TARIM BAYRAMI
Fakültemiz ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen
“Tarım Öğretiminin 168. Yılı Kutlama Etkinlikleri” 10 Ocak 2014 tarihinde Cumhuriyet
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından EÜ Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “Büyükşehir Belediyesi Kanununun Kırsal Kesim Üzerine
Etkileri” ve “Tarımda İnovasyon” konulu iki panelle kutlandı. Açılış konuşmalarını
Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Semih ÖTLEŞ, Dekanımız Prof. Dr. F. Akın OLGUN, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ ve Fakültemiz Öğrenci Temsilcisi Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü öğrencisi Korhan ZENGİN yaptılar. Düzenlenen panellere İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Seferihisar Belediye Başkanı ve
Geleceğin Köyleri Hareketi Yürütücüsü Tunç SOYER, TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Bergama Ziraat Odası
Başkanı Nuri TAŞKIRANOĞULLARI, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Ali Ekber YILDIRIM,
Tarım Makinaları Bölümünden Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ, Tarım Ekonomisi
Bölümünden Prof. Dr. Murat BOYACI, Arseta Çevre ve Gıda Ürünleri Pazarlama Ltd.
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin TAŞDEMİR, KOSGEB İzmir Güney Hizmeti
Merkezi’nden Sibel TİMİSİ ve İZKA Planlama Programlama Koordinasyon Biriminden
Sena GÜRSOY konuşmacı olarak katıldılar.
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
EXPO 2015 kapsamında; Milano
Üniversitesi,
Akdeniz
İleri
Alanında En İyi Sürdürülebilir Kalkınma
Tarımsal
Uygulamaları”
konulu
toplantı
Araştırmalar Enstitüsü (CIHEAM) Bari
düzenlendi. 31 Ocak 2014 tarihinde
(İtalya) ve Ege Üniversitesi işbirliği ile
Ziraat Fakültesi Feyzi Önder Konferans
yürütülen
Knowledge”
Salonu’nda yapılan toplantıda açılış
çalışması kapsamında “Gıda Güvencesi
konuşmalarını; Rektör Yardımcısı Prof.
"Feeding
1
Bitki Koruma Bölümünden Prof.
Dr. Semih ÖTLEŞ ve CIHEAM-IAMB
Müdür Yardımcısı Dr. Biagio Di Terlizzi
Dr. Semih ERKAN,
yaptılar. Dekanımız Prof. Dr. F. Akın
tarihinde TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık
OLGUN, Dekan Yardımcımız Prof. Dr.
Bakanlığı
tarafından
Hülya İLBİ ve öğretim üyelerimizin
düzenlenen
“Ulusal
katıldığı
Genel
Komitesi (UBSK) Toplantısı”na Ziraat
Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK “Food
Fakülteleri Bitki Koruma Bölümlerinin
Security and Agricultural Researches in
temsilcisi olarak katıldı.
toplantıda
Turkey”,
Yardımcısı
TAGEM
CIHEAM-IAMB
Dr.
Biagio
Müdür
Di
ve
CIHEAM-IAMB
“Presentation
of
Practices”
Üniversitesi ve Çanakkale Ziraat Odası
the
tarafından
Çanakkale’de
düzenlenen
“Çanakkale
Domates
Çalıştayı”na
bildirili olarak katıldı.
konulu
sunumlar yaptılar
Bitki Koruma Bölümünden Prof.
Dr. Enver DURMUŞOĞLU, 14 Ocak
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
2014
Dr. Uygun AKSOY, 15-18 Ocak 2014
tarihleri
(Akdeniz
Sağlığı
Ocak 2014 tarihinde Onsekiz Mart
Yerel
International Call for Best Sustainable
Development
Bitki
Gör. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN, 13
Koordinatörler Sorumlusu Dr. Jocelyne
Jawhar
Ankara’da
Bitki Koruma Bölümünden Arş.
Terlizzi
“Presentation of Feeding Knowledge
Program”
21 Ocak 2014
arasında
Tarımsal
Doğu
Marmara
Kalkınma Ajansı desteği ile Düzce İl
CIHEAM-IAMB
İleri
tarihinde
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Çalışmalar
tarafından
Enstitüsü) tarafından Bari (İtalya)’da
Düzce’de
düzenlenen
“Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı ve
düzenlenen “Akdeniz Organik Tarım
Fındık
Koordinasyon ve Yürütme Komitesi
Üretimine
Etkisi”
konulu
toplantıya eğitici olarak katıldı.
Toplantısı” na katıldı.
