09.00-12.00
Kayıt
Açılış Kokteyli
12.00-13.00
Öğle Arası
13.00-14.00
Açılış
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
Protokol Konuşmaları
Plaket Takdimi
14.00-14.30
Müzik Dinletisi
14.30-15.30
Çağrılı Bildiriler
14.30-15.00
Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Kalite ve İhracatımıza Etkileri
Prof. Dr. Mustafa Erkan
15.00-15.30
Bahçe Ürünlerinin Pazarlanması
Prof. Dr. İsmail Hakkı İnan
15.30-16.00
Oturum Arası
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Erkan
16.00-16.15
Taze Kesilmiş Karnabaharda Kararmanın Önlenmesinde Sitrik Asit Uygulamaları
M. Ufuk Kasım, Rezzan Kasım
16.15-16.30
Üzüm Muhafazasında Salisilik Asit Kullanımı
Derya Erbaş, Cemile Ebru Onursal, Zehra Babalık, Mehmet Ali Koyuncu
16.30-16.45
Vakum İnfiltrasyon Yöntemi ile Derim Sonrası Aminoetoksivinilglisin Uygulamasının Domates Meyvelerinin Olgunluğuna Etkisi
Altan Çandır, Fatih Şen, Elif Çandır
16.45-17.00
Ozon Uygulamasının „Red Globe‟ Üzüm Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkisi
İbrahim Onur Çakır, Mehmet Ali Koyuncu
17.00-17.15
Hasat Sonrası UV-C ve Sıcak Su Uygulamalarının Erciş Üzüm Çeşidinin Meyve Kalitesi ve Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri
Nurhan Keskin, Muhammed Sıddık Baytin, Şeyda Çavuşoğlu, Nalan Türkoğlu, Rana Baytin, Çağla Parlar
17.15-17.30
Tartışma
2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uygun Aksoy
9.00-09.15
Deveci Armut Çeşidinde Muhafaza Periyodu Süresince; 1-MCP Uygulaması, Αlpha Farnesene Enzim Aktivitesi, Etilen Üretimi
ve Yüzeysel Yanıklığın Gelişimi Arasındaki İlişkiler
Arzu Şen Aslım, Tuncay Acıcan, M. Emin Akçay, Seçil Erdoğan, Erdinç Uysal
09.15-09.30
Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen „Silifke Aşısı‟ Nar Çeşidi Meyvelerinin Bazı Kalite Özelliklerine 1-Metilsiklopropen
Uygulamalarının Etkisi
Nurdan Tuna Güneş, A. İlhami Köksal, Özge Özüpek, Bilgin Kaya
09.30-09.45
Hasat Öncesi ve Sonrası 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamalarının Starkrimson Elma Çeşidinin Muhafazası ve Raf Ömrü
Üzerine Etkileri
Cemile Ebru Onursal, İsa Eren, Özgür Çalhan, Atakan Güneyli, Tuba Topcu
09.45-10.00
Farklı Dozda 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının Nova Mandarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi
Zafer Karaşahin, Mustafa Ünlü, Celile Aylin Oluk, Ebru Yazıcı, İhsan Canan, Ahmet Erhan Özdemir
10.00-10.15
„Ankara‟ Armudunda 1-Metilsiklopropen‟in Bazı Derim Sonrası Kalite Parametrelerine Etkisi
Nalan Bakoğlu, Nurdan Tuna Güneş
10.15-10.30
Tartışma
10.30-11.00
Oturum Arası
3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömür Dündar
11.00-11.15
Soğan Yetiştiriciliğinde Azot Uygulamalarının Hasat Sonrası Depolama Sürecinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi
Arzu Şen Aslım, Tuncay Acıcan, Seçil Erdoğan, Barış Albayrak, Gülay Beşirli, Zühtü Polat
11.15-11.30
Hicaznar Çeşidinde Sıcak Su Uygulamalarının Antioksidan Bileşikler ve Muhafaza Üzerine Etkileri
Nurten Selçuk, Mustafa Erkan
11.30-11.45
Organik Kuru İncirin Depolanmasında Defne Ve Kekik Uçucu Yağlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Birgül Ertan, Özlem Doğan, Berrin Şahin, Mesut Özen, Eşref Tutmuş, Banu Bahar, Hüsnü Can Başer
