Doma v záhrade
MAREC 2013
1. ročník Cena 0,60 €
ISSN 1339-1224
Marec
v záhrade
Vhodné a nevhodné
kombinácie
na zeleninovom políčku
Liahnutie hydiny
v domácich
podmienkach
Ako zaistiť
dreveným stavbám
dlhovekosť
ZAUJÍMAVOSTI
2. strana
Doma v záhrade
Editoriál
Žijeme vo zvláštnom čase. Cestou z práce sa
zastavíme v nákupnom centre, automaticky do
košíka hodíme kilo jabĺk, nejakú tú slivku, zo dve
hrušky. Prídeme domov, vyložíme si nohy a spokojne sa zahľadíme na záhradu, ktorú pokrýva
anglický trávnik kosený raz do týždňa. A všetko
je, ako má byť. Skutočne? Niekedy mám pocit,
že naši starí otcovia sa musia pri podobných
pohľadoch v hrobe obracať. Pôdu sme prestali
vnímať ako výrobný nástroj, ako zdroj obživy,
odvykli sme si pestovať kultúrne plodiny. Potraviny si kúpime hotové v obchode. Ak si to človek
prepočíta, zistí, že i tak sa neoplatí pestovať
doma nič. Máte pocit, že toto je tá správna cesta? Že je správne sa na všetko pozerať iba cez
optiku ekonomickej efektívnosti? Akosi rýchlo
sme zabudli na slovné spojenia typu „aktívny
oddych“ a ešte rýchlejšie zabúdame na potravinové kauzy, ktoré sa pomaly každodenne objavujú v správach. Osobne som presvedčený, že
pestovanie vlastných potravín a s ním spojený
návrat k tradičným hodnotám
sú v ktorejkoľvek dobe potrebné. A budem rád, ak aj tento
časopis k tomu svojím dielom
prispeje.
Marián
Komžík
Zázračný záhradník
H
mly tu bývajú
málokedy, ostré
vetry tu nepoznajú.
Mali by ste vidieť
kalifornské ovocie! V
San Franciscu som
dostal hlad, keď som
zbadal hrušku; kúpil
som si jednu iba za
päť centov. Bola taká
veľká, že som dokázal
zjesť sotva dve tretiny
a zvyšok som zahodil.
Hrozna je tu také
množstvo, že si môže
každý, kto ide okolo
vinice, natrhať do
sýtosti. Má mimoriadne jemnú šupku a
maličké jadierka... Keď zmačkneš bobuľu, pukne ako slivka.
Hrozno je neobyčajne sladké a je ho tak neúrekom, že ním
kŕmia svine.”
Tieto slová napísal legendárny botanik, záhradník a
šľachtiteľ Luther Burbank v roku 1875, keď prišiel
záhradníčiť do Santa Rosy v Kalifornii. Burbank vyšľachtil množstvo nových druhov – slivky bez
kôstok, kríženca marhule a slivky, bielu ostružinu,
neuveriteľne úrodné čerešne, opuncie bez ostňov
a množstvo ďalších. No osud chcel, aby tento región preslávil niekto iný. Burbankovým susedom bol
istý John Griffith Chaney, známejší pod menom Jack
London. Tento spisovateľ, skloňovaný najmä pre
výstižný realizmus svojich diel, napísal popri plejáde
známejších kníh aj román Mesačné údolie. Na napísanie tohto diela ho inšpiroval údajne práve Luther
Burbank.
Zdroj: Jan Prusinský: Zázrační záhradníci,
Orbis, Praha 1946
Prikrmovať v zime či nie
V období, keď vytrvalci pomaly
ukončujú zimné prikrmovanie vtáctva,
množia sa hlasy, že táto činnosť je
diskutabilná a že vtáctvo si potom
nehľadá aktívne potravu v prírode.
Na názor sme sa spýtali spisovateľa DUŠANA DUŠEKA,
ktorý má v tejto oblasti bohaté osobné skúsenosti.
nožiace sa hlasy,
že takáto činnosť
je diskutabilná, krívajú
minimálne na jednu
nohu či na jedno krídlo.
Veď aj to moje kŕmidlo
musia vtáčiky nájsť.
Považujem svoj balkón
za okraj prírody. A keď
im doň ráno roztlčiem
M
zopár orechov, zhruba
za dve hrste, ktoré som
v jeseni pozbieral po
prievozských uliciach
v Bratislave, kde by ich
ináč rozmliaždili kolesá
áut alebo by ich pozbierali iní ľudia – kŕmenie
prebieha vždy rovnako:
najprv orechy objaví
jedna sýkorka, ktorá to
vzápätí vtáčou morzeovkou rozhlási po okolí,
takže onedlho prilietajú
ďalší a ďalší stravníci.
Medzi pravidelných
hosťov okrem sýkoriek
– bielolícich a belasých –
patria vrabce, ktorých je,
žiaľ, čoraz menej a me-
nej (určite aj preto, že
už takmer nikto v okolí
nechová sliepky, takže
sa na ich dvorčekoch
nemôžu priživiť), potom
párik brhlíkov, sem-tam
stehlík zelený s pekným
menom zelienka, zriedkavo drozdy a hrdličky,
a raz – tá krása – aj
ďateľ. Všetky sú vítané.
A múdre. Len čo sa zima
skončí, stratia o ponúkanú stravu záujem.
S príchodom mláďat,
práve pre ne, potrebujú
bielkoviny – a tak chytajú hmyz. Nám len občas
pošlú pierko ako ďalšiu
objednávku do zimného
bufetu.
FOTO - MARTIN ŠULÍK
!
Doma v záhrade
Kupón na riadkovú inzerciu ZDARMA
VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI!
1
2
3
meno/firma
ulica / PSČ obec
telefón/e-mail
Váš inzerát uverejníme v najbližšom
možnom vydaní. Za vecný obsah
inzercie nezodpovedáme. Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace
sa spoločenskej etike neuverejňujeme.
Každému písmenu, interpunkčnému
znamienku či medzere medzi slovami
zodpovedá vždy jedno políčko.
Adresy inzerentov nevydávame
Kupón zasielajte na adresu: Petit Press – Doma v záhrade, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
AKTUÁLNE
Doma v záhrade
rady pre vás
Vhodné a nevhodné kombinácie
Nezabudnite odstrániť múmiové
múmiové
é plody
pllod
dy – v
dy
zimných mesiacoch sú na neolistených konároch
jasne viditeľné zaschnuté útvary. Ide o moniliózou napadnuté vlaňajšie plody, ktoré nazývame tiež múmie. Tieto plody zaschli a namiesto
opadania ostali prilepené na konároch. Tieto
múmie sú silno infikované a v jarnom období sú
významným zdrojom primárnej infekcie. Treba
ich ešte pred začiatkom vegetácie odstrániť zo
stromov. Odstránené plody je vhodné spáliť alebo zakopať v odľahlej časti záhrady. Zo záhrady
odstráňte tiež napadnuté plody ležiace na zemi.
V prípade, že ste v jesennom období nestihli
pohrabať lístie, môžete to urobiť v teplejších
zimných dňoch bez snehovej pokrývky.
ri obľúbenej značkovacej rastline, akou je
reďkovka alebo kôpor, sa znova
vynára otázka, ktoré rastliny sa
navzájom tolerujú a ktoré si
škodia. Téma vhodných
kombinácií ráta, samozrejme, s bohatými
osobnými skúsenosťami, ale dobre je aj
riadiť sa tabuľkou,
najmä pri zelenine
a bylinách. Zároveň je to aj dobrá
príležitosť objaviť
opomínané druhy
ako cibuľu šalotku.
Šalotke sa, mimochodom,
bude dariť napríklad medzi
jahodami. Prehľadnú tabuľku
vhodných a nevhodných susedov
nájdete na strane 8.
P
Záhrada v marci
3. strana
Cibuľoviny sú prvé
vet čierneho koreňa jemne vonia po čokoláde.
Semeno severskej mrkvy Crona zase tuho vonia
po marhuliach. Aj medzi koreňovou zeleninou, ktorú
vysievame v marci priamo do pôdy, sa nájde veľa zvláštností. Čierny koreň
i paštrnák majú dlhé
a krehké korene,
a z hľadiska ľahšieho
zberu úrody je praktickejšie pestovať
ich na takzvaných
hrobliach. Objavte
netradičné druhy,
ako je napríklad
kozobrada. Samozrejme, len ak vám
na neštandardné
riešenia vystane čas,
lebo rozbiehajúca sa
sezóna záhradkárov zamestnáva na
viacerých frontoch
odrazu. Viac o záhrade v marci sa
dočítate na strane 6.
K
Doma v záhrade
Mesačník
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava,
Šéfredaktor: Ján Litvák, [email protected],
redaktori: Milan Gigel, [email protected], Marián Komžík,
[email protected], grafika: Pavel Ragas. Za obsah inzercie
a platených článkov redakcia nezodpovedá. Objednávky
na predplatné prijíma distribučné oddelenie Petit Pressu:
e-mail: [email protected], tel.: 02/323 77 777.
Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava.
Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia.
Mesačník Doma v záhrade vydáva spoločnosť
Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica Tomková,
Peter Mačinga, Roman Schlarmann.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4742/13
ISSN 1339-1224
Copyright Petit Press, a. s. Autorské práva sú vyhradené a
vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto vydaní,
si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú právo udeľovať súhlas na
rozmnožovanie a verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženín týchto článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a)
a d) autorského zákona.
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
Skontrolujte uskladnené ovocie, v rámci
sledu celoročných opatrení nezabúdajte ani na
pravidelnú kontrolu uskladneného ovocia. Keďže
skládkové choroby majú často veľmi rýchly priebeh, mala by sa táto kontrola vykonávať aspoň
raz do týždňa. Jemne napadnuté plody oddeľte
od zdravých a čo najskôr ich spracujte, silne napadnuté plody bezodkladne odstráňte. Dôležité
je tiež pravidelné vetranie a udržiavanie vyššej
vzdušnej vlhkosti v skladovacích priestoroch.
arec je čas kvitnutia plejády rastlín,
prezimujúcich vďaka
cibuľkám, hľuzám
a pakorienkom. Nie sú to
len klasické snežienky,
modrice, bledule, krókusy
a hyacinty, narcisy, ale
aj ranunkulus alebo
M
korunka kráľovská, či
korunkovka strakatá. Je
tu mesiac s dňom jarnej
rovnodennosti, a pre
mnohých napríklad aj
signál na výpravu do
voľnej prírody za listami
medvedieho cesnaku.
Viac na strane 5.
Doma v záhrade
Čerešne vysádzajte tak, aby dozrievali postupne. Aby ste si vedeli vybrať vhodné odrody s postupným dozrievaním, prinášame vám
krátky prehľad rozdelenia čerešní do takzvaných
čerešňových týždňov.
(mk)
a 11 aj o výsadbe
Čítajte na stranách 10
beraní vrúbľov.
ovocných drevín a odo
zľľava na celoročné predplatné
Objednávka
Objednávam si predplatné mesačníka Mgazín
zdravia jeden rok
Meno:
Tel.:
Priezvisko:
E-mail:
Ulica:
Dátum:
LE
4,8N ZA
na 0 €
ro
k
Podpis:
Podpísanú objednávku zašlite na adresu:
Č. domu:
PSČ:
Vydavateľstvo Petit Press, a. s., distribučné oddelenie,
233 339
Prípadne objednávajte telefonicky: 02/323 77 777
alebo e-mailom: [email protected]
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava alebo faxom na číslo: 02/59
Obec:
Podmienky na predplatné: Podmienky na predplatné upravujú Všeobecné podmienky na predplatné. Potvrdzujem, že som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil
a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu dávam súhlas vydavateľstvu Petit Press, a. s., na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú či na telefonickú komunikáciu. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov.
4. strana
minulosti boli
predzáhradky
plné voňavých
kvetov a byliniek. Z rastlín dominovali
pivonky, ruže, srdcovky,
ibišteky, hortenzie, rôzne
letničky a cibuľoviny či
hľuznaté rastliny. Najmä
na vidieku boli tieto predzáhradky veľmi podobné,
lebo majiteľky si dopestované rastliny vymieňali.
Dominantou bol obyčajne ovocný strom, ktorý
v jarnom období vynikal
v záplave kvetov.