Süt Teknolojisi Bölümünden Doç.
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
Dr. Cem KARAGÖZLÜ, 10 Ocak 2014
Dr. İbrahim DUMAN ve Doç. Dr. Fatih
tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası ve
ŞEN; Bitki Koruma Bölümünden Prof.
Tarım Türk Dergisi tarafından İzmir’de
Dr. Pervin KINAY TEKSÜR, 23 Ocak
düzenlenen “Çiğ Süt Kalitesi ve Sağım
2014 tarihinde Soma Kaymakamlığı ve
Makinaları Paneli”ne konuşmacı olarak
İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Soma
katıldı.
(Manisa)’da düzenlenen “Askılık Kavun
Tarım
Yetiştiriciliği ve Muhafazası Çiftçi Eğitim
Toplantısı”na
konuşmacı
Ekonomisi
Bölümünden
Prof. Dr. Gamze SANER, 4-5 Ocak
olarak
2014
katıldılar.
2
tarihlerinde
Tarım
Sigortaları
Havuzu
(TARSİM)
Antalya’da
tarafından
Temsilcisi, Prof. Dr. Hamdi BİLGEN ve
“Tarım
Doç. Dr. A. Behiç TEKİN ise ziyaretçi
düzenlenen
olarak katıldılar.
Sigortaları Bilim ve Danışma Kurulu
Toplantısı”na katıldı.
Tarım
Tarım
Ekonomisi
Bölümünden
Makinaları
Bölümünden
Prof. Dr. Erdem AYKAS ve Doç. Dr.
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, 10 Ocak
Bülent
2014
tarihinde Türk Tarım Alet ve Makinaları
tarihinde
Ziraat
Mühendisleri
Odası ve Uludağ Üniversitesi tarafından
Bursa’da
düzenlenen
Öğretiminin
168.
İmalatçıları
“Tarım
Yıl
Ekonomisi
23
Birliği
Ocak
2014
(TARMAKBİR)
tarafından İstanbul’da Avrasya Tarım
Dönümü
Fuarı Kapsamında düzenlenen “IPARD
Toplantısı”na konuşmacı olarak katıldı.
Tarım
ÇAKMAK,
Destekleri,
Ar-Ge
ve
İnovasyon
Bölümünden
Faaliyetleri Toplantısı” ile “Deney İlke
Prof. Dr. Bülent MİRAN, 21-22 Ocak
ve Metodları Eşgüdüm Toplantısı”sına
2014 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından
Bölüm Temsilcisi olarak katıldılar.
Ankara’da düzenlenen “Doğa Eğitimi ve
Bilim
Okulları
Paneli”ne
Tarım
konuşmacı
olarak katıldı.
Tarım
Makinaları
Bölümünden
Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ, 22-23
Makinaları
Ocak 2014 tarihleri arasında TC Bilim
Bölümünden
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Almanya
Doç. Dr. A. Behiç TEKİN, 22 Ocak
2014 tarihinde TC Gıda, Tarım ve
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
Hayvancılık
Bakanlığı
tarafından
(Bundesministerium für Bidung und
İstanbul’da
düzenlenen
“Tarımsal
Forschung)
(TARBİL)
düzenlenen “Science Bridging Nations,
İzleme
ve
Bilgi
Sistemi
Projesi
Değerlendirme
Çalıştayı”na
Türk-Alman
katıldı.
Tarım
İnovasyon
Makinaları
2014
arasında Türk Tarım Alet ve Makinaları
“Avrasya
İstanbul’da
Tarım
Etkinliği”ne
ve
davetli
Ahmet Erhan KARAHAN, 20-22 Ocak
KÖMEKÇİ, 22-25 Ocak 2014 tarihleri
tarafından
Yılı
Eğitim
Zootekni Bölümünden Arş. Gör.
Bülent ÇAKMAK ve Arş. Gör. Fırat
Birliği
Araştırma,
İstanbul’da
olarak katıldı.
Bölümünden
Prof. Dr. Erdem AYKAS, Doç. Dr.
İmalatçıları
tarafından
tarihleri
arasında
Akdeniz
(TARMAKBİR)
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
düzenlenen
Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim
Fuarı”na
Dalı tarafından Antalya’da düzenlenen
Bölüm
3
“winBUGS Programı ile Bayesian Veri
arasında
Analizi Çalıştayı”na katıldı.
tarafından
Wageningen
Üniversitesi
Hollanda’da
düzenlenen
“Yeni Avrupa Horizon Programı 2020Zootekni Bölümünden Prof. Dr.
