Cooling Matters
Novinky firmy Danfoss pro chlazení a klimatizaci
• Novinky - Standardní řada deskových výměníků tepla Micro Plate
• Výrobky - Nízkoteplotní spirálové kompresory LLZ
• Chladiva - Trvale udržitelné uvažování o chladivech
• Rady a tipy pro montéry - Co potřebujete vědět o chlazení
2 • 2013
Editorial
Soustředíme se na potenciál globálního oteplování (GWP) chladiv a zvýšené
používání přírodních chladiv jako jsou uhlovodíky, kysličník uhličitý a čpavek
a také syntetických chladiv s nízkým GWP a v tomto čísle Cooling Matters se
podíváme na řešení a komponenty firmy Danfoss, splňující požadavky našich
zákazníků na praktická a bezpečná zařízení bez slevování z vysoké energetické
účinnosti.
Článek na straně 10 pojednává o nyní dostupných chladivech a o způsobu, jak
Danfoss zvládá těžké aktuální úkoly používáním těchto chladiv ve výrobcích
a v řešeních, která nabízíme. Jsou tam i důležité novinky o aktualizaci politiky
firmy Danfoss na dodávání dílů pro systémy s uhlovodíky.
Přírodní chladiva úplně řeší požadavky na nízký GWP, mají však některé jiné
problémy a tak se na straně 6 podíváme na otázku vysokých tlaků, které jsou
v systémech s CO2 v době, kdy je zařízení zastaveno a na výrobky Danfoss,
vyvinuté pro řešení této situace.
Trvale se snažíme nabízet energeticky účinné a nákladově efektivní díly,
uspokojující požadavky průmyslu chlazení, a tak uvádíme na trh nové výrobky
jako je standardní řady řada deskových výměníků tepla „Micro Plate“ anebo
nové nízkoteplotní spirálové kompresory LLZ.
Nakonec v tomto čísle zahajujeme novou sérii článků v sekci „Rady a tipy
pro montéry“ nazvanou „Co potřebujete znát o chlazení“. Tyto články
vycházejí z přednášek, dostupných na webu ve školicí platformě Danfoss
Learning, která je volně přístupná všem. Stačí se zdarma zaregistrovat na
www.learning.danfoss.com a budete mít přístup na více než 50 webových
přednášek o chlazení a klimatizaci v angličtině.
Novinky – Standardní řada výměníků
tepla „Micro Plate“, Optyma Plus™
nová generace s vyššími výkony
3
Obsah
Úplné ukončení výroby PML/PMLX 4
2
NRV a GBC pro CO2
5
Bezpečnost zastavených systémů s CO2
6
Průhledítka SGP
8
Spirálové kompresory LLZ
9
Trvale udržitelné uvažování o
chladivech
10
Co potřebujete znát o chlazení
– Chladírny a mrazírny část 1
14
Šetřete energii a chraňte
životní prostředí používáním
našich řešení s CO2
Vyzkoušejte odborné znalosti firmy
Danfoss s použitím CO2 v supermarketech,
v živnostenském i průmyslovém chlazení.
V posledních letech se CO2 stalo důležitým
chladivem a roste jeho používání v řadě
aplikací. Nejdůležitější přitom je to, že
z hlediska ekologického a bezpečnostního
je CO2 jedním z trvale udržitelných chladiv
pro zařízení do supermarketů. CO2 však není
náhradou za všechna existující chladiva a
jeho vhodnost pro danou aplikaci
musí být posuzována z hlediska
s nucenou cirkulací i hybridních systémů.
Potřebujete-li podrobnější informace o výrobcích a řešeních,
které může Danfoss nabídnout pro zařízení s CO2 kontaktujte
vaši místní obchodní společnost Danfoss nebo partnerský
velkoobchod Danfoss a vyžádejte si novou brožuru o CO2
(číslo literatury DKRCI.PB.000.T2.02).
Novinky
TEWI (Total Equivalent Warming Impact = Celkový
ekvivalentní oteplovací účinek) a nákladů za celou dobu
používání.
Danfoss považuje CO2 za jedno z nejatraktivnějších chladiv
pro použití v průmyslovém chlazení a v supermarketech. To
je také potvrzováno vývojem na trhu v oblasti chlazení.
Danfoss nabízí řadu výrobků pro použití ve všech zařízeních
s CO2 včetně podkritických a nadkritických systémů, okruhů
Konečně máte univerzálnost, kterou jste hledali!
Kdykoli potřebujete výměník tepla, měli byste jen vědět, že
je zde. Bez komplikovaného procesu objednávání, bez
dlouhého čekání na dodávky. Prostě spolehlivý a univerzální
výrobek, který je k dispozici v regále skladu a je připraven k
použití.
To je důvod, proč Danfoss vyvinul standardní řadu
deskových výměníků tepla “Micro Plate” – řadu výrobků,
pracujících téměř ve všech situacích, které si dokážete
představit. Je jedno, zda stavíte tepelné čerpalo, klimatizaci,
chladicí zařízení nebo jiné speciální zařízení, naše univerzální
řada D je ideální volbou pro profesionální návrh a konstrukci.
Nejnovější technologie pro výměníky tepla
Naše výrobky řady D nejsou jen snadno k sehnání a snadno
použitelné, jsou i nejlepší na trhu! Představují nejnovější
inovaci v technologii výměníků tepla, kombinují účinný
přestup tepla s moderní, materiálově úspornou konstrukcí.
Chcete si vždy být jisti, že minimalizujete hmotnost výrobku a náplň chladiva? Díky své vysoké účinnosti splňují výměníky
MPHE oba požadavky. Lepší přestup tepla umožní dosažení stejného výkonu s menším, kompaktnějším výměníkem tepla.
Ten je také lehčí a stačí do něj menší náplň chladiva.
To vše znamená, že postavíte zařízení se sníženou uhlíkovou stopou - důležitou konkurenční výhodou v této době se
zvýšeným ekologickým uvědoměním, nehledě na “zelené” daně. Využijte výhody řady D od firmy Danfoss ke stavbě zařízení,
která jsou jak cenově úsporná, tak i ekologická!
Vyberte si náš výměník tepla pomocí snadného postupu
Nikdy by nemělo být problémem nalezení vhodného výměníku tepla. Proto dodáváme online pomůcky, které vám usnadní
proces výběru výměníku.
Od jednoduchých nástrojů, jako jsou srovnávací tabulky a návod pro rychlý výběr až po komplexní program HeXact. Náš
program pro výběr výměníku tepla je snadno ovladatelný. Vložíte jen několik klíčových údajů a o zbytek se náš postará
odborný systém.
Případně vám rádi pomůžeme, kontaktujte Danfoss nebo si promluvte s vaším místním velkoobchodem. Pouze nám řekněte,
co potřebujete. Uděláme vše co budeme moci pro odstranění všech překážek – můžete tak dostat správný výrobek pro vaši
práci, rychle a efektivně!
Optyma Plus™ nová generace je rozšířena o
vyšší výkony.
Největší modely jsou nyní k dispozici v konstrukčním provedení nové generace pro střední rozsah vypařovacích teplot.
Toto rozšíření řady umožní montérům nabízet jednotky Optyma PlusTM do chladíren, prodejen se smíšeným zbožím, prodejen
u čerpacích stanic a mini supermarketů, které potřebují chladicí výkon od 0,6 do 16,5 kW při středních vypařovacích teplotách
a od 0,7 až 5,4 kW při nízkých vypařovacích teplotách.
3
Novinky
”Díky vysoké energetické účinností, nejnižší úrovni hlučnosti
na trhu, odolným komponentům a estetickému vzhledu,
vhodnému pro začlenění do obytných zón, mají jednotky
Optyma Plus™ nové generace v Evropě rostoucí úspěch.
Mohou ušetřit až 20% spotřeby energie proti standardním
systémům a snížit účet za elektřinu, takové snížení nákladů
je dnes na trhu klíčovým faktorem. Rozšíření řady otevírá
nové možnosti pro montéry a velkoobchodníky” říká
Ernesto UBIETO, vicepresident Danfoss Refrigeration Evropa.
Jednotky Optyma Plus™ nové generace mají kompaktnější
konstrukci, nižší hmotnost a zjednodušenou elektroinstalaci
a patří mezi jednotky s nejrychlejší montáží a nejsnadnější
údržbou.
první fázi směrnice ErP pro účinnost motorů ventilátorů.
