BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM
KILAVUZU
2014-2015
I-) SERTİFİKA PROGRAMLARI
I. Yabancı Dilde Sertifika Programları
— 26. Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı
— Hukukçular İçin İngilizce II Sertifika Programı
(İleri Düzeyde Hukukî Yazışma İngilizcesi)
— Hukukçular İçin İngilizce III Sertifika Programı
(Amerikan Sözleşmeler Hukuku ve Sözleşme Düzenlenmesi)
II. Lisansüstü Sertifika Programları
— Borçlar - Ticaret Hukuku Sertifika Programı
— Enerji - Tahkim Hukuku Sertifika Programı
— 20. İnşaat Sözleşmeleri Hukuku Sertifika Programı
— 8. Sermaye Piyasası Hukuku Sertifika Programı
— Muhasebe - Vergi Hukuku Sertifika Programı
— 13. Rekabet Hukuku Sertifika Programı
II-) EĞİTİM SEMİNERLERİ
2
ENSTİTÜ TAKVİMİ *
SERTİFİKA PROGRAMLARI
KAYIT TARİHLERİ
I.Yarıyıl
: 1 Eylül 2014 – 26 Eylül 2014
II.Yarıyıl : 2 Şubat 2015 – 27 Şubat 2015
Hukukçular
Sınavı:
İçin
İngilizce
Sertifika
Programı
30 Eylül 2014 Salı saat 18.30
ÖĞRETİM SÜRESİ – SINAV TARİHLERİ
I. Yarıyıl : 13 Ekim 2014 - 30 Ocak 2015
Sınavlar
: 2 Şubat 2015 - 27 Şubat 2015
II. Yarıyıl : 9 Mart 2015 - 29 Mayıs 2015
Sınavlar
: 1 Haziran 2015 - 30 Haziran 2015
Eylül Sınavları: 1 Eylül 2015 - 12 Ekim 2015
(*) Zorunlu hallerde takvimde değişiklik yapılabilir.
-
Seviye
Tespit
3
Öğrencilerimiz, Enstitü kütüphanesi ile A.Ü. Hukuk Fakültesi
kütüphanesinden kimlik kartlarını göstererek faydalanabilirler.
Kayıt için müracaat etmeden önce bu broşürü ve özellikle
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni dikkatle okumanızı rica ederiz .
İnternet adresimizden bize
ulaşabilirsiniz.
http://bthae.ankara.edu.tr
4
Enstitü Kurulu:
Ergün YORULMAZ (Kurul Başkanı/T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı)
Mehmet ŞENCAN (T. İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal/Ankara Şube Müdürü)
E. Burhanettin KANTAR (T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü)
İbrahim Murat HAZNEDAR (T. İş Bankası A.Ş. Bölge Hukuk Müşaviri)
Prof. Dr. Asuman TURANBOY (A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsmail KIRCA (A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK (A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Enstitü Müdürü:
Prof. Dr. Sabih ARKAN
A dre s :
BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
(A. Ü. HUKUK FAKÜLTESİ-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. VAKFI/1954)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ CEBECİ KAMPÜSÜ, B BLOK
CEMAL GÜRSEL CADDESİ 06590 Cebeci/ANKARA
Eğitimle ilgili olarak Eğitim Koordinatörü Nigâr ADIYAMAN'ı arayınız.
Tel
: (0 312) 362 08 40 – 595 51 55 ya da 562 16 01’den dahili 3
Fax
: (0 312) 319 86 65
E - Mail : [email protected]
Banka hesabımız: T. İş Bankası A.Ş. - Cebeci Şubesi (4205)
Hesap Nu: 4903 - Ankara (Sınav Ücretleri)
(IBAN: TR13 0006 4000 0014 2050 0049 03)
Hesap Nu: 2035501-Ankara (Kayıt Ücretleri)
(IBAN: TR13 0006 4000 0014 2052 0355 01)
5
İÇİNDEKİLER
— Enstitümüz................................................................................7
— 2014-2015 yılında Enstitümüzün Eğitim Programları ........................8
— Öğretim ve Sınav Ücretleri ...........................................................9
— Kayıt Süresi ve Gerekli Belgeler .................................................. 10
— Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği .................................................. 11
— Sertifika Programları
— Hukukçular İçin İngilizce I.......................................................... 19
— Hukukçular İçin İngilizce II......................................................... 23
(İleri Düzeyde Hukukî Yazışma İngilizcesi)
— Hukukçular İçin İngilizce III........................................................ 27
(Amerikan Sözleşmeler Hukuku ve Sözleşme Düzenlenmesi)
— Borçlar - Ticaret Hukuku ............................................................ 32
— Enerji - Tahkim Hukuku ............................................................ 35
— İnşaat Sözleşmeleri Hukuku........................................................ 38
— Sermaye Piyasası Hukuku .......................................................... 39
— Muhasebe - Vergi Hukuku.......................................................... 40
— Rekabet Hukuku....................................................................... 41
— Eğitim Seminerleri ............................................................... 43
— Kayıt Formları ...................................................................... 45
— Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Aboneliği....................... 53
— Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Yayınları ( 2 0 1 3 - 2 0 1 4 )........................................................... 55
BANKA VE TİCARET HUKUKU
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Enstitümüz, 1 Aralık 1954 tarihinde Türkiye İş Bankası tarafından
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medenî Kanun hükümlerine göre
kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip bir vakıftır.
Enstitü'nün amacı, memleketimizde banka, sigorta ve ticaret hukuku alanındaki
bilimsel araştırma, inceleme ve yayınları geliştirmek ve Türk banka ve ticaret
hukukunu, çağdaş hukuk sistemleri arasında ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek üzere, ticaret, banka ve sigorta hukukunun
bütün kollarında Enstitü'ye Vakıf Senediyle aşağıdaki görevler verilmiştir:
a) Araştırma ve inceleme,
b) Öğretim (ders, seminer, kurs, konferanslar)
c) Dokümantasyon (ihtisas kütüphanesi, belgeler ve içtihatlar arşivi kurmak,
bibliyografyalar çıkarmak),
ç) Yayın,
d) Millî ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapma, kongre ve seminerler
düzenleme.
