CONCEPT YOU
Na vlne budúcnosti
volvo
V
Žiadne iné koncepčné vo
zidlo v histórii spolo
Car Corporation nez
namenalo pre technolo čnosti Volvo
gický pokrok
firmy viac než Volv
o SCC (Safety Concept Car
Desať rokov po svet
).
ovej prem
má za sebou skutočn iére v roku 2001 v Detroite
e fantastickú „ka
Predstavuje základn riéru“.
ý kameň
vedúceho postavenia
spoločnosti v oblast
i
aktívnej
bezpečnosti.
olvo SCC je výsledkom úzkej spolupráce
dizajnérov a konštruktérov spoločnosti
Volvo Cars. „Koncepčné vozidlá sú
zvyčajne dizajnérske alebo technologické
štúdie, ktoré prinášajú záujemcom o kúpu
automobilu náznak budúcnosti. Volvo SCC
však malo šmrnc, pretože bolo atraktívne
a zároveň technologicky vyspelé. Ide o raný
príklad toho, ako navrhujeme naše vozidlá
– podľa želaní, potrieb a obmedzení našich
zákazníkov,“ povedal prezident a generálny
riaditeľ spoločnosti Volvo Car Corporation
Stefan Jacoby.
Predbehlo svoju dobu
Keď bolo Volvo SCC odhalené, bolo doslova „nadupané“ úžasnými
technológiami. Asi pätnásť pokrokových technických riešení, ktoré sa
nachádzajú v dnešných modeloch Volvo, uvidelo svetlo sveta práve
v SCC. Sú to najmä tie, ktoré pomáhajú vodičom na celom svete
vyhnúť sa menším nehodám alebo veľkým zrážkam. Je to jasný dôkaz,
že Volvo je a aj ostane na špici, pokiaľ ide o automobilovú bezpečnosť.
Z hľadiska dizajnu bolo napríklad SCC inšpiráciou aj pri navrhovaní
dnes veľmi úspešného modelu C30.
Z technológií, ktoré sa dostali z Volva SCC do niektorých, ale aj
všetkých súčasných modelov spoločnosti Volvo Car Corporation,
spomeňme napríklad:
✓Varovanie pred čelným nárazom – dnes ide o tretiu generáciu so
systémom rozpoznávania chodcov, s varovaním pred kolíziou
a úplným automatickým zabrzdením.
✓City Safety – priekopnícky systém pre nízke rýchlosti, ktorý je
súčasťou štandardnej výbavy niekoľkých modelov značky Volvo.
✓Informácie
r
a
C
t
p
e
c
n
o
C
ety
f
a
S
o
Volv
y
n
i
n
e
d
o
r
a
n
e
t
a
i
s
e
d
e
j
u
v
a
l
os
26
TOP CARS
premietané na čelné sklo – dnes je čelný displej
súčasťou systému varovania pred kolíziou.
✓BLIS
(Blind Spot Information System) – technológia, ktorá
monitoruje vozidlá v tzv. „mŕtvom uhle“.
✓Driver
Alert – varovný systém, ktorý upozorní vodiča na
nebezpečenstvo vybočenia z jazdného pruhu.
✓Blikajúce brzdové svetlá pri intenzívnom brzdení – dnes známe
ako núdzové brzdové svetlá.
✓Bezpečnostné
kamery – dnes je vo vozidle vstavaná cúvacia
kamera a kamera v mriežke chladiča, ktoré ponúkajú vodičovi
výhľad 180 stupňov (príslušenstvo). Kamera je tiež kľúčovou
súčasťou systému rozpoznávania chodcov a varovania pred
kolíziou.
✓Vylepšené
svetlomety, ktoré sledujú zakrivenie vozovky pri
zatáčaní – dnes aktívne natáčacie svetlá.
✓Pasívne odomykanie a štartovanie motora – dnes Keyless Go.
TOP CARS
27
volvo
Volvo si aj naďalej plní svoj
elektrický sen
Technická koncepcia I.: Volvo C30 so sériovo zapojeným
systémom Range Extender
zemný plyn, bioplyn, Hythane
(biometán s nízkym obsahom
vodíka), etanol (E85) a benzín.
Táto koncepcia vychádza z modelu C30 Electric s trojvalcovým
spaľovacím motorom s výkonom 45 kW (60 k) namontovaným
pod podlahou zadného batožinového priestoru. Vozidlo má
tiež 40-litrovú palivovú nádrž.
Spaľovací motor je spojený s 40 kW generátorom. Energia,
ktorú tento generátor vytvára, sa používa najmä na pohon
elektromotora vozidla s výkonom 82 kW (111k), ale vodič môže
rozhodnúť, že generátor bude nabíjať batérie na predĺženie
dojazdu vozidla na elektrický pohon. Range Extender
predlžuje dojazd elektromobilu až o tisíc kilometrov – navyše
k 110-kilometrovému dojazdu na batérie vozidla.
Elektrické hybridy
V roku 2012 si budú môcť
zákazníci kúpiť nabíjateľné
elektrické hybridy Volvo, teda autá,
ktoré je možné nabíjať z bežnej
domácej elektrickej zásuvky.
Tieto vozidlá budú mať tradičný
spaľovací motor a zároveň
elektromotor napájaný batériami.
Budú poháňané predovšetkým
energiou z batérií, pričom
spaľovací motor sa zapojí do
činnosti, keď prejdená vzdialenosť
prekročí kapacitu batérií.
Technická koncepcia II.: Volvo C30 s paralelne
zapojeným systémom Range Extender
Tento automobil dostal silnejší trojvalcový spaľovací motor
namontovaný vzadu a 40-litrovú palivovú nádrž. Rozdiel
medzi týmto a prvým riešením je paralelné zapojenie, pričom
preplňovaný motor s výkonom 190 k poháňa v prvom rade
zadné kolesá cez šesťstupňovú automatickú prevodovkou.
Vďaka tomu vozidlo dosahuje nižšiu spotrebu paliva pri jazde
stálou rýchlosťou na diaľnici so spaľovacím motorom. 40 kW
generátor môže zároveň nabíjať batérie na predĺženie dojazdu
čisto na elektrický pohon.
Aj v tomto prípade má elektromotor výkon 82 kW (111 k). Oba
motory dodávajú vozidlu spolu viac ako 300 konských síl
a umožňujú mu zrýchliť z 0 na 100 km/hod. za menej než šesť
sekúnd. Systém Range Extender predlžuje dojazd elektromobilu
o viac než tisíc kilometrov – navyše k dojazdu 75 km na batérie
vozidla.
Systém Range Extender
– dojazd elektrických
hybridov už nebude
problém
Jeden múdry Afroameričan kedysi končil svoj
pamätný prejav vetou „Mám sen ...“
Spoločnosť Volvo Car Corporation má tiež svoju víziu v oblasti vývoja
vozidiel, ktoré neprodukujú žiadne škodlivé emisie
výfukových plynov narúšajúce životné prostredie. Volá
sa „DRIVe Towards Zero“.
Na
dosiahnutie tejto vízie robí
spoločnosť Volvo priebežne stále
nové kroky. Súčasťou ambicióznej
internej stratégie elektrifikácie je
model C30 Electric a uvedenie nabíjateľných
hybridov na trh už v roku 2012.
„Disponujeme už širokou ponukou modelov
s extrémne konkurenčnými úrovňami emisií
CO2. Elektrifikácia je dôležitou súčasťou
prechodu k výraznému zníženiu emisií CO2,“
hovorí Peter Mertens, vyšší viceprezident
pre výskum a vývoj v spoločnosti Volvo Car
Corporation. Odhodlanie spoločnosti Volvo
v oblasti ochrany životného prostredia
sa datuje už do roku 1970 a zahŕňa
celý životný cyklus vozidla, od návrhu,
konštrukcie a výroby až po používanie,
servis a recykláciu. Hlavný dôraz sa pritom
28
TOP CARS
kladie na efektívne využívanie energie
a zdrojov, znižovanie emisií a na výrobu
interiérov automobilov z materiálov, ktoré
nespôsobujú alergické reakcie. V roku
2008 bola predstavená značka DRIVe,
ktorá odzrkadľuje odhodlanie spoločnosti
dosiahnuť udržateľnú mobilitu a nulové
emisie a čo je mimoriadne dôležité, zároveň
obsahuje aj prísľub neustáleho zlepšovania.
V tomto kontexte sleduje Volvo najmä tri
hlavné smerovania na znižovanie dopadu jej
výrobkov na životné prostredie - zvyšovanie
účinnosti, palivá z obnoviteľných zdrojov
a elektrifikácia. V nadchádzajúcich
desaťročiach budú tieto tri smerovania
koexistovať a vo veľkej miere sa budú
uberať odlišným smerom s cieľom postupne
znižovať spotrebu palív a emisie na
Je pravdepodobné, že zákazníci,
ktorí
jazdia
na
kratšie
vzdialenosti a po meste, by
mohli mať záujem iba o vozidlá
na batériový pohon. „Z dôvodu
ceny a rozmerov batérií majú
vozidlá iba na elektrický pohon
stále relatívne limitovaný dojazd.
So systémom Range Extender sa
však dojazd elektromobilu zvyšuje
o 1 000 kilometrov,“ hovorí
Derek Crabb, viceprezident
pre konštruovanie hnacích
ústrojenstiev v spoločnosti Volvo
Car Corporation.
Súčasný technologický pokrok
spoločnosti v tejto oblasti preto
zahŕňa tri rôzne kombinácie
technológií s trojvalcovými
zážihovými motormi, ktoré
dopĺňajú elektrický pohon
predných kolies. Motory môžu
pracovať na benzín aj etanol (E85).
Dve z týchto riešení vychádzajú
Technická koncepcia III.: Volvo V60 s paralelne
zapojeným systémom Range Extender
z modelu Volvo C30 Electric.
V oboch prípadoch majú
štandardné batérie zmenšené
rozmery, aby sa vytvoril
priestor pre spaľovací motor
a palivovú nádrž.
Ide o riešenie, ktoré má celý systém pohonu namontovaný
pod prednou kapotou. Elektromotor s výkonom 80 kW (111 k)
dopĺňa trojvalcový zážihový preplňovaný motor s výkonom
140 kW (190 k), dvojstupňová automatická prevodovka
a 40 kW generátor. Výkon spaľovacieho motora poháňa
predné kolesá cez prevodovku a podľa potreby nabíja batérie.
Pri rýchlostiach do 50 km/h je vozidlo poháňané len
elektrinou. Spaľovací motor sa zapína pri vyšších rýchlostiach.
Okrem toho nabíja batérie, keď ich kapacita klesne pod
vopred stanovenú úroveň.
Batérie sa nachádzajú pod zadnou podlahou a poskytujú
vodičovi dojazd 50 km len na elektrinu. Vozidlo má tiež
45-litrovú palivovú nádrž na benzín alebo etanol.
Systém Range Extender s touto technológiou predlžuje
celkový dojazd o viac než tisíc kilometrov.
úrovne vyžadované správnymi orgánmi,
zákazníkmi a životným prostredím.
Účinné vznetové motory
Vozidlá Volvo DRIVe tvoria rad mimoriadne
úsporných vznetových modelov. C30, S40
a V50 sú momentálne najúspornejšie modely
DRIVe so spotrebou paliva (kombinovaná
podľa EÚ) zníženou až na 3,8 l/100 km
a s emisiami CO2 na úrovni 99 g/km.
Palivá z obnoviteľných zdrojov
Spoločnosť Volvo ponúka modely na benzín,
naftu, etanol a zemný plyn/bioplyn. Modely
Flexifuel môžu jazdiť na benzín aj bioetanol.
Na niekoľkých európskych trhoch sú však
dostupné aj dodatočne prerobené modely
na plyn, ktoré môžu jazdiť až na päť palív –
TOP CARS
29
Cena rodinného Volva C30 Electric bola
vyčíslená približne o 100 000 korún (10 966
eur) nad cenovou hladinou štandardného
modelu. To je v súlade s prognózou cien
technológií a batérií po sprístupnení
elektromobilu širokej verejnosti.
V rámci projektu One Tonne Life sa rodine
podarilo postupne znížiť vlastný klimatický
dopad spojený s potravinami, hoci náklady
na potraviny ostali zhruba na rovnakej
úrovni ako pred projektom. Potraviny,
ktoré rodina nakúpila a skonzumovala, boli
pestrejšie a tiež zdravšie. Navyše, sa zvýšil
podiel ekologicky vypestovaných potravín.
„Náš klimaticky ohľaduplný život zlacnel
vďaka mnohým faktorom – niektorým
plánovaným a niektorým skôr prekvapujúcim.
One Tonne Life
One Tonne Life:
Po
pôsobivom záverečnom šprinte sa
rodine Lindellovcov podarilo znížiť
emisie v porovnaní s januárovým
začiatkom o takmer 80 percent,
keď skončili na úrovni 1,5 tony. V rovnakom
čase rodina znížila aj svoje celkové
mesačné náklady o viac ako sedem percent,
z 38 571 korún (4 230 eur) na 35 692 korún
(3 914 eur). Životný štýl One Tonne Life teda
umožnil Lindellovcom ušetriť každý mesiac
takmer 2 900 korún (316 eur).
To potvrdzuje, že projekt je nielen
realizovateľný pre domácnosť a vďaka
najlepším vedomostiam a technológiám
umožňuje švédskej vláde dosiahnuť
klimatický cieľ, ktorým je zníženie emisií
oxidu uhličitého o 40 percent do roku 2020,
ale že je tiež výhodnou voľbou, ak rodina
vlastní starý dom a relatívne starý automobil
ako v prípade Lindellovcov.
