Vaše
podnikání
ve středu
našeho zájmu
je
SORTIMENT PRODUKTŮ VRV
PRODEJNÍ KATALOG
Přínosy pro
vlastníky budov
Díky patentované technologii střídačem napájených kompresorů Daikin a technologii
regulace teploty chladiva pracuje klimatizační systém VRVIII s vynikající účinností.
Přispívá k velkým úsporám energie, které značně snižují vaše provozní náklady a
pomáhají zlepšit správu budovy.
projektové kanceláře a projektanty
Systémy Daikin VRV zahrnují vnitřní a venkovní jednotky dodávané v široké paletě modelů
i pro různé velikosti budov a pro různé podmínky instalace. Velké povolené délky potrubí
pro chladivo a další vlastnosti přinášejí velkou flexibilitu při pokrytí potřeb konkrétní
budovy. Díky flexibilitě umístění systému a jedinečné technologii nepřetržitého vytápění
je VRV dokonale použitelné jako systém monovalentního vytápění.
instalační techniky
Daikin nabízí kompaktní konstrukci venkovních jednotek VRV díky další optimalizaci
funkcí celého zařízení, která zajišťuje překročení požadavků norem pro klimatizační
systémy. Kompaktní jednotky usnadňují instalaci ve stísněných prostorech, jako jsou
střechy, a zabírají méně prostoru. Snadnější práce při instalaci a software konfigurátoru
VRV znamená rychlé dokončení a uvedení do provozu s úsporu času.
koncové uživatele
Pro zajištění komfortního prostředí nabízí Daikin systémy pro úpravu vzduchu, které
jsou něčím víc než pouhou klimatizací. Lze například upravit teplotu vzduchu na
komfortní hodnotu stejně jako zlepšit kvalitu vzduchu – větráním, zvlhčováním a jinými
procesy. Snadné používání díky pokrokovým centrálním řídicím systémům.
O Daikin VRV
› O společnosti Daikin
› Celkové řízení klimatu
› Co je nového?
› Více než 30 letá historie VRV
› Koncepce Total Solution
› Který venkovní systém VRV mi nabízí nejlepší řešení?
› Portfolio
› Návrhové programy
Vzduchem chlazené systémy VRV
› Přínos pro vlastníky budov
› Přínos pro koncové uživatele
› Přínos pro projektanty a projektové kanceláře
› Přínos pro instalační techniky
› Pokročilé vzduchem chlazené technologie
› Tepelné čerpadlo VRV
› Rekuperace tepla VRV
› VRVIII-Q - náhrada VRV
Vodou chlazené systémy VRV
› Přínosy
› Pokročilé vodou chlazené technologie VRV
› Standardní řada
› Geotermální řada
Vnitřní jednotky
› Přehled přínosů - vnitřní jednotky VRV
› Kazetové jednotky
› Podstropní jednotky
› Nástěnné jednotky
› Jednotky do podhledu
› Parapetní jednotky
› Stylové vnitřní jednotky
› Hydrobox s připojením k VRV
Přínosy vzduchových clon Biddle připojených k tepelným
čerpadlům Daikin
› Která vzduchová clona nabízí nejlepší řešení?
› Vzduchová clona Biddle
Integrovaná ventilace
› Větrání se zpětným získáváním tepla
› Venkovní vzduchotechnická jednotka
› Kondenzační jednotky tepelného čerpadla ERQ
› Aplikace VRV pro úpravu vzduchu
› Možnosti řízení
Řídicí systémy
› Individuální řídicí systémy
› Síťová řešení
› Ovládání a řízení
› Rozhraní
› Software VRV konfigurátor
› Ostatní zařízení pro integraci
Doplňky a příslušenství
› Doplňky a příslušenství - venkovní jednotky VRV
› Doplňky a příslušenství - vnitřní jednotky VRV
› Doplňky a příslušenství - ventilace a horká voda
› Doplňky - řídicí systémy
5
6
7
8
12
14
16
18
24
26
28
32
34
36
40
44
62
72
78
80
84
86
87
88
90
92
98
100
101
106
109
118
122
123
124
126
128
132
134
136
139
140
142
144
146
148
155
156
158
158
160
164
166
Řada VRV představuje dokonalé spojení nových technologií a inteligentních
inovací, což přináší rozsáhlou nabídku produktů - naprostý vrchol
klimatizace v komerčním prostředí. Volbou VRV volíte originální řešení
a všechny jeho přínosy. Naše vzduchem chlazené a vodou chlazení jednotky
jsou navrženy pro optimální výkon v různých konfiguracích, geotermální,
standardní, s rekuperací tepla nebo tepelným čerpadlem, a lze je hladce
kombinovat s širokou nabídkou vnitřních jednotek. Nabízíme kompletní
řadu kazetových jednotek, včetně nových s plochým dekoračním panelem,
což vám poskytuje v každém prostoru ideální řešení. Kromě toho můžete
propojit běžné vytápění a chlazení s ventilací čerstvým vzduchem, hydroboxy
a vzduchovými clonami Biddle a vše ovládat přes naše inteligentní řídicí
řešení. Inovace v akci!
Objevte
Daikin VRV
O společnosti
Daikin
Daikin je v Evropě vedoucí výrobce energeticky účinných řešení vytápění, chlazení,
ventilace a chlazení pro komerční, bytové a průmyslové aplikace.
Kvalita podle společnosti Daikin
Kvalita produktů Daikin vzbuzuje uznání – pramení z pečlivé pozornosti, kterou věnujeme
designu, výrobě i testování, stejně jako poprodejní podpoře zákazníkům. Abychom toho
dosáhli, je každá součást pečlivě vybíraná a důsledně testovaná, aby se ověřilo, že
přispěje ke kvalitě a spolehlivosti výrobku.
6
Úplné řízení
klimatu:
opět nastavuje standard
VRV vždy definovalo standardy: v minulosti, v současnosti a bude to tak dělat i v budoucnu. Dnes VRV IV nastavuje
nový standard celoroční účinnosti pro majitele budov, komfortu pro uživatele prostor a jednoduchosti instalace.
Jeden partner
Komplexní řešení – Daikin VRV Total Solution – poskytuje možnost navrhovat klimatizaci s integrovaným řídicím
systémem, který se ovládá i udržuje z jediného místa. Naše modulární jednotky dovolují vybrat správnou
kombinaci zařízení a technologie, která zajistí optimální vyváženost teploty, vlhkosti a přísunu čerstvého vzduchu
pro perfektní komfort s maximální energetickou účinností a efektivitou nákladů.
Nad standardem
Dosáhnout dokonalých vnitřních podmínek znamená přizpůsobit VRV konkrétní budově a požadavkům na
klimatizaci a poskytovat optimální komfort obyvatelům budovy tím, že zajistíme správnou teplotu na správných
místech, správnou úroveň čerstvého vzduchu a vlhkosti, a to vše s nízkou hlučností. Znamená to ale také
věnování pozornosti každému jednotlivému detailu ve všech aspektech technické konfigurace.
Přístup Daikinu spočívá v uceleném inženýrském řešení, které se soustředí nejen na základní komponenty,
nýbrž i na zařízení, která lze připojit k naší nové generaci systémů VRV. Naše nejnovější zařízení je navrženo pro
optimalizaci výkonu celého systému prostřednictvím automatizace co možná největšího počtu rutinních kontrol
a regulací s poskytnutím globální sítě místních inženýrů pro udržení špičkové účinnosti.
Energetická účinnost, více než COP
Jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme, jsou vnitřní jednotky, které mají funkci automatického čištění
filtru pro udržení optimálního proudění vzduchu a snížení spotřeby energie. Naše jednotky do podhledu pak
mají ventilátory s invertorovým řízením, které automaticky přizpůsobují proudění vzduchu. Stejně tak naše
automatické plnění a kontrola nádrže s chladivem zajišťuje správnou úroveň chladiva a opět tu nejvyšší
možnou účinnost. A náš uživatelsky přívětivý VRV konfigurátor zjednodušuje uvádění do provozu, konfiguraci
a přizpůsobení požadavkům. V neposlední řadě tu máme otázku řídicího systému. Zde jsme vytvořili uživatelsky
přívětivou integrovanou řídicí jednotku, která reguluje téměř vše a dokonce zohledňuje i počasí, aby zajistila
optimální vnitřní klima bez ohledu na venkovní podmínky.
Daikin ve svém pojetí řízení klimatu skutečně vysoko přesahuje běžný standard.
Tato značka poukazuje na vlastnosti, ve kterých Daikin investoval do nových technologií ke snížení vlivu
klimatizace na životní prostředí.
Tuto značku najdete na stranách: 28, 29, 30, 32, 33, 36, 58, 68, 82, 85
7
Co je nového?
VRV IV
nastavuje nový
standard...
=
opět
VRV +
3
revoluční
standardy
› Variabilní teplota chladiva
› Nepřetržité vytápění tepelným čerpadlem
› VRV konfigurátor
Co dalšího je
nové?
VŠECHNY VNITŘNÍ JEDNOTKY JSOU NAVRŽENY
PLNĚ EKOLOGICKY
str. 88
Počínaje 01/2013 musí všechny vnitřní jednotky splňovat Směrnici
o Ekodesignu v oboru ventilátorů. Daikin jako špička na trhu u všech
vnitřních jednotek průkopnicky vyhověla této legislativě díky zapracování
stejnosměrných motorů do všech ventilátorů, což současně zvyšuje
energetickou účinnost.
DALŠÍ GENERACE KAZETOVÝCH JEDNOTEK
S KRUHOVÝM VÝDECHEM FXFQ-A
›
›
›
str. 92
Maximální pohodlí
› Čidlo přítomnosti osob automaticky směruje proud vzduchu od
lidí, aby nepociťovali průvan.
› Podlahové čidlo zajišťuje rovnoměrné rozložení teplot mezi
stropem a podlahou
Ještě vyšší energetická účinnost
› Panel s automatickým čištěním šetří až 50 % energie díky
každodennímu čištění filtru
› Snímač přítomnosti osob sám reguluje nastavení teploty a sám umí
vypnout jednotku v případě, kdy se v místnosti nikdo nenachází;
úspora energie tak činí až 27 %
Flexibilní instalace s individuálním ovládáním klapek
Jednu klapku lze snadno uzavřít, když svůj interiér zmodernizujete
nebo přeorganizujete
KAZETOVÁ JEDNOTKA S PLOCHÝM
DEKORAČNÍM PANELEM - FXZQ-A
str. 94
› Jedinečný design na trhu: Naprosto splyne se stropem a také
plynule naváže na stropní moduly
› Neobyčejná kombinace ikonického designu a technické dokonalosti
s elegantním povrchem v bílé nebo v kombinaci stříbrné a bílé barvy
› Ještě vyšší energetická účinnost s čidlem přítomnosti osob
› Nabízí zlepšený komfort díky podlahovému čidlu
› Individuální ovládání klapek kabelovým dálkovým ovládáním
(BRC1E52) lze snadno uzavřít jednu nebo více klapek v případě, že
svůj interiér zmodernizujete nebo přeorganizujete
› K připojení modelu Sky Air na DIII není potřebný adaptér
jako příslušenství
10
KAZETOVÁ JEDNOTKA S 2 VÝDECHY – FXCQ-A
›
›
›
str. 96
Vyšší účinnost díky nově vyvinutému tepelnému výměníku,
stejnosměrnému motoru ventilátoru a kondenzátu čerpadlu
Moderní, stylový dekorační panel v barvě RAL9010
Zlepšený komfort díky automatickému řízení průtoku vzduchu
PODSTROPNÍ JEDNOTKA – FXHQ-A
str. 99
Vyšší účinnost díky stejnosměrnému motoru ventilátoru
a odtokovému čerpadlu
›
Moderní, stylový dekorační panel v barvě RAL9010
KAZETOVÁ JEDNOTKA SE 4 VÝDECHY – FXUQ-A
›
›
›
›
Vyšší účinnost díky nově vyvinutému tepelnému výměníku,
stejnosměrnému motoru ventilátoru a kondenzátu čerpadlu
Moderní, stylový dekorační panel v barvě RAL9010
Zlepšený komfort díky automatickému řízení průtoku vzduchu
Integrace expanzního ventilu zrychlující instalaci
NÍZKOTEPLOTNÍ HYDROBOX PRO VRV
›
›
›
str. 98
str. 118
Vysoce účinné vytápění/chlazení
Pro podlahové topení, vzduchotechnické jednotky a nízkoteplotní
radiátory...
Teplotní rozsah výstupní vody: 5 - 45 °C
INTELLIGENT TOUCH MANAGER
str. 144
Intelligent touch manager
›
›
›
›
Inteligentní správa spotřeby energie
Flexibilní rozměry (64 až 2 560 skupin)
Flexibilní integrace (od jednoduchého řízení klimatizace až po malý BMS)
Snadný servis a uvádění do provozu se vzdálenou kontrolou nádrže
s chladivem
VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE PRO VRV
›
›
›
str. 122
Lze připojit k VRV se zpětným získáváním tepla a tepelnému čerpadlu
Návratnost méně než 1,5 roku
Vytápí prakticky zdarma díky zpětnému získávání tepla
11
Více než 30 letá
historie VRV
Původní systém klimatizace VRV®
vyvinutý v Daikin Industries
Ltd. v roce 1982, byl v Evropě
představen ve standardním
formátu VRV®. Na jedinou venkovní
jednotku VRV® řady D se může
připojit až 6 vnitřních jednotek.
1987
1991
V očekávání data
stažení veškerých
zařízení s CFC zvýšil
Daikin Europe výrobu
klimatizačních
jednotek VRV®
používajících chladivo
R-407C.
Daikin Europe slaví
své 25. výročí získání
environmentálního certifikátu
ISO14001 a představení řad
s invertorem VRV® a chladivem
R-407C, v provedení pouze pro
chlazení nebo tepelné čerpadlo.
K jedné jediné vnější jednotce lze
připojit až 16 vnitřních jednotek.
1994
1998
Další krok vpřed Daikin učinil
v roce 1991 uvedením systému
VRV® pro zpětné získávání
tepla, který nabízí současné
chlazení i vytápění z různých
vnitřních jednotek napojených
na jeden a tentýž chladicí okruh.
Důsledně dodržovaná vysoká kvalita
a účinnost vedla k příznivému
přijetí koncepce VRV® a Daikin se
stal prvním japonským výrobcem
klimatizačních systémů, kterému
byla udělena certifikace podle
normy ISO9001. Daikin uplatňuje
k technologii VRV® ještě další,
kvantitativní skok: VRV® řady H s
invertorem může pracovat s až 16
vnitřními jednotkami napojenými
na jedinou venkovní jednotku.
12
Uvedení řady VRV®II-S
rozšiřuje provozní možnosti
VRV® do oblasti lehčích
komerčních aplikací. Systém
je dostupný ve velikostech
4, 5 a 6 HP a je navržen pro
instalaci až do 9 místností.
2003
2004
Společnost Daikin uvádí na trh VRV®II;
první systém na světě s proměnným
průtokem chladiva, provozovaný
s chladivem R-410A. Je k dispozici
ve verzích pouze chlazení, tepelné
čerpadlo a zpětné získávání tepla;
tento systém představuje významný
pokrok oproti dřívějším systémům VRV®
a demonstruje, jak Daikin inovativně
využívá nové technologie. K jedinému
okruhu chladiva je možné připojit až
40 vnitřních
jednotek; ať
už ve verzi pro
zpětné získávání
tepla, nebo jako
tepelné čerpadlo.
Společnost Daikin rozšířila
rozsah použití svých
uznávaných klimatizačních
systémů VRV®II s invertorem
a vzduchovým chlazeným
kondenzátorem o novou verzi s
vodním chlazením - VRV®-WII.
Je k dispozici v modelech o
velikosti 10, 20 a 30 HP, systém
pracuje s chladivem R-410A
a nabízí se v obou verzích
jako tepelné čerpadlo i jako
zpětné získávání tepla.
2005
Daikin rozšířil svou řadu
VRV®III o přepracovanou řadu
VRV®-WIII s chlazením vodou,
která je dostupná v 9 různých
venkovních kombinacích od
8 do 30 HP. Geotermální verze
je nyní již také k dispozici. Tento
systém využívá geotermální
teplo jako zdroj obnovitelné
energie a v režimu vytápění jej
lze provozovat až do -10 °C.
2006-2007
Společnost Daikin ohlásila příchod
třetí generace své nejvyhlášenější
řady VRV® s rozsáhlou modernizací
VRV®III. VRV®III, jež je k dispozici
pro zpětné získávání tepla,
tepelná čerpadla a chladicí
verze, obsahuje veškeré nejlepší
funkce předchozích systémů
VRV®. Navíc je ale velmi vytříbená
po stránce designu, instalace
a údržby. Jako příklad může
posloužit automatické
plnění a testování.
K jednomu systému lze
připojit až 64 vnitřních
jednotek.
Daikin uvádí koncepci “Total Solution”
integrací přípravy teplé vody
a vzduchových clon Biddle do systému
VRV. Řada vnitřních jednotek byla rovněž
rozšířena nabídkou možnosti připojení
stylových vnitřních jednotek jako jsou
Daikin Emura nebo Nexura k systému
VRV. 2011 je také rokem, kdy bylo na
trh dodáno 400 000 venkovních a 2,2
milionu vnitřních jednotek VRV.
2008
2009
Daikin představuje novou
řadu tepelných čerpadel,
optimalizovaných pro vytápění
(VRV®III-C). Tato nová řada má
rozšířený provozní rozsah až
do -25 °C a dosahuje mnohem
lepších hodnot topného
faktoru (COP) v chladných
podmínkách. Osazen je též
nově vyvinutý 2 stupňový
kompresorový systém.
2010
2011
Daikin rozšířil svou řadu VRV® o vysoce
nákladově efektivní inovační náhradu za
systémy VRV® provozované s chladicím
médiem R-22, jež bude zakázáno.
Tato z hlediska nákladů velmi efektivní
modernizace je možná proto, že venkovní
jednotky VRV®III-Q lze nainstalovat
s využitím stávajících potrubních rozvodů
a v některých případech i se stávajícími
vnitřními jednotkami. Tento systém, který
je mezi prvními svého druhu, je dodáván
u modelů s tepelným čerpadlem a zpětným
získáváním tepla, a to
s velikostí od 5 do
30 HP. V porovnání se
systémy R-22 nabízí
výrazně vyšší účinnost
při současném snížení
spotřeby energie.
13
Koncepce
Total Solution
Chlazení
22
Odebrané
teplo
22
Vytápění
Teplá voda
14
Systém VRV
se zpětným
získáváním
tepla
Větrání
Vzduchová clona
Komplexní řešení – Daikin VRV Total Solution
– poskytuje možnost navrhovat klimatizaci
s integrovaným řídicím systémem, který
se ovládá i udržuje z jednoho místa. Naše
modulární jednotky dovolují vybrat správnou
kombinaci zařízení a technologií, která
zajistí optimální vyváženost teploty, vlhkosti
a přísunu čerstvého vzduchu pro perfektní
komfort s maximální energetickou účinností
a efektivitou nákladů.
+
UŠETŘÍTE AŽ 28 % PROVOZNÍCH NÁKLADŮ OPROTI
PŘEDCHOZÍM ŘADÁM
VENKOVNÍ JEDNOTKY VRV
Řešení s integrovaným tepelným čerpadlem
›
›
›
›
22
VYTÁPĚNÍ
A CHLAZENÍ
Řešení pro každé klima od -25 °C do +52 °C
Flexibilita - hodí se do každé budovy
Lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám tak, aby se
dosáhlo nejvyšší celoroční účinnosti
Nový standard v pohodlném vytápění
VĚTRÁNÍ
Dosažení vysoce kvalitního prostředí v interiéru
Široký výběr vnitřních jednotek, které se hodí
do místností jakékoliv velikosti a tvaru
›
›
›
›
›
›
›
›
+
Dokonalé pohodlí
Velmi tichý provoz
Moderní konstrukce
Možnost skryté montáže
UŠETŘÍTE AŽ 15 % OPROTI TRADIČNÍM
SYSTÉMŮM
Mezi venkovním a vnitřním vzduchem
se rekuperuje teplo
Chlazení venkovním vzduchem
Optimální regulace vlhkosti
Filtrace vzduchu zajišťuje nepřetržitý
přívod čistého vzduchu
+
UŠETŘÍTE AŽ 40 % DÍKY NIŽŠÍM
POŽADAVKŮM NA CHLAZENÍ
A VYTÁPĚNÍ
ODDĚLENÍ ZÓN
VZDUCHOVÝMI CLONAMI
Vysoce efektivní řešení oddělení od
venkovního prostředí u vstupu
›
›
›
+
Nejefektivnější řešení pro otevřený vstup
Vytápění vzduchové clony zadarmo
Komfort po celý rok, dokonce i v nejnáročnějších dnech
UŠETŘÍTE AŽ 72 % OPROTI ELEKTRICKÝM
VZDUCHOVÝM CLONÁM
TEPLÁ VODA
Výroba teplé vody pomocí obnovitelné energie
›
›
›
›
+
Ohřev vody zadarmo
Možnost kombinace se solárními panely
Teplá voda pro sprchy, dřezy, pro úklid,
podlahové vytápění nebo radiátory
Teplá voda až do 80 °C
UŠETŘÍTE AŽ 17 % OPROTI PLYNOVÝM
OHŘÍVAČŮM VODY
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Komplexní řízení pro maximální účinnost
›
›
›
›
›
Od individuálního řízení až k systému řízení více budov
Uživatelsky přívětivé ovládání z dotykové obrazovky
Ovládání a sledování na dálku, přes Internet
Řízení zón
Nástroje pro řízení energetické spotřeby
15
Který venkovní
nabízí nejlepší řešení?
Vzduchem chlazené systémy
TEPELNÉ ČERPADLO
›
Možnost vytápění nebo chlazení v jednom systému
Tepelné čerpadlo VRV IV
› Přizpůsobte vaše VRV pro nejlepší celoroční účinnost a komfort díky variabilní teplotě chladiva
› Stálý komfort: jedinečná technologie nepřetržitého vytápění staví VRV IV do pozice nejlepší
alternativy k tradičním systémům vytápění
› Software VRV konfigurátor pomáhá rychlejšímu uvedení do provozu, nastavení konfigurace
a přizpůsobení požadavkům
› Široká škála vnitřních jednotek: možnost kombinace VRV se stylovými vnitřními jednotkami
(Daikin Emura, Nexura, ...)
VRVIII-S
VRVIII-C
VRV CLASSIC
Tepelné čerpadlo
VRVIII-S
VRV tepelné čerpadlo
optimalizované pro
vytápění
VRV Classic
›
›
›
›
›
›
Navrženo speciálně pro malé
výkony
Konstrukce pro úsporu místa
Připojení buď VRV nebo
stylových vnitřních jednotek:
Daikin Emura, Nexura…
›
›
SE ZPĚTNÝM
ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA
›
›
Současné vytápění a chlazení v jednom systému
Veškeré teplo odebrané z vnitřních jednotek v chladicím cyklu se přenáší do jednotek v místnostech, kde
je zapotřebí přitápět, a tím se dosahuje maximální energetická účinnost, snižuje se spotřeba elektřiny
a dosahuje se vysokých hodnot účinnosti při nízké zátěži (až 91).
Provozní rozsah v režimu chlazení až do -20 °C (technické chlazení)
›
Kombinace s malým
půdorysem
›
NAHRAZENÍ R-22
Optimalizovaný půdorys
v rozsahu pro zpětné
získávání tepla
Kombinace s vysokým
VRV zpětné získávání tepla
topným faktorem (COP) s napojením na hydrobox
› Špičková energetická
pouze pro vytápění
účinnost v řadě Daikin se
zpětným získáváním tepla
›
›
Plně integrovaný systém
Teplá voda zdarma
›
Pro nákladově efektivní přechod od R-22/R-407C na R-410A
›
›
Vyšší energetická účinnost v porovnání se systémy R-22/R-407C
Rychlá instalace v porovnání s úplnou výměnou systému (opětovné využití stávajících potrubních
rozvodů a v některých případech i vnitřních jednotek)
K dispozici se zpětným získáváním tepla a jako tepelné čerpadlo
›
16
První systém v oboru vyvinutý
pro vytápění při nízkých
venkovních teplotách.
Rozšířený rozsah vytápění až
na -25 °C
Stabilní topný výkon
a vysoká účinnost při nízkých
venkovních teplotách (COP >
3 při teplotě -10 °C)
Pro menší projekty se
standardními požadavky
na chlazení a vytápění
Lze připojit ke všem
vnitřním jednotkám VRV,
řídicím systémům a
ventilaci
systém VRV mi
Vodou chlazené systémy
›
›
›
Umožní zpětně získávat teplo z celé budovy díky akumulaci energie ve vodním okruhu.
Kompaktní konstrukce a možnost umístění nad sebou.
Vhodné pro víceposchoďové a velké budovy z důvodu téměř neomezených možností rozvodů vodních potrubí
TEPELNÉ ČERPADLO
STANDARDNÍ ŘADY
›
Současné vytápění a chlazení z jednoho
systému
GEOTERMÁLNÍ ŘADY
›
›
›
Není třeba externí zdroj topení nebo
chlazení
Vytápění podzemní vodou jako
obnovitelným zdrojem energie
Rozšíření provozního rozsahu teploty
vstupní vody až na -10 °C v režimu
vytápění
17
Portfolio
Řada venkovních jednotek
Výkon (HP)
Typ
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Chladicí výkon (kW)1
12,6
14,0
15,5
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
49,0
55,9
61,5
Topný výkon (kW)2
14,2
16,0
18,0
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
56,5
62,5
69,0
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
Název výrobku
TEPELNÉ ČERPADLO
CHLAZENÉ VZDUCHEM
Systém
RYYQ-T
Tepelné čerpadlo s nepřetržitým
vytápěním
novinka
RXYQ-T
Tepelné čerpadlo bez
nepřetržitého vytápění
novinka
RXYSQ-P8V1 (jednofázové)
RXYSQ-P8Y1 (třífázové)
RTSYQ-PA
Tepelné čerpadlo optimalizované
pro vytápění
RXYCQ-A
novinka
novinka
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
REYQ-P8/P9
kombinace s malým půdorysem
REYHQ-P
kombinace s vysokým COP
REYAQ-P
pro připojení k hydroboxu pouze
pro vytápění
44,8
49,1
53,4
31,5
50,0
56,5
63,0
10
12
Systém
H/R - H/P
H/R - H/P
26,7
25,0
GEOTERMÁLNÍ STANDARDNÍ
ŘADY
ŘADY
22,4
Topný výkon (kW)4
CHLAZENÉ
VODOU
Chladicí výkon (kW)3
Typ
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
Název výrobku
4
5
8
13
140
280
360
Chladicí výkon (kW)1 HR/HP
-/14,0
-/22,4 28,0/28,0 -/33,5
36,0/-
Výkon vytápění (kW)2 HR/HP
-/16,0
-/25,0 32,0/31,5 -/37,5 40,0/-
14
-/40,0
TEPELNÉ ČERPADLO
ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA -
VRVIII-Q - H/P
RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R
Jedna jednotka
Multikombinace
1
2
3
4
5
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT; tepl. vody na vstupu: 30 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, venkovní teplotě: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT; tepl. vody na vstupu: 30 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, tepl. vody na vstupu: 20 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m
Nestandardní kombinace (volná kombinace)
18
16
18
20
22
460
500
540
636
50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,5
-/45,0 52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,0
RQYQ-P
VÝMĚNA R-22 ZPĚTNÉ
CHLAZENÉ
VZDUCHEM
Výkonová třída
9: součást lze připojit
x : součást nelze připojit
K jedné venkovní jednotce nelze současně
připojit všechny součásti.
Více informací viz technická data.
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
67,0
71,4
77,0
82,5
89,0
94,0
98,0
105,0
111,0
116,0
120,0
126,0
132,0
138,0
143,0
147,0
75,0
81,5
88,0
94,0
102,0
107,0
113,0
119,0
126,0
132,0
138,0
145,0
151,0
158,0
163,0
170,0
Vnitřní
jednotky
Vzduchová Připojení
clona hydroboxu
Větrání
9 9 9 9 9
9
9
Řídicí
systémy
9 9 9
x
9 9 9 9 9
9
9 9 9
9
x
9 9 9
9
x x
x
9 9 9
x x
9 9 9
9 9
x
x
9 9 9
x x
9 9 9
x x
9 9 9
80,1
88,0
94,5
9 9 9
9
x x
9 9 9
9
x x
848
71,2/67,0 74,4/73,0 81,6/78,5 84,4/85,0 -/90,0
-/96,0
38
40
42
44
46
48
-/101,0 -/107,0 -/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0
78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0 -/108,0 -/113,0 -/119,0 -/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0
50
52
54
Vzduchová clona Biddle pro VRV (CYV)
816
36
Spojovací souprava VZT (např. EKEXV)
744
34
Vnitřní jednotky pro úpravu čerstvého vzduchu (např. FXMQ-MF)
712
32
Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (např. VAM)
30
VRV vnitřní jednotky (např. FXSQ)
28
Rezidenční vnitřní jednotky (např. Daikin Emura)
Výkon (HP)
26
9 9 9
9
x
24
9 9 9
9
x
Síťová řešení (např. DCS6*/DAM/DMS)
75,8
81,5
x
Hydrobox pro VRV pro nízké teploty
71,5
75,0
9 9 9 9
9
x
67,2
9 9 9
9
x
9
9 9 9
9
x
9
x x
Hydrobox pro VRV pro vysoké teploty
9
x
Individuální řízení (např. BRC)
9
9 9 9
9
x
Centrální řízení (např. DCS3*/DST)
9
9 9 9
9
19
Řada vnitřních jednotek
Klimatizační systémy VRV přinášejí do kanceláří, hotelů, obchodních domů a dalších komerčních
prostor v létě osvěžení a v zimě teplo. Zlepšují tím prostředí v interiérech a vytváří základ pro vyšší
efektivnost práce; ať je jakýkoliv požadavek na klimatizaci, správnou odpověď na něj dá vnitřní
jednotka Daikin. Klimatizaci VRV lze zajistit využitím 26 různých modelů vnitřních jednotek v celkem
116 variantách.
Jmenovitý výkon
Typ
Model
Název
produktu
20
25
32
40
50
63
71
Chladicí výkon (kW)1
1,7
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
Topný výkon (kW)2
1,9
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
novinka
novinka
novinka
KAZETOVÁ JEDNOTKA PRO STROPNÍ MONTÁŽ
15
80
100
125
140
200
250
8,0
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28,0
9,0
10,0
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
Kazetová jednotka s kruhovým
výdechem
funkce samočištění3
FXFQ-A
čidlo přítomnosti osob
a podlahové čidlo3
Kazetová jednotka se 4 výdechy
čidlo přítomnosti osob
FXZQ-A
a podlahové čidlo3
Kazetová jednotka se 2 výdechy FXCQ-A
Rohová kazetová jednotka
FXKQ-MA
novinka
JEDNOTKA DO PODHLEDU
Jednotka do podhledu (malá) FXDQ-M9
Jednotka do podhledu - nízká
FXDQ-A
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým
řízením
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým
řízením
FXSQ-P
FXMQ-P7
novinka
novinka
1
2
3
4
PARAPETNÍ JEDNOTKA PODSTROPNÍ JEDNOTKA
NÁSTĚNNÁ
JEDNOTKA
Jednotka do podhledu (velká) FXMQ-MA4
Nástěnná jednotka
FXAQ-P
Podstropní jednotka
FXHQ-A
Podstropní jednotka se
4 výdechy
FXUQ-A
Parapetní jednotka
FXLQ-P
Neopláštěná parapetní
jednotka
FXNQ-P
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplotě: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, venkovní teplotě: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m
Volitelný
Nelze připojit k VRV III-S
20
Připojitelná
venkovní jednotka
Model
Název
výrobku
Kazetová jednotka s kruhovým
výdechem (vč. funkce
samočištění1)
FCQG-F
3
Kazetová jednotka s plochým
dekoračním panelem
FFQ-C
3
Jednotka do podhledu (malá)
FDBQ-B
3
Jednotka do podhledu - nízká
FDXS-F
3
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým
řízením
FBQ-C
3
Daikin Emura - Nástěnná
jednotka
FTXG-JA/JW
3 3
Nástěnná jednotka
CTXS-K
FTXS-K
3 3
Nástěnná jednotka
FTXS-G
3 3
Podstropní jednotka
FHQ-C
3
Parapetní jednotka Nexura
FVXG-K
3 3
Parapetní
FVXS-F
3 3
Jednotka typu Flexi
FLXS-B
3 3
PARAPETNÍ JEDNOTKA
novinka
PODSTROPNÍ
JEDNOTKA
novinka
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
JEDNOTKA DO PODHLEDU
novinka
1
2
RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1
Typ
KAZETOVÁ JEDNOTKA
PRO STROPNÍ MONTÁŽ
Jmenovitý výkon
15
20
25
35
42
50
60
71
RYYQ-T
2
Je potřebný dekorační panel BYCQ140CG + BRC1E52A/B
Pro RYYQ-T není dostupná jednotka třídy výkonu 15
21
Řada větracích jednotek
Větrání: přivádění čerstvého vzduchu
1
2
Úprava vzduchu: chlazení nebo ohřev vstupního
čerstvého vzduchu s cílem udržení stálé teploty pro
maximální komfort
Zvlhčování: optimalizuje rovnováhu mezi
vlhkostí ve vnitřním prostoru a venku
3
Průtok vzduchu (m3/h)
Typ
Název
výrobku
VAM-FA/FB
Prvky kvality vzduchu
v interiéru
1
2
0
200
400
600
1 Ventilace
3
VĚTRÁNÍ SE
ZPĚTNÝM
ZÍSKÁVÁNÍM
TEPLA
2
1
VKM-G
1
2
VKM-GM
1
2
3
3 Úprava vzduchu
2
1
FXMQ-MF
VRV PRO APLIKACE SE
VZDUCHOTECHNICKOU Sada EKEXV
JEDNOTKOU 2
1 Ventilace
2 Zvlhčování
3
VENKOVNÍ
VZDUCHOTECHNICKÁ
JEDNOTKA 1
1 Ventilace
3 Úprava vzduchu
3
2
1
3
1 Ventilace
3 Úprava vzduchu
3
1 Ventilace
3 Úprava vzduchu
Nelze připojit k VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1))
Průtok vzduchu je jen vypočtený údaj, který vychází z následujících hodnot: topný výkon EKEXV-kit * 200 m3/h
Více informací o jednotkách Daikin pro úpravu vzduchu získáte u svého místního prodejce
22
800
1 000 1 500 2 000
4 000
6 000
8 000
Řada vzduchových clon Biddle
Název výrobku
Typ
STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE VOLNĚ VISÍCÍ
CYV S/M/L-DK-F
VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE KAZETOVÁ
CYV S/M/L-DK-C
VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE ZAPUŠTĚNÁ
CYV S/M/L-DK-R
4
Výška dveří (m)
3,0 m
3
Řada vzduchových clon
Biddle pro VRV
2,75 m
2,5 m
2,3 m
2,5 m
2,4 m
2,3 m
2,15 m
2,0 m
2
1
S
M
L
Příznivé
např.: kryté nákupní centrum
nebo vchod s otáčejícími se
dveřmi
S
M
L
Normální
např.: mírný vítr, žádné
otevřené dveře naproti,
přízemní budova
S
M
L
Podmínky pro instalaci
Nepříznivé
např.: místo v rohu, více
podlaží a / nebo otevřené
schodiště
Řada Hydrobox
Jmenovitý výkon
Typ
Název výrobku
rozsah teploty vody na
výstupu
HXY-A
5 °C - 45 °C
HXHD-A
25 °C - 80 °C
NÍZKOTEPLOTNÍ HYDROBOX 1
VYSOKOTEPLOTNÍ HYDROBOX 2
1
80
125
Lze připojit pouze k RYYQ-T
Lze připojit pouze k REYAQ-P
2
Síťová řešení
ITC
Maximum skupin vnitřních jednotek
Připojení na síťový servisní systém ACNSS
Chlazení venkovním vzduchem
Klouzavá teplota
Předchlazení / předehřívání
Vzájemné blokování
Ostatní
Možnost HTTP
+
Přístup a řízení po síti
+
PPD
Vizualizace
Doplňky
Historie (provoz, porucha…)
Kód chyby
Stav filtru
Základní řídicí funkce: stav zapnutí / vypnutí,
provozní režim, nastavená teplota
+
Vynucené vypnutí
+
Rozšíření funkce časovače
Týdenní plán a nastavení zvláštních dnů
Monitorování
Automatické přepínání
Omezení výkonu
Teplotní omezení
Dotyková obrazovka
Kontrola nádrže s chladivem
Regulace
Základní řídicí funkce: zap/vyp, teplota,
nastavení, nast. průtoku vzduchu
Obrazovka uspořádání
Obrazovka
64
ITM
Std
+
2 560
DMS-IF 1
64
BACNET 2
4x64
1
Brána k sítím Lonworks
2
Brána k BACnet
23
Návrhové
programy
1. VRV Pro, návrhový
nástroj
CHARAKTERISTIKY
Návrhový program VRV Pro je skutečný nástroj pro navrhování systémů VRV.
Tento program umožňuje precizně a ekonomicky navrhnout klimatizační systém
VRV a současně zohlednit tepelné vlastnosti budovy v reálném čase. Výpočtem
roční spotřeby energie umožňuje projektantovi přesný výběr prvků a vytvoření
konkurenceschopné cenové nabídky pro každý projekt. Navíc zaručuje optimální
provozní cykly a maximální energetickou účinnost systému.
1. VRV Pro Quick: Režim s omezeným počtem charakteristik budovy umožňuje
navrhnout potrubní systém podle zátěže, jejíž výpočet provedla třetí strana.
2. VRV Pro Expert: Aby bylo možné provést přesný výpočet zátěže, je zapotřebí větší
počet charakteristik budovy. Pro tento výpočet vybere program vhodné jednotky
a provede následné simulace teplot. Kromě podrobné zprávy nabízí program řadu
doplňujících, cenných informací ohledně spotřeby energie, souvisejících nákladů na
elektřinu a chování systému VRV.
2. Xpress, nástroj pro rychlé cenové nabídky
Xpress je softwarový nástroj, který umožňuje na místě vytvořit cenovou nabídku pro systém VRV. Profesionálního rozpočtu
dosáhnete v 6 jednoduchých krocích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výběr vnitřních jednotek
Připojení venkovních jednotek k vnitřním jednotkám
Automatické vygenerování potrubního schématu s rozbočkami
Automatické vygenerování schématu elektrického zapojení
Výběr vhodného centrálního řídicího systému
Zobrazení výsledků v programu MS Word, MS Excel a AutoCAD
Daikin Europe Academy nabízí konstruktérům specializovaná školení pro práci s VRV Pro. Po tomto školení obdrží všichni
účastníci obnovitelnou licenci na 1 rok. Více informací o těchto školeních, jakožto i o možnosti získání nástroje Xpress
zdarma, získáte u svého distributora Daikin.