Enstitü'nün ticaret, banka ve sigorta hukuku alanında bir i h t i s a s
kütüphanesi vardır. Kütüphaneye çeşitli dillerde toplam 52 adet süreli yayın
gelmektedir. Bunların 35 tanesi Türkçe, 10 tanesi Almanca, 3 tanesi Fransızca, 4
tanesi İngilizce’dir. Kütüphanemize düzenli olarak Hürriyet ve Dünya gazeteleri de
gelmektedir. Ayrıca 2013 Şubat ayından itibaren Resmi Gazete aboneliği de
başlatılmıştır.
Kütüphanemizde katalog tarama programı olarak MİLAS kullanılmaktadır.
Kütüphanede Haziran 2014 tarihi itibariyle toplam 15.927 adet kayıtlı bibliyografik
künye vardır. Bunların 8.505'i kitap, 7.418'i makale kaydıdır. Kütüphane
kolleksiyonuna dahil olan kitapların bibliyografik bilgilerine aşağıdaki adreslerden
ulaşılabilir:
http://bthae.ankara.edu.tr
http://papirus.ankara.edu.tr/web/catalog/search.php
8
Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), A.Ü. Hukuk Fakültesi
Dergisi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,
toplu eserde bulunan makaleler (toplam 118 adet Armağan) ile Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu sempozyum ve panellerde yer alan
makalelerin bibliyografik künyelerine yukarıda verilen internet adresinden
ulaşılabilir.
Bankacılıkla ilgili temel kitaplar ile Enstitü'nün çalışma alanına giren
bilimsel yayınların (monografiler, sempozyum, bilimsel toplantı, tebliğ ve
tutanaklar, bibliyografyalar) sayısı 484'tür. Enstitü ayrıca 1961-2012 yılları arasında
yılda iki defa, 2009 yılından itibaren ise, yılda dört defa yayınlanmakta olan, Index to
Foreign Legal Periodicals'da (IFLP) taranan, hakemli, Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi'ni çıkarmaktadır (abonelik koşulları için bkz. s. 53).
Enstitü kütüphane ve arşivlerinden banka, sigorta ve ticaret hukuku alanında
çalışma yapan Türk ve yabancı, her ilgili şahıs, hafta içi hergün 09.00-12.00, 13.3017.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanabilir.
Enstitümüz, Vakfımızın kurucusu T. İş Bankası A.Ş. tarafından yaptırılan
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki binasında çalışmalarına devam
etmektedir.
2014-2015 YILINDA ENSTİTÜMÜZÜN EĞİTİM PROGRAMLARI
Eğitim programlarımızın 2014-2015 yılında Enstitümüz'de açılması, bu
programlara en az 20 öğrencinin kesin kaydını yaptırmasına bağlıdır.
*
*
*
Enstitümüz'de bütün dersler, üniversite öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından
verilmektedir.
*
*
*
Derslere devam etmek amacıyla kurumlarından izin isteyen katılımcılar için
Enstitü tarafından girişimlerde bulunulabilir.
Kurumlarının isteği üzerine, bu katılımcıların devam durumları
denetlenmektedir.
*
*
*
9
Öğrenciler tüm Enstitü yayınlarını, üniversite öğrencilerine yapılan indirimle,
Enstitü'deki Kitap Satış Bürosu'ndan satın alabilirler.
*
*
*
Talep halinde kurumlara, ihtiyaç duydukları alanda özel eğitim
programları da düzenlenmektedir. Bu hususta Enstitümüz Eğitim
Koordinatörlüğü ile irtibata geçiniz.
ÖĞRETİM VE SINAV ÜCRETLERİ
İngilizce Programında seviye tespit sınavı ücreti 65,-TL’dir. “Hukukçular İçin
İngilizce I” Sertifika Programında öğretim ücreti peşin KDV dahil 1.250,-TL;
“Hukukçular İçin İngilizce II (İleri Düzeyde Hukukî Yazışma İngilizcesi)” Sertifika
Programı ve “Hukukçular İçin İngilizce III (Amerikan Sözleşmeler Hukuku ve
Sözleşme Düzenlenmesi)” Sertifika Programı öğretim ücretleri peşin KDV dahil
750,- TL’dir.
Borçlar - Ticaret, Enerji - Tahkim Hukuku Sertifika Programlarında peşin
1.750,-TL; Muhasebe - Vergi, İnşaat Sözleşmeleri Hukuku Sertifika Programlarında
peşin 1.400,-TL; Sermaye Piyasası ve Rekabet Hukuku Sertifika Programlarında
peşin 1.300,-TL’dir.
Bütün programlarımızda; şubat ayı sınav ücreti 65,-TL; haziran ayı
sınav ücreti 65,-TL; eylül ayı sınav ücreti 75,-TL'dir.
Şubat ve haziran sınav ücretleri istenildiği takdirde kayıt sırasında da
yatırılabilir.
II. ve III. öğretim yıllarında sınava girenler o dönemin sınav ücretlerini
öderler.
Ders veren öğretim üyelerince öğrencilere dağıtılması uygun görülen ders
materyalleri maliyetleri karşılığında öğrencilere verilir.
10
Ödenen ücretler kesin kayıt yapıldıktan sonra geri verilmez.
Ancak müracaat sayısının yetersizliği ya da kontenjanların dolması
nedeniyle kesin kaydı yapılamayanlara -başka bir programa
kayıtlarını yaptırmak istemedikleri takdirde- ödedikleri ücret iade
edilir.
Öğretim ücretlerinin T. İş Bankası A.Ş. Cebeci Şubesindeki 203 55
01 (IBAN: TR13 0006 4000 0014 2052 0355 01) no'lu hesaba; sınav ücretleri ile
İngilizce seviye tespit sınav ücretlerinin ise aynı şubedeki 4903 (IBAN: TR13 0006
4000 0014 2050 0049 03) no'lu hesaba ödenmesi gerekir.
Öğretim ücretleri için, T. İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve
HSBC banka kartlarına dört aya kadar taksit, diğer banka kartlarına
tek çekim uygulanmaktadır.
KAYIT SÜRESİ VE GEREKLİ BELGELER
Enstitü Müdürü kayıt süresini değiştirebilir. Geçici kayıt için, gerekli
belgelerle birlikte, bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
Birinci yarıyılda açılacak eğitim programlarının kayıtları 1
Eylül 2014 - 26 Eylül 2014; ikinci yarıyılda açılacak programların
kayıtları 2 Şubat 2015 - 27 Şubat 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
1) Kayıt formları (bkz. s. 45 vd.),
2) Öğrenim belgesinin (kurum onaylı) fotokopisi,
3) Nüfus kâğıdı fotokopisi,
4) 3 adet fotoğraf,
5) Banka dekontu.
11
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
I. SERTİFİKA PROGRAMLARI
1. Madde
Programların Amacı:
Yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanların, özellikle hukukçuların ilgili
alanlardaki bilgilerini canlı tutmak, geliştirmek ve hukuktaki yenilikleri aktararak
gelişmelerini sürdürmeleri ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından iki yarıyıl devam etmek üzere Lisansüstü
Sertifika Programları açılır.
Programlara lisans öğrenimlerini hukuk fakülteleri haricinde diğer fakültelerde
yapmış olanların da katılmaları mümkündür.
2. Madde
Kaydolma Şartları:
Enstitünün lisansüstü sertifika programlarına başta hukuk fakülteleri
mezunları olmak üzere diğer fakültelerde lisans öğrenimini tamamlamış olanlar da,
kayıtlarını yaptırabilirler.
Hukuk fakültesinin son sınıfından en çok üç dersten bekleyen öğrenciler
yedek olarak kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıtlı öğrenci sayısı 50'nin altında olduğu
takdirde bu öğrencilerin de kesin kaydı yapılır. Bütün sınavlarında başarılı olsalar
bile bu öğrenciler ancak hukuk fakültesini bitirdikten sonra sertifika alma hakkını
kazanırlar.
Enstitü Müdürü programın tarih ve ücretini belirlemeye, değiştirmeye
yetkilidir.
3. Madde
Öğretim İlkeleri ve Derslere Devam:
Bu programdan istenilen sonucun alınabilmesi için öğrencilerin her ders
saatine karşılık en az iki saat inceleme ve okuma süresi ayırmaları ve ders için
çalışma ve tartışmalara aktif biçimde katılmaları esastır. Derslere devam zorunlu
olup, her derste yapılan yoklama sonucunda derslerin yarısından fazlasına devam
etmemiş olan öğrenciler o dersin ilk yazılı sınavına giremezler.
12
4. Madde
Öğrenci Sayısı:
Sertifika programlarına, ön kayıt tarihlerine göre, en çok 50 öğrenci
kabul edilir.
Bir programa yirmiden az kişinin müracaat etmesi halinde, o program
açılmayabilir. Bu durumda öğrenciler başka bir programı seçebilirler.
5. Madde
Dersler:
Dersler Enstitü'de esas itibariyle iş günlerinde, fakat iş saatleri dışında, haftada
iki veya üç gün, ikişer saat (18.30 - 20.30) yapılır.
Enstitü Müdürü, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin isteklerini gözönüne
alarak ders, gün ve saatlerini tespit eder.
Ders programları Enstitü'de ilân edilir. Ayrıca öğrenciler ders programlarını
Enstitü'nün internet adresinden de öğrenebilirler.
Öğretim üyesinin isteği halinde veya yer durumu gerektirdiği takdirde
Cumartesi günleri de öğretim yapılabilir. Bu durumda ders saatleri ilgili öğretim
üyesi ile öğrencilerin istekleri gözönüne alınarak tesbit edilir.
6. Madde
Sınav:
Sınavlar kış (Şubat), yaz (Haziran), güz (Eylül) olmak üzere yılda üç defa
yapılır.
Birinci dönem derslerinin sınavı kış (Şubat) döneminde yapılır. İkinci dönem
derslerinin sınavı yaz (Haziran) döneminde yapılır. Güz (Eylül) döneminde bütün
derslerden sınav yapılır.
Sınav tarihleri Enstitü'de ilân edilir. Ayrıca öğrenciler sınav tarihlerini
Enstitü'nün internet adresinden de öğrenebilirler.
Öğretim üyeleri ara sınavı yapabilirler ve ara sınavlarında verilen notları,
sınavlarda, öğrenciler lehine gözönüne alabilirler.
13
7. Madde
Sınav Hakkı:
Bir öğrenci kaydolduğu tarihten sonra açılacak sınavlara her dersten iki defa
girebilir. Bu haklarını kayıt tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde kullanmalıdır.
8. Madde
Sınav Disiplini:
Sınavlarda kopya çeken, çektiren veya bunlara teşebbüs eden öğrenciler
programdan çıkartılır. Bu gibi öğrenciler hiçbir surette yeniden sınavlara ve müteakip
programlara kabul edilemez ve Enstitü'den yararlanamazlar. Enstitü gerekirse durumu
mensup oldukları müesseseye bildirir.
9. Madde
Değerlendirme:
Sınavda tam puan "100"dür. Ortalama 55'den 60'a kadar olanlar orta, 61'den
80'e kadar olanlar iyi, 81 dahil daha yukarı olanlar pekiyi derece ile programı
bitirirler.
10. Madde
Başarı:
Her ders için başarı notu asgari “50”dir.
11. Madde
Başarı Sertifikası:
Sertifika derslerinin sınavını başarı ile bitiren öğrencilere, "Başarı Sertifikası"
verilir.
Başarı sertifikası tanzim edilinceye kadar, öğrencinin yazılı talebi üzerine
kendisine geçici Mezuniyet Belgesi verilir.
12. Madde
Katılma Belgesi:
Programları başarıyla tamamlamayanlara sınavında başarılı oldukları dersleri
gösteren “Katılma Belgesi” verilir.