Kompaktní skříň a možnost umístění nad sebou v místě
montáže umožňují, aby byly jednotky namontovány do
malého prostoru bez omezení jejich výkonnosti nebo
omezení přístupu do nich při servisu, přitom je snížena jak
doba montáže tak i náklady na ni. Nová konstrukce se 3
přístupovými dvířky pro bezkonkurenční přístupnost všech
komponentů v případě potřeby. Mikrokanálové výměníky
tepla se snáze a rychleji čistí než tradiční lamelové trubkové
kondenzátory!
Nový elektronický regulátor Optyma Plus™ standardně
montovaný do jednotek, s předem nastavenými parametry
(R404A), usnadňuje správné uvedení do provozu. Méně
chyb sníží nebezpečí poškození a šetří čas a peníze za
opravy.
Jednotky Danfoss Optyma™ a Optyma Plus™ jsou nyní
připraveny pro ErP
Od 1. ledna 2013, splňují všechny kondenzační jednotky
Danfoss evropské energetické standardy a odpovídají i
Co je to ErP ?
21. října 2009 byla vydána směrnice 2009/125/EC stanovující
rámcové požadavky na ekologickou konstrukci “výrobků
spojených se spotřebou energie”, která je známá jako
směrnice ErP. Výrobky spojené se spotřebou energie nemusí
nutně používat energii, mají však vliv na spotřebu energie a
na životní prostředí (přímo nebo nepřímo, např. okna nebo
izolační materiály) a mohou tedy přispívat k úsporám
energie.
V červnu 2010 byly stanoveny nové požadavky na účinnost
ventilátorů. Týkají se ventilátorů, které pracují samostatně
nebo těch, které jsou součástí nějakého zařízení.
Tyto požadavky musí být povinně dodržovány od ledna
2013.
Směrnice ErP budou v roce 2015 doplněny o další aspekty
zahrnující i požadavky na COP chladicích zařízení.
Úplné ukončení výroby ventilů řady PM/PMLX
od 1. listopadu 2013
Místo nich budou zákazníci využívat výhody nové řady ventilů
Flexline™
Od roku 2004 vyrábí Danfoss modernější typ ventilu,
který je náhradou za ventily PM – ventil ICS z platformy
ventilů ICV Flexline™. A uvedením dvoustupňového
elektromagnetického ventilu ICLX z platformy
ICV Flexline™ na trh je nyní kompletně nahrazena celá
platforma ventilů PM.
Platforma ventilům ICV Flexline™ je vynikajícím výrobkem
ze všech hledisek a je kompletní řadou ventilů, skládající se
z ventilů: ICS (servoovládané), ICLX (dvoustupňové
elektromagnetické) a ICM (motorové). Věříme, že platforma
ventilů ICV Flexline™ je schopna plně nahradit starou
platformu PM. Již dříve ohlašované ukončení výroby ventilů
PM/PMLX se proto nyní stává skutečností.
4
V roce 2011 ohlásil Danfoss Industrial Refrigeration ukončení
výroby ventilů řady PM od 1.listopadu 2013. Jak se tento
termín blíží zvyšujeme naši pozornost na fázi přechodu z
ventilů PM na ICS. Připravili jsme proto malou brožuru
vysvětlující výhody, které zákazníci poznají při používání
platformy ICV Flexline™. Můžete si ji také přečíst pomocí
linku dole.
•• Těleso ventilu přímo svařované do potrubí, které
mají jak ventily ICS (servoovládané) tak i
ICLX (dvoustupňové) a ICM (motorové)
•• Schválení pro tlak 52 bar při rozmezí teplot od -60°C
do +120°C
•• Schválení pro čpavek, CO2 a další nehořlavá chladiva
•• Vyvážená konstrukce a optimalizované proudění
•• Snížené náklady na servis
•• Zvýšená výkonnost a spolehlivost zařízení
•• O 80 % nižší riziko úniku chladiva díky použití
magnetické spojky místo těsnění hřídele ucpávkou
•• Ucelený výrobní program
•• Modulární konstrukce
•• Důmyslné zjednodušení, zvýšená flexibilita a
efektivní úspora času
I když zastavíme prodej kompletních ventilů PM/PMLX od
1. listopadu 2013 budete si samozřejmě dále moci koupit
náhradní díly, potřebné pro servis ventilů PM/PMLX, které
máte dnes namontovány ve vašich zařízeních.
Vyzkoušeno a ověřeno
Ačkoliv ventily řady PM sloužily mnoho let a byly spolehlivou
technologií pro mnoho našich zákazníků, technologickým
vývojem již byly překonány v mnoha aplikacích. Ukončení
výroby ventilů PM/PMLX bylo plánováno od roku 2011.
Ventil ICS, což je ventil, který nahrazuje PM, byl totiž vyráběn
již od roku 2004. Od uvedení na trh bylo prodáno téměř
90 000 ventilů ICS a výhody, které přinášejí zákazníkům,
byly rozsáhle doloženy.
Novinky
Výhody pro naše zákazníky
Ventily ICS/ICLX/ICM nabízejí zákazníkům řadu jasných
výhod, hlavními z nich jsou:
Abychom vám usnadnili hledání správného ventilu ICV,
připravili jsme srovnávací tabulku, v níž uvidíte, jakým
ventilem ICV nahradíte starý ventil PM/PMLX. Kontaktujte
vaši místní obchodní společnost Danfoss nebo partnerský
velkoobchod Danfoss a vyžádejte si tuto srovnávací tabulku.
Více informací o Danfoss Flexline™
můžete najít přímo na stránkách
rodiny výrobků Flexline™;
www.danfoss.com/flexline
Automatic Controls uvádí na trh díly do potrubí,
které zajišťují bezpečnost chladicích zařízení
s CO2
Jak již bylo uvedeno v posledním čísle Cooling Matters,
divize Automatic Controls přináší na trh řešení, které
odstraní nebezpečí hrozící v zařízeních s CO2 v době, kdy
jsou mimo provoz. Nová řada vysokotlakých kulových
ventilů Danfoss a zpětných ventilů nabízí našim zákazníkům
ucelené portfolio dílů pro systémy s CO2, které jsou navrženy
tak, aby odolávaly vysokým pracovním tlakům (90 bar max.
prac. přetlak) a byly těsné i v těžkých podmínkách.
V následujícím článku na stranách 6 a 7 podrobně probereme
k čemu dochází v chladicích zařízeních s CO2 v době
zastavení a jak nové díly do potrubí od firmy Danfoss spolu
s již existujícími regulačními přístroji pro CO2 zajistí
bezpečné, jednoduché a úsporné řešení odstraňující
nebezpečí hrozící v zařízeních s CO2 v době, kdy jsou mimo
provoz.
5
Chladicí zařízení s R744 (CO2) by měla být stejně bezpečná
a snadno opravitelná jako jakákoli jiná distribuční chladicí
zařízení. To platí během jejich běžného provozu.
Dojde-li však k výpadku přívodu elektřiny, zvýší se teplota
a tlak uvnitř zařízení s CO2 obvykle překročí hodnoty, na
které jsou běžně nastaveny pojistné ventily zařízení.
Ačkoliv vypouštění chladiva (CO2) do okolí není
nebezpečné může být postupně odpuštěno tolik chladiva,
že zařízení nebude schopno provozu a bude třeba
chladivo doplnit. Danfoss nyní přináší na trh řešení, které
odstraňuje hrozbu výpadku zařízení kvůli vysokým
tlakům při zastavení provozu.
Předpokládané rozložení obchodů s CO2 systémy ve velkém
Londýně.
Ať již jde o výpadek dodávky elektřiny nebo o vypnutí
zařízení při servisu, v pohodě jsme jen když víme, že se
zařízení vyrovná se zvýšením teploty a tlaku. S novými díly
do potrubí od firmy Danfoss, navrženými tak, aby odolaly
tlakům, vzniklým při zastavení provozu, mohou být chladicí
zařízení s CO2 postavena v pohodě. Nemusí být používána
nákladná záložní chladicí zařízení, která nikdy nepracují v
okamžiku, kdy je potřebujete a odpadnou i značné náklady
na servis. Danfoss zjistil, že optimální hodnota přetlaku pro
odolnost zařízení při zastavení je 90 bar.
