Cooling Info
SG+ kontrolna stakla od nerđajućeg čelika
2
TE5 – TE55 termostatski ekspanzioni ventili
4
Nova generacija Optyma™ Plus agregata
7
Uzroci kvarova na kompresorima - I deo
9
Uzroci kvarova na kompresorima - II deo
11
I z d anje 2010
Proizvodi
SG+ kontrolna stakla od nerđajućeg čelika Izuzetna pouzdanost u bilo kom okruženju
Nakon širokog opsega ispitivanja i razvoja, Danfoss Vam predstavlja
novu familiju SG+ kontrolnih stakala, optimiziranu da iskoristi svoj puni
potencijal, time izlazeći u susret svim trenutnim, ali i budućim zahtevima
na rashladnim postrojenjima.
SG+ je najkompletniji program kontrolnih stakala od nerđajućeg čelika na tržištu.
Svi modeli ovog proizvoda su otporni na koroziju i pogodni za radne pritiske do
46 bar. Zbog toga se mogu primenjivati za rad i sa rashladnim fluidom R410A.
Ovaj novi program ima iste dimenzije kao i prethodna serija SG, omogućujući
tako jednostavnu zamenu u svim postrojenjima.
Primena
•
•
•
•
•
Prednosti
Standardni rashladni sustavi
Toplotne pumpe
Klimatizacione jedinice
Čileri
Rashladni agregati za transport
S v o j s t va
• Najkvalitetnija indikacija vlage
Minimalna zavisnost od temperature
Brza i jasna promena boje
• Model spoljnim/unutrašnjim navojem može se
pričvrstiti direktno na filter sušač (smanjenje
montažnih troškova)
• Produženi lemni priključci
• Konstrukcioni materijal omogućava visoke radne
pritiske
• Navojni/lemni priključci
Zaštitna kapa (dodatna opcija)
• Konstruisani za HFC rashladne fluide
• Navojni priključci u 4 verzije za jednostavnu
ugradnju
• Širok izbor prečnika od 6 do 22 mm
• Maksimalni radni pritisak: 46 bar (667 psi)
• Radna temperatura: -50 °C do 80 °C
(-58 °F do 176 °F)
• Odobrenja CE, UL
Indikator
- zeleno za rashladni fluid bez vlage
- žuto za prisutnost vlage
Konstruisan za HFC rashladne
fluide (uključujući R410A)
Priključci:
lemni x lemni (na slici)
navoj spoljašnji x spoljašnji ili
navoj unutrašnji x spoljašnji
direktna ugradnja na opremu
navoj unutrašnji x spoljašnji
Visoka pouzdanost usled minimalne
zavisnosti od temperature
Hermetički zatvoren spoj
nerđajući čelik-staklo
Maksimalni radni pritisak:
do 46 bar (667 psi)
Laserski zavaren spoj
Radna temperatura:
-50 °C do 80 °C (-58 °F do 176 °F)
Svojstva
• Laserski var i spoj čelik – staklo
pružaju vrlo pouzdanu nepropusnost koja se garantuje na vrednost
5 x MWP (maksimalni radni pritisak)
• Kućište od nerđajućeg čelika
pruža dugotrajnu antikorozivnu
postojanost
2
• Komponente i sama konstrukcija
smanjuju temperatursku osetljivost,
smanjujući tako rizik od pregrevanja
prilikom lemljenja
• MWP - Max Working Pressure
(maksimalni radni pritisak) je
povećan na vrednost od 46 bar
(667 psi) za sve SG+ komponente
• Za rashladni fluid R410A dostupni
su modeli SGN+/SGRN+, čime se
zamjenjuju postojeći SGH/SGRH.
Tako se redukuje količina brojeva
za naručivanje na skladištu
• SG+ je vizualno pregledniji, pošto ima
14% veću površinu od SG modela
Novi SG+
Stari SG+
Proizvodi
• Nečistoće u instalaciji nemaju uticaja na funkcionalnost
• Dostupan s dodatnom plastičnom kapom, za dodatnu
zaštitu kontrolnog stakla
Pregled programa kontrolnih stakala
Model s lemnim priključcima
– nerđajući čelik
kućište s bakarnim cijevima
SGN+ i SGM+
Lem ženski x ženski (ODF x ODF)
Lem ženski x muški (ODF x ODM)
Model s navojnim priključcima
– nerđajući čelik
SGN+ i SGM+
Navoj spoljašnji x spoljašnji
SGN+ i SGRN+ su opremljeni osetljivim
indikatorom koji menja boju u zavisnosti
od sadržaja vlage u rashladnom fluidu.
Pogodni su za HFC (uključujući R410A) i
HCFC.
• SGN+ se ugrađuje na tečni vod za
praćenje sadržaja vlage.
• SGRN+ se ugrađuje na rezervoar
ulja ili kompresor za praćenje
sadržaja vlage.
SGM+ i SGRM+ se uglavnom koriste
za praćenje stanja rashladnog fluida, a
pogodni su i za pregled nivoa u resiveru
ili za praćenje nivoa ulja u kompresoru.
