KOMFORNI EnergeTSKI SISTEM
KompletNO REŠENJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE UKLJUČUJUĆI TOPLOTNU PUMPU
INFORMACIJA ZA profesionalne korisnike u srbiji
www.rehau.rs
Građevinarstvo
Automotivi
Industrija
EFikASAN I ODRŽIV
uVERITE SE U JEDINSTVENU IDEJU
U novogradnji i energetskoj sanaciji porodičnih i dupleks kuća, kao i manjih privrednih objekata, zbog zakonskih odredaba u odnosu na grejanje i hlađenje, kao i pripremu tople vode, raste potražnja za rešenjima,
koja koriste obnovljive izvore energije!
Međutim dobre, pojedinačne komponente, same po sebi, ne čine odmah efikasan i usaglašen sistem. Ovo
potvrđuju aktuelni rezultati dugogodišnjih studija:
„Za energetski efikasni sistem nije odlučujući samo kvalitet toplotne pumpe, već međusobna
usaglašenost svih komponenti sistema!“ *. Ukoliko jedna od komponenti sistema nije pravilno dimenzionisana, troškovi eksploatacije, npr. potrošnja struje, mogu nakon instalacije biti veći nego kod klasičnog
grejanja na naftu ili gas.
* Završni izveštaj o testiranju toplotnih pumpi u realnim uslovima, lokalna agenda 21 energetska grupa Lahr (Schwarzwald Nemačka) (33 postrojenja, period 2006 – 2008)
Koncept po meri objekta:
REHAU sledi osnovnu ideju kompletnog sistema,
uz optimalnu efikasnost postrojenja sa redukovanim obimom poslova kod projektovanja, montaže
i puštanja u rad.
+ Geotermija
+ Solarna termija
+ Toplotna pumpa
+ Površinsko grejanje/hlađenje
+ Priprema tople potrošne vode
+ Inteligentna regulaciona tehnika
+ Optimizacija projektovanja
+ Servisni paket od savetovanja, preko montaže, pa sve do servisiranja
2
ZA VAŠ USPEH NA TRŽIŠTU
projektovanje sistema, i preko toga, za najbolje rezultate
Optimalno dimenzionisanje toplotne pumpe
- bez nepotrebnih energetskih gubitaka
- bez nepotrebnih „taktova“ toplotne pumpe i time duži vek trajanja
- bez nepotrebnog rada elektro grejača
Optimalno dimenzionisanje geotermalnog polja prilagođenog toplotnoj pumpi
- Obezbeđenje održive regeneracije zemljišta kroz hlađenje objekta tokom leta
(toplotni priliv) i usled toga uvećanje toplotnog prinosa za grejanje tokom zime
- Optimalno hidrauličko povezivanje geosondi radi redukcije snage cirkulacione pumpe
Optimalno dimenzionisanje površinskog grejanja/hlađenja
- Najniža moguća razvodna tempertura u režimu grejanja
- Najviša moguća razvodna temperatura u režimu hlađenja
- Korišćenje, po potrebi, svih raspoloživih površina: podovi, zidovi i plafoni
Optimalno povezivanje komponenti sistema
- Lako ovladiva tehnika povezivanja sistema, smanjena mogućnost greške pri montaži
3
PREGLED SISTEMA
1 Integrisana regulacija:
- Upravljanje geotermijom, toplotnom pumpom, stanicom sveže vode, površinskim grejanjem/hlađenjem
- Aktivacija režima rada grejanja i hlađenja
1a Internet-priključak za daljinski nadzor (opcionalno)
2 Toplotna pumpa:
- 3 tipa: rasolina/voda, voda/voda i vazduh/voda
- kapaciteti od 5 do 46 kW u režimu grejanja
- kapaciteti od 6 do 46 kW u režimu hlađenja
- sve toplotne pumpe se mogu isporučiti u varijanti sa aktivnim
hlađenjem, bez dodatnih modula
3 Akumulacioni sistemi:
- U varijanti kao bojler tople potrošne vode ili kao
sistemski rezevoar sa stanicom sveže vode kao
poseban način higijenske pripreme tople vode
- Akumulacioni sistemi specijalno prilagođeni
toplotnoj pumpi
- U obe varijante mogućnost podrške
solarnom energijom
5b
Komfort und Energi
Kein Widerspruch
3a Stanica sveže vode
5
3b Akumulacioni
rezervoar za aktivni režim hlađenja
1a
3
4
3b
4a
4b
4c
4
1
2
3a
6 Dopunski set solarne termije:
- pločasti kolektori sa visokim stepenom učinka
- kolektorska rešenja za montažu na, u krov i na fasadu
- uključivanje kod pripreme tople vode i/ili za podršku grejanju
6
5 Površinsko grejanje/hlađenje:
- sistemi za mokru i suvu gradnju dostupni za sve površine
- svi sistemi pogodni za primenu kod grejanja i hlađenja
- sistemi za:
5a pod
5b zid
5c plafon
5c
rgieeffizienz
5a
4 Geotermija:
- kompletan sistem uključujući razdelne šahtove,
tehniku spajanja i kućne priključke
- robustna PE-Xa cev za sve gradilišne uslove
- 3 varijante izrade:
4a Geosonde
4b Helix sonde
4c Geokolektori
5
REHAU toplotne PUMPe
centralni Element sistema za grejanje i hlađenje
REHAU Vam nudi 3 tipa toplotnih pumpi, koje su dostupne u širokom rasponu kapaciteta za grejanje, hlađenje i pripremu tople vode, sa
integrisanom automatikom. Po izboru i u varijanti sa "aktivnim hlađenjem“.