V
PREDZÁHRADKA
Doma v záhrade
Zaujímavosti
Nie je to len pásmo oplotenia
alebo hraničná uličná čiara.
Je to veľmi dôležitá súčasť
záhradnej úpravy, ktorá
privíta, urobí dojem alebo
sklame
Predzáhradka
prepája množstvo
prvkov, ktoré by
mali byť harmonicky zladené a tvoriť
ucelenú kompozíciu.
Ak to nie je nevyhnutné, nemala
by byť oddelená
od ulice vysokým
múrom.
Subtílne oplotenie
splní oddeľovaciu
funkciu a nebude
brániť okoloidúcim,
aby sa kochali pohľadom na úprave.
Pred poveternosťou
a prachom predzáhradku najlepšie
ochráni živý plot
z niektorého vždyzeleného druhu.
Vhodnými materiálmi na ohraničenie
sú farbené dosky
alebo kovaný plot.
Iný spôsob, ako
oddeliť tento dôležitý priestor od
okolia, je kombinácia kríkov, trvaliek
a travín.
Do predzáhradiek
nevysádzame liečivky
ako kedysi, ale volíme
skôr nenáročné
druhy. Dnes je
bežnou súčasťou tohto
priestoru stojisko pre
automobil alebo vjazd
do garáže.
V mestskom prostredí často dominovali ihličnany.
Obyčajne boli bez chodníčkov a plocha bola celkovo
vysadená a obhospodarovaná okopávaním a pletím
buriny.
Ako postupovať
Predzáhradka je miesto,
kde by sa mala sústrediť
aj na malej ploche bohatá
skladba rastlín a drevín.
Vytvárajú počas celého
roka zaujímavé scenérie.
Pokiaľ chcete vytvoriť
plochu, ktorá uchváti
každého okoloidúceho, nezabudnite na jarné
cibuľoviny,
kvitnúcu dominantu v podobe stromu
a rastliny
vy-
prosperujú
prosp
peru na slnku
alebo
aleebo v polotieo
ieč tia sú ni.saVyvarujte
n
drevín
šte itnu alky s hlbokým
a e efekt kvičky a trývch
ý
tn prv
koreňovým
k
letn é le
vy
o
Pre nutn e až d né trá
systémom.
s
h
s
c
y
Predzáhradka –
vstupná brána do
obývaných priestorov
sadené na záhone tak, aby
kvitli postupne a nevznikali prázdne miesta. Pre letný
efekt kvitnutia sú nevyhnutné letničky a trvalky
kvitnúce až do jesene
a prvých mrazov, okrasné
trávy a ihličnany alebo
vždy zelený ker. Môže
tu byť aj zelená plocha
alebo inak čisto upravený
záhon vysypaný rôznymi
frakciami štrku, pieskom
a kameňmi. Trávnaté
plochy voľte skôr
vtedy, keď je predzáhradka väčšia.
Malé plochy
je vhodnejšie vysypať
kameňmi alebo kôrou.
Vhodné rastliny
a dreviny
Výber rastlín podlieha
stanovišťu. Pokiaľ je
predzáhradka orientovaná na sever, je tu
nedostatok svetla. Do takejto časti umiestnite rastliny, ktorým vyhovuje tieň
alebo polotieň a zároveň sú
to rastliny odolné – brečtan, srdcovka, rododendrony, nezábudky, fuksie.
Naopak, predzáhradky
situované na juh sú zaliate
o
a
ú
nev kvitn v, okr y aleb
o
n
r.
z
e
a
a
mr ihličn lený k
a
yze
vžd
slnkom počas celého dňa.
Dariť sa tu bude trvalkám
a letničkám milujúcim plné
slnko, flóre zo Stredomoria a okrasným trávam,
rozchodníkom, skalným
ružiam... Plocha situovaná
na východ alebo západ
vyhovuje rastlinám, ktoré
Menej je
M
niekedy
nie
vi
viac
iac
Malú ploc
p
plochu vysaďte
starostlivo a zbytočne ju
neprepĺňajte. Zvoľte jednu
dominantu a doplnkový
rastlinný materiál. Väčšia
plocha môže obsahovať
viac rastlín, dve dominanty
v rohoch záhrady alebo
jednu centrálnu, zákutie
alebo plastiku. Nezabudnite na vtáčie napájadlo.
K predzáhradke patrí aj
vstupná časť, chodníky,
parkovacie miesto pre
auto, osvetlenie, schody
a oplotenie. Všetky tieto
prvky by mali byť príjemne a funkčne spojené spolu
zo zelenou plochou do
jedného celku a tvoriť tak
ucelenú kompozíciu, ktorá
bude mať okrem praktickej
a reprezentatívnej funkcie aj funkciu ochrannú,
priamo korešpondujúcu
s okolitou zástavbou alebo
aspoň s domom.
ADRIÁNA FRANCOVÁ
MINIZÁHRADA
Doma v záhrade
Záhradkári popri trvalkách a
letničkách obľubujú aj skupinu
cibuľovitých a hľuznatých
rastlín. Výhodné je pestovať
ich napríklad na miestach,
kde svieti prvé slnko. Neskôr
zostanú zatienené listami
okrasných krov alebo stromov
ibule a hľuzy
väčšiny okrasných
rastlín sú odolné
voči zime a môžeme ich
v zemi ponechať počas
celého roka. Ich sortiment
je obrovský aj vďaka
tomu, že sa veľmi ľahko
množia a to delením hľúz,
pakorienkov, cibúľ alebo
dcérskymi cibuľkami.
Najvhodnejšia je pre ne
kyprá hlinitopiesočnatá zemina obsahujúca
v dostatočnej miere fosfor,
draslík, vápnik, horčík,
menej dusíka.
Ich naštartovanie po zime
je prekvapivo bleskurýchle. Najznámejšia snežienka vie vo svojej cibuľke
vytvoriť metabolizovaním zásobných látok doslova nemrznúcu zmes,
preto môže kvitnúť prvá,
ešte aj okolo nula ºC. Kvet
snežienky je dokonalý vo
svojej jednoduchej stavbe
aj zelenobielej kombinácii. V záhrade možno
dáte prednosť plnokvetej
forme Flore pleno.
Skupinku snežienok v polotieni vhodne doplní žltý
tavolín (pozor na samovýsev) a mnoho farebných odrôd krókusov od
C
bielej cez mnohé odtiene
modrej až po fialovú
alebo sýtožltú. Krókusy
však preferujú slnečnejšie
miesto. Vzápätí kvitnú aj jarné cyklámeny,
modravky, scily, vzácne
bledule, hyacinty, skoré
tulipány alebo korunka
kráľovská.
Premyslenosť
výsadby
a pestovanie
Pravidelné riadky po
okrajoch v predzáhradkách vystriedala v súčasnosti už premyslená
skladba cibuľovín rôznych druhov na rovnakom stanovišti. Stačí
poznať ich nároky, mať
predstavu, ako konečný
výsledok bude zodpovedať vášmu vkusu a podľa
toho ukladať cibule
a hľuzy rastlín v rôznych
hĺbkach do pôdy.
Kým pri rýchlení cibule
často nie sú zahrnuté
substrátom, stačí vhodné
drenážovanie, pri výsadbe do voľnej pôdy je najlepším kritériom veľkosť
cibule. Spravidla postačí
zasadiť ich do hĺbky trojnásobne presahujúcej ich
5. strana
Zima sa skončí nástupom
cibuľovitých
kvetov
Snežienka kvitne už
pri teplote okolo nula
stupňov.
Krókusy preferujú
slnečné miesto.
Skoro kvitnúce hľuzy
veternice treba chrániť pred vymŕzaním
čečinou.
Cibule mečíkov vysádzajte až po odznení
mrazov na slnečné
miesto.
Na svetlom, ale nie
veľmi teplom mieste
môžete rýchliť hľuzy
georgín pre skoršie
kvitnutie.
Vymŕzavé druhy
ihneď po výsadbe
alebo počas kvitnutia
nezabudnite označiť.
veľkosť. Niektoré cibule
sa takpovediac samy „zaťahujú“ do svojej ideálnej
hĺbky.
Úspech tkvie
v postupnosti
kvitnutia
Na rovnakom mieste
môžu cibuľoviny zostať
niekoľko rokov. Ich
skladbu a zostavy iba rok
za rokom dopĺňame. Tu-
lipán funguje v odlišnom režime.
Cibuľa sa „spotrebuje“ pri tvorbe
rastliny a kvetu
celá a v pôde sa
vyvinie niekoľko
(spravidla 2 - 4) nových.
Ak chcete vyskúšať najnovšie módne trendy,
skúste kombinovať
rastliny tón v tóne
alebo dokonca
viacero druhov
v jedinej farbe, aj
keď je pravdou,
že takáto zostava
najlepšie vynikne pri hustejšej
výsadbe kontajnerového
pestovania v nádobách.
Výsledný efekt tkvie
v postupnosti kvitnutia,
keď od prvých kvetov
v práve roztopenom
snehu nastupujú rad za
radom jednotlivé druhy.
Marcová
starostlivosť
Prvé jarné druhy vyslobodzujeme s predlžujúcimi sa dňami z lístia.
Uľahnutú zeminu stačí
okolo napriamujúcich
sa zelených dužinatých
listov skypriť hrabľami
čo najšetrnejšie, iba na
povrchu.
Na vysádzanie a dopĺňanie cibuľovín treba myslieť v septembri, keď je
zem ešte teplá. Výnimku
tvorí napríklad kosatec,
ktorý môžeme sadiť do
zeme v marci. Bude kvittnúť spolu s neskoršími
cibuľovitými rastlinami
ako korunkovka, hyacint
nt
a okrasné cesnaky od
apríla či mája. Kvitnutie
mečíkov a ľalií nastúpi až
s prichádzajúcim letom.
JANA ĎALOKOVÁ
VÁ
LEHOTSKÁ
KÁ
echieuv p
s
ú
čarodný efekt tkvtia, keď
u
Výsle sti kvitn práve
v no
p
v
o
u
t
t
e
s
v
po
ch k
ehu
ý
n
v
s
r
od p
enom a radom
p
o
t
roz
rad z
pujú é druhy.
u
t
s
a
n
tliv
jedno
Zdravé
pochúťky
Pór s mäsom
Pre 2 osoby
Suroviny:
150 g mäsa , najlepšie guľaté bravčové pliecko,
2 póry,
1-2 polievkové lyžice sójovej
omáčky,
soľ,
olej na opraženie
na obalenie mäsa: 1 lyžička
solamylu, 1 lžica sójovej
omáčky, voda na rozriedenie
Postup: V miske si rozmiešame sójovú omáčku
s vodou a pridáme solamyl.
Vložíme mäso nakrájané na
malé plátky, premiešame
a necháme asi 15 minút
odpočívať. Medzitým si
nakrájame pór asi na polcentimetrové prúžky.
Do horúceho oleja vložíme
mäso, jednotlivé kúsky od
seba oddeľujeme a keď
zbelie, pridáme ďalšiu dávku
ochúťky
Z dr avé p
oleja a nakrájaný pór. Hneď
posolíme, čím pór skôr
zmäkne. Prilejeme sójovú
omáčku, premiešame a ešte
minútu-dve zmes zeleniny
a mäsa pražíme. Kto má rád
pikantné, môže si hotové
jedlo pokvapkať štipľavým
olejom s cesnakom a čili.
Rovnako možno na tento
recept použiť obľúbené kuracie mäso a pór vymeniť za
kápiu alebo zelenú fazuľku.
(francúzska
zemiakovo-pórová polievka)
Pre 2 osoby
Suroviny:
1 celý pór,
2 stredne veľké zemiaky,
1 polievková lyžica masla,
1-2 hrnčeky vody,
1 hrnček mlieka alebo
1/2 hrnčeka sladkej smotany alebo šľahačky,
Vichyssoise
štipka muškátového
orieška,
1/2 čajovej lyžičky soli,
štipka čierneho korenia
Postup: Umytý, na kolieska pokrájaný pór zľahka
opražíme na masle do sklovita. Pridáme nakrájané
zemiaky, vodu a mušká-
tový oriešok. Varíme 3O
minút, rozmixujeme tyčovým mixérom, pridáme
mlieko, soľ a korenie.
