KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Şenay MURAT DOĞRU
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0 362 256 05 14 / 1022
E-mail
[email protected]
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1986 - İstanbul
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Devam Ediyor
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Uludağ Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
2012
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
2009
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
İngilizce
71,25
ÜDS
TOEFL
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
2012- ....... - Teknik Personel - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun)
YAYINLARI
1.
MAKALELER & BİLDİRİLER
Murat, S., Akbudak, N., Özer, M.H. ve Akbudak, B. 2011. Frezyanın normal ve modifiye atmosferde
muhafazası üzerine 1-MCP uygulamasının etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08
Ekim 2011, Sanlıurfa, 116 s.
2.
Akbudak, B. and Murat, S. 2012. Effects of preharvest and postharvest calcium and modified
atmosphere treatments on vase life of gerbera. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol.10
(3&4): 968-971.
3.
Akbudak, B. and Murat, S. 2012. Effect of Different Treatments on Plant Growth in Potted Gerbera
(Gerbera jamesonii). XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (28
March-01 April, 2012), Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 301.
4.
Akbudak, B. and Murat, S. 2012. Effect of Different Preharvest and Postharvest Treatments on Vase
Life of Gerbera (Gerbera jamesonii). XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous
Perennials (28 March-01 April, 2012), Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 301.
5.
Akbudak, B., Ozer, M.H., Akbudak, N. and Murat, S. 2012. Combined Effects of 1methylcyclopropene and Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Freesia during Storage.
XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (28 March-01 April, 2012),
Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 301.
6.
Akbudak, B. and Murat, S. 2012. Effect of 1-methylcyclopropene on storage period and vase life of
gerbera (Gerbera jamesonii). 2nd Symposium on Horticulture in Europe (SHE 2012). (01-05 July,
2012), Angers, France.
7.
Akbudak, B. and Murat, S. 2012. Effect of preharvest biopreparat treatment on storage of gerbera
(Gerbera jamesonii). 2nd Symposium on Horticulture in Europe (SHE 2012). (01-05 July, 2012),
Angers, France.
8.
Murat, S. ve Akbudak, B. 2012. Gerberada hasat öncesi Mycorrhiza ve Trichoderma uygulamalarının
muhafaza süresi ve kalite üzerine etkisi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu
(18-21 Eylül 2012), Bornova, İzmir.
9.
Akbudak, B. and Murat, S. 2013. 1-MCP, low O2 and high CO2 reduce disorders and extend vase life
of “Rosalin” gerberas during storage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant
Science, Vol. 63, No. 2, 176-183.
10. Kar, H., Karaağaç, O. and Murat Doğru, Ş. 2013. Determine the morphological characterization and
single seed descent selection and breeding of local Tokat pepper (Capsicum anuum L.) population.
International Plant Breeding Congress (10-14 November 2013), Antalya, Turkey.
11. Murat Doğru, Ş., Kar, H., Karaağaç, O. and Kibar, B. 2013. Using of self-incompatible inbred line and
determination of agro-morphological characteristics developed F1 hybrid varieties of white head
cabbage (Brassica oleracea var. Capitata subvar. Alba). International Plant Breeding Congress (10-14
November 2013), Antalya, Turkey.
12. Akbudak, B. and Murat, S. 2013. Comparison Biopreparat Treatments on Plant Growth of Potted
Gerbera (Gerbera jamesonii). International Conference on Agriculture and Biotechnology, DOI:
10.7763/IPCBEE. 2013. V60. 26.
13. Murat Doğru, Ş., Er, E., Aydın, E. ve Koç, A. 2014. Hasat Sonrası Muhafaza Uygulamalarının Farklı
Olgunlaşma Gruplarındaki Şeftali Çeşitlerinin Muhafaza ve Kalite Özelliklerine Etkisi. V. Bahçe
Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (22-25 Eylül 2014), Bursa.
14. Er, E., Murat Doğru, Ş., Aydın, E. ve Koç, A. 2014. Bazı Nektarin Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza
Performanslarının İncelenmesi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (22-25
Eylül 2014), Bursa.
15. Kar, H., Karaağaç, O., Doğru, Ş., 2014. Determination of yield and technological properties of kapia
pepper inbred lines that developed by single seed descent in Samsun location, Balkan
AgricultureCongress, 8-10 September 2014, Edirne.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1.
Gerbera’da hasat öncesi ve hasat sonrası farklı uygulamaların hasat sonrası kalite ve vazo ömrüne
etkisi - Uludağ Üniversitesi BAP – 2012
2.
Biberde Açıkta Yetiştiriciliğe Uygun Nitelikli Hat ve F1 Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi – TAGEM –
Devam ediyor
3.
Lahana ıslahı Programları için Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi –
TAGEM – Devam ediyor
4.
Örtüaltı Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğine Uygun Düşük Sıcaklığa Toleranslı Yerli Hibrit Kabak
(Cucurbita spp.) Anaçlarının Geliştirilmesi ve Düşük Sıcaklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Biyokimyasal
Düzeyde İncelenmesi – TÜBİTAK 2515 – Devam ediyor
DİĞER YAYINLAR
SEMİNERLER
TEZLER VE MAKALELER
Gerberada (Gerbera jamesonii) Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Farklı Uygulamaların Hasat Sonrası Kalite
ve Vazo Ömrüne Etkisi (Yüksek Lisans Tezi - Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri
Anabilim Dalı - 2012).
Download

ÖZGEÇMİŞ Şenay MURAT DOĞRU