REHAU program toplotnih pumpi koristi kao toplotne izvore zemlju, vazduh ili vodu, a raspoloživ je u
kapacitetu do maksimalno 46 kW.
Svi modeli su dostupni u varijanti Basis i Kompakt.
U varijanti Kompakt, cirkulaciona pumpa je već
montirana i spremna za rad.
Maksimalna temperatura u razvodu iznosi 55 °C
i zbog toga je idealna u novogradnji, kao i kod
energetske sanacije objekata.
Bogat asortiman dodatne opreme omogućava Vam
da za najrazličitije objekte nađete pravu kombinaciju
rešenja.
Podaci o kapacitetima
prema DIN
EN 14511
COP
prema EN
255
rasolina/voda
toplotna pumpa Geo
4,0 do 4,4
vazduh/voda
toplotna pumpa Aero*
voda/voda
toplotna pumpa Aqua
kapacitet
grejanja
kapacitet hlađenja kod
aktivnog hlađenja
4,4 do 4,7
5 kW do 36 kW
6 kW do 46 kW
3,4 do 3,5
3,7 do 3,8
8 kW do 33 kW
10 kW do 35 kW
5,1 do 5,5
5,5 do 5,8
7 kW do 46 kW
6 kW do 46 kW
* REHAU toplotne pumpe vazduh-voda su pogodne za postavljanje unutra i spolja.
** Nivo buke u dB(A) kod postavljanja spolja na slobodnoj površini i udaljenosti od 5 m
6
nivo buke**
40 dB(A) do 47 dB(A)
Pregled prednosti
Visoke vrednosti COP-a zbog visokokvalitetnih komponenti, optimalno dimenzionisanih izmenjivača toplote;
Prednost: niski troškovi eksploatacije, postizanje neophodnog godišnjeg radnog broja (JAZ), neophodnih za
dobijanje podsticajnih sredstava.
Svi tipovi i veličine toplotnih pumpi se mogu isporučiti i u varijanti kao reverzibilne toplotne pumpe, i to bez
dodatnih modula, koje su pogodne za aktivno hlađenje.
Prednost: ušteda troškova pri montaži i u odnosu na dodatne klima uređaje, različitost u odnosu na konkurenciju
rasolina/voda
toplotna pumpa GEO
Dobro osmišljena automatika odlučuje kod toplotne pumpe GEO i Aqua, u bilo koje vreme, da li je energetski
štedljivo pasivno hlađenje dovoljno.
Prednost: snižavanje troškova eksploatacije, ekološki optimalno, povećava vek trajanja postrojenja, ubedljiva
prodajna argumentacija
Opcionalno merenje vlažnosti vazduha u prostoriji kroz kliznu regulaciju temperature u razvodu obezbeđuje
siguran rad bez opasnosti od stvaranja kondenzata kod najvećih kapaciteta hlađenja.
Prednost: najveći mogući komfor, poboljšan oscećaj ugodnosti
voda/voda
Jednostavna montaža i održavanje: Promišljena i lako dostupna konstrukcija unutrašnjosti toplotne pumpe,
kao i jednostavan električni priključak.
Prednost: ušteda vremena prilikom monataže i održavanja, sprečavanje grešaka pri instalaciji
vazduh/voda
toplotna pumpa AERO
Neznatna emisija buke zbog solidne izrade kućišta, izrađenog od lima debljine 1,6 mm i visokokvalitetne
zvučne izolacije, koja apsorbuje buku; kompresor višestruko zasebno zvučno zaštićen.
Prednost: nizak nivo buke pri radu
voda/voda
toplotna pumpa AQUA
sertifikovan od strane
sertifikovan od strane
„arsenal research“
„ispitni centar za toplotne pumpe WPZ“ „EHPA oznaka kvaliteta za toplotne pumpe"
Sve komponente koje su ugrađene u toplotnu pumpu
su visoko kvalitetne i dugovečne. Naš partner
je implementirao svoje decenijsko iskustvo na
području toplotnih pumpi, a REHAU svoj Know-how
sertifikovan od strane
na područuju automatike.
Rezultat je: zajednički razvijen proizvod premijum
kvaliteta, u kompletnom sistemu, koji je upečatljiv
zbog svoje efikasnosti i funkcionalnosti.
7
W
GEOTERMIja
Efikasno dobijanje energije za grejanje i hlađenje
Jedan od ekološki najprihvatljivijih načina korišćenja obnovljivih
izvora energije je grejanje i hlađenje pomoću geotermije.
Energija akumulirana u zemljištu se može koristiti nezavisno od vremenskih uslova, godišnjeg doba i doba
dana i na raspolaganju je već na dubini od 1,2 m.
REHAU nudi kompletna sistemska rešenja za korišćenje površinske geotermalne energije, od geokolektorskih cevi, preko razdelnika i šahta, pa sve do priključka na toplotnu pumpu.
