Doma v záhrade
MÁJ 2014
2. ročník
Pre
Pre predplatiteľov 0,55 € Cena 0,60 €
Ovocie
na balkóne
Rozhovor
Záchrana starých
a krajových plodín
ISSN 1339-1224
Malé veľké stavby
rom
modomy
Stromodomy
Ako
o
založiť chov
zal
ný
ž
ťa íz
ú
s kv
Rady
Ivana
Hričovského
Údržba drevených
stavieb
2. strana
ZAUJÍMAVOSTI
O
Editoriál
K
eďže vývoj počasia presne kopíruje pranostiky, akurát s mesačným predstihom, dostavili
sa zmrznutí tento rok zrejme už v apríli. Na
prelome prvej dekády uplynulého mesiaca sme
zaregistrovali prudký pokles teplôt a rozkolísanosť počasia, sprevádzanú nárazmi studeného
vetra, početnejšími zrážkami a dokonca krúpami. Bude zaujímavé dosledovať, či nebezpečenstvo mrazov nadobro pominulo, alebo sa tento
dlhodobo pozorovaný jav, opradený zvykoslovím
a obavami, ktoré už zľudoveli, zopakuje aj v máji.
Už štyri plné výsevné a výsadbové termíny
bez mrazov máme v hlavných pestovateľských
oblastiach za sebou od začiatku roka. Navyše
prichádza ešte rozhodujúce májové obdobie
výsadby, keď hlavné plodové rastliny premiestnime z medzipriestorov, parenísk a skleníkov do
voľnej pôdy. Paradoxne, všetky májové vhodné
termíny pre plodové rastliny vo výsevných
dňoch sú ešte pred zmrznutými, takže istá miera rizika, najmä v okrajových oblastiach, zostala
v hre napriek teplotne a svetelne mimoriadne
priaznivému roku.
Priaznivý rok pre výsadbu a výsev určite naplno
využijete. Kde získať kvalitný výsevný a výsadbový materiál? Opäť sme sa po inšpiráciu vybrali
za hranice. Tentoraz vám prinášame reportáž
o ojedinelom projekte Gengel. Jeho hlavným
cieľom je mapovanie a opätovné rozšírenie
starých, krajových a rodinných odrôd ovocia, zeleniny, bylín a kvetov. O vzácnych vlastnostiach
záhradných a poľných plodín sme sa rozprávali
s hlavným protagonistom celého projektu Petrom Dostálkom.
Koncepcia celého májového čísla úzko súvisí
s výsadbou – či už sú to v okrasnej záhrade
letničky a vodné rastliny, alebo v úžitkovej vysádzanie priesad hlavných plodín, ako aj kontrola
ujatia ovocných stromčekov a povýsadbové
korekcie.
Či už vás zaujmú články o pestovaní černíc,
orechov, aromatických bylín alebo jedlých burín,
bez vody to nejde. Prinášame niekoľko tipov, ako
postupovať, aby bola závlaha čo najkvalitnejšia
a aby rastliny čo najlepšie profitovali z tejto
drahocennej substancie.
Samozrejme, ani tentoraz nechýbajú témy rustikálne: drobnochov, kuriozity ako kikiríkajúca
sliepka, práca s drevom, ako aj drevené stavby
od jednoduchých prístreškov a altánkov až po
obývateľné stromodomy.
Azda si nájdete čas na čítanie aj v tomto pre
rastlinstvo veľmi intenzívnom
a pre väčšinu záhradkárov
najkrajšom mesiaci roka.
Ján Litvák,
šéfredaktor
Doma v záhrade
vocie, kvety a zelenina majú
spoločného viac, než by sa zdalo.
Základom uvedomenia si ich krehkých
spoločných vzťahov môže byť pozorovacia experimentálna nádoba v podobe
veľkého kvetníka. Nádoba musí byť
dostatočne hlboká, aby rastliny mohli
dobre prekoreniť. Umiestniť ju môžete
aj na hocijakom malom balkóne. Začať
možno v ktoromkoľvek ročnom období. Jar je ideálna, takisto ako leto, jeseň
alebo zima.
Vysaďte doň najprv trochu mäty.
Stratifikácia ovocných kôstok a jadierok si vyžaduje dlhší čas. Semená väčšiny ovocných druhov neklíčia hneď.
Potrebujú prejsť obdobím chladu, ktoré
je rôzne dlhé. V priebehu celého leta
a jesene môžete do kvetníka na balkóne
odkladať kôstky plodov, ktoré vás zaujali svojimi mimoriadnymi chuťovými
Ktoré práce v ovocnej
záhrade uskutočňujeme v tomto období?
Predlžujúce sa dni nám
umožňujú venovať sa
aktuálnym prácam aj po
pracovnom čase. V prvej
dekáde novo vysadené
stromčeky a kríky nastelieme pokosenou trávou alebo
slamou. Jahodové sadenice
podkladáme drevitou vlnou,
porezanou slamou alebo tmavou fóliou. Pristúpime k vrúbľovaniu ríbezlí josty a egrešov.
Aj vo vyšších polohách robíme
rez orecha kráľovského.
Stromy a kríky po odkvitnutí
potrebujú viac dusíka, aby sa
obmedzilo opadanie plodov,
ako aj fosforu, nevyhnutného
na tvorbu kvetných púčikov
pre budúci rok. Doplnková
závlaha je veľmi dôležitá aj
pre stromy s plnou násadou
mladých plodov. Dokončíme
vyväzovanie konárov a výhonkov na tvarovaných stromoch,
napríklad na palmetách a štíhlych vretenách. Skontrolujeme
uviazanie mladých stromčekov
k oporným kolíkom. Dôležité je
to aj pri stromčekových tvaroch
josty, ríbezlí a egrešov. Ukončíme výsadbu viniča hroznoro-
Pomalý život
v ovocí
vlastnosťami. Najmä sa to odporúča pri
broskyniach. Z každej kôstky bros-
kyne vyrastie strom, schopný rodiť
chuťovo zaujímavé, dokonca často
veľmi atraktívne ovocie. Ale aj slivka
či dokonca jablčné jadierko skrývajú
v sebe stromček, použiteľný prinajmenšom ako podpník, nevraviac o tom,
že sa z jadierka dá vypestovať rodiaci
ovocný strom aj bez vrúbľovania.
Len začne rodiť neskôr a nebudú
vopred známe jeho charakteristiky.
Naopak, pri očkovaných alebo vrúbľovaných stromčekoch vytvoríte klony
s presne známymi vlastnosťami, rodiace konkrétne ovocie opísané v pomológiách. Samozrejme, aj týmto smerom
môžete nasmerovať svoje pokusy na
celoročnom kvetníku.
No najprv zhromaždite dostatok kôstok a jadierok, z mnohých na budúcu
jar vyrastú semenáčiky.
(jl)
Otázky pre
profesora
Hričovského
dého Končíme s vrúbľovaním
vrú
dého.
stromov. Najbežnejším spôsobom na máj je vrúbľovanie
pod kôru – to môžu robiť aj
začiatočníci.
Ako postupujeme pri vrúbľovaní egrešov, josty a ríbezlí
pre stromčekové tvary na
ríbezľu zlatú?
Letorast ríbezle zlatej zrežeme
v požadovanej výške pod kolienkom. Vrúble z vybranej odrody ríbezle, josty alebo egreša
upravíme rezom na tri listy,
ostatné odstránime a čepele
listov skrátime o dve tretiny.
Na letorastoch ríbezle zlatej
zhora dolu urobíme do hĺbky
dva a pol až tri centimetre
zárez. Pri púčikoch zrežeme
vrúble z oboch strán do klina.
Klin vrúbľa vsunieme do
rázštepu. Miesto vrúbľovania
opatrne zaviažeme lykom
alebo tenkou páskou fólie.
Osvedčilo sa miesto vrúbľovania zakryť fóliovým vrecúškom na udržanie vlhkosti.
Bočný obrast letorastu stále
skracujeme, prípadne úplne
odstraňujeme.
Dajú sa rozmnožovať egreše aj
z letorastov?
Áno, dajú sa okolo pätnásteho
mája alebo aj neskôr, podľa
toho, v akej oblasti žijeme
a pestujeme egreše. Robí sa
to buď vo fóliovníku, alebo v
skleníku pomocou zakoreňovača - vlhkého alebo sypkého
stimulátora. Momentálne by
som však odporúčal predovšetkým vrúbľovanie na stromčekové tvary.
!
RIADKOVÁ INZERCIA
 Septiky- ekologické betó-
nové nádrže, rôzne veľkosti,
certifikované, montáž, dovoz.
Žilina, 0944 344 677.
 Predám štyri prázdne úle
zadováky s rámikmi, vhodné
pre začiatočníkov. Lučenec, 047
43 21 225 (večer).
 Predám doma vyrobenú
motorovú plečku. Košice-Šaca,
0902 285 544.
 Predám orgován Mayerov
Poliban, štepený, 60 – 80 centimetrov, cena 12 eur + poštovné.
Vrútky, 0902 638 383.
Doma v záhrade
Kupón na riadkovú inzerciu ZDARMA
VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI!
1
2
3
meno/firma
m
uulica / PSČ obec
te
telefón/e-mail
Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom
vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme.
Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace
sa spoločenskej etike neuverejňujeme.
Každému písmenu, interpunkčnému znamienku
či medzere medzi slovami zodpovedá vždy
jedno políčko.
Adresy inzerentov nevydávame
Kupón zasielajte na adresu: Petit Press – Doma v záhrade, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
3. strana
AKTUÁLNE
Doma v záhrade
 KVÍZ 
Strnádky
už vyhniezdili
1 Vlčí bôb preniká
1.
prenik
ká
koreňmi až do hĺbky
a) 1 meter
b) 2 metre
c) 3 metre
S
Netrápte bylinky
ťažkou zemou
H
oci v dobrej zemine sa ukrýva jedinečná vôňa a chuť silíc, väčšina byliniek
ktoré v posledných rokoch s obľubou pestujeme, pochádza zo Stredomoria. Znamená to, že prosperujú na polosuchých stanoviskách s dokonalou drenážou, kde je v pôde viac kameniva ako ťažkej, zlievavej hliny. Bez ohľadu na
to, aké vlastnosti má tá vaša, pestovanie na vyvýšenom stanovisku prináša
dostatok tepla a vzduchu ku koreňom.
Založiť bylinkárium je takmer ako vybudovať skalku. Na 10-centimetrovej
navážke rozbitých tehál a hlinených črepov navrstvíte dvojnásobnú hrúbku úrodnej zeminy s prímesou vyzretého a dažďom vyplaveného kompostu
a drobného ostrohranného kameniva.
Takáto hromádka sa rýchlo zahrieva slnkom a uniká z nej voda pri každom
daždi, čo je príhodné obzvlášť v období letných a jesenných pľuští. Na takejto
hriadke môžete počítať nielen s bohatou úrodou s vysokým podielom silíc, ale
aj s bezchybným zdravotným stavom byliniek. Ak si túto techniku osvojíte,
(mg)
môžete sa tešiť na ich intenzívnu arómu.
trnádka žltá má
meno právom
odvodené od pekného
žltého sfarbenia dolnej
časti tela. No v prírode ju vidíme, len keď
sa mihne v zrýchlenej
sivozelenkavej čiare.
Žiadna žltá by nám
ani nenapadla, keby
sme nenašli jej typické
kalichovité hniezdisko,
keď nám vyletela spod
nôh pri kontrole vrúbľov marhúľ, čerešní a sliviek vo
voľnej krajine. (Vrúble sa dobre ujali, a to aj na podpníku, ktorý dokonale ohlodala vysoká zver.)
Hoci strnádka žltá nepatrí medzi plaché druhy strnádok, opatrnosti v čase hniezdenia akiste nie je nazvyš.
Obďaleč sa potuluje užovka stromová. Zhodou okolností ani tá nie je plachá. Ak na ňu naďabíte a začnete
ju skúmať, zistíte, že podobne aj ona skúma vás.
Strnádke vyhovujú poľné lesíky na okraji spustnutých
či udržiavaných sadov. Dobre toleruje človečie pokusy
o dobývanie krajiny, či už úspešné, alebo sporadické.
Samička si zvykne vybudovať hniezdo v hustej vegetácii nízko pri zemi. Naša mala štyri vajíčka belavej
farby s tmavohnedými škvrnami. Za dva týždne sa
všetky mláďatá vyliahli a o ďalšie dva týždne vyleteli
z hniezda.
Veľkonočný víkend už trávili potulovaním sa po okoli(jl)
tých ovocných kriačinách v nízkych kopcoch.
Termíny pre biopestovateľov
V
ýsevné dni nám od začiatku roka poskytli už štyri plné obdobia výsadby.
Ďalšie nás čaká hneď v prvej dekáde mája.
Znamená to, že ešte ani teraz nebudeme
mať istotu, že čerstvo vysadené priesady
neskosí neskorý mrázik. Ešteže sa v polovici
mája (14.) črtá jeden termín pre kvet, keď
môžeme vysádzať aj plodové rastliny. Ako to
vlastne vyzerá dátumovo?
Začíname v sobotu tretieho mája skoro
ráno. Do siedmej hodiny koreň, od ôsmej do
šestnástej kvet, od piatej
popoludní list. Prakticky
v tento deň stihneme vysadiť takmer všetko.
Pre výsadbu kvetov si rezervujte pondelok 5. mája a to od rána až do 15. hodiny.
Podvečer od 16.00 je ešte vhodný termín
pre listové rastliny. Utorok od 5.00 do 16.00
kvet, od 17.00 list až do 9.00 ďalšieho dňa 7.
Alpínky
v nádobách
nádobách s množstvom drenážnych otvorov. Môže to byť terakotová misa, plastová
žardiniéra či kovová tácka, ktorá ešte pred
časom slúžila výhradne na pestovanie priesad. Naplňte ich kamenivom so skromnou
M
áte radi žiarivé kvety a neprestajný
bzukot čmeliakov? Potom by ste sa
mali upriamiť na alpínske skalničky a ich
pestovanie v plytkých širokých nádobách.
Sú nenáročné a možno z nich vytvoriť kvitnúce mikrosvety, ktoré sú akoby vystrihnuté z hornatej prírody. Pre mnoho radosti
a dlhovekú výsadbu toho veľa netreba.
Porozhliadnite sa po plytkých výsadbových
Doma v záhrade
Mesačník
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie,
Lazaretská 12,
814 64 Bratislava, e-mailom:
[email protected]
alebo
objednajte telefonicky: 02/323 77 777,
a
prípadne
faxom: 02/59 233 339.
p
Do
D objednávky uveďte:
meno,
adresu, telefón, e-mail.
m
Cena
predplatného na rok je len 6,60 €.
C
mája, tento dátum pripadá na stredu a od
10.00 je vhodný na výsadbu plodových rastlín. Takisto štvrtok a piatok
patria plodovým rastlinám. Toto priaznivé
obdobie pre výsadbu plodových rastlín
sa skončí až v sobotu 10. mája o 10.00. Čo
je kuriózne, v sobotu 10. mája od 11.00 do
24.00 môžeme vysádzať plodové rastliny
i kvety. Nedeľa 11. a pondelok 12. mája sú
termíny veľmi vhodné pre koreňové rastliny,
takisto ešte aj utorok. Májové obdobie výsadby sa končí 15. a 16. mája výsadbou, vý(jl)
sevom a okopávaním listových rastlín.
prímesou zeminy a zasaďte do nich všetko,
čo púta vašu pozornosť na okolitých skalkách.
Od drobných cibuľovín cez skalné ruže
až po neúnavne kvitnúce skalničky, ktoré
tvoria koberce. Ak ich zladíte s kamenivom a zahráte sa i s trochou prírodného
tufu, v priebehu niekoľkých sezón vznikne
mikrosvet, ktorý je húževnatou obdobou
japonských bonsajov. Výhodou je, že takéto
nádoby žijú svojím životom bez toho, aby
vyžadovali akúkoľvek vašu starostlivosť.
Nežiadajú polievanie a sú bezburinné. Žijú
pomalým tempom ako bralá skál, kde preži(mg)
jú len tí najmocnejší a najtuhší.
Inzercia: Mgr. Tatiana Poláčková,
tel.: 0902 113 311,
e-mail: [email protected]
Grafika: Pavel Ragas.
Redakcia:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava.
R
Za obsah inzercie a platených článkov
rredakcia nezodpovedá.
Šéfredaktor:
Ján Litvák, e-mail: jan.litvak@
Š
petitpress.sk.
p
T
Tlač:
Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava
Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia
R
M
Mesačník
Doma v záhrade vydáva spoločnosť
PPetit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Spo--ločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IIČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
P
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Č
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga, Dušan Deván.
T
EEvidenčné číslo MK SR: EV 4742/13
ISSN 1339-1224
2. Neguš je stará
odroda
a) ríbezle
b) maliny
c) egreša
3. Nemecký názov
tyčinkovca je
a) štetka na čistenie
komínov
b) štetka na čistenie
lámp
c) štetka na čistenie
nechtov
4. Húsatám trvá, kým
sa naučia riadne
chodiť
a) niekoľko hodín
b) niekoľko dní
c) niekoľko týždňov
5. Obyvatelia Harappy
a) vedeli zhotoviť pluh,
ale nemali zbrane
b) vedeli zhotoviť zbrane, ale nemali pluh
c) nepoznali pluh ani
zbrane
6. Mangoldom sa v kuchyni nahrádza
a) cibuľa a cesnak
b) hrach a fazuľa
c) špenát a špargľa
7. Ibištek - čínska ruža
a) veľmi dobre znáša
rez
b) veľmi zle znáša rez
c) vôbec nerezať
8. Pupalka otvára
kvety
a) ráno
b) naobed
c) večer
9. Figovníku sa na
jeseň sfarbia listy
a) nažlto
b) dočervena
c) nezmenia farbu
Správne odpovede na
kvízové otázky z tohto
čísla posielajte najneskôr do 15. mája.
Správne odpovede
z aprílového čísla sú
1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c,
7b, 8c, 9a.
Knihy získavajú František Kunc z Prešova
a manželia Sekerovci
zo Žiliny.
Víťazom gratulujeme.
Copyright Petit Press, a. s. Autorské práva sú
vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori
článkov, zverejnení v tomto vydaní, si v zastúpení
vydavateľom, vyhradzujú právo udeľovať súhlas na
rozmnožovanie a verejný prenos článkov, ako aj na
verejné rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona.
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
4. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Pestujeme
černice
Černice by ste napriek ich lahodnej chuti
a všestrannosti spracovania v našich sadoch márne
hľadali. Na rozdiel od Poľska či balkánskych štátov
sa odtiaľ prakticky úplne vytratili. Ich pestovanie
preto ostalo kompletne v rukách záhradkárov
N
apriek tomu že
výsadbová sezóna je už za nami,
v prípade černíc
ruky zviazané nemáme.
Predávajú sa totiž v drvivej
miere ako kontajnerovaná
sadba a ich výsadba je preto
možná celoročne, s výnimkou zimných mesiacov s trvale premrznutou pôdou.
Černice tvoria dlhé výhony,
pre ich pestovanie preto
vyberáme miesto pri plote
alebo opornej drôtenke.
Vysádzame ich do neveľkej
jamy o pár centimetrov
hlbšie, ako rástli v kontajneri, ku koreňom môžeme pridať dobre vyzretý
kompost alebo neagresívne
ekologické hnojivo.
Keďže sú to pomerne
plytko koreniace kry,
treba myslieť aj na
doplnkovú závlahu
v suchších rokoch.
Sú nenáročné
Z pestovateľského hľadiska
patria černice medzi najmenej náročné ovocné druhy.
Vyhovujú im klasické pôdy,
ocenia však vyšší podiel
biologickej zložky a slnečné
alebo aspoň poloslnečné
stanovište. Keďže sú to
pomerne plytko koreniace
kry, treba myslieť aj na doplnkovú závlahu v suchších
rokoch. V opačnom prípade
tvoria menšie plody, vďaka
čomu sa znižuje celková
úroda. V konkurenčnom boji o vodu a živiny
môžeme černiciam pomôcť
aj pravidelnou okopávkou,
ktorá by mala byť samozrejmosťou.
Rez v predjarí
V slede agrotechnických
opatrení je veľmi dôležitý rez černíc. Černice
veľmi rýchlo a bujaro rastú
a zahusťujú pestovateľský
priestor. Zanedbanie rezu
vedie k zlej vzdušnosti krov
a vysokej vlhkosti, čo prispieva k šíreniu hubových
chorôb, k horšiemu dozrievaniu plodov a tým k nižšej
celkovej úrode.
Rez vykonávame každoročne v predjarnom období.
V prvom kroku odstránime
všetky vyrodené výhony.
Následne odstránime tiež
slabé, choré či poškodené
výhony. V poslednom kroku odstránime zahusťujúce
výhony tak, aby v kre ostalo toľko výhonov, koľko
nám dovoľuje použitý
pestovateľský tvar. V prípade vejárovitého pestovania
na plote je to napríklad
6-8. Poslednou fázou je rez
ponechaných výhonov. Tie
skrátime na celkovú dĺžku
maximálne 2,5 metra. Na
záver skrátime z pazúch
vyrastené plodonosné
sekundárne výhony a to
na dĺžku 20-30 cm. Keby
sme tento krok vynechali,
docielili by sme síce úrodu
väčšieho množstva plodov,
tie by však boli o poznanie
menšie.
Chorobami a škodcami
u nás černice výraznejšie
netrpia. Často sa zvykne
objavovať hrdza černicová,
hospodársky významné
škody však zvyčajne nespôsobuje a preto sa pre ňu
netreba znepokojovať.
Rozmanitosť
spracovania
Černice veľmi skoro vstupujú do plodnosti, podľa
veku sadenice je to najneskôr v druhom roku. Úrody
sú vysoké a pravidelné,
zber sa vykonáva postupne. Plody sú vhodné na
priamy konzum, ale najmä
na spracovanie. Vynikajúce
sú napríklad do koláčov,
vyrábajú sa z nich tiež výborné džemy, marmelády,
kompóty či likéry. Najmä
v balkánskych štátoch je
veľmi rozšírené černicové
víno, ktoré vyniká charakteristickou vôňou a chuťou.
Pri vymenúvaní možností
spracovania nemožno zabudnúť ani na listy černíc,
ktoré majú liečivý účinok.
Sortiment
je pestrý
Dostupný odrodový sortiment je pomerne široký. Na
trhu sa môžeme stretnúť
so staršími odrodami ako
Thornfree alebo Willsonova skorá. Prvá meno-
vaná zvykne v kritických
rokoch namŕzať, druhá
patrí ešte do sortimentu
tŕnitých odrôd. Odporučiť
možno napríklad kvalitné
a vysoko úrodné súčasné
odrody ako Orkan a Gazda.
Veľmi obľúbená je tiež
odroda Black Satin ale
najmä vzpriamene rastúca
odroda Navaho. Kto by sa
chcel zamerať vyslovene na
chuťové hľadisko tak nech
siahne po odrode Agawan.
Tá je síce tŕnistá, jej chuťové
parametre však tento jej
nedostatok dokonale kompenzujú.
Ošetrenie neujatých výpestkov
V máji už dokonale vidíme,
ktoré v jesennom či jarnom
období dosadené ovocné
dreviny sa ujali a ktoré nie.
Veľmi často však za neujaté
považujú záhradkári aj zdravé
stromy
N
iektorí dokonca ešte živé
stromčeky reklamujú či proste
vyhadzujú. Dôvodom je zvyčajne
nedostatočný povýsadbový rez.
V podobných prípadoch treba dodr-
žať nasledovný postup. Stromčeky
vyberieme z pôdy a opätovne zrežeme končeky ich koreňov. Následne ich vložíme na 24 - 48 hodín do
vody, aby sa poriadne nasali vodou.
Potom ich znovu vysadíme do pôdy
a dôkladne zalejeme. Vari najdôležitejším krokom je spomínaný
povýsadbový rez. Stromčeky preto
radikálne zrežeme a to skutočne
veľmi hlboko.
Cieľom povýsadbového rezu je totiž
zmena pomeru medzi nadzem-
nou a podzemnou časťou stromu
v prospech podzemnej. V prípade
broskýň napríklad vyberieme 3-4
základné kostrové konáre, všetky
ostatné nemilosrdne odstránime
na konárový krúžok. Tie 3-4 ponechané zrežeme na 2-3 púčiky.
Takto zrezaný strom má najvyššiu
pravdepodobnosť správneho ujatia
a v drvivej väčšine prípadov sa tak
i stane. V najbližších týždňoch nezabúdame tiež na dôkladnú a pravidelnú zálievku.
Staré
odrody
5. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
16. diel
Parména zlatá zimná
Táto kedysi bohato rozšírená trhová odroda je u
nás je známa od roku 1819. Stromy rastú v mladosti
bujne, tvoria vysoké guľovité koruny. Kostrové a
polokostrové konáre rastú v tupom uhle odklonu od
stredníka. Viacročné i rodivé drevo je rozložené pravidelne v korune. Keďže však skoro starne, vyžaduje pravidelnú prerezávku. Kvitne stredne neskoro,
pri nevhodnej agrotechnike nepravidelne. Je jedným
z najlepších opeľovačov. Ju samotnú dobre opeľujú
odrody James Grieve,
Coxova reneta,
Golden Delicious, Jonathan a
Ontario.
Plody sú
stredne
veľké, guľato
sploštené,
niekedy
mierne hranaté..
Základné zelenožlté sfarbeniee
prechádza do zlatého,
latého,
na slnečnej strane prekrytého
k
h
červenými až oranžovými pásikmi. Dužina je bieložltá, krehká, šťavnatá, rozplývavá. Chuť je veľmi
dobrá, sladkovínna, s výraznou renetovitou chuťou.
Zber je v septembri, konzumnú zrelosť dosahuje v
októbri. Skladuje sa do januára. Plody veľmi dobre
znášajú transport.
Priesvitné letné
Odroda sa u nás pestuje dlhé roky a jej rozširovanie v záhradách je aktuálne i dnes. Rast odrody je
stredne silný, najskôr vzpriamený, neskôr mierne
rozložitý, nezahusťuje sa. Rodivý obrast je krátky,
má dlhšiu životnosť. Odroda je málo náročná na
rez.
Rodivosť je skorá, stredne vysoká, spočiatku pravidelná, neskôr výrazne striedavá. Plody sú stredne
veľké, zelenožlté až jasnožlté, so šťavnatou, múčnatejúcou dužinou. Sú citlivé na otlačenie a na predzberové opadani. Zber je koncom júla, v chladnejších
oblastiach koncom augusta. Konzumne dozrieva
7 až 10 dní po zbere, skladuje sa o málo viac. Ide
o typickú letnú odrodu s okamžitou potrebou
spotreby.
Ovocie
Pestovanie ovocných drevín
v iných ako ich prirodzených
podmienkach je dnes čoraz
populárnejšie. Dostávajú
sa do miest, komunitných
centier, na obecné plochy či do
prídomových predzáhradiek
I
nak to nie je ani v prípade balkónov či terás,
čiže mobilnej zelene.
Týmto spôsobom
dopestované ovocie je čoraz
populárnejšie a je len a len
potešujúce, že sa i touto
formou dostáva bližšie
k ľuďom.
Nie každé sa hodí
Pre pestovanie formou mobilnej zelene si treba vhodné
ovocné druhy pozorne vybrať. Nie každý sa totiž pre
túto formu pestovania hodí.
Väčšina ovocných druhov
má bohatý koreňový systém
a v nádobách by vyslovene
trpela. Vyberáme preto iba
ovocné druhy s plytkým
koreňovým systémom a celkovo nízkymi nárokmi na
objem koruny a pestovateľskú plochu. Tieto nám pri
dôslednom pestovaní i tu
dokážu priniesť prakticky
plnú úrodu.
samozavlažovacie nádoby,
uspejete však i s klasickými črepníkmi. Dôležitý je
najmä pravidelný prísun
vody a občasné prihnojenie. Jahody v nádobách sú
ideálnou alternatívou pre
tých, ktorí chcú mať zelený
balkón, ale popri estetickom
efekte sa chcú potešiť aj
z chutnej úrody.
na balkóne
Aj ríbezle a egreše
Veľmi vhodnými ovocnými
druhmi sú tiež ďalšie druhy
drobného ovocia a menej
známych ovocných druhov.
Vynikajúcim variantom sú
napríklad čučoriedky a podrastom kľukvy či stromčekové formy ríbezlí a egrešov
s podrastom jahôd. Úspešne
v nádobách dopestujete
tiež napríklad maliny, do
truhlíkov sú ideálne brusnice. Pokiaľ chcete využiť aj
vertikálny priestor, zvoľte
väčšie črepníky a vysaďte
kontajnery, ideálne s vybudovaním aspoň provizórnej doplnkovej závlahy.
Vhodné sú na to dvojlitrové
zásobné fľaše s vodou či podomácky vyrobený knôtový
systém. Veľkosť kontajnera
ponúka tiež dostatočnú plochu na podrastové dreviny,
z ktorých sú najvhodnejšie
jahody.
do nich aktinídie či schizandru.
Samostatnú kapitolu tvoria
stĺpovité jablone. Tie sú
dobre kotviace a vďaka charakteru ich rastu vyžadujú
minimum pestovateľského
priestoru. Pamätať v tomto
prípade treba na cudzoopelivosť jabloní a tým potrebu
výsadby aspoň dvoch
odrôd. Na výsadbu sú
potrebné aspoň 20-litrové
DVOJSTRANU PRIPRAVIL
MARIÁN KOMŽÍK
rade
Jedným
z najjednoduchšie
pestovateľných ovocných
druhov v nádobách sú
jahody.
záh
D oma v
iteľov 0,55
predplat
k Pre
nííík
o čn
oč
2.
2. rročn
a 0,60
€ Cen
€
014
01
014
201
REC 2
REC
ARE
MA
M
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
ana
Rady Iv kého
Hričovs
ári,
v nekt
Cukor ed a včely
m
€
CENA 0,55
ress.sk
[email protected]
natankujau
DY
– RA
AVIDLÁ
SŤ – PR
auto
KY
– NOVIN
TESTY
j
natanku
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
Ako je to u
sťo
s platno
vodičských
preukazov
NO
– BEZPEČ
6
onných
Ceny poh ajú, Slovnaft
látok klestento rok
7
očakáva cien
kolísanie
február
2014
III. ročník
308 SW
Peugeot
s
mať kufor
jar, bude
príde na
610
objemom
litrov
ík
3. ročn
2014 MAREC iteľov 0,55€)
plat
€
(pre pred
Najjednoduchšie pestovateľným ovocným druhom
v nádobách sú jahody.
Nezáleží na tom, či raz
rodiace, celoročné či lesné.
Jahody majú plytký koreňový systém a na pestovanie
v nádobách sú priam stvorené. Dokonca i moderná
veľkovýroba dnes upúšťa
od poľného pestovania
a premiestňuje jahody do
nádob. Najvhodnejšie na
tento účel sú v bežných
domácich podmienkach
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
ČIERNY
ŠEĽIA
KAVR
AC
0
Cena 0,6
SÚŤAŽTE
O SKVELÉ
CENY
SA
BIELE M
APY
I
NA KOŽ
Á MAŤ
PREČO M
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
2014
MAREC ÍK
ČN
50. RO
CENA
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
0,60 €
EJ ŠÍ
PI S
DI ČN
ČA SO
NA JT RA KÁ RS KY
KR ÍŽ OV
M
OSE N
RÁ ZA
STVI
AC
Ú
NA ENEN
NEZM
CENU
IE
LÚŠTEN
ELÚ
PRE C U
RODIN
TE
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
6. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Aké
orechy
máte
Orech kráľovský je jeden z najužitočnejších stromov. V minulosti
bol neoddeliteľnou súčasťou
našich alejí, dvorov a dedín
M
ohutné a rozložité koruny
orecha pri
budovách a na
námestiach dávali dedinám i
mestám charakteristický ráz
a spolupôsobili na vytváraní
priaznivej klímy. V súčasnosti sa vysádza do záhrad
i do väčších produkčných
sadov. Ojedinele aj v alejach
a medziradiach.
Z histórie
Etymologicky vývoj slovanského pomenovania orech
nie je vyjasnený. Možno
vyjadroval zvuk pri praskaní
škrupiny.
Meno vlašský je pravdepodobne preklad nemeckého
slova walhish - welsche.
Latinský názov Juglans je
zrejme odvodený od spojenia Jovis glans - Jupiterov
žaluď.
Kedy a akým spôsobom sa
Tvary
orechov
Rozlišuje sa niekoľko
variet, z ktorých sa
uvádzajú len tie, ktoré
sú zo šľachtiteľského a
pestovateľského hľadiska
významné. Sú to:
 rotunda - obyčajný
Etymologicky
vývoj slovanského
pomenovania orech
nie je vyjasnený.
Možno vyjadroval
zvuk pri praskaní
škrupiny.
orech kráľovský dostal do
nášho priestoru, nie je dnes
možné presne zistiť. Prvé
orechy zrejme vysádzali rímske légie na južnej Morave v
čase, keď časti tohto územia
boli súčasťou
Rímskej ríše.
Orech kráľovský je historická hospodárska drevina.
Dorastá do výšky 20 - 30
guľatý
 oblonga - podlhovastý
 cylindrica - valcovitý
a ďalšie s polotvrdou
škrupinou, dobre
lúpateľnou - polopapieraky
 durissima - kamenáč
veľký
 connata - kamenáč
malý a ďalšie s tvrdou
hrubostennou, ťažko
lúpateľnou škrupinou kamenáče
metrov a dožíva sa aj niekoľko sto rokov. V staroveku bol orech symbolom
plodnosti. Orech kráľovský
patrí do radu orechotvarých,
čeľade orechovitých, rodu
Juglans L.
Orechové semená sú veľmi
žiadané na priamy konzum,
ako aj pri príprave jedál,
Orech kráľovský
je historická
hospodárska drevina.
Dorastá do výšky 20 30 metrov a dožíva sa
aj niekoľko sto rokov.
 maxima - krapáč obrovský
 macrocrapa - krapáč
veľký a ďalšie s veľkými
plodmi a veľmi rozbrázdenou škrupinou
- krapáče
 racemosa - s tvrdou
škrupinou a s 8 - 20
plodmi v celom strapci
- strapcovité kamenáče
 serotina - neskoro
pučiace - koncom mája
alebo začiatkom júna orechy svätojánske
 rubra - s jadrom, ktoré
má červenokarmínovo
sfarbené osemenie orechy červenojadrové
kamenáče
 laciniata - orechy strihanolistové
 fertilis - s pevnou polotvrdou škrupinou a s
9 - 28 plodmi v strapci
- strapcovité polopapieraky
potravín a v pekárenstve. Sú
veľmi výživnou potravinou
najmä pre deti. Slúžia aj na
prípravu orechového oleja.
Významný je obsah bielkovín, vitamínov skupiny B,
železa a vápnika.
Orechové lístie obsahuje
kyselinu galovú a egalovú, mastné oleje, farbivá a
množstvo vitamínu C, ktoré
ho zaraďuje medzi najcennejšie drogy obsahujúce
tento vitamín. Droga z listov
má zvieravý účinok.
Zelené vonkajšie oplodie - rubina - má podobné
zloženie ako listy a je tiež
dôležitou drogou, ktorá obsahuje chinóny, trieslovinu,
juglanín, flavonoidy, silicu,
organické kyseliny a glykozid hydrojuglón. Používa sa
pri žalúdočných a črevných
ťažkostiach. Droga pôsobí
Spôsoby využitia
Postup pri reze
orecha kráľo
ľ vského
V máji, v tomto roku to už bolo aj koncom apríla,
je veľmi dôležitý rez stromov orecha kráľovského,
ľudovo často nazývaného orech vlašský. Dôležitý
je na začiatku aktívneho pučania, keď majú nové
letorasty dĺžku 70 – 100 milimetrov. Vo vyšších
oblastiach je to až po pätnástom máji. Na omladených alebo prevrúbľovaných stromoch odstránime
koncom mája letorasty vyrastajúce pod miestom
rezu prevrúbľovaného
koného ko
nára. Na posilnenie
e
rodivosti najmä pri
ri
mladých stromčekoch, kam sa
dostaneme zo
zeme bez rebríka,
môžeme vyväzovaťť
výhonky do mierne
e
šikmej až vodorovnej
nej polohy,
čím urýchlime nástup
tup rodivosti.
upokojujúco na nervy a
uvoľňuje kŕče.
Drevo zo stromov orecha sa
spracúva v nábytkárskom
priemysle. Tvrdé, ťažké a
trvanlivé drevo s krásnou
fialkastou kresbou poskytuje americký druh - orech
čierny.
Typy a odrody
Rozoznávame tri typy
orechov podľa rastu, a to
vidličnatý, metlatý a lesný
alebo
l b drevný
d
ý typ.
t Vidličnatý
Vidlič tý
typ je najvhodnejší na výsadbu v sadoch. Metlatý sa
rozkonáruje z jedného miesta. Lesný alebo drevný typ
má jeden terminálny kmeň
a je vhodný na produkciu
kvalitného dreva.
Z odrôd spomeňme aspoň
niektoré: Apollo, Buchlov,
Jupiter, Lake, Magdon,
Mars, Saturn alebo Seifersdorfský.
IVAN HRIČOVSKÝ
L
iečivé byliny sa
tešia popularite
od nepamäti. A to
nie len pre svoje
ozdravné vlastnosti, ale
i ako kulinárske ochucovadlo, keď nimi „baby korenárky“ zásobovali celú krajinu
či dokonca verili v ich čarovnú moc a používali ich pri
veštbe a alchýmii.
Ľudové liečiteľstvo nevymrelo ani dnes, i keď iba ako
doplnková liečba, ktorá
neublíži, pokiaľ je dodržané
správne miešanie a dávkovanie. Veľmi záleží i na
kvalite ako pri samotnom
zbere, tak aj pri uskladnení.
V súčasnosti sa bylinky
nevyužívajú len v zdravotníctve a potravinárstve ale
i v kozmetike či výzdobe
záhrad i interiérov.
vie
i te, že?
KVETY – sa zbierajú v počiatku rozkvitnutia, kým
nie sú ešte úplne roztvorené
LISTY A STONKY (celé nadzemné časti) – zberajte
pred kvitnutím rastliny, keď je v plnej sile, listy sú
vyvinuté, ale nie ešte staré
KORENE (podzemné časti) – pri vždy zelených rastlinách je to zväčša zjari, trvalkám zberajte korene
až vo fáze pokoja čiže na jeseň, hľuzy vykopávajte
v čase kvitnutia
PLODY – zberajte v čase zrelosti, jadrá až keď rastlina začína usychať
príliš vysokej teplote v sušič-
Ako ktoré zbierať? ke či rúre. Pred sušením ich
Bylinky
voňajú, chutia
a liečia
Nemusíte byť vášnivými hubármi, aby ste si
priniesli z každej vychádzky niečo užitočné.
Zamerajte sa na kvetenstvo a podľahnite
ľudovému bylinkárstvu
Predstava pestovania byliniek
nás možno ťahá do starého vidieckeho sídla, nenechajte sa ňou
oklamať. Bylinky všetkých druhov
a veľkostí sa náramne hodia i do
modernej záhrady, skalky, dokonca
i na malý balkón či parapet okien.
Ak patríte medzi každomesačných
„supermarketových zháňačov“ malých
črepníkov s bazalkou a pažítkou, je načase
vypestovať si ich doma a navyše si rozšíriť
obzory a dať šancu aj iným druhom.
 Bazalka – v repertoári má asi 40 druhov. Darí sa jej na slnečnom a teplom
mieste, chránenom pred vetrom. Má
rada bohatú zálievku. Čím častejšie jej
odštiknete vrcholček, tým viac sa rozvetví. Je to jednoročka.
7. strana
PRE ZDRAVIE
Doma v záhrade
Prvé pravidlo pre zber je
rozoznávanie a určovanie
rastlín. Tak ako sa i skúsený hubári doma hocikedy
pozrú do atlasu húb, zberači
liečiviek by bez neho nemali
ani vychádzať z domu, aby
nenarobili viac škody ako
úžitku. Ďalším pravidlom
pre zber je čistota panenskej
prírody a nie oddeľovací
pruh na diaľnici. Treba
posúdiť i kvalitu rastliny.
Fľakaté listy alebo plno
vošiek sa vám domov niesť
neoplatí.
Zber bylín sa začína v skorej
jari a ťahá sa až do neskorej
jesene. Treba rozlišovať, čo
idete z ktorej rastliny zbierať
a ako a na čo to neskôr
využijete. Ideálne je zbierať
rastliny doobeda, keď už
odznela ranná rosa, ale
slnko ešte priveľmi nepáli.
Podobne ako huby, i rastliny
a plody vždy zberajte do
košíka alebo plátennej tašky.
Ako je to s ich
uskladnením?
Rastliny by sa nemali sušiť
na priamom slnku ani pri
nie je vhodné umývať. Celé
rastliny môžete sušiť zviazané do kytíc, zavesené dolu
hlavou na priedušnom mieste, alebo pekne rozložené
vedľa seba na suchej a čistej
podložte. Hrubšie listy alebo
kvety treba obracať.
Kým kvetom stačia 4 dni, listom to trvá približne 8-10 na
usušený koreň si počkáte aj
15-20 dní. Počas upršaného
leta si dopomôžte teplovzdušným ventilátorom,
v chladnej jeseni neublíži
sušenie na radiátoroch.
Suché sú vtedy, keď ostanú
krehké a na dotyk lámavé.
Veľké korene nie je na škodu
narezať.
Zaobchádzajte s nimi
opatrne a uzatvorte ich do
dobre tesniacej nádoby na
tmavé miesto. Skladujte
maximálne rok. Niektoré
rastliny môžete i zmraziť.
Predtým ich nasekajte na
malé časti a uložte do igelitového vrecka alebo plastovej
dózy. Môžete ich natlačiť aj
do nádobky na ľad. Takéto
bylinky sú vhodné do varenia, kde potrebujete presne
Vypestujte si ich sami
 Mäta – nedá sa dopestovať zo semena, rýchlo sa množí odrezkami. Prežije
i v kvetináči na okne, oveľa lepšie sa jej
darí na tienistom vlhkom mieste v záhrade, kde bude bohato rásť rok čo rok.
 Šalvia – sa vyníma i v okrasnej záhrade,
keďže má krásne kvety i vôňu. Je medonosná a obľubuje slnečné stanovište.
Na prezimovanie je potrebné rastliny
prikryť chvojinou alebo lístím.
 Tymian aj dúška materina – sú aromatické bohato rozkonárené, ale nízke
trvalé polokry. Milujú piesočnato-hlinitú pôdu a slnko. Môžete ich pestovať
i v ozdobnej skalke.
odmerané množstvo. Zväčša
sa tak mrazí petržlenová alebo zelerová vňať, kôpor ale
i medovka do osviežujúcich
nápojov.
Nápadité
konzervovanie
Ak nestojíte o sypaný čaj,
bylinky môžete naložiť do
oleja, octu alebo alkoholu
a spraviť si voňavý výluh.
Ak vás nenadchli mrazené kocky a nepoužívate
agresívne dochucovadlá,
pripravte si domácu bylinkovú soľ. V lete si na pitie
môžete pripraviť bylinkový
sirup, ochutené bylinkové
víno alebo medovinu, pred
sezónou preplnenou bacilmi
sa zas môžete vyzbrojiť
bylinkovým medom. Počas
roka nimi môžete za čerstva
dochucovať jedlá, vmiešať
ich do nátierok, šalátov,
dokonca si môžete pripraviť
domáci ochutený tvaroh, syr
i maslo.
Kuchyňou sa to nekončí.
Z byliniek si môžete pripraviť i svoje vlastné krémy,
mydlá, ústne vody, zábaly,
obklady i kúpeľ.
MARCELA GIGELOVÁ
 Rozmarín – výrazne aromatický
trvalý vždyzelený ker. Má rád sucho
a teplo. Na zimu je ho lepšie zobrať
dovnútra.
 Borák – v zavlažovanej a priepustnej
pôde vyrastie i do výšky 60 cm. Mladé
lístky chutia ako osviežujúca uhorka.
Vhodný do varenia, nápojov i sladkých
jedál.
 Koriander – nazývaný i čínsky petržlen
alebo ľudový penicilín. Používa sa v indickej kuchyni. Vytvára dva druhy listov,
zbierajú sa len prvé podobné petržlenovej vňati. Pre silnú nepopísateľnú arómu ho buď milujete, alebo neznášate.
 Majorán a oregano - môžete pestovať
ako slnko milujúce letničky alebo prenosné trvalky. Páči sa im aj celoročný
pobyt v interiéri.
8. strana
ROZHOVOR
Doma v záhrade
Začalo sa to
zrnkom
jačmeňa
Pokiaľ ide o rozmanitosť, zháňanie vzácnych,
starých a krajových odrôd, dobrých príkladov
nie je veľa. Slovo GENGEL pôvodne označovalo
odrodu jačmeňa.
D
nes sa za týmto
pojmom skrýva
výnimočný projekt, zameraný
na záchranu vzácnych odrôd záhradných a poľných
plodín
Ak ste pri tohtoročných
priaznivých konšteláciách
už vysadili a vysiali všetko,
vrátane starých zásob semien, možno je vhodný čas
pozrieť sa na pestovateľské
aktivity z iného zorného
uhla.
Pokiaľ ide o rozmanitosť,
zháňanie vzácnych, starých
a krajových odrôd, ťaháme
za kratší koniec. Príkladom,
ako sa to dá robiť inak, je
združenie Gengel.
Zhromažďuje semená
a rastliny s pozoruhodnými
vlastnosťami a v spolupráci s drobnopestovateľmi
ich ďalej rozširuje medzi
záhradkárov, ktorí si vyhradili istú časť pozemka
na pokusy.
Frontmanom projektu je
Petr Dostálek. „Názvy odrôd sú buď oficiálne, alebo
pochádzajú od darcov,“
hovorí. „Sú to pôvodné
krajové názvy, prípadne
ich nazývame podľa miesta, odkiaľ sme ich získali,
alebo podľa pestovateľa,
Zdá sa mi často, že
tie najobyčajnejšie
odrody sú vlastne
najobdivuhodnejšie.
Petr Dostálek
ktorý nám ich venoval,
alebo podľa charakteristickej vlastnosti. Pri odrodách
získaných zo zahraničia sa
spravidla uvádza pôvodné pomenovanie alebo
preklad.“
Petr Dostálek.
Ako dlho už projekt Gengel prebieha?
Gengel bol založený ako
nezisková mimovládna
organizácia v roku 1998, ale
nevznikol úplne na zelenej
lúke. Nadväzoval najmä na
projekt Biodiverzita, ktorý
bežal na zväze ekopoľnohospodárov Probio v
Šumperku a mal vzkriesiť
znovu k životu zabudnuté
obilniny. Tiež sme nadviazali na prácu jednotlivcov,
ktorí sa venovali zberu a
pestovaniu starých a krajových odrôd.
Koľko rôznych odrôd sa
vám doposiaľ podarilo
zhromaždiť?
Niekoľko sto odrôd, najmä
zeleniny, obilnín, strukovín
a bylín. Množstvo ďalších
odrôd majú aj iní pestovatelia, s ktorými spolupracujeme. Tí ponúkajú
záujemcom svoje odrody v
spoločnom gengelovskom
Zozname starých plodín.
Je to napríklad pán Radim
Pešek z Bojkovích, ktorý
má ovocnú škôlku s ponu-
kou starých odrôd ovocia
(reportáž sme uverejnili
v aprílovom čísle – pozn.
red.). Alebo je to záhrada
patrimoniálnych rastlín
Alenor z Prachaticka, ktorá
zhromažďuje pozostatky
rastlín zo zaniknutých
sudetských dedín. Inak zo
širšieho hľadiska uchovania odrôd je skôr vhodnejšie pestovať u mnohých
menších uchovávateľov
len po dvoch či troch
odrodách, než mať veľké
množstvo odrôd na jednom
mieste. Menší pestovateľ
sa im môže venovať viac,
skúšať napríklad rôzne
spôsoby využitia a znižuje
sa aj riziko kríženia pri
cudzoopelivých druhoch.
Z vašej stránky sa dá
usúdiť, že strukoviny sa
na tieto účely hodia lepšie
než iné druhy.
Naša zbierka je dosť
rôznorodá, niektoré druhy
sú zastúpené viac, iných
je málo. Máme veľa fazúľ,
ktoré sú veľmi obľúbené,
ľahko uchovateľné a je na
Za každou odrodou
je ľudský príbeh
Poznáte iba modrosemenný, alebo aj maky
so sivým, hnedočiernym, ale tiež bielym,
ružovým alebo červeným semenom? Tieto
i mnohé ďalšie plodiny v unikátnom živom
zozname zhromažďuje už roky mimovládka
Gengel. Zhovárali sme sa s hlavou projektu
PETROM DOSTÁLKOM.
nich dobre vidieť bohatosť a rozmanitosť farieb,
tvarov, veľkostí, pôvodu aj
rôznych možností vyžitia.
Početná je aj zbierka hrachu
alebo rajčín, z poľných plodín je zaujímavý napríklad
ľan, jačmeň alebo mak. Pri
maku je to nielen klasický
modrosemený mak, ale
aj maky so sivým, hnedočiernym, ale tiež bielym,
ružovým alebo červeným
semenom. Každý chutí
trochu inak, biely mak je
sladký, orieškový a kedysi
sa používal ako náhrada
orechov do pečiva.
Čo vám posielajú slovenskí pestovatelia?
Zo Slovenska je odroda
maku skoro sivá, má pekné
štíhle makovice a je veľmi
raný. Na Slovensku sú
častejšie druhy, ktoré sa u
nás pestujú alebo pestovali
len málo - záhradný bôb,
hrachor
h h siaty
i alebo
l b cícer.
Máme v zbierke niekoľko
odrôd, ktoré nám poskytli
v priebehu rokov práve
slovenskí darcovia.
Aké boli najkurióznejšie
nálezy alebo zásielky?
Ťažko povedať, ja osobne
skôr nehľadám žiadne
senzácie. Každá odroda je
vlastne jedinečný súhrn
vlastností a znakov, alebo
ak chcete génov, unikát,
ktorý stojí za to zachovať.
Každá sa hodí do iných
podmienok, inak vyzerá aj
inak chutí, teda nemožno
povedať - tá je lepšia, tá je
horšia. Za každou odrodou
je navyše konkrétny ľudský
príbeh, tu dramatickejší, tu
ROZHOVOR
Doma v záhrade
9. strana
Výzv
ý a na zasi
asiel
elan
anie
ie osív
Paprika nitrianska krajová.
FOTO – GENGEL
Mak biely I. Pardubicko.
FOTO – GENGEL
Pôvod semien je rozmanitý.
Pochádzajú od súkromných
darcov z Čiech, Slovenska
a ďalších krajín, ale aj zo
semenných bánk, botanických záhrad a ďalších
inštitúcií.
V zozname Gengelu sa
dočítame aj o filozofii
celého projektu: „Označenie * (hviezdička) je pri
odrodách, zasluhujúcich
si zvláštnu pozornosť. Sú
to odrody krajové, staré či
inak pozoruhodné, so vzťahom k našim krajinám, prípadne bývalému Československu. Odrody uvedené
v zozname Gengelu nie sú
myslené ako úplná náhrada
bežne pestovaných odrôd,
(komerčne dostupného sortimentu), ale skôr ako jeho
doplnenie a rozšírenie.“
FOTO – GENGEL
hospodársko-pestovateľské
vlastnosti odrody.
FOTO – ERIKA LITVÁKOVÁ
všedný, ale každý je svojím
spôsobom zaujímavý a
poučný. Pre pestovateľa, čo
si doma udržuje odrodu,
ktorú pestovala už jeho
prababička, môže byť najsilnejšou motiváciou práve
to citové puto, hodnota,
dedičstvo po predkoch, než
nejaké objektívne poľno-
Ako sa odrody uchovali do
dnešných dní?
Niekedy putujú spoločne
s ľuďmi. Tak je u nás veľa
odrôd fazule, ktoré na Moravu alebo do Čiech prišli
pôvodne zo Slovenska s
babičkami alebo prababičky súčasných pestovateľov.
Z rumunského Banátu sa k
nám vrátili odrody, ktoré
tam priniesli vysťahovalci z
českých krajín v 19. storočí.
Výborný cukrový hrášok
si vzala so sebou po vojne
v roku 1945 jedna česká
rodina z poľského Zelova, kde žili potomkovia
evanjelických exulantov,
keď sa vracala do pôvodnej
vlasti. Inokedy zase odrody
zostávajú na pôvodnom
mieste, kde vznikli, po niekoľko desaťročí či stáročí.
Na Morave sú to napríklad
uhorky alebo krajové sorty
cesnaku.
Zdá sa mi často, že tie
najobyčajnejšie odrody sú
vlastne najobdivuhodnej-
šie. Tam, kde atraktívne
odrody v čase nepohody,
nepriazne počasia alebo
tlaku chorôb často živoria
alebo úplne zájdu, tam tie
obyčajné môžu dobre rásť
a plodiť. Vonkajší vzhľad
a prvý dojem klamú, často
to na prvý pohľad nezaujímavé, ničím nevynikajúce
môže byť nakoniec lepšie.
Zjednodušene: semená ktorých záhradných
plodín zvládne dopestovať
každý?
Určite sa niektoré druhy
pestujú na semeno ľahšie,
niektoré zase ťažšie. Je to
rovnaké ako s pestovaním
rastlín na záhrade. Záleží
na podmienkach, na akom
mieste hospodárime, aká
pôda tam je, klíma, aký
je rok, a záleží veľmi na
človeku. Niekomu to rastie
skoro samo, zelená sa mu
všetko, na čo siahne, inému
dá dosť práce aj napohľad
nenáročný druh.
Medzi tie semenársky
jednoduché druhy by som
zaradil fazuľu a hrášok, z
rosíme čitateľov, ktorí
si pestujú dlhodobo
svoju odrodu, aby sa nám
ozvali a poskytli vzorku
osiva. Teda odrodu, ktorú
si pestujete už po niekoľko
desiatok rokov, ktorú mali
na záhradke vaši rodičia
alebo dokonca babička.
Môže to byť aj odroda,
ktorú dlho pestuje akási
tetka v dedine. Cenná je aj
taká, ktorá vyzerá na prvý
pohľad úplne obyčajne.
Orientačne by malo ísť
vysledovať jej pestovanie
aspoň do 70. alebo začiatku 80. rokov 20. storočia.
Záujem máme o rôzne
druhy zeleniny (listová, koreňová, plodová a
podobne), strukoviny (fazuľa, hrach, hrachor), ale
napríklad aj mak, obilie,
liečivé druhy a tiež okrasné rastliny. Nezasielajte,
prosíme, vrúble ovocia, na
ktoré nemáme kapacity.
Dôležité sú tiež
informácie
o odrode.
Anjelske fazule.
FOTO – ERIKA LITVÁKOVÁ
kapusta dobre odoláva
nádorovitosti).
3. Zvláštnosti pri pestovaní (napr. hrach, ktorý má
rád veľmi skorý výsev).
4. Akým spôsobom sa k
vám dostala, prípadne aj
akým menom ju nazývate
a ako dlho ju asi máte
(napr. pestovala ju už
moja prateta, ktorá si ju
priniesla z Oravy).
Uvedením týchto informácií (alebo aspoň niektorých) pomôžete odrodu
priblížiť. Je to akési jej
curriculum vitae, jej životné osudy. Pre opis možno
tiež využiť priamo odrody
rastlín dotazníka, ktorý je
k dispozícii na internete:
gengel.webzdarma.cz
Okrem osív vás prosíme o
podanie informácií o danej
Informácie a semená
odrode, teda priblížiť ju
zasielajte na adresu: o.
napríklad uvedením jej
p. s. Gengel, Veselka 52,
typických vlastností:
Česko 374 01 p. Trhové
1. Na čo sa používa, osvedSviny, tel. 00420 386
čený recept, na čo je dobrá
321 617. Ďakujeme!
v kuchyni (napr. polievka
Nezabudnite so semienz kvaky).
kami vždy poslať aj
2. Aké sú jej typické
svoju spiatočnú adresu,
vlastnosti a znaky
y (napr
p.
telefón a e-mail.
plodových zelenín paradajky. Sú jednoročné, teda semienka získame už v roku
výsevu, a sú samoopelivé je pri nich minimálne riziko
kríženia medzi odrodami.
Aký je základný postup?
Pestovateľský postup
pestovania na semeno je
prakticky rovnaký, ako
sme zvyknutí pri pestovaní
na jedlo. Len je nutné sa
ovládnuť a hrášok neokmásať, keď je najmladší
a najsladší, ale nechať ho
vyzrieť a uschnúť. Podobne paradajky, prvé plody
nezjesť, ale odložiť a nechať na vybranie semienok.
Dobre sa dá zvládnuť aj
hlávkový šalát, reďkovky
alebo množstvo byliniek a
kvetov. Aj keď pri trvalkách je často jednoduchšie
namnožiť si ich delením
trsov. Pri pestovaní na
semeno počítame skôr s
nejakou prácou navyše musíme vylúpať struky
fazule alebo nechať
prekvasiť a prepláchnuť
vodou semienka paradajok.
Určite máte vhodný typ,
odkiaľ začať.
Ťažšie sú všeobecne druhy
cudzoopelivé, tu musíme
predísť kríženiu, a tiež
dvojročné druhy, kde
na vlastné osivo čakáme
dlhšie. Ale aj pri nich sa
dá dobre začať. Napríklad
kučeravá petržlenová vňať,
ktorá je cez zimu vonku
na záhone, s tou to môže
úspešne skúsiť aj začiatočník. Všeobecne sú vhodné
na domácke semenárenie
tie druhy rastlín, ktorým
sa na našej záhrade darí,
majú tu vhodné podmienky a už sme ich nejaký čas
pestovali a poznáme ich
požiadavky. Je dobré začať
s jednoduchším a tiež s
menším počtom odrôd,
hoci len jednou alebo dvoma odrodami, a až potom
skúšať ďalšie. Získanie
vlastných semienok prináša
radosť a semienkami potom môžeme prekvapiť a
potešiť aj niekoho blízkeho.
DVOJSTRANU
PRIPRAVIL
JÁN LITVÁK
10.
0. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
viet
Vhodní
susedia
e, ž
P
e:
vys riesad
á
y
d
rajč
hlbš
zam
í
aby ie, a tr e pods n
och
tatn
sa z
u
e
a
dĺžk koren zošikm
e pr ili po
a,
i
ston hrnute celej
j
ky.
P
ri pestovaní rajčín
sa hodí viacero
kombinácií. Najmä
aromatické byliny ako
mäta či bazalka pre
ne predstavujú veľmi
vhodnú kombináciu. No
takisto plodové rastliny ako fazuľa či uhorka sú
pre rajčiny dobrými susedmi. Znesú sa dokonca aj
s kukuricou či slnečnicou. Najmä kombinácia s mätou a slnečnicou pôsobí mimoriadne dekoratívne.
Ku stonkám rajčín skúste vysadiť byľku mäty,
po strane záhona niekoľko slnečníc. Na vrchole
leta bude takýto záhon ozdobou každej záhrady
s nefalšovaným rustikálnym nádychom. Budú ho
považovať za svoj letný domov opeľovače i vtáčky.
Pre papriku sa dobrí susedia hľadajú podstatne
ťažšie, ale vyskúšať môžete napríklad kombináciu
so zelerom. Mätou tiež nič nepokazíte.
Papriky a rajčiny síce
pochádzajú z Ameriky,
no za posledné
stáročia prekonali
obrovské vzdialenosti
a našli nový domov
v mnohých oblastiach.
V čom im vyhovuje
a v čom im nevyhovuje
naše prostredie?
P
re tých, ktorí sa
rozhodli využiť
už aprílový termín
výsadby a vysunuli na hriadky časť
priesad teplomilných
plodín, to predstavuje aj
napriek riziku istý náskok.
V redakčnom pokuse
sme príležitosť ponúkanú
skorším jarným počasím
využili. Experimentálne sme vysadili v prvej
aprílovej dekáde von časť
predpestovaných priesad
rajčín. Umiestnili sme ich
v susedstve obnoveného
malinového záhona, na
ploche ktorého sa im výborne darilo minulý rok.
Z predchádzajúcich sezón
máme istotu, že rajčiny
zvládnu skorší termín. Pri
paprikách sú teplotné nároky kdesi inde a napriek
priazni slnečných dní sme
zhodnotili úhrn nočných
teplôt ako pre ne v zásade
nepostačujúci, a to ani v takých priaznivých rokoch,
ako je tento. Na pokus sme
vybrali španielske odrody. Papriky a rajčiny síce
pochádzajú z Ameriky,
no stáročiami prekonali
Tuzemská
úžitková
záhrada
Rajčiny a papriky vysádzame zvlášť a k ich
pestovaniu pristupujeme rozdielne. Až
po troch-štyroch rokoch na tú istú plochu
opätovne zaraďujeme jeden z týchto hlavných
druhov plodovej zeleniny.
po zemi obrovské vzdialenosti a našli nové teritóriá,
kde sa z nich vyvinuli
udomácnené odrody.
Pri dodržaní niekoľkých
jednoduchých zásad im
vyhovuje aj naša klíma.
Klasika na letnom
stole
Paprika sa nesmie pestovať po rajčinách ani
naopak, a preto vítaná
kombinácia na letnom stole nie je vôbec vhodná na
zeleninovom políčku. Ak
ich nevieme od seba oddeliť, určite aspoň zväčšíme
rozostupy a oddelíme ich
od seba liečivkami, kvetmi
či listovými neutrálmi.
Tieto dve hlavné plodové
rastliny našich úžitkových
záhrad rozdeľujú aj teplotné a pôdne nároky, ako aj
rozdielne požiadavky na
zavlažovanie.
Paprika si vyžaduje dobre
pripravenú výhrevnú
pôdu a už pod 15 – 18
stupňov sa jej rast zastavuje. Pri poľnom pestovaní
treba rozhodne vyčkať
s vysádzaním priesad až
do polovice mája. Paprika
si vyžaduje pravidelnú závlahu bez výpadkov. Priesady vysádzame hlbšie,
aspoň po klíčne listy ich
zahrnieme zeminou, aby
vypustili aj na prihrnutej
časti stonky ďalšie korene
a rastlina získala maximálnu stabilitu. V dospelosti
bude tvarom pripomínať
ker, neskôr si vyžaduje
oporu
Rozdielne nároky
Pri kolíkových rajčinách
je dôležité budovať oporu
už pri zapúšťaní priesad
do pôdy a od začiatku
ich vyväzovať, ale s istou
rezervou, aby sa špagát
nevrezal do hrubnúcej
stonky. Len čo rajčinu
vložíme do záhradnej
pôdy, zmení sa z cintľavej
priesady na sebavedomú
rekordmanku, čo rastie
pred očami. Mohutnosť koreňového systému rajčín si
treba predstaviť zrkadlovo
v porovnaní s nadzemnou
časťou dospelej rastliny. Aj
rajčiny, čo vyrástli spontánne z vypadaných semien
z minuloročnej úrody, sa
už objavili znenazdajky
kade-tade a tiež prinesú
úrodu. Determinantné
odrody si vystačia aj bez
opory, sú kompaktnejšie,
založia si v krátkom čase
iba niekoľko poschodí.
Kolíkové rajčiny by rástli
smelo nahor ako viacročné
rastliny, ak by ich nezničil
mráz.
Priesady rajčín vysádzame
podstatne hlbšie – nad pôdou zostane len vrcholová
časť –, a trochu zošikma,
aby sa zakorenili po celej
dĺžke prihrnutej stonky.
Aj keď je rajčina teplomilný druh, predsa len znesie
horšie teplotné pomery
ako paprika, ktorú je najlepšie pestovať len v chránenom prostredí bezveterných krytov, v skleníkoch
čí fóliovníkoch. Pre poľné
pestovanie sa paprika
ročná hodí len v našich
najjužnejších oblastiach
s kvalitnou výhrevnou
pôdou bohatou na živiny,
aj to len v lepších rokoch.
Naopak, prinajmenšom
diskutabilné je pestovanie rajčiaka v skleníkoch
a fóliovníkoch, kde teplota
veľmi ľahko vyskočí nad
kritických 35 stupňov. Nad
touto hranicou sa kvety
rajčín nevyvíjajú normálne,
čo v kombinácii so sťaženým prístupom opeľovačov predstavuje komplikáciu, ktorá sa môže
nepriaznivo odzrkadliť na
úrode. Všeobecne sa dá
povedať, že v oblastiach
s miernou klímou rajčiny
chránené prostredie nepotrebujú.
Preto rajčiny a papriky
vysádzame zvlášť a rozdielne ich aj pestujeme. Až
po troch-štyroch rokoch
na tú istú plochu opätovne
zaraďujeme jeden z týchto
druhov zeleniny.
Vonkajšie
pestovanie rajčín
Pri výsadbe rajčín stačí,
aby vonkajšia teplota
neklesala pod osem-deväť
stupňov, pre porovnanie
paprika potrebuje minimálne raz toľko, inak sa
jej rast zastavuje a upadá.
Vyššie teploty potrebuje
rajčiak až v čase kvitnutia
(optimum je 21 - 24 °C)
a pri dozrievaní plodov
(aspoň 18 °C).
Vôbec v nárokoch rajčín
na teplotný a vlahový
komfort badať výrazný
rozdiel. Je pre ne síce nesmierne dôležité, aby ráno
čo najskôr obschli od rosy,
no v priebehu dňa znesú
aj krátky prechod tieňa, do
istej miery aj prechodný
chlad, vo všeobecnosti
slabšiu zálievku, a dokonca aj menej kvalitnú pôdu
ako paprika (rajčiak zaraďujeme do druhej trate).
Každopádne, či už ide
o priesady rajčín, alebo
paprík, po vysadení von
na záhon im doprajeme
štedrú zálievku a aspoň
v prvých týždňoch ich
chránime pred náhlou
nepriazňou počasia, ktorú
v tejto časti roka pozorujeme celkom pravidelne.
JÁN LITVÁK
Doma v záhrade
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Máj v záhrade
aktuálne práce
Zmena počasia
v druhej
dekáde apríla
priniesla
okrem poklesu
teplôt aj
dôležité zrážky
P
ri mapovaní rozsahu májových prác
v úžitkovej záhrade
nemožno obísť
dve výrazné veličiny. Tou
prvou je fenomén, známy
pod ľudovým názvom
zmrznutí. Bude kopírovať
kalendár vegetácie, ktorá je
momentálne mesiac popredu, a teda zmrznutí už boli,
alebo sa zopakuje aj v máji
v štandardnom čase? Keď
sa spätne pozrieme na
počasie cez grafy, v apríli
sa naozaj dostavil tento
jav v podobe prudkého
poklesu teplôt a prerušenia
nezvyčajne priaznivých
týždňov jari.
Z priesad, ktorým sú už
štartovacie nádoby pritesné, vysádzame do voľnej
pôdy rajčiny, baklažán a
všetky formy paprikovej
zeleniny, vrátane baraních
rohov, feferónok a alma
paprík, ako aj šalátové
uhorky a nakladačky.
Takisto tekvicovité – dyne,
cukiny a patizóny, Hokkaidó, melóny.
Výsevy koreňovej zeleniny
z predchádzajúcich termínov – mrkvu, petržlen,
paštrnák, hadí mor španielsky, kozobradu a červenú
repu – okopávame a jednotíme. Dosádzame ešte zeler,
prihŕňame a mulčujeme
zemiaky.
Značkovacie
rastliny
Neoceniteľné značkovacie rastliny ako kôpor,
reďkovka a cibuľka rýchlo
nadobudli konzumnú
veľkosť a dávajú prvú
úrodu. Takisto sa tešíme
z úrody v pareniskách
a fóliovníkoch, zbierame
reďkvičky, šalát a kaleráb,
a na uvoľnené miesto vysádzame teplomilné papriky,
ako aj chúlostivejšie odrody
uhoriek.
Zbierame šaláty
Vykopávame chren. Takisto zbierame vonkajšiu
listovú zeleninu, najmä
štiavec vráskavý, rebarboru, špenát a rukolu, šaláty,
zberáme špargľu. Na
uvoľnené miesto dopĺňame
podľa plánu výsadby hlavné plodiny, pričom dbáme
na vhodné kombinácie
a znášanlivosť s jednotlivý-
Čas výsadby
Druhou veličinou, ktorá
nás v máji čaká, je výsadba
všetkých teplomilných plodonosných druhov, či už
z predpestovaných priesad,
alebo z priamych výsevov
do pôdy.
11. strana
Tešíme sa z úrody
v pareniskách
a fóliovníkoch,
zbierame reďkvičky,
šalát a kaleráb,
a na uvoľnené
miesto vysádzame
teplomilné papriky,
ako aj chúlostivejšie
odrody uhoriek.
mi druhmi predplodín.
Do voľnej pôdy vysievame
ešte kríčkovú a ťahavú fazuľu, kukuricu, v neposlednom rade užitočné buriny,
bylinky a kvety, v susedstve ktorých sa jednotlivým
druhom zeleniny darí
lepšie ako na holej pôde,
ktorá sa ustavične snaží
zakryť menej priateľskou
burinou.
JÁN LITVÁK
inzercia
AGRIPON - Poniky s.r.o.
Družstevná 381, 976 33 Poniky
Phone: +421484193505
Fax: +421484193506
Mobile: +421905626077
Email: [email protected]
@ g p
Web: www.agripon.sk
g p
SKVELÁ PONUKA PRE ZÁHRADKÁROV
MULÿOVACIE AGROPELETY S LIGNOHUMÁTOM
Agropelety na mulþovanie s lignohumátom
„ prírodný mulþovací materiál s pridaním originálneho
Lignohumátu
„ vhodné na mulþovanie zeleniny, ovocných kríkov
a ovocných stromov
„ udržujú vlhkosĢ pôdy
„ zabraĖujú nežiadúcemu rastu burín
„ zlepšujú vitalitu
a zdravotný stav
rastlín
„ pomáhajú prekonaĢ
stresové faktory
„ po zapracovaní
výrazne obohacujú
pôdu o organickú
hmotu.
Agropelety na podstielku – ideálne na podstielku pre kone ale i do
klietok pre chov malých zvierat. Sú vyrábané z energetického sena.
„ vysoká nasávacia schopnosĢ
„ viažu zápach
„ bez dráždivých úþinkov
„ 100% biologicky odbúrateĐné
„ prírodná aróma 10 x väþšia nasávacia schopnosĢ ako slama
„ zbavené nežiadúcich plesní
Agropelety na kĚmenie – vyrobené z kvalitného chemicky
neošetrovaného lúþneho sena
„ vysoká stráviteĐnosĢ
„ znížený výskyt nežiadúcich mikroorganizmov
„ nižšia nároþnosĢ na skladovacie priestory
„ predĎžená doba skladovania
„ vhodné pre kravy, kone ovce , kozy , králiky a iné bylinožravce.
BP - 140518
12. strana
ZAVLAŽOVANIE
Doma v záhrade
Bez
vody
to nejde
Začiatok tohtoročnej jari
skúpy na zrážky nás opäť
presvedčil, že otázka, ako a
čím zavlažujeme záhradku,
je stále aktuálna. Mali by
sme raz začas hĺbkovo
prehodnotiť svoje hospodárenie s vodou
K
aždá záhrada,
či veľká, alebo
malá, na svahu
alebo v nížine, v
prímestských častiach alebo
na vidieku, musí byť zásobovaná vodou, aby plody
namáhavej i radostnej práce
priniesli potešenie a úžitok.
Vedeli to už obyvatelia
starej Mezopotámie a umne
zriadili sieť zavlažovacích
kanálov, aby čo najefektívnejšie pestovali plodiny
a zásobovali nimi prvé
vzniknuté metropolitné
mestá. Len v meste Ur boli
napríklad dva prístavy,
najmenej osem chrámov,
šesť rozľahlých palácov a
hneď niekoľko verejných
skladísk obilia.
Použitie pitnej vody na
závlahu by sme mali čo
najviac obmedziť. Ušetríme. Ak ju už musíme
využiť, je lepšie nechať ju
odstáť. Zníži sa tak obsah
pridaných dezinfekčných
látok. Aj teplota vody bude
pre rastliny v čase zálievky
prijateľnejšia.
Z potoka a zo
studne
Ak máme v dosahu potok
alebo studňu, je situácia
jednoduchšia. Aj keď musíme zvážiť hlavne biologickú a chemickú neškodnosť
takejto vody podľa lokality, kde sa nachádzame. Bohužiaľ, väčšina aj hlbokých
studní a potôčikov tečúcich
cez dediny či mestečká je
kontaminovaná fekálnymi
baktériami z netesniacich
žúmp a septikov, ďalej
pesticídmi a umelými hnojivami používanými celé
desaťročia v poľnohospodárstve. Takúto závlahu
nemôžme bez predchádzajúcej, často nákladnej
úpravy priamo použiť na
listovú zeleninu ani na iné
plodiny určené na bezprostredný konzum.
Dažďová kvapka
vzniká zrážaním
vodných pár najskôr
ako destilovaná voda,
pri padaní na zem
sa obohacuje hlavne
o plyny vzduchu –
kyslík a dusík, neskôr
strháva pevné častice,
prach, pele, rôzne
mikroorganizmy.
vodných pár najskôr ako
destilovaná voda, pri
padaní na zem sa obohacuje
hlavne o plyny vzduchu
– kyslík a dusík, neskôr strháva pevné častice, prach,
pele, rôzne mikroorganizmy, ale aj exhaláty a iné
znečistenia ovzdušia. Je to
však mäkká voda a rastliny
ju výborne prijímajú. Miera
znečistenia dažďovej vody
býva menšia ako znečistenie
vôd povrchových. Na zmeranie kyslosti dažďov nám
poslúži lakmusový papierik. Zistené pH by nemalo
byť dlhodobo menšie ako
5, inak je nutné použiť mramorový, vápencový filter,
aby sme pôdu neprekyslili.
Množstvo
a úžitok
Ako zbaviť vodu škodlivín
A
kýmkoľvek spôsobom získavaná
voda sa môže ďalej
zbavovať nepriaznivých škodlivín rôznymi
spôsobmi. Spomeňme
tie menej tradičné.
Napríklad pri pomalom filtrovaní, tzv.
anglickej filtrácii, voda
prechádza cez stĺpec
jemného kremičitého
piesku. Na vrchnej
vrstve sa vytvorí
zelená biomembrána
tvorená mikroorganizmami a výsledkom
býva až na 95 % čistá
voda.
Magneticky upravenú
voda nebude vytvárať
Zachytávať
dažďovú vodu
sa oplatí
Samozrejme, stále zostáva
pevné nánosy usadenín (kotlový kameň)
ani po zahriatí. Na výrobu potrebujeme dva
magnety, ktoré pripojíme na novodurové
vodovodné potrubie.
Takto upravená voda
má aj priaznivý vplyv
na rast rastlín.
Zdá sa, že nič nie je
stratené, možností
je určite dosť. Hľadať
optimálne riešenie ako
hospodáriť s vodou
na záhrade sa určite
oplatí. Odmenou budú
zdravé a prosperujúce rastliny a teda
spokojný a šťastný
záhradkár.
najjednoduchším a najlepším riešením zachytávať
dažďovú vodu. Dažďová
kvapka vzniká zrážaním
Aj keď je na záhrade len
malý domček, chatka alebo
búda na náradie, či pergola,
určite stojí za to posnažiť sa
využiť čo najviac dažďových zrážok. V našich
klimatických podmienkach
sa dá za rok v priemere
nazbierať napríklad zo strechy menšieho záhradného
domčeka až do 20 kubických metrov vody. Každá
plocha, z ktorej zbierame
dažďovú vodu, predstavuje
v konečnom úhrne prínos
pre rastlinstvo a vôbec pre
celé prostredie záhrady i jej
okolie a živočíchy.
Vodu je najlepšie zbierať
do plastových sudov,
ktoré sa môžu navzájom
poprepájať. Vhodný počet
sudov si treba prepočítať
podľa veľkosti záhrady. Pri
veľkých záhradách v suchších oblastiach, kde býva
hladina spodnej vody nízko,
je možné uvažovať o vybudovaní väčšieho zásobníka,
cisterny pod zemou, alebo
vodu sústrediť do vopred
pripravenej drenážnej jamy,
kde dlhodobo pôsobí na
spodné vrstvy pôdy a aj
v čase sucha udržuje zem
vlhkú.
Okrem polievania sa dá
dažďová voda ešte využiť
aj na pranie, splachovanie
a iné úžitkové použitie.
V prímorských krajinách,
kde je sladká voda vzácna,
v Afrike, ale aj v neďalekom Chorvátsku alebo v Taliansku s tým majú miestni
ľudia bohaté skúsenosti.
Pôdokryvné
rastliny
V čase sucha a všeobecného nedostatku vody nám
môžu pomôcť s vlahou
hospodáriť aj samotné
rastliny. Tam, kde by
pôda mala ostať neobrobená, nenecháme ju pre
burinu, radšej vysadíme
pôdokryvné rastliny, ktoré
dokážu vlahu zadržiavať
a to aj v krátkom časovom
horizonte. Hodí sa na to
spomedzi plodín napríklad
kapucínka, ktorej všetky
časti sú jedlé.
Pomôcť nám môže aj vybudovanie vyvýšených záhonov, kde správne vybrané
kombinácie zasadených
plodín lepšie odolávajú
suchu, ale aj prívalovým
dažďom, ktoré vedia tiež
napáchať veľa škody.
Pre tieň a polotieň, kde sa
darí iba úzkej škále záhradných plodín, tiež volíme
zakrytie pôdy vhodnými
pôdokryvnými rastlinami,
ako je napríklad zimozeleň alebo brečtan. Jednak
veľmi účinne pomáhajú
udržiavať vybranú plochu
v nezaburinenom stave,
a zároveň zadržiavajú
vlahu a spoluvytvárajú
dýchateľnú atmosféru.
JURAJ HLADNÝ
PRE ZDRAVIE
Doma v záhrade
13. strana
Jar je tu v plnej kráse
a záhradky sa pýšia úhľadnými
hriadkami zeleniny, byliniek,
kvetov. A ešte buriny,
s ktorou vedieme celoročný boj.
Záhradkári nasadzujú proti nej
motyky najťažšieho kalibru. No
možno stačí zmeniť filozofiu.
Nevýhodu treba obrátiť vo svoj
prospech. Treba ich začať jesť!
Pýr
Je zlou morou záhradkárov.
Jej niekoľkoposchodové
korene sa ťažko likvidujú
z hriadok. V minulosti ho
však mali vo väčšej úcte.
Sušil sa a mlel ako náhrada
za múku. Mladé listy sa
dávajú do šalátu alebo aj
do polievok. Môžeme ho
použiť pri poruchách v oblasti panvy, reumatizme, na
čistenie krvi, čriev i celého
organizmu. Je to výborné
diuretikum, rozrušuje
kamienky (močové, obličkové), lieči boľavé sliznice,
celkovo posilňuje.
Žihľava
Je kráľovnou medzi
bylinkami. Bolo jej nadelené požehnané množstvo
liečivých účinkov a nevedno, kedy sa premenila
na burinu. Tvrdí sa, že je
zdravšia ako špenát. A
mnohí gurmáni ju aj radi
do špenátu pridávajú. Varia
sa znej aj chutné zelené polievky s opečenými kusmi
chleba. Výborná je aj vo
vegetariánskej fašírke. Ak
ste ešte nevyskúšali žihľavový čaj, urobte to. Na jar
je najúčinnejšia. Vyhraďte
nejaké miestečko v záhradke a využite jej všestranné
vlastnosti.
Loboda
Je stará indogermánska kultúrna rastlina, ktorá dorastá
do výšky 150 cm. V
časoch hladovania patrila
medzi núdzové jedlá. Mladé listy v máji sú vhodné
na šalát, staršie listy až do
septembra na špenát (ale
počas kvitnutia horknú).
Hovorí sa, že u niektorých
ľudí môže jedenie starších
listou spôsobiť vyrážky.
Loboda je okrem svojho
využitia v kuchyni aj pekná
letnička so okrasnými
listami, ktoré sú určené na
konzumáciu.
Neničte buriny,
jedzte ich!
Bylinky alebo buriny?
Hrachor hľuznatý
Má pekné tmavoružové
tuho voňajúce kvety. K
chutným častiam hrachora
patria koreňové hľuzy s
vysokým obsahom cukru.
Môžete si ich pripraviť
na viacero spôsobov ako
zemiaky alebo upiecť ako
gaštany. Sú chutné aj zasurova, chuťou pripomínajú
oriešky. Hľuzy sa dávali do
pálenky, aby sa zvýšil ich
liečivý účinok. V niektorých častiach sveta sa
považujú za lahôdku,
inde sa jedávali iba v
časoch núdze.
Sedmokráska
T
o je otázka. Burina
sa definuje ako
neužitočná rastlina,
ktorá bujným rastom
dusí pestované rastliny. Možno by stálo
za úvahu pri trhaní
„burín“ z hriadok
prehodnotiť náš postoj
k nim a uvedomiť si,
Skorocel väčší
Už v jeho staroslovanskom
názve je naznačený jeho
význam - skoré zacelenie.
Po lisovaní listov získame
šťavu vhodnú pri liečbe opuchov, štípancov,
záderoch či poraneniach.
Pripravujú sa z neho liečivé
protizápalové čaje alebo
sirupy, vhodné pri choro-
hrsť mladých púpavových
listov ochutených citrónovou šťavou. Organizmus
doplnia o potrebné látky
a zároveň ho očistia od
toxických nánosov. Obsahujú vitamín C, vitamíny
skupiny B, stopové prvky,
horčiny.
bách dýchacích ciest. Listy
skorocelu môžeme použiť
aj v kuchyni do šalátov, ale
aj varené, ako keď pripravujeme špenát.
Púpava
Z koreňa púpavy kedysi
vyrábali kávu. Mladé listy,
že nejde len o votrelca, ale o malý zázrak,
ktorý v sebe tají nielen
možnosť obohatenia jedálneho lístka
netradičnými rastlinami. Možno tu priamo
nájdeme odpoveď
na mnohé zdravotné
neduhy.
ktoré ešte neobsahujú mlieko, sa používajú do šalátov.
V niektorých oblastiach
Rakúska pečú vianočné
medovníky z púpavového sirupu. Výborná je
jarná kúra, počas ktorej sa
odporúča každý deň počas
šiestich týždňov zjesť za
Nežný kvietok, ktorý obľubuje trávnaté časti záhrady.
Vytrvalo kvitne celý rok.
Z jarných mladých listov
sedmokrásky obyčajnej
sa v niektorých krajinách
pripravujú šalát, prívarok,
používajú sa listy nadrobno
posekané na dochutenie
zeleninových polievok
alebo spestrenie obložených
chlebíkov. Aj rozkvitnuté
kvietky sa môžu dávať do
šalátov, pôsobia tam pekne
a zaujímavo.
Nátržník husí
Ako už názov napovedá, je
to typická rastlina husích
pasienkov, vlhkých lúk.
V domácnostiach slúži
ako zelenina. V liečbe sa
používa na uvoľnenie
kŕčov hladkého svalstva, na
tíšenie bolesti pri žalúdočných a črevných kolikách,
obličkových a žlčníkových
kameňoch, pri bolestivej
menštruácii. Z dvoch
čajových lyžičiek narezanej
drogy, ktorá sa sparí šálkou
vody, sa pripravuje zápar,
ktorý sa pije dva- až trikrát
denne. Tento čaj účinkuje aj
pri prekyslení žalúdočných
štiav.
Hviezdica
prostredná
Je častou burinou záhrad,
rastie na vlhkej pôde, je
veľmi krehká s drobnými
bielymi kvietkami. Ak ju
máte vo svojej záhradke,
môžete sa rozhodnúť, či ju
odstránite ako burinu, alebo
použijete jej vňať na liečbu
lupienky a iných kožných
chorôb. Možno ju využiť
aj v kuchyni. Vhodná je
do polievok, rozmanitých
zeleninových pokrmov.
Pripravujú sa z nej výborné
krehké šaláty. Ako zelené
krmivo ho obľubujú divé
vtáky, ale aj vtáky v zajatí,
preto je jeho český názov
„ptačinec“.
RENATA KUBEČKOVÁ
14. strana
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Krása rastie
do výšok
Už ste naplánovali ozdobnú výsadbu kvetov na svojich
predzáhradkách, terasách a balkónoch, a predsa vám čosi
k dokonalosti a spokojnosti chýba? Skúste sa zamerať na
prázdne kúty, nevzhľadné steny, ploty a zábradlia. Jednoducho
ich nechajte obrásť
P
opínavé rastliny sú
ako zázrak z rozprávky o Jackovi
a čarovnej fazuli.
Šplhajú po opore tak vysoko, ako im to len dovolíte.
Skrášľujú i malé záhrady,
prázdne fasády, altánky
a chatky každého štýlu,
prispôsobia sa rôznym
podmienkam, tlmia hluk
od cesty a sú útočiskom pre
vtáčiky a hmyz.
Popínavky sa hodia
všade
Skôr ako sa rozhodnete
pre vysadenie popínavých
rastlín, prejdite si katalógy
pestovateľských firiem
alebo si prečítajte odbornú
literatúru, aby ste zistili, či
sa váš vysnívaný brečtan
dokáže zmieriť s priamym
slnečným svetlom, alebo
či najvoňavejšie ruže pod
slnkom predávajú aj ako
beztŕňovú alternatívu, pretože nechcete, aby sa vaše
deti vybiehajúce z bazéna
do altánku doškriabali.
Nie je na škodu vedieť i približnú veľkosť zakúpených
sadeníc, ale i rozmery, do
ktorých dokážu pri správnej starostlivosti dorásť, či
spôsob ich upínania. Podľa
toho budete vedieť vybrať
miesto i vhodnú oporu pre
ich nerušený rast.
Rastliny sú len
pomalšie živočíchy
Aj keď sa vám to na prvý
Holé múry,
prírodná treláž
alebo sila kovu
pohľad bude zdať smiešne,
popínavé rastliny majú
prostriedky, ktorými sa dokážu pridŕžať alebo obvíjať
okolo podkladu. Využívajú
tak svoju šikovnosť, aby sa
najrýchlejší člen ich tímu
dostal čím skôr do vysnívaného cieľa.
Rastliny ozdobné
listom
Rastliny okrášľujúce
skôr kvetmi
 Brečtan – vysádza sa najmä
na tienisté miesta, kde sa
väčšinou nedarí iným rastlinám.
Vďaka tomu má krásnu farbu
listov, ktorú môžu ešte viac
umocniť panašované odrody.
Na slnečnom stanovišti zvykne
i zakvitnúť. Obľubuje drsnejšie
omietky, pomáha vysušovať
zvlhnuté murivo, keďže potrebuje pre rast veľa vody, i keď sa
o ňom traduje nepravdivý opak.
Chráni fasádu pred mrazmi a nárazovým dažďom. Je nenáročný
ako na pestovanie, tak na rez.
Najväčšou prednosťou sú jeho
stálo-zelené neopadavé listy,
nevýhodou je veľmi pomalý
rast.
 Popínavé ruže – vyžadujú
oporu, dajú sa tvarovať a pestovať na ozdobných trelážach
i v oblúkových tvaroch. Sú
bujné rastom, listami i kvetmi,
ktoré vyrastajú jednotlivo alebo
v početných zväzkoch, v rôznych
farbách buď na jednoročnom, alebo až dvojročnom dreve.
 Plamienok – je jedna z najrozšírenejších rastlín. Plamienok sa
delí na tri druhy – skoro kvitnúci,
skorý veľkokvetý a neskorý
veľkokvetý. Väčšina ľudí netuší,
ktorý typ rastliny doma má
a potom pre nesprávny rez prichádzajú a najkrajšie kvetenstvo.
Plamienok neznáša, keď mu slnko
prehrieva korene.
 Pavinič – pri kúpe by ste mali
rozlíšiť pavinič trojlaločný, ktorý
sa sám prichytáva o múry, od
paviniča paťlaločného, ktorý je
nepriľnavý a vyžaduje oporu.
Obidva druhy majú rady polotieň
i slnko. Rastú neuveriteľne rýchlo
a v každom ročnom období
vyzerajú inak.
používajú na zachytenie
o oporu dlhé konáre vybavené ostňami alebo tŕňmi,
ktoré im pomáhajú udržať
sa i na zvislom povrchu.
Najčastejšie sú však usmerňované a priväzované
k ozdobnej opore.
Pri plamienku sa môžete
stretnúť s úponkami, ktoré
sa ovíjajú, pri brečtane so
samopopínavými metličkami či skôr vzdušnými
priľnavými korienkami,
ale i lepivými prísavkami,
ktoré sú typické pre pavinič
trojlaločný. Ruža či jazmín
Výber opory alebo konštrukcie je rovnako dôležitý
ako samotná rastlina. Ak
hneď na začiatku nepodceníte pevnosť materiálu,
máte vyhrané, ba dokonca
budete môcť časom rastliny
pridávať alebo naopak krotiť rezom podľa želaných
tvarov.
Kým brečtan a pavinič
trojlaločný dokážu existovať i na hladkom povrchu
fasády či plotových dielcoch, ostatným drevinám
vyhovuje priama pomoc
človeka.
Závesné prírodné povrazy,
trvácnejšie farebné plastové
tyče, drevené treláže pútajúce pozornosť nielen
tvarom, ale i zvoleným
náterom, pevné zvárané
konštrukcie či nehrdzavejúce oceľové rúry a stĺpy.
Pozornosti neuniknú ani
bambusy, stavbárske rúrky
a pletivá.
Majú aj svoje
nevýhody
 Vistéria – je lianovitý strom,
obľúbený pre nádherné veľké
strapcovité kvety. Vyžaduje slnečné stanovište a priepustnú pôdu.
 Trúbkovec – má rád slnko,
mladé rastliny zle odolávajú mrazom. Rastie pomerne rýchlo a má
nádherné rúrkovité kvety, ktoré
vôňou priťahujú veľa hmyzu.
Aj keď vám živú zástenu
bude časom závidieť nejeden sused, myslite dopredu
na to, aby vám neprerástla
krása cez hlavu a neskončili
ste ako zámok so šípkovou Ruženkou. Vhodný
rez v tom najsprávnejšom
okamihu je namieste.
Obozretní by ste mali byť
i pri údržbe okolitých
stavieb. Nemusí byť vždy
pravda, že obrastená stena
je rastlinou chránená. Nezanedbávajte odúvajúcu alebo olupujúcu sa omietku,
ktorá nemusí uniesť ťarchu
spletitých konárov, hlavne
pri pestovaní paviniča
a brečtanu.
Váha dospelého stromu
bohato kvitnúcej vistérie
môže zbúrať i strechu
altánku alebo narušiť silný
krov pergoly. Silu rastlín
by nemuseli uniesť ani zle
upevnené odkvapy. Pri
sadení trúbkovca buďte
obzvlášť ostražití, aby ste
pre krásu neuškodili nielen
sebe, ale ani najbližším
susedom. Pod plášťom
krásneho kvetenstva sa
skrýva silno invazívny nepriateľ každého anglického
trávnika či skalky v okolí.
Koreňovými výhonmi sa
pomaličky v zemi skrytá
pred očami dokáže pretlačiť až k susedom, podvihnúť chodník či vyhnať
v tesnej blízkosti múrov.
Vidiecka usadlosť
alebo celoročne
zelený obrast
Výber rastlín si dobre premyslite, nebojte sa zvolať
rodinnú poradu či dokonca
hlasovať a zdôvodniť, prečo
sa vám páčia voňavé a pestré kvety okolo záhradného
posedenia, ktoré v zimných
mesiacoch nevyzerá až tak
lákavo, keď ostatným členom domácnosti by sa skôr
páčila celá fasáda domu
obrastená stálozeleným
brečtanom, poprepletaným
paviničom, ktorý dodá
brečtanu počas celej jesene
karmínovočervený šat.
MARCELA GIGELOVÁ
RUSTIKÁLNY DVOR
Doma v záhrade
15. strana
Vysádzanie vodných rastlín
J
e vhodný čas aj na vysádzanie vodných rastlín.
Modráska srdcovitá (Pontederia cordata) sa
hodí na brehy záhradných rybníkov aj do ich
okolia a do paludárií a bahurín. Záružlie močiarne
(Caltha palustris) sadíme do plytkých častí jazierka. Kvitne od apríla do júna žltými kvetmi. Lekná
sú krásne a voňavé kvety, ktorých listy sú v tvare
srdca a plávajú na vode. Sú trváce a tvoria kolónie.
Podzemky lekien (Nymphae) a stulík (Nuphar)
delíme raz za 3 - 5 rokov v apríli a máji , kým je
voda chladná. Ostatné vodné a bahenné rastliny
presádzame podľa toho, kedy začínajú pučať, keď
vidíme, že sú prerastené.
Kvety do
predzáhradky
aj na chatu
Máj je ideálnym mesiacom na
vysádzanie letničiek – či už
do predzáhradky, na balkóne
či na chalupe. Pochádzajú zo
subtropického až tropického
prostredia a obľubujú slnečné
miesta. Pri minimálnej
starostlivosti budú kvitnúť celé
leto až do jesene
Ľ
adoví muži v máji
sú možno poslednou zimnou zaťažkávacou skúškou a
po nich sa začína výsadba
letničiek a balkónoviek. Na
začiatok im treba zabezpečiť dostatok živín, hriadky
očistiť od iných rastlín a
výsadba sa môže začať.
Sortiment kvetín, ktoré
sa v jednom roku zasejú,
vzídu, vyrastú a vykvitnú,
je plný prekvapení. Je veľké
množstvo druhov a farieb.
Dá sa nimi hravo a kreatívne meniť podoba záhrad a
vždy sa odmenia prekva-
pivými novými pohľadmi
ohnivých farieb.
Jedno- a dvojročné
V posledných rokoch sa
obľúbenou jednoročkou
stáva vlčí mak. Pôvodne
poľný kvet zdomácnel
v záhradách pre svoju
nádhernú červenú farbu.
Rozmnožujeme ho výsevom semien. Do tejto
skupiny patrí aj modrokvetá nevädza poľná. Nechtík
lekársky svojimi žltými a
oranžovými kvetmi dotvára
nádherný farebný kontrast
s makom a nevädzou.
kartónu. Musí mať vystrihnutú
priehlbinku, ktorá presne dosadne na zobák ako okuliare na
náš nos. Po stranách sú šnúrky ,
ktorými sa okuliare pripevňujú k
hlave kohúta. Okuliare zamedzujú vidieť kohútovi dopredu.
Preto keď sa rozbehne, musí
často zastaviť a z boku jedným
okom preskúmať, kam to vlastne
uteká.
Kikiríkajúca sliepka,
bojovný kohút
Krásny je pohľad na
majestátneho a farebného
kohúta, ktorý je v pravom
zmysle kráľom hydinového
dvora
N
iekedy však svoje kraľovanie preháňa a stáva
sa z neho agresívny
mocipán. Znenazdajky napáda
od chrbta: ďobe, kľuje, driape a
s bolestivými ranami utekáme
preč. Ak prejde trpezlivosť gazdu, životnosť týchto krásavcov
je krátka.
Aby nakoniec kohút neskončil
v polievke, prinášame niekoľko
osvedčených rád na jeho skrotenie.
1. Zväčšite slepačí kŕdeľ
Na odvedenie prehnanej agresivity môže pomôcť pridanie niekoľkých sliepok. Kohút si upevní
pozíciu medzi slepačími dámami
a získa na pocite dôležitosti.
Dobrou voľbou je zabezpečenie
ďalšieho konkurenta - nového
kohúta. Pozornosť agresívneho
operenca sa zameria na posilnenie pozície v hierarchii, do ktorej
predtým zahŕňal vás.
2. Izolujte kohúta
Niektorí chovatelia tvrdia, že im
pomohlo izolovať kohúta na 14
dní mimo slepačieho dvora. Po
celibáte bol ako vymenený. Bol
pokojný a vzorne si plnil kohútie
Medzi dvojročné letničky
patria klinčeky (Diantus),
zvonček (Kampanula),
petúnka (Petunia), margarétky (Argyranthemum frutescens), topoľovka ružová
(Alcea rosea) a mnohé iné.
Vankúšové trvalky, ako
sú biela tarička (Aubrieta), cytisus (cytisus), flox
šidlolistý (phlox subulata)
dotvárajú okraje kvetinových záhonov, lemujú
okraje chodníkov. Môžu sa
okrem vysievania množiť aj
delením.
Pri hnojení nepoužívame
čerstvý hnoj, lebo môže
spáliť korene. Nároky na
vlahu sú rozdielne. Niektoré sa uspokoja s vlahou z
pôdy, v lete treba závlahu
pravidelne dopĺňať.
Nie všetky sliepky
kotkodákajú
povinnosti. Iní zase tvrdia, že to
pomohlo iba dočasne a čoskoro
sa jeho agresivita znovu vrátila.
Pravdepodobne to závisí aj toho,
o aký druh kohúta ide a aká je
jeho povaha.
3. Zabezpečte si
kohútie „okuliare“
Ide o akúsi škrabošku alebo
masku, ktorú môžete vyrobiť z
Počuli ste už kikiríkať sliepku?
Že niečo také nie je možné? Hoci
je to v slepačej ríši zriedkavosťou,
tento jav sa vyskytne pri jednej
sliepke z desaťtisíc.
Kedysi ľudia verili, že kikiríkajúce sliepky prinášajú nešťastie,
smrť svojmu gazdovi a preto ich
bolo treba zabiť. Dnes sú skôr
raritou. Vyvolávajú údiv, keď
sa z hrdla napohľad normálnej
Kontajnerové
a prenosné kvety
Prenosné a chúlostivé kvety
v nádobách trachykarp
(Trachycarpus fortunei), kamélia (Camellia japonica),
albícia (Albizia julibrissin)
treba postupne aklimatizovať na celodennom slnku.
Až po pominutí nebezpečenstva prízemných
mrazíkov sa nechávajú
vonku. Večer sa odporúča
ich dávať do garáže alebo
chodbových priestorov.
Dajte však pozor na to, aby
ste ich hneď nevystavili
priamemu slnku, inak sa
(hlavne pri palmách) môžu
na listoch vytvoriť fľaky.
Najvhodnejším miestom je
polotieň.
RENATA KUBEČKOVÁ
sliepky derie zvuk zachrípnutého kohúta. Takéto sliepky sú
tzv. intersexuálne, teda niečo
medzi kohútom a sliepkou. Ide o
poruchu sekundárnych pohlavných znakov a môže sa prejaviť
aj na bizarnom vzhľade. Zviera
má napríklad hlavu kohúta a
telo sliepky. Odchýlky sa často
objavujú pri mladej hydine, keď
sa ešte hormonálna aktivita mení
a ustaľuje. Iné je to pri dospelých jedincoch, kde po štvrtom
roku života začne klesať hladina
estrogénov v krvi. Vedci prišli
so zaujímavým vysvetlením, že
práve estrogén je zodpovedný za
jednoduché a nenápadné sfarbenie sliepok. Normálnym perím
je podľa nich kohútie a estrogén
utlmuje tvorbu ozdobného peria
na minimum. Kohútosliepka je
zaujímavý fenomén. Nedáva
však veľa úžitku, okrem kikiríkania.
(rk)
16. strana
SEZÓNNE PRÁCE
Doma v záhrade
Prečo
stavať
vyvýšené
záhony
Vraví sa, že nad vyvýšeným
záhonom kríže nebolia. Pravá
podstata vyvýšených záhonov je
však úplne kdesi inde
V
ďaka nim je možné vybudovať
úžitkovú a okrasnú záhradku i na
takých miestach, ktoré nie
sú pre záhradkársku záľubu
najlepšie. Bez ohľadu na to,
či vás trápi hrubá navážka
kamenia pod tenkou vrstvičkou hliny, skalnaté podložie
či vysoká spodná voda.
Vyvýšený záhon je ako
kvetináč gigantických rozmerov – pre kvety, zeleniny
i kompaktné tvary ovocných
stromčekov.
Rýchlejšie vstáva,
je však stále smädná
Už včasne na jar poznať, že
na vyvýšených záhonoch
zelenie burina, kým navôkol
všetko ešte spí. Zemina sa
zohrieva rýchlejšie a vďaka
tomu prichádza záhradkárska sezóna skôr. V slnkom
vyhriatej zemine klíčia
semienka otužilých rastlín
aj napriek tomu, že záhon
v noci premŕza. Je to, akoby
ste zeleninu vysadili na chránenom mieste.
Každý kto má skúsenosti
s vyvýšeným záhonom, vie,
že takáto hriadka vyžaduje omnoho viac vody ako
obyčajná. Voda nechce stáť
na kopci a tak pri každej
príležitosti odteká preč. Ak
sa k tomu pritrafí vietor,
slnko a hriadka je z neskúsenosti podhádzaná
hromadou konárov a záhradného neporiadku pre
lepšiu drenáž, o vodu je
núdza neprestajne. Každý
sud na dažďovú vodu pod
odkvapom je zrazu primalý.
Žiadostivé cukety, uhorky,
jahody i hrášok bez dobrej
zálievky trpia. Pôde chýba
jarná vlaha, i zásoba vody
z letných dažďov.
V komforte však vyvýšený
záhon nemá konkurenciu.
Ak sa vám zachce, vďaka
vyvýšeným záhonom môžete cestičky v záhrade vysypať hoci i kamením, ktoré
vám zaistí pohodlný prístup
na hriadky i v blatistom
nečase. Môžete posedávať
na okraji záhonu, prekladajúc dosku vysievate riadok
po riadku a cítite sa dobre.
Len technika sa už do vašej
záhradky nevmestí. Nik vám
nepoorie, musíte siahnuť po
rýli sami.
Obruby z čohokoľvek
Aj keď je najpoužívanejším
materiálom na budovanie
vyvýšených záhonov drevo,
stretnúť sa možno s kadečím. Niekto má dobrý pocit
z recyklovaných plastových
dielcov, iným zasa učarili
vŕbové a lieskové prúty,
ktoré dajú záhonu prírodný
vzhľad. Obruba však môže
byť i z mrazuvzdorných
tehál, betónu, sklených
fliaš, kompozitných palisád,
plechu či čohokoľvek iného.
Dôležité je iba to, aby vydr-
Každú obrubu sa
vyplatí v rohoch
ukotviť do zeme, aby
ju mráz nepodvihoval.
Kotviace koly by mali
byť aspoň 60 cm dlhé.
žali čo najdlhšie. Pretože ak
obruba zlyhá, udržať kopu
hliny na svojom mieste nie je
jednoduché. Obzvlášť uprostred sezóny s množstvom
nasadených plodov.
Ak ste presvedčení o tom,
že s drevom vám ide práca
najlepšie, trochu si priplaťte
a vyhnite sa použitiu obyčajných smrekových dosiek. Za
malý príplatok získate o čosi
húževnatejšiu borovicu, za
dlhoveký možno považovať dub alebo agát. Každú
obrubu sa vyplatí v rohoch
ukotviť do zeme, aby ju
mráz nepodvihoval. Kotviace koly by mali byť aspoň 60
cm dlhé.
Zeminu v samoobsluhe nekúpite
Naplniť malý drevený rám
zeminou odkopanou na kraji
lúky nie je veľkou výzvou,
ak sa rozhodnete vyraziť si
s fúrikom na malý výlet či
piknik. Len čo však začnete
uvažovať vo väčšom, zistíte
že budovanie vyvýšených
záhonov môže naraziť na
drobný problém. Kde vziať
zeminu? Ak ju ktosi ponúka
v inzercii, zväčša ide o výkopovú hlinu zo základov,
ktorej kvalita je mizerná.
Ak ktosi ponúka zeminu
zo skládky, ktorú riadil
pre záujemcov na svojich
nepoužívaných pozemkoch,
nikdy neviete, čo kupujete.
Pôvod je neistý a vy určite
nechcete chrumkať uhorky,
ktoré vyrástli na hline, ktorú
odkopali kdesi pri autoservise, z ktorého desaťročia
vytekali do zeme oleje a iné
látky. Podobné to môže byť
s komunálnymi kompostárňami.
Ak oslovíte profesionálov, zväčša vás odkážu na
záhradnícke substráty alebo
nemajú na vás čas, či chuť.
Kým začnete konať, zistite
si, či sa k zemine v potrebnom množstve dokážete
dostať. Uvažujte o kompromisoch a kalkulujte. Zväčša
zistíte, že predsa len sa skrýva ideál kdesi na polceste.
Štedrá dávka záhradníckeho
substrátu, zopár kubíkov
dobre vyzretého kompostu
a k tomu hlina. Všetko dokonale premiešané, pripravené
na použitie.
Vyvýšené záhony treba
prirovnať k skleníku, fóliovníku či parenisku. Ak na to
máte, stoja vo vašej záhrade.
Ako začať?
Ak máte chuť na vyvýšený
záhon , skúste to najprv
v malom. Postačí murársky
maltovník, do ktorého dna
navŕtate množstvo otvorov.
Naplňte ho zeminou a vysaďte v ňom dve pokusné
minihriadky. Už po prvej
sezóne budete mať dokonale jasno v tom, do čoho sa
púšťate. Mne sa to osvedčilo,
chce to však dobrú stratégiu
a chuť.
MILAN GIGEL
SEZÓNNE PRÁCE
Doma v záhrade
Rez ovocných stromov
a krov je hľadiska tvarovania
a udržovania optimálnej
rovnováhy medzi rastom
a rodivosťou nesmierne
dôležitý. Po jeho vykonaní
však neostávajú iba dokonale
orezané stromy, ale aj hromada
odstránených konárov
P
ovieme si, ako ich čo
najlepšie využiť.
Pre väčšinu ovocinárov predstavujú
konáre získané po reze
stromov a krov iba nežiaduci odpad, s ktorým sa spájajú
starosti súvisiace s jeho
odstránením. Zbaviť sa ho
predstavuje prácu navyše.
Zvyčajnou cestou je jeho
odvoz na obecné kompostovisko či iné určené miesto,
prípadne kdesi do prírody,
kde nebude nikomu zavadzať a postupne sa rozloží.
Zaužívané je tiež pálenie
týchto konárov. To však
predstavuje často nielen porušenie zákona, ale tiež tým
zbytočne otravujete svoje
okolie a narúšate susedské
vzťahy.
Cenná surovina
Riešenie je pritom pomerne
jednoduché. Neberte proste
konáre ako odpad, ale ako
surovinu. Ide totiž skutočne
o veľmi cennú surovinu so
všestranným upotrebením.
prvom rade nemožno opekať bez
jedla. Špekáčiky
a slaniny sú teda logicky
samozrejmosťou. Vyberajte
však bezlepkové špekáčiky, ktoré obsahujú minimum múky a nepraskajú
a slaninku uprednostníme
domácu. Pokiaľ ju musíme
kúpiť, nekupujeme varené
a lisované druhy. Nezabúdame tiež na pochutiny:
cibuľu, horčicu, papriku
a hlavne soľ.
Nôž, lopár, zápalky
Z bežnej výbavy je potrebný najmä ostrý nôž
na krájanie jedla, ale tiež
zastrúhanie ražňa, ktoré si
pre istotu zabezpečíme už
po ceste. Okolie ohniska
býva totiž v tomto smere
často pomerne „vyčistené“. K nožu neuškodí
pribaliť tiež lopárik, ktorý
veľa miesta v ruksaku nezaberie a pritom na tvári
miesta veľa pomôže.
Nespoliehajte sa na to, že
17. strana
podáreniu s vlahou. Drevná
štiepka sa postupom času
rozpadá, vďaka čomu sa do
pôdy dostávajú cenné živiny. Tie sa následne vracajú
prostredníctvom koreňov
späť do stromu a opätovne
sa zužitkovávajú.
Urobte kopu
Po všetkých uvedených separačných bodoch vám ostane iba najtenšia frakcia, ktorú
tvorí koncová haluzina. Ako
som spomínal, aj tú je možné
štiepkovať, je to však náročnejšie. Oveľa jednoduchšie
je nechať tieto konáre, aby sa
Bude vás to stáť o čosi viacej
námahy, resp. viac pohybu
na čerstvom vzduchu, ale
výsledok rozhodne stojí za
to. Ako postupovať?
V prvom rade sa treba
zbaviť optiky vnímať konár
ako celok, a rozdeliť si ho na
jednotlivé frakcie. Na tieto
frakcie treba následne konáre porezať pílkou, sekerkou
či nožnicami a rozseparovať.
Konáre nepovažujte
za odpad, ale
za surovinu.
Palivové drevo
Najhrubšie konáre, pochádzajúce zväčša zo zmladzovacieho rezu alebo z likvidácie starších či chorých
stromov, sú cenným palivovým drevom. Napílime ho
preto na polienka optimálnej
dĺžky a uskladníme na suché
a chránené miesto, kde časom preschnú. Zvlášť cenené sú najmä polienka slivky
a čerešne, ktoré sa využívajú
pri údení mäsa a slaniny.
Nasleduje akási medzifrakcia, čiže drevo takej hrúbky,
ktorá je už pre účel palivového dreva príliš tenká, ale ešte
Čo
s konármi
po reze stromov
stále hrubá na to, aby sme
ju mohli štiepkovať. Táto
frakcia je však výnimočne
vhodná na letné opekačky.
Rozhodne ju oceníte v čase,
keď vás prvé jarné lúče
prinútia vytiahnuť slaninku
a napichnúť si ju na ražeň.
Porežeme preto tieto konáre
na menšie kusy, približne
polienkovej dĺžky, a uskladníme na vhodnom suchom
mieste na neskoršie
použitie.
ktorý je v prípade rýchlej
predletnej prehánky na
nezaplatenie.
Vrece na odpadky
a voda
Chystáte sa na
opekačku?
Dni sú zo dňa na deň teplejšie a spolu
s oteplením sa blíži obdobie opekačiek
v prírode. Táto kedysi obľúbená záľuba sa
nám, našťastie, utešene vracia. Načo však
nezabudnúť, keď sa na opekačku do prírody
vyberieme?
kamarát je fajčiar. Zápalky
by mali byť jednoznačne
základnou výbavou, ideálne zdupľované. Nikdy
neviete, či nie sú vlhké, či
poloprázdne. Ak k nim
pribalíte tiež staré noviny
na rozhorenie, tak si opäť
raz ušetríte kopec nervov
a času. Podobne je to aj
s ľahkým pršiplášťom,
Na záver dve drobnosti.
Na opekačku do prírody
chodia zvyčajne ekologicky
uvedomelí ľudia. Preto
odpadky nenechávame
v prírode, ale vezmeme
si ich so sebou domov.
Nezabudnite preto pribaliť
do ruksaku igelitové vrece,
do ktorého nabalíte nielen
svoj odpad, ale cestou
domov ho môžete naplniť
tiež nájdeným odpadom
po nezodpovednejších
jedincoch. Ohnisko by
sme po sebe mali nechať
v nehorľavom stave, preto
si pre prípad dôkladného
uhasenia ohňa nabalíme
doma viac vody, ako
dokážeme spotrebovať.
Radšej liter-dva v ruksaku
navyše ako zodpovedať sa
neskôr za škody spôsobené
lesným požiarom.
Frakcie
a štiepkovanie
Frakcia tenších konárov
je výnimočne vhodná na
štiepkovanie. Hrúbka, od
ktorej je možné konáre štiepkovať, je rozdielna, daná
je parametrami použitého
štiepkovača. Tých je dnes
v predajniach dostatočný
výber. Pre tých, ktorí majú
ovocných stromov viacej,
rozhodne odporúčam tento
stroj si zaobstarať. Štiepkovať sa dajú prakticky všetky
konáre od uvedenej hrúbky,
osobne však nerád štiepkujem koncovú haluzinu,
ktorá je veľmi neforemná
a ťažšie sa s ňou preto pri
štiepkovaní manipuluje. Pre
štiepkovanie preto vyberám
najmä dlhšie rovné konáre.
Ide prevažne o silné mladé
letorasty, vlky, ale tiež odstránené podpníky vyrastajúce z bázy stromov.
Mulčovací
materiál
Výsledkom štiepkovania je
podrvená drevná štiepka,
ktorá sa dá skvele využiť na
mulčovanie radov ovocných stromov či okrasných
záhonov. Mulčovaním
nielen zabraňujete rastu
burín, ale tiež obmedzujete
odparovanie vody z pôdy,
čím pomáhate lepšiemu hos-
rozpadli samy. Nájdite preto
v kúte záhrady vhodné hluché miesto, kde tieto konáre
sústredíte a kde prečkajú,
kým sa s nimi vysporiada
príroda. Tieto konáre sú tenké, vďaka čomu majú zvýšený pomer kôry vo vzťahu
k drevu. Veľmi rýchlo preto
zosychajú a rýchly je aj ich
rozklad. Pred ich nakopením
je vhodné ich porezať na
menšie kúsky, čím sa stanú
skladnejšími a hlavne sa tým
ešte viac urýchli ich vysychanie a následný rozklad. Na
túto kopu môžeme pridať
aj ťažšie rozložiteľné lístie,
ktoré ste pre jeho dlhší čas
rozkladu neumiestnili do
kompostu.
Úkryt
i kompostovisko
V priebehu roka pod nimi
nájdu útočisko mnohí užitoční pomocníci ako ježkovia,
užovky či jašterice, a rozmanitá drobná fauna.
Tieto kopy v kúte záhrady sú
v konečnom dôsledku akési
dlhodobejšie modifikácie
kompostoviska. Materiál
v nich umiestnený sa rozkladá síce dlhšie, výsledok
je však nakoniec rovnaký –
jemná frakcia použiteľná na
mulčovanie radov ovocných
drevín.
MARIÁN KOMŽÍK
18. strana
DROBNOCHOV
Doma v záhrade
Je to rovnaké ako so záhradkou.
Ak máte cit pre prírodu
a ochotu zbierať skúsenosti,
určite by ste mali nabrať
odvahu pustiť sa do niečoho
nového. I v tom najmenšom
dvore sa nájde kútik pre malý
kurín alebo králikáreň, ktoré
vám prinesú radosť alebo
úžitok
Ako začať
s drobnochovom
V
áhanie nie je na
mieste a prílišná
príprava by vás
mohla obrať o istotu pri prvých krôčikoch.
Ak v obecnom rozhlase vyhlásia, že pred kultúrnym
domom predávajú mládky
nosivých plemien, nezostaňte chladní, ale vyrazte
s košíkom k obchodníkovi.
Bude to ten najlepší krok,
ktorý môžete spraviť.
Vajíčka z vlastného
dvora
Sliepka je tvor nadovšetko
nenáročný. Stačí jej bezpečný nocľah a tiché miestečko,
kde bude znášať vajíčka.
Celé dni sa prebaví vo dvore, s nadšením víta gazdu
pri každom kŕmení a nikdy
nezabudne na to, že si ju
ceníme pre vajíčka. A ak
sa slnko začne poberať za
horizont, sama vbehne do
svojho príbytku, aby v bezpečí prespala noc na bidle,
kde si na ňu nebude robiť
chute kuna alebo líška.
Na gazdovi je
len privrieť
vrátka
a opäť
ich ráno
otvoriť.
Znie to
ako rozprávková
romantika?
S isto-
tou si môžete užívať túto
atmosféru i vy. Stačí zájsť
na drobnochovateľskú burzu alebo výstavu a zaobstarať si tam dve-tri sliepočky
drobných plemien. Milflérky s papučkami na nohách
sa stanú ozdobami vášho
dvora a zdrobnené velsumky potešia svojím temperamentom a výbornou
znáškou. Niet dôvodu, aby
ste pre takúto jemnú zostavu ihneď budovali kurín.
Vystačia si s veľkou debnou
kdesi v kúte medzi kríkmi.
Ich kráľovstvom bude dvor
a zaiste v ňom nenarobia
viac neporiadku ako mačka,
ktorú kŕmite. A čo je na tom
najlepšie? Ak im doprajete
kohútika, môžete sa každý
rok tešiť na kuriatka, ktoré
si dokonale obriadi kvočka
sama.
Ak vám ide viac o vajíčka
ako o vidiecku atmosféru, hybridné mládky či
zaperené nosnice v znáške
od pojazdných predajcov
sú dobrou voľbou. Či ich
vezmete 5, alebo 10, zväčša
ich čaká podobný osud.
Ohradený výbeh a kurín,
ktoré sa dovedna stanú
ich úžitkovým domovom.
Takéto rozhodnutie si žiada
prípravy, ktoré sú azda
tou najväčšou starosťou,
ktorá vás môže postretnúť.
Od chvíle, keď je posledná
doska na mieste, prichádza
po kúpe kúr každodenná
rutina.
Ráno otvoriť kurín, nasypať šrot a vymeniť vodu za
čerstvú. Poobede pozbierať vajíčka a na večer
nasypať obilie, vymeniť
vodu a pred zotmením
zavrieť vrátka na kuríne.
K tomu už len pravidelné
čistenie ustajnenia a raz
začas zaistiť novú zásobu
krmiva. A ak majú kury
svoje najlepšie tri roky za
sebou, treba nabrať odvahu
na to, aby sa postupne
stali slávnostnou nedeľnou
polievkou.
Králiky áno, ale iba
z overeného zdroja
A čččo
o dáž
žďovky?
Ak je vaším koníčkom
záhradka, možno by vás
mohlo zaujímať, že vaše
začiatky môžu byť kdesi
úplne inde. Možno už máte
za sebou výrobu svojho
prvého úspešného včelníka,
z ktorého už vyletela prvá
generácia pomocníkov, čo
opeľujú stromčeky vo vašej
záhrade. Možno ste tohto
roku vyrobili už aj čmelník.
Čo by ste však povedali na
dážďovky?
Či už vás zaujmú tie naše,
alebo superžravé z Kalifornie, na konci vašej snahy
je kvalitný vermikompost,
ktorý je neoceniteľný
pre svoju dlhú životnosť
v pôde a výborné viazanie
vlahy. Ako takýto chov
vyzerá?
Predstavte si na tienistom
mieste kompostér, ktorý
prerástol do rozmerov
vyvýšeného záhonu.
Pravidelne ho zásobujete
organickým materiálom
z celého okolia, zakrývate
ho plachtou, aby nepreschol a dnu beží život
na plné obrátky. Všetky
pestré farby prírody sa menia na uniformnú hnedavú
hmotu vo forme drobných
hrudiek, ktorá už o rok či
dva bude dávať silu pôde
vo vašej záhradky.
Ak si chcete vyskúšať, ako
by to mohlo fungovať,
potom stačí len vziať 50-litrový súdok, navŕtať do
jeho dna množstvo otvorov
a naplniť ho kompostom.
Ak po daždi dovnútra
nahádžete početnú rodinku dážďoviek, budete
sledovať, ako sa postupne
množia a menia všetok
materiál na vermikompost.
Zdá sa vám, že ste to už
kdesi videli? Áno, rybári
o tom vedia svoje.
Ak ste poriešili vajíčka
a začínate sa obzerať po
zdroji mäsa, svoju pozornosť by ste mali upriamiť
na králiky. Aj napriek
tomu, že nepatria medzi
najmenej náročné hospodárske zvieratá, dá sa
s nimi začať v malom tak,
aby vám povinnosti neprerástli cez hlavu. Pre začiatok si to môžete vyskúšať
na dvoch či troch ušiakoch.
Kúpite ich v mladom veku
od skúseného drobnochovateľa na úžitkový odchov.
Pre každého z nich postačí
debnička s rozmermi 60
x 80 x 60 cm s vrátkami
vybitými pletivom. Dnu
patria miska s vodou, miska na kŕmenie, jasličky na
seno a podstielka zo slamy.
Zvyšok je už iba na každodennej rutine. Ráno i večer
vymeniť vodu za čerstvú,
doplniť štedrú zásobu sena
a na príkrm prichystať jačmeňa, ovsa alebo kŕmnych
granúl. Nič viac, nič menej.
Ak v priebehu niekoľkých
mesiacov dorastú do
správnej veľkosti, čaká vás
zbieranie skúseností, aby
ste ich dokázali premeniť
na chutnú porciu mäsa.
Chovať králiky znamená,
že vás na rozdiel od sliepok
čaká každoročne nová
povinnosť. Zadovážiť si
seno na niektorej z blízkych opustených lúk alebo
si nájsť ochotný zdroj,
ktorý vám ho predá. Aby
ste ho mali kde skladovať,
nezaobídete sa bez suchého
pôjdu alebo dreveného
prístrešku, ktorý netrpí
vlhčinou.
Len čo sa začnete o drobnochov králikov zaujímať
bližšie, rýchlo pochopíte,
čo treba robiť preto, aby
boli v dobrom zdraví
a množili sa k vašej spokojnosti. Nezaobíde sa to
bez pravidelných očkovaní, kúska veterinárnych
skúseností a zbierania
plemenárskych skúseností.
Už dávno nie sú časy, keď
sa so samicou chodievalo
k neďalekému samcovi na
vohľady. Chovy sú často
v zlom zdravotnom stave
a pliaga sa donesie domov
bez toho, aby ste o tom
tušili.
MILAN GIGEL
PRE DOMÁCICH MAJSTROV
Doma v záhrade
19. strana
Jednoduché drevené stavby
a doplnky dokážu dodať dvoru
i záhrade príjemnú atmosféru.
V priebehu rokov menia svoju
tvár a plynúci čas im pridáva
na kráse. Obelisky, treláže,
pergoly, lavičky, altánky
pravidelne potrebujú pomocnú
ruku, aby vydržali dlhšie
A
k ešte stále len
budujete svoj
dvor a záhradku, mali by ste
sa poobzerať po možnostiach. S novými doplnkami
zväčša prichádza aj komfort
a vynovený spôsob užívania
niektorých zákutí. Či už ide
o posedenie v tôni, alebo
o budovanie zátiší s voňavými popínavými rastlinami .
Štyri rohové hranoly,
ozdobná vyrezávaná čiapka
a niekoľko priečnikov, aby
to všetko držalo pohromade,
sa nesú záhradami celé stáročia bez toho, aby stratili na
svojom pôvabe. Ak daždivý
víkend zahalí záhradku blatistým kobercom, zavrite sa
v dielni a pripravte si novú
dominantu.
Paraván súkromia
Obelisk rozžiari
okrasný záhon
Štíhly drevený ihlan ovinutý
hrachorom, kapucínkou,
povojníkom či pupencom
je po celú sezónu posiaty
množstvom kvetov, ktoré
neúnavne tvoria sviežu
atmosféru a lákajú hmyz.
Kým úzka tuja nemo čnie do
priestoru, s obeliskom je to
iné. I keby ste nemali žiadne
vlohy pre vkus, na každom
mieste vyzerá rovnako
dobre.
Obelisky nie sú jedinou
vertikálou, ktorá môže pozdvihnúť kvitnúce kvety do
výšky očí. Uvažovali ste už
niekedy o tom, že by ste niektorú z častí dvora oddelili
trelážou alebo ju využili na
to, aby ste lemovali chodník
na priedomí, ktorý je neprestajne bičovaný dažďom
a zafúkaný snehom? Jar je
ideálnym obdobím na výstavbu prírodného paravánu.
Či siahnete po lieskovej
rohoži, alebo si v obchodnej
Ako na údrž
žb
bu dr
d eva?
Starostlivosť o drevo
môže byť podstatne
jednoduchšia, ako by
sa mohlo zdať. Stačí
len zvoliť tú správnu
taktiku a technológie
náterových hmôt vás
nedobehnú ani vtedy,
ak na niekoľko rokov
zabudnete plniť svoju
povinnosť. Je vôbec
možné dosiahnuť takú
povrchovú úpravu,
ktorá sa nikdy nebude
lúpať?
Áno. Odpoveď spočíva
v biocídnom napúšťadle a tenkovrstvovej
lazúre. Bok po boku
tvorí táto dvojica
ochranu proti vode,
ktorá by mohla do
dreva zatekať. Kým
napúšťadlo vytvára chemickú clonu
proti hubám a hmyzu,
tenkovrstvová lazúra
odpudzuje vodu a prepúšťa paru. Jej prednosťou je, že nemení
povrchovú štruktúru
dreva. Namiesto toho,
aby vytvárala krycí
film, stáva sa súčasťou
drevených vlákien.
Chráni preto zvnútra. Je iba na vás, či
siahnete po bezfarebnej, alebo po lazúre s
farebným pigmentom.
Drevo
dáva záhrade
atmosféru
sieti vyhľadáte hotové dielce
zo smrekových, či borovicových latiek, postup pri
osádzaní je vždy rovnaký.
Každá treláž musí odolať náporom vetra a tak musí byť
osadená na pevných koloch
do zeme. Pri osádzaní sa
osvedčili kovové stojky,
ktoré chránia stĺpiky pred
hnilobou a predčasným
starnutím. Len čo je treláž na
mieste, je iba na vás, aby ste
k nej pridali slušivú ozdobnú výsadbu.
Pavinič, brečtan či klematis –
všetky vyzerajú fantasticky.
Len vistéria vekom príliš
zmocnie, a ani tá najpevnejšia treláž ju neunesie.
Myslite vždy vopred na to,
čo od predelu očakávate
a neváhajte siahnuť po
vtipných prvkoch, ktoré
dodajú ploche štruktúru
a doplnkový rozmer. Čo
by ste povedali na okienko
s falošným rámom či priezor
v tvare prírodnej siluety?
Predely nemusia
byť pevné
I hromádka pekne usporiadaného palivového dreva
dokáže v záhrade vyčariť
priestor, ktorý je natoľko
útulný, že vám bude ľúto
rozobrať ju. Radšej ju necháte vypáliť slnkom dohneda
a neskôr do sivasta, aby každý už na prvý pohľad vedel,
že tu nestojí iba od včera.
Betónové či tehlové stĺpiky
a medzi nimi výplň zo štepín či polienok pôsobia ako
balzam na nervy, v ktorom
drobučký hmyz hľadá svoje
skrýše pred predátormi.
A ak pomedzi polienka
uložíte čosi, čo na seba púta
pozornosť, je nad slnko jasné, že je vo vás aspoň kúsok
dizajnérskej duše.
Pergola je vždy
vznešená
Nie vždy je nutné, aby plná
strecha chránila miesto
s lavičkou pred ostrým
slnkom. Neraz stačí, ak jeho
ostré lúče rozlámu drevené trámy a hranoly, ktoré
šikovné ruky tesára zostavili
do podoby pergoly. Tá najjednoduchšia stojí osve a má
štyri nohy, nad ktorými sa
čnie pruhovaná strieška ako
rebrík. Krásavice pútajú
pohľady svojimi oblúkmi
a nemusí to vždy znamenať, že sa po nich pne vinič
hroznorodý alebo popínavá
ruža. Sú architektúrnym
prvkom na desaťročia, ktorý
je zvyčajne investíciou.
Na malých pozemkoch sa
však často utiekame ku komfortu, kde je obytný priestor
dvora pevne spätý s múrmi
domu. Nie je preto prekvapením, že pergoly kotvíme
k domu tak, aby boli jeho
predĺženou súčasťou. Aj
napriek tomu, že sme od
teplého Stredomoria príliš
ďaleko.
Pergoly kotvíme
k domu tak, aby
boli jeho predĺženou
súčasťou.
Altánky sú hitom
dvorov
V posledných rokoch takmer
niet dokončeného rodinného
domu, za ktorým by vo dvore nestál altánok. Polouzavretý, s mnohouholníkovým
pôdorysom, so šikmou
strieškou na ktorej je nabitá
asfaltová lepenka imitujúca
škridle. Zdá sa, že prvú éru
nepodarkov so stiesneným
priestorom máme za sebou
a prichádza nová vlna altánkov šitých na mieru.
Všetci žijeme vo dvoroch
odlišným životným rytmom
a každý z nás chce čosi
iné. Začíname vnímať, že
i otvorené altánky, hoci i so
štvorcovým pôdorysom
a murovaným grilom v bezprostrednej blízkosti, dokážu priniesť úžitok a komfort,
ktorý vyzerá úplne inak ako
na modelových fotografiách.
Experimentujeme, upravujeme, unikáme do dvora,
ktorý nám je bližší ako lúka
či les. A ono to poznať.
Ako má vyzerať altánok? Na
vzhľade nezáleží, dôležité
je iba to, aby sme sa v ňom
cítili natoľko dobre, aby sme
v ňom počas sezóny trávili
celé dni. Altánok by nemal
byť zmenšeninou kúpeľnej
besiedky, z ktorej utiekla
kapela.
MILAN GIGEL
20. strana
MALÉ VEĽKÉ STAVBY
Doma v záhrade
S
tavba domu v
korunách stromov
nie je lacným špás.
Architektúra zahŕňa
domčeky pre deti a ich rodičov, exkluzívne obývateľné
príbytky, ako aj neobyčajné
výstavné pavilóny. Ide o
zvláštny druh architektúry,
ktorá sa zaoberá prípravou
a výstavbou atypických
prístreškov.
Keďže stavby neslúžia iba
maloletým, k vytváraniu
podivuhodných stavieb na
stromoch sa pristupuje so
serióznou projekčnou prípravou. Stavby sú realizované
v náročných podmienkach.
Z bezpečnostného hľadiska
sa kladie veľký dôraz na
statické výpočty a plány,
lebo domy sa nachádzajú vo
veľkej výške, na nedostupných miestach, v hlbokých
lesoch, dokonca aj na
skalnatých útesoch. Domy v
stromových korunách slúžia
ako oddychové „miestnosti“
mimo domu alebo pracovne,
v ktorých sa dá nerušene
tvoriť.
Stromy si
zasluhujú úctu
Základnou oporou takýchto domov sú hrubé a staré
stromy, najlepšie s dobre rozkošatenými konármi. Každý
budúci majiteľ by mal v mať
v rebríčku hodnôt rešpekt a
lásku k prírode. Stromy majú
svoju históriu, svoju dušu sú
živé. Sú našimi hostiteľmi
a my ich podnájomníkmi.
Musíme si uvedomiť, že jeho
pohostinstvo neužíva iba
človek, ale aj vtáky, hmyz
a lesní obyvatelia. Spolužitie so stromami by malo
byť postavené na rešpekte
a harmonickom vyvážení
ľudských potrieb. Stromy sa
odmenia nielen neobyčajným
bývaním, ale aj krásnym
výhľadom, upokojujúcim
šumom lístia. Dodajú úžasnú
energiu, takú potrebnú v
únavnom kolobehu života.
Domy
v korunách
stromov
Vo filmoch občas vidíme, ako sa malé deti po
nezhodách s rodičmi schovávajú vo svojom
domčeku na strome. Odtiaľ pozerajú na svet
z vyššej perspektívy a aj problémy sa zrazu zdajú
menšie. Je to ich kráľovstvo, kde sa cítia slobodne
a bezpečne. Človek stále hľadá, čo by jeho domov
priblížilo k väčšej intimite v lone prírody
Stromodomy vo
svete
Túžba po originálnom
bývaní oslovila ľudí nielen
v USA a v Kanade, ale už aj
na európskom kontinente:
v Taliansku, Francúzsku,
Rusku, Rakúsku, ale aj v
susednom Maďarsku.
Projektovanie je
multidisciplinárne
Hoci idea stromodomu
vychádza z tej istej myšlienky, predsa sa rešpektujú
osobitosti kultúrnych tradícií,
urbanistické zakomponovanie do okolitého prostredia,
náročné environmentálne
požiadavky. Komplexnosť
problému si vyžaduje
aj prístup viacerých
znalcov s takých odborov
ako dendrológovia, krajinní
architekti, konštrukční a
stavební majstri.
Aký strom si
vybrať?
Väčšina domov sa projektuje
do korún listnatých stromov,
ako sú gaštany, duby, lipy,
buky. Z ihličnanov sú obľúbené borovice alebo cédre.
Veľkosť a objem príbytku sa
odvíja od vitality, robustnosti a celkovej stability stromu. Pomocou simulačných
metód sa overuje odolnosť
stromu a vetiev voči silným
náporom vetra. Architektúra
domu musí zobrať do úvahy
aj to, že strom rastie a vyvíja
sa.
Komfort na stračej
nôžke
Veľkosť príbytku je porovnateľná s veľkosťou obytného
prívesu.
Izolovanosť na strome však
nebráni novodobým robinsonom vyžadovať výdobytky
bytového komfortu. Do
malého priestoru architekti
vkomponujú minikuchynku, vstavaný nábytok alebo
sklápacie postele.
Vykuruje a svieti sa elektrickou energiou a ak to dovoľujú miestne podmienky, dom
je napojený na prívod vody.
Na zariadenie interiéru
sa využívajú ľahké a ekologické materiály: drevo,
textílie, syntetické komponenty.
Každý z projektov sa snaží maximálne možnej
miere neporušiť okolie a habitus stromu.
Nepoužívajú sa skrutky ani klince, domy sa
ukotvujú pomocou pevných textilných materiálov
a nastaviteľných oceľových lán. Kotviace remene sú
k stromu veľmi šetrné, dokážu sa nastaviť
a prispôsobiť hrúbke kmeňa.
Šetrná výstavba
Viaceré firmy preferujú
výrobu hotových dielcov,
z ktorých neskôr poskladajú dom priamo na mieste.
Následne sa domy zatepľujú,
poosádzajú okná, zavedie
elektrika a voda a zariadi
interiér. Každý z projektov
sa snaží maximálne možnej
miere neporušiť okolie a
habitus stromu. Nepoužívajú
sa skrutky ani klince, domy
sa ukotvujú pomocou pevných textilných materiálov
a nastaviteľných oceľových
lán. Kotviace remene sú k
stromu veľmi šetrné, dokážu
sa nastaviť a prispôsobiť
hrúbke kmeňa. Konštrukcia
sa vďaka oceľovým lanám
jednoducho osádza a takisto
sa dokážu upraviť podľa
konkrétnej potreby.
Konštrukcie
Fantázia architektov je pri
navrhovaní príbytkov na
strome neprekonateľná. Od
romanticko-rozprávkových
návrhov prechádzajú do
kubisticko-futuristických až
kozmických podôb. Vy-
užívajú aj viaceré úrovne:
vertikálne a horizontálne.
Niekedy sa konštrukcie navzájom zaujímavo prepájajú
v rôznej výške. Vedú k nim
schody, ktoré môžu sa končiť
terasou s krásnym výhľadom. V každom prípade
sú domy dobre ukotvené a
dostatočne podopreté, aby
strom (stromy) mohol uniesť
váhu stavby.
Rôzne materiály
Stavitelia sa na stavbu snažia
využívať miestne materiálové zdroje, často sa recyklujú
staré a nevyužité materiály .
Konštrukcia domu na strome
je v prevažnej miere z odolného dubového, bukového
alebo smrekového dreva. Sú
certifikované a vedia vyhovieť najvyšším požiadavkám
kvality. Ak sa rozhodnete
pre stavbu domu na strome,
dobre si preštudujte zákony.
V mnohých krajinách sa
svojou veľkosťou považujú
za regulárne stavby a preto si vyžadujú aj stavebné
povolenie.
RENATA KUBEČKOVÁ
Download

Máj 2014 - Doma v zahrade