NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
za korištenje Telemach usluga
TELEVIZIJA
D3
•
INTERNET
Koje su to osnovne prednosti koje pruža digitalna D3 televizija?
TELEFONIJA
Pored spomenutih prednosti kao što su jasna slika, savršen ton i elektronski programski TV vodič (EPG) svaki korisnik pri kupovini D3 usluge dobiva
mogućnost da kanale iz analogne ponude prati u digitalnom kvalitetu zvuka
i slike. Uz to
raspolaganju su Vam i dodatni digitalni kanali kojih nema u
D3naGO
analognoj ponudi.
•
Da li D3 omogućava praćenje više različitih TV kanala u istom trenutku
u istom
domu?
HBO
GO Što je potrebno da korisnici urade da bi takvu uslugu
ostvarili?
Da biste koristili D3 usluge morate imati instaliran digitalni prijemnik uz TV
aparat. Digitalni prijemnik se može instalirati uz samo jedan televizor, ali korisnik
ima mogućnost da se pretplati na više D3 digitalnih prijemnika.
•
Šta je to elektronski programski vodič (EPG)?
Za sve kanale D3 ponude, korisnici mogu na izuzetno lak način pogledati programski raspored i to za 7 dana unaprijed. Omogućen je i kratak opis emisija,
kao i memoriranje emisije koju korisnik želi da pogleda, što znači da će prijemnik
u željeno vrijeme automatski prebaciti na željeni kanal. Tu je i izvanredna mogućnost da se program pretražuje po žanrovima.
•
Želio bih da se pretplatim na Prošireni paket, ali ne znam mogu li zaključati dio programa tako da ne bude uvijek vidljiv.
Naravno. Prilikom instalacije od našeg osoblja ćete dobiti PIN kod koji omogućava da neke kanale blokirate. Deblokada odnosno gledanje će biti moguće
samo kada se unese PIN kod.
•
Kako mogu promjeniti jezik?
SD (Standard Definition) Receiver: Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme
OPT, idite strelicom prema dole na titl, lijevo ili desno da uključite ili isključite.
Kad se uključi (ako je bio isključen), pritisnite strelicu prema dole gdje se dolazi
do jezika titla. Jezik se bira strelicama lijevo – desno. Kada ste odabrali željeni
jezik, pritisnite OK, i izađite iz tog menija.
DVR (Digital Video Recorder) : Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme INFO,
potom odabrati OPCIJE, (zeleno dugme na daljinskom), zatim idite prema dole
na titl. Odabirom lijevo ili desno da uključite ili isključite. Kad se uključi (ako je
bio isključen), pritisnite strelicu prema dole gdje se dolazi do jezika titla. Jezik
se bira strelicama lijevo – desno. Kada ste odabrali željeni jezik, pritisnite OK, i
izađite iz tog menija.
HD (High Definition) Receiver: Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme OPT,
idite strelicom prema dole na titl, lijevo ili desno da uključite ili isključite. Kad
se uključi (ako je bio isključen), pritisnite strelicu prema dole gdje se dolazi do
jezika titla. Jezik se bira strelicama lijevo – desno. Kada ste odabrali željeni jezik,
pritisnite OK, i izađite iz tog menija.
•
Na ekranu će Vam se pojaviti više opcija.
Spustite se na posjednju opciju – PROMJENA LISTE KANALA i tu listajte
desno dok se ne pojavi lista TV I RADIO, pritisnite OK i EXIT.
Ukoliko nemate sliku preko D3 resivera, možete provjeriti (uraditi) sljedeće:
•
Da li Vam je na resiveru upaljena crvena ili zelena lampica?
Ukoliko je crvena lampica, to znači da je resiver isključen. Potrebno je da
pritisnete tipku za paljenje resivera na daljinskom upravljaču, da se upali zelena
lampica.
•
Da li Vam je tačno vrijeme na resiveru?
Ukoliko imate resiver koji pokazuje sat i ako je vrijeme pogrešno, potrebno
je da resetujete D3 resiver, odnosno da resiver isključite na prekidaču koji se
nalazi na poleđini resivera.
•
Da li Vam je ekran crn, plav ili snježan?
Ukoliko jeste, provjerite da li ste prebacili na tačan izlaz na Vašem TV
prijemniku (HDMI, SCART, AV, itd...) putem daljinskog upravljača na tipki
SOURCE, INPUT ili TV/AV.
•
Ukoliko Vam nedostaju pojedini kanali ili Vam ledi slika,
možete provjeriti (uraditi) sljedeće:
•
Provjerite da li ste na tačnoj listi kanala. Pritisnite tipku FAV na daljinskom
upravljaču.
Možete uraditi reset resivera tako što ćete na poleđini resivera
pritisnuti prekidač i isključiti resiver na par minuta i potom uključiti resiver.
Sačekajte par minuta i nakon što se resiver uključi, ako ne bude promjena,
pozovite 1360.