• se ugrađuje na tečni vod za
praćenje rashladnog fluida i koristi
se kako bi se uočilo:
o nedovoljno pothlađenje (pojava
mehurića)
o pojava kiselina u instalaciji (ulje
menja boju iz svetlo braon u
crnu)
• SGRM+ se ugrađuje na rezervoar
ulja ili kompresor, za praćenje nivoa
ulja ili stanja rashladnog fluida, a
koristi se kako bi se uočilo:
o nedovoljno pothlađenje (pojava
mehurića)
o da li je nivo ulja u kompresoru
dovoljan
o pojava kiselina u instalaciji (ulje
menja boju iz svetlo braon u
crnu)
Model s navojnim priključcima
– nerđajući čelik
SGN+ i SGM+
Navoj spoljašnji x unutrašnji
Model za direktnu ugradnju
– nerđajući čelik
SGRN+ i SGRM+
S a d r ž a j v l ag e ppm (pa r t s p e r m i l l i o n)
25°C / 77°F
Rashladni fluid
Suvo (zeleno)
Polusuvo
43°C / 109°F
Vlažno (žuto) Suvo (zeleno)
Polusuvo
Vlažno (žuto)
R22
<30
30 -120
>120
<50
50 - 200
>200
R134a
<30
30 -100
>100
<45
45 - 170
>170
R404A
<20
20 -70
>70
<25
25 - 100
>100
R407C
<30
30 -140
>140
<60
60 - 225
>225
R507
<15
15 - 60
>60
<30
30 - 110
>110
R410A
<66
66 - 266
>266
<135
135 - 540
>540
SGH
SGH Model Kataloški
broj
SGN+
Model
SGN+
Kataloški
broj
Ulazni
priključak
[mm]
Ulazni
priključak
[in]
Izlazni
priključak
[mm]
Izlazni
priključak
[in]
MWP
[bar] ef
SGH 6
014-1090
SGN+ 6
014F0181
-
1/4
-
1/4
46.0
SGH 10
014-1092
SGN+ 10
014F0182
-
3/8
-
3/8
46.0
SGH 12
014-1091
SGN+ 12
014F0183
-
1/2
-
1/2
46.0
SGH 16
014-1094
SGN+ 16
014F0184
16
5/8
16
5/8
46.0
SGH 22
014-1096
SGN+ 22
014F0186
22
7/8
22
7/8
46.0
SGH 22
014-1098
SGN+ 22
014F0187
-
1 1/8
-
1 1/8
46.0
SGRH
014-1601*
SGRN+
014F1155*
-
-
-
-
46.0
*SGRH priključak je M20 x 1; SGRN+ priključak je M24 x 1
Kataloški brojevi ostaju gotovo isti.
Oznaka "-" sa prethodnog SG modela
se menja sa "F" za nove SG+ modele.
Na primer, kataloški broj 014-0171
postaje 014F0171.
Primena novih modela kontrolnog
stakla SG+ će se postepeno dešavati
tokom sledećih mjeseci, a postojeća zaliha starih modela SG će se postepeno
redukovati pojavom novih modela.
Međutim, kod modela SGH i SGRH to nije
slučaj, pošto su zamenjeni modelima
SGN+ i SGRN+. Novi kataloški brojevi su
prikazani u priloženoj tablici.
3
Proizvodi
Jednostavnija upotreba, šire područje primene
– novi TE5 – TE55
Iskustvo i dokazani rezultati u rashladnoj tehnici, kao i prilagođavanje zahtevima kupaca i primena tehničkih
prednosti sa prethodnih modela naših proizvoda stalna su vodilja pri konstruisanju. Stoga Vam Danfoss predstavlja
novi program TE5 – TE55 termostatskih ekspanzionih ventila, koji su od sada jednostavniji za korišćenje, a i
pokrivaju šire područje primjene.
Kao primer može da posluži ispitivanje na instalaciji sa
vodenim čilerima kapaciteta 2 x 180 kW za klimatizaciju
trgovačkog centra. Instalacija se sastojala od vijčanih kompresora
i cevnih izmenjivača toplote. Usled hidrauličnog udara pri
startovanju čileru, izvođač je morao ponovo da podesi
pregrevanje, i to na višu vrednost. Instalacija je imala
podešenu vrednost na 10 do 12 K, i to uz konstantnu opasnost
od hidrauličnog udara. Time je rad instalacije bio rizičan uz
konstantnu potrebu za nadzorom, a i sama instalacija je imala
visoke troškove uz nisku energetsku efikasnost.
Novi ekspanzioni ventil poseduje poboljšana radna svojstva
i izuzetnu vrednost koja je uporediva sa trenutnim Danfoss
programom, ali i dalje je u prednosti nad modelima
konkurencije.
Jedna od najvećih prednosti ovih modela je podudarnost
komponenti (kućišta, dizne i ostalih elemenata) sa trenutnim
programom. Pojednostavljeno, to znači da se ove komponente
mogu pojedinačno menjati sa trenutnim bez ikakvih problema.
Napomena: Obratiti pažnju prilikom zamene dizne modela
TE12.
Prednosti u odnosu na postojeći program TE ventila:
• Veće područje rashladnog učinka (kapaciteta) usled
novog programa dizni – bez praznog područja, bez
preklapanja primene
• Brza i pouzdana ugradnja novog cilindričnog davača
• Minimalni troškovi skladištenja, posebno u prelaznom
razdoblju – svi delovi su međusobno kompatibilni
• Stabilna i tačna kontrola pregrevanja
• Čvršći element s dva meha – duži vek trajanja
• Nema selidbe punjenja
• Nova konstrukcija s povećanim maksimalnim radnim
pritiskom sa 22 na 28 bar proširuje područje primene
ventila na rashladne fluide R404A i R507C.
Opsežna ispitivanja uključujući i ona u realnim uslovima
pokazuju da instalacije s ugrađenim novim TE5 – TE55
ventilima mogu da rade stabilno sa puno manjim vrednostima
pregrevanja. Time se povećava efikasnost instalacije, a i
značajno smanjuje opasnost od pojave tečnosti u usisnom
cevovodu (hidraulični udar), kao i migracije samog punjenja.
Za nepovoljne učinke hidrauličnog udara na kompresore vidi
članak "Uzroci kvarova na kompresorima".
4
Postojeći ekspanzioni ventil drugog proizvođača zamenjen
je novim TEZ55 modelom karakteristike MOP+15°C i
veličinom dizne 11, uz fabrička podešavanja. Prilikom
ponovnog puštanja instalacije u rad temperatura vode je
bila približno 25°C, ali izmereno pregrevanje je bilo 10 do 11
K bez pojave tečnosti u usisnom cevovodu. Prilikom postizanja konačne temperature vode od 6°C, pregrevanje je bilo
stabilno, i to između 6 i 7 K.
