BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Ege
Üniversitesi,
Üniversitesi,
Uludağ
Sarajevo
(Bosna-Hersek)
HEPCAN, Doç. Dr. Emine MALKOÇ
Üniversitesi
tarafından
TRUE,
ortaklaşa
Doç.
HEPCAN,
Dr.
Arş.
Çiğdem
Gör.
COŞKUN
İpek
ALTUĞ
düzenlenen ve Fakültemizin organize
TURAN, Arş. Gör. Hatice SÖNMEZ
ettiği
Scientific
TÜREL ve Arş. Gör. Ayşe KALAYCI
Experts Congress on Agriculture and
ÖNAÇ; Süt Teknolojisi Bölümünden
Food Industry” isimli kongre 25-27
Doç. Dr. Harun KESENKAŞ, Arş. Gör.
Eylül 2014 tarihleri arasında Çeşme
Aslı AKPINAR, Arş. Gör. Elif ÖZER;
(İzmir)’de
Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr.
“25.
International
gerçekleştirildi.
Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ,
Bülent
Dekanımız Prof. Dr. F. Akın OLGUN,
SANER, Prof. Dr. Ela ATIŞ, Doç. Dr.
Organizasyon Komitesi Başkanı Prof.
Özlem KARAHAN UYSAL, Arş. Gör.
Dr.
Sarajevo
Özlem YILDIZ, Arş. Gör. Fatih ÖZDEN,
Üniversitesi Tarım ve Gıda Bilimleri
Arş. Gör. Kenan ÇİFTÇİ, Arş. Gör.
Fakültesi
Murat
SARIC,
YERCAN,
Dekanı
Uludağ
Prof.
MİRAN,
Prof.
Dr.
Gamze
Dr.
Zlatan
Duygu TOSUN, Arş. Gör. Yarkın AKYÜZ
Üniversitesi
Ziraat
ve
Uzm.
Dr.
Ece
SALALI;
Tarım
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail FİLYA
Makinaları Bölümünden Prof. Dr. Adnan
ve
DEĞİRMENCİOĞLU;
Borna-Hersek
İzmir
Konsolosu
Tarla
Bitkileri
Kemal BAYSAK’ın açılış konuşmalarını
Bölümünden Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU,
yaptığı
Doç. Dr. Hakan GEREN, Doç. Dr.
kongreye,
ülkemizden
ve
Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan,
Makedonya,
Kosova,
Almanya,
Belçika,
Avustralya,
ABD,
Macaristan,
Romanya,
ve Zir. Müh. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK;
Arnavutluk,
Fransa,
Toprak
İran,
Bilimi
Bölümünden
ve
Bitki
Besleme
Yrd. Doç. Dr. Hakan
Cumhuriyeti,
ÇAKICI ve Arş. Gör. N. Tuba BARLAS;
Yunanistan ve Slovakya gibi ülkelerden
Zootekni Bölümünden Doç. Dr. İbrahim
birçok
bilim
Çek
Behçet KIR, Zir. Müh. Dr. Sıdıka EKREN
insanı
katıldı.
Tarım
KAYA bildirili olarak katıldılar.
ekonomisi, hayvansal üretim, bitkisel
üretim, gıda teknolojileri ve peyzaj
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
mimarlığı konularında sözlü ve poster
Dr. Yüksel TÜZEL, 29 Eylül – 2 Ekim
sunumların yapıldığı kongreye Peyzaj
2014 tarihleri arasında International
Mimarlığı Bölümünden Prof. Dr. Şerif
Society for Horticultural Science (ISHS)
1
ve
Agronomski
Fakultet
tarafından
Zagrep
düzenlenen
“6.
Polytechnic University of Catalonia
(Master in Landscape Architecture)
tarafından Barselona (İspanya)’ da
düzenlenen
“8.
Avrupa
Peyzaj
Mimarlığı Bienali”ne “İnciraltı EXPO”
projesi ile katıldı.
Zagreb
(Hırvatistan)’de
Sebze
ve
Patates
Balkan Sempozyumu”na bildirili olarak
katıldı.
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
Dr. Uygun AKSOY, 1-3 Ekim 2014
tarihleri arasında II. Ekonomik İşbirliği
Süt Teknolojisi Bölümünden Doç.
