KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Hayati KAR
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0 362 256 05 14 / 1021
E-mail
[email protected]
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1968 - Samsun
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
2000
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
1995
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
İngilizce
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
1986-1989- Teknik Personel - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Afşin/K.Maraş
1989-1991- Teknik Personel - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, OndokuzMayıs/Samsun
1991-1995-Teknik Personel - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Tekkeköy/Samsun
1995-1996-Teknik Personel - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Çaybaşı/Ordu
1996-Devam- Ar-Ge Personeli - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun
YAYINLARI
1.
2.
MAKALELER & BİLDİRİLER
Kibar, B., Karağaç, O., Kar, H., 2014. Correlation and path coefficient analysis of yield and yield
components in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(6)
2014, 87-97
Balkaya, A., Yanmaz, R., Apaydın, A., Kar, H., 2005. Morfolojical characterization of white head
cabbage (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) genotypes in Turkey. New Zealand Journal
of crop and horticultural science. Vol. 33:XXX 0014-0671/05/3303-XXX, 2005
3.
Uzun, S. and Kar, H., 2004. Quantitative effects of planting time on vegetative growth of broccoli
(Brassica oleracea var. italica). Pak. J. Bot., 36 (4):769-777
4.
Baklaya, A., Kar, H., Apaydın, A., 2003 Samsun Ekolojik Koşullarında Son Turfanda Taze Fasulye
Yetiştiriciliğinde bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ Zir.
Fak. Dergisi, 2003, 18 (3):56-62, Samsun
5.
Kar, H., Baklaya, A., Apaydın. A., 2005. Samsun Ekolojik Koşullarında İlk Turfanda Taze Fasulye
Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GOÜ. Ziraat
Fakültesi Dergisi 2005, 22 (1), 1-7
6.
Kar, H. ve Uzun, S., 2000. Brokkolide Farklı Dikim Zamanlarının Bitki Gelişmesi Ve Verimine Etkisi.
OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 15 (3): 53-61, SAMSUN
7.
Madakbaş, S.Y., Kar, H., Küçükomuzlu, B., 2004. Çarşamba ovasında bazı bodur taze fasulye
çeşitlerinin verimliliklerinin belirlenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2); 1-6.
8.
Apaydın, A., Kaplan, N., Kar, H., Özdemir, C., Yamak, F., 1999. Karadeniz Bölgesinde Domates
Mildiyösünün (Phytophthora infestans Mont. De Bary) Verime Etkisi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 1999,
14 (3):127-143, Samsun
9.
Apaydın, A., Çakır, O., Kar, H., Özdemir, C., Gemici, A., 2000. Karadeniz Bölgesinde Domates
Mildiyösü (Phytophthora infestans Mont. De Bary) İçin tahmin Uyarı Kriterleri. OMÜ Zir. Fak.
Dergisi, 2000, 15 (2):95-103, Samsun
10.
Apaydın, A., Kaplan, N., Kar, H., Özdemir, C., 2000. Karadeniz Bölgesinde Isıtmasız Plastik Serada
Bazı Sebzelerin Verim, Erkencilik Ve Kalite Kriterleri. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2000, 15 (3):22-26,
Samsun
11.
Apaydın, A., Torun, M., Kar, H., Özdemir, C., 2001. Samsun İli Şartlarında Domateste Bitki Sıklığının
İle Verim Arasındaki İlişki. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2001, 16 (1):1-4, Samsun
12.
Apaydın, A., Kar, H., Özdemir, C.,2002. Karadeniz Bölgesi Örtüaltı Fasulye Yetiştiriciliğinde En
Uygun Ekim Zamanının Tespiti Üzerine Araştırmalar. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2002, 17 (2): 10-16,
Samsun
13.
Yanmaz, R., Kaplan, N., Baklaya, A., Apaydın, A., Kar, H., 2000. Türkiye’nin Beyaz Baş Lahana
(Brassica oleraceae var. Capitata sub. var. Alba) Gen Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerinde
Araştırmalar. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül, Isparta
14.