Geosonde RAUGEO PE-Xa
RAUGEO Helix® PE-Xa
Geokolektori RAUGEO collect PE-Xa
Prednosti korišćenja geotermije su:
- ušteda energije za grejanje i hlađenje, i do
75 % se pokriva iz besplatne toplotne energije tla
- nezavisan sistem od vremenskih uslova,
godišnjeg doba i doba dana, obnovljiv izvor energije
- znatna redukcija emisije CO2
- optimalna kombinacija sa štedljivim, niskotemperaturnim grejanjem
RAUGEO sonde PE-Xa
Vertikalno polaganje geosondi u zemlju, na uobičajene dubine od 50 do 300 m.
Prednosti: Maksimalna otpornost na oštećenja usled zarezivanja i tačkasta opterećenja prilikom spuštanja
u bušotinu, maksimalna sigurnost rada zahvaljujući savijenom temenu sonde bez zavarenih spojeva, neophodan minimalan prostor – idealno kod ograničene površine zemljišta.
RAUGEO Helix® PE-Xa
Vertikalno položene Helix-sonde, za primenu na dubinama od 1 do 5 m
Prednost: Brza i jednostavna montaža sa uobičajenom mašinskom tehnikom, niski troškovi lagerovanja i
transporta zbog koncepta teleskopiranja, po pravilu jednostavna procedura izdavanja dozvole, potreban
manji prostor nego kod geokolektora.
RAUGEO collect PE-Xa
Horizontalno polaganje geokolektora u zoni bez zamrzavanja tla, na dubini od ca. 1,5 m
Prednost: Otporan na tačkasta opterećenja i prskotine usled istezanja, poboljšan stepen delovanja zbog
ponovnog korišćenja materijala iz iskopa, polaganje bez posteljice od peska ili izmene zemljišta, jednostavno polaganje na velikim površinama zemljišta.
Atlas izvođača bušotina
Sertifikovana preduzeća koja se bave izradom bušotina i polaganjem – kompetentni REHAU partneri:
Biće nam drago da posredujemo, kroz našu mrežu, koja pokriva celokupnu teritoriju, pri pronalaženju kvalifikovane firme koja se bavi izradom bušotina i preduzeća sa područja niskogradnje, a sa kojima već
godinama uspešno sarađujemo.
8
Površinsko grejanje/hlađenje
Efikasna raspodela energije preko poda, zida i plafona
REHAU nudi rešenja za skoro sve zahteve, svejedno da li novogradnja
ili sanacija, sistemi mokre ili suve gradnje poda, zida i plafona.
Na ovaj način možete u prostorijama sa relativno visokim gubicima toplote ciljano da koristite dodatne
grejne površine i da odlučujuće utičete na efikasnost celokupnog sistema. Jer po pravilu važi: što je veći
broj grejnih površina, to je niža neophodna temperatura u razvodu, a što niža temperatura u razvodu, to je
veća efikasnost toplotne pumpe.
Sistemi površinskog grejanja za sve zahteve:
- sistem prefabrikovanih vario ili taker ploča
- sistemi sa rešetkastom podlogom ili šinama
- sistemi suve gradnje
- sistemi za sanaciju
- zidno grejanje za mokru ili suvu gradnju
Program je dopunjen specijalno usklađenom dodatnom opremom, kao npr.: razdelnik, regulaciona
tehnika i ivična izolaciona traka
Cevi i tehnika spajanja:
- PE-Xa kvalitet
- dimenzije od 10,1 do 32
- difuziona barijera prema DIN 4726
- brza, jednostavna tehnika spajanja
- bez O-prstena
- neznatan gubitak pritiska na fitingu
Karakteristike sistema:
- Svi sistemi su pogodni za grejanje i hlađenje.
- Sve cevi RAUTHERM S sa difuzionom barijerom
prema DIN 4726.
- Primena sistema površinskog grejanja/hlađenja
moguća je već od ugradne visine od 15 mm.
Prednost:
- realizacija svakog građevinskog projekta
- za sve uobičajene načine izvođenja instalacija
- korišćenje površina za grejanje/hlađenje, koje
se do sada uobičajeno nisu koristile, kao npr.:
u kupatilima i plafonima
Prednost:
- više od 20 godina iskustva
- sveobuhvatne kontrole kvaliteta
- REHAU kvalitet „Made in Germany“
Zidno grejanje/hlađenje
Podno grejanje/hlađenje
Plafonsko grejanje/hlađenje
RAUTHERM S-cev
Prednost: nema ograničenja pri izboru
odgovarajućeg sistema
Prednost: kompatibilnost sistema
Prednost: mogućnost primene čak
i na ograničenom prostoru
9
rehau POVRŠINSKO GREJANJE/HLAĐENJE
SISTEMI ZA PODNE, ZIDNE I PLAFONSKE POVRŠINE
Kompetentnost na području sistemskih rešenja i višedecenijsko iskustvo u površinskom grejanju/
hlađenju. REHAU nudi promišljene sisteme za svaku vrstu primene i svačiji ukus u stanogradnji,
poslovnim i privrednim objektima. REHAU Vas podržava u tome da za svog kupca realizujete optimalno rešenje, a da pri tome istovremeno obezbedite komfor i energetsku efikasnost.