Dr. Cem KARAGÖZLÜ, 8-12 Eylül 2014
tarihleri
arasında
Azarbeycan
Örgütü
(ECO)
tarafından
Bakü
(Azerbaycan)’de
düzenlenen
“II.
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Üye
Ülkeleri Ekonomik Düşünce ve II.
Uluslararası
Enerji,
Bölgesel
Cumhuriyeti
Tarım
Bakanlığı
Bayraktarlık İdaresi tarafından Bakü
(Azerbaycan)’de
düzenlenen
“Süt
Endüstrisinde
Gıda
Güvenliği
Çalıştayı”na bildirili olarak katıldı.
Entegrasyon
ve
Sosyo-Ekonomik
Kalkınma Konferansı”na bildirili olarak
katıldı.
Tarım Ekonomisi Bölümünden
Prof. Dr. Canan ABAY, Prof. Dr. Tayfun
ÖZKAYA, Prof. Dr. Bülent MİRAN, Prof.
Bitki Koruma Bölümünden Prof.
Dr. Gamze SANER, Prof. Dr. Ela ATIŞ,
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ, Prof. Dr.
Şule IŞIN, Doç. Dr. Berna TÜRKEKUL,
Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU, Doç.
Dr. Özlem KARAHAN UYSAL, Arş. Gör.
Kenan ÇİFTÇİ, Arş. Gör. Çağla ÖRMECİ
KART, Arş. Gör. Duran GÜLER, Arş.
Gör. Yarkın AKYÜZ ve Uzm. Dr. Ece
SALALI, 2-6 Eylül 2014 tarihleri
Dr. Hatice ÖZAKTAN, Arş. Gör. Dr.
Lalehan YOLAGELDİ ve Arş. Gör.
Mustafa AKBABA, 15-17 Eylül 2014
tarihleri arasında Krakow (Polonya)’da
düzenlenen FA1103 no.lu COST
Aksiyonunun
“WG1-4
Exo-and
Endogenous
Signalling”
konulu
toplantısına katıldılar. Toplantıda Prof.
Dr. H. ÖZAKTAN sözlü sunum yaptı.
arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi
tarafından Samsun’da düzenlenen “11.
Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi”ne
bildirili olarak katıldılar.
Peyzaj Mimarlığı Bölümünden
Prof. Dr. Engin NURLU, 20-29 Eylül
2014 tarihleri arasında “Hayat Boyu
Öğrenim LLP-Erasmus Ders Verme
Hareketliliği”
kapsamında
Sassari
Üniversitesi İtalya’da ders verdi.
Tarım
Ekonomisi
Bölümünden
Prof. Dr. Gamze SANER, 20-22 Eylül
2014
tarihleri
arasında
tarafından
Akdeniz
Peyzaj Mimarlığı Bölümünden
Prof. Dr. Adnan KAPLAN, 22-28 Eylül
Üniversitesi
Antalya’da
2014 tarihleri arasında Association of
Architects of Catalonia (COAC) ve The
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama
düzenlenen “Tarım Ekonomisi Alanında
Eğitimi”ne eğitici olarak katıldı.
2
Tarım Ekonomisi Bölümünden
Prof. Dr. Murat BOYACI, 22 Eylül 2014
tarihinde TC Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından
İzmir’de düzenlenen “Tarımsal Yayım
Eğitimi”ne eğitici olarak katıldı.
kongrede Prof. Dr. E. AYKAS ve Prof.
Dr. E. ÇAKIR oturum başkanlığı görevi
yaptılar.
Tarım Makinaları Bölümünden
Prof. Dr. Erdem AYKAS, Prof. Dr. R.
Cengiz AKDENİZ ve Arş. Gör. Fırat
KÖMEKÇİ; Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümünden Prof. Dr. Şerafettin AŞIK;
Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Yavuz
Tarım Ekonomisi Bölümünden
Arş. Gör. Duran GÜLER, 19 Eylül 2014
tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi
tarafından İstanbul’da düzenlenen “1.
Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi
Konferansı”na bildirili olarak katıldı.
AKBAŞ ve Arş. Gör. Erhan KARAHAN,
16-19 Eylül 2014 tarihleri arasında
International Comission of Agricultural
and Biosystems Engineering tarafından
Pekin (Çin)’de düzenlenen “18th World
Tarım Makinaları Bölümünden
Prof. Dr Erdem AYKAS ve Prof. Dr.