24
25
Vzduchem
chlazené
systémy VRV
Vzduchem chlazené klimatizační VRV systémy představila společnost Daikin v Evropě
v roce 1987 a od té doby prodělaly významný vývoj - z hlediska technického provedení,
výkonnosti, energetické účinnosti i omezení vlivu na životní prostředí. Jakožto, který je
mezinárodně uznáván za nejdokonalejší a nejuniverzálnější systém svého druhu
na trhu, se VRV stal měřítkem pro technologicky vyspělou klimatizaci průmyslových
a komerčních prostor s vysokou účinností.
Je k dispozici ve verzích systému pro zpětné získávání tepla, tepelného čerpadla, pro
chladné klima a v malých verzích, je extrémně flexibilní a má rozsah provozních
výkonů od 4 HP (12,6 kW) do 54 HP (168,0 kW) (tepelné čerpadlo) a 8 HP (22,4 kW) až 48
HP (151,0 kW) (zpětné získávání tepla) s krokem zvyšování výkonu jen 2 HP. Univerzálnost
systému VRV je zdůrazněna i velkým rozsahem provozních teplot od -5 °C do 46 °C při
chlazení (VRVIII-S) a od -25 °C do 15 °C při vytápění (VRVIII-C).
VRV IV
Zpětné získávání tepla VRV
Tepelná čerpadla VRV
Náhradní VRVIII - zpětné získávání tepla a tepelné čerpadlo
Přínosy
28
Moderní VRV technologie
40
Tepelné čerpadlo VRV
› RYYQ-T a RXYQ-T
Tepelné čerpadlo VRV IV
› RXYSQ-P8
Tepelné čerpadlo VRVIII-S - optimalizovaný
návrh pro malé výkony
› RTSYQ-PA
Tepelné čerpadlo VRV optimalizované
pro vytápění (VRVIII-C)
› RXYCQ-A
Tepelné čerpadlo VRV CLASSIC - RXYCQ-A
44
44
Zpětné získávání tepla VRV
› REYQ-P
Kombinace VRVIII pro zpětné získávání
tepla při malých rozměrech
› REYHQ-P
Kombinace s vysokým topným
faktorem (COP)
62
› REYAQ-P
RQYQ-P a RQCEQ-P
52
57
61
64
66
Pro připojení k hydroboxu pouze pro
vytápění
68
VRVIII-Q - náhrada VRV: Řešení
společnosti Daikin pro vyřazení R-22
72
Přínosy pro
vlastníky budov
ÚSPORA ENERGIE DÍKY PŘESNÉMU ŘÍZENÍ ZÓN
DÍKY INVERTOROVÉ TECHNOLOGII
Lineární systém VRV využívá kontrolního systému proměnného proporcionálního integrálu (PI), který využívá čidel tlaku chladiva
pro posílení kontroly měniče a vypínání a zapínání kompresorů pro zkrácení ovládacích kroků a jejich rozdělení na menší jednotky
pro přesnější řízení jak v malých, tak ve větších prostorách. To umožňuje individuálně řídit až 64 vnitřních jednotek různých velikostí
a typů s poměrem připojení 50~130 % ve srovnání s výkonem venkovních jednotek. Venkovní jednotky VRV IV a VRV III-S jsou osazeny
pouze kompresory s invertorovým řízením. Systémy VRV mají nízké provozní náklady, protože dovolují řídit jednotlivě každou zónu.
To znamená, že se chladí nebo vytápějí pouze místnosti, které to potřebují, a systém lze úplně vypnout v místnostech, které není
třeba klimatizovat.
Variabilní teplota chladiva
K dosažení ještě vyšší celoroční účinnosti využívá VRV IV revoluční technologii Variabilní teploty
chladiva. Všechny kompresory s invertory umožňují přesné řízení teploty chladiva, což
automaticky přizpůsobuje váš systém VRV konkrétním požadavkům budovy a klimatizace a tak snižuje
provozní náklady až o 28 %!
CHYTRÁ SPRÁVA ENERGIE – PLNÉ ŘÍZENÍ PRO
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
Od individuálního řízení až k systému řízení více budov dokáže Daikin nabídnou
řešení řízení pro všechny aplikace. Díky uživatelsky příjemnému ovládání dotykovou
obrazovkou máte přístup ke všem klimatizačním funkcím a správa systému už
jednodušší být nemůže.
Nástroje pro chytrou správu energie snižují provozní náklady a brání plýtvání
energií. Díky funkci plánování a sledovacím nástrojům můžete odhalovat příčiny
plýtvání energií a sledováním spotřeby kontrolovat, zda odpovídá plánu. Naše
inteligentní nástroje maximalizují účinnost.
28
INTELIGENTNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY MAXIMALIZUJÍCÍ
ÚČINNOST A KOMFORT
Kazeta s kruhovým výdechem, vlajková vnitřní jednotka Daikin, prokazuje, že inteligentní vnitřní jednotky nabízejí skvělé úspory
provozních nákladů a prakticky okamžitě se zaplatí!
Kazety s kruhovým výdechem nyní obsahují samočisticí filtry (volitelný doplněk), které se denně automaticky čistí, což samo o sobě
vede k úspoře až 50 % energie! Prach z filtru se shromažďuje v jednotce a lze jej snadno odstranit vysavačem.
Změnou nastavení nebo vypnutím, když nikdo není v místnosti, šetří čidlo přítomnosti osob dalších až 27 %.
Tato čidla současně detekují polohu osob v místnosti a automaticky směřují proud vzduchu jiným směrem. Kazeta s kruhových
výdechem nabízí velké úspory energie a k tomu i zvýšení komfortu.
Kumulativní srovnání energie mezi standardní a samočisticí kazetou
s kruhovým výdechem za 12 měsíců
Spotřeba energie (kWh)
9000
8000
7000
6000
Samočisticí panel
šetří až
(testovací pracoviště, Wolverhampton, UK)
5000
4000
50 %
energie
50 % rozdíl ve
ec
en
en
rv
rv
Če
Če
n
Kv
ět
be
en
Bř
Du
ez
or
n
Ún
de
ec
os
Pr
Lis
Le
pa
to
in
d
n
ří
je
Ří
n
Zá
ec
pe
Sr
en
rv
Če
Kazeta se samočištěním
en
spotřebě elektřiny
3000
2000
1000
0
Standardní kazetová jednotka
s kruhovým výdechem
VV místnosti
místnosti
nikdo není
nikdo
není
Čidlo přítomnosti
osob šetří až
vnitřní teplota (°CST)
26°
24°
Ušetřená energie
Nastavená teplota chlazení:
22° CDB
22°
rozpoznáno, že v místnosti po dobu
15 minut nikdo není
0
,0
17
0
0
,3
,0
16
16
0
0
,3
,0
15
0
,3
15
14
0
,0
14
0
0
,3
,0
13
0
,3
13
12
0
0
0
,0
12
,3
,0
11
0
,3
11
10
0
0
,0
,3
10
09
09
čas
,0
0
20°
27 %
energie
29
V PŘEDSTIHU PŘED LEGISLATIVOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ –
SOULAD S POŽADAVKY ROHS
Omezení pro nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (ROHS) (2002/95/ES).
Nebezpečné látky včetně olova (Pb), kadmia (Cd), šestimocného chromu (Cr6+), rtuti (Hg), polybromovaných bifenylů (PBB),
polybromovaných difenyléterů (PBDE). Přestože směrnice RoHS se týkají pouze malých a velkých zařízení pro domácnost, ekologické
zásady firmy Daikin přesto zajišťují, že VRV jsou s RoHS plně v souladu.
DLOUHODOBÁ INVESTICE – PROTIKOROZNÍ ÚPRAVA
Speciální ošetření tepelného výměníku proti korozi zajistí 5 až 6 krát větší odolnost vůči kyselým dešťům a soli. Doplňkovou ochranu
poskytuje montáž plátu z nerezové oceli na spodní straně jednotky.
Nerezový výměník tepla pohled v řezu
Hydrofilní povlak
Hliník
Korozivzdorná
Akrylátová pryskyřice
Výměník tepla
Zlepšení odolnosti proti korozi
Klasifikace odolnosti proti korozi
Neošetřeno
S antikorozní úpravou
1
1
5 až 6
5 až 6
Provedené testy:
VDA Wechseltest
1 cyklus (7 dnů) zahrnuje:
› 24 hodin ostřiku slaným aerosolem
SS DIN 50021
› 96 hodin vlhkostního testu KFW DIN 50017
› 48 hodin testování při pokojové teplotě
a vlhkosti: 5 cyklů
Stupeň koroze
Koroze solí
Kyselý déšť
8
7
6
4
2
1
0
Holý hliník
1
2
3
4
DAIKIN P.E.
5
Cyklus
10
9
8
Kesternichův test (SO2)
› zahrnuje 1 cyklus (48 hodin) podle
DIN50018 (0.21)
› doba testu: 40 cyklů
Stupeň koroze
7
6
5
4
3
2
1
0
1
30
2
3
4
5
6
10
20
30
40 Cyklus
PROVOZ V CYKLECH
Cyklická posloupnost spouštění u systémů s více venkovními
jednotkami vyrovnává provozní namáhání kompresorů a prodlužuje
jejich životnost.
NÍZKÉ NÁKLADY NA INSTALACI –
SEKVENČNÍ SPOUŠTĚNÍ
K 1 zdroji napájení lze připojit až 3 venkovní jednotky a zapínat je
postupně. To umožňuje snížit počet jističů a jejich dimenzování
a zjednodušuje to elektrickou instalaci (pro modely 10 HP a menší).
Systémy s více venkovními jednotkami
31
Přínosy pro
koncové
uživatele
CHYTRÉ ŘÍZENÍ PŘINÁŠÍ KOMFORT
Elektronický expanzní ventil, který používá řízení PID (Proportional / Integral / Differencial), průběžně řídí objem chladiva tak, aby
odpovídal změnám tepelné zátěže u vnitřních jednotek. Systém VRV tak udržuje příjemnou pokojovou teplotu na v zásadě konstantní
úrovni bez proměn teploty typických pro běžné kontrolní systémy, které klimatizaci podle potřeby zapínají a vypínají.
Chlazení
Teplota nasávaného vzduchu
ŘADA VRV (vnitřní jednotka DAIKIN (s řízením PID))
Vnitřní jednotka ovládaná zapínáním a vypínáním (2,5 HP)
Čas
Poznámka:
Graf ukazuje data naměřená v testovací místnosti s předpokladem skutečné zátěže vytápěním. Termostat dokáže udržovat stálou teplotu v místnosti v rozmezí ± 0,5 °C od bodu nastavení.
REŽIM VYSOKÉHO CITELNÉHO VÝKONU – VÁŠ SYSTÉM OPTIMALIZOVANÝ PRO EVROPSKÉ KLIMA
Volitelný režim s vyšším citelným výkonem u venkovních jednotek VRV optimalizuje provoz těchto jednotek v evropském
klimatu. Systém pracuje v režimu chlazení s vyšším citelným výkonem, což vede k vyšší účinnosti a lepšímu komfortu.
Větší komfort pro koncového uživatele
Provoz bez průvanu díky vyšší výstupní teplotě vzduchu na
vnitřní jednotce.
Vyšší energetická účinnost
Jelikož nedochází k plýtvání energií na zbytečné odvlhčování,
pracuje systém v režimu chlazení mnohem účinněji.
* Teplota vystupujícího vzduchu se v zájmu ochrany (např. zpětného získávání oleje) může měnit
32
16°
Konstantní a vysoká teplota
výstupního vzduchu
ZÁRUKA KOMFORTU V KAŽDÉM OKAMŽIKU –
FUNKCE ZÁLOHOVÁNÍ
V případě nesprávného chodu kompresoru umožní dálkově
ovládaná nebo na místě nastavená funkce zálohování nouzový
provoz jiného kompresoru nebo (v případě multisystému) jiné
venkovní jednotky; tím zajistí, aby se po dobu 8 hodin provizorně
udržel maximální výkon.
Jedna venkovní jednotka
s několika kompresory
Multisystém s několika venkovními jednotkami
NÍZKÁ PROVOZNÍ HLADINA HLUKU
U VNITŘNÍCH JEDNOTEK
›
Vnitřní jednotky Daikin mají velmi nízkou hladinu provozního
hluku, sníženou až na 19 dB(A).
dB(A) Subjektivně vnímaná hlasitost
0
20
40
60
80
100
120
Práh slyšitelnosti
Extrémně slabý zvuk
Velmi slabý zvuk
Střední hlasitost
Velmi hlučný
Extrémně silný zvuk
Práh bolestivosti
Odpovídající zvuk
Šumění listí
Tichá místnost
Normální rozhovor
Hluk městského provozu
Symfonický orchestr
Startující proudové letadlo
Vnitřní jednotky Daikin
emura
FTXS-K / CTXS-K
33
Přínosy pro
projektanty
a projekční
kanceláře
ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ KLIMA – ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH
VRV systém lze instalovat prakticky kdekoliv.
Vyspělé řízení PI (Proportional Integral) dovoluje řadě VRV pracovat při venkovních teplotách -20 °C až +46 °C a v režimu vytápění při
-25 °C až +15,5 °C.
S funkcí technického chlazení je provozní rozsah při chlazení systému zpětného získávání tepla rozšířen z -5 °C až na -20 °C 1
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
1
Další informace o omezeních získáte u svého místního prodejce
34
90 m max.
30 m Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami
Malé potrubí chladiva zabírá méně místa v šachtách a stropech,
ponechává maximum místa ke komerčnímu využití.
165 m Skutečná délka potrubí
Lepší využití prostoru
40 m (90 m1) Výškový rozdíl mezi vnitřními
a venkovními jednotkami
Standardní VRV nabízí prodlouženou délku potrubí 165 m
(ekvivalentní délka potrubí 190 m) s celkovou délkou potrubí
v systému 1 000 m.
Rozdíl výšky mezi vnitřní a venkovní jednotkou může být až
90 m bez použití dalších doplňkových sad.
VÍCE NÁJEMNÍKŮ, JEDNA VENKOVNÍ JEDNOTKA – FUNKCE MULTI TENANT
Tato funkce zajišťuje, že vypnutím hlavního vypínače na jedné vnitřní jednotce se nevypne celý systém VRV. To znamená, že lze
vypnout pojistky přívodu vnitřní jednotky při uzavření části budovy, servisu, …
NENÍ POTŘEBNÉ ZESÍLENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Díky chodu bez vibrací a dostatečně odlehčené konstrukci venkovních jednotek
(max. 398 kg u jednotky 20 HP) není potřebné zvyšovat nosnost podlah, což snižuje
celkové náklady na budovu.
VNITŘNÍ INSTALACE
Optimalizovaný tvar lopatek ventilátoru u VRV zvyšuje výkon
a snižuje tlakové ztráty. Spolu s vysokou hodnotou nastavení
externího statického tlaku ESP (až do 78 Pa) to dělá z VRV ideální
jednotku pro vnitřní instalaci a pro použití se vzduchovody.
Vnitřní instalace zkracuje délky potrubí, snižuje instalační náklady,
zvyšuje efektivitu a zlepšuje vizuální dojem.
35
Přínosy pro
instalační
techniky
Zjednodušené
uvádění do
provozu
Zobrazení
výchozího
nastavení systému
›
›
›
›
›
ZJEDNODUŠENÉ A RYCHLÉ
UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
Grafické rozhraní pro nastavení konfigurace,
uvedení do provozu a nahrání nastavení
systému.
Již žádné provádění konfigurace tlačítky a uvádění
venkovní jednotky do provozu, ale uživatelsky
příjemné softwarové řešení VRV konfigurátor.
Strávíte méně času na střeše při konfigurování venkovní jednotky.
Flexibilní, se soustředěním na práci provedete nastavení ve své kanceláři a nahrajete do jednotky.
Optimální konfigurace díky vizuálnímu uživatelsky příjemnému rozhraní k provádění nastavení.
Úspora času kopírováním nastavení mezi systémy ve velkých budovách nebo při správě více budov přesně stejným způsobem, což
zjednodušuje obsluhu významných zákazníků.
Snadné načtení výchozích nastavení venkovní jednotky
SNADNÁ VÝMĚNA – FUNKCE OBNOVY CHLADIVA
Funkce obnovy chladiva umožňuje, aby byly otevřené všechny expanzní ventily. Tak je možné chladivo vypustit z celého
systému potrubí.
KRÁTKÁ DOBA PRO INSTALACI
Díky malým průměrům trubek pro chladivo a doplňkům k potrubí REFNET je možné instalovat systém potrubí VRV velmi snadno a rychle.
Instalaci systému VRV lze rovněž provádět po patrech, takže lze jednotlivé části budovy rychle uvádět do provozu nebo objednávat
a provozovat klimatizační systém po částech, nikoliv až po úplném dokončení celého projektu.
ŠPIČKOVÁ KVALITA – VÝHRADNĚ PÁJENÉ SPOJE
Hrdlový nebo přírubový
Veškeré hrdlové či přírubové spoje uvnitř jednotky byly nahrazeny pájenými spoji, aby
byla zajištěna lepší ochrana proti úniku chladiva. Také napojení venkovních jednotek na
hlavní potrubí je pájené.
AUTOMATICKÝ TEST
Pájení
Když plnění chladiva skončí, stisknutím tlačítka testovacího provozu na desce PCB se spustí kontrola elektrických kabelů, uzavíracích
ventilů, čidel a objemu chladiva. Když je tento test hotový, sám se ukončí.
36
FUNKCE AUTOMATICKÉHO PLNĚNÍ
Celkové inženýrské řešení Daikin zajišťuje, že systém má již od instalace správnou
náplň chladiva bez ohledu na původní plánované požadavky. Tímto způsobem
je udržována optimální účinnost a výkon, a tím také perfektní komfort při
vytápění a chlazení.
Běžný způsob:
1.
2.
3.
4.
výpočet objemu chladiva pro doplnění
doplnění chladiva do jednotky
měření hmotnosti tlakové nádoby na chladivo
posouzení podle tlaku (zkušební provoz)
VRV
V případě VRV se však tyto 4 kroky vypouští, protože jednotku VRV lze naplnit potřebným množstvím chladiva automaticky tlačítkem
na PCB. Automatické plnění se samo ukončí, jakmile je potřebné množství chladiva v systému.
Jestliže teplota poklesne pod 20 °C*, je nutné manuální plnění.
* 10 °C pro tepelná čerpadla v chladných oblastech
* Tato funkce není k dispozici u tepelného čerpadla VRV s napojením na stylové vnitřní jednotky
POTRUBÍ PRO CHLADIVO
4 cestné potrubní spojky
Série VRV umožňuje vedení potrubí nejen zepředu, ale i zleva, zprava nebo
zespodu, což zvětšuje svobodu uspořádání systému.
Levá strana
Přední
strana
4 cestné potrubní
spoje
Pravá strana
Spodek
UNIFIKOVANÉ POTRUBÍ REFNET FIRMY DAIKIN
Unifikovaný systém potrubí Daikin REFNET je vyvinut speciálně za účelem jednoduché instalace.
Rozbočovač REFNET
Připojené izolátory
pro spoje REFNET
Použití potrubí REFNET v kombinaci s elektronickými expanzními ventily se navzdory
malému průměru trubek projeví dramatickým snížením nevyvážeností v průtoku chladiva
mezi vnitřními jednotkami.
Rozdělovač REFNET
Připojená izolace pro
rozdělovač REFNET
Rozbočovače a rozdělovače REFNET (obojí jako příslušenství) mohou omezit pracnost
instalace a zvyšují spolehlivost systému.
V porovnání s běžnými rozbočovači T, u kterých je distribuce chladiva daleko od optima,
rozbočovače Daikin REFNET byly konstruovány právě pro optimalizaci průtoku chladiva.
Rozbočovač REFNET
Rozbočovač T-kusem
Daikin Europe N.V. doporučuje používat výhradně potrubní systém Daikin REFNET.
37
MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
Modulární konstrukce dovoluje spojení jednotek do řad, s vynikající jednotností vzhledu.
Design venkovních jednotek je dostatečně kompaktní a umožňuje jejich dopravu na střechu budovy komerčním výtahem, což řeší
problém dopravy na místo, především pokud je nutno venkovní jednotku instalovat do každého patra.
SNADNÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE –
SYSTÉM “SUPER WIRING”
Zjednodušené zapojování
Systém Super Wiring se používá, protože dovoluje sdílené
využívání vodičů mezi vnitřními jednotkami, venkovními
jednotkami a centralizovaným řízením na dálku.
Tento systém usnadňuje zpětně propojit stávající systém
s centralizovaným dálkovým ovládáním jednoduše tím, že
se toto ovládání připojí na venkovní jednotku.
Díky systému bezpólového zapojení kabelů je nadále
nemožné zapojit něco nesprávně; a tím snížila se potřeba
času na instalaci.
Navíc mají venkovní jednotky vývody elektrického napájení
po straně a vpředu, což usnadňuje instalaci i údržbu a šetří
prostor při vzájemném propojení jednotek v řadě.
Kontrola křížení vedení
Funkce kontroly křížení vodičů dostupná u VRV®
je v průmyslu první svého druhu; varuje pracovníky
před chybami zapojení vnitřních jednotek (u kabelů
i potrubí). Tato funkce identifikuje a hlásí chyby v systému
rozsvícením či zhasnutím LED diody na kartách plošných
spojů u venkovních jednotek.
Funkce automatického nastavení adres
Umožňuje, aby propojení mezi venkovními a vnitřními jednotkami, stejně jako vedení skupinového řízení u vícenásobných vnitřních
jednotek, byla provedena bez nepříjemné nutnosti ručně nastavovat jejich adresy.
38
SNADNÝ SERVIS A SPLNĚNÍ PŘEDPISŮ PRO FLUOROVANÉ PLYNY
Intelligent Touch Manager umožňuje kontrolu prostoru s chladivem na dálku a v době, kdy vám to nejvíce vyhovuje. Nemusíte se
přemístit do místa instalace jednotky. Současně tak lépe uspokojíte zákazníka, protože nedochází k přerušení provozu klimatizace
v pracovní době.
Vzdálené nastavování data
a času kontroly náplně
chladiva...
Připojení vaší kanceláře
s lokalitou zákazníka přes
internet nebo 3G síť
Kromě dálkové kontroly lze tlačítkem na PCB desce přímo na místě instalace aktivovat funkci náplně chladiva.
Když se aktivuje kontrola náplně chladiva, jednotka se přepne do režimu chlazení a duplikuje určité referenční podmínky založené na
údajích v paměti. Výsledek ukazuje, jestli se vyskytly netěsnosti (únik chladiva).
Objem chladiva v celém systému se vypočítává z následujících údajů:
› Venkovní teplota
› Referenční teploty v systému
› Referenční teploty při tlaku
› Hustota chladiva
› Typy a počet vnitřních jednotek
Není dostupné u VRVIII-S nebo v kombinaci více připojených vnitřních jednotek RA, hydroboxů, …
SNADNĚJŠÍ SERVIS
Funkce vlastní diagnostiky
Tato funkce se ovládá tlačítkem na PCB desce, urychluje řešení problémů a měla by se používat při spouštění a při údržbě. Odpojené
termistory, vadné elektromagnetické ventily, funkční poruchy kompresorů, chyby v komunikaci atd. lze diagnostikovat velmi rychle.
U tepelných čerpadel VRV IV displej na venkovní
jednotce zjednodušuje servis ještě více díky:
› Snadnému načtení kódů závad
› Indikaci základních servisních parametrů umožňující
rychlou kontrolu základních funkcí
› Srozumitelné nabídce funkcí pro rychlé nastavení
v místě použití.
39
vzduchem
chlazené
technologie
VRV III
Moderní
3
4
2
1
1
›
›
›
2
40
KOMPRESOR SE STEJNOSMĚRNÝM RELUKTANČNÍM MOTOREM
Stejnosměrný reluktanční motor zajišťuje významné zvýšení efektivity v porovnání s klasickými střídavými motory řízenými
invertory, neboť současně využívá 2 formy točivého momentu (normální a reluktanční) k dosažení vysokého výkonu z malých
elektrických proudů.
Tento motor obsahuje výkonné neodymové magnety, které efektivně vytvářejí vysoký moment. Tyto magnety mají hlavní
podíl na energeticky úsporných charakteristikách motoru.
Mechanismus s vysokou tlakovou silou (VRV tepelné čerpadlo)
Zavedením vysokotlakého oleje se k interní síle přidává reaktivní síla pevného svitku, čímž se snižují tlakové ztráty. To vede
k vyšší účinnosti a bezkonkurenčně nízké hlučnosti.
SINUSOIDA STEJNOSMĚRNÉHO INVERTORU
Optimalizace křivky sinusové vlny vede k hladší rotaci motoru a zvýšené
efektivnosti jeho funkce.
Účinnost stejnosměrného motoru (porovnání
STEJNOSMĚRNÝ MOTOR VENTILÁTORU
s konvenčním motorem na střídavý proud)
100
Využití stejnosměrného motoru ventilátoru nabízí
podstatná vylepšení v oblasti provozní účinnosti ve srovnání
s klasickými střídavými motory, obzvláště pak při nízkých
otáčkách.
80
Účinnost (%)
3
Struktura motoru ventilátoru na stejnosměrný proud
60
40
Motor na střídavý proud
20
0
200
300
400
500
600
700
800
900 1 000
Otáčky motoru (ot/min)
4
Standardní výměník tepla
VÝMĚNÍK TEPLA E-PASS
Optimalizace cesty výměníku tepla zabraňuje přenosu tepla
z přehřáté plynové sekce do podchlazené kapalinové sekce –
to znamená efektivnější využití výměníku tepla.
VÝSTUP 45 °C
VSTUP 85 °C
Výměník tepla e-pass
VÝSTUP 45 °C
VSTUP 85 °C
55 °C
27 °C
27 °C
55 °C
27 °C
60 °C
27 °C
50 °C
27 °C
55 °C
27 °C
55 °C
37 °C
43 °C
VÝSTUP 45 °C
VÝSTUP 45 °C
5
FUNKCE I-DEMAND
Tento nově zavedený snímač proudu minimalizuje rozdíl mezi
skutečnou spotřebou energie a předem danou spotřebou.
Příkon (kW)
V režimu chlazení je vylepšen výměník tepla
kondenzátoru. To znamená vylepšení COP o 3 %.
8:00
12:00
16:00
20:00
Čas
41
vzduchem
chlazené technologie
VRV IV
Inovativní
VRV IV využívá všechny moderní technologie VRV III
a doplňuje je dalšími revolučními technologiemi,
čímž znovu definuje standard na trhu.
Všechny technologie nového VRV IV byly vyvinuty
v Evropě speciálně pro evropský trh.
6
6
7
Zjednodušené uvedení do
provozu a konfigurace díky
připojení k PC
9
7 segmentový LED indikátor
8
10
42
VRV KONFIGURÁTOR
Rychlá kontrola základních funkcí
a zobrazení chyb
7
PLYNEM CHLAZENÁ
PCB DESKA
9
Špičková spolehlivost
8
KOMPRESORY PLNĚ
OSAZENÉ INVERTORY
Možnost využití technologie
variabilní teploty chladiva
ČLÁNEK AKUMULUJÍCÍ
TEPLO
Jedinečná akumulace tepla
k odmrazení venkovní jednotky
při pokračujícím provozu vytápění
interiéru
10
4 STRANNÝ TEPELNÝ
VÝMĚNÍK SE 3 ŘADAMI
Zvýšená plocha přestupu tepla pro
zvýšení účinnosti
* U modelů 8,10,12 HP je tepelný výměník ze 2 řad
43
Tepelné
čerpadlo
Tepelné čerpadlo VRV IV
VRV IV = VRV + 3 REVOLUČNÍ FUNKCE
V čem spočívá nový standard? VRV vždy definovalo standardy: v minulosti, v současnosti a bude to
tak dělat i v budoucnu. Dnes VRV IV definuje nový standard celoroční účinnosti pro majitele budov,
uživatele prostor a instalační techniky.
Variabilní teplota chladiva
Přizpůsobte vaše VRV pro nejlepší celoroční účinnost a komfort: Pro vyšší účinnost
a komfort revoluční ovládání variabilní teploty chladiva automaticky přizpůsobuje
systém jednotlivým budovám a klimatickým požadavkům.
Nepřetržité vytápění tepelným
čerpadlem
Nový standard tepelné pohody: jedinečná
technologie nepřetržitého vytápění staví VRV
IV do pozice nejlepší alternativy k tradičním
systémům vytápění.
VRV konfigurátor
Software pro zjednodušené uvádění do
provozu, konfiguraci a přizpůsobení požadavkům
•
Zjednodušené uvádění do provozu: grafické
rozhraní pro nastavení konfigurace, uvedení
do provozu a načtení nastavení systému.
•
Snadnější servis: další indikátor sestávající
ze sedmi segmentů pro rychlou a snadnou
kontrolu základních funkcí a zobrazení chyb.
44
PŘIZPŮSOBTE VAŠE VRV PRO OPTIMÁLNÍ CELOROČNÍ ÚČINNOST A KOMFORT
•
•
•
Roční úspora nákladů až 28 %
Optimalizované sladění požadavků budovy s pohodou a účinností
Automatická úprava teploty chladiva zajišťuje spokojenost zákazníka
Daikin ukazuje cestu v oblasti celoroční účinnosti
Společnost Daikin je leaderem v odvětví díky uvedení nové řady VRV, která je plně ve shodě s energetickou strategií EU 20/20/20.
VRV IV je až o 28 % účinnější měřeno na ročním základě a při tom zlepšuje jedinečnou pohodu a flexibilitu Daikin.
Akční plán Evropské komise
Do roku
C02
-20%
MÉNĚ EMISÍ CO2 VE SROVNÁNÍ
S ROKEM 1990
+20%
2020
-20%
VÍCE OBNOVITELNÉ
VYUŽITELNÉ ENERGIE
MENŠÍ SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ
ENERGIE ve srovnání s BAU*
*Business As Usual
(obvyklý provoz)
Daikin je mezi prvními na trhu, kdo zveřejňuje údaje o celoroční účinnosti
Ačkoli není nová metoda výpočtu dosud známa, společnost Daikin již nyní uvádí hodnoty ESEER.
33_500-1 VRV4_Ad_english_Lettertype_Newspaper_V7_RZ.indd 1
18.04.12
ESEER
Hodnoty ESEER poskytují jasný přehled o chladicím výkonu systému VRV při částečném zatížení. Je tudíž možné odhadnout roční
spotřebu energie v režimu chlazení.
Hodnoty ESEER zveřejňované pro vzduchem chlazené systémy VRV umožňují srovnání pouze s jinými vzduchem chlazenými systémy;
při srovnání se vzduchem chlazenými chladicími jednotkami je třeba ještě připočíst příkon pomocných oběhových čerpadel.
1 ESEER: vzorec:
ESEER= 0,03* EERA + 0,33* EERB + 0,41* EERC + 0,23* EERD
podmínka
zátěž
teplota okolí
A
B
C
D
100 %
75 %
50 %
25 %
35 °CST
30 °CST
25 °CST
20 °CST
vnitřní teplotní podmínky: 19
°CMT/27 °CST
U chladicích jednotek je zohledňován venkovní příkon (kromě čerpadel a vnitřních jednotek …), u VRV
je zohledňován venkovní příkon (s výjimkou vnitřních jednotek).
45
Přizpůsobte vaše VRV pro nejlepší sezónní účinnost
V zájmu komfortu a účinnosti revoluční ovládání variabilní teploty chladiva (VRT) automaticky přizpůsobuje
vaše VRV individuálním potřebám vaší budovy a klimatizace. Drasticky se tím snižují provozní náklady.
Pomocí přednastavených režimů VRT technologie lze systém snadno přizpůsobit. Tyto režimy vám umožňují
přizpůsobit systém vámi požadovanému vyvážení komfortu a účinnosti.
S touto technologií společnost Daikin znovu vynalezla systém VRV. Podrobným zkoumáním základů tohoto
systému se nám podařilo zvýšit celoroční účinnost o 28 %!
Možné režimy:
Automatický režim
Režim vysoké citlivosti
(Výchozí nastavení na VRV IV)
Rychlá doba
reakce
Nejvyšší
účinnost
Rychlá doba
reakce
Dokonalé vyvážení: Špičková účinnost po
většinu roku. Rychlá reakce v nejteplejších
dnech
Základní režim (v současné době standard VRF)
Nejvyšší
účinnost
Špičková účinnost po celý rok
Rychlá doba
reakce
Nejvyšší
účinnost
Udržení nastavené teploty rychlou
reakcí na špičkové zatížení
Vliv přednastavených režimů na účinnost a rychlost reakce:
Automatický režim (Výchozí nastavení na VRV IV)
Režim vysoké citlivosti
Základní režim (v současné době standard VRF)
Zátěž
Zátěž
Zátěž
Objem chladiva (VRV)
Objem chladiva (VRV)
Objem chladiva (VRV)
Teplota chladiva (VRV)
Teplota chladiva (VRV)
Teplota chladiva (VRV)
Účinnost
Účinnost
Účinnost
Jedinečný automatický režim VRV přináší zvýšení celoroční účinnosti o 28 %
V automatickém režimu systém dosahuje maximální účinnosti po většinu roku a rychle reaguje v nejteplejších dnech. Zajišťuje
pohodu po celou dobu a při tom stále zvyšuje celoroční účinnost o 28 %.
Automatický režim
(Výchozí nastavení na VRV IV)
Automatický režim
(Výchozí nastavení na VRV IV)
Zátěž
Objem chladiva (VRV)
Teplota chladiva (VRV)
Účinnost
46
Rychlá doba
reakce
Nejvyšší
účinnost
Dokonalé vyvážení: Maximální
účinnost po většinu roku. Rychlá reakce
v nejteplejších dnech.
Jak je dosaženo tohoto zvýšení celoroční
účinnosti o 28 %?
V automatickém režimu systém nepřetržitě upravuje teplotu a objem
chladiva podle požadovaného jmenovitého výkonu a povětrnostních
podmínek.
Například v přechodném období, kdy není vyžadováno velké chlazení
a teplota v místnosti je blízko nastavené teploty, systém upraví teplotu
chladiva na vyšší úroveň, takže spotřeba energie je nižší. Dochází k velkým
úsporám v rámci celoroční účinnosti.
Přesně řiďte reakce vašeho systému v automatickém režimu
Dílčí režimy umožňují instalatérovi snadno jemně doladit způsob, jakým bude systém reagovat na změny teplot uvnitř i venku.
Výkonný
•
•
V případě potřeby posílení výkonu nad 100 %.
Teplota chladiva může při chlazení klesnout (nebo při vytápění stoupnout) pod (nad) nastavené minimum
(maximum pro vytápění).
Přednost je dána rychlosti reakce
Teplota chladiva klesá (při vytápění stoupá) rychle, aby byla v místnosti zachována nastavená teplota
Rychlý
•
Přednost je dána rychlosti reakce
Teplota chladiva klesá (při vytápění stoupá) rychle, aby byla v místnosti zachována nastavená teplota
Mírný
•
Dává přednost účinnosti
Teplota chladiva klesá (při vytápění stoupá) postupně. Přednost má účinnost systému před rychlostí reakce
Teplota chladiva
Cílová
T
Výkonový režim
Rychlý režim
Mírný režim
T 6 °C
T 3 °C
čas
47
NOVÝ STANDARD TEPELNÉ POHODY
•
•
Unikátní technologie nepřetržitého vytápění
Nejlepší alternativa k tradičním topným
systémům
VRV IV pro neustálou pohodu, i při odmrazování
VRV IV pokračuje ve vytápění, i když je v režimu odmrazování. To je ta nejlepší
odpověď na vnímané nevýhody použití tepelného čerpadla pro monovalentní
vytápění.
Tepelná čerpadla jsou pověstná vysokou energetickou účinností při vytápění,
ale při vytápění akumulují namrzající led a tento musí být pravidelně rozpouštěn
pomocí funkce odmrazování, při kterém se provozní cyklus obrací. To způsobuje
dočasný pokles teploty a sníženou pohodu uvnitř budovy.
novinka
Teplota
v místnosti
Odmrazování může trvat déle než 10 minut (v závislosti na velikosti systému)
a dochází k němu často při teplotách mezi -7 a +7 °C, kdy je vlhkost vzduchu
nejvyšší. Vlhkost namrzá na výměník a to může mít významný vliv na vnímání
úrovně komfortu uvnitř budovy.
Systém VRV IV změnil paradigma vytápění a dodává teplo i v průběhu odmrazování.
Tím se eliminuje pokles teploty uvnitř a neustále se udržuje tepelná pohoda.
VRV IV
Standardní VRF
ΔT
Čas
Jak to funguje?
Systém VRV IV obsahuje unikátní článek akumulující teplo, který je vyroben z materiálu, který mění skupenství. Tento článek dodává
energii pro rozmrazování venkovní jednotky, zatímco pokračuje vytápění a je udržována příjemná teplota uvnitř. Energie nutná pro
rozmrazování se do článku ukládá v průběhu běžného vytápění.
Výměník venkovní jednotky se odmrazuje ...
... energií uloženou v článku s akumulovaným teplem ...
... uvnitř se udržuje tepelná pohoda.
Jak funguje materiál měnící skupenství?
Materiál měnící skupenství (PCM) ukládá nebo uvolňuje energii, když se jeho skupenství mění z pevného na kapalné a z kapalného na pevné.
Obálka pouzdra
Teplota se zvyšuje
Materiál PCM tuhne,
tepelná energie se
uvolňuje do okolí
Materiál PCM v pevném stavu
Obálka pouzdra
Teplota klesá
Materiál PCM v tekutém stavu
Funkce nepřetržitého topení je dostupná pouze u jednotek RYYQ-T.
48
Když materiál
PCM absorbuje
tepelnou energii,
rozpouští se
SOFTWARE VRV KONFIGURÁTOR
•
•
•
Uvedení do provozu trvá kratší dobu
Řídí více systémů naprosto stejným způsobem
Zobrazení výchozího nastavení systému
Zjednodušené uvádění do provozu
VRV konfigurátor je zdokonalené softwarové řešení, které pomáhá snadné konfiguraci
systému a jeho uvedení do provozu:
•
•
•
strávíte méně času na střeše při konfigurování venkovní jednotky
několik systémů umístěných v různých místech může být řízeno naprosto stejným
způsobem, což zjednodušuje uvádění do provozu pro významné zákazníky
snadné načtení výchozích nastavení venkovní jednotky
Snadnější servis
Displej venkovní jednotky umožňuje rychlé nastavení v místě použití a snadné
zobrazení chyb spolu se zobrazením provozních parametrů pro kontrolu základních
funkcí.
