Aktuální ceník
[Ceny pro koncové zákazníky]
FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9
370 05 České Budějovice
www.fiedler.company
tel.: 386358274
[email protected]
2015 /V1
Ceník leden 2015
Strana: 2
Obsah
M4016 -
REGISTRAČNÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, TELEMETRICKÉ STANICE _______________ 3
EXTERNÍ MODULY K JEDNOTKÁM M4016 ________________________________ 5
MALÉ TELEMETRICKÉ STANICE (V SÍTI GSM) ______________________________ 7
ANTÉNY PRO GSM KOMUNIKACI, SIM KARTY _____________________________ 9
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY K TELEMETRICKÝM STANICÍM _____________________ 10
AKUMULÁTORY, BATERIE, NAPÁJECÍ ZDROJE A SOLÁRNÍ PANELY _________________ 11
BEZDRÁTOVÉ MODULY – DÁLKOVÉ ODEČTY ČIDEL __________________________ 13
ELEKTROCHEMICKÁ MĚŘENÍ – ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK, PH, REDOX, VODIVOST, TEPLOTA __ 15
OPTICKÉ MĚŘENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU ______________________________ 17
OPTICKÉ MĚŘENÍ ZÁKALU _________________________________________ 18
ULTRAZVUKOVÉ SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY _______________________________ 19
TLAKOVÉ SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY S PŘÍSLUŠENSTVÍM _______________________ 20
PLOVÁKOVÉ A RADAROVÉ SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY ________________________ 21
ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU V OTEVŘENÉM PROFILU ____________________ 22
ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU DOPPLEROVOU METODOU _________________ 23
SRÁŽKOMĚRY A SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE ________________________________ 24
SNÍMAČE TEPLOTY A TEPELNÉHO TOKU _________________________________ 26
ZÁZNAMNÍKY TEPLOTY ____________________________________________ 28
SNÍMAČE GLOBÁLNÍHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ______________________________ 29
SNÍMAČE RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY VZDUCHU ________________________ 30
OSTATNÍ METEOROLOGICKÉ SENZORY A SNÍMAČE __________________________ 31
SESTAVY METEOROLOGICKÝCH STANIC A STOŽÁRY _________________________ 32
SOFTWARE A SLUŽBY SERVERU – DATAHOSTING _________________________ 33
VODOMĚRY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ___________________________________ 34
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 3
M4016 - REGISTRAČNÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, TELEMETRICKÉ STANICE
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Řídící a registrační jednotka, telemetrická stanice, průtokoměr
Univerzální jednotka typu M4016 obsahuje datalogger, telemetrickou stanici s vestavěným
GSM/GPRS+SMS modulem, programovatelný řídící automat a ve spojení s ultrazvukovými nebo tlakovými snímači hladiny i vícenásobný průtokoměr.
Typické použití jednotky M4016: měření a registrace průtoků, řízení technologie ČOV,
řízení úpraven vody a ČS, ÚV a VDJ, vybavení limnigrafických stanic a varovných protipovodňových systémů, meteorologické stanice a mnoho dalších aplikací.
Záznamové kanály: 16 (32) analogových kanálů pro archivaci měřené veličiny (průtok,
hladina, objem, teplota, pH, ORP, rozpuštěný kyslík, vodivost, energie, otáčky, pulsy,
srážky, napětí, proud,…). 40 binárních kanálů pro záznam chodů a poruch sledovaných
motorů, čerpadel apod., ke každému kanálů lze nastavit čítač provozních hodin. 1 textový
kanál jako deník událostí (záznam přijatých i odeslaných SMS, datových relací na server,
poruch připojených čidel, ...)
Řízení: ovládání až 14 výstupních relé v externích modulech DV2, DV3, ovládání až 16
externích modulů MAV420/DIN (aktivní výstup 4-20 mA).
Komunikační rozhranní:
RS-232: Komunikace s nadřízeným systémem - protokol FINET nebo MODBUS-RTU
RS-485: sběr dat z připojených čidel pod protokolem FINET, řízení externích modulů.
SDI-12 (DPD-III): sběr dat z připojených čidel a snímačů
Digitální přípojná deska DPD-I: 6x DAV (Digitálně Analogový Vstup: proud, frekvence,
DCL), 8x PV (Pulsní Vstupy: bezpotenciálový kontakt nebo otevřený kolektor, pulsy), 1x
AV (napěťový diferenciální vstup), 1x RS485 (připojení DV2, MAV420 a měřících sond
pod protokolem FINET – US1200, ESK11, ESP11, ESV11, ), 2x rele (spínací kontakt).
Digitální přípojná deska DPD-III: na rozdíl od DPD-I osahuje navíc 3 vstupy pro čtyřvodičové připojení teplotních snímačů Pt100 a komunikační port SDI-12. Deska má snížený
počet PV vstupů na 4. Ostatní vstupy/výstupy totožné s deskou DPD-I.
Součástí dodávky je akumulátor 12V / 7,2Ah a magnetická GSM anténa 5 dB s kabelem 3
m (G3). Rozměry skříně ARIA: 210 x 310 x 170 mm (š x v x h), krytí: IP66.
M4016-G3-A-I
M4016-G3-A-III
M4016-G1-A-I
M4016-G1-A-III
/Z
Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
28.400,-
Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-III
28.400,-
Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
23.400,-
Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-III
23.400,-
Příplatek za zámek ke skříni ARIA32
+ 500,-
Vestavné provedení jednotky M4016
Jednotka určena pro instalaci na subpanel do rozvaděče (provedení bez vnější skříně).
Držák jednotky není přizpůsoben pro montáž na DIN lištu. Na držáku jednotky je uchycena přípojná DPD deska.
Součástí dodávky je akumulátor 12V / 7,2Ah a magnetická GSM anténa 5 dB s kabelem
3 m (G3). Rozměry jednotky: šířka 170 mm, výška 200 mm, hloubka =105 mm.
M4016-G3-V-I
M4016-G3-V-III
M4016-G1-V-I
M4016-G1-V-III
Telemetrická jednotka v síti GSM, vestavné provedení, přípojná deska DPD-I
27.600,-
Telemetrická jednotka v síti GSM, vestavné provedení, přípojná deska DPD-III
27.600,-
Řídící a registrační jednotka, vestavné provedení, přípojná deska DPD-I
22.600,-
Řídící a registrační jednotka, vestavné provedení, přípojná deska DPD-III
22.600,-
Provedení jednotky M4016 pro montáž na panel - dvířka rozvaděče
Zadní plech jednotky vysoký 2 cm se spolu s jednotkou nechá přišroubovat na panel,
dvířka rozvaděče apod. Plochý 40-ti žilový kabel pro připojení DPD přípojné desky se vyvede otvorem v panelu. Přípojná deska musí být umístěna max. 80 cm od jednotky (obvykle na boku rozvaděče u strany s panty dveří).
Součástí dodávky je akumulátor 12V / 7,2Ah a případně i GSM anténa dle provedení
jednotky).
M4016-G3-P-I
M4016-G3-P-III
M4016-G1-P-I
M4016-G1-P-III
FIEDLER
Telemetrická jednotka v síti GSM, vestavné provedení, přípojná deska DPD-I
27.600,-
Telemetrická jednotka v síti GSM, vestavné provedení, přípojná deska DPD-III
27.600,-
Řídící a registrační jednotka, vestavné provedení, přípojná deska DPD-I
22.600,-
Řídící a registrační jednotka, vestavné provedení, přípojná deska DPD-III
22.600,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 4
Přenosné provedení jednotky M4016
Plastová skříň ARIA32 jednotky M4016 je doplněna o madlo, nožičky a 4 ks robustních
konektorů s krytím IP66. Přes konektory se k jednotce připojují čidla a senzory a lze přes
ně také jednotku napájet z externího zdroje napětí 13,8V. Protikusy konektorů
v provedení „koncovka na kabel“ lze objednat spolu s jednotkou.
Zapojení konektorů:
K1: vstup DAV1
K2: vstup DAV2
K3: řízení odběrného zařízení (spínací kontakt relé)
K4: připojení externího napájecího napětí 13,8V
M4016-G3-K4 Přenosná telemetrická jednotka v síti GSM, DPD-I, 4x konektor
M4016-G1-K4 Přenosná záznamová jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
/Z Příplatek za zámek ke skříni ARIA32
30.800,25.800,+ 500,-
Jednotka pro řízení čerpací stanice
Mechanické provedení, počty vstupů i výstupů a převážná část programového vybavení
jsou shodné s jednotkou M40146-G. Nižší ceny bylo dosaženo vypuštěním modulu, který
u jednotky M4016 zajišťuje výpočty proteklých objemů a jejich následné přenosy na server. Přípojná deska DPD-I, standardní i vestavné provedení jednotky.
Řízení čerpadel a jejich automatické střídání, monitorování hladiny i okamžitého průtoku,
rozesílání varovných SMS i předávání změřených dat na server bylo zachováno.
M4016-A-CS3
M4016-V-CS3
M4016-P-CS3
M4016-A-CS1
M4016-V-CS1
M4016-P-CS1
Řídící jednotka pro ČS, GSM/GPRS+SMS modul, skříň ARIA32-IP66, DPD-I
24.900,-
Řídící jednotka pro ČS, GSM/GPRS+SMS modul, vestavné provedení, DPD-I
24.100,-
Řídící jednotka pro ČS, GSM/GPRS+SMS modul, provedení na panel, DPD-I
24.100,-
Řídící jednotka pro ČS, skříň ARIA32-IP66, DPD-I
19.600,-
Řídící jednotka pro ČS, vestavné provedení, DPD-I
18.800,-
Řídící jednotka pro ČS, provedení na panel, DPD-I
18.800,-
Jednotka pro budování sítě limnigrafických stanic
Variantní mechanické provedení stanice M4016 ve skříni Schneider (dva uzávěry) určené
pro kontinuální měření v místech bez síťového napájecího napětí. Do skříně stanice lze
umístit bezúdržbový akumulátor 12V / 42 Ah (akumulátor není obsažen v ceně stanice).
Takto napájená stanice může měřit déle než ½ roku i s trvale zalogovaným GSM modulem bez dobití akumulátoru. S malým solárním panelem je provoz takovéto stanice plně
bezúdržbový. Rozměry skříně: 350 x 450 x 220 mm.
4016-G1-LS-III Řídící a registrační jednotka, skříň Shneider -IP66, přípojná deska DPD-III
M4016-G3-LS-III Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň Schneider-IP66, přípojná deska DPD-III
/Z Příplatek za zámek ke skříni ARIA32
25.400,30.400,+ 800,-
Jednotka pro satelitní komunikaci v síti IRIDIUM
Jednotka obsahuje namísto GSM/GPRS modulu zabudovaný satelitní modem pro předávání změřených dat do sítě IRIDIUM (jednosměrná komunikace M4016 -> IRIDIUM -> Internet). Přístup k datům prostřednictvím poštovního serveru.
V síti IRIDIUM je vedle měsíčního paušálu zpoplatněn každý byte přenesených dat. FW
stanice M4016-G5 byl proto upraven tak, aby se data před odesláním komprimovala a
zmenšil se jejich objem. Typická výše provozních nákladů na datové přenosy z jedné stanice se pohybují okolo 600,- Kč/ měsíc (denní odesílání hodinových hodnot, 6 měřících
kanálů). Síť IRIDIUM pokrývá všechny světadíly a proto lze tuto stanici umístit prakticky
kamkoliv na zeměkouli.
M4016-G5-A-III-Z Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-III
M4016-G5-LS-III-Z Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66 se zámkem, přípojná deska DPD-III
44.800,46.800,-
Jednotka pro řízení regulačního ventilu ve vodárenství
Přístroj pro řízení tlaku, průtoku nebo hladiny podle denních křivek nebo na konstantní
hodnotu. Nejčastější aplikace jsou ve spojení s regulačním ventilem při programovém řízení tlaku v rozvodné síti pitné vody. Přístroj si ponechal veškeré vlastnosti telemetrické
stanice M4016-G3 včetně dataloggeru a následného přenosu dat v síti GSM/GPRS i
SMS zpráv. Rozšíření doznalo programové vybavení o programovatelný regulátor a o
některé speciální SMS příkazy.
M4016-RV3 Řídící jednotka pro ovládání regulačního ventilu, skříň Schneider-IP66
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
41.680,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 5
EXTERNÍ MODULY K JEDNOTKÁM M4016
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Binární vstupně výstupní modul.
Modul DV2 rozšiřuje počet vstupů a výstupů jednotky M4016. Připojení přes RS-485 pod
protokolem FINET, provedení na DIN lištu (9 modulů), napájecí napětí 12-24VDC.
Výstupy: 6 relé, spínací kontakty 250V/6A, světelná signalizace sepnutého relé. Nastavení spínacích mezí a hystereze nebo časové či logické řízení (pravidelné střídání čerpadel, záskok, …) se provádí nastavením parametrů v jednotce M4016.
Vstupy: 16-binárních vstupů (spínání proti společné zemní svorce buď bezpotenciálovým kontaktem nebo čidlem s otevřeným kolektorem), světelná signalizace sep. vstupu.
DV2 Externí vstupně výstupní modul k jednotce M4016
4 800,-
Binární vstupně výstupní modul.
Modul DV3 rozšiřuje počet vstupů a výstupů jednotky M4016. Připojení přes RS-485 pod
protokolem FINET, provedení na DIN lištu (3 moduly), napájecí napětí 12-24VDC.
Výstupy: 3 relé, spínací kontakty 250V/6A, světelná signalizace sepnutého relé. Nastavení spínacích mezí a hystereze nebo časové či logické řízení podle stavu binárních
vstupů (pravidelné střídání čerpadel, záskok, …) se provádí nastavením parametrů
v jednotce M4016.
Vstupy: 6-binárních vstupů (spínání proti společné zemní svorce buď bezpotenciálovým
kontaktem nebo čidlem s otevřeným kolektorem), světelná signalizace sep. vstupu.
DV3 Externí vstupně výstupní modul k jednotce M4016
3 300,-
Modul proudového výstupu 4-20 mA.
Aktivní analogový výstup, galvanické oddělení výstupního proudu, vysoká přesnost výstupního signálu (16 bitový převodník), připojení k M4016 přes RS-485 protokolem
FINET, světelná signalizace napájecího napětí a datové komunikace, montáž na DIN lištu. K jedné jednotce lze připojit až 16 modulů MAV420/DIN. Napájení z jednotky M4016
nebo ze zdroje 12-15 VDC).
MAV421/DIN Externí modul, 1 galvanicky oddělený aktivní proudový výstup 4-20 mA, vstup RS485
MAV422/DIN Externí modul, dvojitý aktivní proudový výstup 4-20 mA, vstup RS485
1 990,2 990,-
Externí přípojná deska s MODBUS-RTU
EPD přípojná deska obsahuje komunikační port MODBUS-RTU (RS-232 na RJ45), 2
napěťové vstupu 0-5V, 1 pulsní vstup, 6 proudových vstupů 4-20 mA a speciální sadu
binárních vstupů pro snímač hladiny s 12-ti bitovým BCD výstupem dat. Tato deska se
připojuje ke stanici M4016 přes rozhranní RS-485. EPD nenahrazuje základní přípojnou
DPD desku.
EPD Externí přípojná deska, MODBUS-RTU na RS-232
4 800,-
Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU
Modul MEK1 slouží pro připojení externích přístrojů ke stanicím M4016 nebo H1 prostřednictvím sériové komunikační linky RS-232. Na straně připojeného externího přístroje má
modul vyvedenu sběrnici RS-232 na samostatný 9-ti pinový konektor CANON a na straně
připojené stanice M4016 (H1) je to sběrnice RS-485 pod protokolem FINET. V základním
provedení je v modulu MEK1 implementován na straně RS-232 komunikační protokol
MODBUS_RTU.
MEK1/DIN Převodník pro komunikaci M4016 s externím zařízením přes RS-232
2 300,-
Modul pro připojení satelitního modemu Meteosat/GOES.
SATEU-2 se k jednotce M4016 připojuje přes sériové rozhraní RS-485. Modul komunikuje
s připojeným modemem přes rozhraní RS-232 implementovaným protokol připojeného přístroje. Sériové rozhranní RS-232 je vyvedeno na konektor CANON-9.
SATEU-2/DIN Převodník pro komunikaci M4016 s externím satelitním modemem
6 800,-
Měřící převodník pro připojení meteorologických snímačů k M4016
Převodník METEO měří signály z meteorologických snímačů (1x anemometr W2, 2x
snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu RV12, 2x pyranometr SG002) a změřené
hodnoty předává po sériové sběrnici RS-485 do připojené registrační jednotky pod komunikačním protokolem FINET. Na vyžádání lze také dodat METEO převodník ve verzi
se dvěma mikrovoltovými vstupyené pro připojení pyranometrů Kipp & Zonen.
