MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
10.07.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 16
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. M . Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/16-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/16-02:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Haydar ŞAHİN’in daha
önceden Boğaziçi Üniversitesinden almış olduğu derslerin aşağıda belirtildiği şekilde sayılmasına ve
BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Boğaziçi Ünv. Aldığı derslerin adı
Finite Element Analysis
Adaptive Control
Optimal Control Theory
Guided Research
Robust Control
Enstitümüzde sayılacak derslerin
Kodu
Adı
Kredi/ECTS
Havuzu
Harfli Başarı Notu
ME820
ME804
ME822
ME853
ME817
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
S,1,2,3
S,1,2,3
S,1,2,3
S,4,5
S,4,5
S
S
S
S
S
Probabilistic Mechanical Design
Nonlinear Dynamic Systems
Advanced Control System Design
Special Topics in Mechanics and Control
Intelligent Control Systems
KARAR NO: 2014/16-03:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
Savaş ÖZTÜRK
Sezen Bal
Haydar ŞAHİN
Yasemin SESLİ
Ayla GÜLCÜ
Esra ÖZAY
Süeda BENİAN
Elk. ve Bil. Eğt./Elk. Bil. ve Kont. Eğt.
Yrd.Doç.Dr. Emin A. KUZUCUOĞLU
Elk. ve Bil. Eğt./Elk. Bil. ve Kont. Eğt.
Doç.Dr. Hayriye KORKMAZ
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği
Matbaa Eğitimi
Mühendislik Yönetimi
Biyoloji
Kimya/Organik Kimya
Prof.Dr. Abdülkerim KAR
Prof.Dr. Mehmet OKTAV
Doç.Dr. Serol BULKAN
Prof.Dr. Celal YARCI
Prof.Dr. Mustafa BULUT
Doç.Dr. Mahmut DURMUŞ
Fatih AYLIKÇI
Matematik/Teorik Matematik
Doç.Dr. A. Neşe DERNEK 10.07.2014
Eyüp Ömer ÖLÇÜCÜ
Matematik/Uygulamalı Matematik
Doç.Dr. A. Neşe DERNEK 10.07.2014
Furkan İBANOĞLU
Makine Eğitimi
Doç.Dr. Mustafa ATMACA 10.07.2014
Bahri Burak BAYRAKTAROĞLU
End. Müh./Yön. Bil. Sis. ve Müh.
10.07.2014
Ufuk Emre FAKIOĞLU
End. Müh./Yön. Bil. Sis. ve Müh.
10.07.2014
Seda ÇELİK HİÇSÖNMEZ End. Müh./Yön. Bil. Sis. ve Müh.
10.07.2014
Sıla ERİŞ
Mühendislik Yönetimi
10.07.2014
Hakan ÇELİK
Mühendislik Yönetimi
10.07.2014
Gizem ARSLANCAN
Mühendislik Yönetimi
10.07.2014
Aycan GERÇEKGİL
Mühendislik Yönetimi
10.07.2014
Umut YÜCEL
İş Güvenliği
10.07.2014
Murat ÖZTÜRK
İş Güvenliği
10.07.2014
Mehmet ÇOBAN
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
10.07.2014
Bilgin BALCI
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
10.07.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/16-04:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Mehmet YUMURTACI’nın tez
başlığının “YÜKSEK GERİLİM ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ ARIZALARIN DALGACIK PAKET
DÖNÜŞÜMÜ VE ORTAK VEKTÖR YAKLAŞIMIYLA SINIFLANDIRILMASI ” şeklinde
değiştirilerek 10.07.2014 tarihinde Doktora mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-05:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Can AKPOLAT’ın tez başlığının
“TUZLANMIŞ DERİLERİN ZARAR GÖRMÜŞ BÖLGELERİNDEN HALOFİL BAKTERİLERİN VE
ARKELERİN İZOLASYONU VE TANIMLANMASI” şeklinde değiştirilerek 10.07.2014 tarihinde
Yüksek Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-06:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Kübra İLGÜN’ün
“KARBON NANOTÜP İÇEREN UV IŞINLARIYLA KÜRLENMİŞ NANOKOMPOZİT
KAPLAMALAR” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Doç. Dr. Filiz KABAPINAR
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Sevim KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Yalova Ünv.)