11.45-12.00
Taze İncir (cv. Sarılop) Meyvelerinde Mikotoksin Oluşumu
Uygun Aksoy, Fatih Şen, K. Betül Özer, H. Zafer Can, İlknur Vural, Hilmi Kocataş, Ramazan Konak
12.00-12.15
Tartışma
12.15-13.15
Öğle Arası
4. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fisun G. Çelikel
13.15-13.30
Pink Lady Elma Çeşidine Hasat Sonrası Yapılan Kalsiyum Klorür ve Kalsiyum Oksit Uygulamalarının Meyvenin Muhafaza
Kalitesi Üzerine Etkileri
Neslihan Ekinci, Mustafa Sakaldaş
13.30-13.45
Vakum Altında Meyveye Kalsiyum Emdirme Uygulamasının Eşme Çeşidi Ayvada Muhafaza Sürecinde „Meyve Eti
Kahverengileşmesi‟ Fizyolojik Bozukluğu İle Meyve Kalitesine Etkisi
Tuncay Acıcan, Arzu Şen Aslım, Cüneyt Tunçkal, Hakan Özer, M. Emin Akçay, Erdinç Uysal, Zühtü Polat, Engin Güven,
Muammer Yalçın
13.45-14.00
Taze Dilimlenmiş Fuji ve Granny Smith Elma Çeşitlerinde Farklı Dozda Kalsiyum Laktat ve Askorbik Asit Uygulamalarının
Muhafaza ve Kalite Üzerine Etkisi
Ömür Dündar, Okan Özkaya, Adel Valizadeh, Umut Erdoğan
14.00-14.15
Sergen Koşullarda Aşılı Crisby Çeşidi Karpuzlarda Kalite Parametrelerindeki Değişimleri
Ahmet Erhan Özdemir, Halit Yetişir, Elif Çandır, Veysel Aras, Ömer Aslan, Durmuş Üstün, Mustafa Ünlü
14.15-14.30
Tartışma
14.30-15.00
Oturum Arası - Poster İnceleme
5. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan Kaynaş
15.00-15.15
Muhafaza Öncesi Sıcak ve Soğuk Su Uygulamalarının Kestanelerin Normal ve Kontrollü Atmosferde Muhafazası Üzerine Etkisi
Murat Çetin, Bülent Akbudak
15.15-15.30
Kontrollü Atmosferde Muhafazanın „Gold Nugget‟ Yenidünya Çeşidinin Depo Ömrü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
Işılay Yıldırım, M. Seçkin Kurubaş, Mustafa Erkan, Nedim Tetik
15.30-15.45
Kontrollü Atmosfer, Etilen Kontrolü ve 1-MCP‟nin „Hayward‟ Kivi Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Işılay Yıldırım, Mustafa Pekmezci
15.45-16.00
Palistore Ortamında Depolanan Dikenli ve Dikensiz Frenk İnciri‟nin Muhafaza Bakımından Karşılaştırılması
Yasin Topçu, Adem Doğan, Mustafa Erkan
16.00-16.15
Tartışma
6. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ali Koyuncu
09.00-09.15
Modifiye Atmosferin Bamya Muhafazası Üzerine Etkileri
Serdar Polat, Erdinç Bal
09.15-09.30
Dereotunda (Anethum graveolens L) Farklı Sıcaklıklarda Modifiye Atmosfer Uygulamalarının Depolama Süresince Kaliteye
Olan Etkileri
Mustafa Sakaldaş, Arzu Şen Aslım, Kenan Kaynaş
09.30-09.45
Kalıntısız ve Geleneksel Olarak Yetiştirilen Kapya Tipi „Urartu‟ Biber Çeşidinin Muhafaza Bakımından
Karşılaştırılması
Adem Doğan, Mustafa Erkan
09.45-10.00
Farklı Domates Çeşitlerinin Depolama Süresince Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi
Rüştü Efe Okşar, Mitra Bonakdarzadeh, Sevde Yaldız, Mina Golkarian, Fatih Şen, Ayşe Gül
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.45
Oturum Arası
7. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Tuna Güneş
10.45-11.00
Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hallerinde Depolama Hizmetinin Durumu: Ankara İli Örneği
Mevhibe Albayrak, Nurdan Tuna Güneş, Hüseyin T. Güldal
