5
1
858Radikal10
njúsy
Ako čo funguje ?
Tekutiny naše každodenné
apríl 2010
2 / Úvod Šéfredaktor, grafik
Aleš Ház
- alesh -
Obsah
Aktuálne
[email protected]
3 .......................................................... v skratke
8 ...................................... Povinnosti absolventa
Škola
Redaktori
Barbora Baloghová
-barbi-
6 - 7 ..........................................
TNK: Krv
10 - 11 ........................................................ njúsy
[email protected]
Iné
Kristína Hovančíková
- tina -
[email protected]
Tomáš Krajčovič
- tomi -
9
12
16
18
19
.............................................. Ako čo funguje?
............................................................ Kultúra
- 17 ............................................ Ftipy,sudoku
.................................................. Tipy a triky
.................................................... Emulgátory
[email protected]
Editoriál
Martina Tobiášová
- maťka -
[email protected]
Ingrid Štefanková
- inka -
[email protected]
Tibor Tricko
- tibgo -
[email protected]
Grafik, redaktor, správca web stránky
Martin Kroliak
- krolo -
... oblak čierneho prachu, ktorý sa dostal
nad Európu nám pripomenul aké náročné môže byť
prepravovanie sa bez možnosti lietania. Spôsob,
ktorým nám príroda naznačila našu nepatrnosť a
vyzdvihla vlastnú dôležitosť ...
Niekedy až podobný zásah prírody nám
otvorí oči. V poslednej dobe nám však otvára oči
pokročilý čas, ktorý nás núti písať diplomové či bakalárske práce. A tích čo teraz čas netlačí nech si
užívajú lebo čas skúškového sa tiež neskutočne blíži.
Po krátkom zhrnutí geologických a časových aktualít prejdem k tomuto číslu, ktoré držíte
práve v rukách. Ako už býva zvykom opäť sme pre
vás pripravili pravidelné rubriky ale aj nové články,
ktoré vás ako dúfame zabavia ale budú vám aj nápomocné. Pre veľký záujem sme rozšírili množstvo
sudoku.
Pre toto číslo, ostávam s heslom: „Salam alejkum.“
[email protected]
- alesh Administratíva:
Fotograf
Lukáš Gál
- ummagama -
[email protected]
Administrátor web stránky
Michal Hnát
- miq -
[email protected]
e-mail:
web:
Tlač:
Študentský parlament FChPT STU Ba
Radlinského 9
812 37 Bratislava (Slovak Republic)
[email protected]
http://www.radikal.sk
Edičné centrum STU
Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v
Bratislave a príspevkov študentského parlamentu
FCHPT STU (ŠCCH).
Ďakujeme
Obálka: Stellar Concept; Patrick Groburg
Student Regata 2010
Termín: 18.9. – 25.9.2010
Prihlášky do 15.5.2010
Miesto: Chorvátsko, Šibenik
Cena: 480 eur na osobu (záloha
150 eur do 15.4.) - 395 eur bez
kapitána
V cene je zahrnuté: prenájom jachty, kapitán, vystavenie crewlistu,
transit log, záverečné upratovanie,
pohonné hmoty, poplatky v prístavoch V cene nie je zahrnuté: doprava do Chorvátska (cca 70 eur)
a strava.
Program:
sobota 18.9. ráno doprava zo Slovenska do Chorvátska – Šibenik
podvečer ubytovanie na lodi a
zoznámenie s loďou večer voľný
program
nedeľa 19.9. testovanie lodí,
nácvik práce s loďou, trasa Šibenik-Primošten obed, kúpanie, opaľovanie, prehliadka
mesta, plavba späť do Šibeniku zoznámenie posádok,
večera v reštaurácii, oficiálne
otvorenie podujatia
pondelok 20.9. tréning plachtenia, príprava na súťaž obed
na kotve v zátoke Stupnica (ostrov
Zirje) poobede plavba do zátoky
Podkucina (ostrov Kakan) večerné
kúpanie, noc na kotve
utorok 21.9. prvá súťažná etapa
okolo ostrova Smokvica do Hraminy (ostrov Murter) poobede
kúpanie, šnorchlovanie, večer
prehliadka mesta
streda 22.9. voľný deň, plavba
okolo národného parku Kornati
kúpanie, opaľovanie, voľná zabava obed v zátoke
ostrova Smokvica, večer
príchod do mesta Biograd,
súťaž o naj…(prekvapenie)
štvrtok 23.9. druhá súťažná etapa doobeda obed v
zátoke ostrova Kaprije poobede posledná súťažná
etapa večer v prístave Vodice, večera, vyhodnotenie súťaže, diskotéka, nočný život
piatok 24.9. výlet po rieke Krka,
meandrami proti prúdu rieky cez
Proklianske jazero až do prístavu Skradin návšteva Národného
parku, vodopády, obed podvečer
návrat do prístavu Šibenik sobota
25.9. ráno odovzdanie lodí, cesta
späť na Slovensko
Organizačné pokyny:
Nie je potrebné mať žiadne znalosti a vedomosti o ovládaní lode.
Plavba nebude fyzicky ani časovo
náročná. Je prispôsobená ľuďom,
ktorí sa budú prvýkrát zoznamovať s plachetnicou a plavbou na
mori. Počas dňa bude množstvo
voľného času na relax, plávanie,
opaľovanie, zábavu.
Skusení kapitáni účastníkov v prípade ich záujmu naučia, ako sa
Aktuálne / 3
loď ovláda. Počas súťaže budú
mať pod kontrolou ovládanie
lode. V prípade zlého počasia
bude trasa upravená tak, aby bola
plavba bezpečná. Nocľah bude
na lodi obyčajne v prístavoch, ale
minimálne jednu noc si učastníci
vyskúšajú spánok v tichej zátoke
na kotve. Lode pre 6-7 ľudí sú vybavené tak, aby bol pobyt na lodi
pohodlný: postele s posteľnou bielizňou, WC so sprchou a
teplou vodou, kuchynka s
komplet stolovaním, sporákom, chladničkou. Na stravovanie využijeme najmä
kuchynku na lodi. V prístave je možné využiť služby
reštaurácií a
vyskúšať chorvátske špeciality. Dopravu do Chorvátska
budeme riešiť individuálne
– autami. V prípade, že sa
nás nazbiera väčší počet, a bude
záujem, objednáme mikrobus/autobus.
Dopravu do Chorvátska budeme
riešiť individuálne – autami. V
prípade, že sa nás nazbiera väčší
počet, a bude záujem, objednáme
microbus/autobus.
Nezabudnite sa poistiť.
Viac info na www.regata.mc2.sk
V skratke

po úspešnom nultom ročníku
športového dňa FCHPT prichádza
5.5.2010 prvý ročník tejto spoločenskej akcie

výučba letného semestra skončí 22.5. a skúškové obdobie 3.7. (čo
však neplatí pre 2. ročník inžinierskeho štúdia)
 všetci piataci by mali vyplniť svo-
je údaje a motá do 30.4.2010, ktoré
budú zverejnené v ročenke absolventov 2010
 športové ihrisko za Mladou Gardou je sprístupnené pre všetkých
vlastníkov klubových kariet
 nová edícia fakultných tričiek by
mala byť do konca júna k dispozícii
 študentský podnik Propaganda na
Mladej Garde nebol otvorený kvôli
problémom s kurením. V súčastnosti
sa rieši personálne obsadenie a Propaganda by mala byť znovu otvorená
okolo 10.5.2010. Čo pre časopis Radikál podvrdil majiteľ pán Hlina.
 sdd
- alesh -
4 / Aktuálne
A
Laboratórne sklo
hojte súkmeňovci! Keďže sa
asi každý z nás ocitol v labáku, tak by bolo celkom príjemné
pomenovať niektoré z vecí, ktoré
sme tam mohli zahliadnuť. Dnes
sa zameriame na základné laboratórne sklo a pomôcky. Aby
som zbytočne nebásnil, poďme
si pomenovať dole schematicky
zobrazené laboratórne sklo.
(laboratórne sklo nie je zobrazené proporčne, preto objekty sú
v skutočnosti v iných pomeroch
veľkostí :o) )
1. teplomer so zábrusom
2. trojcestný nástavec
3. varná banka s guľatým dnom
a zábrusom
4. Westov chladič
5. adaptér na vákuovú destiláciu
6. mikrobanka so zábrusom
7. teplomer so zábrusom
8. Allihnov chladič
9. pripkvapkávací lievik s kompenzátorom tlaku
10. destilačná trojhrdlá banka
11. Grahamov chladič
12. Allihnov chladič
13. Liebigov chladič
14. Büchnerov lievik
15. zátka s otvorom
16. filtračná banka
17. oddeľovací lievik
18. kadička
19. odmerná banka so zábru-
som
20. stojan
21. byreta s priamym kohútom a
teflonovým kladivkom
22. Büchnerov lievik s fritou a
zábrusom
23. filtračná skúmavka so zábrusom
24. pyknometer
25. erlenmayerova banka úzkohrdlá so zábrusom
26. trecí tĺčik
27. trecia miska
28. exikátor s plastovým hmatníkom
29. trojnožka
30. Bunsenov kahan
- tibgo -
D
usičnan (nesystematický
názov liadok) je soľ kyseliny dusičnej HNO3, pričom sa
skladá z aniónu NO3-1 a katiónu, často kovu, prípadne amónneho katiónu NH4+. Dusičnany
sú vo všeobecnosti veľmi dobre rozpustné vo vode.
Dusičnany
používa ako prírodné dusíkaté
hnojivo. Pod označením E251
sa používa v potravinárstve ako
konzervačná prísada v mastných výrobkoch.
Č
ílsky liadok sa zapísal aj
do histórie lodnej dopravy.
Pôvodne bol prevážaný pod
Medzi najznámejšie dusičnany názvom „hnojivo“, ale niepatria:
koľko katastrof parníkov, ktoré
•
dusičnan sodný (guano, ho prevážali, viedlo k tomu,
čílsky liadok) NaNO3
že bol presunutý do kolonky
•
dusičnan
amónny „veľmi nebezpečný náklad“,
(amónny liadok) NH4NO3
pretože sa ukázalo, že horiaci
•
dusičnan
strieborný dusičnan sodný hasený zmesou horúcej vody a pary má
(strieborný liadok) AgNO3
•
dusičnan draselný (dra- tendenciu explodovať.
selný liadok) KNO3
usičnan draselný KNO3,
usičnan amónny, triviarchaicky draselný liadok,
álnym názvom liadok je draselná soľ kyseliny dusiamónny je chemická zlúčenina čnej. Používa sa jako dusíkas chemickým vzorcom NH4- té hnojivo. Vzhľadom k jeho
NO3 . Táto biela kryštalická lát- silným oxidačným vlastnostika sa používa ako poľnohospo- am je súčasťou mnohých pydárske hnojivo, prostriedok na rotechnických výrobkov, ako
dezinfekciu vody a vďaka svo- napríklad pušný prach alebo
jim oxidačným vlastnostiam aj dymovnica.
v pyrotechnike. Pripravuje sa
reakciou kyseliny dusičnej s
amoniakom:
HNO3 + NH3  NH4NO3
D
D
Možno ho pripraviť aj reakciou AgNO3(aq) s NH4Cl(aq)
, pričom vzniká nerozpustná
soľ AgCl, ktorá sa dá odfiltrovať, takže sa získa pomerne
vysoký výťažok.
Dusičnan sodný (NaNO3) je
chemická zlúčenina vyskytujúca sa v prírode v podobe nerastu nitronatritu, známeho tiež
pod označením čílsky liadok.
V potravinárstve je skrytý pod
kódom E252 a zaraďuje sa
medzi konzervanty. Do nášho
jedálnička sa tento minerál dostáva hlavne vodou a konzumáciou zeleniny. Dusičnany
nie sú toxické, ale pri tepelnej
úprave sa môžu premieňať na
e bezfarebný, biely, šedý jedovaté dusitany.
alebo sfarbený ľahko do žlta
alebo hneda, priehľadný. Ľausičnan strieborný je chehko sa rozpúšťa vo vode. Dumická zlúčenina so vzorsičnan sodný sa od 18. storočia com AgNO3 . Táto strieborná
J
D
Aktuálne /5
s o ľ
kyseliny
dusičnej
je dobře rozpustná vo vode a
niektorých organických rozpúšťadlách, je fotosenzitívnou
prísadou fotografických filmov.
Má korozívne vlastnosti. Rozpustné strieborné soli sú vysoko
toxické pre baktérie a iné nižšie
formy života.
ôležité je využitie v klasickej fotografii, kde dusičnan
strieborný slúži na výrobu svetlocitlivých zlúčenín. Strieborné
ióny prejavujú veľkú ochotu
nechať sa redukovať na kovové
šedo- čierne striebro, preto, ak
sa dusičnanom strieborným zašpiní oblečenie, vznikajú ťažko
odstrániteľné škvrny. Rozsypaný AgNO3 na pokožke spôsobuje bielu škvrnu, ktorá zhruba
za hodinu stmavne kvôli kombinácii striebra a sulfidu striebornému.
D
D
usičnan strieborný má
aj antiseptické vlastnosti
a používa sa ako zdroj strieborných iónov pri príprave
roztokov k pokovovaniu. V
histológii a biochémii sa dusičnan strieborný používa
ako prostriedok k vyfarbovaniu striebrom, ktorý slúži k
dôkazu proteínov a nukleových
kyselín. Rovnako ako väčšina
strieborných solí je i dusičnan
strieborný toxický. Požitie iba 2
gramov môže byť letálne. Ako
prvá pomoc sa zvykne podávať
vaječný bielok alebo mlieko,
pretože obsahujú veľké množstvo bielkovín. Bielkoviny sú
schopné vďaka voľným karboxylovým a tio skupinám viazať
strieborné ióny a zabrániť tak
otrave.
- barbie -
6/ Zaujímavosti
K
Tekutiny naše každo denné:

Krv

ho obehu. Obsahuje všetky pre
život potrebné látky. Plazma je
dôležitá pre transport krviniek
a potrebných látok do tkanív
a orgánov a zároveň slúži na
spätné odstraňovanie nepoabezpečuje metabolizmus trebných produktov látkovej
všetkých buniek(privádza výmeny.
živiny a kyslík do tkanív, odvádza splodiny látkovej pre- Červené krvinky – erytrocyty
meny, privádza vitamíny, hormóny a zasahuje do regulácie
rytrocyty sa vyznačujú jedorganizmu), zúčastňuje sa pri
nou zvláštnosťou, nemariadení homeostázy (udržuje jú v sebe genetický materiál
stále pH, stály osmotický tlak, - DNA. Má to svoj praktický
stálosť vzájomného pomeru ió- význam. Táto bunka totiž nenov, stálu telesnú teplotu). Krv musí celý svoj život robiť nič
má význam pri obrane organiz- iné, iba transportovať krvné
mu proti infekcii. Stálosť obje- plyny (pomocou krvného farmu krvi, má význam pri udržo- biva – hemoglobínu). Úlohou
vaní a riadení krvného tlaku.
hemoglobínu je viazať kyslík
v pľúcach a transportovať ho
rv je červenej farby, v rozsa- všetkým bunkám v tele. A to je
hu od svetločervenej, keď je možné vďaka tvaru erytrocytov,
okysličená, po tmavočervenú, ktoré majú schopnosť podľa
keď je odkysličená. Červená potreby sa výrazne deformovať
farba pochádza z hemoglobí- (napr. pri prechode najtenšími
nu, čo je metaloproteínová zl- kapilárami). Erytrocyty nie sú,
účenina obsahujúca železo vo prirodzene, večné. Dĺžka ich
forme chemickej štruktúry ko- života je 120 dní. Po tomto terfaktoru - hému, na ktorú sa vi- míne už nie sú natoľko tvarovo
aže kyslík. Spolu s tkanivovým prispôsobivé a nepodarí sa im
mokom vytvára krv vnútorné „precestovať“ cez slezinu. Tu
prostredie organizmu.
sú zachytávané a „rozmontované“, pričom sa niektoré časti
ospelý muž má 5-6 litrov, (napr. železo) recyklujú a využeny majú okolo 4,5-5 žívajú na tvorbu nových erytlitrov krvi ( 8-9% z celkovej rocytov. K tvorbe erytrocytov
hmotnosti tela) a bez následkov (erytropoéza) v kostnej dreni
môže človek stratiť 0,5 litra no sú potrebné okrem železa aj
strata väčšia ako 1,5 litra ohro- iné stavebné látky (vitamíny
zuje život.
– B12, kyselina listová a pod.).
Erytrocyty zanikajú v pečeni a
Zloženie krvi: Krvná plazma slezine, po zániku z nich zostáva žlčové farbivo – bilirubín.
lazma je prostredie, v kto- Celkom má človek asi 25 až 30
rom krvinky a krvné doš- biliónov červených krviniek.
tičky žijú a spolu s ňou tvoria
náplň krvného riečiska - krvné- Biele krvinky - leukocyty
rv je kvapalné cirkulujúce
tkanivo zložené z tekutej
plazmy a buniek (červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky).
Z
E
K
D
P
L
eukocyty, chránia organizmus pred infekciami a pred
cudzorodými látkami. Človek
ich má asi 40 miliárd. To znamená, že jedna biela krvinka
pripadá asi na 800 červených
krviniek. Na rozdiel od červených krviniek majú jadro,
je ich niekoľko druhov (podľa
funkcie, tvaru). Sú veľmi dôležité pri imunitných reakciách
organizmu. Podľa druhu dokážu buď priamo ničiť pôvodcov
infekcie, alebo vytvárať proti
nim protilátky. Životnosť bielych krviniek je niekoľko dní až
rokov.
Krvné doštičky – trombocyty
T
rombocyty hrajú dôležitú
úlohu pri zastavení krvácania, pri zrážanlivosti krvi. Majú
nepravidelný tvar a ako červené
krvinky sú bez jadra. Vznikajú
„odštiepením“ z tzv. megakaryocytov, ktoré sa nachádzajú v
kostnej dreni. V jednom mm3
ich je 200 - 300 tisíc, životnosť
sa pohybuje v rozpätí 5 -12
dní. Ak dôjde k zraneniu, krvné doštičky sa zhluknú v mieste poranenia a uvoľňujú látky,
ktoré spolupôsobia pri zrážaní krvi. Zrážanie krvi je veľmi
zložitý proces, v ktorom majú
krvné doštičky nezastupiteľnú
funkciu. Takto je organizmus
chránený pred vykrvácaním.
Tepny, žily, vlásočnice
K
rv je nepriehľadná(viskózna) tekutina prúdiaca v
krvných cievach. Krvné cievy
sú cestnou sieťou tela. Hlavné
cesty sú veľké tepny a žily, ktoré dopravujú krv medzi srdcom
a telesnými orgánmi. Vedľaj-
šie cesty sú malé tepny a žilky, nice má hrúbku jednej bunky.
ktoré prechádzajú tkanivami.