Túto vynikajúcu jarnú
francúzsku polievku majú
radi hádam všetci vrátane
malých detí, ktoré cibuľu
a cesnak veľmi neobľubujú.
6. strana
MAREC V ZÁHRADE
Doma v záhrade
Vedeli ste o tom, že marec bol prvým mesiacom
roka v rímskom kalendári? V roku 2013 pripadne
deň jarnej rovnodennosti na 20. 2. a magický
čas 12.02 h označuje chvíľu, keď sa zima zmení
na jar. Záhradkár ako človek dodnes spätý
s prírodou viac ako iní očakáva so zvedavosťou,
aké budú práve tieto dni
Čas výsevu
a otužovania
priesad
P
o februárovej inventúre semien už
starostlivý záhradník má prichystané
a skontrolované náradie
a hotový výsevný plán,
dôležitý všade, ale najmä
tam, kde štvorcových metrov nie je nazvyš a počíta
sa s každým kúskom pôdy.
Ak počasie nedovolí ešte
vysievať a vysádzať, určite
treba skontrolovať a pretriediť staré zásoby zeleniny. Naklíčené zemiaky sa
nemajú konzumovať, ale
na výsadbu sa hodia.
Tiež je vhodný čas na
odstránenie všetkých
zvyškov, ktoré sa nemusia
a často aj nedajú spáliť.
Staré lístie je dobrým
základom pre kompost. Je
zbytočné, aby komunálny
odpad obsahoval tretinu
až polovicu toho, čo by ste
v záhrade mohli využiť na
rady pre vá
s
trvalé porasty ako
maliniská a jahodoviská obohaťte
navezeným kompostom, suché vymrznuté prúty vyrežte,
suché jahodové
lístie energicky vyhrabte hrabľami, ak
omylom vytiahnete
ružicu aj s koreňmi,
zatlačte ju prstami
späť do riadku
opravte ohrádky
z vŕbového prútia
okolo ovocných stromov a doplňte ich
materiálom
obnovte príbytky
určené pre drobnú
faunu
ďalšie hnojenie.
Z hriadok definitívne
odstráňte posledný zvyšky
prezimovanej zeleniny:
kučeravý a ružičkový kel,
pór. Prirýchlite rebarboru.
Predpestovanie
Je vždy výhodné mať
niektoré rastliny predpestované a iné kúpiť ako
hotové priesady. Vo vnútri
ste vysiali chúlostivejšie
zeleniny ako cukety, hokaidó, paradajky, papriky,
uhorky, karfiol, brokolicu,
melóny. Dokúpiť neskôr
môžete šalát, zeler, kaleráb.
Často v tomto období je
ešte fóliovník bez krytu,
a nie každý vlastní skleník.
Možno však využiť vlastnoručne zhotovené parenisko. V teplejších dňoch
nezabúdajte vetrať proti
vzniku plesní. Vhodným
priestorom sú aj verand
dy a okná, miesta, kde je
d
dostatok svetla a teplota
118 – 22 °C.
Voľný výsev
Do voľného výsevu príde
mrkva, čierny koreň, petržlen, paštrnák, reďkovky
a špenát. Na mrkvovité,
kde na gram osiva pripadá množstvo semien, je
výhodné drobné semená
premiešať s vlhkým pieskom v pomere 1:1 a tým
čiastočne predklíčiť. Piesok
tiež aspoň približne odlíši
od okolitej zeminy riadok,
kým vzídu prvé značkovacie rastliny.
Cibuľu sadzačku vysaďte
až v poslednej dekáde,
aby neprechladla, bez
obáv však môžete vysadiť
šalotku a jarný cesnak.
Marcová pranostika
hovorí jasnou rečou:
Jedna marcová
brázda lepšia
desiatich aprílových.
Rýchlo klíčiace rastliny
(žeruchu, reďkovku, šalát)
použite ako značkovacie
rastliny, ktoré po vzídení
hlavných vytrháte alebo
skonzumujete. Z estetických dôvodov na okraj
niektorých hriadok možno
vysiať aksamietnice,
ktoré súčasne plnia funkciu
veľmi dokonalého odpudzovača hmyzu, alebo
napríklad nechtík či mätu.
Pre vhodnosť a nevhodnosť jednotlivých druhov
pozrite tabuľku vzájomne
sa ovplyvňujúcich rastlín
na strane 8.
Druhá polovica
mesiaca
Od polovice mesiaca
môžete vysádzať otužilé
sadby kalerábu, karfiolu,
hlávkového šalátu, kelu
a rané odrody kapusty.
Na konci mesiaca už je
možné vysádzať špargľu a
vysievať hrach a bôb. Tie
treba nechať napučať až
do štádia malých klíčkov.
Rovnako ako pri mrkve, aj
postupným výsevom hrachu si zabezpečíte dlhšie
obdobie zberu a môžete
porovnávať kvalitu a chuť
jednotlivých odrôd. Vyskúšajte v tomto roku niečo
nové, napríklad cukrový
hrášok, ktorý sa používa
v kuchyni bez lúpania
v celých strukoch. Naďalej
pokračujete vo výsadbe
kuchynskej cibule, šalotky
a cesnaku.
Pomôcky
Informácie na vrecúškach so semenami majú
informatívny charakter,
lebo nezohľadňujú viacero
dôležitých faktorov. Presne
však udávajú napríklad hĺbku výsevu a čas
výsadby do voľnej pôdy,
očakávaného zberu, nutnú
alebo optimálnu vzdialenosť jednotlivých rastlín
od seba alebo na hriadke.
Ako jednoduchú pomôcku
možno využiť paličku či
klinec s uviazaným špagátom, alebo dosku s presnou
mierou a naznačenými
vzdialenosťami v potrebnej
mierke na rovné záhony.
V prípade príliš mokrej
pôdy širšia doska dobre
poslúži aj ako cestička.
Na označenie riadkov
nepotrebujete viac ako
obrátené vrecúško napichnuté na konáriku z josty.
Často prekvapí tým, že sa
zakorení.
JANA ĎALOKOVÁ
LEHOTSKÁ
PRE ZDRAVIE
Doma v záhrade
nes už máme
možnosť objednať si rozmanitý sortiment
semien na naklíčenie,
označené ako bio klíčky,
pri ktorých si môžete
byť stopercentne istí, že
semená nie sú chemicky
ošetrené. Najobľúbenejšími sú žerucha, brokolica,
čakanka, cvikla, medzi tie
menej známe patria semená
reďkvi, rukoly, horčice, senovky gréckej. Ich chuťové
vlastnosti a účinky sú rozmanité, ale všetky sú veľmi
chutné. Ak sa nechcete
zahĺbiť do alchýmie neznámych vôní a chutí, vystačíte
si aj so zásobami zo špajze,
komory alebo kuchynskej
skrinky.
Bežne sa dajú naklíčiť
strukoviny: šošovica, hrach,
cícer, sója, mungo, ako aj
obilniny ako špalda, nahý
ovos a raž (klíčia však dlhšie), chutná je aj slnečnica.
V semene sa klíčením škrob
a obsiahnutý tuk premenia
na bielkoviny, enzýmy a
jednoduché cukry, vďaka
čomu sa enzýmy prebudia
k aktivite. Gastronomicky
sa radia k zelenine.
D
Ako si pripravíte
klíčky
Ten, kto sa klíčeniu bude
chcieť skutočne venovať celoročne, si naisto zaobstará
na to potrebné náradie, ale
na začiatok dobre poslúži aj
sklenený pohár na zaváraniny prikrytý gázou.
Okrem nádoby potrebujete
iba vodu, trochu svetla a
primerané teplo. Semená
najskôr očistite od prípadných prímesí a separujte
mechanicky poškodené,
ktoré by nevyklíčili. Dobre
ich prepláchnite vo vode,
prípadne nechajte hodinu
alebo viac namočené podľa
druhu a veľkosti 12 až 24
hodín. Vodu, v ktorej mohli
napučať, zlejte a na naklíčenie použite prevarenú, vychladnutú a odstátu vodu
izbovej teploty. Cez deň ich
najmenej trikrát, ale pokojne aj častejšie prepláchnite
vodou. Semienka potrebujú
dostatok vlahy, ale nesmú
začať kvasiť a hniť. Počas
dvoch až
7. strana
Poslovia
predjaria
Medvedí cesnak sa
pre hojnosť výskytu
v prírode pestuje
podomácky málo.
Nie je veľa druhov, ktoré dokážu prečkať na
zeleninovej hriadke zimu. Preto v tomto čase si
zabezpečte dostatok vitamínov klíčenín semien
rozličných rastlín. No aj v záhrade a v lese sú už
na scéne prvé úžitkové rastliny
piatich dní budete mať k
dispozícii úplne čerstvú
zeleninu, veľmi prospešnú
pre zdravie. Sú v nej potvrdené látky, ktoré zvyšujú
vitalitu, posilňujú imunitu
a predlžujú život.
Rebarboru možno
prirýchliť
Aj jediná rastlina rebarbory
dokáže spestriť záhon a
jedálny lístok menšej rodiny.
Cieľom
zberu
sú
listové
stonky. Pri
jej výsadbe
myslíme na to,
že v čase plnej vegetácie
rozlohou zaberie až jeden
štvorcový meter svojimi
rozložitými listami, vzdialene pripomínajúcimi lopúch.
Dá sa dopestovať aj zo
semena, rozdelením trsov
v jeseni, ale marec je tiež
vhodný na presadenie.
Najviac jej vyhovuje ľahká
zásaditá zemina s dostatkom živín a slnečné miesto,
no znesie aj polotieň. Do
vykopanej jamy, ak je tá
možnosť, pridajte starší,
dobre rozložený maštaľný hnoj. Pri presádzaní
a množení pamätajte, že
každá oddelená časť rastliny musí mať aspoň jeden
silný vegetačný vrchol.
Žiadnu nesaďte hlbšie,
ako bola pôvodná rastlina.
Vykopáva sa vo štvrtom až
šiestom roku. Po presadení
na stanovišti vydrží aj 10
rokov. Zbierajú sa hrubé listové stonky od jari do júla
vylamovaním celých listov
iba z jednej tretiny. Potom
rastlinu nechajte zosilnieť.
Listové stonky majú červenú alebo zelenú farbu. Najčastejšie sa z nich pripravuje džem, kompót alebo
koláč. Pre obsah kyseliny
šťaveľovej by si mali dávať
pozor na ňu osoby trpiace
ochorením obličiek, opatrní
musia byť aj chorí na žlčník.
V tom prípade je dobré
zmiešať ju s iným ovocím,
napríklad jablkami. Tí, čo
už majú zistené močové
rady pre vás
Aj keď rebarbora je
veľmi skorá, možno
ju ešte prirýchliť nejakým jednoduchým
spôsobom. Napríklad
nádobou obrátenou
hore dnom, čo jej
zabezpečí o trochu
lepšie teplotné podmienky, než panujú v okolí, a úplne
postačí na jej naštartovanie. Samozrejme,
v tom prípade budú
stonky bledšie.
kamene, by sa jej však mali
vyhnúť úplne.
Aj keď rebarbora je veľmi
skorá, možno ju ešte
prirýchliť nejakým jednoduchým spôsobom. Napríklad nádobou obrátenou
hore dnom, čo jej zabezpečí
o trochu lepšie teplotné
podmienky, než panujú
v okolí, a úplne postačí na
jej naštartovanie. Samozrejme, v tom prípade budú
stonky bledšie.
Medvedí cesnak
si nepomýlite
Kuchynské bylinky si
pestujete iba na obločnici, balkóne či lodžii? No
možno máte za mestom
obľúbený kúsok lesa, kde
s chodili na prechádzky
ste
zza snežienkami a čerstvým
vzduchom. Ak je to niekde
v
blízko potoka alebo typický
les okolo meandrov rieky,
asi vám po mesiaci od kvitnutia snežienok začne čosi
intenzívne a charakteristicky voňať. Všade naokolo
môžete uvidieť mladé lístky
cesnaku medvedieho.