4
1 Sistem polaganja za podne površine:
REHAU površinsko grejanje/hlađenje
-jednostavno i brzo polaganje
-velika fleksibilnost u polaganju
-kombinovana toplotna i zvučna izolacija
-sigurno fiksiranje cevi
2 Sanacija:
REHAU sistem za sanaciju 10
- ugradna visina od 25 mm uključujući izravnjavajući sloj
- fleksibilne mogućnosti povezivanja podnih grejnih krugova
- sistem mokre gradnje za primenu kod već postojećih podnih površina od betona ili sa keramičkim pločicama
- fleksibilna primena i kod zahtevne geometrije prostorija
10
3
2
3 Masivno zidani zidovi:
REHAU zidno grejanje/hlađenje za primenu u
mokroj gradnji
-debljina 14 mm + sloj za malterisanje
-mogućnost kombinovanja sa glinenim, gipsanim,
krečnim i cementnim malterima
4
4 Sistem suve gradnje za zid, kosine, plafone:
1
5
REHAU Klima-Element-System 15
-debljina 15 mm
-2 veličine za optimalno iskorišćenje plafonske
površine
-karakteristika brzog zagrevanja
-obeležen raster za fiksiranje
-mala visina ugradnje
5 Sistem suve gradnje za pod:
REHAU sistem suve gradnje
-visina ugradnje od 43 mm uključujući element
suvog estriha
-mogućnost primene kod male nosivosti poda
-dobra raspodela grejanja/hlađenja zbog velikih
toploprovodivih lamela
11
AUTOMATIKA
MOZAK KOMFORNOG ENERGETSKOG SISTEMA
U automatiku je implementiran Know-how. Ona, kao centralna jedinica,
preuzima sve funkcije upravljanja i kontrole sistema sa toplotnom pumpom. Ona predstavlja sponu između svih elemenata komfornog energetskog sistema. Energetska efikasnost u svojoj perfekciji.
Najvažnije funkcije:
- upravljanje toplotnom pumpom
- aktivacija režima grejanja/hlađenja
- regulacija REHAU stanice sveže vode
- regulacija temperature u razvodu kod
režima grejanja/hlađenja
Mogućnost daljinskog upravljanja i
kontrole toplotne pumpe putem internetpriključka. Vi i Vaš kupac možete da pogledate sve
važne podatke i da izvršite neophodne
izmene podešavanja.
Grundbildschirm
- upravljanje rezervoarom tople vode i
pripremom tople potrošne vode
- opcionalno kontrola vlažnosti prostorije
- opcionalno daljinski nadzor
Pregled prednosti:
Mogućnost opcionalnog poručivanja jedinice za daljinski nadzor. Ona Vam olakšava dijagnosticiranje
grešaka u podešavanju automatike. Brzo i efikasno iz Vaše kancelarije.
Prednost: Ušteda vremena za odlazak na lice mesta, kratko vreme reakcije, visok nivo zadovoljstva klijenta
Asistent za konfiguraciju sistema navodi Vas kroz puštanje u rad. Ulazi i izlazi regulacije se korak po korak
proveravaju. Tako se sprečavaju greške pri ožičenju elemenata i olakšava puštanje u rad.
Prednost: veilika sigurnost rada, sprečavanje grešaka, jednostavno puštanje u rad
Regulacija automatski vrši promenu režima rada između grejanja i hlađenja, a prema patentiranom procesu.
Tako se grejanje ili hlađenje aktivira samo onda kada je to stvarno neophodno. Prednost: ušteda energije, visok komfor
U režimu hlađenja automatika kontinuirano proverava da li energetski štedljivo, pasivno hlađenje zadovoljava
potrebe.
Prednost: ušteda energije
12
Kompetentnost: voda i higijena
stanica sveže vode i Akumulacioni sistemi
Sistemska rešenja za zagrevanje pitke vode moraju da ispunjavaju sve
više standarde u odnosu na higijenu, komfor i energetsku efikasnost.
Zbog toga je priprema potrošne tople vode, usklađena sa potrebama, neodvojiva komponenta sistema sa
toplotnom pumpom. REHAU rešenja akumulacione tehnike nude najbolje preduslove za ispunjenje ovih
standarda:
Stanica sveže vode:
Higijenska priprema tople vode zagrevanjem po protočnom principu
Mali gubici toplote zbog visokoefikasnih pločastih izmenjivača toplote
Brza i jednostavna montaža na REHAU sistemski rezervoar zbog prefabrikovanih komponenti
4 različita kapaciteta – do 70 liitara/min, pri temperaturi u razvodu od 55 °C
REHAU Vam nudi i klasične mono i bivalentne bojlere tople vode za primenu sa
REHAU toplotnom pumpom.
13
REHAU Solect
Solarni sistem za još veću efikasnost
Dopunu komfornog energetskog sistema predstavlja bogat program
REHAU SOLECT za zagrevanje potrošne tople vode i podršku grejanju.
WK-kolektori za montažu u krov
Kolektori za montažu na fasadu
Komponente sa visokim stepenom korisnog dejstva, inteligentna regulaciona tehnika jednostavna za rukovanje,
ispitani sistemi montaže i efikasan koncept akumulacione tehnike predstavljaju osnovu efikasnog i dugovečnog
postrojenja. Uz najviše standarde u odnosu na higijenu i komfor kako u novogradnji, tako i kod sanacije.
