KATALOG PRODUKTŮ
MITOP
Filtrační textilie pro průmyslovou filtraci vzduchu
FINET, TEOFIT
Pro účely filtrace plynů máme vyvinutou řadu filtračních materiálů FINET a TEOFIT . Jedná se o materiály,
které jsou ze 100% polyesteru, 100% polypropylenu, Nomexu (aramid), vláken P-84 (polyimid) a dle
požadavků zákazníka, s antistatickou, oleofobní a hydrofobní úpravou, příp. kombinací obojího.
Použití konkrétních filtračních textilií závisí na druhu prachu, teplotě vzdušiny, zatížení filtru, vlhkosti prachu a
provozních teplotách.
Stručná charakteristika materiálů:
Všechny níže uvedené filtrační materiály jsou určené pro průmyslovou filtraci plynů, je možné je regenerovat
zpětným proplachem vzduchu, příp. tlakovým vzduchem (puls-jet). Materiály mají vstupní stranu upravenou
natavením, příp. kalandrováním.
Materiály FINET PES:
Filtrační vpichované materiály s výztužnou podkladovou tkaninou, 100 % polyester, vyráběné v gramážích
2
2
370 g/m - 820 g/m .
Materiály GAFIN:
Filtrační vpichované materiály s výztužnou podkladovou tkaninou, 100 % polyester, vyráběné v gramážích
2
530 a 820 g/m . Vstupní strana je upravena natavením a má speciální reliéfní povrch, který zaručuje menší
opotřebení filtračního materiálu při styku s výztužnými elementy (koše).
Materiály FINET POP:
Filtrační vpichované materiály s výztužnou podkladovou tkaninou, 100 % polypropylen, vyráběné v
2
2
gramážích 300 g/m a 500 g/m . Materiály pro agresivní prostředí s výbornou odolností proti kyselinám a
alkáliím.
Materiály FINET PES/ NANT:
Jedná se o speciální vpichované antistatické filtrační materiály s výztužnou podkladovou tkaninou, z
2
2
polyesteru, s přídavkem nerezového vodivého vlákna, vyráběné ve dvou gramážích 370 g/m a 530 g/m .
Tyto materiály se používají všude tam, kde jsou kladeny požadavky na antistatické vlastnosti, tj. u filtrace
výbušných prachů - např. v dřevařském průmyslu, apod. Materiály jsou pravidelně testovány a mají certifikát
ze Státem autorizované zkušebny. Materiály vyhovují ve všech zařízeních, kde je požadována velikost
6
povrchového odporu nižší než 1.10 Ω. Certifikáty k dispozici na vyžádání.
Materiál FINET PES 1/ PTFE:
Filtrační vpichovaný materiál s hydro a oleofóbní úpravou (impregnace PTFE - teflon) Materiál s podkladovou
2
tkaninou, 100 % polyester, vyráběný v gramáží 530 g/m . Je vhodný pro filtraci lepivých, jemných, resp.
„mazlavých“ prachů, díky impregnaci PTFE se tento materiál lépe regeneruje (zpětným proplachem,
tlakovým vzduchem) a má i vyšší životnost.
MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň
Tel. +420 487 862 241, Fax +420 487 862 160
E-mail: [email protected] , www.mitop.cz
KATALOG PRODUKTŮ
MITOP
Filtrační textilie pro průmyslovou filtraci vzduchu
FINET, TEOFIT
Materiál Finet PES-1/NANT/530/FOB:
Speciální filtrační antistatický vpichovaný materiál s hydro a oleofóbní úpravou, polyester s výztužnou
2
podkladovou tkaninou s přídavkem nerezového vodivého vlákna vyráběný v gramáží 530 g/m . Je vhodný
pro filtraci lepivých, jemných, resp. „mazlavých“ prachů, kde díky impregnaci, která jej činí hydro a
olejofóbním, se tento materiál lépe regeneruje (zpětným proplachem, tlakovým vzduchem) a má i vyšší
životnost. Současně přídavek nerezových vodivých vláken zaručuje i antistatické vlastnosti materiálu a lze jej
6
použít ve všech zařízeních, kde je požadována velikost povrchového odporu nižší než 1.10 Ω.
Materiály TEOFIT:
Vpichované filtrační materiály s vysokou teplotní odolností na skleněných podkladových tkaninách.
Gramáž 500 - 550g/m2. Materiály Teofit jsou vyráběny z polyesteru, aramidu a polyimidu P-84.
Přehled teplotních odolností materiálů:
Materiál:
Finet POP
Finet PES
Finet PES/ANT
Teofit PES
Teofit aramid
Teofit P-84
Teplotní odolnost
dlouhodobá [°С]
90
150
150
160
200
240
Dále jsme schopni vyrobit materiály na zakázku dle specifických požadavků zákazníka (úprava gramáže,
povrchu, rozměrů, aj.).
Užití:
ve všech odvětvích průmyslu. Nejčastěji pak ve vápenkách, cementárnách, mlýnech, železárnách a v
dřevařském průmyslu.
Všechny filtrační materiály můžeme zpracovat do různých konfekčních tvarů podle přání zákazníka jako
filtrační hadice, kapsy, vložky, plachetky (viz. fotografie), případně je dodáváme v metráži.
Dále jsme schopni nabídnout konfekční útvary (kapsy, hadice, aj.) i ze speciálních materiálů, např. s úpravou
proti propálení, z tkaných filtračních materiálů, síťovin, apod.
MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň
Tel. +420 487 862 241, Fax +420 487 862 160
E-mail: [email protected] , www.mitop.cz
Download

MITOP FINET, TEOFIT