v
FERONOVINY | 1, 2 / 2011
Obsah:
Nový sortiment vo Ferone
Tenisový FERONA CUP
S partnermi neoficiálne
Oceliari víťazili
FEROSVET
Štvrťročník o dianí v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. a informáciách zo sveta hutníctva.
Vážení zákazníci, milé kolegyne a kolegovia!
Máme za sebou polovicu nášho finančného roka 2011 a ja si dovolím trochu bilancovať.
Musím s radosťou konštatovať, že po roku 2009, ktorý bol jednoznačne najhorším nielen v histórii spoločnosti FERONA Slovakia, ale najhorším v celosvetových ekonomických dejinách vôbec a roku 2010, v ktorom
sme stabilizovali firmu po pokrízových turbulenciách, tak v roku 2011 sme spoločným úsilím dokázali zatiaľ
naplniť všetky naplánovane ukazovatele. Samozrejme, medveď sa nikdy nedelí, kým ešte behá po hore,
preto k úplnej spokojnosti nám chýba ešte ďalších 6 mesiacov tvrdej práce a pevná viera v to, že krehkosť
hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky neohrozí žiaden prípadný bankrot Grécka, Portugalska alebo
iných európskych krajín, ktoré si žili nad pomery a neohrozí ho ani očakávané ochladenie tempa rastu
čínskej ekonomiky.
Už aj v minulých príspevkoch som zmieňoval, že Slovensko je malá otvorená ekonomika a mimoriadne
závisí od exportu, pretože naša vlastná spotreba je minimálna, pričom aj tá bola pridusená vládnymi rozpočtovými škrtmi, ktoré bolo a je cítiť hlavne v stavebníctve. Preto je jasné, že čokoľvek negatívne by sa
udialo v ekonomike za hranicami našej krajiny, by malo na nás rovnako veľmi negatívny dopad. Mám na
mysli hlavne Nemecko, Rakúsko a tiež ČR, ako hlavných ekonomických partnerov Slovenska.
Z toho všetkého, čo som spomenul jasne vyplýva, že na „hojnosť“ rokov 2006, či 2007 ešte určite nenastal
čas a my musíme neustále hľadať ďalšie a ďalšie rezervy v efektivite, ktoré nám na jednej strane pomôžu v
druhom polroku 2011, ale takisto nám umožnia lepšie čeliť prípadným negatívnym ekonomickým vplyvom, ktoré sa dostavia celkom určite aj v nekonkretizovanej budúcnosti.
Tak, ako som sa u úvode vyslovil, s dosiahnutými výsledkami za prvých 6 mesiacov nemôžem byť nespokojný. Za to patrí obrovská vďaka všetkým Vám, našim
zákazníkom, či už dlhoročným alebo tým novým a tiež Vám, našim zamestnancom.
Osobne ma teší celková zmena fungovania spoločnosti, ktorou sme prešli za posledné 2 roky. Oveľa viac dnes pripomína - povedané športovou terminológiou - svalnatého atléta, v porovnaní s predkrízovým „obrom“, ktorý bol síce silákom, ale v pohybe ho obmedzovala obezita. Dokonca sme úspešne zvládli
aj radikálny rez, o ktorom sa uvažovalo roky, ale konzervatívna liečba nám vyrážala skalpel z ruky. Mám na mysli uzavretie nášho nevyhovujúceho skladu v
Rovinke a presunutie všetkých našich obchodných aktivít západoslovenského regiónu do novučičkého skladu v Nitre. S istotou môžem povedať, že to nebola
vôbec jednoduchá záležitosť a všetkým zúčastneným, ktorí sa na tomto projekte podieľali patrí moja vďaka a uznanie. A presne toto je trend v našom biznise.
Neohurovať veľkosťou, ale kvalitou sortimentu a ponúkaných služieb. Termín služby by som rád zdôraznil, pretože to je oblasť, na ktorej intenzívne pracujeme. Náš obchodný riaditeľ so svojim tímom podniká v tomto smere veľa aktivít, ktoré už čiastočne prinášajú, ale hlavne do budúcnosti budú prinášať svoje
ovocie na strane obchodnej bilancie. To mi pripomína vyjadrenie Ingvara Kamprada, jedného z najbohatších ľudí tejto planéty a mimoriadne inšpirujúceho
človeka, ktorého osobne poznám z môjho predošlého zamestnania: „There is a glorious future... So many things remain to be done“, čo sa dá voľne preložiť ako
„Je pred nami nádherná budúcnosť, keďže väčšinu vecí ešte len musíme urobiť.“
Na záver mi dovoľte pred blížiacim sa časom dovoleniek a zaslúženého oddychu popriať Vám super leto, pohodu, šťastné návraty z miest kde budete tráviť
oddych a nám všetkým spoločne prajem, nech slovenská ekonomika rastie stabilne a čo najdlhšie obdobie.