METEO-2V Měřící převodník pro meteosenzory, vstup 2V, protokol FINET
4 500,-
METEO-UV Měřící převodník pro meteosenzory, vstup mikrovolty, protokol FINET
4 500,-
METEO-2V-MB Měřící převodník pro meteosenzory, vstup 2V, protokol MODBUS RTU
METEO-UV-MB Měřící převodník pro meteosenzory, vstup mikrovolty, protokol MODBUS RTU
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
4 700,4 700,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 6
Modul pro připojení vybraných přístrojů přes RS-232 (vzorkovače a průtokoměry
ISCO, YSI sondy, …)
PREVOD se k jednotce M4016 připojuje přes sériové rozhraní RS-485. Modul komunikuje s připojenými přístroji přes rozhraní RS-232 protokolem MODBUS-RTU nebo implementovaným protokol připojeného přístroje. Podle počtu a typu implementovaných komunikačních protokolů se rozlišují jednotlivé varianty převodníku.
Převodník ve verzi V2 obsahuje komunikační protokol pro sběr dat ze vzorkovače ISCO
včetně případně připojené YSI sondy, protokol MODBUS pro sběr dat ze sestavy 1 až 4
průtokoměrů ISCO řady 2100 a speciální protokol pro načítání aktuální hladiny z plovákový snímač SEBA.
PREVOD-V2 Převodník pro komunikaci M4016 s externím zařízením přes RS-232
4 700,-
Ostatní
Rozbočovač OPTO (REED) signálu
Rozbočovač pulsů zajistí duplikaci a galvanické oddělení pulsů ze snímače vodoměru na
další 2 výstupy (otevřený kolektor). Třetí výstup rozbočovače je určen pro připojení k
pulsnímu vstupu registrační jednotky M4016, ze které je rozbočovač rovněž napájen.
Tento třetí výstup není galvanicky oddělen od napájecího napětí ani od vstupu rozbočovače.
OPTO-R-12 Rozbočovač OPTO nebo REED signálu pro napájecí napětí 12VDC
850,-
OPTO-R-24 Rozbočovač OPTO nebo REED signálu pro napájecí napětí 24 VDC
850,-
Modul galvanického oddělení proudové smyčky
Modul galvanického oddělení proudové smyčky bez pomocného napájení
Modul se vloží do primární proudové smyčky a na svém výstupu vytvoří sekundární aktivní proudovou smyčku 4-20 mA. Energii modul získává z primární proudové smyčky a proto je potřeba počítat s úbytkem napětí v primární smyčce až 4V.
GX200 Opakovač proudového signálu 4-20 mA
2 060,--
Otočný pohon SR24A-SR pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty
Servopohon SR24A-SR od švýcarské společnosti BELIMO může sloužit ve spojení s
jednotkou M4016 například při dlouhodobých a automaticky ovládaných čerpacích
zkouškách vrtu, kdy je potřeba udržovat konstantní hodnotu průtoku nezávislou na výšce
hladiny ve vrtu nebo ji na dálku měnit.
Jinou aplikací může být řízený nátok do vodojemu, ve kterém se má udržovat konstantní
hladina nezávisle na okamžitém množství odebírané vody.
SR24A-SR Otočný servopohon 24V DC (AC), přeběh za 90 sec, 20 Nm, řídící napětí 0-10V
4 680,-
Expandér pro připojení vice sond a čidel se sběrnicí RS485 do jedněch svorek. Obvyklé
využití u stanic typu M4016.
EXSV- RS485 Expandér svorek RS485
FIEDLER
160,-
C91-K7-P Konektor pro připojení čidel k jednotce M4016 nebo H40, IP66, 7 pinů
180,-
C91-K7-D Konektor pro připojení čidel k jednotce M4016 nebo H40, IP66, 7 dutinek
180,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 7
MALÉ TELEMETRICKÉ STANICE (V SÍTI GSM)
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
H1 - telemetrická stanice pro vodárenské aplikace
Malá telemetrická stanice určená pro monitorování průtoků, tlaků a hladin ve vodoměrných
šachtách, ve VDJ a ČS. Stanice obsahuje vestavný GSM/GPRS+SMS modem, pomocí kterého v pravidelných intervalech předává změřená data do databáze na server. Napájení
z vlastní baterie nebo z externího zdroje, grafický displej pro zobrazení okamžitých i kumulovaných hodnot, stavu napájecí baterie a pro jednoduchou kontrolu GSM pole při instalaci.
Vstupy: 2 pulsní vstupy pro připojení vodoměrů, 2 binární vstupy, 2 analogové vstupy 4-20
mA, sériové rozhranní RS-485 (protokol FINET), interní i externí teplotní čidlo.
Celkový počet záznamových kanálů: 8 analogových, 8 binárních, 5 kontrolních, 1 textový.
Kontrolní kanály zaznamenávají například teplotu a vlhkost uvnitř přístroje, velikost napájecího napětí baterie a její zbývající kapacitu nebo velikost proudu odebíraného senzory.
Kapacita datové paměti: 2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 změřených hodnot.
Mechanické provedení: Kovový odlitek s krytím IP67. Omyvatelný krycí panel grafického
displeje. Rozměry 160 x 90 x 80 mm.
HYDRO-LOGGER H1 Malá telemetrická stanice v síti GSM/GPRS
HYDRO-LOGGER H1D Záznamník dat bez datových přenosů na server (neobsahuje GSM komunikační modul)
18 880,15 880,-
Montážní nerezový držák
Montážní plech a 4 nerezové šrouby pro snadné uchycení Hydro-Loggeru H1
DH1 Nerezový držák pro uchycení H1 na stěnu, montážní šrouby a vruty
150,-
Krycí box IP66
Plastový box pro ochranu stanice H1 ve venkovním nebo vlhkém prostředí. Součástí boxu
Thalassa je nerezový držák H1, nerezové patle a 2 třměny A2 pro uchycení boxu na nohu
srážkoměru, meteorologický stožár, výložník apod. Při objednávce specifikujte požadovanou
velikost třmenů (1 ½“, 2“ a 2 ½“). Rozměry boxu bez montážních úchytů: 240 x 195 x 90 mm,
polopropustný filtr na ochranu proti kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.
BOX-H1 Skříň plastová pro ochranu H1, Krytí IP66, součástí nerezové úchyty se 2 třmeny
1 550,-
Ochranná skříň IP66 s místem pro záložní akumulátor
Plastová skříň ARIA32 pro ochranu stanice pracující v trvale vlhkém, špinavém nebo jinak
agresivním pracovním prostředí. Krytí skříně IP66, prostor pro vložení záložního akumulátoru
12V/ 9 Ah (není v ceně). Rozměry skříně: 310 x 210 x 170 mm. Možnost doplnění dvířek
skříně o zamykatelnou kličku (+ 500,- Kč), polopropustný filtr.
ARIA-H1 Skříň ARIA pro ochranu H1, Krytí IP66, prostor pro záložní akumulátor 12V/9Ah
ARIA-H1/Z Skříň ARIA pro ochranu H1, Krytí IP66, prostor pro záložní akumulátor 12V/9Ah, zámek
2 280,2 780,-
STELA-3 malá telemetrická stanice s velkou kapacitou napájecích baterií
Malá telemetrická stanice STELA-3 (3. generace přístrojů tohoto typu) je určená pro monitorování průtoků, tlaků a hladin ve vodoměrných šachtách, VDJ, ČS, ve vrtech a všude tam,
kde není k dispozici externí napájecí napětí. Vestavěný GSM/GPRS+SMS modem, robustní
nerezové pouzdro o průměru 50 mm. Stanice se dodává ve dvojím základním provedení lišící
se počtem výměnných napájecích baterií 3,6V/13Ah.
STALA-3A obsahuje dvě baterie a je určena pro sběr dat z pulzních vodoměrů, ze snímačů
a čidel s proudovým výstupem 4-20 mA nebo z inteligentních měřících sond přes RS485.
STELA-3B obsahuje 4 baterie a je vhodná pro ty aplikace, kde se vyžaduje komunikace se
serverem častěji než 1x denně nebo kde je ke stanici připojeno více čidel a snímačů. STELA3B umožňuje až 10 let provozu na jednu bateriovou náplň při každodenním odesílání dat na
server.
Celkový počet záznamových kanálů: 8 analogových, 2 binární, 1 textový.
Kapacita datové paměti: 2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 změřených hodnot.
STELA-3A Malá telemetrická stanice, 2 baterie, kovové pouzdro, krytí IP66.
STELA-3B Malá telemetrická stanice, 4 baterie, kovové pouzdro, krytí IP66
18 300,19 300,-
Držáky pro uchycení stanice STELA
Nerezový držák DS01 s plastovými trubkovými úchyty neobsahuje svorkovnici a používá pro
uchycení Stely opatřené připojovacím konektorem. Držák DS02 obsahuje instalační krabici
se svorkovnicí, do které jsou připojeny pomocí kabelu jednotlivé vstupy přístroje a výstupní
napětí pro napájení připojených sond
DS01 Nerezový držák pro STELU bez svorkovnice
DS02 Nerezový držák opatřený instalační krabicí se svorkovnicí
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
480,980,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 8
H40 - malá telemetrická stanice pro monitorování životního prostředí
Tato telemetrická jednotka umístěná v robustním nerezovém pouzdru o průměru pouhých 40
mm je určena pro měření a záznam omezeného počtu veličin a pro následné předávání dat do
nadřazeného systému. Stanici H40 se dodává s vestavěným GSM/GPRS+SMS komunikačním
modulem.
Vstupy: standardně je jednotka osazena 7-mi pinovým konektorem s krytím IP66, na který je
vyvedeno kromě napájení i jeden analogový proudový vstup, dva pulzně-binární vstupy a sériové rozhranní RS-485 (protokol FINET). Variantně lze na konektor připojit dva proudové vstupy a
sériové rozhranní SDI-12.
Celkový počet záznamových kanálů: 6 analogových, 2 binární, 5 kontrolních, 1 textový. Kontrolní kanály zaznamenávají například teplotu uvnitř přístroje, velikost napájecího napětí baterie
a její zbývající kapacitu nebo velikost proudu odebíraného připojeným senzorem.
Kapacita datové paměti: 2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 změřených hodnot.
Napájecí baterie: Vyměnitelný lithiový blok 3,6V/14Ah (28Ah) s konektorem na kabelu a
s kapacitou pro více než 2000 (4000) datových relací na server.
Mechanické provedení: Nerezové pouzdro o průměru 40 mm, délka 170 (250 mm), krytí IP66.
HYDRO-LOGGER H40G Malá jednoúčelová telemetrická stanice v síti GSM/GPRS
13 300,-
HYDRO-LOGGER H40D Záznamník dat bez datových přenosů na server (neobsahuje GSM komunikační modul)
10 300,-
Nerezový závěs pro H40
Držák pro telemetrickou stanici (Hydro logger) H40 je uzpůsobený pro instalaci do úzké trubky o
vnitřním průměru 50 mm (instalace zavěšením) nebo pro montáž na zeď. Držák obsahuje i speciální mechanické sevření pro kabel vedoucí od jednotky H40 k čidlu. Samotná záznamová jednotka H40 se k držáku upevňuje plastovými vázacími pásky (součást dodávky).
DH40 Nerezový držák pro zavěšení jednotky H40 a tlakového snímače do vrtu
H40-TSH22
330,-
sestava pro sledování hladin a teplot ve vrtech
Pro měření hladin a teplot podzemních vod ve vrtech nabízíme sestavu H40G-TSH22 složenou
z malé telemetrické stanice H40G obsahující GSM komunikační modul, z tlakového snímače
hladiny TSH22 a z kombinovaného držáku DH40, který zároveň tvoří závěs tlakového snímače.
Celá hladinoměrná sestava včetně závěsného držáku se vejde do vrtu o vnitřním průměru 50
mm. Variantně dodáváme i sestavu bez GSM/GPRS komunikačního modulu: H40D-TSH22
Rozsah měření a délku kabelu je potřeba specifikovat při objednávce sestavy. Standardní měřící
rozsahy snímače TSH22 jsou 0 až 2 m, 7m a 10 m vodního sloupce. Snímač je k hydrologgeru
H40G (D) připojen pomocí rozebíratelného konektoru s krytím IP66. Jiný měřící rozsah a požadovanou délku kabeluje nutné specifikovat v objednávce.
Konektor snímače je opatřen polopropustným filtrem DA284, který vyrovnává atmosférický tlak
uvnitř a vně snímače aniž by do snímače propouštěl molekuly vody.
Komponenty pro sestavení požadované měřící sestavy:
H40G Malá jednoúčelová telemetrická stanice v síti GSM/GPRS
H40D
TSH22-3-x
TSH22-1-x
PUR kabel
FIEDLER
13 300,-
Záznamník dat bez datových přenosů na server (neobsahuje GSM komunikační modul)
10 300,-
ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., přesnost 0,3%, RS-485, cena bez kabelu
6 600,-
ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., přesnost 0,1%, RS-485, cena bez kabelu
7 900,-
PUR kabel ke snímači hladiny, cena za 1 m
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
70,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 9
ANTÉNY PRO GSM KOMUNIKACI, SIM KARTY
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
GMS / UMTS antény
Antény pro GSM / UMTS pásmo s magnetickým úchytem. Všechny typy antén mají
koaxiální kabel o délce 3 nebo 4 metry zakončený FME konektorem.
AGSM-3dB-FME prutová dvoupásmová GSM anténa 3 dB, FME konektor, kabel 3m
270,-
AGSM-3dB-SMA prutová dvoupásmová GSM anténa 3 dB, SMA konektor, kabel 3m
270,-
GSM-0dB/P-FME malá dvoupásmová GSM anténa 0 dB, uchycení na panel, FME konektor, kabel 3m
460,-
GSM-0dB/P-SMA malá dvoupásmová GSM anténa 0 dB, uchycení na panel, SMA konektor, kabel 3m
460,-
AGSM-9dB-FME prutová GSM anténa 9 dB, magnet. uchycení, FME konektor, kabel 3,5 m
440,-
AGSM-9dB-SMA prutová GSM anténa 9 dB, magnet. uchycení, SMA konektor, kabel 3,5 m
440,-
AGSM-12dB-FME Vnější směrová anténa GSM, 10 prvků, koaxiální kabel 4 m, FME konektor, držák
1.860,-
PK-GSM-3 Prodlužovací koaxiální kabel 3m, zakončení FME konektory.
380,-
PK-GSM-5 Prodlužovací koaxiální kabel 5m, zakončení FME konektory.
450,-
PK-GSM-8 Prodlužovací koaxiální kabel 8m, zakončení FME konektory.
590,-
PK-GSM-10 Prodlužovací koaxiální kabel 10m, zakončení FME konektory.
630,-
Zápůjčka SIM karty
Jednorázová aktivace SIM od O2 s tarifem M2M a její následné dlouhodobé zapůjčení
pouze ke stanicím typu M4016, STELA, H1 a H40. Měsíční paušál 40 Kč, v ceně
předplacen 1 MB dat GSM/GPRS komunikace, SMS = 1,30 / 1,50 Kč, fakturace čtvrtletně nebo měsíčně dle skutečně přenesených dat spolu s případným datahostingem.
paušál Měsíční paušál 40,- Kč, v ceně 1 MB dat
SIM O2-FM2M aktivace SIM od O2, tarif M2M, paušál 40,- Kč / měsíc / 1 MB dat
40,250,-
Montážní konzole
Pozinkované konzole o různých délkách slouží při instalaci směrové GSM antény.
Konzole-25
Konzole-40
Konzole-50
Konzole-60
FIEDLER
Montážní konzole 25 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
220,-
Montážní konzole 40 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
330,-
Montážní konzole 50 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
360,-
Montážní konzole 60 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
390,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY K TELEMETRICKÝM STANICÍM
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Propojovací kabely
KP232/M12 Kabel pro připojení PC ke stanici STELA-3 a H40 (RS-232/konektor M12), délka 2 m
640,-
KP232/M8 Kabel pro připojení PC ke stanici H1 a MINILOG (RS-232/konektor M8), délka 2 m
640,-
Převodníky USB/RS-232 (RS-485)
UCAB232 Převodník USB/RS-232 pro připojení telemetrických stanic přes SW MOST
USB-485 Převodník USB/RS-485 pro obecné použití
USB-485-SV Převodník USB/RS-485 pro parametrizaci sond a modulů, připojení ke svorkám
640,-
1.200,-
1.470,-
OPTO a indukční snímače otáček k vodoměrům
OPTO snímač pro vodoměry ABB, Hydrometer, Sensus Metering System (dříve Meinecke), Schlumberger, aj. Proudová spotřeba snímače vyžaduje síťové napájení připojeného
dataloggeru – telemetrické stanice M4016 nebo H1 s externím síťovým zdrojem.