Indikátor sestávající ze sedmi segmentů šetří čas:
•
•
•
snadno čitelná zpráva o chybách
rychlá kontrola základních funkcí díky zobrazení hlavních provozních parametrů
srozumitelná nabídka funkcí pro rychlé nastavení v místě použití
Zjednodušené uvádění
do provozu
Zobrazení výchozího
nastavení systému
49
ŠIROKÝ SORTIMENT VNITŘNÍCH JEDNOTEK MOŽNOST KOMBINACE VRV SE STYLOVÝMI
VNITŘNÍMI JEDNOTKAMI (DAIKIN EMURA, NEXURA, ...)
FXSQ-P
Vnitřní jednotka VRV
FXFQ-A
Vnitřní jednotka VRV
FTXG-JA
FVXG-K
BPMKS967B2
Připojitelné vnitřní jednotky
TŘÍDA VÝKONU 20
TŘÍDA VÝKONU 25
TŘÍDA VÝKONU 35
FTXG25JW
FTXG25JA
FTXG35JW
FTXG35JA
FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K
Nexura – Parapetní jednotka
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
Parapetní jednotka
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
Jednotka typu Flexi
FLXS25B
FLXS35B
FLXS50B
Daikin Emura – Nástěnná
jednotka
Nástěnná jednotka
FTXS20K
TŘÍDA VÝKONU 42
TŘÍDA VÝKONU 50
FTXS42K
FTXS50K
K připojení vnitřní jednotky RA k VRV IV je nutný BPMKS box
Lepší využití prostoru
Malé potrubí chladiva zabírá méně místa v šachtách a stropech,
ponechává maximum místa ke komerčnímu využití.
Pokud nejsou splněny všechny podmínky, může být rozdíl výšek menší.
50
90 m max.
165 m Skutečná délka potrubí
Za první větví potrubí může být rozdíl mezi největší a nejmenší
délkou potrubí maximálně 40 m za předpokladu, že největší délka
potrubí je nejvýše 90 m.
40 m (90 m1) Výškový rozdíl mezi vnitřními
a venkovními jednotkami
VRV IV nabízí prodlouženou délku potrubí na 165 m (190 m
ekvivalentní délky) s celkovou délkou potrubního systému
1 000 m. Při připojení hydroboxů, vnitřních jednotek RA nebo
vzduchotechnických jednotek platí omezení.
30 m Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
Rozdíl výšky mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 90 m (pozn. 1)
v případě umístění venkovních jednotek nad nebo pod vnitřními.
Rozdíl výšky vnitřních jednotek byl zvýšen na až 30 m.
TŘÍDA VÝKONU 60
TŘÍDA VÝKONU 71
FTXS60G
FTXS71G
FTXG50JW
FTXG50JA
FLXS60B
VRV IV s nepřetržitým vytápěním: RYYQ-T
SPECIFIKACE
VRV IV bez nepřetržitého vytápění: RXYQ-T
VENKOVNÍ SYSTÉM
RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Výkonová řada
HP
8
10
12
14
16
18
20
Chladicí výkon Jmen.
kW
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
50,0
56,0
Topný výkon
Jmen.
kW
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
56,0
63,0
Chlazení Jmen.
kW
5,2
7,29
8,98
11,0
13,0
14,7
18,5
Příkon - 50 Hz
Vytápění Jmen.
kW
5,5
7,38
9,10
11,2
12,8
14,4
17,0
EER
4,30
3,84
3,73
3,64
3,46
3,40
3,03
1
1
1
1
1
1
7,20
6,96
6,83
6,50
6,38
5,67 1
ESEER
7,53
COP
4,55
4,27
4,12
4,02
3,91
3,89
3,71
212
262
302
342
392
432
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
172
Min.
100
125
150
175
200
225
250
Vnitřní
Jmen.
200
250
300
350
400
450
500
připojení
Max.
260
325
390
455
520
585
650
mm
1 685x930x765
1 685x1 240x765
Rozměry
Jednotka VxŠxH
Hmotnost
Jednotka
kg
261
268
364
398
Hladina akustického výkonu Chlazení Jmen.
dBA
78
79
81
86
88
Hladina akustického tlaku Chlazení Jmen.
dBA
58
61
64
65
66
Chlazení Min.~Max.
°CST
-5~43
Provozní
rozsah
Vytápění Min.~Max.
°CMT
-20~15,5
Chladivo
Typ
R-410A
Kapalina Vnější průměr
mm
9,52
12,7
15,9
Plyn
Vnější průměr
mm
19,1
22,2
28,6
Připojovací
3
Délka potrubí Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max. m
165
rozměry
Celková délka potrubí Systém Skutečná m
1 000 3
3
Rozdíl úrovní Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. m
90 Venkovní jednotka v nejvyšší poloze / 90 3 Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V
3N~/50/380-415
Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
20
25
32
40
50
(1) Hodnota AUTOMATIC ESSER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV, je vzata do úvahy funkcionalita zdokonalené úspory energie (ovládání variabilní teploty chladiva) (2). Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu
vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % <= CR <= 130 %). (3) Podrobnosti jsou uvedeny v technických specifikacích.
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T
Venkovní jednotka modul 1
RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Venkovní jednotka modul 2
RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T
Výkonová řada
HP
22
24
26
28
30
32
34
36
Chladicí výkon Jmen.
kW
61,5
67,4
73,5
78,5
83,5
90,0
95,0
101,0
Topný výkon
Jmen.
kW
69,0
75,0
82,5
87,5
93,5
100,0
106,0
113,0
Chlazení Jmen.
kW
16,3
18,2
20,0
22,0
23,7
26,0
27,7
31,5
Příkon - 50 Hz
Vytápění Jmen.
kW
16,5
18,3
20,3
21,9
23,5
25,6
27,2
29,8
EER
3,77
3,70
3,68
3,57
3,52
3,46
3,43
3,21
6,81 1
6,89 1
6,69 1
6,60 1
6,50 1
6,44 1
6,02 1
ESEER
7,07 1
COP
4,18
4,10
4,06
4,00
3,98
3,91
3,90
3,79
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
472
522
56 2
602
64 2
Min.
275
300
325
350
375
400
425
450
Vnitřní připojení
Jmen.
550
600
650
700
750
800
850
900
Max.
715
780
845
910
975
1 040
1 105
1 170
Kapalina Vnější průměr
mm
15,9
19,1
Plyn
Vnější průměr
mm
28,6
34,9
41,3
Venkovní jedn.
Délka
3
Max.
m
165
potrubí
Připojovací
- Vnitřní jedn.
rozměry
Celková
1 000 3
délka potrubí Systém Skutečná m
Rozdíl
Venkovní jedn.
m
90 3 Venkovní jednotka v nejvyšší poloze / 90 3 Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
výšky
- Vnitřní jedn.
Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
63
80
(1) Hodnota AUTOMATIC ESSER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla. je vzata do úvahy funkcionalita zdokonalené úspory energie (ovládání variabilní teploty chladiva) (2) Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu
vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % <= CR <= 130 %) (3) Podrobnosti jsou uvedeny v technických specifikacích.
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T
Venkovní jednotka modul 1
RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Venkovní jednotka modul 2
RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Venkovní jednotka modul 3
Výkonová řada
HP
Chladicí
Jmen.
kW
výkon
Topný výkon Jmen.
kW
Chlazení Jmen.
kW
Příkon - 50 Hz
Vytápění Jmen.
kW
EER
ESEER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Min.
Vnitřní připojení
Jmen.
Max.
Kapalina Vnější průměr
mm
Plyn
Vnější průměr
mm
Venkovní jedn. Max. m
Délka
Připojovací
- Vnitřní jedn.
potrubí
rozměry
Celková délka Systém Skutečná m
potrubí
Rozdíl
Venkovní jedn.
m
úrovní
- Vnitřní jedn.
Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
RYMQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
38
40
42
44
46
48
50
52
54
106,0
112,0
118,0
124,0
130,0
135,0
140,0
145,0
150,0
120,0
125,0
132,0
138,0
145,0
150,0
156,0
162,0
168,0
33,3
33,0
35,0
34,7
37,0
36,8
3,51
6,60 1
3,94
64 2
575
1 150
1 495
19,1
41,3
39,0
38,4
3,46
6,50 1
3,91
40,7
40,0
3,44
6,46 1
3,90
42,4
41,6
3,42
6,42 1
3,89
44,1
43,2
3,40
6,38 1
3,89
600
1 200
1 560
625
1 250
1 625
650
1 300
1 690
675
1 350
1 755
31,0
29,9
3,42
6,36 1
4,01
30,9
3,61
6,74 1
4,05
6,65 1
4,00
6,62 1
3,98
475
950
1 235
500
1 000
1 300
525
1 050
1 365
550
1 100
1 430
3,54
165 3
1 000 3
90 3 Venkovní jednotka v nejvyšší poloze / 90 3 Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
100
125
51
1 345 mm
1 685 mm
Tepelné čerpadlo
VRVIII-S –
optimalizovaný návrh
pro malé výkony
OBJEM
Snížení
o přibl.
70 %
PŘÍNOSY
(8 HP)
765 mm
Konstrukce pro úsporu místa
VRVIII-S je užší a kompaktnější, což šetří spoustu místa
potřebného k instalaci.
PŮDORYS
Snížení
o přibl. 60 %
320 mm
900 mm
(4, 5, 6 HP)
930 mm
COP a EER pro RXYSQ4
Vysoké hodnoty COP
Důležitým rysem VRVIII-S je výjimečná energetická
účinnost. Systém díky rafinovaným součástem
a funkcím dosahuje vysokých COP při chlazení
i vytápění.
Chlazení
3,99 1
4,56 2
Vytápění
0
1
2
1
2
3
4
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplotě: 35 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, venkovní teplotě: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m
52
5
Široká škála vnitřních jednotek
Lze připojit buď vnitřní jednotky VRV nebo stylové vnitřní jednotky, jako např. Daikin Emura, Nexura, …
FCQG-F
FVXS-F
FTXG-JW
BPMKS967B3
BPMKS967B2
FTXS-G
FBQ-C
FTXG-JA
FVX
FV
FVX
FVXG
VXG
XG-KK
FVXG-K
BPMKS967B2
FXSQ-P
FXFQ-A
FXLQ-P
FXLQ-P
FXSQ-P
X2Q-A
FX2Q-A
FXAQ-P
* Vnitřní jednotky VRV a stylové vnitřní jednotky nelze kombinovat.
Model
Kazetová jednotka s kruhovým
výdechem (vč. funkce
samočištění2)
FCQG-F
PODSTROPNÍ
JEDNOTKA
novinka
PARAPETNÍ JEDNOTKA
novinka
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
JEDNOTKA DO PODHLEDU
novinka
Typ
Název
výrobku
KAZETOVÁ
JEDNOTKA PRO
STROPNÍ MONTÁŽ
PŘIPOJITELNÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY
Kazetová jednotka s plochým
dekoračním panelem
FFQ-C
Jednotka do podhledu (malá)
FDBQ-B
Jednotka do podhledu - nízká
FDXS-F
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým
řízením
FBQ-C
Daikin Emura
Nástěnná jednotka
Jmenovitý výkon
15
20
25
35
42
50
60
71
FTXG-JA/JW
Nástěnná jednotka
CTXS-K
FTXS-K
Nástěnná jednotka
FTXS-G
Podstropní jednotka
FHQ-C
Parapetní jednotka Nexura
FVXG-K
Parapetní
FVXS-F
Jednotka typu Flexi
FLXS-B
1 Je potřebný dekorační panel BYCQ140CG + BRC1E51A
53
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
50 m Rozdíl úrovně mezi vnitřními a venkovními jednotkami
VRVIII-S podporuje velkou délku potrubí až do 150 m1
(ekvivalentní délka potrubí 175 m), celková délka potrubí
300 m. Pokud je venkovní jednotka instalována nad
vnitřními, rozdíl výšky může být maximálně 50 m2.
Tyto velmi štědré hodnoty umožňují nejrůznější provedení
systémů.
150 m Skutečná délka potrubí
Pokud je připojení provedeno k vnitřním
jednotkám VRV
Poznámky:
1
40 m při instalaci venkovní jednotky pod vnitřními.
2
Maximální délka potrubí mezi vnitřní jednotkou a první větví je 40 m.
Největší délka potrubí za prvním větví je 40 m.
Rozdíl výšek mezi venkovní a vnitřní jednotkou nebo BP
boxem je maximálně 40 m.
70 m max.
Minimální délka potrubí mezi venkovní jednotkou a první
větví je 5 m. Minimální délka potrubí mezi BP boxem
a vnitřní jednotkou je 2 m, maximální délka je 15 m.
15 m Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami
Připojení tepelného čerpadla VRV ke stylovým vnitřním
jednotkám umožňuje celkovou délku potrubí 135 m.
(Celková délka potrubí ≤ 55 m (mezi venkovní jednotkou
a BP boxem) + Celková délka potrubí větví ≤ 80 m (mezi BP
boxem a vnitřní jednotkou).
5 m minimální délka
40 m Rozdíl úrovně mezi vnitřními a venkovními jednotkami
Pokud připojujete stylové vnitřní jednotky
(“Super-Multi-Plus system”)
2 m minimální délka
15 m maximální délka
54
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
3
2
1
Super aero mřížka
2
Hladký zvonovitý vstup vzduchu a spirálový
ventilátor Aero
1
Spirálově tvarovaná žebra jsou směrována rovnoběžně
s výstupním proudem, což minimalizuje turbulenci a hluk.
Špičky lopatek spirálového ventilátoru Aero
Tyto rysy značně snižují hluk. Vodítka přidaná ke zvonovitému
ústí omezují turbulenci protékajícího vzduchu nasávaného
ventilátorem.
Spirálový ventilátor Aero využívá lopatky se zakřivenými
hranami, což dále snižuje turbulenci.
Klasický
Novinka
Vzduch unikající z hran je nasáván zakřivenými hranami lopatek, což snižuje
celkovou turbulenci.
3
Obvod e-Bridge
Brání nahromadění kapalného chladiva v kondenzátoru. To za všech podmínek zvyšuje využití plochy kondenzátoru a tím zvyšuje
energetickou účinnost. Vyšší odpařovací kapacita díky nově vyvinutému chladicímu okruhu, okruhu SCe-bridge, který před cyklus
expanze přidává přechlazení. Využitím tohoto okruhu výrazně roste COP při chlazení i vytápění.
Aktuální
odpařovací
kapacita
Odpařovací kapacitu
lze zvýšit zařazením
přechlazování těsně před
elektronický expanzní ventil.
Okruh SCe- bridge zlepšuje
COP v režimu chlazení
i vytápění
Odpařovací kapacita byla zlepšena použitím okruhu
SCe-Bridge.
Okruh SCe-Bridge
55
SPECIFIKACE
VRVIII-S tepelné čerpadlo – jednofázové (P8V1), třífázové (P8Y1)
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor
Typ
Průtok vzduchu Chlazení Jmen.
Vytápění Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Jmen.
akustického tlaku Vytápění
Jmen.
Kompresor
Typ
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Náplň
Regulace
Okruhy
Množství
Chladicí olej
Typ
Objem náplně
Připojovací
Kapalina
Typ
rozměry
Vnější průměr
Plyn
Typ
Vnější průměr
Odvod kondenzátu Vnější průměr
Délka potrubí
OU - BP Celkem
BP - IU Max. / Celkem
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CST
°CMT
kg
l
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
RXYSQ4P8V1
4
12,6 1
14,2 2
3,24
3,12
3,89
4,55
8 6 / 8 7
50
100
130
RXYSQ5P8V1
5
14,0 1
16,0 2
3,51
3,86
3,99
4,15
10 6 / 9 7
62,5
125
162,5
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
6
4
5
6
15,5 1
12,6 1
14,0 1
15,5 1
18,0 2
14,2 2
16,0 2
18,0 2
4,53
3,33
3,61
4,66
4,57
3,21
3,97
4,70
3,42
3,78
3,88
3,33
3,94
4,42
4,03
3,83
12 6 / 9 7
8 6 / 8 7
10 6 / 9 7
12 6 / 9 7
70
50
62,5
70
140
100
125
140
182
130
162,5
182
1 345 x 900 x 320
120
Ventilátor oběžného kola
106
102
105
102
105
66
67
69
66
67
69
50
51
53
50
51
53
52
53
55
52
53
55
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5~46
-20~15,5
R-410A
4,0
Pojistný ventil
1
Daphne FVC68D
1,5
Rozlisované připojení
9,52
Hrdlový spoj (VRV) / Pájený spoj (RA)
Pájený spoj
Hrdlový spoj (VRV) / Pájený spoj (RA)
Pájený spoj
15,9 6 / 19,1 7
15,9 6 / 19,1 7
19,1
15,9 6 / 19,1 7
15,9 6 / 19,1 7
19,1
26x3
55 7
15 7/607
15 7/80 7
15 7/90 7
15 7/60 7
15 7/80 7
15 7/90 7
300 6 / 115 7
300 6 / 135 7
300 6 / 145 7
300 6 / 115 7
300 6 / 135 7
300 6 / 145 7
1N~ / 50 / 220-240
3N~/50/380-415
32,0
16,0
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5 m ; výškový rozdíl: 0 m (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m ; výškový rozdíl: 0 m
(3) V případě připojení vnitřních jednotek VRV® (4) V případě připojení vnitřních jednotek RA (5) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). (6) EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní
nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a <= 75 A v každé fázi
56
Tepelné čerpadlo VRV optimalizované
pro vytápění (VRVIII-C)
PŘÍNOSY
COP jednotky 10 HP
Vysoké hodnoty COP při nízkých
venkovních teplotách
4,00
COP
3,00
Využití technologie dvoustupňové komprese vede k vyšším
energetickým úsporám při nízkých venkovních teplotách,
přičemž topný faktor (COP) je při venkovní teplotě -10 °C vyšší
než 3,0 (až 3,8 u jednotky 10 HP). Roční náklady na energii jsou
tudíž mnohem nižší než u standardních tepelných čerpadel.
2,00
n
dard
Stan
lo
rpad
é če
eln
í tep
1,00
0,00
-25
-20
-15
-10
-5
Venkovní teplota (°CMT)
0
Vytápění
VRV III-C
+43 °CST
40
30
venkovní teplota
VRVIII-C je první systém na trhu, který má standardně provozní
rozsah s venkovní teplotou pod -25 °CMT při vytápění a přitom
může zajistit chlazení při venkovní teplotě pod -5 °CST.
20
VRV III-C
+15, 5 °CMT
10
Chlazení
50
Široký provozní rozsah vytápění
5
VRV
+43 °CST
VRV
+15, 5 °CMT
10
-5
-5 °CST
-5 °CST
-10
-15
-20 °CMT
-20
-25 °CMT
-25
Topný výkon venkovní jednotky 10 HP
Stabilní topný výkon
(kW) 35
topný výkon
30
VRVIII-C podává stabilní topný výkon, dokonce i při nízkých
venkovních teplotách, a to z něj činí systém vhodný pro vytápění
jediným zdrojem tepla. Topný výkon je 130 % v porovnání
s topným výkonem standardního VRV za podobných podmínek
25
20
Standardní tepelné čerpadlo
15
10
5
0
-25
-20
-15
-10
-5
Venkovní teplota (°CMT)
0
5
10
57
Vysoká rychlost zahřívání
Doba zahřívání je dramaticky snížena, zejména při nízkých venkovních teplotách. Doba nutná k tomu, aby výstupní teplota tepelného
výměníku ve vnitřní jednotce dosáhla 40 °C, byla zkrácena o 50 %.
°C
Spuštění provozu vytápění
60
50
30
30
25
20
10
20
Vnitřní teplota °C
Výstupní teplota (°C)
40
Vnitřní teplota tepelného výměníku VRVIII-C
Standardní tepelné čerpadlo
0
Vnitřní teplota na tepelném výměníku, standardní tepelné čerpadlo
Vnitřní teplota VRVIII-C
50 % snížení
-10
15
Vnitřní teplota, standardní tepelné čerpadlo
-20
-5
0
5 6
10
Uplynulý čas (min)
14 15
* Data z provozního testu v Japonsku s jednotkou 14 HP
(město Akita, leden 2006)
20
Krátká doba odmrazování
Doba potřebná k odmrazení je zkrácena na 4 minuty – to je méně než polovina oproti standardnímu systému VRVIII (10 minut).
To vede ke stabilnější teplotě v interiéru a výrazně zlepšené úrovni komfortu.
* Data z provozního testu v Japonsku s jednotkou 10 HP (město Akita, leden 2006)
Vzdálenost mezi venkovní jednotkou a funkční jednotkou by měla
být maximálně 10 m (ekvivalentní délka potrubí 13 m).
Za první větví potrubí může být rozdíl mezi největší a nejmenší
délkou potrubí maximálně 40 m za předpokladu, že největší
délka potrubí je nejvýše 90 m.
58
90 m max.
V případě, že je venkovní jednotka umístěna pod vnitřní jednotkou,
je výškový rozdíl 40 m.
15 m Výškový rozdíl mezi vnitřními
jednotkami
V případě, že je venkovní jednotka umístěna nad vnitřní jednotkou,
výškový rozdíl je 50 m.
165 m Skutečná délka potrubí
VRVIII-C nabízí prodlouženou délku potrubí 165 m (ekvivalentní
délka potrubí 190 m) s celkovou délkou potrubí v systému
500 m.
50 m Rozdíl úrovně mezi vnitřními a venkovními jednotkami
Flexibilní konstrukce potrubí
JEDINEČNÉ TECHNOLOGIE
Dvoustupňová komprese
Technologie dvoustupňové komprese umožňuje vytváření vyšších tlaků v systému, čímž dochází ke zvětšení topného výkonu při
nízkých venkovních teplotách. Druhý kompresor s invertorem (umístěný ve funkční jednotce) je navržen speciálně pro vyšší tlaky.
Poté, co dojde k výměně tepla ve vnitřní jednotce, oddělí se na separátoru plyn od kapaliny. Tím se umožní rekuperace chladiva
v plynném skupenství a jeho přímý přenos na vysokotlaký kompresor.
Topný výkon
Vysoká
Vstřikování kapaliny
Odlučovač plynu
a kapaliny
Střed
Tlak
Vstřikování plynu
Nízká
Výkon výparníku
Příkon
Entalpie
59
SPECIFIKACE
VRV tepelné čerpadlo optimalizované pro vytápění
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Funkční jednotka
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení
Min./Jmen./Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Max./Jmen.
Připojovací
Kapalina
Typ/vnější průměr
rozměry
Plyn
Typ/vnější průměr
Vyrovnání oleje Vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní Venkovní
jedn. jednotka
Vnitřní v nejvyšší poloze
jedn.
/ vnitřní jednotka
v nejvyšší
poloze
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
RTSYQ10PA
RTSYQ14PA
RTSYQ16PA
RTSYQ20PA
RTSQ10PA
RTSQ14PA
-
RTSQ16PA
RTSQ8PA
RTSQ12PA
10
28,0 1
31,5 2 / 28,0 3
7,90 1
7,78 2 / 8,18 3
3,54 1
4,05 2 / 3,42 3
21
125/250/325
14
40,0 1
45,0 2 / 40,0 3
12,6 1
11,4 2 / 12,8 3
3,17 1
3,95 2 / 3,13 3
30
175/350/455
16
45,0 1
50,0 2 / 45,0 3
14,9 1
13,0 2 / 15,0 3
3,02 1
3,85 2 / 3,00 3
34
200/400/520
20
56,0 1
63,0 2 / 55,9 3
15,4 1
15,4 2 / 18,7 3
3,64 1
4,09 2 / 2,99 3
43
250/500/650
62/60
Pájený spoj/9,52
Pájený spoj/22,2
63/61
BTSQ20PY1
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
mm
m
m
m
m
65/63
Pájený spoj/12,7
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/15,9
-
19,1
165
90 (8)
500
50/40
m
A
15
25
35
40
50
(1) Chlazení: Vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m; délka k funkční jednotce: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 5 jednotek (2) Vytápění: Vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní
teplota 7 °CST, 6 °CMT; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m; délka k funkční jednotce: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 5 jednotek (3) Vytápění: Vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota -10 °CMT; ekvivalentní délka potrubí:
7,5 m; výškový rozdíl 0 m; délka k funkční jednotce: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 5 jednotek (4) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). (5) Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka
MODUL VENKOVNÍ JEDNOTKY
Rozměry
Hmotnost
Výměník tepla
Typ ventilátoru
Ventilátor - průtok vzduchu
Externí statický
tlak ventilátoru
Kompresor
Kompresor 2
Kompresor 3
Provozní rozsah
BTSQ20P
Jednotka Výška x Šířka x Hloubka
Jednotka
Typ
mm
kg
Chlazení
Max.
m³/min
Pa
Typ
Typ
Typ
Chlazení
Jmen.
RTSQ8PA
1 570 x 460 x 765
110
-
205
185
-
°CST
°CST
°CMT
Vytápění
Typ
Náplň
kg
Regulace
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
Chladivo
60
20
RTSQ12PA
257
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
200
RTSQ14PA
RTSQ16PA
1 680 x 1 240 x 765
338
344
233
239
78
-
Min.
Max.
Min.~Max.
RTSQ10PA
1 680 x 930 x 765
9,4
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5
43
-25~15,5
R-410A
10,5
10,9
11,7
Elektronický expanzní ventil
3~/50/380-415
25
35
40
Tepelné čerpadlo
VRV CLASSIC - RXYCQ-A
PŘÍNOSY
›
›
›
›
›
Pro projekty se standardními požadavky na chlazení a vytápění
Hodí se do jakékoli budovy s možnou instalací uvnitř (vysoký externí statický
tlak až 78,4 Pa). Výhody vnitřní instalace jsou: kratší potrubí, nižší náklady na
instalaci, zvýšená účinnost a estetický vzhled
Schopnost kontrolovat každou zónu individuálně udržuje provozní náklady na
systém VRV na absolutním minimu
Rozvrhněte své náklady na instalaci montáží ve fázích
Lze připojit ke všem standardním vnitřním jednotkám VRV, řídicím systémům
a větrání
SPECIFIKACE
RXYCQ10-12A
Chlazení a vytápění
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
m
m
m
Hz/V
RXYCQ8A
8
20,0
22,4
6,60
5,90
3,03
3,86
161
100
200
2401
1 680x635x765
159
78
58
15,9
RXYCQ10A
RXYCQ12A
RXYCQ14A
RXYCQ16A
RXYCQ18A
10
12
14
16
18
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
28,00
33,6
37,5
44,8
50,4
6,74
8,77
11,4
12,9
15,0
7,00
8,62
9,74
11,8
13,8
3,71
3,42
3,07
3,10
3,00
4,00
3,90
3,85
3,80
3,65
201
24
28
32
36
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
3001
360
420
480
540
1 680x930x765
1 680 x 1 240 x 765
187
240
316
81
86
59
61
61
64
65
-5~43
-20~15
R-410A
9,52
12,7
19,1
22,2
28,6
28,6
28,6
135
300
30 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/380-415
RXYCQ20A
20
50,0
56,0
17,8
16,0
2,81
3,50
40
250
500
600
324
88
66
15,9
28,6
(1) Poměr připojení je 50 až 120 %. Jsou připojeny pouze jednotky FXFQ20, 25; maximální poměr připojení je 100 %
61
Zpětné získávání
tepla
NEPŘETRŽITÉ VYTÁPĚNÍ BĚHEM ODMRAZOVÁNÍ
Zajišťuje nejvyšší úroveň komfortu během odmrazování a návratu oleje
Přínosy systému
›
Vysoké pohodlí
Žádné ochlazení během odmrazování a vracení oleje
Žádné velké výkyvy teploty v místnosti
› Vyšší integrovaný topný výkon (vnitřní jednotky pokračují v dodávce tepla)
Nepřetržité topení během odmrazování přináší vyšší integrovaný topný výkon a mnohem lepší úroveň komfortu pro
uživatele.
* K dispozici pouze u multikombinací se zpětným získáváním tepla (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)
-
VRVIII zpětné získávání tepla
2
3
1
Odmrazování se provádí vždy
jen na 1 venkovním výměníku
Nepřetržité topení
(snížený výkon)
Plný topný výkon
62
INDIVIDUÁLNÍ KOMFORT DÍKY VRVIII BS
BOXU
Systém umožňuje individuální přepínání vnitřních jednotek
z chlazení na vytápění a obráceně. To znamená, že všechny
vnitřní jednotky, které nejsou přepnuty, pokračují a během
tohoto procesu dále vytvářejí optimální komfort pro uživatele.
BS box je v zájmu maximální flexibility, zrychlení instalace
a optimalizace nákladů dodáván v samostatné verzi i jako
multikombinace.
VRVIII zpětné získávání tepla
Při použití VRVIII BS boxu mohou ostatní vnitřní jednotky
pokračovat ve vytápění, zatímco vybrané vnitřní jednotky se
přepnou z chlazení na vytápění.
VENTILÁTOR
VYP
TEPLÝ
START
90 m max.
15 m Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami
165 m Skutečná délka potrubí
VRV nabízí prodlouženou délku potrubí na 165 m (190 m
ekvivalentní délky) s celkovou délkou potrubního systému
1 000 m.
V případě, že je venkovní jednotka umístěna nad vnitřní jednotkou,
je výškový rozdíl standardně 50 m. Může být zvětšen na 90 m1.
V případě, že je venkovní jednotka umístěna pod vnitřní jednotkou,
je výškový rozdíl standardně 40 m. Jsou možné výškové rozdíly až
do max. 90 m1.
Za první větví potrubí může být rozdíl mezi největší a nejmenší
délkou potrubí maximálně 40 m za předpokladu, že největší
délka potrubí je nejvýše 90 m.
40 m (90 m1) Výškový rozdíl mezi vnitřními
a venkovními jednotkami
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
1
Více informací získáte u svého místního prodejce Daikin.
Rozdělovače BS (BS boxy) se neberou v úvahu, protože jejich montáž návrh potrubí
neovlivňuje.
1
63
Kombinace VRVIII pro zpětné získávání
tepla při malých rozměrech
SPECIFIKACE
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Výměník tepla
Typ
Ventilátor
Typ
Průtok vzduchu Chlazení Jmen.
Externí statický tlak
Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Kompresor
Typ
Kompresor 2
Typ
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Náplň
Regulace
Připojovací
Kapalina
Typ
rozměry
Vnější průměr
Plyn
Typ
Vnější průměr
Výtlak plynu
Typ
Vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Venkovní jednotka
v nejvyšší poloze
/ vnitřní jednotka
v nejvyšší poloze
HP
kW
kW
kW
kW
REYQ8P9
8
22,4 1
25,0 2
5,20
5,71
4,31
4,38
17
100
200
260
REYQ10P8
10
28,0 1
31,5 2
7,09
7,38
3,95
4,27
21
125
250
325
mm
kg
REYQ14P8
14
40,0 1
45,0 2
11,4
11,0
3,51
4,09
30
175
350
455
331
m³/min
Pa
dBA
dBA
190
78
58
°CST
°CMT
kg
REYQ12P9
12
33,5 1
37,5 2
8,72
8,84
3,84
4,24
26
150
300
390
1 680x1 300x765
10,3
mm
REYQ16P8
16
45,0 1
50,0 2
14,1
12,8
3,19
3,91
34
200
400
520
339
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
210
80
60
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-20 (15) / -5~43
-20~15,5
R-410A
10,6
10,8
Pojistný ventil (elektronický typ)
Pájený spoj
9,52
235
240
83
62
84
63
11,1
12,7
Pájený spoj
mm
19,1
22,2
28,6
Pájený spoj
mm
m
m
m
m
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
m
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
15,9
19,10
22,2
165
90 (8)
1 000
50/40
15
3~/50/380-415
20
25
40
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (3)
MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). (4) V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k napájení s hodnotou
Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc (5) EN/IEC 61000-3-11: Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím <= 75 A (6) EN/IEC
61000-3-12: Evropské / mezinárodní technické normy stanovující limity pro harmonické proudy vznikající v zařízeních připojených k veřejné elektrorozvodné síti NN se vstupním proudem >16 A a <=75 A v jedné fázi (7) Nastavení technického chlazení,
více informací viz instalační příručka (8) Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka
64
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení
Min./Jmen./Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Typ/vnější průměr
rozměry
Plyn
Typ/vnější průměr
Výtlak plynu
Typ/vnější průměr
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
mm
Vyrovnání oleje Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Venkovní jednotka
Rozdíl úrovní
v nejvyšší poloze
/ vnitřní jednotka
v nejvyšší poloze
Proud - 50 Hz
mm
m
m
m
m
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
m
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení
Min./Jmen./Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Vyrovnání oleje Vnější průměr
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní Venkovní jednotka
v nejvyšší poloze /
jedn. vnitřní jednotka
Rozdíl úrovní Vnitřní
v nejvyšší
jedn.
poloze
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
19,1
165
90 (18)
1 000
50/40
45
REYQ38P8
REMQ10P8
REMQ12P8
REYQ40P8
REMQ12P8
38
107 1
119 2
31,2
30,0
3,43
3,96
40
112 1
125 2
33,4
31,8
3,35
3,93
70
REYQ42P8
REMQ10P8
80
REYQ44P8
REMQ12P8
REMQ16P8
REYQ46P8
REMQ14P8
REYQ48P8
REMQ16P8
REMQ16P8
44
124 1
138 2
38,0
35,2
3,26
3,92
46
130 1
145 2
40,8
37,1
3,18
3,90
48
150 2
42,6
38,7
3,16
3,87
64
REMQ16P8
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
mm
mm
m
m
34
95,4 1
107 2
26,9
26,3
3,55
4,07
36
101 1
1132
29,1
28,1
3,47
4,02
50/40
15
80
REMQ8P9
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Chlazení
Max.
Typ
Typ
Typ
Chlazení
Jmen.
m³/min
Pa
Standard Min.
Max.
Min.~Max.
°CST
°CST
°CMT
90
REMQ10P8
204
254
180
185
8,2
9,0
Hz/V
100
REMQ12P8
1 680x930x765
Chladivo
kg
42
118 1
132 2
35,8
33,5
3,29
3,94
64
425/850/1 105 450/900/1 170 475/950/1 235 500/1 000/1 300 525/1 050/1 365 550/1 100/1 430 575/1 150/1 495 600/1 200/1 560
84
85
64
65
19,1
34,9
41,3
28,6
34,9
19,1
40 (14)
1 000
m
A
Jednotka
Jednotka
Typ
Vytápění
Typ
Náplň
Regulace
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
15
60
50
REYQ34P9
REYQ36P9
REMQ8P9
REMQ10P8
MODUL VENKOVNÍ JEDNOTKY
Rozměry
Hmotnost
Výměník tepla
Typ ventilátoru
Ventilátor - průtok vzduchu
Externí statický tlak ventilátoru
Kompresor
Kompresor 2
Kompresor 3
Provozní rozsah
REYQ18P9 REYQ20P9 REYQ22P8 REYQ24P8 REYQ26P8 REYQ28P8 REYQ30P8 REYQ32P8 REYQ34P9 REYQ36P9
REMQ8P9
REMQ10P8
REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8
REMQ8P9
REMQ10P8
REMQ12P8
REMQ16P8
REMQ10P8 REMQ12P8
REMQ16P8
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
55,9 1
61,5 1
67,0 1
73,0 1
78,5 1
85,0 1
90,0 1
95,4 1
101 1
50,4 1
56,5 2
62,5 2
69,0 2
75,0 2
81,5 2
87,5 2
95,0 2
100 2
107 2
113 2
12,7
14,9
17,0
19,2
21,8
23,8
26,6
28,4
26,9
29,1
13,4
15,2
17,1
18,9
20,6
22,3
24,2
25,8
26,3
28,1
3,97
3,75
3,62
3,49
3,35
3,29
3,19
3,16
3,55
3,47
4,22
4,11
4,04
3,97
3,96
3,92
3,87
4,07
4,02
39
43
47
52
56
60
64
225/450/585 250/500/650 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1 040 425/850/1 105 450/900/1 170
81
83
84
85
61
62
63
64
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/19,1
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/34,9
Pájený spoj/41,3
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/22,2
110
REMQ14P8
REMQ16P8
1 680 x 1 240 x 765
334
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
200
230
78
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5
43
-20~15,5
R-410A
9,1
11,7
Pojistný ventil (elektronický typ)
3~/50/380-415
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (3)
Nastavení technického chlazení, pro více informací kontaktujte vašeho místního dealera
65
Zpětné získávání tepla,
kombinace s vysokým COP
PŘÍNOSY
Nejvyšší energetická účinnost
Kombinace s vysokým topným faktorem (COP) dosahuje v rámci řady tepelných čerpadel Daikin špičkovou energetickou účinnost.
Je až o 11 % účinnější než kombinace s malým půdorysem.
4,50
4,40
4,30
COP
4,20
+11 % nárůst
4,10
4,00
3,90
Kombinace s vysokým topným
faktorem (COP)
Kombinace s malým půdorysem
3,80
3,70
16
20
22
24
HP
+11 %
HP
Kombinace s vysokým
topným faktorem
(COP)
Kombinace s malým
půdorysem
66
Kombinace
COP
EER
Kombinace
COP
EER
16
8+8
4,36
4,29
16
3,90
3,19
20
8 + 12
4,36
4,04
8 + 12
4,12
3,77
22
10 + 12
4,24
3,84
10 + 12
4,03
3,61
24
12 + 12
4,37
3,89
12 + 12
3,97
3,49
SPECIFIKACE
VRV zpětné získávání tepla, kombinace s vysokým COP
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
REYHQ16P
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení
Min./Jmen./Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Chladivo
Okruhy
Množství
Připojovací
Kapalina
Typ/vnější průměr
rozměry
Plyn
Typ/vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Venkovní jednotka
v nejvyšší poloze
/ vnitřní jednotka
v nejvyšší poloze
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
m
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
m
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
Jednotka
Jednotka
Typ
Chlazení
Vytápění
Externí statický tlak ventilátoru Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Kompresor
Typ
Kompresor 2
Typ
Provozní rozsah
Chlazení
REMQ8P9
16
45,0 1
50,0 2
10,5
11,5
4,29
Jmen.
m³/min
m³/min
Pa
dBA
Min.
Max.
Min.~Max.