Ing. Ján Sidor
GR a podpredseda predstavenstva
FERONA Slovakia, a.s.
,,
,,
FERONOVINY | 1, 2 / 2011
NOVÝ SORTIMENT VO FERONE
Jednou z priorít našej spoločnosti je načúvať potrebám
svojich zákazníkov a reálne na ne reagovať. To je dôvodom
prečo pravidelne zaraďujeme do nášho portfólia novinky
z oblasti služieb či tovarov.
Ferosvet
Od 2. kvartála spoločnosť rozšírila svoju ponuku o produkty, ktoré v nej
predtým nefigurovali a to vysoko pevnostné a oteru vzdorné plechy
z produkcie belgického partnera INDUSTEEL, ktorý je v portfóliu
ArcelorMittal. Podobné vyššie akostné materiály sú na našom trhu známe (FERONOVINY 1,2/2010)
najmä pod značkou HARDOX od konkurenčného producenta SSAB.
WSM: Vzostupný trend pokračuje
Dow Jones Stahl Aktuell (11.5.11)
Na tomto mieste však treba povedať, že nami ponúkané vyššie zmienené
materiály sú minimálne v porovnateľnej kvalite, pri rovnakej až priaznivejšej
obstarávacej cene, čo mimo iného môžu potvrdiť naši český kolegovia, ktorý
ich už niekoľko rokov úspešne predávajú.
Vysoko pevnostné plechy (Supralsim®, SuperElso®)
Použitie týchto materiálov je všade tam, kde sa žiada hmotnostná úspora
použitého konštrukčného materiálu pri zachovaní vysokej pevnosti z hľadiska
zaťaženia na konštrukciu (žeriavy, špeciálne vozidlá, mosty, výškové oceľové
stavby...).
Dodávané sú v hrúbkach od 4 do 150 mm, šírke od 1500 do 3500 mm a pri
maximálnej dĺžke 13000 mm.
Oteru vzdorné plechy (Fora®)
Tieto materiály nájdu uplatnenie všade, kde je predpoklad vysokého opotrebovávania použitej konštrukcie s cieľom predĺženia doby ich životnosti (ťažké
stavebné stroje, drviče materiálov, násypníky tvrdých materiálov...).
Dodávané sú v hrúbkach od 4 do 150 mm, šírke do 1500 do 3000 mm a pri
maximálnej dĺžke 13000 mm.
Sortiment oteru vzdorných plechov (Fora®) je bežne skladom v 6 metrových
dĺžkach a zákazníkovi ich vieme dodať do 10-ich dní. Ostatné vyššie uvedené
produkty zabezpečíme po dohode s belgickým partnerom.
V prípade záujmu sa zákazníci môžu obrátiť na našich predajcov, pre technickú
podporu môžu kontaktovať Ing. Zemka (0903726755).
Marián Moder, riaditeľ stratégie a marketingu
Po náraste o 18 % v roku 2010 zostal trend
rastu v spracovaní ocele a kovov na začiatku
roku 2011 intaktný. V prvom kvartáli bol zaznamenaný nárast o 19 %. Ako Hospodársky
zväz spracovateľov ocele a kovov (WSM) ďalej
oznámil, k úrovni roku 2008 chýba ešte 5 %.
Tržby brandže tvorili v prvých troch mesiacoch roku 16 miliárd eur (2010: 13 miliárd eur).
Dôležití domáci zákazníci, zvlášť automobilový priemysel a strojárstvo, sú orientovaní na
export. Preto profitujú kovospracujúci subdodávatelia zo silného zahraničného dopytu
a vyrábajú už z veľkej časti na predkrízovej
úrovni. Pre výrobcov konzumného tovaru je
konjunkturálne zotavovanie menej citeľné.
Vyťaženie výrobných kapacít činilo v 1. kvartáli 2011 83,4 % a priblížilo sa k ročnému
priemeru roku 2007 (84,8 %). Mnohé podniky
zvyšovali v roku 2010 počet personálu a
počet zamestnancov stúpol v brandži o 3 %.
Tento uspokojivý vývoj pokračuje. Barometer
nálady brandže bol v máji na vysokej úrovni.
V budúcich mesiacoch počítajú podniky
s menšou dynamikou. Zdôvodňuje sa to
dobrou konjunkturálnou situáciou a normalizáciou rozvoja.