Možno ho vnímať ako prvú
listovú zeleninu, koreninu
a liek zároveň. Listy sú
v mnohom podobné jedovatým listom konvalinky,
ale nerastú v jednom čase
a cesnaková vôňa je jednoznačná. Možno niekomu
bude zápach prekážať, no
účinky konzumácie listov
na organizmus sú neodškriepiteľné. Najznámejší
z nich je antibakteriálny
a dezinfekčný, či už prikladaním listov na rany,
potieraním a konzumáciou
liehovej tinktúry. V neposlednom rade teraz toľko
skloňovaný detoxikačný
efekt a celkové tonikum na
telo. Najlepšie chutí čerstvý
(použitie všade tam, kde by
ste inak dali čerstvý listový
špenát), ale dá sa lisovať
šťava, pripraviť extrakt.
Nikdy ho nesušte – jeho
liečivé účinky sa vytratia.
Pre hojnosť výskytu v prírode sa v záhradách pestuje
málo.
JANA ĎALOKOVÁ
LEHOTSKÁ
8. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Otázka vhodných
a nevhodných kombinácií
na hriadkach nie je zďaleka
uzavretou kapitolou.
Záhradníci dávno vypozorovali,
že sú takzvaní dobrí a menej
vhodní susedia. Rastliny na
seba viac-menej výrazne
reagujú a rozličnými spôsobmi
ovplyvňujú svoj vývoj, rast aj
dozrievanie
Je známe, že rastliny
nielenže odoberajú
z pôdy živiny, ale ich
tam aj odovzdávajú.
odovzdávajú, viažu pôdne
baktérie a vytvárajú vitálne
a dynamické pomerné
zloženie, ktoré sa nedá dosiahnuť umelou cestou.
Zapojte aj byliny
dopredu na to, že sa im
bude dariť lepšie v symbióze s mätou alebo bazalkou.
Tie nás potom prekvapia
vegetačným rozmachom
v rozsahu, o ktorom pri
pestovaní bylín v nádobách
nemôže byť ani reči.
Sofistikovanejší vhľad do
tejto témy ponúka prehľadná tabuľka vhodných
a nevhodných kombinácií.
Nie sú tu, samozrejme,
zahrnuté všetky druhy
záhradných rastlín, ale
o prevažnej väčšine bežných plodín a ich vzájomnej znášanlivosti sa z nej
dozviete to podstatné.
Tabuľku si môžete vystrihnúť a zalaminovať v najbližšej kopírovacej službe
za pár centov, čím predĺžite
jej životnosť aj do ďalších
sezón.
JÁN LITVÁK
Zemiaky
Zeler
Reď k ovky
Uhorky
Ťahavá fazuľa
Špenát
Reďkovka
Preto keď budete vysádzať
priesady rajčín, myslite už
Rajčiny
Pór
Petržlen
Paštrnák
Mrkva
Mäta
Kukurica
nými spôsobmi – lákajú
opeľovače, privádzajú
a zadržiavajú pri ich koreňoch vlahu, ale obohacujú
priamo aj pôdu a zlepšujú
jej kvalitu.
Je známe, že rastliny
nielenže odoberajú z pôdy
živiny, ale ich tam aj
Kríčková fazuľa
Kôpor
Kaleráb
Hrach
Hlúboviny
Napokon nie je nezaujímavý ani aspekt pôdnej
únavy, ktorej možno veľmi
účinne predchádzať práve
striedaním a kombinovaním plodín. Veľmi úzko
s tým súvisí ešte jeden
moment: za zváženie stojí
aj výsev liečiviek priamo
na stanovištia určené
prednostne pre zeleninu
s veľkou spotrebou živín,
ako sú napríklad rajčiny,
zemiaky alebo kukurica.
Bylinky im osožia rozlič-
Hlávkový šalát
Cibuľa
Cesnak
na hriadkach
Ako predísť
pôdnej únave
Červená repa
N
Vhodní susedia
príde na trvalý záhon po
šalátoch alebo rastlinách
s krátkym časom vegetácie.
Cukina
iektoré kombinácie sú natoľko
vžité, že nás už
ani nenapadne
nad nimi hlbšie premýšľať. Jarná mrkva sa vždy
siala spolu s reďkovkou.
Reďkovka sa povyberala
skôr a vyjednotená mrkva
potom získala viac miesta
na ďalší rast. Mrkva sa takisto znesie s kôprom alebo
s jarnou cibuľkou, ktoré
skončia na tanieri ako prvé.
Pritom sa vynára otázka,
čo s voľným miestom po
skorých druhoch, ktoré
povyberáme zo zeme, skôr
než nadídu letné mesiace.
Práve tu je dôležité plánovať vopred, ktorá plodina
Doma v záhrade
Cesnak
Cibuľa
Cukina
Červená repa
Hlávkový šalát
Hlúboviny
Hrach
Kaleráb
Kôpor
Kríčková fazuľa
Kukurica
Mäta
Mrkva
Paštrnák
Petržlen
Pór
Rajčiny
Reďkovka
Špenát
Ťahavá fazuľa
Uhorky
Zeler
Zemiaky
úto skorú jarnú
zeleninu a predplodinu poznali už starí
Egypťania, ktorí ju dostávali od faraóna za stavbu
pyramídy. Jej lahodnú
chuť v 16. storočí spoznali
aj Európania a doteraz si
drží výbornú pozíciu medzi
zeleninou.
Semená klíčia už pri teplote
2 - 3°C, ideálna teplota je
však 10° C. Výhodou včasného výsevu je skorý zber.
Plody vydržia aj krátkodobé
nízke teploty. Vyžadujú
dostatok vlahy a výživnú,
dobre priepustnú pôdu.
Ideálne sú pôdy ľahké,
hlinitopiesočnaté, stredne
ťažké na slnečnom alebo
Pestovanie
mierne zatienenom stanoReďkovka je rýchlorastúca
višti. V ťažkých a vlhkých
zelenina s krátkym vegepôdach sú buľvy ostrejšie,
tačným obdobím. Svojou
pálivejšia a praskajú. Buľvy
chuťou a použitím si určite
praskajú aj pri nepravidelnej
nájde miesto na každej jarzálievke. Ak je reďkovka
nej zeleninovej hriadke.
dlhodobo bez vody, plody
Základom úspešného pesto- drevnatejú a sú nekonzuvania je plytký a riedky vý- movateľné.
sev, aby sa reďkovky mohli Zbierajú sa po 6 – 8 týžpriaznivo vyvíjať a narásť
dňoch po výseve. Výsev
do vhodnej veľkosti. Vysie- môžete zopakovať po zbere
vajú sa do pareniska alebo
alebo každé 3 týždne aby
skleníka vo februári aj do
ste úrodu zbierali postupne.
voľnej pôdy v marci a v ap- Posledný výsev uskutočnite
ríli. Semená pri farebných
v máji. Na jeseň, keď sa
kultivaroch a zmesiach sú
teploty znížia, je vhodné
väčšinou odlíšené aj farebne. opakovať výsev v septembri
Pri hustom výseve myslite
spolu so špenátom.
na včasné jednotenie.
(fr)
T
Reďkovka sa znesie na hriadkach azda s každým – okrem uhoriek. Uhorky pestujte radšej s nechtíkom, kôprom
alebo napríklad s opomínaným feniklom.
- vhodné kombinácie,
- nevhodné kombinácie
na zahryznutie
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Aromatické
byliny sa
často pestujú
v zeleninovej
časti záhrady
alebo
na okrasnom
záhone. Môžete
ich pestovať
aj v bylinkovej
špirále. Tú si
jednoducho
môžete
vybudovať na
slnečnom mieste
v blízkosti
sedenia alebo
terasy
Pestovanie
bylín v nádobách
T
Terasa
alebo balkón nemusí byť
vždy len miestom okrasných rastlín
v
a bohatých previsov muškátov. Na
tterase je dostatok miesta na sedenie
a zároveň na umiestnenie byliniek
v hrantoch a nádobách, ktoré počas
v
lleta osviežia a pri grilovaní dodajú
jjedlu vynikajúcu chuť
Zriaďte si pri dome
bylinkovú špirálu
Š
pirála je hodnotný
malý doplnkový
útvar vhodný do
akejkoľvek záhrady – vidieckej, romantickej
i modernej. Jednoducho zapadne do celkovej kompozície s použitím prírodným
materiálov, ako sú kamene,
tehly alebo škridly. Je to
v podstate záhon stočený
do špirály, ktorý sa postupne smerom nahor zužuje.
Ako začať
Vyberte si vhodné miesto
s dostatočným priestorom. Stanovište je vhodné
slnečné alebo s riedkym
polotieňom. Ideálna špirála
má priemer dva metre
a výšku 1,5 metra. Pokiaľ
však nemáte dostatočne
veľkú plochu alebo chcete
pestovať len malé množstvo byliniek, môžete
vytvoriť malú špirálu alebo
zvoliť pestovanie byliniek
na štvorcových záhonoch, ktoré tiež vytvoríte
pomocou starých tehál.
Tieto záhony budú pôsobiť
vyvýšene a precízne. Základné kamene alebo tehly
sa ukladajú do pieskového
lôžka, nasucho do vykopanej ryhy a presypávajú sa
zeminou, jemným štrkom.
Špirála sa ďalej stáča do
pravej strany. Dbajte na
to, že vytvorená špirála
musí byť stabilná, pevná,
aby sa kamene alebo tehly
postupne neuvoľňovali
a nepadali. Stred špirály
je najdôležitejším bodom,
ktorý je zároveň najvyšší
a oporný. Keď už kostra
špirály stojí, zhutnite cestičku medzi kameňmi a na jej
dno nasypte drenážnu vrstvu v podobe štrku. Bude
výborne odvádzať prebytočnú vodu, ktorú bylinky
nepotrebujú, lebo väčšina
má rada suchšie prostredie.
Na drenážnu vrstvu nasypte vhodnú pôdu. Vyhnite
sa rašeline a univerzálnym
prehnojeným substrátom.
9. strana
Zmiešajte svoju záhradnú
zeminu alebo priepustný
substrát s podielom piesku
a môžete začať vysádzať
bylinky.
Druhy vhodné
do špirály
Do spodnej časti vysádzajte
druhy, ktoré sú rozpínavé,
vyššie a pôsobia mohutne.
Do vyššej časti umiestnite
bylinky menšie, s menšími
trsmi a tie, ktoré obľubujú
priame slnko. Výsadbu
nezapĺňajte množstvom
rovnakých druhov. Rastliny rýchlo rastú a v krátkom
čase vytvoria dostatok
hmoty, ktorú musíte stihnúť spracovať. Vyberajte
také, ktoré reálne alebo radi
používate v kuchyni na
prípravu jedál.
Vhodné je použiť cesnak,
kôpor, zeler, lahôdkovú
cibuľku, pažítku, mätu a jej
rôzne druhy, medovku,
saturejku, majorán, palinu,
šalviu, fenikel, koriander,
materinu dúšku, tymian,
yzop a rozmarín. V mierne
zatienenej časti, ktorá vzniká v stočení špirály, sa dobre darí petržlenu, pažítke
alebo harmančeku. Druhov
na pestovanie v bylinkovej
špirále je veľa. Je len na
vás, ktoré uprednostňujete
a chcete pestovať.
Výhodou špirály je jej poloha. Bylinky majú dostatok
slnka a keď vytvoria objem
a zapoja sa do súvislej
a peknej plochy, nedajú
šancu burinám. Odpadáva
okopávanie a odstraňovanie
burín. Nevyhnete sa však
miernemu zalievaniu a strihaniu voňavých výhonkov.
Strihaním bylinky podporujete v raste a udržujete
ich v kompaktnom tvare.
Hnojivá a iné chemické
prostriedky nepoužívajte.
Bylinky rastú aj na chudobných a suchých pôdach
a len minimálne ich napádajú choroby a škodcovia.
ADRIÁNA FRANCOVÁ
Levanduľa úzkolistá –
bohato kvitnúca trvalka
s nádherne voňavými
kvetmi fialovej farby. Poznáme však aj svetlomodré,
biele a ružové kultivary.
Kvety sa pridávajú k dusenému mäsu, na aromatickú príchuť do marmelád
a džemov. Suché kvety sú
vhodné do kúpeľa alebo
voňavých vrecúšok.
Medovka
– kompaktne
rastúca
bylinka
s voňavými listami, ktoré
sa používajú najmä v čerstvom stave. Vhodné na
prípravu rýb, ovocných
šalátov, čajov. Výborná
do bylinkových omáčok,
k syru alebo na ozdobu
jedál a koláčov. Sušením
a varením stráca arómu.
