Ticari
& Endüstriyel
Gelişmiş Ölçüm
Altyapısı
Supervision Çözümü
Hollanda
İdare akış sınırlayıcıları kullanmak yerine
gerçek akış hızına dayalı su oranları
ayarlayabilir. Sözleşmeli maksimum akış hızı
değeri üzerindeki tüketim usulüne uygun
olarak, gerektiğinde son kullanıcı için onu aşma
esnekliği de vererek WaterMind tarafından
kaydedilir.
Çin
WaterMind havaalanları, kimyasal
tesisler, gıda hazırlama alanları gibi
hassas hesap alanlarda uzaktan
sayaç okuma sağlar.
Fransa
Meksika
WaterMind sözleşmeli minimum değerin
altında basınç düşüşü durumunda saha
teknisyenlerini doğrudan cep
telefonlarıyla bilgilendirir. Bu, büyük
sanayi hesaplarında olası şikâyetlerin
kaçınmasına yardımcı olur.
VIP müşteriler, WaterMind tarafından
iletilen verileri kullanarak saatlik
çözünürlük ile internet üzerinde
su kullanımını düzenli olarak takip
edilebilir.
İspanya
WaterMind analistleri, gerçek zamanlı olarak
toplu sağlayıcıları, belediye hizmetleri ve anahtar
hesapları arasındaki büyük su transferlerini
uzaktan izlemek için kullanılır. Sistem, sayaç
türleri ve boyutlarının doğru ölçüm için uygun
olduğunu doğrular.
Ekvador
Singapur
WaterMind’dan sonra azalan ölçülemeyen
Su, çoğu endüstriyel sayacın önemli
ölçüde büyük boyutlu olduğunu ve
optimum ölçüm boyutlarını seçmek
için yardımcı olduğunu gösterdi.
Sayaç tıkanıklıkları veya anormal tüketim
davranışı durumunda alarm göndererek
WaterMind anahtar hesaplarını 7/24 izleme
imkânı sunuyor.
Brezilya
Daha önce yeraltı suyu kullanan sanayi
müşterileri ile imzalanan yeni sözleşmeler
sayesinde, su satışları herhangi bir yeni
yatırıma ihtiyaç duymadan arttı. WaterMind
tarafından kaydedilen gece tüketimi için
cazip fiyatlar sunulmaktadır.
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
» Ölçüm noktasında zeka
» Tüketim analizi & sayaç denetim
fonksiyonları
» Çok kullanıcılı uygulamalar
Dünya çapında su sağlayıcıları, birkaç
binden birkaç milyonlu nüfusa su temin
ediyorlar. Ancak, toplam su tüketiminin
en büyük oranı için genellikle nüfusun
sadece küçük bir bölümü hesaplanır.
Bu nedenle, idarenin gelir için bu kesim
büyük katkı sağlar.
Anlıyoruz ki, tüm dünyada birçok su
sağlayıcısı, geniş endüstriyel ve ticari
hesaplardan oluşan oteller, hastaneler,
üniversiteler, spor tesisleri, yeşil alan
hizmetleri vb. gibi bu büyük tüketicilere
daha fazla dikkat ediyorlar.
Avustralya
Büyük müşteriler kendi su kullanımını
azaltmak için teşvik edilmektedir.
Detaylı su kullanım profillerini düzenli
olarak alırlar ve kaçak durumunda
otomatik olarak bildirilirler.
İdarelere, büyük tüketicilere hizmetlerinde
yardımcı olmak için, büyük tüketiciler için
yüksek performanslı su sayaçlarının uzun
zamandır tedarikçisi olan Itron, gerçek
zamanlı özel bir denetim sistemi olan
WaterMind’ı geliştirdi. WaterMind’ın yenilikçi
konsepti, idareler tarafından gelirleri korumak,
faaliyetlerinin verimliliği artırmak ve stratejik
müşterilerin memnuniyet düzeyini geliştirmek
için doğrudan kullanılabilen, doğru sayaç
bilgisi işlemine dayanmaktadır.
Yüksek performanslı
su sayacı
Basınç sensörü
(opsiyonel)
1
2
Kritik alarmlar gerçek
zamanlı iletişime
geçmektedir.