Izvođač klimatizacionog postrojenja i investitor bili su zadovoljni rezultatom uz napomenu da je izvođaču bitno olakšana
ugradnja ventila i podešavanje rada. Naravno, najbitnije je da
su karakteristike instalacije bitno poboljšane. Konačno,
troškovi energije su usled poboljšane efikasnosti
smanjeni za 22%, i to usled povećanja temperature
isparavanja za 4 K.
K arakteristike ventila
Ko r i s t
Dvodelna membrana od nerđajućeg čelika
Duži vek trajanja – smanjeni troškovi održavanja
Element od nerđajućeg čelika
Nema pojave korozije
Dvostruko zaptivanje davača
100% zaptivanje – duži vijek trajanja
Čvrsta kapilara od nerđajućeg čelika
Nema rizika od preloma kapilare
Laserski zavareno
Duži vek trajanja
Obujmica za ugradnju davača
Jednostavna i pogodna ugradnja
Kapilara i davač
od nerđajućeg
čelika
Optimalno laserski
zavaren gornji
element od
nerđajućeg čelika
Za duži vek trajanja,
konus ventila i sedište su
izrađeni od posebne
legure sa izuzetno
dobrim otporom na
trošenje
Poboljšana
izvedba
membrane
osigurava duži
vek trajanja
ventila
Optimiziran program
rezervnih delova
osigurava minimalno
skladištenje
Više vrsta priključaka
• lem x lem
• navoj x navoj
• prirubnički
• ravna ili ugaona izvedba
Sve komponente TE5 – TE55 ventila (kućište, dizna, termo
element) su zamenljive, a svi kataloški brojevi ostaju isti. To
nije slučaj sa diznom koja je rekonstruisana u svrhu
poboljšanja efikasnosti, bez praznog područja ili preklapanja
prilikom izbora. U priloženoj tablici prikazane su nove dizne
NOVA DI Z NA
NOMINALNI RAS H LADNI U Č INA K TR / k W
TR
Model
Novi
kataloški
broj
067B2788
TE5
TE12
TE20
TE55
sa pripadajućim kataloškim brojevima i odgovarajućim
rashladnim učincima.
Ovde se može primetiti da je broj dizne promenjen (0.5 do 13)
čime se omogućava kvalitetniji prikaz pokrivenog rashladnog kapaciteta.
Dizna broj
kW
TR
R134a
0.5
2.0
kW
TR
R404A/507
7.0
kW
TR
R407C
2.5
8.7
3.0
kW
R22
10.8
3.0
11.1
067B2789
1
3.5
12.0
4.0
14.6
5.0
18.3
5.5
18.8
067B2790
2
5.0
16.9
6.0
20.1
7.5
25.6
7.5
26.1
067B2791
3
6.0
21.7
7.5
26.3
9.5
33.0
10.0
33.9
067B2792
4
8.5
29.0
10.0
34.6
12.5
43.9
13.0
44.8
067B2708
5
11.0
39.0
14.5
50.6
17.0
58.8
17.0
60.0
067B2709
6
13.5
47.5
17.5
61.0
20.5
71.2
21.0
72.7
067B2710
7
16.0
55.8
20.0
70.6
23.5
81.4
24.0
84.5
067G2771
8
20.0
69.5
22.0
77.6
29.5
104.0
32.5
113.0
067G2773
9
22.5
78.4
24.0
84.5
32.5
113.5
37.5
131.0
067G2701
10
29.5
102.8
34.0
118.4
42.5
148.4
44.5
156.0
067G2704
11
35.5
124.7
41.0
143.2
50.5
177.4
54.0
190.0
067G2707
12
44.0
154.7
48.5
170.3
61.5
215.3
65.5
288.8
067G2710
13
54.5
190.0
60.0
209.8
78.0
279.6
80.0
281.0
U sledećim dijagramima vidljivo je da novim označavanjem
dizne izbor postaje mnogo jednostavniji, a ventili pokrivaju
kompletno područje rashladnog učinka od 8 do 210 kW
(za R404A)
Stari TE55 ventili
Novi TE5 - TE55 ventili
Rashladni učinak (kW)
Rashladni učinak (kW)
Proizvodi
Nova dizna
Model dizne
Prethodno područje primene
Radni uslovi: Danfoss standard
R404A, +5°C / +32°C / 4K pothlađivanje
Novo područje primene
Model dizne
Radni uslovi: Danfoss standard
R404A, +5°C / +38°C / 1K pothlađivanje
Nova obujmica
Koristi se i nova obujmica, koja
u kombinaciji sa novim kompaktnim davačem cilindričnog
oblika omogućava odličan
prenos toplote.
Poboljšana radna svojstva, duži vek trajanja, pojedno-stavljen izbor i primena novih TE5 – TE55 ventila pružaju
komparativne prednosti u odnosu na staru familiju ventila, kao i u odnosu na proizvode konkurencije.
5
Dokazana rešenja za komecijalno grejanje
Porastom cena prirodnog gasa i nafte, vlasnici kuća
traže pouzdan i ekonomičan način grejanja svojih
domaćinstava na duži period.
-25°C
Širi spektar
Efikasan čak na ekstremno
niskim temperaturama
isparavanja
Konstruisan za domaćinstva uz upotrebu R407C kao
rashladnog fluida , Danfoss Performer Heat Pump (HHP)
spiralni (Scroll) kompresor je idealan za primenu gde su
potrebne više unutrašnje temperature, pri izrazito niskim
temperaturama okoline. Takođe, može se primeniti za sve
tipove toplotnih pumpi, ali je posebno optimiziran za
toplotne pumpe tipa vazduh-voda. Za ove sisteme je
značajno da kompresor mora da radi tokom hladnih zimskih
dana, kako bi se minimizirao rad pomoćnih grejača ili
dodatnog sistema grejanja.
