YABANCI HEYET ZİYARETİ
Bitki Koruma Bölümü ve Skierniewice (Polonya) Bahçe Bitkileri Araştırma
Enstitüsü Agroteknoloji Bölümü işbirliğiyle Rizosfer Laboratuvarı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Lidia Sas Paszt, 30 Nisan 2014 tarihinde Dekanlık Toplantı Salonu’nda
Fakültemiz öğrencileri ve akademik personeline “Development of innovative
products and Technologies for organic fruit production - an integred European
Organic Project - EcoTechProduct” konulu bir konferans verdi.
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Fakültemizin
geliştirme
araştırma
faaliyetlerindeki
ve
Prof.
Dr.
Fazilet
VARDAR
SUKAN,
mevcut
Dekan Yardımcılarımız Prof. Dr. Hülya
durumunu değerlendirmek, disiplinler
İLBİ ve Prof. Dr. Ferruh IŞIN ile
arası
öğretim üyelerimiz katıldılar.
ortak
araştırma
“Ziraat
çalışma
fırsatlarını
Fakültesi
imkanları
ile
görüşmek
ve
Araştırma
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
Teşvik
Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ, 1-6 Nisan 2014
Stratejisi Raporu” hazırlamak amacıyla
11
Eylül
2013
tarihinde
tarihleri arasında Uluslararası Bağcılık
yapılan
toplantının devamı niteliğinde, 17 Nisan
Örgütü
2014
(Fransa)’de
tarihinde
Salonu’nda
Paneli”
Dekanlık
“Araştırma
gerçekleştirildi.
Toplantı
(OIV)
tarafından
düzenlenen
Paris
“Sofralık-
Şaraplık Üzüm ve Fermente Olmamış
Ekosistemi
Üzüm
Açılış
Ürünleri
Bilim
Komitesi
konuşmasını Dekanımız Prof. Dr. F.
Toplantısı” na komite başkanı olarak
Akın OLGUN’un yaptığı toplantıda, EÜ-
katıldı.
EBİLTEM TTO Koordinatörü Doç. Dr.
Serdar
TEMEL’in
gerçekleştirilen
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
moderatörlüğünde
“Mevcut
Dr. Dursun EŞİYOK ve Bitki Koruma
Durum,
İyileştirmeye Yönelik Sorular, Öneriler
Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nedim
ve
Paneli”ne
ÇETİNKAYA, 7-11 Nisan 2014 tarihleri
Candeğer
arasında Fakültemiz ve Kıbrıs Tarım
YILMAZ, EÜ–EBİLTEM TTO Müdürü
Bakanlığı tarafından Lefkoşe (Kıbrıs)’de
Değerlendirme
Rektörümüz
Prof.
Dr.
1
düzenlenen
“Organik
ise staj komisyonu görevlisi olarak
Tarım
katıldığı çalıştay da bildiri sundu.
Çalıştayı”na eğitmen olarak katıldı.
Bitki Koruma Bölümünden Prof.
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof.
Dr. Enver DURMUŞOĞLU, 16 Nisan
Dr. A. Sibel AKALIN, Doç. Dr. Cem
2014 tarihinde TC Gıda Tarım ve
KARAGÖZLÜ,
Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol
KESENKAŞ, Doç. Dr. Nayil DİNKÇİ,
Genel
tarafından
Doç. Dr. Gülfem ÜNAL, Dr. Oktay
Erzurum’da düzenlenen “Bitki Koruma
YERLİKAYA, Arş. Gör. Elif ÖZER ve Arş.
Ürünü
ve
Gör. Ecem AKAN, 17-19 Nisan 2014
Ayrıca
tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. E. DURMUŞOĞLU, 22-23
tarafından Adana’da düzenlenen “4.
Müdürlüğü
ve
Makinelerinin
Arzı
Kontrolü Çalıştayı”na katıldı.
Nisan
2014
tarihlerinde
Geleneksel
Fethiye
çalışmalarına katılarak biyosidal ürünler
Dr.
verdi.
Dr. Necip TOSUN, 9
Özer
KINIK,
Doç.
Dr.