Môže sa aj mraziť.
Tymian – nízka trvalka
s drobnými lístkami.
Intenzívne vonia. Vhodná
na sušenie i použitie v čerstvom stave. Najčastejšie
sa používa na dochutenie
rýb, mäsa, na prípravu
bylinkových olejov a omáčok.
Šalvia – vyššia trvalka
s podlhovastými aromatickými
listami.
Vhodná na prípravu čaju
v zimnom a chrípkovom
období. Listy sa dajú
využiť aj kuchyni na
prípravu hydiny a plniek
do nej.
Rozmarín –
drobnolistá
trvalá
bylinka,
ktorú na
zimu musíte prezimovať
v byte. Jeho drobné listy
dodajú vynikajúcu arómu
jahňaciemu a bravčovému
mäsu. Používa sa na výrobu bylinkového masla,
do cestovinových šalátov
a bylinkových olejov. Výborne sa ním aj dekoruje.
Bazalka –
má veľa
kultivarov
a nezameniteľnú vôňu.
Sú drobnolisté a odlišné aj
farebne. Bez nej si nevieme
predstaviť prípravu
talianskych jedál, cestovín a špagiet. Do jedál sa
však pridáva tesne pred
ukončením varenia, aby si
zachovala svoju chuť.
Mäta – v poslednom
období zaznamenáva najväčšiu
popularitu vďaka novým
kultivarom a vôni. Okrem
čaju z nej môžete pripraviť
sirupy. Dobre sa kombinuje s inými bylinkami. Je
výborná na nové zemiaky
a vynikne v ovocnom šaláte. Postačí pár lístkov.
(fr)
10. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Začína sa
jarná výsadba
ovocných
stromov
S blížiacimi sa jarnými mesiacmi sa pomaly,
ale isto začína prebúdzať vegetácia, čo je
pre každého ovocinára neklamným znakom
blížiacej sa novej ovocinárskej sezóny.
Popri všetkých ostatných prácach je
toto obdobie mimoriadne vhodné na
dosádzanie ovocných stromov a krov
ýsadbový
materiál by mal
pochádzať iba z
overených ovocných škôlok či záhradných
centier. Len tie vám dokážu
garantovať stopercentný
zdravotný stav, ktorý je
základným predpokladom
vitálneho rastu stromov.
Od prvého okamihu treba
myslieť na skutočnosť, že
výpestok je živý organizmus. Každá manipulácia s
ním mu navodzuje stres a
preto s ním treba narábať
čo najšetrnejšie. Pri prevoze
treba chrániť najmä korene,
ktoré by nemali preschnúť.
V
Po príchode domov ich
treba jemne zastrihnúť a
následne výpestky vložiť
na pár hodín do nádoby s
vodou.
Príprava jám
Medzitým môžeme pristúpiť k výkopu jám. Jama, do
ktorej výpestok sadíme, by
mala byť o niečo väčšia ako
koreňový systém rastlín.
Do jej stredu zatlčieme
pevný oporný kolík, ktorý
bude slúžiť na fixáciu
výpestku v prvých rokoch
života. V žiadnom prípade
neodporúčam aplikáciu
priemyselných hnojív
alebo čerstvého maštaľného
hnoja priamo do jamy. V
opačnom prípade by mohlo
dôjsť k popáleniu koreňov,
horšiemu ujatiu a prípadne až k úhynu rastlín. Na
prilepšenie môžeme do
vykopanej zeminy, ktorou
budeme korene následne
zasýpať, pridať trochu
dobre vyzretého kompostu
alebo ekologického hnojiva
na báze rohoviny.
Pri prevoze treba
chrániť najmä
korene, ktoré by
nemali preschnúť.
Po príchode
domov ich treba
jemne zastrihnúť a
následne výpestky
vložiť na pár hodín
do nádoby s vodou.
Úprava koreňov
a správna hĺbka
Pred samotnou výsadbou
opätovne skontrolujeme
koreňový systém. Odstránime všetky poškodené či
napadnuté korene a opätovne obnovíme rezné rany na
hrubších koreňoch. Hĺbka
výsadby je priamo závislá
od použitého podpníka. V
prípade semenných podpníkov platí jednoduchá
zásada, že koreňový
kŕčok by mal byť na
úrovni pôdy. Keďže
si pôda po výsadbe
ešte usadne, prisypeme takéto výpestky
do výšky piatich
centimetrov nad
koreňovým kŕčkom.
V prípade vegetatívnych
podpníkov platí zásada,
že čím hlbšie pod miestom
štepenia výpestky vysadíme, tým slabší bude vplyv
podpníka na naštepenú
odrodu. Optimálna hĺbka
výsadby by preto v tomto
prípade mala byť taká,
aby miesto štepenia ostalo
15 - 20 centimetrov nad
úrovňou pôdy.
Ovocné kry sadíme do
pôdy o päť až desať centimetrov hlbšie, ako rástli
v ovocnej škôlke. Počas
opatrného prisýpania hliny
ku koreňom občas zatrasieme výpestkom, aby sa
hlina dostala medzi všetky
korene. Po výsadbe povrch
pôdy opatrne utlačíme
nohou a výpestky osmičkovým uzlom upevníme k
opornému kolíku. Následne
vykonáme na výpestkoch
povýsadbový rez a stromčeky dôkladne zalejeme. So
závlahou treba pokračovať
až do úplného ujatia stromčekov. MARIÁN KOMŽÍK
Postupnosť
dozrievania čerešní
Č
erešne patria medzi
najobľúbenejšie
ovocné druhy. Či
už sú to srdcovky, alebo
chrupky, dlhé roky majú
svoje stabilné miesto na
našich stoloch. Z hľadiska
termínu dozrievania sa
rozdeľujú do čerešňových
týždňov. Aby ste si vedeli
vybrať vhodné odrody s
postupným dozrievaním,
prinášame vám krátky prehľad obdobia dozrievania
jednotlivých odrôd.
Pri výsadbe čerešní treba
hneď na začiatku myslieť
na fakt, že väčšina odrôd
je cudzoopelivá, preto je
1. čerešňový týždeň
Rivan, Rýchlica
2. čerešňový týždeň
Burlat, Karešova,
Kaštánka
3. čerešňový týždeň
Jacinta, Marta
4. čerešňový týždeň
Granát, Sylvana,
Vanda, Horka, Vega
potrebné
b é sii zabezpečiť
b
čiť
aj vhodného opeľovača.
Kompatibilné sú zväčša odrody kvitnúce v rovnakom
období, nie je to však vo
všetkých prípadoch tak.
Pokiaľ máte na záhra-
5. čerešňový týždeň
Napoleonova, Sam,
Sandra, Těchlovan,
Van
6. čerešňový týždeň
Halka, Hedelfingenská, Kordia, Summit
7. čerešňový týždeň
Lapins, Regina, Karina
de
d miesto
i
iba
ib pre jednu
j d
čerešňu, možno odporučiť
tri základné možnosti. Buď
si do niektorého konára
zavrúbľujete vhodného
opeľovača, alebo presvedčíte suseda, aby si opeľo-
vača vysadil on, alebo si
vyberiete z úzkeho výberu
samoopelivých odrôd. Medzi tie patria napríklad odrody Lapins, Summit alebo
Stella. Dôležitý je v prípade
čerešní aj výber vhodného podpníka. Klasické
veľké čerešne sa pestujú
na podpníkoch vtáčnica
a mahalebka, do menších
záhrad možno odporučiť
výpestky na podpníku Colt.
Pre nízke intenzívne tvary
je určený podpník Gisela
5, tu však už treba počítať
aj s potrebou doplnkovej
závlahy.
MARIÁN KOMŽÍK
Staré
odrody
11. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
2. diel
„Nové skúšajme, ale staré si nedajme!“
Takto nejako by sme mohli charakterizovať nasledovný seriál. Postupne vám predstavujeme staré odrody
jabloní, ktoré stále patria do našich záhrad a sadov.
Batul
Je to málo náročná zimná odroda pôvodom zo Sedmohradska. Veľmi dobre reaguje na vhodné polohy
lepšou úrodnosťou a kvalitou plodov. Rodivosť je
stredná až vyššia, pravidelná. Plod je stredne veľký,
priemernej váhy 110 gramov. Šupka je hladká, lesklá,
z jednej až troch štvrtín pokrytá malebným červeným
líčkom. Veľmi dobre sa vyfarbuje najmä v dobrých slnečných polohách. Dužina je jemná, pevná a šťavnatá,
bielej farby. Chuť je sladká, bez výraznej korenitosti.
Plody nevädnú. Odroda je pomerne odolná voči mrazom a chorobám.
Mnoho záhradkárov
sa neuspokojí s
ponukou ovocných
výpestkov, ktoré
sú bežne dostupné
v záhradných
centrách a
každoročne si
zadováži vlastné.
Veľmi často ich k
tejto aktivite vedie
snaha o zachovanie
vymierajúcej starej
odrody
Pripravte si
Baumannova reneta
Odrodu vyšľachtil pán van Mons z Belgicka v roku
1800. Odroda je zimná, vysoko úrodná, so zvyšujúcimi
sa úrodami, má však sklony k striedavej rodivosti.
Vyžaduje dobré polohy, vhodná je tiež do vyšších
chránených polôh. Je cudzoopelivá, dobre ju opeľujú
odrody Ananásová, Boikovo, Borovinka, Croncelské,
Gdanský hranáč, Krasokvet žltý, Landsberská, Oldenburgovo, Ontario, Parména zlatá, Priesvitné letné,
Ušľachtilé žlté. Sama je výborným opeľovačom. Plody
sú veľké, s priemernou váhou 160 gramov. Základná
žltá farba šupky je z jednej až troch štvrtín prekrytá
živou panašovanou červeňou. Charakteristickým znakom odrody sú aj hnedé bodky, ktoré sa vyskytujú po
celom povrchu plodu. Dužina je pevná, chrumkavá,
príjemne navinutá, bez výraznej arómy, na vzduchu
takmer nehnedne. Plody nevädnú, sú dobre predajné.
Odroda je náchylná na vlnačku krvavú a vo vlhkých
podmienkach je náchylnejšia na chrastavitosť.
(mk)
vlastné
vrúble
I
ným motívom môže
byť, že si potrebujú
zaštepiť do konára
vhodného opeľovača.
Táto činnosť bude aktuálna
až na začiatku prúdenia
miazgy, vrúble si však
treba pripraviť už dnes.
Skoršia príprava vrúbľov
je dôležitá najmä preto,
lebo čas prúdenia miazgy
korešponduje s obdobím
pučania ovocných drevín.
Na správne vrúbľovanie a
následné ujatie treba mať
nenapučané vrúble, čo je
dôvodom, že si ich pripravujeme v predstihu počas
zimných mesiacov.
Pre vrúbľovanie sa snažíme vybrať čo najoptimálnejšie. Mali by pochádzať
zo strednej časti koruny,
konkrétne z konárov
orientovaných na juh.
Tieto výhony musia byť
jednoročné, silné vitálne a
zdravé, optimálne s tupým
uhlom odklonu.
Pokiaľ plánujeme odoberanie vrúbľov dostatočne
včas, môžeme si ich v
danej časti koruny rok
vopred predpripraviť a to
konkrétne hlbším rezom
menšie, užšie a viac pritisnuté k výhonom.
Ako ich uskladniť
Odobraté vrúble si
treba bezodkladne
označiť etiketou.
na čapík. Po takomto reze
možno očakávať reakciu
stromu vo forme tvorby
mladých pevných výhonov. Je žiaduce, aby sa na
odoberaných vrúbľoch
nachádzali len vegetatívne
púčiky, kvetné puky sú
na tento účel nevhodné.
Zásadný rozdiel medzi rastovými a kvetnými pukmi
je v ich tvare, veľkosti a
odklone. Kvetné puky sú
vo všeobecnosti veľké a
viac odklonené od výhonu,
zatiaľ čo rastové puky sú
Odobraté vrúble si treba
bezodkladne označiť
etiketou. Nespoliehajte sa
na pamäť. Do jari na 90 %
zabudnete, ktorý výhon
bol z ktorej odrody. Takto
pripravené vrúble treba až
do obdobia vrúbľovania
uskladniť na mieste, kde
nedôjde k ich predčasnému
napučaniu a tým v podstate k ich znehodnoteniu.