Pregled prednosti:
WK, RK, i fasadni kolektori sa usklađenim sistemima konstrukcija za pričvršćivanje na skoro sve tipove krovova i objekata. Kolektori predstavljaju kombinaciju visoke efikasnosti i dugovečnosti sa impresivnom optikom
zbog prozirne staklene površine i profilisanih površina apsorbera.
Prednost: fleksibilnost zbog modularnog principa, različitost u odnosu na konkurenciju
Sistemi konstrukcije za pričvršćivanje, koji su ispitani u uslovima vetra i pod opterećenjem snežnog
pokrivača, omogućavaju brzu i jednostavnu montažu kolektora.
Prednost: sigurnost i velika fleksibilnost, ušteda troškova zbog brze montaže
WK-kolektori za montažu na krov
Keymark Din kontrolisano
SOLECT program akumulacione tehnike pruža Vam sa rezervoarom potrošne tople vode, kombinovanim, pufer i kompaktnim bojlerom, rešenje za sve primene. Izmenjivači toplote sa površinama velikih dimenzija garantuju visokoefikasan prenos toplote i komfor u pripremi tople vode.
Prednost: velika fleksibilnost, minimalno održavanje, zaštita od korozije kroz kvalitetnu emajliranu oblogu
Porodica SOLECT automatike pokriva sve slučajeve potrebe za regulacijom u okviru solarnog postrojenja.
Unificirana struktura menija kompletne porodice automatike, veliki, osvetljeni grafički displej, jasno navođenje
kroz meni i asistent za puštanje u rad omogućavaju lako razumljiv i besprekoran postupak puštanja u rad. Prednost: jednostavno puštanje u rad štedi vreme i obezbeđuje efikasan rad bez smetnji
Visokokvalitetne komponente od stanice sveže vode pa sve do stanice za prenos solarne energije
zaokružuju sistem i pružaju kompletno rešenje iz jedne ruke.
14
Komfor i Energetska efikasnost
bez pogovora
U našem kompletnom sistemu ne samo da imamo najkomforniji
sistem grejanja, već možemo, sa našom toplotnom pumpom i regulacionom tehnikom, i da pasivno i aktivno hladimo.
Time otvarate u svojoj delatnosti sasvim nova područja primene! Posebno površinsko hlađenje će
Vas jasno razlikovati od konkurencije.
Inteligentna regulaciona tehnika je garant za
investitora. Tako se npr. E-grejač aktivira samo
Graphik COP vs. Vorlauftemperatur
savršeno međusobno funkcionisanje svih sistemsonda kada je to neophodno, a pojava kondenzata u
Leistungszahl (COP)
Vorlauftemperatur
kih komponenti.
režimu hlađenja je
isključena.
5,1 Sa visokim komforom rukovanja
35 diese Vorlauftemperatur
würde
man bei einer
za Vas kao specijalizovanu
firmu, tako i za
3,9
45kupca,
3
55 diese Vorlauftemperatur würde man bei Heizk
6
5
COP
Graphik COP vs. Vorlauftemperatur
Leistungszahl (COP)
Vorlauftemperatur
5,1
35 diese Vorlauftemperatur würde man bei einer
3,9
45
3
55 diese Vorlauftemperatur würde man bei Heizk
3
6
2
1
4
0
35
3
2
temperatura u
razvodu
5,1
35*
3,9
45
3
55**
* ovu temperaturu u razvodu bi koristili
kod izuzetno dobro dimenzionisanog
površinskog grejanja
** ovu temperaturu u razvodu bi koristili
kod radijatorskog grejanja
5
COP
COP
4
45
55
COP za
REHAU toplotnu pumpu AQUA
Vorlauftemperatur
1
Facit:
Što je manja razlika između temperature na izvoru (geosonde, vode, ili spoljašnji vazduh) i temperature korišćenja
u kući,Zusammenhang
to je efikasniji rad toplotne
pumpe
(energetska
postiže
najveći mogući
godišnji radni
broj (JAZ).
0 efikasnost). Time se
Bildunterschrift:
COP
und
Vorlauftemperatur
am
Beispiel
der REHAU
AQ
35
45
55
Vorlauftemperatur
Bildunterschrift: Zusammenhang COP und Vorlauftemperatur am Beispiel der REHAU AQ
15
REHAU kompetentnost U projektovanjU
usluge projektovanja i struktura ponude
Mi Vam izrađujemo projekat sistema i svega vezano za isti, pripremamo materijal za prezentaciju kod kupca i projektnu dokumentaciju.
1. Vaš projektni zahtev prema REHAU
- lokacija/položaj
- standard izolacije
- namena objekta
- nacrt osnova
- preferirani toplotni izvor (rasolina, voda i vazduh)
Za prikupljanje informacija o objektu mi Vam stavljamo na raspolaganje pregledan i kompletan upitni
obrazac.
2. Naše projektovanje objekta – Mi projektujemo
za Vas:
- egzaktni proračun gubitaka i dobitaka toplote
- optimalno dimenzionisanje sistema sa toplotnom
pumpom i pripremom potrošne tople vode
- konstrukciju površinskog grejanja i hlađenja
- posredovanje pri pronalaženju kvalifikovane firme za
izradu bušotina prema REHAU standardu kvaliteta,
koja će izraditi projekat geotermije.
