, MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
10.02.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 04
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/04-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı
görüldü. Yeni gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/04-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencilerin mezuniyetlerinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Muharrem ŞAHİN
Muhammet ÜNAL
Ali İmran AYTEN
Anabilim Dalı
Danışman
Biyoloji
Prof.Dr. Memduh SERİN 10.02.2014
Doç.Dr. Mustafa ONAT 10.02.2014
Doç.Dr. Bülent EKİCİ
10.02.2014
Doç.Dr. Aykut KENTLİ
10.02.2014
Doç.Dr. Aykut KENTLİ
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
Elektronik Bil. Eğt./Bil. ve Kontrol Eğt.
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mehmet ŞAHBAZ Makine Mühendisliği
Raziye ÇAVUŞOĞLU Mühendislik Yönetimi
Gamze KIRCA
Mühendislik Yönetimi
Aylin ŞAHİN
Mühendislik Yönetimi
Burcu ATİK
Mühendislik Yönetimi
Ergin UZUN
Mühendislik Yönetimi
Erhan ERGİNCAN Mühendislik Yönetimi
Özgen ÖZTÜRK Mühendislik Yönetimi
Simge ZENGİN
Mühendislik Yönetimi
Sinem ZENGİN
Mühendislik Yönetimi
Serhan BULKAN Mühendislik Yönetimi
Sibel TOPÇU
Mühendislik Yönetimi
Tuğba KÜÇÜKATALAY
Mühendislik Yönetimi
Yusuf OLUM
Mühendislik Yönetimi
Serkan ÖĞÜT
Fevzi Serdar YILMAZ End.Müh./Yönetim Bil.Sis. ve Müh..
Aydın Orkun UYAR
End.Müh./Yönetim Bil.Sis. ve Müh..
Erman BERBER
End.Müh./Yönetim Bil.Sis. ve Müh..
Mehmet YARAMANCI End.Müh./Yönetim Bil.Sis. ve Müh..
Tuğçe Utku YEŞİLBAŞ
End.Müh./Yönetim Bil.Sis. ve Müh..
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/04-03:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Sibel
KENAN’ın tez başlığının “ALTIN (III) TAYİNİ İÇİN POLİMER ESASLI OPTİK SENSÖR
GELİŞTİRİLMESİ” şeklinde değiştirilerek 10.02.2014 tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin
onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-04:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hakan BOZKURT’un
tez başlığının “DİYABETİK AYAK TAKİBİNDE KIZILÖTESİ TERMOGRAFİ
YÖNTEMİNE DAYALI BİR SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ” şeklinde
değiştirilerek 10.02.2014 tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-05:
Enstitümüz Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik ve Haberleşme Eğitimi
Programı Doktora öğrencisi Ulvi BAŞPINAR’ın “BAĞIMSIZ BİLEŞEN ANALİZİ
YÖNTEMİYLE BİYOMEDİKAL SİNYALLERİN İŞLENMESİ” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. H.Selçuk VAROL
Prof. Dr. Ahmet AKBAŞ
Doç. Dr. Vedat TOPUZ
Yrd. Doç. Dr. Soner ÖZGÜNEL
Yrd. Doç. Dr. Serhat ÖZEKES
Prof. Dr. Murat DOĞRUEL
Doç. Dr. Abdullah BAL
(Danışman)
(Üye, Yalova Ünv.)
(Üye)
(Üye, Haliç Ünv.)
(Üye, Üsküdar Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
KARAR NO: 2014/04-06:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Mehmet Ali
AKYÜZ’ün “MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMLERİ İÇİN ÖNERİLEN HİDRÜR
MEKANİZMASININ ENZİM AKTİF BÖLGESİNDE MODELLENMESİ” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Safiye ERDEM
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Viktorya AVİYENTE
Doç. Dr. Aylin SUNGUR
Doç. Dr. Alimet Sema SÜREKLİ
Doç. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Bülent BALTA
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Boğaziçi Ünv.)
(Üye, İTÜ)
(Üye, Piri Reis Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-07:
Enstitümüz Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Lütfi ÖZDEMİR’in
“FLEKSO BASKIDA DİJİTAL TERMAL KALIP HAZIRLAMA PARAMETRELERİNİN
BASKI KALİTESİNE ETKİSİNİN SAPTANMASI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ömer B. ZELZELE
Prof. Dr. Mehmet OKTAV
Prof. Dr. Efe N. GENÇOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Erkan İŞGÖREN
Yrd. Doç. Dr. Muharrem SÖZEN
Yrd. Doç. Dr. Ş. Cem ÖZAKHUN
Yrd. Doç. Dr. Timur SOYSAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye, İstanbul Tic. Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Tic. Ünv.)