Harun YALÇIN, 1-2 Eylül 2014
tarihlerinde TC Gıda, Tarım ve
Congress of CIGR” isimli uluslararası
konferansa bildirili olarak katıldılar.
Tarım
Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim
Genel
Müdürlüğü
tarafından
Nevşehir’de
düzenlenen
“Tarımsal
Mekanizasyon Kurulu 2014 Yılı Olağan
Toplantısı”na katıldılar. Prof. Dr. E.
AYKAS’ın Tarımsal Mekanizasyon Kurul
Başkanlığı yaptığı toplantıya Prof. Dr.
H. YALÇIN da Tarım Makinaları Derneği
Başkanı olarak katıldı.
Makinaları
Bölümünden
Doç. Dr. A. Behiç TEKİN, 16-19 Eylül
2014 tarihleri arasında TÜBİTAK
tarafından
Bonn
(Almanya)’da
düzenlenen ICT-AGRI çerçevesinde
yürütülen “I-LEED Advanced Cattle
Feding on Pasture Throught Innovative
Pasture
Management”
projesi
kapsamında “Creating Innovation from
ICT-AGRI Funded Research Projects”
isimli ICT-AGRI çalıştayına proje ortağı
olarak katıldı.
Tarım Makinaları Bölümünden
Prof. Dr. Erdem AYKAS, Prof. Dr. Engin
ÇAKIR, Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ,
Arş. Gör. İkbal AYGÜN, 3-6 Eylül 2014
tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve
Teknolojileri
Mühendisliği
Bölümü
tarafından Nevşehir’ de düzenlenen
“12.
Uluslararası
Tarımsal
Tarım Makinaları Bölümünden
Prof. Dr. Erdem AYKAS ve Prof. Dr.
Harun YALÇIN, 24-25 Eylül 2014
tarihlerinde FAO-SEC tarafından TC
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
işbirliği ile Ankara’da düzenlenen
“Türkiye’de
Korumalı
Tarımın
Mekanizasyon ve Enerji Kongresi”ne
bildirili olarak katıldılar. Düzenlenen
Yaygınlaştırılması”
konulu
ulusal
çalıştaya davetli olarak katıldılar.
3
Tarım
Makinaları
Bölümünden
Üniversitesi
Astana
(Kazakistan)’da
Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT ve Doç.
ders verdi ve araştırma olanakları ile
Dr. Bülent ÇAKMAK, 26-28 Eylül 2014
ikili işbirliği konularında görüşmelerde
tarihlerinde Ankara Üniversitesi Ziraat
bulundu.
Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü ve
Tarla Bitkileri Bölümünden Prof.
Ergonomi derneği tarafından Ankara’da
düzenlenen
“20.
Ulusal
Dr. Emine BAYRAM, Arş. Gör. Çiğdem
Ergonomi
SÖNMEZ ve Arş. Gör. Özge ŞİMŞEK,
Kongresi”ne bildirili olarak katıldılar.
Tarımsal
Yapılar
ve
22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında
Sulama
Yalova
Bahçe
Kültürleri
Bölümünden Prof. Dr. Musa AVCI, 2-6
Araştırma
Eylül 2014 tarihleri arasında Lumina-
Yalova’da düzenlenen “II. Tıbbi ve
South-East
Europe
Üniversitesi
Aromatik
tarafından
Romanya’da
düzenlenen
bildirili olarak katıldılar.
“International
Agriculture
Congress
Enstitüsü
Merkez
Bitkiler
tarafından
Sempozyumu”na
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
2014” başlıklı kongreye bildirili olarak
Bölümünden
katıldı.
Zir.
Müh.
Dr.
Tolga
ESETLİLİ, 12-14 Eylül 2014 tarihleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümünden Prof. Dr. İ. Hakkı TÜZEL,
29 Eylül-2 Ekim 2014 tarihleri arasında
Aarinena-UTAEM (Uluslararası Tarımsal
Araştırma
ve
Eğitim
Merkezi
Müdürlüğü)
tarafından
Menemen
(İzmir)’de düzenlenen “AARINENA 13th
General Conference”e panelist olarak
katıldı.
arasında Balkan Çevre Derneği (BENA)
tarafından
Constanta
st
düzenlenen “1
(Romanya)’da
International Medival
Conference”e bildirili olarak katıldı.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümünden
Yrd. Doç. Dr. Hakan
ÇAKICI ve Arş. Gör. N. Tuba BARLAS,
23-25 Eylül 2014 tarihleri arasında
GAP-UTAEM (GAP Uluslararası Tarımsal
Tarla Bitkileri Bölümünden Prof.