WaterMind
Analizörü
S
SM
CP
M
00
05
1.8
47 m
3
OK
SMS
Cep telefonları
SMS
GSM
modem
RS232 / USB
3
Su basıncı ve tüketimi verisi
WaterMind analizörü tarafında
sahada sürekli olarak izlenir.
Basınç ve su tüketim
verileri WaterMind
Supervision
yazılımına günlük
olarak aktarılır.
SMS - C
Telekom
Operatör
Server
HTTP
FTP
Server
TCP / IP
WaterMind
Görüntüleme
Uygulaması
WaterMind Supervision
Yazılımı (server)
6
WaterMind Supervision
Yazılımı (kullanıcı)
4
WaterMind Supervision
Yazılımı (kullanıcı)
Farklı departmanlar veya su sağlayıcıları dalları tüketim
bilgilerini görüntülemek ve analiz etmek için WaterMind
Supervision kullanıcı kullanabilir.
Farklı departmanlar veya su
sağlayıcıları dalları tüketim
bilgilerini görüntülemek ve
analiz etmek için WaterMind
Supenvision kullanıcı
kullanabilir.
Muhasebe
sistemi
5
Su tüketimleri muhasebe
sistemine veya diğer harici
sistemlere aktarılmaktadır.
SU SAYACI
Fatura ve tüketim analizi, bilginin birincil
kaynağı olduğundan, su sayacı dikkatle
seçilmelidir.
Itron rakipsiz doğruluğu, debi aralığı yeteneği
ve gelişmiş performansları ile büyük tüketicilere
adanan geniş su sayaçları seçeneği sunuyor.
(örneğin Flostar M).
25%
MID tarafından tanımlanan debi aralığı,
OIML R49 & ISO 4064:2005
Q başlangıç = başlangıç debisi
Q1 = minimum debi
Q2 = geçiş debisi
Q3 = kalıcı debi
Q4 = aşırı debi
20%
Flostar M DN100
15%
10%
5%
0%
Metreküp / saat
0.09
Qstart
0.32
Q1
0.51
1.0
2.0
3.2
Q2
10
30
50
75
125
160
Q3
Qstart
Q1
Q2
Q3
200
300
Debi aralığı kapasikesi ile
sayaç Q3/Q1 = R500
Q4
Debi aralığı yeteneği ile
sayaç Q3/Q1 = R80
Q4
Yukarıdaki örnek, teknik bir üniversitenin tüketim şablonu temsil edilmektedir.
Sayaç temel debi aralığı kapasitesi (R80) ile 1 m3/h altındaki akışı kaydedemez ve
sadece 2 m3/h üzerinde doğrudur.
Sayaç aynı şekilde kurulu, geliştirilmiş debi-aralığı kapasitesi (R500) ile 0.09 m3/h
üzerindeki debiyi ölçer ve 0.32 m3/h üstünde doğrudur.
Ölçüm farkı, toplam hacmin %17’sini tutmaktadır
SAYAÇ ARAYÜZ ÜNİTESİ
Sayaç, verileri güvenilir bir şekilde
sisteme aktaran dijital bir çıkış ile
donatılmış olmalıdır.
Cyble Sensör
Cyble Sensor tüm Itron su sayaç türleri ile
uyumlu ve sayaç numaratörü üzerine monte edilmiş
eşsiz bir sayaç arayüz ünitesidir. Optimum
güvenilirlik ve herhangi bir potansiyel geri
akışı algılamak için endüktif algılama kullanır.
WATERMIND ANALİZÖRÜ
Doğru Ölçüm
WaterMind Analizör kalıcı olarak
veriyi 4’ten fazla sayaçtan ve opsiyonel
basınç sensöründen toplar.
Yenilikçi debi ve basınç ölçüm teknolojisi
pik değerlerini ve minimum kayıtı doğru
bir şekilde sağlar.
İçindeki Zeka
Standart veri-kayıt edicilerinin aksine
WaterMind, idarenin büro yazılımına her
gün milyonlarca ham veri aktarmaz.
Bunun yerine, bilgi zincirinde verileri
mümkün olduğunca erken işlemek için
ölçüm noktasında zeka maksimum
olarak dizayn edilmiştir.