KARAR NO: 2014/04-08:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Linda
OHANOĞLU’nun “MOLECULAR MODELING AND QSAR STUDY ON
GLUTATHIONE S-TRANSFERASE INHIBITORS” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Safiye ERDEM
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Melek TÜRKER
Doç. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Alimet Sema SÜREKLİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Boğaziçi Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Piri Reis Ünv.)
KARAR NO: 2014/04-09:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Selin
ÖZEN’in “DETERMINATION OF OPTIMUM OPERATING CONDITIONS FOR PILOTSCALE BRICK DRYING KILN” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Perviz SAYAN
Prof. Dr. Neşet KADIRGAN
Doç. Dr. Ebru MANÇUHAN
Prof. Dr. Emin ARCA
Prof. Dr. Ülker BEKER
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
KARAR NO: 2014/04-10:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kerim
ÖZBEYAZ’ın “PREDICTION OF SURFACE ROUGHNESS VALUE FOR MACHINING
OF ALUMINUM 1050 MATERIAL BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
Doç. Dr. Mustafa AY
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-11:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Kerim GÜNSAY’ın “COATING OF LOW CARBON STEEL SHEET SURFACE
WITH CURABLE HYBRID POLYMER BY UV RADIATIONS” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Recep ARTIR
Doç. Dr. Halil DEMİRER
Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇELİK KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Seval GENÇ
Yrd. Doç. Dr. İlyas KARTAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-12:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Sinem YAKICI’nın “PRODUCTION OF ANORTHITE FROM INDUSTRIAL
RAW MATERIALS WITH BORON ADDITION” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ADANIR
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU
Doç. Dr. Halil DEMİRER
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-13:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mert
BAYRAKTAR’ın “CAM ELYAF TAKVİYELİ (FIBER GLASS REINFORCED)
KOMPOZİT BORULARIN SERTLİK TEST MAKİNESİ TASARIMI VE FEA ANALİZİ”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
Doç. Dr. Caner AKÜNER
Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ
Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-14:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Burcu
BAYRAKTAR’ın “MESLEK LİSELERİNDEKİ YÖNETİCİLERİN TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Semra ÜNAL
Doç. Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa MERAL
Yrd. Doç. Dr. Erkan İŞGÖREN
Doç. Dr. Süleyman İlker MISTIK
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-15:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ayşe
AKEKİN
BAŞKAYA’nın
“İLKÖĞRETİMDE
GÖREV
YAPAN
BRANŞ
ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ
İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Semra ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa MERAL
Yrd. Doç. Dr. Buket DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Erbil AKBAY
Doç. Dr. Yaşar BİRBİR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek ÜYE)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-16:
Enstitümüz Biyolji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Seda BİRBİLENER’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in Danışman, Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul FİLİZ’in II. Danışman olmasına ve “DÜZCE İLİ ŞEHİR EKOSİSTEMİNDE
DAĞILIM GÖSTEREN IHLAMUR AĞAÇLARINDA (Tilia tomentosa Moench.) GENETİK
ÇEŞİTLİLİĞİN RAPD MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLERİYLE ARAŞTIRILMASI" isimli
tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-17:
Enstitümüz Biyolji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sedat KARADENİZ’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in Danışman, Dr. Hüseyin
TOMBULOĞLU’nun II. Danışman olmasına ve “Arabidopsis thaliana’dan İZOLE EDİLEN
AtBor4 GENİNİN Agrobacterium tuefaciens ARACILIĞI İLE AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus
L.)’ne AKTARILMASI” " isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-18:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Fikret KAYA’nın
tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Reşit ERÇETİN’in Danışman olmasına ve
“ASENKRON GENERATÖRÜNÜN ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİNİN MATLAB İLE
ANALİZİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-19:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Barış
PALAZOĞLU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mustafa BULUT’un Danışman,
Prof. Dr. Ali Rıza ÖZKAYA’nın II. Danışman olmasına ve 3-(7-OKSİ-2-OKSO-2H-KROMEN3-YL)-AKRİLİK ASİT ETİL ESTER KUMARİN SUBSTİTUENTLİ BAZI FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, YAPI KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-20:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Halid
KURUCA’nın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mustafa BULUT’un Danışman,
Doç. Dr. Mahmut DURMUŞ’un II. Danışman olmasına ve “ETİL 7-OKSİ-6-KLORO-4METİLKUMARİN-3-PROPANOAT TAŞIYAN FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN
SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU,
FOTOFİZİKSEL
VE
FOTOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-21:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Ayşe
Ceyda KOÇ’un tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mustafa BULUT’un Danışman,
Prof. Dr. Mehmet KANDAZ’ın II. Danışman olmasına ve “METİL 7-OKSİ-6-HEKZİL-4METİLKUMARİN-3-ETANOAT
SÜBSTİTÜENTLİ
METALLİ
VE
METALSİZ
FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-22:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Yağmur
YENİAY’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mustafa BULUT’un Danışman,
Doç. Dr. Mahmut DURMUŞ’un II. Danışman olmasına ve “8-TERT-BÜTİL-3-(4-FENİLOKSİ)
KUMARİN GRUBU İÇEREN METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN
SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-23:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi İlker Oruç
ÖZGAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mustafa BULUT’un Danışman,
Prof. Dr. Mehmet KANDAZ’ın II. Danışman olmasına ve “7-HİDROKSİ-3-ETİL-6-HEKZİL-4METİLKUMARİN SÜBSTİTÜENTLİ METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN
SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-24:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ömer
DUMLUPINAR’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Sina KUSEYRİ’nin
Danışman olmasına ve “ROBUST CONTROL OF MOBILE BOOM CRANE” isimli tez
çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-25:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ersin ŞAHİN’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Caner AKÜNER’in Danışman olmasına ve
“YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN KANAT TASARIMI” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-26:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Başar ÖĞÜN’ün
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Çiğdem ALABAŞ USLU’nun Danışman,
Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT’ın II. Danışman olmasına ve “HYBRID HEURISTIC
AND INTERIOR POINT APPROACHES TO INTEGER PROGRAMMING: AN
APPLICATION TO BATCH SCHEDULING PROBLEM” isimli tez çalışmasına başlamasına
ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Çiğdem ALABAŞ USLU
Yrd. Doç. Dr. Serol BULKAN
Yrd. Doç. Dr. Nevin BALIKCİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/04-27:
Enstitümüz Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Zafer ÖZOMAY’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Cem AYDEMİR’in Danışman, Yrd. Doç. Dr. Ş. Cem
ÖZAKHUN’un
II. Danışman
olmasına ve “KAĞIT VE KARTON’UN YAPISAL
ÖZELLİKLERİNİN
BASILABİLİRLİK
PARAMETRELERİNE
ETKİSİNİN
İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda
belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Cem AYDEMİR
Prof. Dr. Mehmet AKALIN
Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜNAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/04-28:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi M. Emin URAS’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in Danışman,
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ’in II. Danışman olmasına ve “FARKLI HABİTATLARDAN
TOPLANAN Robibia pseudoacacia L. BİTKİLERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE BAĞLI
GENOTOKSİSİTENİN MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER (RAPD VE ISSR) VE ITS
DİZİLERİYLE ARAŞTIRILMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi
üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Prof. Dr. Celal YARCI
Prof. Dr. Göksel DEMİR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/04-29:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği
II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 924912008 numaralı öğrencisi Erdem SARI’nın
07.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı süresince kayıt dondurma isteğinin reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-30:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
924813030 numaralı öğrencisi Murat FİDAN’ın 07.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi
üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı süresince kayıt dondurma
isteğinin reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-31:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği
II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 924913022 numaralı öğrencisi İlay TAÇYILDIZ’ın
07.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı süresince kayıt dondurma isteğinin reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-32:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim
Programı 924113007 numaralı öğrencisi Anıl ERGİN’in 07.02.2014 tarihli dilekçesinin
incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı süresince kayıt
dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-33:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı 141202820070551 numaralı
öğrencisi Onur ATAK’ın 29.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin
askerlik süresince kayıt dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/04-34:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı 141202820060350 numaralı
öğrencisi Burcu ÇETİNKAYA’nın 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine;
öğrencinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı süresince kayıt dondurma isteğinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-35:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim
Programı 924113020 numaralı öğrencisi Mert Hazar ŞANLIER’in 05.02.2014 tarihli
dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin askerlik süresince kayıt dondurma isteğinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-36:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 522609010 numaralı
öğrencisi İsmail ÜNVER’in 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş
kaydının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-37:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Hazal
YALÇIN’ın 05.02.2014 tarihli tez konusunu değiştirme isteğine ait dilekçesi ve Tez Öneri
Formunun incelenmesi üzerine; öğrencinin aynı danışman ile tez çalışmasına devamına ancak
tez konusunun “YENİ TİP ALKOL SÜBSTİTÜSYONLU FENOKSİ TÜREVLİ
FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, İZOLASYONU VE SPEKTROANALİTİK
KARAKTERİZASYONU” olarak değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/04-38:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi İpek
GÜNAY’ın 05.02.2014 tarihli tez konusunu değiştirme isteğine ait dilekçesi ve Tez Öneri
Formunun incelenmesi üzerine; öğrencinin aynı danışman ile tez çalışmasına devamına ancak
