Ekologický zimní posypový materiál Liapor
Ekologický zimní posyp od Liaporu je 100% přírodní materiál bezpečný pro lidi,
zvířata i zeleň. Je vhodný k použití kolem rodinných domů, u zdrojů pitné vody,
v parcích i chráněných krajinných oblastech.
Na rozdíl od štěrků a jiných inertních posypových materiálů se snadno likviduje.
Stačí spláchnout do kanalizace (neucpává ji - bez problémů se odplavuje) nebo namést
na trávu (provzdušňuje půdu). Je účinný i při teplotách -15°C a až 3,5x vydatnější
než jiné inertní posypy.
Ekologicky šetrný
Podstatou zimního posypu Liapor je drcené keramické kamenivo Liapor
pro jehož výrobu se používá čistý přírodní jíl. Zimní posyp Liapor je ověřen
a vyhodnocen jako nezávadný materiál, který může používat značku
“Ekologicky šetrný výrobek”.
neuvolňuje ani neváže žádné škodlivé látky
neucpává kanalizační řády, lze spláchnout vodou, zamést, zlepšuje vlastnosti půdy
nezpůsobuje žádné škody na povrchu chodníků, silnic, neškodí betonům
nepoškozuje pokožku na tlapkách vašich mazlíčků
nijak neškodí ani autům, obuvi či zeleni
Balení a dodávky
Společnost TECH TRADING GROUP a.s.
je jako distribuční centrum Liaporu připravena
dodat zimní posyp Liapor v balení:
pytel 50 litrů
BigBag 1m3
volně ložený ve vanách po 60m3
Naši odběratelé
ZOO Brno
kancelář Veřejného ochránce práv Brno
obec Starovice, Želešice
města Hodonín, Tišnov, Kuřim a mnoho dalších
Září 2013
www.techtrading.cz
Posypová sůl
Technické specifikace
Ve spolupráci se společností LIAS Vintířov LSM k.s.
jsme v roce 2013 zahájili distribuci posypové technické soli pro oblast Moravy, zvláště: Vysočina, Brno,
Zlínský kraj.
Země původu:
Vzhled:
Barva:
Chuť:
Voda:
Mechanické nečistoty:
Látky nerozpustné ve vodě:
Chlorid sodný:
Vápník:
Hořčík:
Železo:
Sírany:
Ferokyanid:
Náš partner, společnost LIAS Vintířov LSM k.s. prodala v loňské sezoně několik desítek tisíc tun posypové
soli odběratelům převážně na západě ČR.
Dodávaná balení posypové soli
pytel 25 kg
pytel 50 kg
BigBag 1m3
volně ložené - celý kamion
Polsko
krystalický výrobek
bílá
slaná
0,10 %
0,00 %
1,17 %
97,27 %
0,370 %
0,006 %
0,000 %
1,02 %
31 mg/kg
Sítová analýza
Hustota síta
0,00 - 0,16
0,16 - 0,80
0,80 - 1,00
1,00 - 1,60
1,60 - 3,15
3,15 - 5,00
nad 5,00
v mm % frakce
6,8
28,0
7,7
21,9
26,3
9,2
0,1
Váš partner:
Září 2013
www.techtrading.cz
Download

Zimní posyp Liapor - leták 2013