Najvyššia rada APEAL zasadala v USS
Košice
Oceľ východu (25. 5. 2011)
V košickom U. S. Steel-e zasadala v dňoch 23.
a 24. mája 2011 najvyššia rada APEAL
(Asociácia európskych výrobcov obalových
plechov), vedená jej prezidentom Hugo Loudonom.
Medzinárodná asociácia APEAL združuje
významné oceliarske spoločnosti, ktoré sa
podieľajú na výrobe pocínovaných výrobkov.
Ročne vyprodukujú takmer päť miliónov ton
obalových materiálov a štatisticky pokrývajú
až 95 percent produkcie v Európe.
APEAL sídli v Bruseli a na medzinárodnom
FERONOVINY | 1, 2 / 2011
Tenisový FERONA CUP
Pod gesciou člena predstavenstva a technického riaditeľa našej spoločnosti Igora
Rechtoríka zorganizovala prevádzková oblasť Žilina partnerský tenisový turnaj
FERONA TENIS CUP.
Jednalo sa už o 3. ročník tohto turnaja, ktorý tento krát pripravili žilinský kolegovia v priateľskej atmosfére tenisového klubu KYKLOP Martin vo štvrtok 31. marca a zúčastnilo sa ho 28 hráčov. Keďže sa tradične hrala štvorhra, bolo
vytvorených 14 dvojíc, ktoré zápolili v štyroch skupinách, z ktorých rezultovali semifinálové zápasy a následne duely
o tretie, resp. prvé miesto.
Konečné poradie:
1. miesto: Orlovský & Pernica (KP Žilina)
2. miesto: súrodenci Simonidesovci (Unistav Prievidza)
3. miesto: Plucnar & Rosina (Ferona SCS, resp. Ferona FDC)
O vyhodnotenie turnaja a dekoráciu víťazov sa postaral jeho gestor Igor Rechtorík. Poďakovanie za dlhodobú partnerskú spoluprácu, účasť na turnaji a dobrú športovú atmosféru vyslovil riaditeľ prevádzkovej oblasti Žilina Peter
Fülep, ktorý zároveň hráčov pozval na ďalší, v poradí už 4. ročník FERONA TENIS CUP-u.
fóre pôsobí už od roku 1986. Spoločnosť U. S.
Steel Košice sa stala členom asociácie, ktorú
tvoria Arcelor Mittal, Tata Steel Packaging
a Rasselstein-THYSSENKrupp, v roku 2004.
V súčasnosti reprezentuje košických a srbských
oceliarov pod názvom U. S. Steel Europe.
Domáce ceny výstužných tyčí v EU sa zvyšujú
Metal Bulletin Daily (12. 5. 2011)
Európske valcovne výstužných tyčí dosiahli
nárast u domácich predajov pre výrobu
v máji o 10 eur (15 $)/t na základe vyšších
nákladov na suroviny, podľa účastníkov trhu.
Malé balíky výstužných tyčí boli predané za
510-520 eur (758-773 $)/dodanú tonu proti
predchádzajúcim predajom za 500-510 eur.
Niektorí výrobcovia zvýšili svoje ponukové
ceny na 530-540 eur/dodanú tonu. „Ceny šrotu a sochorov sa v Európe zvýšili a výrobcovia
výstužných tyčí previedli vyššie ceny na zákazníkov“, povedal istý taliansky obchodník.
Riziká európskeho oceliarskeho trhu sa
zvyšujú
Dow Jones Stahl Monitor (2.5.2011)
S partnermi neformálne
To, že nemyslíme na zákazníka len cez prizmu dodaných objemov, ale že ho vieme
vnímať aj ako človeka a priateľa nie je v našej spoločnosti klišé. Preto sa so zákazníkmi radi stretávame aj v neformálnej atmosfére, kde často krát nepadne o obchode
ani slovo.
Takéto stretnutie zorganizovala prevádzková oblasť Nitra 26. 5. v príjemnom prostredí Bowling centra v Dolnej
Strede. Na úvod nechýbalo poďakovanie riaditeľa prevádzkovej oblasti Ing. Ivana Mišendu partnerom za korektné
obchodné vzťahy a jeho presvedčenie o ich zachovaní a zveľadení v budúcnosti. To však bola posledná oficialita a
od tohto momentu sa roztočil kolotoč neformálnych rozhovorov ústiacich do ústredného programu večera, ktorým
bol bowlingový turnaj. Boli vytvorené 4 družstvá po 5 hráčov, ktoré súťažili o najlepší výsledok dosiahnutý v dvoch
hrách. Nakoľko sa jednalo o miešané mužsko-ženské družstvá pre korektnosť mali dámy v konečnom súčte pripočítaných 20 bodov za každú hru. Poradie turnaja družstiev:
1. miesto: Oravcová, Pargáč, Cichý, Urminský, Belák
2. miesto: Vargová, Ježová, Škvarenina, Moder, Szombath
3. miesto: Regendová, Német, Cichý, Beňo, Mišenda
Vloženou súťažou bol vyhlásený aj najlepší jednotlivec.