VC-08, -09, -10, -11 OPTO snímače k vodoměru
3 060,-
OPTO snímač s nízkou proudovou spotřebou pro vodoměry ABB, Hydrometer, Sensus
Metering System (dříve Meinecke), Schlumberger, aj. Proudová spotřeba snímače nevyžaduje síťové napájení připojeného dataloggeru a proto je vhodný pro stanice napájené
z vnitřní lithiové baterie nebo z akumulátoru (stanice M4016, H1 nebo STELA).
VLP-08, -09, -10, -11 OPTO snímač s nízkou proudovou spotřebou k vodoměru
Obousměrný OPTO snímač pro vodoměry ABB, Hydrometer, Sensus Metering System
(dříve Meinecke), Schlumberger, aj. Proudová spotřeba snímače vyžaduje síťové napájeVCXX-obousměrné ní připojeného dataloggeru – telemetrické stanice M4016, H1.
3 400,-
4 280,-
Indukční snímač otáček vodoměru, určen pro všechny typy vodoměrů ACTARIS DN
15 - 500 mm, záznam zpětného průtoku, snadná montáž i demontáž, přímé připojení
ke vstupu M4016, STELA i H1.
Cyble NF – jeden výstup s kompenzací zpětných toků
CYBLE NF 001
CYBLE NF 010
Snímač otáček pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstup, K=1
1 450,-
Snímač otáček pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstup, K=10
1 450,-
Cyble VF – dva výstupy, jeden s kompenzací zpětných toků, identifikace směru
CYBLE VF 001
CYBLE VF 010
ELSTER FALCON PR6
ELSTER FALCON PR7
FIEDLER
Snímač otáček pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=1
1 610,-
Snímač otáček pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=10
1 610,-
Snímač otáček pro domovní vodoměry ELSTER, výstupy, K=1 l/puls a K=10 l/puls
2 110,-
Snímač otáček pro průmyslové vodoměry ELSTER, výstupy, K=1 l/puls a K=10 l/puls
2 330,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 11
AKUMULÁTORY, BATERIE, NAPÁJECÍ ZDROJE A SOLÁRNÍ PANELY
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Baterie a akumulátory
Náhradní lithiové baterie
Baterie pro telemet. stanice H1, H40 a STELA s GSM přenosy na server, cena za 1 ks
LSH20 Náhradní Li-SOCl2 baterie 3,6V, 14,5 Ah, Imax 2A, výr.: SAFT
580,-
ER34615M Náhradní Li-SOCl2 baterie 3,6V, 14,5 Ah, Imax 2A, výr.: GEBC
450,-
Baterie pro dataloggery bez GSM přenosů (H1D, H40D), cena za 1 ks
ER34615 Náhradní Li-SOCl2 baterie 3,6V, 19Ah, Imax 300 mA,výr.: GEBC
390,-
Bezúdržbové gelové akumulátory
Akumulátory jsou určené pro zálohované napájení stanic M4016 nebo H1. Namísto tekutého elektrolytu používají tyto akumulátory gel nevyžadující žádnou údržbu v průběhu životnosti akumulátoru, která dosahuje podle typu 5 až 10 let.
Všechny typy akumulátorů lze průběžně dobíjet z externího síťového nebo solárního
zdroje napětí 13,8V.
Na rozdíl od lithiových baterií činí samovybíjení u akumulátorů přibližně 50% kapacity/
rok a proto i u přístrojů s nízkou proudovou spotřebou je potřeba počítat s dobytím akumulátoru v intervalu alespoň ½ až 1 rok. Častější dobíjení akumulátoru prodlužuje jeho
životnost a naopak ta se zkracuje s každým hlubokým vybitím pod cca 11V.
AKU-12/7
AKU-12/9
AKU-12/28
AKU-12/40
AKU-12/42
AKU-12/45
bezúdržbový akumulátor 12V/ 7 Ah ke stanici M4016
bezúdržbový akumulátor 12V/ 9 Ah ke stanici M4016
460,740,-
bezúdržbový akumulátor 12V/ 28 Ah pro limnigrafické stanice
2.380,-
bezúdržbový akumulátor 12V/ 40 Ah pro limnigrafické stanice
2.780,-
bezúdržbový akumulátor 12V/ 42 Ah PANASONIC pro limnigrafické stanice
3.300,-
bezúdržbový akumulátor 12V/ 45 Ah pro limnigrafické stanice
2.960,-
Napájecí síťové zdroje a nabíječky akumulátorů
Síťové napájecí zdroje.
Výstupní napětí všech nabízených síťových zdrojů 13,8V je vhodné pro trvalé dobíjení napájecího akumulátoru 12V. Pro dobíjení akumulátorů 12V/7Ah a 12V/9Ah lze použít
kterýkoliv zdroj z nabídky. Pro dobíjení větších akumulátorů 12V/28Ah a 12V/42Ah se
musí použít zdroj ELKO-30,který má nabíjecí výstupní charakteristiku. Zdroje se dodávají
v provedení pro montáž na DIN lištu.
DR-12-15
PS-138
PS-R
AXSP3P02012
JS-30-138/DIN_CH
Externí spínaný síťový zdroj MEAN-WELL, výstup 12V DC/1,25A,(šíře 1,5 modulu).
330,-
Externí spínaný síťový zdroj ELKO, výstup 13,8V/2A,(šíře 3 moduly).
990,-
Externí spínaný síťový zdroj ELKO, výstup 12-24 V/2A,(šíře 3 moduly).
990,-
Externí spínaný síťový zdroj AXIMA, výstup 13,8V/2A (šíře 2 moduly)
1.390,-
Externí spínaný síťový zdroj pro dobíjení aku, výstup 13,8V/2A (3 moduly)
1.490,-
Síťové rozvodnice
Dvoupólovou píťovou přepěťovou ochranou, jističem jištěním osazená rozvodnice do
míst se starší elektroinstalací bez přepěťových ochran. Vedle ochran a jištění obsahuje
rozvodnice ještě jeden nebo více síťových zdrojů pro napájení stanice M4016 (H1) a případně i pro vytápění srážkoměru SR02/V nebo SR03/V. Krytí: IP54.
Rozvodnice R1 Osazená rozvodnice, zdroj PS-138/DIN.
Rozvodnice R2 Osazená rozvodnice, zdroj PS-138, zdroj pro vytápěný srážkoměr SR02/V
Rozvodnice R3 Osazená rozvodnice, zdroj PS-138, zdroj pro vytápěný srážkoměr SR03/V
4.880,6.850,7.380,-
Měnič napětí
Napájecí modul vhodný pro dobíjení 12V akumulátorů ze zdroje stejnosměrného napětí
24 až 28 VDC. Modul používá měnič s vysokou účinností pro transformaci napětí na výstupní velikost 13,8 VDC /1A, provedení na DIN lištu – šíře 2 moduly.
DC-138 Měnič napětí 24VDC / 13,8VDC, Imax 1A, provedení na DIN lištu – šíře 2 moduly.
740,-
Nabíječka bezúdržbových akumulátorů
Automatická nabíječka gelových bezúdržbových akumulátorů 12V. Nabíječ může být
k akumulátoru připojen po neomezenou dobu (nehrozí přebití akumulátoru).
JS-25-138/Ch Automatický nabíječ 13,7V se signalizací.
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1.370,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 12
Solární panely
Solární panely s příslušenstvím
Solární panely slouží pro dobíjení záložních 12-ti voltových bezúdržbových akumulátorů
telemetrických stanic. Díky nízké proudové spotřebě jednotek M4016 i H1 postačuje pro
dobíjení akumulátoru ve většině aplikací malý 5W solární panel. Pouze u těch instalací,
kde probíhá časté odesílání dat na server nebo tam, kde je krátký interval měření, je
vhodné použít solární panel o větším výkonu. Výkonový panel použijte také v místech trvale zastíněných jako jsou severní strany budovy či hustý porost nad solárním panelem.
Každý solární panel obsahuje montážní krabici pro připojení kabelu.
K panelů lze objednat nerezový držák uzpůsobený pro montáž panelu na svislou nebo
vodorovnou stěnu nebo pomocí třmenů na stožár či výložnou konzoli.
SOLAR-5W
SOLAR-10W
SOLAR-15W
SOLAR-20W
Pmax: 5W (18V/ 0,29A), rozměry: 360 x 165 x 25 mm.
960,-
Pmax: 10W (18V/ 0,57A), rozměry: 360 x 290 x 25 mm.
1.360,-
Pmax: 15W (18V/ 0,84A), rozměry: 465 x 290 x 25 mm.
1.660,-
Pmax: 20W (18V/ 1,10A) rozměry: 660 x 290 x 25 mm.
1.960,-
Držáky solárních panelů
Několik typů nerezových držáků k solárním panelům. Držáky jsou vyrobeny z nerezového
materiálu a lze je objednat spolu se třmeny pro snadné uchycení panelu ke svislé trubce.
Bez třmenů lze držák přišroubovat na svislou nebo vodorovnou plochu.
DSPM45
DSPV45
DSPV90
DSPVV
Držák nerez pro šikmé uchycení solárního panelu 5W
186,-
Držák nerez pro šikmé uchycení solárního panelu 10-20W
310,-
Držák nerez pro svislé uchycení solárního panelu 10-20W
540,-
Držák nerez pro uchycení solárního panelu 10-20W na vrcholu stožáru o pr. 60 mm
380,-
Třmeny s příslušenstvím
Nerezové třmeny (A2) pro uchycení držáků DSPXX ke stožáru
T1,5 Třmen nerez M8 x 37 mm (1,5“), matice, podložky
T2,0 Třmen nerez M8 x 51 mm (2,0“), matice, podložky
T2,5 Třmen nerez M10 x 63 mm (2,5“), matice, podložky
95,105,125,-
Montážní konzole
Pozinkované konzole o různých délkách slouží při instalaci směrové GSM antény.
Konzole-25
Konzole-40
Konzole-50
Konzole-60
Montážní konzole 25 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
220,-
Montážní konzole 40 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
330,-
Montážní konzole 50 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
360,-
Montážní konzole 60 cm pro uchycení solárního panelu nebo směrové GSM antény.
390,-
Regulátor dobíjení akumulátoru
Regulátor se zapojuje mezi solární a panel a dobíjený akumulátor. Regulátor zajišťuje
omezení nabíjecího proudu do nabitého akumulátoru a obsahuje odpojovač, který odepne vybitý akumulátor (napětí nižší než 11 V) od zátěže a chrání tak životnost akumulátoru.
RS13 Regulátor dobíjení doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
680,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 13
BEZDRÁTOVÉ MODULY – DÁLKOVÉ ODEČTY ČIDEL
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Základní popis:
Radiové moduly jsou určeny pro bezdrátový sběr dat z mnoha různých čidel a senzorů prostřednictvím
jedné centrální telemetrické stanice typu H7 nebo M4016. Centrální stanice musí být vybavena základním radiovým modulem WL-BASE, jehož prostřednictvím navazuje v pravidelných intervalech komunikaci s jednotlivými radiovými moduly s připojenými snímači.
K radiovým modulům lze připojit snímače prostřednictvím jejich výstupních signálů:
snímače s pulsním výstupem (OPTO a REED snímače u vodoměrů, srážkoměry, …)
s analogovým výstupem 4-20 mA nebo 0-2 V (průtokoměry, snímače hladiny a tlaku, …)
RS485 (ultrazvukové snímače US1200 až US4200, převodníky TEP06, sondy TSH22, …)
Vybrané moduly jsou určeny i pro přesné měření teploty pomocí snímačů Pt00 a v nabídce je i speciální radiový modul pro připojení až 4 půdních tenzometrů.
V následující přehledové tabulce jsou vedle cen radiových modulů uvedeny i uživatelsky přístupné
vstupy na těchto modulech připravené pro připojení externích snímačů a čidel.
Radiové moduly se dodávají v provedení s bateriovým napájením (moduly WL-XXX-B) nebo
v provedení pro externí napájení ze zdroje 12 až 24 VDC (moduly WL-XXX-E). Doba provozu bateriově napájeného modulu závisí na nastavené četnosti měření a na typu připojeného snímače a může
dosahovat 10 a více let.
Napájení připojeného snímače může být zajištěno buď z vlastního zdroje napětí nebo z radiového
modulu pomocí nastavitelného výstupního napětí v rozsahu 6 až 18 V. Nastavitelné napájecí napětí se
ke snímači připojuje jen po nezbytně nutnou dobu měření a tím se významně šetří kapacita napájecí
baterie radiového modulu.
Radiové moduly pracují ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz s dosahem ve volném terénu až 100
až 300 m. V budovách klesá dosah na 30 až 50 m. Jednotlivé radiové moduly umožňují retranslaci a
tak lze při použití více modulů několikanásobně zvýšit dosah nejvzdálenějšího modulu od centrální telemetrické stanice. Retranslace mírně prodlužuje dobu odezvy snímače.
Radiové moduly s bateriovým napájením
Jednoúčelové radiové moduly s bateriovým napájením
WL-PI2-B
WL-RVT-B
WL-485-B
WL-AI2-B
WL-AU2-B
WL-RTD-B
WL-TM4-B
FIEDLER
Radiový modul: 2 pulsní vstupy, výstup pro napájení OPTO snímače
2.500,-
Radiový modul: vstup pro snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu SHT75
2.500,-
Radiový modul: rozhraní RS-485, spínané výstupní napětí 6-15 VDC
2.700,-
Radiový modul: 2 vstupy 4-20 mA, zdroj řízeného napětí 6-15 VDC
2.950,-
Radiový modul: 2 vstupy 0 -2,5 V, zdroj řízeného napětí 6-15 VDC
2.950,-
Radiový modul: vstup pro teplotní snímač Pt100
2.950,-
Radiový modul: 4 vstupy pro půdní tenzometry, vestavný snímač tlaku vzd.
4.900,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 14
Kombinované radiové moduly s bateriovým napájením
WL-PI2-485-B
WL-RVT-485-B
WL-AI2-485-B
WL-AU2-485-B
WL-RTD-485-B
Kombinovaný radiový modul: 2 pulsní vstupy a rozhraní RS485
2.850,-
Kombinovaný radiový modul: vstup pro snímač SHT75, rozhraní RS485
2.850,-
Kombinovaný radiový modul: 2 vstupy 4-20 mA, 2 pulsní vstupy a RS485
3.100,-
Kombinovaný radiový modul: 2 vstupy 0-2,5 V, 2 pulsní vstupy a RS485
3.100,-
Kombinovaný radiový modul: vstup pro čidlo Pt100, 2 pulsní vstupy a RS485
3.100,-
Radiové moduly s externím napájením
Jednoúčelové radiové moduly s externím napájením
WL-PI2-E
WL-RVT-E
WL-485-E
WL-AI2-E
WL-AU2-E
WL-RTD-E
WL-OUT-E
Radiový modul: 2 pulsní vstupy, výstup pro napájení OPTO snímače
2.700,-
Radiový modul: vstup pro snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu
2.700,-
Radiový modul: rozhraní RS485, zdroj řízeného napětí 6-15 VDC
2.900,-
Radiový modul: 2 vstupy 4-20 mA, zdroj řízeného napětí 6-15 VDC
3.150,-
Radiový modul: 2 vstupy 0 -2,5 V, zdroj řízeného napětí 6-15 VDC
3.150,-
Radiový modul: vstup pro teplotní snímač Pt100
3.150,-
Radiový modul: výstup 2 relé se spínacím kontaktem, 2 pulsní vstupy
2.900,-
Kombinované radiové moduly s externím napájením
WL-PI2-485-E Kombinovaný radiový modul: 2 pulsní vstupy a rozhraní RS485
WL-RVT-485-E Kombinovaný radiový modul: vstup pro snímač rel. vlhkosti vzd., RS485
WL-AI2-485-E Kombinovaný radiový modul: 2 vstupy 4-20 mA, 2 pulsní vstupy a RS485
WL-AU2-485-E Kombinovaný radiový modul: 2 vstupy 0-2,5 V, 2 pulsní vstupy a RS485
WL-RTD-485-E Kombinovaný radiový modul: vstup pro čidlo Pt100, 2 pulsní vstupy a RS485
WL-OUT-485-E Kombinovaný radiový modul: 2 relé se sp. kontaktem, 2 pulsní vstupy a RS485
3.050,3.050,3.300,3.300,3.300,3.050,-
Volitelné příslušenství k radiovým modulům
WL-BASE Základní modul pro připojení radiové sítě ke stanici M4016, rozhraní RS485
WL-ANT Externí anténa k WL modulům
WL-B Externí napájecí lithiová baterie 3,6V/18Ah k WL modulům, konektor pro připojení
WL-HOLDER-1,5“ Nerezový držák včetně třmenu pro montáž modulu WL-XXX na trubku 1,5“
WL-HOLDER-2“ Nerezový držák včetně třmenu pro montáž modulu WL-XXX na trubku 2“
WL-HOLDER-2,5“ Nerezový držák včetně třmenu pro montáž modulu WL-XXX na trubku 2,5“
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
2.500,250,490,350,370,390,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 15
ELEKTROCHEMICKÁ MĚŘENÍ – ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK, PH, REDOX, VODIVOST, TEPLOTA
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Zobrazovací a kalibrační jednotka M2001-E
Připojení snímače přes RS-485 pod protokolem FINET, automatická detekce typu snímače, zobrazení okamžité, maximální i minimální hodnoty měřené veličiny. Na povel obsluhy jednotka provádí poloautomatickou kalibraci snímače.