Nižšie životné náklady a výdavky
na automobil
Špeciálne navrhnutá, novopostavená vila
One Tonne Life je síce asi o milión švédskych
korún drahšia než priemerná staršia
nehnuteľnosť v oblasti Štokholmu, ale tento
30
TOP CARS
Klimaticky šetrný život
prináša aj finančné výhody
Projekt One Tonne Life v Hässelby, neďaleko švédskeho Štokholmu,
potvrdzuje, že žiť klimaticky optimalizovaným životným štýlom
je výhodné aj pre súkromné financie. Za šesť mesiacov, počas ktorých
Lindellovci žili klimaticky ohľaduplným životným štýlom, sa
rodine podarilo nielen znížiť emisie oxidu uhličitého o takmer 80 percent,
ale tiež znížiť mesačné náklady o takmer 2 900 švédskych korún
(316 eur) v porovnaní so „starým“ životným štýlom.
rozdiel kompenzujú nižšie náklady na
energie v energeticky úspornej vile od firmy
A-hus. Navyše, tento dom vyrába vlastnú
elektrinu pomocou zabudovaných solárnych
článkov. Keď to zhrnieme, životné náklady
vrátane elektriny klesli zhruba o 2 000 korún
(219 eur) mesačne.
Vzhľadom na vysoké ceny technológií a batérií
rodinného Volva C30 Electric, leasingová
zmluva tvorí väčšinu rodinných výdavkov
súvisiacich s automobilom. Na druhej strane,
prevádzkové náklady sú mimoriadne nízke,
napríklad náklady na pohonné hmoty sú len
20 korún (dve eurá) na sto kilometrov.
je projekt, v rámci ktorého firmy
A-hus, Vattenfall a Volvo Cars spolu
so svojimi priemyselnými partnermi
– firmami ICA a Siemens – vytvorili
predpoklady potrebné pre klimaticky
ohľaduplnú domácnosť. V priebehu
šiestich mesiacov rodina Lindellovcov
(otec Nils, matka Alicja a deti
Hannah a Jonathan) vymenila svoj
dom zo sedemdesiatych rokov a dve
desaťročné autá za novopostavenú,
klimaticky optimalizovanú drevenú vilu
od firmy A-hus a Volvo C30 Electric
na batériový pohon. Firma Vattenfall
dodávala elektrinu z obnoviteľných
zdrojov a poskytla inovačné energetické
technológie a poradenstvo v oblasti
energií. ICA a Siemens dodali výrobky
a poskytli odborné vedomosti v oblasti
potravín a domácich spotrebičov.
SOLÁRNE ČLÁNKY A SOLÁRNE
KOLEKTORY – Na streche aj na
južnej fasáde sú namontované panely so
solárnymi článkami. Tieto solárne články sú
integrované v konštrukcii domu a vyrábajú
energiu potrebnú na prídavné kúrenie a
vetranie, napájanie chladničky a mrazničky
a pod. Prebytočná energia sa používa na
nabíjanie rodinného elektromobilu Volvo.
Solárne kolektory na streche prístrešku
pre vozidlo vyrábajú teplú vodu a podľa
potreby môžu tiež v malej miere prispievať
ku kúreniu.
Napríklad sa ukázalo, že naša najmodernejšia
chladnička od spoločnosti Siemens sa nielenže
sama spláca v podobe nižších nákladov na
energiu, ale zároveň zachová potraviny čerstvé
dlhší čas, takže sa nimi plytvá v menšej miere.
Samotné tieto úspory môžu dosiahnuť viac než
päťdesiat eur mesačne,“ hovorí Nils Lindell.
Dotácie urýchľujú sprístupnenie
špičkových technológií
Súčasťou ekonomickej analýzy, ktorú urobila
banka ICA-banken, je tiež výpočet nákladov
rodiny v novopostavenom dome rovnakých
rozmerov, aké má vila projektu One Tonne
Life, ale zariadenom dnešným „bežným“
vybavením a energetickým štandardom.
V tomto prípade rodina šoféruje automobil
s najnižšími emisiami oxidu uhličitého
KLIMATICKÁ ULITA – Vďaka dobre
izolovanej a uzavretej klimatickej ulite dom
spotrebuje len málo energie. Klimatickú ulitu
tvoria okná, dvere, steny, podlahy a strecha.
Spotreba energie je nižšia vďaka vylepšenej
izolácii stien, strechy a základov, ako aj použitiu
nízkoenergetických okien a dverí.
OKNÁ – V porovnaní s bežnými oknami,
ktoré majú koeficient U (t. j. izolačné schopnosti)
približne 1,2, pevné okná tohto domu majú
koeficient U len 0,7 a otváracie 0,8.
SOLÁRNE LAPAČE – Atraktívne kocky,
ktoré obklopujú okná, dodávajú domu zaujímavý
vzhľad, ale tiež plnia dôležitú funkciu. Ich
úlohou je chrániť interiér pred silným slnečným
svetlom v lete, keď je slnko najvyššie, ale
prepúšťať ho v zimných mesiacoch, keď je slnko
nízko nad obzorom,
a tiež dodávať ďalšiu energiu.
VOLVO C30 ELECTRIC – Rodinné
vozidlo ponúka rovnakú úroveň bezpečnosti,
pohodlia a vnútorného priestoru ako
štandardné vozidlo. Rozdiel je v tom, že Volvo
C30 Electric je poháňané výhradne elektrickou
energiou. Vozidlo je napájané lítium-iónovými
batériami, ktoré sa dobíjajú z bežnej domácej
elektrickej zásuvky. Úplné nabitie trvá približne
osem hodín. Dojazd na úplné nabitie je až
150 km.
zo súčasnej ponuky: Volvo C30 DRIVe na
naftový pohon.
V rámci tejto kalkulácie sú životné náklady
aj náklady na dopravu dokonca nižšie než
v domácnosti One Tonne Life. Z výsledku
vyplýva, že špičkové technológie použité
v dome a v automobile sú stále spojené
s vyššou obstarávacou cenou, čo znižuje ich
konkurencieschopnosť. Rýchle prekonanie
tejto hranice by mohlo urýchliť tempo
znižovania emisií CO2.
Jeden doložený účinný spôsob na rýchle
sprístupnenie technológií väčšiemu počtu
domácností sú štátne dotácie počas úvodnej
etapy. S rastúcim dopytom budú náklady na
nové technológie klesať spolu s nárastom
objemu výroby a väčším počtom dodávateľov
na trhu.
LAPAČ VETRA – Lapač vetra na vstupe má
rovnakú funkciu ako tradičný vchod, ktorý je
možné nájsť na švédskych vidieckych domoch.
Dvojité dvere lapača vetra zabraňujú úniku
vyhriateho vzduchu v interiéri a zároveň vstupu
studeného vonkajšieho vzduchu do domu.
INTERIÉR – Na zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu
správnej kvality do tohto dobre zapuzdreného domu slúži vetracie
zariadenie, ktoré odsáva nekvalitný vzduch z kúpeľne a toaliet,
priestoru vykurovacieho systému a kuchyne a nahrádza ho čerstvým
upraveným vzduchom privádzaným do spální, obývacej izby a iných
spoločných priestorov. Teplo zo spotrebovaného vzduchu sa recykluje.
Nároky budovy na vykurovanie sú pokryté vstupujúcim vzduchom,
telesnou teplotou obyvateľov a domácimi spotrebičmi produkujúcimi
teplo, ako je biela technika a kuchynské spotrebiče. Na spodnom
podlaží je nainštalované podlahové kúrenie.
STENY – Dom má trojvrstvové steny
s výnimočnými izolačnými vlastnosťami
a minimálnymi netesnosťami. Plastová fólia,
ktorá chráni klimatickú ulitu pred poškodením,
je starostlivo umiestnená tak, aby ešte viac
znižovala únik vzduchu.
TOP CARS
31
volvo
Tréning tímu Abu Dhabi Ocean
Racing v Cascais
Tím musel v rámci svojej prípravy zdolať
aj náročné skúšky úplne novej lode Abu
Dhabi Ocean Racing, „Azzam“ pre Volvo
Open 70 v portugalskom meste Cascais.
V auguste sa loď a tím zúčastnili súťažného
výbehu na pretekoch Fastnet.
Kapitán tímu Abu Dhabi Ocean Racing
Ian Walker: „S našou dvetisícmíľovou
kvalifikáciou, pretekmi Fastnet a návratom
naspäť do Cascais na posledný tréningový
zábeh sme urobili počas samotného augusta
viac ako 5 000 námorných míľ.“
Tím Telefónica v Lanzarote
Tím Telefónica trénoval dva mesiace na
španielskom Lanzarote a maximálne využil
wveterné počasie v tejto časti Kanárskych
ostrovov. V septembri opustila posádka
Ikera Martíneza prístavisko Rubicón, aby
sa vydala do mesta Sanxenxo v regióne
Haliči, kde plachtí už roky.
Kapitán lode Telefónica Iker Martínez:
„Už nemáme ten divný pocit, ako keby
sme boli na lodi, tak odlišnej od našej
predchádzajúcej, ktorá bude proti nám
plávať v rukách Mikea Sandersona (Team
Sanya). Je zvláštne, že budeme súťažiť so
starou loďou Telefónica Blue, hoci má nové
meno.“
PUMA začala novú etapu
na Kanárskych ostrovoch
Tím PUMA Ocean Racing, za ktorým stojí
spoločnosť BERG Propulsion, toto leto trénoval
tiež na ostrove Lanzarote. Tím spustil loď na
vodu 28. júna v prístave Newport, vyplával do
Európy a vyhral preteky Transatlantic Race
v IRC triede 1 a IRC celkovo.
Kapitán tímu PUMA Ocean Racing Ken Read:
„Naozaj sme sa snažili využiť každý deň, ako
keby bol rozhodujúci, a posledných sto dní nie je
Volvo Ocean Race 2011/2012 –
Preteky okolo sveta
o nič dôležitejších než prvé dni tohto programu.
Verím, že je to dobrá stratégia.“
CAMPER v Európe
Loď CAMPER s tímom Emirates Team New
Zealand opustila svoju základňu v Aucklande.
Chris Nicholson a jeho námorníci naložili Volvo
Open 70 na kontajnerovú loď Maersk Line,
aby sa s loďou CAMPER stretli v Spojenom
kráľovstve.
Kapitán lode CAMPER Chris Nicholson: „Veľmi
ma teší, že vidím, ako sa celý tím sceľuje. Veľa ľudí
to tvrdí, ale je zrejmé, že za všetkým, čo sa tu deje,
máme skupinu ľudí, ktorí sú priatelia. Po spoločne
strávených dňoch bez prerušenia a dlhých
hodinách práce pod tlakom na termínoch máme
všetci stále chuť zájsť si na pivo, čo je dobré
znamenie pre nasledujúcich deväť mesiacov.“
Volvo Ocean Race
Preteky Volvo Ocean Race 2011/2012
sa začnú v španielskom prístave Alicante
na jeseň 2011 a skončia sa v írskom prístave
Galway v lete 2012.
Zastávkami 11. ročníka pretekov budú Kapské
Mesto (Juhoafrická republika), Abu Zabí (SAE),
Sanya (Čína), Auckland (Nový Zéland), Itajai
(Brazília), Miami (USA), Lisabon (Portugalsko)
a Lorient (Francúzsko).
Prvé preteky s dĺžkou 31 250 námorných míľ
sa konali pred 37 rokmi (Whitbread Round,
svetové preteky 1973/1974) a preverili
posádky v najdivokejších živloch,
s akými sa človek môže stretnúť.
Konštrukcia lode je
regulovaná a loď je postavená
pre rýchlosť.
V polovici októbra sa uskutočnia preteky Volvo Ocean Race 2011/2012,
ktoré budú mať 39 000 námorných míľ, odštartujú v prístave v Alicante,
navštívia spolu desať krajín a skončia sa v júli 2012 v írskom meste Galway.
Ako sa pripravujú tímy na takú náročnú deväťmesačnú skúšku?
Groupama na domácom území
Tím Groupama dokončil 2 000 míľ dlhú
kvalifikačnú plavbu na konci júna a vrátil sa
na svoju základňu v Lorient.
Kapitán tímu Groupama Franck Cammas:
„Mali sme týždňové meškanie, keď sme túto
jar spustili loď na vodu, ale dnes je všetko
v poriadku. Po plavbe sa nám tu podarilo
kvalifikovať a vylepšiť loď. Nič sme nezlomili
a loď sa ovládala veľmi dobre.“
Team Sanya na Fastnet
Team Sanya oznámil svoju účasť na pretekoch
Volvo Ocean Race až v júni. Veľkou úlohou
pre tím, ktorý vedie víťaz sezóny 2005/2006
Mike Sanderson, bolo nájsť posádku, ako
aj prestavať loď Volvo Open 70 Telefónica
Blues po posledných pretekoch.