WaterMind Analizörü su sayaçlarını
gerçek zamanlı su tüketimini gerçek sayaç
performansı ve debi aralığı özellikleri ile
karşılaştırarak sürekli denetler.
Bu doğru seçilmeyen veya ölçülemeyen
sayaçların dinamik olarak algılanmasını
sağlar.
Güvenilir veri iletimi
Bakım
Kurulum
Çıkış
Analysis
Girişler
En zorlu yerlerde, isteğe bağlı harici bir
anten WaterMind Analizörüne
bağlanabilir.
Her gün, WaterMind Analizörü WaterMind
supervision yazılımına tüketim verilerini iletir.
Operatörler için değeri olan önceden
analiz edilmiş bilgi iletişimini kurar.
WaterMind Analizörü
Gerçek zamanlı izleme
Alarm tespitlerinde, WaterMind
Analizörü sorumlu destek ekibinin cep
telefonuna veya WaterMind
Supervision yazılımına hemen uyarı
mesajları gönderir. Bu, sayaç tıkanıklığı,
önemli ters akış, aşırı debi tüketimi ya da
önemli bir basınç düşüşü gibi olaylara
anında tepki verir.
Dış anten
(opsiyonel)
Kolay kurulum
WaterMind Analizörü sert çevre
koşullarında dizüstü bilgisayar veya diğer
donanım ihtiyaçlarından kaçınarak büyük bir
ekran ve butonlar yardımıyla yapılandırılmıştır.
Kurulum işleminin sonunda, GSM / GPRS
alınan sinyal gücü göstergesi doğrudan
yükleyicinin cep telefonunda kullanılabilir
durumda ayarlanır. Gerekirse, daha sonraki
bir tarihte sahaya gitmeden yapılandırma
parametreleri havadan değiştirilebilir.
Basınç sensörü
(opsiyonel)
4 Su Sayacı
Sayaç girişi
4 su sayacına kadar pulse çıkışı ile donatıldı veya
2 sayaç pulse + ters akış tespiti ve sabotaj ile donatıldı
Basınç girişi (Opsiyonel)
1 basınç sensörü (0 dan 24 bara)
Alarm girişleri
2 kontakt girişi (örn. kablo kesme, saldırı tespiti vb için ...)
Sayaç ve tüketim denetimi
Sürekli akış ve basınç analizi
İç yedek hafızası
62 günlük veri (15 dakika aralıklarla)
GSM
GPRS
GSM ağı ile kısa mesajlar (SMS)
GPRS ağı ile veri dosyası iletimi
İsteğe bağlı talep
Pulse çıkışı
Yerel otomasyon cihazlarına bağlantı için sayaçtan
gelen tekrar iletim pulseları (örn.klor dozlama)
• ters akış hacmi
Kasa montajı
Duvara monte
• sızıntı tespiti
Koruma sınıfı
IP66 muhafaza (IP67 muhafazası isteğe bağlı
• tarife yönetimi
İşletme sıcakllığı
-20°C to +55°C
ATEX çevresi
Güvenli alanlarda montaj onayı (bağlı aparatlar).
Onay N° LCIE 08 ATEX 6058 X
SIM kart
İç kısımda yuvaya monte. İdare tarafından yüklenir.
Konfigürasyon
Büyük ekran ve 5 düğme kullanarak manüel kurulum
Sahaya PC getirmeye gerek yok
Anten
Standart kurulum koşullarında iç anten
Dış anten zorlu yerlderde bağlanabilir.
Yazılım güncellemesi
GSM / GPRS bağlantısı ile hava üzerinden veya
infrared port üzerinden yerel
Güç kaynağı
Günlük veri iletimi ile 5 yıl ömürlü özel lityum pil
türü / kolayca değiştirilebilir
» Denetim yazılımına günlük iletim
• 15 dk (GPRS) veya saatlik (GSM) değerler
(tüketim + min. max. ortalama basınç)
• günlük akış oranı dağılımı
• oluşum zamanı ile gerçek pik akım
değerleri
• sayaç büyük, sayaç küçük veya
aralık dışı
» İkaz mesajları
• bloke sayaç
• akış oranı limit üstünde
• basınç limitin üstünde veya limite yakın
• ters akış tespiti
• kurcalama
WATERMIND SUPERVISION YAZILIMI
WaterMind Supenvision yazılımı idare operatörleri için çok yönlü hepsi bir arada uygulamadır.