Bočné uličky a cestičky sú vlá- Krvné skupiny
sočnice, ktorými krv privádza
a odvádza látky k jednotlivým
rvná skupina alebo krvný
bunkám.
typ je charakteristika vlastností červených krviniek v krvi
epny odvádzajú krv zo srd- jedinca, resp. sacharidov a bica. Okrem pľúcnej tepny, elkovín na ich bunkovej memktorá privádza odkysličenú bráne. Najdôležitejšie klasifikákrv do pľúc, všetky tepny do- cie pre popis ľudských krvných
pravujú okysličenú krv. Tepny skupín sú AB0 a Rhesus faktor
majú pevné hrubé steny, ktoré (Rh faktor).
sú svalovité a zároveň pružné. Krvná skupina je určená antiVďaka týmto silným stenám tep- génmi na povrchu červených
ny odolávajú vysokému tlaku, krviniek. Niektoré antigény sú
ktorý vytvára srdce. Najväčšie čisté bielkoviny, iné tvoria bitepny sú široké ako palec. Na- elkoviny s polysacharidmi. Nejmenšie tepničky nie sú hrubšie prítomnosť niektorého z týchto
znakov spôsobuje prirodzenú
ako niť.
Pri poranení tepny z nej krv produkciu príslušných protilástrieka a pulzuje a je jasnočer- tok.
vená.
Žily privádzajú krv do srdca. V
ransfúzia krvi neidentickej
žilách sa nachádzajú chlopne,
krvnej skupiny by viedla k
ktoré zabraňujú spätnému toku okamžitej imunologickej reakkrvi. Steny žíl sú tenké, pretože cii - zhlukovaniu a rozpadu krviniek darovanej
krvi.
Darovaná
krv by bola organizmom odmietnutá a výsledný
produkt chemickej reakcie by
spôsobil akútne
zdravotné problémy, ktoré by mohli viesť až k hemolytickej
anémii,
zlyhaniu obličiek,
sú menej namáhané ako tepny. šoku a smrti. Najvýznamnejšie
Krv v nich prúdi pod menším kritérium pre rozdelenie krvi
tlakom. Priemer žíl sa pohy- do skupín je tzv. AB0 systém.
buje od 2,5 cm až po priemer Ľudská krv sa rozlišuje podľa
jemnej nite. Najtenšie žily sa prítomnosti antigénov A a B:
nazývajú venuly.
• krv typu A obsahuje antigén
Pri poranení žily z nej krv vyte- A a protilátky anti-B
ká a je tmavočervená.
• krv typu B obsahuje antigén
Vlásočnice spájajú tepny a žily. B a protilátky anti-A
Sú také tenké, že červené krvin- • krv typu AB obsahuje antigéky cez ne môžu prechádzať iba ny A i B a neobsahuje protilátky
v rade za sebou. Stena vlásoč- anti-A ani anti-B
K
• krv typu 0 neobsa- Zaujímavoti /7
huje antigény A ani B
a obsahuje protilátky anti-A i
anti-B
T
T
N
a svete je najčastejší krvný
typ 0, typ AB sa vyskytuje
najmenej.
D
ruhý významný krvný typ
rozlišuje krv podľa tzv.
Rhesus faktoru (skrátene Rh
faktoru). Rh faktor spôsobuje
skupina zhruba 40 antigénov,
ale najvýznačnejších je päť antigénov uložených na troch génoch:
•
antigén C: genotypy CC
alebo Cc
•
antigén c: genotyp cc
•
antigén D: genotypy DD
alebo Dd
•
antigén E: genotypy EE
alebo Ee
•
antigén e: genotyp ee
N
ajsilnejší je antigén D; keď
je antigén D prítomný na
povrchu červených krviniek,
označuje sa krv ako Rh+, v
opačnom prípade Rh-. Najčastejšie je označenie Rh faktoru
spojené s typom AB0 a zapisuje sa napr. ako A-. Ľudia s
krvou bez antigénu D nemôžu
prijímať krv Rh+, pretože by si
proti antigénu D vytvorili protilátky a darovanú krv by neprijali – nastala by hemolytická
reakcia.
- maťka -
8/ Zaujímavoti
Povinnosti absolventa
U
končením
vysokoškolského štúdia vaše povinnosti
zďaleka nekončia, ba dokonca
vás môžu čakať aj sankcie za .
Študent prestáva byť študentom
dňom ukončenia štúdia, teda v
deň, kedy zložil záverečnú štátnu skúšku (nie v deň promócií).
Ak už jednu vysokú školu riadne ukončil, štát za neho poistné
neplatí ani v prípade, že by sa
prihlásil na ďalšiu vysokú školu. Budete musieť navštíviť Úrad
práce, Zdravotnú a Sociálnu poisťovňu.
zdravotnej poisťovne, alebo zaslaním dokumentov poštou
2. sa prihlási na úrade práce
•
ak sa včas prihlási na úra-
Ú
rad práce: Uchádzač o zamestnanie sa zaradí do evidencie na základe osobného podania písomnej žiadosti na úrade
práce. Ak takúto žiadosť podá do
siedmich dní od skončenia školy, zaradí sa do evidencie uchádzačov od nasledujúceho dňa od
podania žiadosti, v prípade, že
sa nestihnete zaregistrovať do 7
pracovných dní, vznikne vám nedoplatok na zdravotnom poistení.
Potrebné dokumenty: občiansky
preukaz, potvrdenie o ukončení
štúdia, žiadosť o zaradenie do evidencie.
P
ovinnosti absolventa vysokej
školy v prípade, že:
1. sa neprihlási na úrade práce
•
musí si od dňa ukončenia
štúdia platiť poistné do zdravotnej
poisťovne ako samoplatca
•
do 8 dní od
ukončenia
štúdia
musí vyplnením tlačiva
Oznámenie
poistenca/platiteľa o
zmenách a toto tlačivo doručiť pobočke
zdravotnej poisťovne
spolu s dokladom o
ukončení štúdia (diplom)
•
oznámiť tento fakt a doručiť potrebné dokumenty môže buď
osobne, v ktorejkoľvek pobočke
•
aj v tomto prípade zdravotná poisťovňa zvyčajne požaduje doklad o ukončení štúdia,
resp. jeho kópiu
Z
dravotná poisťovňa: Ak
ste sa po ukončení štúdia
podali žiadosť o zaradenie do
evidencie na úrade práce, nie
je nutné navštíviť poisťovňu,
platcom zostáva štát. Zamestnaným odvádza poistenie zamestnávateľ. Ak si však nesplníte 8 dňovú oznamovaciu
povinnosť o ukončení štúdia,
alebo o zmene platiteľa poistného, hrozí vám pokuta až
331Eur .
S
de práce, ten ho zaeviduje od
dňa, kedy za prihlásil a štát za
neho platí poistné do zdravotnej
poisťovne, pričom ale jeho rodičia
na neho už nedostávajú prídavky
na deti
•
evidovaný absolvent musí
reagovať na ponuky práce, hľadať
si zamestnanie, preukazovať to
úradu pri pravidelných návštevách
a môže využiť napríklad príspevok
na absolventskú prax, príspevok
na samostatnú zárobkovú činnosť,
vzdelávanie a prípravu pre trh
práce, informačné a sprostredkovateľské služby či odborné poradenstvo
ociálna poisťovňa: Ak bola
absolvent počas štúdia aj
samostatne zárobkovo činnou
osobou a na základe dosiahnutého príjmu zo živnosti mu
vznikla povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, odvody
musí platiť aj po skončení štúdia
dovtedy, kým mu táto povinnosť
nezanikne. Ak sa absolventi po
skončení štúdia zamestnajú, je
povinnosťou ich zamestnávateľa
prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie
a na poistenie v nezamestnanosti
pred vznikom týchto poistení. Absolventi vysokých škôl nemajú po
ukončení štúdia povinnosť hlásiť
sa v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ
sú zaregistrovaní na úrade práce,
nevyplývajú im z toho voči poisťovni žiadne povinnosti. Ak je
absolvent dobrovoľne nezamestnaný, rovnako nie je povinný
platiť do Sociálnej poisťovne poistné. V súčasnosti za vysokoškolákov poistné na žiaden druh sociálneho poistenia. Takáto osoba
sa však môže dobrovoľne prihlásiť na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie
v nezamestnanosti a stať sa tak
dobrovoľne poistenou osobou.
- tomi -
P
omaly sa nám oteplieva tak aj v
tomto článku bude dosť horúco.
Budú to Zbrane hromadného ničenia.
Ako čo funguje ?
Reťazová reakcia v obidvoch prípadoch spustenia spôsobí v priebehu 5.10-6 sekúnd atómovú detonáciu pri teplote 50 miliónov kelvinov
Atómová bomba alebo jadrová
bomba je:
v širšom zmysle akákoľvek výbušná
jadrová zbraň bez vlastného pohonu; v užšom zmysle len netermonukleárna výbušná jadrová zbraň
(čiže jadrový atómový roznecovač)
edzi jadrové zbrane sa niekedy radia aj zbrane, kde štiepny
materiál slúži iba ako zdroj rádioaktívneho zamorenia cieľovej oblasti
(tzv. špinavá bomba-Stanica Urakami v auguste 1945)
M
a pretlaku 1 milión barov. V prípade
20 kt-ovej bomby dosiahne ohnivá
guľa po 1 sekunde svoj maximálny priemer 500 m, potom asi 10 s
ostane nezmenená, až sa napokon v
dôsledku ochladenia zmenší.
S
Vodíková bomba
je:
atómová
bomba, ktorej hlavný
zdroj energie tvoria ťažké izotopy
vodíka - deutérium a trícium.
Každá vodíková
bomba obsahuje
menšiu štiepnu
nálož na báze
uránu, plutónia
alebo niektorého
ďalšieho transuránu, ktorá funguje
ako rozbuška.
kladá sa z dvoch alebo viacerých
spočiatku od seba oddelených
kusov čistého štiepneho materiálu
(235uránu alebo 239plutónia) v podkritickom množstve. Pomocou vyvolanej explózie (pomocou zvyšných
častí bomby nazývaných „konvenčná trhavina“ a „zariadenie na vyvolanie jadrovej nálože“) sa tieto kusy
spoja do jedného celku, čím sa dosiahne nadkritické množstvo a lavínovitou reakciou sa vyvolá atómový
výbuch.
235
Urán sa vyskytuje v prirodzenom
uráne na 0,71 %, preto sa musí vy-
A
rábať v špeciálnych zariadeniach.
Plutónium sa získava v špeciálnych reaktoroch. Vyššie spomenuté
kritické množstvo je pri 100% 235uráne 10-15 kg, pri 100% plutóniu 56 kg (čo je guľa s polomerom 4 cm )
239
E
xistuje ešte iný spôsob spustenia
atómovej bomby: Z kritického
množstva sa rýchlo odstránia látky
absorbujúce neutróny (napr. Cd).
tómový výbuch štiepnej nálože vytvorí počiatočnú teplotu
niekoľko miliónov stupňov Celsia a
dostatočný tlak a následne rozbehne
jadrovú fúziu. Výsledkom môže byť
výbuch o sile viac než 100 Mt (megaton), pri ktorom bomba ničí domy
v okruhu 20 km a zapaľuje horľavé
predmety do vzdialenosti 100 km.
Horná hranica pre výkon vodíkovej
nálože neexistuje, v možnostiach súčasnej technológie je výroba nálože
s výkonom 1 gigatona pri hmotnosti
menej ako 250 ton. Teoretická hranica pomeru výkon-hmotnosť je asi
6 megaton na tonu hmotnosti. Spodná hranica výkonu je limitovaná výkonom štiepnej nálože.
Zaujímavosti /9
Kobaltová bomba je:
taktiež vodíková bomba, lenže v
obale celej nálože je použitý kobalt,
ktorý sa pôsobením neutrónov zmení
na izotop 60Co s polčasom rozpadu
5,24 roka a dlhodobo zamorí pôdu.
Existujú aj iné riešenia podobného
druhu. Na strednodobé zamorenie
terénu (týždne až mesiace) sa dá
použiť tantal a zinok, na krátkodobé
(dni až týždne) zlato a sodík.
N
aopak, pokiaľ je zamorenie terénu nežiadúce, dá sa plášť či
obal nálože zhotoviť z materiálu,
ktorý silne pohlcuje neutróny a rádioaktívne izotopy nevytvára - napríklad bór.
Neutrónová bomba je:
vodíková bomba malého alebo veľmi malého
výkonu (jednotky kiloton
alebo menej), čím je obmedzený jej deštruktívny
účinok a naopak zosilnené vyžarovanie rôznych
druhov žiarenia, hlavne
neutrónov.
T
reba mať na pamäti, že
obmedzenie deštrukčných účinkov a zosilnenie
žiarenia je myslené relatívne, teda v pomere k podobným
zbraniam s väčším celkovým výkonom. Dosah ničivých efektov tlakovej vlny a svetelného žiarenia pri
zmenšovaní výkonu klesá rýchlejšie
ako dosah prenikavej radiácie a neutrónov. Tiež rádioaktívne zamorenie
je vzhľadom na malý kaliber nálože
menšie.
Propagandisticky bola neutrónová
bomba prezentovaná ako zbraň,
ktorá zabíja ľudí a ponecháva stavby
nedotknuté. Skutočným vojenským
účelom bola možnosť viesť úder
okamžite cez zasiahnuté územie.
N
eutróny spôsobujú poškodenie
buniek a zasiahnutý organizmus bez okamžitého liečenia môže
zomierať i niekoľko rokov.
- krolo -
10/ Škola
P
ríjemný dobrý deň prajem
všetkým čitateľom výberového
plátku RADIKÁL. Vo svete vedy a
techniky sa zas udiali objavy, ktoré stoj za spomenutie. Tentokrát
bude majorita článkov zameraná
na také malé častice, ktoré je potrebné hľadať pod veľmi výkonnou optikou. Čiže ak ste vyleštili
šošovky xylénom pekne do čista,
môžeme sa na to vrhnúť.
njúsy
Tieto oblasti sú zvyčajne ploché,
kryštalické povrchy, ktoré rozdelujú zrkadlovite kryštál na dve polovice. Čínsky vedci vytvorili nanodvojité medzné oblasti v medi
... nový prístup v materiálovej
technológii objavený ...
Vedci z oblasti materiálovej technológie vedia, že pevnosť kovov
je určená dislokačnými interakciami, neusporiadanou výmenou
pretínajúcich sa línií, ktoré sa pohybujú alebo vlnia v kryštáloch
kovu. Ale čo sa stane ak sa kryštály kovu vybudujú na nanoúrovni?
Vedci z Brownovej Univerzity
našli pravdepodobný spôsob. V
článku publikovanom v magazíne Nature, Huajian Gao a vedci z
univerzít v Alabame a Číne, uverejnili nový mechanizmus, ktorý
určuje píkovú pevnosť nanoštrukturovaných kovov. Uskutočnením
3D atomárnych simulácií oddelených zŕn nanoštrukturovaných kovov, Gao a jeho tím, pozorovali,
že dislokácie sa rozmiestňujú vo
vysoko usporiadaných náhrdelníkovitých vzorcoch v objeme
celého materiálu. Tvorba zárodkov týchto dislokačných vzorcov
určuje podľa článku píkovú pevnosť materiálov. Delením zrna
kovu použitím špecializovanej
techniky možno odhaliť medznú
oblasť vo vnútri zrna, ktorú vedci
nazývajú dvojitá medzná oblasť.
a analyzovali vzdialenosť medzi
týmito oblasťami. Zistili, že meď
sa stala pevnejšou, keď znižovali
ich vzdialenosť pod 100 nm a dosiahla maximum pevnosti pri 15
nm. Avšak pri znížení ich vzdialenosti pod 15 nm sa pevnosť znižovala. Pri počítačovej simulácii
uskutočnenej na 140 miliónoch
atómov, zistili analýzou dvojitých
medzných oblastí, že dislokačné
vzorce vznikajúce pri tvorbe zárodkov, boli vysoko usporiadané a
určili pevnosť medi.
http://www.sciencedaily.com¬/releases/2010/04/100407134817.
htm
... vedci vytvorili “molekulárny
papier” …
Dvojrozmerné
nanoštruktúry sú
bežne využívané v
biosystémoch ako
sú membrány a ich
unikátne vlastnosti
inšpirovali vedcov
v tvorbe viacerých
materiálov ako napríklad grafénu.
Vedci z Berkeley Lab vytvorili nedávno doteraz najväčší dvojrozmerný polymérny kryštál samo
utvorený vo vode. Tento úplne
nový materiál kopíruje štruktúru biologických systémov jeho
odolnou architektúrou nutnou
pre membránové využitie alebo
včlenenie do zariadení. Tento
materiál bol vytvorený polymerizáciou peptoidov, ktoré sú ohybné ako proteíny ale zachovávajú
si pri tom robustnosť syntetických
materiálov. Každý list tohto materiálu má hrúbku dvoch molekúl a
plochu niekoľko sto štvorcových
mikrometrov – je voľným okom
viditeľný. Na rozdiel od predošlých polymérnych fólií, každá
stavebná jednotka peptoidu je
naprogramovaná na isté príkazy
a preto sa dá tento polymér využiť na rôznorodé účely. Napr.
tieto nanolisty sa môžu využiť
na kontrolu toku molekúl, alebo
môžu slúžiť ako membrány analytických prístrojov. Stavebné jednotky peptoidových polymérov sú
lacné, dostupné a poskytujú vysoký výťažok produktu, čím poskytujú veľký výhodu oproti ostatným
syntetickým technikám.
http://www.sciencedaily.com¬/releases/2010/04/100414184222.
htm
... nízko nákladové vysoko účinné
solárne jednotky realitou ...
Vďaka dvom technológiám vyvinutým profesorom Benoîtom
Marsanom a jeho tímom z Oddelenia chémie Université du Québec à Montréal (UQAM) môže byť
vedecký a komerčný pohľad na
solárne jednotky úplne zmenený.
Je známe, že na zem dopadne behom jednej hodiny približne toľko
energie ako celý svet spotrebuje
za celý rok. Použitím doterajších
technológií na výrobu elektrickej
energie zo slnečného žiarenia sa
získa produkt päť až šesť násobne
drahší ako pri výrobe z tradičných
zdrojov ako fosílne zdroje či hydrologické. Doteraz najsľubnejšou
technológiou používanou v solárnych článkoch bola technológia vyvinutá profesorom Michaelom Graetzelom z Polytechnique
Federale de Lausanne (EPFL) v
Švajčiarsku. Bola založená na
princípe fotosyntézy, kde porézna
vrstva nanočastíc oxidu titaničitého pokrytá molekulárnym farbivom pohlcujúcim žiarenie, bola
ponorená do roztoku elektrolytu.
Táto reakcia bola katalyzovaná
platinovým katalyzátorom. Rie-
šenie profesora Marsana nahradilo doteraz používaný elektrolyt
novým, na ktorý získal viacero
patentov. Tento elektrolyt je nekorozívny, transparentný, stabilnejší
a poskytuje vyššie fotovoltaické
napätie. Ako katódu využíva sulfid kobaltnatý, ktorý je podstatne
lacnejší ako platina a aj účinnejší.
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100406125545.
htm
počtov ako aj merania optického
výkonu. Použitím v princípe rovnakej technológie, ktorá umožnila dosiahnuť presnosť detekcie na
hranici 88% pred piatimi rokmi,
vedci zvýšili schopnosť detekcie
fotónov
zdokonalením
usporiadania detektora a
optických vláken, ktoré
doň nasmeruvávajú fotóny. Základný princíp detektora je postavený na
supravodiči, ktorý slúži
ako ultra citlivý teplomer.
Každý jeden fotón, ktorý
narazí na detektor, zvýši jeho teplotu a tým aj
jeho elektrický odpor,
ktorý sa meria. Výskumný tím optimalizoval
detektor na svetlo o vlnovej dĺžke 810nm (IČ oblasť). Irónia je
v tom, že použitím najnovších
technológií nie je možné dosiahnuť merania zmeny odporu tak
presne, ako ich detektor dokáže
zachytiť. Snaženie je momentálne zamerané na vývoj meracieho zariadenia, ktoré by dokázalo
plne pokryť účinnosť detektora.
http://www.sciencedaily.com¬/releases/2010/04/100415171525.
htm
... superťažký prvok s protónovým
číslo 117 objavený ...
Medzinárodný tím vedcov z Joint Institute of Nuclear Research
(Dubna, Rusko), Research Institute
for Advanced Reactors (Dimitrovgrad, Rusko), Lawrence Livermore
... nový typ detektora počíta
fotóny s 99 % presnosťou ...
Vedci z National Institute of
Standards and Technology
(NIST) vyvinuli najefektívnejší jednofotónový detektor na
svete, ktorý je schopný spočítať
jednotlivé fotóny prenášané optickým vláknom s približne 99% presnosťou. Tento vývoj môže priniesť
enormný rozvoj do oblastí zabezpečenej elektronickej komunikácie, pokročilých kvantových vý-
National Laboratory, Oak Ridge
National Laboratory, Vanderbilt
University a z University of Nevada, Las Vegas, vytvoril doteraz posledný prvok v periodickej sústave
prvkov s protónovým číslom 117.
Doba existencie superťažké- Škola /11
ho prvku 117 leží na okraji
ostrovu stability a preto bola jeho
príprava veľkým krokom vpred ku
ďalším superťažkým. Príprava tohto prvku sa realizovala sledovaním
rozpadového radu pri bombardovaní rádioaktívneho berkélia iónmi vápnika v cyklotróne U400 v
Dubne (JINR). Experiment závisel
na dostupnosti špeciálnych zariadení a cyklotrónu v Dubne, výrobe unikátneho izotopu berkélia a
separačných zariadeniach v Oak
Ridge a vybavenie na vyhodnocovanie údajov v Livermore. Prvé
prípravy začali prípravou 22 mg
rádioaktívneho berkélia v High
Flux Isotope Reactor (Oak Ridge),
ktoré trvalo 250 dní. Ďalších 90
dní sa berkélium separovalo z radiačnej zmesi, tiež v Oak Ridge.
Potom putovalo týchto 22 mg
berkélia do Dimitrovogradu, kde
sa pripravil terč na ostreľovanie
iónmi vápnika. Ostreľovanie bolo
realizované počas 150 dní v celosvetovo najsilnejšom akcelerátore
ťažkých iónov v Dubne a následné vyhodnotenie údajov
v Livermore. Experimentom
sa vyrobilo šesť atómov prvku 117. Výsledky výskumu
sa uverejnia v nasledujúcom
čísle žurnálu Physical Review
Letters a taktiež budú referované Sigurdom Hofmannom
v APS Physics (http://physics.
aps.org/).
http://www.sciencedaily.com¬/releases/2010/04/100406181611.
htm
- tibgo -
12/ Kultúra
New York, milujem ťa
Film
Romantický, komédia; 103 min; 2009.
Réžia: Jiang Wen , Mira
Nair, Shunji Iwai, Yvan
Attal, Brett Ratner, Allen
Hughes, Shekhar Kapur,
Natalie Portman, Randy
Balsmeyer
Hrajú: Hayden Christensen, Andy Garcia, Natalie
Portman, Orlando Bloom,
Christina Ricci, Maggie
Q, Ethan Hawke, Anton
Yelchin, James Caan, John
Hurt, Shia LaBeouf
New York, milujem ťa je
voľným pokračovaním série Mestá lásky, ktorej prvý diel
Paríž, milujem ťa, ktorý pred časom slávil veľké úspechy.
Film zložený z krátkych i dlhších poviedok zachytáva
rozličné životné okamihy v dokopy jedenástich príbehoch, ktorých spoločným znakom sú prejavy lásky na
pôde New Yorku. Vo filme vidíme, že láska má mnohé
podoby a trvanie a človeku robí spoločnosť v každom
veku. Každý príbeh je úplne odlišný, niekedy okorenený
veľkou dávkou humoru, inokedy zas sladko-trpký, preto
existuje veľká pravdepodobnosť, že sa vám film pre svoju
rôznorodosť bude páčiť a každý si v ňom obľúbi nejakú
scénu, preto ak ešte váhate nad výberom “na čo do kina“,
tento film je skvelá voľba. IMDB: 6.8/10; ČSFD: 69%
Posledný skaut (The Last Boy Scout)
Akčný / Thriller / Komédie
USA, 1991, 102 min
Réžia: Tony Scott
Hrajú: Bruce Willis, Damon
Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron, Danielle Harris, Halle
Berry, Bruce McGill, Badja
Djola, Kim Coates, Tony
Longo, Billy Blanks
Ako ste si už určite všimli,
tento film nie je žiadna novinka. Bruce Willis to mal
ešte VLASY!!! Ale aj tak vám vrelo odporúčam túto vecičku kuknúť. Príbeh je o skorumpovanom americkom
futbale, ktorý je viac obchodom ako športom. Bruce tu
hrá súkromného detektíva, ktorý nie je práve najbohatší
a tak prijme prácu ochranky pre Koru (mladučká Halle Berry) priateľku bývalej futbalovej hviezdy Jimmyho
Dixa, ktorá umrie v prestrelke. Tu sa to celé začne a potom už nezastaví. Tento film odporúčam ani nie tak pre
akčné scény ako pre dialógy, ktoré napísal Shane Black
(o.i. Leathal weapon 1-4). Réžiu viedol Tony Scott, ostrieľaný harcovník z filmov Top Gun, Enemy of the State,
DeJavu či Man on Fire... Jednoznačne treba vidieť, najlepšie v originále s českými titulkami, alebo českým dabingom (rozhodne nie slovenským, ten je blah...). IMDB
6,7 ; ČSFD 87%
Para – Povstanie
Music
- tibgo + tomi -
Kapela Para svoje posledné štúdiové albumy vydáva s
pravidelným odstupom troch rokov. Inak tomu nie je
ani pri novinke s názvom Povstanie.
Album prináša 11 nových skladieb, prostredníctvom ktorých kapela ponúka novú dávku svojej nezameniteľnej
tvorby charakteristickej výraznými gitarovými linkami,
dynamickou rytmikou, neodmysliteľnými dychovými
nástrojmi a samozrejme hlasom frontmana Laskyho.
Autorsky sa
na
albume
podpísali muzikanti z kapely a nápady
vznikali buď v
Londýne alebo na samote
na strednom Slovensku.
Para, ktorá si predchádzajúcimi dvomi albumami Para
a Brutálna zostava (ale aj staršími 1234 a Veci začnú
fungovať) vybudovala pozíciu jednej z najvychytenejších koncertných a festivalových kapiel so strhujúcou
energiou máličko zvážnela. Na druhej strane, nikto nikdy nepovedal, že povstania musia byť veselé...
Úvod albumu je odštartovaný chytľavou „namotávkou“
v podobe skladby ‚Dávno‘. Výrazná rytmika a ľahko zapamätateľný text sú zárukou toho, že sa pieseň v hlave
udrží ešte dlho po vypočutí. Rovnaká, ak nie dokonca
ešte chytľavejšia je nasledujúca pieseň Zatancuj. V podobnom duchu sa nesú aj piesne ‚RoboTi‘, ‚Povstanie‘ a
‚Prázdniny na dedine‘.
Aj v predchádzajúcej tvorbe si Para celkom rada rypla
do politických (Prezident) alebo spoločenských (Slová,
Bratislavská téma) nedostatkov tejto krajiny. Doposiaľ to
však skupina riešila s úškrnom blížiacim sa k recesii. Povstanie však ponúka skladby, ktoré sa začínajú podobať
na protest songy.
Celkovo má človek pri počúvaní Povstania pocit, akoby
sa z tvorby Pary postupne vytrácala bezprostredná veselosť. Pritom ide v očiach mnohých ľudí o vyslovene festivalovú kapelu, ktorá sa vie postarať o nezabudnuteľnú
zábavu. Povstanie možno nie je album tej dynamickej,
skákavej Pary. Je to však album zrelej a umeleckejšej
Pary. Posúdiť čo je lepšie už musíte sami.
- inga -
Slovensko-slovenský slovník
bľacha- plech
vešeľe- svadba
viňički- ríbezle
tepša- plech na pečenie
švabľik- zápalka
šmaľec- masť
šaňec- priekopa
prišč- akné
puketa- kytica
puľak- moriak
peľucha- plienka
pčola- včela
patkaň- potkan
ošče- keks
okrušina- omrvinka
ogurki- uhorky
odgužľic- odviazať
narosćižaj- dokorán, naplno
ňeboščik- zosnulý
naľešňik- zemiakova placka
marchef- mrkva
kosmatky- egreše
kapeľuch- klobúk
jakaške- akési, nejaké
chocľem- aspoň
hurki- jaternice
hrižaca dińa- melón (červený)
gruľe- zemiaky
fusekľa- ponožka
garadiče- schody
fungeľ- originál
džuravi- deravý
dagdze zapotrošic- stratiť nevedno kde
Antrogere- traky
Krepľe- šišky
Chyža- dom
Firang, firhang - záclona
Kalap - klobúk
Šerblik - detský nočník
Lakocinka - pochúťka
Šifoner - skriňa
Džviradlo - zrkadlo
Perscinek - prsteň
Diván - váľanda
Kurtoška - mäta pieporná
drabina – rebrík
piglajz - žehlicka
pomytok-vechet
kugluf – babovka
vajling – lavor
porkovec – koberec
škamlik – stolcek
švablik-zápalka
kanapa- pohovka
šingári - policajti
denko - lopárik
žufaňa, žufanka - naberačka
smargeľtaška - vreckovka
šmaňor - húština
galbavi - nemotorný
majzlík - sekáč
mirdac - vrtieť
paleňčuha - silný alkohol
táčky - fúrik
trigovica - mikina
Výkladový slovník personalistov
Znenie posudkov
Objasnenia /13
- redakcia -
Vý k l a d
Má mimoriadne vysokú kvalifikáciu
Patrí do rodiny alebo je z mojej dediny
Pričinlivý a vytrvalý
Tvrdohlavý ako osol
Spoločenská povaha
Často pije
Využívá všetky možnosti k svojmu ďalšiemu Často pije s nadriadenými, prípadne s nimi hrá
rozvoju
golf, tenis, šachy...
Nie vždy presne plní pokyny nadriadených
Myslí mu to lepšie než nadriadeným
Je taktný
Vie, kedy má držať hubu
K plneniu úloh má tvorivý prístup
Vždy sa mu podarí nájsť niekoho, kto prácu
urobí za neho
Má doma peklo
Ochotne pracuje aj po skončení pracovnej
doby
Je vtipný, má zmysel pro humor
Väčšinu pracovnej doby tráví na Internetových
stránkách s anekdotami
Je loajálný k firme
Nie je schopný nájsť si inú prácu
Má rád svoju prácu
Mohlo by sa mu ubrat z platu
Už nám ide všetkým na nervy
Často konzultuje problémy s kolegami a nadriadenými
Je perspektívny
Má príbuzných na riaditeľstve
Už aby išiel
Je perspektívny, pôjde vyššie
Efektívne využívá pracovnú dobu
Často sa pozerá na hodinky
Je vynaliezavý
Vždy si nájde sto dôvodov aby robil čokoľvek,
len nie to čo má
Prísný, ukáznený, zásadový
Jednoducho blbec!
14/ Dobré vedieť
Za pár rokov v EÚ ...
Tak takto bude raz vyzerať informačná spoločnosť...
Telefonická objednávka pizzy v
roku 2015 v EÚ
Pizzaservis: Dobrý deň! Ďakujeme, že ste zavolali Pizzeriu Volcano. Môžeme...
Zákazník: Dobrý deň, rád by som
si niečo objednal.
P:
Môžete mi nejskôr povedať Vaše NIDC?
Z:
Moje Národné Identifikačné číslo je, malý moment...6102049998-45-54610.
P:
Ďakujeme, pán Haluška.
Bývate na Račianskej ulici 25 a
Vaše telefonne číslo je 421-02645-62-45. Vaše číslo práce vo
firme Rúrky a trubičky s.r.o. je
421-02-455-87-87, klapka 47. Z
ktorého telefónu voláte?
Z:
Čože? Som teraz doma.
Odkiaľ máte všechtky tie informácie?
P:
Sme napojený na národný modul Európského informačného systému.
Z:
Aha, no dobre. Chcel
by som si objednať dve z Vašich
špeciálnych pízz s extra porciou
mäsa.
P:
To by pre Vás nebolo
vhodné.
Z:
Prosím?
P:
Podľa Vaších lékarskych
záznamov máte vysoký krvný tlak
a extrémne vysokú hladinu cholesterolu. Vaša zdravotná poisťovňa by Vám Vašu veľmi nezdravú
voľbu jedla určite nepovolila.
Z:
A do čerta! A čo by ste mi
teda doporučili?
P:
Mohli by ste vyskúšať našu
sójovo-jogurtovú pizzu s nízkym
obsahom tuku. Určite Vám bude
chutiť.
Z:
Ako môžete vedieť, že mi bude chutiť?
P:
Minulý týždeň ste
si v knižnici vypožičali knihu Sójové recepty pre gurmánov. Preto si myslíme, že
by Vám táto pizza vyhovovala.
Z:
Tak teda dobre.
Vezmem si teda tieto dve
pizzy, rodinnú velikosť prosím. Koľko ma ten špás bude
stáť?
P:
Výborne, to by malo
pre Vás, Vašu manželku a Vaše štyri
deti stačiť. Ten špás, jak jste to nazvali, Vás výjde na 40 euro.
Z:
Dám Vám číslo mojej kreditnej karty.
P:
Je nám ľúto, ale budete
musieť zaplatiť v hotovosti. Uverový rámec Vašej kreditnej karty
ste prečerpali pred 12 dňami.
Z:
Aha, tak teda skočím
do bankomatu pre peniaze, aby
som mal, keď dojde Vaša dodávka.
P:
Obávám se, že ani z
toho nič nebude. Aj kontokorentný úver na Vašom osobnom
účte ste už prečerpali. Možno
by vám mohla požičať pani Vajíčková z prízemia. Podľa našich
záznamov dostala včera dôchodok a po zaplatení nájomného a
všetkých poplatkov by ešte mala
mať 52 euro, ak medzi tým nebola
nakupovať...
Z:
To je jedno. Jednoducho
tie pizze pošlete. Peniaze budem
mať pripravené. Ako dlho to bude
trvať?
P:
Budeme mať trochu meškanie, lebo máme mnoho objednávok. Odhadujeme to zhruba na
30 minút. Pokiaľ sa ale ponáhľate,
môžete si pizze prísť vyzdvyhnúť
osobne, keď budete mať peniaze.
Ale myslím si, že transport rodinných pizz na motorke nieje príliš
pohodlný.
Z:
Odkiaľ viete, že jazdím
na motorke?
P:
Je tu poznámka, že ste
prestali splácať Vaše auto. Ale
motorku už máte splatenú, takže
predpokladám, že ju používate.
Z:
Ale teraz ste ma už fakt
nasrali, vy ...
P:
Dávejte si laskavo pozor
na jazyk, pane! Kvoli urážke na
cti štátneho úradníka ste už bol v
roku 2009 trestaný.
Z:
(lapá po dychu)
P:
Prajete si ešte niečo?
Z:
Nie, ďakujem. Vlastne
áno, nezapomente mi pribaliť tie
dva litre Eurocoly zadarmo, ako
to sľubujete v reklame!
P:
Je mi ľúto, ale vylučovacia dološka k EÚ norme č. Y236
Z5630098/2010 výdaj sladených
nápojov zadarmo diabetikom
prísne zakazuje....
- prihodil: Alesh -
Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov,
skla, plastov a pneumatík,...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov,
redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo
uskladnených odpadov a redukuje
spotrebu energie, čím prispieva k
redukcii emisií skleníkových plynov
oproti použitiu surových materiálov.
Výraz „recyklovaný” znamená, že
pri výrobe boli použité recyklované
vlákna (PCW – post consumer waste).
Papier tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa
v papierňach vyrobí nový. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a
jeho použitím na výrobu nového sa
zachráni cca 1 hektár 100 ročného
lesa, ušetrí sa často až 70 % energie. Podľa údajov severoamerickej
organizácie pre ochranu životného
prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1t papiera zo starého papiera
v porovnaní s výrobou z celulózy
(primárnej suroviny) len 1/2 vody,
znižuje znečistenie ovzdušia o 74
- 75%, znečistenie vody o 35% a zachráni 17 stromov. Na Slovensku sa
zatiaľ zbiera a recykluje len 34,6 %
(v r. 1998).Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera je možné
ušetriť primárnu surovinu (drevo) a
neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na
rozklad drevnej hmoty na buničinu
(celulózu).
Sklo tvorí asi desatinu vyhadzovaného odpadu, v SR sa recykluje 26,5%.
Ak využijeme sklo, ktoré už nepotrebujeme, nemusíme ťažiť primárne
suroviny, ktoré boli potrebné na jeho
výrobu, tým ušetríme časť prírodných
surovín a chránime prírodu pred poškodením. Taktiež je tavenie črepov
ľahšie ako tavenie surovín, čím sa
výrazne znižuje spotreba energie.
Plasty tvoria hmotnosťou menej než
8% odpadu, no objemovo oveľa
Recyklácia
viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako
hmotnosť plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej
zásoby sa odhadujú na 40 rokov len
pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton biologický rozklad plastov v prírode či
na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov pri spaľovaní
niektorých druhov plastov unikajú
do ovzdušia škodlivé látky. SR recykluje 16%. Výhodou recyklácie
je šetrenie zásob ropy, vzhľadom k
jej malým zásobám, chránime Zem
pred zavalením odpadmi, šetríme
prírodné zdroje, prírodu samotnú a
naše zdravie pred poškodením. Zo
zmesových plastov sa vyrábajú výrobky nižšej kvality, ako napríklad
záhradné stoličky, lavičky, zatrávňovacie tvárnice, kvetináče a pod..
