ÖZGEÇMİŞ
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
Adı ve Soyadı
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
Ünvanı
Ziraat Yüksek Mühendisi
Çalıştığı Bölüm
Tarla Bitkileri
Yazışma Adresi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,
Samsun - Ordu Karayolu 17. km. Tekkeköy / SAMSUN
Telefon
0362 256 05 14 / 1030
Faks
0362 256 05 16
e-posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Türkiye Ankara Üniversitesi
Öğrenim
Alanı
Derece
Mezuniyet
Yılı
Ziraat Fakültesi
Tarla
Bitkileri
Doktora
1993
Türkiye
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Tarla
Bitkileri
Yüksek Lisans
1986
Türkiye
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla
Bitkileri
Lisans
1983
Görev Türü
Görev
Dönemi
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Türkiye Samsun
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Bölüm/Birim
Tarla
Bitkileri
Arge Personel
1987-
Türkiye Samsun Islah Genetik
Arge Personel
1987-2011
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Türkiye Samsun Islah Genetik
Teknik
Personel
1987-2011
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Türkiye Samsun Islah Genetik
Teknik
Personel
1987-2007
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türkiye Samsun Tarla Bitkileri
Öğretim
Görevlisi
1985-1986
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı
Islah, Genetik, Fasulye, Nohut, Baklagil
PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Tarih
Görev
Proje
Türü
Ulusal
Kelkit Vadisi Yerel
Fasulye(phaseolus Vulgaris L.)
Populasyonlarinin Toplanmasi,
Karakterizasyonu, Morfolojik Ve
Agronomik Değişkenliklerin
Belirlenmesi
19240
01.05.2008Yürütücü
01.05.2009
Türkiye"de Fasulye Alanlarında
Enfeksiyon Oluşturan Bean Common
Mosaic Virus (bcmv) Ve Bean
Common Mosaic Necrosis Virus
(bcmnv)"ün Irklarının Belirlenmesi
Ve Bazı Fasulye Çeşit Ve Islah
Hatlarının Bcmv Ve Bcmnv Ye Karşı
Dayanıklılık Durumlarının
İncelenmesi
128055
01.06.2008- Araştırmacı/
Ulusal
01.06.2011 Uzman
Karadeniz
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
76000
01.01.2014Yürütücü
31.12.2018
Ulusal
Karadeniz
Karadeniz Bölgesi Kuru fasulye Islah Tarımsal
Araştırmaları
Araştırma
Enstitüsü
94300
01.01.2013Yürütücü
31.12.2017
Ulusal
Ülkesel Kuru Fasulye Araştırmaları
Karadeniz
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
128500
01.01.2009Yürütücü
31.12.2013
Ulusal
Kuru ve Yeşil Yerel Fasulye Çeşit ve
Çeşit Adaylarının Samsun İli
Üreticilerine Tanıtılması ve
Tohumluklarının Üretilmesi
Karadeniz
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
73200
01.01.2012Yürütücü
31.12.2014
Ulusal
Karadeniz Bölgesi Nohut ıslahı
Araştırmaları
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan
Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı
Nohut Çeşitleri Geliştirme Plaketi
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
2013
Sertifikalı Tohumluk Kullanımı
Tarım Bakanlığı
2013
En İyi Sonuç Projesi
Tarımsal Araştımalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM)
2009
En İyi Sonuç Projesi (Karadeniz Kuru Fasulye Islah
Projesi)
Tarımsal Araştımalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM)
2003
Yeni Fasulye Çeşit Geliştirilmesi (Zülbiye, Akdağ)
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
2002
Yeni Nohut Çeşit Geliştirilmesi Plaketi (Çağatay,
Gülümser)
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
2001
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Bozoğlu, H. Özçelik, H. Peşken, E., Changes in seed and leaf characteristic of common bean
cultivars treated with co-60. Asian Journal of chemistry (yayında)
Bozoğlu, H. Özçelik, H. Mut, Z. 2007. Response of chickpea to zinc and molybdenumfertilization.
Bangladesh Journal of Botany
Aytaç, S. Çırak, C. Özçelik, H 2007. Foliar zinc applicationon yield and Quality characters of
soybean. 2007. Asian journal of chemistry, 19(3):415-424.
Bozoğlu, H. Özçelik, H. Mut, Z. Effect of the boron and manganese application on some characters
of chickpea (Cicer arietinum L.) Asian Journal of chemistry 20(3) (yayında)
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Madakbaş, Seher, Y; Ergin, Meral; Özçelik, Hüseyin, Sayar, Müge T;, Determination of plant
Traits of dwarf fresh bean lines with Ayşe Kadın' characteristic and gene loci for the resistance to
Anracnose(Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. &Magnus) lambs. Scrib.) disease, 2010, Journal
of Applied Biological Sciences
Madakbaş, Seher, Y; Ergin Meral; Özçelik, Hüseyin, Determination of the agricultural
characteristic of the pole fresh bean population in greenhouse, 2012, Pak. J. Agri. Sci.