13. Madde
Sözcü:
Her programdaki öğrenciler iki hafta içinde bir sözcü seçerler. Sözcüler
öğrencilerin dileklerini Enstitü’nün Eğitim Koordinatörüne bildirirler.
14
14. Madde
Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı Seviye Tespit
Sınavı:
Hukukçular için İngilizce Sertifika Programına kesin kayıt yaptırmak
isteyenlerin, programda yer alan dersleri takip edecek düzeyde genel İngilizce
bilgisine sahip olmaları gereklidir. Bu husus Enstitü tarafından tespit edilir.
15. Madde
Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programına Kayıt Şartları:
Programa kayıt için hukuk fakültesinde üçüncü sınıfa geçmiş olmak
yeterlidir.
Bu programa hukukçu veya hukuk öğrencisi olmayanlar kontenjan müsaitse
Enstitü Müdürü tarafından kabul edilebilir.
Enstitü Müdürü bu programın tarih ve ücretini belirlemeye, değiştirmeye
yetkilidir.
Ödenen ücretler kesin kayıt yapıldıktan sonra geri verilmez, ancak müracaat
sayısının yetersizliği ya da kontenjanların dolması nedeniyle kesin kaydı
yapılamayanlara “başka bir programa kayıtlarını yaptırmak istemedikleri takdirde”
ödedikleri ücret iade edilir.
II. DİĞER PROGRAMLAR
A. Eğitim Programları
16. Madde
Programların Amacı:
Enstitü Müdürü tarafından uygun bulunduğu takdirde belirli meslek
alanlarında bilgi ve iş tecrübesini arttırmak amacıyla Enstitü tarafından tek dönemlik
ya da daha kısa süreli programlar açılır.
17. Madde
Uygulanacak Hükümler:
Bu yönetmelikteki diğer hükümler Enstitü Müdürü tarafından uygun bulunduğu
takdirde bu eğitim programı hakkında da uygulanabilir.
Enstitü Müdürü programın tarih ve ücretini belirlemeye, değiştirmeye
yetkilidir.
15
B . Eğitim Seminerleri
18. Madde
Seminerlerin Amacı:
Yoğun çalışma hayatı nedeniyle güncel gelişmeler ve önemli konularda eğitim
alma imkânından yoksun olanlar için Enstitü tarafından Enstitü Müdürünün
oluruyla, hafta içi veya hafta sonlarında bilgilendirici ve tecrübe kazandırıcı eğitim
seminerleri yapılır.
19. Madde
Uygulanacak Hükümler:
Bu yönetmelikteki diğer hükümler Enstitü Müdürü tarafından uygun bulunduğu
takdirde bu eğitim programı hakkında da uygulanabilir.
Enstitü Müdürü programın tarih ve ücretini belirlemeye, değiştirmeye
yetkilidir.
20. Madde
Yürürlük:
Bu yönetmelik Enstitü Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
SERTİFİKA PROGRAMLARI
— 2 6 . Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı
— Hukukçular İçin İngilizce II Sertifika Programı
(İleri Düzeyde Hukukî Yazışma İngilizcesi)
— Hukukçular İçin İngilizce III Sertifika Programı
(Amerikan Sözleşmeler Hukuku ve Sözleşme Düzenlenmesi)
*
*
*
— Borçlar - Ticaret Hukuku Sertifika Programı
— Enerji - Tahkim Hukuku Sertifika Programı
— 20. İnşaat Sözleşmeleri Hukuku Sertifika Programı
— 8. Sermaye Piyasası Hukuku Sertifika Programı
— Muhasebe - Vergi Hukuku Sertifika Programı
— 13. Rekabet Hukuku Sertifika Programı
HUKUKÇULAR İÇİN İNGİLİZCE I SERTİFİKA
PROGRAMI
A. Genel Olarak
Enstitümüz, 1989-1990 öğretim yılından itibaren hukuk fakültesi 3. ve 4. sınıf
öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak iki yarıyıl devam eden "Hukukçular İçin
İngilizce Sertifika Programı"nı açmaktadır.
B. Seviye Tespit Sınavı
Seviye tespit sınavı 30 Eylül 2014 Salı günü saat 18.30'da yapılacaktır.
Bu sınava katılabilmek için 65,-TL sınav harcı ödenmesi gerekmektedir.
HUHUKÇULAR İÇİN İNGİLİZCE I SERTİFİKA PROGRAMI
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
1
Legal terminology
translation
a n d Ceren Ünal, LLM
28
2
Basic concepts of Turkish law
3
Basic concepts of European Prof. Dr. Sanem Baykal
Union law
12
4
Basic concepts of English law
Larry D. White, J.D.
10
5
Basic concepts of American law
Larry D. White, J.D.
14
6
Practical aspects of legal Larry D. White, J.D.
profession
8
7
Competition law (Unfair trade, Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşcıoğlu
non-compete obligations, anti- Öz
trust law)
Yrd. Doç. Dr. Gül Efem
4
8
Basic concepts of legal persons
8
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
24
Toplam: 108
HUKUKÇULAR İÇİN İNGİLİZCE II SERTİFİKA PROGRAMI
(İLERİ DÜZEYDE HUKUKÎ YAZIŞMA İNGİLİZCESİ)
A. Genel Olarak
Bu program hukukî İngilizce'nin etkin olarak kullanımını gerektiren branşlarda
yararlanmak üzere İngilizce hukukî yazışma yeteneklerini daha fazla ilerletmek
isteyen kişilerin hukukî yazışma becerilerini geliştirme amacı ile düzenlenmektedir.
B. Kaydolma Şartı
“Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı”nı başarıyla tamamlamış olmak
veya en az 600/100/250 TOEFL puanı gerekmektedir.
HUHUKÇULAR İÇİN İNGİLİZCE II SERTİFİKA PROGRAMI
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
A.
Yazılı
1
Writing Correspondence in
English
Larry D. White, J.D.
4
2
Effective Letter Writing
Larry D. White, J.D.