Danfoss
R64-2103.10
Technika
Zabezpečení zařízení proti vnitřním tlakům
při zastavení
Odlučovač oleje
DMT
CCMT
(ICMTS)
NRV
NRV
GBC
CCM
FC 103
GBC
NRV
Graf stoupání tlaku podle teploty při zastavení provozu
AKVH
NRV
Chladicí zařízení, používající CO2 jako chladivo mají řadu výhod,
např. vynikající účinnost, integrovanou rekuperaci tepla a
sníženou uhlíkovou stopu. Jak podkritické tak i nadkritické
systémy jsou nyní populární, zejména v chlazení supermarketů,
ale i v jiných oblastech. Podíl CO2 v nově vybudovaných i
v rekonstruovaných obchodech je značný a dále roste. Dá se říci,
že během několika let budou v některých městských oblastech
stovky takových obchodů. Velké výpadky rozvodu elektřiny
nebývají časté, občas k nim však může dojít. Porucha
transformátorů v rozvodně elektřiny vlivem počasí v horkém
srpnovém dni tak může vést k tomu, že se hrstka servisních
techniků bude pokoušet doplnit CO2 do všech chladicích
zařízení dříve, než bude nutno odepsat drahé skladované
potraviny; neúprosný úkol.
6
GBC
GBC
NRV
AKVH
NRV
GBC
FC 103
GBC
Doporučený návrhový přetlak
VT vysoký tlak (120-140 bar)
VT tlak ve sběrači chladiva (60-90 bar)
NT sací tlak MT ( 35-55 bar)
NT sací tlak LT (25-30 bar)
Schéma typického nadkritického CO2 chladicího zařízení
s boosterem.
Byly provedeny rozsáhlé testy ve zkušebnách i v provozu,
aby bylo zaručeno, že tyto zdánlivě jednoduché díly mohou
splnit potřeby průmyslu. Nová řada ventilů byla vyzkoušena
v provozu déle než 2 roky, aby byla zaručena správná
kompatibilita materiálů a robustnost funkce. Zastavení
odolávající ventily s maximálním pracovním přetlakem
90 bar umožňují snadný servis zařízení a úplné vypnutí
zařízení bez odpuštění jeho náplně. NRV může být použit
v potrubí s horkým plynem pro vnitřní odpouštění
(ve směru proudění i proti němu) tlaku z dílů, oddělených
kulovými ventily GBC. Jak NRV tak i GBC jsou odzkoušeny
tak, aby snesly rozdíl tlaků až 90 bar přes uzavřené ventily.
Jako všechny ostatní ventily Danfoss pro CO2 jsou zkoušeny
podle norem Pressure Equipment Directive a odpovídají
požadavkům EN 12284, normy harmonizované s PED.
••
••
••
••
Maximální pracovní přetlak 90 bar
Rozdíl tlaků na uzavřeném ventilu až do 90 bar
Těsnicí materiály vyvinuté specielně pro CO2
Až do světlosti DN22 (7/8”) jsou dodávány
s měděnými přípojkami
Kompletní řada regulačních přístrojů odolávajících
zastavení a nadkritických
Kulové uzavírací a zpětné ventily jsou jen nejnovějším
doplňkem do řady dílů Danfoss, odolávajících zastavení a
nadkritických, kompatibilních s oceněnou řadou regulace
Danfoss ADAP-KOOL. Expanzní ventily AKVH, CCM, CCMT a
ICMTS jsou všechny schopny odolávat maximálnímu
pracovnímu přetlaku alespoň 90 bar. Expanzní ventily AKVH
pro regulaci chladicích skříní jsou dalším vývojovým
stupněm expanzních ventilů AKV, které již přes 25 let
zajišťují vysokou jakost skladovaných potravin a mimořádné
energetické úspory. Jsou-li používány s nejnovější generací
regulátorů Danfoss pro řízení chladicích zařízení a
sdružených kompresorových jednotek přináší to mnoho
výhod.
Pro elektronický expanzní ventil AKVH:
•• Minimální stabilní přehřátí (MSS) - optimalizace
maximálního využití výparníku
•• Plovoucí kondenzační tlak pro optimální COP
•• P0 optimalizace pro nejvyšší COP a snížení odtávacích
cyklů
•• Dlouhá životnost prokázaná provozními zkouškami
•• Snadný servis díky vestavěnému filtru a výměnné
trysce pro precisní regulaci
•• Dobrá jakost skladovaných potravin a snížení ztrát
zajištěním konstantní teploty vzduchu
•• Menší počet odtávacích cyklů snižuje provozní
náklady a brání vysoušení zmrazených potravin
•• Bez el. proudu uzavřený a těsný ventil brání poškození
kompresoru při výpadku elektřiny
•• Tiché a energeticky úsporné spínání pomocí měkce
otevírané EEC cívky
•• Max. prac. přetlak 90 bar a minim. otevírací rozdíl
tlaku 35 bar pro univerzální použití a odolnost
při zastavení
•• Dálkové monitorování a detekce poruch zařízení
pomocí systému regulace ADAP- KOOL
Pro nadkritický regulační ventil ICMTS:
•• Optimální regulace pro nejvyšší COP s patentovaným
algoritmem vysokého tlaku
•• Ověřeno v provozu na více než 3000 zařízeních od
roku 2006
•• Navrženo pro nadkritický provoz s max. prac.
přetlakem 140 bar a max. otevíracím rozdílem tlaku
90 bar
•• Magnetická spojka pro plně hermetické těsnění
pohonu
•• Možnost manuálního ovládání pomocí ICAD 600TS
nebo multifunkčního nástroje
•• Široký rozsah regulace se 4-mi různými dodávanými
velikostmi
Technika
Zastavení odolávající kulové ventily GBC a zpětné
ventily NRV
Pro nadkritický regulační ventil CCMT:
•• Optimální regulace pro nejvyšší COP s patentovaným
algoritmem vysokého tlaku
•• Navrženo pro nadkritický provoz s max. prac.
přetlakem 140 bar a max. otevíracím rozdílem tlaku
90 bar
•• Optimalizováno pro malá a střední zařízení, dodávány
3 velikosti
•• Patentovaná kuželka a vyvážená konstrukce
s vestavěným filtrem pro bezporuchový provoz
•• Kombinované přípojky pro snadnou montáž (pájené/
natvrdo pájené nebo svařovací)
Pro CCM ventil do obtoku horkých par nebo kapalinový
expanzní ventil:
•• Precizní nastavení polohy pro optimální regulaci
středního tlaku v nadkritických systémech s CO₂
nebo pro nástřik kapaliny do výměníku tepla
•• Ověřeno v provozu na více než 1500 zařízeních od
roku 2009
•• Kombinované přípojky pro snadnou montáž (pájené/
natvrdo pájené nebo svařovací)
•• Těleso z nerezavějící oceli pro nízké teploty
Více informací a materiálů o všech výrobcích Danfoss pro
CO2 včetně kulových ventilů GBC a zpětných ventilů NRV
najdete na;
www.danfoss.com/co2
Naše online školicí platforma Danfoss Learning, nabízí 4
elektronické lekce zaměřené na chlazení s CO2.
Registrace do Danfoss Learning a přihlášení se na tyto 4
elektronické lekce i na mnoho jiných jsou zcela zdarma, proč
se tedy nezaregistrovat do Danfoss Learning ještě dnes?
www.learning.danfoss.com
7
Výrobky
Optimalizuje viditelnost
Pokrývá i vysokotlaké aplikace
Průhledítka Danfoss SGP nabízejí optimální viditelnost a
jsou navržena pro použití ve vysokotlakých aplikacích
s maximálním pracovním přetlakem až do 52 bar.
To znamená, že SGP jsou vhodná i R410A, R32 a
nadkritické R744.
SGP N pro HCFC a nehořlavá chladiva
Obsah vlhkosti v ppm = dílů na jeden milion
25°C
Zelená Mezi zel. a žl.
/ Sucho
43°C
Žlutá Zelená Mezi zel. a žl.