Sözen, Ömer; Özçelik, Hüseyin; Bozoğlu, hatice , Determination of Morphological Variability at
Domestic Bean (Phaseolus vulgaris L) Populations Collected from West Black Sea Region, 2013,
Soil-Water Journal
Uzun A., Özçelik, H., Özden, Y.Ş., 2010 Orta karadeniz bölgesi için geliştirilen Kişniş(Coriandrum
sativum L.) Çeşitlrinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi, Verim ve Uçucu Yağ Oranının
Stabilite Analizi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1),1-8
Madakbaş, S.H. Ergin, M. Özçelik, H. Küçükomuzlu, B. 2007. Orta Karadeniz bölgesinde
yetiştirilen bazı bodur taze fasulye populasyonlarından seçilen bodur ayşe kadın özelliğinde saf
hatların bazı morfolojik ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. 2007. Selçük Üniversitesi Ziraat
fakültesi yayınları.
ÖZÇELİK, H., BOZOĞLU,H. 2004. Orta Karadeniz Koşullarında Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin
Verim ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi.
KARA, Ş,M., ŞEKEROĞLU, N.,ÖZÇELİK, H., 1997 Effect of Nitrogen and the Plant Growth
regulator Pix on Certain Grain Properties in Field Bean. Turkish Journal
Güler, S. Özçelik, H., 2007. Relationships between leaf chlorophyll and yield related characters of
dry bean(Phaseolus vulgaris L.), Asian Journal of plant Sciences, 6(7):1131-1136
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Deligoz,I.,Arli Sokmen,M., Kutluk Yilmaz, N.D., Ozcelik, H., Tekeoglu, M., 2012.Screening of
Some Bean Cultivars and Breeding Lines for Resistance to Bean common mosaic virus (BCMV)
and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) in Turkey. 10th Conference of the European
Foundation for Plant Pathology. 1-5 October 2012. Wageningen, The Netherlands.
Arli Sokmen,M.,Deligoz,I Kutluk Yilmaz, N.D., Ozcelik, H., Tekeoglu, M., 2012.Characterization
of Bean common mosaic virus (BCMV) and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)
strains and Novel Isolates Causing Infections in Common Bean Growing Areas in Turkey.10th
Conference of the European Foundation for Plant Pathology. 1-5 October. Wageningen, The
Netherlands
ÖZÇELİK,H., DOK.M., GİZLENCİ, Ş. ve ACAR.M.,2007.Karadeniz Sahil ve İç Geçit Bölgelerde
Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilme İmkanları. 1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel
Sempozyumu, 28-31 Mayıs 2007. Sayfa:358-365, SAMSUN
Acar, M., DOK,M.,GİZLENCİ,Ş. ve ÖZÇELİK,H.,2007. Karadeniz Sahil ve İç Geçit Bölgelerde
Soya Üretiminin Geliştirlme İmkanları. 1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel
Sempozyumu, 28-31 Mayıs 2007.Sayfa:443-446, SAMSUN
Dok, M., Gizlenci, Ş., Acar, M., ve Özçelik, H., 2007. Karadeniz Sahil ve İç Geçit Bölgelerde
Kolza Üretiminin Geliştirilme İmkanları. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel
Simpozyumu, 28-31 Mayıs 2007. Sayfa:147-151, SAMSUN
Özçelik. H. Uzun, A. Acar, M Orta Karadeniz koşullarında organik nohut yetiştiriciliği için en
uygun çeşidin belirlenmesi İnternational conference on organic agriculture in scopr of
environmental problems03-070February 2010 Famagusta, Cyprus İsland ISBN 978-9944-0599-1-6
P:347-351
ÖZÇELİK, H., AYTAÇ, S., ÖZDEMİR, O., 2001. Samsun Şartlarında Farklı Olgunlaşma
Grubundaki Soya Fasulyesi Çeşitlerinin Verim Ve Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.
Türkiye lV.Tarla Bitkileri Kongresi. Tekirdağ
Özçelik, H. Bozoğlu, H. Peşken, E., 20007. Fiziksel mutasyona maruz kalmış kuru fasulye
çeşitlerinde meydana gelen morfolojik değişimler. IIV. Tatla bitkileri Kongresi. Tarla bitkileri
bilimi derneği.-Erzurum
ÖZÇELİK, H., BOZOĞLU, H., MUT, Z., PEKŞEN, E. 2001 Farklı Ekim Zamanı ve Bitki
Sıklığında Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Tane Verimi ve Özelliklerin Tesbiti. Türkiye lV.Tarla
Bitkileri Kongresi. Tekirdağ
KARA, Ş,M., ŞEKEROĞLU, N.,ÖZÇELİK, H., 1997 Farklı Pix ve Azot Dozlarının Tarla
Fasulyesinde Verim, Verim unsurları, Ham Protein Üzerine Etkileri. Türkiye ll.Tarla Bitkileri
Kongresi. Samsun. s.:583-586
ÖZÇELİK, H., ŞEHİRALİ, S 1994 Kuru fasulyelerde Genetik Karakterizasyon Çalışmaları. I.
Tarla Bitkileri Kongresi. Tarla Bitkileri Bilimi derneği. İzmir
Diğer yayınlar
GİZLENCİ.Ş., ACAR,M. ve ÖZÇELİK,H. Biyokütle ve Enerji Ormancılığı 1. Uluslararası KamuÜniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası. 24-27 Mayıs 2010,
DİYARBAKIR.
Düzenleme Tarihi: 20.11.2014
Download

ÖZGEÇMİŞ Dr. Hüseyin ÖZÇELİK