Araştırma
Dr. A. Esen ÇELEN, 25-26 Eylül 2014
ve
tarafından
tarihleri arasında “Hayat Boyu Öğrenim
Diyarbakır’da
“Uluslararası
LLP-Erasmus Ders Verme Hareketliliği”
Eğitim
Merkezi)
düzenlenen
Mezopotamya
Tarım
Kongresi”ne bildirili olarak katıldılar.
kapsamında ders vermek, araştırma ve
incelemelerde bulunmak üzere Çek
Zootekni Bölümünden Prof. Dr.
Cumhuriyeti’ne gitti. Ayrıca Prof. Dr. A.
Hülya ATIL, 1-5 Eylül 2014 tarihleri
E. ÇELEN, 28 Eylül - 11 Ekim 2014
arasında “Hayat Boyu Öğrenim LLP-
tarihleri arasında da davet edildiği
Erasmus
S.Seifullin
kapsamında
Kazak
Agro
Teknik
4
Ders
Verme
Hareketliliği”
Aristotle
Üniversitesi
Voulgaridis
Ellas
Selanik
Zootekni Bölümünden Arş. Gör.
(Yunanistan)’de ders verdi.
Dr. Funda ERDOĞAN ATAÇ, 20-21
Eylül
Zootekni Bölümünden Prof. Dr.
Servet YALÇIN, 2-5 Eylül 2014 tarihleri
arasında Dünya Tavukçuluk Derneği’
nin Lübnan Branşı tarafından Beyrut
(Lübnan)’da
düzenlenen
World’s
Poultry Science Assotion Lübnan
Branşı’nda “4th Meditarranean Poultry
2014
tarihlerinde
İzmir
İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
tarafından
Hayvancılık
TC
Gıda
Bakanlığı,
Tarım
TC
ve
Kültür
Bakanlığı ve Seferihisar Kaymakamlığı’
nın katkılarıyla Seferihisar (İzmir)’da
düzenlenen
4.
Koyun
Keçi
Panayırındaki “Koyun Keçi Yarışması”
Summit of WPSA” kongresine davetli
konuşmacı olarak katıldı.
na jüri üyesi olarak katıldı. Ayrıca Arş.
Gör. Dr. F. ERDOĞAN ATAÇ 27 Eylül
Zootekni Bölümünden Arş. Gör.
Raziye IŞIK, 21 Haziran-21 Eylül 2014
2014
tarihinde
tarafından
tarihleri
arasında
Erasmus
Staj
Hareketliliği
kapsamında
çeşitli
araştırmalar yapmak üzere Tuscia
Universitesi (İtalya)’ne gitti.
Çeşme
Çeşme
Belediyesi
(İzmir)’de
düzenlenen 5. Çeşme Sakız Koyunu
Festivalinde
“Sakız
Koyunu
Yarşması”na jüri başkanı olarak katıldı.
SONUÇLANAN ARAŞTIRMALAR
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Zir. Yük. Müh. Gökhan ŞEKER
tarafından hazırlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa BOLCA’nın yaptığı
“Coğrafi Bilgi Destekli (CBS) Arazi Kullanım Planlamasına Yönelik Bir Model
Üretilmesi İzmir İli Kemalpaşa Örneği” adlı doktora tezi 10 Eylül 2014 tarihinde
tamamlandı.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Zir. Müh. Ayfer GÜNAY tarafından
hazırlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL’ın yaptığı “Organomineral
Gübre Uygulamalarının Ayçiçeğinin Verim ve Kimi Kalite Parametreleri Üzerine
Etkileri” adlı yüksek lisans tezi 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlandı.
5
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Zir. Müh. Betül ÖNCEL tarafından
hazırlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. Dilek ANAÇ’ın yaptığı “Potasyumlu ve Azotlu
Gübrelemenin İki Farklı Domates Çeşidinde Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri”
adlı yüksek lisans tezi 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlandı.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Zir. Müh. Ecem GÜNEŞ tarafından
hazırlanan ve danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇAKICI’nın yaptığı “Bazı Sıcak
İklim Çim Buğdaygillerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Verim ve Kalite Üzerine
Etkileri” adlı yüksek lisans tezi 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlandı.
