají velice důležitou roli.
Očišťují organismus od zplodin látkové přeměny, udržují stabilní vnitřní prostředí, podílejí se
na udržení pevnosti kostí, vytvářejí hormon,
který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek, a jsou zodpovědné za řízení krevního
tlaku.
Proto jsou ledviny pro náš organismus tak
důležité. S věkem se funkce ledvin mírně snižuje, ale pokud se přidají další rizikové faktory
jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce a cév, obezita, jejich funkce se snižuje rychleji, až ledviny nakonec přestávají
fungovat zcela a člověk je odkázán na náhradní funkci čili dialýzu nebo transplantaci.
V Mariánských Lázních provozuje již téměř dvě desetiletí nefrologickou ambulanci
s dialyzačním střediskem společnost Fresenius Medical Care, která je největším poskytovatelem zdravotnické péče pro pacienty se selháním ledvin na celém světě. Lékaři
a sestry tohoto střediska pro Vás připravili 13. 3. 2014 od 14 do 16 hodin prohlídku
dialyzačního střediska a nefrologické ambulance s možností konzultace s lékařem.
Co dělat pro zdravé ledviny?
1. Nekuřte
2. Udržujte si správnou hmotnost
3. Sportujte, choďte na procházky
4. Jezte stravu s dostatkem zeleniny, omezte živočišné tuky a sůl
5. Nezapomeňte na pitný režim
6. Alkohol konzumujte v rozumné míře
7. Pozor na některé léky, zejména léky proti bolesti, tzv. nesteroidní antirevmatika
8. Kontrolujte si svůj krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi a moč
9. Nepřecházejte infekce, naordinovaná antibiotika doberte dle rady lékaře
10. Vyhněte se častému kontaktu s anilinovými barvami a jinými jedy
MUDr. Michaela Ságová
ANEB - JAK SE STÁT Z MAJITELE MOZKU JEHO UŽIVATELEM
(osvětové přednášky o trénování paměti)
V týdnu od 10. do 16. března probíhá celosvětová akce „Brain Awareness Week“
- BAW, neboli „Týden uvědomění si mozku“, který již od r. 1996 vždy v polovině
března pořádá organizace Dana Alliance for the Brain.
Tato nadnárodní nezisková organizace se sídlem v New Yorku sdružuje nejvýznamnější světové neurovědce a mimo jiné má za cíl srozumitelnou formou seznamovat světovou veřejnost s aktuálními výsledky výzkumu mozku. Stovky akcí v mnoha zemích
celého světa jsou v rámci BAW pořádány institucemi, které se věnují vědeckému výzkumu mozku a které výsledky těchto výzkumů aplikují v praxi (v našich podmínkách
je to např. i Akademie věd, která se svojí akcí „Týden mozku“ již pošestnácté zapojuje
celotýdenním programem populárně naučných veřejných přednášek o neurovědách).
S organizací Dana Alliance for the Brain spolupracuje i Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je svou specializací dlouhodobě zaměřena na
trénování paměti pro seniory. Tato společnost, která vloni oslavila pod záštitou Parlamentu ČR své 15. narozeniny, každoročně vyhlašuje „Národní týden trénování paměti“.
Během této plošné celorepublikové akce probíhají v mnoha městech ze všech částí naší
republiky (i Slovenska) osvětové přednášky s cílem přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Téma trénování
paměti a cvičení mozku v kontextu vývoje ve výzkumu mozku posluchačům přibližují
certifikovaní trenéři paměti, kteří prošli náročnými kvalifikačními kursy I., II. , případně
III., tj. nejvyššího stupně.
V našem městě má ČSTPMJ zastoupení v obecně prospěšné společnosti Svaz tělesně
postižených v Mariánských Lázních, kde v jejím zařízení Centrum denních služeb působí
certifikovaná trenérka paměti II. stupně Ing. Dagmar Fišerová; ta také bude přednášet i v
letošním NTTP. Budete mít hned několik příležitostí vyslechnout si zajímavé informace
o našem mozku, jeho cvičení a trénování: v pondělí 10. 3. 2014 od 14 hod. v Klubu důchodců, Hlavní 314 (tato přibližně hodinová přednáška je určena pro seniory - členy Svazu
důchodců), ve středu 12. 3. 2014 v Centru denních služeb, Skalníkova 519 od 16 do 18
hod. vždy po půlhodině (tato přednáška bude probíhat ve smyčce půlhodinových bloků a je
určena veškeré veřejnosti dospělého věku) a 14. 3. 2014 v Plané, okr. Tachov, od 18 hod. v
Domě s pečovatelskou službou ve Smetanově ulici (rovněž pro veřejnost dospělého věku).
Všechny přednášky v rámci Národního týdne trénování paměti jsou bezplatné - přijďte se tedy dozvědět, jak se z majitele mozku stát i jeho plnohodnotným uživatelem. (DF)
13.3. Mezinárodní den ledvin
Mohendžodáro
v Mariánských Lázních
Mohendžodáro tantra jógu pro ženy najdete i v Mariánských Lázních,
kterou zde vyučuje akreditovaná lektorka paní Radka Šípková.
Ptala jsem se, oč jde a čím se tento druh jógy odlišuje. Dozvěděla jsem se, že Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který muž musí vidět. Pochází se
starobylé indické tantrické tradice z doby před védské kultury. Svým zaměřením harmonizuje tělo a působí na psychiku ženy. Ozdravuje pánevní dno, energetizuje dráhu ledvin
a aktivuje hormonální systém ženy. Praktikování Mohendžodára se žena dostává ke své
přirozenosti a stává se vědomější. V dnešním světě zastává žena velmi mnoho rolí jak
v rodině, tak ve společnosti. Má tak jen velmi málo prostoru sama pro sebe. Pokud si
dovolí čas ke zpomalení a nahlédnutí do svého nitra, zjistí, že má více energie, kterou
jí Mohendžodáro naučí rozvádět nejen do jejího těla, ale také jí pomůže v zásadních
životních obdobích.
Mohendžodáro se tak stává jakýmsi průvodcem na cestě ženy životem, stává se tak
jakýmsi rituálem pro život. Paní Radka pravidelně pořádá kurzy a workshopy, v nejbližší
době tedy od 8.3. pořádá cyklus workshopů, kde vás naučí Osho meditace, cvičení asán
Mohendžodáro, práci s dechem a pánevním dnem, techniky k posílení intuice, laskavosti,
spontánnosti a vědomí ženy. Podrobnější informace získáte od paní lektorky a na
www.radkasipkova.mohendzodaro.cz.
Radka Šípková a její skupina.
10. 3.- 16. 3. 2014 V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
OČNÍ LÉKAŘ MUDr. Valdemar Hollay
bude od 4.3. ordinovat v ordinaci MUDr. Liany Nešporové, Nerudova 250 eLeN optik.
Jeho ordinační hodiny jsou:
Pondělí 8-12, Úterý 13-15.30 ordinace pro děti, Čtvrtek 10-15 hod.
Národnostní menšiny ve městě nebo
Češi jako podrobující se menšina?
Neustále více se setkáváme s cizinci, kteří město Mariánské Lázně a při-
lehlé obce obývají.
Menšiny, pro které se stává tato oblast domovem, jsou z různých koutů světa a jejich
názory a přístupy jsou – stejně jako jejich zeměpisná rozmanitost – velice rozdílné. Dochází k situaci, kdy více Vietnamců, Rusů, Turků hledá své trvalé bydliště právě v našem
městě. S jakými úskalími se česká populace ve styku s jinými životními postoji setkává?
Anebo jaké obohacení přináší?
Není to vždy jednoduché a v nejlepší sociální síti – trolejbusu – se často doslýcháme
o problémech, které mezi sebou často Čech – Rom, Čech – Rus, Čech – kdokoli jiný má.
Problémy s každou národnostní menšinou mají jiný charakter. V případě mocnějších
národností v podobě Rusů je problematika často zaváděna k jejich skupování domů,
hotelů, pozemků a následnému strachu, že snad vše podlehne rusifikaci a čeština bude
znít jen jako okrajový jazyk. Vietnamské prodejny a nejrůznější obchůdky také nezaostávají v konverzacích místních obyvatel a je zřejmé, že česká populace se jen těžko
s jejich nadměrností na trhu smiřuje. Společný problém menšin je často založen na jejich
nepřizpůsobivosti a ve vytváření vlastní identity v našem prostředí.
Problémů, o kterých bychom se doslechli od místních obyvatel, by bylo jistě mnoho, nicméně i příslušníci jiných národností jsou součástí města stejně tak jako my. Na
všechny hany je třeba ale reagovat také pozitivními příklady. I v Mariánských Lázních
se našli ti, kteří se snaží českou populaci obohatit svými zvyklostmi a svůj um dále
šířit. Například turecké jídlo kebab se stalo součástí města a i v nočních hodinách velice
vyhledávaným cílem. V jiném odvětví vietnamská menšina obsadila večerky a obchody
v okolních vesnicích města a ty tak zajišťují obyvatelům služby s rozsáhlou otevírací
dobou, které by jen málokterý Čech byl schopen. V neposlední řadě některé současné
hotelové komplexy by nebyly v provozu právě bez zmiňovaných Rusů.
V závěru stačí jen dodat: čeho je moc, to škodí. Česká populace jistě ráda přijme nové
postoje a inovace, kterých není schopna, ale stejně tak se bude chtít právě ona ve svém
doma prosazovat s důrazem. V určitých tématech by se měla učit toleranci a otevřenosti
stejně tak jako menšiny tomu, že právě ony jsou tady ty, které mají přejímat české zvyklosti a hodnoty, kterými se žije tady.
Anna Sýkorová
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
KULTURA
KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně
tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz
Î 6.- 9. března 17,00 hod. Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D, animovaný, USA
Î 6.-9. března 19,30 hod. 300:
Vzestup říše 3D, akční, US
Î 10.- 11. března 17,00 hod.
Vampýrská akademie, fantasy,
USA
Î 10.- 11. března 19,30 hod. Dědictví, komedie, ČR
Î 12.- 13. března 17,00 hod. Babovřesky 2, komedie, ČR
Î 12.- 13. března 19,30 hod. Špinavý trik, krimi, USA
Î 14. března 19,30 hod. Pavlína
Jíšová a přátelé
Î 15.- 16. března 15,00 hod.
Velká oříšková loupež, animovaný, USA/ Korea
Î 15.- 16. března 17,00 hod.
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, animovaný,
USA
Î 15.- 16. března 19,30 hod.
Grandhotel Budapešť, komedie, Velká Británie
Î 17.- 18. března 17,00 hod.
Koleje osudu
Î 17.- 18. března 19,30 hod.
Philomena, pravdivý příběh,
Velká Británie
Î 19. března 19,30 hod. ELTON JOHN v Las Vegas
Î 20.- 21.března 17,00 a 19,30
hod. 10 pravidel jak sbalit holku, komedie, ČR
Strana 5
0Ď676.e',9$'/2
Koncerty Západočeského
0$5,É16.e/É=1Ď
symfonického orchestru
Jan Odvárka
středa 12. března
2014 – Městské
divadlo – 19.30
hodin Velké
operetní gala
František Drs –
dirigent. Pořadatelem koncertu je společnost
KIS Mariánské Lázně
s.r.o. Předprodej vstupenek: Infocentrum,
Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel.: 354 622
474, www.kisml.cz
Î pátek 14. března 2014 – Společenský
dům Casino – 19.30 hodin. Slavné serenády a tance, Martin Peschík – dirigent
Î pátek 21. března 2014 – Společenský
dům Casino – 19.30 hodin. Velikáni Richard Strauss a Gustav Mahler – ABO 7
Koncert k 150. výročí narození Richarda
Strausse. Richard Strauss – Serenáda pro
dechové nástroje op. 7, Richard Strauss – Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1,
Gustav Mahler – Písně potulného tovaryše. Kateřina Javůrková – lesní roh (vítězka
soutěže Pražské jaro 2013), Svatopluk Sem
– baryton (sólista Národního divadla), Martin Peschík – dirigent
Î pátek 28. března 2014 – Městské divadlo – 19.30 hodin. Vivat Mozart & Rossini. Jan Mikoláš – dirigent. Pořadatelem
koncertu je společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o. Předprodej vstupenek: Infocentrum, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel.: 354
622 474, www.kisml.cz
www.zso.cz Změna programu vyhrazena!