Pomocí vlastních relé a proudového výstupu jednotka umožňuje řízení jedno a dvouotáčkových dmychadel při měření kyslíku, má nastavitelný časovač pro víření usazeného kalu
a umožňuje řídit frekvenční měnič analogovým výstupním signálem 4-20 mA. Napájecí
napětí 8-24 VDC, přepěťová ochrana vstupů i výstupů, velký dvouřádkový displej.
Výstupy: 3x rele 10A/250V (alarm, limit, vzorkovač), DCL pro připojení releových jednotek SP06, aktivní oddělený proudový výstup 4-20 mA. Na vyžádání další proudový výstup
(4-20 mA) pro přenos aktuální hodnoty vedlejší měřené veličiny (teploty).
M2001-E Kalibrační a zobrazovací jednotka pro elektrochemické snímače
MAV420/M Modul sekundárního analogového výstupu 4-20 mA k jednotce M2001-E
9 850,1 500,-
Elektrochemické snímače pro měření pH, rozpuštěného kyslíku nebo redox pot.
Snímač obsahuje vyměnitelné čidlo (elektrodu) a dále teplotní čidlo Pt100 a vyhodnocovací elektroniku, která provádí výpočet měřené veličiny včetně teplotní kompenzace.
Kalibraci měřícího čidla zajišťuje přes sériovou sběrnici RS485 připojená jednotka
M2001E nebo M4016 (nebo PC s programem MOST). Součástí dodávky je propojovací
komunikační kabel k M2001E (M4016) o délce 3 m (5 m), který je na straně snímače zakončen konektorem. Kabel může být prodloužen až na 500 m.
Délka snímače je volitelná v rozsahu 50–300 cm. Standardní délka snímače pro měření
rozpuštěného kyslíku je 170 cm a pro měření pH a redox potenciálu 120 cm. Snímače
mají průměr 63 mm. Ke snímači lze objednat nerezový držák DE1 s plastovými úchyty.
ESP11 Snímač pH a teploty vody, výstup RS-485, FINET
ESR11 Snímač redox potenciálu a teploty vody, výstup RS-485, FINET
ESK11 Snímač rozpuštěného kyslíku a teploty vody, výstup RS-485, FINET
19 550,19 400,21 180,-
Snímač vodivosti a teploty vody
snímač ESV11 je určený pro měření vodivosti vody v otevřených tocích, v nádržích i ve
vrtech (průměr snímače 28 mm), výstup RS-485. Výstup lze připojit jak k záznamovým
jednotkám M4016, tak ke kalibrační jednotce M2001-E.
Vnitřní kanály snímače obsahují teplotně nekompenzovanou vodivost a i vodivost kompenzovanou jak konstantou, tak dle normy pro otevřené toky. Do připojené jednotky
M4016 lze ukládat kterýkoliv z vnitřních kanálů snímače.
Snímač má nerezové tělo o průměru 25 mm, nerezové elektrody, SW nastavitelný rozsah
měřené veličiny od 500 uS/cm2 do 50 mS/cm2 a krytí IP68 (snímač snese trvalé ponoření).
ESV11 Snímač vodivosti a teploty vody, výstup RS-485, FINET
13 700,-
Sestavy pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, vodivosti a redox potenciálu.
Měřící sestava se skládá z kalibrační a zobrazovací jednotky typu M2001-E a z elektrochemického snímače dle měřené veličiny. Pro napájení měřící sestavy je vhodné objednat i síťový zdroj (PS-138), držák snímače (DE1 nebo DE2) a pro venkovní instalace i držák-stříšku pro kalibrační jednotku (KR1).
M2001-EK
M2001-EP
M2001-ER
M2001-EV
FIEDLER
Oxymetr – sestava pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty (Klarkovo čidlo)
29 970,-
pH-metr - sestava pro kontinuální měření pH a teploty
28 650,-
Redox-metr - sestava pro kontinuální měření redox potenciálu a teploty
28 500,-
sestava pro kontinuální měření vodivosti a teploty vody
27 150,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 16
Příslušenství pro elektrochemická měření
Kryt-držák pro jednotku M2001
Kryt je vyrobený z nerezového plechu a slouží jednak jako držák pro uchycení plastové
skříně jednotky M2001a zároveň chrání tuto jednotku před deštěm a před přímým slunečním zářením.
KR1 Nerezový kryt-držák vhodný pro venkovní umístění zobrazovací jednotky M2001.
1 180,-
Držák elektrochemického snímače.
Držák se skládá ze dvou kusů, aby bylo možno snadno a rychle vyjmout snímač
z pevného uchycení a přemístit jej například do sousední měřené jímky. Sklon snímače
v držáku je uzpůsoben pro kalibraci snímače rozpuštěného kyslíku, který vyžaduje jiné
než svislé umístění, aby na membráně nezůstávala kapka vody.
DE1 Nerezový držák snímače ESx11se třmeny pro uchycení na zábradlí
860,-
OC 254 náhradní kyslíkové čidlo pro snímač ESK11
3 390,-
Membrána náhradní membrána pro kyslíkové čidlo OC254
1 000,-
Elektrolyt náplň referenčního elektrolytu pro kyslíkové čidlo OC254 (50 ml)
HC 253-C náhradní kombinovaná pH-elektroda do snímače ESP11
HC 253-CS náhradní kombinovaná pH-elektroda do snímače ESP11 samočisticí
Pufry 100 ml, základní řada pH=4,01 pH=6,86 pH=9,18
ORC253-C náhradní elektroda do snímače redox potenciálu ESR11
250,-
2 230,2 640,-
680,-
2 100,-
Sekundární proudový výstup 4-20 mA k jednotce M2001
Násuvný modul se používá pro předávání údaje o aktuální teplotě vody do nadřazeného
řídícího systému. Aktivní, od napájecího napětí galvanicky oddělený signál 4-20 mA.
MAV420-M Modul sekundárního proudového výstupu 4-20 mA k jednotce M2001
PS-138 Externí spínaný síťový zdroj ELKO, výstup 13,8V/2A,(šíře 3 moduly).
AXSP3P02012 Externí spínaný síťový zdroj AXIMA, výstup 13,8V/2A (šíře 2 moduly)
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1 300,990,1 390,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 17
OPTICKÉ MĚŘENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Optický snímač rozpuštěného kyslíku a teploty vody
Digitální snímač ESKO12 je určený pro měření rozpuštěného kyslíku pomocí digitální
luminiscenční metody. Použitá optická technologie má minimální nároky na údržbu a díky
nízkému driftu snímač nevyžaduje častou kalibraci. Snímač má digitální výstup RS-485,
přes který se připojuje k zobrazovací jednotce M2001-E nebo k telemetrické jednotce
M4016. Součástí dodávky je propojovací komunikační kabel o délce 3 m (5 m), který je
na straně snímače zakončen konektorem. Kabel může být prodloužen až na 100 m.
Snímač je tvořen senzorem umístěným v nerezové trubce o průměru 40 mm s volitelnou
délkou v rozsahu od 50 cm do 400 cm. Standardně se dodává snímač s délkou 170 cm.
Ke snímači lze objednat nerezový držák DE2 s nastavitelným sklonem.
ESKO12 Optický snímač množství rozpuštěného kyslíku ve vodě a teploty, výstup RS-485
S423/C/OPT Závěsné provedení snímače - bez nerezové trubky, výstup RS-485
25 770,24 980,-
Zobrazovací jednotka M2001-E
Připojení snímače přes RS-485, zobrazení okamžité hodnoty rozpuštěného kyslíku.
Pomocí vlastních relé a proudového výstupu jednotka umožňuje řízení jedno a dvouotáčkových dmychadel na základě změřené hodnoty rozpuštěného kyslíku, má nastavitelný
časovač pro víření usazeného kalu a umožňuje řídit frekvenční měnič analogovým výstupním signálem 4-20 mA. Napájecí napětí 8-24 VDC, přepěťová ochrana vstupů i výstupů, velký dvouřádkový displej.
Výstupy: 3x rele 6A/230V (alarm, limit, vzorkovač), aktivní oddělený proudový výstup 420 mA. Na vyžádání sekundární proudový výstup 4-20 mA pro teplotu.
M2001E Kalibrační a zobrazovací jednotka pro elektrochemické snímače
MAV420/M Modul sekundárního analogového výstupu 4-20 mA k jednotce M2001-E
9 850,1 300,-
Záznamová jednotka– telemetrie.
Zobrazovací a záznamová jednotka M4016-G umožňuje připojení až 8 tyčových snímačů ESKO12 nebo závěsných snímačů S423/C/OPT. Na displeji jednotky se zobrazuje
vedle ostatních měřených veličin i hodnota rozpuštěného kyslíku a teploty vody. Kromě
toho jednotka archivuje v nastaveném intervalu změřená data a odesílá je do databáze
na server (varianta -G3).
M4016-G1-A-I
M4016-G3-A-I
Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
23 400,-
Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
28 400,-
Volitelné příslušenství pro optický oxymetr
Náhradní hlavice s luminoforem pro snímač ESKO12
Náhradní hlavice pro optický snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12(Z). Výměnná hlavice
CAP12 má obvyklou životnost 2 až 4 roky. Prodloužení životnosti hlavice je možné prováděním častější kalibrace snímače ke konci životnosti hlavice.
Hlavice CAP12 Náhradní čelní díl s luminiscenční membránou pro optický snímač ESKO12
4 930,-
Kryt-držák pro jednotku M2001
Nerezový kryt jednotky M2001, který zároveň slouží jako držák této jednotky
KR1
Nerezový kryt-držák pro venkovní umístění zobrazovací jednotky M2001.
1 180,-
Držák optického snímače rozpuštěného kyslíku.
Držák se skládá ze dvou kusů, aby bylo možno snadno a rychle vyjmout snímač
z pevného uchycení a přemístit jej například do sousední měřené jímky. Sklon snímače
v držáku je uzpůsoben pro kalibraci snímače rozpuštěného kyslíku, který vyžaduje jiné
než svislé umístění, aby na membráně nezůstávala kapka vody.
DE2 Nerezový držák snímače ESKO12í
860,-
Sekundární proudový výstup 4-20 mA k jednotce M2001
Násuvný modul se používá pro předávání údaje o aktuální teplotě vody do nadřazeného
řídícího systému. Aktivní, od napájecího napětí galvanicky oddělený signál 4-20 mA.
MAV420-M Modul sekundárního proudového výstupu 4-20 mA k jednotce M2001
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1 300,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 18
OPTICKÉ MĚŘENÍ ZÁKALU
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Optický nefelometrický NTU senzor pro měření zákalu
Senzor od společnosti PONSEL® je určen pro provozní měření zákalu v komunálních i v
průmyslových čistírnách odpadních vod, při monitorování znečištění povrchových vod a
pro různé průmyslové aplikace.
Široký měřící rozsah 0 – 4000 NTU, možnost kalibrace senzoru pomocí programu
CALSENS a kalibračního roztoku formazínu.
Snímač je tvořen senzorem umístěným v nerezové trubce o průměru 40 mm s volitelnou
délkou v rozsahu od 50 cm do 400 cm. Standardně se dodává snímač s délkou 170 cm.
Ke snímači lze objednat nerezový držák DE2 s nastavitelným sklonem.
ESZK11 Optický snímač zákalu, nerezový držák senzoru o délce 1700 mm, komunikace RS485
ESZK11Z Závěsné provedení senzoru, komunikace RS-485
41 850,40 120,-
Zobrazovací jednotka M2001-E
Připojení snímače přes RS-485, zobrazení okamžité hodnoty měřené veličiny.
Pomocí vlastních relé a proudového výstupu jednotka umožňuje řízení jedno a dvouotáčkových dmychadel na základě změřené hodnoty zákalu, má nastavitelný časovač pro víření usazeného kalu a umožňuje řídit frekvenční měnič analogovým výstupním signálem
4-20 mA. Napájecí napětí 8-24 VDC, přepěťová ochrana vstupů i výstupů, velký dvouřádkový displej.
Výstupy: 3x rele 6A/230V (alarm, limit, vzorkovač), aktivní oddělený proudový výstup 420 mA. Na vyžádání sekundární proudový výstup 4-20 mA pro teplotu.
M2001E Zobrazovací a řídící jednotka
9 850,-
MAV420/M Modul sekundárního analogového výstupu 4-20 mA k jednotce M2001-E
1 300,-
Záznamová jednotka– telemetrie.
Zobrazovací a záznamová jednotka M4016-G umožňuje připojení vedle NTU senzoru
další čidla a snímače. Na displeji jednotky se zobrazuje vedle ostatních měřených veličin i hodnota měřeného zákalu a teploty vody. Kromě toho jednotka archivuje
v nastaveném intervalu změřená data a odesílá je do databáze na server (varianta -G3).
M4016-G1-A-I
M4016-G3-A-I
Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
23 400,-
Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
28 400,-
Volitelné příslušenství pro optický zákaloměr
Kryt-držák pro jednotku M2001
Nerezový kryt jednotky M2001, který zároveň slouží jako držák této jednotky
KR1
Nerezový kryt-držák pro venkovní umístění zobrazovací jednotky M2001.
1 180,-
Držák optického snímače zákalu ESZK11.
Držák se skládá ze dvou kusů, aby bylo možno snadno a rychle vyjmout snímač
z pevného uchycení a přemístit jej například do sousední měřené jímky. Sklon snímače
v držáku je nastavitelný.
DE2 Nerezový držák snímače ESZK11
860,-
Nastavovací a kalibrační program CALSENS
Programový produkt společnosti PONSEL®, který slouží ke kalibraci a k parametrizaci
optického snímače rozpuštěného kyslíku ESKO11 a optického nefelometrického NTU
zákaloměru ESZK11.
CALSENS Nastavovací a kalibrační program
7 300,-
Kalibrační roztok formazínu
Kalibrační roztok pro kalibraci optického nefelometrického NTU zákaloměru ESZK11(Z).
FORMAZIN 4000 Kalibrační roztok formazínu 4000 NTU 125 ml
1 087,-
Převodník USB-RS485
Převodník pro připojení snímačů a sond s výstupem RS485 k PC a Notebookům s rozhraním USB 2.0
USB-485 Převodník USB/RS-485 pro parametrizaci a kalibraci snímačů a senzorů
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1 200,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 19
ULTRAZVUKOVÉ SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Ultrazvukové snímače s výstupem RS485
Ultrazvukové snímače hladiny s číslicovým výstupem dat
Měřená hodnota do 2 sec od zapnutí napájení - vhodné pro bateriově napájené přístroje, výstup RS485, číslicový filtr měřených hodnot, nastavitelné tlumení a četnost měření, automatická teplotní kompenzace, napájecí napětí 12-24V / 20 mA.
Výstup dat: RS485 a proudová smyčka DCL (0/20 mA) na vzdálenost až 1000 m.
US1200
US3200
US4200
DU2D
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,15 až 1,2m, výstup RS485 a DCL
13 960,-
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,25 až 3 m, výstup RS485 a DCL
14 960,-
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,35 až 4,2 m, výstup RS485 a DCL
15 500,-
Ve dvou rovinách nastavitelný držák pro snímače USX200
Ultrazvukové snímače hladiny s číslicovým výstupem dat v radiačním krytu
Použití ve venkovním prostředí - radiační kryt snímače snižuje chybu měření způsobenou rozdílnou teplotou osluněného snímače a teplotou vzduchu pod snímačem.
US1200/RK Ultrazvukový snímač v radiačním krytu, rozsah 0,15 až 1,2 m, výstup RS485 a DCL
US3200/RK Ultrazvukový snímač v radiačním krytu, rozsah 0,25 až 3 m, výstup RS485 a DCL
US4200/RK Ultrazvukový snímač v radiačním krytu,, rozsah 0,35 až 4,2 m, výstup RS485 a DCL
150,-
15 760,16 760,17 300,-
Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem 4-20 mA
Ultrazvukové snímače hladiny s výstupem 4-20 mA
Měřící rozsah až 15m, napájecí napětí 17-24 VDC, aktivní proudový výstup 4-20 mA,
teplotní rozsah -30°C až +60°C, automatická teplotní kompenzace, krytí IP67.