Kapitán tímu Team Sanya Mike Sanderson
koncom júna povedal: „Táto akcia prebieha
veľmi neskoro a nie je pochýb o tom, že sme
v nevýhode, pretože musíme použiť loď staršej
generácie.“
32
TOP CARS
TOP CARS
33
l
o
V
V
o
v
ol
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
V
Vo
ol
v
o lv
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
o
volvo
ol
o
l
V
v
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
o
l
V
Vo
v
o
o
l
o
V
v
V o lv lv o
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
Vol
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
o
l
V
Vo
v
o
o lv
l
o
V
v
V
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
V
o
v
ol
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
V o lv
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V
v
o
ol
l
o
V
V
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
Vol
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
o
o
l
V
V
v
o
o lv
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
o
o
l
V
lv
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
Vol
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
o
l
V
Vo
v
o
o lv
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V
v
o
o
ol
o ponúka svojim V o l
V
v
l
v
o
Automobilová značka
Volvo
o
l
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
l
V
o
v
o
o
l
V
v
Vo
o
o
l
priaznivcom
okrem kvalitných
áut
ajvmnožstvo
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V zaujímavýchl va dizajnových
v
o
ol
l
o
V
V
o
doplnkov
– od
v
o
o
l
V
v
o
o
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
oblečenia cez hodinky, hračky
pre deti až po také
V
v
o
o
l
o
V
v
Vo
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
o
V
vychytávky, ako je plachetnicová motokára
či lak na
V
ol
v
o
l
V
v
V o lv
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
nechty
vo
farbách
karosérie
Volva.
o
l
V
l
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
o
l
V
Vo
v
o
o
l
o
V
v
V o lv lv o
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
V
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
Vol
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o lv
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
o
o
l
V
v
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
V
v
o
o
l
o
V
v
Vo
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
o
V
V
ol
v
o lv
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
l
V
o
v
o
o
l
V
v
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
V
v
o
o
l
o
V
v
Vo
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
ol
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
o
V
V
o
v
o
o lv
o
l
V
v
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V
v
o
l
o
V
v
Vol
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
l
V
o
v
o
o
l
V
V
v
o
o
l
o
V
v
o
l
v
o
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
l
o
V
v
o
o
o
V
V
ol
v
o
o
l
V
v
V o lv
v
o
o
l
l
o
V
v
o
o
l
v
o
V
o
l
V
o
v
v
o
o
l
V
V
v
o
ol
l
o
V
V
o
v
v
o
l
o
l
V
v
o
v
o
o
l
l
V
o
V
v
o
o
l
v
o
V
l
V
o
34 TOP CARS
35
TOP
CARS
v
o
o
l
V
V
v
o
l
o
o
V
o
v
v
o
l
o
l
V
v
o
v
o
o
l
l
V
o
V
v
o
o
l
v
o
V
V
o
v
o
l
V
Vol
v
o
l
o
V
o
v
o
o
l
V
v
o lv o
v
o
o
l
Žiadne dieťa určite neodolá
vodotesným hodinkám
v žiarivej modrej farbe.
Dámy sa budú cítiť vynikajúco
najmä v chladnom počasí
v dámskej flisovej bunde žiarivej
ružovej farby s trojvrstvovou
membránou.
Športovci a tí,
ktorí milujú
jachting, určite
ocenia pánsku
nepremokavú
bundu
z mikrovláken vo
farbe oceánu.
Autíčko Volvo
C30 vo farbách
Volvo Ocean
Race poteší
vaše ratolesti
staršie ako tri
roky. Deti určite
ocenia jeho
klaksón a plne
funkčný volant.
Volvo,
Tri v jednom – vývrtka, nožík a otvárač
na fľaše z nehrdzavejúcej ocele by
nemali chýbať v žiadnom aute.
to nie sú len autá...
Veľkých
aj malých
milovníkov
jachtingu
nadchne
model
plachetnice.
Môžete ju
mať v dvoch
veľkostiach
– 26 a 96
centimetrov.
Keď chcete plachtiť, ale máte strach
z oceánu či mora, máme pre vás
super tip na plachtenie po súši.
Plachetnicová motokára je vhodná
nielen pre deti, ale aj pre všetkých
milovníkov adrenalínu. Povoziť sa
môžete na plážach, cestách či
dokonca na ľade. Motokára váži len
27 kilogramov a bez problémov ju
odveziete v kufri väčšiny áut.
Páni milujúci športovú eleganciu rozhodne ocenia
trendovú tašku z kvalitnej čiernej kože, do ktorej bez
problémov vojde notebook či rôzne dokumenty.
Rukavice vyrobené z jemnej
čiernej kože nappa so znakom
Volvo na zapínacom gombíku,
prešívané oranžovou niťou,
potešia nielen majiteľov áut Volvo
S60.
Milovníkov Volva XC60 poteší trojvrstvová
bunda do každého počasia v slonovinovej
farbe so značkou Volvo na nitoch bundy.
Vhodná pre dámy aj pánov, bunda sa nesie
v znamení dizajnu línie Volvo XC60.
Mini čelová lampa s dvojitým
zdrojom svetla vo forme
LED diód nesmie chýbať vo
výbave žiadneho správneho
jachtára, horolezca či
cyklistu.
Pánske športové hodinky Suunto Elementum
Ventus sú vhodným doplnkom pre všetkých
dobrodruhov milujúcich nielen jachting.
Určite nikto nepochybuje o tom, že krásne
ženy a autá patria k sebe. Ešte viac to platí
vtedy, ak je medzi nimi súlad. S lakom na
nechty v štyroch farbách – tromi farbami
karosérie Volvo S60 a Passion Red –
budete nepochybne viac ako očarujúca.
Čierne tvrdé dizajnové
puzdro s logom Volvo
dokonale ochráni váš
iPhone 3G.
Viac informácií o výrobkoch nájdete na stránke https://www.collection.volvocars.com/
alebo u vášho dílera.
novinky volvo z autosalónu vo Frankfurte
sú inšpirované pohodlnými kreslami.
Tmavý dynamický interiér vpredu plynule
prechádza do svetlých upokojujúcich farieb
na zadných sedadlách. Predné sedadlá majú
stredovú časť zo semišu, ktorý sa nešmýka
a boky z luxusnej kože. Zadné sedadlá
majú naopak, strednú časť z luxusnej
kože a boky zo semišu. Chrbty predných
sedadiel a výplne dverí sú z exkluzívneho
talianskeho materiálu. Samotný dizajn
pochádza zo švédskeho dizajnového
domu Oscar Jacobson. Drevenú podlahu
pokrýva koberec zo svetoznámej švédskej
firmy Kasthall. Aj ten prechádza od tmavej
v prednej časti ku svetlej vzadu. Navyše,
vpredu má športovú odolnú textúru
a vzadu je luxusná mäkká. Nastupovanie
zabezpečujú netradičné, oproti sebe sa
otvárajúce dvere bez B-stĺpika.
V hlavnej úlohe smart pady
Inteligentné telefóny a tablety priniesli
do mobilnej zábavy celkom nový rozmer.
A teraz ho prinášajú aj do Volva, pretože
stredobodom interiéru Concept You sú
smart pady, ktoré nahrádzajú
klasické
tlačidlá,
ovládače
a „budíky“. Prístrojová doska je rozdelená
do štyroch hlavných zón: na mieste klasických
„budíkov“ je digitálny informačný monitor, na
čelnom skle je head-up displej, na stredovom
paneli je obrovský dotykový displej (smart
pad), a ďalší obrovský smart pad je na
konzole medzi dvomi zadnými sedadlami.
Novinkou je tiež volant so sklenenými
„pádlami“, v ktorých sú integrované malé
dotykové displeje. Centrálny smart pad na
stredovej konzole je rozdelený do niekoľkých
zón. Špeciálny infračervený snímač sleduje,
či sa naň vodič pozerá. Ak nie, potom
ostáva v „spánkovom“ režime. Avšak, len čo
na displej vodič uprie svoj zrak, okamžite
sa „zobudí“ a zobrazí príslušné informácie.
Iný snímač sleduje pohyb ruky a aktivuje
režim ovládania zábavného sveta. Systém
Na vlne budúcnosti
Nová vízia
Výsledkom je ďalšia štúdia – Concept
You, ktorá síce vychádza z predošlej, je
však omnoho emotívnejšia a odvážnejšia.
Karoséria sa pretransformovala do limuzíny
so splývajúcou zadnou časťou v štýle kupé.
Dynamickú siluetu vozidla umocňujú
obrovské 21-palcové disky kolies, ktoré sú
obuté do pneumatík 275/30 R21. Brzdy
o veľkosti pizze pochádzajú od firmy Polestar,
ktorá je racingovým špecialistom Volvo.
„S naším srdcom vo Švédsku, očami a ušami na
celom svete chceme byť automobilkou, ktorá
najlepšie interpretuje požiadavky moderných
zákazníkov“, povedal Stefan Jacoby, prezident
a výkonný riaditeľ Volvo Car Corporation
a dodal: „Concept You poskytuje obraz o tom,
čo môžete v blízkej budúcnosti očakávať od
36
TOP CARS
Ešte na letnom autosalóne
v Šanghaji Volvo predstavilo
štúdiu veľkého luxusného sedanu
Concept Universe, ktorej
cieľom bolo získať reakcie
potenciálnych zákazníkov, ale
i ostatnej verejnosti na dizajn
nového luxusného modelu.
Automobilka sledovala nielen
spätnú väzbu samotných
návštevníkov výstavy, ale tiež
ohlasy a komentáre na svetových
sociálnych sieťach.
veľkých sedanov Volvo – mix škandinávskeho
dizajnu, dokonalé spracovanie a intuitívnu
technológiu. Vozidlo odzrkadľuje, ako sa
odkláňa vnímanie luxusných sedanov od
tradičného poňatia.“ Štúdia je postavená
podľa novej stratégie „Designed Around
You“ zameranej na zákazníka, ktorej cieľom
je zjednodušiť život klientom, urobiť ho
radostnejším a zároveň posilniť záväzok
automobilky v otázke bezpečnosti a ekológie
prevádzky.
Dva svety
Pod opticky ľahkou karosériou v štýle
kupé nájdeme obrovský vnútorný priestor
luxusného
štvormiestneho
sedanu.
Každý pasažier má svoje vlastné sedadlo
s maximálnym pohodlím. Nečudo, veď
inak reaguje, keď sa blíži ruka vodiča a inak,
keď je to ruka spolujazdca. Niektoré funkcie,
ako napríklad surfovanie po internete za
jazdy, sú dostupné iba zo strany spolujazdca.
Vodič môže „preniesť“ údaje z centrálneho
displeja na head-up displej alebo si vymeniť
informácie so zadnými pasažiermi. Okrem
technologického prínosu majú smart
pady ďalšiu výhodu – umožnili vytvoriť
mladistvý a prehľadný interiér. Unikátnou
je tiež high-endová audiosústava od Alpine.
Subwoofer totiž využíva vzduch z exteriéru
auta, čo vytvára ultimatívne basy. Samotné
reproduktory sú konštruované s ohľadom na
čo najnižšiu hmotnosť. Peter Varga
Foto: archív a autor
TOP CARS
37
T.O.P. AUTO
Volvo zorganizovalo v dňoch 13. a 14. septembra pre
svojich klientov z celého Slovenska zaujímavú akciu na
Slovakia Ringu v Orechovej Potôni. Počasie prialo
a tak sa milovníci tejto švédskej značky mohli oddať nielen
rýchlej jazde na okruhu, ale si aj natrénovať reflexy
v prípade šmyku. Všetko, samozrejme, vo vozidlách značky
Volvo. Jednou z atrakcií bola aj možnosť vyskúšať si jazdu na
okruhu, či absolvovať školu šmyku na truckoch značky
Volvo.
O
rganizátori z T.O.P AUTO Slovakia pripravili
pre svojich klientov naozaj zaujímavý program.
Po absolvovaní ranného školenia týkajúceho sa
pravidiel jazdy na okruhu, sme všetci adrenalínu
chtiví nasadli do osobných automobilov Volvo S60, V60
a V70 či Volvo truckov a vyrazili sme v ústrety celodennému
dobrodružstvu. Keďže program pozostával z viacerých aktivít,
rozdelili sme sa do niekoľkých skupín a podľa presného
časového harmonogramu sme sa presúvali od školy šmyku či
jazdy po okruhu, k vyskúšaniu si revolučných bezpečnostných
prvkov, ktoré ponúka značka Volvo, CITY SAFETY
a PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM.
Viac než len
poradenstvo
Mehr als nur
Beratung
More than just
advisory
Volvo v Orechovej Potôni:
skvelé počasie
a ešte lepšia zábava
n Daňové poradenstvo
n Audit
n Consulting
Škola šmyku
38
V rámci školy šmyku sme si pod prísnym dohľadom školených
inštruktorov mohli natrénovať ovládanie vozidla v prípade
takzvaného nedotáčavého šmyku, teda šmyku prednej nápravy.
Jediným riešením tohto šmyku je ubratie plynu, teda zníženie
rýchlosti a tým aj odstredivej sily. Ako sme sa na vlastnej koži
mohli presvedčiť, nepomôže ani ručná brzda, ani pridanie plynu
či brzdenie. Tento druh šmyku sme mali možnosť trénovať
na šikmej ploche, pričom v jej spodnej časti sa nachádzala
ľavotočivá zákruta. Adhézne podmienky klznej plochy boli
zhruba rovnaké ako pri silno utlačenom snehu. V duchu hesla
„radšej raz zažiť ako stokrát počuť“ som nasadol do modrej V60
a poriadne som zošliapol plyn, nabral rýchlosť zhruba 30 km/h
a na adhéznej ploche som začal zatáčať doľava. Razom som sa
ocitol v šmyku, predná náprava sa mi „odtrhla“ a ja som sa aj
s mojimi unáhlenými volantovými „kontrami“ sunul von zo
zákruty. Zabudol som ubrať plyn, moja chyba. Druhýkrát to
už bolo lepšie – len čo som dostal šmyk, dal som nohu z plynu
dole a kontrami volantom som celkom pekne prešiel až do
dolnej časti adhéznej plochy. Tretíkrát som skúsil podľa slov
inštruktora v šmyku zabrzdiť, ABS síce fungovalo bezchybne,
TOP CARS
n Reporting
www.leonconsulting.sk
www.leonconsulting.sk
TOP CARS
39
T.O.P. AUTO
ale keďže sa v tom momente preniesla váha auta na prednú nápravu
a zadná sa odľahčila, auto malo tendenciu ísť v šmyku do hodín, čo
je asi tá najhoršia kombinácia. Preto v nedotáčavom šmyku nikdy
nebrzdite! Následne som sa presunul na druhý modul, kde sa tiež
trénovalo zvládnutie nedotáčavého šmyku, tento raz v ľavotočivej
zákrute na rovine. Nájazdová rýchlosť preto bola okolo 40 km/h.