Optimálne na uskladnenie
sú priestory, v ktorých sa
udržuje konštantná teplota okolo nuly a súčasne
vysoká vzdušná vlhkosť.
Vysoká vlhkosť je zárukou, že vrúble nevyschnú
ani nestratia svoju vitalitu.
Tieto optimálne podmienky spĺňajú napríklad
chladničky, kde sa vrúble
zabalené vo vlhkej handrič-
ip
e
nášantie sa snažíjmšie.
v
lne
rúbľo
timá
Pre v čo najop zať zo
d
ať
chá
,
vybr
by po ti koruny
Mali
s
a
v
č
nej
náro
stred tne z ko juh.
é
r
a
k
n
ko
ých n
ovan
t
n
e
i
or
ke najčastejšie v domácich
podmienkach uchovávajú.
Použiť možno tiež mikroténové vrecko, treba
však zabezpečiť, aby bolo
dôkladne uzavreté. Takto
uchované vrúble treba
raz začas skontrolovať.
Nevhodné uskladnenie
je totiž často príčinou ich
zaplesnenia.
Na záver možno poradiť
ešte jeden spôsob uskladňovania vrúbľov, ktorý
pochádza z dôb našich
starých otcov, keď chladničky neexistovali. Tí
uskladňovali vrúble hlboko v kamenných studniach
zavesené na špagáte. Pár
metrov nad hladinou vody
majú vrúble zaručenú
konštantnú nízku teplotu
a súčasne vysokú vzdušnú
vlhkosť, vďaka čomu bez
problémov prežijú až dovtedy, kým ich použijeme.
MARIÁN KOMŽÍK
12. strana
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Ako vytvoriť záhradu
krok za krokom
e
ätajt
m
a
p
za
si v pre
vybudovať
ať
vsakovaciu jamu.
u.
Pozrite
e sa,
čo už máte
Nie všetci zakladajú záhradu na holej lúke. Čo ak
ste zdedili pozemok plný
starých stromov, na dvore
máte studňu, od suseda
nevzhľadný múr? Čo so
strmým brehom? Sú to
všetko výzvy hodné dobrých nápadov. Ktoré cibuľoviny máte v pôde, zistíte
až na jar, keď zakvitnú.
Studňa na pozemku
výrazne ušetrí náklady na
vodu, ak sa rozhodnete pre
závlahový systém. Ošarpané múry nechajte obrásť
popínavými rastlinami,
môžete si k nim naukladať
drevo na zimné kúrenie.
Malý briežok môžete
umne premeniť na skalku
a veľký svah na terasovité záhrady. Nebojte sa
výziev. So všetkým sa dá
pracovať.
Záhradu si tvoríte pre seba
na celý život. Rokmi sa môže
meniť a vyvíjať podľa vašich
potrieb. Bude odrážať váš
životný štýl a vkus. Mala
by byť predovšetkým oázou
pokoja – dôležitým miestom
na regeneráciu
rúfate si projektovať záhradu
sami? Obklopte sa
kvalitnou literatúrou, inšpirujte sa na webe.
Spíšte si po bodoch kroky,
podľa ktorých si môžete
vytvárať vlastný raj krok
za krokom. Či už bude
vaša záhradu v anglickom,
francúzskom či japonskom
štýle, či bude mať vaša
záhrada dobré feng-šuej,
alebo permakultúrny ráz,
dôležité je, aby ste sa v nej
cítili ako doma.
T
Je to váš pozemok
Už samotná dispozícia pozemku vám veľa napovie
o možnostiach dizajnu. Aj
úzky pás vedľa domu sa
dá pretvoriť na záhradu
mnohých možností. Máte
za domom strmý svah?
Kamenné terasy dokážu i
tento hendikep premeniť
na výhodu, napríklad tým,
že si vytvoríte terasu pre
každého člena rodiny –
pre ocka na grilovačku s
priateľmi, pre mamku na
letné slnenie či pre deti s
preliezačkami. Pri takejto
dispozícii však počítajte
s tým, že terénne úpravy
a budovanie terás zhltne
najväčšiu časť financií investovaných do záhrady.
Nebojte sa premieňať
ploché strechy svojich domov a garáží na kvitnúce
záhrady. Je to často Bohom
zabudnutý priestor, ktorý
vám skrášli výhľad z vašich okien. Pritom sa
však obráťte na profesionálov.
re
áblo
nie k výkopy p
Vede
o
b
ý
hov
e ale
aautomazávla na
tleni
osve matický
ať
m
ttický záé
o
t
r
b
u
a
do
ím
m je
ložen
vlahový
v
systé pred po
ti
.
systém je
sys
pamä trávnika
dob mať
dobré
.
Ryhy, jamy,
základy
Mať v záhrade už
hotový strom je
veľkou výhrou. Kúpa
robustnej dreviny nie
je lacná záležitosť.
Pôda, pôda
a zase pôda
Veľa nových obytných
štvrtí dnes vyrastá na
nekvalitných pôdach či
bývalých viniciach. Preto
kvalitná ornica nie je pre
každý pozemok samozrejmosťou. Ak však chcete
mať zdravé rastliny a
svieži zelený trávnik, s
návažkami kvalitného
substrátu treba počítať. V
takom prípade navážky
zeminy pohltia značnú časť
vašich financií určených na
budovanie záhrady.
Pre stromy a kry pripravte
veľké jamy, ktoré obohatíte o organický kompost,
a trávniku doprajte 5 – 10
cm kvalitnej zeminy. Pri
ílovitých pôdach nesmiete zabudnúť na drenáže,
inak sa poctivo zalievané
záhony a trávniky zmenia
na kráľovstvo žiab (alebo
na rybníčky).
Drenážnu či dažďovú
vodu však nevypúšťajte
do kanalizácie. Odvádzajte
ju do odvodňovacích kanálov vpustmi. Ak také v
blízkosti pozemku nemáte,
mali by ste si na pozemku
Jednou z prvých vecí,
ktoré by ste pri tvorbe
záhrady mali uskutočniť, je
vybudovanie chodníčkov,
ciest a spevnených plôch.
Tieto komunikácie by mali
dizajnovo vychádzať z
architektúry a tvaroslovia
domu. Mestské domy a
vily majú rady moderné
dlažbové materiály, betón,
tvrdé tropické drevo,
štvorhranné kamenné platne, kým vidieckym sídlam
svedčí tehla, štrkodrvina,
lomový kameň či železničné podvaly.
Chodníčky nemusia nutne
rozdeľovať trávniky skrznaskrz. Kamenné šľapáky vytvoria pohodlnú
a decentnú cestičku bez narušenia celistvosti trávnatej
plochy. Pri zapustení do
terénu nebudú ani prekážkou pri kosení.
Voda a svetlo
Vedenie káblov pre osvetlenie alebo výkopy pre
na pam
pamäti pred
vysadením rastlín
a položením trávnika.
Projekt je v tomto prípade
prínosom. Je dobré presne
vedieť, kde v budúcnosti
bude čo posadené, čo si
chcete nasvietiť a čo chcete
polievať. Automatický
závlahový systém dnes
už nie je žiadny luxus.
Efektívne dodá rastlinkám
potrebné množstvo vody
bez zbytočného plytvania a
vám ušetrí veľa času.
Šíkom tují vstup
zakázaný!
Záhrada bez rastlín? Ak
netúžite práve po zenovej
záhrade, výber rastlinného
materiálu bude esenciálnou zložkou celého projektu. Kritérií na výber rastlín
je mnoho a ak oslovíte
krajinného (záhradného)
architekta, bude vám klásť
tieto otázky: akú zem
máte v záhrade? Ako máte
orientovaný pozemok?
Kedy chcete záhradu najviac využívať? Máte deti?
Túžite si pestovať vlastné
ovocie či zeleninu?
Slnečný pozemok núka
skutočne široký sortiment
použiteľných rastlín. No
jestvuje aj množstvo krásnych tieňomilných rastlín.
Ak bude trávnik srdcom
vašej záhrady, budete
zvažovať medzi kobercom
a výsevom. Prvý je o niečo
drahší, ale s okamžitým
využitím a efektom, kým
na ten druhý, lacnejší si
chvíľu počkáte a budete mu musieť venovať i
viac starostlivosti pri jeho
vzchádzaní.
Súčasné záhradné centrá
sú zásobené rastlinami z
celej Európy a v našich
podmienkach je možné
pestovať mnoho atraktívnych, mediteránnych a
subtropických rastlín.
KATARÍNA TOMANOVÁ
PORUBČINOVÁ
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
j keď silné slnečné lúče zmenia
farbu každého
kúska dreva na
sivú a postupne vytvárajú
členitý reliéf na jeho povrchu, jediným skutočným
nepriateľom dreva je voda.
Ak jeho vlhkosť stúpne
nad hranicu 20 percent,
stane sa životným priestorom pre plesne, huby
a hmyz, ktoré v ňom
hľadajú útočisko. Dodržte
niekoľko pravidiel a zbavíte sa všetkých starostí.
A
Prerušte jeho
kontakt so zemou
Pôda je nevyčerpateľným
zdrojom vlhkosti, nech
pôsobí akokoľvek sucho.
Aby vlhkosť neprenikala
do drevených konštrukcií,
dôkladne ich treba oddeliť
od zeme, betónu, pieskovca či iných materiálov,
ktoré sa zeme dotýkajú.
Našťastie drevené stavby
sú ľahké a s ich pridvihnutím si poradí hoci aj
zdvihák z kufra automobilu. Vytvorte bariéru
z asfaltovej lepenky,
hydroizolačných fólií či
hliníkového plechu, ktoré
odolajú vode po stáročia.
Len čo drevo oddelíte od
pokladu, v priebehu mesiacov preschne do hĺbky.
Pri zakladaní nových drobných drevených stavieb sú
praktickým pomocníkom
zemné skrutky. Sú oceľovými nohami, na ktoré
možno upevniť akýkoľvek
drevený hranol.
Zaistite
dreveným stavbám
dlhovekosť
Drevený kurín, holubník, záhradný altánok,
dreváreň či pergola. Všetky majú čosi spoločné.
Vyžadujú starostlivosť, aby v priebehu
desaťročí vynikla ich staroba skôr, ako ich
pohltia huby a škodcovia. Ak ich ochránite
pred skazou, vydržia hoci aj
sto rokov.
Drevo je ako špongia,
ktorá sa snaží každú
kvapôčku vody
uchovať na horšie
časy. Od nepamäti
sa hospodári
snažili znížiť jeho
nasiakavosť.
navyše aj živice. Tie dokážu na povrchu vytvoriť
nepreniknuteľnú vrstvu.
Ktorú z nich si vybrať?
Objavte univerzálnosť
ľanového oleja, napúšťacej
fermeže či včelieho vosku
rozpusteného v terpentíne alebo lakovníckom
benzíne. Namiešajte si
svoju prvú zmes a nechajte vyniknúť prirodzenej
kráse dreva. Ak však dáte
na istotu, vyberte si čosi
z ponuky výrobcov.
Ohrozené drevo
ochráni chémia
Odveďte zrážky
čo najrýchlejšie
Prečo drevené šindle nezačnú hniť ani v tej najdaždivejšej jeseni, avšak klát
a čo skleník?
Moderné skleníky sú
bezúdržbové. Výrobcovia osádzajú polykarbonátové a sklené tabule do montovaných
oceľových konštrukcií,
ktoré sú na desaťročia
chránené pred koróziou. Všade samá guma
a plast, ktoré príroda
neohrozí.
Ak však máte starý
poctivý skleník, ktorý
ste si svojpomocne postavili pred desaťročiami z oceľových profilov,
do ktorých ste osadili
sklené tabule a utesnili ich sklenárskym
tmelom, bez údržby sa
13. strana
nezaobíde. Na začiatku
každej pestovateľskej
sezóny skontrolujte
celistvosť ochranných
náterov kovových častí
a oživte sklenársky
tmel štetcom namočeným v ľanovej fermeži
alebo nafte.
Vďaka kvalitnej chémii
nie je nutné odstraňovať tenké vrstvičky
korózie. Ak špachtľou
odstránite odlúpnutú
farbu a kovový povrch
očistíte oceľovou kefou,
špeciálnou farbou
s prímesami pre blokovanie korózie bez
námahy dosiahnete
obnovu, ktorá vydrží
niekoľko rokov.
aby z nej zrážková voda
odchádzala rovnako
rýchlo, ako prichádza.