Î
9<62þ,1$9=,0Č
Výstava jednoho z QHM]QiPďMåtFKDQHMREOtEHQďMåtFK
VRXĀDVQìFKPDOtĢĪÿHVNRPRUDYVNpY\VRĀLQ\
9ë67$9$-(3ġÌ67831É9 '2%Ď',9$'(/1Ì&+3ġ('67$9(1Ì
A KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14.00 HODIN. OBRAZY JSOU PRODEJNÉ.
VERNISÁŽ
ÚTERÝ 11. %ġ(=1$ 2014 V 17.00 HODIN
PROGRAM
.<7$529ë628%25=8ä)&+23,1$0$5,É16.e/É=1Ď
POD VEDENÍM PANA TIMA HONZÍRKA
Výstava potrvá do 7.4.2014
PROGRAM KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
11. 3. úterý, 8.15 / 10.15 h. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI aneb O Jankovi a jeho
zvířátkách 50,- 40,- Divadlo Kapsa Andělská Hora, režie: Vlasta Fischer. Nový dětský
„písničkál“ o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich
páníčkové vyhodili. Veselá a svižná pohádka pro děti mateřských škol a žáky 1.stupně
základních škol. Doprodej volných míst před představením přímo v divadelní pokladně.
Î 11. 3. úterý, 17.00 hodin: VYSOČINA V ZIMĚ - vernisáž výstavy Jan Odvárka –
obrazy z Českomoravské vysočiny. Akvarely a oleje jednoho z nejvýznamnějších malířů
Vysočiny.
Î 12. 3. středa, 19.30 hodin: JARNÍ OPERETNÍ GALA. Hudební procházka v podání
Západočeského symfonického orchestru a jeho sólistů. 250,- 230,- 180,- Dirigent: František Drs, sólisté: Štěpánka Heřmánková (soprán), Juraj Nociar (tenor)
Î 13. 3. čtvrtek, 19.30 hodin: Saul O´Hara - OŽENIT SE, TO JE VŽDYCKY RIZIKO – premiéra 70,- 60,- 50,- Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně, režie O. Zíma,
překlad J. Procházka, hudba M. Baxa, scéna M. Gont. Vražda nebo rozvod? Touto otázkou a nejen jí se autor zabývá ve své komedii s detektivní zápletkou. Hrají: M. Baxová,
A. Hálová, P. Hála, J. Štěpánek, M. Mrázek, N. Trúchlá, N. Turková, J. Voneš
Î 16. 3. neděle, 19.30 hodin: Murray Schisgal LÁSKA. Divadlo Bez Zábradlí Praha,
režie: Alice Nellis 250,- 230,- 150,- Tato hořká komedie je satirou na poněkud zneužívané slovo, které vyjadřuje lásku. Proto se také v angličtině jmenuje „Luv“- což je výraz
degradace pro slovo „love“. Hrají: Karel Heřmánek, Ivana Chýlková, Zdeněk Žák
Î 18. 3. úterý od 14.00 v češtině, od 15.00 v němčině PROHLÍDKA DIVADLA
S PRŮVODCEM, zdarma
Î 19. 3. středa,19.30 hodin: VE VÍRU VALČÍKŮ. 230,- 210,- 180,-. Valčíkové melodie v podání Plzeňského smyčcového orchestru a jeho sólistů. Dirigent: Ivo Pavelka,
sólisté: Eva Pavelková, Zuzana Mašátová. Průvodní slovo v češtině a němčině Zuzana
Mašátová.
Î 25. 3. úterý, Městské divadlo DIVADELNÍ GALERIE - individuální prohlídka
výstavy od 14.00 do 17.00 hodin, vstup zdarma
Î 26.3. středa,19.30 hodin: Reginald Rose - DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
250,- 230,- 150,- Východočeské divadlo Pardubice; režie: Petr Kracik j.h.Vinen či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi. Hrají: Petr Kostka j.h., Jan Hyhlík, Pavel
Novotný, Ladislav Špiner, František Švihlík j.h., Josef Vrána, Petr Dohnal, Josef Pejchal,
Jan Musil, Radek Žák, Jiří Kalužný, Alexandr Postler a Jindřich Kratochvíl (2. titul jarního předplatného, doprodej vstupenek)
Î 28. 3. pátek, 19.30 hodin: VIVAT MOZART, VIVAT ROSSINI. Koncert Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně 250,- 230,- 180,- Dirigent: Jan Mikoláš
Î 29. 3. sobota, 15.00 hodin: JARNÍ KONCERT 90,- 70,- 50, Koncert Dechového
orchestru mladých a mažoretek ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně
Î
Filmový festival Expediční kamera v Městském muzeu
V rekordních více než 200 českých a slovenských městech se v únoru a březnu bude
konat již 5. ročník Expediční kamery, tedy přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských
a outdoorových filmů uplynulé sezóny. Do Mariánských Lázní filmový festival zavítá
v sobotu 15. března, a je pro Vás připravena pořádná dávka dobrodružství, objevování
adrenalinu a napětí. Novinkou je 3D projekce unikátního filmu z krystalových jeskyní
na stolových horách ve Venezuele, který se bude promítat v 14.00 hodin v kině Slavia.
Hlavní několikahodinový program pak začíná v 18:00 hodin v kinosále městského muzea. Vstupné je dobrovolné, na festival je možné přijít kdykoliv v průběhu promítání.
Návštěvníci festivalu se mohou zúčastnit soutěže a slosování o hodnotné výhry. Přehled
všech filmů, včetně krátkých upoutávek, najdete na stránkách www.expedicnikamera.cz.
Program filmového festivalu:
14:00
KINO SLAVIA - 3D FILM DOMINO
18:00 - 22:00 MĚSTSKÉ MUZEUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
18:00
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
18:05 - 19:00 PYGMEJOVÉ. - DĚTI DŽUNGLE
19:00 - 19:25 DOWN THE LINE
19:25 - 19:30 CAVE UNICYCLING
19:30 - 19:45 PŘESTÁVKA
19:45 - 20:45 AUTANA
20:45 - 21:15 HONNOLD 3.0
21:15 - 22:45 THE EMPTY QUARTER
22:45 - 23:15 TATRY BEZ LIMITU
Strana 6
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. březen 2014
KULTURA
městské knihovny v březnu
Pecha Kucha Night poprvé u nás! ProgramyBŘEZEN
– MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Již 21.3.2014 bude mít naše město možnost přívítat historicky první
akci s netradičním názvem Pecha Kucha Night [peča kuča]. Za organizováním této významné společenské události stojí spolek švihák, který
má zájem o zkvalitnění místní kulturní scény.
A co Pecha Kucha Night vlastně znamená? Jedná se o formu prezentací v atraktivním
formátu 20 snímků po 20 sekundách, tj. prezentující má omezený čas přednášky a diváci
tak neztrácejí pozornost. Momentálně akce probíhá ve více než 700 městech po celém
světě. Prostřednictvím Pecha Kucha Night chceme také veřejnosti ukazovat zajímavé a
netradiční prostory v Mariánských Lázních. Akce, která proběhne vždy čtyřikrát do roka
se proto bude konat pokaždé na jiném místě! Hlavní myšlenka Pecha Kuchi je vytvořit
neformální a příjemné prostředí k prezentaci umělců a inspirativních lidí z mnoha dalších
oborů. Většina prezentujících zůstává i na následující pohodovou „afterparty”, kde je
možné se nimi volně bavit a diskutovat. Mariánské Lázně se stanou 8. pořadatelským
městem v ČR. Jediným v Karlovarském kraji!
Î ČTENÁŘSKÁ BURZA = výměnná burza knih pro děti i dospělé MĚSTSKÁ
KNIHOVNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VYHLAŠUJE MĚSÍC PRO VÝMĚNU KNIH od
1. 3. – 31. 3. 2014. Čtenáři mohou přinést do knihovny vlastní přečtené knihy, které
již doma nepotřebují a vyměnit si je za jiné – neočtené, které do knihovny přinesli jiní
čtenáři. Na žánru nezáleží, podmínkou je maximální počet 3 knih v dobrém stavu! Dejte
knihám další šanci - koná se v odděleních pro dospělé i pro děti.
AKCE PRO DĚTI --------------------------------------------------------------------------------Î Čtenář roku 2013 – vyhlášení nejlepšího čtenáře uplynulého roku – vítěz získá poukaz na novou knihu
Î Přiveď kamaráda – kamarádku do knihovny – získáte oba členství v knihovně na
půl roku zdarma
Î Pro prvňáčky – stále platí, že žáci 1. tříd se mohou přihlásit do knihovny na jeden
rok zdarma
Î Už si čtu sám – 18. 3. 2014 v 16 hodin – čítárnička pro pokročilé – děti čtou ostatním
z knížky Daniely Krolupperové
Î Čteme a malujeme – 20. 3. 2014 v 16 hodin – čítárnička pro nejmenší – čteme předškolákům z knížky Daniely Krolupperové – Josífkův pekelný týden – vstup zdarma
Î Japonsko – výstava knih a soutěžní test pro starší žáky
Î Josef Čapek – 23. 3. 1887 – duben 1945 – výstava knih a soutěžní test pro mladší žáky
Î Výstavky: Jules Verne, Karel May s testy – stále probíhají. Pro základní a mateřské
školy připravíme exkurze s literárním programem – tel.: 354 622 115
AKCE PRO DOSPĚLÉ -------------------------------------------------------------------------Î Ostrovy zrozené v ohni – Galapágy – 26. 3. 2014 v 17 hodin ve studovně městské
knihovny – přednáška Ing. Petra Bořila o plavbě mezi 13 sopečnými ostrovy, jejich flóra
a fauna, návštěva Darwinovy výzkumné stanice – vstupné 30 Kč
V PRŮBĚHU VEČERA VYSTOUPÍ
Maďarské rytmy Léčba moc pomáhá,
9• Matěj
PREZENTUJÍCÍCH,
A TO:
a tak láká k opakování
Hollan, občanský aktivista - Předseda občanského sdružení Brnění, známý bo- strhly posluchače
jovník proti hazardu a dalším kontroverzním tématům. Spoluzakladatel facebookového
satirického portálu Žít Brno, který se nedávno stal předmětem vášnivých diskusí, když
byl na žádost Magistrátu města Brna odstraněn.
• A69, architektonické studio - Prestižní ateliér má na svém kontě řadu projektů, realizací i mezinárodních ocenění. Časopis Wallpaper zařadil A69 do výběru 101 nejlepších
nových ateliérů světa. Mezi jeho realizace se řadí například pěší zóna v Chebu, nebo
sanatorium doktora Petáka ve Františkových Lázních.
• Ondřej Kobza, kavárník a občanský aktivista - Majitel úspěšných pražských podniků Café v lese, Bajkazyl a Café Neustadt. Ondřejovo životní motto je „oživovat veřejný
prostor”. Do podvědomí široké veřejnosti se dostal hlavně díky svému projektu Piána
na ulici, kdy začal po republice rozmísťovat piána, na které si může každý volně zahrát.
• Jakub Jansa a Jonáš Strouhal, studenti UMPRUM - Jakub a Jonáš jsou studenti
oboru Supermédia na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde pracují s technologiemi. Jonáš ve svých projektech používá biologickou zpětnou vazbu. V létě 2013
byl pozván spolkem švihák do Mariánských Lázní, kde v rámci festivalu Kontejnery
svými emocemi ovládal zpívající fontánu (tento projekt se objeví I na expozicích v Asii
a NY city).
• Jakub Mareš, architekt a občanský aktivista - Jakub Mareš je mladý architekt a
především vizionář, který stojí za úpěšnými projekty jako jsou celorepublikový festival
Kontejnery k světu, Posedlí, Parking Day nebo PechaKucha Night Plzeň.
• Openthintank - Olga Škochová Bláhová - Olga Škochová Bláhová je spoluautorkou
ideí a realizací otevřeného diskusního formátu openthinktank.cz. Projekt openthinktank
vznikl pro podporu kreativity, a to netradiční formou debat. Cílem akce je přizvání chytrých lidí z různých oborů, kteří často nemají s kulturou v úzkém slova smyslu nic společného a poskytnutí prostoru pro diskuse s veřejností.
• Bára Prášilová, fotografka - Úspěšná česká fotografka, několikrát oceněná mimo jiné
jako fotografka roku v rámci Czech Grand Design. Zaměřuje se na uměleckou I komerční fotografii. Její práce jsou často k vidění v souvislosti s designem.
• Ukradená galerie - UKG je experimentální streetartový projekt, který vznikl v Českém Krumlově v květnu 2010. V dlouhodobě opuštěných městských vitrínkách se konají
netradiční výstavy. Vystavená díla zůstávají na místě týden, kdy je mohou shlédnout i
lidé, kteří do galerií jinak nechodí. Umělce tento systém nutí ke konfrontaci s realitou
veřejného prostoru.