Aj tu som sa presvedčil, že jedine ubratie plynu a jemné volantové
„kontry“ dokážu auto „prinútiť“, aby si jeho kolesá znovu bezpečne
chytili stopu.
Veľkým lákadlom, ktoré organizátori na tieto dva septembrové dni
pre svojich klientov pripravili, bolo zvládnutie šmyku za volantom
Volvo trucku na takzvanej odtrhovej plošine. Plošina rýchlym
pohybom - pričom išlo o náhodný výber smerom doprava či doľava
- „odtrhla“ poslednú nápravu kamiónu a simulovala tak pretáčavý
šmyk. Existuje päť stupňov sily odtrhu, pričom my sme si mohli
vyskúšať druhý stupeň, ktorý podľa slov inštruktora – a neskôr
aj z mojej vlastnej skúsenosti – umožnil celkom bezproblémové
zvládnutie pretáčavého šmyku. Keď som si presadol z osobného
auta Volvo do Volvo trucku, zostal som chvíľku ohúrený
neporovnateľnou veľkosťou tohto vozidla. Výška nákladného auta,
jeho dĺžka a šírka vo mne vzbudzovali veľký rešpekt, ktorý sa však
trošku vytratil, len čo som sa s nákladným Volvom rozbehol. Zistil
som, že sa šoféruje na počudovanie úplne ľahko, takmer ako osobné
Volvo. Odvahu mi vlieval aj inštruktor sediaci pri mne, pritlačil som
teda plyn a ustálenou rýchlosťou som sa blížil k odtrhovej plošine.
Keď cez ňu prechádzala posledná náprava nákladiaku, plošina
urobila prudký pohyb doľava a doprava a auto začalo ísť už na
adhéznej ploche v momente do pretáčavého šmyku, čo znamená, že
zadná náprava sa začala tak povediac drať dopredu. Presne podľa
rád inštruktora som rýchlo vyšliapol spojku a volantovou „kontrou“,
teda točením volantu do smeru jazdy som sa snažil auto vyrovnať.
Na moje počudovanie sa mi to celkom podarilo. Zvláštne bolo, že
v týchto momentoch som si ani neuvedomil, že sedím v ťažkom
nákladiaku. Na jeho riadenie totiž vyvíjate podobné sily, ako pri
riadení osobného auta Volvo.
40 TOP CARS
Bezpečnostné systémy vozidiel
Volvo v praxi
Volvo sa môže pochváliť dvomi bezpečnostnými systémami, ktoré
som si mohol vyskúšať na vlastnej koži. Systém CITY SAFETY, ktorý
je určený na zabránenie kolízií pri jazde v kolónach, a PEDESTRIAN
DETECTION SYSTEM, ktorý využíva radar a optické systémy auta
na to, aby identifikoval chodca a zastavil auto. Systém CITY SAFETY
je navrhnutý najmä pre bezpečný pohyb auta po meste, kde sa auto
pohybuje bez aktívneho tempomatu. Po presadnutí za volant som si
najskôr vyskúšal tento systém. Auto predo mnou simulovala veľká
nafukovacia kocka. Podľa inštrukcií som sa rozbehol na rýchlosť zhruba
20km/h a touto ustálenou rýchlosťou som sa pomaly blížil k prekážke.
Najťažšie bolo odolať tesne pred ňou reflexu rýchlo a intenzívne šliapnuť
na brzdu. Vydržal som. Auto tesne pred prekážkou za hlasného pípania,
ako aj výstražného rýchleho blikania červených diód nad prístrojovou
doskou prudko zabrzdilo. Fúha, uznanlivo som kývol hlavou a následne
som sa rozbehol znovu na rýchlosť 20 km/h, aby som si vyskúšal systém
na ochranu chodcov PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM. Tu som sa
blížil k nafukovaciemu panákovi, ktorý simuloval chodca. Musím priznať,
že v tomto prípade bolo moje nutkanie stúpnuť na brzdu ešte omnoho
silnejšie, nakoľko silueta panáka mi reálne pripomínala chodca, ktorý
stojí v mojej jazdnej dráhe. Systém však aj v tomto prípade nesklamal
a tesne pred nafukovacím chodcom prudko zabrzdil. Tieto unikátne
bezpečnostné systémy z dielne Volva vo mne zanechali veľmi silný dojem.
Dodávajú vodičovi pocit väčšej istoty.
Jazda po okruhu
Milovníkom švédskej značky sa určite výrazne zrýchlil tep pri jazde
na asi trojkilometrovom okruhu. Jazdilo sa s desiatimi vozidlami
Volvo S60 či V60 a, samozrejme, poväčšine s plynom na podlahe.
Nasadol som do Safety Car Volvo S60 T6, za ktorého volantom
sedel produktový manažér značky a inštruktor jazdy osobných
áut Volvo po okruhu v jednej osobe Tomáš Kováč. S pretekárskou
kuklou a helmou na hlave som sa cítil ako skutočný Co-Pilot
závodného auta. Po príjazde na samotný okruh inštruktor najprv
s celou kolónou absolvoval dva zoznamovacie okruhy „normálnou
rýchlosťou“, pri ktorej nedočkavým jazdcom vysvetľoval, ako
prejsť dráhu okruhu v čo najlepšej stope. Potom prudko šliapol na
plyn a náš „Safety Car“ razom nechal v spätnom zrkadle aj tých
najrýchlejších z našej testovacej skupinky. Zákruty, rovinky, ako aj
horizonty sme prechádzali neskutočnou rýchlosťou, pritom veľmi
čisto a bez výraznejšieho kvílenia sériových pneumatík. Následne,
po dvoch ostrých okruhoch sme autá nechali vychladiť pomalšou
jazdou a vyskúšali sme si adaptívny tempomat. Po nastavení všetkých
hodnôt podľa inštrukcií sme všetci v kolóne zistili, že auto si skutočne
samé drží odstup od vpredu idúceho vozidla, samé brzdí, ak brzdí aj
auto pred ním a potom znovu akceleruje a ustálenou rýchlosťou drží
nastavený odstup. Potom sme mali možnosť vymeniť si autá a tak
som sadol do červeného Volvo S60 D3 s manuálnou prevodovkou.
Bol som tretí v kolóne, za diabolsky rýchlym inštruktorom a bielou
S60-kou D5. Snažil som sa presne kopírovať stopu inštruktorovej
S60-ky T6. Výkonovo som na ňu a tobôž na auto inštruktora strácal,
ale o to nešlo. Išlo o neskutočné adrenalínové pocity pri
prejazdoch zákrut alebo jazde na plný plyn cez horizont,
kedy vo mne s nadľahčením auta poskočili všetky
vnútornosti. Neskúsenosťou a detailnejšou neznalosťou
všetkých zákrut som sa ich mnohokrát snažil prejsť
rýchlejšie, ako bolo v medziach fyziky, ale aj tu som sa
rukolapne presvedčil, že aj pri vypnutom stabilizačnom
systéme je Volvo stále neuveriteľne stabilné a čitateľné.
Keď som aj „prešvihol“ rýchlosť v zákrute a auto ma
vynášalo v náznaku nedotáčavého šmyku von zo
zákruty, volantovými kontrami som ho vždy dokázal
dostať do správnej stopy bez toho, aby som ho mal
takpovediac „plné ruky“. O tom, že by auto išlo do
„hodín“ nebolo ani chýru ani slychu. A ako povedal
inštruktor, aj napriek vysokým rýchlostiam to neboli
ani zďaleka hranice možností testovaných áut Volvo.
Tí, ktorí sme adrenalínu nemali ešte stále dosť, sme
si presadli do Volvo truckov a vyrazili opäť na okruh
v ústrety ďalšiemu dobrodružstvu. A zábava to bola
veru poriadna!
Andrej Kližan
Foto: archív Volvo
TOP CARS
41
Hotely
pre dobrodruhov
Kým deň na roadtripe je nabitý
skvelými zážitkami,
noc je zväčša
viac- či
menejhviezdičková
nuda, ktorú si
musí spestriť každý
po svojom... Čo
tak nezvyčajným
hotelom, plným
bláznivých nápadov
a prekvapení?
Vášnivá noc
v autoumyvárni
Apartmán pre milovníkov kempovania so stále
zelenou trávou a s 365 slnečnými dňami v roku.
Romantika na starodávnej čerpacej stanici.
Tuningové kráľovstvo. Posteľ a autokino v jednom.
A napokon – vášnivá noc v autoumyvárni. To je
hotel pre milovníkov rýchlych koní pod kapotou.
Po dni strávenom prehliadkou špeciálnych
modelov centra automobilového priemyslu
v Štutgarte
zážitky
pokračujú.
Len
v nemeckom hoteli V8 sa na noc uložíte
v luxusnom historickom vozidle či v sne všetkých
malých (či veľkých?) chlapcov – vo Formule 1.
Takmer pod širákom
Nikdy nie je neskoro vrátiť sa do mladých čias. No pod
širákom by vám už ťahalo na kríže a stavať stan sa vám
nechce... Alternatívne ubytovanie v betónovom kotúči môže
byť prvou zastávkou na vašom road-tripe smerom na juh
Európy. Len kúsok od Bratislavy, v rakúskom meste Linz
funguje už piaty rok projekt mladého rakúskeho dizajnéra
Andreasa Straussa s názvom Das Park Hotel. Maximálny
komfort na minimálnom priestore je skvelým zážitkom
pre duchom mladých cestovateľov, ktorí v zdraví prežijú
spoločné toalety a sprchy. Ubytovanie aj check-in je online;
mailom dostanete aj vstupný kód do vašej „izby“ – recepciu
by ste tu totiž márne hľadali. Originálny je aj cenník. Sumu,
akou ste ochotní podporiť zaujímavý projekt, vhodíte sami
do kasičky...
42
TOP CARS
TOP CARS
43
„tak, sedláku,
co budeš Žrát?!“
zalezte do jaskyne
Túžite zahodiť mobil čo najďalej a uniknúť od civilizácie? Možno budú jaskynné hotely pre
vás to pravé orechové! Sú špecialitou niektorých regiónov Turecka, najmä oblasti Ceridere
valley, nazývanej aj Podzemným mestom. Jaskynná mikroklíma zabezpečuje príjemný
chládok v lete a udrží teplo počas zimy, takže v jaskyni je stála teplota od 17 do 20 °C.
Medzi najkrajšie jaskynné hotely patrí Gamirasu Hotel v centrálnej časti Turecka, tristo
kilometrov južne od hlavného mesta Ankary. Ak čakáte tmavé ponuré a stiesnené
priestory, ste na veľkom omyle! Romantické zákutia hotela sú vyhľadávaným útočiskom
mladomanželov, fotografov svadobných magazínov či dobrodružných cestovateľov.
Jaskyňu tvorí spolu šesť jaskynných domčekov, rozdelených do osemnástich izieb rôznej
kategórie. Nájdete tam štandardné, luxusné, rodinné izby či apartmány. Priestor je
nasiaknutý históriou a spiritualitou, no vybavený je modernými vymoženosťami dneška.
Bonusom je takmer rodinná atmosféra malej dedinky, súčasťou ktorej sa na pár týždňov
stanete. Majitelia hotela bratranci Ibrahim Bastutan and Suleyman Cakir vám ochotne
ukážu okolie a miestne zaujímavosti, ba aj si s vami posedia pri pohári miestneho vínka.
44
TOP CARS
Neľakajte sa. Ste síce v českej „hospode“, no zároveň v stredoveku,
a ten sa, ako je známe, s človekom nemaznal. Naším geograficky
najbližším tipom na hotel, kde určite nezahyniete od nudy, je
totiž Stredoveký hotel v českých Děteniciach. Vraj tam aj straší,
tak sa pripravte na najhoršie! Túto malú daň rád zaplatí každý
dobrodruh za jedinečnú možnosť vrátiť sa do obdobia, ktoré
pozná len z historických filmov.
Hotel so 41 izbami a jedným bezbariérovým apartmánom je
otvorený už druhý rok. Je jediným českým členom združenia
nezvyčajných hotelov sveta Unusual & Unique Hotels of the
World. Návrat do minulosti, ako aj bohaté stredoveké raňajky
sú v cene. Doprajte si romantický víkend! Veď kde inde
vás dnes na recepcii ubytuje žobrák či čarodejnica a do izby
odvedie trpaslík s lampášom?
Zlatica Kramárová
Foto: archív hotelov, DasParkHotel/Dietmar Tollerian
TOP CARS
45
Rozprávková romantika
v našich veľhorách
R
omantiku, luxus a prekvapenia ponúkajú aj naše slovenské
veľhory. Ak práve prežívate medové týždne alebo chcete
prekvapiť vašu milú romantickým víkendom a chcete
pritom zostať verní Slovensku, Štrbské Pleso je tým
pravým orechovým. Čaká vás tam nielen prechádzka ruka v ruke
okolo tatranského jazera, ale najmä večer strávený vo vírivke
pod holým nebom plným hviezd, s výhľadom na majestátne štíty
Vysokých Tatier.
Podobnú atmosféru si môžete vychutnať
v naozaj luxusnom novomanželskom alebo
inak povedané „Honeymoon“ apartmáne
Grand Hotela Kempinski na Štrbskom Plese.
Jeho súčasťou je otvorená vežička s jacuzzou
akurát pre vás a vašu milú. Pochutiť si pritom
môžete na Kempinski sekte alebo na niektorom
46 TOP CARS
zo svetových či domácich vín z bohatej, až sedemdesiatstranovej
vínnej karty. Dvadsaťštyrihodinový izbový servis vám iste rád
donesie aj niečo pod zub, ochutené špeciálnymi bylinkami
dopestovanými priamo v hoteli. Ako relax iste dobre padne pár „dĺžok“
v bazéne hotelového ZION SPA s výhľadom na nádhernú tatranskú
prírodu. Tí, ktorí videli český film Román pro muže s vynikajúcim
Miroslavom
Donutilom
a Táňou
Pauhofovou
v hlavných úlohách, si
určite pri návšteve hotela
vybavia niektoré humorné
či skôr tragikomické scény
z tohto úspešného filmu.