Güvenli toplama motoru
Basitleştirilmiş sistem yönetimi
Grafiksel veri yorumlama
WaterMind Supervision yazılımı, server a
bağlı GSM modemleri kullanarak veya
FTP server a güvenli TCP/IP bağlantısıyla
Analizörlerinden veriyi alıyor.
Sistemin tüm seviyelerinde veri
bütünlüğünü sağlamak için, WaterMind
Analizörlerinden olan herhangi eksik
bir veriyi kurtaran ve yedeklenen veri
kurtarma fonksiyonu ile donatılmıştır.
Ayrı bir bilgisayar üzerinde opsiyonel
yazılım olarak çalışan WaterMind denetleme
uygulaması, sistemin sağlıklı olup
olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir.
Kritik hatalar durumunda e-mail yoluyla
tüm sistemin raporlamasını ve
operatörlerin uyarılmasını sağlar.
Merkezi bir SQL veritabanı ve WaterMind
Supervision yazılım istemci sürümlerini
kullanarak, su grubunun farklı dalları ve
departmanlarındaki operatörler,
farklılaştırılmış erişim hakları ile en son
su kullanım bilgilerini paylaşabilirler.
Dahili bir zamanlayıcı kurulumu,
çeşitli formatların seçimi ile
(XML, CSV, TXT) üçüncü parti
sistemlerine veri toplama ve veri aktarımı
gibi sık görevlerin otomatik olarak
çalışmasını sağlar. WaterMind Supervision
yazılımı WaterMind Analizatörü ya da
havadan yazılım yükseltmesinde
parametrelerin uzaktan yapılandırılmasını
sağlar.
Ana gösterge paneli, küresel işletim sistemi
ve tespit edilen istisnalara hızlıca bir bakış
imkanı verir. Kendi kendini açıklayıcı alarmlar
anormal tüketim (sayaç tıkanıklığı, ters akış,
yüksek akışı..) ya da yetersiz sayaç tipi veya
boyutu gibi durumlarda operatörleri
bilgilendirir.
Daha fazla analiz için tozlu su ve basınç
kullanımı farklı zaman ölçeklerinde
görüntülenir.
Tüketim profili sonra, diğer sayaçlarla
toplanabilir veya referans profilleri ile
değerlendirilebilir.
Sayaç yetersiz olarak tespit edilirse,
doğrulama, bir grafik üzerinde sayaç
performansı özellikleriyle karşılaştırılmış
gerçek debi dağıtımını kontrol ederek yapılır.
Sayaç debi aralığı kabiliyeti dışında
harcanmış zaman ve hacim yüzdesi,
ne kadar suyun yanlış ölçüldüğünü ve
optimize bir sayaç seçimi ile ne kadar suyun
telafi edilebileceği ile ilgili bir gösterge verir.
Bir bakışta ölçüm puanlarının durumunu ve
tespit edilen alarmları kontrol etmek için
ana gösterge paneli bulunur.
Hesap kategorisi, ilçe alanları vb tarafından
su tüketimlerini toplamak veya karşılaştırmak
için grup yönetimi fonksiyonları bulunur.
Referans bir profil karşılaştırılması
ile geçmiş tüketim analizi
Ölçüm noktası analizi:
> Gerçek debi dağılım profili
> Sayaç verimliliği
Hesap bilgisi:
> Müşteri
> Sayaç tipi
> Sayacın konumu
Hesap / Sayaç listesi:
> Hesaplar, sayaçlar,
WaterMind
Analizörleri
tarafından arama
> Noktaların toplamı
Alarm göstergeleri:
> anormal tüketim (sayaç tıkanıklığı,
ters akış, yüksek pik akışı..) ya da yetersiz
sayaç tipi veya boyutu durumlarında
alarmlar
> Ayrıntılı kayıt defteri
> Uzaktan konfigürasyon parametreleri
Tüketim ve Basınç Analizi
> Yakınlaştırma / uzaklaştırma işlevleri
> Maksimum & minimum akış hızları
BİLGİ UYGULAMALARI
WaterMind Supervision yazılımı özel
faturalandırma sistemi veya bilgi
uygulamaları ile entegre edilebilir.
