RM
L
isované
range
fitingy
fittings
série RM
0509EN Február
0509SK
October2014
2013
multi
R
adiálne
-clamp
lisované
pressure
fitingy
fittings
- séria
- RM
RMrange
16x2, 20x2, 26x3, 32x3
ISO
9001
0006/7
Rozmer rúrky [mm]
ISO
14001
0032A/2
0032A/3
OHSAS
18001
0064L/0
0064L/1
Profily lisovacích čeľustí
16 x 2
TH - H - U
20 x 2
TH - H - U
26 x 3
TH - H
32 x 3
TH - H - U
TH
H
U
Tabuľka 1
4
1
séria RM
Popis
Mechanicky lisované fitingy série RM sú inovovaným nástupcom fitingov
radu RP. Hlavné zmeny:
- zvýšená ochrana tesniacich O-krúžkov proti vysunutiu z ich drážky pri
nasúvaní fitingu na rúrku
- možnosť lisovania čeľusťami s profilom TH, H, U
Mechanicky lisované spoje je možné použiť v rozvodoch vykurovania
aj sanity pre teplú i studenú vodu. Široká ponuka prevedenia fitingov
umožňuje vyriešiť tak štandardné rozvody, ako i rozvody riešené pomocou
rozdeľovačov. Fitingy sú určené pre rúrky z PE-X, PB, a viacvrstvové rúrky
PE-X/AL/PE-X, prípadne PE-RT/AL/PE-RT. Séria RM je odolná voči prípadným
chybám, spôsobeným prípadným nedodržiavaním technologického
postupu prevedenia lisovaného spoja. Bola zvýšená ochrana tesniacich
O-krúžkov proti vytiahnutiu z drážky, v ktorej sú umiestnené, pri nasúvaní na
nedostatočne/nekvalitne odhrotovanú rúrku. Nerezový lisovací krúžok je na
tele fitingu fixovaný vymedzovacím krúžkom, ktorý zároveň cez konštrukčné
otvory umožňuje kontrolu správnosti zasunutia rúrky cez fiting. Každý fiting
je zároveň vybavený dištančnými krúžkami, ktoré zabraňujú styku hliníka (pri
použití viacvrstvovej rúrky) s meďou obsiahnutou v mosadzi. Zabraňuje sa
tým vzniku elektrochemického článku. Na lisovacom nerezovom krúžku je
vyrazený rozmer rúrky, ktorá môže byť s daným fitingom použitá. Fitingy sú
dodávané kompletne zmontované, balené v kartónových krabičkách.
Technické údaje
2
3
2
3
5
Konštrukčné zloženie fitingu
1
Mosadzné telo
2
Vymedzovací krúžok
3
Lisovací krúžok
4
Tesniaci O-krúžok
5
Izolačné krúžky
Tabuľka 2
Charakteristika - lisovací krúžok
Detail lisovacieho krúžku - nápis RM Series udáva, že je možné na zalisovanie použiť
rozličné profily lisovacích čeľustí (pozri Tabuľku 1)
• Rozsah prevádzkových teplôt: 5÷110 °C
• Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar
Základné charakteristiky
• Telo z lisovanej mosadze CW617N - EN 12165
• Dvojitý tesniaci krúžok podľa EN 681-1, vhodný a schválený pre použitie v
rozvodoch pitnej vody
• Lisovací krúžok z nerezovej ocele AISI 304
• Vymedzovací krúžok z mosadze CW614N - EN 12164
1
RM
L
isované
range
fitingy
fittings
série RM
0509EN Február
0509SK
October2014
2013
multi
R
adiálne
-clamp
lisované
pressure
fitingy
fittings
- séria
- RM
RMrange
16x2, 20x2, 26x3, 32x3
Kódová skupina
RM102
RM103
Kód produktu
Rozmer
RM102Y003
16 x 2
RM102Y007
20 x 2
RM102Y009
26 x 3
RM102Y011
32 x 3
RM103Y010
(20 x 2) x (16 x 2)
RM103Y018
(26 x 3) x (20 x 2)
RM103Y022
(32 x 3) x (26 x 3)
ISO
9001
0006/7
Typ fitingu - prevedenie
3/8"M x (16 x 2)
1/2"M x (16 x 2)
RM107Y037
1/2"M x (20 x 2)
RM107Y043
3/4"M x (16 x 2)
RM107Y047
3/4"M x (20 x 2)
RM107Y049
3/4"M x (26 x 3)
RM107Y059
1"M x (32 x3)
RM109Y033
1/2"F x (16 x 2)
RM109Y037
1/2"F x (20 x 2)
RM109Y043
3/4"F x (16 x 2)
RM109Y047
3/4"F x (20 x 2)
RM109Y049
3/4"F x (26 x 3)
RM109Y059
1"F x (32 x3)
RM122Y003
16 x 2
RM122Y007
20 x 2
RM122Y009
26 x 3
RM122Y011
32 x 3
RM127Y033
