KONGRE PROGRAMI
16 EKİM 2014 Perşembe
17 EKİM 2014 Cuma
17 EKİM 2014 Cuma
ÇEKİRGE SALONU
09.00-10.30 Kayıt
10.30-12.00 Açılış Konuşmaları
12.00-13.30 Öğle Yemeği
ÇEKİRGE SALONU
13.30-15.00 AÇILIŞ OTURUMU
10.00-11.30
2. Oturum: Bitkisel Üretim I
Oturum Başkanı : Prof. Dr.
Vedat ŞENİZ
14.30-15.45
4. Oturum: Tarımda Teknolji Kullanımı,
Tarım ve Cevre, Sulama
Oturum Başkanı : Prof. Dr. İsmet ARICI
Mısır Tohumlarında Elektriksel İletkenlik Testleri ( Prof.Dr. Özkan Bilgisayarlı görme ve sayısal görüntü işleme yöntemlerinin tarımda
SİVRİTEPE, Araş.Gör. Bülent ŞENTÜRK, Araş.Gör. Sevin TEOMAN) uygulama alanları ( Araş. Gör. Ferhat KURTULMUŞ )
Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ketencik (Camelina sativa) Bitkisinin
Güneş Enerjisi Kaynaklı Tarımsal Ürün Kurutucuları ( Araş.Gör. Onur
Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi (Çağrı BOLAT, Yard. Doç. Dr. TAŞKIN, Yard.Doç.Dr. Nazmi İZLİ, Prof. Dr. Ali VARDAR)
Duran KATAR)
Tarım ve Kuraklık ( Ahmet ATALIK )
Bitkilerden Biyoplastik Üretimi ( Ezgi BEZIRHAN ARIKAN, H. Duygu
OZSOY)
İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Sorunu (Prof.Dr. Hasan DEĞİRMENCİ
Kuşkonmaz (asparagus officinalis l.) Bitkisinin Farklı Bitki Kısımlarının
Doç.Dr. Çağatay TANRIVERDİ, Araş.Gör. Fırat ARSLAN )
Tıbbi Özellikleri (Prof. Dr. Lale EFE, Sevtap KARTAL, Emre Bursa İli Su Varlığı ve Tarımda Su Kirliliği ( Yard.Doç.Dr. Barış
Bülent AŞIK, Yard.Doç.Dr.
Gökhan ÖZSOY, Doç.Dr. Ertuğrul
Kuraklığın Hayvancılığa Etkileri ( Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU )
DOĞRULUK)
AKSOY, Prof. Dr. A.Vahap KATKAT)
Tarımsal Kuraklık ve Alınması Gereken Tedbirler (Prof. Dr. Kenan
Türkiye’deki Tarla Bitkileri Tarımında Doğrudan Ekim Çalışmaları Elde
UÇAN, Mualla KETEN )
Edilen Kazanımlar ve Geleceğine Yönelik Öneriler (İrfan GÜLTEKİN, 15.45-16.00 Ara
Hafiz MUNİNJANOV, Serpil GÜLTEKİN)
15.00-15.30 Ara
Oturum Başkanı : Özden GÜNGÖR
16.00-17.30
15.30-17.00
1. Oturum: Hayvansal Üretim
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erdoğan TUNCEL
11.30-12.00 Ara/ Poster Sunumları
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erkan REHBER
12.00- 13:00 Öğle Yemeği
13:00-14.15
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Organik Hayvancılıktaki Gelişmeler
3. Oturum: Bitkisel Üretim II
( Dr. Hülya HANOĞLU)
2023 Vizyonu Çerçevesinde Süt Sığırcılığı; Konya İli Örneği ( Prof. Dr.
Cennet OĞUZ)
5. Oturum: İyi Tarım Uyg. , Tohum ,
Permakültür, Bahçe Kültürleri
Oturum Başkanı : Dr. Salih ÇALI
Pro-ca (prohexadione calcium) Uygulamasının Genç Kiraz Ağaçlarının
Hayvansal Üretimde Risk Faktörü Bazı Gıda Patojenleri ve Bunlara Vegetatif ve Generatif Gelişmesi Üzerine Etkisi ( Mesut ADA, Prof. Dr.