4
3
Legal Writing
Larry D. White, J.D.
4
4
Writing in English for
Arbitration
Larry D. White, J.D.
8
Toplam: 20
B.
Sözlü
5
Speaking in English
Larry D. White, J.D.
2
6
Persuasive Speaking
Larry D. White, J.D.
4
7
Effective Argument
Larry D. White, J.D.
6
Toplam: 12
HUKUKÇULAR İÇİN İNGİLİZCE III SERTİFİKA PROGRAMI
(AMERİKAN SÖZLEŞMELER HUKUKU VE SÖZLEŞME
DÜZENLENMESİ)
A. Genel Olarak
Çoğu uluslararası sözleşmenin Amerikan hukuku uygulanarak İngilizce
düzenlenmesi nedeniyle, Türk avukatların, Amerikan sözleşmeler hukukunun teori
temelini ve uygulamasını anlamalarının faydası büyüktür. Bu program, Amerikan
sözleşmeler hukukunun ana kurallarını ve sözleşmelerin söz konusu kuralların
uygulanması ve bunlara uygun olması bakımından nasıl düzenlenmesi gerektiğini
ele almaktadır.
B. Kaydolma Şartı
“Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı”nı başarıyla tamamlamış olmak
veya en az 600/100/250 TOEFL puanı gerekmektedir.
AMERİKAN SÖZLEŞMELER HUKUKU VE SÖZLEŞME
DÜZENLENMESİ
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
A.
American Contract Law
1
Contract formation
Larry D. White, J.D.
4
2
Contract remedies
Larry D. White, J.D.
4
3
Contract breach
Larry D. White, J.D.
4
4
Special situations
Larry D. White, J.D.
6
5
Current issues
Larry D. White, J.D.
4
B.
Contract Drafting
6
General contract writing
Larry D. White, J.D.
6
7
Special contract drafting
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
4
Toplam: 32
LİSANSÜSTÜ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Genel Olarak
Bu programlarda izlenen amaç, yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanların,
özellikle hukukçuların ilgili alanlardaki bilgilerini canlı tutmak, geliştirmek ve
hukuktaki yenilikleri aktararak gelişmelerini sürdürmeleri ve uzmanlaşmalarını
sağlamaktır.
Lisans öğrenimini hukuk fakültelerinde yapmamış olanlar için bu programları
takip etmek güçtür. Diğer fakültelerde lisans öğrenimi yapmış olanların bu durumu
ve çalışma şartlarını gözönüne alarak müracaat etmelerini rica ederiz.
32
BORÇLAR - TİCARET HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
BORÇLAR HUKUKU
I. Kısım
Sıra
Konu
1
Genel İşlem Koşulları, TBK ve
TKHK karşılaştırma
2
Haksız Fiiller, Tazminat ve
Geçici Ödemeler
3
Kusursuz Sorumluluk Halleri ve
Tehlike Sorumluluğu
4
Müteselsil Borçluluk
5
Alacağın Devri ve Borcun
Üstlenilmesi
6
Unidroit - Sözleşmelere İlişkin
İlkeler
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Saat
4
Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu
6
Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu
4
Prof. Dr. Çiğdem Kırca
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İstemi
2
4
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Yılmaz
4
Toplam: 2 4
II. Kısım
Sıra
Konu
1
Alacaklının ve Borçlunun
Temerrüdü ve Sonuçları
2
Borca katılma, Sözleşmeye
Katılma ve Sözleşmenin Devri
3
Borcun Sona Ermesi
4
Sözleşmelerde Vergi Konulu
Rücu
5
Sözleşme Türleri, Sözleşme
Özgürlüğü İlkesi ve İsimsiz
Sözleşmeler
6
Satış Sözleşmesi ve Viyana
Konvansiyonu (CISG)
7
Vekâlet Sözleşmesi
8
Kefalet ve Garanti Sözleşmesi
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İstemi
Saat
4
Prof. Dr. Nuri Erişgin
2
Prof. Dr. Nuri Erişgin
Doç. Dr. Cenker Göker
4
2
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
4
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Yılmaz
6
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
4
6
Toplam: 3 2
33
TİCARET HUKUKU
Sıra
I
Konu
Öğretim Üyesi
6102 SAYILI KANUNUN Prof. Dr. Sabih Arkan
TAKDİMİ
Saat
1
6102 SAYILI KANUNUN ÇIKARILMASINDA ETKİLİ
OLAN SEBEPLER
6102 SAYILI KANUNUN
KAYNAKLARI
II
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
1
Yrd. Doç. Dr. Başak Şit
III
TİCARÎ İŞLETME
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
(6)
Yrd. Doç. Dr. Başak Şit
A
B
C
D
Ticari İşletme Kavramı ve Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
Bütünlük İlkesi
Yrd. Doç. Dr. Başak Şit
Tacir ve Tacir Olmanın
Hükümleri
2
Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
E
Haksız Rekabet
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
4
F
Ticarî Defterler
G
Acentelik
IV
TİCARET ŞİRKETLERİ
A
GENEL HÜKÜMLER
1
Ehliyet
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
2
2
Sermaye Koyma Borcu
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
2
3
Ortakların Kişisel Alacaklıları
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
2
4
Birleşme, Bölünme ve Tür Yrd. Doç. Dr. Hülya Çoştan
Değiştirme
2
(10)
34
5
Şirketler Topluluğu
Yrd. Doç. Dr. Hülya Çoştan
B
ANONİM ŞİRKETLER
1
Giriş, 6102 Sayılı TTK– Özel Prof. Dr. Feyzan
Kanunlar İlişkisi
Şehirali Çelik
2
Kuruluş
3
Eşit İşlem İlkesi
Prof. Dr. Feyzan
Şehirali Çelik
4
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Asuman Turanboy
5
Kurumsal Yönetim, Denetleme, Prof. Dr. Korkut Özkorkut
Borçlanma Yasağı
4
6
Genel Kurul
4
(36)
Esas Sözleşme Değişiklikleri
Hayal
2
Hayal
2
Prof. Dr. Asuman Turanboy
Prof. Dr. Feyzan