Kar, H., Balkaya, A., Yanmaz, R., Apaydın, A. ve Üstün, Ali., 2002. Beyaz Başlahana hatlarında S1 ve
S2 generasyonlarında baş özelliklerine göre seleksiyon diferansiyellerinin belirlenmesi. 4 Sebze
Tarımı Sempozyumu, BURSA
15.
Apaydın, A., Kar, H., Karaağaç, O., 2003. Karadeniz Bölgesinde Bazı Örtü Sistemlerinin Biberin
Verim ve Erkenciliğine Etkisinin Ekonomik Yönden değerlendirilmesi. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, 8-12 Eylül, Antalya.
16.
Kar, H., Karaağaç, O., Kibar, B., Apaydın, A., 2007. Karadeniz Bölgesi Yerel Sivri Biber Genotiplerinin
Toplanması ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. V. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, 4–7 Eylül 2007, Erzurum. s. 82-87
17.
Karaağaç, O., Kar, H., Kibar, B., Apaydın, A., 2007. Beyaz Baş Lahanada Kendine Uyuşmazlığın
Kırılması Üzerine Tomurcuk Tozlaması ve Farklı Oranlarda NaCI Uygulamalarının Etkinliğinin
Araştırılması. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4–7 Eylül 2007, Erzurum. s. 25-39
18.
Kar, H., Karaağaç, O., Kibar, B., Apaydın, A., 2008. Beyaz baş lahana F1 hibrit çeşit ıslahında
ebeveyn olarak kullanılacak hatların kendine uyuşmazlık seviyeleri ile tohum verimi yüksek melez
kombinasyonların belirlenmesi. VII. Sebze Tarım Sempozyumu. 26-29 Ağustos 2008, Yalova
19.
Kar, H., Karaağaç, O., Kibar, B., Apaydın, A., 2008. Beyaz baş lahanada geliştirilen yerli F1 hibrit çeşit
adaylarının morfolojik özelliklerinin tanımlanması. VII. Sebze Tarım Sempozyumu. 26-29 Ağustos
2008, Yalova
20.
Kar, H., 2000. The Quantitative Effects Of Different Planting Times And Cultivation Systems On
Growth, Development And Yield Of Broccoli And Salad Cabbage, Yüksek Lisans Tezi
21.
Kar, H., Karaağaç, O., Kibar, B., Apaydın, A., 2011. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde
yürütülen sebze ıslahı araştırmaları, IV. Tohumculuk Kongresi. 14–17 Haziran 2011. SAMSUN
22.
Apaydın, A., Deligöz, İ., Kar, H., Kibar, B., Karaağaç, O., 2010. An investigation on clubroot disease
(Plasmodiophora brassicae Wor.) races in the Black Sea Region of Turkey. GaziOsmanPasa
University, Journal of Agricultural Faculty,. 28(2), 57–60, Tokat
23.
Karaağaç, O., Kar, H., 2012. Karadeniz Bölgesi Süs Biberi (Capsicum spp.) Genetik Kaynaklarının
Morfolojik Tanımlanması IX. Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya
24.
Apaydın, A., Kar, H., Karaağaç, O., 2010. Effect of Some Cover Systems on Total and Early Season
Yields of Pepper Under The Samsun Province Conditions of Turkey. GaziOsmanPasa University,
Journal of Agricultural Faculty, Vol.27 N.2, Tokat
25.
Kar, H., Karaağaç, O., Murat Doğru, Ş., 2013. Single seed descent selection breeding of local tokat
pepper (Capsicum annuum L.) population. International Plant Breeding Congress (10-14 November
2013), Abstract Book, p. 498, Antalya, Turkey
26.