/ Vlhko / Sucho
Žlutá / Vlhko
R22
< 30
30 - 120
> 120
< 50
50 - 200
> 200
R134a
< 30
30 - 100
> 100
< 45
45 - 170
> 170
R404A
< 20
20 - 70
> 70
< 25
25 - 100
> 100
R407C
< 30
30 - 140
> 140
< 60
60 - 225
> 225
R507
< 15
15 - 60
> 60
< 30
30 - 110
> 110
R410A
< 66
66 - 266
> 266
< 135
135 - 540
> 540
Poznámka: Hodnoty vlhkosti pro jiná chladiva, např. R32;
R744, kontaktujte prosím Danfoss
Řešení, které nyní přináší na trh firma Danfoss, vzniklo na
základě požadavků našich zákazníků na díly pro vysokotlaká
zařízení. Spolehlivá a dobře známá konstrukce je upravena
tak, aby odolávala pro dosažení maximálního pracovního
přetlaku až do 52 bar. Navíc k tomu mají průhledítka Danfoss
zesílený odraz světla, který usnadňuje zjišťování stavu
chladiva. Hlavní vlastnosti jsou…
•• Maximální pracovní přetlak 52 bar
•• Optimální indikace vlhkosti chrání zařízení a snižuje
riziko poškození kompresoru
•• Mají všechny typy připojení: šroubení, pájený spoj i
závit pro montáž do otvoru
•• Rozsah provozních teplot: -50 °C až 80 °C
•• Velká spolehlivost díky minimální závislosti na teplotě
•• Navržena pro chladiva HFC, HCFC a HC
•• Optimalizované utěsnění chladiva, pro mimořádnou
bezpečnost zařízení a dlouhodobou prevenci úniku
chladiva
Navržena pro chladiva
HFC, HCFC a HC
Danfoss SGP pokrývají všechny typy připojení, používané ve
všech chladicích zařízeních, dodávány jsou:
•• Vývody pro pájení
•• Šroubení pro kalíškový spoj
•• Provedení pro montáž do otvoru
Optimalizované utěsnění chladiva,
pro mimořádnou bezpečnost
zařízení a dlouhodobou prevenci
úniku chladiva
Velmi spolehlivá díky
minimální závislosti na
teplot
Indikátor vlhkosti
• Zelená = suchý
• Žlutá = vlhký
Připojení:
pájený × pájený (zobrazeno),
šroubení vnější × vnější,
šroubení vnitřní × vnější nebo
závit pro montáž do otvoru
8
•• Teplota okolí -50°C až +80°C
•• Max. pracovní přetlak PS/MWP = 52 bar
Max. pracovní přetlak: Rozsah provozních teplot: až do 52 bar
-50 °C až 80 °C
Ukončení výroby průhledítek SG+
Spolu s uvedením SGP na trh bude ukončena výroba SG+ a
také dodávání SG pro servisní účely.
Poslední objednání SG+ bude možné ve 3. Q 2013.
Snadný přechod
Nalezení SGP náhradou za SG nebo SG+ je snadné.
Jediným rozdílem v objednacím čísle je to, že znak "-" v obj.
čísle SG nebo písmeno "F" v obj.č. SG+ je nyní v objednacím
čísle SGP nahrazen "L".
Příklad; SGN 6s = 014-0181
SGN+ 6s = 014F0181
SGP 6sN = 014L0181
Nové spirálové kompresory LLZ
Díky spolehlivosti a kompaktnosti jsou spirálové
kompresory Danfoss LLZ účinným konstrukčním řešením
pro použití v chladicím řetězci
Nyní jsou k dispozici 4 nové modely se zajímavými vlastnostmi,
kompaktní a s možností nástřiku par. Tato řada má chladicí
výkon od 2,7 do 7 kW ve standardním provedení a od 3,9 do
9,9 kW s ekonomizérem – nástřikem par – a s chladivem
R404A.
Kompresory LLZ jsou vynikající možností pro chladicí zařízení
s nízkými vypařovacími teplotami v mrazírnách, výrobnících
ledu a v mrazicích skladovacích prostorech v mini-marketech/
supermarketech, restauracích, obchodech se smíšeným
zbožím, obchodech u benzinových čerpadel, chladicím
řetězci atp.
Malá tělesa kompresorů se hodí do kompaktních
kondenzačních jednotek nebo do stísněných prostorů.
Přípojky "rotolock" usnadňují montáž do kondenzačních
jednotek.
Danfoss se velmi soustřeďuje na spolehlivost, protože je
klíčovým faktorem pro splnění potravinářských standardů.
Přídavný ekonomizér zvyšuje účinnost kompresoru a jeho
výkon vstřikováním par. Zařízení používá podchlazování
kapaliny. Během procesu podchlazování se část kapalného
chladiva vypaří v ekonomizéru a je pak vstřikována do
středotlaké části spirály. Tak se zajistí další chladicí výkon a
zvýší se účinnost.
“Těšili jsme se na rozšíření řady spirálových kompresorů MLZ
pro střední vypařovací teploty o řadu LLZ pro nízké teploty.
Otevírají se tím nové možnosti pro firmy, zabývající se
chladicím řetězcem. Máme-li LLZ a MLZ usnadní se stavba
sdružených kompresorových jednotek. Současně s tím
Danfoss připravil i tandemové sestavy.” říká Toni Brinc, Sales
Director Danfoss Danube. “Spirálové kompresory jsou
v chlazení velmi výhodné a pracují s velmi nízkou úrovní
hlučnosti. Snadno se dávají do kondenzačních jednotek,
protože energetická účinnost a nízká hlučnost jsou dnes
rozhodujícími ukazateli pro koncové zákazníky. V oblasti
chlazení pro distribuci potravin jsme v posledních letech
udělali velký pokrok ”, doplňuje.
Úspory energie
Spojení energeticky účinného motoru a optimalizovaného
tvaru spirály pro použití v chlazení zajišťuje vysokou
účinnost kompresorů s konstantními otáčkami. Na přání
dodávané vstřikování par zvyšuje výkon kompresoru o více
než 20%.
Vysoká spolehlivost pro bezpečnost skladovaného zboží a
potravin
Spolehlivost je vestavěna do této řady kompresorů, od
konstrukce s přizpůsobením spirál a návrhu ložisek až
k zjednodušenému procesu výroby (o 30% méně dílů).
Patentovaná tepelná ochrana také přispívá k vynikající
spolehlivosti. Chytrý způsob jak snížit vaše náklady na
servis.
Výrobky
Navrhnuty pro vysokou účinnost a spolehlivost i
při nízkých vypařovacích teplotách.
Nízká hlučnost
Spirálová technika je tichá již principem konstrukce: plynulá a
hladká komprese ve spirálách, bez sacích a výtlačných ventilů
spolu s unikátním diskovým zpětným ventilem zaručují klidný
provoz bez vibrací.
Kompaktní
Půdorys je až o 30% menší než u jiných řešení, což snižuje
náklady na logistiku a umožňuje montáž do malých
prostorů.
Přehled
Výrobek:
Spirálový kompresor LLZ
Použití:
Pro nízké vypařovací teploty v chladicích zařízeních pro
distribuci potravin
Chladivo:
R404A / R507 / R407A / R22
Modely:
LLZ013 – 2,8 / 3,9kW*
LLZ013 –12,8 / 20 kBtu/h *
LLZ015 –3,5 / 5,1kW*
LLZ015 –16,1 / 24,5 kBtu/h *
LLZ018 – 4,1 / 6,0kW*
LLZ018 –18,8 / 28,7 kBtu/h *
LLZ024 – 6,9 / 9,9kW*
LLZ024 –23,5 / 33,8 kBtu/h*
*Druhá hodnota je
*Druhá hodnota je chladicí
chladicí výkon výkon s ekonomizérem
s ekonomizérem
Údaje dle podmínek @ ARI
Údaje dle EN12900
Vlastnosti:
Kompaktní kompresor s nízkou hlučností,
přizpůsobením spirál, účinný
Na přání sada ekonomizéru pro vstřikování par a
zvýšení výkonu
9
Chladiva
Trvale udržitelné uvažování o chladivech
Danfoss podporuje další rozvoj a používání chladiv s
nízkým GWP pomáhající zpomalit – a nakonec i obrátit –
proces globálního oteplování a zároveň zajistit trvalý
globální blahobyt a ekonomický rozvoj spolu s budoucí
životaschopností našeho průmyslu. Umožňujeme našim
zákazníkům, aby dosáhli svých cílů s těmito chladivy a
přitom pokračujeme ve zlepšování energetické účinnosti
chladicích a klimatizačních zařízení.