Ukoliko nemate prevod na kanalima možete ih uključiti na sljedeći način:
•
Pritisnite tipku MENU i zatim izaberite sljedeće:
PODEŠAVANJA – KORISNIČKA PODEŠAVANJA – JEZICI.
I provjerite da li su odabrani jezici kao na slici.
Ukoliko želite da kreirate vašu listu kanala
Potrebno je da izaberete opciju MENU - PODEŠAVANJA – KORISNIČKA
PODEŠAVANJA – MOJE LISTE – KREIRAJ NOVU LISTU KANALA.
Ukoliko Vam ne radi elektronski programski vodič (EPG) možete uraditi
sljedeće:
•
•
Možete uraditi reset resivera, tako što ćete na poleđini resivera pritisnuti prekidač i isključiti resiver na par minuta i potom uključiti resiver.
Sačekajte par minuta i ako nakon što se resiver uključi ne bude promjena,
pozovite 1360.
Možete provjeriti IP adresu resivera na sljedeći način:
Ako imate V2 resiver pritisnite tipku MENU – PODEŠAVANJA – TEHNIČKA
PODEŠAVANJA – SISTEM INFO. Provjerite ESTB IP ADRESS.
Ako IP adresa počinje sa 10.190 uradite reset resivera.
Ako IP adresa počinje sa 192 pozovite 1360.
Ukoliko imate PDS resiver pritisnite tipku
MENU – PODEŠAVANJA - TEHNIČKA PODEŠAVANJA – SISTEM INFO.
Provjerite opciju EPG i ako piše ONLINE promijenite na STREAM.
Ukoliko imate sliku a nemate ton ili obrnuto, možete uraditi sljedeće:
•
Možete uraditi reset resivera tako što ćete na poleđini resivera pritisnuti prekidač i isključiti resiver na par minuta i potom uključiti resiver.
Sačekajte par minuta i ako nakon što se resiver uključi ne bude promjena,
pozovite 1360.
•
Provjerite kabal koji povezuje resiver i TV prijemnik.
PIN kodovi su sljedeći:
D3 V20 I D3 PDS resiver: 1234
D3 SD resiver: 4321
TELEVIZIJA
INTERNET
•
TELEFONIJA
Šta je
to kablovski internet?
Kablovski internet je servis koji omogućuje povezivanje korisnika na Internet,
korištenjem kablovske infrastrukture kojom se, primarno, distribuira televizijski
program. D3 GO
•
Provjerite da li imate signal analogne kablovske. Ukoliko nemate, pozivite
1360.
•
Provjerite da li Vam na modemu gori lampica ONLINE/CABLE.
Ako ne gori ili blinka modem isključite iz struje i iz modema izvrnite bijeli antenski kabal na par minuta. Lampica ONLINE/CABLE treba da bude
upaljena.
•
Provjerite da li Vam na modemu gori lampica PC ACTIVITY/LINK.
Ukoliko ne gori provjerite UTP/USB kabal koji spaja modem i računar
ili ruter i modem. Lampica PC ACTIVITY/LINK treba da blinka ili da
konstantno gori.
•
Ako je sve uredu sa oba uređaja, i sa modemom i sa ruterom, resetujte oba
uređaja, tj. Isključite ih iz struje na par minuta.
Da li je za pristup Internetu neophodno da budem pretplatnik analogne
televizije Telemacha?
Da. Ne postoji mogućnost da signal za Internet distribuiramo nezavisno od
kablovske televizije.
•
•
Ko može da bude korisnik kablovskog Interneta?
Korisnik kablovskog
HBO GOInterneta može da postane bilo ko, ko je pretplatnik
Telemach analogne televizije.
•
Nemate internet konekcije?
Ne želim da mi se ponovo provodi instalacija iz hodnika i buše zidovi u
stanu!
Nemate potrebe. Kablovski Internet koristi postojeću instalaciju u Vašem stanu
i dovoljno je postaviti razdjelnik na postojećem kablu ka TV prijemniku.
•
Gdje se u modem povezuje telefonska linija?
Kablovski modem ne koristi telefonsku liniju za pristup Internetu, već koaksijalni kabl za kablovsku televiziju. Ne samo da ne zauzimate vezu, već ne morate
više da vodite računa o telefonskom računu koji ste do sada pravili koristeći
Internet.
•
Da li mogu da priključim više računara preko kablovskog modema?
Da ukoliko imate switch (razdjelnik), router (usmjerivač) ili dva računara koja
su međusobno povezana mrežnom kartom ili između kojih je podešen Internet
aktivna veza - sharing.
•
Već sam korisnik Interneta, kako se mogu prijaviti za novu Internet
ponudu?
Za novu Telemach internet ponudu se možete prijaviti putem emaila, pozivanjem našeg Kontakt centra na 1360 ili lično dolaskom u naš Korisnički centar.
