KATALOG PRODUKTŮ
MITOP, akciová společnost
Speciální textílie
Pásy na pásové mandly
217 655 135
Tkaný syntetický pás v nekonečném provedení určený pro vstup do mandlu K350.
VP 120
Žehlící vpichované pásy, které postupně nahrazují pásy tkané v provedení 217 655 135.
Pásy jsou opatřeny plachtovými kroužky tak, aby se daly sešívat do obvodu. Takto
upravené pásy jsou určeny pro mandly typu K350.
VP 150/PNX
Žehlící vpichované kombinované polyester-nomex pásy opatřené sponkovým spojem
krytým dečkou pro teploty do 190°C.
MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň
Tel. +420 487 862 241, 342
E-mail: [email protected], www.mitop.cz
Download

Pásy na pásové mandly