Danfoss Performer kompresor za toplotne pumpe potvrđuje
svoje performanse kroz prošireno područje delovanja, i to
bez dodatne primene komponenti za ubrizgavanje. To znači
uštedu na troškovima ovih komponenti uz postizanje visoke
efikasnosti toplotne pumpe, koja može da radi i kada
spoljašnja temperatura padne ispod -20°C.
Nezavisno od proširenog područja primene (temperature
isparavanja do -25°C), Danfoss Performer kompresor za
toplotne pumpe može da postigne temperature
kondenzacije do 65°C, i to pri temperaturi isparavanja od
-13°C. Ove vrednosti čine ovaj kompresor idealnim za
primenu u grejanju tople vode (bitan faktor kod revitalizacije
starijih sistema, gde toplotna pumpa daje toplu vodu u
zastarele radijatore koji su preskupi za održavanje).
Toplotne pumpe sa ugrađenim Danfoss Performer scroll
kompresorom su idealno rešenje konstruisano u skladu s
današnjim zahtevima korisnika, a energetski gledano
predstavljaju i proizvod visoke efikasnosti. Naime,
konstrukcija ventila i sklopa spirale omogućuju povećane
radne temperature, veću energetsku efikasnost i smanjenu
bučnost toplotnih pumpi.
Povećana konkurentnost proizvoda
Temperatura kondenzacije °C
Proizvodi
Koristite manje energije i unapredite svoje
poslovanje
Konkurencija
Temperatura isparavanja °C
Područje primene
HHP Scroll kompresor pokriva područje grejnog učinka od 5kW do 14kW pri radnim temperaturama -7/50°C, a
dostupan je preko modela HHP015 do HHP045, koji se izrađuju u jednofaznoj i trofaznoj varijanti.
Inovativna tehnologija
Tri
potisne
ventilske
poločice
omogućavaju održavanje visokog
stepena
izentropske
efikasnosti,
čak i u ekstremnim uslovima. Novi
HHP kompresor se prilagođava
promenljivim vrednostima pritiska, koji
su karakteristični za sisteme vazduhvoda. To rezultira visokom efikasnošću
kod grejanja pri niskim temperaturama
okoline. Po ovim performansama novi
scroll kompresor može se uporediti sa
klipnim kompresorima.
Hibridna konstrukcija spirale
U slučaju primene toplotne pumpe
za pripremu sanitarne vode, posebno
konstruisana hibridna spirala čini HHP
sklop čvršćim i otpornim na visoke
pritiske.
6
Dokazano dobar sklop Scroll
kompresora
Danfoss Commercial Compressors već
6 godina proizvodi scroll kompresore za
klimatizaciju na platformi H-serije sklopa
kućišta. Ovaj sklop ima jedinstvenu
konstrukciju koja omogućava primenu
delova manjih dimenzija, što rezultira
laganim i kompaktnim sklopom za
odgovarajuće toplotne pumpe. Osim
toga, konstrukcija platforme H-serije
omogućava nizak nivo buke, čime se
krajnjem korisniku povećava udobnost
zbog malih emisija u okolinu.
Proizvodi
Pridružite se našem uspehu
Nova generacija Optyma™ Plus agregata
OPTYMA PLUSTM kondenzatorski agregati su najskladniji i najtiši kondenzatorski agregati koje smo proizveli do
sada. Ovom prilikom zahvaljujemo našim kupcima na podršci i izlasku u susret pri uspešnom promovisanju naše
prve generacije ovih agregata. Od početka - od IKK2006 sajma do danas, uspešno je ugrađeno preko 15000
OPTYMA PLUSTM kondenzatorskih agregata. Sada, s ponosom predstavljamo novu generaciju ovih agregata sa još
boljim performansama koja prelaze očekivanja u području rešenja iz rashladne tehnike.
• Napredno upravljanje nivoom
buke
• Poboljšan system "Plug & Play"
ugradnje i održavanja agregata
• Ušteda energije
• Još kraći period povratka
investicije
• Inteligentan rad s mogućnošću
komunikacije
➡ Integrisana najnovija i
najkvalitetnija Danfoss
tehnologija;
• MLZ scroll kompresori
• Mikrokanalni kondenzator
• Upravljači, davači i pretvarači
pritiska za regulaciju
Novi OPTYMA Plus™ razvoj nudi
Vam odlične radne parametre u
svim aspektima:
Mikrokanalna integrisanost
Visoka efikasnost i COP
Kompaktnost
Upravljanje nivoom buke
Manje punjenje rashladnim
fluidom
• Veća pouzdanost uz manji rizik od
pojave korozije
➡
•
•
•
•
➡ Novi OP+ upravljač sa displejom je
razvijen na temelju iskustva s
radom AK-CC550
• COP optimiziran u radnim
uslovima
• Pouzdan
• Mogućnost komunikacije
• Napredan i interaktivan
• Upravljanje brzinom okretaja
motora ventilatora (fokus na
uštedi energije uz smanjenu
emisiju buke)
klizne panele – obe servisne ploče
se otvaraju pomoću jednostavnog
sistema)
• Jednostavan za podešenje
postavki (spoljašnji displej kao
opcija )
• Povećan broj pouzdanih,
dostupnih i prepoznatljivih
Danfoss komponenti.
• Jednostavno skladištenje s
mogućnošću slaganja više jedinica
(maksimalno 3 jedinice).
➡ Prilagodljiva konstrukcija kućišta,
jednostavnije uklapanje u okolinu.
➡ Ova nova generacija
kondenzatorskih agregata
predstavlja fleksibilan sklop
sposoban za uklapanje u bilo koju
tržišnu okolinu i sve zahteve
kupaca.