11.00-11.15
Tarımsal Pazarlamada İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme
Hasan Vural
11.15-11.30
Rize İlindeki Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Durumunun Araştırılması
Mustafa Akbulut, Nalan Bakoğlu
11.30-11.45
Türkiye‟de ve Dünyada Ceviz Üretim ve Pazarlaması
Filiz Pezikoğlu, Mustafa Öztürk
11.45-12.00
Tartışma
12.00-12.30
Genel Değerlendirme ve Kapanış
19.00
Gala Yemeği
09.30-16.00
Teknik ve Sosyal Gezi
P1
Palistore Ortamında Kontrollü Atmosferde Muhafazanın 'Hass' Avokado Çeşidinin Muhafaza ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
Gizem Şahin, M. Seçkin Kurubaş, Mustafa Erkan
P2
'Angeleno' Erik Çeşidinin Palistore Ortamında Muhafazası
Mehmet Seçkin Kurubaş, Gizem Şahin, Mustafa Erkan
P3
'Ninfa' Kayısı Çeşidinde Farklı Hasat Sonrası Uygulamalarının Muhafaza Süresi ve Kaliteye Etkileri
Ferhan K. Sabır, Muzaffer İpek, Şeyma Arıkan
P4
„Elegant Lady‟ Şeftali Çeşidinde Hasat Sonrası Farklı Uygulamaların Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
Azize Yenici, Bülent Akbudak
P5
Potasyum Permanganat İle Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamalarının Şeftali Meyvelerinin Muhafazası Üzerine Etkisi
Erdinç Bal
P6
Hasat Sonrası Muhafaza Uygulamalarının Farklı Olgunlaşma Gruplarındaki Şeftali Çeşitlerinin Muhafaza ve Kalite Özelliklerine Etkisi
Şenay Murat Doğru, Ercan Er, Erol Aydın, Aysen Koç
P7
Taze Doğranmış Elmalarda Dilimleme Öncesi Muhafaza Koşullarının Dilim Kalitesi ve Muhafaza Süresine Etkileri
Ferhan K. Sabır, Ece Günal
P8
Bazı Nektarin Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza Performanslarının İncelenmesi
Ercan Er, Şenay Murat Doğru, Erol Aydın, Aysen Koç
P9
Kestanenin Vakumlu ve Vakumsuz Modifiye Atmosferde Muhafazası
Murat Çetin, Bülent Akbudak
P10
Nar Meyvesinin Muhafazasında Farklı Modifiye Atmosfer Ambalajlarının Etkilerinin Belirlenmesi
Sercan Karaca, Fatih Şen
P11
Hasat Öncesi Uygulamaların ve Farklı Modifiye Atmosfer Ambalajlarının Nar Meyvesinin Depolama Kalitesi ve Çürüklük Gelişimine
Etkileri
Fatih Şen, Kınay Teksür, Figen Yıldız, Nilay Özaltaca, Aşkın Altun, Ahmet Kaan Selvi, Ayser Billor
P12
Dörtyol Koşullarında Yetiştirilen Kaki Tipo Trabzon Hurmalarının Soğukta Muhafazası
Ahmet Erhan Özdemir, Celil Toplu, Ercan Yıldız, Can Yıldız, Burak Katırcı, Canan Duman
P13
Trabzon Hurmasının Farklı Uygulama ve Muhafaza Sürelerindeki Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Bülent Akbudak, Halil Ünal, Tuğba Yener
P14
Vainiglia Trabzon Hurması Çeşidinde Soğukta Muhafazanın Burukluğu Önlemeye Etkisi
Ahmet Erhan Özdemir, Celil Toplu, Ercan Yıldız, Canan Duman, Mustafa Ünlü
P15
Taze Kesilmiş Meyve ve Sebzelerin Muhafaza Süresi ve Raf Ömrü Üzerinde Koruyucu Bazı Uygulamaların Etkinliği
Nurdan Tuna Güneş, Tülin Öz
P16
Güvey Fenerinin Depolanma Potansiyelinin Belirlenmesi
Arzu Şen Aslım, Tuncay Acıcan, Gülay Beşirli, İbrahim Sönmez, Zühtü Polat
P17
Tanelenmiş Hicaz Narının Muhafaza Ömrünün Araştırılması
Ömür Dündar, Okan Özkaya, Adel Valizadeh, Ülkü Kandil
P18
“Hicaz” Nar Çeşidinde Hasat Sonrası Farklı Modifiye Atmosfer ve 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının Muhafaza Süresince