Şehirali Çelik
7
2
4
Hayal
Prof. Dr. Asuman Turanboy
4
Prof. Dr. Korkut Özkorkut
8
Pay
a
İmtiyazlı Paylar
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
2
b
Pay Senetleri ve Kaydî Sistem
Prof. Dr. Asuman Turanboy
2
c
Payların Devrinin Sınırlandırıl- Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
ması
2
9
Finansal Tablolar ve Yedek Prof. Dr. Korkut Özkorkut
Akçeler
4
35
10
Sona Erme ve Tasfiye
a
Genel Olarak
b
Haklı Sebeplerle Fesih
c
Ek Tasfiye
d
Tasfiyeden Dönülmesi
11
Hukukî Sorumluluk
C
LİMİTED ŞİRKETLER
1
Tanımı ve Kuruluş
2
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Özellik Gösteren Hâller
Yrd. Doç. Dr. Hülya Çoştan
2
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
4
Prof. Dr. İsmail Kırca
6
Ortakların Hak ve Borçları
3
Genel Kurul
4
Yönetim ve Temsil
5
Denetim
6
Sona Erme, Ortakların Şirketten
Çıkması ve Çıkarılması
7
Toplam: 6 0
ENERJİ - TAHKİM HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
ENERJİ HUKUKU
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
I
GİRİŞ
Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy
Yrd. Doç. Dr. Burak Öztürk
(6)
Enerji Hukukunun Konusu ve
Hukuk Sistemi İçindeki Yeri
2
Enerji Hukukuna İlişkin Temel
Hukukî Kavramlar
4
36
II
III
ENERJİ KAYNAKLARI/
DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU/ENERJİ PİYASALARI HUKUKİ ÇERÇEVE
(26)
Anayasa ve İdare Hukuku Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy
Çerçevesi
Yrd. Doç. Dr. Burak Öztürk
2
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Av. Serkan Açıkel
Üretimine İlişkin Hukuki Çerçeve/Petrol Kanununda Öngörülen
Yeni Hukuku Çerçeve
4
Petrol Piyasası Kanunu
Nuri Karaoğuz
4
Doğalgaz Piyasası Kanunu
Bağdagül Kaya
4
LPG Piyasası Kanunu
Ali Kemal Kılavuz
4
Elektrik Piyasası Kanunu
Mehmet Kösekahyaoğlu
4
Enerjinin Transit İletimi / Petrol Av. Serkan Açıkel
ve Doğal Gaz Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Hukuki Çerçeve
(Boru hatları ile uluslararası
petrol ve doğal gaz taşımacılığı;
LPG taşımacılığı)
2
Enerjinin Transit İletimi / Elek- Çetin Kayabaş
trik Üretim ve Dağıtımına İlişkin Hukuki Çerçeve
2
YATIRIM HUKUKU AÇISINDAN ENERJİ
(12)
Enerji Yatırımlarına İlişkin Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
Ulusal ve Uluslararası Hukuki
Çerçeve
2
Enerji Yatırımlarında Politik
Riskler ve Bunlardan Korunma
Yolları
2
Enerji Yatırım Sözleşmeleri
Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
Yatırımların Korunmasına İliş- Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
kin İki Taraflı Uluslararası
Anlaşmalar Çerçevesinde Enerji
Yatırımlarının Korunması
2
2
37
Enerji Şartı Anlaşması Çerçeve- Doç. Dr. Sedat Çal
sinde Enerji Yatırımlarının
Düzenlenmesi ve Korunması
2
Enerji Yatırımlarından Doğan Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu
Uyuşmazlıkların Çözümü
Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
2
IV
ENERJİ SEKTÖRÜ VE ULUS- Yrd. Doç. Dr. Ülkü Halatçı
LARARASI TİCARET
Ulusoy
6
V
ENERJİ VE ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Abdurrahman Saygılı
6
VI
ENERJİ SEKTÖRÜ VE RE- Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu
KABET HUKUKU
Öz
6
Toplam: 6 2
TAHKİM HUKUKU
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
1
Uyuşmazlıklarda Devlet Mahke- Doç. Dr. Rifat Erten
meleri Dışında Çözüm Yolları Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
6
2
Tahkim Hakkında Genel Bilgiler Prof. Dr. Turgut Kalpsüz
6
3
Tahkim Anlaşması
Doç. Dr. Rifat Erten
4
4
Tahkim Yargılaması
Prof. Dr. Ramazan Arslan
12
5
Hakem Kararı ve İptal Davası
Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
6
6
Yabancı Hakem Kararlarının Prof. Dr. Fügen Sargın
Tanınması ve Tenfizi
6
7
ICC Tahkim
Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı
6
8
ICSID Tahkimi
Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı
6
Toplam: 5 2
38
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
1
(16)
a) Yapım Sözleşmelerinde Risk Işıl Ulaş
ve Sigorta
b) İnşaat Sözleşmelerinde Temi- Füsun Tuncel
nat Mektupları
(Avukat)
8
Yazoğlu
8
2
İnşaat Sözleşmelerinde ve Prof. Dr. Korkut Özkorkut
Özellikle FIDIC Bağlamında
Mühendis ve Hukukçu İşbirliği
12
3
Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Yrd. Doç. Dr. Leyla Müjde
Sözleşmeleri
Kurt
18
4
Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri
6
Dr. Güzin Pekgüçlü Karabulut
(Avukat)
5
(20)
a) Avrupa Topluluğunda İhale
6
İbrahim Baylan
6
b) Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapım İhaleleri
8
c) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yapım Sözleşmeleri
6
İnşaat Sözleşmeleri ile İlgili Prof. Dr. Korkut Özkorkut
Tahkim Hukuku
10
Toplam: 8 2
39
SERMAYE PİYASASI HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
A
Piyasalar
Kubilay Dağlı
2
B
Sermaye Piyasasının Unsurları - Prof. Dr. Korkut Özkorkut
Sermaye Piyasasına Hakim Olan
İlkeler
C
Sermaye Piyasası Hukukunda
Önemli Konular
1
İhraç ve Halka Arz, İzahname ve Doç. Dr. Çağlar Manavgat
İzahnameden Doğan Sorumluluk
10
2
Halka Açık Anonim Şirketler ve Prof. Dr. Asuman Turanboy
Halka Açık Bankalar
6
3
Sermaye Piyasası Araçları
Dr. Nusret Çetin
6
4
Sermaye Piyasası Kurumları
Dr. Yusuf Z. Sönmez
6
5
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Kubilay Dağlı
10
6
Sermaye Piyasasında İhraççıların Prof. Dr. Zühtü Aytaç
Hukuki Statüsü
12
D
Borsalar ve MKK
4
E
Sermaye Piyasasında Hukuki ve Dr. Nusret Çetin
Cezai Sorumluluk
6
(50)
Kubilay Dağlı
6
Toplam: 6 8
40
MUHASEBE - VERGİ HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
MUHASEBE HUKUKU
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
1
Muhasebenin Temelleri ve Yasal Prof. Dr. Orhan Çelik
Dayanaklar
12
2
Finansal Tablolar ve Okunması
12
Prof. Dr. Kadir Gürdal
Prof. Dr. Orhan Çelik
3
Maliyet Yönetimi
Prof. Dr. Kadir Gürdal
6
4
Bağımsız Denetim
Prof. Dr. Korkut Özkorkut
6
Prof. Dr. Orhan Çelik
5
TFRS’lere Genel Bakış
Prof. Dr. Orhan Çelik
6
Toplam: 4 2
VERGİ HUKUKU
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
1
Vergi Hukukunun Kapsamı- Doç. Dr. Cenker Göker
Anayasal Çerçevesi – Kaynakları
–Vergi Hukukunda Yorum Vergi
Ödevi ve Vergi Borcu İlişkisi Vergilendirme Süreci
4
2
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner
Kararları Işığında Vergi
Hukukunun Temel İlkeleri
2
3
Uluslararası Vergi Hukuku ve Prof. Dr. N. Semih Öz
Uygulamaları
3
4
Vergi Ceza
Uygulamaları
Hukuku
ve Doç. Dr. Cenker Göker
4
5
Vergi İcra
Uygulamaları
Hukuku
ve Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner
4
41
6
Kurumlar Vergisi ve Uygu- Prof. Dr. N. Semih Öz
lamaları
3
7
Gelir Vergisi ve Uygulamaları
3
8
Katma Değer Vergisi ve Uygu- Doç. Dr.
lamaları
Çubukçu
9
Vergi Tevkifatı (Stopaj) Uygu- Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan Furtun
lamaları
3
10
Emlak Vergisi ve Uygulamaları
3
11
Banka ve Sigorta Muameleleri Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan Furtun
Vergisi ve Damga Vergisi ve
Uygulamaları
Prof. Dr. N. Semih Öz
Doç. Dr.
Çubukçu
Dilek
Dilek
Özkök
Özkök
4
4
Toplam: 3 7
REKABET HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
Sıra
Konu
Öğretim Üyesi
Saat
1
Ekonomi Açısından Rekabet Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu
Hukuku
6
2
Rekabet Kavramı ve Rekabet Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşcıoğlu
Hukukuna Giriş
Öz
4
3
Rekabet Hukukunda Başlıca
Sistemler
(8)
a
AB Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Gül Efem
4
Yrd. Doç. Dr. Şirin Güven
b
ABD Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Gül Efem
4
Yrd. Doç. Dr. Şirin Güven
4
Türk Rekabet Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşcıoğlu
Öz
20
42
5
Rekabet Hukuku ve Haksız Yrd. Doç. Dr. Şirin Güven
Rekabet
4
6
Düzenleyici ve Denetleyici İdari Av. Haluk Arı
Kurulların Yapısı ve Rekabet
Kurumu’nun Soruşturma Usulü
8
7
Rekabet Savunuculuğu
4
8
ABD ve AB Rejimlerinden Bazı Av. Gönenç Gürkaynak
Seçme Davalar Çerçevesinde
Rekabet Hukukuna Genel Bakış
Av. İbrahim Gül
6
Toplam: 6 0
EĞİTİM SEMİNERLERİ
Enstitü tarafından 2008 yılından itibaren eğitim seminerlerine başlanmıştır.
Bu seminerlerin amacı yoğun çalışma hayatı nedeniyle güncel gelişmeler ve önemli
konularda eğitim alma imkanından yoksun olanları bilgilendirmek ve bu kişilere
tecrübe kazandırmaktır.
Programlar ve içerikleri yıl içinde Enstitü tarafından duyurulacaktır.
ENSTİTÜ SERTİFİKA VE EĞİTİM
PROGRAMLARINA İLİŞKİN
KAYIT FORMLARI (1)
BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
a) Enstitü Öğretim Kılavuzu'nda yer alan ve kaydolmak istediğim Sertifika
Programıyla ilgili metinleri okuduğumu, bu metinlerde ileride vuku bulacak
değişiklikleri kabul ettiğimi bildirir,
b) Yazışma adresim değiştiği takdirde değişikliği bir hafta içinde Enstitü'ye
yazılı olarak bildireceğimi taahhüt eder,
2014-2015 öğretim yılında Enstitü'nüz tarafından açılan
…………………………………… Sertifika/Eğitim Programı'na öğrenci olarak
kaydımın yapılmasını saygılarımla rica ederim.
T a r i h:……………….
Adı Soyadı
İmza
KAYIT FORMLARI (2)
Adı
:...........................................
Soyadı (büyük harflerle)
:...........................................
Doğum yeri ve tarihi
:...........................................
Kaydolmak istediği Sertifika programı
1. Tercih
:...........................................
2. Tercih
:...........................................
Eğitim Semineri
:...........................................
Öğrenim durumu
:...........................................
İşyeri adı, adresi ve telefonu: .........................................
............................................
............................................
Görev unvanı:
............................................
Ev adresi ve telefon:
............................................
............................................
............................................
Cep Tel
:...........................................
Faks
:...........................................
E-Mail
:...........................................
Araç plaka nu
:...........................................
Önemli durumlarda
ulaşabilmek için telefon nu.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
KAYIT FORMLARI (3)
Enstitüye Teslim Olunan Belgeler
a) ………………………………………………
b) ………………………………………………
c) ………………………………………………
d) ………………………………………………
e) ………………………………………………
T a r i h:……………….
Adı Soyadı
İmza
KAYIT FORMLARI (4)
I. Adı ve Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Orta Öğrenim: ......
Düz Lise
Meslek Lisesi
Yüksek Öğrenim: ......
Mezun : ..... Fakülte/Bölüm: ..............................
Öğrenci : ..... Fakülte/Bölüm: ...................……….
İş Durumu: ......
Çalışmıyorum
Hâkim/Hâkim Stajyeri
Avukat/Stj. Avukat
Diğer : ………………
II. Kaydolmak istediği sertifika programı:
Hukukçular İçin İngilizce I
Hukukçular İçin İngilizce II
Hukukçular İçin İngilizce III
Borçlar - Ticaret Hukuku
Enerji - Tahkim Hukuku
İnşaat Sözleşmeleri Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Muhasebe - Vergi Hukuku
Rekabet Hukuku
1. tercih:....................
2. tercih:...............................
III. Programa katılım amacınız:
Sadece bilgi edinmek
Meslek sınavlarına hazırlanmak
Fakültemde bu konuları okumadığımız için
Fakültemde bu derslerden yeterince yararlanamadığım için
Diğer………………………………………………………
BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ ABONELİĞİ
60. hizmet yılını idrak eden Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü,
1961 yılından itibaren düzenli olarak “Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi”ni
yayımlamaktadır.
Dergimiz; yılda dört sayı olarak yayımlanan, Index to Foreign Legal
Periodicals’da (IFLP) taranan, hakemli bir dergidir.
Dergimizde banka ve ticaret hukuku yanında, medenî hukuk, borçlar hukuku,
medenî usul ve icra - iflâs hukuku, devletler özel hukuku ile Avrupa Birliği hukuku
konularında makalelere, kitap tanıtımlarına, ulusal ve uluslararası yargı kararları
değerlendirmelerine, yayımlanmamış Yargıtay kararlarına (özellikle HGK kararları
ile 11., 13., 19. Hukuk Dairesi kararlarına) yer verilmektedir.
Meslekî çalışmalarınızda yardımcı olacağını düşündüğümüz, alanında tek ve
saygın, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’ne abonelik koşullarımız aşağıda
belirtilmiştir.
ABONELİK KOŞULLARI:
• Dergimiz yıl içerisinde, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında birer sayı
olarak çıkarılmaktadır. Bu şekilde bir yılda 4 sayıyla bir cilt oluşturulmaktadır.
• Abonelik süresi bir yıldır.
• Bir yıl sonunda, son dergiyle birlikte abonelik bitmiş sayılır ve tekrar
yenilemek gerekir.
• Dergi sayıları, kargo yolu ile en geç 2-3 gün içerisinde adresinize
ulaştırılır.
• Abonelik ücretine posta giderleri ve KDV dahildir.
• Abonelik ücreti banka hesabına yatırıldıktan sonra dekont, 0312 319 86 65
no'lu faks ile veya [email protected] elektronik posta ile Enstitü Kitap Satış
Bürosu'na ulaştırılmalıdır.
İletişimimizin devamlılığı açısından, dekontu
fatura, adres, e-mail bilgilerinizi eklemeniz önemlidir.
fakslarken
54
Cilt XXX (Sayı 1, 2, 3, 4) için abonelik ücreti: 220, -TL.
Cilt I – Cilt XXIX (1961-2013) 116 dergi için Enstitümüz Kitap Satış
Bürosu ile irtibata geçiniz.
Banka ve Hesap Numaramız:
Türkiye İş Bankası A.Ş. Cebeci Şubesi (4205) 2035487
(IBAN: TR03 0006 4000 0014 2052 0354 87)
BANKA ve TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
2013-2014 YAYIN LİSTESİ
473.
Av. Füsun TUNCEL YAZOĞLU: Banka Kredi Sözleşmeleri ve
Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar (Banka Kredilerine Özgü Kanun Yolları),
Ankara 2013/II, XIV+162 s.
474.
Prof. Dr. Ali BOZER/Prof. Dr. Celal GÖLE: Ticari İşletme
Hukuku, İkinci Bası, Ankara 2013/III, XVI+270 s.
475.
Prof. Dr. Ali BOZER/Prof. Dr. Celal GÖLE: Kıymetli Evrak
Hukuku, Üçüncü Bası, Ankara 2013/III, XXIV+374 s.
476. Prof. Dr. İsmail KIRCA/Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ
ÇELİK/Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT: Anonim Şirketler Hukuku,
Cilt 1, Temel Kavram ve İlkeler - Kuruluş - Yönetim Kurulu, Ankara
2013/VIII, LVI+756 s.
477. Prof. Dr. Sabih ARKAN: Ticarî İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve
Genişletilmiş On Sekizinci Baskı, Ankara 2013/VIII, XXI+412 s.
478. Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, Ankara 2013/IX,
XXIII+317 s.
479. Prof. Dr. Erden KUNTALP: Karışık Muhtevalı Akit (Karma
Sözleşme), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, Ankara 2013/XI,
XXXII+303 s.
480. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (XXVI),
Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2012/XII, VIII+275 s.
481. Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, 2. Tıpkı Basım, Ankara
2013/XII, XXIII+317 s.
482. Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları
Sempozyumu (III), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2014/II, VIII+184 s.
483. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK: Tasarımların Haksız
Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Fikrî Mülkiyet - Haksız Rekabet
Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme, Ankara 2014/IV, XXIV+395 s.
484. Dr. F. Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER: Mukayeseli Hukukta ve
Uygulamada Hayat Sigortası, Tamamıyla Yenilenmiş İkinci Bası, Ankara
2014/V, XXXVIII+442 s.
Download

egitim kitapcik son