MICROFLEX-C-D Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,35-8m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. objímka
MICROFLEX-CR-D Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,35-10m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. objímka
15 250,16 250,-
Ultrazvukové snímače hladiny s výstupem 4-20 mA a HART protokolem
Napájecí napětí 11,8…36 V DC, provozní teplota -30…80°C, malý vyzařovací úhel 5°
zajišťuje spolehlivé měření i v úzkých prostorách, stupeň krytí IP 68 dovoluje zaplavení
snímače bez jeho poškození. Standardní analogový výstup 4-20 mA s HART komunikací. Chyba měření menší než 1% z rozsahu. Cena včetně nerezového ku.
SPA-390-4-D
SPA-380-4-D
SPA-370-4-D
SPA-360-4-D
SPA-340-4-D
SPA-320-4-D
Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,2-4 m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. úchyt
12 900,-
Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,25-6 m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. úchyt
13 500,-
Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,35-5 m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. úchyt
15 100,-
Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,40-10 m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. úchyt
15 700,-
Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,45-15 m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. úchyt
16 600,-
Ultrazvuk. snímač hladiny, rozsah 0,6-25 m, výstup 4-20 mA, montážní nerez. úchyt
20 590,-
Držáky pro ultrazvukové snímače
Držák pro ultrazvukové snímače typu USxx00/RK
Nerezový stavitelný držák se montuje na vodorovné ráhno o průměru 1,5 až 2“ (33 až
51 mm) pomocí dvou třmenů (třmeny o vhodné velikosti lze objednat spolu s držákem)
DURK Nerezový stavitelný držák pro USxx00/RK, instalace na vodorovné ráhno 1,5“ nebo 2“
1 060,-
Držáky s radiačním a ochranným krytem
Robustní držáky opatřené nerezovým krytem, který chrání snímač před působením
slunečního záření a částečně i před vandalismem.
Držáky DU8 se dodávají včetně vodorovného výložníku umožňující jeho instalaci na
svislou rovnou plochu nebo uzpůsobené pro uchycení k zábradlí.
DUK1 Držák snímače včetně ochranného krytu, instalace na svislý stožár
DUK2 Držák snímače včetně ochranného krytu, instalace na vodorovné ráhno
1790,-
DUK8 Držák snímače včetně ochranného krytu a vodorovného ráhna 800 mm
3260,-
1980,-
Držák boční konzolový pro ultrazvukové snímače
FIEDLER
DU1-10 až 40
Nerezový držák ultrazvuk. sondy boční konzolový. Délky 10, 15, 20, 30 a 40 cm
680,-
DU1-50 až 80
Nerezový držák ultrazvuk. sondy boční konzolový Délky 50, 60, 80 cm
820,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 20
TLAKOVÉ SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Snímače typu TSH22 (obecné použití při monitorování životního prostředí)
Ponorný tlakový snímač hladiny a teploty vody – měření v otevřených tocích, ve vrtech
apod. Nerezové provedení. Přesnost měření hladiny 0,3% (0,1%) z rozsahu, přesnost
měření teploty vody ±0,5ºC. Výstup dat RS-485 pod protokolem FINET. Napájecí napětí 6-14 V DC. Celkovou cenu snímače určuje požadovaná přesnost snímače a délka
kabelu.
Měřící rozsahy: 2 m, 5 m, 7 m, 10 m v. s.,
TSH22-3-x ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., přesnost 0,3%, RS-485, cena bez kabelu
TSH22-1-x ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., přesnost 0,1%, RS-485, cena bez kabelu
PUR kabel PUR kabel ke snímači hladiny, cena za 1 m
6 600,7 900,70,-
Snímače typu LMP307, LMP307i/485 (obecné použití ve vodárenství)
Ponorný tlakový snímač hladiny, nerezové provedení, kabel PUR, přesnost měření
0,35% z rozsahu (0,5% pro rozsahy <6m), výstup 4-20 mA nebo RS485 (LMP307i).
Napájecí napětí 12-26 V DC. Cena snímače dána měřícím rozsahem a délkou kabelu.
Měřící rozsahy: (LMP307-xH: 6 m), 10 m, 16 m, 25 m, 40 m, 100 m, 160 m v. s.
LMP307i/485-xH ponorný snímač hladiny 0,1%, rozsah 0-x m v.s., výstup RS485, cena bez kabelu
LMP307i/4-20-xH ponorný snímač hladiny 0,1%, rozsah 0-x m v.s. výstup 4-20 mA, cena bez kabelu
LMP307-xH Ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., výstup 4-20 mA, cena bez kabelu
8 250,9 750,6 950,-
Měřící rozsahy: (LMP307-xL: 1m, 1,6 m, 2,5 m), 4 m v. s.
LMP307i/485-xL ponorný snímač hladiny 0,1%, rozsah 0-x m v.s., výstup RS485, cena bez kabelu
LMP307i/4-20-xL ponorný snímač hladiny 0,1%, rozsah 0-x m v.s. výstup 4-20 mA, cena bez kabelu
LMP307-xL Ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., výstup 4-20 mA, cena bez kabelu
PUR kabel PUR kabel ke snímači hladiny, cena za 1 m
8 950,10 450,7 950,70,-
Snímače typu HLM-25S (obecné použití ve vodárenství)
Ponorný tlakový snímač hladiny, nerezové provedení membrány i těla snímače, přesnost měření 0,7% z rozsahu, výstup 4-20 mA, napájecí napětí 12-26 V DC. Celkovou
cenu snímače určuje délka kabelu .
Měřící rozsahy: 1, 2,5 m, 4 m, 6 m, 10 m, 16 m, 25 m, 40 m, 100 m v. s.
HLM25S-x Ponorný snímač hladiny, rozsah 0-x m v.s., výstup 4-20 mA, cena bez kabelu
PUR kabel PUR kabel ke snímači hladiny, cena za 1 m
7 150,70,-
Snímače typu LMK858 a LMK809 (keramická membrána, zvýšená odolnost)
Ponorný tlakový snímač hladiny v plastovém pouzdru s keramickou membránou. Tento
snímač je vhodný pro znečištěné vody (například kalové jímky, čerpací stanice splaškových vod apod.). kabel PUR, přesnost měření 0,35% z rozsahu, výstup 4-20 mA.
Měřící rozsahy: LMK…-xL: 0,4 m, 0,6 m, 1m, 1,6 m, 2,5 m, 4 m v. s.
LMK…-xH: 6 m, 10 m, 16 m, 25 m, 40 m , 60 m, 100m v. s.
LMK809-xL
LMK809-xH
LMK858-xL
LMK858-xH
PUR kabel
ponorný snímač hladiny, rozsah 0-6 m v.s., 4-20 mA, cena bez kabelu
9 900,-
ponorný snímač hladiny, rozsah 0-10 m v.s., 4-20 mA, cena bez kabelu
8 900,-
ponorný snímač hladiny, rozsah 0-6 m v.s., 4-20 mA, cena bez kabelu
10 200,-
ponorný snímač hladiny, rozsah 0-10 m v.s., 4-20 mA, cena bez kabelu
11 200,-
PUR kabel ke snímači hladiny, cena za 1 m
70,-
Příslušenství k tlakovým snímačům hladiny
Polopropustný filtr pro ochranu kompenzační kapiláry
Filtr lze umístit do stěny skříně nebo do konektoru na kabel od snímače. Filtr vyrovnává
rozdíly v atmosférickém tlaku vzduchu uvnitř a vně skříně a přitom nepropouští molekuly vody dovnitř skříně. Tím zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř snímače.
DA 284 Filtr se speciální polopropustnou membránou pro vyrovnání atmosférického tlaku
C91-K7-P-F Zakončení kabelu tlak. snímače konektorem s filtrem DA284
190,560,-
Závěs pro tlakový snímač
Nerezový závěs pro stabilní a pevné uchycení PUR kabelu ponorného tlakového snímače. Závěs lze použít při instalaci snímače do vodojemu nebo do vrtu.
Závěs U Malý nerezový závěs pro uchycení PUR kabelu tlakového snímače
Závěs J Velký nerezový závěs pro uchycení PUR kabelu tlakového snímače
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
440,630,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 21
PLOVÁKOVÉ A RADAROVÉ SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Plovákové snímače hladiny
Plovákový kontinuální snímač hladiny může sloužit jako hlavní nebo podružné čidlo při
měření výšky hladiny vody v limnigrafických šachtách, studních, vrtech, jímkách a všude tam, kde je osazena pro zaznamenávání dat jednotka H7, M4016 nebo Hydro Logger H1.
Plovákový snímač hladiny PSH30
Bezkontaktním vyhodnocováním natočení kladky (magnetický způsob snímání polohy),
rozlišení hladiny 1mm, prakticky neomezený měřící rozsah 0-30 m v.s., nerezové lanko, komunikace s jednotkou M4016 (H1, STELA-3) po sběrnici RS485, velmi nízká
proudová spotřeba v klidovém stavu (max 100 uA) prakticky nezatěžuje napájecí akumulátor jednotky, nastavení a kalibrace měřené hladiny přes klávesnici jednotky
M4016.
PSH30 Plovákový snímač hladiny, rozsah 0-30 m v.s., výstup RS485
9 700,-
Radarové snímače hladiny
Radarové snímače se pro svoji vysokou přesnost a stabilitu měření využívají při měření
hladiny kapalin, kapalných směsí, emulzí a kalů všude tam, kde jsou kladeny zvýšené
požadavky na dosahovanou přesnost a spolehlivost měření. Radarové snímače lze využívat i v provozech s výskytem páry nad hladinou, kde ultrazvukové snímače přestávají spolehlivě pracovat.
Princip měření je u radarových snímačů hladiny založen na měření času letu od hladiny
odraženého mikrovlného impulsu. Rychlost emitovaných impulsů je prakticky stejná ve
vzduchu, v plynech i ve vakuu a navíc není ovlivněna teplotou a tlakem.
Bezkontaktní radarový snímač PiloTREK řady WES-1
Dvoudrátové připojení 4-20 mA ke stanicím H7 nebo M4016 i v bateriově napájených
sestavách pracujících ve spínaném režimu, malá anténa, krátké mrtvé pásmo a úzký
vyzařovací úhel daný vysokou pracovní frekvencí 24 GHz (K-band), SW pro výpočet
objemu nebo hmotnosti, dovolený teplotní rozsah média od -30 °C do +100 °C, vysoká
přesnost měření (typ<3 mm), teplotní chyba 0,05% FSK/10 °C, napájecí napětí 22 až
36 V DC, krytí IP67, k dispozici i provedení do výbušného prostředí a vysokoteplotní
provedení (teplota média do +180 °C).
WES-140 Radarový snímač hladiny, rozsah 0,2-12 m v.s. výstup 4-20 mA
WES-150 Radarový snímač hladiny, rozsah 0,2-18 m v.s., výstup 4-20 mA
WES-180 Radarový snímač hladiny, přírubové provedení, rozsah 0,2-23 m v.s., výstup 4-20 mA
28 600,29 600,33 600,-
Příslušenství k radarovým snímačům hladiny
Zvyšující měnič napětí
Měnič napětí z 12V na 24V DC s vysokou účinností přes 80% i při malém proudovém
odběru 4 mA. Měnič je navržen pro připojení 1 až 2 radarových nebo ultrazvukových
snímačů hladiny, které vyžadují napájecí napětí 24 V, k akumulátoru 12V.
DC1224 Měnič napětí 12/24 V DC
740,-
Držáky s radiačním a ochranným krytem
Robustní držáky opatřené nerezovým krytem, který chrání snímač před působením
slunečního záření a částečně i před vandalismem.
Držáky DU8 se dodávají včetně vodorovného výložníku umožňující jeho instalaci na
svislou rovnou plochu nebo uzpůsobené pro uchycení k zábradlí.
FIEDLER
DUK1 Držák snímače včetně ochranného krytu, instalace na svislý stožár
DUK2 Držák snímače včetně ochranného krytu, instalace na vodorovné ráhno
1790,-
DUK8 Držák snímače včetně ochranného krytu a vodorovného ráhna 800 mm
3260,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1980,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 22
ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU V OTEVŘENÉM PROFILU
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Princip měření průtoku
Protéká-li voda měrným přelivem definovaného tvaru nebo normovaným měrným žlabem, lze ze změřené výšky hladiny v daném místě vypočítat pomocí příslušné konzumční rovnice okamžitý a následně i kumulovaný průtok.
Ultrazvukový snímač hladiny US1200
Měřící rozsah 0,1-1,2m, číslicový filtr měřených hodnot, nastavitelné tlumení a četnost
měření, automatická teplotní kompenzace, výpočet výšky hladiny nebo vzdálenosti,
napájení z registrační jednotky nebo ss napětím 12-24V, přepěťová ochrana, všechny
parametry nastavitelné přes RS485 z programu MOST.
Výstup dat: RS485 a proudová smyčka DCL (0/20 mA) na vzdálenost až 1000 m.
US1200
US3200
US3200
US3200
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,15 až 1,2m, výstup RS485 a DCL,
13 960,-
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,25 až 3 m, výstup RS485 a DCL
14 960,-
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,25 až 3 m, výstup RS485 a DCL
14 960,-
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,25 až 3 m, výstup RS485 a DCL
14 960,-
Průtokoměr – telemetrická jednotka.
Záznamová jednotka M4016-G1 nebo M4016-G3 uzpůsobená pro výpočet, archivaci
a automatické předávání okamžitého průtoku i proteklého objemu do databáze na
server (M4016-G3). K jedné jednotce M4016 lze připojit až 16 ultrazvukových snímačů hladiny, přednastavené konzumční rovnice pro nejběžnější typy jednoduchých i
složených Parshallových (Venturiho) měrných žlabů a některých měrných přelivů
(Thomson), možnost tabulkového zadání závislosti Hladina/Průtok
M4016-G1-A-I
M4016-G3-A-I
Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
23 400,-
Řídící a registrační jednotka, skříň ARIA32-IP66, přípojná deska DPD-I
28 400,-
Jednokanálový průtokoměr.
Jednokanálová jednotka M2001Q pro měření a zobrazení okamžitého průtoku a časový záznam okamžitých průtoků i denních a měsíčních proteklých objemů. , přednastavené konzumční rovnice pro nejběžnější typy jednoduchých i složených Parshallových (Venturiho) měrných žlabů a některých měrných přelivů (Thomson), možnost tabulkového zadání závislosti Hladina/Průtok. Napájecí napětí 12-28 VDC.
Výstupy : 3x spínací kontakt 6A/380V (relé alarm, sampler, limit), aktivní oddělený
proudový výstup 4-20 mA (na vyžádání další proudový výstup 4-20 mA).
M2001Q
Jednokanálová sestava pro měření průtoku
13 890,-
Příslušenství k ultrazvukovým průtokoměrům
Kryt-držák pro jednotku M2001
Nerezový kryt jednotky M2001, který zároveň slouží jako držák této jednotky
KR1
Nerezový kryt-držák pro venkovní umístění zobrazovací jednotky M2001.
1.180,-
Držák boční konzolový pro ultrazvukové snímače
DU1-10 až 40
Nerezový držák ultrazvuk. sondy boční konzolový. Délky 10, 15, 20, 30 a 40 cm
680,-
DU1-50 až 80
Nerezový držák ultrazvuk. sondy boční konzolový Délky 50, 60, 80 cm
820,-
Držák ultrazvukového snímače pro Parshallův žlab
Nerezový lichoběžníkový držák pro ultrazvukové sondy US1200 a US3200. Rozměry
uzpůsobeny pro rychlou instalaci sondy nad Parshallův žlab dané velikosti.
DUP1
DUP2
DUP3
DUP4
DUP5
Nerezový držák ultrazvukové sondy US1200 pro PARS P1
1.450,-
Nerezový držák ultrazvukové sondy US1200 pro PARS P2
1.450,-
Nerezový držák ultrazvukové sondy US1200 pro PARS P3
1.450,-
Nerezový držák ultrazvukové sondy US1200 pro PARS P4
1.750,-
Nerezový držák ultrazvukové sondy US1200 pro PARS P5
1.750,-
Parshallovy žlaby
Polypropylénové Parshallovy žlaby vhodné pro měření průtoků v otevřených profilech.