KARAR NO: 2014/16-07:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Oktay KISAÇAM’ın “İNCE
FİLM KAPLANMIŞ TAKIMLAR KULLANILARAK METAL MATRİSLİ KOMPOZİT
LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK TEKNİĞİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Yahya BOZKURT
Prof. Dr. Serdar SALMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal BİLİCİ
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT
Yrd. Doç. Dr. Gürcan ATAKÖK
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/16-08:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tuncay TURSUN’un “HÜMİK
ASİDİN BORLU TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MAYDANOZLARDA (Petroselinum sativum
Hoff.) BÜYÜME VE GELİŞME PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Şener AKINCI
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Serap ÇAĞ
Prof. Dr. Muammer ÜNAL
Doç. Dr. Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/16-09:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Yasin AKDEMİR’in “YÜK
ADAPTİF TAŞIMA SİSTEMİ TASARIMI” başlıklı düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava alınmasının
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/16-10:
Enstitümüz Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ahmet BURGAÇ’ın
“İSTANBUL BOĞAZI YÜZEY SEDİMENTLERİNDE AĞIR METAL BİRİKİMİNİN
İNCELENMESİ” başlıklı düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava alınmasının kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Enis MORKOÇ
Prof. Dr. Erhan SOYLU
Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM
(Üye)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/16-11:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zehra Nur
LAFCI’nın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Hüseyin S. KILIÇ’ın Danışman olmasına ve
“INTERNET SERVICES CAMPAIGN SELECTION BASED ON AN INTEGRATED DECISION
MAKING APPROACH” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/16-12:
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Fatih Serdar SAYIN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Doç. Dr. Hasan ERDAL’ın Danışman
olmasına ve “YÜKSEK FREKANSLI YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ (YAPAY
SOLUNUM CİHAZI) TASARIMI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-13:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Faruk MEMDUHOĞLU’nun
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL’ün Danışman olmasına ve “DÖNEN
MEKANİK SİSTEMLERDEKİ KURU SÜRTÜNMENİN TİTREŞİM İLE AZALTILMASININ
ARAŞTIRILMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-14:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İshak ERTUĞRUL’un tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Nihat AKKUŞ’un Danışman olmasına ve “BİR TERS SARKAÇ
SİSTEMİNDE
KULLANILAN
GENEL
KONTROL
ALGORİTMALARININ
KARŞILAŞTIRILMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/16-15:
Enstitümüz Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dilara SÖZEREN’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Erhan SOYLU’nun Danışman olmasına ve “IŞIKLI (ÇİVRİL)
GÖLÜ’NDEKİ BAZI BALIKLARIN PARAZİT FAUNASI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-16:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 720110002 numaralı öğrencisi Recep
VATANSEVER’in 04.07.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2012-2013
Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/16-17:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans 520613003 numaralı öğrencisi
Burcu Sinem ŞİMŞEK’in 02.07.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-18:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans 520811029 numaralı
öğrencisi Fatih GÜRBÜZ’ün 08.07.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-19:
Enstitümüz Makine Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Aytunç
BABADAĞ’ın 08.07.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-20:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Bahadır DUMAN’ın
04.07.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve
Bahar Dönemleri için kayıt dondurma isteğinin reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-21:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Alaattin FİDAN’ın
08.07.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin tez başlığının “ANALYSIS OF DOSE
RATETUMOUR RESPONSE WITH A MATHEMATICAL MODEL IN TREATMENT OF
INTRACRANIAL METASTASES WITH GAMMA KNIFE RADIOSURGERY” şeklinde
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-22:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gülay ARSLAN’ın
04.07.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine ; öğrencinin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Döneminde almış olduğu ENVE703 “Fate of Pollutants in the Environment” adlı dersin NC (kredisiz)
sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-23:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı
Doktora öğrencisi iken Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Doktora Programına yatay
geçiş yapmak isteyen Emine Özge GÖZLÜKAYA’nın dilekçesi, ekli evrakları ve konu ile ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığınca kurulan Değerlendirme Komisyonu görüş yazısı incelenmiş olup Emine Özge
GÖZLÜKAYA’nın Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Doktora Programına yatay geçiş isteğinin
kabul edilerek aşağıda belirtilen derslerin sayılmasına ve BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
6104005221994
6104005341994
6104006402005
610400630302002
6104006322002
6104006252002
Abant İzzet Baysal Ünv. aldığı derslerin kodu ve adı
Reaction Mechanisms in Organic Chemistry
Organic Synthesis
Free Radicals in Organic Chemistry
Advance in Heterocyclic Chemistry
Advanced Organic Chemistry Laboratory
Theoretical Organic Chemistry
KMYR8001
KMYR8011
KMYR7002
KMYR8006
KMYR8012
KMYR7004
Enstitümüzde sayılacak derslerin kodu ve adı