Danfoss bude aktivně vyvíjet výrobky pro chladiva s nízkým
GWP, jak přírodní, tak i syntetická, aby splnil požadavky
zákazníků na praktická a bezpečná řešení bez slevování
z energetické účinnosti. Danfoss bude v čele rozvoje řešení
s přírodními chladivy. V případě uhlovodíků, čpavku a
kysličníku uhličitého se zaměříme na vyřešení náročných
problémů při jejich používání, spojených s hořlavostí,
toxicitou, korozí a extrémními tlaky, protože se jedná o
cenově přijatelná a vysoce energeticky úsporná zařízení.
Danfoss bude také vyvíjet a podporovat výrobky pro
syntetická chladiva s nízkým GWP, zejména pro ty aplikace,
v nichž řešení s přírodními chladivy nejsou praktická nebo
hospodárně realizovatelná.
Ačkoliv se průmysl vážně zabývá emisemi chladiv, nelze se
emisím úplně vyhnout. Proto vzniká potřeba chladiv, která
mají jen omezený dopad na životní prostředí, pokud vůbec
nějaký mají.
Abychom pochopili důsledky přechodu na jiná chladiva je
třeba vzít v úvahu konstrukci zařízení a možná rizika. I když
jsou alternativní chladiva životaschopná z termodynamického hlediska, nemusí být vždy použitelná ve skutečných
zařízeních.
Následující faktory musí být vzaty v úvahu při výběru
budoucího chladiva (na pořadí nezáleží):
•• Účinnost (teoretická, objemová, potenciál pro
optimalizaci pracovního procesu);
•• Bezpečnost (včetně toxicity, hořlavosti a vysokých
tlaků);
•• Dopad na životní prostředí: chladivo by mělo mít
nulový ODP a nízký GWP;
•• Termofyzikální vlastnosti:
- Kritický bod a trojný bod
- Tlak v nízkotlaké části okruhu
- Kompresní poměr chladiva v zařízení
•• Chemické vlastnosti, jako je materiálová
kompatibilita, mísitelnost s oleji, chemická stabilita
a mísitelnost s vodou;
•• Ekonomická životaschopnost (včetně počáteční
ceny zařízení a nákladů za jeho celou dobu
životnosti);
•• Dostupnost chladiva
V tomto článku jsou posuzovány čtyři hlavní skupiny chladiv
se zaměřením na výše uvedené faktory. Tato chladiva jsou
přírodní chladiva např. uhlovodíky (HC), kysličník uhličitý
(CO2), a čpavek (NH3) a také syntetická chladiva - fluorované
uhlovodíky (HFC) a hydrofluoroolefiny (HFO).
10
Uhlovodíky
Uhlovodíky patří do skupiny přírodních chladiv a mají
nulový ODP a zanedbatelný GWP. Většinou jsou uhlovodíky
vedlejšími produkty z petrochemického průmyslu.
Uhlovodíky jsou hořlavé a musí se s nimi opatrně zacházet.
Je-li s nimi zodpovědně zacházeno mohou být použity
v řadě chladicích a klimatizačních zařízeních. Aby byla
zajištěna bezpečnost musí zařízení s uhlovodíky splňovat
řadu mezinárodních, regionálních a národních norem a
předpisů.
Jako chladiva jsou obvykle používány tyto uhlovodíky:
•• R600a Izobutan
•• R290 Propan
•• R1270 Propylen
R600a je hlavně používán v domácích chladničkách,
zejména v Evropě jimi byla nahrazena HFC chladiva jako je
např. R134a. Tento trend se začíná projevovat i ve světě
v zemích jako je Japonsko, USA, Čína a země Latinské
Ameriky.
R290 je obvykle používán jako náhrada za R22, R404A a
R134a v menších obchodních chladicích zařízeních jako jsou
výrobníky zmrzliny, chlazení nápojů v lahvích, chlazení
nápojů, tepelná čerpadla, odvlhčovače vzduchu atp.
Propylen (R1270) je používán jako náhrada za R22 a R502
v mnoha aplikacích: v obchodních chladicích zařízení,
průmyslových chladicích zařízeních, chladírnách, menších i
větších klimatizačních jednotkách a chladičích vody.
Chladiva
Uvolnění obchodní politiky firmy Danfoss na
komponenty pro hořlavá chladiva
V souvislosti se vzrůstajícím používáním hořlavých
chladiv včetně uhlovodíků přehodnotila firma Danfoss
svou obchodní politiku na prodej výrobků pro hořlavá
chladiva.
Výsledné uvolnění obchodní politiky Danfoss povede
k prodeji komponent pro hořlavá chladiva do velkých
chladicích zařízení v celém světě a v evropské unii a
dalších vybraných zemích nebude Danfoss nadále
požadovat, aby před prodejem dílů byla podepsána
zvláštní dohoda o hořlavých chladivech.
To je změna proti předchozí praxi, kdy prodej byl omezen
jen na zařízení s náplní chladiva menší než 150g a na
průmyslová chladicí zařízení.
Danfoss pevně věří, že budou-li dodržovány bezpečnostní
normy, budou hořlavá chladiva bezpečná, nehledě na to,
kde ve světě jsou použita. S novou bezpečnostní normou
ISO 5149, která bude brzy vydána, bude nyní existovat
mezinárodní bezpečnostní norma pro velká zařízení.
To je primární důvod, proč Danfoss zahájí prodej dílů pro
velká zařízení v celém světě.
Dalším uvolněním je to, že Danfoss nebude nadále
požadovat, aby před prodejem dílů byla podepsána
zvláštní dohoda o hořlavých chladivech v těchto zemích:
EU, ESVO, USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie a Čína.
Dříve byly tyto dohody požadovány v celém světě.
Důvodem osvobození těchto zemí je to, že jsou to oblasti,
v nichž jsou bezpečnostní normy součástí platné
legislativy a je tam silný tlak na to, aby výrobci zařízení
dodržovali tyto normy.
Povšimněte si, že vzhledem v nízké hořlavosti nových
HFC chladiv nepožaduje Danfoss podpis žádných
zvláštních dohod pro R32 a nyní dostupná HFO chladiva
R1234yf a R1234ze.
Kysličník uhličitý (CO2)
CO2 je vysokotlaké chladivo. Provozní tlak CO2 je vysoký a
obvykle leží mezi 20 a 50 bary na nízkotlaké straně nebo v
podkritickém systému a mezi 60 až 130 bary v nadkritické
části systému (obvykle mezi kompresorem a vysokotlakým
regulačním přístrojem). Při zastavení zařízení může tlak tam,
kde je kapalina, dosáhnout a překročit tlak sytých par při
teplotě okolí. Proto jsou zařízení obvykle vybavena malou
kondenzační chladicí jednotkou chladící během zastavení
nebo jsou navržena tak, aby snesla tlak až 90 barů.
CO2 je vedlejším produktem v mnoha průmyslových
oborech, proto je cena tohoto chladiva velmi nízká. Jak
stoupá počet zařízení s CO2 blíží se jejich cena ceně
podobných zařízení s HFC chladivy a možné energetické
úspory vedou k nižším nákladům za jejich celou životnost.
Stavba sekundárních chladicích okruhů s CO2, zejména
v průmyslovém chlazení, může být levnější než jejich
protějšků s glykolem a tak mají nižší počáteční náklady i
náklady na celý životní cyklus.
Na rozdíl od většiny jiných chladiv je CO2 v praxi používáno
ve třech různých chladicích okruzích:
•• Podkrtitickém (kaskádní zařízení)
•• Nadkritickém (zařízení jen s CO2)
•• Sekundární chlazení (CO2 je použito jako solanka)
Použitá technologie závisí na aplikaci a na umístění zařízení.
Kaskádní zařízení
Existuje několik aplikaci, v nichž může být použití CO2
zajímavé a kde je již nyní používáno, například
•• Průmyslové chlazení. CO2 je obvykle používáno spolu se
čpavkem, buď v kaskádním zařízení nebo jako solanka.
•• Chlazení v supermarketech, někdy v kaskádě s HFC
chladivy, s uhlovodíky nebo se čpavkem.
•• Tepelná čerpadla
•• Transportní chlazení
11
Chladiva
/ R134a), R507 (R125 / R143a), R407C (R32 / R125 / R134a) a
R410A (R32 / R125). Směsi HFC mohou být navrženy tak, aby
byly vhodné pro všechny aplikace.