Ukoliko dolazite kod nas potpisat ćete sa nama ugovor i odabrati željeni paket
koji će Vam biti aktiviran u naredna 24h, a ukoliko se opredijelite za neki od
drugih načina prijave naši akviziteri će Vas posjetiti u unaprijed dogovoreno
vrijeme. Tom prilikom ćete također potpisati ugovor i opredijeliti se za paket.
Ne znate koji Vam je password za WIFI?
•
Ukoliko imate DOCSIS uređaj naziv wireless konekcije je 6 zadnjih brojeva
sa MAC adrese modema, a password je S/N broj modema. Podaci se nalaze
na naljepnici na poleđini uređaja.
•
Ukoliko imate TP link ruter, korisničko ime i password ste dobili uz opremu.
Provjerite kutiju od rutera. Ako ste izgubili šifru, pozovite 1360.
TELEFONIJA
INTERNET
D3 GO
TELEFONIJA
•
Ne radiD3
VamGO
telefon?
•
Provjerite da li Vam je telefonski uređaj spojen u TEL1 port na modemu.
Lampica TEL1 treba da bude konstantno upaljena.
Ukoliko nije,
možete
HBO
GOuraditi reset modema.
•
Kako podesiti postavke upisivanjem kodova putem telefona?
HBO
GO
Kako da
se registrujem?
Da biste koristili uslugu D3GO potrebno je da se registrujete na
www.telemach.ba na odjel moj telemach.
Kada popunite potrebna polja, dobit ćete potvrdni e-mail da je registracija
uspješno završena.
Nakon toga je potrebno da pristupite web portalu:
Ikona
Kôd za
Opcija
Opis
Brojeve za brzo biranje mo ete postaviti na pozicije (p) 2-9.
Primjer: Da bi ste postavili broj 041333444 na poziciju 6, upišite 80*6*041333444*
Brzo biranje
80*p*broj*
80*p**
Da izbrišete broj sa ove pozicije, upišite 80*6**
Za biranje pohranjenog broja, birajte p*
Primjer: Za biranje broja pohranjenog na poziciji 3, birajte 3*
poziva
*broj*
**
upišite
Za poništavanje ove unkcije, upišite
*041333444*
**
, upišite
73*broj na koji elite proslijediti pozive*
nejavljanja
3*broj*
3**
upišite 3*041333444*
Za poništavanje ove unkcije, upišite 3**
krivanje allerID a
samo za naredni poziv
Za skrivanje vašeg CallerID-a samo za naredni poziv, upišite 67* ispred broja koji
elite pozvati.
6 *broj
Primjer: Da sakrijete aller ID pri narednom pozivu na broj 041333444,
upišite 6 *041333444
krivanje allerID a za
sve pozive
ovorna pošta
*
Za trajno skrivanje vašeg CallerID-a, upišite 4*
Za deaktivaciju ove funkcije, upišite *
6*
*
upišite 76*
Za deaktivaciju ove funkcije, upišite 77*
8*
*
4*
Za aktivaciju usluge Govorna pošta, upišite 78*
Za deaktivaciju ove funkcije, upišite 79*
www.mojtelemach.ba i da na opciji D3 GO aktivirate D3GO uslugu.
•
Kako da brišem uređaje koji su registrovani?
Na portalu www.mojtelemach.ba na opciji D3 imate spisak uređaja koje možete
brisati. Možete registrovati maksimalno 3 uređaja.
•
D3 GO televizija 72 sata unazad.
Ako ste propustili program u protekla 72 sata, sada možete da se vratite
unazad i pogledate propušteno.
Došli ste kući na pola emisije? Ne brinite! Sada možete da je pogledate ispočetka dok emisija još traje.
Ova opcija je trenutno podržana od 20 TV kanala, u usluzi D3GO.
D3 GO
HBO GO
Potrebno je da ste pretplatnik HBO Premium paketa i da se registrujete na
www.telemach.ba
Ukoliko Vam ove informacije nisu pomogle pozovite nas ili nam se obratite na
mail [email protected]
Broj našeg call centra koji je dostupan svaki dan 24h je 1360.
Račune za Telemach usluge možete platiti bez provizije u našim korisničkim
servisima i u Intesa Sao Paolo banci.
ADRESE TELEMACH KORISNIČKIH SERVISA I SHOWROOM-a
Sarajevo Showroom: BBI Centar, Trg djece Sarajeva 1
Sarajevo direkcija: Džemala Bijedića 216
Mostar Showroom: Zagrebačka 2
Zenica: Titova br.2
Vitez: Hrvatskih branitelja b.b.
Travnik: Bosanska 63
Kiseljak: Bana Josipa Jelačića b.b.
Visoko: Alije Izetbegovića b.b.
Kakanj: Alije Izetbegovića S1
www.telemach.ba I 1360
Download

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI