Plán ochrany jabloní proti chorobám
Choroba Prostředek
Dávka
Alginure
3–5 l/ha
POLISENIO
6–10 l/ha
Strupovitost
síra
VitiSan
Skládkové
choroby
Bakteriální
spála
Myší ouško
BBCH 0-53
BBCH 54
Většina květů ve stádiu
balónku
BBCH 59
PREV-B2
0,4 - 0,5 %
Myco-Sin
5–8 kg/ha
Myco-Sin
+ síra
8–10 kg/ha
PREV-B2
Korové
nekrózy
Kocide 2000
Flowbrix
Dozrávání plodů
Sklizňová zralost plodů
BBCH 75
BBCH 87
preventivně
na vlhký list, v době klíčení spór
v době klíčení spór, kuratinvě 12–48 po infekci
na vlhký list
při výskytu choroby
2–4 aplikace
preventivně
KOCIDE 2000 0,05–0,1 %
0,05–0,07 %
Flowbrix
Výživa
bórem,
zlepšení
smáčivosti
Plody velikosti vlašského ořechu
BBCH 74
preventivně
5 - 10 l/ha
VitiSan
+ síra
BBCH 65
Po květu do stádia velikosti
ořechu = citlivé na rzivost
BBCH 71
0,5 - 1%
POLISENIO
Černě
Plné kvetení
preventivně
síra
Padlí
Rašení květních pupenů
3–5 kg/ha
0,1–0,4 %
2,5–3,5 kg/ha
2–3,5 l/ha
zlepšení smáčivosti v koncentraci 0,1–0,2 %
21
22
Plán ochrany jabloní proti škůdcům
Škůdce
Prostředek
Pilatka jabloňová
Quassia amara
Květopas jabloňový
Spruzit-Flussig
Dravý roztoč Typhlodromus pyri
Rašení květních pupenů
Myší ouško
BBCH 0-53
BBCH 54
Většina květů ve stádiu
balónku
BBCH 59
Plné kvetení
BBCH 65
Po květu do stádia velikosti
ořechu = citlivé na rzivost
BBCH 71
Plody velikosti vlašského ořechu
BBCH 74
Dozrávání plodů
Sklizňová zralost plodů
BBCH 75
BBCH 87
aplikace na líhnoucí se larvy při dokvétání
v době výskytu dospělců
aplikace textilních pásků s přezimujícím stadii T. pyri
dlouhodobá ochrana (T. pyri v sadu přezimuje)
Svilušky, vlnovník
PREV-B2*
Listoví a pupenoví
obaleči
Isomate CLR
Píďalky, bekyně,
bourovci
Lepinox Plus
kontaktní účinek
v koncentraci 0,3 %
aplikace odparníků na začátku sezóny,
před začátkem náletu obalečů
Působí po celou sezónu.Účinkuje na obaleče jablečného, o. zimolezového, o. ovocného
aplikace při výskytu mladých housenek
NeemAzal-T/S
Mšice
PREV-B2*
Píďalka podzimní
a další škodlivé
housenky
kontaktní účinek v koncentraci 0,3–0,4 %
Lepinox Plus
Isomate C plus
Obaleč jablečný
aplikace odparníků na začátku sezóny,
před začátkem náletu obalečů
působí po celou sezónu
Madex
Těsně před líhnutím housenek, při dalším náletu motýlů opakovat po 6–10 dnech
*
Bórové listové hnojivo ES. Obsahuje pomerančový olej, který kontaktně vysušuje kutikulu drobných škůdců
(mšice, larvy mer, třásněnek, svilušky).
Plán ochrany peckovin proti chorobám a škůdcům
Choroba,
škůdce
Prostředek
Dávka
Moniliová
spála
VitiSan
Myco-Sin
6–8 kg/ha
6–10 kg/ha
Moniliová
hniloba
Alginure
3–6 l/ha
Myco-Sin
6–10 kg/ha
Alginure
3–6 l/ha
VitiSan
0,5 - 1%
Myco-Sin
6–10 kg/ha
Kadeřavost
Kocide 2000
3,5 kg/ha
broskvoně
Flowbrix
0,4 %
VitiSan + síra
5 kg/ha
Kocide 2000
2,5 - 3,5 kg/ha
Flowbrix
2 - 3,5 l / ha
Hnědnutí listů
meruňky
Suchá skvrnitost
peckovin
Korové nekrózy
Pilatka švestková, Výluh z pilin
p. žlutá
Píďalka
podzimní
Obaleč
švestkový,
rašení
poupě
BBCH 0–51
BBCH 54
květy ve stádiu
balónu
BBCH 59
Isomate OFM
rosso
500 (300) odp./ha
obaleč východní Lepinox Plus
0,75 - 1 kg/ha
Mšice
0,3–0,4 %
PREV-B2
tvorba plodů
BBCH 65
BBCH 71
BBCH 74
začátek vybarvování
plodů
BBCH 76
zrání
plná zralost
BBCH 78
BBCH 87
obvykle 2–4 ošetření, preventivně před deštěm
3–4,5 kg/ha
0,75 - 1 kg/ha
dokvétání
obvykle 2–4 ošetření, preventivně před deštěm
1–2 aplikace na konci kvetení
Quassia amara
Lepinox Plus
kvetení
aplikace v době výskytu housenek
aplikace odparníků před začátkem náletu,
působí po celou sezńu
v době výskytu mladých housenek, dle signalizace
aplikace v době výskytu škůdce
23
Download

Plán ochrany jabloní proti chorobám