3. Kompletirano u sledećem paketu usluge – ovako je pripremljeno:
- specifikacija materijala + ponuda
- plan polaganja
- tabelarni proračun
- principijelne šeme povezivanja
4. Proširena REHAU sistemska garancija
Kao REHAU energetski-partner kod optimizovanog
projektovanja od strane REHAU-a i kod zajedničke
primene svih komponenata komfornog energetskog
16
sistema dobijate proširenu sistemsku garanciju na 30 meseci.
Porodična kuća u Baden-u, kao primer projekta:
Na osnovu predstavljenog primera možete da se uverite, da Vam
odluka u korist REHAU kompletnog sistema donosi mnogobrojne
prednosti.
Primer za projektni zahtev
- Baden / Donja Austrija
- novogradnja
- porodična kuća sa podrumom
- grejna površina 240 m²
- toplotna pumpa rasolina-voda
Kod energetske sanacije objekata uštede energije i troškova mogu da budu i znatno
većei!
Rezultat projekta REHAU u poređenju sa tržišno uobičajenom procenom
Projektovanje
tržišno uobičajena procena
Optimizovan REHAU projekat
Prednost
proračun
grejna snaga 9,6 kW (40 W/m2)
5,0 kW (23 W/m2)
za 40 % niži gubitak toplote i kapacitet toplotne pumpe
temperatura u razvodu 40 °C
temperatura u razvodu: 30 °C
jasna ušteda energije zbog, 10 °C
niže temperature u razvodu
investicioni troškovi*
29.813,- Euro
27.289,- Euro
redukcija investicionih troškova za
9%
troškovi eksploatacije**
JAZ: 3,0; 468,- Euro/a
JAZ: 4,0; 364,- Euro/a
redukcija troškova eksploatacije za
22 % i porast godišnjeg radnog broja
za više od 30 %
ušteda* 0,- Euro
6.879,- Euro
Projektovanje površinskog grejanja/hlađenja uklj. predlog za polaganje
* sadrže toplotnu pumpu i dodatnu opremu, geosonde (dodatno
troškovi bušenja), regulaciona
tehnika, i površinsko grejanje
** tarifa struje od 0,15 EUR/KWh
ušteda toškova od 6.900 Euro na
period od 20 godina
egzaktan proračun gubitaka/dobitaka toplote
17
REHAU PASOŠ OBJEKTA
UTICAJ NA UKUPNU VREDNOST VAŠE NEKRETNINE
Tehnička opremljenost objekta sve više utiče na ukupnu vrednost
neke nekretnine, a u budućnosti će imati još veći uticaj na njenu
prodajnu vrednost, odnosno na njenu cenu zakupa.
REHAU pasoš objekta dokumentuje skrivene vrednosti objekta, pomaže da iste održimo i obezbeđuje
najveću moguću cenovnu stabilnost u slučaju prodaje i iznajmljivanja.
Pasoš objekta sadrži:
- sve moguće REHAU programe
- podatke o objektu sa energetskim parametrima
- sertifikate
- protokole o puštanju u rad
- servisnu knjižicu
- garanciju
- važne adrese
18
Vaš kupac dobija:
- utisak kompetentnosti i poznavanja sistema
- pregledan dokaz o kompletnoj tehničkoj oprem ljenosti objekta, sa njenim karakteristikama, obi mom garancije, neophodnim održavanjem i stanjem sistema
- dokumentaciju o "skrivenim vrednostima"
- podršku pri održavanju sistema i njegovom ener
getski efikasnom radu, a time i očuvanju vrednosti
nekretnine
REHAU Servis
uvek vama na raspolaganju
Kod nas se lična podrška i savetovanje kupaca ne završava
prodajom našeg kompletnog sistema!
Naši REHAU stručni servisi, uz teritorijalnu pokrivenost, će Vas i nadalje kompetentno i pouzdano pratiti:
Usluge koje su obuhvaćene našim stručnim
servisom su:
- puštanje u rad
- otklanjanje smetnji
- održavanje
- snabdevanje rezervnim delovima
- dostupnost u slučaju potrebe za intervencijom
Kontakt podaci servisa:
REHAU stručni servisi su Vam dostupni na celokupnoj teritoriji Srbije, a i Crne Gore.
Kontakt podatke servisa naći ćete na Vašem portalu za kupce www.rehau.rs ili preko Vaše
REHAU prodajne kancelarije.
Internet
Nutzen Sie auch unseren Internetauftritt mit
Gebäudekonfigurator und umfassenden Systeminformationen:
www.rehau.at
19
U SIGURNIM RUKAMA
UZ REHAU SERVISNE USLUGE POSTAJETE PROFESIONALNI
ISPORUČILAC KOMPLETNIH SISTEMA
Našu dugogodišnju sistemsku kompetentnost kombinujemo sa perfektnim servisom. Mi ćemo Vas osposobiti i postaviti u centar pažnje!