Itron, tüketim bilgilerinin web sunumu,
varlık analizi veya tahmin sistemlerinin
dağıtımı gibi sayaç verisinin daha fazla
kullanımı için gelişmiş Bilgi Uygulamaları
sunmaktadır.
Gelir Koruması
WaterMind Supervision yazılımı, çoklu sistem arayüzü ile
büyük tesislerin karmaşık ve güvenli yönetimine izin vererek
Itron Sayaç Veri Yönetimi Sistemi ile uyumludur.
Itron’un bilgi uygulamaları ve Sayaç Veri Yönetimi
sistemindeki tam portföyü hakkında daha fazal bilgi
edinmek için bölge temsilciniz ile irtibata geçin
Müşeri Web Sayfası
DESTEK HİZMETLERİ
Satış sonrası hizmetler:
Itron, ölçüm noktalarından bilgi
uygulamalarına kadar uçtan uca çözümler
» Operasyon personeline konfigürasyon
için kapsamlı teknik, sanayi ve ürün
araçları ve WaterMind Supervision
deneyimi yaşatan, proje yönetimi süreci
yazılımı hakkında eğitim vermek
boyunca müşterilerini destekler.
Müşterilerine kendini adayarak, Itron
» Beklenen okuma oranları seviyesine
bölgesel müşteri hizmetleri ekipleri dünya
çapında müşteri hizmetleri servisi ağı geliştirdi. ulaşana kadar idarelere uygun zaman
boyunca eşlik etmek
Bölge, zaman dilimi ve dil ne olursa olsun,
Itron anahtar hesap yönetimi hedeflerine
hizmet edecek WaterMind işlemlerini başarılı » İdare için WaterMind sistemini
bir şekilde yapmak için küresel bir hizmet
çalıştırmak ve sayaç verisine
sunar.
erişimi sağlamak
Dağıtım Hizmetleri:
» Yapılandırılmış metodolojiyi takip ederek,
onay projelerinden büyük çaplı dağıtımlara
kadar idarelere WaterMind dağıtımı
çözümünde yardımcı olur.
» WaterMind Denetleme yazılımını mevcut
sistemlerin veri merkezleri ve aktarın
sistemleri ile arayüz oluşturmak
(Faturalandırma sistemi CIS/CRM, GIS,
SCADA, vb…)
Bölgesel müşteri hizmetleri ekibi
» Özel bakım sözleşmeleri ve hizmet hattı
ile zaman için sistem verimliliğini
desteklemek
Itron servis hizmeti hakkında daha fazla
bilgi için lütfen bölge temsilcisi ile
irtibata geçiniz.
Şirketimiz akıllı ölçümleme, veri toplama ve idare yazılım sistemleri konularında dünyanın önde gelen tedarikcisidir. Dünya çapında
8.000’den faza idare enerjisinin ve suyun kullanımı ve dağıtımı optimize etmek için Itron teknolojisini kullanmaktadır.
To realize your smarter energy and water future, start here: www.itron.com
Manas Enerji Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez : A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Babürşah
Cad. No:7 Sincan 06935 ANKARA
t: +90 (312) 267 05 03 • f : +90 (312) 267 05 09
ITRON WATER METERING
ITRON GAS METERING
9, rue Ampère
71031 Mâcon cedex
France
Hardeckstraße 2
D-76185 Karlsruhe
Germany
Phone: +33 3 85 29 39 00
Fax:
+33 3 85 29 38 58
Phone: +49-721 5981 0
Fax:
+49-721 5981 189
While Itron strives to make the content of its marketing materials as timely and accurate as possible, Itron makes no claims, promises, or guarantees about the accuracy, completeness,
or adequacy of, and expressly disclaims liability for errors and omissions in, such materials. No warranty of any kind, implied, expressed, or statutory, including but not limited to
the warranties of non-infringement of third party rights, title, merchantability, and fitness for a particular purpose, is give n with respect to the content of these marketing materials.
© Copyright 2011, Itron. All rights reserved. SYS-0012.3-EN-09.11
Download

pdf indir