Vrchy plotových latiek
treba zrezať zošikma,
vodorovné plochy
na rúbanie dreva obrastie
hubami pri každej príležitosti? Aj keď sú oboje zo
smrekového dreva, predsa
len sa v čomsi líšia. Kým
zo šindľov odtečie voda
okamžite preč, v priehlbine
kláta zostáva uväznená
a vsakuje do jeho útrob.
Každú drevenú konštrukciu treba navrhnúť tak,
drevených trámov
treba prekryť šikmou
strieškou z dosák a utesniť
treba všetky škáry, cez
ktoré by voda mohla zatekať do spojov drevených
dielov. Nie je nutné, aby
každá drevená stavba bola
pod strieškou z plechu,
pálenej hliny či betónových
tvárnic.
Napustite ho
Drevo je ako špongia, ktorá
sa snaží každú kvapôčku
vody uchovať na horšie
časy. Od nepamäti sa starí
gazdovia snažili znížiť
jeho nasiakavosť. Ak ste si
spomenuli na
štedrú ponuku plotových
lazúr v predajni s farbami,
pravdepodobne tušíte,
o čom je reč. Drevu svedčia
nátery, ktoré znížia jeho
nasiakavosť, avšak umožnia pare unikať von.
Najjednoduchšia lazúra je
zmesou olejov ofarbených
pigmentom. Vsiakne do
štruktúry dreva a tým
znižuje jeho nasiakavosť.
Dekoratívnejšie lazúry
obsahujú pridané vosky,
ktoré dokážu na povrchu
vytvoriť dekoratívnu vrstvu so zamatovým leskom.
Niektoré lazúry obsahujú
Drevu, ktoré je v ohrození
húb a hmyzu, pri ktorom
ste spravili všetky opatrenia na jeho vysušenie,
pomôže trocha chémie. Tak
ako zemiakovú vňať starostlivo chránite postrekom
pred hubovými ochoreniami, rovnakú taktiku
možno zvoliť aj na ochranu
dreva. Na pultoch predajní
je množstvo biocídnych
prípravkov, ktoré sú pre
drevo určené.
Pri ich používaní však
myslite na to, že nejde
o zázračný liek na každú
boľačku. Sú len podporou
ochrany dreva a urýchlia
riešenie akútnych stavov. Mnohé prípravky
prenikajú iba milimeter
pod povrch a každý nový
príval vody ich vymyje
von. Čítajte technické
listy prípravkov, aby ste
namiesto ochrany dreva
neotrávili záhon v jeho
tesnej blízkosti.
MILAN GIGEL
14. strana
DROBNOCHOV
Najlepšie je ponechať všetko na prírodu.
Ak začne sliepka kvokať, sama vie, ako
treba naložiť s vajíčkami, aby sa z nich
vyliahli kuriatka. Nie každá
sliepka sa však rozkvoká.
Vtedy pomôže domáca
liaheň
Doma v záhrade
Ako na
liahnutie
hydiny?
rečo moderné
nosnice nekvokajú?
Prirodzené pudy
v nich potlačil
človek, pre ktorého sú vajíčka cennejšie ako kurčatá.
Divoké kury znášali ročne
iba niekoľko vajíčok pre
rozmnožovanie tak, ako
to robia iné druhy vtáčat.
Dnes ich znášajú takmer
denne, aby nakŕmili ľudstvo.
P
Prírodné liahnutie
možno napodobniť
Kvočka nerobí z liahnutia
veľkú vedu. Ak v hniezde
nazbiera dostatok vajíčok,
sadne si na ne a okolitý
svet ju prestane zaujímať.
Podchvíľou vajíčka pootáča
alebo odbehne k miske
s vodou a krmivom, aby
naplnila svoje telesné
potreby. Keď si ponaťahuje
kosti, vráti sa späť.
Kvočka nemá kalendár,
teplomer, ba ani vlhkomer,
aby odhadla, či jej snaha
nevyjde navnivoč. Príroda
to zariadila tak, že sa jej
prekrví koža na bruchu ukrytá pod perím, aby vajíčkam nebolo zima. Vlhkosť
vzniká potením. Sliepka
sedí na hniezde dovtedy,
kým sa nezačne ozývať
prvé pípanie a škrupinky
nezačnú praskať. Potom je
už iba starostlivou mamou,
ktorej sa kurčatá schovávajú pod zvesené krídla.
Liaheň si vyrobíte
aj sami
Ak by ste napríklad tri
týždne ležali s horúčkou,
kuriatka by sa vám vyliahli rovnako ako kvočke. Priamo pod perinou.
Jednoduchšie to však ide
v liahni, ktorú si môžete
kúpiť v predajni pre drobnochovateľov alebo vyrobiť
doma.
Tá najjednoduchšia je škatuľou, v ktorej je vyhrievacie teleso a termostat, ktorý
dokáže udržať teplotu
približne 39 °C. Vyrobíte
si ju za niekoľko desiatok
eur. Vajíčka sú poukladané
na rámoch s pletivom, pod
ktorými sú plytké misky
že?
viete a budete
s vodou. Dôležité sú vetracie otvory, aby sa kurčatá
vo vajíčkach nezadusili.
Na človeku pri liahnutí
zostáva jediné. Otáčať
vajíčka niekoľkokrát denne
a dopriať im trochu sviežeho vzduchu a chladu. Je to
rovnaké, ako keď sa kvočka vyberie ku kŕmidlu. Zárodky vo vajíčku neodlíšia
deň od noci. Smelo môžete
chodiť naďalej do práce.
Kam po vajíčka?
Kurčatá sa vyďobú aj z vajíčok vysokoznáškových
hybridov, ak je v kuríne
pánom kohút. Nie je to
te
nezabudni
V
V inkubátoroch
inkubátoroch
liahli kurčatá aj
naši pradedovia.
Bez elektroniky,
teplom obyčajnej
petrolejky.
V hlade po informáciách uprednostnite knižky
pred internetom.
Môžete im dôverovať.
Nepomáhajte kurčatám zo škrupiniek, nesmúťte za
postihnutými. Príroda vie, čo robí.
však výhodné. Takéto
nosnice sú zväčša štvorlíniovými hybridmi, ktorých
prednosti sa pre zákony
genetiky štiepia. Je to,
akoby štvoricu hlavných
vlastností dedili iba po
častiach. Niektoré kurčatá
budú skromné na kŕmenie,
iné húževnaté, ďalšie kury
budú rekordmankami
v znáške. Žiadne však nebudú mať všetky vlastnosti svojich rodičov.
Nahliadnite na webovú stránku Slovenského zväzu chovateľov
a v hydinárskej sekcii
nájdete zoznam chovateľov, ktorí vám dokážu
dodať násadové vajíčka
najrôznejších plemien.
Ponuka je viac ako bohatá,
zaiste si vyberiete.
A ak by ste predsa len boli
odkázaní na svoje hybridné
sliepočky, dajte k nim kohúta čistej plemennej krvi,
ktorý štiepenie utlmí.
Otestujte
spoľahlivosť
liahne
Vydezinfikujte misky,
pletivové rošty a celý
vnútrajšok liahne. Zapnite
kúrenie a vložte do liahne
teplomer. Ak sa počas
jedného-dvoch dní bude
teplota stabilne držať na
39 stupňoch, môžete vložiť
Pripravte
si denník
39 °C je tá správna
teplota na liahnutie či už prirodzené, alebo
umelé.
vajíčka do liahne.
Vopred ich však treba
označiť. Nezotierajte ich,
neumývajte, myslite na to
že v škrupinke sú drobné
póry, ktoré musia zostať
neporušené. Obyčajnou
ceruzou na dve protiľahlé
strany nakreslite symboly
„X“ a „O“. Tie budú pre
vás pomôckou pri otáčaní.
Nemalo by vás prekvapiť, ak teplota v prvých
hodinách bude po vložení
vajíčok kolísať. To len
vajíčka potrebujú čas na to,
aby sa zahriali na teplotu
liahne.
Pomôžte si od nedočkavosti a vyznačte si v den-níku riadky pre 21 dní
liahnutia. Práve toľko bude
d
trvať, kým sa z čerstvo
vložených vajíčok na svet
vyďobú zdravé kuriatka. Denník vám pomôže
nielen zapisovať si otáčanie
vajíčok členmi rodiny, ale
aj vystriehnuť kontrolné
termíny.
Prvé tri dni si liaheň pozornosť nevyžaduje. Stačí
iba kontrolovať teplotu. Radosť z liahnutia sa začína štvrtým
dňom. Do misiek
vlejete vlažnú vodu
a niekoľkokrát denne
začnete otáčať vajíčka
zo strany „X“ na stranu
„O“ a opačne. Stačí tri až
päť krát denne, vždy však
nezabudnite na 10 minút
liaheň vyvetrať.
Na piaty deň možno vajíčka presvietiť žiarovkou
v škatuľke s okrúhlym
otvorom. Oplodnené
a zdravé vajíčko odhalí spleť žiliek s tlčúcim
srdcom, tie ostatné môžete
smelo z liahne vyradiť. To
iba príroda rozhodla, kto
má šancu na život.
Sledujte zrod života so
zatajeným dychom
Od deviateho dňa budete
o dň
íčok
iateh etení vaj e
v
e
d
i
v
úc
s
Od
e
d
r
sa bu
pri p
môcť ovať, ako Reaguje
.
r
pozo ko vyvíja anie,
t
a
i
í
č
p
r
, sk
ku
oklep
na p ýbe sa.
h
.
môcť
ô ť prii
presvietení
i t í
vajíčok pozorovať, ako sa
budúce kurčiatko vyvíja.
Reaguje na poklep, pískanie, hýbe sa. Je to, akoby
ste sledovali, čo sa deje vo
vajíčku. Takto to pokračuje do 18. dňa a nie je
vašou chybou, ak niektoré
zárodky uhynú. Opäť ich
na žiadosť matky prírody
vyraďte.
Odteraz už pôjde všetko
raketovou rýchlosťou.
Spod škrupiniek sa začne
pomaly ozývať pípanie,
ktoré má kurčatá pripraviť
na spoločné liahnutie. Ak
zapípate vy, ozvú sa vám.
V najbližších dňoch začnú
škrupinky pukať, objaví sa
prvá dierka a za ňou príde
na svet mokré kuriatko,
ktoré oschne v priebehu
niekoľkých hodín.
Zvyšok je už iba na vás.
Odchovňou zo škatule
s výhrevnou žiarovkou
musíte nahradiť ochranné
krídla kvočky a vyváženou
kŕmnou zmesou, čerstvou
vodou a varenými vajíčkami sa z drobných krehkých
kuriatok stanú statné
kurčatá.
MILAN GIGEL
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
15. strana
užitočné rady
El
Elektrickú
kt i kú či b
benzíí
novú kosačku nevyťahujte zo záhradného domčeka skôr
ako s príchodom
posledného marcového týždňa. Práve
v tomto termíne odštartujete tohtoročnú sezónu kosenia.
Dovtedy však máte
dostatok času, aby
ste kosačku pripravili na prácu.
Ak ste nevyužili zimné ponuky servisov
záhradného náradia,
oslovte ich teraz
alebo sa do prípravy pustite sami.
Vymeňte vzduchový
a palivový filter,
olejovú náplň, vyčistite všetko, čo ste na
jeseň zanedbali. Vy
už viete, čo treba.
Zelený koberec starostlivo
vyberanej monokultúry
travín je pre prírodu rovnako
neprirodzený ako asfaltový
koberec. Nie je na osoh pôde,
hmyzu, vtáčatám ba ani
drobným zvieratám. Preto
by vás nemalo prekvapiť, že
potrebuje vašu starostlivosť.
Chýba mu prirodzená
rovnováha prírody
m
o
k
i
n
v
á
Čo s tr po zime?
a jar trávnik
ukáže, ako ste
sa oň starali
v minulom
roku. Ak ste zanedbali jeho
jesennú údržbu a spravili
ste chyby pri jeho prihnojovaní na konci sezóny,
spod snehu na vás vykukne nemilé prekvapenie.
Pleseň snežná.