Čpavek (NH3)
Čpavek (NH3) je dobře známé chladivo. Oblíbené je
především ve velkých průmyslových chladicích zařízeních,
kde mohou být jeho výhody plně využity aniž by došlo ke
snížení bezpečnosti osob pracujících s chladicím zařízením.
Čpavek má velmi příznivé termodynamické vlastnosti.
V široké řadě aplikací překonává syntetická chladiva jako je
R 22, které je nejúčinnějším HCFC chladivem. Má však řadu
nedostatků, které brání jeho používání v chladicích
zařízeních do obchodů. Mezi tyto nedostatky patří
materiálová kompatibilita, toxicita a hořlavost.
Čpavek je přírodní chladivo. Má nulový ODP a nulový GWP.
Má i vysokou účinnost a proto je jedním z nejvíce
ekologických chladiv.
Čpavek je velmi levné a hojně dostupné chladivo.
Čpavková chladicí zařízení jsou obvykle poměrně drahá
kvůli požadavkům na ocelové trubky, otevřeným
kompresorům a použití mnoha bezpečnostních přístrojů,
jako jsou např. detektory úniku plynu.
Stále pokračují snahy o vývoj čpavkového chladicího
zařízení s nízkou náplní, aby bylo možno využívat výhodné
termodynamické a ekologické vlastnosti čpavku.
Tyto snahy zahrnují:
•• Vývoj čpavkového chladicího zařízení s nízkou náplní a
příslušných regulačních algoritmů
•• Optimalizace výměníků tepla
•• Systémy pro přímou expanzi chladiva
•• Kaskádní zařízení s CO2 nebo kombinace se
sekundárním chlazením s CO2 jako solankou
Dnes je čpavek používán především v průmyslových
chladicích zařízeních:
•• Chladírny a mrazírny pro distribuci potravin
•• Mrazicí tunely
•• Pivovary
•• Potravinářský průmysl (jatka, výroba mražených krémů atp.)
•• Rybářské lodi
Fluorované uhlovodíky (HFC) a
hydrofluoroolefiny (HFO)
HFC jsou syntetická chladiva a skládají se z rozsáhlé řady
jednotlivých sloučenin a jejich směsí. Hlavní jednosložkové
chladivo je R134a, hlavní směsi HFC jsou R404A (R125/ R143a
12
Většina současných HFC má značnou hodnotu GWP
(obvykle 1300 až 4000), proto jsou pod tlakem od vládních
regulačních orgánů a ekologických organizací. Poslední
návrh TEAP klasifikuje GWP od 300 do 1000 jako “přiměřené”,
1000 až 3000 jako “vysoké” a od 3000 do 10000 jako “velmi
vysoké”. Tradiční HFC se budou dále používat, ale v menším
počtu zařízení se zvýšeným důrazem na jejich těsnost a
v zařízeních se sníženou náplní chladiva. Některá chladiva
jsou považována za náhradu tradičních HFC.
R407A a R407F jsou HFC směsi původně vyvinuté jako
alternativa za R22, mají však GWP pod 2000, podstatně nižší
než 3900 u R404A, proto jsou nyní vyhlédnuta jako dočasná
drop-in náhrada za R404A a R507.
GWP chladiva R32 (675) je mnohem nižší než R22 (1810) a
R410A (2100). Proti tradičním chladivům s nízkým GWP
jako je R290 (3,3) má R32 stále vysoké GWP, ale s ohledem
na zvýšenou účinnost, bezpečnost a snadnost realizace
představuje R32 velmi životaschopné přechodné řešení pro
snižování účinků GWP chladiv ze současné úrovně dolů.
R1234yf a R1234ze jsou dvě nenasycená HFC chladiva, známá
také jako HFO chladiva. R1234yf byl vybrán automobilovým
průmyslem jako náhrada za R134a v Evropě pro klimatizace
aut, R1234ze je slibným kandidátem pro náhradu R134a ve
velkých turbokompresorových chladičích vody. Obě látky
mohou být v budoucnu důležitým komponentem v HFC
směsích.
Povšimněte si, že vzhledem k nízké hořlavosti těchto chladiv
Danfoss nepožaduje podepsání zvláštní dohody před
prodejem dílů pro R32, R1234yf a R1234ze.
Některé další látky a směsi jsou připravovány pro uvedení
na trh. Všeobecně se u HFC chladiv s nízkým GWP připouští
mírná hořlavost.
Technologie
Je jasné, že není žádné ideální chladivo. Některá chladiva
mají nepříznivý vliv na životní prostředí, jiná mají
bezpečnostní rizika. Dalšími požadavky na chladiva jsou
ekonomická přijatelnost a energetická účinnost. Danfoss
vyhodnotil možnosti chladiv pro různé aplikace a vyvíjí
technologie, které mohou být nejlepší alternativou. Některé
z navrhovaných řešení jsou již komerčně dostupné a tak
mohou být již nyní stavěna zařízení, která jsou vhodnější z
hlediska životního prostředí.
Regulace chladicích zařízení
Regulace pro uhlovodíky. Danfoss nabízí řadu
regulačních přístrojů pro komerční chlazení pro použití
s uhlovodíky včetně termostatických expanzních ventilů,
elekromagnetických ventilů, presostatů a termostatů a dílů
do potrubí. Tam, kde to jde, bude Danfoss nyní posilovat
nabídku výrobků modernizací standardních výrobků pro
použití s hořlavými chladivy, což znamená, že v některých
případech zmizí speciální objednací čísla výrobků pro
Přímo
přivařované
komponenty
a sestavy ventilů pro průmyslové
chlazení. Danfoss vyvinul řadu přímo
přivařovaných
regulačních
ventilů
a ventilových sestav (typy ICV a ICF)
pro průmyslová chladicí zařízení. Tyto
výrobky získaly ocenění za inovaci
v letech 2005 a 2007, a způsobily
revoluci v tradičně konzervativním oboru
průmyslového chlazení. Ventily snižují počet přírubových a
svařovaných spojů v zařízení, což dramaticky snižuje riziko
úniků chladiva. Zároveň jsou tyto výrobky navrženy pro
vyšší přetlaky a mohou proto být používány v podkritických
systémech s CO2.
Řešení Danfoss pro přímou expanzi čpavku. Kombinace
motorového ventily (ICM) a elektronického regulátoru
(EKC 315A) spolu s převodníkem tlaku a snímačem teploty
pomáhá splnit náročný úkol – využití přímé expanze
čpavku v kompaktních chladičích vody. Tento systém má
velmi krátkou dobu odezvy a pracuje s velmi stabilním
a nízkým přehřátím při všech požadovaných výkonech,
což minimalizuje riziko nasátí kapaliny do kompresoru a
maximalizuje energetickou účinnost.
Komponenty pro podkritické systémy s CO2. Danfoss
má kompletní řadu ventilů a regulace pro komerční i
průmyslová kaskádní chladicí zařízení s CO2. I když jsou
výrobky pro komerční chlazení stejné jako výrobky pro
R410A, pro průmyslové chlazení byla vyvinuta nová řada
výrobků specielně pro CO2. Jak je vidět na stranách 5 a
6 můžeme také nabídnout zpětné ventily NRV a kulové
uzavírací ventily GBC, které snesou max. pracovní přetlak
90 bar. Elektronické expanzní ventily AKVH mají také max.
prac. přetlak 90 bar.
Komponenty pro nadkritické systémy
s CO2. Nadkritické systémy s CO2
jsou mnohem náročnější výzvou než
systémy podkritické, protože přetlak
na vysokotlaké straně je asi třikrát vyšší
než jsou hodnoty přetlaků v jakýchkoliv
jiných chladicích zařízeních, používaných
v komerčním chlazení. Danfoss již vyvinul
vysokotlaký regulační ventil (ICMTS) a
vysokotlaký expanzní ventil (CCMT), oba pro maximální
pracovní přetlak 140 bar.
Elektronická regulace
Systém regulace ADAP-KOOL® a pohony s regulací otáček.
Danfoss vyvinul plně integrovaný elektronický regulační
systém, který řídí, monitoruje a optimalizuje výkonnost
komerčních chladicích zařízení pro supermarkety anebo
průmyslových chladicích zařízení.