Marie Curie Sklodowska Hareketliliği
Servet YALÇIN ve Prof. Dr. Sezen
2014
ÖZKAN, 28-31 Ocak 2014 tarihleri
Toplantısı”na katıldılar.
Yılı
Çağrıları
Proje
Önerileri
SONUÇLANAN ARAŞTIRMALAR
Tarım Makinaları Bölümünde Zir. Müh. Yousef SAEDİLİGHVAN tarafından
hazırlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ’in yaptığı “Bir Yerli Yapım
Kontinü Sistem Zeytin Sıkma Tesisinin Teknik ve İşlevsel Özelliklerinin Belirlenmesi”
adlı yüksek lisans tezi 3 Ocak 2014 tarihinde tamamlandı.
Tarım Makinaları Bölümünde Zir. Müh. Tuna ARAS tarafından hazırlanan ve
danışmanlığını Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK’ın yaptığı “Kuyruk Miline Takılabilir Elektro
Hidrolik Ayırıcı Tasarımı” adlı yüksek lisans tezi 6 Ocak 2014 tarihinde tamamlandı.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Zir. Müh. Halil İbrahim YALÇIN
tarafından hazırlanan ve danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Bülent YAĞMUR’un yaptığı
“Muğla İli Datça İlçesi Organik Badem Yetiştiriciliği Yapılan Alanların Beslenme
Durumu” adlı yüksek lisans tezi 15 Ocak 2014 tarihinde tamamlandı.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Zir. Müh. Özgür ÇOBANOĞLU
tarafından hazırlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. İzzet Zeki ATALAY’ın yaptığı
“Organik Olarak Yetiştirilen Nane (Mentha x piperita L.) Bitkisinin Verim, Bitki Besin
Elementleri ve Radyonüklitl İçeriklerinin Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezi 30
Ocak 2014 tarihinde tamamlandı.
Kendilerini kutlar , başarılarının devamını dileriz.
4
ATAMA ve SEÇİLMELER
Tarım Makinaları Bölümünden Prof. Dr. Erdem AYKAS, 31 Ocak 2014
tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığına yeniden
atandı.
Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna
ÖYP kapsamında açıktan atanan Arş. Gör. Sercan PAZARLAR, 21 Ocak 2014
tarihinde göreve başladı.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
BASIN VE YAYIN ETKİNLİKLERİ
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Harun UYSAL’ın 22 Ocak 2014 tarihli
Ege’de Son Söz Gazetesi’nde “Tire’de Çoban Eğitimi” isimli köşe yazısı yayımlandı.
Ayrıca Prof. Dr. H. UYSAL, Ege Üniversitesi Televizyonu’nda 3 Ocak 2014 tarihinden
itibaren her Cuma 11:15-11:45 saatleri arasında yayınlanacak olan “Tarım ve
Gıdamız” isimli televizyon programı sunmaya başladı.
SOSYAL VE KÜLTÜREL
Başsağlığı
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ’nin babası Halil
ALTINDİŞLİ, 10 Ocak 2014 tarihinde vefat etti. Merhuma Allah’ tan rahmet,
ALTINDİŞLİ ailesine başsağlığı dileriz.
5
Başsağlığı
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Yüksel TÜZEL’in babası ve Tarımsal
Yapılar ve Sulama Bölümünden Prof. Dr. İ. Hakkı TÜZEL’in kayınpederi Osman
BALCI, 24 Ocak 2014 tarihinde vefat etti. Merhuma Allah’ tan rahmet, BALCI VE
TÜZEL ailesine başsağlığı dileriz.
Başsağlığı
Tarım Makinaları Bölümünden Arş. Gör. Dr. Erkan URKAN’ın babası Ertuğrul
URKAN, 3 Ocak 2014 tarihinde vefat etti. Merhuma Allah’ tan rahmet, URKAN
ailesine başsağlığı dileriz.
Doğum
Zootekni Bölümünden Arş. Gör. Dr. Bora ÜNLÜ’nün 1 Ocak 2014 tarihinde
bir oğlu dünyaya geldi. ÜNLÜ ailesini kutlar, Emir’e sağlıklı bir ömür dileriz.
Emekliye
Ürün Satışı
Ayrılanlar
Fakültemiz satış yerlerinde kekik, adaçayı, melisa, karnabahar, kereviz,
brokoli, pırasa, ısırganotu, turpotu, ıspanak, lahana, marul, mandalin, portakal,
gelincik, havuç satışlarına devam edilmektedir.
6
Download

Ocak - Ziraat Fakültesi