Kovy tvoria takmer 5% komunálneho
odpadu sú vo väčšej miere recyklované , aj vďaka finančnej náročnosti
výroby a obmedzenosti zdrojov ich
výroba je energeticky veľmi náročná
a ich ťažba značne poškodzuje prírodu. SR recykluje 16%. Recyklácia
kovov je v porovnaní s recykláciou
plastov ekonomicky oveľa výhodnejšia. Čím je kov drahší, ako napr.
zlato a striebro, tým viac sa oplatí recyklovať; to platí i o hliníku, pretože
pri jeho výrobe z bauxitu sa vynakladá obrovské množstvo energie.
Viacvrstvové obaly: Relatívne dobre
recyklovateľným výrobkom sú kartónové obaly z nápojov - tetrapaky. Aj
napriek tomu, že obsahujú viacero
vrstiev, je možné ich veľmi dobre využiť, aj keď finančné náklady a technologická náročnosť ich recyklácie
je veľmi vysoká. Spravidla sú tieto
kartóny zložené z papierového kartónu, polyetylénovej fólie (plast) a
tenkej hliníkovej fólie. Kartóny sa využívajú pri výrobe brikiet na kúrenie
a vďaka veľmi dobrej horľavosti aj
ako palivo v spaľovniach odpadov.
Okrem toho sa z kartónov vyrábajú
rôznymi technológiami papierové
lepenky, papierové vrecia, stavebné
dosky a dosky na výrobu nábytku.
Dobré vedieť /15
Textil v odpade tvorí 4%, ale ten
môže byť často užitočný aj iným
spôsobom napr. v charite.
Nebezpečné odpady tvoria približne
1% odpadu, ohrozujú však kvalitu
zdravia ľudí. Sú to rôzne chemikálie a zlúčeniny, ktoré v určitej forme
ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia. V dnešnej dobe už
ľudstvo vie recyklovať značnú časť
nebezpečných odpadov ako sú akumulátory, žiarivky, výbojky a i.
Downcycling predpokladá spracovanie použitých materiálov na nové
produkty, alebo re-použitia výrobku
pre alternatívne účely, predchádzanie vzniku odpadov z potenciálne
užitočných materiálov, zníženie spotreby prírodných surovín, zníženie
spotreby energie, zníženie znečistenia ovzdušia (zo spaľovania ) a znečistenie vody (zo skládok) a zníženie
emisií skleníkových plynov. Jasným
príkladom je recyklácia plastov, ktorá mení cenovú skupinu materiálu
do nižšej triedy, t.z. z pôvodného
obalu nie je možné vyrobiť znovu
obal, ale len výrobok nižšej úžitkovej hodnoty.
Čo z nich môžeme vyrobiť? Napríklad:
•
Z dvoch jednolitrových nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských utierok alebo toaletného
papiera.
•
Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
•
Z oceľových plechoviek sa
stávajú kľúče.
•
30 vyzbieraných plastových
fliaš je potrebných na výrobu jednej
flisovej bundy.
•
Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš je možné vyrobiť jeden
koberec
•
Recyklované sklo sa používa predovšetkým na výrobu nových
sklenených fliaš, ale napríklad aj pohárov.
•
Z 5 recyklovaných sklených
pohárov je možné vyrobiť vázu na
kvety.
-kika-
16/ -~°°zábava°°~Nie sú žiadne odlišné rasy, iba
Zem plná ľudí, ktoré Chuck Norris
zbil do rôznych odtieňov čiernej,
modrej a žltej.
Všimol som si, že tvoj otec má
opuchnuté líce. To od zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa spolu celá
rodina modlili Otčenáš a keď sme
prišli po „zbav nás zlého“, otec sa
pozrel na mamu a ona si to všimla.
Socha slobody vo včerajšom interview povedala, že by chcela byť
ako Chuck Norris
Dcérka sa pozerá na
mamu, ako si nanáša pleťovú masku a pýta sa jej:
- Prečo to robíš?
- Aby som bola krásna...
Neskôr, keď si ju dáva
dole sa jej dcérka pýta:
- Vzdávaš to?
ftipy
-Nepáči. - odvetili Židia - Niečím
to tu páchne!
Vodil Mojžiš Židov ďalších 20 rokov po pusti, kamsi ich doviedol a
pýta sa
ich:
-Páči sa vám tu?
-Páči. - odvetili Židia - Tu to nepáchne!
Odvtedy majú Arabi naftu a Židia
čerstvý vzduch.
Prečo sú muži hlúpejší než ženy?
Už ste videli ženu, ktorá by si muža
vzala len pre jeho pekné nohy?
Ako sa vola doktor, ktorý opravuje
choré weby?
URLóg.
Chuck Norris dokáže páliť
mravce lupou. V noci.
Ako spoznáš, že ide muž
povedať niečo múdre?
Keď začína vetou:“ raz mi
žena povedala...“
V živote muža sú štyri obdobia:
keď verí na Mikuláša
keď neverí na Mikuláša
keď sa hrá na Mikuláša
a keď vyzerá ako Mikuláš
Sinajský polostrov. Veľa rokov pred
Kristom.
Vodí Mojžiš Židov 10 rokov po
púšti, kamsi ich doviedol a pýta sa
ich:
-Páči sa vám tu?
-Nepáči. - odvetili Židia - Niečím
to tu páchne!
Vodil Mojžiš Židov ďalších 10 rokov po pusti, kamsi ich doviedol a
pýta sa
ich:
-Páči sa vám tu?
Čo povedal Boh, keď stvoril Adama?
Tak od tohto viem aj niečo lepšie...
Programátor príde na návštevu k
priateľovi - pianistovi osláviť kúpu
nového nastroja. Chodil okolo klavíra, obzeral a nakoniec zhodnotil:
- „Nič moc. Kláves iba 84, z toho
polovička funkčných. Žiaden popis
na klávesoch. Ale musím uznať, že
ovládať Shift nohou je naozaj originálny nápad.“
V bare prepil rusky vojak všetky
peniaze a tak predal aj svojho kalašnikova. Na druhy deň cela rota
ide na streľby, tak išiel za kamošmi
a povedal im, čo sa mu stalo. Oni
mu poradili, aby sa tváril že ma samopal a aby akože strieľal.
Prišli na cvičisko a on začal behať
po cvičisku ratatatataaaa, keď tu
zrazu vidí dvoch vojakov ukrytých
v kroví, zamieri na nich a začne ratatataaa. Pozrie na nich a pýta sa:
- Ako to, že nepadáte, však som
vás zastrelil?
Oni na to:
- Nevidíš, že sedíme v tanku?
Pani učiteľka rozpráva deťom rozprávku o troch prasiatkach. Keď sa
v rozprávke dostane k miestu, že
prvé prasiatko prišlo za človekom,
aby si od neho vypýtalo tehly na
stavbu domu, zastaví sa na chvíľu
a pýta sa:
- Čo si myslíte, čo mu ten človek povedal?
Móricko vyskočí a hovorí:
- To nie je možné! Hovoriaca
sviňa!
Ja sa ti čudujem, že môžeš stále fajčiť. Nehľadiac na škodlivosť, uváž si len, čo do roka
prefajčíš celkom naverímboha! Myslím, že už by si mal
za to dnes krásny domček so
záhradkou.
-A ty vôbec nefajčíš?
-Nikdy som to nevzal do úst.
-A kde máš ten domček so záhradkou?
Vlkovi se narodil syn. Keď mu ho
v pôrodnici ukazovali, vlk sa rozplýval:
To je krásne dieťatko, tie očká, to
som celý ja! A ten nufáčik tiež! A
tie ušká ... tie uši .. TIE UŠI! No počkaj, zajac!!!
Dedko sa pozerá z balkóna a krúti
hlavou:
- Tí študenti sú dnes takí chudobní,
že piati fajčia jednu fajku a ešte sa
tomu smejú.
Na futbalovom zápase kričí fanúšik
na domáceho hráča:
- Miro, hraj, alebo si kúp lístok!
Šofér autobusu a kňaz zomrú a prídu k Sv. Petrovi. Šoféra
hneď pošle do neba, zatiaľ čo na
kňaza sa ani nepozrie.
Kňaz čaká, no potom to nevydrží
a pýta sa:
„Ako to, že ja musím čakať a šofér
išiel okamžite do neba?“
Sv. Peter odpovie:
„Keď si ty kázal, všetci spali, zatiaľ
keď riadil ten šofér, všetci sa modlili!“
Viete, čo je paradox?
Že táto sprostá doba sa bude za pár
rokov volať staré dobré časy!
Chlap príde k doktorovi a pýta si
lieky pre jeho frigidnú ženu. Doktor mu ich predpíše a manžel večer
namieša do nápoja žene štyri pilulky. Pre istotu si dá jednu pilulku aj
on. Po vypití mu žena hovorí:
- Miláčik, ja mám strašnú chuť na
chlapa.
- Miláčik, ja tiež.
-~°°zábava°°~-/17
Doktor pacientovi:
„Váš röntgenový snímok chrbtice
ukázal, že máte zlomený jeden
stavec.
Ale nemúsíte mať strach. Už sme to
spravili vo Photoshope.“
Čo urobí typická žena v prázdnej
uzavretej miestnosti s dvoma guľatými balvanmi?
Jeden pokazí a druhý stratí.
- barbi + tibgo -
Sudoku
Ako lúštiť?
Vpíšte čísla od 1 do 9 do prázdnych políčok. Každý riadok musí obsahovať jedno z čísiel 1 až 9. Tak isto musí každý
stĺpec obsahovať jedno z týchto čísiel. Každý región z políčok 3x3 alebo každý ohraničný celok hrubšou čiarou musí tiež
obsahovať jedno z týchto čísel. !!! Poznámka: Ospravedlňujeme sa za chyby z minulého čísla. V klasickom sudoku má
byť v šiestom stĺpci v piatom riadku číslica 2. Tak je už sudoku riešiteľné. A to druhé vám ponúkame ešte raz !!!