1/2"M x (16 x 2)
RM127Y037
1/2"M x (20 x 2)
RM127Y043
3/4"M x (16 x 2)
RM127Y047
3/4"M x (20 x 2)
RM127Y049
3/4"M x (26 x 3)
RM127Y059
1"M x (32 x 3)
RM128
RM128X034
16 x (16 x 2)
Pripojovacie koleno s chrómovou rúrkou s priemerom 16 mm,
dĺžka 300 mm
RM158
RM158X034
(16 x 2) x 16 x (16 x 2)
Pripojovací T-kus s chrómovou rúrkou s priemerom 16 mm,
dĺžka 300 mm
RM129Y033
1/2"F x (16 x 2)
RM129Y037
1/2"F x (20 x 2)
RM129Y043
3/4"F x (16 x 2)
RM129Y047
3/4"F x (20 x 2)
RM129Y049
3/4"F x (26 x 3)
RM129Y059
1"F x (32 x3)
RM139Y033
1/2"F x (16 x 2)
RM139Y037
1/2"F x (20 x 2)
RM139Y049
3/4"F x (26 x 3)
RM144Y009
26 x 3
RM144Y011
32 x 3
RM150Y003
16 x 2
RM150Y007
20 x 2
RM150Y009
26 x 3
RM150Y011
32 x 3
RM151Y045
(16 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)
RM151Y063
(20 x 2) x (16 x 2) x (16 x 2)
RM151Y064
(20 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)
RM151Y065
(20 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)
RM151Y067
(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)
RM151Y084
(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)
RM151Y085
(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)
RM151Y086
(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)
RM151Y089
(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)
RM151Y092
(32 x 3) x (26 x 3) x (26 x 3)
RM151Y093
(32 x 3) x (26 x 3) x (32 x 3)
RM122
RM127
RM129
RM139
RM144
RM150
RM151
0064L/0
0064L/1
Obrázok
Spojka priama, redukovaná
RM107Y023
RM109
OHSAS
18001
Spojka priama
RM107Y033
RM107
ISO
14001
0032A/2
0032A/3
Prechod na vonkajší závit
Prechod na vnútorný závit
Koleno 90°
Prechodové koleno na vonkajší závit, 90°
Prechodové koleno na vnútorný závit, 90°
Nástenka
Koleno 45°
T-kus
T-kus redukovaný
2
RM
L
isované
range
fitingy
fittings
série RM
0509EN Február
0509SK
October2014
2013
multi
R
adiálne
-clamp
lisované
pressure
fitingy
fittings
- séria
- RM
RMrange
16x2, 20x2, 26x3, 32x3
Kódová skupina
RM153
Kód produktu
Rozmer
RM153Y033
(16 x 2) x 1/2”M x (16 x 2)
RM153Y037
(20 x 2) x 1/2”M x (20 x 2)
RM153Y049
(26 x 3) x 3/4”M x (26 x 3)
RM153Y059
(32 x 3) x 1”M x (32 x 3)
RM154Y033
(16 x 2) x 1/2”F x (16 x 2)
RM154Y037
(20 x 2) x 1/2”F x (20 x 2)
RM154Y049
(26 x 3) x 3/4”F x (26 x 3)
RM154Y059
(32 x 3) x 1”F x (32 x 3)
RM179
RM179X023
16 x (16 x 2)
RM179
RM179X033
18 x (16 x 2)
RM179
RM179X103
3/4”E x (16 x 2)
RM179
RM179X106
3/4”E x (20 x 2)
RM154
ISO
9001
0006/7
Typ fitingu - prevedenie
ISO
14001
0032A/2
0032A/3
OHSAS
18001
0064L/0
0064L/1
Obrázok
T-kus s prechodom na vonkajší závit
T-kus s prechodom na vnútorný závit
pripojovacie šróbenie na adaptérový vývod
pripojovacie šróbenie na Eurokonus
RM179SP
RM179Y043
3/8” x (16 x 2)
RM179SP
RM179Y053
1/2” x (16 x 2)
RM179SP
RM179Y056
1/2” x (20 x 2)
RM179SP
RM179Y063
3/4” x (16 x 2)
RM179SP
RM179Y066
3/4” x (20 x 2)
RM179SP
RM179Y069
3/4” x (26 x 3)
RM173
RM173Y033
16 x (16x2)
RM173
RM173Y037
20 x (20 x 2)
Pripojovacie šróbenie pre rovnú tesniacu plochu
Uzatvárací ventil
RM18
RM18Y033
1/2"F x (16 x 2)
RM18
RM18Y037
1/2"F x (20 x 2)
RM18
RM18Y049
3/4"F x (26 x 3)
RM19
RM19Y033
1/2"F x (16 x 2)
RM19
RM19Y037
1/2"F x (20 x 2)
RM19
RM19Y049
3/4"F x (26 x 3)
Šróbenie priame
Šróbenie rohové
Prevedenie spoja - inštalácia
Z dôvodu, aby sa zabránilo poškodeniu tesniacich O-krúžkov, doporučuje sa pri montáži dodržať nasledujúci postup.