➡ Jednostavan za ugradnju,
korišćenje i održavanje
• Jednostavna ugradnja po principu
"Plug & Play"
• Jednostavno održavanje ( veća
dostupnost komponentama kroz
7
7
Rashnadni fluid
Refrigerants
- Primena
Smanjenje potrošnje energije na višim radnim
pritiscima
Korišćenjem CO2 kao sekundarnog rashladnog fluida
CO2 kao rashladni fluid za niskotemperaturnu primenu se naglo razvio u proteklih nekoliko godina. Indirektno
hlađenje sa čilerima i sekundarnim rashladnim fluidima, kao što su rasoline na bazi vode steklo je globalnu
popularnost. Takođe, popularnost je vidljiva i u industrijskoj primeni na nisko i visokotemperaturnim instalacijama,
kao i u trgovinama (supermarketi).
Druga važna činjenica je da se energija za pogon
centrifugalne pumpe vraća u sistem u obliku dodatne
toplote. Tu toplotu takođe treba odvesti preko rashladnog
Ušteda energije od
uređaja, što znači dodatnu potrošnju snage rashladnog
20-24%
sustava.
korišćenjem CO kao
zamene za rasoline u
2. Povećanje usisnog pritiska
rashladnim instalacjama
sa sekundarnim
Uz pretpostavku da se koriste slični čileri za rasoline i CO2,
rashladnim fuidima
najveći uticaj na usisni pritisak imaju temperaturske razlike u
isparivaču i kaskadnom izmjenjivaču toplote. Pošto se CO2
Očiti nedostatak čilera je niska energetska efikasnost – oni
ponaša kao isparljiva rasolina, pad pritiska ima vrlo mali
uvek rade na nižim usisnim pritiscima zbog dodatnih
uticaj na porast temperature, pa se zato može pretpostaviti
temperaturskih razlika u izmjenjivačima toplote (rashladni
da je temperatura CO2 približno konstantna. Kod rasolina na
fluid / sekundarni rashladni fluid). Takođe, pumpe za
bazi vode to nije slučaj, jer moja postojati određena
cirkulaciju sekundarnih rashladnih fluida troše značajne
temperaturska razlika na ulazu i izlazu.
količine dodatne energije.
Za standardne rasoline ta temperaturna razlika je obično 4
Primeri za idealnu primenu CO2 kao sekundarnog
K. Ako se temperatura CO2 drži na prosečnoj temperaturi
rashladnog fluida
rasoline, tada je direktni teorijski rezultat 2 K viša temperatura
U standardnom području nisko/srednjetemperaturnog
isparavanja. U praksi je ta razlika veća, pošto je koeficijent
hlađenja sa primenom CO2 kao sekundarnog rashladnog
prelaza toplote sa unutrašnje strane za CO2 puno veći nego
fluida, mogu se izdvojiti tri najvažnije prednosti, koje
kod rasolina.
dovode do ušteda energije:
1. Ušteda el. energije za pogon cirkulacione pumpe
2. Povećanje usisnog pritiska
3. Smanjenje toplotnih gubitaka u cevovodu
2
Potrebna energija za pogon
1. Ušteda el. energije za pogon cirkulacione pumpe
Potrebna mehanička energija za pogon pumpe zavisi od
masenog protoka radnog fluida. Kod rasolina na bazi vode
zapreminski protok je puno veći, pa se tako samo specifična
toplota fluida može koristiti za izdvajanje toplote iz
instalacije. Primenom CO2 se koristi i latentna toplota, koja je
mnogo veća od specifične toplote, a to dovodi do znatno
manjeg protoka. Poređenja potrebnih energija za pogon
između CO2 i nekih najčešće korišćenih rasolina prikazani su
u dijagramu u prilogu.
Temperatura, oC
Pumpe za cirkulaciju CO2 zahtevaju samo 10 % od potrebne energije za
cirkulaciju standardnih rasolina.
Faktor efikasnosti izmene toplote
Heat Transfer Efficiency Factor (HTEF) [%]
Referentno:
Voda + 10°C
Voda
CO2
Amonijak 17,7 %
HYCOOL 30
Temper -30
Etilen glikol 40,2%
Propilen glikol 43,2%
[Stupnjevi u oC]
Faktor efikasnosti izmene toplote HTEF. Poređenje je bazirano na realnim
radnim uslovima
3. Smanjenje toplotnih gubitaka cevovoda
Linijski gubici vrlo značajno doprinose potrošnji energije
instalacija, i to u iznosu između 5-15% od rashladnog
opterećenja. Glavni udeo ovih gubitaka se odnosi na dobitke
toplote kroz zidove cevi. To posebno važi za instalacije sa
pumpama, i to i za dovodne i za odvodne cevi, koje su hladne i
zahtevaju da budu izolovane. Očigledno je da se sa povećanjem
prečnika dobici toplote povećavaju. Nema sumnje da su dobici
toplote i investicije u cevovod sa izolacijom puno manji kod
instalacija sa CO2 nego kod instalacije sa rasolinom ili HFC
rashladnim fluidima.
Pumpni sistemi sa CO2 kao isparljivom rasolinom imaju veliki
potencijal za uštedu energije u širokom spektru primene. Osim
što su energetski efikasnije, instalacije sa CO2 su relativno
jednostavne i nude mogućnosti za dalju optimizaciju.
Sve ovo je neophodno sprovesti u praksi kao novu perspektivu.
8
* Za potrebe proračuna uzete su u obzir hladnjače od 500 kW na visokoj i srednjoj temperaturi hlađenja. Hycool je korišćen za srednje temperature, a propilen glikol je korišćen za instalaciju
sa visokom temperaturom. Kada se koristi CO2 kao cirkulirajući fluid ušteda iznosi od 20% do 24%. Podaci za kompletno poređenje mogu se dobiti u lokalnom Danfoss predstavništvu.
I deo – Povratak tečnosti u kompresor
Ova pojava se dešava tokom rada kompresora. Tom prilikom
se veliki deo zapremine tečnog rashladnog fluida vraća
prema kompresoru kroz usisni cevovod, u nekontrolisanim
uslovima. U zavisnosti od količine tečnosti koja se vraća u
kompresor, zavisi i potencijalna šteta na samom kompresoru.
Ova pojava se često može videti na kontrolnom staklu za
ulje u vidu pene.