ADAP-KOOL® spojuje specielně vyvinuté regulátory chlazení
a kombinace ventilů a využívá adaptivní řídící algoritmy pro
vstřikování kapaliny do výparníků. Regulátory sdružených
jednotek s kompresory a kondenzátory jsou použity
k zajištění účinné a efektivní strategie pro energetickou
optimalizaci a celkové ovládání zařízení. Další funkce
umožňují trvalé monitorování a zprávy o stavu detektorů
úniku plynů – chladiv (aby koncovým uživatelům umožnily
splnění předpisů o F- plynech), spotřeby energie a účinnosti,
celkový přehled teplot skladovaných výrobků pro splnění
hygienických předpisů na potraviny (HACCP) a celkový
dohled na zařízení a jeho údržbu.
Chladiva
uhlovodíky. Tento proces již začal
u dílů do potrubí; NRV (zpětné
ventily), BML (uzavírací ventily) a
SGP & SG (průhledítka), následovat
budou filtrdehydrátory DCL.
Kompresory
Kompresory pro uhlovodíky. Danfoss je jedním z vedoucích
výrobců v oblasti malých komerčních kompresorů pro
uhlovodíky. Současně s výrobní řadou kompresorů pro
domácí chladničky pracujících s chladivem R600a, uvedl
Danfoss na trh i kompresory pro malá komerční zařízení
jako jsou skříně na mražené krémy, používající jako chladivo
propan.
Kompresory pro R407A a R407F. Firma Danfoss
Commercial Compressors připravila návody pro montáž a
retrofit kompresorů MTZ a MLZ s chladivy R407A a R407F.
Obě chladiva jsou kompatibilní s POE a PVE oleji, které jsou
již v těchto kompresorech používány, kvůli velkému skluzu
R407A a R407F však musí být některé díly upraveny.
Mikrokanálové výměníky tepla (MCHE)
Danfoss nabízí řadu mikrokanálových výměníků tepla
pro použití v chladicí technice. Mikrokanálové výměníky
tepla jsou vyrobeny z hliníku a vyžadují jen malou náplň
chladiva (tak snižují negativní
dopad na životní prostředí a snižují
náklady), jsou velmi kompaktní a
lehké oproti obvykle používaným
trubkovým lamelovým výměníkům
tepla. Technologie MCHE byla
vyvinuta automobilovým průmyslem v 80-tých letech
minulého století. Od roku 2004 je stále více využívána
v klimatizacích a nyní se začíná používat i v chladicích
zařízeních. Mikrokanálové výměníky tepla mohou být
použity s konvenčními HFC chladivy a s přírodními chladivy
včetně čpavku, uhlovodíků a dokonce i v nadkritických
systémech s CO2.
Další informace
Danfoss Learning, náš portál pro online školení a
vzdělávání, nabízí zdarma několik elektronických
lekcí o chladivech, obsahujících uhlovodíky, čpavek,
několik přednášek o CO2 a také základní úvod do
problematiky syntetických a přírodních chladiv.
Navštivte ještě dnes www.learning.danfoss.com
Navštivte
stránky
chlazení
na
webu
Danfoss
www.danfoss.com a zvolte "Refrigerants" v nabídce na
levé straně, tam najdete nejnovější informace o všech výše
uvedených tématech.
13
Chladírny a mrazírny (1)
Na základě řady zdarma přístupných kursů e-lekcí od firmy Danfoss, určených pro individuální samostudium na PC,
které jsou vhodné pro všechny typy studentů, od začátečníků až po experty na chlazení, začínáme s novou sérií článků
nazvanou "Co potřebujete vědět o chlazení".
Začátkem série se podíváme na jednu z nejdůležitějších aplikací chladicí techniky a to na chladírny a mrazírny.
Vysvětlíme nejen specifické vlastnosti chlazeného skladování, ale vysvětlíme také „jak“ a „proč“.
Účel chladíren a mrazíren
“Chladírny a mrazírny jsou chlazené místnosti pro skladování
potravin, které chrání rychle se kazící potraviny před
poškozením.” Primárním účelem chladíren a mrazíren je
chladit čerstvé, předchlazené anebo zmrazené potraviny.
Mezi výrobky, které jsou v nich skladovány, patří maso,
vejce, mléčné výrobky, zmrazené potraviny, ryby, zelenina,
ovoce a nápoje. Při skladování těchto různých výrobků je
nezbytné vzít v úvahu řadu faktorů. Výrobek jako je
například maso, je „mrtvý“: procesy, které jsou příčinou jeho
kažení začínají ihned, jak je zvíře poraženo. Na rozdíl od
toho jsou ovoce a zelenina stále „živé“. Jejich metabolismus
není ukončen jejich sklizní, proto je třeba udržovat je ve
správné vlhkosti a teplotě, aby nedošlo k jejich zkáze.
Správná vlhkost je také důležitá u masa, i když ztrátu vlhkosti
masa nelze okamžitě rozeznat při pohledu na něj a
výsledkem je spíše malá ztráta zisku, když je potom maso
prodáváno podle hmotnosti, než to, že by se stalo
neprodejným. Některé mléčné výrobky a nápoje musí být
skladovány pod určitou teplotou, aby se zabránilo
chemickým reakcím a mikrobiálním procesům, které by
mohly poškodit jejich jakost.
14
Jakost potravin
Co je “jakost potravin”? Tento termín je používán pro označení
jak fyzikálních vlastností tak i individuálního smyslového
vnímání. Smyslové vnímání zahrnuje chuť, barvu, vůni a
konzistenci. Fyzikální vlastnosti obsahují typ a úroveň
bakteriální kontaminace, chemických procesů a typy a
množství
přidaných
konzervačních
prostředků.
Existuje mnoho různých způsobů, jak zajistit jakost potravin.
Pro uchovávání potravin mohou být použity různé
konzervační a skladovací metody. Tento článek je zaměřen
jen na chlazení potravin jako způsob zachování jejich jakosti.
Při podrobnějším šetření zjistíme, že je mnoho faktorů, které
ovlivňují jakost potravin v chladírnách. Například mikrobiální
procesy uvnitř skladovaného výrobku, včetně rozmnožování
mikroorganismů na něm a v něm a růstu bakterií na povrchu.
Chemické procesy jako oxidace nebo hydrolýza mohou také
ovlivnit výrobek. V mnoha z těchto procesů jsou zapojeny i
enzymy, které fungují jako katalyzátory a urychlují reakci.
Degradace spojovacích tkání v hovězím mase je příkladem
takového chemického procesu, může to však být také vliv
mechanických procesů, včetně balení a manipulace.
Doprava a expedice potravinářských výrobků jsou typické
mechanické procesy, které ovlivňují jejich jakost.
Jiným bodem je vlhkost v chladírně. Je tam obvykle udržována
vysoká úroveň vlhkosti, aby se zabránilo vysoušení
chlazeného zboží. Rychlost proudění vzduchu je dalším
rozhodujícím faktorem. Je nezbytné najít správnou střední
hodnotu rychlosti proudění vzduchu, ani velkou, která
zvyšuje vysoušení, ani malou, která má negativní vliv na
rozvádění vzduchu a tak i na proces chlazení. Pro některé
druhy ovoce, jako jsou jablka nebo hrušky, je dokonce
upravováno složení atmosféry v chladírně, aby byla udržena
jejich jakost. To se provádí zvyšováním obsahu CO2 ve
vzduchu, což zpomaluje dýchání a procesy rozkladu a
následně prodlužuje dobu skladování. Pěstitelům ovoce
přináší každý den prodloužení skladování peníze do banky.
Pro odborníky na chlazení je rozhodujícím faktorem při
skladování v chladírnách proces chlazení. Chladicí zařízení
musí udržovat teplotu na požadované hodnotě.
Obecně řečeno může být doba skladování prodloužena
změnou teploty.
Množství
Rady a tipy pro montéry
Co potřebujete vědět o chlazení
Doba (hodiny)
Teplota
Vliv teploty
Teplota má značný vliv na mikrobiální a chemické procesy,
které probíhají uvnitř potravin. Obecně se rychlost růstu
mikrobů mění exponenciálně v závislosti na teplotě, což
znamená, že změna teploty o několik stupňů již ukazuje
značný nárůst růstu. Pro mnoho mikrobů jsou optimální
podmínky pro růst při teplotách nad 0°C, jiné se však mohou
rozmnožovat při nižších teplotách, dokonce až do –12°C.