Rúrku odstrihnúť kolmo k pozdĺžnej osi. Používať výlučne originálne náradie určené na strihanie
plastových a plastohliníkových rúr, napríklad nožnice R990.
Rúrku je potrebné pripraviť na nasadenie fitingu. Pomocou odhrotovača sa musí zraziť vnútorná
hrana rúrky. Pri viacvrstvovej rúrke je potrebné rúrku aj vykalibrovať. Je nutné používať originálne
náradie určené na uvedené procedúry. Doporučuje sa napríklad kaliber s odhrotovačom RP209,
ktorý súčasne zarovná prípadne šikmo ostrihnutú rúrku, zarovná a zrazí vnútornú hranu a zároveň
rúrku aj vykalibruje. Postup: kaliber s odhrotovačom RP209 sa vloží na doraz do rúrky; rozmer rúrky
musí byť zhodný s rozmerom tŕňa (je vyrazený na tele); niekoľko krát sa otočí kalibrom v smere
hodinových ručičiek; kaliber sa vytiahne z rúrky; rúrka je odhrotovaná a vykalibrovaná.
Vyberie sa požadovaný typ fitingu, pričom rozmer fitingu vyrazený na lisovacom krúžku musí
zodpovedať rozmeru rúrky. Koniec rúrky je potrebné namazať neagresívnym mazivom, doporučuje
sa silikónový olej. Zľahka nasadiť rúrku do lisovacieho fitingu. Kontrolné otvory na konci
vymedzovacieho krúžku umožňujú vizuálnu kontrolu, či je rúrka zasunutá až na doraz. Spoj je
pripravený na zalisovanie.
3
RM
L
isované
range
fitingy
fittings
série RM
0509EN Február
0509SK
October2014
2013
multi
R
adiálne
-clamp
lisované
pressure
fitingy
fittings
- séria
- RM
RMrange
16x2, 20x2, 26x3, 32x3
ISO
9001
0006/7
ISO
14001
0032A/2
0032A/3
OHSAS
18001
0064L/0
0064L/1
Na zalisovanie je potrebné použiť lisovaciu čeľusť s rovnakým rozmerom ako je rozmer fitingu,
zodpovedať musí aj lisovací profil čeľuste (pozri Tabuľku 1). Pred nasadením lisovacej čeľuste
na fiting je potrebné skontrolovať, či je lisovacia čeľusť zbavená nečistôt. Po kontrole je možné
nasadiť lisovaciu čeľusť na fiting, a to tak, aby vymedzovací krúžok bol zasunutý do príslušnej
drážky v lisovacej čeľusti.
Po správnom nasadení čeľuste je možné spoj zalisovať.
Po zalisovaní spoja je potrebné previesť kontrolu správnosti zalisovania, správnu polohu rúrky vo
fitingu.
Lisovacie čeľuste i lisovací stroj je potrebné udržiavať v čistote, prevádzať pravidelné kontroly
predpísané výrobcom lisovacieho stroja.
Poznámka
Pokiaľ bude lisovací spoj zabudovaný do stavebnej konštrukcie, je potrebné a dôležité zabrániť styku fitingu s cementovými alebo vápenatými zmesami. Pokiaľ je
to možné, doporučuje sa nechať zalisovaný fiting prístupný (napríklad v inštalačnej krabici). Pokiaľ to nie je možné, musí byť fiting chránený pred stykom s okolitou
konštrukciou, aby sa predchádzalo vzniku chemických reakcií, prípadne mechanickému poškodeniu vplyvom tepelných dilatácii.
Záruka
Všetky produkty firmy Giacomini sú v priebehu výroby niekoľkokrát
kontrolované, aby bola v maximálnej miere zaručená vysoká kvalita a
spoľahlivosť. Firma Giacomini je držiteľom certifikátu systému manažmentu
podľa UNI EN ISO 9001. Na všetky výrobky a komponenty Giacomini sa
vzťahujú záruky a zodpovednosti stanovené smernicou 1994/44/CE a
2001/95/ES a 85/374/EHS.
Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
1.Pokiaľ sú fitingy použité pre rovody kvapalín alebo plynov nekompatibilných
s materiálom fitingov
2.Pokiaľ sú už v priebehu montáže alebo tlakovej skúšky viditeľné netesnosti
alebo vady
3.Pokiaľ nebol dodržaný technologický postup prevedenia lisovaného spoja
4.Pokiaľ boli použité rúry nekompatibilných/nasprávnych rozmerov alebo
nekompatibilné materiály
5. Pokiaľ sú fitingy použité v spojení s produktami iných výrobcov ako
Giacomini, záruka je obmedzená iba na prevedenie fitingu, nevzťahuje sa na
celý systém spoja.
4
RM
L
isované
range
fitingy
fittings
série RM
0509EN Február
0509SK
October2014
2013
multi
R
adiálne
-clamp
lisované
pressure
fitingy
fittings
- séria
- RM
RMrange
16x2, 20x2, 26x3, 32x3
Špecifikácia produktov
ISO
9001
0006/7
ISO
14001
0032A/2
0032A/3
OHSAS
18001
0064L/0
0064L/1
RM102
Spojka. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM144
Koleno 45°. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM103
Spojka redukovaná. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové
a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa
EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U
pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C.
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM150
T-kus. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a viacvrstvové
rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací
krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm;
TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak:
10 bar.
RM107
Prechod na vonkajší závit. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre
plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM,
podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH,
H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C.
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM151
T-kus redukovaný. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM109
Prechod na vnútorný závit. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre
plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM,
podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH,
H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C.
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM153
T-kus s prechodom na vonkajší závit. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N.
Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho
EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie
profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah:
5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM122
Koleno 90°. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM154
T-kus s prechodom na vnútorný závit. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N.
Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho
EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie
profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah:
5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM127
Prechodové koleno na vonkajší závit, 90°. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N.
Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho
EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie
profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah:
5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM173
Uzatvárací ventil. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM128
Pripojovacie koleno s chrómovou rúrkou s priemerom 16 mm, dĺžka 300 mm.
Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky.
Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok:
nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH,
H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak:
10 bar.
RM179 - Pripojovacie šróbenie na adaptérový vývod
Pripojovacie šróbenie na adaptérový vývod. Telo: mosadz UNI EN 12165
CW617N. Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok
z čierneho EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304.
Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm.
Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM129
Prechodové koleno na vnútorný závit, 90°. Telo: mosadz UNI EN 12165
CW617N. Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok
z čierneho EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304.
Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm.
Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM139
Nástenka. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM179 - Pripojovacie šróbenie na Eurokonus
Pripojovacie šróbenie na Eurokonus. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N.
Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho
EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie
profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah:
5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
RM179SP
Pripojovacie šróbenie pre rovnú tesniacu plochu. Telo: mosadz UNI EN 12165
CW617N. Určené pre plastové a viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok
z čierneho EPDM, podľa EN 681.1. Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304.
Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16, 20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm.
Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar.
5
RM
L
isované
range
fitingy
fittings
série RM
0509EN Február
0509SK
October2014
2013
multi
R
adiálne
-clamp
lisované
pressure
fitingy
fittings
- séria
- RM
RMrange
16x2, 20x2, 26x3, 32x3
ISO
9001
0006/7
ISO
14001
0032A/2
0032A/3
OHSAS
18001
0064L/0
0064L/1
RM18
Šróbenie priame. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
RM19
Šróbenie rohové. Telo: mosadz UNI EN 12165 CW617N. Určené pre plastové a
viacvrstvové rúrky. Dvojitý tesniaci O-krúžok z čierneho EPDM, podľa EN 681.1.
Lisovací krúžok: nerezová oceľ AISI 304. Lisovacie profily TH, H, U pre rúru 16,
20, 32 mm; TH, H pre rúru 26 mm. Teplotný rozsah: 5÷110 °C. Maximálny
prevádzkový tlak: 10 bar.
Všeobecné informácie
V prípade požiadavky na ďalšie informácie kontaktuje Giacomini Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, Telefón: 041/ 7645 223, Infolinka: 041/ 5656 777,
E-mail: [email protected], Http: www.giacomini.sk. Výrobca: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy.
Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny z technických alebo obchodných dôvodov
na uvedený produkt. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať platné normy a predpisy. Reprodukovanie (a to i čiastočné), je
zakázané bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu.
6
Download

G RM RANGE 16Χ2, 20Χ2, 26Χ3, 32Χ3 16Χ2, 20Χ2