3
858Radikal11
1
11
Sp
ri
ng
fl
am
e
2 / Úvod
Aleš Ház
- alesh -
Šéfredaktor, grafik
marec 2011
.
Obsah
Aktuálne
[email protected]
3
3
Redaktori
Škola
.
Barbora Baloghová
-barbi-
8 - 9 ........................................ ako čo funguje?
10 - 11 ......................................................... njúsy
12 - 13 ...................................................... kultúra
14 - 15 ..................................... Drogy a mozog II.
15 ................................................... tipy & triky
16 - 17 ............................................ Ftipy, sudoku
Miroslava Dobošová
redaktorka
- doboška -
[email protected]
Kristína Hovančíková
- tina -
Editoriál
[email protected]
Mesiac marec priniesol so sebou konečne
dlho očakávanú jar. A samozrejme s touto udalosťou sa „zviezol“ aj náš/váš Radikál.
Politické „šarvátky“ mierne utíchly, kriminálne kauzy stagnujú tiež viac ako bežne a zdravotný stav obyvateľstva tiež neprekvapuje. Zdalo by sa
teda, že vám nemáme čo ponúknuť. Však neodmysliteľný bulvár Slovenska má vždy o čom sa s jeho
čitateľmi rád podelí, bez rozdielu či už ide o pravdivé informácie alebo nie.
Nechcel som tým povedať, že Radikál by
sa snáď začal uberať touto cestou - to nie. Jediné
na čo chcem upozorniť je, že i vo svete veľkých
mediálnych žralokov máme svoje miesto. Budeme
mu hovoriť významné miesto. A preto so štipkou
narcizmu, trochou egocentrizmu a dávkou inej než
sebareflexie vám prinášame návody a články, ktoré
vás naučia používať vaše chemické lakte a hľadať si
tak kúsok vysnívaného miesta pod Slnkom.
Tomáš Krajčovič
- tomi -
[email protected]
Lucia Ponická
- lučita [email protected]
Martina Tobiášová
- maťka -
[email protected]
Ingrid Štefanková
- inka -
Pre toto číslo ostávam s: „Genialita je obyčajná
schopnosť trpezlivosti.“ Beaffon
[email protected]
- alesh -
Tibor Tricko
- tibgo -
[email protected]
Grafik, redaktor, správca web stránky
Martin Kroliak
- krolo -
.
[email protected]
[email protected]
4 - 5 ...................................................... Cudzina
6 - 7 ...................... najznámejšie molekuly sveta
Iné
[email protected]
Lukáš Gál
- ummagama -
....................................................... v skratke
............................................. Slovo predsedu
Fotograf
.
Administratíva: e-mail:
web:
Tlač:
Študentský parlament FChPT STU Ba
Radlinského 9
812 37 Bratislava (Slovak Republic)
[email protected]
http://www.radikal.sk
Edičné centrum STU
Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v
Bratislave a príspevkov študentského parlamentu
FCHPT STU (ŠCCH).
Ďakujeme
Slovo predsedu
A
hojte milí študenti,
s príchodom letného semestra
nastal ten čas keď by som Vám
rád napísal pár riadkov o tom, čo pre
Vás plánujeme a čo by ste si nemali
nechať újsť. Dúfam, že po náročnom
skúškovom období ste sa už zrekreovali a aktívne pracujete v novom semestri.
Chemici vs. Strojári. O čo tam vlastne pôjde: vytvoríme jeden mnohočlenný tím, ktorý bude 8 hodín bez
prestávky hrať futbal proti tímu Strojárov. Samozrejme, že sa hráči budú
striedať. Víťaz získa putovný pohár.
O presnom termíne a možnosti zapísania sa do tímu Vás oboznámime
neskôr. Dúfam, že prídete bojovať za
Z
ačiatkom apríla, keď už
definitívne
skončí
zima,
si budeme musieť poupratovať v okolí nášho internátu,
takže sa môžete pripraviť na
Antibordel, ktorý bude 9.4.2011.
Tešíme sa na veľkú účasť, za ktorú
budete odmenený bodmi k ubytovaniu.
Podobnú športovú akciu by sme radi
chceli spraviť aj za pomoci ŠC Strojárov – 8 hodinový futbalový maratón
trička a teda od 21. marca bude na
stránke chemik.sk vyvesený vzor trička ktoré pre vás pripravuje ŠCCH.
Taktiež sa tam dozviete kedy si možete prísť rezervovať tričko (farbu a
veľkosť).
Š
tudentský parlament pripravuje fotenie piatakov do tohtoročnej ročenky. Fotenie bude
prebiehať v 3 temínoch vždy od
13. hod do 14. hod, kto sa na nich
nezúčastní bude mať fotku z AIS
(a to v niektorích prípadoch nie je žiadna výhra).
Prvý termín
Druhý termín
Tretí termín
H
neď po Veľkonočných prázdninách si môžete spraviť pauzu
a odskočiť si z labáku na Športový deň, ktorý bude 4. mája 2011
v stredu, kde sa dochuti „vyšantíte“
pri rôznych športových činnostiach. Istotne nebude chýbať guláš a
chladené chmeľové osvieženie.
Aktuálne / 3
22. Marec
30. Marec
7. April
P
resnú miestnosť kde bude fotenie prebiehať sa piataci dozvedia
e-mailom alebo na web stránke
www.chemik.sk.
N
svoju fakultu a nenecháte vyhrať Strojárov ;)
opri týchto športových aktivitách
sa budeme snažiť dokončiť nové
P
a záver vám želám veľa síl do
štúdia a dúfam, že nás podporíte
svojou účasťou na všetkých podujatiach, ktoré pre Vás pripravíme.
- Marek Šalát -
V skratke
F
doktorandi ktorí majú záujem
bývať naďalej na študentských domovoch si musia podať žiadosť do
31.3.2011
F
Centrum akademického športu
pripravuje ku ukončeniu zimnej sezóny akciu aj pre študentov kedy sa
sprístupnia futbalové, tenisové a multifunkčné ihriská za znížený poplatok.
Bližšie info sledujete na www.stuba.
sk - Pracoviska - CAŠ
F nakoľko hokejové majstrovstvá sa
blížia J a rovnako aj mesiac máj kedy
sa vypína televízny análógový signál,
pripomíname že pre plynulý prechod
na digitálny signál budete potrebovať k svojmu starému televízoru SET-TOP BOX prípadne DVB-T prijímač
k vášmu PC
F
študenti, ktorí ukončia štúdium
tretieho ročníka bakalárskeho štúdia
tento rok, by si mali podať žiadosť na
inžinierske štúdium a na oddelenie
kde chcú ďalej študovať. Pre pomoc
im bude slúžiť tiež panel posterov na
prízemí od 10.3. do 31.3.
F vo vestibule nám pribudol automat na rybacie šaláty. Všetkým vytrvalcom, ktorí ostávajú dlhšie v škole
vrelo odporúčam
F pre tých čo v poslednej dobre nemali pokojný spánok J je tu vysvetlenie. Vo veľkom hadrónovom urýchľovači, LHC, bola po zimnej prestávke
v stredu večer (3.3.) plne obnovená
prevádzka. Vyplýva to z informácií
Európskej organizácie pre jadrový výskum, CERN, prevádzkujúcej urýchľovač. Protóny s energiou 7 TeV sa
pohybujú rýchlosťou zodpovedajúcou 99.9999991% rýchlosti svetla.
F pre tých čo to nevedia rok 2011
je rokom chémie, a preto i tento rok
nie len na škole ale aj v Radikály si jej
užijete. Pri tejto príležitosti Slovenská
chemická spoločnosť pripravila edíciu poštových známok.
F
všetci piataci - nezabudnite sa
dostaviť vždy od 13-14tej v nasledujúcixh termínoch na fotenie do ročenky - 22. 3., 30.3., 7.4.
- alesh -
4 / Aktuálne
Cudzina
Č
lovek je už od pradávna priatelia? Tísprávnizostávaj- nulová. Avšak všade vôkol cítvor zvedavý. Stále ob- únavždy. Treba naozaj po- tiť súdržnosť tých, ktorí sa vyjavuje a skúma nepoznané a vedať, oplatí sa to risknúť . brali hľadať šťastie do cudziny
hľadá neznáme aj v už dávno známom. Objavuje nové
veci, technológie a snaží sa
prebádať hlbiny i výšky sveta a skúsi hľadať nepoznané v
iných krajinách. Prečo nie?!
R
okmi sme sa prebojovali viac či menej úspešne
do 21. storočia, ktoré nám
otvára množstvo brán do sveta, umožňuje nám nazrieť do
krajín, o ktorých sme zatial
len počuli a zoznámiť sa s
rôznymi kultúrami.
V
šetkých nás to kamsi
láka, ale to či vábeniu
podľahneme je len a len na
nás. Rozprávať sa o príležitostiach dá, ale chopiť sa ich,
ísť za skúsenosťou je druhá strana mince.Najťažšie je
vždyrozhodovanie, kladeniesimnožstvaotázokaodpovedíoproti. Domanechávamerodinu a skvelýchpriateľov,
avšakrodina je tuvždy pre nás
a podporínásvovšetkom. A
Človek nič nestráca. Práve z jednej rodnej hrudy.
naopak môže len získať a získava naozaj veľa.
y si z Ameriky? Ty z Európy? A ty pochádzaš z
For everything you have mi- Ázie? Skvelé. Tak rozdielni
ssed, you have gained some- a predsa majú tak veľa spothing else, and for everything ločného. Veď mnoho z nich
you gain, you lose something sa odchádza učiť jazyk a nie
else.” Ralph Waldo Emerson je nič lepšie ako sa stretávať
s ľudmi idúcimi za rovnakým
o tak Veľká Britá- cieľom ako ty. A taktiež učiť
sa jazyk priamo na “miesnia?!
Cesta
doneznáma. te činu”. Navštevovať školu
Zbaliťkufre, nasadnúť doma je fajn, ale nikdy to nie
do lietadla a už nie je je to „pravé orechové“. Lektocesta späť. Úsmev na ri, spolužiaci, nik nerozumie
tváry a môže sa začať tvojej reči, si hodený do vody
dlhá spoznávacia vý- a nezostáva nič iné len plávať
proti prúdu. Veď preto si tam,
prava.
makaj a výsledky sa dostavia
náď každého musí veľmi rýchlo. Stačí kúsok mouchvátiť tá rôzno- tivácie, odhodlani a aostatné
rodosť. Ľudia z rôz- ide samo.
nych krajín žijúci
ráca? Pracovná kultúra?
spolu bez ukazovaOpäť rozdiel. Vždy máš
nia prstom a pravdepodobnosť, že dvaja právo povedať si svoj názor
z nich stojaci vedľa bez strachu, že to bolo poteba v metre sú jednej sledný krát. A človek objaví
národnosti je často obrovskú ochotu kolegov a
T
“
Č
S
P
nadriadených podať pomoc- ždý na inú svetovú stranu. Je cestovať kamsi kam ťa Aktualne /5
nú ruku.
úžasné počúvať príbehy ľudí to predtým nikdy ani
z iných štátov, zážitky a opi- len nenapadlo.
kola, práca, množstvo ľudí, sy zvykov, ktoré sa tebe zdajú
z ktorých sa stávajú priate- úplne šialené a nereálne. A
krajina? Obrovský Lonlia. Priatelia ochotní pomôcť, vďaka ich opisom sa aspoň
dýn, malé mravenisko so
všakovakými
mravčekmi,
ktorých tam je viac ako
obyvateľov celého nášho
Slovenska a budovami od
výmyslu sveta. Od miniatúrnych domčekov s dlhou históriou až po giganticé budovy odrážajúce moderný
život. Množstvo histórie dýchajúcej vôkol, do ktorej sa
človek ponorí a stratí pojem
o čase. Najnovšie vynálezy
a stavby nepochopiteľných
tvarov vyrážajúce dych.
Obrovské parky, ktoré ťa
pohltia svojou atmosférou
Š
keď práve nie je všetko v poriadku. Pripravení poradiť, pretože si nie si istý, čo treba kde
vybaviť, čo môžeš kde nájsť a
dokonca ťa vziať za ruku a priamo ti ukázať čo hladáš. Priatelia, ktorí sa s tebou smejú
a zabávajú, vždy keď chceš
svetu povedať, že si šťastný.
P
riateľstvá, ktoré pretrvávajú aj vtedy keď už dávno
každý opustís poločné mesto
a vyberie sa svojou cestou, ka-
A
svojou fantáziou dostať
kamsi,kde si
nikdy v živote nebol a
možno sa ti
to tak rýchlo ani nepodarí. Na
druhej strane
možno
vďaka týmto
priateľstvám
sa ti podarí
a taktiež nikdy nekončiace
množstvo možností ako tráviť
voľný čas. A k tomu všetkému
ráno sa navlečieš do vreca a
nikomu nepríde tvoj outfit ani
trochu čudný.
V
šetko má svoje pozitíva a
negatíva, avšak každý si
odnáša len to dobré. Úžasné
spomienky a skvelé zážitky.
Máš príležitosť?
Chop sa jej a leť! 
- doboška -
6/ Zaujímavosti
Celulóza
(inak
buničina) je rastlinný polysacharid,
ktorý je súčasťou stien rastlinných buniek.
... molekuly sveta ...
rastlín sú jednotlivé celulózové
vlákna ďalej spojené vodíkovým mostíkom a ponorená do
sacharidovej matrice. To bun-
Je to jedna zo základných stavebných jednotiek všetkých rastlín.
M
akromolekula celulózy obsahuje viac
ako 10 000 stavebných
jednotiek beta-D-glukopyranózy. Na rozdiel od
škrobu a glykogénu je
tu B-glykozidová väzba.
Vzniká reťazec, ktorý má
v prírodnom materiáli
charakter dlhého nevetveného vlákna. Celulóza
je hlavná stavebná látka rastlinných buniek a
spolu s lignínom sa podieľa na stavbe sekundárnych bunkový stien.
V niektorých látkach sa
tvorí čistá celulóza(bavlna), inde, napr. v dreve, je sprevádzaná inými
látkami: lignínom, hemicelulózou a živicami.
Celulóza je najrozšírenejším biopolymérom
na zemi, ročne jej vzniká až 1,5×109 ton. Celulóza je nerozpustná látka. Pri reakcii celulózy
s hydroxidom sodným
a sírouhlíkom, vzniká
xantogenan celulózy medziprodukt na výrobu
viskózového hodvábu
a celofánu. Celulóza sa
používa na výrobu papiera, obalových materiálov, hygienických potrieb a
podobne. Je hlavnou živinou
pre bylinožravcov a najrozšírenejšou organickou látkou na
Zemi. V bunkových stenách
vo forme dlhých rovných reťazcov. Živočíchy nemajú enzým,
ktorý by dokázal rozštiepiť β
1,4 väzby medzi jednotlivými
glukózovými
jednotkami. Preto je pre väčšinu
živočíchov (aj človeka)
celulóza nestráviteľná a v
potrave tvorí tzv. vlákninu, ktorá prejde tráviacim
traktom bez zmeny a je z
tela vylúčená. Jediné tvory schopné spracovať celulózu sú baktérie. Tieto
majú schopnosť celulózu
štiepiť a metabolizovať.
Pri hydrolytickom štiepení
celulózy vznikajú štiepne
produkty (cellopentóza,
cellotetróza, cellotrióza,
cellobióza) až po glukózu.
Bylinožravce teda musia
vo svojom tráviacom trakte hostiť symbiotické baktérie, ktoré celulózu rastlinných bunkových stien
rozštiepia a umožnia tak
zužitkovať energiu ktorá
je v nich obsiahnutá.
N
ajznámejší požierači
celulózy sú termity a
prežúvavce, ktorí dokážu
celulózu tráviť týmto spôsobom. Celulóza sa vyrába z dreva odstránením
ostatných zložiek (lignín,
hemicelulóza a pod.). Používa sa v papierenskom
a textilnom priemysle. Celulóza je hlavnou zložkou
kovým stenám dáva pevnosť
a tuhosť. Na rozdiel od ďalšieho rastlinného polysacharidu, škrobu, sa polymér nevetví ani nekrúti, ale zostáva
papiera a bavlny. Jej derivátom
sú umelé vlákna, ako je acetát
celulózy (viskóza), surovina
na výrobu umelého hodvábu
a celofánu. Nitráciou celulózy
vzniká nitrocelulóza, známá
tiež ako strelná bavlna.
malí. Je tak zaistené pomerne - biologickou preme- Zaujímavoti /7
značné predĺženie životnosti nou
izolovaných konštrukcií pri ná- - chemickou premenou
pore ohňa.
iologická premena sa deje
lastnosti, ktoré celulóza v
pomocou enzýmov, ktorôznych formách má:
ré sú produkované baktériami
ako napr. Zimomonas mobilis,
súčasnosti sa celulóza pou- - izolačné vlastnosti
Clostridium Acetobutylicum,
žíva ako izolačný materiál - regulácia vlhkosti
Clostridium tyrobutyricum.
pri stavbách ako čistý materál - akustické (tlmenie zvuku)
Tieto baktérie sú geneticky moalebo ako prímes do staveb- - recyklácia
difikované tak aby mali tolených materiálov.
ranciu pre vyšší
obsah
alkohooužívané
prísady
lov v prostredí v
v celulózovej izoktorom sa nachálácií tvoria látky typu
dzajú. Väčšinou
kyselina bóritá, Bórax
sa jedná o etapentahydrát alebo sínol alebo butaran horečnatý. Tieto
nol. Nevýhodou
látky tiež slúžia ako
tohto procesu je
retardéry horenia. Ide
potreba nových
o anorganické zlúčenibaktérií, avšak na
ny, v ktorých kryštalicdruhej strane sa
kej štruktúre sú taktiež
jedná o dosť „čismolekuly vody. Tieto
tý“ proces.
látky menia vplyvom
teploty svoju štruktúru,
emická
a tým sa zbavujú práve
premetýchto molekúl vody.
na
využíVoda sa pri teplotách cca nad
va
prítomnosť
katalyzáto120 stupňov začne uvoľňovať
krem spomínaných výhod rov a vplyv fyzikálnych vea chladí tak izolačnú vrstvu pri
má samotné fixovanie ce- ličín ako sú teplota a tlak.
nápore ohňa. Pri dlhodobej- lulózy veľký význam v karbó- Tieto postupy závisia od príprašom pôsobení priameho pla- novom cykle v prírode. Pri ras- vy vstupnej suroviny, obsahu
meňa sa vplyvom postupného te drevín, tráv a všetkých rastlín vlhkosti, veľkosti a druhu suroobhorievania vytvára sklovitá sa spotrebúva oxid uhličitý z vín. Takýto spôsob je rýchlejší
vrstvička, ktorá oheň ďalej spo- ktorého sa biosyntetizuje celu- ako v predošlom prípade ale
lózy. Viazanie CO2 vzhľadom na ostatné zložky
zo vzduchu zabezpe- nachádzajúce sa vo vstupných
čuje znižovanie jeho surovinách je to vačšinou náobsah v atmosfére a ročný proces z hľadiska údržby
tak znižuje jej otepľo- zariadení.
vanie. Celulóza ako
prírodný obnoviteľný
elulóza sa používa v chémateriál má ďalšie
mii tiež ako materiál povyužitie ako energe- trebný pri filtrovaní (filtračný
tický potenciál.
papier), extrakciách (inserty do
soxhletov) alebo ako jednodupôsoby ako tento chý inert vo forme mikrokryštapotencál využiť je lickej celulózy, či vaty.
hneď niekoľko:
- priamo spaľovaním
- maťka & alesh -
B
V
V
P
Ch
O
C
S
8/ Zaujímavoti
Z
Ako čo funguje ?
dravím všetkých chemických nadšencov!!! Máme
tu nové číslo a s ním aj nový
článok Ako čo funguje. Keďže mi dochádzajú nápady tak
dnešná téma je na požiadanie
(zdrvím Joža ) o LightScribe
a blue ray.
(napr. LG, Samsung, Philips,
ASUS). Grafika sa vypaľuje na
popisnú stranu špeciálneho
média, v 256 odtieňoch sivej
farby. Pôvodnú myšlienku v
HP vylepšili o dva roky neskôr
a pomenovali ju verziou 1.2.
Rýchlosť napálenia bola zvýšená o 30 %. Pri najvyššom
ightScribe - Ak vám na po- kontraste teda podľa oficiálpis média nestačí obyčaj- nych zdrojov napálite celú
ná fixka, dnes máte na výber popisnú plochu za 25 až 30
z viacerých spôsobov, ako si minút.
médium upraviť. Buď siahnete
po tlačiarni a vytvoríte si farebné
nálepky,
alebo
sa vám o popis
postará samotná
napaľovačka. A
práve druhý spôsob zabezpečujú
technológie LightScribe.
L
A
ko prvá prišla s realizáciou popisu
média priamo v rekordéri spoločnosť HP, ktorá v roku 2004
predstavila prvú verziu technológie LightScribe. Mechaniky s touto funkciou dnes vyrába okrem HP viacero značiek
A
by ste mohli LightScribe využívať, musíte mať
okrem kompatibilnej napaľovačky aj v systéme doinštalovaný špeciálny softvér. Ten
plní funkciu porovnateľnú s
ovládačom a umožňuje i základné nastavenia.
Technológia LightScribe má tri vrstvy. Prvou z nich je
samotné CD/DVD
médium, ktoré je
navrhnuté a vyrobené tak, že jeho
„nedátová“
strana je pokrytá špeciálnym náterom.
Druhou vrstvou by
mohla byť samotná LightScribe CD/
DVD mechanika,
ktorej laserový lúč
je upravený tak, že
okrem samotnej dá-
tovej stopy zvláda i vypálenie
monochromatickej
grafiky
na už spomínanú, špeciálne
upravenú vrstvu média. Jeho
tepelná energia spôsobuje na
onom povrchu disku chemickú reakciu, ktorej výsledkom
je viditeľný bod. Aby bolo
vôbec čo kresliť, je potrebná tretia vrstva technológie príslušný softvér na prípravu
grafického návrhu (grafický
editor).
R
ozdiel
v CD a
DVD médiách
LightScribe (ale i
CD a DVD
všeobecne)
je v tom, že
popisná vrstva CD je viac
náchylná na
poškodenie.
Nie je totiž nijako chránená
proti poškriabaniu či olúpaniu. DVD sú konštruované
inak. Záznamová i popisná
vrstva sú vložené medzi dvoma polykarbonátovými platňami a tak sú chránené obe
strany. Rozdiel sa prejaví na
napálenej popisnej vrstve
jemným zmatnením farieb v
prípade DVD diskov.
B
lue Ray - Disk Blu-ray (z
anglického Blue Ray, teda
modrý lúč) je jeden z najnovších formátov vysokokapacitných optických diskov určených primárne pre uloženie
videa vo vysokom rozlíšení a/
alebo veľkého množstva dát.
Štandard Blu-ray je vyvíjaný
konzorciom spoločností Blu-ray Disc Association (BDA).
V porovnaní s konkurenčným
formátom HD DVD má Blu-
-ray vyššiu kapacitu v každej
vrstve, 25 GB oproti 15 GB,
prvotné disky boli náchylné
na kontamináciu a škraban-
štyri hodiny videa so Zaujímavoti /9
zvukom vo vysokom
rozlíšení. Dvojvrstvový BD
umožňuje uložiť na nosič až
dvojnásobok, teda 46,6, 50
alebo 54 GB. Disky s kapacitami 100 a 200 GB, teda štyrmi alebo ôsmimi vrstvami sú
vo vývoji.
Laser a optika
ale v prvotnej fáze bude jeho
výroba drahšia.
P
ôvodný vývoj nového média pre vysokú kapacitu
záznamu začala firma Sony
vo forme dvoch projektov s
použitím nových, krátkovlnných diód: UDO (Ultra Density Optical) a DVR Blue (spolu s firmou Pioneer). Druhý z
projektov sa uchytil a stal sa
základom pre budúcu špecifikáciu Blu-ray (presnejšie pre
BD-RE). V princípe si boli obe
technológie podobné. Prvé
prototypy DVR Blue boli
prezentované
na
výstave
CEATEC v
októbri
2000.
Vzhľadom
k
tomu, že
Blu-ray
Disc norma
definuje záznam dát na
vrstvu najbližšie
k povrchu disku,
ce a museli byť uzatvorené v
plastových kazetách (caddy)
pre ich ochranu. Dňa 19. februára 2002, bol projekt oficiálne označený ako Blu-ray
a médium ako Blu-ray Disc
pričom bol ohlásený vznik
pracovnej skupiny Blu-ray
Disc founder group.
Druhy diskov
Jednovrstvový
Blu-ray
disk
( B D )
umožňuje uložiť 23,3, 25 alebo
27 GB dát, čo je dosť pre
Systémy Blu-ray využívajú pre
čítanie a zápis dát modro-fialový laser s vlnovou dĺžkou
405 nanometrov. Bežné CD a
DVD používajú infračervený
laser s vlnovými dĺžkami 780
a 650 nanometrov. Najmenší
bod, na ktorý je schopný laser
zaostriť je obmedzený rozptylom a závisí na vlnovej dĺžke
svetla a numerickej clone
použitého objektívu. Znížením vlnovej dĺžky, využitím vyššej clony (0,8
v porovnaní s 0,6 pre
DVD), použitím systému duálneho objektívu a vytvorením
tenšej odrazovej
vrstvy, môže byť
laserový
lúč
presnejšie zaostrený
na
povrch disku. Tým sa
na disku
vytvorí
menší
bod,
č
o
u m o ž n í
umiestniť viac informácií do danej plochy.
Okrem vylepšení v oblasti
optiky, dáta sú zakódované
zdokonaleným a optimalizovaným kódovaním, čoho
dôsledkom je ešte vyššia kapacita disku.
- krolo -
10/ Škola
P
ozdravujem všetkých študentov, študujúcich, neštudentov
a aj tých, ktorí tento časopis čítajú
úplne mimo rámca nášich úžasných ústavov a ustanovizní. Prelomili sme sa do ďalšieho fiškálneho
roku a ak sa nič nezmení tak veľa z
Vás aj v tomto roku získa cenné informácie v podaní našich profesorov, .doc čiže docentov, inžinierov
a či inak titulovaných pánov a dám
z radov FCHPT. Budem ale taktiež
rád ak sa mi podarí prispieť svojou
troškou ku informovanosti širokej
verejnosti a preto ďalšie riadky už
budú dedikované iba a výlučne
faktom z oblasti vedy a techniky.
Príjemné čítanie prajem...
... nanotechnológia pomáha predlžovať životnosť strojov a motorov ...
Guojun Liu objavil spôsob ako
použitím nanotechnológie možno znížiť trenie v automobilových
motoroch a zariadeniach. „Táto
technológia by mala byť vhodná
pre použitie v širokom zábere strojov aj mimo automobilového priemyslu,“ hovorí Dr. Liu, profesor z
oddelenia chémie a expert na syntézu polymérov. „Ak túto technológiu aplikujeme v priemysle, táto
nanotechnológia by mala predĺžiť
životnosť zariadení a zvýšiť ich
energetickú účinnosť.“ Tím doktora Liu pripravil miniatúrne častice
polyméru, ktorých rozmer je v desiatkach nanometrov. Tieto častice
boli pridané do automobilových
motorových olejov. Pri testoch
trenia hovových povrchov, ktoré
simulovali podmienky v automo-
njúsy
bilových motoroch, tieto nanočastice spôsobili pôsobivé zníženie
trenia. Už pri nízkych koncentráciách v olejoch, sa tieto oleje správali oveľa lepšie v porovnaní s olejmi
s bežnými aditívami na zníženie
trenia. Trenie sa zredukovalo o celých 55% oproti bežne dostupným
olejom.
Objav doktora Liu získal ocenienie
Captain Alfred E. Hunt Memorial Award udelované „Society of
Tribologists and Lubrication Engineers‘“.
(zdroj http://www.sciencedaily.com¬ /
releases/2011/03/110301160932.htm)
... pevnejšie ako oceľ, tvarovateľný ako plasty ...
Predstavte si materiál, ktorý je pevnejší ako oceľ a rovnako prispôsobivý ako plast, schopný získať
skoro hociaký tvar. Tím vedený
Janom Schroersom, materiálovým
technológom z University of Yale,
že nedávno vyvinuté perličkové
metalické sklá (BMG)
– kovové zliatiny s
náhodne usporiadanými atómami, nie
kryštalickými štruktúrami, ktoré sa nachádzajú v bežných
kovoch – môžu byť
vyfukované ako plasty do rôznych tvarov
podobne ako plasty.
Tento spôsob tvarovania nie je možný
pri bežných kovoch a aj pri takomto tvárnení si zachovajú pevnosť
a odolnosť kovov. Ich zistenia sú
uverejnené v aktuálnom čísle žurnálu Materials Today. Cena týchto
materiálov je približne rovnaká ako
cena vysoko kvalitnej ocele, tvrdí
Schroers, ale môžu byť tvárnené
za rovanko nízke ceny ako plasty.
Tieto zliatiny sú zmesou rôznych
kovov, obsahujú okrem iných aj
zirkón, nikel, titán a meď. Schroersov tým vyfukoval tieto zliatiny
pri nízkych tlakoch a teplotách,
pri ktorých tento materiál rapídne
zmäkne a tečie rovnako ako plas-
ty ale nekryštalizuje na rozdiel od
bežných kovov. Z dôvodu ideálneho vyfukovania na precízne tvary,
Schroersov tím tvaroval BMG vo
vákuu alebo v kvapaline.
„Trik je v tom, eliminovať trenie,
ktoré sa typicky vyskytuje pri tvárnení kovov,“ hovorí Schroers . „Vyfukovanie úplne eliminuje trenie a
to nám dovoľuje formovať aj tie
najkomplikovanejšie tvary dokonca aj na nanoúrovni.“ Schroersov
tím už využil tieto techniky pri výrobe miniatúrnych rezonátorov pre
mikroelektromechanické systémy
(MEMS) – miniatúrne mechanické zariadenia poháňané elektinou
– ako aj pri výrobe gyroskopov a
iných resonátorových aplikáciách.
Ako bonus, pri použití tejto techniky je možné spojiť tri stupne spracovania kovov (tvarovanie, spájanie a ukončovanie) do jedného
kroku čo rapídne zníži čas a energiu potrebné na výrobu produktov.
(zdroj http://www.sciencedaily.com¬ /
releases/2011/02/110228164853.htm)
... arktický fytoplanktón kvitne o
50 dní skôr ...
Podľa zistení vedcov z oceánografického inštitútu pri UC San
Diego, spolu s kolegami z Portugalska a Mexika, ktorí monitorujú
rast a zmeny fytoplanktónu, vrchol
kvitnutia arktickho fytoplanktónu
prišiel o 50 dní skôr ako pred desiatimi rokmi. Tento jav môže mať
nedozerné vplyvy na potravinový
reťazec v oceánoch ale aj na cyklus
uhlíka na Zemi. Toto zistenie vedci
získali analýzou satelitných údajov
merajúc farbu oceánu a produkciu
fytoplanktónu. Počas týždeň/dva
trvajúceho jarného kvitnutia, ktoré
sa vyskytuje v teplých rovnako ako
aj v studených regiónoch, vstúpi
enormné množstvo organického
uhlíka do morského ekosystému
pomocou veľkého nárastu vo fotosyntetickej aktivite fytoplanktónu, ktorý premieňa oxid uhličitý
na organickú hmotu ako časť globálneho uhlíkového cyklu. Tvorba fytoplanktónu indukuje tvorbu
zooplanktónu pre ktorú slúži ako
potrava. Zooplanktón slúži potom
ako potrava pre ryby a vodné živočíchy.
(zdroj http://www.sciencedaily.com¬ /
releases/2011/03/110302171320.htm)
... nový druh optického vlákna
vyvinutý ...
Tím vedcov vedených Johnom
Baddingom, profesorom chémie
na Penn State University, vyvinul
prvé optické vlákno, ktorého jadro
je tvorené selenidom zinku – svetložltou zlúčeninou , ktorá je použiteľná ako polovodič.
Tento nový druh optického vlákna
umožňuje efektívnejšiu a voľnejšiu
manipuláciu so svetlom a otvára
dvere ku univerzálnejšej technológii laserových radarov. Táto technológia môže byť použitá na vývoj zdokonalených chirurgických
laserov, vylepšených obranných
laserov používaných armádou a
kvalitných senzorov pre detekovanie polutantov v životnom prostredí či bojových chemikálií pri
teroristických útokoch. Výsledky
výzkumu budú publikované v žurnále Advanced Materials. Dnešné
optické vlákna o hrúbke trojnásobku hrúbky ľudského vlasu sú
schopné preniesť viac ako terabajt
dát za jednu sekundu. Jednou z
nevýhod optického vlákna na báze
skla je riziko nerovnomernosti v
štruktúre. Optické vlákna na báze
selenidu zinku majú striktne kryštalickú štruktúru čo umožňuje použitie aj vyšších vlnových dĺžok,
obzvášť v strednom-infračervenom
pásme, bez rizika
zníženia
intenzity
či straty údajov pri
dlhých vzdialenostiach prenosu. Vedci zistili, že optické
vlákna vyrobené zo
selenidu zinku môžu
byť použité efektívnejšie
minimálne
dvomi spôsobmi. Prvou aplikáciu je ich
využitie pri konverzii svetla do
rôznych farebných rozhraní, kde
klasické optické vlákna neposkytovali potrebnú univerzálnosť. Toto
využitie nájde uplatnenie najma v
reklamnom priemysle pri výrobe
pútačov, výkladov či umeleckých
prvkov využívajúcich farebné svetlo. Badding vysvetľuje „Selenid
zinku pomocou procesu nazývaného nelineárna konverzia frekvencie je oveľa ľahšie použiteľný na zmeny farieb svetla ako
klasické optické vlákna.“
Druhým poľom jeho využitia je
v technológii laserov. Bežné optické vlákna sú neefektívne pri
prenose infračerveného žiarenia na rozdiel od selenidových.
Momentálne armáda využíva
laserovú radarovú technológiu
na báze infračerveného žiarenia
s vlnovou dĺžkou medzi 2 až 2,5
mikrónu, čo je hranica použiteľnosti optických vlákien. Zariadenie
schopné využívať infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 5 mikrónov by dosahovalo oveľa vyššiu
presnosť. Selenidové vlákna dokážu prenášať vlnové dĺžky až do 15
mikrónov!
(zdroj
http://www.sci- Škola
encedaily.com/re leases/2011/03/110302161340.htm)
... najsilnejší optický mikroskop
na svete ...
Vedci vyrobili najsilnejší optický
mikroskop na svete, ktorý nám
môže pomôcť pochopiť príčinu
mnohých chorôb. Tento optický mikroskop dokonca prekonáva difrakčný limit svetla, čo bolo
doteraz považované za limit op-
tických mikroskopov. Štandardné
optické mikroskopi mohli doteraz
zväčšiť do viditeľných rozmerov
objekty väčšie ako 1 mikrón. Kombináciou optického mikroskopu s
priehľadnou mikroguličkou vznikol prístroj nazvaný „mikroguľičkový nanoskop“, ktorým vedci z
Manchesteru môžu vidieť 20 násobne menšie (50nm) objekty ako
boli doteraz viditeľné konvenčnými optickými mikroskopmi. Nový
nano-zobrazovací mikroskop je
funguje na báze zachytenia optického obrazu v kvázypoli, ktoré
sú nie modifikované optickým lomom a jeho zosilnením použitím
mikroguľičky, malej sférickej častice. Obraz je potom prenesený a
zosilnený v optickom mikroskope.
Momentálne sa na zobrazovanie
objektov podobných rozmerov využíva nákladný elektrónový mikroskop a ani ten neumožňuje zobrazovanie štruktúr vo vnútri bunky.
Optické flourescenčné mikroskopy
to dokážu pomocou vyfarbovania
týchto štruktúr.
(zdroj http://www.sciencedaily.com¬ /
releases/2011/03/110301121952.htm)
- tibgo -
/11
12/ Kultúra
Film
HODINU NEVÍŠ
Žáner: Krimi / Drama
Česko, 2009, 94 min
Réžia: Dan Svátek
Hrajú: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Marián Geišberg, Zita Kabátová, Stanislav Zindulka, Jana Pehrová-Krausová, Zuzana Kronerová, Jaroslava Adamová, Stanislav
Fišer, Petra Nesvačilová, Marko Igonda,...
Nejde síce o
poslednú novinku
českej
kinematografie,
ale oplatí sa pozrieť. Film pomerne mladého
režiséra Dana
Svátka (1975), „
Hodinu nevíš“,
je inšpirovaný
mediálne známym príbehom
„ heparínového
vraha “, ktorý vyčíňal v roku 2006 v Českej republike a pomocou heparínu urýchlil niekoľkým pacientom cestu do večnosti.
Hlavná postava, Hynek sa po niekoľkých pokusoch
dostať sa na medicínu zamestnáva v miestnej nemocnici ako sanitár. Ťažko znáša nadradenosť lekárov na oddelení, hlavne doktora Valenčíka. Tomu
by sa najradšej pomstil. A potom prichádza príležitosť, umierajúci starý pán ho požiada, aby mu pomohol na druhý breh...
Kniha
- tina -
Kód 9
O tejto knihe sa všade písalo, že vyvolá prinajmenšom diskusiu. Bola som
na to zvedavá a pustila
som sa do nej. Dej je taký
pútavý, že som ju musela
čítať cez deň aj cez noc,
v robote aj v škole. Proste sa nedala pustiť z rúk.
Zo začiatku som mala problém odosobniť sa od toho,
že Jozef Banáš je Adelin
otec a jedna z postáv, dcéra hlavného hrdinu, sa
volá Adelaida, ale asi po desiatich stranách ma to
hneď prešlo. Autor evidentne precestoval celú cestu
o ktorej píše, vrátane Ríma.
Hlavnou postavou je poslanec NRSR Michal, ktorý
sa zhodou náhod ocitne na parkovisku pri diaľnici v
aute istej Kumari. Tá mu vyrozpráva neuveriteľný príbeh o tom, ako ona a jej priatelia majú isté poslanie a
Michal je vyvolený, ktorý ho uskutoční. Jeho úlohou
bude spojiť dve polovice žltého diamantu Budhovho
srdca. Najprv cestuje do Ríma a potom nastupuje na
púť po Hodvábnej ceste, na ktorej zažije rôzne prekážky, ale aj krásne a dychvyrážajúce zážitky. Počas
jeho misie, sa jeho láska Marika dozvie že má rakovinu a rozhodne sa držať hladovku, aby sa vyliečila.
Príbeh o sile lásky, pravde a naplnení vás ale môže
aj trocha zmiasť, keďže veľmi otvorene hovorí o náboženských otázkach a aj o otázkach moci vo svete.
O rôznych machináciách, ktoré vplyvní ľudia robia
pre svoj osobný zisk. Prinúti vás minimálne zamyslieť sa nad svojimi názormi, ale ak budete mať chuť
zájsť do cestovky objednať si exotický zájazd, nieste
blázon, je to asi vedľajší účinok tejto knihy.
Divadlo
- barbie -
Joseph Kesselring: Arzenik a staré dámy
Brooklyn, rok 1940. Viktoriánsky dom susediaci s farou a cintorínom. Dve láskyplné staršie dámy svojich
hostí okrem koláčikov rady poctia i kalíškom výborného bazového vína. Ich sympatický príbuzný Mortimer, svojský newyorský divadelný kritik, je šťastne
zamilovaný do krásnej farárovej dcéry Elaine. Zdanlivo sa nedeje nič mimoriadne. Okrem toho, že sa z
pivnice kde-tu vynorí synovec Teddy v prvo - triednom redingote, ktorý je o sebe presvedčený, že je
prezident Teddy Roosevelt. Božský pokoj jednej domácnosti, ktorá sa odmietla podriadiť zákonu času.
Čo sa však stane, keď na návštevu k starým dámam
príde osamelý pán Hoskins? Keď sa domov nečakane
vráti stratený brat Jonathan, zločinec, ktorého hľadá
celá krajina? A hlavne – čo ukrývajú staré dámy vo
svojej pivnici? Nečakané odpovede na tieto a ďalšie
otázky roztáčajú koleso šialenej a mierne morbídnej
komédie s kriminálnou zápletkou, balansujúcej na
hrane hororu a frašky. Vitajte vo svete, v ktorom sa
svet obrátil naruby.
preklad: Martin Čičvák
réžia: Martin Čičvák
dramaturgia: Martin Kubran, Zuzana Šajgalíková
úprava: Martin Čičvák, Martin Kubran
hudba: Petr Kofroň
účinkujú: Emil Horváth, Dušan Jamrich / Marek Ťapák, Jozef Bujdák, Ivan Letko, Ján Koleník, Ľuboš
Kostelný, Pavol Gmuca, Vendula Kasalická, Milan
Chalmovský, Martin Hronský
- matka -
Film
Black swan / Čierna labuť
Réžia: Darren Aronofsky
Námet: Andrés Heinz
Scenár: Mark Heyman, Andrés Heinz, John McLaughlin
Hrajú: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel,
Winona Ryder,
Barbara Hershey, Benjamin
Millepied
Tento psycho
thriller sleduje
strasti
umelca – baleríny
Niny (Natalie
Portman získala Oscara za
naj herečku v
hlavnej úlohe),
ktorej sa splní
sen. Sen, tancovať hlavnú rolu
v Labuťom jazere. Avšak sen
byť čo možno
najviac dokonalou ju pohltí a my budeme sledovať jej podoby
tejto metamorfozy. Hlavná postava v Labuťom jazere si vyžaduje tanečnicu, ktorá vie hrať tak nevinnú
bielu labuť, tak čiernu labuť, ktorá je zmyselnejšia
a krutá. Prostredie baletu ako priestor pre ambície,
odhodlanosť, tvrdosť (k sebe). Dokonalosť a drina
prezentované na javisku s neuveriteľnou ľahkosťou
a gracióznou presnosťou pohybu. Čierna labuť dokáže zapojiť veľmi zvodným a pútavým spôsobom
emočne silného kolotoča, miestami spôsobujúceho
závrate, miestami šoky. Čo budete vedieť hneď od
začiatku je, že Natalie Portman si zrejme odohrala
najlepšiu úlohu. Jej Nina prežíva skutočne desivé
stavy. Umelecký šéf baletu Thomas Leroy (Vincent
Cassel) vyberie Ninu, lebo je dokonalá biela labuť,
ale do čiernej sa ju snaží dostať, aj keď neprimeranými metódami. Do súboru však príde Lily (Mila
Kunis), ktorá je práve morálnym opakom Niny. Medzi nimi sa začnú budovať sympatie ale i rivalita. V
duši Niny to vyvolá zmätok, ktorý ju ovplyvňuje v
reálnom živote. Je zaujímavé sledovať pochody Kultúra /13
umelca, ktorý chce zo seba vydolovať to najlepšie.
Zaujímavosťou vo filme je aj počet zrkadiel. Takmer
v každej miestnosti, v ktorej sa Nina pohybovala,
číhal na ňu odraz zo zrkadla. Už len to vo vás vyvolávalo nepríjemné pocity. Tie sa znásobili, keď sa
film prehúpol do druhej polovice a začalo psycho.
K thrilleru by sa patrilo pridať i prívlastok erotický.
Vzrušenie, vášeň má v tomto filme zvláštne čaro. Na
jednej strane vás to vzrušuje, no zároveň (nečakane)
odpudzuje. Nájdeme tu i hrátky medzi Milou Kunis
a Natalie. Jednoducho z filmu máte peknú hŕbu
nepríjemných pocitov, ktoré sa do vás vlejú i napriek priamemu a ľahko čitateľnému deju. Je ukážkou toho, ako to vyzerá, keď film robia ľudia, ktorí
presne vedia, čo chcú a ako to chcú, a navyše vedia
zladiť svoje predstavy medzi sebou a aj vo vzťahu k
výsledku.
- inka -
Hudba
Rihanna - Loud
Tento album je stále rovnako dobrý, ak nie ešte lepší
ako jej posledné albumy. Celkom rozdiel od Rated
R. Povedala by som, že sa chcela priblížiť ku Good
girl
gone
bad, avšak
v oveľa väčšom
štýle,
červenšia,
strapatejšia,
štýlovejšia.
Piesne z tohto albumu
sú chytľavé
a
prudko
návykové,
avšak
poslucháči
s
náročnejším uchom si ho iste nekúpia. Sú to také
rádiové hitovky, ktoré si všetci pospevujeme v aute a
robia nám dobrú náladu a preto je aj názov „Loud“
namieste. „California King Bed“ poteší sice iba fanúšikov popových balád, pre inšpiráciu na „Man
Down“ si rodáčka z Barbadosu zašla späť do Karibiku a v reggae štýle spieva o tom, ako zastrelila
nejakého chlapíka. Podľa môjho skromného názoru je najchytľavejšou piesňou „What’s my name“ s
hosťujúcim Drakeom. Spolu so singlom „Only
girl“ vystrelili Rihannu opäť na prvé priečky
amerických hitparád. Suma sumárum dobrý album, skvelý na dlhú cestu do auta, alebo keď
si chcete zažúrovať a poriadne sa vyblázniť. Aj
dobrý interpreti mávajú zlé obdobia,ale tie zdá
sa, má už Rihanna končne za sebou a pomaly
sa dostáva do starých dobrých koľají.
- tina -
Drogy a mozog Il.
14/ Zaujímavosti
K
anabinoidy patria medzi najznámejšie psychoaktívne látky
a boli užívané už pred tisícami
rokov. Ich zdrojom je aj Konope
siate (Cannabis sativa) alebo jeho
botanické varianty a užíva
sa v rôznych
formách
v
závislosti od
spracovania
rastliny (marihuana, hašiš). Pri podaní drogy
intravenózne je potrebné množstvo vyvolávajúce požadovaný
účinných látok len 1mg.
Akonáhle sa droga dostáva
do krvného obehu, trvá len
niekoľko sekúnd, kým nastane intoxikácia. Kanabinoidy
možno rozdeliť do troch skupín: prírodné rastlinné kanabinoidy, prírodné endogénne
kanabinoidy a syntetické kanabinoidy.
noidy viažu, sú bazálne gangliá,
ktoré riadia podvedomé pohyby
svalov a limbický systém vrátane
hipokampusu, ktorý má na starosti
integračné funkcie ako je ukladanie informácii
do dlhodobej
pamäte. Z tohto dôvodu je jeden z účinkov
THC práve znížená schopnosť
krátkodobej pamäte. CB1 receptory sú ale taktiež prítomné v mozočku, celej mozgovej kôre a tiež
+Kanabinoidy:
prírodné rastlinné kanabinoidy
prírodné endogénne kanabinoidy
syntetické kanabinoidy+
E
ndogénne
kanabinoidy
sú súčasťou endogénneho kanabinoidného systému a zatiaľ známe kanabinoidné receptory sú CB1 a
CB2. Fyziologická funkcia
kanabinoidného systému je veľmi
komplexná a zahrňuje motorickú
koordináciu, pamäť, chuť k jedlu,
moduláciu bolesti a neuroprotekcia. Receptory CB1 sú súčasťou
oboch nervových systémov a sú
zodpovedné za psychoaktívny
efekt
THC a
iných
k a nabinoidov.
Primárnymi regiónmi,
na ktoré sa
kanabi-
v mnohých častiach tela vrátane
mužských a ženských reprodukčných systémov. Ne- d o s t a t o k
týchto
receptorov
v
predĺženej
mie-
CB1 receptory sprostredkovávajú
inhibíciu adenylátcyklázy, inhibíciu N- a P / Q-typu kalciových
kanálov, stimuláciu kanálov draslíka, a aktivácia mitogén aktivovanej proteín kinázy. Druhý ľudský
kanabinoidný receptor - CB2 bol
objavený v okrajových častiach
sleziny. CB2 receptory sprostredkovávajú inhibíciu adenylátcyklázu a aktivácia mitogén-aktivovanej
proteín kinázy. Štruktúrne zdieľa s
CB1 44% homológiu, jeho výskyt
v tele je však obmedzený len na
imunitný systém s najväčšou koncentráciou v oblasti,
kde bol objavený. Je to
typ receptora, ktoré sú
viazané na T- lymfocyty, nie je však prítomný v CNS, alebo, ako u
CB1, v pľúcach, pečeni
a obličkách. Endogénne
kanabinoidy sú lipofilné signálne molekuly
syntetizované de novo
z membránových fosfolipidov a odvodené od
kyseliny arachidónovej
(anandamid, 2-arachidonoylglycerol , palmitoyl-etanolamide ),
štruktúrne sa teda jedná o etanol
amidy nenasýtených mastných
kyselín a viažu sa ako ligandy na
CB1 a CB2.
S
yntetické rovnako aj fytokanabinoidy majú odlišnú chemickú
+Konope syntetizuje viac ako 60
druhov fytokanabinoidov+
c h e
zodpovednej
za dýchacie a kardiovaskulárne funkcie, vysvetľuje, prečo nie sú známe úmrtia
spôsobené užitím kanabinoidov.
štruktúru ako ľudské endokanabinoidy, viažu sa však na rovnaké
receptory. Konope syntetizuje viac
ako 60 druhov fytokanabinoidov.
Ako účinná psychoaktívna látka
pôsobí najmä THC (δ-9-tetrahydrokanabinol) vyvolávajúca pocity
eufórie a šťastia, u niektorých ľudí
môže naopak vyvolať pocity úzkosti, nervozity, alebo paranoje. CBD
(kanabidiol) zvyšuje niektoré účinky THC a znižuje pocity úzkosti,
nervozity a paranoje. Pri vysokom
obsahu CBD začínajú prevládať
pocity únavy, ťažkopádnosti.
noidov. Napriek tomu, Zaujímavosti /15
že drogy obsahujúce kanabinoidy sú všeobecne a často
mylne považované za bezpečné a
ľahké drogy, ich užívanie môže v
niektorých prípadoch vyvolať duševné poruchy.
+Napriek tomu, že drogy
obsahujúce kanabinoidy sú
všeobecne a často mylne
považované za bezpečné a
ľahké drogy+
V
niektorých krajinách zákon
upravuje ich užívanie pre
zdravotné účely, ich medicínske
využitie ako aj negatívne účinky
na organizmus sú v súčasnosti témou mnohých výskumov.
O
statné kanabinoidy prítomné
v Konope buď interagujú s
THC a zvyšujú jeho aktivitu, alebo
sú neaktívne a ostatné sú produkty degradácie hlavných kanabi-
L
etný semester je v plnom
prúde, ale mnohí z nás ho
začali viac ako nepríjemne a
to aj napriek tomu, že skúškové obdobie je za nami. Teraz
myslím najmä na tých, ktorí si
čo to odležali (a možno aj nie)
s chrípkou a podobnou pliagou.
•
Trápi vás neutíchajúci kašeľ? Okrem návštevy lekára nezabúdajte, že príroda
sa o nás dobre stará a nájdeme v nej rôzne liečivá. Vyskúšajte preto cibuľový čaj:
J
- tomi -
Tipy & Triky
jich hlávkach obrovské množstvo bioaktívnych látok, je doslova probiotickou bombou. Je
použiteľná po celý rok, či už v
čerstvom stave, alebo kvasenú,
predovšetkým v zimnom čase.
Oceníme hlavne v čase hroziacej chrípky. Kvasená kapusta
podporuje imunitný systém,
zvyšuje obranyschopnosť organizmu, udržiava zdravú mikroflóru v črevách, znižuje riziko
rakoviny prsníka, pečene, hrubého čreva aj konečníka. U mužov vraj zlepšuje potenciu. ;-)
té kapustové listy použijú celé
alebo sa rozpučia, aby z nich
udové liečiteľstvo odporúča vytiekla šťava. Môže sa použiť
pri zápale priedušiek a záp- na hnisavé vyrážky, vredy, pri
bolestiach hrdla ako výplach. Overený je aj zábal z kapustových listov,
ktorý zmierňuje bolesti
hlavy, kĺbov a svalov.
Ľ
ednu veľkú cibuľu rozkrojte na štvrtiny a varte asi 5
minút. Po zovretí nalejte
do šálky a oslaďte medom.
Tento jednoduchý liek používali už naše staré mamy
pri prechladnutí. Navyše
pomáha odstraňovať hlie•
Pri bolesti hrdla
nové nánosy pri nádche a
existuje
jednoduchý,
kašli. Je veľmi účinný, ale
účinný
a
lacný
recept. Stanečakajte, že je aj chutčí trochu kuchynskej soli
ný. Má trpkú chuť, ale dá
rozpustiť vo vode a kloksa vypiť. Najmä, keď si
tať. Zaručene pomáha, aj
zoberieme do úvahy fakt,
keď to nie je nič lahodné.
že pri jeho uchlipkávaSo
soľou
to nepreháňajte, mohla
ní sa zdravotný stav zlepšuje. che piť šťavu z čerstvej kapusty.
Kapustu je možné použiť aj na by naopak dutinu príliš vysušiť.
•
Kapusta ukrýva vo svo- vonkajšie účely, kedy sa umy-
- kika -
16/ -~°°zábava°°~Divoký západ, dvaja kovboji sa bavia „Já mám nejrychlejšiu ruku na
celom Západe.“
„A to ja zase dávam prednosť ženám!“
Americkí archeológovia našli v Nevadskej púšti, v hĺbke 10m, zodpovedajúcej veku 15.000 rokov
medený drát. Z toho usúdili, že už
vtedy bol v Amerike zavedený telefón. Ich ruskí kolegovia kopali v
Moskve v hĺbke 20m, zodpovedájúcej veku 30.000 rokov, a nenašli
vôbec nič. Z toho Rusi usúdili, že
už pred 30.000 rokmi existovalo v
Rusku bezdrátové spojenie.
Stretnú se dve duše v raji:
„Aká bola posledná veta, ktorú si
počul na zemi?“
„Bol to hlas mojej ženy.“
„A čo hovorila?“
„Keď ma na chvílu pustíš k volantu,
budeš úplný anjel.“
ftipy
-Pán doktor, čo máme robiť, náš
kamarát prehltol štamperlík.
-A urobili ste nejaké preventívne
opatrenie? - pýta sa lekár.
-Jasné, zatiaľ pijeme z fľašky, - odvetí muž
Telefonát na psychiatrickú kliniku:
- Haló, povedzte mi prosím, je človek, ktorý každé ráno o šiestej reve
ako debil a trúbi na trúbu, kým celý
barák nezobudí, normálny?
- To samozrejme nie je! - odvetí
službukonajúci doktor.
- Tak príďte a odveďte si toho psychopata!
- Už aj štartujeme, na akú adresu?
- Kutuzovova 8, Bratislava, Vojenský útvar 5413.
Justin Bieber prednedávnom spadol z koňa..“Bol príliš divoký“ hovoril Justin..“Ten mladík sa zle držal“ bráni sa majiteľ kolotoča.
Ide róm nakupovať do Tesca.
Kúpi si iba dve věci, tak ide k
pokladni, zaplatí a na predavačku hovorí: „Chcem sáčok“.
A predavačka:“a čo kúzelné
slovíčko?!?“
Róm sa zamyslí a potom na ňu
vyhŕkne:
„Čary máry, sáčok!“
Príde macko Pú do mäsiarstva
a pýta sa: „máte šunku?“
Predavač odpovie:“áno máme.“
Pú vytiahne samopaľ , zastrelí predavača a povie: „to máte za prasiatko!“
Východniar v lietadle:
„Znace co, ja mám také neščesce, dze som, tam še takoj coškaj
staňe...“
Z reproduktora sa ozve:
„Lietadlo havaruje, keďže sme nad
morom, každý pasažier dostane
píštalku na odháňanie žralokov...“
...Východniar začne lamentovať:
„Uvidzice, budz vyfasujem píščalku bez džúrky, abo natrafim na
hluchoho žraloka.“
senka, ona počká až ten lísteček
povyroste, aby až ho sní byla ještě
větší housenkou, takže já si taky
počkám a budu větší a silnější kos.
Jde kolem kočička a vidí kosa a
housenku jak čekají u lístečku.
Řekne si: hele, kos, sežeru ho a
budu větší a silnější. Ale nenene,
on určitě ví, že ta housenka je chytrá a počká až ten lísteček povyroste, aby až ho sní byla ještě větší
housenkou, takže on si taky počká
a sezobne housenku, až bude větší
a silnější. No tak já si taky počkám
a budu větší a silnější kočička.
Nakonec už to housenka nevydrží a sežere lísteček. Povyroste a je
větší a silnější housenkou. V tom ji
ale sezobne kos a povyroste a stane se větším a silnějším kosem. V
tom po něm skočí kočička, ale netrefí se a spadne do rybníku.
A jaké je poučení?
Čím je předehra delší, tím je kočička vlhčí.
Keď ležala vedľa mňa na
lôžku, môj vnútorný hlas
mi hovoril: - To je v poriadku , veď ty nie si prvý lekár,
ktorý občas pretiahne svoju
pacientku... Lenže druhý
vnútorný hlas ma upozorňoval: Pamätaj, že ty si veterinár! )))
Přijde v Anglii za lordom sluha a
hovorí:
„Sir, v Amerike zvolili černocha
prezidentom.“
Lord: „No, to z toho bude mať jeho
pán iste radosť.“
Ide takto húsenica a vidí lísteček.
Povídá si, sním ten lísteček a budu
větší housenka... nenené, já jsem
chytrá housenka, já počkám, až to
bude větší lísteček, pak ho sním a
budu ještě větší housenkou.
Jde takhle kolem kos a vidí housenku, jak čeká před lístečkem. Řekne si: hele, housenka, sezobnu ji.
Ale počkat, ona je to chytrá hou-
Ako sa dá medzi politikmi
nájsť troch naprostých blbcov?
Náhodne.