• Prazelenina - Projekt, který stojí za tzv. urban gardening čili pěstováním potravin
přímo v městské krajině ve formě komunitních zahrad. Projekt Prazelenina má pomoci
vzniku lokální městské komunity zahradníků, do které je zván a vítán každý, kdo touží
pěstovat plodiny i mezilidské vztahy.
• Těšit se můžete i na prezentaci spolku švihák, který krátce představí své cíle a plány!
První Pecha Kucha se bude konat 21.3.2014 od 20.20 hodin v jedinečných prostorách Anglikánské kaple. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné si rezervovat
vstupenky na e-mailu [email protected] Cena jedná vstupenky je 150 Kč. Akci podporují Cupvital, Mariánskolázeňské noviny, město Mariánské Lázně, Léčebné Lázně,
a.s., Klein& Dytham architecture a k světu. Budeme se na Vás těšit.
Za spolek švihák Marta Schneiderwinklová, Jan Lebl
Pod názvem Maďarská hudba se konal
v pátek 5. abonentní koncert v podání
Západočeského symfonického orchestru, pod taktovkou šéfdirigenta Martina
Peschíka.
První polovinu zaplnil Koncert pro
housle a orchestru Bély Bartóka se sólistou Jakubem Sedláčkem, bývalým koncertním mistrem ZSO, nyní koncertním
mistrem Karlovarského symfonického
orchestru, jenž byl za svůj výkon odměněn mohutným potleskem. Po přestávce
na sebe strhly pozornost Uherské tance
Johannesa Brahmse, jeho nejpopulárnější
dílo, pro které nasbíral melodie na svých
koncertních cestách. Celkem 11 tanců,
jejichž typickým znakem je forma čardáše, vybral šéfdirigent pro páteční večer
a posluchači byli tak nadšeni, že orchestr
musel třikrát přidávat.
(dkp)
Dne 13.3. 2014 uplyne 20 let,
kdy nás opustila manželka,
maminka a babička, paní
Anna Meierová
S láskou vzpomínají
manžel a synové s rodinami
K vděčným klientům našich lázní, kteří
si sem přijíždějí posílit své zdraví, patří
také pan Josef Melen.
Již při první návštěvě, když si přijel
zazpívat do našeho divadla (s otcem zpíval a hrál na bicí nástroje od roku 1979),
si oblíbil celé město i okolí. Po létech je
zde opět. Ale po operaci. Naštěstí je dobře
pohyblivý, a tak součástí jeho odpočinku
jsou i dlouhé pochody, kterým vždycky
fandil.
Rodák z obce
Vlastislav (nedaleko Třebenic), kde je i zámek, nelení. A
dovede žít! Jeho
zájem o sport je
všestranný.
Blízké jsou mu
bojové sporty,
byl už opakovaně v Thajsku a na dalších mezinárodních
kláních. Úspěšně si vedl také jako tiskový mluvčí pardubické juniorky a pak léta
moderoval v rozhlase i řadu pořadů kolem
sportu a cestování. „Každá maličkost mně
moc pomáhá,“ liboval si při naší debatě
Josef Melen, právě když mu přikládali léčivé bahno na kotníky, stejně jako když se
pak opřela do jeho svalnatých zad vrchní
sestra . Loučil se s úsměvem milými slovy: „Už vím, na co se mám příště těšit.“
Václav Větrovský
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 7
PŘEDSTAVUJEME MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ FIRMY
NOVÉ ČISTICÍ VOZY
Ve středu 27. února předvedli pan ředitel TDS a Ing. Polák médiím, zastupiteli panu Němcovi, vedoucímu
odboru IDCR Ing. Řezníkovi a vedoucímu odboru životního prostředí Ing. Nečasovi nové čistící vozy značky
Schörling – jeden malý na čištění chodníků a menších komunikací, druhý velký na silnice. Jejich předchůdci
stáli vedle nich, aby hosté mohli porovnat rozdíl.
„Je jim sice už 20 let, ale protože je měli v rukou dobří řidiči a garážmistr, jsou v pořádku a stále mohou sloužit. Z nových strojů
máme samozřejmě radost, vždyť získat dotaci EU, která vozidla z 80% zaplatila, a postarat se o to, aby zde dnes stála, to trvalo od
podání žádosti 3 roky. Rozhodnutí leželo na mně, ale nejvíce práce s tím měl ekonom Ing. Polák, vše dokládal a se všemi komunikoval.
Nicméně švýcarská firma, která nám nové stroje dodala, se velmi divila, že ta starší vozidla ještě jezdí a v jak dobrém jsou stavu. Jejich
výroba už se ruší a my dostaneme od firmy všechny náhradní díly, protože je budeme dál využívat při jarních úklidech, i když už to
vlastně jsou muzejní kousky.“ Hosté obdivovali, co všechno nové čisticí stroje dovedou a jak za 20 let pokročila technika. Mariánskolázeňští se s jejich schopnostmi seznámí během jejich působení v ulicích města.
(dkp)
Zleva: nový, vedle 20 let starý vůz na čištění chodníků.
Zleva: nový a starý vůz na čištění ulic.
Karlovarský Jak mohou občané města
skřivánek využívat sběrný dvůr
Ve dnech 10. a 11. února 2014 se v Karlových Varech uskutečnil další ročník celostátní soutěže „Karlovarský skřivánek“.
V kategorii žáků, kteří studují zpěv na
uměleckých školách, měla ZUŠ F.Chopina celkem šest zástupců. Vítězkou v kategorii 1c se stala Izabela Tomiová, která
postupuje s první cenou do celostátního
kola soutěže. Do celostátního kola postupuje také Zora Švejnohová a Martin Šesták
– oba získali 3. cenu s postupem. Postupující žáci jsou ze třídy Olimpiu Cretana.
Také další soutěžící – Eliška Dedková,
Anežka Hurtová a Adéla Drexlerová ze
třídy Ivany Oblištilové reprezentovali
ZUŠ F.Chopina důstojně. Porota ocenila
jejich výkony čestným uznáním.
Zora Švejnohová, Izabela Tomiová .
Martin Šesták.
Ekonom TDS Ing. Michal Polák: „O tom, že byl dvůr otevřen, už jsme na stránkách
vašich novin informovali. Tím, že byl vybudován v areálu U Pily, došlo k jeho přiblížení
k občanům, a jak zmínil pan starosta, lokalita byla vybrána šťastně, jsou zde kvalitní příjezdové komunikace, a přesto, že je dvůr v krátké dojezdové vzdálenosti od středu města,
je přesto umístěn na okraji města. Zkvalitnil se také příjem odpadu, hala je zastřešená,
pro občany je to příjemnější, neprší na ně, prostředí je čisté a plní svůj účel. Občané
sem mohou přivážet objemný odpad, to znamená takový, který se rozměrem nevejde
do odpadových nádob, vlastně tam ani nepatří. Vesměs se jedná o dosloužilé zařízení
bytů – židle, stoly, skříně, krytiny, koberce, lina a všechno ostatní „harampádí“, včetně
pneumatik, které člověk už nepotřebuje. Zároveň lze odevzdat do sběrného dvora také
nebezpečné odpady – např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, dále rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, oleje a barvy. Tato služba je pro občany města
Mariánské Lázně zdarma. Stačí, když se občané prokáží občanským průkazem s trvalou
adresou v M.L. To je myslím nejdůležitější informace. A právě proto, že je tato služba zdarma, nemají občané nevážící si životního prostředí důvod k tomu, aby rozváželi
odpad po okolních lesích a zakládali černé skládky. Součástí sběrného dvora jsou také
kontejnery určené ke zpětnému odběru elektrozařízení, což je v dnešní přetechnizované
době velmi důležité. Občané zde mohou odevzdávat jak bílou elektrotechniku – pračky,
myčky, mikrovlnné trouby, ledničky, tak i drobnější elektroniku – televizory, počítače,
příslušenství počítačů, tiskárny, samozřejmostí jsou baterie, monočlánky a vysloužilé
zdroje osvětlení - zářivky, žárovky a výbojky.“
Kromě toho, že tady berete výše uvedenou elektrotechniku, mohou je občané
ještě někam odkládat? – „Drobná elektrozařízení lze také odkládat do speciálních červených kontejnerů, rozmístěných ve městě na sídlištích (např. u Penny marketu), kolektivního systému ASEKOL, který se zabývá jejich následnou recyklací.“
Jak příjem odpadu na sběrném dvoru vypadá v praxi? – Vozidlo zastaví u vjezdu
do sběrného dvora, vyčká na pokyn od služby SD a řídí se jím. Po zvážení a zjištění
tzv. brutto hmotnosti odpadu předloží občan průkaz totožnosti. Je to z důvodů vedení
evidence a následné kontroly, zda se jedná o odpad vzniklý v domácnosti občana M.L..
Následně na pokyn obsluhy pokračuje k vykládce do kontejnerů dle komodit. Po vyložení odpadu se vrací zpět na váhu, aby mohla být zjištěna tzv. netto váha dovezeného
odpadu, kterou potvrdí vlastním podpisem. Provozní doba sběrného dvora je uzpůsobena
potřebám občanů. Máme otevřeno každý den od po do pá od 8.00 do 16.00, ve středu do
17.00 (od 11 do 12 je polední pauza), v sobotu od 8 do 11.00 hodin.
Které služby ještě můžete nabídnout občanům? – Byl zaveden tzv. „taxi odpad“.
Kdo nemá možnost sám si odvézt objemný odpad, může zavolat na TDS (tel. 354 622 133)
a bude mu po domluvě odvezen. Náklady za odvoz si občan platí sám. Pokud je potřeba
valník, stojí odvoz 500 Kč, pokud jede vozidlo do 3,5 t, je to za kilometrovou sazbu,
vychází odvoz cca. do 200 Kč.
Ještě něco by bylo dobré zmínit. Jednotliví občané včetně SVJ, kteří mají s městem
Mariánské Lázně uzavřenou smlouvu na odvoz TKO, si mohou svobodně zvolit, jak objemnou nádobu vzhledem k vlastní produkci odpadu potřebují a jak často jim bude vyvážena, pokud řádně třídí odpad v domácnosti. V praxi to znamená, že pokud budou kvalitně separovat odpad na papír, plast a sklo a budou tyto
komodity odnášet do nádob k tomu určených, sníží vlastní produkci směsného odpadu,
a tudíž tak aktivně ovlivní vlastní vynakládané finanční prostředky, což se okamžitě pozitivně odrazí v celkové roční platbě za svoz.
(dkp)
TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007
Po-Pá teplá jídla až do 16.00 h.!
DENNÍ MENU
Čtvrtek 6.3.
Polévka – Krkonošské kyselo 15
Kuřecí na paprice, houskový knedlík 79
Bramborák s uzeným masem, zelí 75
Vaječná omeleta se šunkou a žampiony,
vařené brambory 69
Pátek 7.3.
Polévka – Uzená s rýží 15
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 79
Špagety s boloňskou omáčkou, sýr 70
Květákový mozeček, vařený brambor, kompot 69
Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink 70
Pondělí 10.3.
Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory 79
Pečené kuře, dušená rýže, salát 79
Farfale s brokolicí, sýrová omáčka 70
Úterý 11.3.
Vepřové výpečky, zelí, variace knedlíků 80
Domácí sekaná, vařené brambory, okurka 75
Zapečené těstoviny s kuřecím masem, kompot 70
Středa 12.3.
Vepřové ledvinky, dušená rýže 79
Smažený kuřecí řízek,
vařené brambory, okurka 79
Halušky s uzeným masem 75
Ovocné tvarohové knedlíky 68
Čtvrtek 13.3.
Segedínský guláš, knedlík 80
Vepřové medailonky s nivou, těstoviny 79
Smažený sýr se šunkou,
vařené brambory 75
Pátek 14.3.
Kuře ala bažant, dušená rýže 79
Smažený vepřový řízek, vařené brambory 79
Těstovinový salát se šunkou a sýrem 70
Pondělí 17.3.
Drůbeží s kapáním 15
Hovězí na houbách, dušená rýže 80
Vepřová jehla se slaninou a zeleninou,
opečené brambory 79
Květákové řízečky, vařený brambor 70
Úterý 18.3.
Kmínová s vejcem 15
Vepřové kostky na paprice, těstoviny 79
Kuřecí plátek, americký brambor, salát 79
Jitrnice,jelítko, zelí, vařené brambory 75
Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr 65
Středa 19.3.
Kulajda 15
Křenová omáčka s uzeným masem,
knedlík 80
Smažený vepřový řízek, vařené brambory 79
Rizoto s kuřecím masem, okurka 70
Čtvrtek 20.3.