°CST
°CST
°CMT
34
200/400/520
82
62
43
225/450/585
85
64
1
Pájený spoj/12,7
l
Hz/V
A
24
67,0 1
75,0 2
17,2
17,2
3,89
4,37
52
275/550/715
87
66
Pájený spoj/34,9
165
90 (18)
1 000
50/40
15
63
50
REMQ10P8
1 680x930x765
204
180
Chladivo
kg
REYHQ24P
REMHQ12P8
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/28,6
-
Vytápění
Typ
Náplň
Regulace
Chladicí olej
Typ
Objem náplně
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
REMQ10P8
REMHQ12P8
22
61,5 1
69,0 2
16,0
16,3
3,84
4,24
47
250/500/650
20
56,0 1
62,5 2
13,9
14,3
4,04
REMQ8P9
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Jmen.
Jmen.
REYHQ22P
4,36
MODUL VENKOVNÍ JEDNOTKY
Rozměry
Hmotnost
Výměník tepla
Typ ventilátoru
Ventilátor - průtok
vzduchu
REYHQ20P
REMQ8P9
8,2
80
REMHQ12P8
1 680x1 300x765
331
-
254
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
185
230
230
78
78
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5
43
-20~15
R-410A
9,0
11,7
Pojistný ventil (elektronický typ)
Syntetický olej (éter)
2,5
3~/50/380-415
25
40
1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m
67
VRV zpětné získávání tepla s napojením
na hydrobox pouze pro vytápění
Chlazení
22
Odebrané
teplo
22
Vytápění
Systém VRV
se zpětným
získáváním
tepla
Teplá voda
Větrání
Vzduchová clona
Společnost Daikin zaujímá v posledních 25 letech vůdčí pozici na trhu se systémy s proměnným množstvím chladiva. Těží tak ze svých
obrovských zkušeností s energeticky úspornými teplovodnými systémy založenými na technologii tepelných čerpadel.
Komplexní řešení – Daikin VRV Total Solution – poskytuje možnost navrhovat klimatizaci s integrovaným řídicím systémem, který se
ovládá i udržuje z jediného místa. Náš systém se zpětným získáváním tepla je celoročním řešením: i když venkovní teploty dosahují
až k 0 ºC nebo dokonce níže, naše komplexní řešení stále dokáže chladit vnitřní prostory, ve kterých lidé nebo zařízení vytváří teplo.
Toto teplo naše systémy odejmou a použijí k výrobě teplé vody nebo k ohřevu prostor, ve kterých je nižší než optimální teplota.
Naše široké portfolio produktů dovoluje vybrat správnou kombinaci zařízení a technologií, která zajistí optimální vyváženost teploty,
vlhkosti a přísunu čerstvého vzduchu pro perfektní komfort s maximální energetickou účinností a efektivitou nákladů.
68
VYSOCE EFEKTIVNÍ A FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ
Jsou zahrnuty všechny potřebné prvky
45 °C - 75 °C
NEBO
EKHWP
45 °C - 75 °C
EKHTS
25 °C - 45 °C
25 °C - 75 °C
REYAQ-P
HXHD125A
SPECIFIKACE
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Výměník tepla
Typ
Ventilátor
Typ
Průtok vzduchu Chlazení Jmen.
Externí statický tlak
Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Kompresor
Typ
Kompresor 2
Typ
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Výroba teplé
Prostorové vytápění Min.~Max.
vody
Teplá užitková voda Min.~Max.
Chladivo
Typ
Náplň
Regulace
Chladicí olej
Typ
Připojovací
Kapalina
Typ
rozměry
Vnější průměr
Plyn
Typ
Vnější průměr
Výtlak plynu
Typ
Vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Venkovní jednotka
Rozdíl úrovní
v nejvyšší poloze
/ vnitřní jednotka
v nejvyšší poloze
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
Doplňková náplň chladiva
Vysokotlaká strana
Návrhový tlak
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
REYAQ10P
10
28 1
31,5 2
7,09 1
7,38 2
3,95
4,27
21
125
250
325
mm
kg
m³/min
Pa
dBA
dBA
°CST
°CMT
°CST
°CST
REYAQ16P
16
45 1
50 2
14,1 1
12,8 2
3,19
3,91
34
200
400
520
1 680x1 300x765
339
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
78
78
58
80
83
60
62
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5~43
-20~15,5
-20~20 / 24 3
-20~20 / 24 3
-20~43
R-410A
10,8
Pojistný ventil (elektronický typ)
Daphne FVC68D
Pájený spoj
12,7
Pájený spoj
28,6
Pájený spoj
-20~20 / 24 3
10,6
mm
9,52
mm
22,2
m
kg/m
bar
Hz/V
A
REYAQ14P
14
40 1
45 2
11,4 1
11,0 2
3,51
4,09
30
175
350
455
331
kg
mm
m
m
m
m
REYAQ12P
12
33,5 1
37,5 2
8,72 1
8,84 2
3,84
4,24
26
150
300
390
19,1
84
63
-20~20 / 24 3
11,1
22,2
100
40
300
40/40
15
Viz instalační příručka
40
3~/50/380-415
25
40
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; poměr připojení 100 % (vnitřní jednotky DX); V kombinaci s HXHD125, viz tabulka kapacit (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7 °CST, 6 °CMT; poměr připojení 100 % (vnitřní
jednotky DX ); V kombinaci s HXHD125, viz tabulka kapacity (3) V kombinaci s vnitřní jednotkou typ 20 až 50 přizpůsobte rozměr potrubí rozvodu upevněné trubce. Propojení mezi přiloženou trubkou a instalovanou trubkou musí být pájené.
69
Individuální rozdělovač větve pro VRV se zpětným získáváním tepla
BSVQ-P8
›
›
›
›
›
Vysoké úrovně komfortu: individuální řízení
a přepnutí 1 skupiny vnitřních jednotek
Maximální konstrukční flexibilita, neboť v jednom
systému lze kombinovat individuální a multi boxy
Nízká stavební výška
Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
Možnost využívání více nájemci (vyžaduje doplněk PCB)
BSVQ100P8
BSVQ100P8
Chlazení
Jmen.
kW
Vytápění
Jmen.
kW
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Maximální výkonový index připojitelných vnitřních jednotek
Opláštění
Materiál
Výška x šířka x hloubka mm
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
kg
Připojovací
Venkovní
Kapalina Typ/vnější průměr mm
rozměry
jednotka
Plyn
Typ/vnější průměr mm
Výtlak plynu Typ/vnější průměr mm
Vnitřní jednotka Kapalina Typ/vnější průměr mm
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Tepelná izolace pohlcující zvuk
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Obvod celkem
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
BSVQ160P8
Příkon
BSVQ250P8
0,005
0,005
6
15 < x ≤ 100
8
100 < x ≤ 160
Galvanizovaná ocelová deska
207x388x326
12
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/12,7
Pájený spoj/12,7
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/15,9
Polyuretanová pěna, armovaná odolnou prošívanou plstí
1~/50/220-240
15
160 < x ≤ 250
Pozinkovaná ocel
15
Pájený spoj/22,2
Pájený spoj/19,1
Pájený spoj/22,2
Multi rozdělovač větve pro VRV se zpětným získáváním tepla
BSV4/6Q-PV
›
›
›
BSV4Q100PV
Příkon
Chlazení
Jmen.
kW
Vytápění
Jmen.
kW
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek na větev
Počet větví
Maximální výkonový index připojitelných vnitřních jednotek
Maximální výkonový index připojitelných vnitřních jednotek na větev
Opláštění
Materiál
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka mm
Hmotnost
Jednotka
kg
Připojovací
Venkovní
Kapalina Typ/vnější průměr mm
rozměry
jednotka
Plyn
Typ/vnější průměr mm
Výtlak plynu Typ/vnější průměr mm
Vnitřní jednotka Kapalina Typ/vnější průměr mm
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Tepelná izolace pohlcující zvuk
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Obvod celkem
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
70
›
›
Rychlá instalace díky nižšímu počtu
pájených spojů a kabelových vedení
Vysoké úrovně komfortu: individuální řízení
a přepnutí 4 nebo 6 skupin vnitřních jednotek
Maximální konstrukční flexibilita, neboť v jednom
systému lze kombinovat individuální a multi boxy
Nízká stavební výška
Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
BSV4Q100PV
BSV6Q100PV
0,020
0,020
24
0,030
0,030
36
6
4
400
6
600
100
Galvanizovaná ocelová deska
209 x 1 053 x 635
60
Pájený spoj/12,7
209 x 1 577 x 635
89
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/19,1
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/15,9
Polyuretanová pěna, armovaná odolnou prošívanou plstí
1~/50/220-240
15
71
VRVIII-Q
Náhrada VRV –
řešení Daikin pro
vyřazení R-22
Vzhledem k významnému technologickému pokroku v oblasti tepelných čerpadel jsou dnes starší
klimatizační systémy méně účinné než systémy současné. Používání chladiva R-22 bude navíc v Evropě
zakázáno. Aby bylo možné systémy R-22 modernizovat co možná nákladově nejefektivněji, vyvinul Daikin
VRV pro nahrazení R-22, které lze instalovat s využitím stávajících potrubních rozvodů.
CO JE TO R-22 A PROČ SE OD NĚJ V EVROPĚ UPOUŠTÍ?
R-22 je chlorofluorouhlovodík (HCFC), který býval běžně
používán v klimatizačních systémech. Uvolní-li se R-22 do
vzduchu, způsobí ultrafialové sluneční paprsky jeho rozklad
a následně dojde k uvolnění chlóru do stratosféry. Tady pak
chlór reaguje s ozónem, čímž snižuje jeho množství.
V důsledku oslabování ozónové vrstvy dosahuje zemského
povrchu větší množství škodlivého ultrafialového záření, které
způsobuje ohrožení lidského zdraví i životního prostředí.
Mezinárodní komunita proto podepsala Montrealský protokol,
ve kterém se zavazuje upustit do roku 2030 od používání
materiálů, které způsobují narušování ozónové vrstvy. Evropská
unie se však rozhodla zakázat freon R-22 již v roce 2015.
Daikin doporučuje vyměnit stávající instalace již nyní.
Kdy bude R-22 v Evropě zakázán?
2004
2005
Zákaz prodeje klimatizačních
zařízení s R-22
2006
…
Daikin doporučuje vyměnit
stávající instalaci s R-22
2009
2010
2011
…
2014
Zákaz používání nového chladiva
R-22 pro servis a údržbu
2015
Zákaz používání veškerého chladiva
R-22 pro servis a údržbu
Povoleno pouze regenerované
a recyklované 1 chladivo R-22
1
Recyklovaný: opětovné využití R-22 po jeho základním vyčištění. Recyklovaný R-22 musí být opětovně využit ve stejném zařízení, které provedlo odčerpání
(může provést instalační firma)
Regenerovaný: opětovně zpracovaný R-22 s cílem dosáhnout stejného výkonu jako u původního R-22 (specializovaná firma)
72
JAKÉ JSOU DŮSLEDKY INSTALACE S CHLADIVEM R-22?
nebo recyklovaného R-22 (například při výměně kompresoru),
může se stát, že některé opravy již nebude možné provádět
a dojde k odstávkám značného množství klimatizačních
systémů. Je proto na místě zvážit výměnu systému ještě před
rokem 2015, zejména u klimatizačních systémů s významným
dopadem na každodenní chod podniku.
Vyřazení R-22 se dotkne všech aktuálně provozovaných systémů
s chladivem R-22, ačkoli spolehlivá zařízení s R-22 není třeba
nahrazovat ihned, protože jejich údržbu lze s recyklovaným
nebo vráceným chladivem R-22 provádět až do 1. ledna 2015.
Vzhledem k tomu, že v současnosti není vracen dostatek
chladiva R-22 na pokrytí poptávky, lze očekávat jeho nedostatek
a zvýšení ceny. Nebude-li k dispozici dostatek regenerovaného
CO SE MUSÍ VYMĚNIT?
Vyměňte venkovní jednotku R-22 / R-407C za technologii R-410A, ale zachovejte potrubí chladiva a v některých případech i vnitřní
jednotky1. Pokud mohou vaše vnitřní jednotky zůstat zachovány, stačí (v případě tepelného čerpadla) pouze zásah na vnějším plášti
a ne uvnitř budovy.
1.
2.
3.
4.
výměna
Výměna venkovní jednotky
Výměna BS boxů (v případě zpětného získávání tepla)
Výměna vnitřních jednotek (v případě potřeby konzultujte se svým
místním prodejcem)
Systém automaticky vyčistí potrubní rozvody a naplní správné
množství chladiva R-410A
Zachovejte potrubí chladiva
výměna
výměna
výměna
výměna*
1 Zjistěte u místního prodejce, zda je nutno vyměnit vnitřní jednotky.
73
CHARAKTERISTIKY
Rychlá instalace
Zkrácená a plánovaná doba odstávky
Není nutné demontovat stávající potrubní rozvody a dokonce
i vnitřní jednotky mohou zůstat zachovány (v závislosti na jejich
typu). To znamená, že v případě tepelného čerpadla stačí pouze
zásah na vnějším plášti a ne uvnitř budovy. Venkovní jednotka
automaticky naplní chladivo a vyčistí jeho potrubní rozvody.
Tato unikátní funkce Daikin pak ještě více urychluje instalaci.
Jelikož lze stávající potrubní rozvody chladiva zachovat,
nepředstavuje instalace příliš velký zásah do systému stávajícího
a navíc ji lze uskutečnit v mnohem kratší době. Současně je
také možné odstávku dobře naplánovat. Oproti tomu, pokud
dojde k problémům u stávajícího systému s R-22, přičemž toto
chladivo nebude ihned k dispozici, může dojít k neplánované
a dlouhodobé odstávce.
Žádná omezení systémové historie
Nižší a fázované investiční výdaje
Výsledkem kombinace funkcí automatického plnění a čištění
chladivového potrubí je zajištění čistých potrubních rozvodů
i v případě předchozí závady kompresoru. Takto lze nahradit
všechny správně instalované systémy VRV s R-22 a R-407C.
Různé fáze výměny je možné rozvrhnout do určitého období,
neboť ve většině případů lze zachovat vnitřní jednotky. Výměnu
klimatizace je tak možné začlenit do harmonogramu generální
rekonstrukce budovy, a rozložit tím i investiční výdaje. Dalšího
snížení nákladů na instalaci lze také dosáhnout zachováním
původního měděného potrubí chladiva.
Vysoká účinnost
Přechod ze zastaralého systému R-22 na nový systém VRV povede k vyšší účinnosti systému. Díky vývoji technologie tepelných
čerpadel a efektivnějšímu chladivu R-410A lze dosáhnout zvýšení účinnosti o více než 40 %. Vyšší energetická účinnost znamená také
nižší spotřebu energie, a tím i vyšší úspory a nižší emise CO2.
35 %
snížení spotřeby v režimu chlazení
Spotřeba energie systému 10 HP při chlazení
Porovnání COP/EER
Spotřeba energie
4,50
Výkon (HP)
4,00
2,50
3,66
3,10
2,37
2,00
EER
COP
EER
COP
4,27
3,89
3,66
3,67
RSXYP-L7(R-407C)
3,10
3,14
3,10
3,10
RSXY-KA7(R-22)
2,37
2,95
2,37
3,00
1,50
R-410A 1
18 %
R-407C 2
R-22 3
snížení spotřeby v režimu vytápění
Spotřeba energie systému 10 HP při vytápění
Spotřeba energie
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
3,67
3,10
2,00
3,00
1
2
3
1,50
R-410A 1
74
R-407C 2
R-22 3
10
RQYQ-P(R-410A)
3,50
3,00
8
R-410A: RQYQ-P
R-407C: RSXYP-L7
R-22: RSXY-KA7
Odpovědnost k životnímu prostředí
R-410A nejenže nenarušuje ozónovou vrstvu, ale je také
prokazatelně účinnější než R-22.
10 k
16 k
Možnost zvýšení výkonu
1.
Chlazení často zvyšuje nároky na původní instalaci systému
klimatizace. Systém VRV(VRVIII-Q) pro nahrazení R-22 proto
umožňuje zvýšení výkonu bez nutnosti výměny chladivového
potrubí (v závislosti na charakteristice systému). Například: Je
možná instalace náhradního VRV 16 HP na potrubní rozvod
chladiva R-22 systému 10 HP.
2.
1. Zachování hlavního potrubí
2. Instalace vnitřních jednotek s vyšším celkovým výkonem
TECHNOLOGIE
Tlak
}
Jelikož systémy VRV R-22 obvykle pracují s nižším tlakem
než systémy R-410A, jsou i měděné trubky pro chladivo
dimenzovány na nižší tlaky. Z tohoto důvodu musí i systém
VRV pro nahrazení R-22 (VRVIII-Q) pracovat při nižším tlaku než
standardní řada VRVIII. Díky podchlazovacímu okruhu však lze
udržet vyšší účinnost i při nižších tlacích.
}
A
3,8 MPa
Nižší tlak
3,3 MPa
B
~
~
Entalpie
A Snížení tlaku na 3,3 MPa(s) lze využít stávající potrubí R-22
B Přídavný okruh podchlazení vysoká hodnota COP
Čištění trubek s chladivem
Při výměně klimatizačního systému je obvykle původní potrubí
chladiva nahrazeno novým, neboť pokud by došlo ke smíchání
zbytků původního chladiva a oleje s olejem a chladivem
nového systému, mohlo by dojít k poškození zařízení.
Aby bylo možné u systému R-410A využít stávající potrubí
pro R-22, vyvinula společnost Daikin technologii na zachycení
a uchování zbytků těchto kontaminantů z chladivového
potrubí. Během plnění systému začne v měděném potrubí
obíhat chladivo R-410A a zachytávají se veškeré kontaminanty
z potrubí. Chladivo se zbytky oleje ze systému R-22 je tak ve
Uvnitř
venkovní jednotce přefiltrováno a kontaminanty zůstanou ve
venkovní jednotce uchovány. Tento proces se provádí pouze
jednou a trvá přibližně 1 hodinu (v závislosti na charakteristice
systému). Daikin je prvním výrobcem v tomto oboru, který
vyvinul tuto kombinaci funkce automatického plnění a čištění
chladivového potrubí.
VRVIII-Q
Snímač teploty
Přepínací
ventil
Teplotní
čidlo
jednosměrný
ventil
Teplotní
čidlo
Lapač
Kontaminanty jsou odebírány pomocí energie plynného chladiva
75
SPECIFIKACE
VRV-Q - výměna R-22 VRV - tepelné čerpadlo
RQYQ-P
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Výměník tepla
Ventilátor
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Provozní rozsah
Chladivo
Připojovací
rozměry
Jednotka
Typ
Typ
Průtok vzduchu Chlazení Jmen.
Externí statický tlak
Max.
Chlazení
Chlazení
Typ
Chlazení
Vytápění
Typ
Náplň
Regulace
Kapalina
Jmen.
Jmen.
Min.~Max.
Min.~Max.
Typ
Vnější průměr
Plyn
Typ
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní Venkovní
jednotka
jedn. Vnitřní v nejvyšší
poloze
jedn.
/ vnitřní
jednotka
v nejvyšší
poloze
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
140
140
8
8
10
10
12
14
16
12
14
16
-
18
20
8
10
22
10
12
24
12
26
10
28
12
30
14
32
16
34
16
mm
kg
m³/min
Pa
dBA
dBA
°CST
°CMT
kg
5
14,0 1
16,0 2
3,36
3,91
4,17
4,09
10
62,5
125
162,5
8
10
12
22,4 1 28,0 1 33,5 1
25,0 2 31,5 2 37,5 2
5,24 7,64 10,10
6,42 8,59 10,20
4,27 3,66 3,32
3,89 3,67 3,68
17
21
26
100 125 150
200 250 300
260 325 390
1 680 x 930 x 765
1 680 x 635
x 765
14
16
40,0 1 45,0 1
45,0 2 50,0 2
11,6 13,6
12,2 13,6
3,45 3,31
3,69 3,68
30
34
175 200
350 400
455 520
1 680 x 1 240 x 765
18
20
50,4 1 55,9 1
56,5 2 62,5 2
12,9 15,4
15,1 16,7
3,91 3,63
3,74
39
43
225 250
450 500
585 650
22
61,5 1
69,0 2
17,8
18,8
3,46
3,67
47
275
550
715
24
67,0 1
75,0 2
20,2
20,4
3,32
3,68
52
300
600
780
26
73,0 1
81,5 2
21,3
22,2
3,43
3,67
56
325
650
845
28
78,5 1
87,5 2
23,7
23,8
3,31
60
350
700
910
30
85,0 1
95,0 2
25,2
25,8
3,37
3,68
38
10
14
34
36
96,0 1 101 1
108 2 113 2
26,9 28,9
29,4 30,8
3,57 3,49
3,67
HP
kW
kW
kW
kW
36
10
32
90,0 1
100 2
27,2
27,2
3,31
40
12
42
10
44
12
12
46
14
48
16
16
16
42
118 1
132 2
34,9
35,8
3,38
3,69
40
44
46
48
112 1
1241 130 1 135 1
125 2
138 2 145 2 150 2
33,8
35,3 38,8 40,8
34,0
36,0 39,4 40,8
3,31
3,51 3,35 3,31
3,68
3,83
3,68
64
375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200
975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560
-
175
230
284
381
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
95 180 185 200
233
38
107 1
119 2
31,4
32,4
3,41
-
78
-
-
-
54,0 57,0 58,0
60,0
61
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5~43
-20~15,5
R-410A
11,1 10,8
11,7
Elektronický expanzní ventil
62
63
64
65
Pájený spoj
mm
9,52
12,7
15,9
19,1
Pájený spoj
mm
m
m
m
m
15,9 19,1 22,2
28,6
28,6
34,9
41,3
150
40
300
50/40
m
Hz/V
A
15
15
3~/50/380-415
25
35
45
50
60
70
90
100
110
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (3)
Vyberte rozměr vodiče na základě větší hodnoty MCA nebo TOCA
76
VRV-Q - výměna R-22 VRV - zpětné získávání tepla
VENKOVNÍ SYSTÉM
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Venkovní jednotka modul 4
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení
Min./Jmen./Max.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Chladivo
Okruhy
Množství
Připojovací
Kapalina
Typ/vnější průměr
rozměry
Plyn
Typ/vnější průměr
Výtlak plynu
Typ/vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Vnější
jednotka
v nejvyšší
poloze
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
mm
m
m
m
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
MODUL VENKOVNÍ JEDNOTKY
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Výměník tepla
Typ
Typ ventilátoru
Ventilátor - průtok vzduchu Chlazení
Externí statický tlak ventilátoru Max.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Kompresor
Typ
Provozní rozsah
Chlazení
RQCEQ280P RQCEQ360P RQCEQ460P RQCEQ500P RQCEQ540P
RQEQ140P RQEQ180P
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ180P
10
13
16
18
20
28,0 1
36,0 1
45,0 1
50,0 1
54,0 1
32,0 2
40,0 2
52,0 2
56,0 2
60,0 2
7,04
10,3
12,2
13,9
15,5
8,00
10,7
13,4
14,7
16,1
3,98
3,48
3,77
3,61
3,48
4,00
3,72
3,89
3,80
3,72
21
28
34
39
43
140/280/364 180/360/468 230/500/598 250/500/650 270/540/702
RQCEQ636P RQCEQ712P RQCEQ744P RQCEQ816P RQCEQ848P
RQEQ212P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
22
24
26
28
30
63,6 1
71,2 1
74,4 1
81,6 1
84,8 1
67,2 2
78,4 2
80,8 2
87,2 2
89,6 2
21,9
21,2
23,3
27,1
29,2
17,7
20,7
21,2
23,1
23,6
2,90
3,36
3,19
3,01
2,90
3,79
3,80
3,81
3,77
3,79
47
52
56
60
64
318/636/827 356/712/926 372/744/967,0 408/816/1 061 424/848/1 102
-
57
61
62
Pájený spoj/9,52
Pájený spoj/12,7
Pájený spoj/22,2 Pájený spoj/25,4
Pájený spoj/19,1
30
40
64
1
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/22,2
120
300
50
50
60
RQEQ140P
Výška x šířka x hloubka mm
kg
63
63
64
Pájený spoj/25,4
70
65
Pájený spoj/19,1
Pájený spoj/34,9
Pájený spoj/28,6
80
RQEQ180P
1 680x635x765
66
90
RQEQ212P
175
179
Křížová lamela spirály
Ventilátor oběžného kola
Jmen.
Jmen.
m³/min
Pa
dBA
Min.
Max.
Min.~Max.
°CST
°CST
°CMT
Vytápění
Typ
Náplň
Regulace
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
95
54
Chladivo
kg
Hz/V
110
-
10,3
58
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
-5
43
-20~15
R-410A
10,6
Elektronický expanzní ventil
3~/50/380-415
60
11,2
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (3)
MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění).
77
Vodou
chlazené
systémy VRV
I přes pozoruhodnou energetickou účinnost jednotek VRV chlazených vzduchem
a jejich flexibilitu při instalaci jsou některé aplikace, při nichž představuje ekonomičtější
a vhodnější řešení verze chlazená vodou. To se týká především mnohopodlažních
vysokých komplexů, ve kterých mohou potřebné délky potrubí někdy
vyloučit použití jednotek chlazených vzduchem. Další situace, ideální pro použití
jednotek VRV s vodním chlazením, se týká budov, které nemají plochou střechu
nebo jiný venkovní prostor potřebný pro umístění venkovních kondenzačních
jednotek, případně projektů se zvláště přísnými požadavky na omezení hlučnosti.
Vodou chlazené jednotky VRV jsou nyní dostupné v 9 modelech s výkony od 8 do 30 HP
a ve variantách pro zpětné získávání tepla, jako tepelné čerpadlo nebo (novinka) jako
geotermální varianty. Rychlý nárůst geotermálního sektoru vlastně poskytuje ideální
příležitost pro tepelná čerpadla při získávání tepla z půdy a nabízí významný potenciál
do budoucna pro instalace s velmi nízkou produkcí CO2.
78
Standardní řady
Geotermální řady
Přínosy
Moderní VRV technologie
RWEYQ-P
VRV-W standardní řada - zpětné získávání tepla
a tepelná čerpadla
RWEYQ-PR
VRV-W geotermální řada - zpětné získávání tepla
a tepelná čerpadla
80
84
86
87
Výhody
VYSOKÉ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘINÁŠÍ DVOUSTUPŇOVÉ ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Přínosy VRV-W plynoucí z výhod 2 stupňového zpětného získávání tepla. První stupeň se dosahuje uvnitř systému chladiva a týká se
pouze jednotek pro zpětné získávání (rekuperaci) tepla. Všechno teplo odebrané z vnitřních jednotek v chladicím cyklu se přenáší
do místností, v nichž je naopak zapotřebí přitápět, a tím se dosahuje maximální energetická účinnost a snížení nákladů na elektřinu.
Zpětné získávání tepla je k dispozici také u jednotek tepelného čerpadla
Druhý stupeň se dosahuje ve vodní smyčce mezi venkovními jednotkami chlazenými vodou. Dvoustupňové zpětné získávání tepla
zásadně zlepšuje energetickou účinnost a představuje ideální řešení pro požadavky moderních kancelářských budov, ve kterých
mohou některé místnosti potřebovat chlazení dokonce i v zimě (v závislosti na momentálním oslunění a počtu osob v místnosti).
fáze 2
80
fáze 1
Fáze 1: pro zpětné získávání tepla
Současné vyhřívání a chlazení v rámci jednoho
systému chladiva
Fáze 2: pro zpětné získávání tepla a tepelné čerpadlo
Zpětné získávání tepla mezi vodou chlazenými
venkovními jednotkami
Pokud je potřeba hlavně chlazení, systém recykluje teplo
odebrané z chladicí části a využívá je k vytápění.
Pokud je potřeba hlavně vytápění, systém využívá k chlazení
ochlazené chladivo, které bylo využito k vytápění Čím výraznější
je současný provoz obou režimů, tím více roste účinnost.
Pro zpětné získávání tepla a tepelná čerpadla!
Zpětné získávání tepla mezi vnitřními jednotkami
Zpětné získávání tepla mezi venkovními jednotkami
Zpětné získávání tepla je také možné mezi systémy připojenými
ke stejné vodní smyčce. Tyto systémy si vyměňují teplo
prostřednictvím vody, což zvyšuje energetickou účinnost.
(Zpětné získávání tepla a tepelné čerpadlo)
Všechny vnitřní jednotky
v režimu chlazení
Chladicí věž (uzavřený
typ), ohřívač vody
Teplo vrácené
do okruhu
VRV-W
VRV-W
Vnitřní jednotky většinou
chladí, část jich topí
Teplo vrácené
do okruhu
Teplo zčásti vrácené
do okruhu
VRV-W
VRV-W
Plné zpětné získávání tepla
Teplo vrácené
do okruhu
VRV-W
VRV-W
Vnitřní jednotky většinou topí,
část jich chladí
Teplo absorbované
z okruhu
Částečný odběr tepla
z okruhu
VRV-W
VRV-W
Všechny vnitřní jednotky
v režimu vytápění
Odběr tepla
z okruhu
Teplo absorbované
z okruhu
VRV-W
* Výše uvedené konfigurace systému jsou pouze pro ilustraci.
81
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
Flexibilní vodní potrubí
Vodou chlazené VRV používají jako zdroj tepla vodu; proto jsou optimální pro velké budovy včetně vysokých mnohapodlažních
budov, protože systém může snášet tlaky vody až do 1,96 MPa.
Navíc pokud je teplota vody v instalovaném zdroji tepla mezi 10 a 45 °C, může připadat v úvahu použití existujícího potrubního
rozvodu a zdroje tepla. Díky tomu jde o ideální řešení pro projekty rekonstrukce budov.
Protože je systém chlazený vodou, venkovní teplota nemá vliv na jeho topný výkon. Navíc u vodního chlazení není potřebné
odmrazování a z toho vyplývající krátká doba náběhu po spuštění zajišťuje rychlé a komfortní vytápění i v chladném prostředí.
Skutečná délka potrubí mezi VRV-W
a vnitřními jednotkami: 120 m
(Ekvivalentní délka potrubí: 140 m)
Vodovodní potrubí
Potrubí s chladivem
Výškový rozdíl mezi
vnitřními jednotkami:
15 m
VRV-W
Velká délka potrubí s chladivem
Je k dispozici značná míra flexibility v okruhu
chladiva, až do skutečné délky potrubí 120 m
a mezi venkovními a vnitřními jednotkami může
být výškový rozdíl 50 m* (jestliže je venkovní
jednotka VRV-W nad vnitřními jednotkami). Vodní
potrubí nezasahuje do obsazených prostorů, proto
nejsou problémy s netěsnostmi.
* 40 m, pokud je venkovní jednotka VRV-W pod vnitřními jednotkami.
Výškový rozdíl mezi VRV-W
a vnitřními jednotkami:
50 m, pokud je VRV-W výše
40 m, pokud je VRV-W níže
VRV-W
Vnitřní instalace
Neomezená délka potrubí čerpání vody
Světlá výška místnosti
ÚSPORA MÍSTA
Zavedení nového vodního výměníku tepla a optimalizace řídicího
okruhu chladiva dala vznik nejkompaktnějšímu a nejlehčímu
systému, jaký je v daném oboru k dispozici. Hmotnost jednotky
149 kg* a výška 1 000 mm usnadňují instalaci. Je také možné
uspořádání na sebe pro větší prostorovou úsporu.
3 200 mm
nebo více
* pro jednotku 8 HP
Úroveň podlahy
100 - 300 mm
Je možné i umístění nad sebou.
82
VÁŠ SYSTÉM OPTIMALIZOVANÝ PRO EVROPSKÉ KLIMA – REŽIM VYSOKÉHO
CITELNÉHO VÝKONU
Volitelný režim s vyšším citelným výkonem u venkovních jednotek VRV optimalizuje provoz těchto jednotek v evropském klimatu.
Tato optimalizace má následující přínosy:
Vyšší energetická účinnost
Jelikož nedochází k plýtvání energií na zbytečné odvlhčování, pracuje systém v režimu chlazení mnohem účinněji.
Větší komfort pro koncového uživatele
Díky vyšší výparné teplotě v režimu chlazení také stoupne výstupní teplota vnitřních jednotek, což zvyšuje komfort.
ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH
Standardní vodou chlazené venkovní jednotky mají velký provozní rozsah teploty vstupní vody od 10 °C do 45 °C, a to jak při vytápění,
tak při chlazení.
U geotermálních řad je provozní rozsah rozšířený dokonce ještě více, od -10 °C* při vytápění a 6 °C při chlazení.
* Při vstupní teplotě vody pod 10 °C se má do vody přidat etylénglykol
STANDARDNÍ ŘADY
• ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
• TEPELNÉ ČERPADLO
GEOTERMÁLNÍ ŘADY
• ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
• TEPELNÉ ČERPADLO
50°
40°
Vytápění
45 °C
Chlazení
45 °C
Vytápění
45 °C
Chlazení
45 °C
30°
20°
10°
10 °C
10 °C
6 °C
0°
-10°
-10 °C
NÍZKÁ PROVOZNÍ HLADINA HLUKU U VNITŘNÍCH JEDNOTEK
›
›
Trvalý výzkum firmy Daikin zaměřený na snížení úrovně provozního hluku vedl k vývoji účelového šroubového invertorového
kompresoru a ventilátoru.
Vnitřní jednotky Daikin mají velmi nízkou hladinu provozního hluku, sníženou až na 25 dB(A).
dB (A)
VNÍMANÁ HLASITOST
ZVUK
0
20
40
60
80
100
120
Práh slyšitelnosti
Extrémně slabý zvuk
Velmi slabý zvuk
Střední hlasitost
Velmi hlučný
Extrémně silný zvuk
Práh bolestivosti
Šumění listí
Tichá místnost
Normální rozhovor
Hluk městského provozu
Symfonický orchestr
Startující proudové letadlo
Vnitřní jednotky Daikin
83
vodou
chlazeného VRV
Inovativní technologie
3
2
1
1
›
›
›
84
Železo
KOMPRESOR SE STEJNOSMĚRNÝM RELUKTANČNÍM
MOTOREM
Stejnosměrný reluktanční motor zajišťuje významné zvýšení efektivity v porovnání
s klasickými střídavými motory řízenými invertory, neboť současně využívá 2 formy
točivého momentu (normální a reluktanční) k dosažení vysokého výkonu z malých
elektrických proudů.
Tento motor obsahuje výkonné neodymové magnety, které efektivně vytvářejí
vysoký moment. Tyto magnety mají hlavní podíl na energeticky úsporných
charakteristikách motoru.
Mechanismus vysokého tlaku
Zavedením vysokotlakého oleje došlo ke zvýšení vnitřní síly z pevné spirály o reakční
sílu, čímž se snížily tlakové ztráty. To vede k vyšší účinnosti a bezkonkurenčně nízké
hlučnosti.
Otáčející se
statorové pole
Neodymový magnet
“Normální” moment
Kroutící moment vytvořený
magnetickým odporem
Sání
Nízkotlaká strana
Spirálový
Výtlak
Vysokotlaká strana
Reluktanční
stejnosměrný
motor
3
SINUSOIDA STEJNOSMĚRNÉHO INVERTORU
Optimalizace křivky sinusové vlny vede k hladší rotaci motoru a zvýšené efektivnosti
jeho funkce.
FUNKCE I-DEMAND
Tento nově zavedený snímač proudu minimalizuje rozdíl mezi skutečnou
spotřebou energie a předem danou spotřebou.
Příkon (kW)
2
8:00
12:00
Čas
16:00
20:00
INDIVIDUÁLNÍ KOMFORT DÍKY VRVIII BS BOXU
Systém umožňuje individuální přepínání vnitřních jednotek
z chlazení na vytápění a obráceně. To znamená, že všechny
vnitřní jednotky, které nejsou přepnuty, pokračují a během
tohoto procesu dále vytvářejí optimální komfort pro uživatele.
BS box je v zájmu maximální flexibility, zrychlení instalace
a optimalizace nákladů dodáván v samostatné verzi i jako
multikombinace.
VRV-WIII
Příklad:
Při použití VRVIII BS boxu mohou ostatní
vnitřní jednotky pokračovat ve vytápění,
zatímco vybrané vnitřní jednotky se
přepnou z chlazení na vytápění.
VENTILÁTOR
VYP
TEPLÝ START
85
Standardní řada
SPECIFIKACE
VRV-W standardní řada - zpětné získávání tepla - tepelné čerpadlo
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Výměník tepla
Typ
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Kompresor
Typ
Provozní rozsah
Teplota vstupní Chlazení Min.~Max.
vody
Vytápění Min.~Max.
Chladivo
Typ
Náplň
Regulace
Chladicí olej
Typ
Připojovací
Kapalina
Typ
rozměry
Vnější průměr
Plyn
Typ
Vnější průměr
Výtlak plynu
Typ
Vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Rozdíl úrovní
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Venkovní jednotka
v nejvyšší poloze
/ vnitřní jednotka
v nejvyšší poloze
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
°CST
°CMT
kg
mm
mm
mm
m
m
m
m
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
m
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
RWEYQ8P
RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
8
10
16
18
20
24
26
28
30
22,4 1
26,7 1
44,8 1
49,1 1
53,4 1
67,2 1
71,5 1
75,8 1
80,1 1
25,0 2
31,5 2
50,0 2
56,5 2
63,0 2
75,0 2
81,5 2
88,0 2
94,5 2
4,55
6,03
9,10
10,6
12,1
13,7
15,1
16,6
18,1
4,24
6,05
8,48
10,3
12,1
12,7
14,5
16,3
18,2
4,89
4,14
4,92
4,63
4,41
4,91
4,74
4,57
4,43
5,81
5,08
5,87
5,48
5,21
5,91
5,62
5,40
5,19
17
21
34
36
100
125
200
225
250
300
325
350
375
200
250
400
450
500
600
650
700
750
260
325
520
585
650
780
845
910
975
1 000 x 780 x 550
149
150
Plát z nerezové oceli
50
51
53
54
55
56
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
10~45
10~45
R-410A
3,5
4,2
Elektronický expanzní ventil
Syntetický olej (éter)
Rozlisované připojení
9,52
12,7
15,9
19,1
Pájený spoj
19,1 3
22,2 3
28,6 3
34,9 3
Pájený spoj
15,9 4/ 19,1 5 19,1 4 / 22,2 5
22,2 4 / 28,6 5
28,6 4 / 34,9 5
120
90 15
300
50/40
15
3~/50/380-415
25
35
45
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27° CDB, 19° CWB, vstupní teplota vody: 30 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m. (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CDB; vstupní teplota vody: 20 °C; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (3) V případě
systému tepelného čerpadla není sací trubka na plyn použita (4) V případě systému se zpětným získáváním tepla (5) V případě systému tepelného čerpadla (6) Tento přístroj se nesmí instalovat venku, musí být uvnitř, např. ve strojovně. (7) Venkovní teplota musí být
0 - 40 °C a relativní vlhkost 80 % nebo méně. Tepelný odpor skříně: 0,64 kW / 8 HP (8) Vyberte rozměr vodiče na základě větší hodnoty MCA nebo TOCA (9) Venkovní teplota musí být 0 - 40 °C a relativní vlhkost 80 % nebo méně. Tepelný odpor skříně: 0,71 kW/10 k
›
86
Více informací k BS boxům viz strana 44
Geotermální řady
PŘÍNOSY
Použití zemní vody jako obnovitelného zdroje
energie
Maximální účinnost
venkovních teplot
i za
nejextrémnějších
Díky tomu, že zemní voda, jezera a řeky si po celý rok drží
víceméně stejnou teplotu, náš vodou chlazený systém dosahuje
maximální účinnosti i za nejextrémnějších venkovních teplot, kdy
účinnost vzduchem chlazených systémů klesá.