Katarína Kližanová
Rýsová
Foto: Grand Hotel
Kempinski
TOP CARS
47
rozhovor na aktuálnu tému
Euro je krv,
ktorá musí cirkulovať
v zdravom tele
Bývalá
viceguvernérka
Národnej banky
Slovenska Elena
Kohútiková stála
pri tvorbe slovenskej
koruny po rozdelení
Československa.
Vo VÚB stála
pri zavedení
eura. Dáma plná
optimizmu, známa
aj pod prezývkou
„lady euro“, nám
prezradila svoj recept
na úspech.
Eurozóna sa v súčasnosti otriasa
v základoch. Problémy začalo mať najskôr
Írsko, o niekoľko rokov Grécko, ozýva sa
Portugalsko, Španielsko a Taliansko. Veríte
stále v projekt eura a eurozóny?
Jednoznačne.
Nezlyhalo
euro,
ale
hospodárske politiky niektorých krajín
eurozóny nedokázali byť v súlade s menovou
politikou. Zlyhali tvorcovia hospodárskej
politiky, teda vlády a zákonodarcovia.
Prirovnala by som to k chudnutiu.
Máme program chudnutia, dosiahneme
ideálnu váhu a za chvíľu príde jojo efekt,
pretože váhu sme síce dosiahli, ale viac
sa už o ňu nestaráme. Myslíme si, že nám
vydrží navždy. Keď krajiny chceli zaviesť
euro, robili dobrú hospodársku politiku,
naštartovali vývoj. Potom však euro
zaviedli, priamy tlak kurzu a trhu zmizol,
48 TOP CARS
krajiny začali okamžite míňať a prestali
robiť reformy. Prestali sa starať o svoju
dobrú kondíciu. V niektorých krajinách
napríklad rástli mzdy rýchlo a nie v súlade
s produktivitou práce. No ukázalo sa, že i
kontrolné mechanizmy Európskej únie boli
nastavené slabo a zlyhali. Napríklad Pakt
rastu a stability. Neexistovali žiadne sankcie
pre krajiny, ktoré pravidlá porušili. Euro je
krv, ktorá musí cirkulovať v zdravom tele,
a tým sú ekonomiky jednotlivých krajín.
Prišla kríza, ktorá v plnej nahote odhalila
choré ekonomiky. Jednotná mena je však
v Európskej únii, kde máme
voľný pohyb kapitálu, tovaru,
služieb a osôb, nevyhnutným
predpokladom na to, aby
ekonomiky jednotlivých krajín
a celá Európska únia mohli rásť.
„urobiť“ krach Grécka, napríklad odkúpenie
dlhopisov za nižšiu nominálnu hodnotu
s takzvaným „haircutom“.
V akej kondícii sú naše banky?
Podľa našich informácií sú slovenské
banky úplne v poriadku. Objem dlhopisov
problémových krajín v našich bankách
je minimálny. Slovenský bankový sektor
nepotreboval ani počas nedávnej finančnej
krízy žiadnu pomoc, preukázal, že je
dostatočne silný. O slovenskom bankovom
sektore osobne nepochybujem.
Čo by znamenal bankrot
Grécka pre Európsku úniu a pre
Slovensko?
Stále som presvedčená, že
krach Grécka je drahší ako jeho
záchrana. Celý problém Grécka
odhalil aj to, že v prípade, ak
zlyhá plán A, neexistoval
plán B. Každá firma u nás
musí mať plán B, teda ak sa
niečo stane, firma musí ďalej
zabezpečiť svoj chod, ak chce
prežiť. Tým plánom B mohli
byť záchranné mechanizmy,
možno až opustenie eurozóny.
Ale v tejto situácii, keby Grécko
skrachovalo a nebolo by to
dostatočne komunikované a
riadené, hrozilo by, že nákaza sa
prenesie do všetkých ostatných
krajín. Krajiny však už začali
zavádzať opatrenia, aby zvrátili
negatívny vývoj. Samozrejme,
aj skúsenosť zo Slovenska
hovorí, že ak začnete robiť
reformy, efekt sa dostaví o dva,
tri roky, ale určite príde. Ak by
sa nákaza preniesla do iných
krajín, potom by to už nebolo
o eurozóne ale o celej Európskej
únii. Predstavme si modelovú
situáciu, že by sme dnes povedali, že Grécko
by muselo opustiť eurozónu. Grécko by
v prvom rade muselo veľmi rýchlo prijať
tvrdé reštrikcie na kapitálovom a finančnom
účte. Možno až také tvrdé, že podniky by
mohli platiť či investovať v zahraničí len
s povolením nejakej štátnej inštitúcie a
ľudia by si nemohli z banky iba tak zobrať
peniaze a odniesť si ich do zahraničia.
Nastal by veľmi tvrdo kontrolovaný pohyb
finančného kapitálu. Je to v súlade s voľným
pohybom kapitálu, tovaru, služieb a osôb
v Európskej únii? Už sa teda dostávame do
situácie, keď si musíme položiť otázku, čo by
to znamenalo pre samotnú Európsku úniu.
Samozrejme, existuje niekoľko spôsobov, ako
zavádzali nejaké reformné balíčky, dnes tak
robia. Všetci sme dostali veľmi tvrdú lekciu,
že akékoľvek uvoľnenie politiky, prenesenie
zodpovednosti za podnikateľské subjekty na
vládu a šafárenie v oblasti verejných financií
sa vypomstí. Ekonomický vývoj je taký
rýchly, že opatrenia, ktoré urobíme dnes, sa
zajtra už budú zdať nedostatočné. Musíme
byť vždy pripravení vytvoriť flexibilné
podmienky na fungovanie podnikov
a rovnako dať ľuďom prácu a naučiť ich žiť
z práce. Žiadny štát, ktorý sa snažil dostať
rýchlo na úroveň vyspelých krajín, nemohol
uspieť, pretože ľuďom dával lepšie
podmienky na život, ako vytvárala
ekonomika. Situácia v Grécku je
dobré poučenie pre nás, že ak máme
dobré hospodárske výsledky, mali
by sme si vytvárať rezervy na horšie
časy. Ekonomický cyklus sa opakuje
už stáročia, raz sme hore a raz dole.
Euro je unikátny projekt a ja mu
verím.
Prezradíte nám váš recept na
úspech?
Z úst niektorých politikov sa začali ozývať
názory, že by Slovensko malo uvažovať
o znovuzavedení slovenskej koruny...
Skôr by som energiu tých, ktorí takto uvažujú,
presmerovala na úvahy, ako pomôcť riešiť
vzniknutú situáciu a čo krajinám odporučiť
z našej vlastnej skúsenosti. My sme podobnú
situáciu zažili v deväťdesiatych rokoch,
keď koruna kolísala a úrokové sadzby boli
v nebeských výšinách. Ak sa – a to verím –
situácia zvládne, eurozóna a Európska únia
budú existovať naďalej a budú omnoho
silnejšie. Takéto úvahy sú skôr škodlivé
a vyvolávajú v ľuďoch neistotu. Veľmi
pozitívne je, že niektoré krajiny, ktoré si
ešte pred rokom nevedeli predstaviť, že by
V prvom rade svoju robotu
veľmi milujem. Keď je problém,
nikdy nepoviem, že sa nedá
riešiť. Hľadám cesty, špekulujem.
Komunikácia je v mojom živote
jeden z najdôležitejších nástrojov.
Ako totiž komunikujete, tak reaguje
vaše okolie. Otvorená a jasná
komunikácia je veľmi dôležitá, a to
nielen pre politikov, ale aj pre nás
manažérov. Musíme vedieť problém
identifikovať a pokúsiť sa hľadať
riešenia. Stane sa mi, že keď mám
veľký problém, či už súkromný,
alebo pracovný, päť minút sedím,
ale potom okamžite začínam riešiť.
Deväťdesiat percent môjho úspechu
v živote je, že som veľká optimistka.
Verím, že veci dopadnú tak, ako
majú. Ráno vstanem, poviem si, bolí
ma niečo? Nie, tak bude fajn deň.
(smiech) Snažím sa na všetko pozerať
s úsmevom. Človek si musí problémy
rozdeliť do kategórií. V tom by nám,
ženám, mali byť príkladom muži.
Vedia totiž oddeliť to, čo je skutočne dôležité,
od toho, čo je súčasťou rizika, pri ktorom síce
vznikne strata, ale je manažovateľná. Táto
schopnosť charakterizuje dobrého manažéra.
Musí mať víziu, cieľ a vidieť hlavné kroky,
ktoré k cieľu smerujú.
Aký máte vzťah k autám?
Aktívne jazdím takmer tridsať rokov. Pre
mňa je auto nástroj, ktorý ma má dopraviť,
kam potrebujem. Je dôležité, aby bolo
spoľahlivé, bezpečné a aby som sa v ňom
dobre cítila. Jazdím rada a každý deň.
KATARÍNA KLIŽANOVÁ RÝSOVÁ
Foto: archív E. K.
TOP CARS
49
Veda o živote, zdraví
a dlhovekosti
pre všetky naše fóbie. Vždy, keď v našej
mysli dôjde k nejakej udalosti, v našom tele
to vyvolá tomu zodpovedajúcu reakciu či
odpoveď. Podľa ajurvédy je táto vzájomná
prepojenosť dosiahnutá v mieste medzi
mysľou a telom vtedy, keď sa myšlienka
mení na hmotu, teda napríklad strach z tmy
sa zhmotňuje do adrenalínu. Toto miesto je
vyplnené tromi riadiacimi princípmi alebo
dóšami – Váta (Vietor), Pitta (Žlč) a Kapha
(Sliz). Každá bunka nášho tela obsahuje
všetky tri dóše, ktoré by mali byť v ideálnom
stave v rovnováhe. Váta umožňuje pohyb,
dýchanie, obeh krvi, postup potravy do
tráviaceho traktu a je zodpovedná za
všetky nervové impulzy. Pitta ovplyvňuje
metabolizmus, teda spracovanie vzduchu,
vody a potravy v našom tele. Kapha, teda
štruktúra, drží naše bunky pohromade,
formuje svaly a kosti. Ak sa v tele naruší
život, aby ste ho mohli prežiť v jeho plnosti
so všetkými jeho darmi. Toto, pochopiteľne,
nikdy nedosiahnete len prírodnými liečivami
a vyváženou stravou, musíte do toho vložiť
i určité duševné a duchovné úsilie. Ajurvéda
sa teda zaoberá úplným životom so zvláštnym
dôrazom na individuálne potreby vo vzťahu
k telesnému a duševnému zdraviu, rodinným
pomerom, spoločenskej situácii, životnému
prostrediu a duchovnému vývoju,“ vysvetľuje
Miriam Ábelová z jedného bratislavského
ajurvédskeho masážneho centra.
„Ajurvéda sa odlišuje od západnej medicíny,
a tým je aj výnimočná, najmä prevenciou
chorôb. Západná medicína totiž lieči chorobu,
až keď sa objaví. Pomocou diagnostiky
osobnosti sa určí typ dóše, ako aj správny
životný štýl a stravovanie, aby sa predišlo
možným chorobám, ktoré vznikajú v dôsledku
nerovnováhy. Pri ajurvéde sa používajú iba
prírodné oleje a produkty výlučne z byliniek,
koreňov, listov a kvetov. Ájurvéda používa
počas celej svojej tradície rovnaké lieky,“
dopĺňa ajurvédska lekárka Danushka
Thalewala Wedage zo Srí Lanky, ktorá sa
venuje ajurvédskej medicíne v jednom hoteli
na strednom Slovensku.
Ajurvédu, ktorá má svoje korene v Himalájach
5 000 rokov pred naším letopočtom,
v osemdesiatych rokoch minulého storočia
uznala aj Svetová zdravotnícka organizácia
za ucelený medicínsky systém.
Vyšetrenie u ajurvédskeho
lekára prebieha nasledovne:
U
čenie ajurvédy je založené na
dosiahnutí akejsi rovnováhy
medzi naším telom a dušou.
Ajurvéda verí, že všetky telesné
pochody v našom tele spôsobujú jemné
vibrácie. Ide o silu našej mysle alebo
myšlienky. Za každou našou myšlienkou
totiž automaticky nasleduje istá chemická
reakcia. Mnoho ľudí má napríklad strach
z tmy. Tma sama osebe nie je pre nás
nebezpečná a nespôsobuje nám žiadnu
bolesť. Pocit strachu však v našom tele
vyvoláva rôzne chemické reakcie, napríklad
potenie, rýchlejší tep či zvýšenú produkciu
adrenalínu. Nevyvoláva ich však samotná
tma, ale naše myšlienky na ňu. Takto by
sme mohli pokračovať aj ďalej. Rovnaký
princíp podľa ajurvédskej filozofie platí
50
TOP CARS
Túžbou každého z nás je prežiť plnohodnotný
život v zdravom tele a s pokojnou mysľou.
Často sa hovorí, že príčinou rôznych fyzických
neduhov a chorôb, ktoré nás trápia a zmárajú, je
práve naša psychika. Všetci sme určite
počuli – poniektorí z nás dokonca aj vyskúšali na
vlastnej koži – účinky meditácie či jogy. Na
Slovensku však v poslednom čase doslova ako
huby po daždi vyrástli a rozmohli sa takzvané
centrá ajurvédy alebo v preklade „vedy
o dlhom živote“. Čo je jej podstatou?
rovnováha troch dóš, podľa ajurvédy sa to
prejaví prostredníctvom nejakej choroby.