Česnečka s opečeným chlebem 15
Vepřový vrabec, špenát, knedlík 80
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 79
Čočka na kyselo s cibulkou, uzenina, okurka 70
Zeleninový salát s tuňákem, vejcem, olivy 70
Pátek 21.3.
Čočková 15
Boloňské lasagne se sýrem 79
Kuřecí steak na žampionech, dušená rýže, salát 79
Smažené rybí filé, vařené brambory 75
venkovni dětské hřiště
bistrocafe.newyorkml.cz
Strana 8
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Může být stáří důstojné?
Poprvé jsem zaregistroval název ,,Domov pro seniory Pohoda Lázně
Kynžvart“ před několika lety. V mariánskolázeňském obchodě s hudebními nástroji sháněla pracovnice zmíněného domova jednoduché
bicí nástroje pro vánoční vystoupení hudebního kroužku.
Byl jsem překvapen, s jakým zapálením a citem tak činila. Potom jsem byl osloven,
zda bych nechtěl se svým souborem vystoupit pro seniory. Tuto nabídku jsem přijal
a byl jsem velmi příjemně překvapen prostředím a hlavně publikem. Nebylo to poprvé,
kdy jsem vystupoval v podobném zařízení. Stáří bývá o nemocech, nemohoucnosti, případně i o opuštěnosti. To je dost důvodů pro to, aby mohlo být stáří smutné. Proto jsem
byl překvapen (snad i šokován), že na našem koncertě nebylo znát nic ze zmíněného
smutku. Usmívali se snad všichni posluchači a vyzařovala z nich pohoda. Podle toho,
že v jídelně bylo úplně plno, posluchači nebyli vybráni, ale byli tam všichni obyvatelé
domova. Tato atmosféra byla vždy při každém našem následujícím koncertě u nich.
Vždy jsem si myslel, že se dokážu o své rodiče postarat. O to jsem se také velmi
snažil. Za svou maminkou jsem pravidelně docházel, když bydlela sama doma, a staral se o ni. S přibývajícími roky se její zdravotní stav zhoršil, nemohla zůstávat sama
a přestěhovali jsme ji k nám domů. Potřebovala 24hodinovou péči. Po roce našeho soužití jsme s manželkou přestali tuto situaci zvládat a musel jsem přehodnotit svůj názor a předsevzetí a rozhodnout, kdo se o maminku postará. Náhodou se uvolnilo místo
v domově pro seniory Pohoda v Lázních Kynžvart. Bylo mi opravu těžko, když jsem
tam maminku odvážel. Bylo to však důležité a nyní vím, že velmi dobré rozhodnutí.
Dostalo se jí vřelého přijetí a hned od začátku úžasná péče. To, že nemá hlad, žízeň, je
čistá a učesaná, by mělo být samozřejmostí každého zařízení. Pro mě jsou však důležité
jiné ukazatele. Např. maminka již není schopná uvařit si svou oblíbenou kávu. Zastihl
jsem ji však, že má svou siestu, sedí spokojeně u kávy uvařené pečovatelkou. To se stalo
při mé neplánované návštěvě. (Jinak za ní jezdím pravidelně 2x týdně). To, že personál
běžně pohladí klienta, je zde také samozřejmostí. Když navštívím maminku, dokáže se
usmát pouze na začátku, a když se s ní loučím. Zbytek návštěvy je zmatená. Když však
přijde do pokoje některá z pečovatelek, usmívá se na ní maminka dlouhé vteřiny, až na
to skoro žárlím. Všiml jsem si, že všichni, se kterými jsem se mohl seznámit a kteří se
starají o maminku, šíří úsměv i pohodu kolem sebe (odtud se možná vzal název tohoto
domova). Mám dojem, že celý dům je sehraný tým hudebníků, kteří hrají tu nejkrásnější
skladbu pod vedením paní ředitelky. (Paní ředitelka má na oddělení, kde je umístěná má
maminka, také svou příbuznou, toto vnímám také jako dobrý ukazatel). Můj kladný názor na péči tohoto domova se mnou sdílí také má manželka i má sestra, které pravidelně
naší maminku navštěvují.
Jestli budeme mít všichni takové štěstí a bude se o nás v našem stáří starat podobný
tým lidí, můžeme se těšit, že tato část našeho života bude hezká a důstojná.
Mnohokrát za tuto naději děkuji. Bedřich Smrčka
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH
22. ledna 2014 se konalo okresní kolo
Matematické olympiády žáků pátých
tříd. V silné konkurenci třiceti žáků získal první místo Marek Pleva z 5.A.
Čtvrté místo obsadil Denis Kucharik
z 5.B. Úspěšným řešitelem se stal Ladislav Troch z 5.C.
Všichni soutěžící předvedli perfektní
znalosti matematiky a všem dokázali, že
mají výborné logické myšlení.
7. února reprezentovaly naši školu
v okresním kole Olympiády v anglickém
jazyce Linda Nitrová ze 6.C a Cindy Wüst
z 9.A. Linda Nitrová obsadila krásné 3.
místo a Cindy Wüst se dokázala prosadit
v tvrdé konkurenci pěkným 5. místem.
Všem našim soutěžícím děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a přejeme jim
hodně štěstí v dalších soutěžích.
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová
6. březen 2014
STAVEBNINY
VALKO
Ě
Ě
Ě
Ě
Ě
Ě
Ě
Ě
SÁDROKARTONY + př.
OSB DESKY
DURELIS DESKY
TEPELNÉ IZOLACE
ZÁRUBNĚ A DVEŘE
FASÁDNÍ OMÍTKY
FASÁDNÍ ZATEPLENÍ
CETRIS DESKY
Purkyňova 1/4, Velká Hleďsebe
mob.: 608 230 591, 775 630 450
Po - Pá 7 - 16, So 8 -12
(průmyslový areál za benzinkou)
DOVOZ ZDARMA
RESTAURACE,
BAR A KAVÁRNA
Hlavní 233, Mariánské Lázně,
tel.: 776 007 921
DENNÍ MENU
Pondělí 10.3.
Gulášová 20
Smažený kuřecí řízek, vařený brambor 89
Čočka na kyselo, uzenina, okurka 80
Úterý 11.3.
Hovězí s drobením 20
Pečená čtvrtka kachny, červené zelí, duet knedlíků 99
Dukátové buchtičky se šodó 80
Středa 12.3.
Brokolicový krém s krutóny 20
Azu po tatarsku, dušená rýže 89
Farfale s lososem, špenátem a smetanou 85
Čtvrtek 13.3.
Kuřecí s masem a nudlemi 20
Svíčková na smetaně, brusinky, knedlík 89
Zeleninové rizoto se sýrem, okurka 80
Pátek 14.3.
Zelňačka 20
Kuřecí zapečené s bramborem a smetanou 89
Torteliny plněné vepřovým masem, sýrová omáčka 85
Po 17.3. - Hrášková jemná 20
Cikánský hovězí plátek, rýže 89
Ledový salát s mozzarelou a rajčaty 80
Út 18.3. - Hovězí s nudlemi a masem 20
Kuřecí prso plněné parmskou šunkou, hranolky 89
Sýrová omeleta, vařený brambor 80
St 19.3. - Kapustová s bramborem 20
Kuře ala bažant, dušená rýže 89
Ovocné kynuté knedlíky s tvarohem 80
Čt 20.3. - Kuřecí s masem a vejcem 20
Vepřové na paprice, těstoviny 89
Míchaný salát s kalamari,česneková omáčka, toast 85
Pá 21.3. - Bramborový krém se žampiony 20
Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka 85
Špagety alio-olio s vepřovou panenkou,
parmazán 85
VÍCE NA
www.newyorkml.cz
Zleva – Ladislav Troch, Marek Pleva,
Denis Kucharik
OTEVŘENO: Ne-Čt 9.30-23 hod.,
Pá-So 9.30-01.00 hod.
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 9
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Anglikánská kaple | 21.3. 2014 | 20:20
atelier A69 / Matěj Hollan / Ondřej Kobza / Kuba Mareš / Bára Prášilová / Openthinktank
(Olga Škochová Bláhová) / Ukradená galerie / Jansa a Strouhal - Conductor / Prazelenina
Projekt PechaKucha [peča kuča] vymysleli a uvedli v život v roce
2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé
architektonického studia Klein Dytham Architecture.
Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů,
designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků a techniků,
prostor pro výměnu zkušeností a informací
o novinkách v oboru, prostor pro komunikaci s veřejností.
“Dejte do ruky architektovi mikrofon, a jste lapeni na hodiny”,
popisuje počátek hledání formy a svoje dosavadní zkušenosti
s prezentacemi Mark Dytham. Aby byla tato hrozba vyloučena,
hledal formát, který by byl jasně daný. Klíč dostal jméno
PechaKucha (japonský výraz pro zvuk konverzace): každý mluvčí
má k dispozici 20 obrázků a každý z nich může komentovat na
ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho
následovníka.
Mariánské Lázně se stanou 8. pořadatelským městem v ČR.
Jediným v Karlovarském kraji.
Omezený počet lístků, rezervace nutná na [email protected]
www.facebook.com/PechaKuchaML
švihák
PechaKucha is "devised and shared by Klein Dytham architecture"
Strana 10
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. březen 2014
Komise lázeňství Otázky pro paní Alenu Havrdovou, jednatelku KIS
a cestovního
ruchu
Ve středu 5. 2. odpoledne se konalo
v malé zasedací síni na radnici
jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu.
Účast: Ing. Radek Šnajdr, Tereza
Podlucká, Markéta Monsportová, Karel
Kalivoda, Radek Míka, Libor Haas. Tajemnice: Kamila Novohradská.
Hosté: Ing. Jiří Richter – člen krajské
komise CR, Jiří Ďurčo – velitel Městské
policie, Ž. Pudilová, M. Štangl, J. Královec, Z. Pinkasová – členové ML asociace
CR, Daniel Javůrek – jednatel TDS ML
s.r.o., Ing. Vít Sloup – oblastní manažer
firmy Marius Pedersen, Bc. B. Tintěrová,
A. Havrdová – KIS ML, Petra Šmídová –
Tennis Agens, Ing. Jiří Chval – manažer
rozvoje města, J. Drahokoupilová – ML
noviny
Zasedání vedl Ing. Radek Šnajdr. Program byl bohatý, pracovní tempo rychlé,
diskuse věcná, přínosná, hosté po svém
vystoupení odcházeli a přicházeli další.
Jednání se týkalo zejména klidu a pořádku
ve městě, prezentace města, zahájení lázeňské sezóny a aktivit v cestovním ruchu.
Bylo schváleno několik usnesení, v nichž
tento orgán s poradním hlasem doporučuje
některá opatření:
• KLCR v kontextu usnesení rady města
č. RM/39/14 doporučuje dotisk publikace
„200 láz. sezón v ML“ v nákladu 2 tis. ks
s tím, že část nákladu (cca 500 ks) bude
vyhrazena společnosti KIS ML k prodeji.
• Zahájení lázeňské sezony 2015 - KLCR
nedoporučuje vypsat grantové řízení na
organizátora akce ZLS v roce 2015 a doporučuje objednat zajištění akce u městské
organizace.
• KLCR nedoporučuje prezentaci v tiskovinách - Magazín MICE CEE a Prager
Zeitung.
• KLCR doporučuje podat žádost na financování „FIJO v ML“ do Fondu kultury.
• KLCR doporučuje odboru životního prostředí na úseku odpadového hospodářství
provádět kontroly, zda právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání mají zajištěné
využití nebo odstranění odpadu v souladu se
zákonem o odpadech. USNESENÍ: KLCR
podporuje tvorbu komplexní multimediální
prezentace města Mariánské Lázně.
• KLCR podporuje pořízení prezentačního
stánku.
1) KIS prošel nyní trochu zmatkovým
obdobím, ale nakonec se nic nezměnilo
a Vy zůstáváte na pozici jednatele. Myslíte, že už bude klid?
Úplný klid v naší společnosti nikdy nebyl
a domnívám se, že rušno bude i nadále.
Za 19 let mého působení v této společnosti jsem moc klidu nezažila. Na postu jednatelky v posledních 4 letech už vůbec ne.
Ale nestěžuji si, o to je můj život pestřejší.
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré
a já se za tu dobu naučila mnoho nového.