Harun
Doç. Dr. Gülfem ÜNAL, EBİLTEM’ in
Nisan
düzenlediği “Bilim Haftası-6” etkinlikleri
2014
çerçevesinde, 30 Nisan 2014 tarihinde
tarihinde Bartın Üniversitesi ve TC
Süt
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman
“Türkiye
Entomolojisi
II.
ve
Salonu’nda
Orman
Tarım
2014
2014 tarihleri arasında Türkiye Peyzaj
Ekonomisi
tarihlerinde
Üniversitesi
Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi
konferansta
Bölümünden
İstanbul
tarafından
Teknik
İstanbul’da
düzenlenen “Ülkemizde Arıcılık ve Arı
(PEMKON) ve TMMOB Peyzaj Mimarları
Peyzaj
düzenlenen
Prof. Dr. Gamze SANER, 7-8 Nisan
Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ, 10-12 Nisan
”1.
tarafından
ve Ürünleri” hakkında bilgi verdiler.
Bölümünden
tarafından
Bölümü
ilköğretim 5.-8. sınıf öğrencilerine “Süt
Patolojisi
Sempozyumu”na bildirili olarak katıldı.
Mimarlığı
Teknolojisi
Fakültemiz Feyzi ÖNDER Konferans
Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da
düzenlenen
Sempozyumu”na
KESENKAŞ, Doç. Dr. Nayil DİNKÇİ ve
Bitki Koruma Bölümünden Prof.
Odası
Harun
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof.
ve çevreye etkileri konusunda bilgi
Peyzaj
Gıdalar
Dr.
bildirili olarak katıldılar.
Belediyesi tarafından düzenlenen arazi
düzenlenen
Doç.
Ürünlerinin 2023 Vizyonu Paneli”ne
Antalya’da
katıldı.
Mimarlığı
staj
Tarım Makinaları Bölümünden
komisyonu koordinatörü olarak katıldı.
Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT, 7-8
Aynı bölümden Arş. Gör. Ayşe KALAYCI
Nisan
Eğitim-Öğretim
Çalıştayı”na
2
2014
tarihlerinde
BOKU
(University of Natural Resources and
5-7
Life
TMMOB
Sciences)
(Avusturya)’da
Erasmus
tarafından
Viyana
düzenlenen
“LLP-
Programı
Nisan
2014
Ziraat
tarihleri
arasında
Mühendisleri
Odası
tarafından Ankara’da düzenlenen “Arazi
Toplulaştırma,
Koordinatörler
Arazi
Toplantısı” na Fakültemiz Koordinatörü
Tarla
İçi
Sınıflandırma
Geliştirme,
ve
Toprak
olarak katıldı.
Etüdlerinde
çalışacak
Ziraat
Tarım Makinaları Bölümünden
Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ, 10 Nisan
2014 tarihinde TC Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri
Genel
Müdürlüğü
tarafından
“Kümelenme
Destek
Programı”
kapsamında Ankara’da düzenlenen
“Proje Değerlendirme Toplantısı”na
bağımsız değerlendirici olarak katıldı.
ve
Tarım Makinaları Bölümünden
Prof. Dr. Hamdi BİLGEN, 28 Nisan
2014 tarihinde TÜBİTAK tarafından
Ankara’da düzenlenen “2014-1 BİDEB
2214/2219 Toprak, Tarım Makinaları,
Tarımsal Yapılar ve Sulama Paneli”ne
panelist olarak katıldı.
Koordinasyon Toplantısı” na katıldı.
Mühendislerine Yönelik 3. Detaylı Etüt
Haritalama
Eğitimi”ne
eğitmen
olarak katıldı.
Zootekni Bölümünden Prof. Dr.
Yavuz
AKBAŞ,
22-25
Nisan
2014
tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
Zootekni
Bölümü
tarafından Kayseri’de düzenlenen “16.
Zootekni
Bölüm
Başkanları
Zootekni Bölümünden Uzm. Dr.
Muazzez POLAT, 24-25 Nisan 2014
tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından
Kayseri’de
düzenlenen
uluslararası
katılımlı “Süt Sığırcılığı Sempozyumu”na
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
bildirili olarak katıldı.
Bölümünden Prof. Dr. Yusuf KURUCU,
ATAMA ve SEÇİLMELER
Zootekni Bölümünden Doç. Dr. Hülya ÖZELÇAM, 15 Nisan 2014 tarihinden
itibaren “Profesör” kadrosuna atandı.
Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
3
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Zir. Müh. Ecem AKAN, 30
Nisan 2014 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince Fen
Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak
Yüksek Lisans öğrenimine başladı.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
BASIN VE YAYIN ETKİNLİKLERİ
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Harun UYSAL’ın Nisan 2014 tarihli
Egede Son Söz Gazetesinde
“Biyologlar gününde biyologlar mutsuz” isimli köşe
yazısı yayımlandı.
Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA ve Arş. Gör. Fatih
ÖZDEN’in editörü olduğu “Başka Bir Hayvancılık Mümkün” kitabı, Tarım Ekonomisi
Derneği ve Yeni İnsan Yayınevi işbirliği ile yayımlandı.
ÖZKAYA’nın
Nisan
2014
tarihli
Yurt Gazetesinde
Ayrıca Prof. Dr. T
“Doğal
Tarımın
Kaynak
Muhasebesi” ve “Başka Bir Hayvancılık Mümkün” başlıklı yazıları yayımlandı.
SOSYAL VE KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
Doğum
Süt Teknolojisi Bölümünden Nahide PAMUK’un, 5 Nisan 2014 tarihinde bir
torunu dünyaya geldi. PAMUK ailesini kutlar, Doğa KURT’a sağlıklı bir ömür dileriz.
4
Fuar
10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında İzmir Fuar Alanı’nda düzenlenen “Ekoloji
İzmir ve Olivtech Zeytin, Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı”nda Fakültemiz ürünlerini
tanıtıcı stand açıldı.
Evlenme
Tarla Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. M. Özgür TATAR, 26 Nisan 2014
tarihinde Ezgi AKBAY ile evlendi.
TATAR çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Başsağlığı
Üniversitemizin 8. Rektörü, Fakültemiz eski Dekanı ve Bitki Sağlığı Bölümü,
Fitopatoloji ve Zirai Botanik Kürsüsü’nün ilk öğretim üyesi ve emekli Prof. Dr.
İbrahim KARACA, 30 Nisan 2014 tarihinde vefat etti. Merhuma Allahtan rahmet,
KARACA ailesine başsağlığı dileriz.
Emekliye
Ürün Satışı
Ayrılanlar
Fakültemiz satış yerlerinde süt ve süt ürünleri, taze kekik, adaçayı, melisa,
kabak, gelincik, enginar, bakla, bezelye, taze soğan satışları ile domates, biber ve
patlıcan fideleri satışına devam edilmektedir.
ÖĞRENCİYE YÖNELİK HABERLER
Fransa Lille Üniversitesi öğrenci değişim koordinatörü Irine GUIHARD, 2
Nisan 2014 tarihinde Fakültemiz Feyzi ÖNDER Konferans Salonu’nda “Lille
Üniversitesi Tarım Alanında Öğrenci Eğitim ve Değişim Programları” hakkında bilgi
5
verdi. Toplantıya Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Hülya İLBİ, öğretim üyelerimiz ve
öğrencilerimiz katıldılar.
Dekanlığımız tarafından Fakültemiz Feyzi ÖNDER Konferans Salonu’nda 10
Nisan 2014 tarihinde Fakültemiz 4. Sınıf öğrencilerine, 24 Nisan 2014 tarihinde ise
Fakültemiz 2. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak genel bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Bitki Koruma Bölümü son sınıf öğrencileri, 21-26 Nisan 2014 tarihleri
arasında Yrd. Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN ile Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ’nin
sorumluluğunda düzenlenen ve Antalya ve çevre ilçelerini illerini kapsayan teknik
geziye katıldılar.
Fakültemiz Tarım Topluluğu Koordinatörü ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Uzm. L. Yeşim SAYGILI’nın sorumluluğunda Tarım Topluluğu’ndan 34 öğrencimiz
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Kulübü’nün 24-26 Nisan 2014
tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “4. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi”ne
katıldılar. Kongrede 21 öğrencimiz poster bildiri,
9 öğrencimiz sözlü bildiri
sundular.
Üniversitemizi lise öğrencilerine tanıtımını amaçlayan “17. Tanıtım günleri”,
29-30 Nisan 2014 tarihlerinde EÜ Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik
kapsamında Fakültemizi tanıtıcı stand açıldı.
6
Download

Nisan - Ziraat Fakültesi