İleri Reaksiyon Mekanizmaları
Organik Sentez Teknikleri
Reaktif Ara Ürünler
Heterohalkalı Bileşikler
İleri Organik Sentez Teknikleri
Organik Kimyada Teorik Yöntemler
KARAR NO: 2014/16-24:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Muhammad
Aditya SASONGKO’nun 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Boğaziçi Üniversitesi’nden
özel öğrenci olarak almış olduğu CMPE516 “Fault Tolerant Computıng” adlı dersin BYS’ye BA olarak
işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-25:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehtap ERDİL’in
24.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yaz
Döneminde aldığı ENVE302 “Environmental Engineering Unit Processes” adlı dersin Bilimsel Hazırlık
kapsamında sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-26:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524112922 numaralı
öğrencisi Isse Hassan SHEIKH NUR’un 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış olduğu
CSE486 “Mobile Device Programming” ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış
olduğu CSE475 “Wireless and Mobile Networks” derslerinin NC (kredisiz) sayılmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-27:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 720111002 numaralı öğrencisi Aslıhan
ÇETİNBAŞ’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış olmuş EGT870 “Gelişim ve
Öğrenme” ve EGT880 “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” adlı derslerin NC (kredisiz) sayılmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-28:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 724112004 numaralı
öğrencisi Aytunç PAKSOY’un 20.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Döneminde almış olduğu CSE847 “Advanced Topics in Computer Engineering I”
adlı dersin NC (kredisiz) sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-29:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Merve ER’in
Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT’ın danışmanlığını yaptığı “TEDARİK ZİNCİRİ RİSK
YÖNETİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMI” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul
edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-30:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Kuaybe YÜCEBİLGİLİ
KURTOĞLU’nun 08.07.2014 tarihli dilekçesinin ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşünün
incelenmesi üzerine; öğrencinin aşağıda belirtildiği şekilde tez konusunun, Danışmanlarının ve Tez
İzleme Komitesi üyelerinin düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Danışmanlar:
Prof. Dr. Ahmet ZEHİR (1.Danışman)
Prof. Dr. Hikmet BUDAK (2.Danışman)
Tez Konusu:
BUĞDAY 5DL KROMOZOMUNUN YENİ NESİL DİZİLEME TEKNOLOJİSİYLE DNA DİZİ VE
ANALİZİ
MİKRORNA
Tez İzleme Komitesi Üyeleri:
Prof. Dr. Ahmet ZEHİR
Yrd. Doç. Dr. Yıldız AYDIN
(Danışman)
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bahar SOĞUTMAZ ÖZDEMİR (Üye)
KARAR NO: 2014/16-31:
Aşağıda ismi belirtilen Enstitümüz öğrencisinin dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin öğrenim
ücreti yatırma isteğinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Öğrenci Numarası
Anabilim Dalı
Miktar
Mehdi LAJAVARDİ ESFAHANİ
724612901
Makine Mühendisliği
1161 TL.
KARAR NO: 2014/16-32:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-33:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-34:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar önemlerinde ekte belirtilen Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-35:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-36:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-37:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Mühendislik Fakültesi Öğretim
Üyelerinin belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-38:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-39:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-40:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyelerinin belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-41:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-42:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-43:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-44:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-45:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyelerinin belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-46:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-47:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-48:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-49:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-50:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-51:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi 521011004
numaralı Fatih AYLIKÇI’nın 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aldığı MAT700
“Seminer” dersinin BYS’ye S (Başarılı) olarak işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/16-52:
Enstitümüz 2. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin belirtilen
dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-53:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015
Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin
belirtilen dersleri ve projeleri yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/16-54:
Enstitümüz 1. Eğitim programlarında 2547 sayılı kanunun 40/A Maddesinde göre 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ekte belirtilen Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim
Üyelerinin belirtilen dersleri ve Tez danışmanlıklarını yürütmek üzere görevlendirilmelerine ve
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Başkan (Müdür)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç. Dr. M.Vezir KAHRAMAN
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
(Üye)
Download

10.07.2014 - Marmara Üniversitesi