Tisková zpráva
Den otevřených dveří v provozním areálu spol. Brněnské komunikace a.s.
Společnost Brněnské komunikace a.s. pořádá dne 28. září 2014 od 10,00 hodin do 16,00
hodin Den otevřených dveří v provozním areálu v Brně, na Masné ulici 7.
„Chceme veřejnosti ukázat, jak jsme vybaveni na údržbu komunikací v létě i v zimě a také jak
máme vybavený vozový park těžkou technikou“, řekl generální ředitel společnosti Luděk Borový. Na
Dni otevřených dveří bude proto možné vidět např. ukázku přípravy posypových vozů, ukázku odtahu
vozidel nebo značkování vodorovného dopravního značení.
Děti se v tento den mohou těšit na svezení v zametacím nebo kropicím voze. Rovněž bude pro děti po
celou dobu k dispozici dětské dopravní hřiště s koly i koloběžkami, jízda zručnosti či stánek
s dopravními testy a další zábavný program.
„Domnívám se, že za pozornost stojí i samotný areál provozu. Je přebudován z bývalých městských
jatek, jejichž historie se datuje od konce 19. století. Areál prošel náročnou, ale velmi zdařilou
revitalizací a nyní nám slouží k plné spokojenosti“, dodal předseda představenstva Petr Kratochvíl.
Společnost Brněnské komunikace a.s. (BKOM) zajišťuje údržbu komunikací v Brně od svého vzniku, tj.
od r. 1995, kdy navázala na činnost Městské správy komunikací a Dopravně inženýrské organizace.
V roce 1998 se spol. BKOM stala novým vlastníkem areálu bývalých městských jatek a byla zahájena
jeho revitalizace. Nyní je v tomto areálu trvale umístěn provozní úsek firmy.
Revitalizační práce nebyly vždy jednoduché. Haly původních stájí, porážek, manipulací a chladíren
byly přestavovány na skladové haly posypového materiálu (soli, písku a drti) pro zimní údržbu
městských komunikací. Původní velká tržnice byla vybudována jako parkovací stání pro vozidla zimní
a letní údržby, další objekty jako sklady mobilní techniky pro letní údržbu, prostory pro výrobu a
opravu svislého a vodorovného dopravního značení atp.
Z budov původních kanceláří, služebních bytů a zdravotního střediska se staly prostory pro
účely administrativy BKOMu, šatny pro zaměstnance a dispečink pohotovostní služby a zimní údržby.
Stávající nová úprava a struktura venkovních komunikačních ploch nyní poskytuje prostory potřebné
pro manipulaci s těžkou technikou, venkovní odstavné a parkovací plochy i volná úložiště
recyklovatelného materiálu.
Využívání areálu bylo zahájeno začátkem roku 1999 kolaudací opravené „velké tržnice“ a
původní administrativní budovy. Postupně byly v druhé polovině roku 2000 zřízeny prostory pro
sklady posypového materiálu, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance. V roce 2001 další sklady a
dílny pro správu komunikací a v roce 2002 garážová stání pro mobilní techniku. Další hala pro
ukládání posypové soli pak byla vybudována v roce 2003 z původních zcela nefunkčních prostor, dříve
využívaných masnou výrobou. Ke skladům posypového materiálu na zimní údržbu komunikací byly
následně v roce 2004 vybudovány mechanické násypníky (dnes s kapacitou 160 t) s dopravními pásy
řízené centrálním pultem pro zabezpečení rychlého a operativního výjezdu vozidel zimní údržby a
také neveřejná stanice pohonných hmot.
V roce 2004 došlo k rekonstrukci administrativních a skladových prostor v budovách na ulici
Porážka. Součástí těchto prací byla i obnova fasád – očištěním původního lícového zdiva pískováním,
čímž objekty získaly po téměř 100 letech svoji dřívější podobu.
Tím ovšem práce neskončily. Vzhledem k rozloze areálu a stáří budov jsou opravy a údržbové
práce nutné neustále.
V současné době je údržba v zimním období prováděna v Brně na komunikacích Základního
komunikačního systému (téměř 600 km), tedy na komunikacích, kde je vedena MHD. Zahrnuje také
hlavní výpadové komunikace. Údržbu obstarává 25 posypových vozů s pluhy, které jsou postavené na
podvozcích zn. Mercedes Benz a pomáhá i 22 traktorů s radlicemi. Posypová sůl je uskladněna
v prostorách o kapacitě 12 tis. t, inertní materiál o kapacitě 8 tis. t. BKOM disponuje také zařízením
na výrobu solanky (roztok vody se solí) se zásobníky na cca 40 tis. litrů a vybaveným dispečerským
pracovištěm, které umožňuje spojení s vozidly přes vysílačky a jejich sledování přes GPS.
Mimo zimní měsíce jsou vlastními silami vykonávány opravy komunikací – výtluky, celoplošné
opravy pomocí velkokapacitních strojů (finišery, frézy, válce). Rovněž se BKOM stará o veškeré
příslušenství na komunikacích - zábradlí, svodidla, silniční zeleň, uliční vpustě atd. Významnou
složkou provozní činnosti je realizace a údržba vodorovného dopravního značení, svislého dopravního
značení a světelně signalizačního zařízení.
Kontakt:
Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, Brno
www.bkom.cz, [email protected]; 734416440
Download

Zobrazit přílohu - Brněnské komunikace as