Kar, H., Karaağaç, O., Murat Doğru, Ş., 2014. Determınatıon Of Yıeld And Technologıcal Propertıes
Of Kapıa Pepper Inbred Lınes That Developed By Sıngle Seed Descent In Samsun Locatıon, Balkan
Agriculture Congress, 8-10 September 2014, Edirne, Turkey
27.
Murat Doğru, Ş., Kar, H., Karaağaç, O., Kibar, B., 2013. Using of self-incompatible inbred line and
determination of agromorphological characteristics developed F1 hybrid varieties of white head
cabbage (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba), International Plant Breeding Congress (1014 November 2013), Abstract Book, p. 516, Antalya, Turkey
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1.
2.
3.
4.
Açıkta Yetiştiriciliğe Uygun F1 Hibrit Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesi, TAGEM, Proje Lideri, 2015-…
Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit Ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi (TUBİTAK 1007) ‘Biberde Açıkta
Yetiştiriciliğe Uygun Nitelikli Hat ve F1 Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi’ Proje Lideri, 2010–2014
Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi Ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği
Projesi ‘Beyaz Baş Lahana F1 Hibrit Çeşit Islahı ’ DPT, Proje Lideri, 2004–2009
Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi Ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği
Projesi ‘Karadeniz Bölgesi Biber Gen Havuzunun Geliştirilmesi’ DPT, Proje Lideri, 2004–2009
5.
6.
7.
8.
9.
Örtüaltı Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğine Uygun Düşük Sıcaklığa Toleranslı Yerli Hibrit Kabak
(Cucurbita spp.) Anaçlarının Geliştirilmesi ve Düşük Sıcaklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Biyokimyasal
Düzeyde İncelenmesi, TUBİTAK COST, Araştırmacı, 2015-devam ediyor
Farklı Dikim Zamanları ve Yetiştirme Sistemlerinin Brokkoli Ve Salatalık Beyaz Baş Lahananın Büyüme,
Gelişme Ve Verimine Kantitatif Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 1998–2000
Bazı Taze Fasulye Çeşitlerinin Samsun Ekolojisinde Örtüaltı Yetiştiriciliğindeki Performanslarının
Belirlenmesi, TAGEM, Proje Lideri, 2001–2003
Lahana Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi,
TAGEM, Yardımcı Araştırmacı, 2010-devam ediyor
Karadeniz Bölgesinde Bazı Örtü Sistemlerinin Biberin Verim Ve Erkenciliğine Etkisi Üzerinde
Araştırmalar, TAGEM, Yardımcı Araştırmacı, 2001–2002
10. Karadeniz Bölgesi Örtüaltı Fasulye Yetiştiriciliğinde En Uygun Ekim Zamanının Tespiti Üzerinde
Araştırmalar, TAGEM, Yardımcı Araştırmacı, 1997–2000
11. Karadeniz Bölgesi Şartlarında Isıtmasız Plastik Serada En Ekonomik Sebze Tür Ve Desenlerinin
Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar TAGEM, Yardımcı Araştırmacı, 1996–1998
12. Karadeniz Bölgesinde Domates Mildiyösü’nün (Phytophthora İnfestans Mont. De Bary) Tahmin
Uyarıya Esas Teşkil Edecek Kriterlerinin Araştırılması, TAGEM, Yardımcı Araştırmacı, 1993–1998
13. Karadeniz Bölgesinde Domates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans Mont. De Bary) Hastaliğinin
Verime Etkisinin Tespiti Üzerinde Araştırmalar, TAGEM, Yardımcı Araştırmacı, 1993–1998
DİĞER YAYINLAR
SEMİNERLER ve EĞİTİMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lahana Grubu Sebzelerin Yetiştiriciliği
Lahana Islahı
Uyuşmazlık ve Kısırlıktan Yararlanarak F1 Hibrit Tohum Üretimi
Sebzecilikte Fide Yetiştiriciliği
Biber Yetiştiriciliği
Örtüaltı Yetiştiriciliği
Download

ÖZGEÇMİŞ Hayati KAR