Ukoliko tečnost dospe u unutrašnjost cilindra, kompresorsko
ulje cilindra i klipa će biti "isprano". Na taj način može doći
do pojave zareza, a i pregrevanja u cilindru. To dovodi do
kontaminacije unutrašnjosti kompresora malim metalnim
česticama. Tečnost rashladnog fluida će takođe razrediti ulje
za podmazivanje u karteru kompresora. Što je razređivanje
ulja rashladnim fluidom veće, to više se smanjuju njegova
svojstva podmazivanja. Kada ova mešavina puna tečnosti
dođe kroz vratilo do ležajeva, klipnjače, cilindra itd., usled
trenja među komponentama dolazi do naglog isparenja
rashladnog fluida iz mešavine. Time se remeti funkcija ulja
da vrši podmazivanje vitalnih delova kompresora, pa će oni
ostati "suvi". Ponekad se gornji deo glavnog ležaja toliko
istroši da može prouzrokovati kontakt između statora i
rotora motora. Tom prilikom dolazi do pregorevanja motora.
Takođe, još češće dolazi do „zaribavanja“ klipnjače na
kolenastom vratilu, a pošto motor i dalje obrće vratilo, može
doći do pucanja aluminijumske klipnjače, a neretko i samog
klipa.
Slika 2 - Prikaz pojave oštećenja ležaja
Kada ova pojava tečnosti u ulju uzrokuje „zahvatanje“
klipnjače, može doći i do zavarivanja za kolenasto vratilo. Do
toga dolazi usled doslovno eksplozivnog isparavanja tečnog
rashladnog fluida iz ulja, i to usled velike toplote trenja u
ležajevima velike pesnice klipnjače. Kako kod ove pojave
može doći do loma komponenti (klipnjače i klipa), njihovi
delovi počinju nekontrolisano da se kreću unutar kartera
kompresora, dovodeći do oštećenja na namotajima motora,
a samim tim i njegovog pregorevanja. Vrlo često početna
dijagnoza prilikom havarije kompresora je samo
pregorevanje motora, ali pravi uzrok je u stvari povratak
tečnosti rashladnog fluida u kompresor.
Servis
Uzroci kvarova na kompresorima
Slika 1 - Mehurići u kontrolnom staklu kompresora
Pojava pene se može jasno videti u kontrolnom staklu za ulje kompresora,
a to je jasan znak prisustva tečne faze rashladnog fluida u samom ulju.
"Potapanje" kompresora se često može dogoditi u toku
noćnog rada, jer su tada mala opterećenja, a oprema radi sa
viškom učinka - kapaciteta. Neretko su ekspanzioni ventili
predimenzionisani u odnosu na zahteve sistema, pa
kompresor kreće u rad sa velikim opterećenjem. Tom
prilikom se ekspanzioni ventil prisilno otvara i preterano
dozira rashladni fluid u isparivač, pogotovo ukoliko je
podešena premala vrednost pregrevanja.
Termoekspanzioni ventili se prinudno otvaraju usled pada
usisnog pritiska, a time dolazi i do pada pritiska na membrani
ventila. Ovaj pad pritiska deluje brže od pada pritiska u
punjenju davača ventila, pa ventil u tom trenutku ostaje
otvoren. Dok punjenje davača ne reaguje i ne počne
zatvaranje ventila, dolazi do nekontrolisanog doziranja
tečnog rashladnog fluida u isparivač (što je veći ventil to je
veća količina tečnosti). Kada ta tečnost dospe u usisni
cevovod, velika je verovatnoća da ona krene i prema
kompresoru. Najčešće rešenje ovog problema je praćenje
pregrevanja ekspanzijskog ventila i podešavanje
pregrevanja na stabilnu vrednost, tj. na vrednost koja ne
propušta tečnost pri bilo kom opterećenju. Takođe,
ugradnjom manje dizne se može postići stabilno upravljanje
radom ventila.
U instalacijama u kojima ne mogu da se koriste stari
standardni ventili, ova pojava se može izbeći ugradnjom
elektronskog ekspanzionog ventila ili kolektora na usisni
cevovod.
9
Servis
Ovde se vidi primer zavarivanja komada
aluminijuma sa klipnjače na kolenasto vratilo.
Ova pojava je prouzrokovana isparavanjem
tečnog rashladnog fluida iz ulja i ispiranjem ulja
u ležajevima.
Na gornjim slikama vide se posledice štete prouzrokovane povratkom tečnosti u kompresor. Na
prvoj slici primećuje se velika količina polomljenih klipnjača i klipova. Na drugoj slici vide se klipnjače
sa četvorocilindričnog kompresora. U oba slučaja havarija se dogodila usled „zaribavanja“ klinjače
na koljenastom vratilu.
Uzroci pojave povratka tečnosti
1. Mala opterećenja isparivača
2. Predimenzionisana oprema
3. Loša distribucija proizvoda u hladnjači (loša cirkulacija
vazduha zbog rasporeda rasvete i stalaže)
4. Kvar na ventilatorima isparivača
5. Sakupnjanje ulja u isparivaču
6. Loše otapanje isparivača ili loše programirani procesi
otapanja (zaleđeni isparivač / nema protoka vazduha /
loša izmena toplote)
7. Predimenzionisana dizna ekspanzionog ventila
7.aPogrešan model ekspanzionog ventila
7.bZačepljenje cevčice za izjednačenje pritiska
7.c Labavo zategnuta obujmica davača ekspanzionog
ventila, pogrešno pozicioniran davač na usisnu cev
7.dPrenisko podešena vrednost pregrevanja
Preventivne mere za izbegavanje povratka tečnosti:
1. Veličina dizne mora biti prilagođena radu ekspanzionog
ventila
2. Vrednost pregrevanja mora biti podešena na minimalno
6 do 8 K. Može biti i manje ukoliko se koristi EEV
3. Ugradnja kolektora na usisnoj cevi odgovarajućeg
prečnika, uz pravilnu montažu povratka ulja
4. Provera i ponovno programiranje upravljanja otapanjem
ukoliko je nužno
5. Temeljna provera kompletne instalacije
NAPOMENA:
Povratak tečnosti se najčešće pojavljuje usled NISKIH
OPTEREĆENJA, pogotovo u toku noćnog rada zbog
smanjenih aktivnosti u sistemu (poput otvaranja vrata,
manipulacije robom, kretanja viljuškara i osoblja itd.).