Stredneťažká
Radikál mód
9
2
6
1
2
2
9
6
8
2
3
1
8
8
5
4
6
4
1
9
3
1
3
3
9
8
6
6
7
8
1
6
4
9
2
5
5
8
3
7
5
5
4
3
1
2
4
9
1
2
8
6
5
7
4
7
9
Ťažká
9
7
3
6
1
4
2
8
4
7
3
5
9
4
8
5
8
9
2
3
4
1
7
5
1
7
2
5
8
5
6
6
2
7
3
7
6
6
9
5
6
2
4
4
5
4
6
3
7
5
1
9
1
2
7
9
8
6
2
6
9
8
2
6
- kika-
18/ T & T
Leto sa blíži, treba si vyformovať
postavu, pokiaľ teda si ju neudržiavate pravidelným cvičením počas
celého roka, a tak sa teda pokúsime
rozšíriť si obzor v oblasti aktívneho
pohybu. Prinesiem teda pár tipov
kam sa vybrať za športom.
•
Beh je asi najprirodzenejší a najlacnejší
spôsob ako sa udržať fit.
Nie je veľmi zamerané
na celkové formovanie
postavy, ale nohy budete
mať ako laň. Pozor ale,
čo sa týka ceny, trochu sa
to mení pre tých, ktorí si
zvykli zabehať na atletickom štadióne za Gardou.
Od 19. apríla 2010 bude
vstup do Športového areálu P. Gleska umožnený zmluvným
klientom, držiteľom Klubovej karty
a jednorázovým platcom. Viac info
sa dozviete na stránke univerzity.
•
Novinka – Zumba. Je to tanečná hodina fitnes, kde sa kombinuje dynamická latinsko-americká
hudba a latinsko-americké tance
spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako salsa, merengua,
Tipy a triky
samba, hip-hop, flamenco, cha-cha,
reaggaeton, belly dance,... Cieľom
je spaľovať tuky, vyformovať a posilniť celé telo. Vytancovať sa dá
pri tom 500-1000 kcal za hodinu a
dobrá nálada.
•
Aqua aerobik. Je to kondičné cvičenie pri hudbe vo vode,
ktoré zaťažuje hlavne srdcovo cievny a dýchací systém a samozrejme
pohybovú sústavu. Aerobik vo vode
je podobný tomu na suchu. Prinesie
vám posilnenie kardiovaskulárneho systému, posilní svaly, zvýši
vytrvalosť a samozrejme zabezpečí
spálenie kalórií a je bez akýchkoľvek otrasov, takže sú kĺby účinne
chránené. Vrelo odporúčam, nie
je to také ľahké ako by sa mohlo
zdať.
•
Tae-bo je druh aeróbneho
cvičenia, ktoré spája prvky karate,
taekwon-do a klasický box s prvkami tanečného aerobiku
a ľubovoľne môžete
zahrnúť do cvičenia
mnohé ďalšie. Zakladateľom tohto druhu
pohybu je Billy Blanks,
na Slovensku ho tiež
precvičuje Fredy Ayisy
a na Mladej Garde už
určite poznáte Niku.
Tak bežte sa rozhýbať. Motto je: Get fit
– Lose weight – Have
fun – Be strong (zacvič
si – schudni - zabav sa - posilni
sa).
Prajem vám teda dostatok chute,
veľa zábavy a do leta krásnu a
súmernú postavu. A keďže pri aktívnom pohybe sa z tela vylučujú
hormóny šťastia – endorfíny, tak
vám ručím za dobrú náladu.
- kika-
Výsledky volieb
Dňa 20.-21. apríla
2010 sa uskutočnili voľby do Akademického senátu
FCHPT. Volili sa
senátori za 1. a
2. ročník bakalárskeho štúdia a
senátori za 1. ročník inžinierskeho
štúdia.
Voľby prebehli v
priestoroch Študentského
parlamentu FCHPT
STU číslo dverí 181 počas otváracích hodín.
Záujemcovia hláste sa na e-mailovej adrese [email protected]
sk , kde radi odpovieme na všetky
vaše otázky.
za 1.
štúdia:
197
118
ročník inžinierskeho
Matej Maťaťa
Vladimír Krasňan
Zvolení kandidáti:
za
1.ročník
bakalárskeho
štúdia:
Andrea Zubalová
Natália Mikesková
Počet hlasov:
za 1.ročník bakalárskeho štúdia:
Andrea Zubalová
232
Natália Mikesková
230
za
3.ročník
štúdia:
Lucia Kováčová
Matúš Hornáček
bakalárskeho
za 3.ročník bakalárskeho štúdia:
Lucia Kováčová
200
Matúš Hornáček
164
Igor Stupavský
126
za 1. ročník inžinierskeho štúdia:
Matej Maťaťa
- Milan Tinák -
O
Emulgátory (É-čka)
značenie, často zamieňané s
pojmom emulgátory, predstavuje kód Európskej únie, ktorým sa
označujú prídavné látky (aditíva)
používané na potravinárske účely.
Tento kód vyjadruje, že príslušná
prídavná látka bola kladne posúdená a zaregistrovaná ako bezriziková
na použitie do požívatín.
A
ditívne látky môžeme rozdeliť
aj podľa potravinového kódexu
do troch skupín:
a)
farbivá (prírodné alebo syntetické látky, ktoré dodávajú alebo
obnovujú farbu v potravine)
b)
sladidlá (látky, ktoré sa používajú na dodanie sladkej chuti
potravinám alebo ako stolové sladidlá)
c)
iné prídavné látky (chemické konzervačné látky, antioxidanty,
nosiče vrátane rozpúšťadiel, kyseliny, regulátory kyslosti, protihrudkujúce a protipeniace látky, objemové
činidlá, emulgátory, emulgačné soli,
stužovaldá, zvýrazňovače vône a
chuti, želirujúce látky, penotvorné látky, povlakové látky + polevy,
zvlhčovadlá, modifikované škroby,
baliace plyny, hnacie plyny, kypriace činidlá, stabilizátory, zahusťovadlá)
P
oužívajú sa na zlepšenie podmienok výroby, spracúvania, úpravy, prepravy alebo uchovávania
potravín, na zníženie zdravotného
rizika pre ľudí, zvýšenie odolnosti
proti fyzikálnym, chemickým a biologickým zmenám a na predĺženie
trvanlivosti. Ďalej sa prídavné látky
slúžia na zachovanie výživovej
hodnoty potravín alebo jej zlepšenie, tiež na zlepšenie organoleptických vlastností potravín.
N
ajvyššie prípustnémnožstvo aditív, ktoré
možno pridať do
potravín nájdete
v Potravinovom
kódexe, dvanásta
hlava druhá časť
príloha č.1.
Farbivá:
E 100 kurkumín
E 101 riboflavín
E 123 amarant
E 140 chlorofyly a chlorofíny
E 150a obyčajný kulér
E 151 brilantná čierna
E 153 aktívne uhlie
E 160a karotenoidy
E 173 hliník
E 175 zlato
P
otravinový kódex vyčleňuje potraviny, ktoré nesmú obsahovať
pridané farbivá, napr. balené vody,
čokoládové mlieko, konzumná
smotana, oleje, vajcia, chlieb, cestoviny, ....
(použitie: pivo, zrejúce oranžové,
žlté syry, džem, salámy, klobásy,
párky, paštéty, sladový chlieb, ...)
Sladidlá:
E 420 sorbitol (použitie: dezerty a
obdobné výrobky, ...)
E 951 aspartám (nápoje na báze vody,
na báze mlieka, dezerty, žuvačky bez
cukru, ...)
Podmienene povolené konzervačné látky
a antioxidanty:
•
s o r b a n y,
benzoany a p-benzoany
E 200 kyselina sorbová (použitie:
vína, medovina, sušené ovocie,
ovocné a zeleninové polotovary,
zemiakové cesto, balený plátkový
Important /19
syr,...)
E 210 kyselina benzoová (nízkoenergetické džemy, rôsoly, marmelády, olivy, aspik, nealko pivo v sudoch,...)
•
oxid siričitý a siričitany
E 220 oxid siričitý
E 221 siričitan sodný
E 227 hydrogénsiričitan
vápenatý
(použitie: mleté mäso
so zeleninou, horčica,
párky a mäkké salámy,
sucháre, sušené zemiaky, sušené rajčiaky, sušené huby, sušené ovocie,
ovocné náplne do koláčov,...)
•
dusitany a dusičnany
E 249 dusitan draselný
E 251 dusičnan sodný
(použitie: mäsové výrobky, tepelne neopracované mäsové výrobky,
solené mäsové výrobky – salámy,
nakladané slede a šproty, tvrdé, polotvrdé a polomäkké syry, ...)
Iné konzervačné látky
E 234 nizín (pudingy, zrejúce
syry,...)
E 280 kyselina propionová (balený
krájaný chlieb)
•
iné antioxidanty
E 315 kyselina izoaskorbová (nakladané mäsové výrobky a konzervy,
rybacie polokonzervy, ...)
E 321 butylhydroxytoluén (BHT)
(obilné snacky, omáčky, dehydrované polievky, koreniny, žuvačky,...)
S
lovenská legislatíva popisuje viac
ako 300 prídavných
látok označovaných
príslušným E kódom,
ktoré možno používať v potravinách.
V texte sú náhodne
vybrané niektoré z
nich, aby sme získali predstavu, čo
tieto kódy znamenajú.
Zdroj: Potravinový kódex Slovenskej republiky
- kika -
1. ročník
Miesto konania: areál atletického štadiónu za Mladou
Gardou - ďalšie info na
www.chemik.sk
Download

858Radikal10