Usluge pre instalacije sistema:
- optimizovano projektovanje kompletnog sistema
kako bi Vam se olakšala izrada ponude:
od toplotnog izvora do toplotnog ponora
- kompetentna stručna podrška od strane REHAU specijalista
- posredovanje u pronalaženju kvalifikovanih firmi
na području niskogradnje i izrade bušotina
(REHAU partneri)
Usluge tokom i po završenoj instalaciji:
- obuka Vaših saradnika na gradilištu
- servis puštanja u rad
- kvalifikovan servis na licu mestu u slučaju
pojave smetnji
- REHAU kontakt osoba u slučaju potrebe za
servisom
20
Prodajna dokumentacija:
- prospekti
- tehničke informacije
- uputstva za montažu
- servisna knjižica
Podsticajne mere prodaje i marketinška podrška:
- bogat paket podsticajnih mera prodaje
- oprema za Vaš izložbeni prostor
- marketinška i prodajna edukacija
Usavršavanje i kvalifikovanje kroz REHAU
AKADEMIJU:
- tehnički seminari u okviru programa za stručnu
autorizaciju
- prodajni i marketinški treninzi
PREGLED vašIH prednosti
veći promet, veći komfor, veća kompetentnost
Kroz REHAU partnerstvo Vi kao izvođač dobijate:
Precizno usklađene sistemske komponente sa inteligentnom regulacionom tehnikom
Izolovana rešenja su prošlost.
Minimizacija rizika kroz projektovanje na jednom mestu
Sve od toplotnog izvora pa do toplotnog ponora sa REHAU sistemskom garancijom od 30 meseci.
Projektovanje prema specifičnosti objekta
Projektna dokumentacija, koordinacija i puštanje u rad kao kompletan paket.
Fleksibilnost
Pametna rešenja za površinsko grejanje/hlađenje kako za novogradnju, tako i za sanaciju. Novi tržišni potencijali i poslovna područja
Zaokružite sistem grejanja, kao i aktivnog i pasivnog hlađenja korišćenjem obnovljivih izvora energije.
Nove partnerske mreže
Kvalifikovane firme za izradu bušotina su alfa i omega za pouzdano projektovanje geotermalnog polja.
Aktuelne informacione platforme i obučeni personal
Školovanja za dalje usavršavanje na osnovu iskustava iz prakse za Vas i Vaše saradnike u REHAU AKADEMIJI.
Zadovoljstvo investitora zbog:
Kompletnog rešenja, orijentisanog ka budućnosti, uz maksimalan komfor i ugodnost
Niske vrednosti buke i visok godišnji radni broj.
Ušteda energije i redukcija emisije CO2
Perfektno očuvanje resursa i životne sredine.
Higijenski besprekorna priprema tople sanitarne vode
Komfor i sigurnost u jednom sistemu.
Niski investicioni troškovi i troškovi eksploatacije
Orijentisanost ka budućnosti i održivosti – uvećanje vrednosti nekretnine.
Kratak period amortizacije i finansijsko rasterećenje kroz podsticajne mere
Optimalno iskorišćeni potencijali uštede.
21
Zajedno uspešni
pokrenite se i vi
Ovako postajete naš partner za energetski komfor:
Sa zanatskog aspekta solidne usluge montaže
Podrška osnovne ideje realizacije kompletnog sistema sa REHAU programima
Trening/kvalifikacija Vaših saradnika u okviru REHAU AKADEMIJE
Ozbiljna savetodavna kompetentnost
Pri tome naravno da možete da koristite kompletnu paletu REHAU servisnih usluga i pakete podsticajnih
mera prodaje.
Želite da generišete ove potencijale u korist svog prometa i da se strateški pozicionirate na rastućem tržištu
korišćenja obnovljivih energija za grejanje i hlađenje? Onda ne oklevajte da stupite u kontakt sa našim
REHAU stručnjacima. O svemu ostalom najbolje je lično razgovarati.
22
Beleške:
Beleške:
Beleške:
Energetski Komforan sistem
pregled tehničkih podataka
Toplotne pumpe:
Tipovi
rasolina/voda GEO, voda/voda AQUA, vazduh/voda AERO
GEO: 12 grejnih kapaciteta od 5,4 do 35,8 kW pri S0/W35 i ∆t=5 k;
rashladnih kapaciteta od 6,5 do 46 kW
Kapaciteti
AQUA: 12 grejnih kapaciteta od 6,8 do 45,9 kW pri W10/S35 i ∆t=5 k;
rashladnih kapaciteta od 6,5 do 46 kW
AERO: 7 grejnih kapaciteta od 8,6 do 32,6 kW pri A2/W35 i ∆t=5 k;
rashladnih kapaciteta od 9,8 do 35,2 kW
GEO: 4,0 do 4,4 pri S0/W35
COP prema EN 14511
AQUA: 5,1 do 5,5 pri W10/S35
AERO: 3,4 do 3,5 pri A2/W35
GEO: 4,4 do 4,7 pri S0/W35
COPs prema EN 255
AQUA: 5,5 do 5,8 pri W10/S35
AERO: 3,7 do 3,8 pri A2/W35
Rashladno sredstvo
R407C
Maksimalna temperatura u razvodu
+55 °C
Izrada sa aktivnim hlađenjem
opcionalna mogućnost
Rezervoar:
Monovalentni bojler tople vode sa 350 l nazivne zapremine
Tipovi
Bivalentni bojler tople vode sa 350 l nazivne zapremine
Sistemski rezervoari sa 825, 1.000, 1.500 i 2.000 l zapremine sa stanicom sveže vode
Kapaciteti stanice sveže vode
Površine izmenjivača toplote
25, 35, 50 i 70 l/min
5,0 m² kod monovalentnog bojlera tople vode
3,5/1,2 m² kod bivalentnog bojlera tople vode
Geotermija:
Geosonde RAUGEO sonde PE-Xa u dužinama od 50 do 300 m
Tipovi
RAUGEO Helix® PE-Xa za dubinu ugradnje do 5 m
Geokolektori RAUGEO collect PE-Xa za površinsko polaganje
Materijal cevi
PE-Xa za sve tipove
alternativno PE100 za RAUGEO sonde i kolektore
Razdelnici
Polimerni razdelnici za 2 do 12 krugova rasoline
Mesingani razdelnici za 2 do 20 krugova rasoline
Razdelni šaht
Priključna tehnika i tehnika spajanja
Kućni priključak
Individualno koncipirani šahtovi sa ugrađenim razdelnikom
Priključni vodovi PE-Xa ili PE-100
Pokretna navlaka ili mufovi na elektro zavarivanje sa bogatim programom fitinga
Zidni dihtung od plemenitog čelika/gume, nepropustan za gas i vodu pod pritiskom
Površinsko grejanje/hlađenje:
Sistem
Primena
pod
Mokra/suva
gradnja
zid
Novo- Sanagradnja cija
plafon
Mogući kapaciteti*
Dimenzije cevi (mm)
režim grejanja
režim hlađenja 10,1 x 1,1 14 x 1,5 16 x 2,0 17 x 2,0 20 x 2,0
Prefabrikovana
ploča Vario
x
mokra
x
Do ca.