Väčšinou si nerovnováhu spôsobujeme
sami, a to zlou životosprávou, nedostatkom
pohybu či stresom.
„Ajurvéda nás učí umeniu a remeslu
každodenného života. Kedykoľvek sa objavia
nejaké prekážky, napríklad v podobe telesnej
či duševnej bolesti, problémov, porúch alebo
ochorení, má na ne ajurvéda príslušné lieky
a metódy, ktoré telo a myseľ znovu uvedú do
rovnováhy. Ajurvéda sa takisto podrobne
zaoberá regeneráciou, ktorá posilňuje celkovú
vitalitu a minimalizuje proces starnutia.
Veľa ľudí si myslí, že ajurvéda je len jeden zo
starobylých liečiteľských systémov. Jej záber
je však oveľa širší – obsahuje rozsiahly súbor
odporúčaní pre hodnotný, spokojný a zdravý
Terapeut určuje prirodzený a aktuálny stav
pulzovou diagnostikou, teda vlastnosti
a potreby dotyčnej osoby zistí dotykom na
zápästí.
Na základe vyhodnotenia regulátorov
(dóš) a aktivity uzlových bodov (marmová
diagnostika) zistí stav orgánov a ich funkcie.
Klientovi odporučí a naučí ho na mieste
techniku okamžitej pomoci marmovou
terapiou v podobe masáže uzlových bodov.
Odporučí klientovi liečivá pre návrat ku
zdraviu.
Odporučí klientovi správnu výživu priamo
jemu na mieru.
Ajurvédska medicína využíva rôzne druhy
masáží, zábalov a kúpeľov. Podľa pôvodnej
ajurvédskej tradície muž masíruje muža
a žena ženu. „Tak by sa to malo správne
v ajurvéde vykonávať, pretože budúci indickí
ajurvédski terapeuti sa učia vykonávať
všetky masáže a procedúry iba na osobách
rovnakého pohlavia. Čiže stavbu tela
druhého pohlavia, ako aj techniku masáže
neovládajú dokonale, takže masáže by mohli
byť poskytnuté nesprávne a mohli by aj ublížiť.
Zároveň je to aj prejav úcty a rešpektu k ich
kultúre, náboženstvu a tradíciám,“ vysvetľuje
Miriam Ábelová.
Katarína Kližanová Rýsová
Foto: hotel Kaskády a Darsana
TOP CARS
51
móda
Aké sú trendy v dámskej
móde na sezónu jeseň
a zima 2011/2012?
Zuzana Kanisová:
Za posledných niekoľko
rokov sa stalo zvykom,
že každá módna sezóna
prináša
niekoľko
výrazných
trendov
naraz.
Mňa
tento
rok zaujal veľký návrat sedemdesiatych
rokov v elegantnej glamour podobe, ktorý
predviedli značky Chloe, Gucci, Michael
Kors, Yves Saint Laurent. To znamená
blúzky s viazačkami, rozšírené nohavice so
zvýšeným pásom, vypasované kabáty, veľké
klobúky, elegantné materiály ako zamat
a hodváb a výrazné farby – smaragdová,
horčicová, vínová. Ďalší výrazný trend,
ktorý pretrváva od jarnej sezóny, sú
farebné vzorové materiály. Od rôznych
geometrických a abstraktných cez etnické,
kvetinové vzory až po hadí dezén, ktorý túto
sezónu nahradil leopardí vzor. Celkovo sa dá
o súčasnej móde povedať, že je veľmi ženská
a elegantná.
Módne trendy
na jeseň a zimu
2011/2012
Každá nová módna sezóna so sebou prináša trendy, ktoré by určite
nemali chýbať v našom šatníku, ak chceme držať ten správny krok
s pani módou. Módni návrhári a módne domy sa s nami niekedy
zahrajú a pripravia nám kolekcie, nad ktorými otvárame ústa pri defilé
krásnych modeliek po móle, ale odvahu obliecť si ich na ulicu by sme
v sebe asi nenašli. Čo nové nám pripravila na sezónu jeseň a zima
2011/2012 pani móda, nám prezradilo trio najlepších slovenských
stylistov – Zuzana Kanisová, Lukáš Kimlička a Andrej Kusalík, ktorých
klientkami sú mnohé známe slovenské dámy.
52
TOP CARS
Lukáš Kimlička:
Medzi hlavné trendy
by
som
vyzdvihol
predovšetkým pánsky
štýl
s nádychom
päťdesiatych rokov. Žena
vyzerá ako vystrihnutá
z detektívky, v dobre strihnutom trenčkote,
širokých nohaviciach s nažehlenými pukmi
a s neodmysliteľným plsteným klobúkom so
saténovou stuhou. Presne tak to na sezónu
jeseň/zima diktuje napríklad značka Gucii.
Stále pretrvávajú výrazné farby, avšak
v tlmenejších odtieňoch. Túto sezónu sa nosí
fialová, smaragdová, horčicová, bordová
a čokoládová. Čo sa týka doplnkov, stále
letia čižmy s platformou, a najmä lakovaná
koža na kabelkách.
Andrej Kusalík: Asi
najsilnejší nový trend na
túto jeseň a zimu je umelá
kožušina, ktorú predstavila
vo svojej kolekcii Prada.
Inak pretrvávajú trendy
ako leopardie vzory či
pytón. Tvíd je stále veľmi módny, záujímavý je
aj latex u Louis Vuitton ...
Trendy v pánskej móde na
nadchádzajúcu sezónu
jeseň/zima?
Zuzana Kanisová: Pánska móda
sa nemení tak rýchlo ako dámska a veľký
rozdiel je aj v tom, čo je možné vidieť na
móle a čo sa nosí v bežnom živote. Nastal
v nej však posun a je oveľa kreatívnejšia
a uvoľnenejšia. Čo sa týka oblekov, naďalej
dominujú
slimfitové
dvojgombíkové
a jednogombíkové strihy s úzkymi fazónami
v čiernej, bledosivej a béžovej farbe. Klasické
šnurovacie topánky nahradili čižmy po
členky. Pokračuje aj ležérny „military“
trend a „aviatorske“ prvky v obliekaní. Ak
ste si doteraz nezaobstarali leteckú bundu
s kožušinou, je najvyšší čas. (smiech)
Pleteniny sa naďalej čoraz viac udomácňujú
v mužských šatníkoch. Trendovými farbami
sú čierna, sivá, kaki a béžová. Odvážnych
môžu osloviť prvky sedemdesiatych rokov,
ktoré túto sezónu predviedli napríklad
značky Gucci a Roberto Cavalli.
Lukáš Kimlička: Pánska móda
konečne hýri farbami. Návrhárske duo
Dolce & Gabbana prišlo s veľmi farbenou
kolekciou, kde dominujú rôzne farebné
potlače a dezény. Prevláda ružová, žltá,
tyrkysová a parížska modrá. Keby kolekcii
nedominovali aj úplety a kožušiny, človek
by si myslel, že je to letná kolekcia. Presným
protikladom tejto návrhárskej dvojici
je kolekcia od módneho domu Louis
Vuitton, kde dominuje najmä čierna farba.
Z materiálov prevláda koža, flauš a vlna.
Nosia sa široké kabáty prepásané koženým
opaskom, motorkárske kožené bundy
a vrcholom luxusu je sako z krokodílej kože.
Andrej Kusalík: Veľká vojenská
bunda, takzvaná párka, pre odvážnejších
páperové bundy vo výrazných farbách,
ako je oranžová, zelená, prípadne
červená, a kapucňa lemovaná
kožušinou. Veľmi módne ostávajú aj
naďalej vysoké šnurovacie topánky
s obnoseným efektom, pánske tašky
do ruky, prípadne na kríž, pre
odvážnejších s motívom krokodílej
kože...
Čo považujete za
najväčšie módne faux
pas?
Zuzana Kanisová: Za módne
faux pas považujem obliecť sa
nevhodne a neprimerane situácii. Sú
určité všeobecne zaužívané pravidlá,
ktoré by sa nemali porušovať. Ako
napríklad obliecť si krátke šaty na
ples, priesvitné oblečenie na oficiálnu
udalosť alebo biele šaty na svadbu, ak
nie ste nevesta. Ostatné je otázka vkusu,
ktorý je veľmi subjektívny. Rovnako
je to aj s módnymi trendmi. Tie sa
striedajú závratnou rýchlosťou a čo
bolo prednedávnom nepredstaviteľné,
je zrazu najväčším hitom. Vo
všeobecnosti je pri obliekaní dôležité
TOP
TOPCARS
CARS
5353
móda
podprsenke. Platí zlaté pravidlo – menej
je viac. Treba mať súdnosť a potom žiadne
faux pas nehrozí.
Vaša rada pre dámy, ako
vždy dobre vyzerať?
Zuzana Kanisová: Z dám, ktoré
obliekam, sa snažím dostať vždy to najlepšie,
akúsi krajšiu verziu seba samej. Myslím, že tak
môže vyzerať každá žena, aj keď nemá okolo
seba tím ľudí, ktorí sa o ňu starajú. Dôležité je
mať prirodzené sebavedomie, poznať samu seba,
reálne odhadnúť svoju postavu a vedieť, čo
vám pristane. Zvýrazniť vždy to, čo považujete
na sebe za najkrajšie – dlhé nohy, dekolt, úzky
pás... Zbytočne sa neštylizovať do niekoho,
kým nie ste. Nestrhávať pozornosť za každú
cenu, ak nechcete byť na smiech. Menej je viac
– v tomto prípade to platí stopercentne. Tiež
nie je potrebné slepo nasledovať všetky trendy.
Ideálne je mať vytvorený šatník z nadčasových
Lukáš Kimlička: Držať sa hesla – menej
je viac. Vtedy žena nič nepokazí. Ak žene
nechýba sebavedomie a cíti sa dobre, je to
vidieť aj navonok.
brať do úvahy osobnosť nositeľa, tvar postavy,
vek, spoločenské postavenie a používať zdravý
rozum.
Andrej Kusalík: Nosiť to, v čom sa cíti
dáma dobre, lebo je to na outfite vidieť. Keď
ide o nejakú akciu, neignorovať dress code, ten
nie je len tak pre zábavu. Dbať na čisté topánky,
pekné vlasy, dokonalú pleť a upravené nechty.
Manikúra je totiž nevyhnutnosť, rovnako ako
pedikúra, ak je topánka otvorená.
Lukáš Kimlička: Ak si žena zabudne
odlepiť cenovky z podrážky topánok. Žiaľ,
stretávam sa s tým často. Mne osobne to
pokazí celkový dojem. Druhá vec sú zarezané
plesové priesvitné ramienka na podprsenke.
Andrej Kusalík: Za faux pas
považujem fake kabelky, doplnky či celkovo
falzifikáty renomovaných značiek. Veľké
terno nie sú ani silikónové ramienka na
VISA Infinite je najexkluzívnejšia karta od UniCredit Bank. Je určená špeciálne vybraným
privátnym klientom. Okrem iného ponúka:
n nadštandardné poistenie,
n výnimočný Concierge servis s 24-hodinovým osobným asistenčným programom
v slovenskom jazyku.
www.unicreditbank.sk
Katarína Kližanová Rýsová
Foto: Fiorangelo, Lukáš Vrtílek, archív L. K.
a A. K., Getty images/isifa
basic kúskov (trenčkot, čierne sako, biela
košeľa, džínsy rovného strihu, malé čierne
šaty, kardigán, puzdrová sukňa, univerzálna
kabelka, čierne lodičky, baleríny...), ktoré sa
dajú ľahko vzájomne kombinovať. Ušetrí to
čas, pretože nemusíte riešiť, čo na seba a ako
to skombinovať, a aj peniaze, pretože takéto
veci určite neostanú nevyužité ležať v skrini.
Vyplatí sa do nich investovať a zadovážiť si
ich v najlepšej možnej kvalite. Najviac sa však
oplatí investovať do seba a svojho vnútra.
Zovňajšok je totiž jeho verným odrazom.
Takže starať sa o seba, žiť a jesť zdravo, nepiť,
nefajčiť, hýbať sa, myslieť pozitívne a pracovať
na rozvoji svojho vnútra. Potom budete vždy
žiariť aj v tých najjednoduchších šatách.
(úsmev)
54
TOP CARS
55
TOP CARS
rozhovor
väčší rozhľad, nesmie sa obmedzovať len
na jeden jej druh. Gastronómia súčasnosti
obsahuje veľmi širokú škálu rôznych
prístupov, štýlov, fúzií, ktoré sa navzájom
spájajú. Dnes je gastronómia jedna veľká
alchýmia a veda!
Varili ste pre celebrity svetového mena ako
Kevin Kostner či skupina Scorpions. Nemali
ste trému? Ocenili vaše kuchárske umenie?
Základom je nerobiť rozdiel medzi
zákazníkmi. Takú istú kvalitu, akú dostane
Kevin Costner, musí dostať každý hosť, aj
Miško z Hornej Vyšnej. Hosť platí za určitú
kvalitu, a tak nesmie dostať niečo iné ako
známa osobnosť. Rozdiely skôr nastávajú
v niektorých ďalších požiadavkách, ktoré
„diktujú“ celebrity. (smiech) Dobrého
kuchára musí tešiť spokojnosť každého hosťa.
Svetové celebrity prídu raz za čas a k nám na
Slovensko možno raz za život. Samozrejme,
je dôležité, aby im chutilo a boli spokojní. Ale
pre mňa osobne je veľkým vyznamenaním,
ak sa bežný hosť stane stálym hosťom.