Ano, rozruch kolem naší společnosti i kolem mé osoby koncem roku
byl, ale byl to opravdu jen rozruch. Jediné oficiální usnesení padlo
na posledním zasedání zastupitelstva města na konci roku 2013 a tím
bylo schválení záměru vytvořit novou příspěvkovou organizaci města
Infocentrum města Mariánské Lázně. S tím souvisí odtržení střediska
Infocentrum od společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o.. Na tomto
úkolu v současné době pracuje dozorčí rada naší společnosti.
2) Jaká je pracovní náplň KIS?
Rozsah činnosti společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o. je velký
a opravdu ne každý přesně ví, co vše zajišťujeme. Zde je tedy výčet
našich činností:
- Správa budov městského divadla a domu Chopin
- Provozování městského divadla
- Zajišťování kulturně-společenských akcí pro město
- Produkce Chopinova festivalu
- Zajišťování akcí pořádaných společně s partnerskými městy ( v roce
2013 např. Weiden, Malvern)
- Pravidelné prohlídky divadla a divadelní galerie
- Pořádání výstav v měsíčních cyklech
- Produkce 2 letních akcí, pořádaných nad rámec běžného dramaturgického plánu – Kapsa plná pohádek a Mariánskolázeňská nokturna
- Pro letošní rok plánujeme spolupráci na pořádání akce FIJO 2014
- Správa akcií společnosti Parking centrum a.s.
- Sběr informací pro potřeby infocentra, města a subjektů činných v ČR
- Poskytování informací o městě a okolí návštěvníkům, tisku, partnerům v CR
a) ústně za pultem; b) písemnou formou; c) distribuce propagačních
materiálů o městě
- Zprostředkování ubytování a léčení ve městě
- Zastupování města na zahraničních veletrzích (převážně v Rusku)
- Zajišťování průvodcovských služeb: vycházky pro skupiny po městě a blízkém okolí
polodenní i celodenní výlety v rámci regionu
zájezdy na kulturní akce
- Předprodej vstupenek do Městského divadla, na Loketské léto, na
akce pořádané ve městě jinými pořadateli, v sítích TICKET ART,
TICKET PORTÁL, KARLOVARSKÁ VSTUPENKA, PLZEŇSKÁ
VSTUPENKA, TICKETSTREAM,..
- Zprostředkování půjčování aut
- Prodej autobusových jízdenek v síti AMS (tuzemské i zahraniční)
- Zprostředkování expresní přepravní služby do celého světa DHL
- Prodej upomínkových předmětů, suvenýrů a turistických známek
- Prodej rezidentních karet
- Správa turistických webových stránek města včetně katalogu firem
a rezervačního systému
- Správa infokiosků rozmístěných po městě
- Správa Dopravně orientačního systému města
- Správa reklamních poutačů typu A
Tento základ pak doplňují průběžné úkoly zadané vlastníkem.
3) Daří se vám ji plnit? Máte zpětnou
vazbu, jak jsou lidé spokojeni s kulturou
v M.L.?
Mohu směle říct, že náplň činnosti plníme
v plné míře. S přihlédnutím na rozsah činnosti jsme docela malá parta lidí, kterým
jde o jediné, a to je o spokojeného klienta.
To se týká všech středisek společnosti. Přibližným měřítkem spokojenosti v divadle
je návštěvnost a písemné reakce některých
diváků. Přesnějším pak potlesk a reakce
publika na konci každého představení.
S radostí mohu říct, že jsem byla v loňském roce s návštěvností velmi spokojená. Ano, mohlo by být víc vyprodaných představení, ale
v současné době, kdy finanční situace lidí není nejrůžovější, si opravdu stěžovat nemohu. Přála bych si snad o něco víc hostů z řad zahraniční klientely. S mariánskolázeňským divadlem jsou spokojené
i soubory, které Mariánské Lázně navštěvují opakovaně a jezdí k nám
velice rádi. Co se týká infocentra, tak tam taková měřítka nemám.
V loňském roce navštívilo městské infocentrum 93.849 hostů. Během
tohoto roku proběhly v infocentru 2 namátkové kontroly A.T.I.C.
(Asociace turistických infocenter), které zkoumaly infocentrum z pohledu hosta (dostupnost, značení, přístup ke klientovi, rozsah znalostí
o regionu,…). V obou zkouškách obstálo infocentrum na výbornou.
Tomuto výsledku odpovídá i naše zařazení v rámci klasifikace TIC
v ČR do nejvyšší kategorie A. Mariánskolázeňské infocentrum také
patří do první desítky nejlepších infocenter v ČR. Na základě těchto
výsledků jsme získali členství v radě A.T.I.C. za Karlovarský kraj
a obdrželi jsme privilegium pořádat v roce 2016 členské fórum této
asociace v Mariánských Lázních.
4) Kolik máte zaměstnanců? Společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o.
je rozdělena do 3 účetních středisek: správa, divadlo a infocentrum.
Chod společnosti v současné době zajišťuje celkem 26 zaměstnanců
(středisko divadlo – 17, z toho 6 na HPP, infocentrum – 7 z toho 7 na
HPP, správa - 2 z toho 2 na HPP).
5) Jste spol. s.r.o. patřící městu (doufám, že jsem to napsala
správně), jak vysokou dotaci ročně dostáváte? Společnost KIS
Mariánské Lázně s.r.o. je dceřinou společností Města Mariánské Lázně, které je jediným společníkem této společnosti. Společnost dostává
na základě předloženého finančního plánu dotaci. Pro rok 2014 jsme
žádali o necelých 7 mil. (z důvodu rozšíření činnosti), ale poskytnutá
dotace činí pouze 5 mil.. S rozdílem se budeme muset popasovat.
Požadovaná částka opravdu není přemrštěná. Při sestavování plánu
jsme vycházeli ze 4 minulých let, ve kterých jsme vypracovávali pravidelné čtvrtletní reportingy. Tyto reportingy a roční uzávěrky jasně
dokazují, že naše požadavky jsou oprávněné.
6) Pokud se naplní současný záměr a z infocentra se stane jakýsi
odbor CR, bude to pro vás přínos nebo problém? Na tuto otázku se
mi odpovídá velice těžko. Jak už jsem jednou uvedla, do společnosti
jsem nastoupila před 19 lety, tehdy se jmenovala KIC. Již tehdy fungovalo divadlo pod jednou hlavičkou spolu s infocentrem. Obě střediska se za ty roky tak navzájem propojila, že jejich rozdělení bude
bolestivé. Z osobního hlediska bych byla raději, kdyby k žádnému
rozdělení nedošlo, ale na druhou stranu umím pochopit záměr oddělit
infocentrum, rozšířit jeho činnost, posílit jeho samostatnost a dopřát
mu schopnost dosáhnout na mnohé dotace podporující cestovní ruch.
Pokud se rozdělení uskuteční a infocentrum bude plnit funkci odboru cestovního ruchu tak, jak se předpokládá, pak to bude v pořádku
a společnost KIS se s jeho ztrátou bude muset vypořádat. Po odtržení
infocentra bude společnost zaměřena jen na kulturu, produkci akcí
pro město a správu majetku.
(dkp)
PIZZA
IMBIS
Hlavní ulice vedle Arttrendu
Pizzu rozvážíme!!
Otevírací doba:
Po - Pá: 09.00 - 22.00
Sobota: 14.00 - 22.00
v nedeli máme zavreno
tel.: +420 777 443 281
Pizzu vyrábíme z originálních základních
surovin dovezených z Itálie
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 11
Ruská 608/52, 35301 Mariánské Lázně
tel.: 775 167 748, 606 786 713
Provozní doba: Po – Pá 9:00 - 17:00
...oblíbená realitka!
378712
Mariánské Lázně
Byt 3+1, po částečné rekonstrukci,
plastová okna.
910.000 Kč
tel.: 800 100 446
361519
Mariánské Lázně
Byt 3+1, 99 m2,
částečná renovace.
1.520.000 Kč
tel.: 800 100 446
375686
Mariánské Lázně
Byt 5+1 s lodžií, 95 m2,
vícegenerační.
1.500.000 Kč
348826
tel.: 800 100 446
Mariánské Lázně
800.000 Kč
348649
tel.: 800 100 446
Mariánské Lázně
Byt 2+1, 63 m2, původní stav,
plastová okna.
tel.: 800 100 446
NOVĚ PRO VÁS
PŘIPRAVUJEME RUBRIKU
Mariánské Lázně
Byt 2+1, 58 m2,
původní zachovalý stav.
Byt 2+1, 53 m2,
původní stav k rekonstrukci.
690.000 Kč
372636
770.000 Kč
tel.: 800 100 446
361742
Mariánské Lázně
Byt 2+kk, 62 m2 Rezidence Plzeňská
1.935.330 Kč
343157
tel.: 800 100 446
Mariánské Lázně
Byt 3+kk, 70 m2,
před rekonstrukcí
1.070.000 Kč
tel.: 800 100 446
REALITNÍ PORADNA
Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně nemovitostí, pošlete jej na [email protected]
Zastupitelé občanů?
V novinách se nyní objevují rozhovory se zastupiteli a vyznívají dosti
rozpačitě.
Zajímám se o to a jako náhradník jsem měl do zastupitelstva nedávno jít, ale přenechal jsem místo mladšímu kolegovi. Mám totiž mnoho práce a mám také velmi smutné
zkušenosti se současnou radnicí. Pokud bych se stal zastupitelem, musel bych do toho
jít naplno, protože úlohou zastupitele je především hospodařit s penězi občanů a trvat na
řádné činnosti radnice. Je potřebné, aby byly dodržovány zákony a lhůty, a to dnes není.
Líbí se mi názor pana Horáčka, on říká, že koalice dneska prosadí to, co se jí hodí.
Jako aktivní člen ČSSD ale vím, že současná koalice nám byla vnucena. My bychom
spolupracovali s jinými, ale zkušenost ukázala, že se na ně prostě nemůžeme spolehnout.
Tohle je hlavní důvod současného neradostného stavu města.
Zajímavý je též názor pana Lamberta. My prý jako město závislé na turistickém ruchu ho musíme podporovat. Jenže já jsem v uplynulých dnech dával dohromady novou
firmu, a ačkoliv by její činnost velice prospěla právě lázeňskému městu, je sídlo firmy
v Praze. V tomto městě není dobré klima pro začínající podnikatele a to je důvod, proč
je plně závislé na cestovním ruchu. Tedy ne že bych byl začínající podnikatel, tu firmu
jsem dal dohromady z jiných důvodů.
A doslova mne fascinoval Ing. Tobrman, který se chlubil mateřskou školkou v Úšovicích, protože jsem si promluvil s architektem. Objekt, který tam stál, bylo totiž možné
renovovat za polovic částky, která byla utracena. Původně mělo jít o 50 milionů, ale
stálo to přes sedmdesát. Za dřevěný srub s prosklenou plochou střechou, jehož provoz je
a vždycky bude drahý.
Takhle to dál nejde. Z města odcházejí mladí lidé, protože se tady neuplatní. Měli by
se ale zamyslet nad tím, že je možná i jiná volba: Převzít tohle město a dát ho do pořádku.
Což je potřebné udělat přes politiku, jinak to prostě nejde. Vím najisto, že jiná cesta není!
Ing. Vladislav Trávníček
PODĚKOVÁNÍ
Karneval na ledě pořádaný ŠD JIH pod vedením paní vychovatelky
Evy Hrdé měl jako každý rok velkou odezvu.
Letos se ve středu 19. února sešlo na zimním stadionu velké množství dětí, rodičů,
prarodičů i sourozenců. Masky, které si děti připravily, byly opravdu krásné. Na ledě
jsme mohli vidět princezny, víly, čarodějnice, zvířátka i piráty. Kromě taneční produkce
byly pro děti připraveny originální soutěže, do kterých se děti s chutí zapojily a rozzářené
dětské oči mluvily za vše. Všichni si nakonec odnesli i sladkou odměnu. S organizací
pomáhali i rodiče.
Velké poděkování patří paní Šestákové, paní Brštiakové, panu Viterovi, všem pečícím
rodičům a obzvláště paní Nejedlé, která pro děti připravila nádherné dortíčky a také paní
Klozové za výtečný dort. Velký dík hlavně patří všem paním vychovatelkám.
(NH)
Masky dětí byly perfektní.
Strana 12
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. březen 2014
SPORT
ZÁPASNÍCI ZE SOKOLA VOZÍ MEDAILE Jiří Sekáč – hokejová naděje z Mariánek
NENÁPADNÝ A MEDIÁLNĚ NEPŘÍLIŠ ZAJÍMAVÝ SPORT PATŘÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ.
V tomto příspěvku se vracím k vyhlášení nejlepších mariánskolázeňských sportovců za rok 2013,
které se uskutečnilo 1. února ve Společenském domě
Casino. Mezi vyhodnocenými chyběli místní zápasníci. A já se ptám, proč?