Zbog toga je 24-satno zapisivanje radnih podataka o
instalaciji korisno za tačno određivanje problema koji bi se
eventualno mogli dogoditi u toku noćnog rada, kada je
instalacija bez nadzora.
10
Uzroci kvarova na kompresorima
Ova serija beleški za servisere izrađena je u ciju da se
pomogne tehničarima i inženjerima za rashladne
instalacije, kako bi lakše shvatili uzroke kvarova na
kompresorima, ali i da im pomogne u njihovoj dijagnozi,
otklanjanju i prevenciji.
5 najbitnijih uzroka kvarova na kompresorima su:
1.
2.
3.
4.
5.
Povratak tečnog rashladnog fluida u kompresor
"Potopljen" start kompresora
Hidraulični udari
Pregrevanje
Nedovoljno podmazivanje
Ovih pet gore navedenih uzroka će biti obuhvaćeni kroz
sledeća izdanja beleški za servisere. Osim toga, će biti
obuhvaćeni i ostali uzroci kvarova poput pojave vlage,
kiselina, elektriciteta i prljavštine (bakarne strugotine,
ostataka od zavarivanja, metalni delovi itd.).
Uzroci kvarova na kompresorima u 99,9% slučajeva nalaze
se unutar samih kompresora. Prilikom demontaže
kompresora mora se utvrditi uzrok kvara.
Jednostavna zamena oštećenog kompresora novim bez
prethodne analize uzroka kvara, najčešće dovodi do
ponavljanja havarije na kompresoru.
Nadamo se da će ove informacije u sledećoj seriji članaka
pomoći Vama serviserima u prevenciji neželjenih kvarova
na kompresorima.
Servis
Uzroci kvarova na kompresorima
II deo – "Potopljen" start kompresora
Potopljeni start je verovatno najčešći
uzrok kvarova na kompresorima. Ovaj
tip kvara se pojavljuje kada tečnost
rashladnog fluida iz cevovoda dospe u
kompresor i kondenzuje se praveći
smesu sa kompresorskim uljem. Ova
migracija rashladnog fluida se može
pojaviti u svim delovima instalacije, a
događa se kada pritisak pare
rashladnog fluida postane veći od
pritiska pare ulja. Tada se rashladni fluid
"seli" i kondenzuje u hladnom
kompresorskom ulju.
Grejač kartera može sprečiti ovaj
problem ako grejač ima dovoljnu snagu
da podigne temperaturu ulja za
najmanje 10°C iznad temperature
okoline oko kompresora.
U hladnim i vetrovitim sredinama
kompresor u nekim slučajevima treba
opremiti dodatnim pojasnim grejačem
sa spoljašnje strane kućišta i dodatnom
izolacijom na kućištu kompresora. U
tom slučaju potrebno je izvršiti dodatna
ispitivanja kako bi se potvrdilo da su
zahtevi za potrebnom temperaturom
ulja ispunjeni bez obzira na uslove
Pare
rashladnog
fluida
Pare
rashladnog
fluida
okoline.
Dugi periodi u stanju mirovanja su
takođe uzrok ovog problema, posebno
tokom noći. To se može pojaviti i tokom
vikenda kada se rashladna instalacija
najmanje koristi, a toplotna opterećenja
su minimalna.
Ova vrsta kvara se pojavljuje često kod
hladnjača sa visokom radnom
temperaturom ili kod onih sa vrlo
kratkim radnim ciklusima i nedostatkom
toplotnog opterećenja tokom zimskih
meseci.
NAPOMENA
Što je duži period u kome je kompresor
isključen, to je veći stepen verovatnoće
pojave tečnosti. Što je ulje hladnije, to
je veći stepen mešanja tečnog
rashladnog fluida sa uljem.
Opis uzroka kvara
Tokom perioda kada je kompresor
isključen, temperatura kompresorskog
ulja polako opada. U slučajevima kada je
temperatura okoline niska ili vrlo niska,
para rashladnog fluida će početi da se
Pare
rashladnog
fluida
Pare
rashladnog
fluida
Ovaj kompresor je opremljen sa grejačem kartera
ulja i izolacijom. Time se preventivno sprečava
migracija rashladnog fluida u kompresorsko ulje.
Mala slika: Prikazuje grejač kartera u obliku
omotača (postavlja se sa spoljašnje strane kućišta).
premešta prema hladnijem delu
instalacije. Kada se ova pojava dešava
unutar samog kompresora, para
rashladnog fluida počinje da se
kondenzuje unutar kartera, a ulje u
karteru
biva
razređeno
ovim
kondenzatom. Kako ulje postaje sve više
i više zasićeno, rashladni fluid će se
odvojiti i početi s taloženjem ispod
mešavine ulja i rashladnog fluida. Pri
tome će se manje razređeno ulje taložiti
iznad ove mešavine, gde će privući još
više tečnosti rashladnog fluida. Što je
kompresor duže u stanju mirovanja, više
je i tečnosti koja u njega dospeva.
Pare
rashladnog
fluida
Pare
rashladnog
fluida
Ulje
Tečnost
Ulje
Ovde se vidi kako para rashladnog fluida počinje
da migrira prema hladnijem dijelu instalacije. U
ovom slučaju to je kompresor.
Tečnost
Ulje/Tečnost
mešavina
Para rashladnog fluida počinje da se kondenzuje
unutar kompresora, a ulje u karteru polako
postaje razređeno rashladnim fluidom.