Kritériom bolo dosiahnutie najvyššej bodovej hodnoty
v jednej hre. Víťazom sa stal pán Peter Pargáč, o ktorého
ľudskej veľkosti svedčí fakt, že odmietol prevziať ocenenie
s odôvodnením, že bowling súťažne hráva a venoval ho
hráčke s najnižším dosiahnutým skóre v jednej hre pani
Helene Zemanovičovej.
Vyhodnotenie turnaja a dekorovanie víťazov obstaral riaditeľ stratégie a marketingu Marián Moder, ktorý zároveň
poďakoval za účasť partnerom a vyslovil presvedčenie, že
sa pri podobných akciách budeme stretávať so železnou
pravidelnosťou.
Európsky oceliarsky zväz Eurofer počíta s tým,
že proces hospodárskeho zotavovania v EU
bude rýchle pokračovať. Hnacím motorom
tohto vývoja sú silný exportný dopyt a pozitívny vývoj investícií v europriestore. Avšak
kvôli rastúcej inflácii, ktorá je spôsobená
rastúcimi cenami surovín a zvlášť podstatným
rastom cien ropy, sa riziká trendu zotavovania
v porovnaní so začiatkom roku zvyšujú a v
celom svete vyvolávajú geopolitický nekľud.
Na druhej strane je vo väčšine priemyslových
sektorov sektorov vyťaženie kapacít dobré.
„Pretože nálada je v mnohých odvetviach
dobrá, počítame s tým, že investície v tomto
i v budúcom roku porastú“, uviedol generálny
- mm riaditeľ Euroferu Gordon Moffat. Zväz očakáva
v tomto roku vo väčšine oceľ spracujúcich
sektoroch relatívne dobrý vývoj.
Situácia je potenciálne nebezpečná
Handelsblatt (28. 4. 2011)
Šéf koncernu Salzgitter Fuhrman predpovedá
oceliarskej branži tvrdé časy. Oceliarsky priemysel stojí kvôli úlohám na ochranu životného prostredia pred veľkým rastom nákladov.
So v súčasnosti prideľovanými certifikátmi
nebude pre nás možné pracovať s vyťaženými
kapacitami. V globálnej hospodárskej súťaži
nebude možné s nedostatočne vyťaženými
kapacitami obstáť. Pretože Asiati a Američania
sa definitívne týmto smerom nebudú uberať,
tak dôjde ku gravírujúcemu poškodzovaniu
konkurencieschopnosti európskych výrobcov.
To sa netýka len oceliarskeho priemyslu, ale i
priemyslu spracujúceho oceľ.
FERONOVINY / 1,2 / 2011
OCELIARI VÍŤAZILI
Oceliarska brandža je v rámci národných ekonomík
jednou z najvýznamnejších tvorcov HDP. Jej prestíž
mimo core business aktivít však zvyšujú aj aktivity
v oblasti podpory kultúry a športu. Toho dôkazom je
zisk majstrovských titulov hokejových klubov z portfólia oceliarskych producentov v nedávno skončených
ročníkoch extralíg - na Slovensku HC Košice a v Česku HC
Oceláři Třinec.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatom finálovom zápase na domácom ľade nad tímom
HK Poprad 4:1 a rovnakým pomerom
vyhrali aj celú sériu. Oceliarom sa nielenže
podarilo obhájiť majstrovský titul z predchádzajúcej sezóny, ale stali sa ako prví v
histórii slovenskej extraligy majstrami už
tretí krát v rade!
Zároveň sa košickému klubu podaril ďalší
husársky kúsok, keď v tomto súťažnom
ročníku triumfovali nielen v seniorskej
kategórii, ale aj u juniorov a dorastencov,
čím potvrdili momentálnu hegemóniu
v slovenskom hokejovom priestore.
Úspech je, prirodzene, zásluhou hráčov,
trénerov a realizačného tímu, ale ťažko by
sa dosahoval bez poskytnutia špičkových
podmienok, ktoré vytvára práve manažment HK za výdatnej podpory sponzorov,
ktorým dominuje ten generálny - US Steel
Košice.