P1
P2
P3
P4
P5
FIEDLER
Polypropylénový Pashallův žlab, rozsah průtoku 0,3 až 6 l/s
12.300,-
Polypropylénový Pashallův žlab, rozsah průtoku 0,5 až 15 l/s
13.950,-
Polypropylénový Pashallův žlab, rozsah průtoku 0,8 až 54 l/s
21.200,-
Polypropylénový Pashallův žlab, rozsah průtoku 1,5 až 168 l/s
29.900,-
Polypropylénový Pashallův žlab, rozsah průtoku 2,3 až 368 l/s
41.800,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 23
ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU DOPPLEROVOU METODOU
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Použití průtokoměrů využívajících při měření Dopplerovou metodou
Nelze-li v místě měření průtoku z hydraulických či jiných důvody vybudovat měrný
přeliv nebo do cesty vodě vřadit měrný žlab, pak může být průtok průběžně počítán
v registrační jednotce typu M4016 v součinnosti s čidlem rychlosti proudění a čidlem
výšky hladiny. Čidlo rychlost proudění v otevřeném profilu (typ KDO/S) nebo v potrubí
typ (KDO/P) používá Dopplerův princip měření rychlosti protékající vody. Výška hladiny může být paralelně snímána ultrazvukovým nebo tlakovým snímačem. Ze změřené rychlosti proudění, z výšky hladiny a z průřezu měrného profilu je následně v jednotce M4016 vypočítán okamžitý průtok i dílčí kumulované průtoky.
Jednotka typu M4016 může na svých volných kanálech měřit další veličiny a všechna
změřená data přenášet na internet. Jednotku lze rovněž využít pro řízení technologie
pomocí externích vstupně-výstupních modulů DV2 a MAV420.
Registrační jednotka M4016-Gx-KDO
Speciálním programem vybavená registrační jednotka typu M4016. K jednotce lze
připojit kterýkoliv typ KDO snímače a rovněž další čidla a senzory pro měření hladiny,
tlaku, teploty, pH, vodivosti a mnoha dalších veličin jako ke kterékoliv jednotce z řady
M4016. Výpočet okamžitého průtoku je prováděn v jednotce z rozměrů měrného profilu, ze změřené výšky hladiny a z rychlosti proudění.
Zabudovaný GDM/GPRS modul může sloužit pro přenášení změřených dat do databáze na serveru.
M4016-G1-KDO
M4016-G3-KDO
Jednotka pro výpočet průtoku pomocí KDO snímače bez GSM modulu
31.850,-
Jednotka pro výpočet průtoku pomocí KDO snímače včetně GSM/GPRS modulu
34.850,-
Snímač KDO/S – provedení pro stokové sítě
Snímač pro měření rychlosti proudění Dopplerovou metodou. Snímač je přizpůsoben
montáži na dno stokové sítě. Standardně dodávaná délka kabelu je 10 m. Snímač
může být rovněž vybaven snímačem hydrostatického tlaku a tím odpadá nutnost měřit
výšku hladiny dalším senzorem. Komunikace mezi snímačem a jednotkou M4016
probíhá pod zabezpečeným číslicovým protokolem po RS485 a proto lze jednotku
M4016-Gx-KDO umístit do vzdálenosti až 500 m od snímače.
KDO/S-K0-02-030-K0
KDO/S-KP-02-030-L0
Stokový KDO snímač bez hydrostatického měření hladiny
69.620,-
Stokový KDO snímač včetně hydrostatického měření hladiny
87.360,-
Snímač KDO/P – provedení pro montáž do stěny potrubí
Snímač pro měření rychlosti proudění Dopplerovou metodou. Snímač je přizpůsoben
montáži do stěny potrubí. Standardně dodávaná délka kabelu je 10 m. Komunikace
mezi snímačem a jednotkou M4016 probíhá pod zabezpečeným číslicovým protokolem po rozhranní RS485 a proto lze jednotku M4016-Gx-KDO umístit do vzdálenosti
až 500 m od snímače.
KDO/P-R0-02-030-K2
KDO/P-R0-02-030-K
Potrubní KDO snímač, délka senzoru 20 cm
68.860,-
Potrubní KDO snímač, délka senzoru 30 cm pro aplikaci s kulovým ventilem
74.610,-
Sestavy pro měření průtoků Dopplerovou metodou
Sestavy obsahují telemetrickou jednotku M4016-G3-KDO, KDO senzor a případně i
ultrazvukový snímač hladiny
M4016-KDO/S-K0
M4016-KDO/S-KP
M4016-KDO/P-20
M4016-KDO/P-30
M4016-G3-KDO, stokový KDO/S snímač a ultrazvukový snímač hladiny US1200
120.800,-
M4016-G3-KDO, stokový KDO/S snímač s měřením hydrostatického tlaku
122.950,-
M4016-G3-KDO, potrubní KDO/P snímač délky 20 cm, kabel 10m
103.300,-
M4016-G3-KDO, potrubní KDO/P snímač délky 30 cm, kabel 10m
109.000,-
Příslušenství ke KDO snímačům
OCS ZSTU 15ST 000
OCS0 ZSTU 15V4 A00
PF00 ZHAN NR15 000
OCP ZDAE 0000 0000
ZUBE SEN15SI
FIEDLER
Návarek na potrubí 90° - materiál ocel
1 675,-
Návarek na potrubí 90° - materiál nerez 1.4571
2 515,-
Kulový ventil pro vyjmutí senzoru z netlakových potrubí, mat. nerez ocel 1.4571
6 670,-
Kompenzátor atmosférického tlaku pro senzor hydrostatického tlaku
5 520,-
Aretační pojistka
4 280,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 24
SRÁŽKOMĚRY A SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Člunkové srážkoměry
Jednotlivé typy člunkových srážkoměrů se liší velikostí sběrné plochy a rozlišením
množství srážek / puls. Větší typy srážkoměrů mají i vyšší rozlišení 0,1 mm / puls, zatímco nejmenší typ SR02 má i menší rozlišení 0,2 mm / puls. Ke každému srážkoměru
lze dodat nerezový stojan, který po instalaci zajišťuje, že horní hrana srážkoměru se
nachází v obvyklé výšce 1m nad terénem. Ke stojanu lze přiobjednat betonovou dlaždice (50 x 50 x 15 cm, 45 kg) pro rychlou instalaci srážkoměru v terénu.
SR02 Člunkový srážkoměr, rozlišení 0,2 mm/puls, sběrná plocha 200 cm2
SR02/V Vytápěný člunkový srážkoměr, rozlišení 0,2 mm/puls, sběrná plocha 200 cm2
S201 Nerezový stojan pod srážkoměr SR02
10 830,-
SR03 Člunkový srážkoměr, rozlišení 0,1 mm/puls, sběrná plocha 500 cm2
SR03/V Vytápěný člunkový srážkoměr, rozlišení 0,1 mm/puls, sběrná plocha 500 cm2
S301 Nerezový stojan pod srážkoměr SR02
15 450,-
14 860,1 780,-
20 700,2 080,-
Příslušenství ke srážkoměrům
Příslušenství pro měření teploty vzduchu
Radiační kryt pro ochranu teplotního čidla před přímým sálavým zářením.
Průměr krytu: 146 mm, výška bez nerezového držáku: 110 mm, 5 stínících lamel.
RK5
Radiační kryt pro měření teploty vzduchu, nerezový držák včetně třmenu
1 880,-
Teplotní senzory
PT1000-1M
PT100-1M
DIGITHERM
Odporový snímač teploty ke stanici STELA
750,-
Odporový snímač teploty ke stanici M4016
470,-
Externí teplotní snímač ke stanici H1, PUR kabel 1 m, přesnost měření ±0,5 °C
500,-
Regulátor topení do srážkoměru SR03/V
Regulátor topení RT-10 udržuje teplotu v horní a dolní sekci srážkoměru SR03/V na požadovaných hodnotách a navíc monitoruje poruchy. Výpadek napájecího napětí pro vytápění či poruchu teplotního senzoru je možné snímat na galvanicky oddělených výstupech regulátoru. Samostatný galvanicky oddělený výstup s prodloužením pulsu na
100 mS je přiřazen výstupním pulsům srážkoměru.
RS485 výstup regulátoru může sloužit pro sledování teplot horní i dolní topné sekce a
pro záznam poruch pomocí připojené záznamové jednotky (M4016, H1, …)
RT-03
Náhradní dvouokruhový regulátor topení srážkoměru SR03, výstup RS485
2 350,-
Korunka zabraňuje ptákům usedat na hranu srážkoměru a zanášet tak jejich trusem
odtokový otvor srážkoměru. Materiál: nerez.
Korunka-02
Korunka-03
Ochrana proti ptactvu - nástavec na srážkoměr SR02
500,-
Ochrana proti ptactvu - nástavec na srážkoměr SR03
550,-
Betonový základ
BETON
Betonová dlaždice pro uchycení stojanu S301, S201, hmotnost 38 kg
390,-
Síťové rozvodnice se zdrojem pro vytápěné srážkoměry
Přepěťovou ochranou a jištěním osazená rozvodnice do míst se starší elektroinstalací
bez přepěťových ochran. Vedle ochran a jištění obsahuje rozvodnice ještě jeden nebo
více síťových zdrojů pro napájení stanice M4016 (H1) a pro vytápění srážkoměru
SR02/V nebo SR03/V. Krytí: IP54.
Rozvodnice R3
Rozvodnice R2
JS-150-275/DIN
FIEDLER
Osazená rozvodnice, zdroj PS-138, zdroj pro vytápěný srážkoměr SR03/V
7.380,-
Osazená rozvodnice, zdroj PS-138, zdroj pro vytápění srážkoměru SR02/V
6.850,-
Náhradní síťový zdroj pro vytápění srážkoměru SR03/V
3.520,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 25
Varovné srážkoměrné stanice
Varovní srážkoměrná stanice se skládá ze srážkoměru, z příslušného nerezového stojanu srážkoměru a z telemetrické jednotky STELA nebo H1, která zajišťuje záznam srážek,
výpočet nastavených klouzavých součtů srážek za vybrané časové období a přenosy
změřených dat na server i rozesílání varovných SMS o překročení srážkových úhrnů za
nastavené období na vybraná telefonní čísla z adresáře stanice.
Pro celoroční provoz stanice lze při budovaní srážkoměrné stanice použít i vytápěnou
verzi srážkoměru. V takovémto případě je však nutné mít zajištěn zdroj síťového napětí
v místě instalace srážkoměrné stanice.
Na volné kanály telemetrické stanice STELA lze ukládat další měřené veličiny, například
vlhkost půdy měřenou snímači VIRRIB, velikost sacího půdního tlaku snímanou půdním
tenzometrem nebo teploty půdy i vzduchu.
Programové vybavení stanice STELA dovoluje nastavit váhu pulsu s přesností na 0,001
mm. To lze využít při rychlé a snadné rekalibraci srážkoměrné stanice přesným změřením váhy pulsu ze známého množství vody a skutečně změřeného počtu pulsů.
Na přání zákazníka lze dodat srážkoměrné stanice založené i na jiné telemetrické jednotce než STELA (M4016-G3 nebo HydroLogger H1).
SR03 Člunkový srážkoměr, rozlišení 0,1 mm/puls, sběrná plocha 500 cm2
S301 Nerezový stojan pod srážkoměr SR02
15 450,2 280,-
Detektor deště
Připravujeme
RDH11
FIEDLER
Detektor deště s mikroprocesorovým řízeným vytápěním, odolný a stabilní korundový
senzor, výstup detektoru otevřený kolektor (ON .. déšť, OFF ... bez deště) a sériová
sběrnice RS485 pro parametrizaci a čtení orientační intezity deště (FINET protokol), napájecí napětí 12V, proudový odběr při topení: 125 mA typ, 300 mA max., topení jen při
dešti, v ceně nerezový držák pro uchycení detektoru na stožár včetně třmenu.
Detektor deště s řízeným vytápěním, keramický senzor, výstup OK a RS485
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
3 300,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 26
SNÍMAČE TEPLOTY A TEPELNÉHO TOKU
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Snímač teploty se senzorem Pt100
Stabilní a vysoce přesný odporový snímač Pt100 – třída přesnosti A – je hermeticky zapouzdřen v nerezovém pouzdru o průměru 8 mm. Čtyřvodičový PUR kabel o průměru
4 mm dovoluje připojení snímače k teplotním vstupů přípojné desky DPD-III jednotky
M4016 i k převodníku TEP-08/S na vzdálenost až 40 m bez vlivu na přesnost měření.
PT100-KP
Snímač Pt100, třída A, pouzdro 8 x 25 mm, čtyřvodičové připojení, cena bez kabelu
470,-
PT100-DP
Snímač Pt100, třída A, pouzdro 10 x 75 mm, čtyřvodičové připojení, cena bez kabelu
580,-
Kabel Pt100
Cena za 1m PUR kabelu 4x0,14
25,-
Polovodičový snímač teploty
Polovodičové čidlo firmy DALLAS s vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou.
Komunikace mezi čidlem a jednotkou H1 je digitální s rozlišením 0,125 oC. Čidlo se dodává zapouzdřené s délkou kabelu 1m. Z důvodu spolehlivé komunikace nelze kabel
prodlužovat nad 3m.
DIGITHERM
Externí teplotní snímač ke stanici H1, kabel 1 m, přesnost měření ±0,5 °C
500,-
Snímač tepelného toku
Snímač pro měření tepelného toku v půdě nebo tepelného toku procházejícího stavebními konstrukcemi.
Snímač převádí tepelnou energii na elektrickou energii pomocí série termočlánků, které
měří rozdílové teploty povrchů keramicko-plastového těla. Výstupním signálem HFP01 je
malé stejnosměrné napětí úměrné tepelnému toku a snímač přitom nepotřebuje ke své
činnosti žádné externí napájení. Polarita výstupního napětí určuje směr tepelného toku.
Typická citlivost snímače: typ citlivost 60 uV / Wm-2.
HFP01-05
Snímač tepelného toku Hukseflux, kabel 5m
10 650,-
Radiační kryt
Radiační kryt pro ochranu čidla či měřící sondy před přímým sálavým zářením.
Radiační kryt je zhotoven z ÚV značně odolného a mechanicky pevného plastu. Součástí
dodávky je i nerezový držák uzpůsobený pro montáž radiačního krytu na zeď nebo pomocí
třmenů na svislý stožár či ráhno.
Upevňovací objímka dovoluje vsunout do těla radiačního krytu buď samotné teplotní snímače Pt100, (PT1000) nebo sondy typu TEP1 nebo RVT11, případně i ATM01.
Rozměry: průměr krytu 146 mm, výška bez nerezového držáku 110 mm, 5 stínících lamel.
RK5
Radiační kryt pro snímač teploty – 5 lamel, nerezový držák
1 750,-
RK7
Radiační kryt pro snímač teploty – 7 lamel, nerezový držák
1 930,-
RK9
Radiační kryt pro snímač teploty – 9 lamel, nerezový držák
2 110,-
Třmeny s příslušenstvím
Nerezové třmeny (A2) pro uchycení držáku radiačního krytu ke stožáru
T1,5 Třmen nerez M8 x 37 mm (1,5“), matice, podložky
T2,0 Třmen nerez M8 x 51 mm (2,0“), matice, podložky
T2,5 Třmen nerez M10 x 63 mm (2,5“), matice, podložky
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
95,105,125,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 27
Převodníky pro měření teploty s výstupem RS485
Teplotní sondy s výstupem RS485
Teplotní sondy s integrovaným odporovým snímačem Pt100 třídy A. Sondy jsou podle
svého provedení vhodné pro měření teploty vody nebo vzduchu. Sonda TEP01 pro měření
teploty vody je vhodná pro trvalé ponoření sondy do měřené vody a má vyveden neodnímatelný komunikační PUR kabel o požadované délce od 5 do 30m – standardní délka 5 m
je v ceně sondy. Provedení sondy TEP01/K s vyvedeným konektorem M12 pro připojení
PUR kabelu je určeno pro měření teploty vzduchu. Tuto sondu lze objednat včetně radiačního krytu – TEP01/K/RK.
Výstupní signál RS485 pod protokolem FINET lze přenášet na velké vzdálenosti až 200m.
Vysoká přesnost a stabilita dosažena elektronickou kalibrací bez přítomnosti trimrů a jiných nestabilních prvků. Sondy mají standardně nastaveno rozlišení na 0,01°C.
TEP01
TEP01/K
TEP01/K/RK
Ponorná sonda pro měření teploty vody (-5°C…+50°C), čidlo Pt100-A, výst. RS485
2 380,-
Sonda pro měření teploty vzduchu (-50°C…+50°C), čidlo Pt100-A, výst. signál RS485
2 380,-
Sonda pro m. tep. vzduchu (-50°C…+50°C), čidlo Pt100-A, výst. signál RS485, rad. kryt
4 260,-
Měřící převodník teplota - RS485, pevně připojení kabelů, IP68
Přesný měřící převodník s pevně připojenými teplotními senzory Pt100 prostřednictvím
PUR kabelů o volitelné délce od 1m do 30m. Mechanické provedení umožňuje trvalé
provozování převodníku i pod vodou, připojení ke stanici M4016 přes RS-485 protokolem FINET. Při objednávce je potřeba určit délku a počet kabelů s teplotními snímači
PT100..M. Ty nejsou zahrnuty v ceně převodníku.