Semih ÇAĞLAR)
Karşı Bitkisel Kökenli Aromatik Bileşiklerin Etkileri
(Yrd.Doç.Dr.
Abdullah KIRAN,
Yrd.Doç.Dr. Halil TOSUN, Öğrt.Gör. Recep Distribution of Aflatoxin in Peanuts (Arachis hypogaea L.) in East
Mediterranean Region of Turkey (Abdulhameed, Ahmet A., Yard. Doç.
ARSLAN)
Dr. Yaşar ALPTEKİN)
Et ve Süt Ürünlerinde Salmonella Türlerinin Sebep Olduğu Riskler ve
Halk Sağlığı Açısından Tehlikeleri (Öğrt. Gör. Recep ARSLAN, Tarımsal Üretimde Alternatif Ürünler: Marmara Bölgesinde Mantar
Yetiştiriciliğinin Koşul ve Olanakları (Prof. Dr. Aydın GÜREL )
Yrd.Doç.Dr. Abdullah KIRAN, Yrd. Doç. Dr. Halil TOSUN )
Meyve ve Sebze Ürünlerinde Fiyat Dalgalanmalarına Kuraklığın Etkisi
( Dr. Filiz PEZİKOĞLU, Gülşah MISIR)
Doğal Afetlerle İlgili Tarım Sigortaları ve Üreticilerin Tutumu (Edirne ve
Kırklareli İlleri Örneği) (Dr. Erol ÖZKAN)
Samsun İli Sebze Ve Meyve Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına
(İTU) Yaklaşımı ( Mehmet AYDOĞAN , Necla TOPÇU)
Yerel Tohum Çeşitliliğimizi Koruma Çalışmalarında,Tohum Takas
Şenlikleri ile Tohum Üretim Tekniği İlişkilerinin Değerlendirilmesi
( Hasan Çetin ÖZBAYRAM )
19.30- Akşam Yemeği
Türkiye’de Organik Sebze Üretimi (Prof.Dr. H.Özkan SİVRİTEPE,
Mikrobiyolojik Gıda Güvenliği Ve Bağışıklığı Zayıf İnsanları Korumak Araş.Gör. Sevin Teoman )
İçin Düşük Mikrobiyal Yüklü Diyetler ( Yrd. Doç. Dr. Halil TOSUN,
Yrd.Doç.Dr. Abdullah KIRAN, Öğrt.Gör. Recep ARSLAN)
18 EKİM 2014 Cumartesi
19.30 Akşam Yemeği
12.00-13.00 Öğle Yemeği
14.15- 14.30 Ara/ Poster Sunumları
10.30-12.00
Değerlendirme ve Kapanış
POSTER SUNUMLARI
1- Tarım ürünlerinin sınıflandırılması amacıyla çarpma
akustik ve sinyal analiz yöntemlerinin kullanılması
( Araş. Gör. Ferhat KURTULMUŞ )
2- Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Malatya Ekolojik Koşullarına
Adaptasyonu( Avcı, S. Doç. Dr. Mürüvvet ILGIN)
3- Türkiye’de Dane Mısır Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan
Problemler (Ahmet YULAFCI)
4-Meyve Ağaçlarında Görülen Verticillium Dahliae Kleb.
ve Mücadelesi (Furkan Coşkun , Yard. Doç. Dr. Yaşar
Alptekin)
5-Türkiye’de Yağlı Tohum ve Bitkisel Ham Yağ Üretimi İle
Üretimin Arttırılabilmesi İçin Alınması Gerekli
Önlemler ( Ferrin Ferda AŞIK, Reşat YILDIZ)
6- Açık Deve Tüyü Renkli Pamuklarda (Gossypium
Hirsutum L. ) Döl Kontrollü Teksel Seleksiyon
Yöntemiyle Seçilen Tek Bitkilerin Agronomik
Özelliklerinin İstatistiksel Dağılışları ( Zeynep GÖKÇE
Prof. Dr. Lale EFE )
“Kuraklık Gölgesinde Tarım ve Kıtlık”
Download

program