Všetko však možno zachrániť, ak zareagujete
včas. Vyčkajte, kým mrazy
odznejú a pustite sa okamžite do práce. Ak si na
pomoc prizvete záhradné
náradie a drobnú mechanizáciu, trávnik preberiete
ku kráse bez vypätia síl.
N
Švédske
hrable
Ak teploty prestanú
v noci klesať pod
bod mrazu, pripravte sa na veľké upratovanie. Švédskymi
hrabľami treba
z mačiny vyčesať
všetok organický
materiál, ktorý sa
na ploche zozbieral
počas zimných mesiacov. Vyhrabte
z trávnika polámané steblá,
lístie zo
stromov,
vetvičky
či zvyšky
ovocných plodov, ktoré ste
v jeseni ponechali v korunách. Odstráňte kŕmidlo
pre vtáčatá a vyhrabte
spod neho obaly semienok.
Osobitnú pozornosť venuj-
te lysinám, kde huba trávnatý porast rozložila na
mŕtvu hmotu. Odstráňte
ju a zubaté jarné slniečko
sa postará o to, aby pletivá
huby odumreli. Pomôcť
tomu môžete plytkým prekopaním obnaženej pôdy
motyčkou.
Vertikutátor
Ak ste milovníkmi nízkeho
hustého trávnika s pravidelným strihom, v skorej
jari môžete dohnať to, čo
ste zameškali na jeseň. Ak
sa pod porastom z mulčovanej trávnej hmoty pri
kosení vytvorila vrstva
plsti, treba ju odstrániť.
Krížové hrabanie švédskymi hrabľami je v takomto
prípade namáhavé a nie
veľmi účinné.
Rozbaľte predlžovačku,
pripojte vertikutátor do zástrčky a rotujúcimi nožmi
vyčešte z trávnej mačiny
všetku plsť. Ak by ste mali
pocit, že trávnik vyzerá po
tomto úkone úbohejšie
ako pred ním, majte
na pamäti že sa zregeneruje s nevídanou
rýchlosťou.
Sadzač
cibuľovín
Možno ste o tom
nikdy nepočuli, ale
sadzač cibuľovín nie je
iba skvelým pomocníkom
pri výsadbe tulipánov,
narcisov a iných skvostov,
ktoré neprehliadnuteľným
kvietím vítajú jar. Možno
ho použiť na vyrezanie zátok z trávnej mačiny, ktorými zatrávnite holé miesta
rýchlejšie ako sejbou.
V hustých a zdravých častiach trávnika si sadzačom
s dostatočným odstupom
narežte do drevenej debničky zátky
a vzniknuté otvory
vysypte
pieskom.
Rovnakým
nástrojom
zátky vysaďte na holých
miestach trávnika. Každú
dú
zátku zašliapnite nohou,
u,
aby sa pevne prepojila
s pôdou.
r!
pozo stom
pora nej
pod
v
Ak sa vanej trá orila
v
o
č
l
v
u
í yt
z m
osen eba
k
i
r
yp
, tr
hmot tva plsti ť.
i
vrs
r
st án
ju od
Prevzdušňovacie
e
vidly
Každý trávnik miluje
slnko, vzduch
a vlahu, ktorá
nepodmáčava
jeho korene. Keďže
po zime je pôda
uľahnutá, aj napriek dôkladnému
vyhrabaniu a vertikutácii je pôda
príliš utužená. Aby
sa v nej vytvorili
drobné zásobníky
vzduchu a voda
mohla vsakovať
do hlbších vrstiev, zeminu
treba nadľahčiť bez toho,
aby sa trávnatý porast
poškodil.
Siahnite po prevzdušňovacích či kopacích
vidlách a poprepichujte
celú trávnatú plochu do
hĺbky desiatich centimetrov. Vyhraďte si na tento
výkon jedno popoludnie,
pri ktorom počas oddychu
medzi prácou nesmelo odštartujete sezónu posedení
vo dvore. Pri krehkom jablkovom pité s vôňu škorice,
ktorého cesto je vidličkou
poprepichované rovnako
ako trávnik pred vami.
Rozmetávač
hnojiva
Ak nedostane príroda
šancu, aby zaistila kolobeh
živín z odumretých častí
rastlín, treba jej prácu nahradiť hnojivami. Preskúmajte ponuky predajcov
a vyberte si z množstva
agropeliet, ktoré vznikli lisovaním vyzretého
kompostu, substrátu zo
šampiňónových
ša
fariem či
podstielok
po
z chovu hospodárskych
d
zvierat do formy
granulátu.
gr
Kým
K
na malej ploche ich
môžete
m
rozsypávať ako
starí
st gazdovia obilie zo
zástery, na väčších plochách pomôže ručný rozmetač hnojiva. Otáčaním
kľuky či tlačením vozíka
zo zásobníkom nadávkuje prírodou spracované
živiny rovnomerne po celej
ploche. Ak k prírodným
hnojivám pridáte trochu
priemyselných mikroelementov, neurobíte
chybu.
Plochý rýľ
Nie je nevyhnutné,
aby okraje trávnika
kopírovali ostro určené línie. Ak však máte
radi kontrolu nad
každým detailom, jar
je ideálnym obdobím
pre zarovnanie okrajov a ich vytýčenie
trávnikovými lemami
z plastu či kovu.
Keďže trávnatý porast je teraz riedky
a obdobie silného
delenia trsov má
iba pred sebou,
plochým rýľom
orežte okraje trávnika a do
rýh zapustite lemovky.
Práca vám pôjde lepšie
s pomocníkom, ktorý vám
lemy pomôže skrotiť.
Výhodné sú hlavne na
miestach s komplikovanou
údržbou.
MILAN GIGEL
16. strana
HISTORICKÉ PARKY
Doma v záhrade
Krajinársky park pri révaiovskom
kaštieli v Turčianskej Štiavničke
je ideálnym miestom na nedeľné
prechádzky v tieni starých
stromov počas horúcich letných
dní či vhodnou turistickou
destináciou pre rodiny s deťmi.
Zabudnutý
skvost Turca
FOTO - ARCHÍV MIRIAM HEINRICHOVEJ
Z
áhrada svojím
pôvabom láka
počas celého
roka. Najkrajšia
je však na jar, v čase kvitnutia lúčnych kvetov.
Dominantou parku je
tajomný renesančnobarokový kaštie , ktorý
púta nielen pozornosť
odborníkov, ale aj záujem
laickej verejnosti. V posledných rokoch objekt,
bohužia , chátra, stále
však ostáva symbolom
Turčianskej Štiavničky
a celého regiónu.
Veľkolepé sídlo
šľachtickej rodiny
Prvá idea postaviť kaštie
pri ústí Kantorskej doliny
ako sídlo š achtickej rodiny Révaiovcov vznikla už
v 16. storočí. Vtedy ešte
nikto netušil, že stavba
v rôznych obmenách pretrvá po stáročia.
Okolo roku 1580 vybudovali v Turčianskej Štiavničke iba menší renesančný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, ku
ktorému sa v 17. storočí
pripojila nová budova
kaštie a s arkádovým
nádvorím. Postupne
majitelia ku kaštie u
pristavali barokovú časť,
ktorá spolu s pôvodným
objektom určila dnešnú
renesan-čno-barokovú
podobu stavby.
V roku 1839 vybudovali
pod a návrhu Matúša
Šmalu ne aleko kaštie a
nieko ko hospodárskych
budov a významný empírový skleník, oranžériu.
V parku stojí dodnes.
Poslednú významnejšiu
úpravu zažil komplex
v 60. rokoch 19. storočia
za vlády Šimona Révaia
ml., milovníka stavebnej
a krajinnej architektúry.
V tejto podobe pretrval
až do polovice vojnami
poznačeného 20. storočia, ke opustil panstvo
posledný majite š achtického pôvodu. Odvtedy
objekt často menil majite ov a dosia sa nenašli
finančné prostriedky na
jeho úplnú rekonštrukciu.
História parku
Dejiny anglického krajinárskeho parku v Turčianskej Štiavničke sú taktiež úzko späté s rodom
de Reva. Historici predpokladajú, že rozsiahly
parkový komplex sa začal
rozvíjať na prelome 18.
a 19. storočia. Pôsobenie
parkovej záhrady umocňovali okolité kvitnúce
lúky a komponované
lipové aleje s centrálnym
poh adom na kaštie . Pôvodný park bol obrovský.
Tiahol sa od Turčianskej
Štiavničky až po ne aleký Sklabinský Podzámok
a mal rozlohu takmer
100 hektárov.
V období slovenského
klasicizmu v sadovníckej
tvorbe do budovania
záhrad výrazne prispel
vtedajší majite Jozef
Révai, ktorý nechal park
prebudovať v štýle vo nokrajinárskej koncepcie.
Najväčšie zmeny v parkovej kompozícii však
nastali za čias Šimona
Révaia. Tomuto umeniu
sa priúčal na cestách po
južných krajinách, odkia
do parku priniesol ve a
druhov cudzokrajných
a exotických drevín.
V tomto období tu
vznikajú aj romantické
elementy, ako sú tvarované krušpánové výsadby
v okolí fontán v parku
pred kaštie om alebo strihané figurálne prvky.
Lúky v okolí kaštie a začali meliorovať a budovať
na nich rybníky. Postupne ich na Teplici vykopali
osem, čím sa park predĺžil až na juhozápadnú
stranu doliny zakončenú
Sklabinským hradom.
Na konci 19. storočia za
vlastníctva Júliusa Révaia
prešli záhrady v blízkosti kaštie a výraznými
zmenami. Na centrálnej
lúke vybudovali tenisový
dvorec a altánok na poobedné čajové posedenie.
V 20. storočí dal posledný
majite vybudovať pred
skleníkom rozsiahle rozárium, v ktorom bolo pred
koncom druhej svetovej
vojny 160 druhov ruží.
Od konca druhej svetovej
Južný pohľad na kaštieľ.
vojny záhrada podobne
ako kaštie často menili
majite ov. Ich zásahy
mali fatálne následky.
Záhrada začala postupne
upadať – vrcholom bolo,
ke z oranžérie vyhodili
rastliny a začali tu chovať
sliepky.
Na potulkách
po okolí
Neobí te v týchto končinách Teplické serpentíny – sústavu úzkych
potôčikov situovaných
nad Turčianskou Štiavničkou. Boli vybudované
v sedemdesiatych rokoch
19. storočia ako zdroj na
privádzanie pitnej vody
pre révaiovský kaštie .
V roku 2002 ich zrekonštruovali a nasadili tam
zlatožlté rybičky.
alšou zaujímavosťou je
rodný dom slovenského
básnika a prekladate a
V 20. storočí dal
posledný majiteľ
vybudovať pred
skleníkom rozsiahle
rozárium, v ktorom
bolo pred koncom
druhej svetovej vojny
160 druhov ruží.
FOTO - ARCHÍV SNK
Jána Kostru, v ktorom je
dnes múzeum.
Nad susednou obcou
Sklabinský Podzámok
sa nachádza Sklabinský
hrad, dnes už zrúcanina
bývalého sídla turčianskeho župana. Momentálne prebieha jeho rekonštrukcia.
Priamo v areáli révaiovského kaštie a organizuje
obec Turčianska Štiavnička každoročnú súťaž vo
varení guláša pod názvom Štiavnický kotlík so
sprievodným programom
a udovým jarmokom.
ANNA KOVA OVÁ
Autorka je krajinná architektka
Zdroj: Miriam Heinrichová:
Vývoj komponovanej krajiny
v podmienkach Turca
Augustin Maťovčik – Veronika Maťovčikova: Révaiovský
kaštie v Turčianskej Štiavničke
a jeho anglický park
Kaštieľ v čase od
16. do 19. storočia
prekonal sedem
etáp architektonického vývoja,
všetky chodníky
boli kedysi vysypané bielym pieskom,
v parku sa nachádza viac ako 400
druhov stromov
z celého sveta
a väčšina z nich
má vyše 150 rokov,
mnohé stromy
majú zbierkový
charakter – nájdete tu ginko dvojlaločné, ľaliovník
tulipánokvetý
alebo sekvojovec
mamutí,
Révaiovci opustili sídlo v roku
1944 po prestrelke
s partizánmi.
Download

Marec 2013 - Doma v zahrade