Zootekni Bölümünde Arş. Gör. Ahmet Erhan KARAHAN tarafından hazırlanan
ve danışmanlığını Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ’ın yaptığı “Hayvancılıkta Meta Analizi
Uygulamaları” adlı yüksek lisans tezi 24 Eylül 2014 tarihinde tamamlandı.
Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
ATAMA ve SEÇİLMELER
Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Ferit TURANLI, 22 Eylül 2014 tarihinden
itibaren 3 yıl süre ile “Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği”ne seçildi.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
Tarla Bitkileri Bölümünden Uzm. Dr. Nesrin ÖRÇEN, 22 Eylül 2014 tarihinde
“Doçent” ünvanı aldı.
Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Bitki
Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
kadrosuna ÖYP kapsamında açıktan atanan Nihan GÜNEŞ, 3 Eylül 2014 tarihinde
göreve başladı.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
6
Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna
ÖYP kapsamında açıktan atanan Mehmet KÖYMEN, 5 Eylül 2014 tarihinde göreve
başladı.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
BASIN VE YAYIN ETKİNLİKLERİ
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Harun UYSAL’ın Eylül 2014 tarihli
Egede Son Söz Gazetesinde “İzmir Sütten Sonra Peynirinde Merkezi Oluyor” isimli
köşe yazısı yayımlandı.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Evlilik
Bitki Koruma Bölümünden Zir. Yük. Müh. Hasan BALCI, 14 Eylül 2014
tarihinde Zir. Yük. Müh. Şevkiye KUMCU ile evlendi.
Kendilerini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Evlilik
Tarım Ekonomisi Bölümünden Arş. Gör. Gökhan ÇINAR, 19 Eylül 2014
tarihinde Nurçin DOĞUAY ile evlendi.
Kendilerini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
7
Evlilik
Zootekni Bölümünden Arş. Gör. Çiğdem ŞEREMET, 21 Eylül 2014 tarihinde
Adil TUĞALAY ile evlendi.
Kendilerini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Başsağlığı
Tarla Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Nesrin ÖRÇEN’in annesi Sebahat
BUZLUDAĞ, vefat etti. Merhumeye Allah’tan rahmet, ÖRÇEN ve BUZLUDAĞ
ailelerine başsağlığı dileriz.
Başsağlığı
Tarla Bitkileri Bölümünden Kadriye MUHARREMOĞLU’nun babası Beşir
MUHARREMOĞLU, vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, MUHARREMOĞLU ailesine
başsağlığı dileriz.
Emekliye
Ürün Satışı
Ayrılanlar
Fakültemiz satış yerlerinde süt ve süt ürünleri, taze kekik, melisa, kabak,
biber, ceviz, nar, mandarin ve zeytin satışına devam edilmektedir.
ÖĞRENCİYE YÖNELİK HABERLER
Fakültemiz ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin ortaklığında
düzenlenen “1. Yaz Eğitim Kampı” 8-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Fakültemiz
Mordoğan Araştırma, Uygulama ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Çeşitli
konularda bilimsel eğitim çalışmaların yanı sıra spor, sosyal ve kültürel aktivitelerin
de yapıldığı kamp toplam 7 gün sürdü.
8
Fakültemizi bu yıl kazanan öğrencilerimizin kayıtları 3 Eylül 2014 tarihinde
Merkez Kütüphane’de gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi kayıtlar sırasında
Fakültemize yeni gelen öğrencilerimize rehber olacak “Tanıtım Kitapçıkları” dağıtıldı.
Öğrencilerimizi Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. F. Akın OLGUN, SKEÇ Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Buket KARATURHAN, Basın ve Halkla İlişkiler
Sorumlusu Uzm. Dr. L. Yeşim SAYGILI, Öğrenci Temsilcisi ve Tarım Topluluğu
Başkanı Koray ZENGİN karşıladılar.
Üniversite
hayatını
ve
Fakültemizi
tanıtmak
amacıyla
yeni
gelen
öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen “Oryantasyon Toplantısı” 23 Eylül 2014
tarihinde Fakültemiz Prof. Dr. Feyzi ÖNDER konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
9
Download

Eylül - Ziraat Fakültesi