50°
40°
Vytápění
45 °C
Chlazení
45 °C
30°
Rozšířený rozsah vytápění
20°
Vodou chlazené geotermální jednotky zvládají v režimu vytápění
vstupní teplotu vody až do -10 °C *, což rozšiřuje aplikační rozmezí
vodou chlazených jednotek.
10°
6 °C
0°
-10°
* Při vstupní teplotě vody pod 10 °C se má do vody přidat etylénglykol
-10 °C
SPECIFIKACE
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Výměník tepla
Typ
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Kompresor
Typ
Provozní rozsah
Teplota vstupní Chlazení Min.~Max.
vody
Vytápění Min.~Max.
Chladivo
Typ
Náplň
Regulace
Chladicí olej
Typ
Připojovací
Kapalina
Typ
rozměry
Vnější průměr
Plyn
Typ
Vnější průměr
Výtlak plynu
Typ
Vnější průměr
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Za odbočkou Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Vnitř. jedn. - Vnitř. jedn. Max.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
RWEYQ8PR
RWEYQ10PR
8
22,4 1
25,0 2
4,58
4,30
4,89
5,81
17
100
200
200
10
26,1 1
31,5 2
6,30
6,20
4,14
5,08
21
125
250
250
1 000 x 780 x 550
149
150
Plát z nerezové oceli
dBA
50
°CST
°CMT
kg
3,5
4,2
Elektronický expanzní ventil
Syntetický olej (éter)
Rozlisované připojení
9,52
Pájený spoj
mm
mm
51
Hermeticky utěsněný spirálový kompresor
6~45
-10~45
R-410A
19,1 3
22,2 3
Pájený spoj
mm
m
m
m
m
m
Hz/V
A
15,9 4 / 19,1 5
19,1 4 / 22,2 5
120
90 (15)
300
Venkovní jednotka v nejvyšší poloze/vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
50/40
15
3~/50/380-415
25
(1) Chlazení: vnitřní tepl. 27° CDB, 19° CWB, vstupní teplota vody: 30 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m. (2) Vytápění: vnitřní tepl. 20 °CDB; vstupní teplota vody: 20 °C; ekvivalentní délka potrubí:
7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m (3) V případě systému tepelného čerpadla není sací trubka na plyn použita (4) V případě systému se zpětným získáváním tepla (5) V případě systému tepelného čerpadla (6) Tento přístroj se nesmí
instalovatvenku,musíbýtuvnitř,např.vestrojovně.(7)Venkovníteplotamusíbýt0 -40°Ca relativnívlhkost80%neboméně.Tepelnýodporskříně:0,64 kW/8 HP(8)VyberterozměrvodičenazákladěvětšíhodnotyMCAneboTOCA
87
Vnitřní jednotky
Z jednoho okruhu chladiva systému tepelného čerpadla VRV s výkonem 54 HP lze
provozovat až 64 samostatných vnitřních jednotek. Rozsah vnitřních jednotek Daikin VRV,
nejrozšířenějších na trhu, vlastně v současnosti představuje ne méně než 26 různých
stylových a elegantních modelů ve 116 různých variantách – všechny navržené pro
maximum komfortu, minimální provozní hlučnost a zjednodušenou instalaci i servis.
Vnitřní jednotky VRV jsou moderní, technologicky vyspělé kazetové jednotky pro montáž
na strop, do podhledu, jako závěsné, nástěnné i volně stojící modely. Kazety s kruhovým
výdechem nyní obsahují na i přání samočisticí filtry, které se denně automaticky čistí, což
samo o sobě vede k úspoře až 50 % energie. Prach z filtru se shromažďuje v jednotce a lze
jej snadno odstranit vysavačem.
Vnitřní jednotky Daikin, určené pro místnosti jakéhokoli tvaru a velikosti, jsou také
uživatelsky přívětivé, mají tichý chod, jsou velmi spolehlivé, snadno ovladatelné
a poskytují uživatelům “něco navíc”, což jim umožňuje relax a odpočinek v příjemném
klimatu interiéru.
Počínaje 01/2013 musí všechny vnitřní jednotky splňovat Směrnici
o ekodesignu v oboru ventilátorů. Daikin jako špička na trhu
u všech vnitřních jednotek průkopnicky vyhověla této legislativě
díky zapracování stejnosměrných motorů do všech ventilátorů, což
současně zvyšuje energetickou účinnost.
88
Kazetové jednotky
Podstropní jednotky
Jednotky do podhledu
Parapetní jednotky
Nástěnné jednotky
Stylové vnitřní jednotky
Přehled přínosů
Kazetové jednotky
Podstropní jednotky
Nástěnné jednotky
Jednotky do podhledu
Parapetní jednotky
Stylové vnitřní jednotky
Hydroboxy pro VRV
Hydroboxy pro VRV
90
92
98
100
101
106
109
118
Přehled přínosů –
vnitřní jednotky VRV
Podstropní
jednotky
Kazetové jednotky
FXZQ-A
FXCQ-A
FXKQ-MA
FXUQ-MA
Technologie Invertor
9
9
9
9
9
Režim nepřítomnosti osob
9
9
9
9
9
Režim ventilátor
9
9
9
9
9
Kazeta s automatickým čištěním
9
Prevence průvanu
9
9
9
9
Režim automatického přepínání chlazení / vytápění
9
9
9
9
9
Velmi tichý provoz
9
9
9
Prevence znečištění stropu
9
9
9
9
Svislé automatické natáčení
9
9
9
9
9
Kroky otáček ventilátoru
3
3
3
2
3
Regulace
vlhkosti
Program vysoušení
9
9
9
9
9
Úprava
vzduchu
Vzduchový filtr
9
9
9
9
9
Týdenní časovač:
9
9
9
9
9
Infračervené dálkové ovládání
9
9
9
9
9
Kabelové dálkové ovládání
9
9
9
9
9
Centralizované řízení
9
9
9
9
9
Automatický restart
9
9
9
9
9
Vlastní diagnostika
9
9
9
9
9
Více nájemníků
9
9
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ikony “Staráme se”
FXFQ-A
INVERTER
Pohodlí
Průtok vzduchu
Dálkové ovládání
a časovač
Další funkce
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
90
Podstropní
jednotky
Nástěnné
jednotky
FXHQ-A
FXAQ-P
FXDQ-M9
FXDQ-A
FXSQ-P
FXMQ-P7
FXMQ-MA
FXLQ-P
FXNQ-P
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Jednotky do podhledu
9
Parapetní jednotky
9
3
2
2
3
3
3
2
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Standard
Standard
Standard
Doplněk
Doplněk
Doplněk
91
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
Kazetová jednotka
s kruhovým výdechem stanovuje
standard účinnosti a pohodlí
Kazety s kruhovým výdechem jsou určeny k použití
v komerčních prostorách a obchodech všech tvarů
a velikostí. Daikin dokonce ještě zdokonalil svou technologii, aby
zvýšil váš komfort a aby vám nabídl modely s ještě lepší energetickou
účinností.
čidlo přítomnosti
osob
podlahové čídlo
Ještě vyšší energetická účinnost
Díky volitelnému čidlu přítomnosti osob lze upravovat nastavenou hodnotu nebo kazetu s kulatým výdechem vypnout, když
v místnosti nikdo není. S touto novou funkcí lze ušetřit až 27 % energie. Pokud po dobu 15 minut není v místnosti zjištěna přítomnost
osob, nastavená teplota se mění, dokud se nedosáhne minimální teploty (pro vytápění) nebo maximální teploty (pro chlazení). Pokud
vyberete funkci omezení výkonu a pokud nebude v místnosti rozpoznána přítomnost osob po dobu 1 hodiny, bude jednotka udržovat
teplotu v rozmezí nastaveného minima a maxima.
Bez čidla
Nastavená teplota chlazení:
22° CDB
V místnosti
nikdo není
24°
22°
24°
22°
rozpoznáno, že v místnosti po dobu
15 minut nikdo není
›
S volitelným doplňkem – infračerveným podlahovým čidlem –
se pojem “chladno od nohou” stává historií. Toto čidlo
detekuje průměrnou teplotu podlahy a stará se o rovnoměrné
rozdělení teploty mezi stropem a podlahou.
›
,00
,30
17
,00
16
,30
16
15
,00
,30
14
15
,30
,00
,00
14
13
,30
13
,00
12
11
12
,00
,30
,30
11
10
,30
,00
10
09
,00
,30
,00
,30
,00
,30
čas
17
16
16
15
15
,30
,00
,00
14
14
13
,00
,30
,00
,30
,00
,30
,00
,30
13
12
12
11
11
10
10
09
09
… a zvýšený komfort
,00
20°
20°
čas
V místnosti
nikdo není
26°
vnitřní teplota (°CST)
vnitřní teplota (°CST)
26°
S čidlem (vyžadováno BRC1E52A/B)
09
›
Daikin byl první, kdo uvedl na trh samočisticí dekorační
panel. S tímto panelem lze snížit náklady, protože filtr
se každý den sám automaticky čistí. Díky každodennímu
čištění filtru lze ušetřit až 50 % energie.
Spotřeba energie (kWh)
Kumulativní porovnávání energie po dobu 12 měsíců
9000
8000
7000
6000
Flexibilní instalace
›
92
Při modernizaci nebo přeorganizování interiéru vaší kanceláře,
prodejny či jiného prostoru už nepotřebujete měnit umístění
vnitřních jednotek. Kabelovým dálkovým ovládáním
(BRC1E52A/B – volitelný doplněk) lze snadno uzavřít jednu nebo
více klapek. Jsou k dispozici také doplňkové soupravy zaslepení.
Kazeta se samočištěním
ec
Če
rv
en
en
rv
en
ět
Kv
Če
n
be
en
Du
or
ez
Bř
Ún
n
de
Le
ec
Pr
os
in
d
pa
Lis
to
ří
n
je
Ří
Zá
n
ec
pe
Sr
Unikátní výstup vzduchu v úhlu 360°
zajišťuje rovnoměrné rozdělení teploty
v celé místnosti – bez mrtvých rohů.
en
›
50 %
rozdíl ve
spotřebě elektřiny
3000
2000
1000
0
rv
Pokud je zapnuto řízení průtoku
vzduchu, nasměruje proud vzduchu
mimo osoby, které byly zjištěny
v místnosti.
5000
4000
Če
›
(testovací pracoviště, Wolverhampton, UK)
Standardní kazetová jednotka
s kruhovým výdechem
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
FXFQ-A
FXFQ20-63A
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC7A532F
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem poskytuje lepší komfort prostředí
pro prodejny, kanceláře a restaurace a zároveň nabízí majitelům větší úspory
energie
Výstup vzduchu v úhlu 360° zajišťuje homogenní tok vzduchu a rozdělení
teploty
Moderní, stylový dekorační panel je k dostání ve 3 odlišných variantách: čistě
bílý (RAL9010) samočisticí panel, čistě bílý (RAL9010) standardní panel se
šedými žaluziemi a čistě bílý (RAL9010) standardní panel s bílými žaluziemi
Daikin přichází na evropský trh s prvními samočisticími kazetovými
jednotkami
Vyšší účinnost a komfort díky dennímu samočištění filtru
Nižší náklady na údržbu díky funkci samočištění
Snadné odstranění prachu pomocí vysavače, není nutné jednotku otevírat
Snímače přítomnosti osob (na přání) upraví bod nastavení standardně
o 1 °C, pokud nejsou v místnosti rozpoznány žádné osoby; bod nastavení
lze upravit o 2, 3 nebo 4 °C (na přání). Také umí automaticky nasměrovat
proud vzduchu od lidí, aby nepociťovali průvan
Podlahové čidlo (volitelný doplněk) detekuje průměrnou teplotu podlahy
a zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla mezi stropem a podlahou.
Zima od nohou? To bude minulost!
Individuální řízení klapek: pomocí kabelového dálkového ovladače (BRC1E52)
lze snadno zavřít jednu klapku v případě, že měníte uspořádání svého interiéru
Speciálně vyvinutý malý trubkový výměník tepla, motor ventilátoru
a odsávací čerpadlo na stejnosměrný proud
Vstup čerstvého vzduchu: až do 20 %
Malá instalační výška: 204 mm pro velikost 20-63
Standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 850 mm
850 mm
VNITŘNÍ JEDNOTKY
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Rozměry
Hmotnost
Dekorační panel
Dekorační panel 2
Dekorační panel 3
Ventilátor - průtok
vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina
akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Proud - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chlazení
Vysoká/Jmen.
Chlazení
Vysoká/jmenovitá/nízká
Vytápění
Vysoká/jmenovitá/nízká
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXFQ20A
FXFQ25A
FXFQ32A
FXFQ40A
FXFQ50A
FXFQ63A
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
0,053
0,053
7,1
8,0
0,061
0,061
0,038
0,038
19
204x840x840
20
FXFQ80A
FXFQ100A
9,0
11,2
10,0
12,5
0,092
0,115
0,092
0,115
246x840x840
24
FXFQ125A
14,0
16,0
0,186
0,186
288x840x840
26
21
BYCQ140D7W1
Čistě bílá (RAL 9010)
60 x 950 x 950
5,4
BYCQ140D7W1W
Čistě bílá (RAL 9010)
60 x 950 x 950
5,4
BYCQ140D7GW1
Čistě bílá (RAL 9010)
145 x 950 x 950
10,3
12,5/10,6/8,8
13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
12,5/10,6/8,8
13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
49/51/53/55/60/61/31/29/28
33/31/29
35/33/30
38/34/30
43/37/30
45/41/36
31/29/28
33/31/29
35/33/30
38/34/30
43/37/30
45/41/36
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/60/220-240/220
16
BYCQ140D7W1 = čistě bílý panel se šedivými žaluziemi, BYCQ140D7W1W = čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi, BYCQ140D7GW1 = čistě bílý panel se samočištěním
BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel v místech vystavených koncentraci nečistot.
93
Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem
Navržen, aby se
odlišoval
Zcela plochá kazeta nemá na trhu obdobu a je
výsledkem nápaditého designu a technické
dokonalosti s elegantní bílou nebo stříbrnou a bílou
povrchovou úpravou. Zcela zapadá do stropních
modulů a vůbec ze stropu nevystupuje. Je stylová
a nevtíravá. Mimořádné účinnosti a komfortu je
dosaženo díky kombinaci podlahových čidel a čidel
přítomnosti osob. V případě potřeby lze využít ovládání
jednotlivých klapek kabelem připojeným dálkovým
ovládáním, kterým lze jednotlivé klapky zavřít.
944
Zcela plochá kazetová jednotka
FXZQ-A
FXZQ-A (bílý panel)
›
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC1E52A/B
FXZQ-A (stříbrný a bílý panel)
BRC7F530W/S
Na trhu jedinečný design: do stropu je integrován bez výstupků
a bezproblémově pasuje do architektonických střešních panelů
Neobyčejná směsice ikonického designu a technické dokonalosti
s elegantním povrchem v bílé nebo v kombinaci stříbrné a bílé barvy
Jednotka třídy 15 navržená speciálně pro malé nebo dobře izolované
místnosti, jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře apod
Snímače přítomnosti osob (na přání) upraví bod nastavení standardně
o 1 °C, pokud nejsou v místnosti rozpoznány žádné osoby; bod
nastavení lze upravit o 2, 3 nebo 4 °C (na přání). Také umí automaticky
nasměrovat proud vzduchu od lidí, aby nepociťovali průvan
Podlahový snímač (doplněk) detekuje průměrnou teplotu
podlahy a zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla mezi
stropem a podlahou. Zima od nohou? To bude minulost!
Individuální řízení klapek: pomocí kabelového dálkového
ovladače (BRC1E52) lze snadno zavřít jednu klapku
v případě, že měníte uspořádání svého interiéru
Speciálně vyvinutý malý trubkový výměník tepla, motor
ventilátoru a odsávací čerpadlo na stejnosměrný proud
Přívod čerstvého vzduchu pro zdravé prostředí
Standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 850 mm
850 mm
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
(1) Rozměry nezahrnují řídicí jednotku
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
*FXZQ15A
1,7
1,9
17,5
8,5/7/6,5
49
31,5/28/25,5
-
*FXZQ20A
2,2
2,5
-
*FXZQ25A
*FXZQ32A
*FXZQ40A
2,8
3,6
4,5
3,2
4,0
5,0
260x575x575
17,5
17,5
18
18
BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Čerstvá bílá (N9.5)/Čerstvá bílá (N9.5) + Stříbrná (B471)/Čistě bílá (RAL 9010)
46x620x620/46x620x620/55x700x700
2,7/2,7/2,7
8,7/7,5/6,5
9/8/6,5
10/8,5/7
11,5/9,5/8
49
50
51
54
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
37/32/28
R-410A
6,35 / 12,7 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~ / 50/60 / 220-240/220
-
*FXZQ50A
5,6
6,3
18
14,5/12,5/10
60
43/40/33
-
*Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
95
Kazetová jednotka se 2 výdechy
FXCQ-A
FXCQ20-40A
›
›
›
›
›
›
›
BRC7CA52
Speciálně vyvinutý malý trubkový výměník tepla, motor
ventilátoru a odsávací čerpadlo na stejnosměrný proud
Pokud se jednotka nepoužívá, jsou klapky zcela uzavřeny
a stylová jednotka snadno zapadá do jakéhokoliv interiéru
Zlepšený komfort vyplývající z automatického nastavení
průtoku vzduchu podle požadovaného zatížení
Individuální řízení klapek: pomocí kabelového dálkového
ovladače (BRC1E52) lze snadno zavřít jednu klapku
v případě, že měníte uspořádání svého interiéru
Snadná instalace: hloubka všech jednotek je 600 mm
Údržbářské práce lze provádět po odstranění předního panelu
Standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 500 mm
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Požadovaná výška podstropení >
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
96
BRC1E52A/B
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXCQ20A
2,2
2,5
0,031
0,028
FXCQ25A
FXCQ32A
2,8
3,6
3,2
4,0
0,039
0,039
0,035
0,035
305 x 775 x 620
FXCQ40A
4,5
5,0
0,041
0,037
FXCQ50A
FXCQ63A
5,6
7,1
6,3
8,0
0,059
0,063
0,056
0,060
305 x 990 x 620
FXCQ80A
FXCQ125A
9,0
14,0
10,0
16,0
0,090
0,149
0,086
0,146
305 x 1 445 x 620
355
19
BYBCQ40HW1
22
25
33
38
BYBCQ63HW1
BYBCQ125HW1
Bílá (6,5Y 9,5/0,5)
55 x 1 070 x 700
55 x 1 285 x 700
55 x 1 740 x 700
10
11
13
10,5/9/7,5
11,5/9,5/8
12/10,5/8,5
15/13/10,5
16/14/11,5
26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
bude potvrzeno
32/30/28
34/31/29
34/32/30
36/33/31
37/35/31
39/37/32
42/38/33
46/42/38
32/30/28
34/31/29
34/32/30
36/33/31
37/35/31
39/37/32
42/38/33
46/42/38
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/220-240
16
Rohová kazetová jednotka
FXKQ-MA
FXKQ-MA
›
›
BRC1E52A/B
BRC4C61
Kompaktní rozměry, lze ji snadno namontovat i do nízkého podhledu
(požadovaná výška podhledu je pouze 220 mm, příp. 195 mm
s distanční podložkou panelu, kterou lze objednat jako příslušenství)
Optimální podmínky pro průtok vzduchu zajišťuje dolní nebo přední
výstup vzduchu (prostřednictvím volitelné mřížky) nebo kombinace obou
Proudění vzduchu směrem dolů
Proudění vzduchu
směrem dopředu
Zakryto dekoračním panelem
Kombinace
›
Standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 500 mm
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXDQ15A
1,7
1,9
7,5/7,0/6,4
50
FXDQ20A
2,2
2,5
FXDQ25A
2,8
3,2
FXDQ32A
3,6
4,0
0,071
0,068
200x750x620
22
8,0/7,2/6,4
51
FXDQ40A
FXDQ50A
4,5
5,6
5,0
6,3
0,078
0,099
0,075
0,096
200x950x620
26
10,5/9,5/8,5
12,5/11,0/10,0
52
53
FXDQ63A
7,1
8,0
0,110
0,107
200x1 150x620
29
16,5/11,0/13,0
54
bude potvrzeno
32/31/27
33/31/27
R-410A
6,35/12,7/VP20(O.D.26/I.D.20)
1~ / 50/60 / 220-240/220
16
34/32/28
35/33/29
36/34/30
9,52/15,90/VP20(O.D.26/I.D.20)
97
Podstropní jednotka se 4 výdechy
FXUQ-A
FXUQ-A
›
BRC1E52A/B
BRC7C528
›
›
›
Ideální řešení pro obchodní prostory se stropy bez
podhledů nebo s nízkými podhledy
Odpadá potřeba samostatného zařízení BEVQ:
expanzní ventil je integrován do vnitřní jednotky
Speciálně vyvinutý malý trubkový výměník tepla, motor
ventilátoru a odsávací čerpadlo na stejnosměrný proud
Pokud se jednotka nepoužívá, jsou klapky zcela uzavřeny
a stylová jednotka snadno zapadá do jakéhokoliv interiéru
Zlepšený komfort vyplývající z automatického nastavení
průtoku vzduchu podle požadovaného zatížení
Individuální řízení klapek: pomocí kabelového dálkového
ovladače (BRC1E52) lze snadno zavřít jednu klapku
v případě, že měníte uspořádání svého interiéru
Lze nainstalovat jak do nových, tak do stávajících budov
Stejný vzhled všech jednotek (jednotné rozměry)
Pro výstup vzduchu lze zvolit 5 různých úhlů od 0 do 60 stupňů
›
Možnost uzavření 1 nebo 2 lamel, což usnadňuje instalaci v rozích
›
›
Distribuce vzduchu pro výšky stropu až do 3,5 m bez poklesu výkonu
Standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 500 mm
›
›
›
›
›
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
98
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXUQ71A
8,0
9,0
0,090
0,073
FXUQ100A
11,2
12,5
0,200
0,179
Bílá (6,5Y 9,5/0,5)
198x950x950
26
22,5/19,5/16
22,5/19,5/16
27
31/26/21
31/26/21
bude potvrzeno
40/38/36
40/38/36
47/44/40
47/44/40
R-410A
9,52 / 15,9 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~/50/60/220-240/220
16
Podstropní jednotka
FXHQ-A
FXHQ100A
›
BRC1E52A/B
BRC7G53
›
›
Ideální řešení pro obchodní prostory se stropy
bez podhledů nebo s nízkými podhledy
Jednotku lze snadno nainstalovat do rohů místností a úzkých prostor,
neboť vyžaduje po stranách pouze 30 mm servisního prostoru
Motor ventilátoru a čerpadlo odsávání na stejnosměrný
proud zajišťují nízkou spotřebu energie
Pokud se jednotka nepoužívá, jsou klapky zcela uzavřeny
a stylová jednotka snadno zapadá do jakéhokoliv interiéru
Lze nainstalovat jak do nových, tak do stávajících budov
Širší výstup vzduchu díky Coanda efektu: až do 100°
›
Distribuce vzduchu pro výšky stropu až do 3,8 m bez poklesu výkonu
›
›
›
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXHQ32A
3,6
4,0
0,107
0,107
235x960x690
24
14/12/10
14/12/10
36/34/31
36/34/31
6,35 / 12,7 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
FXHQ63A
FXHQ100A
7,1
11,2
8,0
12,5
0,111
0,237
0,111
0,237
Bílá (6,5Y 9,5/0,5)
235x1 270x690
235x1 590x690
33
39
20/17/14
29,5/24/19
20/17/14
29,5/24/19
bude potvrzeno
37/35/34
44/37/34
37/35/34
44/37/34
R-410A
9,52 / 15,9 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~/50/220-240
16
99
Nástěnná jednotka
FXAQ-P
FXAQ15-32P
›
›
›
›
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC7E63
Ideální řešení pro obchody, restaurace nebo
kanceláře, které nemají podhled
Nízká spotřeba energie díky DC motorům ventilátorů
Lze nainstalovat jak do nových, tak do stávajících budov
Plochý, stylový čelní panel snadno splyne s interiérem a snadněji se čistí
Jednotka třídy 15 navržená speciálně pro malé nebo dobře izolované
místnosti, jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře apod
Na dálkovém ovladači lze naprogramovat 5 různých směrů výdechů
Údržbářské práce lze provádět z přední části jednotky
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
100
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXAQ15P
1,7
1,9
0,017
0,025
7,0/4,5
34,0/29,0
FXAQ20P
2,2
2,5
0,019
0,029
FXAQ25P
2,8
3,2
0,028
0,034
290x795x238
11
7,5/4,5
8/5
FXAQ32P
3,6
4,0
0,030
0,035
Bílá (3,0Y 8,5 / 0,5)
FXAQ40P
4,5
5,0
0,020
0,020
8,5/5,5
12/9
35,0/29,0
36,0/29,0
37,5/29,0
39,0/34,0
R-410A
6,35 / 12,7 / VP13 (vnitřní průměr 13/vnější průměr 18)
1~/50/220-240
16
FXAQ50P
5,6
6,3
0,033
0,039
FXAQ63P
7,1
8,0
0,050
0,060
290x1 050x238
14
15/12
19/14
42,0/36,0
47,0/39,0
9.,2 / 15,9 / VP13 (vnitřní průměr 13/vnější průměr 18)
Nízká jednotka do podhledu
FXDQ-M9
FXDQ-M9
›
›
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC4C62
Navrženo pro hotelové pokoje
Kompaktní rozměry (výška 230 mm, hloubka 652 mm),
lze ji snadno namontovat i do volného prostoru v podhledu
Nenápadně splyne s jakýmkoliv vybavením interiéru:
viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
Směr nasávání vzduchu lze měnit mezi zadním a spodním sáním
Pro usnadnění montáže lze vaničku na kondenzát
umístit na levou nebo pravou stranu jednotky
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Požadovaná výška podstropení >
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXDQ20M9
2,2
2,5
FXDQ25M9
2,8
3,2
0,050
0,050
Nelakované
230x502x652
250
17
6,7/5,2
6,7/5,2
7,4/5,8
7,4/5,8
50
37/32
37/32
R-410A
6,35 / 12,7 / vnitřní průměr 21,6, vnější průměr 27,2
1~/50/230
16
101
Nízká jednotka do podhledu
FXDQ-A
FXDQ15-32A
›
BRC1E52A/B
BRC4C65
Kompaktní rozměry, lze ji snadno namontovat do nízkého
volného prostoru v podhledu o výšce pouze 240 mm
200 mm
›
›
›
›
›
Nenápadně splyne s jakýmkoliv vybavením interiéru:
viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
Jednotka třídy 15 navržená speciálně pro malé nebo dobře izolované
místnosti, jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře apod
Nízká spotřeba energie díky DC motorům ventilátorů
Střední externí statický tlak usnadňuje použití jednotky
s flexibilním potrubím o různých délkách
Standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 750 mm
750 mm
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
102
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXDQ15A
1,7
1,9
7,5/7,0/6,4
50
FXDQ20A
2,2
2,5
FXDQ25A
2,8
3,2
FXDQ32A
3,6
4,0
0,071
0,068
200x750x620
22
8,0/7,2/6,4
51
FXDQ40A
FXDQ50A
4,5
5,6
5,0
6,3
0,078
0,099
0,075
0,096
200x950x620
26
10,5/9,5/8,5
12,5/11,0/10,0
52
53
FXDQ63A
7,1
8,0
0,110
0,107
200x1 150x620
29
16,5/11,0/13,0
54
bude potvrzeno
32/31/27
33/31/27
R-410A
6,35/12,7/VP20(O.D.26/I.D.20)
1~ / 50/60 / 220-240/220
16
34/32/28
35/33/29
36/34/30
9,52/15,90/VP20(O.D.26/I.D.20)
Standardní jednotka do podhledu s ventilátorem
s invertorovým řízením
FXSQ-P
FXSQ20-32P
›
›
›
›
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC4C65
Jednoduchá instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu vzhledem ke jmenovitému průtoku vzduchu
Nenápadně splyne s jakýmkoliv vybavením interiéru: viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
Nízká spotřeba energie díky DC motorům ventilátorů
Možnost měnit ESP pomocí kabelového dálkového ovládání dovoluje optimalizovat objem dodávaného vzduchu
Vnější statický tlak až 140 Pa umožňuje použití flexibilních výdechů různé délky: ideální pro prodejny a středně velké kanceláře
Směr nasávání vzduchu lze měnit mezi zadním a spodním sáním
Standardně montované čerpadlo kondenzátu zvyšuje spolehlivost systému odvodu kondenzátu
Jednoduchá instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu směrem ke jmenovitému průtoku:
jednodušší instalace
›
›
›
›
Po dokončení instalace se může stát, že skutečný odpor potrubních
rozvodů bude nižší nebo vyšší než odpor očekávaný v době návrhu.
Následkem toho pak bude průtok vzduchu příliš vysoký.
S funkcí automatické regulace průtoku vzduchu může jednotka automaticky
přizpůsobit otáčky ventilátoru tak, aby jmenovitý průtok vzduchu klesl.
Průchod vzduchu bude vždy v pásmu do 10 % od
jmenovitého, díky možným křívkám ventilátorů (každý
model podporuje více než 8 křivek ventilátorů).
Alternativně může instalační technik křivku ventilátoru
nastavit ručně pomocí dálkového ovládání.
Externí statický tlak (Pa)
Zkrácená doba instalace
Křivka charakteristiky ventilátoru
Křivka skutečného odporu potrubí
Křivka odporu v době návrhu konstrukce
Jmenovitý průtok vzduchu
Průtok vzduchu bez automatické úpravy průtoku vzduchu
Skutečný průtok vzduchu
+/- 10%
Průtok vzduchu (m³/min)
FXSQ-P - střední statický tlak
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Požadovaná výška podstropení >
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Vysoký/Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXSQ20P FXSQ25P
2,2
2,8
2,5
3,2
0,041
0,029
FXSQ32P
3,6
4,0
0,044
0,032
FXSQ40P FXSQ50P FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
4,5
5,6
7,1
9,0
11,2
14,0
16,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
18,0
0,097
0,074
0,118
0,117
0,185
0,261
0,085
0,062
0,106
0,105
0,173
0,249
Nelakované
300x550x700
300x700x700
300x1 000x700
300x1 400x700
350
23
26
35
46
47
BYBS32DJW1
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
Bílá (10Y9/0,5)
55x650x500
55x800x500
55x1 100x500
55x1 500x500
3,0
3,5
4,5
6,5
9/6,5
9,5/7
16/11
19,5/16
25/20
32/23
39/28
46/32
9/6,5
9,5/7
16/11
19,5/16
25/20
32/23
39/28
46/32
70/30
100/30
100/40
120/40
120/50
140/50
55
56
63
59
63
61
66
67
32/26
33/27
37/29
37/30
38/32
40/33
42/34
32/26
33/27
37/29
37/30
38/32
40/33
42/34
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/60/220-240/220
16
103
Jednotka do podhledu s vysokým ESP
s ventilátorem s invertorovým řízením
FXMQ-P
FXMQ20-32P7
›
›
›
›
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC4C65
Jednoduchá instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu vzhledem ke jmenovitému průtoku vzduchu
Nenápadně splyne s jakýmkoliv vybavením interiéru: viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
Nízká spotřeba energie díky DC motorům ventilátorů
Možnost měnit ESP pomocí kabelového dálkového ovládání dovoluje optimalizovat objem dodávaného vzduchu
Externí statický tlak až 200 Pa dovoluje větší délku vzduchovodů a flexibilnější aplikaci: ideální pro použití ve velkých prostorách
Směr nasávání vzduchu lze měnit mezi zadním a spodním sáním
Standardně montované čerpadlo kondenzátu zvyšuje spolehlivost systému odvodu kondenzátu
Jednoduchá instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu směrem ke jmenovitému
průtoku: jednodušší instalace
›
›
›
›
Po dokončení instalace se může stát, že skutečný odpor potrubních
rozvodů bude nižší nebo vyšší než odpor očekávaný v době návrhu.
Následkem toho pak bude průtok vzduchu příliš vysoký.
S funkcí automatické regulace průtoku vzduchu může jednotka automaticky
přizpůsobit otáčky ventilátoru tak, aby jmenovitý průtok vzduchu klesl.
Průchod vzduchu bude vždy v pásmu do 10 % od
jmenovitého, díky možným křívkám ventilátorů (každý
model podporuje více než 8 křivek ventilátorů).
Alternativně může instalační technik křivku ventilátoru
nastavit ručně pomocí dálkového ovládání.
Externí statický tlak (Pa)
Zkrácená doba instalace
Křivka charakteristiky ventilátoru
Křivka skutečného odporu potrubí
Křivka odporu v době návrhu konstrukce
Jmenovitý průtok vzduchu
Průtok vzduchu bez automatické úpravy průtoku vzduchu
Skutečný průtok vzduchu
+/- 10%
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Požadovaná výška podstropení >
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Vysoký/Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Vysoký/Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
104
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
FXMQ20P7 FXMQ25P7
2,2
2,8
2,5
3,2
0,049
0,037
FXMQ32P7
3,6
4,0
0,053
0,041
300x550x700
FXMQ40P7
4,5
5,0
0,151
0,139
FXMQ50P7
5,6
6,3
0,110
0,098
Nelakované
300x700x700
FXMQ63P7
7,1
8,0
0,120
0,108
FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
9,0
11,2
14,0
10,0
12,5
16,0
0,171
0,176
0,241
0,159
0,164
0,229
300x1 000x700
300x1 400x700
35
BYBS71DJW1
46
BYBS125DJW1
55x1 100x500
4,5
19,5/16
19,5/16
55x1 500x500
6,5
32/23
39/28
32/23
39/28
350
23
BYBS32DJW1
26
BYBS45DJW1
55x650x500
3,0
9/6,5
9,0/6,5
100/50
56/33/31/29
33/31/29
55x800x500
3,5
16/11
16/11
160/100
65/39/37/35
39/37/35
Bílá (10Y9/0,5)
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
9,5/7
9,5/7
57/34/32/30
34/32/30
18/15
18/15
25/20
25/20
200/100
67/65/43/41/39
43/41/39
61/64/70/41/39/37
42/40/38
44/42/40
41/39/37
42/40/38
44/42/40
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnitřní průměr 25/vnější průměr 32)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnitřní průměr 25/vnější průměr 32)
1~/50/60/220-240/220
16
Jednotka do podhledu (velká)
FXMQ-MA
FXMQ-MA
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC4C65
Externí statický tlak až 270 Pa umožňuje použít prodloužené přívody
a nabízí flexibilní uplatnění: ideální pro použití ve velkých prostorách
Nenápadně splyne s jakýmkoliv vybavením interiéru:
viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
Až 31,5 kW v režimu vytápění
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoké/nízké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Vysoký/Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Pa
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXMQ200MA
22,4
25,0
1 294
1 294
FXMQ250MA
28,0
31,5
1 465
1 465
470x1 380x1 100
137
58/50
221/132
72/62
270/191
48/45
R-410A
9,52 / 19,1 / PS1B
9,52 / 22,2 / PS1B
1~/50/60/220-240/220
15
105
Parapetní jednotka
FXLQ-P
FXLQ20-25P
›
›
›
›
›
›
BRC7C62
Stylová moderní skříň v čistě bílé (RAL9010)
a ocelově šedé (RAL7011) barvě
Jednotku lze pomocí doplňkové opěrné desky
nainstalovat jako volně stojící model
Díky své malé výšce se dobře vejde i pod okno
Vyžaduje velmi malý montážní prostor
Nástěnná montáž usnadňují úklid pod jednotkou,
kde se hromadí nejvíce prachu
Kabelové dálkové ovládání lze snadno integrovat do jednotky
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Barva opláštění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
106
BRC1E52A/B
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXLQ20P
2,2
2,5
FXLQ25P
2,8
3,2
0,049
0,049
600x1 000x232
27
7/6
35/32
FXLQ32P
3,6
4,0
FXLQ40P
4,5
5,0
0,090
0,090
Čistě bílá (RAL 9010) / Tmavě šedá (RAL 7011)
600x1 140x232
32
8/6
11/8,5
38/33
R-410A
6,35/12,7/
1~/50/60/220-240/220
15
FXLQ50P
5,6
6,3
FXLQ63P
7,1
8 000
0,110
0,110
600x1 420x232
38
14/11
16/12
39/34
40/35
9,52/15,9/
Neopláštěná parapetní jednotka
FXNQ-P
FXNQ20-32P
›
›
›
›
BRC1E52A/B
BRC4C65
Díky své malé výšce se dobře vejde i pod okno
Nenápadně splyne s jakýmkoliv vybavením interiéru:
viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
Vyžaduje velmi malý montážní prostor
Místo připojení je nasměrované dolů, což eliminuje
nutnost připojovat pomocné potrubí
Místo připojení
Potrubí s chladivem
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Rozměry
Hmotnost
Jednotka
kW
FXNQ20P
2,2
kW
2,5
Jmen.
kW
Vytápění
Jmen.
kW
Jednotka
Výška x šířka x hloubka mm
3,2
4,0
FXNQ50P
5,6
5,0
6,3
FXNQ63P
7,1
8,0
0,090
0,110
0,049
0,090
0,110
610 x 1 070 x 220
610 x 1 350 x 220
kg
19
m³/min
7/6
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
dBA
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoké/nízké
dBA
23
8/6
27
11/8,5
14/11
16/12
38/33
39/34
40/35
35/32
Typ
R-410A
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát mm
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
FXNQ40P
4,5
610x930x220
Vysoké/nízké
Proud - 50 Hz
FXNQ32P
3,6
0,049
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Chladivo
FXNQ25P
2,8
Hz/V
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
6,35/12,7/
9,52/15,9/
1~/50/60/220-240/220
15
107
108
Řada stylových vnitřních
jednotek k připojení k VRV IV
a VRV III-S
Připojitelná venkovní
jednotka
Jmenovitý výkon
Typ
nové
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
KAZETOVÁ JEDNOTKA
PRO STROPNÍ MONTÁŽ
PODSTROPNÍ
JEDNOTKA
JEDNOTKA DO PODHLEDU
nové
1
2
Název
výrobku
Daikin Emura - Nástěnná jednotka FTXG-JA/JW
PARAPETNÍ JEDNOTKA
nové
Model
15
20
25
35
42
50
60
71
RYYQ-T
RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1
3 3
2
Nástěnná jednotka
CTXS-K
FTXS-K
3 3
Nástěnná jednotka
FLXS-B
3 3
Parapetní jednotka Nexura
FVXG-K
3 3
Parapetní
FVXS-F
3 3
Jednotka typu Flexi
FLXS-B
3 3
Kazetová jednotka s kruhovým
výdechem (vč. funkce
samočištění1)
FCQG-F
3
Zcela plochá kazetová jednotka
FFQ-C
3
Jednotka do podhledu (malá)
FDBQ-B
3
Jednotka do podhledu - nízká
FDXS-F
3
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým
řízením
FBQ-C
3
Podstropní jednotka
FHQ-C
3
Je potřebný dekorační panel BYCQ140CG + BRC1E51A
Pro RYYQ-T není dostupná jednotka třídy výkonu 15
109
Daikin Emura
VZHLED.