Trému v správnych dávkach považujem za
pozitívum, lebo drží človeka v strehu a núti
ho k väčšej zodpovednosti. Asi im chutilo,
nesťažovali sa. (smiech)
Absolvovali ste stáž u držiteľa najvyššieho
francúzskeho titulu Meilleur Ouvrier de
Dobrý kuchár
zreje ako víno
Jedným z najlepších slovenských
šéfkuchárov je aj mladý, tridsaťšesťročný
Martin Korbelič. Martin varil vo
viacerých luxusných TOP reštauráciách nielen
v Bratislave, ale aj vo Viedni. Dnes je
chef de cuisine v bratislavskej reštaurácii
Le Monde. Otec troch detí varí od svojich
sedemnástich rokov a nám v rozhovore
prezradil, čo by určite nemalo dobrému
šéfkuchárovi chýbať.
56
TOP CARS
Začínali ste variť v luxusnej reštaurácii vo
francúzskom štýle, absolvovali ste stáž vo
Francúzsku. Je vám francúzska kuchyňa
najbližšia?
Francúzska kuchyňa bola odrazovým
mostíkom mojej kariéry a ukázala mi
smerovanie, akým by som sa chcel uberať.
Keď som začínal, bola francúzska kuchyňa
považovaná za „vrchol“ kuchárskeho umenia,
čo sa týka sofistikovanosti a modernosti.
Úplne ma očarila. Keď som začínal, nebolo
veľa možností. Bol som rád, že som mohol
variť a učiť sa práve vo výnimočných
reštauráciách priamo vo Francúzsku. Dnes
nemôžem povedať, že francúzska kuchyňa
mi je najbližšia, lebo s odstupom času človek
zistí, že každá národná kuchyňa má svoje
čaro. A ak chce byť človek kreatívny a mať
France v oblasti kuchárskeho umenia
Jeana Luca Rocha Serralheiro.
Prezradil vám svoje tajomstvá?
„Veľkí“ kuchári, ako je Jean-Luc Rocha
Serralheiro, ktorí už niečo dokázali,
s tým nemajú vôbec žiadny problém.
Radi sa s vami podelia o svoje
vedomosti a skúsenosti. U nich je
to vec hrdosti, nekopírovať jeden
druhého. Možno sa nájdu takí, ktorí
nechcú prezradiť svoje kuchárske
umenie. Ja som sa s tým však nestretol.
Skúsenosť mám úplne opačnú. Ak
„veľkí“ šéfkuchári dovolia realizovať
stáž u nich v podniku, tak počítajú
s tým, že sa idete učiť. Sú otvorení
a ústretoví voči svojim žiakom.
Musí mať každý dobrý šéfkuchár
nejaké to kulinárske tajomstvo, ktoré
si stráži ako oko v hlave? Máte ho aj
vy?
To nadväzuje na predchádzajúcu
otázku, hoci u nás na Slovensku je to
trošku iné. Dobrých podnikov nie je
ešte tak veľa, preto je skôr tendencia
strážiť si to svoje. Ja som zástanca
odovzdávania skúseností a vedomostí.
Rád pomôžem, poradím, ak je to
v mojich silách, a tiež sa rád dozviem
novinky. Ani v tomto remesle
neexistuje nikto dokonalý. Ak niektorý
šéfkuchár o sebe tvrdí, že ovláda
všetko, tak klame a zosmiešňuje sám
seba. Gastronómia je veda, ktorá sa
neustále mení a zdokonaľuje.
Dobrý šéfkuchár musí byť veľmi
kreatívny a musí dokonale poznať
chute jednotlivých prísad. Je náročné
byť dobrým kuchárom?
Je to pravda. Kuchár musí poznať chute,
snažiť sa kombinovať správne suroviny
a, samozrejme, k tomu patrí aj kreativita.
Náročnosť môjho povolania
závisí od
viacerých faktorov. Koho to baví a dáva do
toho svoje srdce, svoju predstavu, myšlienku,
ten sa stane skôr dobrým kuchárom.
Samozrejme, je za tým veľa driny. Dobrý
kuchár sa musí stále zaujímať o nové trendy,
stále musí niečo skúšať, hľadať, tvoriť. Dobrý
kuchár zreje ako víno, prax a roky mu
pomáhajú v kreativite a tvorbe. Čas a prax
rozširujú obzor a rozhľad.
Kto varí u vás doma?
Ja nie. (smiech)
Máte rád aj slovenskú kuchyňu alebo
uprednostňujete skôr tú medzinárodnú?
Mám rád slovenskú kuchyňu. Rád by som
ju časom propagoval a modernizoval, lebo
slovenskú kuchyňu musí mať rád každý
Slovák. Veď kto by nemal rád kuchyňu našich
babiek a mám?! Aj tak tá najlepšia kuchyňa
je od mamy. (smiech) Niekedy v budúcnosti
by som chcel spájať medzinárodnú kuchyňu
s lokálnymi slovenskými produktmi, ktorých
je síce málo, ale kvalita niektorých je
obdivuhodná aj v medzinárodnom meradle.
Je pravda, že dobrý šéfkuchár musí vedieť
uvariť akékoľvek jedlo? Existuje predsa len
jedlo, ktoré by ste neuvarili?
Ktorékoľvek jedlo sa dá uvariť, ale kuchár
musí vedieť alebo poznať správnu techniku
a postup. Väčšinou to tak býva, že aj jedlo,
ktoré vyzerá, že má veľmi náročný postup
a prípravu, je zväčša veľmi jednoduché, ak
poznáte správnu techniku. Jedlo, ktoré by
som určite neuvaril, je také, o ktorom by som
bol presvedčený, že nebude chutiť.
Stali ste sa šéfkuchárom jednej z TOP
bratislavských reštaurácií. Aké sú vaše
očakávania, vízie, plány?
Mojim hlavným cieľom je dostať Le Monde
opäť do popredia, rozvíjať ho, ako aj
seba a celý náš kuchársky tím. Vnášať do
bežnej prevádzky nové, moderné postupy,
ale predovšetkým uspokojovať našich
zákazníkov.
Katarína Kližanová Rýsová
Foto: archív Le Monde, Andrej Kližan
TOP CARS
57
Krémová polievka z langustových
schránok s feniklovou textúrou,
plnenou grilovanými langustami
Suroviny:
langustový vývar:
langustové schránky – 700 g
koreňová zelenina – 600 g
rajčinový pretlak – 60 g
vanilkový lusk – 1 ks
olej – 1 dcl
polievka:
šľahačka – 200 g
koňak – 8 cl
maslo – 150 g
langustový vývar
soľ, korenie
langusty (vylúpané) – 120 g
feniklová textúra:
fenikel – 50 g
šľahačka – 25 g
mlieko – 25 g
gellan – 1 g
soľ, korenie
maslo – 30 g
paradajková pena:
paradajky v plechu – 150 g
šľahačka – 50 g
cukor – 40 g
Postup:
Nový šéfkuchár Le Mondu Martin
Korbelič nám prezradil dva zo svojich
tajných receptov.
Schránky vysušíme v rúre cca 30 minút pri 150 °C,
v hrnci orestujeme koreňovú zeleninu, pridáme pretlak,
zalejeme vodou a varíme jednu hodinu. Potom rozdrvíme
a precedíme.
Langustový vývar povaríme so šľahačkou, koňakom,
ochutíme soľou a korením a vmixujeme maslo.
V osolenej vode uvaríme fenikel, rozmixujeme a prepasírujeme.
V mlieku a šľahačke rozpustíme gellan, zmiešame s pyré,
ochutíme a vylejeme do pripravených foriem.
Paradajky rozmixujeme, prepasírujeme, ochutíme soľou,
cukrom a korením.
Vyšľahanú šľahačku primiešame k paradajkovému pyré.
Grilované jahn
ˇ acie kotletky s opecˇeným
zemiakovým kolácˇom, maslovým sˇpenátom,
pecˇeným cesnakom a jahn
ˇ acím jus
Zemiakový koláč:
zemiaky – 1 kg
vajce – 1 ks
hladká múka – 200 g
maslo – 80 g
čerstvý špenát – 150 g
maslo – 60 g
soľ, korenie
šalotka – 50 g
pečený cesnak – 60 g
jahňacie jus
Postup:
TOP CARS
(4 porcie)
Suroviny:
Pavel Pospíšil (1944)
jediný česko-slovenský držiteľ
hviezdy Michelin
na Slovensku spolupracuje
s viacerými reštauráciami
l má vlastnú reštauráciu Krone
v Nemecku, v Baden-Badene.
l
„Na tanieri majú byť najviac tri chute, viac
nedokáže jazyk naraz rozoznať.
Aj slepý musí vedieť, čo práve je.“
Ovocné (jahodové) variácie
Na jahodové tiramisu:
250 g jahôd
500 g Mascarpone
150 g piškót
75 g cukru
3 žĺtky
250 ml silnej kávy
2 lyžice kávového likéru
2 lyžice kakaa
kôra z jedného biocitróna
jahodová poleva
Žĺtky s cukrom vyšľaháme do peny, pridáme
Mascarpone a citrónovú kôru. Umyté
a očistené jahody nakrájame, časť na kocky
a časť na plátky. Kávu zmiešame s likérom.
Polovicou piškót vystelieme formu, polejeme
kávovou zmesou a potrieme polovicou
mascarponovej zmesi. Posypeme nakrájanými
jahodami a znovu pridáme vrstvu piškót, ktoré
sme opäť poliali kávovo-likérovou zmesou.
Nakoniec rozotrieme zvyšok Mascarpone
a navrch položíme na plátky nakrájané jahody.
Všetko necháme asi tri hodiny vychladnúť.
Nakoniec zalejeme jahodovou polevou
a zľahka posypeme kakaom.
Kotletky očistíme, opracujeme a naložíme do oleja
a byliniek.
Necháme odležať, najlepšie aspoň dvadsaťštyri hodín, potom
pečieme na grile z oboch strán cca pol minúty. Vložíme do
trúby pri cca 80°C a pri tejto teplote dokončíme tak, aby mäso
zostalo vo vnútri ružové – cca 8 – 10 minút.
Uvarené zemiaky v šupke necháme odstáť v chlade,
nastrúhame, zmiešame s múkou a vajcom. Osolíme,
vypracujeme cesto, urobíme knedle, zakrútime do utierky
a varíme cca 25 až 30 minút. Potom si nakrájame pláty
a ugrilujeme na masle do zlata.
Čerstvý, umytý špenát opečieme na šalotke a masle, osolíme,
okoreníme a zakrútime do roládky do potravinárskej fólie.
Cesnak upečieme v šupke v rúre na 150 °C cca 20 minút.
58
Život je zmena. Čo bolo dobré včera,
dnes už je dávno OUT – a platí to
aj v jedle. Zabudnite na šunkovú
rolku plnenú chrenovou šľahačkou
a obligátny rezeň so šalátom! Moderné
slávnostné menu vyzerá celkom
inak! Prevedú vás ním naši najlepší
šéfkuchári ako napríklad
„michelinový“ Pavel Pospíšil. Viac
kuchárov, receptov a nové spôsoby
varenia nájdete v druhej knihe edície
Kuchárska elita s názvom MENU.
Postup:
Suroviny:
jahňacie kotletky – 1 kg
cesnak – 15 g
olej – 1 dcl
soľ, korenie, bylinky
MENU kuchárskej elity
Suroviny:
Foto: Andrej Kližan, archív Le Monde
Na ovocné knedličky
s perníkom:
8 ks toustového chleba
250 g tvarohu
2 žĺtky
75 g polohrubej múky
50 g rozpusteného masla do cesta (nesmie
byť horúce!)
100 g horúceho (rozpusteného) masla na
knedličky
1 PL cukru
štipka soli
jahody (môžu byť aj marhule, slivky)
Postup:
Toustový chlieb zbavíme kôrky, nakrájame
na malé kocky alebo jemne rozmixujeme.
Potom pridáme ostatné prísady a urobíme
cesto, ktoré necháme aspoň jednu
hodinu v chladničke odležať. Ak robíme
knedličky slivkové alebo marhuľové, ovocie
vykôstkujeme a namiesto kôstky vložíme
kocku cukru. Ovocie obalíme tenkou
vrstvou cesta a na miernom ohni varíme asi
desať minút (záleží na ovocí – jahody menej,
marhule viac).
Uvarené knedličky položíme na tanier,
posypeme
rozomletým
perníkom
a práškovým cukrom a polejeme horúcim
maslom.
Postup:
Vodu s cukrom privedieme do varu
a necháme vychladnúť. Jahody dáme do
mixéra a mixujeme s cukrovou vodou.
Precedíme a dáme do stroja na zmrzlinu
(prípadne do mrazničky a občas pri mrazení
premiešame).
elita
Kuchárska
Suroviny:
Na jahodový sorbet:
500 g umytých jahôd
100 g cukru
100 ml vody
®
Menu
TOP CARS
59
Zlatica Kramárová
Foto: Luca Bisconti
gastro
Multimediálne centrum
hudby beosound 5 encore
hi-tech
Prevratné technologické novinky
s fantastIckým dIza nom
Pripútajte sa, ideme do sveta technologických noviniek,
o ktorých sme pred pár rokmi mohli len snívať!
BeoTime budík
j
Nahraďte váš budík v mobile či hodinkách
dizajnovým BeoTime od Bang & Olufsen,
ktorý význam budíka posúva za hranice toho,
na čo sme boli doteraz zvyknutí. Okrem
netradičného dizajnu, jednoduchých, ale
praktických funkcií ako pohybový senzor
a vstavané automatické podsvietenie BeoTime
ponúka programovateľné vypnutie vášho audio
systému neskoro v noci. Vyberte si, či vás
zobudí jednoduché pípanie, rádio, skladby či
obľúbená TV relácia z vášho Bang & Olufsen
systému. www.b-o.sk
Stereo systém Zeppelin
pre iPod
Aktívne reproduktory
PC/MAC MM1
Stereo systém Zeppelin pre iPod od Bowers&Wilkins
bol vyvinutý špeciálne pre aktuálnu sériu iPod.