Především zápasníci z TJ Sokol Mariánské Lázně
vozili v uplynulém roce z M ČR i z jiných významných
soutěží cenné kovy a dobře tak reprezentovali naše město. Malý výčet: mistrovství České republiky – 3 zlaté
a 1 stříbrná medaile, Velké ceny a mezinárodní turnaje –
6 prvních, 8 druhých a 7 třetích míst. Jestliže je toto
málo, pak tomu opravdu nerozumím.
Vážená sportovní komise města Mariánské Lázně, když tomu nerozumíte nebo nechcete rozumět a nejste objektivní, tak to nedělejte. Jestli si myslíte, že výše uvedené
výsledky jsou procházkou růžovým sadem, jste na velkém omylu. Nechci nijak urážet
sporty, jako jsou golf, tenis, hokej a jiné. Ale u nich je na prvním místě byznys a podle
toho to pak vypadá. Dříve sportovce motivoval k dobrým výkonům především požitek
z úspěchů. Dnes těmto sportům vládnou spíš peníze a někde v pozadí za finančními
ciframi se krčí sportovní morálka. Podle mého názoru to má značný vliv na chování
především u začínajících sportovců. I když žije mariánskolázeňský zápas ve stínu těch
větších, tak si myslím, že za šestnáct let své existence se nesmazatelně zapsal nejen do
análů našeho města.
Cestu lázeňských zápasníků lemují nejen dřina, pot a slzy, ale také radost a sláva.
A právě na to jsme já i můj asistent hrdí. Máme dobrý pocit, že naši svěřenci nedělají
zápas pro peníze, ale že ho mají rádi a baví je to. Jsem přesvědčený, že je lepší být vynikající zápasník než třeba průměrný hokejista.
Za vším, co jsem napsal, si plně stojím. A co se týče společnosti Sport-Servis Mariánské Lázně, tak ta vyhovuje především golfu, hokeji, tenisu a módním sportům.
František Hejplík, předseda oddílu zápasu TJ Sokol Mariánské Lázně
Florbalistky z Jihu na špici
Do krajského finále se dostala po prvenství v okrskových a okresních
kolech obě družstva mladších i starších dívek a dosáhla zde pěkných
výsledků.
Družstvo dívek 6. a 7. tříd pod vedením Marka Petruše skončilo po bojovných výkonech na 3. místě. Lepšího výsledku dosáhlo družstvo dívek 8. a 9. tříd pod vedením
M. Petruše a Radka Bláhy, které vyhrálo krajské finále bez jediného obdrženého gólu
a postoupilo mezi nejlepších 15 týmů České republiky. Od postupu do republikového
finále v Plzni mezi nelepších 6 týmů je dělilo vítězství v kvalifikaci, které se hrálo 12.
února v Teplicích.
V termínu tohoto turnaje se některé dívky zúčastnily lyžařského výcviku na Špičáku
a velmi by oslabily tým, který si dělal naděje na postup mezi nejlepší šestku. Po spolupráci s rodiči hráček se situace podařila vyřešit a v Teplicích tak mohl tým nastoupit
v nejsilnějším složení.
Už při rozcvičení družstev bylo vidět, že jej čekají hodně silné soupeřky - v prvním
zápase 1. ZŠ Kadaň a ve druhém vyhlášená sportovní ZŠ Eden Praha. Proti Kadani dal
náš útok 4 góly a obrana nedovolila soupeřkám ohrozit naši brankářku, která obdržela
jediný gól po standardní situaci před naší brankou. Bylo tak jasné, že o postupu rozhodne
druhý zápas – proti Edenu. Eden měl velkou výhodu, že mohl náš tým a jeho hru sledovat
při zápasu proti Kadani a připravit se na něj. Jejich fyzicky a technicky velmi vyspělé
hráčky „vlétly“ do utkání sebevědomě a naše holky měly co dělat. Přesto se dostaly do
vedení po pěkné střele Aničky Sukové, ale byla otázka, jak dlouho tento stav udrží. Přestože holky naplno „makaly“ ze všech sil, lepší soupeř se prosadil a vyhrál 5:2. Ke konci
utkání a po jeho skončení ukáplo několik slz, ale soupeřky byly lepší a po vítězství 7:3
nad Kadaní zaslouženě postoupily.
ZŠ Jih Mariánské Lázně tak skončilo na děleném 7. místě v ČR a tým ve složení:
branka: Dominika Gujdová, obrana: Andrea Vydrová, Simona Bláhová, Kamila Šimková, Nela Zlatovská, Kateřina Bulejová, útok: Anna Suková, Katka Svobodová, Eliška
Hollá, Bára Blahutová, Petra Beránková zaslouží pochvalu a poděkování za vzornou
reprezentaci školy a města Mariánské Lázně.
Mgr. Marek Petruš
HC LEV PRAHA. Pozice: útočník. Datum narození: 10.6.1992. Výška: 187 cm. Váha: 80 kg
Jirka Sekáč alias „Seky“, jak slýchávám doma u televizních přenosů zápasů z KHL, útočník HC LEV PRAHA,
je pravidelným reprezentantem ČR. Zahrál si již na MS
„18“ i MS „20“, kde patřil k oporám týmu. Ale co tomu
předcházelo, kde začínal, a kde všude hrál? Na to vše mi
Jirka odpověděl.
Když na wikipedii zadám tvoje jméno, vyskočí na mě
Jiří Sekáč – profesionální hokejista, který se narodil
v Aši. Proč Tě lidé spojují s Mariánkama? - V Aši
jsem se pouze narodil, ale v ML jsem vyrůstal a žil až do
13 let. Do Aše však pořád jezdím. V současné době tam
žije, dá se říct, celá rodina kromě maminky, která je stále
v ML. Vím, že asi nejdéle jsi zatím působil na Kladně.
Vzpomínáš na to rád? Kolik to bylo sezón a co ti to dalo? - Nejdéle jsem byl asi
v Mariánských Lázních, ale to byla jen žákovská liga. Na kladně jsem nastupoval za
devátou třídu a poté dva roky v dorostenecké lize. Můj poslední rok byl nejúspěšnější
a asi jsem si ho nejvíc užil, co se týče hokeje. Na Kladno velice rád vzpomínám. Předloni sis zahrál ve dresu Sparty, v něm
jsi také překonal tehdejšího gólmana
Plzně Tuuku Raska. Jaký to byl pocit?
- V tu chvíli člověk nepřemýšlí nad tím,
komu dává gól, ale nebyl to žádný extra gól
a nebyl jsem asi jediný, komu se podařilo
prosadit proti tak kvalitnímu golmanovi.
Jaký je rozdíl hrát za extraligový klub
a za Lva? - Každá liga má trochu jiný styl,
takže je těžké takhle srovnávat. Obě ligy
mají své pro a proti. V západní konferenci
jste nyní třetí a ty jsi na ledě hodně vidět,
dalo by se říct, že je to „tvoje sezóna“.
Ty sám jsi se svými výkony spokojený? Vždycky může být i lépe, ale nechci se rouhat. Jsem rád, že se daří mně a hlavně i týmu.
To je důležité. Co je pro tebe motivací, jaké jsou tvé cíle do budoucna? - Největší
motivací je pro mě rodina, počínaje od prarodičů přes sestru až k mamce a taťkovi, kteří
kvůli mému hokeji obětovali dá se říct čtvrtku života. Vše se přizpůsobovalo tak, abych
já byl vždy připraven podávat ty nejlepší výkony.
(NH)
Zpráva z ledního hokeje
HC Mariánské Lázně.cz : HC Farmáři Trstěnice 5:9, (4:0, 0:4, 1:5).
V posledním zápase na domácím ledě v Mariánských Lázních, se Farmáři z Trstěnic
rozloučili se svými příznivci a fanoušky v krajské lize mužů Karlovarského kraje. Ve
velkém sousedském derby se střetli dva dlouholetí rivalové, místní HC Mariánské Lázně.
cz a HC Farmáři Trstěnice. Trstěničtí v letošním ročníku KLM KV kraje všechny zápasy
nad místním klubem Mar.Lázní zatím vždy vyhráli Po vysokém skóre v 1.třetině 4:0 pro
HC Mar.Lázně trenéři Farmářů Šnajdr se Zemanem důrazně promluvili s hráči svého
klubu, což přineslo zvrat a ovoce v zápase. Nejlepšími hráči od Farmářů v tomto zápase
patřili: rychlík Láďa Sádlo, důrazný Martin Soukup a bojovník a střelec Jan Němec, který si vystřílel další hattrick. Branky za HC F.Trstěnice: 3x Němec, 2x J.Pech, 1x Tišer,
Soukup, Macháček a Večeřa.
Partneři mužstva Farmářů pro toto utkání byli: - Rodinný pivovar Chodovar s.r.o.
- pan Jiří Plevka z Chodové Plané - ZD „Rozvoj“ Trstěnice - Ing. Göran Wohlrab - Euromont.CS s.r.o. – pan František Hromíř z Mariánských Lázní Hráči a vedení klubu jim
touto cestou velice děkují.
TJ/H
Trstěnický tým 2013/2014.
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 13
SPORT
Výsledky HC Mariánské Lázně Hokejová extraliga v Mariánkách
HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:2 HC ŠKODA PLZEŇ,
zimní stadion Mariánské Lázně
M ar iánské Lázn ě. c z
NEDĚLE 23. 2. 2014
• Minihokej 3.tř. - HC Energie Karlovy Vary x HC Tachov- M. Lázně 4:30 (0:10,
3:8, 1:12)
• 4. třída - HC Energie Karlovy Vary x HC Tachov- M. Lázně 9:2 (5:1, 0:0, 4:1).
Střelci: Procházka, Krasanovský
• Přátelské utkání dorost: HC Tachov- M. Lázně x HC Klatovy 4:4 (1:1, 3:1, 0:2).
Střelci: Studnička 2x, Kepeň, Kysilka
• HC Tachov- M. Lázně x HC Zbrasl 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). Střelci: Studnička 2x, Kysilka
2x, Petrů, Poncar,
• 2.3. sehrála mužstva HC ML/Tachov mistrovské utkání mladších a starších žáků
v Chebu s těmito výsledky:
Mladší žáci : Cheb – ML/Tachov 7:0
Starší žáci: Cheb – ML/Tachov 6:0
Viktoria ML - Baník Most 1:3 (0:1)
Střelci: 75. Labai. Sestava: Šmejkal - Drahorád Filip, Hadač, Jakubík, Švejda Nápravník, Novák, Drahorád Michal, Kafka - Bílek, Labai.
Proti profesionálům z fotbalové II. ligy nastoupili hráči Viktorie bez bázně a hany,
a jak výsledek naznačuje, rozdíl tří soutěží nebyl vůbec markantní.
Večerní přípravný zápas pod umělým osvětlením se domácím opravdu povedl a stovka přítomných diváků odměnila hráče Viktorie potleskem. V prvním poločase přistoupili
Viktoriáni na fyzicky náročný styl hry Mostu a poctivě se snažili držet s účastníkem FNL
krok. Baník v druhém poločase udržel vysoké tempo hry a začal si připravovat i celou
řadu vyložených šancí, které naštěstí střelci hostí zahazovali (včetně penalty). Zákonitě
přišel trest a po střele Labaie ze střední vzdálenosti se domácí mohli radovat, v 75. min.
bylo vyrovnáno 1:1. Závěr zápasu si hostující Baník ale pohlídal a po zlepšení v koncovce také domácím odskočil na konečný výsledek 1:3 . Trenér domácích M. Drahorád
byl spokojený jak s předvedenou hrou, tak i s nasazením svých svěřenců. Trenérské duo
hostí Hofmann-Chaloupka a také sportovní ředitel FK Baník Most A. Stehlík vyjádřili velkou spokojenost s průběhem celého týdenního soustředění v Mar. Lázních a také
s kvalitou hracích ploch v areálu FK Viktoria.
K dalšímu přípravnému zápasu nastoupí hráči Viktorie na domácím hřišti v sobotu
8.3. od 14:00 proti třetímu týmu krajského přeboru Karlovarského kraje – vs. Olympie
Březová.
(MM)
Ani olympijské hry nezabránily sehrání malého derby. Tento duel pomohl oběma celkům během olympijské pauzy nevypadnout z tempa
sezóny a co nejlépe se připravit na posledních pět zápasů, které rozhodnou o podobě tabulky Tipsport extraligy před play-off. Přátelské
utkání se odehrálo u nás v Mariánských Lázních ve čtvrtek 20.2.