Študentka medicíny predvádza na
makete pôrod kliešťami. Profesor
ju chvíľu pozoruje a hovorí:
- Výborne! Teraz ešte tými kliešťami buchnite otca po hlave a vyvraždili ste komplet celú rodinu.
Ako nazývajú blondínky na vysokej škole?
Návšteva.
Zdravotná sestra sa nakloní nad
posteľ a vraví pacientovi:
- Až príde lekár, povedzte mu nie-
čo povzbudzujúce, lebo váš zdravotný stav mu robí veľké starosti.
Angličan sa vyberie na Safari do Afriky. Ako tak prechádza pralesom,
zozadu na neho skočí orangutan a
znásilní ho. Vráti sa domov, posťažuje sa priateľovi a je veľmi, veľmi
smutný. Priateľ ho utešuje:
- Veď už toľko nezúfaj, zadok sa ti
o chvíľu zahojí a nemusíš sa báť,
orangutan to zas nikomu nepovie.
On odpovie smutne:
- Jaj veru nepovie, nepovie, nena-
piše, nezavolá.
Fero sa rúti vysokou rýchlosťou na
svojej motorke. Zrazu oproti nemu
letí vrabec. Fero dupol na brzdu,
ale neskoro - zrazil malého vrabčeka. Uľútostilo sa Ferovi malého
raneného vtáčika, tak zastavil, vyhľadal ho a zobral domov. Doma
ho nežne položil do klietky, pripravil misku s vodou, nadrobil kôrku
z chleba...
Časom sa vrabčiak prebral. Pozerá okolo seba a vidí mreže, chlieb,
vodu... Hovorí si:
-~°°zábava°°~-/17
- Sakra, ja som toho
motocyklistu asi zabil ...
Do vlakového kupé vbehne chlapík a zadychčaný hovorí:
- Ľudia, práve som počul bohovský
vtip o policajtoch.
Jeden chlapík sa na neho pozrie a
hovorí:
- Ale ja som policajt.
- Nevadí, vám to poviem pomaly
a dvakrát.
- tibgo & barbie-
Sudoku
Ako lúštiť?
Vpíšte čísla od 1 do 9 do prázdnych políčok. Každý riadok musí obsahovať jedno z čísiel 1 až 9. Tak isto musí každý
stĺpec obsahovať jedno z týchto čísiel. Každý región z políčok 3x3 alebo každý ohraničný celok hrubšou čiarou musí
tiež obsahovať jedno z týchto čísel. Diagonálne (úhlopríčné) sudoku. Žiadne číslo sa nesmie opakovať v žiadnom riadku,
stĺpci, tučne vyznačenom štvorci a ani v žiadnej z uhlopříčiek.
Medium
Easy
3
7
8
4
3
7
6
9
5
3
2
7
2
3
2
6
3
5
4
5
3
4
9
2
8
5
9
1
1
7
9
7
3
3
4
8
7
9
8
2
1
3
2
2
8
9
8
1
5
3
2
5
1
5
1
8
1
3
3
9
9
2
7
4
6
4
7
3
3
6
5
1
4
7
6
9
8
6
4
7
9
7
Ťažká
6
3
7
3
5
Diabolo
6
6
6
3
5
2
4
1
2
6
3
1
8
7
5
1
7
4
8
4
7
4
3
2
- alesh-
18/ -~“„JAR„“~-
A
Ako predísť jarnej únave
ko by sme charakterizovali
jarnú únavu? Je to mýtus. Prichádza na jar, ale v skutočnosti je
to záležitosť zimy a hlavne Vianoc.
Veď si spomeňme na nedávne sviatky, aké neuveriteľné množstvo
potravín sme skonzumovali. To
výrazne zanieslo náš organizmus
a znečistilo krv. No a na jar, keď
sa príroda prebúdza, čo je veľmi
silná energia pre takto zanesený
a zaťažený organizmus, to pôsobí
oslabujúco.
T
akéto oslabenie pripisujeme
tzv. jarnej únave.
Nie je nič
jednoduchšie ako
jej predísť.
Jednou z
možností,
je zabezpečiť si dostatočný prísun vitamínov. O vitamínoch počul už
každý. Denne z reklamy alebo v
škole, občas z odborných zdrojov.
V
tomto čase by sme sa mali
svojmu telu viac venovať a
podať mu pomocnú ruku. Prvým
základným kameňom je strava. Bielu múku, cukor, sladkosti,
bravčové mäso, solené, korenisté
a vyprážané jedlá by sa mali nahradiť kvalitnejšími potravinami
bohatšími na vitamíny ako ovocie, zelenina, celozrnné výrobky,
biele mäso, ryby a strukoviny. Tiež
je dobré si z času na čas dopriať
očistnú kúru, aby sme telo zbavili
toxických látok. Základný princíp
je v dodržaní ovocného alebo zeleninového pôstu, keď sa v rozmedzí jedného dňa konzumuje
iba určitý druh ovocia alebo zeleniny. Dôležité je myslieť na pitný
režim a prijať denne dva až tri litre
tekutín vo forme bylinkových čajov, vody a minerálok.
Ď
alším bodom v „boji“ s jarnou
únavou je pohyb, pri ktorom
sa povzbudí krvný obeh a zbavíme sa stresu, zlej nálady alebo úz-
kosti. Pri školských povinnostiach
často zabúdame na pobyt na čerstvom vzduchu.
k patríte do kategórie, ktorá
nemá čas na cvičenie v posilňovni (aj keď asi polovica z nás
ešte má v indexe zapísaný predmet telesná výchova), nevadí. Vystúpte z električky o pár zastávok
skôr a do školy choďte pešo, namiesto večného čakania na výťah
vybehnite tých pár poschodí pešo
alebo si doprajte dlhú víkendovú prechádzku. Pokúste sa nájsť
šport, ktorý vás baví. Telo sa pohybom nielen spevní, ale
aj zlepší zdravotný stav a
odolnosť organizmu.
A
P
onúkame vám zopár
vyskúšaných trikov a
tipov.
1.
Ponaťahujte sa:
Po prebudení zostaňte
ešte chvíľu ležať. Ponaťahujte sa, popreťahujte chrbticu, pokrčte nohy a ruky - posilníte
prekrvenie a ľahšie sa vám bude
vstávať.
2.
Otvorte okno:
Ráno sa spoľahlivo preberiete, ak
sa na päť minút postavíte k otvorenému oknu a budete zhlboka
dýchať. Privrite oči a započúvajte
sa do ticha, ktoré ruší len štebotanie vtákov - načerpáte psychickú
energiu.
3.
Teplá a studená:
Ranná sprcha vzpruží a posilní
obranyschopnosť organizmu. Odporúčame striedavo tri dávky teplej vody, tri studenej.
4.
Zívajte:
Zívanie je povolené, pokojne zívajte, keď máte chuť. Telo tankuje
kyslík a uvoľňuje svaly na tvári.
5.
Masáž:
Vydrhnite celé telo nasucho froté uterákom, rukavicou z lufy či
masážnou kefou. Posilníte krvný
obeh, odstránite odumreté čiastočky kože a osviežite sa.
6.
Čo najviac svetla:
Každý deň napoludnie, ak môžete, sa vyberte na polhodinku na
čerstvý vzduch. Doprajte si čo
najviac svetla - aktivuje endorfín,
hormón šťastia.
7.
Vychutnávajte farby:
Farby liečia, to vedeli lekári už v
staroveku. Nepodceňujte silu rozkvitnutých tulipánov či narcisov.
Kúpte si veľkú kyticu, rozžiari celý
váš domov. Červená a žltá sú nabité energiou.
8.Šetrite tuk:
Jar je ako
stvorená na
očistu, jedzte
menej údenín
a mäsa, doprajte si viac
čerstvej zeleniny.
9.
Vitamíny:
Obmedzte sladkosti ako najviac
dokážete a nahraďte ich veľkou porciou čerstvého ovocia - organizmus
potrebuje poriadne veľa vitamínov.
10.
Sauna:
Je užitočné dopriať si ju raz do
týždňa, chráni pred prechladnutím
a chrípkou. Okrem toho sa výborne prekrvíte a posilníte imunitu.
Na záver teda len toľko aby ste
neboli leniví ale zase to ani moc
nepreháňajte, mohlo by to potom
aj takto dopadnúť.
Čo je vrchol slušnosti?
Keď vodič autobusu uvoľní sedadlo starenke.
- maťka-
SKUPINA MOL
www.molgroup.hu
Download

858Radikal11