FUNKCE.
NOVÁ DEFINICE.
Nová nástěnná klimatizační jednotka Daikin Emura je pozoruhodným spojením kvalitního designu
a technické dokonalosti. Díky svému ultra tenkému profilu a elegantní povrchové úpravě, která je k dispozici
v matné krystalicky bílé barvě či v podobě pískovaného hliníku, bude vhodným doplňkem do jakéhokoliv
interiéru. Vynikající vzhled však v žádném případě nemá negativní vliv na výkon. Můžete se spolehnout,
že jednotka Daikin Emura navržená v Evropě a pro evropské podnebí zajistí v jakémkoliv ročním období
příjemné klima.
Klimatizace je určena k montáži vysoko na stěnu,
a umožňuje tak optimální distribuci vzduchu a velmi
tichý provoz. Její ovládání je stejně jednoduché, jako
její instalace či údržba. A navíc je tato klimatizace
díky zařazení do vysoké energetické třídy atraktivní
pro všechny, komu záleží na úspoře energie, ale i pro
ty, komu záleží na stylovém provedení. V klimatizaci
Daikin Emura se dokonale snoubí styl s materiálem,
vzhled s funkcí a inteligentní vytápění s účinným
chlazením.
110
Nástěnná jednotka
FTXG-JW/A
emura
FTXG-JW
FTXG-JA
›
›
›
›
ARC466A1
Nejnápadnější předností produktu Daikin Emura je jeho vzhled.
Střízlivý, avšak stylový zevnějšek dodává světově známým hodnotám
značky Daikin další rozměry, kterými jsou dokonalý komfort a kvalita
Neobyčejná směsice nápaditého designu a technické
dokonalosti s elegantním povrchem v matné křišťálově
bílé barvě nebo z kartáčovaného hliníku
Ocenění skvělého designu: jedinečné kritérium
pro průmyslový design v Japonsku
Online ovladač (volitelný doplněk): ovládá vnitřní jednotku
z jakéhokoli místa prostřednictvím chytrého telefonu,
notebooku, počítače, tabletu nebo dotykové obrazovky
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Opláštění
Barva
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
vzduchu
Vytápění
Vysoký/Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoká
akustického výkonu Vytápění
Vysoká
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
FTXG25JW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
8,8/6,8/4,7/3,8
9,6/7,9
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
FTXG35JW
Bílá
10,1/7,3/4,6/3,9
10,8/8,6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
9,52
16 nebo 18
FTXG50JW
FTXG25JA
FTXG35JA
Stříbrná
295x915x155
11
10,3/8,5/6,7/5,7
8,8/6,8/4,7/3,8
10,1/7,3/4,6/3,9
11,4/9,8
9,6/7,9
10,8/8,6
60
54
58
60
55
58
44/40/35/32
38/32/25/22
42/34/26/23
44/40/35/32
39/34/28/25
42/36/29/26
6,35
12,7
9,52
18,0
16 nebo 18
1~ / 50 / 220-240
FTXG50JA
10,3/8,5/6,7/5,7
11,4/9,8
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
12,7
18,0
111
FTXS-K a CTXS-K
Optimální design
a komfort
Integrovaný design
› Diskrétní, moderní design. Jeho hladké křivky
krásně a stylově splývají se zdí, takže jednotka
vzhledově nenarušuje design interiéru.
› Vysoce kvalitní matný křišťálově bílý povrch.
› Nový design dálkového ovladače, také s vysoce
kvalitním povrchem v matné bílé barvě, který se
stylově hodí k vnitřní jednotce.
Špičková výkonnost
Řada FTXS-K zajišťuje špičkovou výkonnost a je vybavena
týdenním časovačem a inteligentním čidlem, což dále snižuje
spotřebu energie. Týdenní časovač umožňuje programování
jednotky přesně podle vašich potřeb, inteligentní čidlo detekuje
přítomnost osob v místnosti a aktivuje úsporný režim, když
v místnosti nikdo není.
Správná vnitřní jednotka pro
správnou místnost
Nabízíme kompletní řadu nástěnných jednotek pro optimální
návrh a komfort v libovolné místnosti.
Naše malé nástěnné jednotky (CTXS15,35K a FTXS20,25K) jsou
optimalizovány pro malé kanceláře nebo hotelové pokoje.
› S ohledem na trend zmenšování místností a kanceláří
a zlepšení jejich instalace jsme naši řadu rozšířili o třídu výkonu
15, která přesně postačí k zajištění pohody v malých
místnostech.
› V hotelových pokojích je hlučnost obecně důležitější než
v jiných místnostech: naše malé nástěnné jednotky téměř
nevnímáte, díky provozní hlučnosti pouhých 19 dBA.
Naše větší nástěnné jednotky (FTXS35, 42, 50K) poskytují dokonalý
komfort na větších plochách.
›
›
›
112
Nový obrazec výstupu vzduchu - díky Coanda efektu - zajišťuje
vyšší průtok vzduchu na větší vzdálenost a tím vytváří
komfortní klima i v rozích místnosti.
Dvouzónové inteligentní čidlo detekuje polohu osob
v místnosti a dokáže směrovat proud vzduchu mimo ně, aby
netrpěly průvanem.
K dalšímu zvýšení komfortu přispívá nová řada velmi tichých
nástěnných jednotek.
Nástěnná jednotka
FTXS-K/G
FTXS20-25K//CTXS15-35K
›
›
›
›
›
›
›
ARC466A1
Diskrétní, moderní design. Hladké křivky krásně
splývají se stěnou. Výsledkem je nevtíravý vzhled,
který se snese s každým vybavením interiéru
Vysoce kvalitní matný křišťálově bílý povrch
Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva
slyšitelný. Hladina hluku činí pouhých 19 dBA!
Ideální pro instalaci v malých nebo dobře izolovaných
místnostech (třída 20, 25) a větších místnostech nebo
místnostech nepravidelných tvarů (třída 35, 42 a 50)
Inteligentní sledování dvou prostor: proud vzduchu je
nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází žádná osoba.
Pokud není zjištěna přítomnost osob, přepne se jednotka
automaticky do režimu úspory energie. (FTXS35,42,50K)
Online ovladač (volitelný doplněk): ovládá vnitřní
jednotku z jakéhokoli místa prostřednictvím
chytrého telefonu, notebooku, počítače, tabletu
nebo dotykové obrazovky (FTXS35,42,50,60,71)
Vylepšený výstup vzduchu s využitím Coanda efektu
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Opláštění
Barva
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
Ventilátor - průtok Chlazení
vzduchu
Vytápění
Vysoký/Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmen.
akustického výkonu Vytápění
Vysoký/Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
CTXS15K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
CTXS35K
FTXS20K
FTXS25K
FTXS35K
Bílá
FTXS42K
FTXS50K
FTXS60G
FTXS71G
289x780x215
298x900x215
290x1 050x250
8
11
12
7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5 16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5
9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3
9,5/7,8
10,0/8,0
12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9
19,5/16,7
53
58
-/56
-/57
59/59/60/61/62/54
57
-/56
-/57
59/59/60/60/62/37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34
6,35
9,52
12,7
15,9
18,0
1~ / 50 / 220-240
(1) EER/COP podle Eurovent 2012
113
To nejlepší
z obou světů
Čistý design
a komfort
KOMFORT ROZHODUJE
Nexura znamená pohodlí všude, kde jste. Chlad
letního vánku nebo útulnost dalšího zdroje tepla
přináší dobrý pocit po celý rok. Nerušící a přitom
stylový design s předním panelem vyzařujícím
další teplo, nízká hlučnost a omezený průtok
vzduchu jsou pro vás nebem na zemi.
sálavé
teplo
114
Parapetní jednotka se sálavým panelem
FVXG-K
sálavé
teplo
FVXG-K
›
›
›
›
›
›
ARC466A2
Hliníková část čelního panelu vnitřní jednotky Nexura
dokáže ohřívat stejně jako tradiční radiátor, čímž
v chladných dnech přidává na komfortu
Tichá a diskrétní jednotka Nexura vám nabízí to nejlepší
ve vytápění a chlazení, pohodě a designu
Vnitřní jednotka distribuuje vzduch velmi tichým způsobem.
Produkovaný hluk je sotva 22 dB(A) při chlazení a 19 dB(A)
při režimu sálání tepla. Pro porovnání - průměrná
hladina hluku v tiché místnosti je až 40 dB(A)
Komfortní vertikální automatické natáčení zajišťuje bezprůvanový
provoz a zabraňuje možnosti znečištění stropu
Online ovladač (volitelný doplněk): ovládá vnitřní jednotku
z jakéhokoli místa prostřednictvím chytrého telefonu,
notebooku, počítače, tabletu nebo dotykové obrazovky
Lze nainstalovat proti stěně nebo zapustit
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Opláštění
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
vzduchu
Vytápění
Vysoký/Jmen.
Hladina
Chlazení
Jmen.
akustického výkonu Vytápění
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/Normální/Nízký/Tichý/Sálavý
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
FVXG25K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz/V
FVXG35K
Bílá (6,5Y 9,5/0,5)
600x950x215
22
9,1/7,2/5,3/4,5
10,2/8,0
52
56
39/33/27/24
40/33/27/23/19
6,35
8,9/7,0/5,3/4,5
9,9/7,8
52
55
38/32/26/23
39/32/26/22/19
9,5
FVXG50K
10,6/8,9/7,3/6,0
12,2/10,0
58
58
44/40/36/32
46/40/34/30/26
12,7
1~ / 50 / 220-240
(1) EER/COP podle Eurovent 2012
115
Parapetní jednotka
FVXS-F
FVXS-F
›
›
›
›
›
ARC452A1
Díky své malé výšce se dobře vejde i pod okno
Lze nainstalovat proti stěně nebo zapustit
Velmi tichý provoz: hladina akustického tlaku do 23 dBA
Funkce svislého automatického natáčení lamel směruje
lamely na výstupu nahoru a dolů, čímž zajišťuje
účinnou distribuci vzduchu po celé místnosti
Online ovladač (volitelný doplněk): ovládá vnitřní jednotku
z jakéhokoli místa prostřednictvím chytrého telefonu,
notebooku, počítače, tabletu nebo dotykové obrazovky
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Opláštění
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
vzduchu
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
Vytápění
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmen.
akustického výkonu Vytápění
Vysoký/Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
(1) EER/COP podle Eurovent 2012
116
FVXS25F
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
FVXS35F
Bílá
600x700x210
14
8,5/6,7/4,9/4,5
9,4/7,3/5,2/4,7
55/55/39/33/27/24
39/33/27/24
6,35
8,2/6,5/4,8/4,1
8,8/6,9/5,0/4,4
-/54
-/54
38/32/26/23
38/32/26/23
9,5
FVXS50F
10,7/9,2/7,8/6,6
11,8/10,1/8,5/7,1
56/57/44/40/36/32
45/40/36/32
12,7
20
1~ / 50 / 220-240
Jednotka typu Flexi
FLXS-B
FLXS-B
›
›
›
›
ARC433A6
Lze osadit buď na strop nebo na zeď nad podlahou; díky
své malé výšce se pohodlně vejde i pod okno
Funkce svislého automatického natáčení lamel směruje
lamely na výstupu nahoru a dolů, čímž zajišťuje
účinnou distribuci vzduchu po celé místnosti
Velmi tichý provoz: hladina akustického tlaku do 28 dBA
Online ovladač (volitelný doplněk): ovládá vnitřní jednotku
z jakéhokoli místa prostřednictvím chytrého telefonu,
notebooku, počítače, tabletu nebo dotykové obrazovky
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Opláštění
Barva
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
vzduchu
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
Vytápění
Hladina
Chlazení
Vysoká
akustického výkonu Vytápění
Vysoká
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
FLXS25B
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
FLXS35B
FLXS50B
FLXS60B
Mandlově bílá
490x1 050x200
16
7,6/6,8/6,0/5,2
9,2/8,3/7,4/6,6
53
53
37/34/31/28
37/34/31/29
17
8,6/7,6/6,6/5,6
9,8/8,9/8,0/7,2
54
55
38/35/32/29
39/36/33/30
11,4/10,0/8,5/7,5
12,1/9,8/7,5/6,8
63
62
47/43/39/36
46/41/35/33
12,0/10,7/9,3/8,3
12,8/10,6/8,4/7,5
64
63
48/45/41/39
47/42/37/34
6,35
9,5
12,7
18
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
(1) EER/COP podle Eurovent 2012
117
Hydrobox pro VRV pro nízké teploty
HXY-A
HXY-A
HXY-A
›
›
›
›
Vysoce účinné prostorové vytápění/chlazení
Připojení vzduch/voda pro VRV v aplikacích jako například
podlahové topení, vzduchotechnické jednotky a nízkoteplotní radiátory...
Teplotní rozsah výstupní vody od 5 °C do 45
°C bez elektrického topného tělesa
Superširoký provozní rozsah teplé/studené vody
od -20 do +43 °C při okolní vnější teplotě
Šetří čas při navrhování systému. Všechny komponenty na straně vody
jsou plně integrované s přímým ovládáním teploty výstupní vody
Moderní design a možnost připevnění na stěnu šetří prostor
Nevyžaduje plynovou přípojku nebo nádrž na palivo
Lze připojit k tepelnému čerpadlu VRV IV
›
›
›
›
›
Potrubí pro kapalinu
Plynové potrubí
Komunikace F1, F2
Teplá/studená voda
Vnitřní jednotky VRV
Vzduchotechnická
jednotka
Nízkoteplotní radiátor
Tepelné čerpadlo VRV IV
Podlahové vytápění
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Opláštění
Barva
Materiál
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického tlaku Jmen.
Provozní rozsah
Vytápění
Chlazení
kW
kW
Výška x šířka x hloubka mm
kg
dBA
Okolní prostředí Min.~Max. °C
Teploty vody Min.~Max. °C
Okolní prostředí Min.~Max. °C
Teploty vody Min.~Max. °C
Chladivo
Typ
Chladivový okruh Průměr strany plynu
Průměr strany kapaliny
Vodní okruh
Připojovací rozměry
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Doporučené jištění
118
mm
mm
palce
Hz/V
A
HXY080A
8
9
HXY125A
12,5
14
Bílá
Pozinkovaný ocelový plech
890 x 480 x 344
44
-20~24
25~45
~-~15,9
9,5
G 1" 1/4 (zásuvka)
1~/50/220-240
Hydrobox pro VRV pro vysoké teploty
HXHD-A
HXHD-A
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
EKHTS-AC
EKHWP-B
Propojení vzduchu-voda do VRV pro aplikace jako jsou koupelny,
dřezy, podlahové topení, radiátory a vzduchotechnické jednotky
Vytápění zdarma zajištěné zpětným získáváním tepla z oblastí vyžadujících
chlazení do oblastí vyžadujících vytápění nebo teplou vodu
Pro ohřev teplé užitkové vody využívá technologii tepelného čerpadla,
díky čemuž dosáhne oproti plynovému kotli úspory až 17 %
Možnost připojit termální solární kolektory k zásobníku s teplou užitkovou vodou
Teplotní rozsah výstupní vody od 25 do 80 °C bez elektrického topného tělesa
Superširoký provozní rozsah pro ohřev teplé vody
od -20 do +43 °C při okolní vnější teplotě
Není třeba navrhovat stranu vody: všechny komponenty stran
vody jsou integrované, nadto není třeba použít žádný směšovací
ventil, a to díky přímé kontrole vypouštění vody
Různé možnosti řízení s nastavenou hodnotou závislou
na počasí nebo řízení pomocí termostatu
Vnitřní jednotku a zásobník teplé užitkové vody lze umístit na sebe, a ušetřit tak
půdorysný prostor, případně vedle sebe, pokud je výška instalace omezena
Není zapotřebí žádná plynová přípojka
Lze připojit VRVIII se zpětným získáváním tepla (REYAQ)
45 °C - 75 °C
Potrubí pro kapalinu
Plynové potrubí
Potrubí pro kondenzát
Komunikace F1, F2
Horká voda
Teplá užitková voda
Vnitřní jednotky VRV
25 °C - 75 °C
Vzduchotechnická
jednotka
Zásobník na teplou
užitkovou vodu
BS box
45 °C - 75 °C
Nízkoteplotní radiátor
BS box
Hydrobox pro VRV,
jen ohřev
VRV zpětné získávání tepla
s napojením na hydrobox
pouze pro vytápění
(REYAQ10-16P)
25 °C - 35 °C
Podlahové vytápění
Pouze vytápění
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Topný výkon
Jmen.
Opláštění
Barva
Materiál
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Hladina
Jmen.
akustického tlaku Tichý noční režim Úroveň 1
Okolní prostředí Min.~Max.
Provozní rozsah
Vytápění
Teploty vody Min.~Max.
Teplá užitková Okolní prostředí Min.~Max.
voda
Teploty vody Min.~Max.
Chladivo
Typ
Chladivový okruh Průměr strany plynu
Průměr strany kapaliny
Vodní okruh
Připojovací rozměry
Systém vodního vytápění Objem vody Min.~Max.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud
Doporučené jištění
kW
mm
kg
dBA
dBA
°C
°C
°CST
°C
mm
mm
palce
l
Hz/V
A
HXHD125A
14,0
Šedá metalíza
Pozinkovaný ocelový plech
705x600x695
92
42 (1) / 43 (2)
38 (1)
-20~20 / 24 (3)
25~80
-20~43
45~75
R-134a
12,7
9,52
G 1" (zásuvka)
20~200
1~/50/220-240
20
(1) Hladiny hluku měřeny při: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Hladiny hluku měřeny při: EW 70 °C; LW 80 °C (3) Nastavení na místě
119
Příslušenství
HXHD-A
ZÁSOBNÍK NA TEPLOU UŽITKOVOU VODU: PŘEHLED
1/ EKHTS-A
2/ EKHWP-B
Přednostní použití
Pouze teplá užitková voda
Teplá užitková voda v domácnosti –
možnost solárního připojení
Provoz
Voda se ukládá v zásobníku
a používá se jako užitková
teplá voda
Užitková teplá voda se neukládá
v zásobníku, ale proudí přes
spirálu zásobníku
Funkce
1/ EKHTS – ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
›
›
›
K dostání ve velikostech 200 a 260 litrů
Efektivní nárůst teploty: z 10 °C na 50 °C za pouhých 60 minut
Nerezový zásobník na teplou užitkovou vodu
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Opláštění
Barva
Materiál
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Zásobník
Výměník tepla
120
EKHTS200AC
EKHTS260AC
Šedá metalíza
Galvanizovaná ocel (pozinkovaný ocelový plech)
Výška (integrováno na vnitřní mm
jednotce) x Šířka x Hloubka
Prázdná
kg
l
Jednotka
Objem vody
Materiál
Maximální teplota vody
Množství
Materiál potrubí
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
°C
m²
l
2 010 x 600 x 695
2 285 x 600 x 695
70
200
78
260
Nerezová ocel (EN 1.4521)
75
1
Nerezová ocel Duplex (EN 1.4162)
1,56
7,5
2/ EKHWP-B – HORKÁ VODA V DOMÁCNOSTI S MOŽNOSTÍ SOLÁRNÍHO PŘIPOJENÍ
Solární připojení
›
›
›
›
Ekologicky šetrné a energeticky úsporné
Solární panely mohou vyprodukovat až 70 % energie potřebné k výrobě teplé užitkové vody – hlavní úspora nákladů
Díky specializovaným povlakům jsou naše solární panely vysoce účinné – veškeré krátkovlnné sluneční záření se mění v teplo
Solární panely jsou naplněny vodou pouze tehdy, pokud je to zapotřebí pro vytápění – není tedy nutná protimrazová ochrana
SOLÁRNÍ KOLEKTOR
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Objem
Plocha
Vnější
Apertura
Absorbér
Plášť
Absorbér
Zasklení
Přípustný sklon střechy Min.~Max.
Provozní tlak
Max.
Stagnující teplota
Max.
Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0
Tepelný výkon
Koeficient tepelné ztráty a1
Teplotní závislost koeficientu tepelné ztráty a2
Tepelný výkon
Modifikátor úhlu dopadu dopoledne při 50°
Instalovaná poloha
mm
kg
l
m²
m²
m²
EKSH26P
1 300 x 2 000 x 85
EKSV26P
2 000 x 1 300 x 85
43
2,1
1,7
2,601
2,364
2,354
Mikro-therm (absorpce max. 96 %, emise přibl. 5 % +/-2 %)
Harfový registr měděných trubek s laserově navařenou hliníkovou deskou s vysoce selektivní povrchovou úpravou
Jednotabulové bezpečnostní sklo, přenos +/- 92 %
SDgr
15~80
bar
6
°C
200
%
78,7
W/m².K
4,270
W/m².K²
0,0070
kJ/K
6,5
0,94
Svisle
Vodorovně
Zásobník na teplou užitkovou vodu
›
›
K dispozici ve velikostech 300 a 500 litrů
(Přede)hřívání vody pro topný systém solární energií
DOMÁCÍ ZÁSOBNÍK NA TEPLOU UŽITKOVOU VODU
Opláštění
Barva
Materiál
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Prázdná
Zásobník
Objem vody
Maximální teplota vody
Výměník tepla
Teplá užitková Materiál potrubí
voda
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
Provozní tlak
Průměrný specifický
tepelný výkon
Plnění
Materiál potrubí
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
Průměrný specifický
tepelný výkon
Pomocný solární Materiál potrubí
ohřev
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
Průměrný specifický
tepelný výkon
EKHWP300B
EKHWP500A
Prachová šedá (RAL 7037)
Nárazuvzdorný polypropylen
mm
kg
l
°C
-x595x615
59
300
m²
l
bar
W/K
5,7
27,8
-x790x790
92
500
85
Nerezová ocel (DIN 1.4404)
59
28,4
6
2 795
2 860
Nerezová ocel (DIN 1.4404)
m²
l
W/K
2,5
12,3
3,7
17,4
1 235
1 809
Nerezová ocel (DIN 1.4404)
m²
l
W/K
-
1,0
5
-
313
*Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
Čerpací stanice
›
Čerpací stanice zajišťuje správný tlak a průtok vody v zájmu optimální účinnosti
ČERPACÍ STANICE
Upevnění
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Tepelný výkon
Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0
Regulace
Typ
Příkon
Snímač
Snímač teploty solárního panelu
Snímač akumulačního zásobníku
Snímač vratné větve
Snímač průtoku a teploty na vstupu
Elektrické napájení Napětí
mm
%
W
V
EKSRPS3
Na boku zásobníku
815x230x142
Digitální regulátor teplotních rozdílů s textovým displejem
2
Pt1000
PTC
PTC
Napěťový signál (3,5 V ss)
230
121
Přínosy
vzduchových
připojených k Daikin
tepelným čerpadlům
Vzduchové clony Biddle zajišťují vysoce efektivní řešení pro maloobchodníky a projektové kanceláře
řešící problém oddělení klimatu uvnitř a vně obchodu nebo kanceláře.
Obchodování “s otevřenými dveřmi”
I když správci maloobchodních a komerčních prostorů široce vítají zákaznicky příjemné aspekty
obchodování s otevřenými dveřmi, otevřené dveře mohou vést k masivním ztrátám teplého nebo
studeného vzduchu a tím k energetickým ztrátám. Vzduchové clony Biddle dokáží zachovat vnitřní
teploty a značně šetřit energii, navíc představují pozvání zákazníka dovnitř, do příjemného
obchodního a pracovního prostředí.
Vysoká účinnost a nízké emise CO2
Stabilní prostředí v obchodu dané efektivními limity oddělení vnějšího/vnitřního klimatu omezuje
tepelné ztráty při otvírání dveří a zlepšuje účinnost klimatizačního systému. Kombinací vzduchových
clon Biddle s velmi účinnými tepelnými čerpadly Daikin VRV a ERQ uživatelé dosahují významných
úspor energie až 72 % ve srovnání s elektrickými vzduchovými clonami.
Rychlá návratnost
Úspory energie při použití tohoto pokročilého zařízení zajišťují velmi rychlou návratnost 1,5 roku*
a následné masivní úspory energie v budoucnu.
Komfort díky patentované technologii
Zákazníci i pracovníci si díky pokročilé technologii usměrňovačů ve vzduchových clonách Biddle
maximálně užívají komfort uvnitř, a to po celý rok, nezávisle na vnějších podmínkách.
Jednoduchá instalace
Snadná a rychlá instalace těchto systémů nejenže snižuje náklady, ale také činí drahé vodní rozvody,
kotle a přípojky plynu zbytečnými. Integrací vzduchové clony Biddle se systémem Daikin VRV také
odbouráte nutnost instalace více venkovních jednotek, což ještě více snižuje náklady a čas potřebný
k instalaci. Tato neporazitelná kombinace ve skutečnosti firmě Daikin umožňuje zákazníkům nabízet
nejdokonalejší ekologicky šetrné “celkové řešení”, balík zahrnující chlazení, vytápění, oddělení
vnějšího/vnitřního klimatu a ventilace čerstvým vzduchem.
* Ve srovnání s elektrickou clonou
clon Biddle
Která vzduchová clona nabízí
nejlepší řešení?
Vzduchové clony Biddle jsou nabízeny ve 2 verzích, jedna k připojení k VRV a druhá k připojení k ERQ. Obě jsou dostupné pro
různé šířky dveří od 1 až do 2,5 m. Následuje přehled různých verzí a možných výšek dveří.
Vzduchová clona Biddle k připojení k VRV (CYV) nebo ERQ (CYQ)
›
Výška dveří (m)
Maximální energetická účinnost díky téměř nulové turbulenci proudění,
optimalizovanému průtoku vzduchu dle aplikace a použití moderní technologie
usměrňovače na výstupu
Přibl. 85 % účinnost separace vzduchu významně snižuje jak tepelné ztráty, tak
i požadovaný topný výkon vnitřní jednotky
›
Volně
V
l ě závěsný
á ě ý model
d l (F)
ŘADA VZDUCHOVÝCH CLON BIDDLE
4
Výška dveří (m)
3,0 m
3
2,3 m
Kazetový model (C)
2,75 m
2,5 m
2,5 m
2,4 m
2,3 m
2,15 m
2,0 m
2
1
S
M
L
Příznivé
např.: kryté nákupní centrum
nebo vchod s otáčejícími
se dveřmi
Zapuštěný model (C)
S
M
L
S
M
L
Normální
Nepříznivé
např.: mírný vítr, žádné otevřené např.: místo v rohu, více
dveře naproti, přízemní budova podlaží a / nebo otevřené
schodiště
Podmínky pro instalaci
NÁZVOSLOVÍ PRO VZDUCHOVÉ CLONY BIDDLE
CY
V
S
150
DK
80
F
S
C
Ovladač Biddle: C=Potřebný a dodávaný s jednotkou, N=Není potřebný
Barva: B=Bílá (RAL9016), S: Šedá (RAL9006)
Typ instalace: F=Volně zavěšená, C=Kazetová, R=Zapuštěná
Index výkonu Daikin
Daikin přímá expanze
Šířka dveří (cm)
Rozsah: S=Malý, M=Střední, L=Velký
Připojitelné k: V=VRV, Q=ERQ
Vzduchová clona Biddle
Vzduchová clona Biddle pro VRV
CYVS/M/L-DK-F/C/R
VRV
SÍŤOVÉ ŘEŠENÍ
CYVM150DK80FSC
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Lze připojit ke zpětnému získávání tepla VRV
a tepelnému čerpadlu
VRV je jedním z prvních systémů DX, který je
vhodný pro připojení ke vzduchovým clonám
Volně závěsný model (F): snadná montáž na stěnu
Kazetový model (C): upevněný do mezistropu
vidět je jen dekorační panel
Zapuštěný model (R): nenápadně skrytý ve stropu
Návratnost do 1,5 roku ve srovnání
s instalací elektrické vzduchové clony
Nabízí téměř bezplatné vytápění ze vzduchové
clony prostřednictvím zpětně získaného tepla
z vnitřních jednotek v režimu chlazení (v případě VRV se
zpětným získáváním tepla)
Snadná a rychlá instalace s nižšími náklady, neboť nejsou
zapotřebí žádné další vodní systémy, kotle a plynové přípojky
Maximální energetická účinnost díky téměř nulové turbulenci
proudění, optimalizovanému průtoku vzduchu a použití moderní
technologie konstantní rychlosti vzduchu
Přibl. 85 % účinnost separace vzduchu významně snižuje jak
tepelné ztráty, tak i požadovaný topný výkon vnitřní jednotky
KOMFORTNÍ VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE (CA)
Malá
Střední
CYVS100DK80*BN/*SN CYVS150DK80*BN/*SN CYVS200DK100*BN/*SN CYVS250DK140*BN/*SN CYVM100DK80*BN/*SN CYVM150DK80*BN/*SN CYVM200DK100*BN/*SN CYVM250DK140*BN/*SN
Topný výkon
Příkon
Rychlost 3
Režim ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Rychlost 3
Opláštění
Barva
Rozměry
Jednotka
Výška F/C/R
Šířka F/C/R
Hloubka F/C/R
Požadovaná výška podstropení >
Výška dveří
Max.
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu Vytápění
Rychlost 3
Hladina akustického tlaku Vytápění
Rychlost 3
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
kW
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m³/h
dBA
mm
V
7,40
0,23
0,23
19
9,0
0,35
0,35
11,6
0,46
0,46
16,2
9,2
11,0
13,4
19,9
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
270/270/270
1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
590/821/561
420
2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3
2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3
2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3
2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3
2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3
2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3
2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3
2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
56
66
83
107
57
73
94
108
1 164
1 746
2 328
2 910
1 605
2 408
3 210
4 013
47
49
50
51
50
51
53
54
R-410A
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/16,0
9,52/19,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E52A/B nebo BRC1D52)
230
Velká
Topný výkon
Příkon
Rychlost 3
Režim ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Rychlost 3
Opláštění
Barva
Rozměry
Jednotka
Výška F/C/R
Šířka F/C/R
Hloubka F/C/R
Požadovaná výška podstropení >
Výška dveří
Max.
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu Vytápění
Rychlost 3
Hladina akustického tlaku Vytápění
Rychlost 3
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
kW
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m³/h
dBA
mm
V
CYVL100DK125*BN/*SN
CYVL150DK200*BN/*SN
CYVL200DK250*BN/*SN
CYVL250DK250*BN/*SN
15,6
0,75
0,75
23,3
1,13
1,13
29,4
1,50
1,50
14
31,1
1,88
1,88
12
15
1 000/1 000/1 048
3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3
1,0
76
3 100
53
9,52/16,0
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370/370/370
1 500/1 500/1 548
2 000/2 000/2 048
2 500/2 500/2 548
774/1 105/745
520
3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3
3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3
3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3
1,5
2,0
2,5
100
126
157
4 650
6 200
7 750
54
56
57
R-410A
9,52/19,0
9,52/22,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E52A/B nebo BRC1D52)
230
(1) Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi (2) Normální podmínky slabý přímý vítr, žádné otevřené dveře na protější straně, přízemní budova
(3) Nepříznivé podmínky: místo v rohu nebo čtvercové, více podlaží a/nebo otevřené schodiště
124
Vzduchová clona Biddle pro ERQ
CYQS/M/L-DK-F/C/R
SAMOSTATNÝ SYSTÉM PRO VYTÁPĚNÍ NEBO CHLAZENÍ
ERQ
CYQM150DK80FSN
›
›
›
›
›
›
›
Lze připojit k tepelnému čerpadlu ERQ
ERQ je jedním z prvních systémů DX, který je vhodný
pro připojení ke vzduchovým clonám
Volně závěsný model (F): snadná montáž na stěnu
Doba návratnosti investice je kratší než 1,5 roku při
porovnání s instalací elektrické vzduchové clony
Snadná a rychlá instalace s nižšími náklady, neboť nejsou
zapotřebí žádné další vodní systémy, kotle a plynové přípojky
Maximální energetická účinnost díky téměř nulové turbulenci
proudění, optimalizovanému průtoku vzduchu a použití
moderní technologie konstantní rychlosti vzduchu
Přibl. 85 % účinnost separace vzduchu významně snižuje jak
tepelné ztráty, tak i požadovaný topný výkon vnitřní jednotky
STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE (CY)
Malá
STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE PRO PŘIPOJENÍ
K ERQ
Příkon
Režim ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Vstup = teplota místnosti
Opláštění
Barva
Rozměry
Výška
Jednotka F/C/R
Šířka
Jednotka F/C/R
Hloubka
Jednotka F/C/R
Požadovaná výška podstropení >
Výška dveří
Max.
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu Vytápění
Hladina akustického tlaku Vytápění
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina (vnější průměr) / Plyn
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m³/h
dBA
V
Střední
CYQS150DK80F CYQS200DK100F CYQS250DK140F CYQM100DK80F CYQM150DK80F CYQM200DK100F CYQM250DK140F
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
0,35
0,35
0,46
0,46
0,58
0,58
16
0,37
0,37
17
0,56
0,75
0,94
0,56
0,75
0,94
15
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
270 / 270 / 270
270 / 270 / 270
1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548 1 000 / 1 000 / 1 048 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548
290 / 821 / 561
290 / 821 / 561
420
420
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
66
83
107
57
73
94
108
1 746
2 328
2 910
1 605
2 408
3 210
4 013
49
50
51
50
51
53
54
R-410A
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E52A/B nebo BRC1D52)
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E52A/B nebo BRC1D52)
230
230
Velká
STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ CLONA BIDDLE PRO PŘIPOJENÍ K ERQ
Příkon
Režim ventilátor Jmen.
kW
Vytápění
Jmen.
kW
Delta T
Vstup = teplota místnosti
K
Opláštění
Barva
Rozměry
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šířka
Jednotka F/C/R
mm
Hloubka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaná výška podstropení >
mm
Výška dveří
Max.
m
Šířka dveří
Max.
m
Hmotnost
Jednotka
kg
Ventilátor - průtok vzduchu Vytápění
m³/h
Hladina akustického tlaku Vytápění
dBA
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina (vnější průměr) / Plyn
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
V
CYQL100DK125F*BN / *SN
0,75
0,75
1 000 / 1 000 / 1 048
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
76
3 100
53
9,52 / 16,0
CYQL150DK200F*BN / *SN
1,13
1,13
CYQL200DK250F*BN / *SN
CYQL250DK250F*BN / *SN
1,50
1,88
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370 / 370 / 370
1 500 / 1 500 / 1 548
2 000 / 2 000 / 2 048
2 500 / 2 500 / 2 548
745 / 745 / 745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,5
2,0
2,5
100
126
157
4 650
6 200
7 750
54
56
57
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 22,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E52A/B nebo BRC1D52)
230
F: Volně visící model, C: Kazetový model, R: Zapuštěný model
(1) Příznivé podmínky | (2) Normální podmínky | (3) Nepříznivé podmínky
125
Integrovaná
Daikin nabízí řadu řešení zajišťujících ventilaci čerstvým vzduchem do kanceláří, hotelů,
obchodů a dalších komerčních prostor – vždy doplňkových k systému VRV a stejně
flexibilních.
Ventilace se zpětným získáváním tepla
Správná ventilace je klíčovou složkou řízení klimatu v budovách, kancelářích a obchodech.
Ve své základní funkci zajišťuje výměnu spotřebovaného vzduchu za čerstvý. Naše
řešení HRV (heat reclaim ventilation) ale dokáže ještě více. Dokáže zpětně získat teplo
a optimalizovat vyváženost mezi vnitřní a vnější teplotou a vlhkostí, čímž
snižuje zatížení systému a zvyšuje efektivitu.
Zpracování vnějšího vzduchu v jediné jednotce
Naše řešení FXMQ-MF pro zpracování vzduchu využívá technologii tepelného čerpadla
v kombinaci s úpravou čerstvého vzduchu a klimatizací v jediném systému.
Tím eliminuje obvyklé konstrukční problémy spojené s vyvážením přívodu a odvodu
vzduchu. Snižují se tím také celkové náklady na systém a současně je konstrukce systému
mnohem flexibilnější, neboť klimatizační jednotky fan coil a jednotky úpravy vnějšího
vzduchu lze připojit k jediné chladicí větvi.
Aplikace VRV pro úpravu vzduchu
Pro střední a velké komerční prostory nabízíme sortiment kondenzačních jednotek
s invertorovým řízením a chladivem R-410A, které lze připojit ke vzduchotechnickým
jednotkám. Tento přístup v sobě kombinuje flexibilitu našich VRV jednotek s aplikacemi
úpravy vzduchu, jež ústí v jednoduchou, spolehlivou konstrukci pro optimální řízení
kvality vnitřního vzduchu a maximální účinnost.
Více informací viz katalog ventilace Daikin nebo kontaktujte svého prodejce.
126
ventilace
Větrání se zpětným získáváním tepla
Aplikace VRV pro úpravu vzduchu
Venkovní vzduchotechnická jednotka
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla
128
Jednotka k zabudování do podhledu
pro 100% čerstvý vzduch
132
Kondenzační jednotky tepelného čerpadla ERQ
134
Aplikace VRV pro úpravu vzduchu
136
Možnosti řízení
139
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla
VAM-FA/FB
Odpadní vzduch Čistý vnější vzduch
po rekuperaci
Odsávaný odpadní vzduch
Čerstvý vzduch
po rekuperaci
Větrací systémy Daikin se zpětným získáváním tepla
upravují teplotu a vlhkost nasávaného čerstvého vzduchu
na vnitřní podmínky. Je tak dosaženo rovnováhy mezi
vnitřním a vnějším prostředím a snižuje se tak významně
potřeba chladicího nebo topného výkonu. Jednotky HRV
mohou být řízeny nezávisle nebo mohou být integrovány
s klimatizačním systémem (Daikin VRV nebo řada Sky Air).