Zápas organizovala společnost ICE SPORTS, kterou vede ing. Jan Budka. Spolupořadateli byl hokejový oddíl, Tennis Agens, SPORT-SERVIS a Správa městských sportovišť. Za zápas extraligových mužstev je třeba poděkovat HC Energie KV a jmenovitě
sportovnímu řediteli Broňku Píšovi a sportovnímu manažerovi Rostislavu Dočekalovi.
Tento zápas je výsledkem dobré spolupráce mezi HC Mariánské Lázně a HC Energie
KV. Zápas byl skvěle připraven ze strany pořadatelů. Tímto je jim třeba poděkovat, zejména paní Lambertové z firmy SPORT-SERVIS ML, Tomáši Marzymu ze společnosti
Tennis Agens a manažerovi HC Mariánské Lázně panu Miroslavu Klapáčovi. Dík patří
i týmu Správy městských sportovišť Zimního stadionu. Sportovní manažer pan Dočekal
z HC Energie K. Vary dokonce řekl: ,,Tento zápas byl jedním z mála světlých okamžiků
Energie v letošní sezóně. Gratuluji k perfektnímu zorganizování“.
Ptala jsem se pana ing. Jana Budky, jak byl spokojen s akcí: ,,Tento zápas vlastně
dostal darem mariánskolázeňský hokejový oddíl. Na smlouvě, jejímž výsledkem zápas
je, jsme pracovali ještě s panem Karlem Svobodou. Svědčí o tom, že vztahy HC ML
a HC KV jsou na vysoké úrovni. My předáváme talentované hráče do KV, ale i do Plzně
a tento zápas byl taková protihodnota. I mladí hráči z Mariánských Lázní mohou pocítit,
že extraligová úroveň je nedaleko. S účastí a atmosférou jsme velmi spokojeni a jsme
rádi, že akce je hodnocena pozitivně. Ohromnou radost nám však udělali diváci, kteří přišli v tak hojném počtu a náramně se bavili. Vlastně oni dokreslili bezvadnou atmosféru
večera. Věty jako: „Zase jedna parádní akce pro obyčejné lidi...“. zahřeje. Pokusíme se
tuto ojedinělou akci v ML zase někdy zopakovat.“
O hladký průběh zápasu se zasloužili i naši hasiči, státní i městská policie. Velký dík. (NH)
Starosta Král a Ing. Budka při zahájení zápasu
Radek Duda z Plzně při autogramiádě
Kriminalisté Karlovarské policie
Přípravka Athletic Clubu je tu i pro vás
objasnili vraždu
Kriminalisté Karlovarské policie objasnili vraždu spáchanou před dvaceti lety.
V pátek 27.02.2014 zadrželi kriminalisté Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje 47letého muže z Mariánských Lázní pro podezření z trestného činu vraždy, kterého se měl dopustit v březnu 1994 v Mariánských Lázních na tehdy 66letém muži.
Při domovní prohlídce byly ostatky zavražděného muže nalezeny zabetonované ve
sklepě jednoho z domů v Mariánských Lázních. Z důvodu probíhajícího intenzivního vyšetřování, policie nebude poskytovat další informace, vyšetřovatelem bude podán podnět
státnímu zástupci k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby.
Za povšimnutí stojí, že vražda by byla promlčena po 20 letech, tedy přibližně za
10 dní. Případ byl objasněn díky vynikající spolupráci kriminalistů s dozorovou státní
zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Plzni. Soudce krajského soudu návrh státního zástupce akceptoval a obviněného muže vzal do vazby.
por. Ing. Pavel Valenta
Nejmladší borci Athletic Clubu Mariánské Lázně byli opět úspěšní i na mistrovství
Karlovarského kraje v hale. S radostí o tom podrobně mluvil Viktor Borsik na
setkání v hotelové škole.
Na mistrovství Karlovarského kraje v hale doslova zářila ml. žákyně Linda Čechová,
která přivezla 3 medaile – a to zlatou za vrch koulí, 1. místo, 10.60 m, dále stříbro za 2.
místo na 60 m v čase 8.60 sek a ještě bronz za 3. místo na 300 m v čase 47,94 sek. V rozběhu na 60 m byli Mariánskolázeňští také hojně zastoupeni. Startovali Robert Blovský,
Tomáš Čech (ten pak ještě v rozběhu na 600 m), Lukáš Dostál, Eliška Borsiková, Kamila
Šimková (+300 m), Anna Valková (+300 m) a Barbora Blovská (+300 m)
Trenéři: Zbyněk Dostál, Lucie Jungová, Stanislava Blovská mají s nejmladšími hodně
trpělivosti. Tréninky přípravky jsou tu i pro vás: Každé Po - na stadionu Viktoria od
17.00, St - přes zimu tělocvična ZŠ jih od 17.00, jinak po oteplení Viktoria. Držíme palce
do začínající sezony!
Václav Větrovský
Strana 14
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. březen 2014
EDWARDOVA STÁLICE ALICE
SPORT
ZPRÁVA Z LEDNÍHO HOKEJE
roč. 2013/2014 KLM KV kraje
Neuvěřitelně vítězná série Trstěnic pokračuje. V soutěži od: 1.1.2013 ještě neprohráli, což je již 31 zápasů. HC Čerti Ostrov : HC Farmáři Trstěnice 2:17, (0:4, 0:8,
2:5).
V posledním kole KLM KV kraje odjížděli Farmáři z Trstěnic do Ostrova, kde je
čekal mladý, houževnatý, ale nezkušený poslední tým tabulky HC Čerti Ostrov.
Před zápasem byl slavnostně předán pohár absolutnímu vítězi soutěže KLM KV
kraje roč.2013/2014 předsedou Krajského
svazu Mgr.Jaroslavem Částkou a předsedou
STK Rostislavem Králíkem. Farmáři tento
ročník vyhráli bez jediné porážky s 48 body
a neuvěřitelným skóre154:37, s nejlepším
útokem a s nejlepší obranou.
Lídr soutěže přijel do Ostrova v pohodě
odvézt si tři body, a pokud možno si vylepšit skóre. V prémiovém ročníku Český sport
vyhlásil soutěž pro všechny hráče a týmy od
1.ligy až po krajské ligy (celkem sledováno
Kapitán mužstva Tomáš Barták s pohárem.
16 soutěží) s odměnou pro vítězný tým 20
tisíc korun na sportovní vybavení a další věcné ceny od ČSLH. V soutěži jsou „nejofenzivnějším týmem“ Farmáři z Trstěnic na 1. místě, s výsledkem 12,51 branek na zápas.
Branky za HC Farmáři Trstěnice: 6:44´- Němec (Sýkora – Barták), 7:09´- Soukup
(J.Pech), 8:59´- Večeřa (Pavlas), 12:30´- Sýkora (Barták – Němec), 27:35´- Pavlas (M.
Pech), 29:38´- Pech M. (Němec), 31:19´- Sádlo (Soukup – Pech M.), 33ˇ- Němec (Barták), 33:24´- Pech J. (Macháček), 35:42´- Němec (Pech J.), 37:11´- Macháček (Soukup
– Sádlo), 37:21´- Bubenščikov (Dibala ZD.), 41:07´- Dibala M. (Večeřa), 55:41´- Sýkora(Barták – Němec), 56:13´- Sýkora (Němec – Soukup), 56:31´- Bubenščikov (Večeřa
– Pavlů), 59:25´- Bubenščikov (Dibala M.- Večeřa).
Partneři mužstva Farmářů pro toto utkání byli: Fa: Zemní práce a doprava –
pan Miroslav Opava z Mariánských Lázní, Fa: Nelan s.r.o.- pan Petr Jelínek z Třebeně
u Chebu, Fa: Eutit s.r.o.- pan Pavel Dragoun ze Staré Vody u Mar.Lázní. Hráči a vedení
klubu jim touto cestou velice děkují.
Konečná tabulka KLM KV KRAJE roč. 2013/2014:
1. FARMÁŘI TRSTĚNICE
16 16 0 0 0
154 : 37
48
2. HC PK VŘESOVÁ
16 11 0 0 5
116 : 101
33
3. HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 16 9 0 0 7
96 : 81
27
4. HC STADION CHEB B
16 2 1 0 13
70 : 126
8
5. HC ČERTI OSTROV
16 1 0 1 14
63 : 154
4
Klub českých turistů Mariánské Lázně a oblast Karlovarský kraj
za finanční podpory města Mariánské Lázně
pořádají 16. ročník
Jarní setkání
turistů karlovarské oblasti
Sobota 22. března 2014 (podrobnosti příště)
Zářící hvězdou života se už před tím, než vstoupil na trůn nejmocnější
říše, stala Edwardova nejznámější milenka Alice Keppel. Nebylo tomu
náhodou, že si podmanila jeho srdce natolik, že jasnou favoritkou zůstala až do konce králova života.
Nechyběla při jeho cestách
do baskického přímořského letoviska v Biarritzu a byla i jindy nejčastěji z dam viděna při
četných Edwardových cestách
po Evropě. Její postavení doma
v Anglii zůstávalo neotřesitelné.
Edwardovi ministři a kdokoli,
kdo z vyšší společnosti po Edwardovi něco chtěl, všichni věděli dobře, že bez přímluvy Lady
Alice Keppel většinou neuspějí.
Trpěla ji i královna Alexandra.
Královnina krása s léty dávno
odkvetla. Porody šesti dětí s opakující se revmatickou horečkou
poznamenaná královna trpěla
svoji náhradu i v králově loži.
Různé prameny rovněž uvádějí, že do říše legend nepatří ani
pověst o tom, že královna povolala Alici ke královu loži, aby se s ním mohla milenka
rozloučit v roce 1910 i v posledních okamžicích jeho života.
Při tom všem Alice byla ale stejně diskrétní jako král Edward, který nikdy nevystavoval na obdiv četné dámy svého okolí. A tak třeba vídeňský novinář a spisovatel Sigmund
Münze, doprovázející Edwarda při všech jeho dnech pobytů v Mariánských Lázních
téměř na každém kroku, v knize „Edward VII. in Marienbad“ i ve svých reportážích,
pojednává o četných Angličankách a dalších dámách, ale jen spoře některou z nich jmenuje. Z nejznámějších se po Edwardově boku vyskytovaly především čtyři dámy této
společnosti:
- Ať už to byla v sedmdesátých letech do Londýna příchozí dcera jerseyského děkana
Lillie Langtry, zvaná „the Lily of Jersey“.
- Legendární francouzská herečka Sarah Bernhardt.
- Nebo vévodkyně z Warwicku Lady Frances Brooke jako předposlední ze známějších
Edwardových milenek.
Všechny tři zůstaly ale jen episodou v králově pestrém společenském životě. Jediná
se stala nakonec stálicí. A tu také výjimečně Sigmund Münze ve své knize jmenovitě
uvádí. Alice Keppel byla tedy prokazatelně s Edwardem i v Mariánských Lázních. Zda
to bylo vícekrát, či jen poprvé v srpnu 1897, se neví zcela jistě; vzhledem k její a tehdy
ještě princově již zmíněné diskrétnosti.
Dlouho po smrti krále, se v roce 1940 Alice vrátila z Itálie do Británie. Nejdříve žila
s dcerou na venkově. Ale nebyla by to ona, aby se i v době zuřivých leteckých náletů
nejvíce zaměřených na metropoli, nerozhodla dát přednost „bombám před nudou“, jak
říkala. Nastěhovala se do hotelu Ritz v neustále luftwaffe napadaném Londýně.
Jako sedmasedmdesátiletá dáma se, už po válce, opět vrací ke svým kořenům – do Itálie. Rok nato v roce 1947 tam ve svém domě umírá. Zdá se ale, že si do hrobu neodnesla
největší tajemství svého života. (Dokončení Edwardových milenek příště.)
Josef Ondrouch
Pronájem 4 vybavených kanceláří s kompletním zázemím
kuchyňka, toalety, zasedací místnost
Tel.: 777 870 067
E-mail: [email protected]
6. březen 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím zahrádku s chatkou v M.L. a okolí. Tel.:724595332.
• Koupím bytové ripstole za rozumnou cenu.
Spěchá. Mob.: 731218113.
• Koupím garáž v Úšovicích, nejlépe v
blízkosti polikliniky. Nabídněte na tel.:
776322526.
• Koupím v Mariánských Lázních byt 1 + 1
do 44m2, od 2. p. výtah, do 650 000,-Kč. Co
nejdříve. Nejsem RK. Tel.: 725000369.
• Koupím garsonku v M.L. Platím hotově.