Hluboké zmrazení produktu obvykle zničí jen 10 až 90%
mikroorganismů. Jinak řečeno není možno produkt
sterilizovat jeho zmrazením. Paraziti jsou skupina
mikroorganizmů, které někdy mohou být zničeny
zmrazením. Obvykle k tomu stačí skladovat výrobek několik
dní (např. týden) při –20°C. Teplota také ovlivňuje chemické
procesy. Čím nižší je teplota tím pomalejší je reakce, většina
chemických reakcí však nemůže být úplně zastavena
snížením teploty. Takové procesy pokračují, dokud teplota
nedosáhne absolutní nuly (–272,15°C). V některých
případech (např. při skladování hovězího masa) je určitá
degradace tkáně skutečně požadována. Když chladíme
čerstvé potraviny jako např. maso je důležité, aby se teplota
nesnižovala příliš rychle, protože by to mohlo poškodit
produkt. V případě ovoce a zeleniny má teplota vliv na jejich
metabolismus a tím i množství tepla, vznikajícího při
respiračních procesech.
Mikrobiologické
procesy
Rychlost vzduch
Chemické procesy
Atmosféra
Mechanické
procesy
Proces chlazení
Vlhkost
Doba skladování
Vlhkost a rychlost proudění vzduchu
Vlhkost má také vliv jakost potravin. Růst mikroorganismů je
ovlivněn i vlhkostí okolního vzduchu. Obsah vlhkosti v
potravinářských výrobcích podporuje růst mikroorganismů.
V atmosféře s nízkou vlhkostí dochází k vysoušení potravin a
snižuje se jak jejich hmotnost, tak i jakost. Potřebujeme
proto udržovat určitou úroveň vlhkosti okolního vzduchu,
abychom udrželi potravinářské výrobky čerstvé a prodloužili
jejich prodejnost. Chceme-li trvale zajišťovat správnou
vlhkost, potřebujeme udržovat konstantní teplotu. Kromě
obsahu vlhkosti je pro jakost potravinářských výrobků
Čerstvé rajče
Rady a tipy pro montéry
Dny
Hovězí maso
Neopracovaná kuřata
Vejce
Ryby, nízkotučné
Jablka
Pomeranče
Banány
Jablka, řízená atmosféra
důležitá i rychlost proudění vzduchu. Rychlost výměny
vzduchu (rychlost, jakou dochází k náhradě vzduchu
čerstvým) je tím, co zajišťuje dobrou kvalitu vzduchu v
chladírně, rychlost proudění vzduchu však také ovlivňuje
chlazení a vysoušení produktů: vyšší rychlost zvyšuje odvod
tepla z produktu, ale zvyšuje i rychlost vysoušení. Zvýšená
rychlost vysoušení vede k tomu, že je více vody odstraněno
ze skladovaných potravin, což obvykle není žádoucí.
Musíme proto zajišťovat vhodnou rychlost proudění
vzduchu uvnitř chladicího zařízení. Faktor produktu (PF)
závisí na rychlosti proudění vzduchu a na druhu potraviny.
Obecně platí, že vyšší rychlost vzduchu zvyšuje faktor
produktu, ale také zvyšuje rychlost vysoušení.
Některé produkty mají povrch, který je náchylný k vysoušení
(salát, houby), jiné produkty (např. jablka) nejsou
k dehydrataci tak náchylné .
Nízká vlhkost
(vysušené rajče)
Produkt
Vlhkost (%)
Brambory
90 - 95
Rajčata
90 - 95
Jablka
90 - 95
Česnek
65 - 70
Kuřata
95 - 100
Čerstvé ryby
95 - 100
Závěr
Tím končí první část našich úvah o chladírnách a
mrazírnách, v níž jsme se zabývali produkty, které mají být
chlazeny. Vhodná konstrukce chladíren bude probrána
v příštím článku. Soustředíme se na praktické úkoly a
požadavky pro vytvoření správných podmínek
v chladírnách a mrazírnách.
15
Novinky z internetu
Aktualizace programu pro hledání náhradního
kompresoru Compass (COMPressor Alternative
Selection Software)
Oblíbený webový nástroj Compass, sotftware pro hledání náhradního kompresoru je nyní připraven s aktualizovanou
nejúplnější databází, jaká je na trhu.
Databáze se skládá z podrobného a úplného seznamu konkurenčních kompresorů a tak můžete
prohledávat více než tisíc konkurenčních modelů kompresorů.
Spolu s více než 500 objednacími čísly Danfoss a dvěma novými chladivy R407A a R407F jsou
doplněny i nejnovější kompresory Danfoss, včetně spirálových kompresorů PSH, SH 40 tun
(140 kW), SH295 a řady WSH.
Compass vám nyní najde nejvhodnější kompresor Danfoss, kterým nahradíte model kompresoru
od asi 26 konkurenčních výrobců z celého světa, pro 11 chladiv a s podporou více než 7700
objednacích čísel.
„Industrial Refrigeration Application Tool“ pro
dvoustupňové čpavkové chladicí zařízení
Vyzkoušejte interaktivní pomůcku od firmy Danfoss Industrial Refrigeration nazvanou “Industrial Refrigeration Application Tool”
informace o této oblasti. Podrobný
výkres vám ukáže, jaké ventily a
potrubí mají být v dané oblasti.
„Kliknutím“ na označení typu ventilu
se dostanete na detailní výkres řezu
ventilem a vysvětlení jeho funkce.
„Industrial Refrigeration Application
Tool“ je interaktivní prezentace
(PowerPoint) která vás provede
detailně dvoustupňovým čpavkovým
chladicím zařízením. Má systém
navigace “přibliž a rozbal” s
podrobnými informacemi přesně
připravenými pro vás.
Kontakt
Koncepcí prezentace je kompletní
informační
schéma
čpavkového
zařízení. „Kliknutím“ na vybranou
oblast zařízení dostanete podrobné
Interaktivní prezentace vám také
poskytne užitečné linky k technické
literatuře, na animace funkce výrobku
a na videa. Snadno se můžete vrátit na
začátek předchozí informace.
Kdo může mít užitek z “IR application
tool“?
Tato pomůcka je užitečná pro každého,
kdo pracuje v průmyslovém chlazení,
zejména však je vhodná pro toho, kdo
začíná pracovat v průmyslovém
chlazení nebo kdo stále není 100%
detailně seznámen s dvoustupňovým
čpavkovým chladicím zařízením.
Školíte jiné osoby o průmyslovém
chlazení?
Jestliže školíte jiné osoby o
průmyslovém chlazení, můžete z této
prezentace získat velmi dobré ilustrace
pro použití ve vašich prezentacích a
školeních.
Upozornění: “IR Application Tool” je
navržen v programu PowerPoint,
můžete si jej otevřít v režimu pro
editaci. V tomto režimu máte možnost
zkopírovat
snímky
jednotlivých
výrobků do vaší vlastní prezentace.
Danfoss s.r.o.
Divize chlazení a klimatizace
Přímé telefonní číslo: +420 283 014 111
Česká Republika
Prodej a podpora pro FR aplikace: Ing. Pavel Sudek • 222
Obchodní servis: Ivana Vosyková, DiS. • 213
Slovensko
Prodej a podpora pro FR aplikace: Ing. Kristian Ludáš • +421 (0)907 741 255
Obchodní servis: Ivana Vosyková, DiS. • +421 (0)37 6406 295
Danfoss s.r.o. • V Parku 2316/12 • CZ-148 00 Praha 4 • Tel: +420 283 014 111 • Fax: +420 283 014 567 • [email protected] • www.danfoss.cz
Danfoss s.r.o. • Továrenská 49 • SK-953 01 Zlaté Moravce • Tel: +421 (0)37 6406 296 • Fax: +421 (0)37 6406 290 • [email protected] • www.danfoss.sk
Danfoss nepřijímá žádnou zodpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo měnit výrobky bez předchozího upozornění. To platí
také pro již objednané výrobky za předpokladu, že tyto změny lze provést bez nutných následných změn již dohodnuté specifikace. Veškeré ochranné známky v tomto materiálu jsou vlastnictvím
příslušných společností. Danfoss a logotyp Danfoss jsou ochrannými známkami společnosti Danfoss A/S. Veškerá práva vyhrazena.
Download

Cooling Matters 2-2013