TEP06 Měřící převodník teplota–RS485, pevné připojení snímačů Pt100, krytí IP68, kabel 5m
4 200,-
Měřící převodník teplota –RS485, připojením teplotních snímačů ke svorkám
Převodník osazený svorkami pro čtyřvodičové připojení až 6 teplotních senzorů Pt100.
Základní nabídka převodníku neobsahuje kabely se snímači Pt100 (doporučený typ:
PT100xM). Sondy mají standardně nastaveno rozlišení na 0,01°C.
TEP06/S Měřící převodník teplota–RS485, připojení snímačů ke svorkám, komunikační kabel 5m
-xM Cena za 1m nestíněného PUR kabelu k sondám TEP06, TEP06/S, TEP01, TEP01/K
4 650,25,-
Převodníky pro měření teploty s radiovým přenosem dat
Snímač teploty vzduchu – radiový přenos dat
Snímač teploty vzduchu s čidlem Pt100 je připojen k bateriově napájenému radiovému
modulu WL-RTD-B, který komunikuje ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz
s nadřazenou základnovou stanicí na vzdálenost až 500 m. Základnová stanice se připojuje ke stanici M4016 prostřednictvím sběrnice RS485 pod protokolem FINET. Součástí dodávky snímače může být radiační kryt RK5 a nerezový držák pro uchycení celé sestavy na
svislou plochu nebo na stožár (sestava WL-RTD-B/RK).
FIEDLER
WL-RTD-B Radiový modul: vstup pro teplotní snímač Pt100, napájení z Li baterie 3,6V
2.750,-
WL-RTD-E
2.950,-
Radiový modul: vstup pro teplotní snímač Pt100, externí napájení 6-16 VDC
WL-RTD-485-B Kombinovaný radiový modul: vstup pro čidlo Pt100, 2 pulsní vstupy a RS485, bat. nap.
2.900,-
WL-RTD-485-E
Kombinovaný radiový modul: vstup pro čidlo Pt100, 2 pulsní vstupy a RS485, ext. nap.
3.100,-
WL-RTD-B/RK
Radiový modul včetně čidla Pt100, radiační kryt RK5, nerezový držák, bateriové napájení
5 150,-
WL-RTD-B/INT
Radiový modul včetně čidla Pt100 pro instalaci v interiéru, bateriové napájení
3 600,-
WL-RTD-E/INT
Radiový modul včetně čidla Pt100 pro instalaci v interiéru, ext. napájení 6-16 VDC
3 800,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 28
ZÁZNAMNÍKY TEPLOTY
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Záznamník teploty
MINILOG – datalogger pro dlouhodobé a přesné zaznamenávání až 6 teplot
Zzáznamník dat s velkou kapacitou datové paměti a přesným nízkošumovým převodníkem
měřené veličina v robustním nerezovém pouzdru o průměru 40 mm. Mechanické provedení
záznamníku dovoluje jeho přímé umístění do půdy nebo pod vodní hladinu.
Datalogger má již v základní ceně zahrnutou baterii 3,6V / 17 Ah, která umožňuje jeho
provoz včetně napájení připojených čidel po dobu až 20-ti let.
Vstupy: až 6 teplotních senzorů Pt100 nebo jiných čidel a snímačů. Typ a počet čidel je
nutno upřesnit při objednávce přístroje. MINILOG může sloužit například pro měření teplot,
tepelných toků v půdě nebo ve stavebních konstrukcích. Teploty jsou měřeny přesným 24bitovým nízkošumovým převodníkem komparační metodou s vysokou teplotní stabilitou 5
ppm a rozlišením 0,001 °C.
Celkový počet záznamových kanálů: 12 analogových, 5 kontrolních, 1 textový.
Kapacita datové paměti: 2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 hodnot včetně času.
Mechanické provedení: robustní nerezové pouzdro o průměru 40 mm, kabely k teplotním
senzorům Pt100 jsou pevně vyvedeny z přístroje pro zvýšení spolehlivosti měření. Proto je
potřeba již při objednání MINILOGU specifikovat počet teplotních snímačů a délku kabelů.
MINILOG-T1
MINILOG-T2
MINILOG-T3
MINILOG-T4
MINILOG-T5
MINILOG-T6
Kabel Pt100
FIEDLER
Datalogger, 1 teplotní senzor Pt100 - 1 m
3.990,-
Datalogger, 2 teplotní senzory Pt100 – 1 m
4.500,-
Datalogger, 3 teplotní senzory Pt100 – 1 m
4.990,-
Datalogger, 4 teplotní senzory Pt100 – 1 m
5.500,-
Datalogger, 5 teplotních senzorů Pt100 - 1 m
5.990,-
Datalogger, 6 teplotních senzorů Pt100 - 1 m
6.500,-
Příplatek za metr 4x0,14 PUR kabelu.
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
+25,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 29
SNÍMAČE GLOBÁLNÍHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Pyranometr vyžadující napájecí napětí
Pyranometr - snímač globální radiace. Napájecí napětí 5 až 12V DC, měřící rozsah 0 –
1200 Wm-2, spektrální rozsah 0,3 až 3 µm. výstupní signál 0-2V lze zpracovávat jak
přípojnou DPD-III deskou, tak převodníkem METEO. S registrační jednotkou komunikuje převodník METEO po RS-485 pod protokolem FINET.
SG002 Pyranometr, výstup 0-2 VDC
Albedo-SG002 Držák pro dvojici pyranometrů SG002
10 980,880,-
Přístroje Kipp & Zonen
Pyranometry - snímače globální radiace od světového výrobce Kipp&Zonen. Výstupní
signál v µV/Wm-2, měřící rozsah 0 – 2000 Wm-2, spektrální rozsah 0,31 až 2,80 µm.
Součástí dodávky je kabel 10m zakončený na straně pyranometru konektorem. Výstupní signál z pyranometru lze zpracovávat jedním ze dvou speciálních vstupů na převodník METEO.
CMP3 Pyranometr Kipp & Zonen, teplotní chyba v rozsahu -10 °C až +40 °C < 5%.
CMP6 Pyranometr Kipp & Zonen, teplotní chyba v rozsahu -10 °C až +40 °C < 4%.
CMP11 Pyranometr Kipp & Zonen, teplotní chyba v rozsahu -10 °C až +40 °C < 1%.
Albedo-CMP3 Držák pro dvojici pyranometrů CMP3.
19 850,na dotaz
na dotaz
980,-
Net Radiometry
NR Lite2 je určen pro měření výsledného záření, které je získáno jedním senzorem jako rozdíl mezi příchozím a od zemského povrchu odraženým zářením.
Výstupní signál snímače je vytvářen termoelektrickým napětím speciálního teflonového
čidla, které je úměrné měřenému výslednému záření. Spektrální rozsah 200 až
100.000 nm, typická citlivost 10 µV/Wm-2 . Součástí dodávky je kabel 15m.
NR LITE2 Net radiometr Kipp & Zonen
na dotaz
Net Radiometr CNR1 je tvořen dvojicí pyranometrů pro měření krátkovlnného dopadajícího i odraženého záření a dvojící pyrgeometrů pro měření dlouhovlnného infračerveného dopadajícího i odraženého záření. Navíc je snímač vybaven teplotním senzorem
Pt100 pro záznam paralelní teploty snímače a vytápěcím rezistorem pro odstraňování
kapek kondenzující vlhkosti na čidlech.
Spektrální rozsah krátkovlnných snímačů je 300 až 2.800 nm, typická citlivost 5 až 20
µV/Wm-2. Spektrální rozsah dlouhovlnných snímačů je 4.500 až 42.000 nm, typická citlivost µV/Wm-2 . Nelinearita < 1%, teplotní chyba v rozsahu -10 °C až +40 °C je < 4%.
Součástí dodávky je kabel 10 m.
CNR1 Kombinovaný senzor s pyranometry a pyrgeometry od Kipp & Zonen
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
na dotaz
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 30
SNÍMAČE RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY VZDUCHU
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu – připojení k převodníku METEO
Snímač relativní vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu. Polovodičové čidlo bez potřeby kalibrace. Přesnost měření +- 1,8%RV a +-0,3 °C při 25 °C. Snímač se připojuje k převodníku
METEO, který zpracovává jeho specifický výstupní signál. S registrační jednotkou komunikuje převodník METEO po RS-485 pod protokolem FINET. Součástí dodávky snímače je
radiační kryt RK5 a kabel 3m zakončený konektorem M12 na straně čidla.
RV12/RK5
Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu, výstup pro METEO převodník, rad. kryt
3 470,-
Sondy pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu - výstup RS485
Moderní čidlo relativní vlhkosti bez potřeby kalibrace. Přesnost měření +- 1,8%RV
v rozsahu od 10 do 90 % RV. Teplota vzduchu snímána samostatným Pt100-A senzorem
s velmi malou teplotní setrvačností. Sondy mají standardně nastaveno rozlišení na 0,1%
RV a 0,01°C.
Sonda obsahuje digitální výstup RS485 a komunikuje s nadřazenou záznamovou jednotkou pomocí protokolu FINET. Součástí dodávky sondy je komunikační kabel o standardní
délce 5m zakončený konektorem M12 na straně čidla (na vyžádání lze dodat sondu i s jinou délkou propojovacího kabelu).
RVT11
Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu (čidlo Pt100), výstup RS485–FINET
3 600,-
RVT01
Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu (čidlo SHT), výstup RS485–FINET
3 100,-
RVT11/RK5
Snímač rel. vlhkosti a teploty vzduchu (čidlo Pt100), výstup RS485–FINET, radiační kryt
5 480,-
RVT01/RK5
Snímač rel. vlhkosti a teploty vzduchu (čidlo SHT), výstup RS485–FINET, radiační kryt
4 980,-
Velmi přesné sondy pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu
Snímače relativní vlhkosti a teploty vzduchu RVT12 a RVT13 (/RK) používají pro měření
vysoce spolehlivé, přesné a stabilní sondy HydroClip2 od švýcarské společnosti
ROTRONIC - přesnost měření: ±0,8 % RV, ±0,1°C v celém měřícím rozsahu.
Sonda RVT12 požaduje napájecí napětí 3,3V a má dva napěťové výstupy 0 až 1 V DC.
Sonda RVT13 má vlastní mikroprocesor pro komunikaci s připojenou záznamovou jednotkou po RS485 (protokol FINET) a napájecí napětí může být v rozsahu 5 až 14 V DC.
Součástí dodávky sondy je komunikační kabel o standardní délce 5m zakončený konektorem M12 na straně čidla (na vyžádání lze dodat sondu i s jinou délkou propojovacího kabelu). Sondy mají standardně nastaveno rozlišení na 0,1% RV a 0,01°C.
RVT12
Přesný snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu, Unap=3V3, 2x výstup 0 –1 V
9 390,-
RVT13
Přesný snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu, výstup RS485–FINET
9 390,-
RVT12/RK5
Přesný snímač rel. vlhkosti a teploty vzduchu, 2x výstup 0 – 1 V, radiační kryt
11 380,-
RVT13/RK5
Přesný snímač rel. vlhkosti a teploty vzduchu, výstup RS485–FINET, radiační kryt
11 380,-
Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu - výstup radio, systém WAVENIS
Snímač relativní vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu. Polovodičové čidlo bez potřeby kalibrace. Přesnost měření +- 1,8%RV a +-0,3 °C při 25 °C. Snímač je připojen k radiovému
modulu WaveRVT, který obsahuje i napájecí baterii a který komunikuje s nadřazenou základnovou stanicí na vzdálenost až 1000 m ve volném terénu. Základnová stanice se připojuje ke stanici M4016 prostřednictvím sběrnice RS485 pod protokolem FINET. Součástí
dodávky snímače je radiační kryt RK5.
RVT11/R/RK5 Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu (čidlo Pt100), bezdrátové připojení WAVENIS
WaveRVT-11Ext Náhradní radiový modul pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu – exteriér
8 950,5 480,-
Náhradní velmi přesný a stabilní senzor relativní vlhkosti a teploty vzduchu ke snímačům
RVT12 a RVT13. Senzor je opatřen konektorem pro snadnou výměnu čidla ve snímači
přímo v terénu. Senzor byl zkalibrován při výrobě a kalibrační konstanty byly uloženy do
čipu čidla - dosahovaná přesnost měření ±0,8 % RV, ±0,1°C.
HC2-S3
Náhradní senzor s konektorem pro snímače RVT12(/RK) a RVT13(/RK)
7 380,-
Náhradní čidlo relativní vlhkosti a teploty vzduchu ke snímačům RV12 až RV33. Čidlo je
opatřeno konektorem pro snadnou výměnu čidla ve snímači přímo v terénu. SHT čidlo bylo zkalibrováno při výrobě a kalibrační konstanty byly uloženy do paměti čidla - dosahovaná přesnost měření lepší než +- 1,8%RV a +-0,3 °C při 25 °C.
SHT75K
FIEDLER
Náhradní senzor s redukcí pro RV12 a RVT11
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1 380,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 31
OSTATNÍ METEOROLOGICKÉ SENZORY A SNÍMAČE
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Snímače rychlosti a směru větru – anemometry
Vrtulkové anemometry
Snímač rychlosti a případně i směru větru. Snímač se připojuje k převodníku METEO,
který zpracovává jeho specifický výstupní signál. S registrační jednotkou komunikuje převodník METEO po RS485 pod protokolem FINET.
W2 kombinovaný snímač rychlosti a směru větru
W2t vytápěná verze snímače rychlosti a směru větru
W1 snímače rychlosti větru, pulsní výstup
10 740,12 850,8 840,-
Ultrazvukový anemometr
Snímač rychlosti a směru větru, který pro měření používá Dopplerův princip. Snímač se
připojuje k jednotce M4016 prostřednictvím rozhranní SDI-12 na desce DPD-III a z této
desky je také napájen.
Konstrukce snímače je z odolných a nerezivějících materiálů bez pohyblivých částí. Pro
svoji nízkou proudovou spotřebu je tento snímač určen pro přesné měření rychlosti a
směru větru i v místech bez elektrického napájení.
YOUNG 85000 ultrazvukový snímač rychlosti a směru větru
na dotaz
Snímače atmosférického tlaku vzduchu – barometry
Snímač atmosférického tlaku vzduchu
Snímač obsahuje přesný teplotně kompenzovaný senzor, který umožňuje měření atmosférického tlaku v rozsahu 300 až 1100 mbar. Max. chyba měření <0,5 mbar pro 25 °C a
<1 mbar v rozsahu 0 až 50 °C. Snímač komunikuje s jednotkou M4016 prostřednictvím
rozhranní RS485 pod protokolem FINET.
Mechanické provedení snímače umožňuje jeho umístění do radiačního krytu RK5 nebo
do kabelové vývodky telemetrické stanice.
ATM01 Snímač atmosférického tlaku vzduchu, výstup RS485
ATM11 Snímač atmosférického tlaku vzduchu a teploty vzduchu (čidlo Pt100), výstup RS485
5 340,6 340,-
Snímače půdní vlhkosti a sacího tlaku
Snímač vlhkosti půdy
Snímač objemové půdní vlhkosti v rozsahu od 5% do 50%, výstup 0-2V nebo proudový
0-5 mA, připojení k oběma typům DPD přípojné desky jednotky M4016. Pro správnou
funkci snímače je potřeba provozovat měřící systém v úsporném přerušovaném režimu
provozu.
VIRRIB Snímač objemové půdní vlhkosti, proudový výstup 0-5 mA
1 600,-
Snímače pro sledování sacího tlaku půdy
Připravujeme
Měřící sestava obsahuje 1 až 4 teplotně kompenzované půdní tenzometry TMS11A, které se připojují do vyhodnocovacího modulu TM4 (WL-TM4-B). V modulu TM4 je vyhodnocen sací tlak a přes sériové rozhraní RS485 (nebo bezdrátově u WL-TM4-B) je předávám k archivaci do připojené jednotky M4016, H7, … K jedné jednotce lze připojit více
modulů TM4 (WL-TM4-B) a k jednomu modulu TM4 lze připojit až 4 tenzometry TMS11A.
Vedle měřeného sacího tlaku je možno přenášet také teplotu půdy a atm. tlak vzduchu.