Tel.: 721676543.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám ložnici, obývací stěnu, gauč, stolek, křesla, el. sporák a jiné, vše velmi levně
- pozůstalost. Tel.: 605229752.
• Prodám pěknou, novou světlou skříň s
dvěma dolními zásuvkami – za poloviční
cenu. Dále prodám kompletní 10dílné Dějiny
umění. Tel.: 776642841.
• Prodám levně dohodou ledničku 120 l,
kuchyňský robot, železný gril na uhlí, vše v
dobrém stavu. Tel.: 603527352.
• Prodám zánovní rohovou sedací soupravu,
rozkládací s úložným prostorem. Pův. cena
37 000,-Kč, nyní 15 000,-Kč. Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113.
• Prodám obývací stěnu tm. ořech, prosklenou, kombinace šatník, v dobrém stavu
za 6 000,-Kč. Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.:
731218113
• Prodám křišťálový lustr. Cena 3 000,-Kč.
Tel.:722809794.
• Prodám běžky 190 cm zn. Peltonen a boty
č. 39 zn. Botas, obojí pěkné, k tomu přidám
více vosků SWOX, vše za 200,-Kč. Tel.:
602852910.
• Prodám 1 + KK, Chebská ulice v německé vilce naproti Kauflandu. Ihned. Tel.:
721009771.
• Prodám byt v M.L. 3 + 1, cihla, po rekonstrukci. Odhadní cena 1 200 000,-Kč. Při
rychlém jednání sleva až na 1 050 000,-Kč.
Více Inko na tel.: 777153905.
• Prodám st. chladničku s mrazákem (asi
50l) za 800,-Kč. Dohoda možná. M.L.
Tel.:725000369.
• Prodám knihu Františkovy Lázně – kresby Jan Spáčil z r. 1959, 23. publikace, tel.:
725000369.
• Prodám peřinu a prošívanou péřovou deku
– levně. Stěhování. Téměř nepoužívané, při-
dám povlečení. Tel.: 725000369.
• Prodám rozkládací pohovku, dvě lůžka, lamelový rošt, madrace, potah, cena 1 000.-Kč.
Tel.: 605298548.
• Prodám obývací stěnu, gauč, stolek, křesla, el. sporák a jiné, vše velmi levně-pozůstalost. Tel.: 605229752.
• Prodám kamna na tuhá paliva. Cena 500,Kč. Tel.:606337520.
• Prodám za rozumnou cenu byt 3 + 1 v OV,
95m2, 1. patro,na Hl. třídě vedle hotelu Continental, zadní trakt, rozumná investice. Tel.:
731218113.
• Prodám zánovní protipožární dveře – levé
80, světlý žíhaný ořech, za poloviční cenu.
Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113.
• Prodám autorádio, funkční. Cena 300,-Kč
Tel.|: 606337520.
• Prodám jídelní stůl, sv. hnědý, rozkládací
100 + 60 x 65 x 75, zachovalý, levně. Úšovice. Tel.: 602852910
POPTÁVKA ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Přijmu elektromontéra, nutná vyhláška
50/78, řidičský průkaz,B. praxe, do TPP.
Tel.:602417163.
• Mateřská škola Velká Hleďsebe hledá
lektora/ku angličtiny. Bližší info na tel: 354
622 635.
• Přijmeme kadeřnici na ŽL. Tel.:
732582094.
• Přijmu kadeřnici na živ. List. Ludmila
Humlová. Tel.: 777764783.
• Hledám práci – mluvím rusky, česky, část.
německy, spolehlivá, inteligentní, PC na pokroč. Úrovni.. Tel.: 731263398.
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,
saunér, pedikúra, manikúra a nehtová modeláž. Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s. r. o, individuální výuka! Dále
učíme masáže - lymfatická, reflexní terapie nohou, obličeje, horkými lávovými
kameny, sedativní, aromaterapie, shiatsu,
baňkování, odbourávání celulitidy, odblokování, měkká reponace celé páteře a další www.vip-relax.cz, www.mavo.eu Tel:
602478448, 604238911.
K PRONÁJMU NEBO K PRODEJI
POSLEDNÍ DVĚ VOLNÉ ORDINACE
B 777 870 067 • E-mail: [email protected]
• Zhubněte do jara zdravě a navždy. Konzultace s výživovým poradcem do 6. 2. 2014
zdarma. Volejte 775723993.
• Pronajmu nový byt 2 + 1 v Úšovicích, částečně zařízený – kuchyňská linka, spotřebiče,
balkón. Nájem + energie 10 000,-Kč + kauce. Tel.: 606650089.
• Pronajmu místnost v zavedeném studiu na
Hlavní třídě, kde jsou již provozovány služby i kosmetika, kadeřnictví, modeláž nehtů.
Luxusní prostředí. Tel.: 603159602.
• Pronajmu menší nebyt. prostor na Hlavní třídě o velikosti 45m2, v blízkosti Chebské křižovatky, vhodný na obchod, služby,
kancelář, výhodné podmínky, malé náklady.
Tel.:603159602
• Nabízím doučování učiva ZŠ – učitelka.
Tel.: 723359299.
• Pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1, Nákladní 522
od 1. 3. 2014. Cena nájmu při jednání. Tel.:
603701930.
• Pronajmu 2 + KK, 44m2, cihlový dům,
Husova ul., 1. P. Nájem 4 000,-Kč + elektřina, voda, popelnice. Kauce 8 000,-Kč.
Tel.:604776772.
• Soudní tlumočnice pro jazyk německý
Zoja Fučíková – odborné překlady, úřední
listiny etc. Tel.: 736157281.
• Pronajmu pěkný větší byt v M.L., část. zařízený. Cena dohodou. Dobrá nabídka. Tel.:
777153905.
• Pronajmu byt 110m2, 4 + 1 v rodinném
domě ve Velké Hleďsebi. Nájem 8 500,-Kč
+ služby, 1 měsíční kauce. Tel.: 721537609.
• Garáž k pronájmu na Třešňovce. Tel.:
724109062.
• Aviváž – zelená 2l 55,-Kč, Aviváž modrá
2l 55,-Kč, Aviváž bílá m2l 55,-Kč, tekutý
prací prostředek 1,5l 65,-Kč, Univerzální
čistič 1ll m35,-Kč, tekuté mýdlo višeň 1l 30,Kč. www.axxilon.cz.
• Pronajmu byt 1 + KK, zařízený, Úšovice
za Penny. Ihned. Cena 6 000,-Kč + 1 kauce.
Tel.: 607973555.
OSTATNÍ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Dospělá mourovatá kočička hledá domov.
Je zvyklá i na zahradě. Tel.: 739849903.
• Ráda bych se seznámila s mužem do 68 let,
který má stejně jako já rád přírodu a zahrádku. Tel.:602420513
,
Velká Hledsebe
• Pronajmu dlouhodobě garáž v Úšovicích
vedle polikliniky. Tel : 603251435.
• Pronajmu garáž na Panských Polích. Tel.:
721676543
INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu z
novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání).
KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….
Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní
!
Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma) Ď prodej a pronájem bytů a domů (50 Kč)
Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
Text inzerátu:
Strana 15
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641
Obklady
Dlažby
Stavební Chemie
Sanitární keramika
Laminátové podlahy
Vinylové podlahy
Strana 16
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. březen 2014
Je čas zpracovat naložené houby
Podle mykologa Pavla Šimice
Ingredience: 2-3 vepřoové nožičky,
1-1,5kg kyselých nakládaných hub, 0,50
– 0,75 vepř. kůžiček, 10 ks bobkového
listu, bílý pepř, 20 kul. nov. koření, 20
kul. celého pepře, 1 hlavička česneku,
10 ks. hřebíčku, sůl, 3 ks cibule, 1/2kg
mrkve, 1/2 kg petržele, olivy – černé,
zelené, kukuřice, hrášek, kapie Potřeby:
plátěný ubrousek + provázek, obaly na
plnění, 2 ks práškové želatiny
Houby tvrdší konzistence, výborná je
směs (ryzce, václavky, hříbky, strakoše.
lišky, kováři, mlynářka) důkladně zcedíme, zeleninu nakrájíme na stejné kousky. Do hrnce s vodou vložíme nožičky a kůžičky,
do ubrousku zavážeme koření a vložíme do vody, přidáme zeleninu a cibuli, vše vaříme
na mírném plameni cca 2 hodiny. Když je zelenina na skus, vyjmeme ji, prudce zchladíme vodou a necháme okapat. Nožičky obereme, kůže semeleme na masovém strojku.
Houby, kůžičky, zeleninu spojíme, popřípadě povolíme vývarem, do něhož jsme přidali
2 sáčky želatiny. Konzistence by měla být kašovitá. Dochutíme pepřem solí, oregánem,
rozetřeným česnekem, můžeme použít hrášek, kukuřici, kapii, olivy. Vlažnou směs plníme do salámových nebo tlačenkových obalů nebo do formy, pevně svážeme a dáme
do lednice odležet. Podáváme ji jako předkrm nebo samostatně s cibulkou, čerstvým
chlebem a vychlazeným pivkem.
Dobrou chuť vám přeje Váš Pavel Šimice
Residence Plzeňská
zahájení stavby
2 Q 2014,
dokončení stavby
2 a 3 Q 2015.
V ceně bytu:
kuchyňská linka se spotřebiči,
koupelna, podlahové krytiny,
dveře s obložkami,
videotelefon
Vlastní
parkovací místo
ZDARMA
pod uzamčením
KOMPLETNÍ INFORMACE:
www.residenceplzenska.cz
nebo F.M. b 775 167 748
akce platí do 31.3.2014
22 bytů celkem, volných 16 bytů
AKCE
CENY BYTŮ
od 1.632 000 Kč.
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
Bechyně – okolí. Nedaleko Bechyně se nachází most, ale ne ledajaký. Byl vybudován
v roce 1848 podle projektu Bohuslava Schnircha. Když se v šedesátých letech 20. století
začala budovat …(1. tajenka), měl být zbourán. Měl, ale nebyl. Protože šlo o jediný
dosud stojící empírový řetězový most u nás, byl přestěhován na jiné místo. Most byl
rozebrán na 2000 žulových kvádrů a 1100 ocelových součástek, každý kus … (2. tajenka)
a pak převezen na nové působiště, kde od roku 1975 slouží opět svému účelu..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Kana; otisk; zjišťování způsobilosti k vojenské službě. - B. 1. TAJENKA. - C. Egyptský bůh slunce; švédský výrobce nábytku; sportovní oděv; zařízení
na předávání dat po telefonu. - D. Zbarvení; druh květenství; čas; bonitační slabika. – E.
Výzva; linka; pytle; řecký bůh lesů, lovců a pastýřů. - F. Had z Knihy džunglí; planina;
váhová jednotka; kartoun potisknutý několika barvami. - G. Značka lawrencia; odlít;
svršek a král; část kondenzátoru. - H. Zpěv osmi hlasů; lesy; ošklivé; 51 římskými číslicemi. - I. 2. TAJENKA. - J. Organismus potřebující k životu vzdušný kyslík; druhová
číslovka; palma.
SVISLE: 1. Dorotka; část saka. - 2. Italský vítr; mlha; nízké dřeviny. - 3. Sněmovna lidu
(zkratka); kyčelníky; děloha. - 4. Polarizační hranol; horské jezero. - 5. Tchajwanský
prodejce osobních počítačů; hnít; značka niobu. - 6. Styl jamajské hudby; násobeno;
slovanský zlý duch. - 7. Citoslovce troubení; část ruky; proces probíhající bezprostředně
po zapnutí počítače. - 8. Řemen na řízení koní; medníky. - 9. Předložka; granity; Evropan (slovensky). - 10. Římské platidlo; šlechtična; karta. - 11. Olympijské hry (zkratka);
káva; druh antilopy. - 12. Vnitřnosti; vzdálenost dna lodě od hladiny. - 13. Kaz; slavný
brazilský fotbalista; uvnitř. - 14. Předložka; útvar na Měsíci; nálev. - 15. Drobný kopytnatec; páteř.
Nápověda: aes, boot, pers.
Řešení křížovky posílejte do 10. dubna 2014 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně, e-mailem
na adresu [email protected]
VK
ČTRNÁCTIDENÍK MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY, redakce Tepelská 867/3a, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 605 288 641, e-mail: [email protected], [email protected], facebook.com/MarianskolazenskeNoviny
vydavatel společnost V.D.O. Group s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, evidenční číslo MK ČR E 21175, šéfredaktor Jana Drahokoupilová. Za obsah, formulaci a původnost příspěvku ručí autor článku.
Download

mln05_14.indd - Mariánskolázeňské Noviny