Kaliteye Etkileri
Kenan Kaynaş, Mustafa Sakaldaş, F. Cem Kuzucu, Mehmet Ali Gündoğdu
P19
Hasat Sonrası Farklı 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının Alstroemeria Muhafazası Üzerine Etkisi
Öznur Seyhan, Bülent Akbudak
P20
Hasat Sonrası 1-Methylcyclopropene Uygulamasının Gerberada Vazo Ömrü ve Çiçek Kalitesine Etkileri
Ali Sabır, Ferhan K. Sabır, Kevser Yazar, Zeki Kara
P21
Hasat Öncesi Vitormone® Uygulamalarının Braeburn Elma Çeşidinin Muhafazası ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri
Atakan Güneyli, İsa Eren, Cemile Ebru Onursal, Özgür Çalhan
P22
Farklı Yöntemlerle Kurutulmuş Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Oda Koşullarında Muhafazasında SO2 Değişimi
Ömür Dündar, Okan Özkaya, Adel Valizadeh, Hüseyin Kalkan, Hatice Demircioğlu
P23
Sofralık İncirlerde Ambalaj ve Ozon Uygulamalarının Kalite Korunumu Üzerine Etkileri
Duygu Kılıç, Muharrem Özcan
P24
Farklı Sürelerde Sıcak Su Uygulamalarının „Hasanbey‟ Kayısı Çeşidi Meyvelerinin Bazı Kalite Özellikleri İle Raf Ömrüne Etkisi
Burcu Belge, Nurdan Tuna Güneş
P25
Yeni Bir Armut Çeşidi Olan Akçay 77'nin Bazı Kalite Özellikleri
M. Emin Akçay, Neslihan Ekinci
P26
Washington Navel Portakal Çeşidinin Meyve Gelişim Sürecindeki Kalite Parametrelerindeki Değişimler ve Derim Olumu
Ahmet Erhan Özdemir, Mustafa Kaplankıran, Elif Çandır, Turan Hakan Demirkeser, Celil Toplu, Ercan Yıldız
P27
Taze Kesilmiş (Fresh-Cut) Ürünlerde Kaliteyi Etkileyen Faktörler
Nalan Bakoğlu, Özge Özüpek
P28
Kestanelerde (Castanea sativa Mill.) Hasat Öncesi ve Hasat Dönemlerinde Meyve Kalite Özelliklerinin Değişimi
Esra Erdal, Engin Ertan, Burak Erdem Algül, Gülsüm Alkan
P29
Sofralık Olarak Değerlendirilen İncir Çeşitlerinde Farklı Hasat Zamanlarında Kalite Değişimleri Belirlenmesi
Birgül Ertan, Özlem Tuncay
P30
Kirazın Raf Ömrü Süresince Bazı Fiziksel Kalite Özellikleri
Halil Ünal, Bülent Akbudak, Erhan Duran
P31
Hasat Öncesi Tere ve Roka‟da Etkin Mikroorganizma Uygulamalarının Kalite Üzerine Etkisi
Nafiz Biçen, Nuray Akbudak
P32
Turunçgillerde Hasat Sonrası Meydana Gelen Bozulmalar
Gülşah Özcan Sinir, Senem Suna, Bige İncedayı
P33
Serada Yetiştiriciliğin Farklı Domates Çeşitlerinin Muhafaza Kalitelerine Etkisi
Ömür Dündar, Okan Özkaya, Adel Valizadeh, Mert Morkal, Emre Kükürt
P34
Aydın İli‟nde Çam Fıstığı Üretimi ve Hasat Sonrası İşlemleri
Burak Erdem Algül, Gonca Günver Dalkılıç
P35
Kullanıma Hazır Hale Getirilmiş (Ready-To-Use) Maydanozlarda Aljinat Uygulamaları İle Kalitenin Arttırılması
Rezzan Kasım, M. Ufuk Kasım
P36
Akıllı Ambalajlama Teknolojisi ve İzlenebilirlik
Senem Suna, Canan Ece Tamer, Ömer Utku Çopur
P37
Türkiye‟de İyi Tarım Uygulamalarının Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
Filiz Pezikoğlu
P38
Isparta İlindeki Meyve Paketleme Tesislerinin Mevcut Durumu
Özgür Çalhan, Atakan Güneyli, Cemile Ebru Onursal, İsa Eren
P39
Hatay İli Soğuk Hava Depolarının Mevcut Durumu ve Sorunları
Ahmet Onur Yıldız, Elif Çandır
P40
Mersin İli Turunçgil Paketleme Tesislerinin Altyapı Durumu ve Teknoloji Kullanım Düzeyi
Mustafa Ünlü, Osman Uysal, O. Sedat Subaşı
Download

Sempozyum Programı