TMS11A Teplotně kompenzovaný půdní tensometr, připojení do měřícího modulu TM4
TM4 Modul pro připojení 4 tensometrů TMS11A, výpočet sacího tlaku, výstup RS485 FINET
WL-TM4-B Modul pro připojení 4 tensometrů TMS11A, výpočet sacího tlaku, radiový přenos dat
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
4 200,4 750,5 500,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 32
SESTAVY METEOROLOGICKÝCH STANIC A STOŽÁRY
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Stožáry pro meteorologické stanice
Stožáry pro meteorologické stanice
Stožáry jsou vyrobeny s ohledem na dlouhodobou životnost ve venkovním prostředí.
Všechny ocelové prvky jsou ošetřeny žárovým zinkováním, dlouhé skládací stožáry jsou
vyrobeny z nerezového materiálu. Větrovací lana i šponovací spojky na lana jsou také z
nerezu. Specialitou je rozebírací plovoucí 2m vysoký stožár pro meteostanice umístěné
na vodní hladině.
STO-MET-02 Stožár 2 m, žárově pozinkovaná ocel, betonový základ
STO-MET-03 Jednodílný nerezový stožár 3 m, betonový základ, kotevní lana
STO-MET-08 Třídílný nerezový stožár 8 m, betonový základ, kotevní lana
STO-HYD-02 Plovoucí 2m vysoký nerezový stožár, kotvy
STO-RAM-1-5 Jednoramenný výložník na meteorologický stožár,délka 0,5m
STO-RAM-2-5 Dvouramenný výložník na meteorologický stožár,délka 0,5m
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
2.800,5.760,15.450,29.700,680,980,-
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 33
SOFTWARE A SLUŽBY SERVERU – DATAHOSTING
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
Základní nastavovací a vyhodnocovací program
Základní komunikační a nastavovací program pro přístroje vyráběné sdružením
FIEDLER-MÁGR. Podpora automatického sběru dat z většího počtu stanic, grafické
a tabulkové zobrazení načtených hodnot, průměrování dat, vyhledávání mezních
hodnot, výpočet kumulovaných průtoků, zobrazení aktuálních měřených hodnot (v
on-line připojení). Tisk změřených dat ve formě zprávy včetně grafického vyjádření a
statistických údajů, provozní deník.
Nastavení pracovních parametrů všech registračních jednotek, ultrazvukových a
elektrochemických sond, uložení aktuálního nastavení do konfiguračních souborů.
Pracovní prostředí: Windows 98 a všechny vyšší verze. Přiložen propojovací kabel.
MOST Základní nastavovací a vyhodnocovací program ke stanicím FEDLER-MÁGR
MOST-NL Druhá a další licence programu v rámci jedné organizace
6 000,-
MOST-ML Multilicence programu pro neomezený počet instalací v rámci jedné organizace
8 000,-
1 800,-
Služby serveru - Datahosting
Pronájem místa na datovém serveru pro sběr dat ze stanic typu M4016, STELA a H1
prostřednictvím GSM/GPRS sítě, zpřístupnění archivovaných dat oprávněným klientům přes webové rozhraní, uživatelský přístupná tvorba grafů, exporty naměřených
dat z databáze na serveru do PC oprávněného klienta, automatické rozesílání varovných e-mailů ze serveru po vyhodnocení přednastavených podmínek, plná parametrizace stanic přes server prostřednictvím webového prohlížeče a programu MOST.
Služba Datahosting je určena pro zákazníky s počtem stanic od 1 do 50, přičemž je
zpoplatněno pouze prvních 20 stanic. Tarif Datahosting+ je určen těm uživatelům,
kteří vlastní více než 50 stanic.
Datahosting služby serveru za stanici a měsíc (1 až 20 stanic u jednoho uživatele)
Datahosting+ služby serveru za stanici a měsíc (nad 50 stanic u jednoho uživatele)
100,30,-
Automatické exporty txt souborů
Datový server může automaticky vytvářet textové soubory naměřených hodnot po
každé nové datové relaci ze stanice a následně je odesílat na vybraný FTP server
zákazníka. Tímto způsobem lze například snadno začlenit data ze stanic M4016,
STELA nebo H1 do stávajícího dispečinku koncového uživatele.
Vedle to
Exporty TXT služby serveru za stanici a měsíc
30,-
Automatické exporty grafů
Vedle TXT souborů může server po každém nové datové relaci ze stanice vygenerovat obrázek ve formě grafu a ten automaticky odeslat na server zákazníka, který jej
může automaticky vložit na webovou stránku. Tento způsob exportů je využíván například pro zobrazování grafů s okamžitou výškou hladiny.
Exporty PNG služby serveru za stanici a měsíc
30,-
Programové vybavení serveru
Skupina programů pro datový server: příjem dat přicházejících z registračních jednotek přes GSM/GPRS síť pod TCP/IP protokolem a jejich ukládání do databáze, udržování databáze stanic a naměřených hodnot, poskytování dat oprávněným klientům
prostřednictvím webového prohlížeče, bohaté možnosti grafické vizualizace dat, exporty dat ze serveru ke klientům, předávání požadavků klientů jednotlivým stanicím,
provozní deník, možnost vytváření virtuálních stanic, …
FMD SW komponenta serveru
FMWEB SW komponenta serveru
FIEDLER
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
Na vyžádání
Na vyžádání
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 34
VODOMĚRY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zobrazení
Typ Popis
Cena Kč bez DPH
FLODIS - průmyslové vodoměry pro studenou vodu jednovtokové
Jednovtokový lopatkový vodoměr, suchoběžný, na studenou vodu, třída přesnosti: horizontální poloha – C, vertikální poloha - B, DN 15 až DN 32 (závitové připojení G ¾“ až 1 2/4“)
Montážní poloha: Horizontální - třída přesnosti C bez nároků na uklidňující délku potrubí, velmi nízká tlaková ztráta, vysoká přesnost v širokém rozsahu průtoků, nízký rozběhový průtok, trvale zatížitelný na Qmax, vysoká přetížitelnost, dlouhodobě stálé metrologické parametry, filtr na vstupu do vodoměru, vysoká odolnost proti nečistotám ve vodě, hydrodynamicky vyvážená turbína, suchoběžné počítadlo se stěračem standardně
předvybavené pro instalaci komunikačních členů CYBLE (1 l/puls). Vodoměry jsou
vhodné pro redukci průřezu a náhrady zastaralých vodoměrů
FLODIS 2,5-15-165-3/4
FLODIS 2,5-15-165-1
FLODIS 4-20-190-1
FLODIS 6,3-25-260-5/4
FLODIS 10-32-260-6/4
Vodoměr Qn=2,5 m3/hod, DN 15 L=165 mm, závit G ¾".
1 060,-
Vodoměr Qn=2,5 m3/hod, DN 15 L=165 mm, závit 1"
1 060,-
Vodoměr Qn=4 m3/hod, DN 20 L=190 mm, závit 1"
1 400,-
Vodoměr Qn=6,3 m3/hod, DN 25 L=260 mm, závit 1 1/4“
2 870,-
Vodoměr Qn=10 m3/hod, DN 32 L=260 mm, závit 1 1/2“
2 970,-
FLODIS TVM - Počítadlo s měděným pláštěm a minerálním sklem
FLODIS TVM 2,5-15-165-3/4
FLODIS TVM 2,5-15-190-1
FLODIS TVM 4-20-190-1
FLODIS TVM 6,3-25-260-5/4
FLODIS TVM 10-32-260-6/4
Vodoměr Qn=2,5 m3/hod, DN 15 L=165 mm, závit G ¾".
1 120,-
Vodoměr Qn=2,5 m3/hod, DN 15 L=190 mm, závit 1"
1 120,-
Vodoměr Qn=4 m3/hod, DN 20 L=190 mm, závit 1"
1 510,-
Vodoměr Qn=6,3 m3/hod, DN 25 L=260 mm, závit 1 1/4“
2 970,-
Vodoměr Qn=10 m3/hod, DN 32 L=260 mm, závit 1 1/2“
3 080,-
FLOSTAR-M - průmyslové vodoměry pro studenou vodu jednovtokové
Závitové provedení
Jednovtokový lopatkový vodoměr, suchoběžný, na studenou vodu, třída přesnosti: horizontální poloha – C, vertikální poloha - B, DN 40 (závitové připojení G 2“)
Montážní poloha: horizontálně - třída přesnosti C bez nároků na uklidňující délku potrubí, přesná registrace nízkých průtoků a úniků vody, vysoká přesnost v širokém rozsahu
průtoků, možnost velkého přetížení po dobu dvou hodin (požární odběr), 1,5x Qmax!
Měřící mechanismus s hydrostaticky a hydrodynamicky vyváženou turbinou, minimální
třecí odpor, vysoká přesnost, nízká tlaková ztráta, metrologická stálost, valivé uložení
turbiny - prodloužená životnost a vyšší citlivost v oblasti velmi malých průtoků, vysoká
spolehlivost - jediný pohyblivý díl ve vodě, suchoběžné otočné počitadlo spojené s měřící částí magnetickou spojkou, standardně předvybavené pro instalaci komunikačního
členu CYBLE. Krytí počítadla IP68 - měděný plášť a minerální sklo. Verze pro redukce
průřezů: DN65 s přírubami DN80, DN80 s přírubami DN100.
FLOSTAR 16-40-300-G2
FLOSTAR 25-50-270-G2,5
FLOSTAR 25-50-300-G2,5
Vodoměr Qn=16 m3/hod, DN 40 L=300 mm, závit 2“
6 270,-
Vodoměr Qn=25 m3/hod, DN 50 L=270 mm, závit 2 1/2“
7 890,-
Vodoměr Qn=25 m3/hod, DN 50 L=300 mm, závit 2 1/2“
7 890,-
FLOSTAR-M - průmyslové vodoměry pro studenou vodu jednovtokové
Přírubové provedení
Jednovtokový lopatkový vodoměr, suchoběžný, na studenou vodu, třída přesnosti: horizontální poloha – C, vertikální poloha - B, DN 40 (Přírubové připojení DN50
až DN150)
FLOSTAR 25-50-270-PN16
FLOSTAR 25-50-300-PN16
FLOSTAR 40-65-300-PN16
FLOSTAR 63-80-300-PN16
FLOSTAR 63-80-350-PN16
FLOSTAR 100-100-350-PN16
FLOSTAR 100-100-360-PN16
FLOSTAR 160-150-450-PN16
FIEDLER
Vodoměr Qn=25 m3/hod, DN 50 L=270 mm, příruba PN16
10 700,-
Vodoměr Qn=25 m3/hod, DN 50 L=300 mm, příruba PN16
10 700,-
Vodoměr Qn=40 m3/hod, DN 65 L=300 mm, otočná příruba PN16
15 020,-
Vodoměr Qn=63 m3/hod, DN 80 L=300 mm, otočná příruba PN16
19 980,-
Vodoměr Qn=63 m3/hod, DN 80 L=350 mm, otočná příruba PN16
19 980,-
Vodoměr Qn=100 m3/hod, DN 100 L=350 mm, otočná příruba PN16
22 470,-
Vodoměr Qn=100 m3/hod, DN 100 L=360 mm, otočná příruba PN16
22 470,-
Vodoměr Qn=160 m3/hod, DN 150 L=450 mm, otočná příruba PN16
50 220,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Ceník leden 2015
Strana: 35
Průmyslové vodoměry pro studenou vodu WP a WS, třída přesnosti B
WOLTEX-M Horizontální woltmanův vodoměr (WP)
Suchoběžný vodoměr, na studenou vodu, třída přesnosti B je zaručena ve
všech montážních polohách, DN 50 až DN 500.
WOLTEX-M 25-50-200-PN16
WOLTEX-M 40-65-200-PN16
WOLTEX-M 60-80-200-PN16
WOLTEX-M 100-100-250-PN16
WOLTEX-M 100-125-250-PN16
WOLTEX-M 250-150-300-PN16
WOLTEX-M 400-200-350-PN16
WOLTEX-M 600-250-450-PN16
WOLTEX-M 1000-300-500-PN16
WOLTEX-M 1500-400-600-PN16
WOLTEX-M 2500-500-800-PN16
Montážní poloha horizontální, vertikální - třída přesnosti B, vysoká přetížitelnost až na
dvojnásobek Qmax, vyjímatelný – samostatně kalibrovatelný měřící mechanismus,
Hydrodynamicky vyvážená turbína, minimální třecí odpory, otočné suchoběžné počítadlo, dlouhodobá životnost a metrologická stálost, počitadlo standardně předvybavené pro instalaci komunikačního modulu CYBLE.
Vodoměr Qn=15-25 m3/hod, DN 50, L=200 mm, PN16
9 830,-
Vodoměr Qn=25-40 m3/hod, DN 65, L=200 mm, PN16
10 050,-
Vodoměr Qn=40-60 m3/hod, DN 80, L=200 mm, PN16
10 370,-
Vodoměr Qn=60-100 m3/hod, DN 100, L=250 mm, PN16
12 100,-
Vodoměr Qn=100 m3/hod, DN 125, L=250 mm, PN16
15 770,-
Vodoměr Qn=150-250 m3/hod, DN150, L=300 mm, PN16
19 010,-
Vodoměr Qn=250-400 m3/hod, DN 200, L=350 mm, PN16
22 900,-
Vodoměr Qn=400-600 m3/hod, DN 250, L=450 mm, PN16
26 460,-
Vodoměr Qn=1000 m3/hod, DN 300, L=500 mm, PN16
73 440,-
Vodoměr Qn=1500 m3/hod, DN 400, L=600 mm, PN16
95 040,-
Vodoměr Qn=2500 m3/hod, DN 500, L=800 mm, PN16
145 800,-
Dálkový odečet měřidel – pulsní komunikace
Indukční snímač otáček vodoměru, výstupní konstanta 1 l/puls, (10 l/puls pro vodoměry FLOSTAR), princip snímání zajišťuje absolutní shodu se stavem počítadla
vodoměru, nemagnetický bezkontaktní princip - nelze ovlivnit vnějším magnetickým
polem, snímač negeneruje falešné pulsy v případě vibrací atd., životnost není závislá
na počtu sepnutí - kapacita baterie 12 let, jednotný výstup pro všechny typy vodoměrů ACTARIS DN 15 - 500 mm, záznam zpětného průtoku, možnost přesného odečtu
hodnoty zpětného průtoku (CYBLE VF), krytí IP 68 - pracuje spolehlivě i v případě
ponoření, jednoduchá montáž a demontáž bez zásahu do počítadla a porušení plomby vodoměru, přímé připojení k pulsním vstupům M4016, STELA i H1.
Cyble NF – jeden výstup s kompenzací zpětných toků
CYBLE NF 001
CYBLE NF 010
CYBLE NF 100
CYBLE NF 002
CYBLE NF 025
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstup, K=1
1 450,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstup, K=10
1 450,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstup, K=100
1 450,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstupy, K=2,5
1 450,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, jeden výstupy, K=25
1 450,-
Cyble VF – dva výstupy, jeden s kompenzací zpětných toků, identifikace směru
CYBLE VF 001
CYBLE VF 010
CYBLE VF 100
CYBLE VF 002
CYBLE VF 025
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=1
1 610,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=10
1 610,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=100
1 610,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=2,5
1 610,-
Snímač vodoměru pro vodoměry FLOSTAR a FLODIS, dva výstupy, K=25
1 610,-
Mosazné šroubení s těsněním
WAAI-012
WAAI-013
WAAI-014
WAAI-015
WAAT-016
WAAT-017
Vodoměrné mosazné šroubení DN10 – G1/2“, cena za 1 pár včetně těsnění
70,-
Vodoměrné mosazné šroubení DN10 – G1/2“, cena za 1 pár včetně těsnění
110,-
Vodoměrné mosazné šroubení DN15 – G3/4“, cena za 1 pár včetně těsnění
240,-
Vodoměrné mosazné šroubení DN20 – G1“, cena za 1 pár včetně těsnění
370,-
Vodoměrné mosazné šroubení DN25 – G1¼“, cena za 1 pár včetně těsnění
490,-
Vodoměrné mosazné šroubení DN32 – G1½“, cena za 1 pár včetně těsnění
1 050,-
Pružinová vkládací zpětná klapka
Zpětná klapka DN15
Zpětná klapka DN20
Zpětná klapka DN25
Zpětná klapka DN32
FIEDLER
Pružinová vkládací zpětná klapka pro domovní a průmyslové vodoměry DN15
60,-
Pružinová vkládací zpětná klapka pro domovní a průmyslové vodoměry DN20
80,-
Pružinová vkládací zpětná klapka pro domovní a průmyslové vodoměry DN25
170,-
Pružinová vkládací zpětná klapka pro domovní a průmyslové vodoměry DN32
320,-
AMS s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
www.fiedler.company e-mail: [email protected] tel.: +420 386 358 274
Download

Ceník 2015