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Energeticky úsporná ventilace díky zpětnému
získávání tepla / chladu ve vnitřních jednotkách
Ideální řešení pro obchody, restaurace či
kanceláře, kde je zapotřebí ponechat maximální
prostor pro nábytek, dekorace a vybavení
Funkce chlazení zdarma, je-li venkovní teplota
nižší než vnitřní teplota (např. v noci)
Nízká spotřeba energie díky DC ventilátorům s invertorem
Brání ztrátám energie způsobeným přílišným
větráním a přitom díky čidlu CO (doplňková
možnost) udržuje v místnosti kvalitní vzduch
Lze použít jako samostatnou jednotku
nebo integrované v systému VRV
Široký výběr jednotek: průtok vzduchu
od 150 až do 2 000 m3/h
Jsou dodávány vysoce účinné filtry stupně F6, F7 a F8.
Speciálně navržený výměník tepla z vysoce
účinného materiálu (High Efficiency Paper, HEP)
Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
Lze provozovat při přetlakovém a podtlakovém větrání
128
Větrání
Papír s vysokou účinností
VENKOVNÍ
VNITŘNÍ
30,6 °C
62 % RH
SA
27,4 °C
63 % RH
SA
Integrovaná
tvarovaná vložka
RA
Teplota
a vlhkost
RA
26 °C
50 % RH
32 °C
70 % RH
Integrovaná tvarovaná vložka
RH: Relativní vlhkost
SA: Přiváděný vzduch (do místnosti)
RA: Odváděný vzduch (z místnosti)
VĚTRÁNÍ
Příkon - 50 Hz
Režim výměny tepla Jmen.
Ultra vysoké
Režim obtoku
Jmen.
Ultra vysoké
Účinnost výměny tepla - 50 Hz
Ultra vysoké
Účinnost výměny Chlazení
Ultra vysoké
entalpie - 50 Hz
Vytápění
Ultra vysoké
Provozní režim
Systém výměny tepla
Prvek výměny tepla
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Režim výměny tepla Ultra vysoké
vzduchu při 50 Hz Režim obtoku
Ultra vysoké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Ultra vysoké
Hladina akustického Režim výměny tepla Ultra vysoké
tlaku - 50 Hz
Režim obtoku
Ultra vysoké
Provozní rozsah
Min.
Max.
Relativní vlhkost
Průměr spojovacího potrubí
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
%
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CST
°CST
%
mm
Hz/V
A
VAM150FA
VAM250FA
0,116
0,116
74
0,141
0,141
72
58
64
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch-vzduch s příčným průtokem, celková výměna tepla (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
285x776x525
24
150
250
150
250
69
64
27 / 28,5
28 / 29
27 / 28,5
28 / 29
-15
50
80 % nebo menší
100
1~/50/60/220-240/220
15
*VAM350FB
*VAM500FB
*VAM650FB
*VAM800FB
*VAM1000FB *VAM1500FB *VAM2000FB
75
74
74
74
75
75
75
61
58
58
60
61
61
61
65
62
63
65
66
66
66
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch-vzduch s příčným průtokem, celková výměna tepla (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
301x828x816
364x1 004x868
364x1 004x1 156
726x1 514x868
33
33
48
48
61
132
158
350
500
650
800
1 000
1 500
2 000
350
500
650
800
1 000
1 500
2 000
98
98
93
137
157
137
137
32 / 34
33 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
39,5 / 41,5
40 / 42,5
32 / 34
33,5 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
40,5 / 41,5
40 / 42,5
-15
50
80 % nebo menší
150
200
250
350
1~/50/60/220-240/220
15
*Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
129
Větrací jednotky se zpětným získáváním
tepla, zvlhčováním a úpravou vzduchu
VKM-GM / VKM-G
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Vytváří vysoce kvalitní prostředí v interiéru předběžnou úpravou přívodního
čerstvého vzduchu
Zvlhčování vstupního vzduchu udržuje komfortní úroveň vlhkosti
v místnosti i během vytápění
Energeticky úsporná ventilace díky zpětnému získávání tepla / chladu ve
vnitřních jednotkách
Ideální řešení pro obchody, restaurace či kanceláře, kde je zapotřebí
ponechat maximální prostor pro nábytek, dekorace a vybavení
Funkce chlazení zdarma, je-li venkovní teplota nižší než vnitřní teplota
(např. v noci)
Lze použít jako samostatnou jednotku nebo integrované v systému VRV
Široký výběr jednotek: průtok vzduchu od 150 až do 2 000 m3/h
Speciálně navržený výměník tepla z vysoce účinného materiálu
(High Efficiency Paper, HEP)
Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
Lze provozovat při přetlakovém a podtlakovém větrání
Příklad použití: zvlhčování a úprava vzduchu (režim vytápění)1
EA (Odpadní vzduch)
Ventilátor
odpadního
vzduchu
Prvky tepelného
výměníku
Motor klapky
Klapka
DX výměník
(Výměník s přímou expanzí)
OA (Čerstvý vzduch)
RA
(Odváděný vzduch z místnosti)
Ventilátor přívodního vzduchu
SA (Přiváděný vzduch do místnosti)
Elektronická (řídicí) jednotka
Plovákový vypínač
Elmg. ventil
Zvlhčovač:
voda s využitím kapilárního efektu prochází zvlhčovačem.
Ohřátý vzduch z DX výměníku prochází zvlhčovačem
a pohlcuje vlhkost.
voda
SA
PRŮTOK VZDUCHU
1
Příklad VKM-GM
130
Vanička na
zachytávání kondenzátu
Odvod
kondenzátu
Příklad VKM-GM
Větrání, zvlhčování a úprava vzduchu
Ventilace a výměník DX
Režim výměny tepla Jmen.
Ultra vysoké
Příkon - 50 Hz
Režim obtoku
Jmen.
Ultra vysoké
Celkový výkon
Chlazení
Vytápění
Účinnost výměny tepla - 50 Hz
Ultra vysoké
Účinnost výměny Chlazení
Ultra vysoké
entalpie - 50 Hz
Vytápění
Ultra vysoké
Provozní režim
Systém výměny tepla
Prvek výměny tepla
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Režim výměny tepla Ultra vysoké
vzduchu při 50 Hz Režim obtoku
Ultra vysoké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Ultra vysoké
Hladina akustického Režim výměny tepla Ultra vysoké
tlaku - 50 Hz
Režim obtoku
Ultra vysoké
Provozní rozsah
Kolem jednotky
Přívodní vzduch
Vratný vzduch
Průměr spojovacího potrubí
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Ventilace, výměník DX a zvlhčování
Režim výměny tepla Jmen.
Ultra vysoké
Příkon - 50 Hz
Ultra vysoké
Režim obtoku
Jmen.
Celkový výkon
Chlazení
Vytápění
Účinnost výměny tepla - 50 Hz
Ultra vysoké
Účinnost výměny Chlazení
Ultra vysoké
entalpie - 50 Hz
Vytápění
Ultra vysoké
Provozní režim
Systém výměny tepla
Prvek výměny tepla
Zvlhčovač
Systém
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Režim výměny tepla Ultra vysoké
vzduchu při 50 Hz Režim obtoku
Ultra vysoké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Ultra vysoké
Hladina akustického Režim výměny tepla Ultra vysoké
tlaku - 50 Hz
Režim obtoku
Ultra vysoké
Provozní rozsah
Kolem jednotky
Přívodní vzduch
Vratný vzduch
Průměr spojovacího potrubí
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Přívod vody
Odvod kondenzátu
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
%
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CST
°CST
°CST
mm
mm
mm
VKM50G
0,560
0,560
4,71
5,58
76
64
67
VKM80G
VKM100G
0,620
0,670
0,620
0,670
7,46
9,12
8,79
10,69
78
74
66
62
71
65
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch-vzduch s příčným průtokem, celková výměna tepla (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
387 x 1 764 x 832
387 x 1 764 x 1 214
96
109
114
500
750
950
500
750
950
38 / 38,5 / 39
38 / 38,5 / 39
200
Hz/V
A
kW
kW
kW
kW
%
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CST
°CST
°CST
mm
mm
mm
mm
Hz/V
A
40 / 41 / 41,5
40 / 41 / 41,5
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
-15 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
250
6,35
12,7
PT3/4 s vnějším závitem
1~/50/220-240
15
40 / 40,5 / 41
40 / 40,5 / 41
VKM50GM
0,560
0,560
4,71
5,58
76
64
67
VKM80GM
VKM100GM
0,620
0,670
0,620
0,670
7,46
9,12
8,79
10,69
78
74
66
62
71
65
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch-vzduch s příčným průtokem, celková výměna tepla (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
Typ s přirozeným odparem
387 x 1 764 x 832
387 x 1 764 x 1 214
102
120
125
500
750
950
500
750
950
160
140
110
37 / 37,5 / 38
38,5 / 39 / 40
39 / 39,5 / 40
37 / 37,5 / 38
38,5 / 39 / 40
39 / 39,5 / 40
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
-15 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
200
250
6,35
12,7
6,4
PT3/4 s vnějším závitem
1~/50/220-240
15
131
FXMQ-MF
Kombinovaná úprava čerstvého vzduchu
a klimatizace v jednom systému
Díky technologii tepelného čerpadla lze najednou a jediným
systémem provádět úpravu vzduchu i klimatizaci bez obvyklých
návrhových problémů s vyvažováním přívodu a odtahu vzduchu.
Vnitřní klimatizační jednotky a vnější jednotka pro úpravu
vzduchu mohou být napojeny na jedno potrubí chladiva, což
zvyšuje flexibilitu návrhu a významně snižuje celkové náklady na
systém.
›
›
›
›
›
1
Možnost nasávání až 100 % čerstvého vzduchu
Na podlaze a na stěnách zůstává maximum volného
prostoru pro nábytek, dekorace a vybavení
Provozní rozsah: -5 °C až 43 °C
Externí statický tlak ve výši 225 Pa umožňuje
použít prodloužené přívody a flexibilní uplatnění:
ideální pro použití ve velkých prostorách
Kondenzátní čerpadlo k dispozici jako příslušenství
Nelze připojit k VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-PBY1)
132
Jednotka k zabudování do podhledu
pro 100% čerstvého vzduchu
Větrání a úprava vzduchu
Větrání a úprava vzduchu
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon (50 Hz)
Chlazení
Vytápění
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Průtok vzduchu
Chlazení
Vytápění
Externí statický tlak
Standard
Chladivo
Typ
Hladina akustického výkonu Chlazení
Hladina akustického tlaku Chlazení
Provozní rozsah
Teplota na
spirále
kW
kW
Jmenovité
kW
Jmenovité
kW
Výška x šířka x hloubka mm
kg
m3/min
m3/min
Pa
Jmenovité
Jmenovité (220 V)
Chlazení max.
Vytápění min.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
dBA
dBA
°CST
°CST
mm
mm
Hz/V
FXMQ125MF
14,0
8,9
0,359
0,359
470 x 744 x 1 100
86
18
185
FXMQ200MF
22,4
13,9
0,548
0,548
470x1 380x1 100
123
28
225
R-410A
-
42
15,9
FXMQ250MF
28,0
17,4
0,638
0,638
35
205
47
43
-5
9,52
19,1
PS1B
1~ / 50 / 220-240
22,2
133
Invertorové kondenzační jednotky
tepelného čerpadla
ERQ
Řada invertorem řízených kondenzačních jednotek s chladivem R-410A pro párové
použití se vzduchotechnickými jednotkami nebo vzduchovými clonami CYQ.
›
›
›
›
›
Invertorem řízené jednotky
Velký rozsah výkonů (velikost od 100 do 250)
Tepelné čerpadlo
R-410A
Flexibilní možnosti řízení:
- Řízení x: řízení teploty vzduchu (teploty výstupního vzduchu, teploty
vstupního vzduchu, teploty v místnosti) přes externí zařízení
(ovladač DDC)
- Řízení y: řízení vypařovací teploty prostřednictvím regulace Daikin
(není zapotřebí DDC ovladač)
- Řízení z: řízení dle teploty vzduchu (teploty vstupního vzduchu, teploty
v místnosti) prostřednictvím regulace Daikin (není zapotřebí DDC ovladač)
› Nabízíme širokou řadu sad expanzních ventilů
(nejsou nutné u vzduchových clon CYQ)
Vzduchotechnická jednotka
Potrubí kapalina
Potrubí kapalina
Potrubí plyn
Potrubí plyn
Sada expanzního ventilu:
EKEXV
Potrubí plyn
Potrubí kapalina
F1-F2
Jiná komunikace
Řídicí box (jen chlazení):
EKEQDCB: řízení z
EKEQFCB: řízení x, y
Komunikace F1, F2
Ovladač DDC
(zajištěno
odběratelem
v místě) řízení x
TABULKA KOMBINACÍ
Řídicí skříň
řízení
řízení z
x nebo y
VENKOVNÍ JEDNOTKA
1~
3~
velikost 63
velikost 80
třída 100
velikost 125 velikost 140 velikost 200 velikost 250
EKEQDCBA
EKEQFCBA
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
P
P
P
P
-
P
P
P
P
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
P: Dvojice: Kombinace je závislá na objemu výparníku ve vzduchotechnické jednotce.
x: Lze připojit.
134
Sada s expanzním ventilem
Venkovní jednotka kombinovaná s vnitřními jednotkami
Řídicí skříň
VĚTRÁNÍ
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok
vzduchu
Hladina akustického výkonu
Hladina
akustického tlaku
Příkon
EER
COP
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok
vzduchu
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
ERQ
Sada s expanzním ventilem
ERQ100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74
ERQ125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
ERQ140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94
3,99
4,56
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Chlazení
Min./Max.
Vytápění
Min./Max.
Provozní rozsah
Vytápění Min.
Teplota na
spirále
Chlazení Max.
Chladivo
Typ
Kapalina
Vnější průměr
Připojovací
Plyn
Vnější průměr
rozměry
Odvod kondenzátu Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud
VĚTRÁNÍ
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
HP
kW
kW
kW
kW
Vzduchotechnická jednotka
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Min./Max.
Vytápění
Min./Max.
Provozní rozsah
Vytápění Min.
Teplota na
spirále
Chlazení Max.
Chladivo
Typ
Kapalina
Vnější průměr
Připojovací
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CST
°CMT
°CST
°CST
102
66
50
52
mm
mm
mm
Hz/V
A
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
°CST
°CMT
°CST
°CST
mm
mm
Hz/V
A
4,15
1 345 x 900 x 320
120
106
105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10
35
R-410A
9,52
69
53
55
15,9
19,1
26x3
1N~ / 50 / 220-240
32,0
ERQ125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1 680 x 635 x 765
159
95
95
72
54
15,9
16
ERQ200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
ERQ250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09
1 680 x 930 x 765
187
171
171
240
185
185
78
57
-5/43
-20/15
10
35
R-410A
9,52
19,1
3N~ / 50 / 400
58
22,2
25
135
Aplikace VRV pro úpravu vzduchu
Sada EKEXV
Potrubí plyn
Potrubí kapalina
F1-F2
Jiná komunikace
EKEQMCB
Řada invertorem řízených kondenzačních jednotek s chladivem R-410A pro vícenásobné aplikace se
vzduchotechnickými jednotkami.
›
›
›
›
›
›
›
›
Invertorem řízené jednotky
Velký rozsah výkonů (od 5 do 54 HP)
Zpětné získávání tepla, tepelné čerpadlo
R-410A
Řízení teploty místnosti prostřednictvím regulace Daikin
Je k dispozici široký sortiment sad expanzních ventilů
BRC1E52A/B se používá k nastavení nastaveného bodu teploty (připojené k EKEQMCB).
Lze připojit ke všem systémům zpětného získávání tepla a tepelného čerpadla VRV*
Přípustný výkon tepelného výměníku (kW)
Třída EKEXV
Chlazení (vypařovací teplota 6 °C)
Minimum
50
63
80
100
125
140
200
250
136
5,0
6,3
7,9
10,0
12,4
15,5
17,7
24,7
Standard
5,6
7,1
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28,0
Vytápění (kondenzační teplota 46 °C)
Max.
6,2
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
Minimum
5,6
7,1
8,9
11,2
13,9
17,4
19,9
27,8
Standard
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
Max.
7,0
8,8
11,1
13,8
17,3
19,8
27,7
34,7
Sada expanzního ventilu pro aplikace
vzduchotechniky
EKEXV
EKEXV
›
›
›
›
Systém zajišťuje optimalizované vzduchové podmínky, jako
např. regulaci čerstvého vzduchu a vlhkosti, a lze jej využít
v malých skladech, výstavních místnostech a kancelářích
Široká škála jednotek nabízí maximální potenciál
uplatnění a flexibilní možnosti řízení
U každé kombinace je vyžadována řídící skříň a pojistný
ventil plus vzduchotechnická jednotka
Obě volitelné sady jsou navrženy pro vnitřní
a venkovní instalace a lze je montovat na zeď
Větrání
Rozměry
Hmotnost
Hladina akustického tlaku
Provozní rozsah
Chladivo
Připojovací
rozměry
EKEXV50
Jednotka
Jednotka
Jmen.
Teplota na
spirále
Výška x šířka x hloubka mm
kg
dBA
Vytápění Min.
°CST
Chlazení Max.
°CST
Typ
Kapalina
Plyn
Vnější průměr
Vnější průměr
mm
mm
6,35
6,35
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
401x215x78
2,9
45
10 (1)
35 (2)
R-410A
9,52
9,52
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
(1) Teplotu vzduchu vstupujícího do výměníku v režimu vytápění lze snížit na -5° CST. Další informace získáte u vašeho prodejce. (2) 45 % relativní vlhkost
137
Ovládací box pro vzduchotechniku
EKEQ
EKEQ
›
›
›
›
›
Široká škála jednotek nabízí maximální potenciál
uplatnění a flexibilní možnosti řízení
Systém zajišťuje optimalizované vzduchové podmínky, jako
např. regulaci čerstvého vzduchu a vlhkosti, a lze jej využít
v malých skladech, výstavních místnostech a kancelářích
U každé kombinace je vyžadována řídící skříň
a pojistný ventil plus vzduchotechnická jednotka
Obě volitelné sady jsou navrženy pro vnitřní
a venkovní instalace a lze je montovat na zeď
Široká nabídka možností řízení: řízení x: teplotu místností,
vstupního nebo výstupního vzduchu lze regulovat
prostřednictvím DDC (místní zajištění); řízení y: regulace
pevnou výparnou teplotou; řízení z: místnosti nebo
ovládání teploty sání přes dálkové ovládání Daikin. Vypínání
a zapínání lze provést pomocí adaptéru KRP4A51
Větrání
Aplikace
Venkovní jednotka
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka mm
Hmotnost
Jednotka
kg
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
138
EKEQFCB
EKEQDCB
EKEQMCB
Multi
VRV
Párová
ERQ
132x400x200
3,9
3,6
1~/50/230
Možnosti ovládání pro
vzduchotechniku
Pro maximální flexibilitu instalace jsou nabízeny 3 typy ovládání:
MOŽNOST X (OVLÁDÁNÍ TD/TR):
Ovládání teploty vzduchu pomocí ovladače DDC (zajištěn
odběratelem místně)
Teplota v místnosti je ovládána v závislosti na sání a výfuku jednotky na
úpravu vzduchu (volba zákazníka). Ovladač DDC převádí rozdíl teploty
bodu nastavení a teploty nasávaného vzduchu (nebo rozdílu teploty
vyfukovaného vzduchu a teploty v místnosti) na napětí (0 až 10 V), které je
vedeno do ovládacího boxu Daikin (pouze EKEQFCB). Toto referenční napětí
se použije jako hlavní vstupní hodnota pro řízení frekvence kompresoru.
Ts
DDC
Ovládací
box Daikin:
EKEQFCB
MOŽNOST Y (OVLÁDÁNÍ TE/TC):
S neměnnou teplotou vypařování
Neměnná teplota vypařování mezi 3 °C a 8 °C může být nastavena
uživatelem. V takovém případě je teplota v místnosti ovládána nepřímo.
Chladicí výkon se odvozuje od skutečné teploty vypařování (tj. výkon
výměníku tepla). Pro indikaci chyb může být připojen kabelem připojený
ovladač Daikin (volitelně BRC1D52 nebo BRC1E52A/B).
Td
TR
Ts
Ovládací box
Daikin:
EKEQFCB
Te
AHU
TR
Místnost
Td
Místnost
BRC1D52
BRC1E52A/B
zapnutí / vypnutí
MOŽNOST Z (OVLÁDÁNÍ TD/TR):
KRP4A51
Použití kabelového ovladače Daikin
(volitelně BRC1D52 nebo BRC1E51A/B)
Ts
Ovládací box
Daikin:
EKEQDCB
EKEQMCB
Bod nastavení lze zafixovat standardním kabelovým ovladačem Daikin.
Vzdálené zapnutí/vypnutí lze provést doplňkovým adaptérem KRP4A51.
Nesmí být připojen žádný externí ovladač DDC. Chladicí výkon se odvozuje
z teploty nasávaného vzduchu a bodu nastavení na ovladači Daikin.
Te
Td
AHU
TR
Místnost
BRC1D52
BRC1E52A/B
Ts
Td
Tr
Te
AHU
DDC
VOLITELNÁ SADA
Te
AHU
= Teplota vstupního vzduchu
= Teplota výstupního vzduchu
= Teplota v místnosti
= Výparná teplota
= Vzduchotechnická jednotka
= Digitální ovladač s displejem
CHARAKTERISTIKY
Je vyžadován externě dodaný ovladač DDC
Ovládání teploty na základě vstupní a výstupní teploty
Možnost x
EKEQFCB
Možnost y
Možnost z
Neměnná výparná teplota, pomocí dálkového ovládání nelze nastavit bod nastavení
EKEQDCB
EKFQMCB*
Použití kabelového ovladače Daikin BRC1D52 nebo BRC1E52A/B
Ovládání teploty na základě teploty vstupního vzduchu
* EKEQMCB (pro aplikaci Multi)
139
Uživatelsky přívětivé
řídicí
systémy
Klimatizační systém bude fungovat tak účinně, jak to umožní jeho řídicí systém a proto
je i v jednoduchých bytových aplikacích uživatelsky příjemné a přesné nastavení stejně
důležité jako u kompletních systémů s dálkovým sledováním a regulací ve velkých
komerčních budovách.
V zájmu udržení kroku s vývojem techniky, který je vlastní moderní klimatizaci, a také
v naléhavém zájmu vyšší energetické účinnosti a přijatelných nákladů na paliva Daikin
silně investuje do výzkumu i výroby stejně pokročilých a komplexních metod řízení.
U budov s více klimatizačními jednotkami provozovanými mnoho hodin denně má
účinnost systému zásadní roli při snaze omezovat spotřeby energií. Maximální
účinnost vyžaduje maximální řízení všech aspektů provozu systému, které musí
být sladěny s podpůrnými faktory, jako je nepřetržité sledování, preventivní údržba,
prediktivní analýza závad a rychlá reakce na případnou poruchu.
Daikin vyrábí a prodává rozsáhlé portfolio nejpokročilejších počítačových řídicích
systémů, které vlastníkům, pronajímatelům a nájemníkům budov nabízejí ucelený
systém podpořený zásadně důležitými údaji o provozní výkonnosti a nákladech
klimatizačních systémů libovolné velikosti a složitosti.
1
140
Více informací viz brožura řídicích systémů
Individuální řídicí systémy
142
Centrální řídící systémy
144
Ovládání a řízení
146
Rozhraní
148
Software konfigurátoru VRV
155
Adaptéry pro integraci
156
BRC1E52A/B
Zjednodušené dálkové ovládání s moderním designem
Úspora energie
Řada funkcí úspory energie s možností
individuálního navolení
›
›
›
›
›
›
Omezení teplotního rozsahu
Funkce omezení výkonu
Připojení podlahového snímače a snímače přítomnosti osob (k
dispozici u nových kazetových jednotek s kruhovým výdechem)
Indikace kWh
Automatický reset nastavené teploty
Časovač vypnutí
Omezení teplotního rozsahu brání
nadměrnému vytápění nebo chlazení
Úspora energie díky nastavení dolního teplotního limitu při chlazení
a horního teplotního limitu v režimu vytápění.
poznámka: K dispozici také v režimu automatického přepínání chlazení / vytápění.
Indikace (kWh) zaznamenává vaší
spotřebu
Indikace v kWh udává spotřebu elektrické energie za poslední den /
měsíc / rok.
Grafické znázornění spotřeby
elektrické energie
Další funkce
›
›
›
›
›
›
Lze nastavit až 3 nezávislé plány, které si může uživatel během roku
sám navolit (např. léto, zima, přechodné období)
Možnost individuálního omezení funkcí nabídky
Snadné použití: veškeré hlavní funkce lze jednoduše nastavit
Snadné nastavení: srozumitelné grafické uživatelské rozhraní pro
pokročilá nastavení
Hodiny s reálným časem s automatickou aktualizací letního času
Vestavěný záložní zdroj napájení: Při výpadku napájení zůstanou
veškerá nastavení uchována po dobu až 48 hodin
Vícejazyčná podpora
- angličtina, němčina, nizozemština, španělština, italština,
portugalština, francouzština, řečtina, ruština, turečtina a polština
(BRC1E52A)
- angličtina, němčina, čeština, chorvatština, maďarština, rumunština,
slovinština, bulharština, slovenština, srbština, albánština (BRC1E52B)
142
Individuální řídicí systémy
BRC1D52
ARC466A1
BRC4*/BRC7*
BRC2C51
BRC1D52
Kabelové dálkové ovládání
›
›
›
›
›
›
Plánovací časovač:
Pětidenní plánování lze nastavit následovně:
- nastavení: jednotka je zapnutá a udržována v normálním
provozu
- vypnuto: jednotka je vypnutá
- omezení: jednotka je zapnutá s regulací min./max.
(podrobnosti viz omezený provoz)
Nepřítomnost osob (ochrana proti mrazu): během nepřítomnosti
osob může být vnitřní teplota udržována na určité hodnotě.
Tato funkce dokáže jednotku též vypínat a zapínat
Uživatelsky příjemná funkce přívodu čerstvého vzduchu díky
zavedení tlačítek pro režimy větrání a otáček ventilátoru
Neustálé monitorování systému, sledování správné funkce
celkem 80 dílů
Okamžité zobrazení místa poruchy a stavu
Zkrácení času potřebného pro údržbu a snížení nákladů
Zobrazení
›
›
›
›
›
Provozní režim
Větrání se zpětným
získáváním tepla
(HRV) je v provozu
Ovládání změny režimu
chlazení/vytápění
Indikace centrálního
ovládání
Indikace řízení skupin
›
›
›
›
›
›
›
›
Nastavení teploty
Směr průtoku vzduchu
Naprogramovaný čas
Kontrola / zkušební provoz
Rychlost ventilátoru
Potřeba vyčistit
vzduchový filtr
Odmrazování / teplý start
Závada
ARC4*/BRC4*/BRC7*
BRC3A61
BRC2C51
Infračervené dálkové ovládání
Zjednodušené dálkové ovládání
pro hotelové použití
Zjednodušené dálkové ovládání
Ovládací tlačítka: zapnutí / vypnutí, spuštění / zastavení
režimu časovače, zapnutí / vypnutí režimu časovače,
naprogramovaný čas, nastavení teploty, nastavení
směru proudění vzduchu (1), provozní režim,
ovládání otáček ventilátoru, vynulování indikace filtru
(2), kontrola (2) / zkušební provoz (2)
Zobrazení: provozní režim, výměna baterie, nastavená
teplota, směr proudění vzduchu (1), naprogramovaný
čas, otáčky ventilátoru, kontrola / zkušební provoz (2)
1.
2.
3.
Nelze použít pro FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ,
FDXS, FBQ
Pouze pro jednotky FX**
Informace ke všem funkcím dálkového
ovládání naleznete v návodu k obsluze
Kompaktní, uživatelsky příjemné zařízení, ideálně
vhodné pro použití v hotelových pokojích
Ovládací tlačítka: ZAPNOUT/VYPNOUT, řízení
otáček ventilátoru, nastavení teploty
Zobrazení: funkční režim větrání se zpětným
získáváním tepla (HRV), nastavená teplota,
provozní režim, indikace centrálního řízení, otáčky
ventilátoru, odmrazování/teplý start, porucha
Jednoduché, kompaktní zařízení, které se snadno
ovládá, vhodné pro použití v hotelových pokojích
Ovládací tlačítka: ZAPNOUT/VYPNOUT, volba
provozního režimu, řízení otáček ventilátoru,
nastavení teploty
Zobrazení: řízení přepínání chlazení/vytápění,
větrání se zpětným získáváním tepla, nastavená
teplota, provozní režim, indikace centrálního
řízení, otáčky ventilátoru, odmrazování/teplý start,
porucha, volba provozního režimu, řízení otáček
ventilátoru, vynulování indikace filtru, kontrola/
zkušební provoz
143
Centrální řídící systémy
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centrální řízení VRV systémů je možné pomocí 3 uživatelsky příjemných
kompaktních ovladačů: centrálního dálkového ovládání, centrálního
ovladače zapnutí/vypnutí a časovače. Tyto ovladače mohou být
používány nezávisle nebo společně, kde 1 skupina = několik (až 16)
společných vnitřních jednotek a 1 zóna = několik sdružených skupin.
Centrální dálkové ovládání je ideální pro použití v komerčních budovách
pronajímaných jednotlivým, na sobě nezávislým nájemcům, kdy je
možno vnitřní jednotky sestavit do skupin podle nájemce (zónování).
Pomocí časovače je možné nastavit provozní podmínky v závislosti na
potřebách každého nájemce. Toto nastavení lze při změnách požadavků
nájemce snadno změnit.
DCS302C51
DCS301B51
Centrální dálkové ovládání
Centrální ovládání zapnutí/vypnutí Plánovací časovač
Umožňuje individuální řízení 64 skupin
(zón) vnitřních jednotek.
Umožňuje současné individuální řízení 16
skupin vnitřních jednotek.
Možnost naprogramování 64 skupin.
• Maximálně může být řízeno 64 skupin
(128 vnitřních jednotek, max. 10
venkovních jednotek)
• Maximálně může být řízeno 128 skupin (128
vnitřních jednotek, max. 10 venkovních
jednotek) pomocí 2 centrálních dálkových
ovladačů na různých místech
• Řízení zón
• Řízení skupin
• Zobrazení kódu poruchy
• Maximální délka propojovacího kabelu
1 000 m (celkem: 2 000 m)
• Možnost řídit směr proudění vzduchu
a průtok vzduchu větrací jednotkou se
zpětným získáváním tepla (HRV)
• Rozšířená funkce časovače
• Maximálně může být řízeno 16 skupin
(128 vnitřních jednotek)
• Lze používat 2 dálkové ovladače na
různých místech
• Indikace provozního stavu (normální
provoz, porucha)
• Indikace centrálního ovládání
• Maximální délka propojovacího kabelu
1 000 m (celkem: 2 000 m)
• Maximálně
může
být
řízeno
128 vnitřních jednotek
• 8 druhů týdenních cyklů
• Záložní zdroj až pro 48 hodin bez
napájení
• Maximální délka vedení 1 000 m (celkem:
2 000 m)
144
DST301B51
DTA113B51
Základní řešení pro ovládání Sky Air a VRV
›
›
Adaptér DS-NET
DTA113B51
Funkce rotace
Funkce záložního provozu
BRC1D52
Až 4 jednotky / 1 adaptér
DCS601C51
Podrobné a jednoduché monitorování a řízení
systémů VRV (max. 64 skupin / vnitřních jednotek).
Řídicí zařízení jiného výrobce
(systémy automatizace domácnosti, BMS atd.)
Veřejná linka
Požární hlásič
Integrovaný
modem
Ethernet
Vstupní kontakt pro nucené vypnutí
Monitorovací síťový
servisní systém
klimatizace
DIII-NET
Vnitřní jednotky
HRV
DCS601C51
Jazyky
Regulace
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
angličtina
francouzština
němčina
italština
španělština
nizozemština
portugalština
Členění systému
›
›
Lze ovládat až 64
vnitřních jednotek
Dotykový panel (plnobarevný
LCD s grafickými symboly)
Správa
›
›
Jednoduché sledování
spotřeby el. energie
Rozšířená funkce
historických dat
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Individuální řízení (nastavená
teplota, zapnutí/vypnutí,
otáčky ventilátoru) (max. 64
skupin/vnitřních jednotek)
Odložený plán
Rozšířená funkce časovače
(8 cyklů, 17 předloh)
Flexibilní seskupování do zón
Roční rozvrh
Nouzové vypnutí při požáru
Řízení ve vzájemné vazbě
Zvýšený počet monitorovacích
a řídicích funkcí pro HRV
Automatický přechod
z chlazení na vytápění
Optimalizace vytápění
Teplotní limity
Ochrana heslem:
3 úrovně (všeobecná,
administrace, servis)
›
›
›
›
›
›
Rychlý výběr a kompletní
ovládání jednotek
Jednoduchá orientace
›
Monitorování
Vizualizace pomocí grafického
uživatelského rozhraní (GUI
- Graphical User Interface)
Funkce změny barvy
ikony na displeji
Provozní režim
vnitřních jednotek
Indikace výměny filtru
Multi PC
Benefity
›
›
›
›
Funkce chlazení zdarma
Úspora pracovní síly
Jednoduchá instalace
Kompaktní design: postačí
malý instalační prostor
Celkové úspory energie
Otevřené rozhraní
›
Otevřené rozhraní (možnost
http) umožňuje komunikaci
s jakýmkoliv řídicím
systémem jiného výrobce
(systémy automatizace
domácnosti, BMS apod.)
Připojitelné k
›
›
›
›
VRV
HRV
Sky Air (nutný adaptér)
Split (nutný adaptér)
145
DCM601A51
Integrace
s inteligentními
řídicími systémy
Přehled systému
Až 2 560 skupin
HUB
iTM Integrátor
(DCM601A53)
K jednomu iTM
Integrátoru lze
připojit maximálně
5 inteligentních zařízení
Touch Manager.
Monitorovací síťový servisní
systém klimatizace
Interní modem
(volitelný)
DCM601A51
Telefonní
linka
Linka DIII-NET
Max. 64 skupin
vnitřní jednotky
HRV
LAN
~
Internet
Intranet
Max. 7 adaptérů
Linka adaptéru iTM plus
LAN
DCM601A52
E-mailová zpráva
o závadě
Port Di/Pi
Rozhraní WAGO
Linka Di/Pi
Max. 200 m
Paměť USB
Modul I/O
Modul I/O
Modul I/O
Internetový přístup
Internetový přístup
146
~
Požární hlásič
elektroměr
Osvětlení
Čerpadlo
Ventilátor
Snímač
UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST
›
›
Intuitivní uživatelské rozhraní
Náhled uspořádání a přímý přístup k hlavním funkcím vnitřních
jednotek
Všechny funkce jsou přímo přístupné na dotykové obrazovce
nebo přes webové rozhraní
›
INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
Nástroje inteligentního řízení spotřeby energie umožňují sledovat,
zda využití energie odpovídá předpokladům, a pomáhá rozpoznat
zdroje plýtvání s energií.
FLEXIBILITA
›
velikosti: modulární design pro použití od malých až do velkých
aplikací
integrace: od jednoduchého ovládání klimatizace po malé BMS
systémy pro ovládání osvětlení, čerpadel... prostřednictvím
WAGO I/O
›
Flexibilita velikosti
64 až 2 560 skupin
JEDNODUCHÝ SERVIS A UVEDENÍ DO PROVOZU
Proveďte kontrolu prostoru s chladivem na dálku a v době, kdy vám
to nejvíce vyhovuje. Nemusíte se přemístit do místa instalace
jednotky. Současně tak lépe uspokojíte zákazníka, protože
nedochází k přerušení provozu klimatizace v pracovní době.
PŘEHLED FUNKCÍ
Členění systému
Správa
›
›
›
›
›
›
Lze ovládat až 2 560 skupin jednotek
(ITM plus Integrátor + 7 iPU (včetně
adaptéru iTM))
Ethernet TCP/IP
›
›
DCM601A51
Internetový přístup
Poměrné rozdělení výkonu (PPD, volitelně)
Historie provozu (chyby, provozní hodiny...)
Inteligentní správa spotřeby energie
- sledování, zda je spotřeba energie
v souladu s plánem
- rozpoznání příčin plýtvání energií
Funkce omezení výkonu
Klouzavá teplota
Jazyky
Rozhraní WAGO
Regulace
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
angličtina
francouzština
němčina
italština
španělština
nizozemština
portugalština
Modulární integrace zařízení třetích stran
- spojka WAGO (rozhraní mezi WAGO
a Modbus)
- modul Di
- modul Do
- modul Ai
- modul termistoru
›
›
›
Individuální řízení (2 560 skupin)
Nastavení plánu (týdenní plán, roční
kalendář, sezónní plán)
Řízení ve vzájemné vazbě
Omezení nastavitelných hodnot
Teplotní limity
147
Rozhraní Modbus
RTD – Adaptéry
Integrace RA, Sky
Air, VRV, Daikin
Altherma Flex
a VZT do systémů
BMS nebo systémů
automatizace
domácnosti
RTD-RA
RTD-20
›
›
›
›
›
Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení
rezidenčních vnitřních jednotek
Vyspělé řízení Sky Air, VRV, VAM/VKM a vzduchových clon
Klonované nebo nezávislé ovládání zón
Čidlo CO2 pro řízení čerstvého vzduchu VAM
Úspora provozních nákladů
› předběžný, následný a výměnný režim
› omezení bodu nastavení
› celkové vypnutí
› snímač PIR pro adaptivní mrtvé pásmo
RTD-NET
RTD-HO
›
›
›
Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení Sky Air,
VRV, VAM a VKM
Funkce přepínání provozního a pohotovostního režimu pro
serverovny
›
Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení Sky Air,
VRV, VAM a VKM
Inteligentní regulátor pro hotelové pokoje
RTD-10
RTD-W
Vyspělé začlenění do BMS systému Sky Air, VRV, VAM a VKM
prostřednictvím:
› Modbus
› Napětí (0–10 V)
› Odpor
›
148
Rozhraní protokolu Modbus pro sledování a řízení Daikin
Altherma Flex Type, hydroboxů VRV HT a chladicích jednotek
PŘEHLED FUNKCÍ
Hlavní funkce
Rozměry
V x Š x H
mm
Karta od pokoje + okenní kontakt
Funkce odloženého plánu
Zákaz nebo omezení funkcí dálkového ovládání (omezení bodů nastavení atp.)