tez konusunun “SÜBSTİTÜE BENZİL ALKOL TÜREVLİ FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROANALİTİK KARAKTERİZASYONU” olarak
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-39:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tuncay TURSUN’un
tez başlığının “HÜMİK ASİDİN BORLU TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN
MAYDANOZLARDA (Petroselinum sativum Hoff.) BÜYÜME VE GELİŞME
PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ” olarak değiştirilmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-40:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Esra OLGAÇ’ın tez
başlığının “Matthiola sinuata (L.) R. Br. ÜZERİNDE MORFOLOJİK, PALİNOLOJİK VE
KARYOLOJİK ARAŞTIRMALAR” olarak değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-41:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ayşegül
(KARTAL) ULUS’un “BAYAN PANTOLONUNDA VÜCUT HAREKETLERİ
SONUCUNDA KUMAŞTA OLUŞAN GERİLİMLERİN SENSÖRLER YARDIMIYLA
ÖLÇÜLMESİ ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Vedat DAL
Doç. Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Doç. Dr. Hakan KAPTAN
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAGÜN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAYAR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/04-42:
Enstitümüz Makine Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Savaş
EKŞİOĞLU’nun 29.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Makine Eğitimi Anabilim
Dalımızda Tezsiz Yüksek Lisans Programı mevcut olmadığından dolayı öğrencinin Tezsiz
Yüksek Lisans Diploması isteğinin mümkün olamayacığına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-43:
Mühendislik Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Serdar
YÖRÜK’ün Enstitümüz I. Eğitim Programlarında ekte belirtilen dersleri ve Tez
Danışmanlıklarını 2013-214 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, 2547 sayılı kanunun
31.Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne ve gereği için Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-44:
Mühendislik Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Serdar
YÖRÜK’ün Enstitümüz Tezsiz II. Eğitim Programlarında ekte belirtilen dersleri 2013-214
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, 2547 sayılı kanunun 31.Maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin kabulüne ve gereği için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-45:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Doktora öğrencisi Fatma Gizem AVCI’ya
Danışmanı olarak Doç. Dr. Berna SARIYAR AKBULUT’un atanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-46:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Doktora öğrencisi Esra GÖV’e Danışman
olarak Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA’nın atanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-47:
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İş Güvenliği Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans
Programına başvuran ve kazanan Önder ŞENER belirlenen öğrenci numarası ile zamanında
Lisansüstü ücret ödemesini gerçekleştirmiştir. İlgili öğrencinin tamamlanmayan kesin kayıt
işleminin tamamlanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-48:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Nihan SEBATLI
KIRAR’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAYAR’ın Danışman
olmasına ve “HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE KESİM VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-49:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 522808006 numaralı
öğrencisi Nihan SEBATLI KIRAR’ın 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde almış
olduğu “Seminer” BYS’ye sehven yazılmamıştır. TEK700 “Seminer” dersinin ait olduğu
döneme Başarılı (S) olarak işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-50:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
524709001 numaralı öğrencisi Sinem YAKICI’nın 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Döneminde almış olduğu “Advanced Crystallography and Diffraction St.” dersi BYS’ye sehven
yazılmamıştır. MSE703 “Advanced Crystallography and Diffraction St.” dersinin başarı notunun
ait olduğu döneme 80 (BB) olarak işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-51:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Dindar ÖZ’ün
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA’nın danışmanlığını yaptığı “’GEMİLER İÇİN ENGELLİ
ORTAMLARDA YOL PLANLAMA” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul
edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-52:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi İmran ASLAN’ın
06.02.2014 tarihli dilekçesi ve Medeniyet Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 15.02.2013
tarih ve 1413/589 sayılı yazılarında belirtildiği üzere 14.02.2013 tarihinde ilişiği kesildiğinden
dolayı İmran ASLAN’ın ÖYP kapsamından çıkarılmasına ve öğrenciliğinin devamına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-53:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper
BAYRAKDAR’ın 05-07 Mart 2014 tarihleri arasında Porto-PORTEKİZ’de düzenlenecek olan
“ES1302 European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic
Biotechnologies” başlıklı COST(European Cooperation in Science and Technology)
aksiyonunun “1.Çalışma ve Yürütme Kurulu Toplantısı’na katılması için yolluksuz ve
yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-54:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper
BAYRAKDAR’ın 05-07 Mart 2014 tarihleri arasında Porto-PORTEKİZ’de düzenlenecek olan
“ES1302 European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic
Biotechnologies” başlıklı COST (European Cooperation in Science and Technology)
aksiyonunun “1.Çalışma ve Yürütme Kurulu Toplantısı”na katılması için 04-08 Mart 2014
tarihleri arasında izinli sayılmasına, hizmet pasaportu alabilmesine ve durumun Rektörlüğe
arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-55:
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA’nın 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine;
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524112923
numaralı öğrencisi Sarmad Kadim RASHED’in CSE486 Mobile Device Programming dersinin
yarıyıl sınav notunun sehven 85 yerine 80 yazılmasından dolayı CB olan geçme notunun BB
olarak değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-56:
Doktor ünvanı alan Öğretim Elemanlarının Enstitümüze kayıtlı en fazla 2 adet Yüksek Lisans
öğrencisine Tez Çalışmalarında II. Danışmanlık yapabilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-57:
Ozan NELİ’nin dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde CSE805 “Data Warehouses and OLAP” ve
CSE720 “Advanced Computer Networks” adlı dersleri alabilmesinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-58:
Hilal BALABAN’ın 05.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde MSE781
“Materials Selection in Design” adlı dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-59:
Saba Arife BOZPOLAT’ın 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Fizik Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde PHYS719 “Numerical Methods in Physics”
ve PHYS704 “Electromagnetic Theory” adlı dersleri alabilmesinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-60:
İbrahim TÜRKMEN’in 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Makine Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde ME716 “Finite
Element Methods” ve ME702 “Advanced Strength of Materials” adlı dersleri alabilmesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-61:
Elif PASİNLİGİL’in dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz Mühendislik Yönetimi
Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde EM701 “Engineering Management Science” ve
EM738 “Games and Decision Making in Management Science” adlı dersleri alabilmesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-62:
Sabina DEMİRCİ’nin 29.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde EM701 “Engineering
Management Science” ve EM738 “Games and Decision Making in Management Science”
adlı dersleri alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-63:
Nezahat ATABEK’in dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz Mühendislik Yönetimi
Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde EM701 “Engineering Management Science” adlı
dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-64:
Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın 05.02.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine yüksek
lisans öğrencisi Ülkan Efe YEŞİL’in Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
özel öğrenci statüsünde IE742 “Special Topics in Industrial Engineering II” adlı dersi
alabilmesinin kabulüne ancak öğrencinin bu ders için ücretten muaf tutulma isteklerinin
mümkün olamayacığına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-65:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP kapsamında Yüksek Lisans
Programından Mezun olan Ali İmran AYTEN, Serkan ÖĞÜT ve Mehmet ŞAHBAZ isimli
öğrencilerin ÖYP kapsamında aynı Anabilim Dalında Doktora Programına kayıtlarının
yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-66:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Programı Yüksek Lisans
öğrencilerinden Yasin ÇETİN’in 10.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Yıldız
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde MTM5109 “İntegral
Dönüşümleri ve Uygulamaları” ve MAT5130 “İleri Nümerik Analiz” adlı dersleri alabilmesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-67:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı öğrencilerinden Aslan ÜNAL’ın 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde MTU510
“Alloyed Special Steels Metallurgy”” adlı dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-68:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans
öğrencilerinden Hatice ÇAY’ın 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Yıldız
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde MAT5100 “İleri Cebir”
ve MAT6220 “Değişmeli Cebir II” adlı dersleri alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-69:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans
öğrencilerinden Suat KOÇ’un 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde MAT6220 “Değişmeli Cebir II”
adlı dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-70:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans
öğrencilerinden Seda Nur DÜNDAR’ın 07.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde MAT5300
“Topology” adlı dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/04-71:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans
öğrencilerinden Aynur TEKBAŞ’ın 07.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Yıldız
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde MAT5270 “Infinite
Dimension Analysis” adlı dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-72:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Kudiyar
ORAZYMBETOV’un 10.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde PHYS631 “Magnetic Materials”” adlı dersi
alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-73:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Salih DEMİRCİ’nin
10.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde FİZ530 “Kristal Yapı Analizi” adlı dersi alabilmesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/04-74:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden
Muhammed Aditya SASONGKO’nun 06.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine
Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde CMPE516 “Fault
Tolerant Computing” adlı dersi alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Doç. Dr. M.Vezir KAHRAMAN
Başkan (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Doç.Dr. Bülent ORAL
(Üye)
Download

10.02.2014 - Marmara Üniversitesi