Ulje/Tečnost
mešavina
Tečnost
Tečnost
Kako ulje postaje sve više zasićeno, deo
rashladnog fluida se odvaja od ulja i leži ispod
mešavine, a manje razređeno ulje se izdvaja na
vrhu, gde će privući još više tečnog rashladnog
fluida.
Kada kompresor krene sa radom, pritisak u kompresoru brzo opada. U tom trenutku tečnost u karteru doslovno eksplodira
iz mešavine, pa je karter pun pene rashladnog fluida i kapljica ulja. U zavisnosti od stepena razređenja nastaje problem, jer
se ova mešavina tečnosti i ulja prenosi do kanala za ulje kojima se napajaju ležajevi i košuljice cilindara kompresora.
Instalacija je isključena, međutim tokom tog
perioda rashladni fluid dospeva u kompresor i
meša se s uljem. Obratite pažnju na manometar.
Posle zahteva instalacije za hlađenjem i starta
kompresora, započinje brzo smanjenje pritiska.
Obratite pažnju na manometar. Rashladni fluid
tada "eksplodira" iz ulja.
Karter je pun pene rashladnog fluida i kapljica
ulja. Ova mešavina počinje da protiče kroz uljne
kanale za podmazivanje.
11
Servis
Kontakt
Kako ova mešavina ulja i tečnosti ulazi
u kanale u vratilu kompresora, počinje
s "podmazivanjem" glavnog ležaja, a
potom i ostalih ležaja na kraju vratila.
Pri tome počinje da se oslobađa
toplota trenja na ležajnim površinama
i uzrokuje naglo isparavanje mešavine
natrag u paru. Nakon toga se
zapremina pare naglo povećava i
sprečava da ulje stigne do krajnjih
ležajeva i klipnjača. Ti ležajevi brzo
ostanu "suvi" i dolazi do njihovog
pregrevanja. Ponekad zbog toga na
manjim kompresorima dolazi do kvara
glavnog ležaja, pa čak i ležaja motora,
pa nakon toga može doći do havarije
na motoru.
Mlaz tečnosti ispira uljni film sa ležaja. U ovom
slučaju može se primetiti kako dolazi do trenja
između klipnjače i ležaja, što dovodi do zavarivanja
aluminijuma sa klipnjače (velike pesnice) na ležaj.
U manjim kompresorima ova pojava najčešće
dovodi do havarije na kompresoru.
Ovde se vidi kvar na većim kompresorima. Usled
zapljuskivanja tečnog rashladnog fluida i ispiranja
uljnog filma s ležaja, klipnjača nalegne na vratilo
koje je i dalje u pogonu. Dolazi do pucanja klipnjače
koja često udara u klip uzrokujući još veću štetu.
Na ovoj slici prikazana je havarija na potisnim
ventilskim pločicama prouzrokovana hidrauličkim
udarima. Ova mešavina ulja i tečnog rashladnog
fluida je delimično nestišljiva i kao takva dovodi
do pucanja ventilskih pločica i klipnih prstenovakarika
Kod većih kompresora snažan motor
često nastavlja s obrtanjem vratila.
Tada dolazi do zavarivanja klipnjača (u
najvišem položaju) na vratilo, a kako se
ono i dalje obrće klipnjača od mekog
aluminijuma naglo puca i komadi
klipnjače naglo udaraju u klip
kompresora
uzrokujući
totalnu
havariju. Ovi metalni komadi se tada
nekontrolisano
rasprostiru
po
unutrašnjosti kartera i u takvoj situaciji
dolazi do oštećenja izolacije motora ili
totalnog pregorevanja motora.
Potopljeni start često može biti
jednostavno utvrđen zbog visokog
nivoa ulja koje se vidi u kontrolnom
staklu. Tokom starta kompresora ulje
peni, a to stanje traje od nekoliko
sekundi do nekoliko minuta. Što duže
traje to penjenje, to više dolazi do
trošenja i mogućeg oštećenja. Inženjeri
često mogu dijagnostifikovati ovu
pojavu kao povratak tečnosti u
kompresor, ali problem je što se ove
dve različite pojave mešaju. To se
događa jer stradaju isti delovi
kompresora, pa se taj efekat prilikom
defektaže može pogrešno shvatiti.
Tipični uzroci potopljenog starta
kompresora:
1) Preveliko punjenje instalacije
rashladnim fluidom
2) Temperatura u karteru niža od
temperature u isparivaču
3) Predugi period mirovanja
kompresora
4) Kompresor smešten u hladnoj i
vetrovitoj okolini
5) Neispravan grejač kartera/
nedovoljna snaga za
odgovarajuće zagrevanje ulja
6) Primena "Pump Down" samo
jednom u procesu
7) Propuštanje tečnosti kroz
magnetni ventil
Preventivne mere za izbegavanje
kvarova:
1) Primena kontinualnog "Pump
Down" procesa
2) Korišćenje dodatnog grejača
kartera uz korišćenje izolacije na
spoljašnjoj strani kompresora
3) Smeštaj kompresora u
povoljniju (topliju) sredinu
Tipični kvarovi na delovima
kompresora:
1) Istrošeni ležajevi
2) Erozivno trošenje površina ležaja
3) Istrošene i naprsle klipnjače
4) Pucanje glavnog ležaja
5) Totalna havarija kompresora
6) Ležajevi na početku kanala za
podmazivanje vratila su u
dobrom stanju, dok su udaljeniji
ležajevi istrošeni
7) Ležajevi puni su aluminijumske
strugotine sa klipnjače, usled
ispiranja uljnog filma tečnošću
rashladnog fluida
DANFOSS d.o.o. • Đorđa Stanojevića 14 • 11070 Novi Beograd • Tel. (011) 209 85 50 • Faks (011) 209 85 51
e-mail: [email protected] • www.danfoss.rs
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo
pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo odgovarajućih Danfoss preduzeća. danfoss
oznake su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava rezervisana.
Download

Cooling Info 2010