100 W/m2
Do ca.
40 W/m2
x
x
Taker
sistem
x
mokra
x
Do ca.
100 W/m2
Do ca.
40 W/m2
x
x
x
Sistem RAUFIX
x
mokra
x
Do ca.
100 W/m2
Do ca.
40 W/m2
x
x
x
Rešetkasta podloga
x
mokra
x
Do ca.
100 W/m2
Do ca.
40 W/m2
x
x
Suvi sistem
x
suva
x
Do ca.
95 W/m2
Do ca.
35 W/m2
Suvi
sistem TS 14
x
suva
x
x
Do ca.
95 W/m2
Do ca.
35 W/m2
Stezna šina 10
x
mokra
x
x
Do ca.
100 W/m2
Do ca.
40 W/m2
x
x
suva
x
x
Do ca.
120 W/m2
Do ca.
60 W/m2
x
x
suva
x
x
Do ca.
60 W/m2
Do ca.
60 W/m2
x
Zidno grejanje
kod suvog načina
gradnje
Plafonsko, zračeće
grejanje/hlađenje
x
x
x
x
* Temperatura prostorije u režimu grejanja 20 °C/ temperatura prostorije u režimu hlađenja 26 °C; vrednosti koje se stvarno postignu su između ostalog zavisni od temperature vode u
razvodu i povratu, konstrukcije poda / zida/ plafona.
Solarna termija:
SOLECT WK-kolektor
Bruto površina
Površina apsorbera
2,55 m²
2,2 m²
Mogućnosti montaže
Montaža na krov sa krovnim držačem, montaža na krov sa
fiksnim vijkom, montaža u krov, slobodno postavljanje
SOLECT RK-kolektor
2,36 m²
2,14 m²
Montaža na krov sa krovnom kukom, montaža u krov,
slobodno postavljanje
SOLECT poprečni kolektor
2,55 m²
2,2 m²
Montaža na krov sa krovnim držačem, montaža na krov sa
fiksnim vijkom, montaža u krov, slobodno postavljanje
SOLECT fasadni-kolektor
Specifično u odnosu na objekat
Uspravno na fasadi
Energetski efikasna gradnja.
ekonomična gradnja u bilo koje godišnje doba.
229,817
REHAU značajno obeležava svet građevinarstva kroz razvoje koji usmeravaju područja niskogradnje, unutrašnjih instalacija kao i prozorskih
i fasadnih sistema. Pri tome se posebna pažnja poklanja temama kao
što su energetska efikasnost, upravljanje vodama i infrastruktura.
Energetska efikasnost znači budućnost.
Mi nudimo održiva i ekonomična rešenja:
Sa REHAU kompletnim sistemima za energetski efikasnu gradnju
ne dobijamo samo energiju iz obnovljivih izvora, već kroz optimalno
međusobno usklađene komponente za toplotnu izolaciju, za grejanje
i hlađenje minimalizujemo energetske gubitke, redukujemo troškove
grejanja i u znatnoj meri snižavamo emisiju CO2.
Efikasna raspodela i korišćenje energije
Inovativni sistemi površinskog grejanja/hlađenja
Efikasno dobijanje energije
Sistemi za geotermiju i toplotne pumpe
Smanjenje gubitaka energije
Prozorski sistemi sa visokom toplotnom izolacijom
Ukoliko imate pitanja stupite u kontakt sa Vašom REHAU prodajnom kancelarijom ili se informišite na: www.rehau.rs
REHAU d.o.o., Batajnički drum 283E, 11080 Zemun - Beograd, Srbija, tel.: +381 11 3770 301, fax.: +381 11 3770 319, mail: [email protected], www.REHAU.rs
© REHAU 952700 RS 02.2010
Download

REHAU toplotne pumpe