Modbus (RS485)
Řízení skupin
Regulace 0 - 10 V
Odporové řízení
IT aplikace
Vzájemné blokování vytápění
Výstupní signál (zapnuto / odmrazování, chyba)
Prodejní aplikace
Oddělené režimy zón místnosti
Vzduchová clona
RTD-RA
80 x 80 x 37,5
3
3
3
3(1)
RTD-RA
M,C
M
M
M
M
Monitorovací funkce
Zap/Vyp
Bod nastavení
Režim
Ventilátor
Klapka
RC teplota
RC režim
Počet jednotek
Chyba
Chybový kód
Teplota vratného vzduchu (průměrná/min/max)
Alarm filtru
Termo zap.
Odmrazování
Teplota na vstupu / výstupu výměníku
RTD-RA
M
M
M
M
M
M
M
V x Š x H
M
M
M
M
M
mm
RTD-10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RTD-HO
3
3
3
3
3
**
3
3
3
3
3
3***
3***
3
3****
3
3
3
RTD-NET
M
M
M
M
M
M
M
RTD-10
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
RTD-20
M
M
M
M
M
M
M
RTD-HO
M*
M*
M*
M*
M*
RTD-NET
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
RTD-10
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
RTD-20
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
RTD-HO
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
3
M*
RTD-W
100x100x22
3
3
3
3
3
3
Řídicí funkce
Zapnutí/vypnutí vyhřívání/chlazení místnosti
Bod nastavení teploty výstupu vody (vyhřívání/chlazení)
Bod nastavení teploty v místnosti
Provozní režim
Opětovný ohřev teplé užitkové vody
Rezervoár teplé užitkové vody
Tichý režim
Povolení bodu nastavení závislého na vodě
Posun křivky v závislosti na počasí
Zákaz zdroje ovládání
M,C
M,V
M
M
M,C
M
M,C
M
M
M
Monitorovací funkce
Zapnutí/vypnutí vyhřívání/chlazení místnosti
Bod nastavení teploty výstupu vody (vyhřívání/chlazení)
Bod nastavení teploty v místnosti
Provozní režim
Opětovný ohřev teplé užitkové vody
Rezervoár teplé užitkové vody
Počet jednotek ve skupině
Průměrná teplota výstupu vody
Dálkové ovládání teploty místnosti
Chyba
Chybový kód
Provoz oběhového čerpadla
Stav kompresoru
Dezinfekční provoz
Omezený provoz
Odmrazování/spuštění
Součet provozních hodin čerpadla
Skutečná teplota výstupu vody
Skutečná teplota vratné vody
Skutečná teplota rezervoáru TUV (*)
Skutečná venkovní teplota
M,C
M
M
M
M
M
M
M
M
M,C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M : Modbus / R: Odpor / V: Napětí / C: řízení
* : pouze při obsazeném pokoji / **: omezení bodu nastavení / (*), pokud je dostupné
*** : bez ovládání otáček ventilátoru u vzduchové clony CYV / ****: provoz a chyba
RTD-20
100 x 100 x 22
3
Řídicí funkce
Zap/Vyp
Bod nastavení
Režim
Ventilátor
Klapka
Řízení tlumiče HRV
Zákaz / omezení funkcí
Vynucené vypnutí termostatem
Hlavní funkce
Rozměry
Zákaz zapnutí/vypnutí
Modbus RS-485
Řízení suchým kontaktem
Výstupní signál (provozní chyba)
Provoz vyhřívání/chlazení místnosti
Ovládání teplé užitkové vody
RTD-NET
149
KLIC-DD a KLIC-DI
Rozhraní KNX
Integrace jednotek Split, Sky Air a VRV do systémů HA/BMS
Připojení vnitřních jednotek Split k rozhraní KNX pro systém automatizace domácnosti
Koncepce
světla
dům
Protokol rozhraní Daikin / KNX
Ovladač
ovládání rolet
systému
automatizace
domácnosti
TV
Připojení vnitřních jednotek Sky Air / VRV k rozhraní KNX pro integraci BMS
Koncepce
světla
provozovna
Protokol rozhraní Daikin / KNX
Ovladač
systému
automatizace
domácnosti
ovládání rolet
TV
PŘIPOJENÍ ROZHRANÍ KNX
Integrace vnitřních jednotek Daikin prostřednictvím rozhraní KNX umožňuje monitorování a řízení několika různých zařízení, jako jsou
např. světla a rolety, z jednoho centrálního ovladače. Jednou z velmi důležitých funkcí je možnost naprogramování ‘scénáře’ - jako
např. “Mimo domov” - ve kterém si konečný uživatel vybere příkazy, které budou vykonány najednou v případě, že je takovýto scénář
zvolen. Příklad: v režimu “Mimo domov”, je vypnutá klimatizace a osvětlení, rolety jsou stažené a alarm je zapnutý.
ROZHRANÍ KNX
KLIC-DD Rozměry 90x60x35 mm
KLIC-DI Rozměry 45x45x15 mm
Split
Sky Air
VRV
3
3
3
ZÁKLADNÍ ŘÍZENÍ
zapnutí / vypnutí
Režim
Teplota
Úrovně otáček ventilátoru
Nastavení lamel
OSTATNÍ FUNKCE
Porucha
Scény
Automatické vypnutí
Teplotní omezení
Počáteční konfigurace
Konfigurace Master a Slave
150
Auto, vytápění, vysoušení, větrání, chlazeníAuto, vytápění, vysoušení, větrání, chlazeníAuto, vytápění, vysoušení, větrání, chlazení
3
3
3
3 nebo 5 + auto
Zastavení nebo pohyb
2 nebo 3
Zastavení nebo pohyb
2 nebo 3
Natáčení nebo pevné polohy (5)
3
3
3
3
Komunikační poruchy, poruchy jednotky Daikin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
151
DMS502A51
Rozhraní BACnet
Rozhraní BACnet
Integrovaný systém řízení pro plynulé propojení systémů VRV, aplikovaných systémů a BMS
BMS
›
›
›
Rozhraní pro BMS systém
Komunikace pomocí protokolu
BACnet (připojení přes Ethernet)
Neomezená velikost instalace
Jednoduchá a rychlá instalace
PPD data jsou dostupná v systému
BMS (pouze pro VRV)
VRV síť
DIII-NET
BACNET / ETHERNET
›
›
DMS502A51
Místní řízení
VRV
venkovní jednotka
HRV
k 1 rozhraní lze připojit až 256 jednotek
Dálkové ovládání
Síť aplikovaných systémů
EKCMBACIP
EKCMBACMSTP
Sériový
sekvenční panel
EKCM200J
EKCM200J
EKCM200J
EKDSSP-S
Síť vzduchotechnických jednotek
EKCMBACIP
EKCMBACMSTP
Požární hlásič
Zabezpečení
Napájecí zařízení
SYSTÉM ŘÍZENÍ
BUDOVY
Čerpadlo
152
Osvětlení
Výtah
DMS504B51
Rozhraní LonWorks
Rozhraní LonWorks
Integrace monitorovacích a řídicích funkcí VRV do sítí LonWorks
LON BMS
›
›
›
Rozhraní pro Lon připojení
do sítí LonWorks
Komunikace pomocí protokolu
Lon (dvoužilový kroucený kabel)
Neomezená velikost instalace
Rychlá a jednoduchá instalace
VRV síť
ETHERNET (TCP/IP)
›
adaptér
DIII-NET
LonTalk
DMS504B51
Místní řízení
VRV
venkovní jednotka
HRV
k 1 rozhraní lze připojit až 64 jednotek
Dálkové ovládání
Síť aplikovaných systémů
adaptér
LonTalk
EKCMLON
Sériový
sekvenční panel
EKCM200J
EKCM200J
EKCM200J
EKDSSP-S
Síť vzduchotechnických jednotek
adaptér
LonTalk
EKCMLON
adaptér
LonTalk
LonPoint
LonPoint
SYSTÉM ŘÍZENÍ
BUDOVY
Zabezpečení
Systém požárních
hlásičů
153
Bezdrátové čidlo teploty
K.RSS
Flexibilní a snadná instalace
›
›
›
›
Přesné měření teploty díky flexibilnímu umístění čidla
Nejsou zapotřebí žádné kabely
Není nutné vrtat otvory
Ideální pro renovace
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PCB vnitřní jednotky Daikin (příklad FXSQ-P)
Napájení – X35, X13
Vzduchový snímač –
X16A, X19
RF VYSÍLAČ
RF PŘIJÍMAČ
SPECIFIKACE
SADA BEZDRÁTOVÉHO ČIDLA(K.RSS)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ POKOJOVÉ TEPLOTY
BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY MÍSTNOSTI
Rozměry
mm
Hmotnost
g
Elektrické napájení
Životnost baterie
Typ baterie
Provozní rozsah
›
›
16 V ss, max. 20 mA
--
--
+/- 3 roky
10
°C
0~50
MHz
868,3
Typ
Frekvence
3 V lithiová baterie
m
RF
Informace o pokojové teplotě jsou odesílány do vnitřní jednotky každých 90 sekund nebo v případě, že rozdíl teplot překročí 0,2 °C.
Nejnovější informace najdete na bit.ly/K.RSS
KRCS01-1
KRCS01-4
›
ø 75
60
--
Maximální dosah
Komunikace
50 x 50
40
Kabelové čidlo teploty v místnosti
Přesné měření teploty díky flexibilnímu umístění čidla
SPECIFIKACE
Rozměry (v x š)
mm
Hmotnost
g
300
Délka kabeláže
m
12
154
60 x 50
Software VRV konfigurátor
Zjednodušené
uvádění do
provozu
Zobrazení
výchozího
nastavení systému
Zjednodušené uvádění do provozu: grafické rozhraní pro nastavení
konfigurace, uvedení do provozu a načtení nastavení systému.
Snadnější servis: další indikátor sestávající ze sedmi segmentů pro rychlou
a snadnou kontrolu základních funkcí a zobrazení chyb.
Zjednodušené uvádění do provozu
Konfigurátor VRV je zdokonalené softwarové řešení, které pomáhá snadné konfiguraci systému a jeho uvedení do provozu:
•
strávíte méně času na střeše při konfigurování venkovní jednotky.
•
Několik systémů umístěných v různých místech může být řízeno naprosto stejným způsobem. Jednotky určené pro
významné zákazníky uvedete do provozu snadněji.
•
Snadněji zjistíte, jak je venkovní jednotka nastavená.
155
Adaptéry pro integraci
Adaptér PCB – Jednoduchá řešení
pro unikátní požadavky
Adaptéry PCB Daikin poskytují jednoduchá řešení pro unikátní požadavky. Jsou nízkonákladovou
volbou pro splnění jednoduchých požadavků na řízení jedné nebo několika jednotek.
(E)KRP1B*
›
Adaptér pro
2 výstupní signály
›
Usnadňuje integraci pomocných zařízení pro vytápění, zvlhčovače vzduchu,
ventilátory, klapky
Napájení z vnitřní jednotky
›
›
›
›
Dálkové spouštění a zastavení až 16 jednotek (1 skupina) (KRP4A* přes P1/P2)
Dálkové spouštění a zastavení až 128 jednotek (64 skupin) (KRP2A* přes F1/F2)
Indikace poruchy / vypnutí při požáru
Vzdálené nastavení teploty
›
›
›
Individuální nebo simultánní řízení provozního režimu systému VRV
Řízení požadavků individuálních systémů i multisystémů
Volitelný nízký hluk individuálních systémů i multisystémů
KRP2A*/
KRP4A*
Adaptér pro externí
monitoring a řízení
DTA104A*
Externí řídicí
adaptér pro
venkovní jednotky
KONCEPCE A VÝHODY
›
›
Nízkonákladová volba pro splnění požadavků na jednoduché řízení
Instalace do jedné nebo několika jednotek
156
157
Doplňky a příslušenství – venkovní jednotky
VRV IV s nepřetržitým vytápěním
Připojovací sada pro vícemodulové systémy (povinné)
Připojí více modulů do jednoho chladicího systému
RYYQ8-20T
RYMQ8-20T
-
-
VRV IV bez nepřetržitého vytápění
2 modulové
systémy
3 modulové
systémy
BHFQ22P1007 BHFQ22P1517
Sada pro větší výškový rozdíl
Umožňuje, aby venkovní jednotka byla výše než 50 m nad vnitřními jednotkami
2 modulové
systémy
RXYQ8-20T
-
3 modulové
systémy
BHFQ22P1007 BHFQ22P1517
standard
Souprava centrální vaničky na kondenzát
Instaluje se na spodní stranu venkovní jednotky a shromažďuje kondenzát ze všech
výstupů ve spodní části do jednoho výstupu. V chladných oblastech je nutné ohřívat
(nutno zajistit místně), aby nedocházelo k zamrzání kondenzátu v záchytné vaničce.
-
-
-
-
-
-
-
Sada pro vyhřívání spodní části
Volitelný elektrický ohřívač pro vyhřívání spodní části pláště VRV pro zaručení
bezproblémového provozu i v extrémně chladných a vlhkých klimatech
-
-
-
-
-
-
-
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
Umožňuje prostřednictvím externích suchých kontaktů aktivovat tichý provoz
a tři úrovně snížení příkonu. Připojuje se ke komunikační lince F1/F2 a vyžaduje
napájení z vnitřní jednotky*, BSVQ boxu nebo vnější jednotky VRV-WIII.
BHGP26A1
Sada pro digitální měření tlaku - standardně zobrazuje aktuální kondenzační
a výparné tlaky, nebo ve speciálním servisním režimu polohy expanzního
ventilu a data ze snímače teploty. Připojuje se k PCB venkovní jednotky; pro
instalaci do venkovní jednotky.
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
-
-
Vyžaduje
volitelné
BRP2A81
Vyžaduje
volitelné
BRP2A81
3
3
3
3
3
3
3
BPMKS967A2 – Rozvětvení BP (pro připojení 2 vnitřních jednotek RA)
3
3
3
-
-
BPMKS967A3 – Rozvětvení BP (pro připojení 3 vnitřních jednotek RA)
-
-
-
-
KRC19-26
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje přepínat celý systém tepelného
čerpadla, nebo jeden BS-box systému se zpětným získáváním tepla mezi režimy chlazení,
vytápění a pouze větrání. Připojuje se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
KJB111A – Instalační box pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26
EKPCCAB1 – VRV konfigurátor
-
-
-
Vyžaduje
Vyžaduje
volitelné
volitelné
BRP2A81 (1 na BRP2A81 (1 na
systém)
systém)
-
-
Vyžaduje
Vyžaduje
volitelné
volitelné
BRP2A81 (1 na BRP2A81 (1na
systém)
systém)
Vyžaduje
volitelné
BRP2A81
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
VRV III-Q tepelné čerpadlo, náhrada VRV
RQYQ 140
RQYQ 8~12
RQYQ 14~16
Připojovací sada pro vícemodulové systémy (povinné)
Připojí více modulů do jednoho chladicího systému
-
-
-
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
Sada pro větší výškový rozdíl
Umožňuje, aby venkovní jednotka byla výše než 50 m nad vnitřními jednotkami
-
-
-
-
-
Souprava centrální vaničky na kondenzát
Instaluje se na spodní stranu venkovní jednotky a shromažďuje kondenzát ze všech
výstupů ve spodní části do jednoho výstupu. V chladných oblastech je nutné ohřívat
(nutno zajistit místně), aby nedocházelo k zamrzání kondenzátu v záchytné vaničce.
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
1 sada na modul
1 sada na modul
-
-
-
-
-
Sada pro vyhřívání spodní části
Volitelný elektrický ohřívač pro vyhřívání spodní části pláště VRV pro zaručení
bezproblémového provozu i v extrémně chladných a vlhkých klimatech
2 modulové systémy 3 modulové systémy
DTA104A53/61/62
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
Umožňuje prostřednictvím externích suchých kontaktů aktivovat tichý provoz
a tři úrovně snížení příkonu. Připojuje se ke komunikační lince F1/F2 a vyžaduje
napájení z vnitřní jednotky*, BSVQ boxu nebo vnější jednotky VRV-WIII.
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
BHGP26A1
Sada pro digitální měření tlaku - standardně zobrazuje aktuální kondenzační
a výparné tlaky, nebo ve speciálním servisním režimu polohy expanzního
ventilu a data ze snímače teploty. Připojuje se k PCB venkovní jednotky; pro
instalaci do venkovní jednotky.
3
3
3
1 sada na systém
1 sada na systém
KRC19-26
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje přepínat celý systém tepelného
čerpadla, nebo jeden BS-box systému se zpětným získáváním tepla mezi režimy chlazení,
vytápění a pouze větrání. Připojuje se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
3
3
3
1 sada na systém
1 sada na systém
KJB111A – Instalační box pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26
3
3
3
1 sada na systém
1 sada na systém
BWU26A15 – Sada vodního filtru pro návrhový tlak 1,40 MPa
-
-
-
-
-
BWU26A20 – Sada vodního filtru pro návrhový tlak 1,96 MPa
-
-
-
-
-
Systémy tepelného
čerpadla (2 trubky)
Systémy zpětného získávání
tepla (3 trubky)
Odbočky Refnnet
158
Výkonový index
Výkonový index
Výkonový index
Výkonový index
< 201
201~290
291~640
> 640
Přípojky v metrických měrných jednotkách
KHRQM23M20T
KHRQM23M29T
KHRQM23M64T
KHRQM23M75T
Přípojky v imperiální měrných jednotkách
KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T
Sada pro snížení hlučnosti (zvuková izolace)
-
-
-
-
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje přepínat celý systém tepelného
čerpadla, nebo jeden BS-box systému se zpětným získáváním tepla mezi režimy chlazení,
vytápění a pouze větrání. Připojuje se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
-
-
-
-
Instalační box pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26
-
-
-
-
Přípojky v metrických měrných jednotkách
KHRQM22M20T
KHRQM22M29T
KHRQM22M64T
KHRQM22M75T
Přípojky v imperiální měrných jednotkách
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
VRV III-S Mini
VRV
VRV III-C chladné oblasti VRV
Komplexní
řešení VRV
VRV III zpětné získávání tepla
RXYSQ
RTSYQ 10
RTSYQ 14~16
RTSYQ 20
REYQ 8~16
REMQ 8~12
REMHQ 12
REMQ 14~16
2 modulové
systémy
3 modulové
systémy
REYAQ 10~16
-
-
-
BHFQ22P1007
-
-
-
-
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
-
-
-
-
-
-
KWC26B280
KWC26B450
2x KWC26B280
-
BEH22A10Y1L
Jednotka na speciální požadavek
KWC25C450
KWC26B280
KWC26B450
KWC26B450
-
-
-
-
BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L
-
1 sada na modul 1 sada na modul
-
KWC25C450
-
-
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
-
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VRV-WIII Vodou chlazené VRV
VRV III-Q zpětné získávání tepla, náhrada VRV
RQEQ 140~212
1 sada na systém 1 sada na systém
Aplikace s tepelným čerpadlem
2 modulové systémy 3 modulové systémy 4 modulové systémy
RWEYQ 8~10
Aplikace se zpětným získáváním tepla
2 modulové systémy 3 modulové systémy 2 modulové systémy 3 modulové systémy
-
BHFP26P36C
BHFP26P63C
BHFP26P84C
-
BHFP22MA56
BHFP22MA84
BHFP26MA56
BHFP26MA84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KWC26B160
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA104A53/61/62
DTA104A62
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
Možnost instalace do venkovní jednotky RWEYQ. Při instalaci do vnitřních jednotek použijte příslušný typ
(DTA104A53/61/62) pro danou vnitřní jednotku. Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
3
1 sada na systém
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
-
-
-
-
1 sada na systém
-
-
-
-
-
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
-
-
-
-
3
3
3
1 sada na systém
-
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
Rozdělovače Refnet
Rozvětvení BS-box) pro zpětné získávání tepla
Výkonový index
Výkonový index
Výkonový index
1 portové Výkonový index
1 portové
1 portové
4 portové
6 portové
< 291
291~640
> 640
< 101
Výkonový index
Výkonový index
Výkonový index
Výkonový index
101 ~ 160
161 ~ 250
< 100 na port
< 100 na port
KHRQM23M29H
KHRQM23M64H
KHRQM23M75H
-
-
-
-
-
KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
BSVQ100P8B
BSVQ160P8B
BSVQ250P8B
BSV4Q100PV
BSV6Q100PV
-
-
-
EKBSVQLNP
EKBSVQLNP
EKBSVQLNP
-
-
-
-
-
KRC19-26
KRC19-26
KRC19-26
KRC19-26
KRC19-26
Nutná 1 sada na port
Nutná 1 sada na port
-
-
-
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KHRQM22M29H
KHRQM22M64H
KHRQM22M75H
-
-
-
-
-
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
-
-
-
-
-
159
Doplňky a příslušenství – vnitřní jednotky
Kazetové jednotky
BRC1E52A/B
Kabelový dálkový ovladač s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem
Infračervený dálkový ovladač včetně přijímače
Adaptéry a ovládání
BRC2C51
Zjednodušené kabelové dálkové ovládání
4 směry výdechu
(600x600)
FXFQ 20~125A
FXZQ 15~50A
FXCQ 20~40A
FXCQ 50~63A
FXCQ 80 ~125A
3
3
3
3
3
3*4
3*4
3*4
3*4
3*4
BRC7FA532F
BRC7F530W *9*10 (bílý
panel)
BRC7F530S *9*10 (šedý
panel)
BRC7F530W *9*10 (původní
panel)
BRC7C52
BRC7C52
BRC7C52
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
DCS301B51
Centrální ovládání zapnutí/vypnutí
3
3
3
3
3
DST301B51
Plánovací časovač
3
3
3
3
3
DCS601C51
Intelligent Touch Manager
Externí kabelový snímač teploty
Externí bezdrátový snímač teploty
Kabelový adaptér pro externí monitorování / řízení prostřednictvím
suchých kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0–140 Ω
Kabelový adaptér pro externí centrální monitorování / řízení
(řídí 1 celý systém)
3
3
3
3
3
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A53 *2*7
KRP4A53 *2
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
-
-
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
Adaptér připojení se 4 výstupními signály (výstup pro kompresor /
chybu, ventilátor, pomocný ohřívač, zvlhčovač)
EKRP1C11 *2*7
Adaptér připojení se 2 výstupními signály
(výstup pro kompresor / chybu, ventilátor)
KRP1BA57 *2*7
KRP1B57 *2
-
-
-
DTA114A61
-
-
-
-
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
-
-
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
KRP1H98 *7
KRP1BA101
KRP1C96
KRP1C96
KRP1C96
Konektor pro kontakt vynuceného vypínání
standard
standard
standard
standard
standard
Připojení k centrálnímu řízení
standard
-
-
-
-
Elektrická skříň s uzemněním (2 bloky)
KJB212A
-
KJB212A
KJB212A
KJB212A
Elektrická skříň s uzemněním (3 bloky)
KJB311A
-
KJB311A
KJB311A
KJB311A
BYCQ140DG (Samočisticí)
*5/*6
BYCQ140DW (bílý) *3
BYCQ140D (standardní)
BYFQ60CW (bílý panel)
BYFQ60CS (šedý panel)
BYFQ60B2 (původní
panel)
BYBCQ40H
BYBCQ63H
BYBCQ125H
Instalační skříň / montážní deska pro adaptér PCB
(pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v rozvaděči)
Dekorační panel
(povinný pro kazetové jednotky, u ostatních volitelný, zadní panel pro FXLQ)
Sada pro montáž dekoračního panelu přímo na jednotku
-
Panelový mezikus pro snížení požadované instalační výšky
-
KDBQ44B60
-
-
-
KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44 (bílý a šedý
panel)
KDBHQ44BA60 (původní
panel)
-
-
-
KDDQ55B140-1 +
KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60
KDDQ50A140
-
-
KDDFP53B50
KDDFP53B80
KDDFP53B160
Náhradní filtr s dlouhou životností
KAFP551K160
KAFQ441BA60
KAFP531B50
KAFP531B80
KAFP531B160
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
standard
standard
standard
standard
standard
BRYQ140A
BRYQ60A2W (bílý
panel)
BRYQ60A2S (šedý
panel)
-
-
-
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
Sada těsnění pro výdech vzduchu ve 3 nebo 2 směrech
Sada pro přívod čerstvého vzduchu
Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí
Komora filtru pro spodní sání
Sada snímače
Odrušovací filtr (pouze pro elektromagnetické použití)
-
*2 Tyto adaptéry vyžadují instalační skříň
*3 BYCQ140DW má bílou izolaci
Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační
panel BYCQ140DW v místech vystavených koncentraci nečistot.
*4 Nedoporučeno z důvodu omezení funkcí
*5 Aby bylo možné ovládat BYCQ140DG, je zapotřebí ovladač BRC1E
*6 BYCQ140DG není kompatibilní s venkovními jednotkami Mini VRV, Multi a Split bez invertoru
*7 Doplněk není k dispozici v kombinaci s BYCQ140DG
*8 Ke každé jednotce jsou zapotřebí obě části nasávání čerstvého vzduchu
*9 Funkce snímání není dostupná
*10 Není dostupná funkce nezávislého ovládání lamel
160
2 směry výdechu
DCS302C51
Centrální dálkové ovládání
Adaptér pro aplikace s více nájemci
(napájecí rozhraní PCB 24 V stř)
Ostatní
Kruhový výdech
(800x800)
Kazetové jednotky
Jednotky do podhledu (kanálové)
Malá
Nízká
FXKQ 25~40
Rohová (1 směr výdechu)
FXKQ 63
FXDQ 20~25 M9
FXDQ 15~63 P7
FXSQ 20~32
FXSQ 40~50
Standard
FXSQ 63~80
FXSQ 100~140
3
3
3
3
3
3
3
3
3*4
3*4
3*4
3*4
3*4
3*4
3*4
3*4
BRC4C61
BRC4C61
BRC4C62
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A53
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP1B61
KRP1B61
EKRP1B2
KRP1B56
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EKMTAC
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A53
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
-
-
-
KRP1B101
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
Standard
Standard
Standard
-
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
-
Standard
Standard
Standard
Standard
-
-
-
KJB212A
-
-
-
-
-
-
-
KJB311A
-
-
-
-
BYK45F
BYK71F
-
-
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
-
-
-
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
-
-
-
-
-
-
-
-
Standard
Standard
KDAJ25K56
standard
Standard
Standard
Standard
Standard
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEK26-1A
-
-
-
-
161
Doplňky a příslušenství – vnitřní jednotky
Jednotky do podhledu (kanálové)
Vysoké ESP
BRC1E52A/B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem
Adaptéry a ovládání
FXMQ 50~80
FXMQ 100~125
FXMQ 200~250
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC2C51
Zjednodušené kabelové dálkové ovládání
3
3
3
3
3
BRC3A61
Dálkové ovládání pro hotely
3
3
3
3
3
DCS302C51
Centrální dálkové ovládání
3
3
3
3
3
DCS301B51
Centrální ovládání zapnutí/vypnutí
3
3
3
3
3
DCS601C51
Plánovací časovač
3
3
3
3
3
DCS301B51
Intelligent Touch Manager
Externí kabelový snímač teploty
Externí bezdrátový snímač teploty
3
3
3
3
3
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
Kabelový adaptér pro externí monitorování / řízení prostřednictvím
suchých kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0–140 Ω
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
Kabelový adaptér pro externí centrální monitorování / řízení
(řídí 1 celý systém)
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
Adaptér připojení se 4 výstupními signály (výstup pro kompresor /
chybu, ventilátor, pomocný ohřívač, zvlhčovač)
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
KRP1B61
-
-
-
-
-
Adaptér připojení se 2 výstupními signály
(výstup pro kompresor / chybu, ventilátor)
Ostatní
FXMQ 40
BRC4C65
Infračervený dálkový ovladač včetně přijímače
Adaptér pro aplikace s více nájemci
(napájecí rozhraní PCB 24 V stř)
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
-
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
Instalační skříň / montážní deska pro adaptér PCB
(pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v rozvaděči)
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
-
Konektor pro kontakt vynuceného vypínání
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Připojení k centrálnímu řízení
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Elektrická skříň s uzemněním (2 bloky)
-
-
-
-
-
Elektrická skříň s uzemněním (3 bloky)
-
-
-
-
-
Dekorační panel
(povinný pro kazetové jednotky, u ostatních volitelný, zadní panel pro FXLQ)
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
-
Sada pro montáž dekoračního panelu přímo na jednotku
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
-
Panelový mezikus pro snížení požadované instalační výšky
-
-
-
-
-
Sada těsnění pro výdech vzduchu ve 3 nebo 2 směrech
-
-
-
-
-
Dekorační panel pro výstup vzduchu
-
-
-
-
-
Sada pro přívod čerstvého vzduchu
-
-
-
-
-
Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
-
Náhradní filtr s dlouhou životností
-
-
-
-
-
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
Standard
Standard
Standard
Standard
-
Sada snímače
-
-
-
-
-
Odrušovací filtr (pouze pro elektromagnetické použití)
-
-
-
-
-
Souprava potrubí typu L (pro směr vzhůru)
-
-
-
-
-
*2 Tyto adaptéry vyžadují instalační skříň
*3 BYCQ140DW má bílou izolaci
Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat
dekorační panel BYCQ140DW v místech vystavených koncentraci nečistot.
*4 Nedoporučeno z důvodu omezení funkcí
*5 Aby bylo možné ovládat BYCQ140DG, je zapotřebí ovladač BRC1E
*6 BYCQ140DG není kompatibilní s venkovními jednotkami Mini VRV, Multi a Split bez invertoru
*7 Doplněk není k dispozici v kombinaci s BYCQ140DG
*8 Ke každé jednotce jsou zapotřebí obě části nasávání čerstvého vzduchu
*9 Funkce snímání není dostupná
*10 Není dostupná funkce nezávislého ovládání lamel
162
Velká
FXMQ 20~32
Podstropní jednotky
Nástěnné jednotky
1 směry výdechu
4 směry výdechu
Volně stojící jednotky
Do podhledu
Samostatně stojící
FXHQ 32A
FXHQ 63A
FXHQ 71~100A
FXUQ 71~100A
FXAQ 15~63
FXNQ 20~63
FXLQ 20~25
FXLQ 32~40
FXLQ 50~63
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BRC7G53
BRC7G53
BRC7G53
BRC7C58
BRC7E618
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A52
KRP4A52
KRP4A52
KRP4A53 *2
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A62
KRP2A62
KRP2A62
-
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
-
-
-
-
-
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B54
KRP1B54
KRP1B54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA114A61
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A62
-
DTA104A61
-
-
-
-
KRP1D93A
KRP1D93A
KRP1D93A
KRP1BA97
KRP4A93
-
-
-
-
EKRORO4
EKRORO4
EKRORO4
EKRORO5
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
-
-
-
-
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
-
-
-
-
-
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EKRDP25
EKRDP40
EKRDP63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDBHP49B140
-
-
-
-
-
-
-
-
KDBTP49B140
-
-
-
-
-
KDDQ50A140
KDDQ50A140
KDDQ50A140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KAFP501A56
KAFP501A80
KAFP501A160
KAFP551K160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K-KDU572EVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEK26-1
KEK26-1
KEK26-1
-
-
-
-
-
-
KHFP5N160
KHFP5N160
KHFP5N160
-
-
-
-
-
-
163
Doplňky a příslušenství – ventilace a teplá voda
Vysoce účinný filtr
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA/FB
YAFM323F15
YAFM323F25
YAFM323F35
VAM500FA/FB VAM650FA/FB VAM800FA/FB VAM1000FA/FB VAM1500FA/FB
KDDM24A50
KDDM24A100
YAFF323F15
YAFF323F25
YAFF323F35
YAFF323F50
YAFF323F65
YAFF323F50
YAFF323F65
KDDM24A100 2 x KDDM24A100
-65 %
-90 %
Výměnný filtr s dlouhou životností
YAFF323F100
2 x YAFF323F65
Komora filtru 1
Tlumič
Jmen. průměr potrubí
Adaptér potrubí
YDFA25AEI
Jmen. průměr potrubí
Ø250 mm
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
Adaptér pro kabeláž
Vanička na kondenzát
Centrální vypouštěcí zátka
Mechanický volič chlazení / vytápění – umožňuje přepínat celý systém tepelného
čerpadla, nebo jeden BS-box systému se zpětným získáváním tepla mezi režimy chlazení,
vytápění a pouze větrání. Připojuje se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu
Instalační box pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26A6
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
Poznámky
(1) Komora filtru má přírubu sacího typu (Hlavní jednotka ne).
Některé doplňky nemusí být použitelné s ohledem na podmínky instalace zařízení. Potvrďte si před objednáním.
Některé doplňky nemusí být použitelné v kombinaci.
V závislosti na použitých doplňcích může stoupnout provozní hlučnost.
SYSTÉMY PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘÍZENÍ
VAM-FA/FB
VKM-GA(M)
BRC1E52A/B / BRC1D52
BRC1E52A / BRC1D52
BRC301B61
BRC301B61
CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
VAM-FA/FB
VKM-GA(M)
Centrální dálkové ovládání
DCS302C51
DCS302C51
Centrální ovládání ZAP/VYP
DCS301B51
DCS301B51
Plánovací časovač
DST301B51
DST301B51
OSTATNÍ
Kabelový adaptér pro externí centrální monitorování vytápění / řízení (řídí 1 celý
systém)
Kabelový adaptér pro externí monitorování / řízení prostřednictvím suchých
kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0-140 Ω
Adaptér PCB pro řízení zvlhčovače dodaného třetí stranou / pro výstup provozního signálu
VAM-FA/FB
VKM-GA(M)
KRP2A51
KRP2A51
Kabelové dálkové ovládání
Kabelové dálkové ovládání VAM
Řídicí sada pro pomocný ohřívač dodaný třetí stranou
KRP50-2
KRP50-2
BRP4A50
BRP4A50
Dálkový snímač
Poznámky
(1) K provozu je potřeba volič chlazení / vytápění
(2) Nepřipojujte systém k zařízení DIII-net (rozhraní Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks, BACnet…).
Vanička kondenzátu
PCB s digitálním vstupem/výstupem
Vyžaduje PCB – je potřeba k připojení pokojového termostatu
Rozhraní pro vzdáleného uživatele (remocon) – Stejný ovladač jako je dodáván
s kaskádovou jednotkou lze připevnit paralelně nebo do jiného místa. Jsou-li
instalovány 2 ovladače, musí technik zvolit 1 z nich jako Master a 1 jako Slave
Záložní vytápění
Kabelový pokojový termostat – vyžaduje PCB EKRP1AHTA
Bezdrátový pokojový termostat – vyžaduje PCB EKRP1AHTA
Dálkový snímač pro pokojový termostat – vyžaduje PCB EKRP1AHTA
Zásobník na teplou užitkovou vodu – standardní
(umístěn na horní straně hydroboxu)
Zásobník na teplou užitkovou vodu – s možností připojení na solární kolektory
Solární kolektor *1
Čerpací stanice
* Tento doplněk vyžaduje 1 čerpací stanici
164
HXY080-125A
EKHBDPCA2
EKRP1HBAA
EKRP1AHTA
HXHD125A
EKRUAHTB
EKBUHAA6(W1/V3)
EKRTWA
EKRTR1
EKRTETS
EKHTS200AC
EKHTS260AC
EKHWP500B
EKSV26P (svislý)
EKSH26P (vodorovný)
EKSRPS
VAM2000FA/FB
VKM50GA(M) VKM80-100GA(M)
2 x KDDM24A100 KAF241G80M
KAF241G100M
KAF242G80M
KAF242G100M
FXMQ125MF
FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1
ERQ140AV1
ERQ125AW1 ERQ200-250AW1
EKEQFCB
EKEQDCB
EKEQMCB
obraťte se na
zástupce Daikin
DTA104A61
DTA104A61
KAFJ372L140
KAFJ373L140
2 x YAFF323F100
obraťte se na zástupce Daikin
KAFJ371L140
KAFJ371L280
KDJ370SL140
KDJ370SL280
KDDM24B100
Ø250 mm
YDFA25AEI
Ø250 mm
KDU30LL250VE
KRP1B61
KWC26B160
KKPJ5F180
KWC26B280
KKPJ5F180
KRC19-26A6
KJB111A
DTA104A61
FXMQ-MF
EKEQFCB 2
EKEQDCB 2
EKEQMCB 2
BRC1E52A/B / BRC1D52
BRC1E52A/B / BRC1D52
BRC1E52A/B / BRC1D52 1
BRC1E52A/B / BRC1D52 1
FXMQ-MF
EKEQFCB 2
EKEQDCB 2
EKEQMCB 2
EKEQFCB 2
EKEQDCB 2
EKEQMCB 2
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
FXMQ-MF
KRP2A61
KRP4A51
KRP4A51
KRCS01-1
165
Doplňky – řídicí systémy
DCM601A51
Adaptér iTM plus
DCM601A52
iTM integrátor
DCM601A53
Software iTM ppd
DCM002A51
Software iTM energy navigator
Komunikační jednotka Modbus
WAGO I/O
Napájecí zdroj 24 V ss:
Rozhraní LonWorks
Rozhraní BACnet
DCM008A51
787-712
750-613
Konektor:
750-960
Modul Di:
DMS502A51
WGDCMCPLR
Napájecí zdroj 24 V ss:
Zakončovací modul:
DMS504B51
750-600
750-400, 750-432
Modul Do:
750-513/000-001
Modul Ai:
750-454, 750-479
Modul termistoru:
750-461/020-000
Adaptér rozhraní pro připojení k jednotkám RA
KRP928A2S
KRP928A2S
Adaptér rozhraní pro připojení k jednotkám R-407C/R-22 Sky Air
DTA102A52
DTA102A52
Adaptér rozhraní pro připojení k jednotkám R-410A Sky Air
DTA112B51
DTA112B51
Deska DIII
DAM411B51
Digitální vstup/výstup
DAM412B51
166
SKVĚLÁ ZPRÁVA
VRV IV NASTAVUJE NOVÝ STANDARD... OPĚT
nejnovější informace naleznete na adrese www.daikin.cz/vrv-iv
Produkty Daikin distribuuje:
A-Z Chlazení, s.r.o.
Piletická 45
503 41 Hradec Králové
tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800
e-mail: [email protected]
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3 - 186 00 Praha 8
www.daikin.cz
Tel.: +420 221 715 700, Email: [email protected]
www.klimatizace.net
www.klimatizace-daikin.cz
ECPCS13-200 • Copyright Daikin
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů.
Tato publikace je určena pouze pro informaci a není nabídkou společnosti Daikin Europe N.V. Společnost
Daikin Europe N.V. sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné
výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel
vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění. Daikin Europe N.V. se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším
slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je
předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.
Download

sortiment produktů vrv prodejní katalog