V českej hokejovej extralige bol oceliarsky triumf ešte výraznejší
pretože vo finále sa stretli dva oceliarske tímy - HC Oceláři Třinec
a HC Vítkovice Steel. Po prvý krát v histórii zasadol na majstrovský
trón ohnivý drak z Třinca, keď v piatom finálovom zápase zvíťazil
v domácom prostredí 5:1 a celkovo v sérii 4:1. Oceláři triumfovali s
nepopierateľnou dominanciou, nakoľko im vyšlo nielen play off, ale
zvíťazili aj v základnej časti. Pre hráčov, trénerov a samotné vedenie
klubu je titul nespornou satisfakciou už len preto, že ich „cesta“ bola
sprevádzaná tradičnou nedôverou médií a
tiež aroganciou veľkých klubov, kedy napr.
pražská Slávia už po treťom vzájomnom semifinálovom stretnutí pozývala bilbordami
na „ich“ finálové stretnutie v Sazka aréne.
Nestalo sa! Výnimočná partia „drakov“ potvrdila srdce i kvalitu, čo pretavila v konečný úspech. Aj v individuálnych štatistikách
zaujali čelné priečky třinecké mená, kde
najvýraznejšie vynikol najproduktívnejší
hráč play off Martin Růžička s 33-omi bodmi, čo je historický rekord extraligy. Leví
podiel na historickom úspechu, prirodzene,
nesie generálny sponzor tímu - skupina
Třinecké železárny a Moravia Steel.
Redakcia:
Marián Moder
FERONA Slovakia, a.s.
tel.: 037/ 6404 914
e-mail: [email protected]
Dovozy oceli do EU v r. 2011 budú rásť rýchlejšie
Steel Guru/Steel Trade Today (25.4.2011)
Eurofer (Európsky oceliarsky zväz) uviedol, že
očakáva, že sa v rokoch 2011 a 2012 dovozy
oceli do EU z tretích krajín budú naďalej zvyšovať rýchlejšie, než celkový trh, a rýchlejšie,
než dodávky oceli z oceliarní EU na tuzemský
trh. Predpovedá teda, že dovozy oceli do
EU vzrastú v r. 2011 o 12% a v r. 2012 o 6%
v porovnaní s projektovaným rastom zjavnej
spotreby oceli okolo 6% v r. 2011 a o 3.5% v r.
2012. Dodávky oceli z oceliarní v EU sa podľa
predpovedi zvýšia o cca 5% v r. 2011 a o 3.5%
v r. 2012. Colné údaje za január 2011 podľa
všetkého podporia tuto prognózu, pretože
ukazujú, že dovozy medziročne rastú o 68%
a o 16% v porovnaní s priemerom za r. 2010.
Eurofer uviedol, že hlavné riziko je podľa tejto
predpovedi slabšie, než očakávaný domáci
dopyt v ďalších regiónoch. To povedie k dočasne vyšším dovozným objemom do EU, ak
výroba nebude podľa toho upravená.
V Podbrezovej vyrobili päťmilióntu tonu
ocele
Podbrezovan (11. 4. 2011)
Vo februári 1993 bola v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. spustená do prevádzky
vysokovýkonná 60 tonová UH - pec, ktorej
sprevádzkovanie znamenalo ukončenie
rozsiahlej intenzifikácie elektrooceliarne.
Po osemnástich rokoch jej prevádzky oceliari
9. apríla 2011 odpichom v dopoludňajších
hodinách vyrobili jubilejnú päťmilióntu tonu
ocele.
TŽ ovládli maďarskú spoločnosť „D&D“
Drótáru
Mladá fronta DNES (10. 3. 2011)
Spoločnosť Třinecké železárny a.s. ovládla
maďarskú firmu „D&D“ Drótáru Zrt., keď
získala do svojho vlastníctva 100 percent akcií
tejto firmy. „Touto zahraničnou akvizíciou Třinecké železárny ďalej rozšírili svoj výrobkový
reťazec v oblasti spracovania valcovaného
drôtu predovšetkým z vysokouhlíkových
ocelí,“ povedal predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Třineckých železiarní
Ing. Jiří Cienciala, CSc. Základnú produkciu
spoločnosti „D&D“ Drótáru Zrt., ktorá má 150
zamestnancov a sídli v Miškolci, tvorí výroba
za studena ťahaného drôtu a pramencov pre
predpäté výstuže s použitím predovšetkým
v stavebníctve a banskom priemysle a tiež
oceľové vlákna do betónových podláh.
Download

FERONOVINY | 1, 2 / 2011