Získal ocenenie EISA za najlepšiu dokovú stanicu.
B&W Zeppelin je systém pozostávajúci z jedného
reproduktora, ktorý mení iPod na nesmierne schopný a
kompaktný stereo systém reprodukujúci zvuk na úrovni
kvalitnej hi-fi zostavy.
www.bowers-wilkins.com/iPodspeakers
BeoSound 5 Encore je multimediálne centrum hudby pripojené
k hardiskovému polu. Vyberte si z playlistu digitálnej hudby alebo
jednoducho po sieti počúvajte viac ako 13 000 internetových
rádií. Na diaľkovom ovládaní Beo6 vidíte aktuálne hranú skladbu
v jednotlivých miestnostiach.
www.bang-olufsen.com/beosound5-encore
Set aktívnych reproduktorov MM1 od Bowers&Wilkins nadväzuje svojím
dizajnom na modernosť línie a eleganciu spojenia tmavej čiernej
s odrazom vysokolešteného kovu. Výnimočný výškový reproduktor
s technológiou Nautilus, silný a kvalitný bas, dynamický ekvalizér, DSP
obvod a prvotriedne komponenty so schopnosťou streamovania
cez USB citeľne oživia vaše MP3 či WMA komprimované formáty.
www.bisaudio.sk
Inteligentný 3D televízor Samsung Smart TV
Samsung Smart TV prináša optimalizované
pripojenie televízora k Internetu, vrátane
funkcie Smart Hub. Technológia Samsung
AllShare dokáže spojiť všetky vaše
kompatibilné zariadenia do jedinej bezdrôtovej
siete. Inovatívna 3D technológia spolu so
zaujímavým dizajnom One Design vytvorila
nenápadný rám televíznej obrazovky pre
ešte hlbší zážitok z 3D obrazu. Technológia
Smart Hub zahŕňa napríklad funkciu Prehľadať
všetko, ktorá poskytuje rýchly a pohodlný
spôsob vyhľadávania informácií na webe
a v elektronickom sprievodcovi EPG počas
sledovania živého televízneho vysielania. Ak
radšej sledujete filmy, funkcia Vaše Video
uľahčí on-line vyhľadanie požadovaného filmu.
60 TOP CARS
TOP CARS
61
cestopis
Kto z nás by nesníval o nekonečných bielych
pieskových plážach, tyrkysovom mori či oddychu
v krásnej panenskej prírode tropických ostrovov?
Ak k tomu pridáme ešte luxusnú plachetnicu,
ktorá pôsobí, akoby k nám práve priplávala z iného
storočia, náš sen o netradičnej dovolenke sa môže zdať
dokonalý. Nemusí to však byť len sen, ale skutočnosť
v podobe plavby po ostrovoch Karibiku na najväčšej
plachetnici na svete Royal Clipper.
P
lachetnica Royal Clipper, ktorá bola
postavená pred jedenástimi rokmi,
figuruje dokonca v Guinnessovej
knihe rekordov ako najväčšia
plachetnica na svete s plochou plachiet viac
ako 5 200 štvorcových metrov. Kapacita tejto
kráľovnej je viac ako tristotridsať ľudí na
palube vrátane stočlennej posádky. Okrem
klasiky v podobe reštaurácie, piano či
tropického baru na jej palube či v podpalubí
nájdete tri malé bazény, panoramatický salón,
butik, knižnicu, skákací mostík či Captain
Nemo Lounge, teda masáže, fitnes a saunu.
Bývať môžete v luxusných kajutách s oknom
či bez okna, alebo v suitách s oknom či
balkónom.
Osemdňová plavba plachetnicou Royal
Clipper po malebných ostrovoch Karibiku
zahŕňa dve trasy.
TRASA
A
1. deň: Bridgetown, Barbados
Barbados: ostrovný štát, člen Britského
spoločenstva, je známy najmä výrobou
presláveného rumu a vývozom cukru.
2. deň: Rodney Bay, Svätá Lucia
Svätá Lucia: ostrovný štát v súostroví Malé
Antily, patriaci do Britského spoločenstva.
Obyvatelia ostrova, ktorý je vulkanického
pôvodu, žijú okrem turistického ruchu aj
z exportu banánov, kakaa či ovocných štiav.
7. deň: Fort de France, Martinique
Martinique: ostrov ležiaci v Malých Antilách
je integrálnou súčasťou Francúzska, jeho
zámorským regiónom. Ostrov objavil v roku
1502 Krištof Kolumbus.
TRASA
B
8. deň: návrat do Bridgetownu,
Barbados
3. deň: Cabrits & Roseau, Dominika
Dominika: malý ostrovný štát v súostroví
Malých Antíl, patriaci taktiež do Britského
spoločenstva, vyváža najmä kokosový olej,
banány, citrusy či ovocné šťavy.
4. deň: Antigua
Antigua: nezávislý štát Antigua a Barbuda
leží na troch ostrovoch v Malých Antilách.
1. deň: Bridgetown, Barbados
5. deň: Basseterre, Svätý Krištof
a Nevis
2. deň: Captains, Svätý Vincent
a Grenadíny
Svätý Krištof a Nevis: ostrovný štát v súostroví
Malých Antíl. Ostrov Svätý Krištof bol
pomenovaný podľa Kolumbusovho krstného
patróna.
6. deň: Iles des Saintes
Iles des Saintes patria do Francúzskych Antíl
a ležia na juhu Guadeloupu. Pozostávajú z dvoch
obývaných a siedmich neobývaných ostrovov.
Svätý Vincent a Grenadíny: samostatný
štát patriaci do Britského spoločenstva je
svetovým producentom maranty trstinovej,
ktorá sa používa vo farmaceutickom
priemysle.
3. deň: Grenada
Grenada: ostrov, ktorý objavil v polovici
15. storočia Krištof Kolumbus, je známy
aj ako ostrov korenia. Pestuje sa tu najmä
muškátový orech a kvet.
4. deň: Tobago Cays, Svätý Vincent
a Grenadíny
5. deň: Svätý Vincent + Bequia,
Svätý Vincent a Grenadíny
6. deň: Fort de France, Martinique
7. deň: Marigot Bay & Soufriere,
Svätá Lucia
8. deň: návrat do Bridgetownu,
Barbados
Plachetnicou
62
TOP CARS
po Karibiku
Katarína Kližanová Rýsová
Foto: CK Satur
TOP CARS
63
Diár
Zaznačte si do diára!
Encyklopédia Veda
Pozoruhodná,
prehľadná
kniha z vydavateľstva IKAR
rozpráva príbeh vedeckého
pokroku od vynájdenia kolesa až po riešenia zmeny
podnebia v 21. storočí. Zachytáva všetky rozhodujúce
okamihy, v ktorých objavy vznikli, a ukazuje
ako predstavy, vynálezy a jednotlivci, čo sa za
nimi skrývajú, zmenili náš svet. Vďaka nádherným ilustráciám a prístupnému textu vysvetľuje
aj tie najzložitejšie témy jasnejšie než ktorákoľvek dosiaľ vydaná kniha. Veda je pokračovaním
najúspešnejšej série encyklopédií Zem, Zviera,
Život zvierat, Človek, Vesmír, Rastlina, Vták,
Oceán, História, Predhistória a pôvodnej encyklopédie Slovensko. www.ikar.sk
CD
FILM – J. Edgar v réžii Clinta Eastwooda
J. Edgar Hoover
bol
riaditeľom
FBI od roku 1935
až do svojej smrti v roku 1972.
Pripisujú sa mu
zásluhy za vybudovanie
veľkej
a efektívnej agentúry bojujúcej proti zločinu
a za zavedenie množstva inovatívnych postupov v policajnom vyšetrovaní. Po jeho smrti
ho však obviňovali z prekračovania právomocí,
z využívania zdrojov FBI na vydieranie politikov a zo zhromažďovania dôkazov ilegálnymi
metódami. Pre kontroverznosť jeho osoby zaviedli hornú desaťročnú hranicu pre pozíciu
šéfa FBI. Leonardo DiCaprio ako Edgar Hoover pod režisérskou taktovkou Clinta Eastwooda v kinách od 9. novembra.
New Blood od Petra Gabriela
Britský hudobník Peter Gabriel uvedie na trh
10. októbra deviaty štúdiový
album s názvom New Blood.
Bývalý člen kapely Genesis
na nahrávke prearanžoval
svoje vlastné skladby do orchestrálnej podoby.
Na albume by tak nemali znieť gitary, basgitary ani bicie nástroje. Novinka bude obsahovať
spolu dvanásť piesní, v ktorých okrem Gabrielovho vokálu zaznie i spev jeho dcéry Melanie
a tiež nórskej muzikantky Ane Brun. O aranžmány sa postaral Gabriel a skladateľ John Metcalfe.
Pod albumom je podpísaný aj 46-členný New
Blood Orchestra na čele s dirigentom Benom
Fosterom. Skladby v nových úpravách predstaví
Peter Gabriel na turné po Mexiku, ktoré absolvuje od 13. do 26. novembra.
KONCERT – Zlatý koncert
Vo štvrtok 24. novembra sa v Bratislave
v HANT Aréne na Pasienkoch uskutoční
ôsmy ročník podujatia Zlatý koncert. Vychutnať si budete môcť spev legiend českej hudobnej
scény Dalibora Jandu
a Lucie Bílej
či
známeho českého
Draculu Daniela Hůlku.
O zábavu sa
postará aj slovenská „diva“
Sisa Lelkes
Sklovska.
64
TOP CARS
FILM – Extremely Loud & Incredibly Close
s Tomom Hanksom
Do kín sa 20. januára
2012 dostane dráma
Extremely Loud & Incredibly Close, ktorá je
filmovou adaptáciou románu od Jonathana Safrana Foera s rovnomenným názvom, v hlavných úlohách s Tomom Hanksom a Sandrou
Bullock. Deväťročný amatérsky vynálezca,
dizajnér šperkov, astrofyzik, hráč na tamburíne
a pacifista hľadá v New Yorku zámku, do ktorej
by pasoval záhadný kľúč, ktorý zanechal jeho
otec zabitý počas útokov 11. septembra. Zdá sa,
že sa máme naozaj na čo tešiť!
VÝSTAVA – Fotografie svetoznámeho
Davida LaChapella
domové role 78
bratislava 821 05
02 / 43 42 61 64
[email protected]
Diela svetoznámeho amerického fotografa Davida LaChapella si budú môcť pozrieť všetci milovníci umenia v bratislavskom Pálffyho paláci
do konca októbra. Výstava pod názvom Lost
And Found bude výberom toho najlepšieho,
čo uznávaný fotograf vytvoril za uplynulé desaťročie. Štyridsaťosemročný fotograf patrí medzi svetovú elitu žijúcich umelcov. Svoju prvú
www.ideauno.sk
fotografiu spravil ako šesťročný. Osudovým sa
mu stalo stretnutie s umelcom Andym Warholom v legendárnom newyorskom klube Studio
54. Ten mu ponúkol jeho prvú profesionálnu
prácu v časopise Interview. V 80. rokoch minulého storočia bola Davidova tvorba poznačená presvedčením, že je HIV pozitívny. Jeho
priateľ totiž podľahol ochoreniu AIDS. Dvanásť
rokov žil David v presvedčení, že takisto čoskoro zomrie a robil iba čiernobiele fotografie.
V deň, keď jeho HIV test dopadol negatívne,
sa rozhodol kompenzovať predchádzajúce obdobie a začal robiť surrealistické fotografie plné
farieb, čo sa stalo charakteristickým pre jeho
celú nasledujúcu tvorbu. Fotenie módnych editoriálov a portrétov svetoznámych celebrít ako
napríklad Whitney Houston, Marilyn Manson,
Naomi Campbell, David Bowie, Mariah Carey,
David Beckham či Madonna sa postupne stalo
základom jeho stále sa rozširujúceho portfólia.
MÓDNA PREHLIADKA – Bratislavské módne dni
Aj táto jeseň sa bude niesť v znamení predvádzacích mól, krásnych dlhonohých modeliek
a dizajnérskych kúskov od renomovaných slovenských i zahraničných módnych návrhárov.
Tohtoročné Jesenné Bratislavské módne dni sa
budú konať 24. až 26. októbra v hoteli Holiday
Inn v Bratislave. Prvý deň sa bude niesť v znamení novej tváre slovenskej módnej scény
Zlatice Hujbertovej. Bratislavskému publiku
sa predstaví aj mladý talentovaný český módny tvorca a účastník mnohých dizajnérskych
súťaží Libor Komosný. Druhý deň bude patriť
etablovaným a ostrieľaným slovenským módnym návrhárom – Veronike Hložníkovej, Jane
Pištejovej a Ivete Lederer. Posledný deň módneho podujatia predvedú svoje kolekcie Lukáš
Kimlička a Katarína Halásová.
Katarína Kližanová Rýsová
Foto: SITA, archív, IKAR
Kniha
Viac vedieť. Viac zažiť.
Nikdy neviete, čo sa vám môže na
cestách stať. Stačí mať havarijné
poistenie, na ktoré sa dá vždy
spoľahnúť. Široká ponuka asistenčných služieb a expresná likvidácia
poistných udalostí sú len niektoré
z výhod, ktoré môžete u nás využiť.
Či už hľadáte cenovo najvýhodnejšiu ponuku, alebo preferujete
komfortné riešenia, naše poistenie
sa prispôsobí vašim požiadavkám.
Infolinka 0800 122 222
HaVarIjné poIstenIe
to najlepšie pre
moje auto
Download

CONCEPT YOU - Volvo Cars